Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ilja.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 18, článků celkem: 16722, komentáře < 7 dní: 707, komentářů celkem: 435307, adminů: 60, uživatelů: 5259  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 170 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

Tolstoj
cizinec
gregorios777
Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
119457499
přístupů od 17. 10. 2001

e-Kni*****

Novinka:
E-kni***** GRANO SALIS
pro mobilní telefony a PDA
Tato e-Kni***** obsahuje e-knihy ve formátu PRC pro prohlíže? e-knih MOBIPOCKET READER na mobilních telefonech, komunikátorech a PDA. e-Kni***** GRANO SALIS e-Knihy zdarma ke stažení ... zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Matouš 10:8 e-Kni***** je projektem GRANO SALIS NETWORK. Jejím posláním je p?inášet ?tená??m vedle nových autorských projekt? i výb?ry z ?lánk?, materiál? a studií zve?ejn?ných na portálu GRANO SALIS a to ve formátu elektronické knihy (e-book). Tyto e-knihy si m?žete zdarma stáhnout a off-line ?íst, zvýraz?ovat v nich text, d?lat do nich vlastní poznámky a pod. nebo je zasílat svým p?átel?m jako dárek, pozornost nebo k informaci. Elektronické knihy GRANO SALIS NETWORK m?žete ?íst, pokud máte nainstalovaný program Microsoft Reader (ke stažení zde document.getElementById("1").title="Klikn?te na odkaz ke stažení, v okn? Stahování souboru klikn?te na Uložit, uložte soubor msreadersetup.exe na hard disk, klikn?te na soubor msreadersetup.exe a zahájí se instaac. Poznámka: Užíváte-li Internet Explorer 5.0 nebo vyšší, zobrazí se dialogové okénko až když je stahování kompletní a m?žete ihned za?ít s instalací. Budete požádáni aktivovat svoji kopii Microsoft Reader. Tento d?ležitý krok je vyžadován pro po?izování titul? e-knih a aktiva?ním procesem se zakóduje jejich distribuce. Po ukon?ení instalace budete požádání k restartu vašeho PC. Po restartu bude instalace pokra?ovat." ) Naši e-Knihovnu budeme postupn? rozši?ovat o nové tituly a nep?jde jen o výb?ry z ?lánk? portálu GRANO SALIS, ale i o ucelená autorská díla, studie, básnické sbírky a pod. Dáváme tedy p?íležitost jak mladým za?ínajícím tak i zralým a zkušeným k?es?anským autor?m zdarma publikovat v našem virtuálním nakladatelství svá díla v elektronické podob?. Zájemci o publikování mohou své práce zasílat ve formátu WORD (*.doc) na granosalis@granosalis.cz. Jak poslat e-Knihu známým e-mailem? Klikn?te na formát knihy (e-kniha, pdf, doc, html, nebo txt) pravým tla?ítkem myši a vyberte volbu Uložit cíl jako... Po uložení e-Knihy do Vašeho po?íta?e m?žete soubor p?ipojit jako p?ílohu k e-mailu a odesílat. Jak e-Knihu vytisknout? Klikn?te na zvolený formát e-Knihy pravým ta?ítkem myši a vyberte volbu Vytisknout cíl. P?i otev?ení formátu TXT v novém okn? se nezalamují ?ádky. Klikn?te pravým tla?ítkem na plochu okna a z nabídky vyberte Zobrazit zdrojový kód. Ten se zobrazí v nástroji Notepad, kde lze nastavit zalamování ?ádk?. Novinky: Publikace se stahují kliknutím na obrázek (MS Reader) nebo na jednotlivé formáty.   Aleš Franc: Pozadí a teologie Kurz? Alfa Tato práce se zabývá historií, teologií a praxí Kurz? Alfa, ekumenického evangeliza?ního nástroje, který se v sou?asnosti stal nejmasov?jší ekumenickou aktivitou a kterého se ú?astní prakticky všechny k?es?anské církve. Práce se snaží zmapovat i historické p?edch?dce, ve kterých mají kurzy své ko?eny, jako je charismatické a skupinkové hnutí a popsat na nich zejména eklesiologii, christologii a pneumatologii Kurz? Alfa. Na základ? t?chto poznatk? chce pak analyzovat i programové cíle kurz?, které mají ambici napomáhat k vytvá?ení viditelné jednoty církve, která má, skrze jednotné sv?dectví, p?isp?t k christianizaci jednotlivých národ?, ve kterých se Kurzy Alfa po?ádají. Sou?ástí práce je i p?ehled kritických post?eh?, které jsou v sou?asné dob? slyšet nap?í? konfesním spektrem k?es?anských církví. GSN S100830P, 31.08.2010, publikoval: GRANO SALIS NETWORK
Formáty ke stažení:  pdf (874 kB),  zdarma ke stažení
  Dana Popovská: St?epy z vypálené hlíny Sbírka text?, která je výb?rem ze sedmi „dlouhých“ let. Všechny texty jsou odrazem konkrétních situací, které jsou p?etransformované do slov a díky nimž se situace stává uchopitelnou – pochopitelnou a smysluplnou. Jako kódy, úlomky nebo st?epy tvo?í dohromady s kresbami, pestrou mozaiku. GSN D0904098P, 09.04.2010, publikoval: GRANO SALIS NETWORK
Formáty ke stažení:  pdf (4,58 MB),  zdarma ke stažení
  Roberts Liardon: NÁBOŽENSKÁ POLITIKA Ti, kte?í se cht?jí zalíbit lidem nebo ti, kte?í se cht?jí zalíbit Bohu. GSN D070308P, 07.03.2008, publikoval: GRANO SALIS NETWORK
Formáty ke stažení:  pdf (218 kB), rtf (52,7 kB), html,  zdarma ke stažení
  A potom poznám pln? Oproti mobilní verzi je tato kniha dopln?na o obrazovou p?ílohu ze života autora. GSN D250707P, 25.07.2007, publikoval: Petr Vl?ek
Formáty ke stažení:  pdf (2 604 kB) zdarma ke stažení
K OTÁZKÁM KONKORDÁTU Z diskuse k aktuálnímu tématu podpisu a ratifikace konkordátu mezi ?R a Vatikánem GSN D210207P, 21.02.2007, publikoval: GRANO SALIS NETWORK
Formáty ke stažení: e-kniha (172 kB), pdf (272 kB), doc (154 kB), html (68,4 kB), txt (122 kB) zdarma ke stažení
M?la by církev usilovat o politický vliv? Studie k aktuálnímu tématu „Charta oecumenica“ na základ? exegeze epištoly ?íman?m Autor: Pastý? GSN S290107P, 28.01.2007, publikoval: GRANO SALIS NETWORK
Formáty ke stažení: e-kniha (167 kB), pdf (238 kB), doc (108 kB), html (58,1 kB), rtf (122 kB) zdarma ke stažení
Kam chce vést KAM ?eskou církev? Studie o pozadí, sm??ování a cílech K?es?anské akademie mladých Autor: Aleš Franc GSN S029806P, 29.08.2006, publikoval: GRANO SALIS NETWORK
Formáty ke stažení: e-kniha (608 kB), pdf (1,91 MB), doc (799 kB), html (272 kB) zdarma ke stažení
A svedou mnohé Dopln?né a p?epracované vydání studie „Spiritismus v charismatickém a v letni?ním hnutí?“ Autor: Aleš Franc GSN S080806P, 03.08.2006, publikoval: GRANO SALIS NETWORK
Formáty ke stažení: e-kniha (307 kB), pdf (1,20 MB), doc (1,51 MB), html (234 kB), txt (119 kB) zdarma ke stažení
Pozdvihn?te své lebky, radí emeritní p?edseda KMS Rekapitulace profilu známé osobnosti, jak ji známe z oficiálních materiál? a protestantských diskusních fór, kterých se ú?astní Autor: Pastý? GSN A030806P, 03.08.2006, publikoval: Pastý?
Formáty ke stažení: pdf (436 kB), doc (140 kB), html, zdarma ke stažení
Charismatická církev sjednocení? Studie o u?ení a cílech K?es?anské misijní spole?nosti Autor: Aleš Franc GSN S030806P, 03.08.2006, publikoval: GRANO SALIS NETWORK
Formáty ke stažení: e-kniha (173 kB), pdf (874 kB), doc (358 kB), html, zdarma ke stažení
Skupinkový sbor Studie, která zkoumá hnutí, která položila pro u?ení sou?asných skupinkových sbor? základy a podává p?ehled nejv?tších sou?asných skupinkových sbor?, shrnuje jejich u?ení, a porovnává jej s Písmem. Autor: Josef Marván GSN S030806M, 03.08.2006, publikoval: GRANO SALIS NETWORK
Formáty ke stažení: e-kniha (223 kB), pdf (1,11 MB), doc (550 kB), html, zdarma ke stažení
Novoapoštolská církev a její u?ení charakteristika kultu, který si lidé ?asto pletou s Apoštolskou církví v ?R Autor: Aleš Franc GSN T131205P, 13.12.2005, publikoval: GRANO SALIS NETWORK
Formáty ke stažení: e-kniha (171 kB), pdf (263,8 kB), doc (108 kB), html (77,5 kB), txt (33,7 kB), zdarma ke stažení
Když je cesta na sv?t složitá... sv?dectví pro povzbuzení n?kterým manželským pár?m, kte?í prod?lali nebo prod?lávají n?co podobného jako my v našem p?íb?hu. Autor: Š?astní rodi?e GSN M121205P, 12.12.2005, publikoval: GRANO SALIS NETWORK
Formáty ke stažení: e-kniha (130,5 kB), pdf (122,7 kB), doc (65 kB), html (24,67 kB), txt (19,97 kB), zdarma ke stažení
Modlitby k nebi (1862) 2.díl Modlitební kniha, která se stylem podobá Tomáškovu katechismu. Knihu napsal Vyšehradský kanovník P. Vojt?ch Ruffer Léta Pán? 1862.
Jde o rozsáhlý soubor citát? svatých otc?, který Ing. Pospíšila natolik zaujal, že se rozhodl text p?evést ze švabachu do ?itelné podoby a pod?lit se s ostatními k?es?any, kte?í hledají duchovní pou?ení v tradici Církve. Autor: P. Vojt?ch Ruffer, recover Ing. Jan Pospíšil GSN E261105T, 26.11.2005, publikoval: Ing. Jan Pospíšil
Formáty ke stažení: html (151 kB), zdarma ke stažení
Dev?t stup?? k spasení (1862) Modlitební kniha, která se stylem podobá Tomáškovu katechismu. Knihu napsal Vyšehradský kanovník P. Vojt?ch Ruffer Léta Pán? 1862.
Jde o rozsáhlý soubor citát? svatých otc?, který Ing. Pospíšila natolik zaujal, že se rozhodl text p?evést ze švabachu do ?itelné podoby a pod?lit se s ostatními k?es?any, kte?í hledají duchovní pou?ení v tradici Církve. Autor: P. Vojt?ch Ruffer, recover Ing. Jan Pospíšil GSN E261105T, 26.11.2005, publikoval: Ing. Jan Pospíšil
Formáty ke stažení: html (11,3 kB), zdarma ke stažení
X (Demo!-) básnická sbírka Autor: Václav Jurásek GSN E261105P, 26.11.2005, publikoval: vassil
Formáty ke stažení: e-kniha (132,5 kB), pdf (166,6 kB), doc (108 kB), html (50 kB), txt (14,4 kB), zdarma ke stažení
?ESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ V AGENTURNÍM ROZPRACOVÁNÍ STB Obsah: Dokumenta?ní zpracování boje komunistické tajné policie proti nejv?tší protestantské církvi na území tehdejší ?eské socialistické republiky - proti ?eskobratrské církvi evangelické (?CE) - v rozmezí 50.-80. let dvacátého století. Autor: Peter Dinuš GSN S02604A, 24.11.2004, publikoval: Ú?ad dokumentace a vyšet?ování zlo?in? komunismu, 2004
Formáty ke stažení: e-kniha (295 kB), pdf (2 140 kB), doc (1 250 kB), html (0 kB), txt (0 kB), zdarma ke stažení
INFORMACE a vznik života Obsah: Retrospektivní analýza vzniku života
Problém vzniku života
Oparinova hypotéza
Tvorba molekulární stavebních kamen? nezbytných pro život
Tvorba DNA, RNA a bílkovin, makromolekul tvo?ících život
Problém informace p?i tvorb? protein?
Tvorba bílkoviny jako problém nepravd?podobnosti
Tvorba DNA a RNA
Snahy o vy?ešení informa?ního problému
Krach teorie prebiotické polévky a její alternativy
Informace: svatý grál výzkumu vzniku života
Hypotéza inteligentního zám?ru
Jaká sou?asná pozorování jsou klí?em k minulosti?
Klasické teologické d?kazy
Moderní teologický argument a informace
Specifikování sekvence
Život obsahuje informaci
Autor: Dr. Charles Thaxton GSN E02504A, 20.07.2004, publikoval: Pavel Kábrt
Formáty ke stažení: e-kniha (185 kB), pdf (320 kB), doc (236 kB), html (222 kB), txt (94,2 kB), zdarma ke stažení
Lidé výb?r básní Autor: Zicha GSN E02404P, 18.07.2004, publikoval: GRANO SALIS NETWORK
Formáty ke stažení: e-kniha (120 kB), pdf (124 kB), doc (23,5 kB), html (4,11 kB), txt (1,95 kB), zdarma ke stažení
Modlitba sví?ky peekovy miniatury sbírka verš? Autor: peek GSN E02304P, 17.07.2004, publikoval: GRANO SALIS NETWORK
Formáty ke stažení: e-kniha (145 kB), pdf (193 kB), doc (49,0 kB), html (6,48 kB), txt (3,60 kB), zdarma ke stažení
K?es?anské spole?enské chování Pro mnohé, zvlášt? mladé lidi, bude asi velkým p?ekvapením, co všechno pat?í k pravidl?m docela normálního slušného chování – dobrého vychování. Je cenné tyto v?ci znát, abychom svým odpuzujícím jednáním neztížili druhým cestu k Bohu. Autor: Pavel Kábrt GSN E02204V, 08.07.2004, publikoval: Pavel Kábrt
Formáty ke stažení: e-kniha (167 kB), pdf (319 kB), doc (144 kB), html (45,9 kB), txt (34,2 kB), zdarma ke stažení
Potetovaný k?es?an???? mozaika názor? na toto žhavé téma Obsah: Tetování signalizuje duševní poruchu
Tetování: Projev duše na k?ži
Bible výslovn? zakazuje tetování
Potetovaný k?es?an????
GSN E02104A, 07.07.2004, publikoval: GRANO SALIS NETWORK
Formáty ke stažení: e-kniha (167 kB), pdf (319 kB), doc (144 kB), html (45,9 kB), txt (34,2 kB), zdarma ke stažení
Peekovy povídky Obsah: Pr?vod
Mluvení a ovoce
And?lé
GSN E02004P, 06.07.2004, publikoval: GRANO SALIS NETWORK
Formáty ke stažení: e-kniha (121 kB), pdf (138 kB), doc (49,5 kB), html (17,6 kB), txt (15,4 kB), zdarma ke stažení
Jak se modlit? Obsah: Vyto? 112
Jak vstoupit do vztahu s Ježíšem?
Modlík
Modlitba - m?j nejlepší mobil
NEP?ERUŠUJ M?, MODLÍM SE
Modlitba dle verš? z Bible
GSN E01904M, 05.07.2004, publikoval: GRANO SALIS NETWORK
Formáty ke stažení: e-kniha (139 kB), pdf (329 kB), doc (79,5 kB), html (57,7 kB), txt (20,6 kB), zdarma ke stažení
Evolu?ní teorie - v?da nebo náboženství? v ?em spo?ívají d?vody pro názor, že základní tvrzení evolu?ní teorie mají povahu ideologickou a nikoli v?deckou Autor: Ing. Josef Poto?ek GSN E01804V, 04.07.2004, publikoval: GRANO SALIS NETWORK
Formáty ke stažení: e-kniha (777 kB), pdf (1,08 MB), doc (780 kB), html (85,2 kB), txt (32,7 kB), zdarma ke stažení
Jak uva?it rodinu Pokud chceš a m?žeš, založ dobrou (chutnou) rodinu Napsal Magdalén Dobromil Rettig GSN E01704V, 30.06.2004, publikoval: Pavel Kábrt
Formáty ke stažení: e-kniha (124 kB), pdf (123 kB), doc (36,5 kB), html (33,2 kB), txt (5,40 kB), zdarma ke stažení
e-Kni***** GRANO SALIS Tématické oddíly e-Knihovny
publikovaná díla

K prohlížení archivu e-knih klikejte na odkazy jednotlivých oddíl? e-Knihovny Argumenty INFORMACE a vznik života
Potetovaný k?es?an????

Dopisy do nebe
Jak se nezbláznit
Modlitby Jak se modlit
Modlitby on-line

Partnerství Jak uva?it rodinu
Seznámení
Polemiky Duch svatý v práci
O desátcích
Poezie Lidé
Modlitba sví?ky
Daruj ohýnek
Byla to láska
Povídky Peekovy povídky
Pohádka o mraven?ím pohlazení
Anomálie
Šatník masek
Studie Evolu?ní teorie - v?da nebo náboženství?
Jablko sváru
LZE TO SVÉST JEN NA DARWINA?
ZÁKLADY PRO KREACIONISMUS
Zkušenosti K?es?anské spole?enské chování
Pracoval jsem v systému multi level marketing

Sv?dectví I.

Copyright © by Grano Salis All Right Reserved.

Published on: 2007-03-06 (163414 čtenářů)

[ Zpět ]

Stránka vygenerována za: 0.31 sekundy