Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Arnošt.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 15, článků celkem: 16386, komentáře < 7 dní: 487, komentářů celkem: 411922, adminů: 60, uživatelů: 5160  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 354 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

ivanp
martino
cizinec
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
112219442
přístupů od 17. 10. 2001

Nebezpečná učení: ŘKC chystá v Assisi synkretistické setkání s pohany !!! Papež to podporuje !!!
Vloženo Úterý, 24. říjen 2006 @ 09:59:38 CEST Vložil: reformovany

Kritika bludů   ŘKC chystá v Assisi synkretistické setkání s pohany !!! Papež to podporuje !!! Zdroj: ChristNet http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=11937 Věřící mládež různého vyznání se sejde v Assisi Ve dnech 4.-7.11.2006 se v italském Assisi uskuteční setkání mladých lidí, vyznávajících různá náboženství. Kardinál Paul Poupard, předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog, zveřejnil úmysl Apoštolského stolce pozvat 50 křesťanů a 50 zástupců jiných náboženství. Setkání, které kardinál Poupard vyhlásil v souvislosti s končícím muslimským postním měsícem ramadán, bude zároveň oslavou 20. výročí Světového dne modliteb za mír. Poprvé jej svolal do Assisi 27.10.1986 papež Jan Pavel II. Podle kardinála Pouparda je cílem setkání výměna představ "s nadějí, že společné uvažování nad nimi pomůže mladým lidem stát se nástroji dialogu, míru a naděje pro svět". Své poselství zaslal 2.9.2006 účastníkům setkání i papež Benedikt XVI. a mimo jiné v něm vzkázal, že "více než kdy jindy je nyní takový dialog potřebný, a to zvláště s ohledem na budoucí generace". Konec zprávy Slova Bible: Zj 18,4-6 A slyšel jsem jiný hlas z nebe: "Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy.
Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh nezapomněl na jeho viny.
Odplaťte po zásluze té nevěstce, dvojnásob jí odplaťte za její činy! V poháru, který připravovala, připravte pro ni dvojnásob;


"ŘKC chystá v Assisi synkretistické setkání s pohany !!! Papež to podporuje !!!" | Přihlásit/Vytvořit účet | 41 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

ŘÍMSKÁ NEVĚSTKA (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Úterý, 24. říjen 2006 @ 10:35:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ŘÍMSKÁ NEVĚSTKA

V Katolické Encyklopedii čteme: "V Římě, zvaném město sedmi pahorků (Zjevení 17:9,18), se nalézá celé území státu Vatikán." Je zajímavé, že Řím byl rovněž známý jako Babylón (1.Petr 5:13). Je jen jediné město na světě, které je duchovní mocností a mohlo tak páchat smilstvo s králi země (provázanost se světovou politikou - Zjevení 17:2) i smilstvo náboženské (Panna Maria, obrazy, sochy, relikvie, tradice i ekumena s jinými náboženstvími - Zjevení 17:4-6). Tím městem je Řím, hlavní město Římského katolicismu, který o sobě tvrdí, že právě on je pravým křesťanstvím.

Takto se na další léta historie převléká skrytá mocnost Římské říše, která pak skrze papežství násilně ovládá vyspělou část evropského světa. Podmaněná území byla nazývána Svatou říší Římskou a na post císaře byli postupně jmenováni panovníci jednotlivých zemí.

Žena z Janova vidění je též oblečena do purpuru a šarlatu (barvy katolických biskupů a kardinálů) a ověnčena bohatstvím národů, je i opita krví svatých a mučedníků Ježíšových (Zjevení 17:4-6). Po staletí bylo odmítání poslušnosti papeži, kacířstvím trestaným smrtí. Jeden vedoucí katolický profesor církevní historie v devatenáctém století přiznal: "Od roku 1183 církev tvrdila, že každé odstoupení od jejího učení musí být potrestáno smrtí, a to smrtí nejkrutější, smrtí ohněm."

Již od začátku papežské vlády existovali křesťané, kteří odmítali oddanost Římu a byli po miliónech vražděni. Každý ví o křížových výpravách, které měly za cíl dobýt Svatou Zemi Izrael, ale jen málokdo ví, že po celé Evropě byly organizovány ještě početnější výpravy, určené k vyhlazení křesťanů, kteří se v poslušnosti Bohu i Bibli (byla papežem zakázána roku 1229) nechtěli podřídit autoritě papežů.

Tím se stala Římská církev předobrazem antikrista křesťanské doby. Římské papežství pak plně vládlo nad světem 1260 let (Zjevení 12:6) a to do roku 1798, kdy vliv papežství zrušil Napoleon. Ten také pak roku 1806 donutil posledního císaře Svaté říše Římské Františka II., vzdát se definitivně tohoto titulu. Roku 1870 pak Řím a ostatní Vatikánem řízená území byla nakonec dobyta armádou čerstvě spojené Itálie.

Tento stav ale netrval příliš dlouho a Papež Pius XI. a jeho kardinálové přijali fašistu Mussoliniho jako muže vyvoleného Bohem a zakázali věřícím své církve odporovat jeho politice. Na oplátku Mussolini podepsal v roce 1929 s Vatikánem dohodu, která ustanovila Římský katolicismus jediným povoleným náboženstvím v Itálii. Vatikán tak zakrátko obnovil svůj vliv a Římská mocnost tak dodnes nezanikla.


VATIKÁN v pozici církve "nevěstky" velmi aktivně spolupracuje na vytváření "Nového světového řádu" pro nástup Antikrista

- Papež oslovil světové politické vůdce s tvrzením, že lidé světa již uznali absolutní autoritu Říma tím, že slaví na místo soboty neděli. Jediní lidé, kteří neuznávají autoritu papeže jsou bibličtí křesťané a Židé. To je důvodem proč Vatikán neuznal stát Izrael. Dekrety Tridentského Koncilu, které II. Vatikánský koncil probíhající v letech 1962-65 potvrdil, obsahují přes stovku zápisů proklínajících všechny evangelikální křesťany pro neochotu přijmout katolická dogmata a autority.

Římsko-Katolická církev též prohlašuje, že její členové zaujali místo národa Izraelského a jsou tím pravým Božím lidem a že Řím je tudíž oním novým Jeruzalémem (Zjevení 21:2). Katolický Řím si navíc připisuje tituly, které Bůh Jeruzalému dal: Svaté Město, Město Boží a dokonce Věčné Město.

- V roce 1952 byla vytvořena aliance, která poprvé v historii spojila Ilumináty (Luciferiány-osvícence), Vatikán a Svobodné zednáře (luciferiánská sekta), aby přivodili Nový světový řád.

- Papež v současnosti vede největší ekumenické hnutí v historii, za účelem sjednocení všech náboženství pod Římské vedení. V roce 1986 a 2002, papež Jan Pavel II. svolal do italského Assisi vůdce největších náboženství světa, aby se modlili za mír. Mezi nimi byli uctívači hadů i ohně, spiritisté, animisté, budhisté, muslimové, hinduisté a severoameričtí čarodějové. Papež řekl, že se všichni modlili k jednomu Bohu a že jejich modlitby vytvářeli duchovní energii, která měla přinést nové klima pro nastolení míru.

- Vatikán založil Centrum pro modlitby a úsilí za mír papeže Jana Pavla II. v New Jersey. Centrum bylo založeno jako součást papežova nového mírového plánu, který sjednotí svět.

Má dvě úlohy: (1) Vzdělávat katolíky a jejich děti, aby přijali Nový světový řád. (2) Poskytnout prostor pro umístění počítače, který bude řešit problémy světového míru a kde se budou vypracovávat studie pro mírová řešení budoucích problémů, které by mohly ohrozit světový mír. Počítač je propojen se všemi hlavními městy světa přes satelit. Všechny národy souhlasily vzdát se své suverenity ve prospěch papeže a přenechat řešení svých budoucích problémů počítači. Ovšem, to nebude v platnosti dokud Nový světový řád nebude veřejně vyhlášen. Papež rovněž tvrdí, že vlastnická práva nejsou považována za skutečná práva a vyhlašuje, že pouze Vatikán ví co je pro člověka dobré (Jeremiáš 29:11)."

- V září 1993 se konal v Chicagu "Náboženský parlament světa". Setkali se zde zástupci 130 náboženství včetně zástupců Světové rady církví a dominantní Římskokatolické církve. 5. září 1993 podepsali deklaraci, která vyzývá ke spojení všech náboženství. Výsledkem jsou již v současnosti velmi běžné společné bohoslužby zástupců světových církví. Vatikán tím odsouhlasil ďábelské lži o možnosti spasení i skrze víru v jiných náboženstvích, nežli jen v křesťanství skrze oběť Ježíše Krista (Skutky 4:11,12).

- Jeden katolický historik 18. století napočítal 95 papežů, kteří prohlašovali, že mají božskou moc sesazovat krále i císaře a prohlásil: "V průběhu celého středověku byla moc Říma tak silná, a to v duchovní i světské oblasti, že překonávala nakonec i to, co bylo v možnostech římských císařů."

- Prohlášení 1. vatikánského koncilu z r.1870 platné i dnes říká, že papež je ve věcech víry neomylný (Římanům 3:4). Hlava katolické církve si tak přivlastňuje řadu privilegií, která patří jedině Bohu. Nechává se nazývat Svatým Otcem (Matouš 23:9) a nechává se uctívat klaněním a líbáním ruky (Lukáš 4:8).

- Papež tvrdí, že je zástupcem Krista na Zemi a hlavou celé Kristovy církve (Efezským 1:22). V roce 1439 v církevním směnu ve Florencii bylo prohlášeno, že římský papež je následovníkem blahoslaveného Petra (Skutky 10:25,26/ Galatským 2:9/ 1.Petr 5:1): VICARIVS FILII DEI (číselná hodnota je 666) - zástupce Ježíše Krista.

Samotný titul papeže znamená - na místo Krista. Dokonce se tady hovoří, že je nad apoštoly a že všechna jména, která jsou v Písmu vztahována na Ježíše Krista se vztahují také na papeže (Jan 10:33).


Co se uz delo v Assisi v minulosti: modlitby k pohanskym bohum !!! (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Úterý, 24. říjen 2006 @ 10:41:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

"Papež v současnosti vede největší ekumenické hnutí v historii, za účelem sjednocení všech náboženství pod Římské vedení. V roce 1986 a 2002, papež Jan Pavel II. svolal do italského Assisi vůdce největších náboženství světa, aby se modlili za mír. Mezi nimi byli uctívači hadů i ohně, spiritisté, animisté, budhisté, muslimové, hinduisté a severoameričtí čarodějové. Papež řekl, že se všichni modlili k jednomu Bohu a že jejich modlitby vytvářeli duchovní energii, která měla přinést nové klima pro nastolení míru."

A misto pokani se tato ohavnost bude letos dokonce oslavovat?Re: ŘKC chystá v Assisi synkretistické setkání s pohany !!! Papež to podporuje !!! (Skóre: 1)
Vložil: noname (cnemo@seznam.cz) v Úterý, 24. říjen 2006 @ 13:27:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý reformovaný, mám pro Tebe návrh, zúčastni se toho shromáždění a řekni všem do očí do co říkáš nám tady, jistě si s radostí vyslechnou zprávu o své modloslužbě a zavržení.
Nebo také se můžeš s nimi modlit. Když si vezmeš pár přátel nebude to mít chybu. Je přece psáno: "tak kde se shromáždí dva nebo tři v mém jménu budu uprostřed nich" tak Jeho požehnání může sestoupit na všechny přítomné.
Já sám se budu za setkání modlit pokládám to velmi potřebnou věc v dnešním rozhádaném světě. Je naší povinností se o svět starat byl nám přeci svěřen do užívání. I toto je přeci v Písmu.

Tobě pak přeji hezký den a dobrou cestu pokud pojedeš.
HonzaRe: ŘKC chystá v Assisi synkretistické setkání s pohany !!! Papež to podporuje !!! (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Úterý, 24. říjen 2006 @ 16:56:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pamatuji ten meeting před dvaceti lety. Byl jsem jako asi každý charismatik jasně v opozici.
Ale dnes se mi zdá, že Jan Pavel II. byl prozíravější, než my.

Z toho plyne, že mi nové setkání dnes přijde jako dobrý nápad. Jsem ale zvědavý na to, co tam budou spolu podnikat. Aby to nakonec k něčemu posloužilo.

OlinRe: ŘKC chystá v Assisi synkretistické setkání s pohany !!! Papež to podporuje !!! (Skóre: 1)
Vložil: Speranza v Středa, 25. říjen 2006 @ 11:21:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"ZÁLEŽÍ-LI TO NA VÁS, ŽIJTE SE VŠEMI V POKOJI."

Zdá se, že tato setkání jsou svolávána právě na základě tohoto biblického verše.

A ještě "Blahoslavení tvůrci pokoje."

Nebo tyto výzvy nic neznamenají pro praxi?

Každopádně se za toto setkání modleme.
Bůh dokáže proměnit i ten největší hřích v pravý opak.
Kdo ví, co zamýšlí...?

Zdraví SperanzaRe: ŘKC chystá v Assisi synkretistické setkání s pohany !!! Papež to podporuje !!! (Skóre: 1)
Vložil: Gojim v Středa, 25. říjen 2006 @ 11:58:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravim Speranza.

Vedela by si uviest s Pisma priklad, kde "zit v pokoji s ostatnymi" znamena priama spoluucast na ich nabozenstve???

Napriklad, kde toto praktizoval Jezis, apostoli, ucenici a.i ???

nakolko vsetkych 5 Mojzisovych knih pred tym vystriha, Apostol Pavel pred tym priamo varuje, ak by sa mali s Pisma opisat vsetky texty ktore to striktne zamietaju asi by som musel opisat 40 percent biblie :-)))))

Nieje skor problem v tom, ze pre vas katolikov je Pismo pod urovnou vasej tradicie, ktora je Pismu prakticky nadradena ???
Re: ŘKC chystá v Assisi synkretistické setkání s pohany !!! Papež to podporuje !!! (Skóre: 1)
Vložil: Speranza v Čtvrtek, 26. říjen 2006 @ 12:45:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chci se za toto setkání modlit, protože nic se neděje náhodou.

Nevím, co se bude na setkání dít.
Nemám důvod si myslet, že křesťané se zde rozhodnou nevyznávat Ježíše krista jako Božího Syna atd.

Náš Bůh není MRTVÝ BŮH a působí to, co uzná za vhodné.

To, že jsou křesťané rozděleni, svědčí o tom, že selhali. Kdo je schopen plně posoudit, jakými cestami nás Bůh chce vést k Jednotě?

Nemyslím si, že je mu "příslušník" určité církve dražší než té druhé.

Jen Duch Svatý je schopen pomoci nám z této bídy.
Jakou roli v tom bude mít mezináboženský dialog, to teprve uvidíme.


Víte víc než já...?

Zdraví SperanzaRe: ŘKC chystá v Assisi synkretistické setkání s pohany !!! Papež to podporuje !!! (Skóre: 1)
Vložil: Gojim v Sobota, 28. říjen 2006 @ 13:35:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Albert Pike, praktikujuci satanista a bývalí Najvyšší pápež univerzálneho slobodomurárstva, raz z nadšením prehlásil:
Slobodomurárstvo [ je to náboženstvo] okolo ktorého možu byť oltáre Kresťanstva, Židovstva, Moslimov, Hinduistov, následovníkov Konfúcia alebo Zaratustru, môže všetkých zhromaždiť ako bratstvo a spojiť sa v modlitbách.
(Albert Pike, Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, Charleston, SC, The Supreme Council of the 33rd Degree for the Southern Jurisdiction of the United States, 1906, str. 226.)Stránka vygenerována za: 0.37 sekundy