Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Arnošt.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 16378, komentáře < 7 dní: 445, komentářů celkem: 411880, adminů: 60, uživatelů: 5159  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 332 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
112206285
přístupů od 17. 10. 2001

Nebezpečná učení: Žena jedoucí na šelmě? - Dodatek B
Vloženo Pondělí, 19. září 2005 @ 10:06:03 CEST Vložil: Bolek

Kritika bludů poslal Pastýř

Žena jedoucí na šelmě? - Dodatek B.   Odpustky.   "Odpustek je prominutí dočasného trestu před Bohem, za hřích, jehož vina byla již odpuštěna, kterou člen křesťanských věrných obdrží za určitých a definovaných podmínek s pomocí církve, která jako správce spásy rozděluje a aplikuje s autoritou poklad uspokojení Krista a svatých." Odpustek je buď částečný či plný podle toho, jak osvobozuje od dočasného trestu za hřích - částečně nebo plně. Věrní mohou obdržet částečné či plné odpustky pro sebe, nebo pro mrtvé,  podle volby..."

                                                                                                                     Code of Canon Law1 Může Křesťan, který věří Bibli, přijmout takové falešné  evangelium a spojit se s těmi, kteří jej hlásají, v evangelizaci  světa? Mohou Evangelíci, s dobrým svědomím, posílat lidi kteří  hledají k církvi, která učí očistec s odpustky a souhlasit s tím,  že její členové jsou Křesťané, které není třeba evangelizovat? Církvi, která tvrdí že má klíče od nebes a otevře je každému, kdo se odevzdá do jejích rukou?   Ve skutečnosti je tato církev hrdá na své tvrzení, že je "správkyní spásy," kterou ona uděluje. Řím beze studu učí, že spása, kterou on nabízí, musí být přijímána "na splátky." Dále že účinnost této spásy závisí nejen na zásluhách Ježíše Krista, ale také na "přebytku dobrých skutků všech svatých," z toho co zbylo, když použili "kvótu potřebnou na očištění vlastních hříchů!"   Je neuvěřitelné, že vedoucí Evangelíci mohou považovat Katolíky  za Křesťany a navrhnout spolupráci s nimi na evangelizaci světa! Můžeme pouze předpokládat že nemají ponětí o skutečném učení  Katolicismu a že byli oklamáni misreprezentací, která přichází od katolických apologetů. Jak jinak by mohli ti, kteří jinak jsou  hradbami víry říci, že Evangelíci a Katolíci jsou v souhlase, pokud se týče základů evangelia?  Vatikán II. pokračuje: "Pro získání  odpuštění, se musí vykonat předepsané skutky." (Flannery).3 Zde je další důkaz, že Řím učí slibuje a praktikuje spásu skrze skutky.  A přesto - jak podivné! - člověk nemusí mít vlastní dobré skutky,  ale dobré skutky jiných mu mohou být připsány na jeho konto!   PŮVOD A ROZVOJ DOKTRÍNY ODPUSTKŮ. Samotný koncept odpustků pochází z Pohanství. Je to idea, že  přivádění sebebolestí, recitování formulek, poutě na svatá místa  a oběti bohům jsou nějak záslužné a ovlivňují bohy v náš prospěch. Nápad, že vyslovení tolika a tolika "Zdrávas Maria", líbání kříže a opakování předepsané formulky zkrátí někomu čas v očistci, něco  co Kristova oběť na kříži nezajistila - to samo o sobě je dost  špatné - ale učit, že odpustky mohou být aplikovány i na  m r t v é , zanáší toto rouhání do absurdity na druhou! Myšlenka,  že "podmínku za dobré chování" můžeme přenést na někoho v očistci, kdo nevykonal "předepsané skutky," jasně odhaluje podvod "Romanismu": Za peníze je možné všechno. Evangelium odpustků je jedna z nejotevřenějších, nebiblických  a nelogických doktrín, která pochází ze Středověku a platí až  podnes. Pohanský koncept odpustků se postupně definoval jako část  římského Katolicismu, a nakonec se stal pro papeže tím nejlepším  výdělečním podnikem. Teoreticky by měla stačit jedna mše aby  všechny duše v očistci mohly vejít do nebe. Marie, jejíž moc je  nekonečná, by tak mohla učinit v jednom okamžiku, a papežové,  jejichž moc je neomezena, by mohli vyprázdnit očistec škrtem pera  tím, že by vynalezli odpustek, který by na to stačil. PROČ TAK  NEUČINÍ??? Nemají lásku pro duše? Odpověď je jednoduchá. Von Dollinger píše: Augostino Trionfo pověřený Janem XXII. aby vysvětlil papežova  práva dokazoval, že papež, jako "rozdělovač Kristových zásluh" by mohl vyprázdnit očistec škrtem pera svými odpustky ode všech duší,  které tam jsou, pod podmínkou, že by někdo splnil všechna nařízení, ustavená pro získání těchto odpustků. Poradil však papeži, aby  tak nečinil - i když jeho (papežova) moc je tak nesmírně veliká, že si to žádný papež neuvědomuje. (Dollinger:"The Pope and the Council" 1869)4 Vyprázdnění očistce by znamenalo konec přísunu peněz na další  a další mše, konec nekonečných darů. Namísto toho, požadavky na  propuštění z očistce se staly mnohem složitější a vyžadovaly větší  služby církve. Doktrína o odpustcích byla konečně prohlášená za  oficiální dogma církve, papežem Klementem VI. v r. 1343. Klement  uvažoval: "jedna krůpěj Kristovy krve by stačila na spásu celého  lidstva!" Zbytek prolité krve plus jeho moc "zvýšena zásluhami Požehnané Panny a přebytky dobrých skutků svatých" tvoří výše zmíněný "poklad církve. Papežskou bulou v 1476  papež Sixtus IV. rozšířil tato privilegia na duše v očistci (zkrácení času mrtvých v očistci) za podmínky, že jejich příbuzní zakoupí od církve odpustky. (Earle E. Cairnes: "Christianity Through the Centuries:  A History of the Christian Church" 1981)5 Z tohoto "pokladu církve" se rozděluje spása po troškách  katolickým duchovenstvem skrze sedm svátostí. Nikdo neví, kolik  "kreditu" je poskytováno za každý čin, rituál či odpustek, nebo jak  dlouho tento "proces" musí pokračovat. Nikdy nedostanete  dostatečnou milost, která by zaručila nebe! Stále více Růženců musí  být recitováno, více mší odslouženo, více příspěvků se musí  zaplatit, aby se dostalo více milosti od církve. Petr, o kterém  Katolíci tvrdí že byl prvním papežem, varoval před "falešnými  učiteli", kteří zavedou v církvi zhoubné hereze...a ve své  hrabivosti vás budou učit výmysly, aby z vás těžili" (2 Petr  2:1-3) Žádný zlatý důl se k tomu nemůže přirovnat! V Katolicismu nikdo nepřejde "od smrti k životu", jak Kristus  slíbil, (Jan 5:24) ale je stále v procesu "práce pro spásu" s pomocí církve a v očekávání "očišťovacího" procesu v očistci! Ve skutečnosti, každého Katolíka čeká exkomunikace když prohlásí že je spasený a že ví, že má věčný život skrze víru v Kristovo zakončené  dílo. To skutečné srdce evangelia, které Evangelíci potvrzují, je  popíráno Katolicismem v jeho oficiálním katechismu, kánonech,  dekretech a dogmatech - a ti, kteří se dovolejí potvrdit  a prohlašovat biblické evangelium, jsou vystavení kletbě církve.   ZASLOUŽENÍ MILOSTI. Není téměř konce těmto důmyslně vypracovaných způsobů "milosti," které papežové a jejich asistenti vynalezli s velkou dávkou představivosti. Jeden z nejpopulárnějších způsobů jak si  "odpracovat milost,"  což je kontradikce pojmů, je skrze nošení hnědého škapulíře "Naší Paní z Mount Carmel," (o čemž jsme se již dříve zmínili) který sám o sobě je kontradikcí Bible! "Sobotní Privilej" (Sabatine) je založena na bule, která byla údajně vydaná 3. března 1322 papežem Janem XXII., která prohlašuje že ti. kteří  škapulíř nosí na sobě, budou vysvobozeni z očistce (Pannou Marií), první sobotu po smrti.6 Navzdory herezím a zla papeže Jana XXII., mnoho dalších  papežů (Alexandr V., Klement VII., Pius V., Řehoř XIII. a.t.d.)7  potvrdili toto učení o hnědém škapulíři, které je tak jasně proti  Bibli! Papež Pius X. prohlásil: "Nosím jej - nikdy jej nesvlékejme!" Papež Pius XI. radostně přiznal: Naučil jsem se  škapulíř milovat už v náručí své matky." Papež Pavel V. potvrdil  že "Požehnaná Panna pomůže Bratrům a Sestrám Společného Bratrstva Požehnané Panny z Mount Karmel po jejich smrti." Papež Benedikt XV. nabízel "částečné odpuštění za políbení škapulíře." A v roce 1950,  papež Pius XII. napsal svá známá slova ohledně škapulíře:"Nechť je  znamením našeho zasvěcení Neposkvrněnému Srdci, které obzvláště vyzýváme v těchto nebezpečných dobách."7 Už jsme se zmínili o smrtelné kontradikci, že odpustky jsou designovány ke zkrácení utrpení v očistci - přesto toto utrpení má být nezbytné pro očištění před vstupem do nebe. TO NEDÁVÁ ŽÁDNÝ  SMYSL! Kromě toho se jeden podivuje, jak je možné dosáhnout odpustků tím že uctíváme krucifix, nebo říkat, že sloužení mše je mocnější než skutečná smrt Ježíše Krista na kříži, a jak taková  reprezentace Kalvárie může dosáhnout toho, čeho nedokázala Kristova  smrt. Opět: Nedává to žádný smysl, ale Katolíci jsou učeni neuvažovat, ale slepě přijímat to, co je církev učí. Vatikán II. má rozsáhlou sekci obsahující 20 složitých předpisů, které upravují  minulá pravidla, které se týkají toho, kdo a kdy může obdržet odpustky. Člověk si maně vzpomene na Kristovo odsouzení rabínů  v Matouši 23, kteří si vymýšleli pravidla, aby udrželi prostý lid v závislosti na jejich vedení. Řím udělal totéž. Potřebovalo by to právníka, který je dobře obeznámen se zákonem Kánonu církve, aby rozluštil všechny složitosti o tom jak a kdy je nejlépe využít  nabídek "milosti." Příklad: Věrní, kteří používají předmět zbožnosti (krucifix, kříž,  škapulíř, růženec, medailonek) potom, co tento byl požehnaný knězem, mohou získat částečný odpustek. Ale pakliže tento předmět  byl požehnaný papežem nebo nějakým biskupem, věrní kteří jej zbožně  používají, mohou získat plný odpustek ve svátek apoštolů Petra  a Pavla, za podmínky že vyznají svou víru schválenou formulí. Způsob (částečné odpustky) který se určoval - až do nyní,  podle dnů a roků, byl zrušen. Namísto něj je ustaven standard nový, který je vyměřuje. Od nyní částečný odpustek se bude nazývat  "částečný odpustek", bez označení dnů či roků. (Flannery)9 Pakliže neměl Řím pravdu v určování času v minulosti, jak si  může kdokoliv být jistý, že má pravdu nyní? A co je s těmi, kteří  se spoléhali na zrušená pravidla? Pochopitelně, ono na tom moc nezáleží, protože církev nikdy nebyla schopná říci, kolik času se v očistci musí strávit! Nakonec ani odpustky pod "novými pravidly",  nemají dnes žádný srozumitelný význam. A co by to bylo za Boha,  který by kroutil svou spravedlnost kvůli mechanismu, který odměřuje "milost" podle toho, zda byl "dobrý skutek" vykonaný v určitý den, či zdali ten "svatý" předmět požehnal biskup, nebo jen obyčejný  kněz? Ovšem hlavním prostředkem (neznámé hodnoty) k získání  odpustků je samozřejmě mše. Kánon 904 říká: "S myšlenkou na to, že  proces spásy se stále opakuje v mystérii Nejsvětější Svátosti,  kněží by měli sloužit mše často".. (Coriden)10 Jak už jsme poznamenali dříve: Namísto toho, aby byla připomínkou na již  vykonané dílo spásy, každá mše činí malý krůček k plné spáse. Nikdo pochopitelně nemá potuchy jak malý ten krůček je ale musí být mikroskopický, vzhledem k milionům a milionům odsloužených mší,  které stále pokračují bez viditelných výsledků.   SPÁSA NA PRODEJ. Byl to prodej odpustků, víc něž cokoliv jiného, co vyvolalo  Luterův hněv natolik, že přibil svých 95 tezí na dveře hradní kaple  ve Wittenbergu a tak počala Reformace. Jak už jsme viděli, spása  byla prodávána i jinými cestami než odpustky a je prodávána i dnes. I když poplatek se dnes nazývá "příspěvek", přesto peníze mění  majitele se slibem "spásy" jako podnět pro "dar". Historik Will  Durant má zajímavé poznámky: Téměř tak hrabivé, jako prodej odpustků, bylo přijímání darů, peněžních či nemovitých, za sloužení mší, které měly duším zemřelých, údajně zkrátit jejich utrpení v očistci! Tomuto účelu  byly zbožnými lidmi věnovány obrovské sumy peněz - ať už za účelem zmenšení muk, zkrácení doby, či úplné zrušení trestu v očistci. Chudí si stěžovali, že kvůli jejich neschopnosti platit za mše,  jsou to "bohatí, ne chudí, kdo zdědí království nebeské!" Kryštof  Kolumbus kdysi smutně prohlásil, že "kdo má peníze, má moc poslat  duše do nebe." (Will Durant, "The Story of Civilization" 1950)11 Jaký odporný podvod! Jako kdyby Bůh se dal koupit za peníze! Ve Španělsku existovala každoroční "Bula Křižáckých Výprav", kterou  si musel koupit každý, kdo byl starší sedmi let - nejméně jednou za  rok. Nikdo nemohl být pohřben pakliže neměl ve své rakvi poslední  zaplacenou bulu! Při zakoupení buly, papež okamžitě daroval odpustky všech hříchů kromě hereze. Katolický pozorovatel Španělska  18 století, když se zmiňoval o bule, vynesl tento pádný komentář: "Dovolím si říci, že tato bula posílá víc lidí do pekla, než  jich spasí, protože je tím největším povzbuzením k hříchu. Člověk si řekne:"Mohu uspokojit svou vášeň i chtíč. Mohu spáchat jakékoliv  zlo a přes to všechno, budu spasený, když si koupím bulu za dva stříbrné reály!" Z toho stejného důvodu nemůže být svědomí pod jakýmkoliv tlakem či nejistotou, protože když někdo spáchá hřích,  jde ke zpovědi a dostane odpuštění, když má tuto bulu, neboli  povolení hřešit, jeho svědomí je v klidu. Když obdrží odpuštění, může jít hřešit a vrátit se pro nové odpuštění...(Antonio Gavin, "A  Master Key to Popery, 1773)12 Petr Kreeft, dobře známý obhájce Katolicismu tvrdí, že  "Církev se brzy obrátila a zakázala - těsně po Luterově vystoupení, prodej odpustků. (Petr Kreeft, "Fundamentals of the Faith, 1988)13  Charles Colson mylně tvrdí totéž. (C.Colson, "The Body, Being Light in Darkness" 1992)14 To prostě není pravda! Ale i kdyby tomu tak  bylo, není přece možné aby se mohl jen tak přejít ten ohromný podvod, který doslova "vyždímal" z věrných jejich peníze a přitom je připravil o spásu! Prodej spásy klamal miliony lidí po staletí  až do doby Reformace. Vrátila církev ty peníze? Jistě že ne! Nějaký  lék  pro ty, kteří odešli na věčnost s vírou, že si koupili svou  spásu? Ne! A tragické je, že tento podvod pokračuje i dnes. Kreeft, jako další obhájci Katolicismu přehlíží skutečnost,  že zlá a falešná doktrína odpustků zůstává nedělitelnou částí dnešního Katolicismu, a že se stále dávají dary na zabezpečení  spásy. Jak jsme už komentovali dříve, Vatikán II. prohlašuje: "Církev nařizuje, aby používání odpustků pokračovalo a vznáší  kletbu na ty, kteří tvrdí že odpustky jsou k ničemu a že církev nemá moc je dávat - za účelem spásy."(Flannery)15 Je zbytečné tvrdit že zlo minulosti se již v Katolicismu  nepraktikuje. Jistě že se praktikuje - a to zcela otevřeně - obzvláště v Katolických zemích - i když mnohem méně v USA. Ale i tam se dá koupit - krůček po krůčku - tím, že přispíváme církvi.  Autorův přítel, jehož otec nedávno zemřel, řekl, že víc jak 2000 dolarů bylo zaplaceno na mše, které budou sloužené ve prospěch  zemřelého, aby nezůstal dlouho v očistci. Řím dal svému lidu evangelium zoufalství. Mnoho Katolíků žije ve strachu před smrtelným hříchem, nebo před možností že by zapoměl na nějaký hřích při zpovědi, nebo opomenout nějaký příkaz církve, který je pro spásu nutný. Důsledkem toho jsou všichni vystavení na  milost a nemilost církve, ke které všichni vzhlíží a očekávají od  ní spásu spíše, než aby si odpočinuli v bohaté Boží milosti  a v Kristově dokonaném díle.              
 


"Žena jedoucí na šelmě? - Dodatek B" | Přihlásit/Vytvořit účet | 1 komentář | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Žena jedoucí na šelmě? - Dodatek B (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Neděle, 16. březen 2008 @ 17:41:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Pastýři,


Díky za umístění ukázky ze zajímavé knihy. Věřím, že bude užitečné uvést níže odkaz na celou knihu i na její jednotlivé kapitoly dostupné na Granu.


Celá kniha Žena jedoucí na šelmě? od Dave Hunta zdarma ke stažení: http://nkz.reformace.cz/docs/Zena_jedouci_na_selme.zip


Kapitoly z knihy "Žena jedoucí na šelmě?" od Dave Hunta; stačí kliknout a číst:

Žena jedoucí na šelmě? - 2. Důvody pro uvěření.

Žena jedoucí na šelmě? - 3. Velikonoční Spiknutí?

Žena jedoucí na šelmě? - 8. Nepřerušená linie apoštolské posloupnosti?

Žena jedoucí na šelmě? - 9. Neomylní heretici?

Žena jedoucí na šelmě? - 10. Neomylnost & Tyranie

Žena jedoucí na šelmě? - 11. Na které skále?

Žena jedoucí na šelmě? - 12. Nečistá matka

Žena jedoucí na šelmě? - 13. Svůdce duší

Žena jedoucí na šelmě? - 14. Neuvěřitelná metamorfóza

Žena jedoucí na šelmě? - 15. Nečistá Aliance

Žena jedoucí na šelmě? - 16. Vláda nad králi

Žena jedoucí na šelmě? - 17. Krev mučedníků

Žena jedoucí na šelmě? - 18. Pozadí Holocaustu

Žena jedoucí na šelmě? - 19. Vatikán, Nacisté a Židé

Žena jedoucí na šelmě? - 20. Povraždění Srbů

Žena jedoucí na šelmě? - 21. Vatikánské krysí stezky

Žena jedoucí na šelmě? - 22. Sola Scriptura?

Žena jedoucí na šelmě? - 23. Otázka Spásy

Žena jedoucí na šelmě? - 24. „Oběť“ Mše

Žena jedoucí na šelmě? - 25 Zrazená Reformace

Žena jedoucí na šelmě? - 26.  Apostásie a Ekumenismus

Žena jedoucí na šelmě? - 27.  A co Marie?

Žena jedoucí na šelmě? - 28. Přichází Nový Světový Řád

Jak obdržíte spasení???


LUTHER O MŠI: Mše v papežství je největší a nejhroznější ohavnost


DNES JE 8.11. – PŘIPOMEŇME SI OBĚTI ŘÍMSKÉHO KATOLICISMU


STRUČNÁ OBHAJOBA PRINCIPU SOLA SCRIPTURA


KDO JE Z BOHA, SLYŠÍ JEHO SLOVA. OBHAJOBA PRINCIPU SOLA SRIPTURA II.


VZPAMATUJTE SE!!! PÁN JEŽÍŠ KRISTUS UŽ SE VRÁTIL FYZICKY NA ZEM!!!


ŘKC chystá v Assisi synkretistické setkání s pohany !!! Papež to podporuje !!!


Stránky http://prokrestany.sweb.cz/ pomáhají naší ekumenické káře


Ježíš Kristus už nestačí? Aneb ”Kde se uctívá Maria tam není Církev Kristova II.


KDO JE MATKOU VŠECH KŘESŤANů? Je to stejná matka, jakou vyznává katolicismus?


Římsko-katolická církev neexistuje! Existuje pouze tento protimluv! A co je BVC?


Něco více, než náboženství


Co je to Láska? Postavit se za pravdu, nebo bližnímu do očí lhát?


Zakládá se římskokatolické učení na biblické pravdě?
Téma související s ospravedlněním - předurčení:Odkazy na zajímavé webové stránky:

http://www.reformace.cz/

http://nkz.reformace.cz/

http://prokrestany.sweb.cz/Užitečný odkaz na rychlé vyhledáváni v Bibli:
 
http://www.biblenet.cz/bible/

Přeji požehnané studium

rStránka vygenerována za: 0.35 sekundy