Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Matěj.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16615, komentáře < 7 dní: 292, komentářů celkem: 427722, adminů: 60, uživatelů: 5242  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 84 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

ivanp
Willy
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116137407
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE
Vloženo Úterý, 31. prosinec 2013 @ 16:12:10 CET Vložil: Stepan

Kritika bludů poslal BohemianAnonymus

Malé zamyšlení nad budoucností

V průběhu řady let se mi dostalo od Pána jistých fragmentárních vidění a vnuknutí, která se nyní pomocí Písma svatého a svých úvah pokusím spojit a vyložit. K  článku NEBLAHÉ SMĚŘOVÁNÍ ŘÍMSKÉ CÍRKVE   (od abigam/a) jsem napsal tento komentář: *  „Jak jsem již v komentáři napsal, textům (Zj. 17) rozumím tak, že se skutečně ŘKC transformuje v apokalyptickou nevěstku. Tato církev má silnou vůli po majetku a bude nadále bohatnout, jak ostatně ukazují i církevní restituce. Že ŘKC směřuje ke světské moci, jakou měla ve středověku je snad jasné. Což znamená, že bude kralovat nad králi země – bude tedy působit časově před *****m a bude mít město jako své mocenské centrum. Je známo, že se ŘKC věroučně sbližuje s islámem. Muslimové tuto povolnost vítají – a islám je v Evropě na nezadržitelném postupu z toho důvodu, že křesťanství je zde mrtvé


Nicméně povolnost jedné strany stupňuje nároky strany druhé. Muslimům věroučné sbližování zatím stačí, načas snad bude stačit i splynutí římského katolicismu s islámem. Ale pak zřejmě přijde chvíle, kdy se s tím muslimové nespokojí a budou chtít VŠECHNO, tj. MAJETEK této CÍRKVE. *  A protože tato bohatá církev zřejmě nebude chtít odevzdat majetek dobrovolně, pak muslimům nezbude nic jiného, než jí tento majetek odebrat silou – a já bych byl skutečně poslední, kdo by jim v tom bránil. A to z toho důvodu, že si jich Bůh použije jako nástroj svého hněvu, stejně jako si kdysi použil assyřanů a babylóňanů ke ztrestání nevěrného Izraele. Majetek se tak stane záhubou nejen pro ŘKC, ale i pro nekatolické satelity, které tato církev zřejmě pohltí. . Po zničujícím konfliktu těchto náboženství bude připravena scéna pro vznik globálního antikristovského náboženství v čele s falešným prorokem. PODLE MÉHO NÁZORU SBLIŽOVÁNÍ OBOU NÁBOŽENSTVÍ NEPOVEDE KE SMÍRU, ALE NAOPAK, KE KONFLIKTU.“ (konec citátu) *   Myslím, že si tento komentář zaslouží dalšího rozvedení a upřesnění. Vycházím při tom z předpokladu, že proces sbližování římského katolicismu s islámem je již nevratný a nemůže skončit jinak, než jeho splynutím – podobně jako je nevratné sbližování nekatolíků s ŘKC. Postupující islamizace Evropy se dotkne i ŘKC, která mu již nebude schopná čelit, už proto, že ŘKC nedokázala porazit islám ani ve středověku, kdy byla v rozkvětu svých sil. Křížové výpravy byly určitě proti duchu našeho Spasitele, neboť Kristus je Knížetem pokoje (Iz. 9:6) a muslimové křesťanům v návštěvách svatých míst (pokud vím), nebránili. Navíc Svatá země byla Hospodinem přidělena dědičně jen izraelskému národu. 


  *   

Že se ŘKC nemůže postavit islámu, je jasné. A z toho důvodu bude nucena se s muslimy dohodnout na sférách vlivu i podmínkách pro jejich fungování. *  Aby ŘKC uhájila svoje majetky, neztratila vliv a iniciativu (což dle mého soudu jistě nechce), pak jí nezbude nic jiného než přejít na stranu islámu a islám všude tam kde má vliv, tedy i v Evropě, pomáhat prosazovat. Pokud by k tomu došlo, pak by to mělo dopad na všechny, kteří nejsou v jednotě s papežem a ŘKC, ale nacházející se v oblasti jejího vlivu. Tím by ale ŘKC odpadla od Krista a stala se tak předobrazem apokalyptické nevěstky, kterou se v budoucnu stane čistě Satanova církev v čele s falešným prorokem – viz Zj. 13; Zj. 17.  *   Podle mne má ŘKC při jednání s muslimy už teď nulový manévrovací prostor, jak ukazují výroky uvedené níže. Je doslova v pasti. Vatikán zřejmě vycházel z předpokladu, že věroučné ústupky a vstřícnost vyvolají adekvátní odezvu na muslimské straně, což se ale nestalo. A protože, jak jsem již ve výše citovaném komentáři napsal, ŘKC která by splynula s islámem, by pak neměla důvod k tomu, aby vlastnila jakýkoli majetek, který by muslimům nepatřil. Mimo jiné i z tohoto důvodu zřejmě dojde ke zničujícímu konfliktu mezi muslimy a odpadlou ŘKC, který bude mít celosvětový charakter, jak naznačuje Písmo. Myslím si, že v tomto konfliktu bude hrát svou roli i skryté úsilí ŘKC o Jeruzalém, které dle mého názoru trvá od křižáckých výprav dodnes. Předesílám, že jde jen o můj osobní názor - nemám pro toto tvrzení žádný důkaz. Ale i muslimové si pro sebe nárokují Jeruzalém. Nicméně i vítězný islám se po tomto střetu vyčerpá, na světovou scénu přijdou nové silné osobnosti jako antikrist a falešný prorok, a tím bude připravena půda pro vznik globálního antikristovského náboženství o němž je zmínka výše, a které vznikne až po vytržení Církve (Mt. 24:40; Lk. 17:34-36; 2Tes. 2:7) a jež ukončí až druhý Spasitelův příchod. Takto mi bylo zatím dopřáno porozumět předmětným pasážím ze Zjevení. Malá odbočka To, že splynutí římského katolicismu s islámem nepatří do říše fantazie, svědčí tyto výroky: 1) Věroučná konstituce Lumen gentium Plán spásy se vztahuje i na ty, kteří uznávají Stvořitele a mezi nimi především na muslimy, kteří prohlašují, že se drží víry Abrahámovy a klaní se jako my, Bohu jedinému.2) Prohlášení římského biskupa při návštěvě Turecka „Ve svých odlišnostech stojíme tváří v tvář víře v jediného Boha; . .“ * To, že ve věku milosti (J. 1:14,17) se dějiny spásy točí jen kolem Božího Syna, je zřejmě jen bezvýznamný DETAIL. 

 * 

Samozřejmě se mohu ve svých závěrech mýlit. Proto jsou event. katolické i jiné protesty zbytečné. Nikoho nekritizuji, ani nenapadám, pouze sdílím své obavy i naději, kterou je pro mne Kristus. Čas ukáže, zda jsem se mýlil, či nikoli. A pokud jsem se mýlil, pak prosím předem všechny čtenáře o odpuštění. Pokud ale vývoj potvrdí to, co jsem napsal, pak pro katolíky (i nekatolíky, která tato církev pohltí), vznikne problém: následovat církev, či Krista? Pokud se sjednotí s církví která odpadla od Krista, pak s touto odpadlou církví vezmou svůj konec. Pokud se ale sjednotí s Kristem, pak přejdou (možná i přes tělesné utrpení), do Jeho náruče. *   Myslím si, že musíme být bdělí, vždy zakotveni v Kristu a sledovat znamení času v naději, že naše vysvobození se blíží. V žádném případě se nechci stát svůdcem druhých, ani se kohokoli jakkoli dotknout. Proto prosím čtenáře (zvláště ty mladší, kteří se počátku těchto událostí dožijí), aby zkoumali, zda a nakolik se můj výklad kryje s aktuálním vývojem. Já netvrdím to, že události, tak jak jsem je popsal, se nutně stanou, ale to, že budoucnosti rozumím ve světle Písma právě takto

*   

V každém případě jsou jasné tyto dvě věci: 1) že se docela dobře mohu mýlit, neboť moje poznání je jen částečné (1Kor. 13:12) 2) že když ukazuji na Krista, jako naši jedinou naději, pak se mýlit nemohu.   Problém vidím tak, že máme být v jednotě s Bohem (J. 17:11; Gal. 3:28), tedy VERTIKÁLNĚ. Pak nás bude pojit tak říkajíc HORIZONTÁLNĚ láska Kristova (2Kor. 5:14), která nemůže být vytvořena lidmi – institučně.   *     Jiný pohled na problém viz:  Ekuména - nekonvenční pohled   

 Buď následujeme Krista (Mt. 8:22; 10:38; 16:24; 19:21; Mar. 8:34; 10:21; Lk. 9:23; 18:22; J. 21:19; 21:22), potažmo Krista jako hlavu církve  (Ef. 1:22; 5:23)  - nebo církev. Tedy Krista -  nebo náměstka Kristova, tedy člověka. Obojí zároveň následovat nelze. K následování církve nejsme Písmem vybízeni. Následování je individuální.   Žd. 13:9 „Nedejte se strhnout všelijakými cizími naukami.“ (EP)                     

2J. 1:9 „Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává v jeho učení, má Otce i Syna.“ (EP)   Všem uživatelům i náhodným čtenářům přeji Boží blízkost v dalším roce. BA  

Podobná témata

Kritika bludů

"MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE" | Přihlásit/Vytvořit účet | 123 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: unshaken v Úterý, 31. prosinec 2013 @ 16:49:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je to dobrý postřeh. Jen hlupák může říci, že dialog křesťanů s muslimy vyústí ke sbližování, či dokonce k ekumenismu - což je úplný nesmysl. Islám stojí na pevných a neměnných základech, jeho mutace jsou víceméně nevýznamné a pokud se vyskytují, jsou převažující muslimskou částí tvrdě potlačovány.

Před časem jsem slyšel svědectví jednoho katolíka, který se zúčastnil podobných sbližovacích diskusí s muslimy. Jenže vztah muslimů byl přesně takovýto (parafrázuji vyjádření onoho katolíka): "Dívali se na mě s pochopením a s jakousi lítostí, jako na zbloudilého nerozumu. A z jejich řečí to bylo víc než jasné: 'Měl by jsi to vaše zastaralé a zvetšelé náboženství upgradovat na tu naši novější a opravdovou víru.'"

Islám neustoupí a jakoukoliv snahu o propagaci a šíření křesťanství tvrdě potlačí. Islám je pevně zakotvená víra založená na jednoduchých principech. Proto je pro mnoho Evropanů tak přitažlivá. Křesťanská víra je založená na rozmanitosti, jako je rozmanitý Bůh. Katolictví je založeno na náboženství, tedy na lidské snaze dobrat se k Bohu podle zásluh. U katolictví jde v prvé řadě o víru v církev, nikoliv v základ, tedy ve skutečného, živého Boha.Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 31. prosinec 2013 @ 17:04:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Tato církev má silnou vůli po majetku a bude nadále bohatnout, jak ostatně ukazují i církevní restituce."...

Jak můžeš být takhle povrchní?

Restituce jsou jen částečným narovnáním křivd a jsou pro stát výhodné.

Asi dvě miliardy ročně (na chod církve , na platy všech duchovních a provoz církevních zařízení) jsou srovnatelné s výdaji, které stát platí na provoz jediného Národního divadla!My katolíci máme v Kristu radostnou jistotu, že Boží plán bude na této zemi naplněn bezezbytku a proto nemáme nejmenší strach o budoucnost.Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 31. prosinec 2013 @ 19:56:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...vo vzťahu k rímskej cirkvi je zaujímavé že vždy v dejinách boli ľudia ktorí stotožňovali rímsku cirkev s antikristom...reformácia ako celok poznala v rímskom náboženstve odpadlú cirkev...všetky prebudenecké hnutia v minulosti stotožňovali rímske náboženstvo z antikristom...všetci veľkí kazatelia 18-19. st. Wesley, Spurgeon, Taylor...rozpoznali antikristovský duch Ríma...je až zarážajúce že zmena nastala príchodom charizmatického hnutia počiatkom 20.st...postupný odklon od klasického pohľadu na Rím je evidentný podnes...spájanie a hlavne iné videnie voči Rímskej cirkvi má za následok ,,náboženský guľáš,, kde je jedno v čo veríš, hlavne že je zachovaný mier na úkor pravdy...

ivanpRe: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Středa, 01. leden 2014 @ 00:21:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jen bych doplnil ve zkratce: Vatikán byl po většinu  dějin ŘKC strůjcem pronásledování. Židů, nekatolíků i muslimů. Islám bude v dohledné době v Evropě dominovat, protože křesťanství (jak jsem již napsal), je mrtvé. Křesťané, katolíci i nekatolíci přestali být solí země. Písmo praví: Mt. 5:13 „Vy jste sůl země. Jestliže sůl zmařena bude, čím bude osolena? K ničemuž se nehodí více, než aby byla ven vyvržena a od lidí pošlapána.“ (BK) Jestliže tedy islám bude v Evropě dominovat, bude římský katolicismus odsunut stranou a pokud nechce být poražen (a já věřím, že nechce), může přežít jen tehdy, přidá-li se na stranu vítěze. A protože islám postupně dobývá svět, bude i římský katolicismus do tohoto procesu zapojen, třebaže v něm bude hrát jen druhé housle. Sbližování římského katolicismu s islámem je v plném proudu. Výroky římského biskupa v Turecku, Konstituce Lumen gentium a další, zdůrazňují, že římští katolíci a muslimové věří v jednoho Boha. Nicméně se s těmito výroky operuje tak, aby vznikl dojem, že křesťané a muslimové věří v jednoho a téhož! Boha -  což není pravda.  Ale smír mezi ŘKC a muslimy nemůže být trvalý, protože za odpadnutí od Boha musí přijít trest a já věřím, že si Bůh (jak jsem již napsal) použije muslimy jako nástroj svého hněvu, stejně jako si kdysi použil assyřanů a babylóňanů ke ztrestání nevěrného Izraele. Mám za to, muslimové nemohou uznat římské katolíky za sobě rovnocenné už z toho důvodu, že muslimové od svých článků víry neustupují a katolický postoj v nich ani nemůže vzbudit uznání, tím méně pak respekt. BABohemianAnonymus píše z blázince? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 01. leden 2014 @ 20:35:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Další pozdrav z blázince? Mě je to jedno, jsem zde jako katolík host a jen se divím, že protestanti tolerují, jak jim fanatici, zdravotně labilní nebo zoufalci jako Bumernag nebo pomatenec   BohemianAnonymus  z jejich serveru dělají prezentaci zdravotně nezpůsobilých primitivů. Opravdu protestanští bratři jste zde v diskusi tak duchovně prázdní, že nejste schopni diskusně vykopnout primitivy, kteří nepoškozují nás katolíky a ŘKC, ale vás protestanty, neboť vy jste se zde ujali moderování ekumenické diskuse? Bohužel vaše mlčení je i vaší odpovědí na urážku vaší víry a vašeho křesťanství. Nejste schopni obhájit svoji víru, jak můžete být světlem pro tento svět, když tolerujete Satana, jak vám bourá váš ekumenický server? Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Středa, 01. leden 2014 @ 20:45:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bratr farář Marius Baar ve své knize „Das Abendland am Scheideweg“ se táže: Je-li Bůh izraelský a Bůh muslimů totožný – proč tedy existuje nepřátelství a boj mezi muslimy a židy?   V jednom článku jsem vysvětlil rozdíl mezi oběma Bohy takto:   Bible:
1)
 Hospodin je Bůh Izraele, kterého vyvedl z Egypta. (2M. 20:2) 2) Boží Syn je zakotven v písmech SZ i NZ.(např. Iz. 7:14; Iz.9:1-6; Ž. 2:7, Ž. 2:12; Lk. 3:22; J. 3:16).
3) Trojice je tajemná koexistence tří Božích Osob: Otce, Syna a Ducha sv. v dokonalé jednotě.

Korán:
1)
 Alláh je Bohem Arabů. 2) Alláh nemá Syna 3) Trojice je zde uznávána jen jako nesourodá trojice tvořená Bohem, člověkem Ježíšem (který není uznáván jako Boží Syn), a Marií, Ježíšovou matkou.  KDE  JE  PRAVDA?  KOLEM  BOŽÍHO  SYNA  A  JEHO  OBĚTI  NA  KŘÍŽI  SE  VŠE TOČÍ – TEDY BOŽÍ SYN JE V CENTRU NOVOZÁKONNÍ ZVĚSTI.  BEZ  BOŽÍHO SYNA  CELÝ  NOVÝ  ZÁKON  I CELÉ  KŘESŤANSTVÍ  PADÁ!   A PROTO SE MUSLIMŮ PTEJME, ZDA UZNÁVAJÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA ZA BOŽÍHO SYNA! POKUD NE, VĚC JE JASNÁ.   Já osobně jsem se s muslimem, který uznává Pána Ježíše Krista, jako Božího Syna nesetkal. A je to logické – kdyby Ho uznal, pak už by nebyl muslimem.   Pán Ježíš řekl toto:   J. 14:6 „Dí jemu Ježíš: Já jsem ta cesta, i pravda i život. ŽÁDNÝ NEPŘICHÁZÍ K OTCI NEŽ SKRZE MNE.“ (BK)   Tedy cesta k Otci je exkluzivní, je jediná.   Jestliže římští katolíci tvrdí, že: Rozdíl mezi námi je jenom ve hloubce poznání tohoto Boha.“ – pak si kladu otázku, proč na tuto hloubku (Pána Ježíše Krista jako Božího Syna) římský biskup při své návštěvě Turecka muslimy neupozornil a ani římští katolíci nevedou na toto téma (pokud je mi známo) s muslimy dialog. Takový dialog by se ovšem rovnal zvěstování Krista, a z toho bych měl upřímnou radost. Dále viz:  Základní rozdíly mezi Koránem a Biblí. Část 1.  Základní rozdíly mezi Koránem a Biblí. Část 2.  Základní rozdíly mezi Koránem a Biblí. Část 3. BAPŘED MÝM HNĚVEM SE NEBUDETE MOCI UKRÝT! (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 02. leden 2014 @ 11:03:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vložil: Bumerang v Středa, 01. leden 2014 @ 20:22:42 CET
(
O uživateli | Poslat zprávu) Uklidni se katolický *****! Vztek z tebe jenom kape. Sleduji, že pomalu ztrácíš sebekontrolu a stále víc a víc se zamotáváš do svých lží. Ta tvoje "církev" je smilná antikristova děvka, a ty jsi její vazal. Proto jsi v zajetí lží! Ty nejsi naroubovaný na Krista, lžeš sám o sobě, máš plnou hubu lží a lžeš tak, že tomu sám věříš. Je od tebe dost hloupé, když svoje lži písemně zveřejňuješ. Velmi rychle tě pak doběhnou. Lež má krátké nohy a napsaná lež je má nejkratší. Verba volant scripta manent..   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Martino Pokud ještě někdo pochybuje, tak zde je reakce uslintaného a umouněného sluhy Satana, kterému  Bumerang líže jeho paty, aby se zavděčil pánu, kterému oddaně slouží. Jen Ďábel řekne o Kristu, že je smilná děvka. Bumerangu, můžeš si být jistý, že pokud se neobrátíš, že odměna tě nemine. Pohár Boží trpělivosti, již přetéká a že tě ještě nesrazil Boží hněv, pak jen proto, že Bůh je Milosrdný a čeká. Ale musíš počítat s tím, že ten kdo jako ty plive na Boží milosrdenství, ten bude pít z poháru Boží Spravedlnosti.“ PŘED MÝM HNĚVEM SE NEBUDETE MOCI UKRÝT!“Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Čtvrtek, 02. leden 2014 @ 15:38:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jeden agilní katolík zde uveřejnil větu: „A co židovský Bůh, Bůh Abrahámův? Právě k tomu se přece muslimové modlí!   * Pokusím se tento výrok posoudit Biblí a nechme na muslimech, zda tyto biblické výroky přijímají. Omezím se jen na toto:   * (1) 2M. 20:2Já Hospodin jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.“ (ČSP) * (2) 1Sam. 10:18 „Synům Izraele řekl: Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Já jsem vyvedl Izrael z Egypta, vysvobodil jsem vás z ruky Egypťanů a z moci všech království, která vás utiskovala.“ (ČSP)   * Tak k tomu by se měli vyjádřit muslimové. Pokud uznávají Hospodina, Boha Izraele, pak tedy mezi Bohem Izraele a muslimským Bohem Abrahámovým není rozdíl. Že by se muslimové modlili k Bohu Izraele??? To ať mi někdo vysvětlí!!   * Problém Božího Syna viz kap. 2-4  Základní rozdíly mezi Koránem a Biblí. Část 1. * Celkem je v SZ užito termínu Bůh Izraele asi 105 krát (mimo apokryfů), jde tedy o velice frekventovaný výraz. BARe: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Vacant v Čtvrtek, 02. leden 2014 @ 16:19:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslíš si že muslimové půjdou obsadit Evropu kvůli jedné tisícině českého státního rozpočtu a pozemkům které nikdo nechce ani zadarmo ? Církevní restituce představují pro ropného šejka jeden výlet do Monte Carla.Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Čtvrtek, 02. leden 2014 @ 17:37:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Katolictví a Islám jsou náboženství s mnoha společnými rysy, o kterých se zmiňuji zde a zde a zde.
 To, že je to náboženství Antikristovské, dokládají i citáty z Koránu:

Sura 5,72: A věru jsou nevěřící ti, kdož říkají: „Mesiáš, syn Mariin, je Bůh!“  Sura 5,75: Mesiáš, syn Mariin, není leč posel, před nímž byli již poslové jiní Sura 5,171:Vskutku Mesiáš Ježíš, syn Mariin, je pouze poslem Božím 

A tuto podobnost stvrzují i svými praktickými kroky poslední papežové na př. líbáním antikristovského  Koránu papežem, čímž nepřímo dokazují, že s nimi souhlasí. 
Apostáze a příprava pro nástup univerzálního antikristovského náboženství je už v plném proudu a započala už po II. Vatikánu. Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Čtvrtek, 02. leden 2014 @ 22:28:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jeden agilní katolík zde uveřejnil větu: „A co židovský Bůh, Bůh Abrahámův? Právě k tomu se přece muslimové modlí!   * Pokusím se tento výrok posoudit Biblí a nechme na muslimech, zda tyto biblické výroky přijímají. Omezím se jen na toto:   * (1) 2M. 20:2Já Hospodin jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.“ (ČSP) * (2) 1Sam. 10:18 „Synům Izraele řekl: Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Já jsem vyvedl Izrael z Egypta, vysvobodil jsem vás z ruky Egypťanů a z moci všech království, která vás utiskovala.“ (ČSP)   * Tak k tomu by se měli vyjádřit muslimové. Pokud uznávají Hospodina, Boha Izraele, pak tedy mezi Bohem Izraele a muslimským Bohem Abrahámovým není rozdíl.   * A Bůh Izraele se vyjadřuje dále takto:   * (3) 1M. 12:3 „Požehnám těm, kdo žehnají tobě, a na toho, kdo tě proklíná, uvedu prokletí.“ (ČSP) * (4) Sd. 2:1 „Vyvedl jsem vás z Egypta a přivedl jsem vás do země, o které jsem přísahal vašim otcům a řekl jsem: Navěky nezruším svou smlouvu s vámi.“   * (5) Ž. 122:6 „Žádejte o pokoj pro Jeruzalém! Ať se daří těm, kdo tě milují.“ (ČSP) * (6) Ž. 129:5 „Ať se zastydí, ať odtáhnou zpět všichni, kdo nenávidí Sijón“ (ČSP)    Že by se muslimové modlili k Bohu Izraele??? To ať mi někdo vysvětlí!!   * Celkem je v SZ užito termínu Bůh Izraele asi 105 krát (mimo apokryfů), jde tedy o velice frekventovaný výraz.   K problému: IZRAEL Z HLEDISKA BIBLE A KORÁNU. ČÁST 2. Věříme ve stejného boha jako muslimové?   * Problém Božího Syna viz kap. 2-4  Základní rozdíly mezi Koránem a Biblí. Část 1.   * Komu není rady . .   BA  Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pátek, 03. leden 2014 @ 08:47:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak ukazují reakce jednoho římského katolíka, tak ŘKC zřejmě oficiálně razí tezi, že Panovník Hospodin je totožný s Bohem muslimů Alláhem. To by ovšem znamenalo, že probíhá skrytá islamizace Evropy právě prostřednictvím ŘKC, která již!!! odpadla od Krista. Jako blesk mě zasáhlo poznání, že zatímco já argumentuji Biblí, tak tento římský katolík argumentuje Koránem – viz zde.  Že tedy skrytá islamizace je zde v plném proudu a já o tom neměl ani tušení!!! Jan praví toto: J. 5:23 „aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí Otce, který ho poslal.“ (ČSP). A protože muslimové nectí Syna, pak ani nemohou ctít Otce. TĚMITO SLOVY PÍSMA JE ŘÍMSKÝ KATOLÍK MAJÍCÍ PLNÁ ÚSTA DUCHA SVATÉHO A SOUČASNĚ ODPADLÍK OD KRISTA USVĚDČEN. Já ho však nesoudím, soud patří Bohu. Nicméně platí: Tt. 3:11 „Víš, že takový člověk je převrácený, hřeší, a sám sebe odsuzuje.“ (ČSP). BARe: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 03. leden 2014 @ 10:34:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."zatímco já argumentuji Biblí, tak tento římský katolík argumentuje Koránem – viz zde.  Že tedy skrytá islamizace je zde v plném proudu a já o tom neměl ani tušení!!! "...


Pokud chce někdo posuzovat křesťanskou víru, měl by ji velmi dobře znát. Rovněž tak, pokud chce někdo posuzovat víru islámu, měl by ji taky dobře znát.
A pokud autor tohoto článku se pustil do prorokování interakcí mezi islámem a křesťanstvím (a evidentně nezná dobře ani jedno z nich), nutně to muselo skončit fiaskem.


Já skutečně znám učení islámu poměrně dobře (několik lez jsem se jím intenzívně zabýval) - a to z jediného důvodu: Poznat svého nepřítele je nutnou podmínkou k vítězství nad ním.

V žádném případě zde nehoruji pro islám - a myslím, že z mých komentářů je to dost patrné. Tedy žádná "skrytá islamizace", ale posouzení stavu v kontextu znalostí, kterých se autoru článku zatím evidentně nedostává.
Ale je potřeba pravdivě posuzovat situaci, pravdivě se seznámit se skutečností. A skutečnost je taková, že v celém vesmíru je pouze jeden skutečný Bůh a my se lišíme jen hloubkou jeho poznání.


(J 1,18)
Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v Otcově náručí, ten ho vylíčil.

Je tedy nasnadě, že ten, kdo nepoznal Syna, nemůže pravdivě znát ani Boha.
Vždyť i křesťané přes veškerou udělenou milost a dary Ducha prozatím poznávají Boha jen částečně, pod tajemstvím (viz. 1 Kor 13,12).

Na druhé straně i přes velkou zastřenost muslimské víry v poznání Boha nelze muslimům upírat to, že se také obracejí ke skutečnému Bohu, Bohu Abraháma, Izáka, Jakuba a Josefa, že jejich modlitby směřují k Bohu Davidovu a Šalomounovu.
Judaismus, křesťanství i islám jsou všechno Abrahámovská náboženství ( ve smyslu víry v jednoho a téhož Boha, rozdílně poznávaného).Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Pátek, 03. leden 2014 @ 11:28:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přeposílám jedno hrozné video o současných praktikách muslimů vůči křesťanům.

Je zarážející, že poslední papežové tvrdí, že věříme ve stejného Boha a líbají jejich "svatou knihu" Korán.!!!!!!!!!Funguje pouze v angličtině, zde je přepis videa:

Jen krátký přehled práv křesťanů v Turecku. V Sýrii jsem se setkala s ženou z Aleppa, ta byla spolu i se svou devítiletou dcerou znásilněna před svým manželem. S touto ženou jsem se setkala v Damašku. Celou její rodinu, šest lidí, podřezali přímo před jejíma očima. Podřezali říkám úmyslně. Ona byla jediná, kdo přežila, a my se jí snažili pomoci jídlem a penězi na nájem. Tohoto jsem potkala v severní Sýrii. Měl na pažích rány. Ten byl spolu se svým bratrem unesen. Vyřízli z nich pláty masa a zasypali to solí. Jeho bratr zemřel, ale on to nějak přežil. Tohle děvče je … Ta byla spolu se svou sestrou unesená. Celé měsíce je drželi v jedné místnosti a znásilňovali a nakonec jí uřízli levé ňadro, stejně jako ostatním dívkám, protože nebyli spokojeni s penězi zaplacenými jako výkupné. Celkem jsem mluvila 218 dívkami, které byly uneseny, znásilňovány a propuštěny za výkupné. Třinácti z nich uřezali stydké pysky, třem uřezali ňadra. Neznám počet neoznámených případů. Povídám vám jen o těch, které znám. Od členů rodin mám videa jako je tohle. Říkají, že Bůh jim nařizuje, aby tohle dělali. Budou pouze naplňovat Slovo Boží. Budeš obětován Bohu. To, co je tam napsáno, je „Smrt Americe“, „Smrt Západu.“ Tohle je jejich ceremonie, když džihádisté podřezávají lidi. Pokud to někdo nechce vidět, co přijde potom, prosím, nedívejte se na to. Jmenuje se Josef. Je to křesťan z Bagdádu. Tohle video mi dala jeho sestra. Myslím, že to tady vypnu. Setkala jsem se s někým – S knězem, který mi řekl: „Sestro, tady je něco, s čím se musíš seznámit.“ Byl to jeden z těch zabijáků. Měl těžké psychologické problémy. Stal se křesťanem a všeho toho nechal. Jen jsem se ho zeptala: „Co jste dělali s tou nasbíranou krví?“ Řekl: „To je velký kšeft. Maličká lahvička křesťanské krve se v Saúdské Arábii prodává fanatikům za cenu $100 000.“ Podle jejich islámského pojetí poté, co si v této krvi umyjí ruce, stanou se součástí oběti Alláhovi. Ne našemu Bohu, jejich Alláhovi. Je to jejich Alláh, který žádá lidské oběti. Smilujte se nebesa, není to ten samý Bůh. Takže to znamená, že si z té křesťanské krve dělají velký kšeft.

Theodore ShoebatRe: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Sobota, 04. leden 2014 @ 10:13:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rád bych zde sumárně uvedl některé články vztahující se k tématu. *** Moje články: *****         Základní rozdíly mezi Koránem a Biblí. Část 1.   *****       Základní rozdíly mezi Koránem a Biblí. Část 2.       *****       Základní rozdíly mezi Koránem a Biblí. Část 3. *****       KOMU PATŘÍ ZEMĚ IZRAEL? ČÁST 1. *****       IZRAEL Z HLEDISKA BIBLE A KORÁNU. ČÁST 2. *****       KOMU PATŘÍ ZEMĚ IZRAEL? ČÁST 3. ******      POSLEDNÍ SVĚTOVÉ UDÁLOSTI A VĚČNOST *****        JEDEN ASPEKT PAPEŽOVY NÁVŠTĚVY IZRAELE *****        Je diskuse s katolíky možná?   ** Články jiných autorů:   *****      Věříme ve stejného boha jako muslimové? *****      NEJISTÝ ZÁKLAD ŘÍMSKÉ CÍRKVE *****      Římskokatolická církev a evangelium *****       MODLÁŘSTVÍ   *** Na závěr bych ocitoval PhDr, Miroslava Jodla, který ve své knize „Proměny křesťanství“ (ISBN 80-7304-065-4) praví v kapitole „Protibiblické ideologické posuny“ na str. 27 toto:   ***„Katolická ideologie však vedle Písma, na jehož autoritativní výklad si činí nárok, uznává ještě tzv. tradici, což jí umožňuje účelovou tvorbu nových článků víry při současném tvrzení, že nejde o nová dogmata, ale pouze o jakési vývojové poznání věčných zjevených Božích pravd.“ (konec cit.)*** (moje pozn.- pak by ale nebyla „semper idem“ – vždy stejná)  ***BARe: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Sobota, 04. leden 2014 @ 13:17:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Základní rozdíly mezi Koránem a Biblí. Část 2. Re: Základní rozdíly mezi Koránem a Biblí. Část 2. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Sobota, 21. červenec 2007 (O uživateli | Poslat zprávu)  Přehledné a výstižné!Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Neděle, 05. leden 2014 @ 14:27:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdejší katolické reakce na můj článek mě utvrdily v názoru, že závěry mého článku platí. Celé to sbližování katolicismu s islámem, papežovo líbání Koránu (mimochodem, který muslim kdy políbil Bibli?) mi signalizuje to, že se katolicismus před islámem SKLÁNÍ a tím zřejmě dochází ke KONVERZI s islámem.  Pokud se mýlím, tak mě prosím opravte.        *** Vznik teze, že Panovník Hospodin je totožný s Bohem muslimů Alláhem, jen dokumentuje nově nastoupený kurs. Jednou tento bůh dá Izrael zemi dědičně s přísahou, vyzývá k prosbám za pokoj Jeruzaléma a tvrdí, že smlouvu s Izraelem navěky nezruší – viz kap. IV. KOMU PATŘÍ ZEMĚ IZRAEL? ČÁST 1. *** Dále kap. XII.  IZRAEL Z HLEDISKA BIBLE A KORÁNU. ČÁST 2.         *** Pak ale tento bůh náhle obrátí a stává se nepřítelem Izraele i křesťanů; národ, který si vyvolil nazývá opicemi opovrženými a prohlašuje, že Židy zahubí viz kap. 9,10   Základní rozdíly mezi Koránem a Biblí. Část 2.               ***  Tak v takového boha, jakéhosi kočkopsa, mohou věřit jen římští katolíci. Takový bůh by mě uvedl do zmatku ohledně Izraele: mám se modlit za Izrael, nebo se postavit proti němu? Tak důležitá věc přece nemůže být ponechána na mé libovůli!!!                  *** Problém vidím tak, že tito Bohové, totiž Hospodin a Alláh jsou v takovém rozporu, že je ztotožnit, ani smířit nelze. Podle mého názoru jsou navzájem dokonce v antagonistickém konfliktu – v otázce Izraele určitě.                *** Pokud o mne jde, tak neakceptuji tuto katolickou inovaci Boha a držím se Hospodina, Boha izraelského a Jeho Syna, které nebudu nazývat jinak, než biblicky. To je moje osobní vyznání.   *** Zj. 17 rozumím tak, že se za odpadnutí kohokoli od Boha dostaví trest, který v případě křesťanských církví pod vedením ŘKC vykonají muslimové, podobně jako v minulosti ztrestali assyřané a babylóňané nevěrného Izraele. Bude zajímavé sledovat, jaký postoj v budoucnu zaujme ŘKC k Izraeli.   BARe: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Neděle, 05. leden 2014 @ 18:18:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím, v kostce se na problém dívám takto: Většina nekatolických církví naprosto dobrovolně kráčí po ekumenické cestě, na jejímž konci je splynutí s ŘKC. Lze pozorovat sbližování jejich teologie i liturgie s ŘKC. Celé pasáže jsou doslova převzaté. Bez výhrad přijímají hledisko ŘKC. Otázka ztotožnění Panovníka Hospodina s Bohem muslimů Alláhem je naprosto nezajímá, což podle mého názoru (vzhledem k jejich směřování) předznamenává jejich konec. Je to smutné. Srdečně zdraví BARe: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 06. leden 2014 @ 11:18:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Každý člověk je náš bližní. Milovat máme i nepřátele a našeho Pána Ježíše Krista od začátku přijímali a dodneška snáz přijímají celníci, nevěstky a pohani dobré vůle. Náš vztah k nekřesťanským náboženstvím nejlépe vystihuje papežská deklarace Nostra aetate.
Celá věc je o to absurdnější že v islámských zemích umírá ročně okolo půl milionů mučeníků, převážně z našich řad a křesťanské organizace se starají o statisíce ubohých lidí, živí je a léčí, bez ohledu na jejich víru. Riskovat každým okamžikem svůj život a starat se o muslimy v muslimské zemi mi připadá jako skutečný život světce nebo světice.
Pokud nás za to chce někdo kritizovat tak v tom vidím na jedné straně chválu a poctu a na straně druhé pokušení k tomu abychom na to byli pyšní. Raději zpytujme svědomí a přiznejme si že si to nezasloužíme. Měli bychom alespoň církev víc podporovat, svěřovat své hřivny směnárníkům. Aby je před Bohem zúročili.
Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pondělí, 06. leden 2014 @ 13:57:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že každému, kdo následuje Krista je jasné, že je-li Hospodin ztotožněn s Bohem muslimů Alláhem, je Syn Boží vyloučen. Od Spasitelových dob je možné spasení jen skrze Syna. Sk. 4:12  „A v nikom jiném není záchrana; neboť není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom mohli být zachráněni“ (ČSP) J. 20:31 „Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.“ J. 14:1 „Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne.“ (ČSP) A mnohé další texty. Se spásou Židů, kteří se obracejí k Bohu, je to složitější. Tento problém jsem řešil již před lety a zde bych odkázal jen na můj zde publikovaný článek Jsou Židé věřící v Hospodina vyloučeni ze spásy ?  Samozřejmě, dnes jsem poněkud dál, ale vzdor tomu nemám v otázce ani zdaleka jasno, protože problém je nesmírně komplikovaný. To, že v Talmudech jako mimobiblických pramenech jsou obsaženy některé rouhavé výroky, je mi známo. Ale pokud má někdo alespoň elementární duchovní rozhled, nebude s těmito výroky operovat, neboť by pak mohl velice snadno spustit vlnu antisemitismu – a s tím já nechci mít nic společného. Rouhavé výroky i toho, kdo vlnu spustí nebo jejímu spuštění napomůže, bude soudit Bůh. To, že mi jeden zaslepený a politováníhodný katolík podsouvá to, že mi rouhavé výroky v Talmudu nevadí, jen zjevuje jeho duševní obzor a duchovní úroveň. („Zajímavé dále je, že autoru už vůbec nevadí urážlivé popisy Krista ponořeného do výkalů, jak jej líčí židovský Talmud.“) S rouhavými výroky samozřejmě nesouhlasím – který kristovec by s nimi souhlasil??? Nicméně v jejich zveřejňování jsem opatrný z důvodu uvedeného výše; navíc není mi jasné, zda rouhavé talmudické výroky nejsou reakcí na nenávistná antisemitská kázání Jana Chrysostoma, i na to, že do konce 5. stol. přišli Židé v křesťanských společnostech o většinu práv. (Talmud Tiberiadský, konečné znění konec 4. stol, Talmud Babylónský kolem r. 500, Jan Chrysostomos 354-407, antisemitská kázání 386-7). K tématu:   Cohen_Pod křížem a půlměsícem. Židé ve středověku. BARe: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pondělí, 06. leden 2014 @ 22:47:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jen pro nechápající katolíky: já jsem výroky Talmudu neuvedl, já jsem s tím nepřišel; jen jsem upozornil na to, že jeden katolík (kterého zásadně neuvádím), je zde publikoval ve své  reakci na můj komentář, ačkoli to s mým komentářem  vůbec nesouviselo. Doufám, že všichni pochopí, že to byl on, a ne já, kdo ty výroky zde zveřejnil – já jsem jen na ně  reagoval. A reagoval jsem objektivně tvrzením, že i křesťané mají těchto výrocích svůj díl viny. Než tento katolík ve svém komentáři  tuto špínu zveřejnil, měl si uvědomit souvislosti s (J. 8:7; Ř. 3:23). Osobně bych se k  publikování výroků nesnížil, protože vše bude soudit Bůh.  Nicméně znovu opakuji - bude zajímavé sledovat, jaký postoj v budoucnu zaujme ŘKC k Izraeli. BARe: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Úterý, 07. leden 2014 @ 11:30:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
S Ekuménou nemám vůbec nic společného. K problému: celá léta zde hájím tezi „Jen Písmo“. Římští katolíci zase tezi „Písmo + Tradice“. Jak to zde z katolických reakcí vypadá, tak tato Tradice je tak pružná, že se do ní časem vejde i Korán. Dobro došli . . . . Stránka vygenerována za: 0.80 sekundy