Stránka

Druhý stupeň k nebi. Vzíti kříž svůj na sebe a trpělivě jej nésti…….

40

Kříž a trápení provázejí každého, a to od kolébky až k hrobu……….

41

Kříž a trápení známka milosti, lásky Boží a vyvolenosti………………

Kříž a trápení vyzývá nás k pokání………………………………….

43

Protivenství odtrhuje nás od světa a přivádí k Bohu…………………

44

Trápení vede k cnosti a dokonalosti…………………………………

Trápení rozmnožuje odplatu………………………………………...

45

Lépe zde trpěti než na věčnosti ………………………………………

Trápení nám ukazuje spravedlnost Boží……………………………..

46

Nesnadná, avšak bezpečná cesta k nebi, k Bohu…………………….

Trpělivě snášej, všeho reptání se vystříhaje………………………….

47

V utrpení kde útěchu a pomoc hledati……………………………….

48

Svatí toužili po kříži a utrpení………………………………………..

49

Lík pro ty, jenž se nastávajících protivenství dějí…………………….

51

Lík pro ty, jenž všelikeré pohanění a protivenství trpí…………………

O trpělivosti kajícího s sebou i s bližním svým……………………….

52

Lík duchovní v nemoci těla………………………………………….

53

Lík pro ty, jenž s ohledů lidských se stydí dobře činiti……………….

54

Lík proti hněvu………………………………………………………

 

OBSAH_devět_stupňů ↑