Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Anežka.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16620, komentáře < 7 dní: 284, komentářů celkem: 427970, adminů: 60, uživatelů: 5243  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 119 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

Mikim
Syntezator
gregorios777
cizinec

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116175215
přístupů od 17. 10. 2001

°

GRANO SALIS - ZRCADLO NAŠÍ EKUMENY I ty můžeš ovlivnit, jaké budou tyto stránky!
GRANO SALIS si tvoří návštěvníci sami!
Nebojme se říci nahlas, co si myslíme GRANO SALIS vám nabízí možnost říci nahlas, co si myslíte. Jako zaregistrovaný uživatel pod přezdívkou se můžete svobodně vyjadřovat k tématům, týkajících se křesťanství. GRANO SALIS je místem setkávání, výměny názorů a pohledů víry, diskusí i polemik. Máte-li zájem zveřejnit svůj názor na jakýkoliv příspěvek, můžete tak velice snadno učinit pouhým kliknutím na odkaz Poslat článek v hlavním menu.. Můžete též reagovat pomocí odkazu komentář , který je v úpatí každého článku. Na jednotlivé komentáře lze pak reagovat odkazem odpovědět nebo Poslat komentář. Pro další informace klikněte zde.

Velikonoční přání 2021 si můžete na portálu Síť víry stáhnout a poslat svým přátelům a známým


Život víry: Manželství s nevěrcem - genocida Církve
Kritika bludů

poslal gregorios777

Co se stane v případě manželství s nevěřícím?

Vložil: Tomas v Sobota, 02. březen 2024 @ 10:53:10 CET (107 čtenářů)
Více... | 3232 bytů | 11 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život víry: Jak nás Bůh vede.
Intimity

poslal oko

Život každého z nás má před Bohem velký význam. A Boží záměr má větší rozsah, než všechny naše chyby.
Rád bych se tu podělil s myšlenkami, které právě sám prožívám:Vložil: Tomas v Sobota, 02. březen 2024 @ 10:52:24 CET (32 čtenářů)
Více... | 2365 bytů | 1 komentář | Život víry | Skóre: 0Teologie: Kdo je svatý Duch.
Kritika bludů

poslal Nepřihlášený

 KDO JE SVATÝ DUCH.
Cílem tohoto pojednání o svatém Duchu je poznat, co nám o svatém Duchu sděluje Boží slovo. Nenechme se ovlivňovat teologickými úvahami, které tvrdí, že přinášejí hlubší poznání o Bohu, ale opak je pravdou. Když ničím neovlivněni přistoupíme ke studiu Božího slova budeme překvapeni, jaké nepravdy nám jsou předkládány. Musíme si dát odpověď na základní otázku. Je naší touhou mít hodnotný vztah s Bohem, nebo jsme spokojeni v křesťanském společenství, které upřednostňuje různá dogmata a učení, která nemají základ v Božím slově?

 
Podle trinitářů je svatý Duch třetí osoba jednoho Boha se stejnou mocí a jedná samostatně. Osoba má vlastní jméno. Bůh Otec - Jehova,Jahve, Boží Syn - Ježíš a Duch svatý vlastní jméno nemá.
 
Každá duchovní osoba má své místo přebývání. V Božím slově není nikde uvedeno, že Duch svatý má své místo přebývání. Písmo hovoří pouze o trůnu Boha a Beránka. Svatý Duch je v jednom okamžiku na nekonečném počtu míst. Celý vesmír je svatým Duchem prostoupen.
 
Žalm 11:4 Hospodin je ve svém svatém chrámu, Hospodin je v nebesích na svém trůnu, jeho oči vidí, jeho pohled zkoumá lidské syny

Př.15:3 Hospodinovy oči jsou na každém místě, pozorně sledují zlé i dobré

Zj.22:1,3 I ukázal mi řeku vody života, čirou jako křišťál, která vycházela z trůnu Božího a Beránkova. Nic prokletého již nebude. V tom městě bude Boží a Beránkův trůn a jeho otroci mu budou sloužit.

Židům 12: 2
“Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost, ležící před ním, nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu.”


Zj.2:13 Vím, kde bydlíš: tam, kde je trůn Satanův; avšak pevně držíš mé jméno a nezapřel jsi mou víru ani ve dnech, v nichž můj věrný svědek Antipas byl zabit u vás, kde bydlí Satan

Další významné svědectví nám poskytují následující verše. Žehnají pouze dvě osoby, Bůh Otec a Syn Ježíš. Svatý Duch nikdy nežehná.

Tit.1:4 Titovi, vlastnímu synu podle společné víry: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Zachránce

2 Jana 1:3 Bude s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce.

Ef.1:2 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

1 Tim.1:2 Timoteovi, vlastnímu synu ve víře: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce našeho a Krista Ježíše, Pána našeho

Jehova posílá svého Ducha svatého a Božího Ducha, Ježíš také posílá svého Ducha a Ducha svatého. Nikde v Písmu není zjeveno, že „osoba“ Duch svatý posílá svého Ducha. Každá duchovní osoba má svého ducha.

Jan 15:26 Až přijde Zastánce, kterého vám pošlu od Otce, Duch Pravdy, jenž vychází od Otce, ten o mně vydá svědectví.

1 Petra 1:11 zkoumali, na který nebo na jaký čas ukazoval Duch Kristův v nich, když předem svědčil o utrpeních určených Kristu a o velké slávě, která přijde po nich.

1 Tes.4:8 Proto kdo toto odmítá, neodmítá člověka, ale Boha, který také do vás dává svého Svatého Ducha.

Gal.4:6 A protože jste synové, vyslal Bůh ducha svého Syna do našich srdcí, ducha, který volá: ‚Abba, Otče.‘

Tit.3:5,6 zachránil nás ne na základě skutků, které jsme my učinili ve spravedlnosti, nýbrž podle svého milosrdenství skrze koupel znovuzrození a obnovou Ducha Svatého, kterého na nás vylil hojně skrze Ježíše Krista, našeho Zachránce,

Sk.2:17 I stane se v posledních dnech, praví Bůh, že vyleji ze svého Ducha na každé tělo; vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci budou vídat vidění a vaši starci budou mívat sny.

Svatý Duch je Boží moc a ne osoba. Následující verš tuto pravdu zcela zjevuje. Duch svatý je moc Nejvyššího. Jako Nejvyšší je v Božím slově představena pouze jedna osoba, Bůh Otec Jehova,Jahve.

uk.1:35 A anděl jí odpověděl: „Duch Svatý přijde na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní; proto také to Svaté, co se z tebe narodí, bude nazváno Syn Boží.

Sk.1:8 ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší konec země.“

Soudců 14:6 Tu jej uchvátil Duch Hospodinův a on ho roztrhl, jako by roztrhl kůzle, ačkoliv neměl nic v ruce. Svému otci ani matce nepověděl, co udělal.

Mich.3:8 Avšak já jsem plný moci Ducha Hospodinova, práva a udatnosti, abych oznámil Jákobovi jeho přestoupení a Izraeli jeho hřích.

2 Kor.4:7 Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby přemíra té moci byla z Boha, a ne z nás

2 Tim.1:7 Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci a lásky a rozvahy.

Luk.8:28 Když uviděl Ježíše, vykřikl, vrhl se mu k nohám a řekl mocným hlasem: "Co mi chceš, Ježíši, synu Nejvyššího Boha? Prosím tě, netrap mě."

Žalm 97:9 Neboť ty, Hospodine, jsi nejvyšší nade vší zemí, velmi převyšuješ všechny božské bytosti.

Svatý Duch je Boží Duch. Svatý je přídavné jméno a přídavná jména označují vlastnosti podstatných jmen. Vyjádření určitých stejných stavů je, jak Božím Duchem, tak svatým Duchem. Zcela vypovídající je Ef.4:30.

1 Kor.3:16 Nevíte, že jste Boží chrám a že ve vás bydlí Boží Duch?

2 Tim.1:14 Ten drahocenný svěřený poklad opatruj skrze Ducha svatého, který v nás bydlí

1 Kor.2:13,14 O tom také mluvíme — ne však slovy, kterým vyučuje lidská moudrost, ale těmi, jimž vyučuje Duch svatý; duchovní věci vysvětlujeme duchovními slovy. Duševní člověk však nepřijímá věci Ducha Božího, neboť jsou mu bláznovstvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně.

Ef.4:30 Nedělejte zármutek svatému Božímu Duchu, který na vás vtiskl svou pečeť pro den vykoupení.

Projevy Ducha Božího jsou různé, jak spatřujeme ve výše uvedených textech a také textech následujících.

1 Kor.12:4 Jsou rozdíly v darech milosti, ale tentýž Duch;

1 Kor.12:8-11 Neboť jednomu je skrze Ducha dáváno slovo moudrosti, jinému podle téhož Ducha slovo poznání; dalšímu víra v témž Duchu, jinému dary uzdravování v témž Duchu; jinému působení mocných činů, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, dalšímu druhy jazyků, jinému pak výklad jazyků. Avšak to všechno působí jeden a týž Duch, který rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce.

Jan 14:16,17 A já požádám Otce a on vám dá jiného Zastánce, aby byl s vámi na věčnost. Ducha pravdy, jejž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude.

Iz.11:2 A spočine na něm Duch Hospodinův: Duch moudrosti a rozumnosti, Duch rady a udatnosti, Duch poznání a bázně před Hospodinem.

K poznání pravdy vede pouze jedna cesta, cesta, která není založena na náboženských tradicích a dogmatech. Pravda k nám přichází skrze Boží slovo a jeho neovlivněné přijetí. Poznání pravdy a láska k pravdě je základem pro náš současný a budoucí život.

1 Tim.2:3-5 To je dobré a milé před Bohem, naším Zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy.

2.Tim.3:16,17 Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku.

Vložil: Tomas v Sobota, 02. březen 2024 @ 10:51:49 CET (34 čtenářů)
Více... | 19152 bytů | 2 komentáře | Teologie | Skóre: 0Z internetu: Kdyby to nekdo u nas mel tezke...
Svědectví

poslal NepřihlášenýPřežil jsem v džungli po pádu civilního letadla

Vložil: Tomas v Sobota, 02. březen 2024 @ 10:51:10 CET (21 čtenářů)
komentáře? | Z internetu | Skóre: 0Život víry: Kázání o falešných učitelích
Kázání

poslal lutrik


První čtení: Deuteronomium 13,1 – 6: „Všechno, co vám přikazuji, budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic z toho neubereš. Kdyby povstal ve tvém středu prorok nebo někdo, kdo hádá ze snů, a nabídl ti znamení nebo zázrak, i kdyby se dostavilo to znamení nebo ten zázrak, o němž ti mluvil, když říkal: "Pojďme za jinými bohy", které jsi neznal, "a služme jim", neuposlechneš slov takového proroka nebo toho, kdo hádá ze snů. To vás zkouší Hospodin, váš Bůh, aby poznal, zda milujete Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší. Hospodina, svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho, jemu budete sloužit a k němu se přimknete. Avšak takový prorok nebo ten, kdo hádá ze snů, bude usmrcen, protože přemlouval k odpadnutí od Hospodina, vašeho Boha, který vás vyvedl z egyptské země a vykoupil tě z domu otroctví. Chtěl tě svést z cesty, po které ti Hospodin, tvůj Bůh, přikázal chodit. I odstraníš zlo ze svého středu.“
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 29. únor 2024 @ 11:47:56 CET (150 čtenářů)
Více... | 20585 bytů | 10 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život víry: Vztah Ježíše a Marie podle evangelií.
Zkušenosti

poslal Nepřihlášený

Podívejme se nyní na popis událostí v Písmu tím samým pohledem jakým hodnotíme podobné situace, které v životě zažíváme, podívejme se na to pohledem vlastních životních zkušeností ze vzájemných mezilidských vztahu, které se v průběhu staletí nijak zvlášť nemění.


V Písmu jsou zmínky o vztahu Ježíše k Marii. A na všech těchto zmínkách je patrné, že jejich vztah nebyl vůbec takový jak ho vyfabuloval katolicismus.

Při početí Krista Maria přijala Boží slovo. Tím ovšem její cesta v přijímání Božího slova začíná. Mnohému nebude rozumět, k mnohému bude hluchá, ale Boží slovo jí vždy oči otevře, ale nebude to pro ní jednoduché. Boží slovo jí bude pronikat jako meč, a z jejího neporozumění, se poučí mnozí.Vložil: Tomas v Středa, 21. únor 2024 @ 10:52:09 CET (780 čtenářů)
Více... | 10971 bytů | 124 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život víry: KRISTUS - ÚHELNÝ KÁMEN
Zamyšlení

poslal Willy

Tři svědkové pro dnešní učitele Zákona, kazatele, pastory a farizeje


Pán Ježíš Kristus:
„Copak jste nikdy nečetli v Písmech: ‚Kámen, který stavitelé po prozkoumání zavrhli, se stal hlavou úhlu. Od Pána se to stalo a je to podivuhodné v našich očích‘? Proto vám pravím, že vám bude Boží království odňato a bude dáno národu, který přináší jeho úrodu. KDO PADNE NA TEN KÁMEN, ROZTŘÍŠTÍ SE, A NA KOHO PADNE, TOHO ROZDRTÍ.“ (Matouš)
Vložil: Tomas v Středa, 21. únor 2024 @ 10:51:48 CET (75 čtenářů)
Více... | 1773 bytů | 1 komentář | Život víry | Skóre: 0Život víry: Neboť jakou měrou měříte, takovou bude naměřeno vám.
Žhavá témata

poslal brusle7

 • Matouš 7, 2
 • "Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám."

 • Marek 4, 24
 • "Řekl jim také: „Dávejte pozor na to, co slyšíte! Jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám, a ještě přidá."

 • Lukáš 6, 38
 • "Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“


Takže, pokud někdy z vážného důvodu soudit a měřit snad musíme, byl by ideál  měřit a soudit druhým správnou měrou, kterou chceme od Boha pro sebe.

Ideál je druhé nesoudit vůbec bez nutné příčiny, nepodsouvat jim to, co máme v sobě, nepřehazovat to na ně, ale "zabít to" s Bohem uvnitř sebe.

Uvidět a zabít s Bohem to zlé uvnitř sebe je obrácení, pokání, které přeji nám všem tady na Granosalis nejen do postní doby, ale trvale (pro nový a plnohodnotný život s Bohem).
Vložil: Tomas v Středa, 21. únor 2024 @ 10:51:25 CET (83 čtenářů)
Více... | 2 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život víry: Jak má vypadat evangelizace?
Katolicismus

poslal oko

Jít a sdílet život s druhými, provázet je na cestě víry. Musíme se postavit do situace druhého. Když je nemocný, jsem mu nablízku, nezahltím ho argumenty.
Jsem blízko, pomáhám.

Evangelizuje se postojem milosrdenství, tedy tím, že se všem stanu vším. Svědectví přináší Slovo.
Křesťan má povinnost šířit Ježíšovo jméno.Vložil: Tomas v Středa, 21. únor 2024 @ 10:51:00 CET (367 čtenářů)
Více... | 1413 bytů | 54 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život víry: Růst víry v Krista Spasitele ve Víru Krista v Otce.
Zkušenosti

poslal NepřihlášenýProto za naprosto šílenou a ujetou potrhlost považuji stále tu vaši podmínku pro křest - ono osobní uvěření v Krista.
(výrok katolického diskutujícího na GS)


Nechtěl bych být v pozici toho člověka, až se bude jednou zodpovídat Bohu. Ta "šílená potrhlost" je totiž podmínkou spásy od samotného Krista.

V Markově evangeliu 16,15-16 Kristus pověřuje své apoštoly kázat evangelium celému světu a celému stvoření a Kristus Bůh řekl. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasený.

Uvěření-křest-spása.

Logický sled událostí  poté co co následuje apoštolské kázání evangelia. Spasný proces začíná slyšením Božího slova. Apoštolové kážou Boží slovo, lidé naslouchají, uvěří, nechají se pokřtít a jsou* (budou) spasení. *(Spása v pozemské době boží milosti, je podmíněná setrváním v boží milosti ve víře v Boha)

U falešných křesťanů je tento proces přesně naruby..

Spása-křest-uvěření (možná)

Falešná spása se nabízí jako modlářská komodita za přijetí falešného křtu a to převážně u mimin. Uvěření je přitom nepodstatné, a je až zcela na konci pokud vůbec. A praxe je taková, že uvěření se u většiny "pokřtěných" mimin v jejich životech nikdy nekoná. Křestní paskvil se stal obřadním úkonem, kterým prý lze získat spásu.Bůh má však zcela jinou nabídku.
Poslal své apoštoly hlásat všem lidem evangelium, kázat radostnou zvěst o Boží záchraně. A ti kdož uslyší boží zvěst dojdou poznání pravdy Ducha svatého, že není ve vlastních lidských silách se hříchu zbavit, ani dojít spásy. Po tomto krutém sebepoznání vlastní mizérije a ubohosti následuje uvědomění si naléhavé potřeby spasitele. A teprve až pak po uvědomění si potřeby spasitele následuje proces uvěření Spasiteli Kristu. Uvěření Kristu Spasiteli je duchovní proces začínající lidsky neřešitelným sebepoznáním, následuje uvědomění si potřeby boží pomoci a uvěření Bohu Zachránci, který neváhá, rychle vstupuje do života hříšníka a záhy ho zbavuje všech hříšných sklonů se kterými si hříšník po celý svůj život nevěděl rady. Následuje pokání jako životní proměna k lepšímu. Obrat o 180°. Obracení jako odvrácení se od všeho hříšného, marného a proti božského. Po obrácení dává Bůh člověku velmi důležité poznání. Poznání své Boží vůle. Poznáním boží vůle se završuje proces pokání.

Vložil: Tomas v Středa, 21. únor 2024 @ 10:50:31 CET (80 čtenářů)
Více... | 7936 bytů | 4 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život víry: DUŠE ČLOVĚKA - K ČEMU JE?
Zamyšlení

poslal Willy

Lidskou duši stvořil Bůh při stvoření Adama, když do těla z červené hlíny, do jeho chřípí vdechl dech života, což lidský duch a člověk se stal živou duší.
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 15. únor 2024 @ 08:53:55 CET (444 čtenářů)
Více... | 2040 bytů | 63 komentáře | Život víry | Skóre: 0Z internetu: SVOD KŘESŤANSTVA
Služba bližním

poslal Ekrazit

https://www.insightsofgod.com/downloads/czech_books/dave_hunt_svod_krestanstva.pdf


Ekrazit
Vložil: Tomas v Úterý, 13. únor 2024 @ 10:42:40 CET (309 čtenářů)
Více... | 12 komentáře | Z internetu | Skóre: 0Život víry: SVOBODA PODLE BOHA
Zamyšlení

poslal Willy

Pán Ježíš Kristus řekl, že poznáme pravdu a pravda nás vysvobodí a pokud nás Syn vysvobodí, budeme skutečně svobodní. K tomu nám Bůh v Kristu dal Ducha pravdy, který nás uvádí do veškeré pravdy, abychom uměli rozlišit pravdu od lži, což je pro tělesného/duševního člověka nemožné. Jako výsledek a důsledek je napsáno, že Bohem definovaná svoboda je tam, kde je Pánův Duch. (2K 3:17)

Vložil: Tomas v Neděle, 11. únor 2024 @ 14:53:14 CET (172 čtenářů)
Více... | 2003 bytů | 5 komentáře | Život víry | Skóre: 0Z internetu: Křesťanská internetová televize LCTV
Zkušenosti

poslal Nepřihlášený

Římanům 2, 16-25
Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka.
Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře; stojí přece psáno: ‚Spravedlivý z víry bude živ.‘

Vložil: Tomas v Neděle, 11. únor 2024 @ 14:49:50 CET (125 čtenářů)
Více... | 1520 bytů | 3 komentáře | Z internetu | Skóre: 0Teologie: Jaká je však plná pravda o Marii, pokud vycházíme jen z evangelií ?
Žhavá témata

poslal Frantisek100

19Přišla za ním jeho matka a bratři, ale nemohli se k němu dostat pro zástup. ·  

20Lidé mu oznámili: „Tvoje matka a bratři stojí venku a chtějí se s tebou setkat.“ ·  
21On jim odpověděl: „Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a podle něho jednají.   

Vložil: Tomas v Neděle, 11. únor 2024 @ 11:49:55 CET (353 čtenářů)
Více... | 5749 bytů | 36 komentáře | Teologie | Skóre: 0Život víry: Ježíš rázně odmítal davovou psychózu - důkaz
Svědectví

poslal Nepřihlášený

Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu,  přistiženou při cizoložství, postaví ji doprostřed a řeknou mu: „Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?“ Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!“ A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí: „Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?“ Ona řekla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!“  


A ještě je zajímavé, co řekl Ježíš o pár veršů později:

"Vy soudíte podle zdání. Já nesoudím nikoho."


Je nepodstatné, že to byla žena nebo že byla obviněná z cizoložství. Je úplně jedno, kdo to byl a z jakého důvodu by před něj někoho předvedli. Podstatný je přístup Ježíše. A ten je mi tady velmi sympatický a velmi zralý. Odmítl se účastnit davové psychózy. A udělal z těch hysteriků, co ji chtěli kamenovat, hňupy. 


Ano, lidi se chovají jako stádo a jako pitomci. Z toho pak vzniká šikana nebo lynčování. Častokrát bez důkazů. Líbí se mi, že Ježíš na jejich hysterii reagoval tím, že si dál kreslil do písku. Prostě je ignoroval. 

Bravo!

A líbí se mi, jak se postupně vytráceli, když jim řekl „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!“

Bravo! 

A ještě nakonec - Ježíš se zvedl a řekl jí: „Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?“

To je dobrá ironie. Zfanatizovaní šašci se vypařili. 

------------------------------------------------

Mám někdy výhrady k textům z Bible, které bývají poplatné dané době, ale toto místo je bezvadné. Nemá chybu. Je obecně platné pro jakoukoli dobu. Je irelevantní, zda se to stalo nebo nestalo. To mě nezajímá. Však i z románu nebo pověsti se dá poučit. Je to poučné. Pokud se ten příběh někdy stal, tak tím líp. 


Jména, osoby pro mě nejsou podstatná. Podstatné je, že se tady Ježíš zachoval velmi vyzrále. Odmítl se účastnit mučení, pogromů, hysterických výlevů rozvášněných pitomců. 

Vložil: Tomas v Čtvrtek, 08. únor 2024 @ 10:42:46 CET (222 čtenářů)
Více... | 10 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život víry: Strach a víra - test víry a pravdy(?)
Svědectví

poslal brusle7

Strach a víra - test víry a pravdy - pokud chcete odpovědět?1/ Nikdy nemám strach  (opravdu)

2/ Nikdy nemám strach  (lžu, opak si nechci přiznat, že strach někdy mám)

3/ Někdy mám strach o sebe

4/ Někdy mám strach (starost) o bližní)Zde například příklad z Bible - Mt,14 -  ad 3/
 • 6 Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem.
 • 27 Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“
 • 28 Petr mu odpověděl: „Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách!“
 • 29 A on řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi.
 • 30 Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mne!“
 • 31 Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: „Ty malověrný, proč jsi pochyboval?“

Já 3+4

6.2.2024,  Brusle7
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 08. únor 2024 @ 10:41:46 CET (345 čtenářů)
Více... | 27 komentáře | Život víry | Skóre: 0Kontrasty: Nětco z Egypta...
Svědectví

poslal Nepřihlášený
Ahoj, ještě tady mám jedno zvláštní drsný - jenom 5 minut - na co jsem narazil, na přemejšlení
 - řekl bych, že se jedná o epileptický záchvat, ale v tomto případě je to něco jiného
 - takže zároveň předpokládám, že by mohla být proti tomu účinná zbraň modlitba a půst
 - můžete zkoumat i spoustu dalších videí a svědectví...

Vložil: Tomas v Čtvrtek, 08. únor 2024 @ 10:40:57 CET (107 čtenářů)
Více... | 2 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Kontrasty: Láska nás zve
Akce

poslal NepřihlášenýTvůj čas
je pouhopouhé prozatím,
tvůj čas
kéž se ve věčnost obrátí.
Příteli chvátej, SOS,
začni žít s Pánem ještě dnes.
Příteli chvátej, není čas,
šanci má přece každý z nás...

Příběh č. 1
Když stříleli na Vinnetoua, .... se obětoval, postavil se před něj a chytil kulku místo něho, aby mohl mladý V. žít... Potom mu vystrojili slavný pohřeb za jeho hrdinství.

Příběh č. 2
Když stříleli na Oldu Šetrnýho, Vinnetou se obětoval, postavil se před něj a chytil kulku místo něho, aby mohl Olda jeho bratr žít... Potom mu vystrojili slavný pohřeb za jeho hrdinství.

Příběh č. 3
Nedávno jedna paní skočila do vody pro topící se dítě...

Příběh č. 4
Ve filmu Most přes řeku Kwai prý za 2. sv. války nastala situace, kdy byl někdo z amerických zajatců z něčeho obviněn, a druhý místo něj řekl, že to udělal sám, aby toho prvního zachránil před vztekem japonských dozorců. Dostalo se mu toho, že ho japonský důstojník ubil lopatou, a pak bylo zjištěno, že ten obviněný byl nevinný. Na ten film koukat nebudu, ale je to ukázka hrdinství...

Příběh č. 5
Ten, o kterém se nesmí mluvit, se podle plánu narodil a žil tak, jak bylo o něm řečeno stovky let předem, totiž o Pomazaném Králi, a jako nevinný se obětoval za vinné. Nedostal od lidí pocty jako výše uvedení, ale byl nenáviděn a hrůzostrašně a nespravedlivě ukřižován. Jak bylo předpovězeno, třetího dne vstal z mrtvých. Potom se ukazoval mnohým, např. nevěřícímu Tomášovi. Když skončily jeho úkoly tady na Zemi, byl vzat do Nebe, aby se tam přimlouval před naším Stvořitelem za nás všechny, kteří Jemu a lidem ubližujeme. Vzal na sebe naše viny, abychom nemuseli trpět tak, jak zasloužíme, pokud o to někdo stojí. Brzy skončí tato doba Milosti, tedy ochrana před zlem, protože se naplní 6000 let od Stvoření Nebe a Země a přijde sedmý tisíc let odpočinku, podobně jako byl svět vytvořen v 6 dnech a pak následoval sedmý den odpočinku. Po skončení doby Milosti již nebude možné ji přijmout tak jako dnes, ale zlo se začne šířit všude po světě bez hranic a bez Přímluvce. Pán nám všem lidem dává poslední maximální šanci, abychom se s Ním sblížili, poznávali Jej a chtěli být s Ním, zažívali Jeho Lásku, Spravedlnost a Požehnání. Hned teď je tu šance i pro Tebe, je to to nejlepší, co Tě mohlo potkat, ideální pro ty, které to vůbec nezajímá. 

Všichni, kdo chodí s Ním, potvrdí, že si neuměli představit, čím je to tak vzácné a jak moc je to výborné a krásné. Tento obrovský poklad nehledali, ale neodmítli. Je potřeba také projít různými zkouškami, které nás připravují na ten budoucí život, projít úzkou cestou. Kdo se neosvědčí, nemůže snést Boží přítomnost. Proto všichni podléháme Soudu, a Pán nás trénuje již tady na Zemi. Učíme se milovat našeho Stvořitele a lidi, kteří jsou v podstatě bezbranní proti pokušení. Nechápou, o co přicházejí, ale nikdo se nemůže povyšovat, všichni jsme nedostateční a zasloužíme nezaslouženou Boží lásku. I když se lidi nenávidí, vraždí, cizoloží a páchají různé zlo, všichni mají šanci. Pán působí na celém světě, aby Jej přijali a nalezli Jeho Záchranu. Také nechceme mít nikoho na svědomí, protože ti, kdo si špatně vyberou, budou hledat viníky, proč nedostali důraznější varování. Ti všichni dostávají svou odplatu a nakonec dostanou spravedlivý rozsudek, tedy věčnou smrt, nikoliv nějaké sadistické peklo. Je tu poslední šance utéct před hrozným Božím Soudem, nikoliv nespravedlivým, jak si leckdo myslí – přijmout Jeho milost a vydat se Jeho Cestou. Je to jenom jedna Cesta, i když se všude kolem nabízí mnoho variant... Dříve než Pán přijde pro své lidi, musí se stát ještě několik věcí, předem oznámených. Co Pán kdysi oznámil, že se stane, to se skutečně stalo – o tom všem si v detailech můžeme přečíst v Písmu. Můžeme si tam přečíst i o falešných prorocích a proroctvích, i falešných mesiáších, na které si musíme dát pozor, a kteří úspěšně svádí mnohé... Největší zkouška Božího lidu je ukázána v knize Zjevení 13 a 14. Má přijít nějaká diktatura, která bude vyžadovat modlářství pod trestem zákazu nakupování a prodávání pro všechny, asi všude na světě, malé i velké, bohaté a mocné... Před tím varuje třetí anděl s tím, že to přinese každému velký Boží hněv, a že receptem na záchranu je držet se Božích přikázání a víry Ježíšovy, tj. původního Desatera, které obdržel Mojžíš na Sínaji, nikoliv toho, kde je vypuštěn zákaz modlářství. V kapitole 16 je potom vykresleno, jak bude vypadat sedm posledních ran, které spadnou na bezbožné modláře. Ti, kteří Pána přijali, jsou od Něj běleni, čištěni, tříbeni, aby byli připraveni na to, co je pro lidi nemožné. Takže si vyber raději to nejlepší od Toho nejlepšího, který nás znal všechny ještě dříve, než jsme se narodili.


Vložil: Tomas v Čtvrtek, 08. únor 2024 @ 10:39:14 CET (144 čtenářů)
Více... | 3 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Život víry: Tzv. řešení na vše
Akce

poslal Nepřihlášený

Zdar, možná by vás zajímalo toto video, event. další pod ním...


https://www.youtube.com/watch?v=zvsvNowhxh4

Jewish Girl read Isaiah 53 & followed Messiah Yeshua : #best Testimony from Israel
(Židovská dívka přečetla Izajáše 53 a následovala Mesiáše Ješuu: nejlepší Svědectví z Izraele)
  - vyrostla v místě konfliktu, násilí a beznaděje, neměla už zájem o žádné náboženství, dokud
nenarazila na zakázanou kapitolu... Dále podává silné svědectví, které by nás Čecháčky mohlo
zvednout ze židle, abysme nebyli tak konzumní a nevšímaví... Ostatní materiál na mě taky silně
zapůsobil, kliknul jsem na to jakoby náhodou... Mají i mnoho dalších svědectví od lidí u nich i jinde 
ve světě, jak působí Ješua a přidává další lidi k sobě - bývalí muslimové, judaisti, jogíni, ateisti 
a další mluví o tom, jak je nějaké křesťanství vůbec nezajímalo - viz odkazy pod videem,
i komentáře od lidí. 
Dokonce dělají i společné projekty - např. tady -   
       https://www.youtube.com/watch?v=HhbtVCI67pw - zpívají společně hebejsky, arabsky
 a anglicky pro Pána. 
Berou se navzájem jako bratři a sestry, mají se rádi, studují Písmo a společně se modlí za další
 Židy, muslimy a všechny, aby nacházeli tu pravou Cestu pro všechny lidi do Nebe. 
Ti, kteří se takto obrátili, pak přestali nenávidět, zabíjet a ubližovat ostatním.
A já prosím, aby je nic nezastavilo a aby do Nebe bezpečně došli přes všechny zkoušky, Amen. 

Moc se mi také líbí třeba toto - 
       https://www.youtube.com/watch?v=CcPYLiBjbiw  - hudba na Žalm 148 - Halelu Jah - sláva PánuIza 53 - zakázaná a prokletá část, kterou nesmí oběti nesvobody číst, ale která otevírá mnoha 
dalším duším na světě cestu k Pánu, aby v Něm nalézali Záchranu, nový život a radovali se v Něm:

1Kdo uvěřil kázaní našemu? A rámě Hospodinovo komu jest zjeveno?

2Nebo před ním vyrostl jako proutek, a jako kořen z země vyprahlé, nemaje podoby ani krásy. Viděliť jsme jej, ale nic nebylo viděti toho, proč bychom ho žádostivi byli.

3Nejpohrdanější zajisté a nejopovrženější byl z lidí, muž bolestí, a kterýž zkusil nemocí, a jako ukrývající tvář svou; nejpohrdanější, pročež jsme ho za nic nevážili.

4Ještotě on nemoci naše vzal, a bolesti naše vlastní on nesl, my však domnívali jsme se, že jest raněn, a ubit od Boha, i strápen.

5On pak raněn jest pro přestoupení naše, potřín pro nepravosti naše; kázeň pokoje našeho na něj vzložena, a zsinalostí jeho lékařství nám způsobeno.

6Všickni my jako ovce zbloudili jsme, jeden každý na cestu svou obrátili jsme se, a Hospodin uvalil na něj nepravosti všech nás.

7Pokutován jest i strápen, však neotevřel úst svých. Jako beránek k zabití veden byl, a jako ovce před těmi, kdož ji střihou, oněměl, aniž otevřel úst svých.

8Z úzkosti a z soudu vyňat jest, a protož rod jeho kdo vypraví, ačkoli vyťat jest z země živých, a zraněn pro přestoupení lidu mého?

9Kterýžto vydal bezbožným hrob jeho, a bohatému, aby byl usmrcen, ješto však nepravosti neučinil, aniž jest nalezena lest v ústech jeho.

10Taktě se líbilo Hospodinu jej stírati, a nemocí trápiti, aby polože duši svou v oběť za hřích, viděl símě své, byl dlouhověký, a to, což se líbí Hospodinu, skrze něho šťastně konáno bylo.

11Z práce duše své uzří užitek, jímž nasycen bude. Známostí svou ospravedlní spravedlivý služebník můj mnohé; nebo nepravosti jejich on sám ponese.

12A protož dám jemu díl pro mnohé, aby s nesčíslnými dělil se o kořist, proto že vylil na smrt duši svou, a s přestupníky počten jest. Onť sám nesl hřích mnohých, a přestupníků zástupcím byl.Vložil: Tomas v Středa, 07. únor 2024 @ 10:49:24 CET (297 čtenářů)
Více... | 22 komentáře | Život víry | Skóre: 0
Stránka vygenerována za: 0.36 sekundy