Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jeroným.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16516, komentáře < 7 dní: 365, komentářů celkem: 420793, adminů: 60, uživatelů: 5217  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 294 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

Danny42
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114872555
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Věříme ve stejného boha jako muslimové?
Vloženo Středa, 20. červenec 2011 @ 13:20:12 CEST Vložil: Olda

Kritika bludů poslal ssns

Někteří lidé (to není výraz neúcty - pouze nepovažuji za vhodné na někoho ukazovat prstem) se nás tu pokoušejí přesvědčit, že věříme ve stejného boha jako muslimové, respektive že muslimové věří ve stejného boha jako křesťané. Jdou tak poslušně ve stopách představitelů své církve či svých církví (vím o 2 takových, i když jen u jedné je to oficiální celocírkevní vyjádření). Ačkoli jsem odpůrcem islamofobie, považuji za správné ukázat nesmyslnost a potenciální nebezpečí takového učení. Nejde mi o to dokazovat, jak je ten islám špatný. V první části článku nastíním, jak se islám dívá na nás křesťany. Ve druhé se pak pokusím ukázat, proč je odpověď na nadpis článku jednoznačné NE.

Úvodní poznámka k terminologii


Všechny své komentáře a články se snažím psát tak, aby si případný zájemce mohl ověřit to, co píšu. U běžného islámu nepředpokládám nějakou hlubší informovanost. Aby byl text srozumitelný, uvádím v něm české ekvivalenty arabských slov. Na konci je slovníček, kde je k nim přiřazena anglická transkripce, která umožní vyhledat si případně definice a další údaje na internetu. Čtenáře současně prosím o pochopení, neboť se lze setkat s různými variantami transkripce - např. islámské právo šaría se někdy v angličtině přepisuje jako Sharia a jindy jako Shariah (vesměs v anglických mutacích původně arabských stránek). Slova obsažená ve slovníčku jsou v textu označována hvězdičkou*.Mluvím-li o islámském právu, pak se tím míní to, co mají všechny školy společné. Pro Boha Bible používám výhradně tradiční slovo Hospodin, pro boha Koránu pak Alláh. Slovo bůh má obecný význam a může znamenat Hospodina, Alláha i např. Amóna.

Pohled islámu na křesťany

Morální příkazy islámu jsou v mnohém podobné křesťanským, i když existují výrazné rozdíly. Za jeden z nejhorších hříchů člověka (často se o něm mluví jako o tom úplně nejhorším) je přidružování* k Alláhovi. Tento termín v sobě zahrnuje a) modloslužbu, tj. situaci, kdy člověk přiznává božství někomu jinému než je Alláh. V takovém případě je už jedno, jestli je takový bůh uctíván jako bůh spolu s Alláhem nebo bez něj. b) Ateismus, který bychom zřejmě nenazvali modlářstvím v původním slova smyslu, je rovněž případem tohoto hříchu. Hříchu přidružování se dopustíme i tehdy, když c) Alláhovi připisujeme nějaké lidské vlastnosti d) a/nebo když člověku či jinému stvoření připisujeme atributy Alláha.

Konečně je nutné zmínit, že islámské právo* rozlišuje případ velkého* přidružování a malého* přidružování. Velké* přidružování je to, co se obvykle nazývá jen přidružováním*, tj. vše v předcházejícím odstavci. Malým* přidružováním se rozumí takové jednání člověka, kdy koná dobro z jiného důvodu než je snaha potěšit Alláha. Malé přidružování není pro text důležité, takže nadále budu používat slovo přidružování s tím, že se jím myslí přidružování velké.

V některých apologetických textech, které se snaží obhájit nový vstřícný postoj k islámu se lze setkat s tvrzením, že ustanovení o přidružování se týká pouze muslimů. Jedná se svým způsobem o protimluv, protože samo slovo muslim (musalman v perské verzi) znamená oddaný Alláhovi. Takové tvrzení je však naprostá nepravda. Ono se už stačí zamyslet nad tím, jestli křesťané (či Bible) mluví o hříchu modlářství jen ve vztahu k izraelitům či křesťanům. Přidružování je nejhorší hřích každého člověka, který se ho dopustí, a je úplně jedno k jaké víře se hlásí.

Postavíme-li křesťanství před pomyslný (podle islámu v budoucnosti reálný) soud, pak jsou všichni křesťané vinni:

a) trojiční nauka je přímo odsouzena v Koránu. Víra v to, že Kristus je bohem je přidružování. Zde by snad měli šanci na úspěch např. svědkové Jehovovi a christadelfiáni, ale nejsem si tím úplně jistý. Naopak nejhůře zde dopadnou katolíci a pravoslavní kvůli jejich eucharistické úctě a současně kvůli ikonám, sochám a svatým.
c) zde jsou vinni všichni, kdo se drží Bible. Už samotný počátek, kde se praví, že Hospodin sedmého dne odpočíval bohatě postačí. 
d) zde jsou vinni ti, kteří věří v jakékoli vtělení boha. Je jedno, jestli člověk zastává trojiční nauku nebo ne. Pokud věřím, že se v Kristu vtělil Bůh, jsem vinen.

I v islámu samozřejmě existují lidé, kteří se domnívají, že je vlastně jedno, čemu člověk věří. Hlavně že se snaží o vzájemnou lásku, toleranci, mír a bratrství. Je to však naprosto minoritní skupina lidí, na kterou navíc většinová populace hledí jako na odpadlíky.

Muslimové a křesťané nevěří ve stejného boha

Cesta, která skončila prohlášením ŘKC (Plán spásy se však vztahuje i na ty, kteří uznávají Stvořitele, a mezi nimi především na muslimy, kteří prohlašují, že se drží víry Abrahámovy, a klaní se jako my Bohu jedinému, milosrdnému, který bude v poslední den lidi soudit. Lumen Gentium 16), začala celkem povedenou úvahou. Víry a náboženství lze totiž z jejich pohledu rozdělit na hereze a pohanské systémy. Pokud se budeme na islám dívat jako na herezi, jsou najednou muslimové v podobné pozici jako protestanté. Mohamed opravdu prohlašoval, že je následovníkem Mojžíše, Abraháma a dalších proroků SZ. Prohlašoval se dokonce za pokračovatele Ježíše, kterého však považoval pouze za člověka (byť proroka). Čte-li křesťan Korán, zjišťuje, že mnohé už zná z Bible, i když v Koránu jsou příběhy nezřídka vyprávěny jinak. Vzhledem k historii a tradici církve je sice poněkud zarážející, že biskup a patriarcha církve prohlásí, že se klaní stejnému bohu jako velký heretik, ale zřejmě vidím problém někde, kde není. Zdá se, že apoštolové to viděli podobně jako já. Např. Jan (1J 4,3) neváhá nazvat antikristy ty, kteří byli také pouhými heretiky, když tvrdili, že Pán nepřišel v těle.

Připusťme na chvilku, že ŘKC je opravdu tím, za co se vydává, a muslimové heretiky, kteří se ale klaní stejnému bohu. Představme si úsečku, jejímiž krajními body jsou právě ŘKC a islám.  Vyjdeme-li z Vatikánu, budeme postupně potkávat lidi, kteří jsou odloučeni od pravé církve Krista, ale stále se klaní stejnému bohu, a to do té doby, než dojdeme k islámu. Nejprve potkáme pravoslavné, následně starokatolíky, protestanty, křesťany jako je zde Willy, svědky Jehovovy, mormony a moonisty. Došli jsme asi tak do třetiny vzdálenosti. Než dojdeme k islámu, pozdravíme se s mnoha lidmi z hnutí New Age, svobodnými zednáři atp.

Právě nastíněné podání se může leckomu líbit, ale má jeden zásadní problém. Křesťanství totiž stojí a padá s osobou a dílem Ježíše Krista. Není to tak, že to, čemu věříme ohledně Ježíše je jen jedna z mnoha položek na seznamu víry. Na křesťanském portále by bylo zbytečné ukazovat, jak moc Pánu záleželo na tom, aby lidé pochopili, kdo je a co vykoná (vykonal) pro lidstvo. Jeden z mnoha výroků je více než výmluvný:"Kdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě ani Otce, který ho poslal." (J5,23b) Obhájci tvrzení, že muslimové a křesťané se klaní a uctívají stejného boha, namítají, že muslimové přece mají v úctě Ježíše. Opak je pravdou. Muslimové urážejí a znevažují Ježíše více než mnozí hinduisté, kteří ho považují za jedno z vtělení nejvyššího boha. Islám totiž dělá z Hospodina(tj. Ježíše) pouhého člověka, absolutně popírá vesmírný význam a dosah oběti na kříži (podle islámu Ježíš nebyl vůbec ukřižován), dělá ze skutečného Ježíše lháře (či blázna) a upírá Ježíši jeho spasitelskou úlohu (Ježíš je sice v Koránu nazván pomazaným*, ale význam tohoto slova se nekryje s křesťanským.)

Kdokoli tedy tvrdí, že uctívá stejného boha jako muslimové, popírá Krista a očividně se klaní jinému bohu než já a doufám, že i drtivá většina křesťanů, kteří chápou, že naším bohem je Hospodin, tj. Bůh, který k nám přišel v Kristu. V takovém člověku je duch antikristův v původním slova smyslu - je proti Kristu. Kdo znevažuje a zapírá Syna jako muslimové, nemá Otce, i když třeba uctívá nějaké božstvo a odvolává se na Abraháma nebo kohokoli či cokoli jiného.

Ačkoli je to jen okrajová poznámka, upozorňuji, že islám není herezí křesťanství. Je to samostatné synkretické náboženství. Mohamed sice od křesťanů a židů leccos opsal (místy chybně), ale to nic nemění na faktu, že byl pokračovatelem pohanského kultu. Těm z vás, kteří přikládají význam tradici církve, doporučuji, aby se podívali na to, jak ti, kteří nás v církvi předešli, mluvili a smýšleli o islámu.


Slovníček

islámské právo: Sharia/Shariah
malé přidružování: shirk-e-asghar
pomazaný: Isa al Masih (Ježíš Kristus)
přidružování k Alláhovi: shirk
velké přidružování: shirk-al-akbar

"Věříme ve stejného boha jako muslimové?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 147 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Věříme ve stejného boha jako muslimové? (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Středa, 20. červenec 2011 @ 15:35:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Díky, Slávku!:-)Re: Věříme ve stejného boha jako muslimové? (Skóre: 1)
Vložil: abolla v Středa, 20. červenec 2011 @ 18:54:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Závažné argumenty, proto by stálo za to je ozdrojovat a lépe promyslet.

V každé takové argumentaci musíme nejdřív jasně říci, z jakého hlediska se vyjadřujeme, jinak se dostáváme do aporií. U Vašeho článku mi takové vyjádření chybí.

1. Vyznávají-li židé, křesťané a muslimové jediného Boha, jde o jediného, vedle kterého již žádný není. Přinejmenším v tomto se jejich vyznání shodují, byť o něm věří každý něco jiného. Jakou relevantní námitku chcete jako křesťan vznést proti této víře muslimů? Že Bůh není jeden, ale jediný ve třech osobách?
Snad by tato aporie byla vysvětlena lépe takto: Nemusí jít hned o vyznání společné, ale ve velké části svého významu shodné, že tedy minimálně v rovině filozofické-logické, jde o téhož Boha.

2. Citujete Lumen gentium 16. Tvrdím, že jste je vytrhl z kontextu. Všimněte si celého LG 15 a první věty LG 16! Jistě chápete rozdíl mezi být spojen (jiné křesťanské církve) a být zaměřen (já tomu rozumím podobat se a být si vědom této podobnosti) Celý citát je tedy:

Církev ví, že je z mnoha důvodů spojena s těmi, kteří jsou pokřtěni a nazývají se křesťany, avšak nevyznávají celou víru nebo nezachovávají jednotu společenství pod vedením Petrova nástupce.14 Mnozí totiž mají v úctě Písmo svaté jako směrnici víry a života a projevují upřímnou náboženskou horlivost, s láskou věří v Boha, Otce všemohoucího, i v Krista, Božího Syna a Spasitele.15 Jsou znamenáni křtem, který je spojuje s Kristem, ba uznávají a přijímají i jiné svátosti ve svých církvích nebo církevních společenstvích. Mnozí z nich mají též biskupské zřízení, slaví svatou eucharistii a zbožně uctívají panenskou Bohorodičku.16 K tomu přistupuje společenství v modlitbě a jiných duchovních dobrodiních; dokonce i jakési pravé spojení v Duchu svatém, poněvadž on svou posvěcující silou, svými dary a milostmi působí také v nich a některé z nich posilnil až k prolití krve. Tak Duch ve všech Kristových učednících vzbuzuje touhu a úsilí, aby se pokojně, způsobem stanoveným od Krista, sjednotili v jednom stádu pod jedním pastýřem.17 Aby toho matka církev dosáhla, bez přestání prosí, doufá a jedná a vybízí své děti k očišťování a k obnově, aby na tváři církve jasněji zářilo Kristovo znamení.

Ba i lidé, kteří ještě nepřijali evangelium, jsou různými způsoby zaměřeni k Božímu lidu. Patří sem na prvém místě národ, s nímž byla uzavřena smlouva, jemuž byla dána zaslíbení a z něhož se zrodil Kristus podle těla (srov. Řím 9,4-5), vyvolený národ, tak drahý Bohu kvůli praotcům: vždyť Bůh nelituje, že něco daroval, ani že někoho povolal (srov. Řím 11,28-29). Plán spásy se však vztahuje i na ty, kteří uznávají Stvořitele, a mezi nimi především na muslimy, kteří prohlašují, že se drží víry Abrahámovy, a klaní se jako my Bohu jedinému, milosrdnému, který bude v poslední den lidi soudit. Bůh není daleko ani od těch, kteří hledají neznámého Boha v mlhavých stopách a obrazech, vždyť všem dává život, dech a všechno (srov. Sk 17,25-28) a jako spasitel chce, aby všichni lidé byli spaseni (srov. 1 Tim 2,4). Věčné spásy mohou totiž dosáhnout všichni, kdo bez vlastní viny neznají Kristovo evangelium a jeho církev, avšak s upřímným srdcem hledají Boha a snaží se pod vlivem milosti skutečně plnit jeho vůli, jak ji poznávají z hlasu svědomí. Božská prozřetelnost neodpírá pomoc nutnou ke spáse těm, kteří bez vlastní viny ještě nedošli k výslovnému uznání Boha, ale snaží se, ne bez Boží milosti, o dobrý život. Neboť cokoli je u nich dobré a pravdivé, považuje církev za přípravu na evangelium,20 za dar od Boha, jenž osvěcuje každého člověka, aby nakonec měl život. Často ovšem lidé, oklamaní Zlým, upadli do pošetilých myšlenek, zaměnili Boží pravdu za lež a sloužili raději tvorům než Stvořiteli (srov. Řím 1,21 a 25), anebo žijí a umírají na tomto světě bez Boha a jsou vydáni napospas meznímu zoufalství. Proto církev stále horlivěji podporuje misijní činnost k slávě Boží a k spáse těchto lidí. Má přitom na paměti příkaz Pána, jenž řekl: "Hlásejte evangelium všemu tvorstvu" (Mk 16,15).

Slušelo by se uvést samozřejmě i Nostra aetate 2 a 3:

Od pradávna až dodnes nalézáme u různých národů jakési vnímání tajemné moci, která je přítomna v běhu věcí a v událostech lidského života, někdy i uznání nejvyššího Božství nebo i Otce. Toto vnímání a uznání proniká jejich život hlubokým náboženským smyslem. Avšak ta náboženství, která jsou spjata s pokročilou kulturou, snaží se odpovědět na tyto otázky propracovanějšími pojmy a kultivovanějším jazykem. Tak v hinduismu zkoumají lidé božské tajemství a vyjadřují je nevyčerpatelným bohatstvím mýtů a pronikavými filozofickými pokusy. Hledají osvobození od úzkostí naší existence buď v různých formách asketického života nebo v hluboké meditaci nebo v tom, že se uchylují k Bohu s láskou a důvěrou. Budhismus ve svých rozmanitých formách uznává radikální nedostatečnost tohoto proměnlivého světa. Učí, jakou cestou mohou lidé se zbožnou a důvěřivou myslí buď dojít stavu dokonalého osvobození, anebo - ať vlastním úsilím, ať s vyšší pomocí - dospět k vrcholnému osvícení. Takto se i ostatní náboženství, rozšířená po celém světě, snaží různými způsoby vycházet vstříc neklidu lidského srdce tím, že nabízejí cesty: nauky a životní pravidla i posvátné obřady.
Katolická církev neodmítá nic, co je v těchto náboženstvích pravdivé a svaté. S upřímnou vážností se dívá na jejich způsoby chování a života, pravidla a nauky. Ačkoli se v mnohém rozcházejí s tím, co ona věří a k věření předkládá, přece jsou nezřídka odrazem Pravdy, která osvěcuje všechny lidi. Sama však hlásá a je povinna neustále hlásat Krista, který je "cesta, pravda a život" (Jan 14,6), v němž lidé nalézají plnost náboženského života a skrze něhož Bůh všechno smířil se sebou.
Proto církev nabádá své věřící, aby s rozvážností a láskou, prostřednictvím dialogu a spolupráce se stoupenci jiných náboženství uznávali, chránili a podporovali duchovní a mravní dobro i společensko-kulturní hodnoty, které u nich jsou, a přitom aby svědčili o křesťanské víře a životě.

Církev se dívá s úctou také na muslimy, kteří se klanějí jedinému Bohu, živému a o sobě jsoucímu, milosrdnému a všemohoucímu, stvořiteli nebe a země5, který promluvil k lidem. Jeho rozhodnutím, i tajemným, se snaží podrobit celou duší, jako se Bohu podrobil Abrahám, na něhož se islámská víra ráda odvolává. Ježíše sice neuznávají jako Boha, ale uctívají jako proroka, ctí jeho panenskou matku Marii a někdy ji i zbožně vzývají. Kromě toho očekávají den soudu, kdy Bůh vzkřísí všechny lidi a odplatí jim. Proto si váží mravního života a Boha uctívají zejména modlitbou, almužnami a postem.
Jelikož během staletí povstalo mezi křesťany a mohamedány nemálo rozbrojů a nepřátelství, vybízí posvátný sněm všechny, aby zapomněli na to, co bylo, aby se upřímně snažili o vzájemné porozumění a aby společně chránili a podporovali sociální spravedlnost, mravní hodnoty, mír a svobodu pro všechny lidi.

Z pozorného čtení jistě vyplyne, co o nich koncil tvrdí a k čemu věřící vybízí. Zde sand jen k souvislosti NA 2 a NA 3: Jsem přesvědčen, že muslimové patří do NA 2. NA 3 pouze z praktických důvodů vyjmenovává specificky ony shody, o kterých jsem psal výše. Muslimové nejsou křesťanští heretici - tady koncilu podsouváte, co neřekl.

3. Buďte, prosím, intelektuálně důsledný a napište nám podobný příspěvek s titulkem Věříme ve stejného boha jako židé? Zejména proto, abyste se vyrovnal s citáty z Jana mj. v souvislosti s faktem, že Hospodin, Bůh Abrahámův ... je Bohem Ježíše Krista.Re: Věříme ve stejného boha jako muslimové? (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Středa, 20. červenec 2011 @ 21:53:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdokoli tedy tvrdí, že uctívá stejného boha jako muslimové, popírá Krista a očividně se klaní jinému bohu než já a doufám, že i drtivá většina křesťanů, kteří chápou, že naším bohem je Hospodin, tj. Bůh, který k nám přišel v Kristu. V takovém člověku je duch antikristův v původním slova smyslu - je proti Kristu. Kdo znevažuje a zapírá Syna jako muslimové, nemá Otce, i když třeba uctívá nějaké božstvo a odvolává se na Abraháma nebo kohokoli či cokoli jiného.

AMEN. Náš Boh je síce aj Bohom pohanov (Rim 3:29), ale Pán Ježiš jasne hovorí:

Kto nectí Syna, nectí ani Otca, ktorý Ho poslal. (Jn 5:23)
Kto mňa nenávidí, nenávidí aj môjho OTCA (Jn 15:23).Re: Věříme ve stejného boha jako muslimové? (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Středa, 20. červenec 2011 @ 22:38:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
LG:
Plán spásy se však vztahuje i na ty, kteří uznávají Stvořitele, a mezi nimi především na muslimy, kteří prohlašují, že se drží víry Abrahámovy, a klaní se jako my Bohu jedinému, milosrdnému, který bude v poslední den lidi soudit.
 
Nae:
Církev se dívá s úctou také na muslimy, kteří se klanějí jedinému Bohu, živému a o sobě jsoucímu, milosrdnému a všemohoucímu, stvořiteli nebe a země5

Tedy Bůh muslimů je dle katolických textů všemohoucí, stvořitel nebe a země. Nárokuje si totéž, co biblický Panovník Hospodin. Spása je ze Židů (J.4:22).
 
Židé ačkoli Božího Syna odmítli, Ho nepopírají, neboť je v SZ předpověděn. Stále Ho očekávají – jsou tedy na biblické půdě. Text  (J.5:23) pro ně platí; apoštol Pavel praví, že i kdyby jich bylo jako písku v moři, jen zbytek se zachrání (Ř. 9:27), jakož i to, že budou znovu povoláni (Ř. 9:25, 26).
 
Obecně lze říci, že Pán Ježíš jako Boží Syn je v SZ předpověděn, v NZ zjeven, a v Koránu pak popřen.
 
Velké schizma v r. 1054 vyprovokované Římem, zabrzdilo pronikání mnohých bludů na Východ.
 
Bůh Otec i Syn se manifestoval pouze v linii Izraele. V jiných národech světa se mohly manifestovat pouze duchovní síly stvořené, tedy nižší. Proto z Izraele vzešla misie; apoštolé byli vysláni do celého světa (Sk. 1:8).  Kdyby byl Bůh a Boží Syn zjeven i jiným národům, misie by pozbyla smyslu. Tedy kdyby mohli Řekové poznat Boha vlastní filosofií a intelektuálním úsilím, Bůh by k nim nevyslal apoštola Pavla.
BA
 Re: Věříme ve stejného boha jako muslimové? (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 21. červenec 2011 @ 10:21:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pro mě je nejpodstatnější to že muslimy stvořil ke svému obrazu a také vykoupil ten samý Bůh jako všechny ostatní. Ten který nám říká že máme milovat každého člověka včetně svých nepřátel a v každém ho poznávat. Bůh Abrahamův, Izákův, Jakobův a také Ismaelův a náš. Ten který přislíbil Ismaelově matce že i z jejího syna povstane veliký národ. Židi a muslimové mají mimo jiné společné i to že fyzicky pocházejí z Abrahama a tudíž jsou navzájem bližší pokrevní příbuzní než s námi.
Co se týče muslimů tak se mi zdá že mají momentálně mnohem lepší předpoklady pro budoucnost než my. Na rozdíl od nás dokážou přijmout a vychovat děti, jsou skromnější a čím dál víc jich konvertuje ke křesťanství. Je mezi nimi dost těch kteří jsou za to ochotni zaplatit svou krví a z krve mučedníků vždycky vzešla nová povolání. To je také důvod proč jsou terčem represí a útisku a proč jsou tak tvrdě utlačováni. Na životě, na vzdělání i na majetku. Proč jsou dívky z křesťanských rodin násilím provdávány za muslimy. Kdyby byli tak vlažní a zbabělí jako jsme my, pokoušeli se potichu přežít a dělali Pánubohu ostudu tak by si je spíš pěstovali. Podobná situace je také například v Číně, Vietnamu a v Indii. Útlak a represe pomalu sílí a současně přibývá víry v Krista.
Chtěl bych tímto požádat každého člověka dobré vůle aby se za ně modlil. Za křesťany v muslimských zemích i za celý islámský svět.Re: Věříme ve stejného boha jako muslimové? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 21. červenec 2011 @ 11:54:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Abolla zde upozornil na jednu velmi závažnou věc: "Jednoho Boha lze přece poznat i světlem rozumu bez zvláštního zjevení Božího (Řím 1,20)".
Ovšem takové poznání bude vždy nedostatečné, nesrovnatelné s poznáním zjeveným.


Je tedy Alláh právě oním jedním a pravým Bohem, kterého vyznávají křesťané i židé?

Já tvrdím, že ano, jenom že poznání tohoto Boha je v islámu nedostatečné a je zamlžováno mnoha věcmi špatnými, které islám také hlásá (např. krevní mstu, nadřazenost muslimů nad ostatními, oprávněnost šíření víry mečem, morální oprávněnost lhát, pokud je to ve prospěch islámu (kitmán, takíja,) a pod.


Najednou zde tedy máme dvojí metr, jiný pro židy a jiný pro muslimy:


...""Kdokoli tedy tvrdí, že uctívá stejného boha jako muslimové, popírá Krista"...

Platí - li toto pro muslimy, mělo by to tedy platit stejně i pro židy.


Ani Judaismus není herezí křesťanství.

Ani židé neznají Syna, ("Křesťanství totiž stojí a padá s osobou a dílem Ježíše Krista.")
- přesto nikoho ani nenapadne pochybovat, že židé přesto věří ve stejného Boha, jako křesťané!.


A jak je to mezi samotnými křesťany?
Věříme my sami vůbec ve stejného Boha?
Helena a Didymos věří v Boha v jedné osobě, je to jiný "Bůh", nebo jen jeho nedostatečné poznání?
A podobně to mohou vidět oni.
Mají nás vůbec brát jako křesťany, když náš Bůh je ve třech osobách? Je to snad jiný Bůh, než Bůh Abrahámův a Mojžíšův, který byl nepochybně vnímán v jedné osobě? K jehož podobě mají muslimové i židé z tohoto pohledu blíž, než my sami?

Ono je snadno soudit jiné, že jejich bůh je falešný.

Já tvrdím, že náš Bůh je jeden a ten samý, stejný
- jen úroveň jeho poznání je různá, liší se podle toho, co nám Bůh v průběhu věků o sobě sdělil (J 1,18).

Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v Otcově náručí, ten ho vylíčil.
Re: Věříme ve stejného boha jako muslimové? (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Čtvrtek, 21. červenec 2011 @ 14:54:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Titulek by klidně mohl znít: "Věříme ve stejného boha jako indiáni?"
Je zde někdo s to nějak stručně charakterizovat toho druhého, jiného boha ?
Pokud skupina xy nevěří v toho biblického Boha, pak se nutně obrací k nějakému démonu. Protože jiného Boha není !
Těžko si představit, že muslim vyznává: "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z domu otroctví...." K tomuto vyznání se já, jako křesťan, i každý zbožný Žid, může z celého srdce přidat.Re: Věříme ve stejného boha jako muslimové? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 21. červenec 2011 @ 18:55:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Díky za článek.

  Jen faktickou připomínku: Neřekl bych, že píšeš o tématu článku uvedeném v nadpisu. Pokud se řeší, jestli je něco "stejné", měly by se řešit vlastnosti toho něčeho, ne? Ty řešíš nějakou věrouku mimo ty bohy a ne to, jestli je stejný bůh nebo ne.


  Prakticky:

  Pokud má někdo boha, který se na ty, co miluje, strašně zlobí a sesílá na ně utrpení a nemoci, týrá je a ničí, duševně a fyzicky je mučí a jiný má boha, který ty, co miluje, vysvobozuje a uzdravuje, potěšuje a povzbuzuje, tak je zjevné, že každý z těch dvou má jiného boha, protože ty bohové mají každý jiný charakter a jiné chování.

  Pokud uctívá někdo boha, který své následovníky vede k tomu, aby vzali bombu a vyhodili do vzduchu pár lidí a jiný uctívá boha, který své následovníky vede k tomu, aby vzali bombu a vyhodili do vzduchu pár lidí, tak je dost pravděpodobné, že oba mají stejného boha.

  Jaký je bůh Islámu?Re: Věříme ve stejného boha jako muslimové? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 22. červenec 2011 @ 08:20:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Slávku.

Pokusím se na tvoji otázku o společném Bohu odpovědět z jinačí strany.

Vždycky existuje objektivní pravda, skutečnost, která prostě je. Momo to existuje u každého člověka subjektivní vnímání této skutečnosti, které může být silně zkreslené vlivem neúplnosti informací, ovlivněné citem, či předzvěděním. Proto tolik různých názorů mezi lidmi na jednu a tutéž věc.


Pokusím se to ukázat na příkladu své vlastní osoby: je jen jeden a ten samý člověk, co zde vystupuje pod nickem "oko". To je objektivní skutečnost.

Já sám se subjektivně považuji za křesťana.


Podle tvého subjektivního hodnocení (osoby "ssns") se snad moc nespletu, že i ty mě snad řadíš mezi křesťany.


Ovšem podle Willyho subjektivního názoru křesťanem nejsem.
Viz jeho slova: "V tom případě jsi ty Bohu neustále tvdohlavě a tvrdošíjně odporující a rouhající se lhář!" "
Tato tvá tvrzení jsem označil jako lež, a to lež hnusnou, ohavnou a podlou, rouhající se jedinému pravému Bohu - Pánu Ježíši Kristu". "To, co tu tvrdíš, oko,
jsou hnusné a ohavné lži, které ,ať jsou vědomé či ne, dokazují, že jediného pravého Boha - Boha a Otce Pána Ježíše Krista a Boha a Otce křesťanů neznáš!!!
A proto také nejsi křesťan, poněvadž je nemyslitelné, aby křesťan neznal svého Boha!
"


Přestože oba objektivně mluvíte o jedné a té samé osobě "oko", váš subjektivní pohled ji vnímá natolik odlišně, že se dá říci, že mluvíte každý vlastně o někom jiném!

A podobně to vidím se subjektivním hodnocením Boha křesťanů a Boha muslimů, jejichž podoby jsou tak zásadně odlišné, že se vůbec nedá poznat, že se objektivně mluví pořád o jednom a tom samém Bohu.Re: Věříme ve stejného boha jako muslimové? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 23. červenec 2011 @ 12:30:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Hlavním vyznáním muslima je: “La ilaha illallah”, není božstva kromě Alláha.

Toto vyjádření odlišuje muslima od nevěřících (kafír), od mušríka nebo ateisty. Bez pravého porozumění této fráze nelze pochopit důležitost tohoto vyznání víry.

Arabské slovo ilah míní někoho, kdo je uctíván pro svou velikost, kdo je uctívání hoden, komu se klaníme v pokoře a v podřízenosti. Koncept ilah zahrnuje nekonečnou moc. Sděluje rovněž, že ilah není na nikom závislý a že všichni jsou naopak závislí na ilah. Podobný význam má v perštině khuda, v hindštině deva a v angličtině god.

Slovo Alláh je základní, osobní jméno Boha. Není žádný „ilah“, než ten, jenž má jméno Alláh. To znamená, že není ve vesmíru absolutně žádné jiné bytí, hodné uctívání, než Alláh. Arabské slovo „Tawheed“ znamená Boží jedinost. Žádný člověk, žádný hmotný předmět nemá božskou moc a autoritu, která by byla hodna uctívání a poslušnosti. Pouze Alláh, Pán vesmíru, který nemá u sebe ve svém božství nikoho. To je smysl „illallah“ (jen Alláh)“.

(S. A. Ala Maududi (1903-1979) byl jedním z nejvlivnějších muslimských teologů 20. století)Re: Věříme ve stejného boha jako muslimové? (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pondělí, 25. červenec 2011 @ 17:14:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Modla je vše, co se staví mezi člověka a Boha. Modla může být profánní (kariéra, sport, drogy, ap.), nebo spirituální (opomíjení Boha v modlitbách, nebiblická náboženství, ap).
 
Spirituální modla popouzí Boha nejvíce, protože prosby, modlitby a úctu, které si nárokuje Bůh pro sebe, jsou směrovány k někomu jinému, např. nejrůznějším svatým, tedy mrtvým, či dokonce sochám (Pražské Jezulátko), nebo jiným bohům, apod. Tyto modlitby k Bohu nedoletí, neboť Mu nejsou adresovány a navíc vyvolají Boží hněv!!! Od uctívání mrtvých a soch je k uctívání cizích bohů jen krůček!!! Jenže Bůh je jeden:

5M. 6:4 „Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.“ (Mar. 12:29). 
 
Bůh je Bohem ŽIVÝCH, ne mrtvých (Mt. 22:32)!!!  Panovník Hospodin je Bohem žárlivě milujícím a o člověka se nebude s nikým dělit (2M. 20:5)!

Příkladem je izraelský národ, který VEDLE Hospodina uctíval i Bála, takže na první pohled to nevypadalo jako odpadnutí od Hospodina. Obecně lze říci, že tato dvoukolejnost Hospodin – Bál, vedla k duchovní smrti. Starý Izrael přišel z tohoto duchovního spánku vyburcovat prorok Eliáš – viz tento text:
 
1Kr. 18:21 „Tu přistoupil Eliáš ke všemu lidu a řekl: Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jděte za ním! Lid mu neodpověděl ani slovo.“

Lid mu neodpověděl ani slovo“ – byl překvapen, to nečekal. V jeho informačním světě, do kterého nevěrou upadl a byl v něm vlastní vinou uvězněn (doslova zajat!!!), tato revoluční výzva ani nemohla vzniknout, (nikoho by to ani nenapadlo!!!) – proto musela být do něj přinesena prorokem Eliášem zvenčí. Prorok vede lid izraelský k JEDNOZNAČNOSTI – pryč od duchovní rozbředlosti, duchovní smrti, ve které se nacházeli. VYSVOBOZENÍ MUSÍ PŘIJÍT ZVENČÍ!
 
Tento problém trvá do současnosti:
 
Velkým problémem a největším satanovým svodem je v křesťanství církevní učení typu Kristus plus něco dalšího, ve kterém to „další“ nutně zeslabuje Jeho úlohu. Učení, ve kterém je VEDLE Boha uctíván i někdo jiný, je skvělým a účinným satanovým svodem, neboť Bůh je z něj vytěsňován. Kristus – Panna Maria a svatí, nebo v současnosti Hospodin – Alláh, kteří podle papeže jedno jsou. 
 
Vatikán nepovažuje Písma SZ a NZ za konečné Boží zjevení. Což ovšem znamená, že papežským či koncilním dokumentem není přijetí nebiblického proroka či náboženství principiálně vyloučeno!!!
 
Přijetí Koránu do církevního (neříkám biblického) Kánonu mám za velmi pravděpodobné. Náznaky toho už tu jsou: Lg, Nae, + papežovy výroky v Turecku. Mám za to, že ve střednědobém časovém horizontu ŘKC zřejmě vytvoří kánon nový, pracovně mu říkejme např. NŘK (Nový římský kánon), který bude třísložkový: SZ + NZ a Korán. Tuto trojnost Vatikán svým ovečkám hravě vysvětlí tím, že tato trojnost reflektuje Trojjedinost Boží. A ony mu uvěří! A diskuse o tom, zda je  Panovník Hospodin totožný s Alláhem, rázem ustanou.

Shrnutí:
 
Již jsem napsal: Pán Ježíš jako Boží Syn je v SZ předpověděn, v NZ zjeven, v Koránu pak popřen.

Varujme se dvoukolejnosti a dejme Bohu čest, která Mu právem náleží. Pokud to neuděláme, staneme se necitlivými k Božímu Slovu stejně jako starý Izrael, a budeme kráčet v iluzi že Bohu sloužíme, do zahynutí věčného. Ten, komu Bible nestačí, otevírá dveře nejrůznějším bludům.
 
Bůh se manifestoval pouze v linii Izraele, odkud měl být zvěstován celému světu; kdyby se Bůh manifestoval i jinde, misie by ztratila smysl. Jak jsem již uvedl, jinde se mohly manifestovat pouze duchovní síly stvořené – tedy nižší.  Proto by náš přístup ke Koránu měl být zcela jasný, bez ohledu na to, co v něm souhlasí s Biblí, či nikoliv.
 
BA
 Stránka vygenerována za: 1.21 sekundy