P. Vojtěch Ruffer, děkan starobylé kapituly Svatých Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě, L.P. 1862

Devět stupňů k spasení, čili Putování za Pánem Ježíšem do nebe

Díl první

Devět stupňů k nebi 

 

První stupeň k nebi.              Toužení nábožné duše po Bohu

Druhý stupeň k nebi.            Vzíti kříž svůj na sebe a trpělivě jej nésti

Třetí stupeň k nebi.               Toužení duše křesťanské po dokonalosti a cvičení se v křesťanských cnostech

Čtvrtý stupeň k nebi.            Po pádu neodkládati dlouho s pokáním

Pátý stupeň k nebi.               Časté a horlivé přijímání nejsv. Svátosti oltářní

Šestý stupeň k nebi.              Láska k Bohu i k bližním

Sedmý stupeň k nebi.            Úcta a pobožnost k Marii Panně

Osmý stupeň k nebi.             Rozjímání posledních věcí člověka

Devátý stupeň k nebi.           Stálá modlitba čili s Bohem ustavičné zabývání

 

 

zpět SPASENÍ ↑