Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Arnošt.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 16378, komentáře < 7 dní: 445, komentářů celkem: 411880, adminů: 60, uživatelů: 5159  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 401 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
112206717
přístupů od 17. 10. 2001

Nebezpečná učení: Žena jedoucí na šelmě? - 4. Odhalení se rozvíjí
Vloženo Sobota, 17. září 2005 @ 08:05:03 CEST Vložil: Bolek

Kritika bludů poslal Pastýř

Žena jedoucí na šelmě? - 4.Odhalení se rozvíjí.

Čtyři veliká zvířata vystoupila z moře.......
.První jako lev......druhé jako medvěd.....
další jako levhart ...a čtvrté zvíře hrůznéa příšerné.
Mělo deset rohů - a deset rohů -
z toho království povstane deset králů....
Daniel 7:3, 7:24..

Janova vize v Apokalypse 17, o ženě jedoucí na zvířeti není tím prvním pohledem na tu hroznou šelmu. Ve skutečnosti je vyvrcholením sérií vizí, které počaly šest set let dříve. První vizí byl sen krále Nebúkadnesara, ve kterém viděl velikou sochu s „hlavou z čistého zlata, hruď a paže ze stříbra, břicho a boky z mědi, stehna ze železa, nohy částečně ze železa, částečně z hlíny. Daniel 2:32-33... Výklad, který dal Danielovi Bůh odhalil že socha se svými různými kovy představuje čtyři světová impéria:Babylónské, Médo-Perské, Řecké a Římské. Babylónské v té době existovalo. Že bylo následováno těmi třemi a v tom předpověděném sledu, je historickou záležitostí.

Proč jsou vidět pouze čtyři impéria? Co s těmi dalšími národy o nichž nám hovoří historie a které měly území větší, nežli každá z těch čtyř? Bible je zcela ignoruje. Proč? Čas je pohřbil. Už nikdy více nepovstanou. Pouze Řím bude oživen, jeho „smrtelné zranění“ zahojeno (Apokalypsa 13:3)... Po dlouhá staletí by světovou velmocí Egypt. Veliké dynastie Číny. Byl Čingischánovo široko se rozprostírající impérium, ohromná království Mayů a Aztéků ve Střední a Jižní Americe. Byl čas, kdy Arabové kontrolovali většinu Severní Afriky, Středního Východu a značnou část Evropy. Ani jedno z nich už znovu neožije. Pouze Římu se vrátí jeho sláva. A jak kdysi ovládal starý svět, tak se jednou stane hlavním sídlem pro řád nového světa, což je snem OSN. Spojené Státy byly dominantní průmyslovou i vojenskou silou posledních 50 let. Tato dominace ale pomalu mizí a je také odsouzená k zániku. Předpovědi jsou jasné: Římské Impérium znovu povstane k životu s *****m v Západní Evropě, jak uvidíme. Tak mluví Bible víc jak 1900 let v Novém Zákoně a po staletí ve Starém... O Spojených Státech není ani zmínka. ROZDĚLENÉ IMPÉRIUM. Dvě nohy sochy předpovědělo rozdělení čtvrtého Impéria - Říma, na Východní a Západní. Tak se také stalo. V roce A.D. 330 založil Konstantin Konstantinopol, (dnes Istanbul) jako své imperiální hlavní město, a ponechal římskému biskupovi kontrolu nad Západem. Tím vytvořil podmínky pro pozdější politické a náboženské rozdělení Impéria. Konečný zlom se vytvořil nábožensky v 1054, kdy se Východní Ortodoxní Církev odtrhla od Říma na Západě, a papež Lev IX. exkomunikoval Michaela Cerulariuse, patriarchu Konstantinopolu. Toto rozdělení zůstalo až podnes a je kořenem nedávného krveprolití v Chorvatsko-Sarajevo-Bosna-Hercegovinské oblasti bývalé Jugoslávie, jak budeme dokumentovat... Politicky Římské Impérium na Západě několikrát oživlo - na příklad v r. 800 pod Karlem Prvním Velikým (Charlemagne). Východní a Západní říše se již nikdy nespojily. Celé Římské Impérium se jako politická jednotka rozpadlo, ale nábožensky rostlo, až se rozšířilo po celém světě. Dnešní Římsko-Katolická církev má asi 980 milionů členů ve světě. Východní Ortodoxní církev má asi o polovinu méně. Roztržka mezi nimi bude jednou zahojena pod *****m. Protestanté různých denominací dodávají zbytek k tomu, čemu se dnes říká Křesťanstvo - celkově je Křesťanů kolem 1.7 miliardy osob - asi tak 30 % dnešní populace naší planety. Podle Apokalypsy 13:8: Všichni, kdo žijí na Zemi ho budou uctívat“ (Zvíře nebo-li Antikrista). To znamená nejenom, že Katolíci i Protestanté se spojí, ale že Protestanté se s nimi spojí společně se všemi náboženskými systémy včetně i Muslimů, aby vytvořili nové světové náboženství. Bude zahrnovat uctívání Imperátora jako za dob caesarů s trestem smrti pro ty, kteří odmítnou uposlechnout. (Apokalypsa 13:14-15) Oživení římského náboženství bude bezpochyby smíšenina Křesťanství a Pohanství tak, jak se stalo za Konstantina a pokračovalo i nadále. Tato zvrácená a zpohanštělá forma Křesťanství přišla ve známost jako Římský Katolicismus. S nárokem na neomylnost a neměnnost („semper eadem“ - stále stejná) Římsko-Katolická Církev je připravená aby se stala vedoucí silou pro finální ekumenické spojení všech náboženství.... DŮLEŽITOST PROROCTVÍ. Těch deset prstů na nohou Nebúkadnesarovy sochy reprezentuje deset budoucích králů (vládců) o kterých Daniel 2:44 píše slovy, kterým porozumí i dítě: „A ve dnech těchto králů Bůh nebes ustaví království, které nebude nikdy zničeno.“ A jelikož nikdy nebyla doba, kdy by deset králů vládlo Římské Říši, toto prosté prohlášení nám říká, že musí být oživeno pod deseti vládci, aby se dostalo finálně pod vládu Antikrista... V jednom verši Písma říká Ježíš učedníkům, Janu Křtiteli i rabínům, že ještě není doba aby převzal Davidův trůn. Důvod byl jasný: Římská Říše nebyla v té době pod vládou deseti králů. To způsobilo zklamání u všech těch, kteří nepochopili proč neustaví své království okamžitě. Opět zde vidíme důležitost přesné znalosti proroctví Bible. Ve svém snu viděl Nabúkadnesar „Kámen, který bez pomoci rukou udeřil do železných noh a rozdrtil je na prach, který odvál vítr.“ A ten kámen se stal velikou horou a zaplnil celý svět.“ (Daniel 2:34-35). Výklad je jasný: Ta pravá Církev nepřevládne postupně celý svět, ale Boží Království bude ustaveno náhle - katastrofálním zásahem z nebe. Kristus se vrátí, aby zničil Antikrista a jeho oživené Římské Impérium. Potom zřídí své tisícileté království vlády celého světa s ústředím v Jerusalémě a z Davidova trůnu.... Tento výklad potvrzují další části Písma, hlavně 2 Tesalonským 2:8, kde se jasně praví že Kristus zničí Antikrista při svém příchodu: „Potom bude ten zlý odhalen, kterého Pán odstraní dechem svých úst a zničí jasem svého příchodu.“ A tak ten Druhý Příchod - jasně rozdílný od Rapture Křesťanů se neuskuteční, dokud Antikrist nebude odhalen a nezřídí svou světovládu. Teprve potom se Kristus vrátí uprostřed Armageddonu s Křesťany, kteří odešli v Rapture s Ním do nebe, (Zachariáš 14:5, Juda 14) aby zachránil Israel před armádou Antikrista, který je blízko zničení Israele. Potom vykoná rozsudek na zemi a zřídí své mesiášské království tím, že bude vládnout z Davidova trůnu v Jerusalémě. (Zachariáš 12 - 14). HISTORIE NAPSANÁ DOPŘEDU. Nějakou dobu po tom, co měl král Nebukadnésar ten sen, Daniel dostal svou vlastní vizi, jako další fázi rozvíjejícího se odhalení od Boha, týkající se Antikristova království. Ve vizi Daniel uviděl ta stejná světová impéria - tentokrát zobrazená jako divé šelmy. To čtvrté zvíře, které představovalo Římskou Říši, mělo deset rohů, které představovaly - jako těch deset prstů sochy, deset králů, nebo regionálních vládců, kteří v budoucnosti povstanou. (Daniel 7:24) Danielova vize zahrnovala tak pozoruhodně přesné podrobnosti o Medo-Perské a Řecké říši - tak dokonale popsané, že každý skeptik zoufale hledal, aby dokázal, že kniha Daniel byla napsána až po skutečnostech! Jinak by museli přiznat, že obsahuje platná proroctví. Samozřejmě: Bible je plná platných předpovědí, které byly napsány staletí před splněním. Bez jakýchkoliv pochyb: Předpovědi, o kterých jsme se zmínili krátce v předešlé kapitole ohledně Israele a Mesiáše byly všechny napsané staletí dříve, než přišlo jejich naplnění. Co se týče Daniela, ten jasně předpověděl rozdělení velkého řeckého impéria na čtyři části. (8:20-22, 11:4) Následujících 16 veršů podává úžasné detaily o válkách Ptolemy-ho, (řecký generál, který zabral Egypt po Alexandrově smrti) a války jeho nástupců proti Seleucidům ze Sýrie. Toto proroctví vrcholí podrobnostmi o Seleucidském vládci Antiochus Epiphanes, (Daniel 11:21-36) jakýsi prototyp Antikrista. Hlavně se zde kritici snažili zoufale dokázat, že to bylo napsáno až po událostech! Že kniha Daniel byla ve skutečnosti napsána během babylónského zajetí - dlouho před tím, než se události staly, je důkladně potvrzeno. Kromě toho, Daniel 9:25 upřesňuje ten den, kdy Mesiáš pojede do Jerusaléma na oslíku a bude oslavovaný jako Ten Zaslíbený. I ti největší skeptici musejí přiznat, že Daniel byl napsaný před touto událostí!
Mezi Starým a Novým Zákonem existuje 400 let ticha, než Bůh opět promluvil skrze své proroky. A až teprve když přijdeme k Apokalypse 12:2 vidíme znovu Danielovo čtvrté zvíře - tentokrát bez jakékoliv zmínky o zbývajících třech, které se už neobjeví.. Kromě toho, od tohoto bodu je toto zvíře viděno pouze v jeho budoucí oživené formě.... PŘÍCHOD DRAKA Jak se tak proroctví rozvíjí, Danielova čtvrtá šelma připadá Janovi jako „velký rudý drak, mající sedm hlav, deset rohů a sedm korun na hlavách.“ (Apokalypsa 12:3) Toto je Satan, protože pár veršů později vidíme budoucí válku v nebi:“Michael a jeho andělé bojovali proti draku... a ten veliký drak byl vyhnán, ten starý had, nazývaný ďábel a Satan, který klame celý svět.“ (verše 7,9) Výklad je jasný: To oživené čtvrté impérium pod vládou Antikrista bude tak odporně zlé, že se bude jevit jako Satan sám! Jaká hrůza čeká na lidstvo tohoto světa potom, co si Kristus odvedl ty své v Rapture do domu Otce! ...To samé čtvrté zvíře vidíme opět v kapitole 13:3, jak „vystupuje z moře,“ jako všechny šelmy v Danielu 7:3. Zde je opět „sedm hlav a sedm rohů,“ ale nyní s „deseti korunami a na hlavách jméno urážející Boha.“ Zvíře je zobrazeno v příštím verši jako „leopard..medvěd..lev.“ A tak, i když tato zvířata již nejsou, není nám dovoleno zapomenout spojitost, která existuje mezi oživenou Římskou Říší a třemi světovými říšemi, které jdou zpět až k Babylónu. Nezapomeň, že ta zvířata představují tři předešlá světová impéria jako leopard, lev a medvěd (Daniel 7:4-6) V Apokalypse 13, čtvrté zvíře jasně zobrazuje obě: Oživenou Římskou Říši a Antikrista, kterého „všichni žijící na zemi budou uctívat.“ V této pozoruhodné vizi budoucnosti bude svět také „uctívat draka, který dal moc zvířeti.“ (verš 4...). A tak opět vidíme Satana jako sílu v pozadí Antikrista a jeho království: „Drak (Satan) dal jemu (Antikristovi) svou moc, trůn a velikou autoritu.“ (verš 2) Během Jeho pokušení v divočině, Satan ukázal Kristu „všechna království a jejich slávu“ (Matouš 4:8). Ďábel potom nabídnul všechno Kristovi se slovy:“Všechno toto ti dám, pakliže padneš na zem a budeš mne uctívat“ (verš 9). Láska pro svět a touha po moci, vždy vede finálně ke spolku se Satanem a k jeho uctívání! Pochopitelně Kristus Satana odmítnul. Tragicky, církev unavená perzekucí se na tuto návnadu nechala nachytat, když ji nabídnul Konstantin. Kristus nepopíral Satanův nárok na vlastnictví světa:“..protože je dána mně a mohu ji dát komukoliv chci.“. Jak nám připomíná Jan:“Celý svět leží v rukou Ďábla.“ (1 Jan 5:19). Je to Satan, kterému to Bůh pro svůj vlastní účel dovolil, dá Antikristovi svět, který Kristus odmítnul. PŘICHÁZEJÍCÍ SVĚTOVÉ NÁBOŽENSTVÍ. Bude zhotovena socha v podobě zvířete, a všichni, kteří odmítnou se jí klanět, budou zabiti. (Apokalypsa 13:15) Stejná praxe se prováděla ve staré Římské Říši. Tím vidíme, že náboženství Říma, zároveň s uctíváním vládce, bude také obnoveno. Vlastně - náboženství musí - nejenom být zahrnuto v Antikristově nové světové vládě, ale musí stát na prvním místě, protože Satan který kontroluje jak Antikrista, tak i obnovené Římské Impérium, je „bohem tohoto světa.“ (2 Korint .4:4) a vášnivě touží po uctívání. Žena jedoucí na zvířeti v kapitole 17, nepochybně představuje to světové náboženství, jak uvidíme později... Náboženství stálo vždy v popředí ve starodávných říších, včetně těch čtyřech, které jsou vyznačené v Danielových šelmách. Kněží, věštci a čarodějníci byli vždy nejbližšími poradci vládců po tisíciletí, a ve většině případů byli tou skutečnou mocí za trůnem, když manipulovali vládce jejich „magií“ a zlou radou. Věda sama má své kořeny v okultismu, počínaje astrologií a alchymií. Materialismus, skepticismus a ateismus jsou relativně mladého původu a zmizí ve vlně přílivu nové „spirituality,“ která už nabírá dech přesně tak, jak to Ježíš předpověděl pro situaci „posledních dnů.“ (Matouš 24:4-5, 11, 24) Ateismus není hlavní zbraní Satana v jeho snaze podvést lidstvo aby ho následovalo. Satan sám ateistou není ! známe přece jeho ambice:“Budu jako Nejvyšší“ (to je Bůh). Tím v Izaiáši 14:14 přiznává Boží existenci. Satan chce být uctíván jako Bůh, a jelikož je ne-fyzickou bytostí bez vlastního těla, musí se uspokojit v obdržení slávy a úcty skrze toho, který jej reprezentuje, to znamená skrze Antikrista. Jako „boha tohoto světa,“ Satanovou zbraní je falešné náboženství a lživé sliby, které nabízejí, které stahují na stranu ty, kteří jim věří - od poznání pravého Boha a Jeho pravdy. Fakt že náboženství bude hrát dominantní roli v obnoveném Římském Impériu tak jako za starých časů je jasně zobrazený skutečností, že ta žena, která představuje náboženství Nového Světa, sedí na zvířeti a má v rukou otěže.... SATANSKÉ VZKŘÍŠENÍ. Jak se tak dál rozvíjí obraz čtvrtého zvířete, Jan viděl, jak „jednu z jejích hlav jsem viděl jakoby raněnou k smrti; ale jeho smrtelná rána se zahojila a celý svět se poklonil drakovi...“ Mnoho interpretů se domnívá že Antikrist bude zabit a znovu obživne. Jiní se domnívají, že osobnost Antikrista je z minulosti - jako Nero, Hitler a pod.) který se vrátí z hrobu, aby vládnul nad novým světovým řádem. To není možné, protože Satan nemá moc život stvořit! (To ovšem nevylučuje možnost, že svět může být oklamaný do přesvědčení, že ke vzkříšení došlo. Ale formulace 13:3 tento pohled také nijak nepodporuje). Že „jedna z jeho hlav“ obdržela smrtelné zranění nemusí znamenat, že celé zvíře bylo mrtvé, ale možná jen „jeden aspekt jeho bytnosti.“ Přestože hlavy jakoby představovaly krále, nemusí to znamenat doslovného krále, který byl zabit a vstal z mrtvých, už z dříve uvedeného důvodu. Zvíře a jeho hlavy představují několik věcí najednou: Krále, království, Satana, Antikrista a obnovenou Římskou Říši. To poslední má v sobě prvky smrti a zřejmého vzkříšení. Římské Impérium skutečně „zemřelo“ i když ne zcela, protože jeho fragmenty zůstaly se stálou nadějí konečného vzkříšení. Až se toto „vzkříšení“ za vlády Antikrista uskuteční, bude to - jakoby říše, ne člověk - přišla z mrtvých. Že Bůh zamýšlí zřídit své Království na zemi a že obnovené Římské Impérium stojí tak v cestě a musí být odstraněno - to se zdá být jasné. To jsme viděli už na začátku, kdy kámen zasáhne sochu a zničí ji na prach. Je právě tak jisté, že Antikrist je Satanův padělek Krista a obnovený Řím padělkem Božího Království. PRVNÍ A BUDOUCÍ ANTIKRIST. Předpona „anti“ je z řečtiny a má dva významy: 1) „proti“ a 2) „namísto“ čeho, či „náhrada“ za něco. Antikrist bude reprezentovat oba významy. Bude oponovat Kristovi, ale v tom nejďábelštějším smyslu: bude předstírat že je Kristem a tak bude převracet „Křesťanství“ zevnitř. Ano, Antikrist bude sedět v „v chrámu Boha a bude se za Boha vydávat“.(2 Tesalonským 2:4). Když Antikrist se bude vydávat za Krista a bude uctíván světem, (Apokalypsa 13:8) potom jeho následovníci se budou nazývat Křesťany. Žádný komunismus - ale Křesťanství ovládne svět! Nebude to skutečné Křesťanství, které známe my, ale Antikristův padělek. A tak před příchodem Antikrista přijde celosvětová apostazie či odpadnutí. (2 Tesalonským 2:3) Část této apostazie je ekumenické hnutí, které doslova připravuje půdu pro sjednocení všech náboženství a dokonce ovlivňuje i Evangelíky. „Křesťanství“ Antikrista musí být takové, aby souhlasilo s každým náboženstvím světa a se kterým by každé náboženství světa mohlo souhlasit. Dokumentovali jsme tento vývoj v jiných knihách, jako „Global Peace and the Rise of the Antichrist.“ Latinský význam slova „anti“ je „vicarius.“ Z toho přichází „vikář“, jinak „zástupce.“ Ale Kristův vikář znamená doslovně „Antikrist!“ Přestože římsko-katoličtí papeži se počali nazývat „vikáři Krista“ po staletí, nebyli první, kteří se tak nazývali, ale zdědili ten titul od Konstantina, jak uvidíte. Budoucí obdoba, přicházející světový vládce nad obnoveným Římským císařstvím bude Antikrist .... Jak už jsme poznamenali, ve starém Impériu byl císař uctíván jako bůh. Jako takový byl vůdcem pohanského kněžství a oficiálního, státem podporovaného náboženství Impéria. V podobě Caesarů byly vytvářené sochy, před kterými se občané museli klanět. Ti, kteří odmítli uznat císaře jako boha, byli zabiti. A tak tomu bude, až se znovu Římské Impérium obnoví pod *****m. Tato skutečnost je jasně podána v obšírné vizi, kterou dal Kristus Janovi: „Přinutil zemi a její obyvatelstvo aby klekali před šelmou ...aby zemřeli všichni ti, kteří před sochou nepokleknou“..Zj.13:12-15 ZPOHANŠTĚNÍ KŘESŤANSTVÍ. Když císař Konstantin (jak se věřilo) se stal Křesťanem v A.D. 31, (ve skutečnosti to byl chytrý politický tah) dal Křesťanům svobodu, a oficiální postavení vedle Pohanství. Jelikož církev byla uznávaným náboženstvím Impéria, Konstantin - jako imperátor musel být uznán jako de fakto hlava. A jako takový, svolal první ekumenický sněm v Nicei v roce A.D.325 rozhodoval o agendě a předsedal právě tak, jako Karel I Veliký, (Charlemagne) bude předsedat na Chalonském Sněmu o 500 let později. Konstantin byl prvním ekumenikem a zavedl tuto chybu do pronásledováním unavené církve. Zatím co byl hlavou Křesťanství, zastával nadále své postavení jako hlava pohanského kněžstva, otevíral pohanské oslavy a podporoval pohanské svatyně i po tom, co začal stavět křesťanské kostely. Jako hlava pohanského kněžstva měl oficiální titul Potifex Maximus a tak potřeboval podobný titul jako hlava Křesťanství. Křesťané jej nazvali „Biskup Biskupů,“ zatím co on sám sebe pojmenoval „Vicarius Christi.“ Měl tím na mysli, že je „jiný Kristus,“ jednající ve jménu Krista. Když to ale přeložíte do řečtiny, „Vicarius Christi“ znamená doslova „Antikrist.“ Konstantin byl prototypem Antikrista předpověděného v Písmu, toho který teprve přijde. Ve Středověku počali římští biskupové uplatňovat nárok na postavení jediných zástupců Krista na zemi. Žádali aby celá církev byla podřízená jejich vládě, zakázali aby kterýkoliv jiný biskup byl nazýván „papa“ neboli papež, a osvojili si všechny tři tituly Konstantina. „Pontifex Maximus“, „Vicar of Christ,“ a „Biskup Biskupů“ - což si podrželi až dodnes. Jakmile se uskutečnil jejich nárok na vládu nad královstvími, lidmi a majetkem, nesmírná korupce vešla do Římsko-Katolické církve... Reformátoři a jejich prohlášení víry byli jednohlasní v prohlášení papeže jako Antikrista. Písmo ale tento pohled nepodporuje. Antikrist je unikátní osoba bez předchůdců nebo následovníků. Bude novým Konstantinem, vládcem obnoveného celosvětového Římského Impéria! ÚŽASNÉ NOVÉ POCHOPENÍ. Konečné odhalení čtvrtého zvířete přichází ve vizi, kterou Bůh dal Janovi, a je popsáno v Apokalypse 17. Tentokrát v novém hrůzném pohledu sedí žena na tomto odporném zvířeti! Že to je to stejné zvíře, které viděl Daniel a které je zobrazené v kapitolách 12 a 13 Apokalypsy je jasné. Má už ten známý „sedm hlav a deset rohů“ popis. Dalším jeho rysem je fakt, že je „plné rouhavých jmen,“ zřejmě opětně to, co jsme viděli v kapitole 13: „a na jeho hlavách jméno rouhání“...V tomto pohledu je ale jedna pozoruhodná změna. Ve středu pozornosti je tentokrát žena - ne zvíře. Popis zvířete je stručný, jen abychom věděli že se jedná o to stejné zvíře. Nic jiného - co do jeho smyslu či něčeho jiného už dáno není. Nová postava zaujala střed jeviště a celé dvě kapitoly 17 a 18 Apokalypsy, jsou věnovány popisu a diskusi o ženě - mnohem více než bylo věnováno zvířeti ve všech zmínkách! Jan nikdy nenaznačil že by byl postrašen či šokován dřívějšími obrazy. Nyní ale vyjadřuje velký úžas - ne nad zvířetem, ale nad ženou která na něm sedí! Je to pohled na ženu, který jej překvapil. Jak mohla nasednout na takové zvíře? Proč dovolilo aby si naň sedla, držela opratě a kontrolovala jej? Zřejmě bude hrát klíčovou roli v obnovení Římské Říše, ve vládě Antikrista a budoucích událostí, které povedou k Druhému Příchodu Ježíše Krista.... Jaká ta role bude? Kdy bude odhalena? KDO JE TA ŽENA? Účelem této knihy je tyto otázky zodpovědět.

 


"Žena jedoucí na šelmě? - 4. Odhalení se rozvíjí" | Přihlásit/Vytvořit účet | 1 komentář | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Žena jedoucí na šelmě? - 4. Odhalení se rozvíjí (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Neděle, 16. březen 2008 @ 18:40:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Pastýři,


Díky za umístění ukázky ze zajímavé knihy. Věřím, že bude užitečné uvést níže odkaz na celou knihu i na její jednotlivé kapitoly dostupné na Granu.


Celá kniha Žena jedoucí na šelmě? od Dave Hunta zdarma ke stažení: http://nkz.reformace.cz/docs/Zena_jedouci_na_selme.zip


Kapitoly z knihy "Žena jedoucí na šelmě?" od Dave Hunta; stačí kliknout a číst:

Žena jedoucí na šelmě? - 2. Důvody pro uvěření.

Žena jedoucí na šelmě? - 3. Velikonoční Spiknutí?

Žena jedoucí na šelmě? - 8. Nepřerušená linie apoštolské posloupnosti?

Žena jedoucí na šelmě? - 9. Neomylní heretici?

Žena jedoucí na šelmě? - 10. Neomylnost & Tyranie

Žena jedoucí na šelmě? - 11. Na které skále?

Žena jedoucí na šelmě? - 12. Nečistá matka

Žena jedoucí na šelmě? - 13. Svůdce duší

Žena jedoucí na šelmě? - 14. Neuvěřitelná metamorfóza

Žena jedoucí na šelmě? - 15. Nečistá Aliance

Žena jedoucí na šelmě? - 16. Vláda nad králi

Žena jedoucí na šelmě? - 17. Krev mučedníků

Žena jedoucí na šelmě? - 18. Pozadí Holocaustu

Žena jedoucí na šelmě? - 19. Vatikán, Nacisté a Židé

Žena jedoucí na šelmě? - 20. Povraždění Srbů

Žena jedoucí na šelmě? - 21. Vatikánské krysí stezky

Žena jedoucí na šelmě? - 22. Sola Scriptura?

Žena jedoucí na šelmě? - 23. Otázka Spásy

Žena jedoucí na šelmě? - 24. „Oběť“ Mše

Žena jedoucí na šelmě? - 25 Zrazená Reformace

Žena jedoucí na šelmě? - 26.  Apostásie a Ekumenismus

Žena jedoucí na šelmě? - 27.  A co Marie?

Žena jedoucí na šelmě? - 28. Přichází Nový Světový Řád

Jak obdržíte spasení???


LUTHER O MŠI: Mše v papežství je největší a nejhroznější ohavnost


DNES JE 8.11. – PŘIPOMEŇME SI OBĚTI ŘÍMSKÉHO KATOLICISMU


STRUČNÁ OBHAJOBA PRINCIPU SOLA SCRIPTURA


KDO JE Z BOHA, SLYŠÍ JEHO SLOVA. OBHAJOBA PRINCIPU SOLA SRIPTURA II.


VZPAMATUJTE SE!!! PÁN JEŽÍŠ KRISTUS UŽ SE VRÁTIL FYZICKY NA ZEM!!!


ŘKC chystá v Assisi synkretistické setkání s pohany !!! Papež to podporuje !!!


Stránky http://prokrestany.sweb.cz/ pomáhají naší ekumenické káře


Ježíš Kristus už nestačí? Aneb ”Kde se uctívá Maria tam není Církev Kristova II.


KDO JE MATKOU VŠECH KŘESŤANů? Je to stejná matka, jakou vyznává katolicismus?


Římsko-katolická církev neexistuje! Existuje pouze tento protimluv! A co je BVC?


Něco více, než náboženství


Co je to Láska? Postavit se za pravdu, nebo bližnímu do očí lhát?


Zakládá se římskokatolické učení na biblické pravdě?
Téma související s ospravedlněním - předurčení:Odkazy na zajímavé webové stránky:

http://www.reformace.cz/

http://nkz.reformace.cz/

http://prokrestany.sweb.cz/Užitečný odkaz na rychlé vyhledáváni v Bibli:
 
http://www.biblenet.cz/bible/

Přeji požehnané studium

rStránka vygenerována za: 0.32 sekundy