Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Leona.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 12, článků celkem: 16368, komentáře < 7 dní: 335, komentářů celkem: 411417, adminů: 60, uživatelů: 5154  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 329 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

brusle7
cizinec

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
112047985
přístupů od 17. 10. 2001

Nebezpečná učení: Proč je katolicismus tolik populární???
Vloženo Pondělí, 11. září 2006 @ 20:19:24 CEST Vložil: Bolek

Ekumenismus poslal cristiano

Proč je katolicismus tak populární?   David J. Stewart       Řekl jim: "Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno: 'Tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.' Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice." A ještě řekl: " Jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svou tradici!" (Marek 7:6-9)

Katolické náboženství je složeno z tradicí, které NEJSOU na základě Božího Slova. V Matouši 23:9 jsme varováni, abychom žádnému člověku nedávali jméno „Otec.“ Ano, toto je přesně praxe katolického náboženství… Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami, jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí. Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu. (1.Timoteovi 4:1-3) Které náboženství vyučuje své členy, aby nejedli maso (například během půstu) ? Katolicismus!!! Které náboženství zakazuje svým kněžím, aby se mohli ženit? Katolicismus!!! Je pro mě vždy znepokojující, když je tolik důvěřivých, až naivních lidí, kteří se připojují ke katolickému náboženství, když jejich „pravdu“ lze v protikladu vidět s nevyvratitelným a neporušitelným Písmem Svatým – Božím Slovem. Jak ironické je, že katolická bible obsahuje ty stejné verše, které zde chci citovat. Problém katolíků není v nechuti číst své Bible, ale jelikož to není ke spasení nutné a není to nařízeno Vatikánem, tak ji nečtou. Katolíci poslouchají „svatého Otce“ v Římě, místního kněze a jejich katechismy namísto, aby si přečetli Duchem oživené Boží Slovo. Tradice katolického náboženství jsou „doktríny démonů.“ Jak to mohu vědět? Jednoduše, protože učení katolického náboženství je PROTI Svatému Božímu Slovu. Důvod proč katolické náboženství je tak populární je ten, že lidé touží po tom, aby jim někdo NALINKOVAL jejich život. Katolická církev nabízí krásný balíček služeb od kolébky až po rakev, od křtění novorozeněte až po poslední obřad nad umírajícím tělem. Od naši přirozenosti neradi cokoliv děláme skrze víru. Přesně také i já se rád podívám na místo kde dělám další krok. Katolické náboženství předkládá svým lidem celý systematický plán, který mohou vidět… křtění, biřmování, svatou Eucharistii, růženec, manželství, zpovědi, poslední pomazání…a mnoho dalšího. Vypadá to jako úžasná cesta, kterou by se mělo jít, a někdo by řekl, že to je přesně to, co udělá Boha šťastného. PROBLÉMEM je však skutečnost, že většina z učení katolického náboženství jsou pouhé tradice a doktríny démonů, NEJSOU na základě Božího Slova – Bible. Podle Bible, stejně tak na tom byli náboženští lidé za dob Pána Ježíše… „Tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.“ (Marek 7: 6-7) Čtete to taky??... „tento lid ctí mě rty!“ Také víš, že svět je plný náboženských pohanů? Bible o tom hovoří! Ježíš řekl, „Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.“ (Matouš 6:7) Katolické náboženství je POHANSKÉ náboženství, založené na zavrženíhodných herezích a NE na zachovávání neomylného, Božím Duchem inspirovaného, vzácného Božího Slova. Katolíci si „myslí“ že takto jdou cestou do nebe, ale oni NEJDOU. Uvědomuji si, že toto je bolestivé a nepříjemné, ale není tomu jinak. Varuji vás tímto před pózou a pohanstvím katolického náboženství, pochází totiž od zlého. U Jakuba 5:16 máme přikázáno, „Vyznávejte hříchy jeden druhému…“ Bible zde NIC nehovoří o vyznávání našich „hříchů“ někomu dalšímu, zde je VELIKÝ rozdíl. Neměli bychom vyznávat své hříchy komukoliv jinému, než Ježíši Kristu, kterýž jest Jediný, kdo zemřel na kříži namísto nás a zaplatil za naše hříchy. Jedině Bůh může odpustit hřích, „…Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh?“ (Marek 2:7) Ježíš Kristus je Všemohoucí Bůh a odpustil nám naše hříchy, jak je zapsáno v Bibli… „Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Synu, odpouštějí se ti hříchy.“ (Marek 2:5) Papež nemůže odpustit hříchy nikomu. Kněz nemůže odpustit vaše hříchy. Katolická církev taktéž nemůže odpustit hříchy. Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista (Římanům 5:1) Nikde v Bibli není nic učeno o posledním pomazání. A proč se katolíci sklánějí před Marií? Jak víte, stále říkají stejnou věc… „My neuctíváme Marii, my jen uctíváme Boha skrze Marii.“ Drazí katoličtí přátelé, měli bychom se vrátit a přečíst deset Božích přikázání v 2 knize Mojžíšově a v 20 kapitole Bible zcela zřetelně zakazuje klanění se zobrazením. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí. (Exodus 20:4-5) Papež je pohanem, který je vinen MODLÁŘSTVÍM jak fotografie zobrazena výše znázorňuje. Nebuďte dále oklamáváni, i vy můžete být zachráněni a jít do nebe, odvrátíte-li se od falešného náboženství a obrátíte-li se k Pánu Ježíši Kristu jako jedinému, skrze Něhož můžete být spaseni. Slyšeli jste papeže mluvit o „znovu-zrození?“ Ne! Dobrá tedy, ale katolická Bible má stejné verše, jako ekumenický překlad nebo kralický překlad. Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží." (Jan 3:3) Jestliže ses nestal znovuzrozeným věřícím v Ježíše Krista, budeš zbytek své věčnosti trávit v pekle. Tak proč papež nikoho nevaruje? Odpověď je – protože papež je lhářem a jde do pekelného ohně, nebude-li litovat své nevíry a obrátí se k Ježíši Kristu pro odpuštění. I vy jste četli to, co Ježíš řekl, ve výše zmíněných Písmech… „marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.“ (Marek 7:7) Víte, co tím Ježíš myslel „ctí mě rty..?“ Ježíš říkal lidem, že plýtvají svým časem, protože NEMOHOU uctívat Boha herezí. „Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“ (Jan 4:24). Jestli se pokoušíš uctívat Boha ve falešném náboženství, právě plýtváš svůj čas. Také všimni si vztahu, jaký Bůh činí mezi uctíváním a doktrínou. Toto je velmi zajímavé… a důležité! Nemůžeš pravdivě uctívat Boha, dokud Jej neuctíváš v PRAVDĚ! Většina lidí na světě, kteří si „myslí“, že uctívají Boha, žijí ve skutečnosti ve lži, uctívají skrze rty a plýtvají svým časem. Islámští muslimové uctívají Alláha skrze rty, protože neuctívají pravého Boha, Ježíše Krista. Stejně tak každý katolík, který se pokouší uctívat, nebo modlit se k Bohu „SKRZE ….“, toto dělá skrze RTY. Plýtváte svým časem, Bůh není přítomen vašemu uctívání. Jestliže neuctíváte Boha v PRAVDĚ, potom praktikujete falešné náboženství. Římskokatolické náboženství je zatvrzele hříšné náboženství. Můžete se v tamějších kostelech cítit velmi pohodlně a uspokojit lidskou touhu udobřit Boha. Je to ale skrze lidské principy, ne principem, jenž dal sám Bůh. Většina katolíků, které jsem po celá léta znal, byla spoutána pornografií, měli v opovržení pravé křesťany, nikdy se nesdíleli o biblické víře v Ježíše Krista s druhými, a byli pyšní na to, že ve skutečnosti jsou „katolíky“. V baptistické církvi se nebudeš cítit tak pohodlně a nebude Tě obklopovat ta nádhera budov a zlata. To je další důvod, proč je katolické náboženství tak populární… není od vás vyžadován život v pravdě. Není zde ŽÁDNÉ volání po svatosti. Namísto toho, jste vyučován katolickými kněžími, abyste vždy šli do zpovědnice a tam vše srovnali (s pokáním za hřích). Je to ohavné! Katolické náboženství je výborné pro pohany, kteří se nechtějí znovu narodit, ale chtějí náboženství. Katolické náboženství je výborné pro pohany, kteří chtějí pokračovat ve starém životě a hříchu a nikdy nechtějí být zadobře s Bohem podle Božích pravidel. Můžete zůstat nespasený, zatvrzelý hříšník a cítit se doma tím, že jste katolíkem. Byl jste však varován, že když přijde váš čas, budete se pálit v ohnivém pekle. Křesťanský život je životem VÍRY, ne obřadního náboženství nebo organizovaných formalit. Čtěme společně list k Židům 11:1, „Víra je naprostá důvěra, že se stane to, v co doufáme, a ona způsobuje, že nepochybujeme o tom, co nevidíme.“ Mnoho lidí odmítá život skrze víru. Namísto toho raději si zvolili způsob, kde vidí, slyší, smějí se dotknout, cítit a ochutnat náboženství. Katolicismus odstraňuje víru. Když se křesťané modlí, NEPOTŘEBUJÍ se modlit skrze sochu Marie. Spíše, křesťané se modlí k Bohu přímo a od srdce. Ježíš řekl, „Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat; ani se nedá říci: 'Hle, je tu' nebo 'je tam'! Vždyť království Boží je mezi vámi!“ (Lukáš 17:21) Boží království je s vámi, jste-li znovuzrozeni skrze očišťující krev Pána Ježíše Krista. Žádné náboženství vás nemůže zachránit, dokonce ani ne baptisté. JEDINĚ Ježíš vás může spasit (Jan 14:6). Katolické náboženství nabízí všechny možné způsoby, které náboženství může dát, ale jejich srdce jsou DALEKO OD BOHA, protože učí doktríny, které pocházejí z tradice člověka. „Neposkvrněné početí Marie“ není učením Bible. „Sedm svátostí“ není učením Bible. „Růženec“ není učením z Bible. Malá oplatka, která je předkládána před katolíky na mši a kterou uctívají NENÍ Ježíš, ale démonická náboženská praxe, která zajisté není učena v Bibli. Přemýšlejte o tom! Nezapomeňte přátelé, dálnice zkázy je často vydlážděna dobrými úmysly… Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti. (Přísloví 14:12) Přeložil Cristiano Více o římskokatolickém učení na stránkách pojednávajících o této problematice: http://prokrestany.sweb.cz


"Proč je katolicismus tolik populární???" | Přihlásit/Vytvořit účet | 12 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Proč je katolicismus tolik populární??? (Skóre: 1)
Vložil: aviaf v Pondělí, 11. září 2006 @ 21:40:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ucl.ac.uk/ssees/people/economics-and-business-staff-folder/tomas-cvrcek
V reakci na tento clanek bych Davidovi Stewartovi asi pripomnel dve pasaze z evangelii: Mt 5:22 a L 18:9-14. Duchovni pycha je mrcha zakerna - nejen proto je v odsudcich treba byt opatrny!

AviafPadla lidska prirozenost k rimskemu katolicismu primo inklinuje (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Úterý, 12. září 2006 @ 14:02:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Cristiano

Diky za preklad vyborneho clanku.

Padla lidska prirozenost k rimskemu katolicismu primo inklinuje. Prirozeny clovek si chce spasu alespon castecne odspolupracovat - alespon castecne koupit a mit zasluhu. Jenze takovy pristup umensuje obet Jezise Krista a vede k tomu, ze skutky jsou konany nikoliv z vdecnosti za spaseni, ale ze strachu pred peklem.

Navic je rimsko-katolicka mse pojata jako efektni magicke divadlo. A co muze byt vetsi senzaci, nez kdyz kouzelnik, ktery si rika knez, tvrdi, ze dokaze kousek slisovane mouky promenit v doslovneho Boha - Jezise Krista. To je prece vetsi senzace nez tahani kraliku z klobouku!

zdravi
reformovanyRe: Proč je katolicismus tolik populární??? (Skóre: 1)
Vložil: Marek2 v Úterý, 12. září 2006 @ 18:40:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nedomnívám se, že by katolicismus byl zase tak populární, zvláště v zemích českých.
Různá vyznání pochopitelně mají různou tradici, různé způsoby apod. Několik poznámek k článku, neboť se mi zdá nezdravě zaujatý.

Důvod popularity katolického náboženství - mít nalinkovaný život - to jde podle mě napříč všemi vyznáními a všemi náboženstvími světa. Vždy a všude se najdou lidé, kteří to mají rádi jednoduché.

Nikomu neříkejte otče - svým tátům tak oprávněně říkáme, proč bychom tak nemohli říkat svým duchovním "otcům"? Domnívám se, že to Ježíš myslel trochu jinak.
Zakazují jíst pokrmy - pokud vím, katolíci nemají dnes zakázáno jíst v pátek maso. A už vůbec není zakázáno všeobecně. Jde o VÝZNAM pátečního půstu, nikoli na prvním místě o formu. Kdyby bylo tím hlavním to maso, pak by to textu mohlo odpovídat.
Odpouštění hříchů - myslím, že katolický kněz hříchy neodpouští. Říká přibližně toto: "Ať ti Bůh skrze tuto službu církve odpustí hříchy." Mimochodem - a co slova Písma: "Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny..."?
Kult Panny Marie asi může nekatolíkům připadat poněkud pohanský - a také na tom asi trochu pravdy je. Ale přikázání zní: "Nezobrazíš si Boha ... a nebudeš se něčemu takovému klanět." Katolíci jistě nepovažují Marii za Boha.
Znovu-zrození - každé vyznání má tak trochu svůj "slovník", slova, která používá více než jiná a která se v jiných církvích nepoužívají. Narodit se znovu - toto spojení se jistě v katolické církvi vyskytuje, asi jako další příměry z Nového zákona pro nový život.

Pomluvy o katolících - já jich také hodně znám, o pornografii se s největší pravděpodobností nezajímají, zato se zajímají o dobrý křesťanský život. Souhlasím s tím, že mnozí katolíci se cítí být "nad" ostatními křesťany.
Co se týká zpovědi - někteří to berou asi jako "automatickou pračku", ale z těch, co znám, pravděpodobně nikdo - asi mám štěstí na lidi...
No a tak dále...

Katolicismu možná lze vytknout některé zde zmíněné věci. Ale považuji opravdu za nehorázné psát o jiném křesťanském vyznání, že je to špatná cesta, která vede do pekel. Duchovní cesty jsou různé.Re: Proč je katolicismus tolik populární??? (Skóre: 1)
Vložil: jdu v Středa, 13. září 2006 @ 14:13:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Cristiano,
i když nejsem katolík a souhasím i s některými body v článku, tak musím říci, že ten článek nestojí za mnoho. Myslím si také, že ani ten veb - prokrestany nestojí za mnoho. Měli byste tyto věci více studovat, když chcete o tom něco psát.
S úctou
jduRe: Proč je katolicismus tolik populární??? (Skóre: 1)
Vložil: jdu v Středa, 13. září 2006 @ 14:19:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajímalo by mne vážně, proč nosí tito biskupové černou sutanu, tu čepičku, to asi vím, proč. Zajímalo by mne to. jduStránka vygenerována za: 0.24 sekundy