Stránka

Devátý stupeň k nebi. Stálá modlitba čili s Bohem ustavičné

 

   zabývání…………………………………………………………..

220

Modlitba zevnitřní buď vždy spojena s vnitřní či rozjímavou …………..

221

Připraven, modli se počestně a nábožně ……………………………..

Nenábožná, roztržitá modlitba Bohu se nelíbí …………………………

222

Modli se horlivě, vytrvale, neustále …………………………………….

Kterak to možné, ustavičně se modliti, a jak tomu rozuměti se má …….

223

Modli se důvěrně …………………………………………………….

224

Modli se pokorně a možná-li o samotě ……………………………….

V nevyslyšení modlitby též uznej důkaz lásky Boží ……………………

225

Proč nebývá modlitba vyslyšena ……………………………………..

226

Veliká potřeba modlitby ……………………………………………..

Vznešenost a chvála modlitby ………………………………………..

Síla a moc modlitby ……………………………………………..

227

Modliti se za jiné jest záslužné, a kdy prospívá ……………………….

228

Jest třeba modliti se v potřebách časných – tím více ale

 

   v důležitostech věčných…………………………………………….

229

Zpěv nábožný, blahé jeho působení ………………………………….

230

Zpěv nábožný, jaký býti má ………………………………………….

231

O čtení nábožných kněh ……………………………………………..

Rádi čítejme v zbožných knihách, i dle nich jednejme …………………

232

Čtení nábožného potřeba a prospěch ………………………………..

233

Působení dobrého i zlého čtení ………………………………………

Které knihy jsou škodné, a které špatné ku čtení …………………….

235

Samotu miluj, ona poskytuje mnohých prospěchů …………………….

Způsob ustavičného s Bohem se obírání……………………………..

236

 

 OBSAH_devět_stupňů ↑