Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Liliana.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 15922, komentáře < 7 dní: 226, komentářů celkem: 376787, adminů: 60, uživatelů: 4938  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 220 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

Willy
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Smiø se s Bohem, nebo zemøeš! Vážnì?!
·Encyklopedie èeských náboženských organizací
·Sèítanie obyvate¾ov vystaví cirkvi vysvedèenie. Ak bude zlé, pocíti to finanène
·Informace o výsledku elektronického hlasování delegátù sborù BJB
·Jako letní sníh - Komenský rules!
·Biblické, teologické, etické a psychologické aspekty homosexuality
·Èeskobratrská církev evangelická uspoøádala diskusi o homosexualitì
·Církev ve virtuálním prostoru V.
·Reakce na covidová opatøení
·Mìly by církve zùstat otevøené navzdory omezením?

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
103730430
přístupů od 17. 10. 2001

°

GRANO SALIS - ZRCADLO NAŠÍ EKUMENY I ty můžeš ovlivnit, jaké budou tyto stránky!
GRANO SALIS si tvoří návštěvníci sami!
Nebojme se říci nahlas, co si myslíme GRANO SALIS vám nabízí možnost říci nahlas, co si myslíte. Jako zaregistrovaný uživatel pod přezdívkou se můžete svobodně vyjadřovat k tématům, týkajících se křesťanství. GRANO SALIS je místem setkávání, výměny názorů a pohledů víry, diskusí i polemik. Máte-li zájem zveřejnit svůj názor na jakýkoliv příspěvek, můžete tak velice snadno učinit pouhým kliknutím na odkaz Poslat článek v hlavním menu.. Můžete též reagovat pomocí odkazu komentář , který je v úpatí každého článku. Na jednotlivé komentáře lze pak reagovat odkazem odpovědět nebo Poslat komentář. Pro další informace klikněte zde.

Život víry: Kázání o údělu člověka
Kázání

poslal lutrik

První čtení: Kazatel 12,6 - 8: „Pamatuj na svého Stvořitele, než se přetrhne stříbrný provaz a rozbije se mísa zlatá a džbán se roztříští nad zřídlem a kolo u studny se zláme. A prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal. Pomíjivost, samá pomíjivost, řekl Kazatel, všechno pomíjí.“


Druhé čtení: Matouš 25,31 - 46: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.´ Tu mu ti spravedliví odpoví: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?´ Král jim odpoví a řekne jim: `Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.´ Potom řekne těm na levici: `Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!“ Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít, byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.´ Tehdy odpoví i oni: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?´ On jim odpoví: `Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.´ A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života."“

Vložil: Tomas v Pondělí, 15. únor 2021 @ 22:53:55 CET (142 čtenářů)
Více... | 11929 bytů | 1 komentář | Život víry | Skóre: 0Hledání: Může Bůh žehnat fanatickým zastáncům nacismu/komunismu ?
Zamyšlení

poslal rosmano


Tak se nad tím zamýšlím v souvislosti s nedávnou diskusí s Františkem.

Co si o tom myslíte vy ?


Vložil: Tomas v Pondělí, 15. únor 2021 @ 22:53:37 CET (558 čtenářů)
Více... | 47 komentáře | Hledání | Skóre: 0Život víry: Bez apoštolského magisteria jsme jen děti....
Kázání

poslal gregorios777

Vložil: Tomas v Pondělí, 15. únor 2021 @ 22:53:15 CET (492 čtenářů)
Více... | 6041 bytů | 71 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život víry: Je to snad o Tobě?
Misie

poslal Nepřihlášený

  • Proto nezůstávejme již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti. Nevracejme se k základním článkům o pokání z mrtvých skutků, o víře v Boha, k učení o křtu a vzkládání rukou, o vzkříšení z mrtvých a o posledním soudu. Budeme moci jít dále, když to Bůh dovolí. 
  • Kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha svatého a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku, a pak odpadli, s těmi není možno znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího Syna a uvádějí ho v posměch.
Vložil: Tomas v Pondělí, 15. únor 2021 @ 22:38:15 CET (100 čtenářů)
Více... | 4 komentáře | Život víry | Skóre: 0Z internetu: Lajdáctví a cynismus Čechů
Zajímavosti

poslal Nepřihlášený

WHO hledá v Česku důvod vysokého počtu nakažených. Chodíme ven i s příznaky, vyplývá z průzkumu.

S příznaky covidu zůstává doma podle výzkumu iniciovaného Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v Česku 46 procent lidí. Podle odborníků to může být důvod masivního šíření a neúspěšného zvládání pandemie.

„Ukazuje se, že v české společnosti je velký podíl těch, kteří preferují osobní svobodu před ohledem na druhé, což se v době pandemie ukazuje jako nevýhodné,“ uvedla Helena Hnilicová z Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty univerzity Karlovy.

Vložil: Tomas v Pondělí, 15. únor 2021 @ 22:36:43 CET (94 čtenářů)
Více... | 2 komentáře | Z internetu | Skóre: 0Život víry: Zázrak udělám až, když já budu chtít
Zamyšlení

poslal Frantisek100

     Chtěl bych se zamyslet na událostmi, které se staly v Nazaretu. Nazaret bývalo v době Pána Ježíše bezvýznamné město, spíše městečko. SZ ani Talmut a žádné historické spisy se o něm nezmiňují. Ani Flavius, který podává popis 48 měst v Izraeli se o něm se nezmiňuje.  Archeologicky je dokladováno osídlení před více než dvěma tisíci lety před naším letopočtem. Leží v oblasti zvané Galiea a je asi 25 km vzdálené od Galiejského  jezera. Počet obyvatel  tehdy v době Pána Ježíše  mohl být od 500 do 2000 obyvatel.  Dnes tato historická část  má přes 80 tisíc obyvatel a asi 70 tisíc z toho jsou Arabové, z nichž většina jsou muslimové. Přesto je tam mnoho křesťanských památek a  naštěstí neleží na palestinském území, ale severně od jeho hranic.     

 Podle Nového zákona byl Nazaret domovem Josefa s Marií a místem, kde archanděl Gabriel oznámil Marii, že porodí Ježíše. Zde také podle Nového zákona Ježíš prožil dětství a mládí.  Ježíš už asi před rokem, možná i dříve, opustil své město, aby se věnoval tomu účelu, pro který na zemi přišel. Lukáš před tímto  příběhem v Nazaretu, popsal Ježíšův boj  se Satanem na poušti a pak popisuje návrat do Nazaretu. Je zvláštní, že jediný Lukáš příběh, který se udál v Nazaretu, přesně popisuje. Nikde jinde tato zpráva není.  A Lukáš se přitom nikdy nesetkal s Pánem Ježíšem. Jediný z evangelistů není žid, ale je Řek, která se obrátil na křesťanství. Je inteligentní člověk, údajně lékař   a strávil hodně času s apoštolem Pavlem, kterého doprovázel na svých cestách až do Říma. Právě zde asi kolem roku 60 napsal svoje evangelium. Můžeme se tedy ptát, od koho měl takové informace. Uvažuji dvě možnosti. Jedna z nich je působení Ducha Božího a druhá, že to Lukášovi po  letech sdělit nějaký svědek, který v Nazaretu žil. Věřil bych spíše té druhé verzi. Ta verze o působení Ducha bývá často zneužívaná v různých sektách vůdci těchto sekt. A další důvod proč se o této důležité události nevyjadřují ostatní evangelisté Matouš či Jan, je prostá. Domnívám se, že tam s Pánem Ježíšem nebyli. Pán Ježíš se vydal do Nazaretu bez učedníků.  Nasvědčuje tomu i závěr příběhu, kdy lid pronásleduje jeho  a nikoli celou případnou družinu. Ale to jsou jen logické úvahy a myslím, že je správné nad Božím Slovem i logicky uvažovat.
Vložil: Tomas v Pondělí, 15. únor 2021 @ 22:33:01 CET (283 čtenářů)
Více... | 15409 bytů | 31 komentáře | Život víry | Skóre: 0Partnerství: Jsou homosexuálové devianti? Joch versus Cibulka
Zamyšlení

poslal Nepřihlášený

"Manželství má plodit děti, tvrdí Jochová. Máte nás za devianty, stěžuje si Cibulka"

https://cnn.iprima.cz/joch-haji-manzelstvi-pro-muze-a-zenu-mate-nas-za-devianty-rikaji-cibulka-s-jagelkou-18921?fbclid=IwAR1lEwec2vv4Bvo5G9zYxyYCvUOxlQVz7IPmQCrC-An8lnxbFzOKeuLLVNU

Velmi zajímavá debata.
Vložil: Tomas v Pondělí, 15. únor 2021 @ 22:31:24 CET (185 čtenářů)
Více... | 9 komentáře | Partnerství | Skóre: 0Život víry: Není víra jako víra.
Intimity

poslal oko

Ty jsi psal o mé víře. 


  Ptám se tě tedy na mou víru, co konkrétně je na mé víře pro tebe "zmatené"

  Proč ty neodpovíš?


Já zde hovořím o tvé víře, kterou ty považuješ za křesťanskou - já v ní spatřuji chaos a zmatek.

  Pokud opravdu hovoříš o mé víře, tak v čem prosím tě spatřuješ konkrétně chaos a zmatek?

  V čem je pro tebe "chaos a zmatek", když člověk věří Bohu?
  V čem je pro tebe "chaos a zmatek", když člověk věří rodině, manželce, dětem, rodičům?
  V čem je pro tebe "chaos a zmatek", když člověk věří přátelům, lidem v církvi?
  V čem je pro tebe "chaos a zmatek", když člověk věří kolegům v práci?
  V čem je pro tebe "chaos a zmatek", když člověk věří partnerům v obchodě?

  Jestli máš něco proti mojí víře, tak se vyjádři, co konkrétně má být pro tebe "chaos a zmatek", či "stupidního" nebo "hloupého".
Vložil: Tomas v Pondělí, 15. únor 2021 @ 22:26:42 CET (689 čtenářů)
Více... | 5937 bytů | 107 komentáře | Život víry | Skóre: 0Hledání: Incel do 25let
Dotazy čtenářů

poslal Nepřihlášený

Mam zpackaný život, jsem dědula fyzický i psychický ve 49letech. O panictví jsem možná přišel až ve 25letech, jestli vůbec, už si to nepamatuji. Incela ze mě udělalo prvních 25let mého života. Prvních 25let mého života nastavilo můj dospělý mozek, už se nezměnil. Po 25roku už mozek jen zakrňuje, pomalu, ale jistě, můžu jít dělat max. učitele těláku. :( Pomůže mi církev? Nebo vymítání? :(

Vložil: Tomas v Neděle, 07. únor 2021 @ 13:01:43 CET (304 čtenářů)
Více... | 7 komentáře | Hledání | Skóre: 0Život víry: Ateizmus je tiež viera a ideológía
Zamyšlení

poslal Nepřihlášený

Ateizmus je tiež viera a ideológía, ktorá vychádza z predpokladov ideológie materializmu, že vesmír vznikol alebo existuje sám od seba, že hmota sa sama oživila, to sú ale nedokázané viery, nie je dôkaz, že život vznikol z neživej hmoty, nikde sme to nespozorovali a ani v laboratóriu sa nepodarilo nikdy stvoriť z čisto neživého materiálu urobiť živú hotovú bunku. Ateizmus je teda nedokázané viera. Žiadnu pravdepodobnosť do toho neťahajte, nevieme jej.

Vložil: Tomas v Neděle, 07. únor 2021 @ 12:52:53 CET (418 čtenářů)
Více... | 1 komentář | Život víry | Skóre: 0Život víry: Nejčastější námitky proti možnosti zlého boha a jejich vyvrácení
Zamyšlení

poslal Nepřihlášený

Nejčastější námitky proti možnosti zlého boha a jejich vyvrácení:

1) Čím vyšší IQ, tím lepší bytost - není pravda, podívejte v průměru možná, ale co lidé jako doktor Goebbels nebo inteligentní psychopati? Takoví také existují. Ta možnost tu je. Jak je velká? Nikdo neví, ale svět je velmi krutý (i jako matrix), takže jestli bůh je, tak by asi byl krutý, ne?

2) Kdyby byl bůh zlý, vypadal by svět hůře, jako peklo - tenhle svět byl dlouho peklo (a často stále je peklo), úmrtí 6-7dětí z 10 v dětském věku po většinu historie, nemoce, bolest,... ano, existuje i slast a radost, ale na každou radost je hromada mrtvol a ještě ji jiní lidé závidí, takže zdrojů je omezně a když např. hezká holka dělá radost nějakému klukovi, dalších 5-6trpí že jí nemůžou mít taky, protože zájem mají hlavně o hezké, ošklivé holky pak trpí taky, že jsou až v záloze... Takže i slast způsobuje jiným bolest, když jí zrovna nemají... je součást utrpení druhých.

3) Zlo a utrpení dává vyniknout dobru - s tímto argumentem jsem se setkal na zpovednici, jenže zla je mnohem víc a pořád je to tak, zvířata trpí dál, lidé na západě se mají sice lépe od 2.světové, ale zbytek světa stále nic moc a na západě začínají růst deprese a také druhá půlka života často stojí za prd jak mi říkali dědové a jak říkaly babičky. Je to jakobyste řekli někomu, kdo se vrací z koncentráku a zplynovali mu půlku rodiny nebo celou rodinu, že mu teď bude víc chutnat chleba, bude si ho víc užívat a vážit. No to má být jako to dobro co vyváží to zlo zplynované rodiny? Aha...

4) Bůh nezasahuje do života a svobodné vůle (pokud ale vůbec je svobodná vůle) - jenže stvořil základní parametry vesmíru, jestli existuje a je to tvůrce světa a ty parametry vedly ke kruté evoluci a našemu světu, kde se zvířata požírají a lidé často taky (spíš metaforicky, ale velmi drsně). Zvířata se ani moc rozhodovat asi nemohou. Myslí tygr na to, že způsobí gazele utrpení? Ale on má hlad a jeho děti taky. A je tak vytvořen, má na výběr? Může jíst trávu a nezabít sebe a své děti? Aha? 


Bůh nebo bohové, pokud jsou, jsou asi zlí a krutí, i slast hraje v jejich krutosti úlohu, dávají nám naději a pak nám jí zase berou. I to je kruté. Poznáte slast, toužíte pak po ní a zklamává vás, závidíte jí často druhým atd... Případně vytvořili takový svět, který je právě takový nebo tak min. vypadá. Nemuseli dělat nic, žádný vesmír, ne? Takže pokud existují, nic moc. Nudili se? Inteligentní člověk je někdy znuděný člověk. Ne každý, ale jsou takoví.

A Satan je v různých kulturách různý, někdy bohu pomáhá, jinde se proti němu vzpouzí, i v jedné kultuře jsou různé verze Satana nebo Satanů. První Lucifer byl možná už Marduk nebo řecký Prometheus, který přinesl lidem světlo poznání, ukradl oheň bohům. Je to symbol vzpoury a pomoci lidem... Ale možná nějaký existuje, pak by nám mohl pomoc, ale jestli je bůh všemocný, tak nás stejně porazí, ale stálo by za to proti němu bojovat, když je tak odporně zlý (nebo stvořil matrix, který tak vypadá), i kdyby byl všemocný a my prohráil, boj proti němu by byl morální (podle mé morálky tedy ano).

Ahoj a zase někdy třebas. :)))
Vložil: Tomas v Neděle, 07. únor 2021 @ 12:52:15 CET (89 čtenářů)
Více... | 1 komentář | Život víry | Skóre: 0Život víry: Víra.
Zamyšlení

poslal oko

Naše víra nespočívá ve slovech.

Spočívá v osobě.

Je to víra v Boha, který nám vyjevuje své božské Já v Kristu a v oběti Těla Kristova. Toto Slovo nás volá k osobnímu dialogu, nikoli k otrocké idealizaci slov, nikoli k rigidní milostné aféře s idejemi. To pak je fundamentalismus.
Vložil: Tomas v Neděle, 07. únor 2021 @ 12:51:17 CET (527 čtenářů)
Více... | 878 bytů | 55 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život víry: Krásná úvaha
Kázání

poslal leonet

Krasna uvaha
Ve slovenštině:
Zrkadlo ducha

... Aký je ten nebeský, takí sú aj ostatní nebeskí. A ako sme niesli podobu toho pozemského (Adama), tak budeme niesť podobu toho nebeského (Ježiša). 1 Kor 15,48-9

Keď sa tvoj duch pozerá do zrkadla, tak ty ako dedič Ježiša, vidíš v ňom Krista. A to, čo nie je na tvojej duchovnej tvári „v poriadku“, upravuješ si v zrkadle podľa výzoru Krista. Presne tak, ako keď sa pozeráš do obyčajného zrkadla na svoju prirodzenú tvár a utieraš si šmuhu z tváre, lebo tam nepatrí... (Jk 1,23-5).

Keď sa teda pozeráš do zrkadla ako duch, koho tam vidíš?
Vidíš Pána!
To znamená, že keď napríklad Ježiš o sebe hovorí v Jánovom evanjeliu: „Ja som chlieb života, ...ja som svetlo sveta“, nemáš na výber. Ak chceš pochopiť, kto si, musíš si v Písme prečítať, čo Ježiš hovoril o sebe!
Namietneš: „Ale veď to hovoril o Sebe!
Ešte raz ti hovorím – aký je ten nebeský, takí sú aj ostatní nebeskí. Bez výnimky!
Povieš: Tebe treba zrúcať tú pyšnú vežu!
Vysvetlím ti jednu vec, môj drahý priateľ. Všetci ľudia, ktorí sa odmietajú považovať za rovných Bohu, sú pyšní.
Vysvetlím. Viete, čo to znamená povyšovať sa? K povyšovaniu dochádza vtedy, keď si človek vnútorne uvedomuje svoju bezmocnosť a snaží sa vyvýšiť nad ostatných...
A teraz povedzte, ak sa pokladáte za rovného s Bohom, kam by ste sa vyvýšili? Kam by ste išli ešte vyššie, ak ťa Boh pokladá za seberovného? (Jn 17,21-25)
On hovorí: všetci sedíme spolu na jednej úrovni, všetci. Ty ako ja , ja ako ty. Kam sa chceš ešte vyvyšovať?
Viete, že najpokornejší ľudia na zemi sú tí, ktorí porozumeli svojej rovnosti s Bohom?! Pretože práve vtedy, keď pochopíš svoju rovnosť s Bohom, už nemáš kam šplhať. Začínaš žiť ako nebeské stvorenie, ktoré už nemá kam vyššie kráčať. Všetko ti patrí. Už si v najväčšej výške, na najvznešenejšom mieste... a uspokojíš sa. A práve takíto ľudia sú schopní byť skutočnými sluhami.
Človek, ktorý nepochopil svoju veľkosť, nemôže byť sluhom.
Nemôže byť sluhom ! Pretože, priatelia, viete čo hovorí Ježiš: „ ... kto chce byť medzi vami prvý, nech je sluhom všetkých.“ (Mk 9,35)
Akože sluhom? To akože sa mám ponížiť? Mám sa prinútiť?
Nie. Prijmi svoju veľkosť a zatúžiš rozdávať. Vtedy sa ti zachce slúžiť. Pretože človek, ktorý má všetko, už nič nepotrebuje.
Človek, ktorý prebýva v tých najväčších výškach, je ľahostajný k všetkým ambicióznym ľudským cieľom. Ľudia, ktorí majú veľké ambície, nepochopili a neprijali svoju veľkosť.
Práve ľudia, ktorí náruživo dychtia vyzdvihovať samých seba, nepochopili svoju veľkosť. Problém nie je v tom, že nie sú pokorní. Problém je v tom, že vo svojom vnútri nie sú veľkí...
Preto, priateľ môj, nech by to znelo akokoľvek čudne, potrebuješ sa pokladať za veľkého.
Povieš: „Kde je to napísané? To nie je z Biblie!“
Priateľu, keď ti radia, aby si usudzoval, že sedíš na nebeskom tróne v Kristovi Ježišovi (Ef 2,6) – uver, že to je naozaj odporúčanie pokladať sa za veľkého.
Množstvo tvojich otázok, chtíčov, žiadostivosť,  neúspechy a pokusy vyvyšovať sa jednoducho zmiznú, keď pochopíš, že si veľký. A ako veľký a vznešený !
Povieš mi: „Čomu to tu vyučuješ? Počúvaš sa vôbec...?“
Ja sám som v škole, priatelia, ale toto je pravda. Každý, kto nechce PRIJAŤ Božiu veľkosť, je samospravodlivým človekom a snaží sa svoju veľkosť DOSIAHNÚŤ.
A keď chceš svoju veľkosť dosahovať, priateľu, gratulujem ti – okamžite si mimo hru.
Takže je pre teba lepšie, aby si sa pokladal za veľkého. Zákon usudzovania (za akého sa pokladáš, takým si) spôsobuje, že ak sa pokladáš za veľkého, ak si zarovno s Bohom, vtedy si schopný slúžiť. To je všetko.
 
Andrej Jakovišin
Vložil: Tomas v Neděle, 07. únor 2021 @ 12:50:53 CET (206 čtenářů)
Více... | 1 komentář | Život víry | Skóre: 0Teologie: §393
Zamyšlení

poslal Nepřihlášený

Jestliže hřích andělů nemůže být odpuštěn, pak je tomu tak pro neodvolatelný charakter, který má jejich rozhodnutí, a ne pro nedostatek nekonečného Božího milosrdenství. „Po pádu už nemají možnost litovat, tak jako už nemohou litovat lidé po smrti.“Vložil: Tomas v Neděle, 07. únor 2021 @ 12:49:51 CET (303 čtenářů)
Více... | 26 komentáře | Teologie | Skóre: 0Teologie: § 73
Zamyšlení

poslal Nepřihlášený


Bůh se plně zjevil tím, že poslal svého vlastního Syna, v němž navždy ustanovil svou smlouvu. Syn je definitivním Slovem Otce, takže po něm už nebude žádné jiné zjevení.

Jan 1, 1-5
Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.
To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.
V něm byl život a život byl světlo lidí.
To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.
Vložil: Tomas v Neděle, 07. únor 2021 @ 12:48:51 CET (68 čtenářů)
Více... | 2 komentáře | Teologie | Skóre: 0Teologie: §448
Zamyšlení

poslal Nepřihlášený

V evangeliích se různé osoby velmi často obracejí na Ježíše oslovením „Pane“. Tento titul vyjadřuje úctu i důvěru těch, kteří přicházejí k Ježíšovi a očekávají od něho pomoc a uzdravení. Pod vlivem Ducha svatého toto oslovení znamená uznání Ježíšova božského tajemství. Při setkání se zmrtvýchvstalým Ježíšem se stává klaněním: „Pán můj a Bůh můj!“ (Jan 20,28). Dostává onen nádech lásky a náklonnosti, kterým se bude vyznačovat křesťanská tradice: „Pán je to!“ (Jan 21,7).


1 Petrův 24,25
On ‚na svém těle vzal naše hříchy‘ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily. Vždyť jste ‚bloudili jako ovce‘, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší.


Vložil: Tomas v Neděle, 07. únor 2021 @ 12:48:25 CET (73 čtenářů)
Více... | 1 komentář | Teologie | Skóre: 0Teologie: § 310
Zamyšlení

poslal Nepřihlášený

Proč však Bůh nestvořil tak dokonalý svět, aby v něm nemohlo existovat žádné zlo? Bůh ve své nekonečné moci by mohl vždy stvořit něco lepšího. Nicméně Bůh ve své nekonečné moudrosti a dobrotě chtěl svobodně stvořit svět, který je „na cestě“ ke konečné dokonalosti. V Božím plánu toto postupné zdokonalování s sebou nese, že se objeví některé bytosti a jiné vymizí, s něčím dokonalejším přichází i něco méně dokonalého, příroda se někdy zvelebuje a jindy ničí. Tak tedy zároveň s fyzickým dobrem existuje i fyzické zlo potud, dokud stvoření nedosáhne své dokonalosti.

Římanům 8,22 
Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu.

Vložil: Tomas v Neděle, 07. únor 2021 @ 12:47:52 CET (173 čtenářů)
Více... | 16 komentáře | Teologie | Skóre: 0Život víry: Kdo je tvůj bůh a jaké má jméno a proč na něj věříš?
Zamyšlení

poslal Nepřihlášený

Vložil: Tomas v Středa, 03. únor 2021 @ 10:56:27 CET (478 čtenářů)
Více... | 57 bytů | 34 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život víry: Proč by bůh nemohl být doopravdy zlý
Konspirace

poslal Nepřihlášený

Třeba existuje bůh, který stvořil obrovský vesmír a na každé sté nebo tisícáté planetě má inteligentní bytosti, které týrá, je to inteligentní psychopat. Vesmírný Rudý John. Prostě se nudil a zbláznil se, možná není všemocný, ale hodně mocný, možná neví vše, ale ví hodně.

Příroda na to u nás vypadá, evoluce je krutá, jedno zvíře požírá druhé, aby přežilo. Zdrojů není dost pro všechny, ani u lidí, ani u zvířat. A tak bojujeme a jsme k tomu nuceni, ať chceme či ne, leda se zabít. Ale to moc lidí nechce nebo nemá odvahu a boj to stejně nevyřeší, budou bojovat jiní, pokud to není matrix nebo tak něco. Ano, existují i hezké chvíle, ale na každou naší hezkou chvíli jsou hromady mrtvol, minulé války, mučení, umírání ve 20 u porodu a umírání 6-7 dětí z 10 v dětském věku. Nemoci, bolest. Dřív neměli lidé ani zubaře, víte jak museli často trpět? A to jen kvůli pár hezkých chvil, například pri sexu, ale také ho neměli všichni.

Takže pokud nějaký bůh existuje či existují, stvořitel téhle přírody, kruté přírody, kde se zvířata požírají a zřemě cítí bolest, kdo měl doma zvíře, tak tuší, že zvířata cítí bolest, takový bůh by mohl být krutý psychopat a zahrávat si i s lidmi a diktovat jim různé "svaté knihy", aby se vražidli mezi sebou. A zvířata přeci za lidské hříchy ani nemůžou.

Přemýšlejte, jestli spíš Satan není náš spojenec, jestli existuje, byť jako symbol. Zatím a někdy :))))))
Vložil: Tomas v Středa, 03. únor 2021 @ 10:55:04 CET (358 čtenářů)
Více... | 17 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život víry: § 285
Kázání

poslal Nepřihlášený

Křesťanská víra byla už od počátku konfrontována s různými odpověďmi, jež se v otázce původu lišily od její odpovědi. Vždyť ve starobylých náboženstvích a kulturách jsou četné mýty týkající se původu světa. Jistí filozofové tvrdili, že všechno je Bůh, že svět je Bůh nebo že vznikání světa je vznikání Boha (panteismus); jiní tvrdili, že svět je nutný výron Boha, že vyvěrá z tohoto pramene a vrací se do něho; jiní zase zastávali názor, že existují dva věčné principy, Dobro a Zlo, Světlo a Temnota, ve stálém souboji (dualismus, manicheismus); podle některých z těchto pojetí svět (nebo alespoň hmotný svět) je prý špatný, je výplodem úpadku, a je tedy nutno jej odmítnout nebo se nad něj povznést (gnose); jiní připouštějí, že svět učinil Bůh, ale způsobem hodináře, který ho jednou udělal a pak jej prý ponechal sobě samému (deismus); jiní opět nepřipouštějí žádný transcendentní původ světa, ale vidí v něm čirou hru hmoty, která prý existuje odvždycky (materialismus). Všechny tyto pokusy o vysvětlení dokazují, že problém původu je trvalý a všeobecný. Toto hledání je člověku vlastní.

Vložil: Tomas v Úterý, 02. únor 2021 @ 12:03:52 CET (633 čtenářů)
Více... | 55 komentáře | Život víry | Skóre: 0
Stránka vygenerována za: 0.52 sekundy