Stránka

Sedmý stupeň k nebi. Úcta a pobožnost k Marii Panně………………

175

Maria skvoucí příklad všech cností…………………………………..

176

K Marii co k své matce důvěrně se utíkejme…………………………

179

Maria osvoboditelkyně zoufalých…………………………………….

Maria ochranitelkyně nevinných……………………………………..

180

Maria útočiště všech prohřešilých…………………………………….

181

Avšak není Maria nadějí hříšníkův zatvrzelých, nýbrž toliko kajících…..

182

Maria vysvoboditelka všech dítek Eviných……………………………

183

Mocná jestiť přímluva Marie Panny………………………………….

185

 

OBSAH_devět_stupňů ↑