Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Arnošt.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 16378, komentáře < 7 dní: 445, komentářů celkem: 411880, adminů: 60, uživatelů: 5159  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 391 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
112206782
přístupů od 17. 10. 2001

Nebezpečná učení: Žena jedoucí na šelmě? - 2. Důvody pro uvěření.
Vloženo Sobota, 17. září 2005 @ 07:53:38 CEST Vložil: Bolek

Kritika bludů poslal Pastýř

Žena jedoucí na šelmě? - 2.Důvody pro uvěření.

Pamatujte na to, co bylo od počátku času!
Já jsem Bůh a jiného není.
Na počátku oznamuji konec,
od pradávna, co se ještě nestalo.
Moje rozhodnutí platí, co se mi líbí, uskutečním.... Iz.46:9,10


Biblická proroctví jsou klíčem k pochopení a porozumění jak minulosti, tak i budoucnosti. Zatím co pro skeptika je toto absurdní tvrzení, je to snadno dokazatelné. Jelikož většina biblických předpovědí jsou již historií, je velmi jednoduché dokázat, zda jsou spolehlivé či ne.

Dva hlavní náměty proroctví běží stále skrze Písmo: 1) Israel a 2) Mesiáš, který přijde k Israeli a skrze Israel k celému světu jako Spasitel lidstva. Kolem těchto dvou centrálních témat se točí téměř všechny předpovědi a v nich také nacházejí svůj smysl a význam - ať už je to Rapture Církve, Antikrist, jeho přicházející světovláda a světo-náboženství, bitva u Armageddonu, Druhý Příchod Krista, nebo jiné předpověděné události. Bible je absolutně jedinečná v prezentování těchto předpovědí, které detailně zaznamenává již 3000 let... Asi třicet procent Bible se skládá z proroctví. Tento fakt validuje to, co se stalo zanedbaným subjektem. V markantním rozdílu vidíme, že proroctví jsou zcela neexistující v Koránu, Hinduistických Védách, v Baghavad Gitě, v Ramayaně, v proslovech Buddhy či Konfucia, Knihy Mormonů, nebo v jakékoliv písmu světových náboženství. Sama tato skutečnost dává razítko božského souhlasu s Judeo-Křesťanskou vírou, kterého se všem ostatním náboženstvím nedostává. Bezchybný záznam dostatečně potvrzuje, že Bible, na rozdíl od všech ostatních písemností, je jediným skutečným a neomylným Božím Slovem. PROROCTVÍ, TEN VELIKÝ DŮKAZ... Existuje mnoho důležitých důvodů pro biblická proroctví. Ovšem první je: Splněné předpovědi nás zaopatřují nezvratným důkazem pro existenci toho Boha, který proroky inspiroval! Tím že předpovídá hlavní události světové historie staletí - a někdy i tisíciletí před tím, než se stanou, Bůh Bible dokazuje, že je tím pravým Bohem, Stvořitelem vesmíru a lidstva - Pánem historie - a že Bible je Jeho neomylné Slovo. To Slovo dal, aby s námi mohl komunikovat o svých úmyslech a o cestě spásy všem těm, kdo uvěří. Zde máme důkaz - důkaz tak jednoduchý, že i dítě to může pochopit a tak dokonalý, že ani génius jej nebude moci vyvrátit... Proroctví tak hraje životně důležitou roli v odhalování Božího plánu s lidstvem. Také nám dává jistou totožnost pravého Božího Mesiáše nebo Krista, a strhává Satanovu masku podvodného Antikrista, takže každý kdo se řídí Božím Slovem, nebude Satanem podveden. Právě tak, jako biblické proroctví je unikátní, právě tak je unikátní Kristus. Nikdo nepředpověděl příchod Buddhy, Mohameda, Zoroastra, Konfucia, Josef Smith, Mary Baker Eddy, dnes tak populární hinduistický guru, který získal Západ, nebo kterýkoliv náboženský vůdce - všem schází „pověřovací listiny“, které oddělují od nich Ježíše Krista ... Existuje více jak 300 předpovědí Starého Zákona které identifikují Mesiáše Israele. Staletí před Jeho Příchodem, hebrejští proroci ustavili početná a velmi specifická kritéria, která musel Mesiáš splnit. Splnění těchto předpovědí v každé podrobnosti v životě, smrti a Vzkříšení Ježíše z Nazareta ukazuje neomylně že On je tím Slíbeným, tím pravým a jediným Spasitelem........ Jelikož tato dvě hlavní témata byla již detailně prozkoumána v některých mých knihách - hlavně v „How Close Are We? Shrnenme je krátce. V Izaiáši 43:10, Bůh Israele prohlašuje, že Židé jsou pro svět svědky toho, že On je Bůh. Taková je skutečnost navzdory tomu, že 30% dnešních Israelitů jsou ateisté a většině Židů ani nenapadne někomu říci, že Bůh existuje. A přesto jsou svědky jak sami sobě, tak i světu o Boží existenci skrze úžasné splnění v historii toho, co Bůh řekl že se stane, s tímto vyvoleným národem.
VYVOLENÝ LID - JEHO ZEM A JEHO ÚDĚL. Přestože mnoho z toho, co proroci předpověděli o Israeli je ještě v budoucnosti, devět hlavních předpovědí, zahrnující specifické a ověřitelné detaily již splněny byly. Přesně tak, jak byly předpoveděny staletí dříve. 1). Bůh jim slíbil zemi s jasně určenými hranicemi.(Genese 15:18-21). Abrahámovi (Genese 12:1, 13:15, 15:7 a.t.d.) Bůh opakoval slib Izákovi (Genese 26:3-5), a Jakubovi (Genese 28:13) a jejich potomkům po nich navěky. (Levitikus 25:46, Jozue 14:9). 2). Je historickou skutečností, že Bůh přivedl tento „vyvolený lid“ (Exodus 7:7-8, Deuteronomy 7:6 a 14:2, do „Zaslíbené Země“ - to samo o sobě bylo neuvěřitelným zázrakem. 3). Když židovský národ vstoupil do Zaslíbené Země, Bůh je varoval, pakliže budou provozovat modloslužebnictví a imoralitu, kterou prováděli původní obyvatelé, které On zničil za jejich zlo (Deuteronomy 9:4), že je vyžene právě tak. (Deuteronomy 28:63. 1Královská 9:7. 2 Letopisy 7:20). Že se tak stalo, je opět neodiskutovatelný historický fakt. Zatím je ten příběh sotva pozoruhodný. Jiní lidé věřili, že určitá geografická oblast byla jejich „Zaslíbenou Zemí“ a potom co ji obsadili, byli vyhnáni nepřítelem. Příštích šest předpovědí a jejich vyplnění, - ale - je absolutně unikátní pro Židy. Vyskytnutí se takových událostí přesně tak, jak byly prorokované, se nemohlo stát pouhou náhodou. 4). Bůh prohlásil, že jeho lid bude rozprášen „mezi všechny národy, od jednoho konce země až k druhému (Deuteronomy 28:64, 1 Královská 9:7, Nehemiáš 1:8, Amos 9:9, Zachariáš 7:14). A tak se to stalo! „Potulného Žida najdete všude. Ta přesnost kterou předpovědi „pasují“ pouze na Židy a jenom na ně, se stává více a více pozoruhodná, když přichází splnění za splněním až poznáme, že případ pro Boží existenci, je nad všechny pochyby. 5). Bůh varoval, že kamkoliv se Žid zatoulá, „bude předmětem úděsu, vtipů a posměchu.“ (Deuteronomy 28:37, 2 Letopisy 7:20, Jeremiáš 29:18, 44:8) S úžasem vidíme, že toto byl úděl všech Židů během celé historie až po dnešní dobu. Očerňování, pomlouvání, nadávky i anekdoty, ta nahá nenávist známá jako antisemitismus a to nejenom mezi Muslimy, ale i mezi těmi, kteří si říkají Křesťané je zcela unikátní a vytrvalý fakt historie. Dokonce i dnes, přes všechny ty hrůzné obrazy Hitlerova Holocaustu, který kdysi šokoval a zahanbil celý svět, a proti vší logice a svědomí - antisemitismus je zcela naživu a opět se plíží po světě. HISTORIE PERZEKUCE. Kromě toho proroci předpovídali, že tito rozprášení lidé budou nejenom nenáviděni, pomlouváni a diskriminováni ale 6). budou perzekvováni a a zabíjeni, jako žádný jiný lid na tváři země. Historie stojí jako výmluvný svědek k faktu, že to je to, co se dělo Židům století za stoletím, kdekoliv se nalézali. Historické záznamy kterékoliv jiné etnické skupiny neobsahují nic, co by se jen vzdáleně podobalo noční můře teroru, ponížení a ničení, které prožívali Židé během historie z rukou lidí, mezi kterými se právě nacházeli. K jejich hanbě mnozí, kteří se nazývali Křesťany a tím následovníci Krista který sám se narodil do židovské rodiny, byli v popředí židovské perzekuce a vraždění. Potom co získali plné římské občanství v pohanském Římském Impériu v A.D. Ediktem Caracally, stali se Židé druhořadými občany a počali být perzekvováni potom, co císař Konstantin - se předpokládaně - stal Křesťanem. Od té doby ti, kteří se nazývali Křesťany, byli mnohem krutější k Židům, než kdy byli sami pohané... Papeži římsko-katolické církve byli první, kteří zdokonalili antisemitismus na úroveň umění i vědy. Hitler, který zůstal katolíkem až do konce občas říkal, že pouze následuje příkladu katolíků a luteránů za účelem dokončení toho co ti začali. Antisemitismus byl částí jeho katolicismu, které se Martin Luther nikdy nezbavil. On propagoval vypalování židovských domů, a dával jim volbu mezi přijmutím Křesťanství a vytržením jazyka. (Will Durant „The Story of Civilization, volume 4, „The Reformation).1 Když římští Židé byli osvobozeni z ghett v roce 1870 italskou armádou, tím skončilo 1500 let ponížení a degradace z rukou těch, kteří tvrdili, že jsou zástupci Krista na zemi.
Žádný papež nenáviděl Židy více, než Pavel IV. (1555-59), jehož krutosti zapírají lidský rozum. Katolický historik Peter de Rosa přiznává, že celé „procesí papežů zesílilo svůj starodávný předsudek proti Židům, a jednali s nimi jako s malomocnými, kteří nejsou hodni ochrany zákona. Pius VII. (1800-23) byl následovaný Lvem XII, Piem VII. Řehořem XVI. Piem IX.(1846-78) - všichni dobří žáci Pavla IV. (Peter de Rosa, „Vikáři Krista:Tmavá Strana papežství“).2 Historik Durant nám připomíná, že Hitler měl dobrý precedent pro své sankce proti Židům: Římsko-katolická Rada ve Vídni (1311) zakázala jakýkoliv styk mezi Křesťany a Židy. Zamorská Rada (1313) nařídila, že Židé musí byt drženi v přísné poddanosti a služebnosti. Rada v Basileji (1431-33) obnovila kanonický výnos, který zakazoval Křesťanům stýkat se s Židy.....Nařídil civilním autoritám - tak jak církev sama dlouho prosazovala v Římě a papežských státech - uvězňovat Židy v ghettech, nutit je nosit nápadné pásy na rukávech (dříve to byl žlutý klobouk) a církev zajišťovala jejich přítomnost při kázáních, zaměřených na jejich obrácení. W.Durant.3 ZACHOVÁNÍ A ZNOVUZROZENÍ. Bůh slíbil, že navzdory takovému pronásledování a vraždění Židů, 7) Nedopustí aby byli vyhlazeni ale že je zachová jako oddělenou etnickou a národnostní skupinu. (Jeremiáš 30:11, 31:35-37). Jestli některý národ měl důvod smísit se s jinými skupinami, byli to Židé! Změnit jména a zakrýt svůj původ jakkoliv by bylo možné, a tak uniknout perzekuci. Proč zachovat krevní linii, když jsou bez vlastní země? Proč se nesmíchat se světem, když většina z nich ani doslovně Bibli nebrala, když rasová totožnost zajišťovala ty nejkrutější nevýhody? Udržet si identitu a neztratit se mezi národy světa nedávalo smysl! Absorbovat se do národů ve kterých žili, se zdálo být nevyhnutelné, takže dnes po Židech měla zbýt snad už jen malá kapitola v historii. Konec konců, tito opovrhovaní Židé byli v exilu již 2500 let od doby, kdy Nabúchádnezar zničil Jerusalém v roce 586 BC. Může být „tradice“ tak silná, bez skutečné víry v Boha? Proti vší logice a zákonu pravděpodobnosti, Židé zůstali identickým národem po všech těch staletích. Tato skutečnost nemá obdobu v celé historii a je jedinečná pouze pro Židy! Pro většinu Židů v Evropě církevní zákon znemožnil smíšené manželství bez konvertování k římskému katolicismu. I zde si zahrála katolická církev svou neslavnou roli. Po staletí bylo nejvyšším zločinem pro Žida oženit se s Křesťankou. Tím to bylo znemožněno i pro ty, kteří si to přáli. Bible učí, že Bůh se rozhodl uchovat si svůj vyvolený lid pro sebe. (Exodus 33:16, Levitikus 20:26), protože, 8) je přivede zpět do jejich země v posledních dnech (Jeremiáš 30:10, 31:8-12, Ezekiel 36:24,35,38) před Druhým Příchodem Mesiáše. Toto proroctví a slib - tak dlouho očekávané, se splnilo znovuzrozením Israele v Zaslíbené Zemi v roce 1948 - téměř 1900 let od konečné Diaspory v r. A.D. 70 při zničení Jerusaléma římskou armádou pod velením Tita. Toto obnovení národa po 25 stoletích je totálně neuvěřitelné, fenomén bez precedentu v historii kteréhokoliv jiného národa a je zcela nevysvětlitelný přirozenou cestou, natož náhodou! Ještě více pozoruhodné 9) Bůh prohlásil, že v posledních dnech před Druhým Příchodem Mesiáše, se Jerusalém stane „pohárem strachu“, „kamenným břemenem“ pro všechny lidi. (Zachariáš 12:2). V době, kdy Zachariáš pronesl tuto předpověď před 2500 lety, Jerusalém byl jedna ruina, obklopena divočinou! A tak to zůstalo po staletí. Jeho proroctví vypadalo jako totální šílenství - dokonce i po roku 1948. A přesto dnes, téměř šest miliard lidí se dívá na Jerusalém s obavami, že příští světová válka, kdyby vypukla, by mohla být bojována o toto malé město. Jaké neuvěřitelné splnění proroctví!

ŽÁDNÉ BĚŽNÉ VYSVĚTLENÍ.
Israel představuje jednu šestinu jednoho procenta země, kterou vlastní Arabové. Arabové mají ropu, bohatství a světový vliv, který má takové bohatství k dispozici. Nejenom je Israel jako poštovní známka na mapě světa, ale schází mu veškerá podstata toho, co vytváří světový zájem. Navzdory tomu všemu i veškeré logice, je ve středu zájmu celého světa, jak bylo prorokováno! Jerusalém je malým městem bez jakékoliv obchodní důležitosti či strategického postavení. A přesto oči světa se na něj soustřeďují, jako na žádné jiné město světa! Jerusalém je skutečně „kamenným břemenem kolem krku všech národů světa,“ vrtkavým problémem, který dnes OSN má... Není pro to žádné vysvětlení! To, co hebrejští proroci vyhlásili před tisíci lety, a co se zdálo být zcela fantastické v jejich čase, se naplňuje v naší době. Toto je pouze část evidence, jak poznáme, že ty prorokované „poslední dny“ jsou blízko a že naše generace, velmi pravděpodobně uvidí naplnění zbytku Bible.... Výše uvedená proroctví (nemluvě o mnoha dalších), jsou záležitostí veřejného záznamu a bylo možné je studovat po staletí. Fakt, že byly splněny ve specifické podrobnosti, nemůže být výsledkem žádné náhody ale je ve skutečnosti dostatečným důkazem existence Boha, který Bibli inspiroval a její neomylnosti. V pohledu na tak jasnou a převládající evidencí, člověk může jen laskavě předpokládat, že žádný agnostik nebo ateista se nikdy neobtěžoval pročíst si biblická proroctví a zkontrolovat je proti historii a dnešním událostem! Existují další předpovědi, týkající se Israele a Jerusaléma v posledních dnech a ještě čekají na budoucí splnění. Můžeme si být jistí, že na základě proroctví, která se již splnila, tyto jistě dojdou k naplnění, a to ne v příliš vzdálené budoucnosti. Ten nejpříšernější čas totálního zničení jak pro Židy, tak i pro celé lidstvo leží někde vpředu. Nazývá se „čas Jakubova soužení“ (Jeremiáš 30:7) S úžasnou přesností neuvádí Bible Damašek, Londýn Kahýru nebo Paříž jako střed akcí posledních dnů, ale dvě specifická města: Jerusalém a Řím. Jsou různorodá, byly si nepřátelské již od dob Caesarů, a pozoruhodně až dodnes soutěží o spirituální nadřazenost. Katolický Řím se považuje za „Věčné Město“, což je titul, který dává Bible Jerusalému. Řím se také nazývá „Nový Jerusalém, a staví jej do přímého konfliktu s Božím slibem, který se týká pravého Davidova města. Dva tisíce let trvalo napětí a nepřátelství mezi Římem a Jerusalémem. Téměř 46 let po znovuzrození Israele v roce 1948, Vatikán odmítal jeho právo na existenci. Toto nepřátelství se nevymazalo nedávnými námluvami se strany Vatikánu, který shledal výhodným se s Israelem smířit. Řím chce ovlivnit budoucnost Jerusaléma. Přál by si, aby se Jerusalém stal městem mezinárodním, kdy by neměl Israel více práv ve vlastní zemi, než kdokoliv jiný. S hrůzu nahánějící přesností identifikuje Bible Jerusalém a Řím jako ústřední bod předpověděných událostí posledních dnů. Obě města vejdou, aby dostala svůj podíl na Božím soudu. Vyžaduje to víc než obyčejné sledování denních událostí, aby byla vidět přesnost předpovědi. Také zde, v tom co Bible říká o Římě a Vatikánu, máme další evidenci že toto je Boží Slovo. Tuto evidenci prozkoumáme podrobněji.
 


"Žena jedoucí na šelmě? - 2. Důvody pro uvěření." | Přihlásit/Vytvořit účet | 1 komentář | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Žena jedoucí na šelmě? - 2. Důvody pro uvěření. (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Neděle, 16. březen 2008 @ 18:41:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Pastýři,


Díky za umístění ukázky ze zajímavé knihy. Věřím, že bude užitečné uvést níže odkaz na celou knihu i na její jednotlivé kapitoly dostupné na Granu.


Celá kniha Žena jedoucí na šelmě? od Dave Hunta zdarma ke stažení: http://nkz.reformace.cz/docs/Zena_jedouci_na_selme.zip


Kapitoly z knihy "Žena jedoucí na šelmě?" od Dave Hunta; stačí kliknout a číst:

Žena jedoucí na šelmě? - 2. Důvody pro uvěření.

Žena jedoucí na šelmě? - 3. Velikonoční Spiknutí?

Žena jedoucí na šelmě? - 8. Nepřerušená linie apoštolské posloupnosti?

Žena jedoucí na šelmě? - 9. Neomylní heretici?

Žena jedoucí na šelmě? - 10. Neomylnost & Tyranie

Žena jedoucí na šelmě? - 11. Na které skále?

Žena jedoucí na šelmě? - 12. Nečistá matka

Žena jedoucí na šelmě? - 13. Svůdce duší

Žena jedoucí na šelmě? - 14. Neuvěřitelná metamorfóza

Žena jedoucí na šelmě? - 15. Nečistá Aliance

Žena jedoucí na šelmě? - 16. Vláda nad králi

Žena jedoucí na šelmě? - 17. Krev mučedníků

Žena jedoucí na šelmě? - 18. Pozadí Holocaustu

Žena jedoucí na šelmě? - 19. Vatikán, Nacisté a Židé

Žena jedoucí na šelmě? - 20. Povraždění Srbů

Žena jedoucí na šelmě? - 21. Vatikánské krysí stezky

Žena jedoucí na šelmě? - 22. Sola Scriptura?

Žena jedoucí na šelmě? - 23. Otázka Spásy

Žena jedoucí na šelmě? - 24. „Oběť“ Mše

Žena jedoucí na šelmě? - 25 Zrazená Reformace

Žena jedoucí na šelmě? - 26.  Apostásie a Ekumenismus

Žena jedoucí na šelmě? - 27.  A co Marie?

Žena jedoucí na šelmě? - 28. Přichází Nový Světový Řád

Jak obdržíte spasení???


LUTHER O MŠI: Mše v papežství je největší a nejhroznější ohavnost


DNES JE 8.11. – PŘIPOMEŇME SI OBĚTI ŘÍMSKÉHO KATOLICISMU


STRUČNÁ OBHAJOBA PRINCIPU SOLA SCRIPTURA


KDO JE Z BOHA, SLYŠÍ JEHO SLOVA. OBHAJOBA PRINCIPU SOLA SRIPTURA II.


VZPAMATUJTE SE!!! PÁN JEŽÍŠ KRISTUS UŽ SE VRÁTIL FYZICKY NA ZEM!!!


ŘKC chystá v Assisi synkretistické setkání s pohany !!! Papež to podporuje !!!


Stránky http://prokrestany.sweb.cz/ pomáhají naší ekumenické káře


Ježíš Kristus už nestačí? Aneb ”Kde se uctívá Maria tam není Církev Kristova II.


KDO JE MATKOU VŠECH KŘESŤANů? Je to stejná matka, jakou vyznává katolicismus?


Římsko-katolická církev neexistuje! Existuje pouze tento protimluv! A co je BVC?


Něco více, než náboženství


Co je to Láska? Postavit se za pravdu, nebo bližnímu do očí lhát?


Zakládá se římskokatolické učení na biblické pravdě?
Téma související s ospravedlněním - předurčení:Odkazy na zajímavé webové stránky:

http://www.reformace.cz/

http://nkz.reformace.cz/

http://prokrestany.sweb.cz/Užitečný odkaz na rychlé vyhledáváni v Bibli:
 
http://www.biblenet.cz/bible/

Přeji požehnané studium

rStránka vygenerována za: 0.27 sekundy