Lidé

 

výběr básní

 

 

Zicha

 

 

 

GRANO SALIS NETWORK

2004

 

www.granosalis.cz

 

 

Obsah:

Lidé

Hrníček

Mimikry I.

Přítel

 

 

 

Lidé

Dovolte jedné unavené duši
spočinout u Jeho nohou!

Dovolte posbírat drobky
pod stolem pánů,
dovolte nechat uzdravit
Jeho stínem!Prosím, dovolte -
nehodným milosti být
u Jeho trůnu,
nehodným lásky
stát v Jeho záři!

Volání,
jež se neslo přes
hrdě zvednuté
hlavy učedníků...

"Vždyť my jsme patřili
na Jeho slávu!!!"

Proč mlčíš, Šimone Petře,
proč máš uplakanou
tvář ve dlaních?

Ta žena,
jež si odnášela domů
v dlani pevně sevřený
kousek Jeho třásní

měla neskutečně mnohem víc
než já,

která mnohdy s hrdě hlavou zdviženou
kráčím davem
nehodných...

...

Ach, Bože,

Králi králů,

odpusť mi, prosím, moji

p ý c h u !!!

A dovol mi -
být

s Tebou.


 

Hrníček

Budeme tiše
si povídat
doteky konečky prstů
o tom, jak moc máš
mě...Budeme tiše
si naslouchat
doteky prameny vlasů
o tom, jak moc máš
mě...

- - -

Slunce zapadlo
za vzdálenou horu

a rozbitý hrníček zůstal v trávě.

Ozvěnou poslední výkřiky
výčitek znějí...

Až budeme
naproti sobě stát s mráčky na čele –

budeme si i tehdy tiše
vyprávět o tom,
jak moc máš mě...

rád?


 

Mimikry I.

Tam někde za tou tmou je slunce a jas,
tam někde za tou mlhou uvidíš tisíce krás -

když tiše kráčet budeš ve stopách mých,
když tiše naslouchat budeš slovům mým.

Tehdy se z tebe, hromádko hlíny,
stane můj pohár dokonalý
a Já propůjčím, tobě, navždy

nekonečnou hodnotu lidského bytí...

 

 

Přítel

O Příteli pro mého přítele

 

Na sklonku
prázdných dnů
vítr mi o Tobě zazpíval:Tvé jméno
zůstalo v písku napsáno.

Jsi jako hladina
čisté duše
ve které se zrcadlí moje tvář.

Jsi jako plyšový méďa
který polyká moje slzy
a dívčí pláč.

Jsi můj přítel.

A já děkuji nebi,
že Tě najednou
zase mám.