Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Arnošt.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 16378, komentáře < 7 dní: 445, komentářů celkem: 411880, adminů: 60, uživatelů: 5159  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 94 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
112204911
přístupů od 17. 10. 2001

Nebezpečná učení: Žena jedoucí na šelmě? - Dodatek C
Vloženo Pondělí, 19. září 2005 @ 10:09:46 CEST Vložil: Bolek

Kritika bludů poslal Pastýř

Žena jedoucí na šelmě? - Dodatek C.   Vláda nad králi.    Apoštolská Stolice přenesla Římské Impérium od Řeků ku Germánům v osobě Karla Velikého. A vládci přiznávají, že právo i autorita přezkoumat osobu zvolenou za krále či císaře přísluší nám, kteří pomažou, posvětí a korunují.         Papež Innocent III.  Dekret "Venerabilim fratrem" Březen A.D. 12021

Klíčový prvek v Janovo identifikaci  ženy jedoucí na zvířeti  je poznámka, že ona je "město, které vládne nad králi země."  Pečlivě jsme zdokumentovali skutečnost, že papežský Řím tuto  předpověď vyplnil, a že splnil právě tak další kritéria, která Jan v identifikaci ženy uvádí. Vyzýváme každého, aby našel jiné město než Řím a jeho následník Vatikán, které by mělo charakteristiky  uvedené v Apokalypse 17. Kristovo odhalení Janovi, že "náboženská skupina bude  předstírat že je Nevěstou Krista a zároveň vejde do nečistých  aliancí s vládci země a dokonce bude nad nimi vládnout", je jedním  z nejpozoruhodnějších proroctví celé Bible... Několik knih - v celé  jejich šířce, by bylo možné napsat o důkazech, že toto proroctví  bylo naplněno římsko katolickou církví. Bohužel, my můžeme podat  pouze malou ukázku dodatečné dokumentace pro ty, kteří by měli  zájem.   SOUDCE VŠECH - SOUZEN NIKÝM. Papež Lev X. 1513 - 31. vydal zákaz všem soudům ve všech zemích,  soudit kohokoliv, kdo byl absolvovaný církví tím, že zaplatil  pokutu nařízenou za každý zločin. Pakliže nějaký soudce se pokusil  tento zákaz obejít byl bez okolků exkomunikován. Být vyhoštěn  z církve znamenalo také ztrátu občanství, jelikož civilní autority byly nuceny akceptovat církevní dekrety. Papež Pavel IV., inkvizitor nad inkvizitory, bezkonkurenční mučitel Křesťanů a pronásledovatel Židů mluvil tak oplzle, že by nikdo nevěřil,  nebýt místopřísežných výpovědí očitých svědků. Stále se s někým  hádal, dokonce i s králem Karlem V. a králem Filipem II., kteří  byli jediní přátelé papežství.  Na jeho mysli byl pouze jeden cíl: "Drtit pod svou nohou  krále i císaře.".(Ignaz von Dollinger).4 Těsně před svou smrtí v r. 1559, jako reakci na růst protestantského hnutí, který nabíral hrozivých proporcí, a ohrožoval i "Kongress Kardinálů, Pavel IV. vydal bulu "Cum ex Apostolatus Officio." Jako "Římský Pontiff, Náměstek Boha a Ježíše Krista na zemi, držitel moci nad národy a královstvími, soudce všech a souzen nikým v tomto věku,"  Pavel IV.  prohlásil, že má neomezenou moc sesadit kteréhokoliv vládce a zabrat majetek kohokoliv - bez soudního procesu. Každý, kdo by  takto sesazené chránil či obhajoval bude exkomunikovaný. Jeho  dekret prohlašoval: Kdokoliv by byl objeven, dokázán či shledán že opustil  katolickou víru .upadl do hereze, nebo vytvořil či nařídil schizma, bude potrestán následujícími tresty: Exkomunikace,  propadnutí veškerého majetku - bez ohledu na hodnost, řád či  preeminence - i když mají tituly barona, hraběte, markýze, knížete,  krále či císaře.  Žádnému člověku není dovoleno odporovat tomuto výnosu! Kdyby tak  kdokoliv učinil, zažije hněv Všemohoucího Boha a Jeho požehnaných apoštolů Petra a Pavla. Sepsáno v Římě u Sv. Petra, léta vtělení Páně 1559, patnáctého  dne března, čtvrtého   roku našeho Pontifikátu. (Ehler & Morrall)5 Papež Sixtus V. (1585 - 89), přepsal Bibli, aby se přizpůsobila jeho podivným idejím, prohlásil, že má nejenom náboženskou, ale  také civilní jurisdikci  "nad králi a princi" a že "může "ustavit či  sesadit kohokoliv - jak se mu zalíbí - včetně císařů!" Toto nebyla  nijaká planá hrozba, protože v té době vládl všeobecný pohled, že  mimo římsko katolické církve není spása! A tak exkomunikace se  rovnala věčnosti v pekle!  Papež Klement XI., ve své bule "In Coena Domini" z roku 1715.  exkomunikoval každého, kdo neuposlechl  papeže a hlavně - kdo mu neplatil daně. Bula prohlašovala, že papež měl plnou autoritu nad všemi lidmi - včetně vládců a nad všemi  záležitostmi - jak náboženskými, tak i světskými. Následující  papežové toto dogma potvrdili a Řím ho nikdy nezrušil!                           UDRŽENÍ PAPEŽSKÉ NADVLÁDY Vatikán je nazvaný "jednou z nejmagnificentních sbírek umění"  a "nejpozoruhodnější pokladnicí  světa." Část tohoto pokladu je nyní  na cestě světem. (včetně Michelangelovy "Piety") Počalo to Denverem v Coloradu, aby to připadlo na dobu papežovy návštěvy v srpnu  1993. Příští město určení bylo Buenos Aires. S návratem výstavy do Vatikánu se počítá až k oslavám třetího tisíciletí. Jeden z klenotů které jsou vystavovány je tiára papeže Pia IX., který předsedal  Vatikánu I. Tiára nese nápis: "Koruna je symbolem svrchovanosti papežství". Tiára je ozdobena  perlami a drahokamy s nápisem v latině, který v překladu říká:  Neomylnému Náměstku Krista; Svrchovanému Guvernéru života na Zemi; Otci Národů a Králů.  (Our Sunday Visitor Aug. 22. 1993)6 Jak vidíme, nárok na titul "vládců nad králi země" splňuje Janovu vizi. Tento nebyl nikdy anulovaný Římem, který stále vidí papeže jako svrchované monarchy, kteří tomuto světu vládnou na místě Boha! Ovšem po zrušení království, zůstali papežové bez králů, kterým by mohli vládnout.  Následovné republiky a demokracie  vložily vlády do rukou lidu a postupně (ve většině zemí) daly stejná práva všem náboženstvím. Dokumentovali jsme ten fakt, že když  papežové zjistili že jim moc uniká, snažili se - všemi prostředky - tyto vlády podkopat... Jejich stálé a očividné potlačování lidských práv je nepopíratelné. Ovšem bývalá papežská moc se zase  nezměnila tolik, jak by se zdálo. Římsko katolická církev nadále  učí své členy, (asi 980 milionů) že věrnost k církvi je na místě  prvním a že ona může zprostit každého povinnosti věrnosti vůči  civilním vládcům. Toto nebezpečí pro civilní vlády rozpoznal stát Missouri již před sto lety. Následkem toho byla ústava Missouri opravena klauzulí (1864), která vyžadovala, aby každý duchovní složil slib věrnosti Státu Missouri a tím Spojeným Státům. V tomto kritickém čase Občanské Války, arcibiskup ze St.Louis poslal dopis všem kněžím, odsoudil slib a vyzval je k odporu vůči vládě..  (Emmet McLoughlin, 1977)7   OSPRAVEDLŇOVÁNÍ TOTALITY. Dvacátého září 1870, armáda generála Rafaela Cadorna, ozbrojená moc nově sjednocené Itálie, prolomila římské Aureliánské hradby Porta Pia. Papežské síly, pod velením generála Hermana Kanzlera nabídly jen symbolickou obranu. Nejenom Řím, ale všechno co zbylo z Papežským  Států, převzala nová Itálie. Vychutnávaje tak dlouho  hledanou nezávislost, občanská nálada vůči církvi, která tak dlouho vládla nad ohromným územím železnou pěstí, se stala vyloženě nepřátelskou. Papež Pius IX., který prosadil dogma o papežské neomylnosti na Vatikánu I. o několik měsíců později zemřel. Když, s velikou pompou byla jeho rakev nesena ulicemi do chrámu sv. Petra, dav Italů naplnil náměstí a počal házet kameny  s pokřikem: "Smrt papeži! Smrt kněžím! Hoďte to prase do řeky! Hoďte  tu bestii do Tiberu!" Pouze policie zabránila, aby to dav skutečně neudělal. Tato proti-papežská nálada se strany prostého člověka z ulice, se  vyvíjela po delší dobu jako reakce na potlačování základních  svobod. Pět let před zahájením Vatikánu I. papež vydal svou, nechvalně známou encykliku "Quanta cura," ve které odsuzuje "propagátory svobody svědomí a svobody náboženství a všechny  ty, kteří tvrdí, že církev nemá právo použít síly." (August B. Hasler,"How the Pope Became Infallible, 1981)8 Papežství vládlo skrze sílu po staletí, a papežové se obávali čerstvého větru svobody, který přinášel touhu po individuálních základních právech člověka. Taková atmosféra byla odporná papežské pýše a papežským ambicím. Papeži si byli jistí, že dogma o jejich neomylnosti, oficiálně schválené biskupským sněmem z celého světa, skončí všechny nesmyslné touhy a sny o svobodě. Jak jeden vážený  historik 19 století vysvětlil: Trest smrti za přestupky proti církvi byl stále v trestním řádu, církev měla stále povolený přežitek středověké nezákonnosti -  t.j. právo asylu pro zločince, farní duchovní byli stále správci  civilních záznamů, Jezuité měli i nadále právo proniknout kamkoliv - řídit královské soukromí, soukromé domy občanů, veřejných  institucí, škol a pod. Prostě země byla totálně pod mocí  duchovenstva. (G.S.Godkin, "Life of Victor Emmanuel II., 1880)9 Když člověk vidí tento úžasný obraz papežské moci a utlačování, cítí podiv nad tím, že to bylo přijato jako část života a to nejenom obyčejným lidem, který se nemohl bránit, ale i vládci! Ani  zřejmá zla a nespravedlnosti - prováděná církví po staletí, nevrhla ani trochu pochybnosti na platnost a oprávněnost papežských  dekretů. Von Dollinger podává tento neuvěřitelný obraz: Bylo řečeno, že Boží Náměstek na zemi jedná jako Bůh, který  často zahrne mnoho nevinných osob při trestání viníků. Kdo se odváží  mu postavit? On jedná pod Božským vedením a jeho činy nemohou být měřeny pravidly lidské spravedlnosti. Zdá se to být paradoxní, ale je historickým faktem, že čím víc podezřelé a skandální bylo chování papežů z pohledu zbožných,  tím více cítili náklonnost k útěku od vlastních pochyb a podezření  do bezpečí náruče papežské neomylnosti proto, že již od dětství byli učeni, že papež je pánem a vůdcem církve - kterého nikdo  nemohl volat k odpovědnosti či mu odporovat. Petr Cantor již na  konci 12 století přiznal, že papežská korupce nemá biblické  ospravedlnění ale na druhé straně by bylo rouháním shledávat chyby  v papežově chování. (Dollinger)10  


"Žena jedoucí na šelmě? - Dodatek C" | Přihlásit/Vytvořit účet | 1 komentář | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Žena jedoucí na šelmě? - Dodatek C (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Neděle, 16. březen 2008 @ 17:40:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Pastýři,


Díky za umístění ukázky ze zajímavé knihy. Věřím, že bude užitečné uvést níže odkaz na celou knihu i na její jednotlivé kapitoly dostupné na Granu.


Celá kniha Žena jedoucí na šelmě? od Dave Hunta zdarma ke stažení: http://nkz.reformace.cz/docs/Zena_jedouci_na_selme.zip


Kapitoly z knihy "Žena jedoucí na šelmě?" od Dave Hunta; stačí kliknout a číst:

Žena jedoucí na šelmě? - 2. Důvody pro uvěření.

Žena jedoucí na šelmě? - 3. Velikonoční Spiknutí?

Žena jedoucí na šelmě? - 8. Nepřerušená linie apoštolské posloupnosti?

Žena jedoucí na šelmě? - 9. Neomylní heretici?

Žena jedoucí na šelmě? - 10. Neomylnost & Tyranie

Žena jedoucí na šelmě? - 11. Na které skále?

Žena jedoucí na šelmě? - 12. Nečistá matka

Žena jedoucí na šelmě? - 13. Svůdce duší

Žena jedoucí na šelmě? - 14. Neuvěřitelná metamorfóza

Žena jedoucí na šelmě? - 15. Nečistá Aliance

Žena jedoucí na šelmě? - 16. Vláda nad králi

Žena jedoucí na šelmě? - 17. Krev mučedníků

Žena jedoucí na šelmě? - 18. Pozadí Holocaustu

Žena jedoucí na šelmě? - 19. Vatikán, Nacisté a Židé

Žena jedoucí na šelmě? - 20. Povraždění Srbů

Žena jedoucí na šelmě? - 21. Vatikánské krysí stezky

Žena jedoucí na šelmě? - 22. Sola Scriptura?

Žena jedoucí na šelmě? - 23. Otázka Spásy

Žena jedoucí na šelmě? - 24. „Oběť“ Mše

Žena jedoucí na šelmě? - 25 Zrazená Reformace

Žena jedoucí na šelmě? - 26.  Apostásie a Ekumenismus

Žena jedoucí na šelmě? - 27.  A co Marie?

Žena jedoucí na šelmě? - 28. Přichází Nový Světový Řád

Jak obdržíte spasení???


LUTHER O MŠI: Mše v papežství je největší a nejhroznější ohavnost


DNES JE 8.11. – PŘIPOMEŇME SI OBĚTI ŘÍMSKÉHO KATOLICISMU


STRUČNÁ OBHAJOBA PRINCIPU SOLA SCRIPTURA


KDO JE Z BOHA, SLYŠÍ JEHO SLOVA. OBHAJOBA PRINCIPU SOLA SRIPTURA II.


VZPAMATUJTE SE!!! PÁN JEŽÍŠ KRISTUS UŽ SE VRÁTIL FYZICKY NA ZEM!!!


ŘKC chystá v Assisi synkretistické setkání s pohany !!! Papež to podporuje !!!


Stránky http://prokrestany.sweb.cz/ pomáhají naší ekumenické káře


Ježíš Kristus už nestačí? Aneb ”Kde se uctívá Maria tam není Církev Kristova II.


KDO JE MATKOU VŠECH KŘESŤANů? Je to stejná matka, jakou vyznává katolicismus?


Římsko-katolická církev neexistuje! Existuje pouze tento protimluv! A co je BVC?


Něco více, než náboženství


Co je to Láska? Postavit se za pravdu, nebo bližnímu do očí lhát?


Zakládá se římskokatolické učení na biblické pravdě?
Téma související s ospravedlněním - předurčení:Odkazy na zajímavé webové stránky:

http://www.reformace.cz/

http://nkz.reformace.cz/

http://prokrestany.sweb.cz/Užitečný odkaz na rychlé vyhledáváni v Bibli:
 
http://www.biblenet.cz/bible/

Přeji požehnané studium

rStránka vygenerována za: 0.24 sekundy