P R A V I D L A

pro autory rukopisů

zasílaných k publikování v e-Knihovně GRANO SALIS

 

1) Projekt e-Knihovna GRANO SALIS je služba GRANO SALIS NETWORK (dále jen služba) poskytovaná začínajícím nebo zkušeným autorům křesťanských publikací. (dále jen autoři).

2) Služba poskytuje autorům zdarma prostor pro publikování jejich vlastních děl nebo děl, k jejichž publikaci mají svolení majitelů publikace. Tato služba vyplývá z práva na svobodné vyjádření vlastního názoru daného Listinou základních lidských práv a svobod. Jejím poskytnutím žádné právní nároky nevznikají a nelze je u žádné konkrétní fyzické či právnické osoby uplatňovat.

3) Zodpovědnost za zveřejnění obsahu publikace nese autor. Portál GRANO SALIS neodpovídá za obsah publikací ani za validitu práv zasilatele na jejich zveřejnění a nenese za ně právní odpovědnost. Vylučuje se jakékoliv ručení za případné ztráty nebo škody způsobené obsahem publikací a jejich zveřejněním, zaslaných uživateli a návštěvníky GRANO SALIS ke zveřejnění, nemůže být v žádném případě z něho vyvozována jakákoliv právní závaznost nebo povinnost k tíži portálu GRANO SALIS.

4) Autoři, kteří zaslali své publikace ke zveřejnění, souhlasí s jejich volným šířením ve formátu e-Knihy zdarma.