Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Liliana.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16615, komentáře < 7 dní: 264, komentářů celkem: 427722, adminů: 60, uživatelů: 5242  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 74 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116137776
přístupů od 17. 10. 2001

Aktivity a kampaně: Roberts Liardon: NÁBOŽENSKÁ POLITIKA
Vloženo Pátek, 07. březen 2008 @ 17:33:14 CET Vložil: bolek

Charismatici poslal Nepřihlášený

Roberts Liardon:

NÁBOŽENSKÁ POLITIKA

Ti, kteří se chtějí zalíbit lidem nebo ti, kteří se chtějí zalíbit Bohu.

Zabijáci služeb:

Většina křesťanů ví, že jsou tři hlavní zabijáci služebností. Peníze, pýcha, sex – a služba se stává obětí těchto zabijáků po celá století. Služby, které měly podle očekávání otřást národy a zapsat se do historie, nikdy nebyly schopny otřást dokonce ani místním společenstvím, protože padly dříve, než mohly povstat.

Lidé slyšeli už tolik vyučování o nebezpečí pádu služebníků kvůli penězům, pýše, sexu, že už více neposlouchají. Myslí si že se jich toto nebezpečí netýká. Ale nikdo není výjimkou.

DOKUD ŽIJEŠ, NEJSI VYJÍMKOU!


Samozřejmě je normální chtít finanční jistotu, úctu a šťastné manželství. Ale je tu správná cesta – Boží cesta – jak dosáhnout těchto cílů, aniž by tě to zničilo.

Náboženská politika je čtvrtým zabijákem služby! Kážu o tom zřídka, protože první tři  zabijáci rozkládají tak mnoho služeb. Avšak touto knížkou chci pomoci těm, kdo jsou ochotni učinit zvláštní opatření, nezbytná pro záchranu jejich služby před tímto čtvrtým zabijákem.

Dnes je Církev tak plná náboženské politiky, že se tato politika neodehrává jen za zavřenými dveřmi mezi pastýři, ale je všude. Náboženská politika je opravdovou příčinou bojů uvnitř náboženských organizací a mezi kazateli, ať už jsou věhlasní či nikoliv.

Zejména je třeba rozumět tomu, že ti, kteří jsou postaveni ve službě, mají mnoho příležitostí podílet se na náboženské politice, zvlášť po té co dosáhnou jistého přirozeného úspěchu. V této situaci mohou vstoupit otevřenými dveřmi do náboženské politiky, jestliže neznají nic lepšího, nebo jestliže si nejsou dost jisti ve svém vztahu k Bohu. Abyste získali jistý Biblický pohled do tohoto problému, otevřete si První Královskou 22:-2 –1

První Královská 22: 2,5-10, L3-L8, 2428,30,35

2 XI stalo se… přijel Jozafat, král Judský k králi Izraelskému… 5 Řekl také Jozafat králi Izraelskému: Vzeptej se dnes modle na slovo Hospodinovo. 6 I shromáždil král Izraelský proroků okolo čtyř set mužů a řekl jim: Mám-li táhnouti na vojnu proti Rámot Galád, či tak nechati? I řekli: Táhni, nebo dá je Pán v ruku krále. 7 Tedy řekl Jozafat: Což není zde žádného proroka Hospodinova, abychom se ho zeptali? 8 na to řekl král Izraelský Jozafatovi: Ještě jest muž jeden, skrze něhož bychom se mohli poraditi a Hospodinem, ale já ho nenávidím, protože mi dobrého neprorokuje, než zlé, Micheáš syn Jemlův. Ale Jozafat řekl: Nech´t tak nemluví král. 9 Protož povolav král Izraelský komorníka jednoho, řekl: Přived sem rychle Micheáše syna Jemlova. 10 Mezitím král Izraelský a Jozafat král Judský, jeden každý na stolici své, odění jsouce rouchem, seděli v placu u vrat brány Semařské a všichni proroci prorokovali před nimi… 13 V tom posel ten, krerýž šel, aby zavolal Micheáše, mluvil jemu řka: Aj, nyní slova  proroků jedněmi ústy předpovídají věci dobré králi. Medle, buď řeč tvá jako řeč kterého z nich, a mluv dobré věci.

Micheáš měl správnou odpověď: „Budu říkat, co mi říká Bůh." Ale mezi touto odpovědí a jeho vyjádřením před králi a proroky se Micheáš změnil. Řekl králům "vyjděte a buďte úspěšní".

Král Izraele odpověděl „Kolikrát ti mám říkat, abys mi vždycky říkal pravdu ve jménu Páně?“ Všimni si slova „kolikrát" (tedy více než jednou).

Micheáš tedy odpověděl: „Dobře povím ti to. Tvůj plán není od Boha. Jestliže vyjdeš do války, nezvítězíš a lid bude rozprášen".

Král Izraele se obrátil ke králi z Judy a řekl: „Vidíš, říkal jsem ti to, on o mně vždycky říká špatné věci!"

Potom jiný prorok, který se považoval za ostrého chlapíka, vystoupil a Micheáše udeřil!

Ironicky se vysmíval! "Kdypak Duch Boží opustil MĚ a řekl to TOBĚ?" Pokoušel se také Micheáše zastrašovat, ale Micheáš necouvnul. Řekl: „Co jsem pověděl, to se stane!“

Potom se král Izraele opravdu rozzuřil! Přikázal: Zamkněte ho, než udělá ještě něco jiného.

Do vězení s ním! Ať mi zmizí z očí! Svažte ho!"

(Náboženští politikové tě SVAZUJÍ, abys nemohl plynout V DUCHU, Nedovolí ti říkat pravdu způsobem, jak ti Bůh řekl, abys ji říkal. Chtějí, abys věci pouze naznačoval, dával jen návrhy.)

Micheášovo proroctví se splnilo: král Izraele byl ten den zabit v bitvě. Tatáž věc se dnes děje v mnoha náboženských kruzích na světě: vedoucí, kteří hrají náboženskou politiku, nedovolují služebníkům svobodně kázat Evangelium.

Nedovolí prorokům prorokovat slovo od Pána, jestliže to vždy není požehnání, požehnání, požehnání a zase požehnání.

Nedovolí nikomu přinášet Boží slovo k nápravě.

Nedovolí nikomu přinášet moc usvědčení, která obrací lidská srdce k Bohu.

Chtějí pouze věci, které vzbudí v lidech radostné emoce, takže si budou myslet, že je s nimi vše v pořádku a při tom to tak nebude.

Prorok Jeremiáš tou samou situací ODHALIL náboženské politiky (Jer. 23). Řekl: "Vy povolní proroci – vy říkáte jen Pokoj! Pokoj! A zatím žádný pokoj není, A Bůh je proti vám!"

(Raději bych byl, kdyby se na mně zlobil člověk než Bůh!)

Jeremiáš řekl: „Vy prorokujete věci ze svého vlastního srdce. Říkáte, že jste měli vidění, a přitom to bylo z vaší vlastní HLAVY, Říkáte lidem, že přichází pokoj, a zatím přichází BOJ, A říkáte lidem, že jsou v pořádku, zatím co všichni se provinili uctíváním majetku."

"Prorokujete špatně – ze svého vlastního srdce místo ze srdce nebes". Bůh říká: "Jsem proti vám a budete souzeni,"

Jeremiáš řekl lidem, aby neposlouchali tyto falešné proroky. Ale Jeremiáš se zde nezastavil, dostal se dokonce až na pastýře. Řekl: „Vy pastýři nenavštěvujete ovce. Nekrmíte ovce. Nestaráte se o ně. Zneužíváte je. Běda vám!"

Náboženská politika ničí vztah člověka k jeho sboru. Ten. se stále více stará spíš o svoji pověst než o život svých ovcí.

Jednal jsem s několika takovými politiky za zavřenými dveřmi. Řekl jsem jim: "Kdo si myslíte, že jste – Bůh? Chodíte v Hollywoodském křesťanství. Ujišťujete se o tom, že vaše účty jsou zaplaceny, ale nemáte žádnou opravdovou starost o svůj lid!"

Bůh nemá žádné SUPERHVĚZDY, má pouze SLUŽEBNÍKY. Když služebník dělá svou práci, Bůh ho podporuje. Ale bez ohledu na to, jak velikým se může stát jeho jméno, služebník bude mít moc vycházet vstříc lidským potřebám a pomáhat lidem, když budou mít trápení. To je to, pro co jsou dary božích služeb určeny.

Znaky náboženských politiků Dovolte mi teď uvést několik znaků náboženských politiků.

1) Nábož. politici se snaží zalíbit lidem. Mají více starostí o to, co o nich říkají lidé, než to, co o nich říká Bůh.

V Gal. 1,10 (překl. KJV) se říká: „Přesvědčuji snad já lidi, anebo Bůh? Nebo snad hledám chválu od lidí? Proto, jestliže bych ještě chtěl být chválen lidmi, nebyl bych služebníkem Kristovým."

Poznal jsem mnoho velkých služeb, které „zemřely" dříve, než se narodily. Proč? Protože se ti nemůže dařit světským způsobem v Božím Království. Bůh nepokládá svoji slávu na lidi, kteří ho netěší. Jinými slovy nemají moc. (žádnou)

Nábož. politici jsou manipulativní, přivazují tě k sobě.

I v tuto hodinu mnozí svazují mladé Boží služebníky i velké Boží lidi, tak že nemohou plynout pod největším pomazáním, které kdy svět viděl. Zadržují průlom probuzení!

Ti, kteří jsou ve službě, musí být a zůstat svobodní od této manipulace! (Ačkoliv, není nic špatného na tom, když se poddáváš církvi a jejím vedoucím, jestliže se tě nepokouše jí manipulovat.)

Učme se rozpoznávat úskoky ďábla, jak Pavel říká v 2. Kor. 2, 10–11:

„... abychom nebyli oklamáni od Satana. Neboť nejsou nám myšlení jeho neznámá."

2) Nábož. politici se snaží získat vliv, skrze svoje styky a skrze to, co vykonali. Stále se strachují o svoji pověst a o to, jak je druzí vidí.

Myslí si, že je to s nimi dobré, protože vypadají bystře Myslí si, že když nevypadáš NAVENEK, že je s tebou všecko v pořádku, není tomu, ani tak duchovně. Vypadají báječně v duševní oblasti, všechno co nosí první třída. Ale první třída není nezbytně třída Ducha svatého!

Ano, je důležité dobře se oblékat, ale věř mi, když máš ten správný vztah s Pánem, dostaneš se k jednomu a tomu samému.

Nábož. politici vždy mluví o sobě a „jejich" službě, „To moje, já osobně a Já" to je jejich trojice.

Pokoušejí si získat vliv poplácáváním se po ramenou s důležitými lidmi. Myslí si, "Kdybych se jen dostal těsně k tomuto známému služebníku, on uvidí moje obdarování a spojí mě s těmi pravými lidmi. JEDINÉ SPOJENÍ, KTERÉ POTŘEBUJEŠ, JE S BOHEM! Když Bůh uzná za vhodné spojit svoje služebníky, připojí tě. Nezkoušej to tak dělat ty. A jestliže to tak děláš, jsi v náboženské politice.

Chci slavná spojení - spojení jež jsou dosažena Duchem svatým v Duchu svatém. Bible říká, že je to Bůh, který přivádí jednoho k vyzdvižení a jiného k pádu. Jedinou příčinou toho, že bys padl je, že bys dělal něco špatného, třeba, že by ses stal náboženským politikem, BUH NENÁVIDÍ POLITIKU! Až se dostaneš do nebe, nebudou tam žádné volby. Plyneš v Duchu a podrobuješ se!

Ptal jsem se jednou Boha: "Co je to náboženská politika a jak lze do ní vstoupit? On odpověděl: Když poprvé vyjádříš domněnku o něčem, co není tvojí záležitostí, vstupuješ do politické arény. Dokonce, jestliže to je tvoje záležitost a ty ji nevyjádříš správně, vstupuješ na scénu náboženské politiky." (Jinými slovy, když nechceš být politický, drž jazyk za zuby!)

Když jsem po šest let studoval historii Církve, naučil jsem se, že ti, kteří byli nejtišší, měli nejvíce moci. Lidé, kteří mají vždy o něčem nějaké mínění, jsou obyčejně špatného ducha, (Nazývá se duchem všetečnosti.)

3) Nábož. politici jsou příčinou toho, že ti, kdo jsou zapojeni do této politiky, dělají kompromisy se svým povoláním, pomazáním, aby si udrželi souhlas lidí a jejich podporu, budou "ředit" to o čem ví, že je pravda.

Raději budu okoušet Boží pomazání na svém kázání, než se dívat, jak pokyvuješ hlavou a říkáš: "Amen", nebo se spoléhat na to, co dáš do sbírky. Tvoje peníze mě nepozdvihnou ani nepoloží. Bůh je můj zdroj. On mě povolal a ne ty.

Ačkoliv je pravda, že ti, kteří jsou ve službě, musí chodit v lásce, nesmějí nikdy dělat kompromisy ve svém povolání nebo pomazání. Pracuj pod svým pomazáním do jeho plné síly, aby lidé přijímali jeho maximální užitek.

4) Nábož. politikové jsou notoričtí podvodníci a lháři. Mají dvě tváře, jsou bezzákonní a falešní. Nábož. politikové ti budou lichotit do tváře a bodnou tě do zad, nebo se pokusí dostat se výš přes tvoji církev nebo službu.

Můžeš něco říkat v rámci PŘIROZENÉHO dění, ale zastávat při tom mylné stanovisko v DUCHOVNÍ sféře. Nábož. politikové jsou bezbožní, protože působí v OBOU sférách. Jsou jak intelektuální, tak duchovní.

5) Nábož. politikové jsou lační po moci. Nezaplatí takovou cenu, aby dostali opravdovou moc od Boha. Jsou rádi vlivní. Rádi řídí a vládnou. Protože se ZDAJÍ být úspěšní a vědí, jak na to, věří, že jejich výkony jsou ukazatelem Božího potvrzení, (Ale to, s čím Bůh opravdu souhlasí, je mít Ducha, duši a tělo v takovém souladu, že jsou schopny plynout v souladu s Duchem Svatým.)

Je ještě jeden důvod, proč tě mocichtiví lidé začnou obvinovat z práce s falešnými duchy, když začneš jednat ve sféře zázraků. Budou namítat: "Já jsem tu k tomu, abych to dělal, a pokud Bůh NĚKOHO použije, použije určitě mě."

Bible říká ve Fp: 2,3: „Nic nečiníce skrze svár nebo marnou chválu, ale v pokoře jedni druhé za důstojnější, než-li sebe majíce."

Nábož. politikové milují marnomluvnost a okázalost. Ta je smyslná, tělesně okouzlující lidi.

6) Nábož. politikové přesvědčují svoje následovníky, aby pracovali ve jménu Boha, ale oni dělají svou práci lidskou námahou a silou, ne z. vůle nebo moci Boží. A Bible říká,' že jestliže dům nestaví Pán, tak nebude státi (Mat, 15. 13 ) ( spíše Ž 127,1-pozn.překl.). I v tento čas mnoho služeb vnitřně odpadává. Brzo to bude evidentní dokonce i v přirozené oblasti a oni se zhroutí před rozbřeskem soudného dne.

Nebuď užaslý, až se některé z těchto náboženských struktur zhroutí, protože jestli nebyly založeny a stavěny v Duchu Božím, neobstojí v bouřích, které přicházejí.

Rád to uvádím tímto způsobem: Bůh nepovolal Noeho, aby stavěl přepychový křižník. Ani nechtěl, aby Noe postavil hrubý vor. Bůh mu řekl, aby postavil ARCHU, která by přežila vlny a bouři.

Mnoho těch, kteří jsou postaveni do služby, dnes staví přepychové křižníky. Jiní jsou zas tak líní stavět, že jediné co mají je hrubý vor a diví se, proč je Bůh nemůže použít. Je to proto, že nestavějí podle vůle a z moci Boží, ale z lidské touhy a s lidským úsilím.

Když se někdo bude pokoušet žít v oblasti Ducha lidským úsilím, nebude to fungovat.

Viděl jsi někdy ty, kteří zkoušejí "vyrábět" falešná znamení a zázraky? Někdy cítím lítost nad těmi, kteří jsou tělesně postiženi. Přicházejí do církve a ti, kteří jsou ve službě se je pokoušejí přimět k chůzi, ale žádné pomazání k jejich uzdravení není přítomno, protože služebník se nemodlil za to, aby vůbec nějaké obdržel. Namísto toho, aby hleděl k nebi, sledoval televizi nebo hledal někoho, kdy by ho povýšil. Když se potom nic nestane, obviňuje toho chromého, že nemá žádnou víru! Dám vám otázku: Mohla Kathryn Kuhlmanová pomoci vstát skoro 10 000, z nichž mnozí byli skeptici, s negativním postojem, hledači kuriozit, nebo posedlí ďáblem, a ačkoliv tam seděli bez trochy víry, dostalo se jím uzdravení? Jejich uzdravení nezáleželo na jejich víře. Dělo se tak proto, že slečna Kuhlmanová poslouchala Boha a chodila ve slávě.

Kdokoliv může vstoupit a znít duchovně (jeho projev), ale jenom ti, kteří hledají Boží tvář a modlí se, vystoupí se Slovem od Pána, Ve své službě potřebuješ takovou MOC, že 5 když mluvíš, je to Bůh, kdo mluví, ne ty se svým malým sedmi-bodovým kázáním o prosperitě.

Když nedostáváš pravou slávu, nebuď ve službě. Jestliže nedostáváš opravdovou moc, nic se nestane. Jestliže nedostáváš pravé slovo od Boha, nemůžeš NIC říct. Vůbec se nepokoušej nikoho přesvědčit, že jsi ve hluboké duchovní sféře, když jsi jen v mělké.

Někteří lidé se snaží jednat, jako kdyby byli vedeni Duchem. „Ano – slyším a budu poslušný", říkají zbožně. Potom se obrátí a zeptají se: "Kdo mi dá 20 dolarů, kdo mi dá 50 dolarů?" Potom ti začnou vykládat vzlykavé příběhy o neexistujících sirotčincích a o jiných svých plánech. Později přijde do města skutečný Boží služebník, který nežebrá a lidé už nemají co dát a diví se, když nedostávají za své dary odměnu. Předpokládá se, že synové Boží jsou vedeni jeho Duchem.

Byl jsem na shromážděních, kde byly přijímány návrhy a plány a Bůh mi říkal: „Nejsem u toho, nedávej". Já říkal: "Ale Pane…“ (Chceš se zúčastnit, abys vypadal dobře. Když tvůj přítel dal 500 dolarů, měl bys dát tedy 1000 dolarů. To je způsob jednání náboženských politiků.

7) Náboženští politikové se obklopují "Přitakávači". Bojí se, že když ostatní nepotvrzují to, co se říká, nebudou v Boží vůli. Nemám rád "Přizvukovače". Není v nich žádná moc. Ti, kteří hledají opravdovou radu, nemohou ji najít mezi „Přizvukovači".

Ale nábož. politikové se obklopují slabými lidmi, kteří nevědí mnoho, takže když řeknou; "Bůh mi řekl, aby se to udělalo tak a tak", jejich přizvukovači řeknou: "To je to pravé, souhlasím s tebou!,' Jestliže někdo vznese pochybnost, vadí jim to, i když má pravdu. Potom zkoumají, proč je jejich organizace neúspěšná.

8) Nábož. politikové obvinují ty, kteří žijí podle Božího Slova a kážou pod pomazáním Ducha, z drsnosti, arogance (povyšování), nechození v lásce. Proč? Protože nábož.politikové nemají rádi konfrontaci, mají rádi souhlas.

Nemají rádi lidi, kteří kážou pravdu směle, bez obalu a přesně. Pravda je straší. Usvědčuje je. Nechtějí slyšet Boží autoritativní příkazy od Božích mužů a žen, dávají přednost mírným humanistickým služebníkům, kteří předkládají "Návrhy a podněty". Chtějí, aby ti, kteří jsou ve službě, chodili v humánních sympatiích, ne v lásce Boží, ve které je pravda. Ježíš přišel uzdravovat ty, jejichž srdce byla zlomená, vysvobodit zajatce a osvobodit lidi. Ale nábož. politikové si tě drží přivázaného k sobě a závislého na sobě. To je důvodem, proč církev může padnout, když Boží člověk odchází ze scény. Církev byla závislá na člověku, nebyla postavena na Skále Ježíše Krista. Nestavějte církev nebo službu na osobnosti, stavějte ji na Skále, Ježíši Kristu.

Nábož. politikové tě chtějí také učinit závislým na jejich souhlasu. Rádi sedávají na velkém soudcovském křesle. Po službě si tě vezmou za zavřené dveře a řeknou: "Chceme tě pokárat. Neměl bys užívat slova jako: Hřích nebo pokání. Jsme staří, jsme u toho mnohem déle než ty, a chceme ti pomoci."

Někdo řekne: "Jsem nějak zneklidněn z tvé služby". Jiní se pokusí lstivě přiblížit: "Chceme ti JEN pomoci, kdybys přišel a podřídil se našemu úřadu, mohli bychom ti pomoci k velikosti."

Oni přitom NEJSOU v žádné službě. 6 Jiní ti budou lichotit a pokusí se tě přimět k tomu, abys s nimi souhlasil v jejich postoji proti nějakému jinému služebníku (Toto se týká pomazání. Ž 105.15).

Jestliže mladí služebníci nerozpoznají v těchto slovech útok od ďábla, může je to zadržet nebo totálně zničit jejich službu, protože ve slovech je veliká moc.

9) Nábož. politikové nejsou nikdy upřímní, dokonce ani ke svým blízkým přátelům. Obklopuje je vždy atmosféra přetvářky, předvádějí se. Nemohou být nikdy sami sebou. Žijí jiný život za zavřenými dveřmi.

10) Nábož. politikové nedbají na lidi, které zraňují nebo ničí na své cestě k vrcholu, tak dlouho, dokud se tam ONI nedostanou. Budou tě využívat a zneužívat. Ježíš dosáhl vrcholu a přitom pečoval o židy.

Rád bych položil náboženským politikům několik otázek: "Poté, co dosáhneš vrcholu šlapáním po jiných, kdo budou tví přátelé?"

"Kdo zůstane, aby se s tebou modlil?", "Jak moc se přitom budeš radovat z úspěchu?".

Nikdy nedosáhneš úspěchu skrze náboženskou politiku. Nikdy nebudeš zcela pevný, a CO KOMPROMISEM ZÍSKÁŠ, ZTRATÍŠ NAVZDY. Bůh dosud vlastní vrchol hory – a on také vlastní žebřík, který tam dosahuje! K tomu, abys byl opravdu úspěšný, musíš projít Boží služebnickou školou.

Když tvoje motivace není správná, Bůh nemůže přijmout tvůj život jako oběť, která by byla pro něj přijatelná. /Ř.12/. Čistota služby se může navrátit. JE TO JEŽÍŠ a ZNOVA JEŽÍŠ!

Není to Ježíš a ty. Je to nic ze sebe samého a všechno z něho. Bůh požehná jen tem lidem, kdo žijí takovým způsobem.

11) Náboženští politikové jsou ŘEČNÍCI a ne MODLITEBNÍCI. Lidé, kteří se modlí, mají slávu, pomazání a moc. Lidé jsou přitahováni na jejich shromáždění SLÁVOU, kterou oni přinášejí skrze kázání, ne jejich OSOBNOSTI. Sláva, kterou přinášejí, slouží srdcím lidí ve shromáždění bez toho, že by služebník vůbec věděl, co se děje. Služebníci jsou jen dveřmi slávy Boží, která plyne skrze ně dveřmi, kterými Bůh přichází, aby byl viděn na Zemi a dokazoval svoji existenci v životech lidí.

Na druhou stranu chtějí náboženští politikové jen tlachat, mluvit a rozdělovat. Boha nelze rozdělit na části!, nemá nic na prodej! Buď zaplatíš plnou cenu, nebo nedostaneš pomazání.

Svým povídáním můžeš lidi zmást, ale nemůžeš je tak vést do slávy. Do slávy je můžeš uvést pouze svým kázáním s pomazáním Ducha svatého.

Lidé, kteří se nemodlí, nejsou hodni toho, aby tě poslouchali. Lidé, kteří se nemodlí, nebudou to dělat! Bůh nehledá politika: hledá vojáka kříže plného modliteb – takového, který se "chopí rohů oltáře" a zůstane na kolenou, dokud se nebe neotevře a sláva nesestoupí dolů!

Musíme ji mít!

Nábož. politikové dávají dary, aby zalichotili, a přitom dělají kontrolní vpády do tvého života a služby. Proto jim říkám Páni Světáci. Někdy lidé dávají velkou část peněz, a myslí si, že je to opravňuje k tomu, aby mohli mluvit do tvého života a služby.

Jako křesťan žiješ ve válce a měl bys být stále na stráži před svým nepřítelem, který má různé převleky. Jestliže se něco zjevuje na tvém "duchovním radaru" /tvůj duch/, něco tu je.

 Lidé, kteří žijí ze své hlavy, si neosvojí věci ze svého ducha. Neznají tak dobře boha, pouze vědí o Bohu svým rozumem. Opravdové poznání Boha přichází ze srdce.

Nábož. politikové mluví lži o těch, kteří ohrožují jejich vliv. Může se stát, že budeš kázat a aniž budeš vědět, do čeho jsou lidé zapleteni, můžeš se přímo dotknout jejich hříchů a vystrašit je. To další, co zjistíš, bude, že se pokusí zruinovat tvůj život i službu, obviňujíce tě z věcí, které jsi nikdy neudělal – to všechno proto, Že jsi uhodil tak blízko pravdy.

Závěrem – jak můžeš zůstat svobodný od náboženské politiky?

Za prvé, vzdej se veškeré přirozené touhy, aby ses stal proslulým nebo abys shromáždil mnoho peněz. Služba je určena k tomu, aby lidem pomohla nalézt Ježíše a vyrůst do síly.

Služba není záležitostí volby: znamená to stát se služebníkem.

V pravý čas, když jsi ve službě věrný, může ti Bůh dát obrovskou službu. Ti, kteří velkou službu NECHTĚJÍ, ji obyčejně DOSTÁVAJÍ. Lidé, kteří jsou svázáni politikou, tomu nemohou rozumět. To je práce Ducha svatého!

Za druhé, drž se mimo nábož. politiky, pamatuj si, že účelem služby je přivádět lidi ke Kristu, Králi králů a Pánu pánů. Tak ať je tvé srdce neustále zaměřeno na Boha, nepřestávej uvádět lidi k Ježíši.

Také se nenech zradit těmi, kdo zdánlivě rychle získají úspěch, politickými metodami.

Často jsou ti, kteří platí zákonnou cenu, zbaveni odvahy falešníky, kteří se vykazují nějakým novým "zjevením", které není biblické, a dokonce pumpují lidi o tisíce dolarů za svoji službu.

Když nejsi pozorný, nemusíš cítit, že bys něčeho dosahoval – přesto jsi ale daleko cennější než tito "raketoví" služebníci, kteří znenadání explodují a zmizí.

Záleží mi na tom, aby se do Církve dostávala Boží přítomnost. Chci vidět Jeho MOC, tak zjevnou, že bude otřásat každým z nás a měnit nás tak, že budeme stále více podobni Ježíši!

 
ROBERTS LIARDON

Roberts Liardon se narodil v Tulse v Oklahomě. Ve věku osmi let byl znovuzrozen, pokřtěn v Duchu svatém a povolán do služby.

Roberts byl zmocněn Pánem k tomu, aby studoval životy velkých Božích mužů a žen aby poznal, proč se uchýlili a proč padli. Následujících 6 let strávil přípravou na toto povolání a pro vizi, kterou mu Bůh dal.

Ještě než dosáhl dvacet let, Roberts začal kázat a učit v rozličných církvích – denominačních i nedenominačních – Biblických kolejích a univerzitách. V několika uplynulých letech mnoho cestoval po Spojených státech a Kanadě.  

Misionářské působení ho zavedlo do Afriky, Evropy i Asie. Službou Evangeliu s velkým pomazáním od Boha a s mocí Ducha svatého Roberts vyzývá lidi k tomu, aby chodili v Duchu. Překlad z anglického originálu


Podobná témata

Charismatici

"Roberts Liardon: NÁBOŽENSKÁ POLITIKA" | Přihlásit/Vytvořit účet | 17 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Roberts Liardon: NÁBOŽENSKÁ POLITIKA (Skóre: 1)
Vložil: Farel v Pátek, 07. březen 2008 @ 20:31:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vidíte je to naprosto jednoduché. Když pochopíte a splníte všech těch osumsetdevadesátčtyři a půl požadavků jste konečně hotoví služebníci zdárně vypruzení do služby. Někdo halt nemá to štígro, aby měl takovou babičku jako Robi Liardonů.

JoeRe: Roberts Liardon: NÁBOŽENSKÁ POLITIKA (Skóre: 1)
Vložil: call v Sobota, 08. březen 2008 @ 11:57:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dám vám otázku: Mohla Kathryn Kuhlmanová pomoci vstát skoro 10 000, z nichž mnozí byli skeptici, s negativním postojem, hledači kuriozit, nebo posedlí ďáblem, a ačkoliv tam seděli bez trochy víry, dostalo se jím uzdravení? Jejich uzdravení nezáleželo na jejich víře. Dělo se tak proto, že slečna Kuhlmanová poslouchala Boha a chodila ve slávě.

Lukáš 8:50  Ale Ježíš uslyšav to, odpověděl jemu: Nebojž se, věř toliko, a zdrávať bude.

Matouš 9:22  Ježíš se otočil, a když ji uviděl, řekl: "Vzchop se, dcero. Tvá víra tě uzdravila." A od té chvíle byla zdravá

Marek 10:52  Ježíš mu řekl: "Jdi, tvá víra tě uzdravila." A on hned prohlédl a následoval Ježíše na cestě.

Lukáš 8:48  Ježíš jí odpověděl: "Vzchop se, dcero, tvá víra tě uzdravila. Jdi v pokoji."

Lukáš 17:19  Tehdy mu řekl: "Vstaň a jdi. Tvá víra tě uzdravila."

Lukáš 18:42  "Prohlédni," řekl mu Ježíš. "Tvá víra tě uzdravila."
43  A on ihned prohlédl. Potom šel za ním.Re: Roberts Liardon: NÁBOŽENSKÁ POLITIKA (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Sobota, 08. březen 2008 @ 20:17:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ti, kteří jsou ve službě, musí být a zůstat svobodní od této manipulace! (Ačkoliv, není nic špatného na tom, když se poddáváš církvi a jejím vedoucím, jestliže se tě nepokouše jí manipulovat.)

Jakej je pro mě jako pro wobčana rozdíl mezi manipulovánim a komandovánim (=poddávánim se....) ?

Pro Ty z Vás milášci, který se stavíte proti manipulaci, tak si přečtěte list Filemonovi, jestli tohle neni manipulace, tak si asi hodně nerozumíme.

o svoji pověst a o to, jak je druzí vidí.


To by docela sedělo na St. Pavla. Málokdo se v Bibli tolik staral o to, aby nikoho nepobuřoval, nikomu nebyl kamenem úrazu a tak. Napopak, pověst je pro křesťana velmi velmi důležitá.

co dáš do sbírky. Tvoje peníze mě nepozdvihnou ani nepoloží.

Fajné kámo. Nečekej vode mně teda žádný love. Nemáš zájem - neubyde.

Když nedostáváš pravou slávu, nebuď ve službě.

Ale sou i méně slavný služby a uplně neslavný služby (viz Ř 12,6-8)

Jako křesťan žiješ ve válce

To je starej trik, vyrábět vnějšího či třídního nepřítele, aby se pod záminkou války mohly zostřovat poměry.

jak můžeš zůstat svobodný od náboženské politiky?

A chci to vůbec: bejt svobodnej vod náboženský politiky? A co je to vlastně ta nboženská politika?Stránka vygenerována za: 0.30 sekundy