Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Kamila.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16456, komentáře < 7 dní: 314, komentářů celkem: 416621, adminů: 60, uživatelů: 5183  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 303 návštěvník(ů)
a 6 uživatel(ů) online:

JirkaB
Nekdo
Frantisek100
Willy
gregorios777
brusle7

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
113057016
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE
Vloženo Úterý, 31. prosinec 2013 @ 15:12:10 CET Vložil: Stepan

Kritika bludů poslal BohemianAnonymus

Malé zamyšlení nad budoucností

V průběhu řady let se mi dostalo od Pána jistých fragmentárních vidění a vnuknutí, která se nyní pomocí Písma svatého a svých úvah pokusím spojit a vyložit. K  článku NEBLAHÉ SMĚŘOVÁNÍ ŘÍMSKÉ CÍRKVE   (od abigam/a) jsem napsal tento komentář: *  „Jak jsem již v komentáři napsal, textům (Zj. 17) rozumím tak, že se skutečně ŘKC transformuje v apokalyptickou nevěstku. Tato církev má silnou vůli po majetku a bude nadále bohatnout, jak ostatně ukazují i církevní restituce. Že ŘKC směřuje ke světské moci, jakou měla ve středověku je snad jasné. Což znamená, že bude kralovat nad králi země – bude tedy působit časově před *****m a bude mít město jako své mocenské centrum. Je známo, že se ŘKC věroučně sbližuje s islámem. Muslimové tuto povolnost vítají – a islám je v Evropě na nezadržitelném postupu z toho důvodu, že křesťanství je zde mrtvé


Nicméně povolnost jedné strany stupňuje nároky strany druhé. Muslimům věroučné sbližování zatím stačí, načas snad bude stačit i splynutí římského katolicismu s islámem. Ale pak zřejmě přijde chvíle, kdy se s tím muslimové nespokojí a budou chtít VŠECHNO, tj. MAJETEK této CÍRKVE. *  A protože tato bohatá církev zřejmě nebude chtít odevzdat majetek dobrovolně, pak muslimům nezbude nic jiného, než jí tento majetek odebrat silou – a já bych byl skutečně poslední, kdo by jim v tom bránil. A to z toho důvodu, že si jich Bůh použije jako nástroj svého hněvu, stejně jako si kdysi použil assyřanů a babylóňanů ke ztrestání nevěrného Izraele. Majetek se tak stane záhubou nejen pro ŘKC, ale i pro nekatolické satelity, které tato církev zřejmě pohltí. . Po zničujícím konfliktu těchto náboženství bude připravena scéna pro vznik globálního antikristovského náboženství v čele s falešným prorokem. PODLE MÉHO NÁZORU SBLIŽOVÁNÍ OBOU NÁBOŽENSTVÍ NEPOVEDE KE SMÍRU, ALE NAOPAK, KE KONFLIKTU.“ (konec citátu) *   Myslím, že si tento komentář zaslouží dalšího rozvedení a upřesnění. Vycházím při tom z předpokladu, že proces sbližování římského katolicismu s islámem je již nevratný a nemůže skončit jinak, než jeho splynutím – podobně jako je nevratné sbližování nekatolíků s ŘKC. Postupující islamizace Evropy se dotkne i ŘKC, která mu již nebude schopná čelit, už proto, že ŘKC nedokázala porazit islám ani ve středověku, kdy byla v rozkvětu svých sil. Křížové výpravy byly určitě proti duchu našeho Spasitele, neboť Kristus je Knížetem pokoje (Iz. 9:6) a muslimové křesťanům v návštěvách svatých míst (pokud vím), nebránili. Navíc Svatá země byla Hospodinem přidělena dědičně jen izraelskému národu. 


  *   

Že se ŘKC nemůže postavit islámu, je jasné. A z toho důvodu bude nucena se s muslimy dohodnout na sférách vlivu i podmínkách pro jejich fungování. *  Aby ŘKC uhájila svoje majetky, neztratila vliv a iniciativu (což dle mého soudu jistě nechce), pak jí nezbude nic jiného než přejít na stranu islámu a islám všude tam kde má vliv, tedy i v Evropě, pomáhat prosazovat. Pokud by k tomu došlo, pak by to mělo dopad na všechny, kteří nejsou v jednotě s papežem a ŘKC, ale nacházející se v oblasti jejího vlivu. Tím by ale ŘKC odpadla od Krista a stala se tak předobrazem apokalyptické nevěstky, kterou se v budoucnu stane čistě Satanova církev v čele s falešným prorokem – viz Zj. 13; Zj. 17.  *   Podle mne má ŘKC při jednání s muslimy už teď nulový manévrovací prostor, jak ukazují výroky uvedené níže. Je doslova v pasti. Vatikán zřejmě vycházel z předpokladu, že věroučné ústupky a vstřícnost vyvolají adekvátní odezvu na muslimské straně, což se ale nestalo. A protože, jak jsem již ve výše citovaném komentáři napsal, ŘKC která by splynula s islámem, by pak neměla důvod k tomu, aby vlastnila jakýkoli majetek, který by muslimům nepatřil. Mimo jiné i z tohoto důvodu zřejmě dojde ke zničujícímu konfliktu mezi muslimy a odpadlou ŘKC, který bude mít celosvětový charakter, jak naznačuje Písmo. Myslím si, že v tomto konfliktu bude hrát svou roli i skryté úsilí ŘKC o Jeruzalém, které dle mého názoru trvá od křižáckých výprav dodnes. Předesílám, že jde jen o můj osobní názor - nemám pro toto tvrzení žádný důkaz. Ale i muslimové si pro sebe nárokují Jeruzalém. Nicméně i vítězný islám se po tomto střetu vyčerpá, na světovou scénu přijdou nové silné osobnosti jako antikrist a falešný prorok, a tím bude připravena půda pro vznik globálního antikristovského náboženství o němž je zmínka výše, a které vznikne až po vytržení Církve (Mt. 24:40; Lk. 17:34-36; 2Tes. 2:7) a jež ukončí až druhý Spasitelův příchod. Takto mi bylo zatím dopřáno porozumět předmětným pasážím ze Zjevení. Malá odbočka To, že splynutí římského katolicismu s islámem nepatří do říše fantazie, svědčí tyto výroky: 1) Věroučná konstituce Lumen gentium Plán spásy se vztahuje i na ty, kteří uznávají Stvořitele a mezi nimi především na muslimy, kteří prohlašují, že se drží víry Abrahámovy a klaní se jako my, Bohu jedinému.2) Prohlášení římského biskupa při návštěvě Turecka „Ve svých odlišnostech stojíme tváří v tvář víře v jediného Boha; . .“ * To, že ve věku milosti (J. 1:14,17) se dějiny spásy točí jen kolem Božího Syna, je zřejmě jen bezvýznamný DETAIL. 

 * 

Samozřejmě se mohu ve svých závěrech mýlit. Proto jsou event. katolické i jiné protesty zbytečné. Nikoho nekritizuji, ani nenapadám, pouze sdílím své obavy i naději, kterou je pro mne Kristus. Čas ukáže, zda jsem se mýlil, či nikoli. A pokud jsem se mýlil, pak prosím předem všechny čtenáře o odpuštění. Pokud ale vývoj potvrdí to, co jsem napsal, pak pro katolíky (i nekatolíky, která tato církev pohltí), vznikne problém: následovat církev, či Krista? Pokud se sjednotí s církví která odpadla od Krista, pak s touto odpadlou církví vezmou svůj konec. Pokud se ale sjednotí s Kristem, pak přejdou (možná i přes tělesné utrpení), do Jeho náruče. *   Myslím si, že musíme být bdělí, vždy zakotveni v Kristu a sledovat znamení času v naději, že naše vysvobození se blíží. V žádném případě se nechci stát svůdcem druhých, ani se kohokoli jakkoli dotknout. Proto prosím čtenáře (zvláště ty mladší, kteří se počátku těchto událostí dožijí), aby zkoumali, zda a nakolik se můj výklad kryje s aktuálním vývojem. Já netvrdím to, že události, tak jak jsem je popsal, se nutně stanou, ale to, že budoucnosti rozumím ve světle Písma právě takto

*   

V každém případě jsou jasné tyto dvě věci: 1) že se docela dobře mohu mýlit, neboť moje poznání je jen částečné (1Kor. 13:12) 2) že když ukazuji na Krista, jako naši jedinou naději, pak se mýlit nemohu.   Problém vidím tak, že máme být v jednotě s Bohem (J. 17:11; Gal. 3:28), tedy VERTIKÁLNĚ. Pak nás bude pojit tak říkajíc HORIZONTÁLNĚ láska Kristova (2Kor. 5:14), která nemůže být vytvořena lidmi – institučně.   *     Jiný pohled na problém viz:  Ekuména - nekonvenční pohled   

 Buď následujeme Krista (Mt. 8:22; 10:38; 16:24; 19:21; Mar. 8:34; 10:21; Lk. 9:23; 18:22; J. 21:19; 21:22), potažmo Krista jako hlavu církve  (Ef. 1:22; 5:23)  - nebo církev. Tedy Krista -  nebo náměstka Kristova, tedy člověka. Obojí zároveň následovat nelze. K následování církve nejsme Písmem vybízeni. Následování je individuální.   Žd. 13:9 „Nedejte se strhnout všelijakými cizími naukami.“ (EP)                     

2J. 1:9 „Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává v jeho učení, má Otce i Syna.“ (EP)   Všem uživatelům i náhodným čtenářům přeji Boží blízkost v dalším roce. BA  

Podobná témata

Kritika bludů

"MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE" | Přihlásit/Vytvořit účet | 123 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: unshaken v Úterý, 31. prosinec 2013 @ 15:49:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je to dobrý postřeh. Jen hlupák může říci, že dialog křesťanů s muslimy vyústí ke sbližování, či dokonce k ekumenismu - což je úplný nesmysl. Islám stojí na pevných a neměnných základech, jeho mutace jsou víceméně nevýznamné a pokud se vyskytují, jsou převažující muslimskou částí tvrdě potlačovány.

Před časem jsem slyšel svědectví jednoho katolíka, který se zúčastnil podobných sbližovacích diskusí s muslimy. Jenže vztah muslimů byl přesně takovýto (parafrázuji vyjádření onoho katolíka): "Dívali se na mě s pochopením a s jakousi lítostí, jako na zbloudilého nerozumu. A z jejich řečí to bylo víc než jasné: 'Měl by jsi to vaše zastaralé a zvetšelé náboženství upgradovat na tu naši novější a opravdovou víru.'"

Islám neustoupí a jakoukoliv snahu o propagaci a šíření křesťanství tvrdě potlačí. Islám je pevně zakotvená víra založená na jednoduchých principech. Proto je pro mnoho Evropanů tak přitažlivá. Křesťanská víra je založená na rozmanitosti, jako je rozmanitý Bůh. Katolictví je založeno na náboženství, tedy na lidské snaze dobrat se k Bohu podle zásluh. U katolictví jde v prvé řadě o víru v církev, nikoliv v základ, tedy ve skutečného, živého Boha.Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 31. prosinec 2013 @ 15:58:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."U katolictví jde v prvé řadě o víru v církev, nikoliv v základ, tedy ve skutečného, živého Boha."...


Není mou snahou tě hned urážet, ale snad sám pochopíš, co za hloupost jsi vyplodil: Církev je přece tajemným tělem samotného Krista - tedy tělem základu, tělem skutečného živého Boha.


Příště se raději vyjadřuj ke své víře a nesnaž se posuzovat katolickou víru, kterou znáš evidentně jen velmi povrchně.


]


Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: unshaken v Úterý, 31. prosinec 2013 @ 16:21:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko, v reakci na mé vyjádření o katolictví (..."U katolictví jde v prvé řadě o víru v církev, nikoliv v základ, tedy ve skutečného, živého Boha."...)
jsi napsal:

"Církev je přece tajemným tělem samotného Krista - tedy tělem základu, tělem skutečného živého Boha."

To je svatá pravda, ale proč pleteš hrušky s jabkama. Já jsem psal o katolické církvi, ne o církvi Kristově. Ty jen balamutíš a zneužíváš slovíček, vytrháváš je z kontextu a dáváš jim kontext jiný. Právě tak, jak katolická církev proměnila význam Božího slova ve své náboženství, nesnášenlivé ke skutečné víře v Boha a Bohu.

Nedávno jsi psal o diskuzi. Drž se svých slov a snaž se alespoň pochopit, co ti kdo říká.

Bůh s tebou a dej ti, aby nesnášenlivost katolictví z tebe vyprchala.]


Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 01. leden 2014 @ 08:47:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já balamutím?
Vytýkám ti snad já, "nesnášenlivý katolík", že tvá církev není církví Kristovou?

Jak mi dokážeš, že právě tvoje církev neproměňuje význam Božího slova v nesnášenlivost? Kdo z nás tu útočí na církev toho druhého, kdo z nás je tedy nesnášenlivý? (A to ty osobně ještě patříš k těm umírněnějším zde!).

Jestliže hovoříme o katolické církvi, tak si začala prokazatelně říkat církev Kristova už na konci prvního století.

Já tedy nepletu žádné hrušky s jabkama.
Člověk se stává křesťanem naroubováním na Krista ve křtu. On je kmen, my jsme ratolesti a vytváříme s Ním jedinou univerzální církev Kristovu. Kristus a křesťané. Někteří z nás pak vytvářejí společenství kolem Kristem ustanovených pastýřů - vytvářejí společenství církve. Jiní si zase žijí tak nějak sami pro sebe bez společenství církve.

Víra v církev znamená víru v kmen, který nese ratolesti, znamená víru v Krista. Nelze věřit tomuto kmeni a zároveň nevěřit Kristu - vždyť je to jedno a to samé!


Znovu ti říkám, hovoř zde raději o víře svojí, protože když hodnotíš víru katolíků, dostáváš se do postavení ševce, který kritizuje technologii svařování plazmou.

Ševče, drž se svého kopyta, dobře ti radím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Bumerang v Středa, 01. leden 2014 @ 19:22:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Uklidni se katolický *****! Vztek z tebe jenom kape. Sleduji, že pomalu ztrácíš sebekontrolu a stále víc a víc se zamotáváš do svých lží. Ta tvoje "církev" je smilná antikristova děvka, a ty jsi její vazal. Proto jsi v zajetí lží! Ty nejsi naroubovaný na Krista, lžeš sám o sobě, máš plnou hubu lží a lžeš tak, že tomu sám věříš. Je od tebe dost hloupé, když svoje lži písemně zveřejňuješ. Velmi rychle tě pak doběhnou. Lež má krátké nohy a napsaná lež je má nejkratší.
Verba volant scripta manent..


]


Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: unshaken v Středa, 01. leden 2014 @ 20:40:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kam až jsi padl, oko!


..."U katolictví jde v prvé řadě o víru v církev, nikoliv v základ, tedy ve skutečného, živého Boha."...

Co ty na to? Ty se snad nemodlíš "..věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev ..." a nemyslíš tím jen katolickou církev, ale i tu mou, naší... zkrátka církev Kristovu?


Bůh ti žehnej a dopřej rozumnosti!]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 01. leden 2014 @ 20:46:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Ty se snad nemodlíš "..věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev ..." a nemyslíš tím jen katolickou církev,"...


I tobě Bůh žehnej a dopřej rozumnosti!


Ono: "..věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev" je součástí Nicejsko-cařihradského vyznání víry, které se modlíme společně se všemi našimi pravoslavnými bratry.

Snad je moje odpověď dostatečně výmluvná i pro tebe ...

Opravdu takto věříme a mohu ti to dokázat i příslušnými odvolávkami na římskokatolický katechismus.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: unshaken v Středa, 01. leden 2014 @ 20:53:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji oko, že jsi odpověděl po pravdě, v co věříš. Pak ale nevím, proč jsi se do mne obul. Já jsem přece nenapsal nic jiného, než co bylo ve tvé nynější odpovědi.


Bůh ti žehnej a dopřej poznání Jeho lásky. Amen.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 02. leden 2014 @ 09:19:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj.
nemohl jsem souhlasit s tímto tvrzením: "Katolictví je založeno na náboženství, tedy na lidské snaze dobrat se k Bohu podle zásluh. U katolictví jde v prvé řadě o víru v církev, nikoliv v základ, tedy ve skutečného, živého Boha."

To je mylný předsudek, se kterým se zde setkávám opakovaně neustále. Katolictví je založeno především na milosti. To Bůh nás miloval jako první. Víra je milostí, darem. Znovuzrození z vody a z Ducha je také darem, je spasením skrze Krista a jeho zásluhy, naprosto nezaslouženě, bez vlastních zásluh. To je katolictví.
Po vytvoření oboustranného vztahu lásky (člověk odpoví na Boží volání) je pak katolictví o vytrvání v dobrém až do konce (nikoli že bychom nehřešili, ale stále znovu se v pokání ke Kristu vracíme a svoje hříchy Kristu v pokání odevzdáváme), stáváme se lidem, horlivě milujícím dobré skutky. Protože ty nám zase diktuje láska k Bohu i bližním. Nestačí jen naplňovat Zákon (neporušovat co Bůh zakázal), to je minimum. Kdo má příležitost udělat dobro a neudělá, má také hřích. To všechno je také katolictví.

Katolictví tedy není o lidské snaze dobrat se k Bohu podle vlastních zásluh. Toho není schopen naprosto nikdo. I kdyby žil zcela bez hříchu, není v tom žádná zásluha. Neužitečný služebník učinil jen to, k čemu byl stvořen (Lk 17,10).

Já mám osobní přátele i mezi Českými bratry a vím, že v tomto mezi námi není rozdílu ve víře.


]


Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pondělí, 13. leden 2014 @ 09:39:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
„Příště se raději vyjadřuj ke své víře a nesnaž se posuzovat katolickou víru, kterou znáš evidentně jen velmi povrchně.“ Kolosální hloupost. Neexistuje katolická, nebo protestantská víra, ale jen víra v Pána Ježíše Krista. Viz např. Ř. 3:26; Ef. 4:5!!! Vše ostatní je fikce. BA  


]


Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 31. prosinec 2013 @ 16:04:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Tato církev má silnou vůli po majetku a bude nadále bohatnout, jak ostatně ukazují i církevní restituce."...

Jak můžeš být takhle povrchní?

Restituce jsou jen částečným narovnáním křivd a jsou pro stát výhodné.

Asi dvě miliardy ročně (na chod církve , na platy všech duchovních a provoz církevních zařízení) jsou srovnatelné s výdaji, které stát platí na provoz jediného Národního divadla!My katolíci máme v Kristu radostnou jistotu, že Boží plán bude na této zemi naplněn bezezbytku a proto nemáme nejmenší strach o budoucnost.Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Bumerang v Úterý, 31. prosinec 2013 @ 16:36:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Slyšeli jste lživá slova od Oka- katolického antikrista.


]


Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 31. prosinec 2013 @ 18:56:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...vo vzťahu k rímskej cirkvi je zaujímavé že vždy v dejinách boli ľudia ktorí stotožňovali rímsku cirkev s antikristom...reformácia ako celok poznala v rímskom náboženstve odpadlú cirkev...všetky prebudenecké hnutia v minulosti stotožňovali rímske náboženstvo z antikristom...všetci veľkí kazatelia 18-19. st. Wesley, Spurgeon, Taylor...rozpoznali antikristovský duch Ríma...je až zarážajúce že zmena nastala príchodom charizmatického hnutia počiatkom 20.st...postupný odklon od klasického pohľadu na Rím je evidentný podnes...spájanie a hlavne iné videnie voči Rímskej cirkvi má za následok ,,náboženský guľáš,, kde je jedno v čo veríš, hlavne že je zachovaný mier na úkor pravdy...

ivanpRe: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Bumerang v Úterý, 31. prosinec 2013 @ 20:01:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, přesně tak. Mír na úkor pravdy, a dodávám pravdy evangelia. Kristovo slovo je pro ekumeniky když dobře, tak až na druhém místě. Falešný mezináboženský mír je to čím ekumenismus obluzuje. Je pokoj a nic, nic nehrozí řeknou, až se ekumenické dílo globálně završí, babylonská věž bude dostavěná. Co bude následovat víme.


]


Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Úterý, 31. prosinec 2013 @ 23:21:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jen bych doplnil ve zkratce: Vatikán byl po většinu  dějin ŘKC strůjcem pronásledování. Židů, nekatolíků i muslimů. Islám bude v dohledné době v Evropě dominovat, protože křesťanství (jak jsem již napsal), je mrtvé. Křesťané, katolíci i nekatolíci přestali být solí země. Písmo praví: Mt. 5:13 „Vy jste sůl země. Jestliže sůl zmařena bude, čím bude osolena? K ničemuž se nehodí více, než aby byla ven vyvržena a od lidí pošlapána.“ (BK) Jestliže tedy islám bude v Evropě dominovat, bude římský katolicismus odsunut stranou a pokud nechce být poražen (a já věřím, že nechce), může přežít jen tehdy, přidá-li se na stranu vítěze. A protože islám postupně dobývá svět, bude i římský katolicismus do tohoto procesu zapojen, třebaže v něm bude hrát jen druhé housle. Sbližování římského katolicismu s islámem je v plném proudu. Výroky římského biskupa v Turecku, Konstituce Lumen gentium a další, zdůrazňují, že římští katolíci a muslimové věří v jednoho Boha. Nicméně se s těmito výroky operuje tak, aby vznikl dojem, že křesťané a muslimové věří v jednoho a téhož! Boha -  což není pravda.  Ale smír mezi ŘKC a muslimy nemůže být trvalý, protože za odpadnutí od Boha musí přijít trest a já věřím, že si Bůh (jak jsem již napsal) použije muslimy jako nástroj svého hněvu, stejně jako si kdysi použil assyřanů a babylóňanů ke ztrestání nevěrného Izraele. Mám za to, muslimové nemohou uznat římské katolíky za sobě rovnocenné už z toho důvodu, že muslimové od svých článků víry neustupují a katolický postoj v nich ani nemůže vzbudit uznání, tím méně pak respekt. BARe: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 01. leden 2014 @ 09:46:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Křesťanství není mrtvé.
Minimálně u nás, v římskokatolické církvi (za jiné církve si netroufám hovořit), zažívá nebývalý rozkvět co do kvality víry. Ubyla kvantita, zvýšila se kvalita.

Brány pekelné církev nikdy nepřemohou.
Vy odpírači zde už dávno nebudete, ale katolická církev zde bude stále.

..."Vatikán byl po většinu  dějin ŘKC strůjcem pronásledování. Židů, nekatolíků i muslimů."...
Ubohá, ničím nezdůvodnitelná lež.


..."aby vznikl dojem, že křesťané a muslimové věří v jednoho a téhož! Boha -  což není pravda. "...
Muslimové, židé i křesťané věří v jednoho a téhož Boha - Boha Abrahámova. Všechna tři jsou tedy Abrahámovská náboženství.


Rozdíl mezi námi je jenom ve hloubce poznání tohoto Boha.
Křesťanům toho hodně o svém nebeském Otci i o Duchu svatém (který je zosobněná láska mezi Otcem a Synem) prozradil jeho Syn Ježíš Kristus, zatímco židé ustrnuli v zakonzervované víře Starého zákona.
Muslimové pak, přestože věří a doufají v téhož Boha, jako my, jsou zmateni ďábelskou podobou islámu od samozvaného proroka Mohameda, pokryteckého oportunistického araba, který si nezaslouží nejmenší úctu ani za to, jakým způsobem žil. Pouštní lupič, gangster vymáhající výkupné a neštítící se posílat vrahy na osmdesátileté starce a ženy (kojící matku), kteří mu odporovali, polygamista, který nenechal jednu ženskou sukni na pokoji. Číst v Koránu "biblické příběhy" v jeho úpravě, je skutečným utrpením.

Přesto obyčejní prostí muslimové mohou žít i ve svým omylech (za které přece nemohou) ve správném vztahu s Bohem a to se projevuje i na jejich lásce k bližním.
 ]


Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Karolina v Středa, 01. leden 2014 @ 13:02:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ráda bych reagovala na příspěvek "oka", i když se mi nelíbí rétorika některých dalších diskutujících. Měli bychom se zabývat a předkládat biblické texty či historická fakta, emoce pak spíše sehrávají negativní roli. Sám Kristus často mohl "naservírovat" protivníkům tvrdé odpovědi, ale dokud to šlo, vždy se snažil jednat, aby vzbudil zájem o nebeské věci. Jinak řečeno "chceš-li kázat Krista, nevol způsob Antikrista". I kdybys měl tisíckrát pravdu, pokud nebude předložená s láskou, nic nepořídíš...
Tak tedy k věci:
-nejprve k textu Mat 16:18  brány pekel ji nepřemohou
Tento text je zajímavý, je v něm totiž taková slovní hříčka. To vedlo v minulosti k určitému nepochopení a následnému rozvoji učení o Petrovi. V řečtině zní jméno apoštola "petros" (kámen) a je rodu mužského, zatímco slovo skála "petra" je rodu ženského.
Věta pak zní-ty jsi Petr(kámen, část skály) a na té skále postavím svou církev. Kdo je tou skálou je nasnadě, stačí si zadat slovo skála do vyhledávače na biblickém serveru. Pojí se, mimo běžného užití, pouze s Hospodinem, kromě této, někomu nejasné, pasáže. Není úplně férové postavit na nejasném textu celou soustavu "jasných" názorů.Občas se to děje-na nejednoznačném textu se naroubují další nejasnosti a pak můžeme z bible dokázat, co chceme. Navíc gramatika ukazuje, že církev není postavena na "petros", ale na "petra".
Nakonec, sám Petr se za základ církve nepovažoval, člověk nemůže být základem církve, protože proti "bránám pekelným" nemáme bez Krista šanci. Proto Petr vyzdvihoval jako základ a hlavu církve svého Spasitele Ježíše.
1Pe 5:10
Sám Petr čekal nové nebe a zemi 2Pe 3:13, jeho naděje byla v tom, že se vrátí Kristus 1.Pe 4:7;5:4; 2.Pe 3:11-13
Za úhelný kámen považoval Krista 1Pe 2:6, nejvyššího pastýře 1Pe 5:4
Kristus viděl, že Petr má obdarování vést lidi k Němu J 21:15, ale Petr byl omezen jako člověk věkem a místem, žil již zřejmě pouze cca 30 let po odchodu Krista a zemřel. Jeho naděje byla ve vzkříšení svým Spasitelem při opětovném návratu Ježíše na zem. Až tedy bude vzkříšen, bude se velmi divit,jak někteří dokázali zacházet s Božím slovem...
Boží církev opravdu nebude přemožena peklem, protože je založena na samotném Kristu, ne na padlém člověku. Síla církve nepramení z lidí, ale z Boha. Takže "katolická církev", stejně jako jiné církve, zde nebudou stále, to odporuje tomu, co říká Písmo, vše má svůj čas, nakonec zde bude pouze jedna církev-Ježíše Krista. 

Ještě k problému pronásledování ŘKC.
Snad pár faktů:
-při tzv.křížových výpravách, iniciovaných papeži od Urbana II., byli vyvražďováni židé v Porýní a jinde po desetitisících
-potupné označení Židů, zřizování ghet, omezení náboženských a politických svobod, bylo nařizováno vládci, kteří byli prakticky bez výjimky katolíky, je nutné dokládat papežské výnosy proti židům jako historickou skutečnost?
-stejně tak papežové odsoudili bulami svobodu vyznání, svědomí, prokleli jinověrce, kacířství prosadili jako zločin proti státu. Ještě v 19. a 20. století protestovali bulami proti rodícím se demokratickým ústavám Rakouska, Belgie aj., které zakotvily svobodu vyznání do svých zákonů - je opravdu potřeba tyto známé věci dokládat?
-naše země zažila čarodějnické procesy na základě knihy Kladivo na čarodějnice, posvěcené papežem, jezuité slídili po kacířích, zvláště z Jednoty bratrské, v době po Bílé Hoře nutili ke katolictví, pronásledovali protestanty, je nutné o tom pochybovat?
-dekrety Říma, že biskupové budou potírat kacířství(rozuměj nekatolickou víru), dosud platí, nemohou být uvedeny v platnost jen kvůli tomu, že církev ztratila politickou moc, kterou měla přes 1000 let...

Kristus kdysi řekl "po ovoci poznáte", slova mohou být pěkná, ale rozhoduje ovoce. Jaké ovoce přináší křesťanům život v muslimských zemích? Opravdu je Bůh muslimů stejný, když má správný muslim jinověrce zabíjet, Ježíše neuznává jako Spasitele? Učil Kristus své následovníky, že pokud změní víru, je povinnost rodiny dotyčného zabít? Učil, že členem církve, bratrstva se člověk rodí nebo stává svým vyznáním a křtem?
S židovstvím se bible vypořádává v evangeliích a pak v dalších částech, jisté je, že židům cestu k Bohu zatarasili sami křesťané, celou dobu byli židé od falešných "následovníků Krista" pronásledování a vše vyvrcholilo v šoa. 
Pokud je pro věřícího více tradice, zvyky než Boží slovo a pokud nemá v srdci lásku, která se projeví i ovocem, asi nevěří v Boha, který je představen v bibli, ale v něco jiného. Proto bych za to, že židé, křesťané či muslimové věří ve stejného Boha, ruku do ohně nedala.

]


Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: svata_tradicia (svatatradicia@jesuits.tv) v Středa, 01. leden 2014 @ 15:04:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.jezuiti.sk/
karolino, jedinou pravou cirkev pekelne brany nepremohou a nepremphou. Koukni jak roste zejména v Nizozemí : http://www.lifenews.sk/node/5780


]


Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 01. leden 2014 @ 19:20:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."V řečtině zní jméno apoštola "petros" (kámen) a je rodu mužského, zatímco slovo skála "petra" je rodu ženského.
Věta pak zní-ty jsi Petr(kámen, část skály) a na té skále postavím svou církev. Kdo je tou skálou je nasnadě, stačí si zadat slovo skála do vyhledávače na biblickém serveru. Pojí se, mimo běžného užití, pouze s Hospodinem, kromě této, někomu nejasné, pasáže.... Nakonec, sám Petr se za základ církve nepovažoval, člověk nemůže být základem církve, protože proti "bránám pekelným" nemáme bez Krista šanci."...

Karolíno zdravím.
Nejdříve naprosto souhlasím, že : I kdybys měl tisíckrát pravdu, pokud nebude předložená s láskou, nic nepořídíš ...


Pokusím se zde reagovat svým názorem:
Člověk sám opravdu nemůže být základem církve. Ale "ratolest" Petr, naroubován na vinný kmen, může být po odchodu Krista na nebesa nositelem určité služby v církvi. Naroubován na Kristovo tajemné tělo čerpá přece s Krista životodárnou mízu a může zcela oprávněně hovořit jeho jménem, může Krista viditelně jako autorita stmelující církev zastupovat.
A Petr to taky dělá, viz jeho vystupování ve Skutcích coby mluvčí celé církve.

Kristus je tedy opravdu ta nejpůvodnější skála církve, ale právě proto měl plné právo ustanovit Petra "Skálou", na které zbuduje svou církev. Je to zcela zvláštní služba v hierarchicky uspořádané církvi.
Petr byl také prvním z apoštolů ustanoven pastýřem všech Kristových ovcí - o tom snad není sporu! Je to v Písmu černé na bílém (J 21,15-17) a žádného druhého z apoštolů takto výslovně nepověřil. Pavel se odvolává na Ducha svatého, který až později (po nanebevstoupení) ustanovil i ostatní apoštoly pastýři stáda (Sk 20,28) - ovšem Petr zůstal stále mezi apoštoly jako první mezi rovnými i nadále..
(Lk 10,16)

Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne; kdo odmítá mne, odmítá toho, který mne poslal.“

Petr tedy svoji autoritu vést církev, být mluvčím církve, čerpá od Krista - byl jím vyvolen (Mt 16,18).
Právem říká:
A když došlo k velkému dohadování, vstal Petr a řekl jim: "Bratři, vy víte, že mě Bůh mezi námi odedávna vyvolil, aby pohané slyšeli slovo evangelia z mých úst a uvěřili. (Sk 15,7)
(Cožpak ostatní apoštolové nehlásali evangelium i pohanům? Tak jaký to pak dává smysl?)


V řečtině sice zní jméno apoštola "Petros", ovšem Kristus hovořil aramejsky, nikoli řecky! Použil slovo "Kéfas", což v aramejštině znamená jak skálu, tak i kámen. Jelikož byl Petr mužem, nešlo přeložit do řečtiny mužský rod "Kéfas" na ženské  "Petra". Proto v řeckých textech máme mužské jméno Petr, nikoli Petra...


Co je jisté, že Kristus zde opravdu účelově použil slovní hříčku (nebudeš se už jmenovat Šimon, ale budeš se jmenovat "Kéfas").
Nové jméno je v biblické mluvě i nositelem nového poslání
(srovnej třeba nové jméno starozákonního Jakuba na Izrael).

Petrovo poslání (jakož i poslání nástupců v jeho službě z moci Ducha) je v napojení na Krista viditelně suplovat neviditelnou skálu církve - Krista. Síla církve tedy opravdu nepramení z lidí, ale z Krista. Ale to je pro nás katolíky samozřejmostí. Kristus je ve svých údech církve viditelně tajemným způsobem přítomen.
Je častým omylem, že katolíci považují za jedinou Kristovu církev pouze církev římskokatolickou. Není tomu tak. I církev římskokatolická je jistě Kristovou církví (s Petrovým nástupnictvím), ale je spousta dalších církví s odlišnou liturgií, ale v jednotě s Petrovým stolcem. Je také řada dalších církví, které nemají plnou jednotu s Petrovým stolcem - ale i tak mají právoplatné pastýře (biskupy) a jsou také církví Kristovou. A do Kristovy univerzální (a jediné církve - jinou nezaložil) patří také naprosto všichni pokřtění, i když třeba momentálně bloudící v různých denominacích a bez právoplatných pastýřů.
Každý, kdo byl pokřtěn do Krista, byl naroubován na Krista a stal se údem církve Kristovy. Stal se tak už navždy dítětem Božím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Bumerang v Středa, 01. leden 2014 @ 19:34:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, to je ten tvůj typický katolický manipulatiní sloh, začneš u pěstování jablek a skončíš u hitlerova kníru. Zdůvodníš cokoliv čímkoliv. a to jen proto, aby ta tvoje římská nevěstka byla v "právu". Stejně to dělal i Hitler, který rétorikou ve stejném stylu obhajoval práva německého národa, stejně jako katoličtí antikristi obhajují po staletí práva římské církvevní nevěstky. Tvoje vysvětlování je manipulativní, stupidní, lživé a pokrytecké.
Fuj! 


]


Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 01. leden 2014 @ 19:36:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ještě ke tvým dalším "faktům".
Navrhuji, pokud tedy chceš, vybrat si z nich jen jeden a ten probrat dostatečně do hloubky i se všemi historickými souvislostmi.  Jinak je to jen povrchní tvrzení v rovině bulváru. Nelze z mé strany patřičně reagovat na tak rozdílnou změť různých tvrzení.

Např. křižácké tažení byla vyprovokována roztahovačnou politikou vládnoucí muslimské dynastie Fátimovců, kteří zabraňovali křesťanským poutníkům v cestě do Jeruzaléma, na cestách je navíc přepadali a olupovali.

Já nikde netvrdil, že nebyli i papežové špatní, že křesťané nepáchali také zločiny. Ale vždycky je třeba odlišovat učení křesťanů od chování konkrétních křesťanů, učení islámu od chování muslimů.

Když křesťan páchá zločin, nenajde pro něj oporu v učení církve. Když muslim páchá zločin, jedná podle učení islámu. V tom spatřuji zásadní rozdíl a taky zásadní dopady na civilizaci křesťanů i civilizaci muslimů..]


Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Bumerang v Středa, 01. leden 2014 @ 23:49:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nikde jsi netvrdil, že nebyli i papežové špatní? Takže přiznáváš, že špatní papežové byli. Jenže takovým tvrzením se dostáváš na tenký led, když zde obhajuješ NEPŘERUŠENOU apoštolskou posloupnost! Otázky Oko:

Byla špatnými papeži apoštolská posloupnost přerušená? Nebo špatní papeži do posloupnosti patří? Pokud do ní patří, jak mohli při vkládání rukou předat to, co již neměli? Patřil do apoštolské posloupnosti i papež Štěpán VI? http://cs.wikipedia.org/wiki/Synoda_mrtv%C3%BDch

Odpověz na tyto tři otázky Oko, jestli tedy na to tvé mentální schopnosti vůbec stačí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 02. leden 2014 @ 09:02:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvoje mentální schopnosti ještě nestačily k tomu, abys pochopil, že s vulgárními sprosťáky se nehodlám bavit vůbec o ničem?

Jsi docela trapný svým opruzováním. Nikdo o výblitky tvého nitra (žumpy) nestojí. Najdi si sobě rovné a tam se častujte nadávkami navzájem.

Já na takový druh "dialogu" prostě nemám.

Je mi tě jen líto, jak hluboko může člověk klesnout.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Úterý, 14. leden 2014 @ 11:13:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když odmítá odpovědět, ujal bych se toho sám. A to tímto komentářem , z něhož vyjímám: Ten, kdo staví na základě, jímž je Kristus, apoštolové a proroci, ten zůstává v Kristově nezkaleném učení, tedy patří mezi královské kněžstvo (1Pt. 2:9) a je v duchovní sukcesi přímo od Krista a Jeho apoštolů Ve světle Bible se římský institut apoštolské sukcese hroutí jako domeček z karet. BA


]


Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Bumerang v Středa, 01. leden 2014 @ 19:11:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko: Brány pekelné církev nikdy nepřemohou.
Vy odpírači zde už dávno nebudete, ale katolická církev zde bude stále.
Překlad lživých oko- pojmů:
Odpírač= kristovec vydávající svědectví pravdy o římské nevěstce.
Katolická církev= biblická církevní nevěstka, padlá smilná žena sedící na šelmě.
Církev= Kristova církev vedená Kristem v Duchu svatém.

Odpíračům římské nevěstky katoličtí antikristi upírají odjakživa všechno, i Boha. Za to muslimský bůh je stejný jako ten katolický:
Oko: Muslimové pak, přestože věří a doufají v téhož Boha, jako my, jsou zmateni ďábelskou podobou islámu od samozvaného proroka Mohameda..


..."Vatikán byl po většinu  dějin ŘKC strůjcem pronásledování. Židů, nekatolíků i muslimů."...
Oko: Ubohá, ničím nezdůvodnitelná lež.
NE OKO, ŽÁDNÁ LEŽ! JEN PRAVDA KTEROU NECHCEŠ SLYŠET ANI VIDĚT!]


Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 02. leden 2014 @ 13:40:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Muslimové, židé i křesťané věří v jednoho a téhož Boha - Boha Abrahámova. Všechna tři jsou tedy Abrahámovská náboženství.


Tímto výrokem jsi Oko, asi nechtíc, prozradil o čem je tvá víra - víra v lidské informace - v literu. Tobě řekne muslim, že věří v boha Abrahámova a Ty věříš, že je to stejný bůh v jakého věřil Abraham. Žid Ti řekne, že věří v Boha Abrahámova a Ty věříš, že je to stejný Bůh, v jakého věřil Abraham a ten muslim. Kdežto duchovní člověk ví, že oba, nechtíc, nemluví pravdu. Oni sice mluví o Bohu Abrahámovu a odkazují se na písma, ale Jeho Ducha nepoznali. Kdyby muslim poznal duchovně Ducha Boha Abrahamova, tak by věděl, že Ježíš Kristus nebyl jen prorok, ale Boží Syn. Kdyby Žid poznal duchovně Ducha Boha Abrahamova, tak by přijal Ježíše Krista jako svého mesiáše. To, jak se židovští náboženští představitelé stavěli k Ježíšovi je toho jasným důkazem. Oni říkali, že jsou dětmi Abrahámovými, ale Ježíš jim řekl, že jejich otec je ďábel. Jinými slovy: oni se hlásili k písmu jako k tradici předků, ale osobně(v srdci, v Duchu) Boha nepoznali a žili jen prázdné náboženství lidského rozumu a představ.Proto v Ježíšovi nepoznali Božího Syna a nechali ho ukřižovat jako rouhače. Takže je jasné, že ve skutečnosti Boha Abrahámova nepoznali, ač se k němu hlásili.Stejně tak dnes žijí miliony křesťanů, kteří sice ústy vyznávají Ježíše jako svého Boha, ale jeho Ducha nepoznalia nepřijali ve svém životě jeho vládu. Takovíto křesťané pak mohou tvrdit, že jejich bůh je totožný s bohem Židů a muslimů. Ale skutečně stejného Boha mají jen lidé, kteří živého Boha poznali duchovně ve svém srdci. Setkali se s ním ve svém duchu a přijali jako Otce a Pána.


]


Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 02. leden 2014 @ 18:10:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já věřím, že je jenom jeden Bůh, který stvořil křesťany i pohany, židy i muslimy.

Každý člověk určitým způsobem vstupuje do společenství s tímto Bohem, každý je tímto Bohem oslovován. Křesťané i muslimové.

Když Bůh stvořil člověka, vložil do něho nebeské símě, jakýsi druh schopnosti živější a světlejší než jiskru, aby osvítila ducha a dal mu rozlišení mezi dobrem a zlem. Tomu říkáme svědomí, které je přirozeným zákonem.(sv. Dorotej z Gazy).

Svědomí nás tedy ujišťuje, že je v nás nějaká schopnost, která je spolu s vědomím. Má funkci tam, kde jde o osobní rozhodnutí mravní.
Ale výraz se v dějinách vyvíjel.
To, čemu říkáme dnes svědomí, se původně označovalo slovem srdce.
Je to hlas samého Boha, který mluví k člověku, kterého stvořil. Je tedy hlas svědomí první a základní pramen zjevení. Adamovi v ráji stačil, nepotřeboval psaného zákona. Hříchem se ten hlas ohlušil. Aby se svědomí znovu probudilo, posílal Bůh lidem proroky, kteří mluvili a psali. Písmo svaté není tedy k tomu, aby svědomí "nahradilo" zákonem, ale k tomu, aby je vytříbilo duchem Božím. Ten pak zase začíná mluvit silně a zřetelně.


Dnes si často myslíme, že hlavním nebo dokonce výlučným cílem zpytování je poznat své hříchy a chyby, abychom činili pokání a rozhodli se polepšit se. Někoho možná překvapí texty dávných duchovních vůdců, kteří zrazují od příliš podrobného zpytování chyb. Daleko důležitější je být pozorným k božským vnuknutím a uvědomovat si Boží přítomnost v srdci. Ten, kdo je pozorný k Bohu ve svém osobním životě, objeví jeho prozřetelnost ve všem, co se děje v každou chvíli každého dne. Zpytování svědomí se pak stane tím, co nazývají "kontemplací prozřetelnosti". Je to každodenní úsilí každého, aby pochopil své "posvátné dějiny", svá setkání s Bohem. Pod tímto zorným úhlem jsou psány dějiny v Bibli, tak máme vidět i náš život.

V celém vesmíru není jiného Boha, než jenom tento jediný - Stvořitel.
Pokud kdokoli z lidí v modlitbě ze srdce volá k Bohu, slyší ho jen On jediný a odpovídá na modlitby zase jenom On..

Všichni máme stejného Boha (i když jej nazýváme různými jmény), jen naše poznání tohoto Boha je různě hluboké - či individuálně povrchní?
]


BohemianAnonymus píše z blázince? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 01. leden 2014 @ 19:35:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Další pozdrav z blázince? Mě je to jedno, jsem zde jako katolík host a jen se divím, že protestanti tolerují, jak jim fanatici, zdravotně labilní nebo zoufalci jako Bumernag nebo pomatenec   BohemianAnonymus  z jejich serveru dělají prezentaci zdravotně nezpůsobilých primitivů. Opravdu protestanští bratři jste zde v diskusi tak duchovně prázdní, že nejste schopni diskusně vykopnout primitivy, kteří nepoškozují nás katolíky a ŘKC, ale vás protestanty, neboť vy jste se zde ujali moderování ekumenické diskuse? Bohužel vaše mlčení je i vaší odpovědí na urážku vaší víry a vašeho křesťanství. Nejste schopni obhájit svoji víru, jak můžete být světlem pro tento svět, když tolerujete Satana, jak vám bourá váš ekumenický server? Re: BohemianAnonymus píše z blázince? (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Středa, 01. leden 2014 @ 19:48:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
martínku, jen tak pro pořádek: koho následuješ ty? Satana, církev (řkc) nebo Krista? Z tvých příspěvků to není někdy úplně jasné a jindy je to tak jasné, až to bolí!


]


Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Středa, 01. leden 2014 @ 19:45:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bratr farář Marius Baar ve své knize „Das Abendland am Scheideweg“ se táže: Je-li Bůh izraelský a Bůh muslimů totožný – proč tedy existuje nepřátelství a boj mezi muslimy a židy?   V jednom článku jsem vysvětlil rozdíl mezi oběma Bohy takto:   Bible:
1)
 Hospodin je Bůh Izraele, kterého vyvedl z Egypta. (2M. 20:2) 2) Boží Syn je zakotven v písmech SZ i NZ.(např. Iz. 7:14; Iz.9:1-6; Ž. 2:7, Ž. 2:12; Lk. 3:22; J. 3:16).
3) Trojice je tajemná koexistence tří Božích Osob: Otce, Syna a Ducha sv. v dokonalé jednotě.

Korán:
1)
 Alláh je Bohem Arabů. 2) Alláh nemá Syna 3) Trojice je zde uznávána jen jako nesourodá trojice tvořená Bohem, člověkem Ježíšem (který není uznáván jako Boží Syn), a Marií, Ježíšovou matkou.  KDE  JE  PRAVDA?  KOLEM  BOŽÍHO  SYNA  A  JEHO  OBĚTI  NA  KŘÍŽI  SE  VŠE TOČÍ – TEDY BOŽÍ SYN JE V CENTRU NOVOZÁKONNÍ ZVĚSTI.  BEZ  BOŽÍHO SYNA  CELÝ  NOVÝ  ZÁKON  I CELÉ  KŘESŤANSTVÍ  PADÁ!   A PROTO SE MUSLIMŮ PTEJME, ZDA UZNÁVAJÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA ZA BOŽÍHO SYNA! POKUD NE, VĚC JE JASNÁ.   Já osobně jsem se s muslimem, který uznává Pána Ježíše Krista, jako Božího Syna nesetkal. A je to logické – kdyby Ho uznal, pak už by nebyl muslimem.   Pán Ježíš řekl toto:   J. 14:6 „Dí jemu Ježíš: Já jsem ta cesta, i pravda i život. ŽÁDNÝ NEPŘICHÁZÍ K OTCI NEŽ SKRZE MNE.“ (BK)   Tedy cesta k Otci je exkluzivní, je jediná.   Jestliže římští katolíci tvrdí, že: Rozdíl mezi námi je jenom ve hloubce poznání tohoto Boha.“ – pak si kladu otázku, proč na tuto hloubku (Pána Ježíše Krista jako Božího Syna) římský biskup při své návštěvě Turecka muslimy neupozornil a ani římští katolíci nevedou na toto téma (pokud je mi známo) s muslimy dialog. Takový dialog by se ovšem rovnal zvěstování Krista, a z toho bych měl upřímnou radost. Dále viz:  Základní rozdíly mezi Koránem a Biblí. Část 1.  Základní rozdíly mezi Koránem a Biblí. Část 2.  Základní rozdíly mezi Koránem a Biblí. Část 3. BARe: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 01. leden 2014 @ 19:59:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestliže jeden zná z fyziky tak akorát Newtonův gravitační zákon a druhý bravurně zvládá Einsteinovu teorii relativity, rozdíly v jejich názorech na dění ve hmotném světě budou diametrálně odlišné podle úrovně jejich znalostí. To je snad jasné.


Podobně, jestli muslimové nepoznali Syna (mezi námi, Židé Krista taky neuznávají za Božího Syna a Židům už nevyčítáš, že mají jiného Boha, než křesťané?), je pochopitelné, že jejich víra bude zkreslená podle úrovně jejich znalostí o Bohu.


To však neznamená, že pokud se muslim s upřímným srdcem modlí k Bohu, že Bůh ho snad neslyší.


]


Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Středa, 01. leden 2014 @ 20:19:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud se muslim modlí s upřímným srdcem k Bohu (s velkým "B"), může to znamenat jediné, že tím okamžikem přestává být muslimem. A jinak, i když v arabštině Alláh znamená "Bůh", islámský Alláh není křesťanský Bůh (Otec Pána Ježíše Krista)!


]


Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 01. leden 2014 @ 20:40:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...."i když v arabštině Alláh znamená "Bůh", islámský Alláh není křesťanský Bůh (Otec Pána Ježíše Krista)!"...A co židovský Bůh, Bůh Abrahámův?
Právě k tomu se přece muslimové modlí!


Vždyť ani židovský Hospodin, Hospodin Abrahámův pro židy nemá Syna, Ježíše Krista!  Ani on přece není pro židy Otcem Pána Ježíše Krista!

Taky to podle tebe není ten pravý Bůh, ke kterému se modlí křesťané, nebo budeme snad měřit dvojím metrem, jinak židům a jinak muslimům?


]


Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Středa, 01. leden 2014 @ 20:46:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
muslimové věří v Boha Abrahama, Izáka a Izmaele a říkají, že Bůh nemá syna, protože nemá manželku - mluvil jsem s nimi (mešitu máme za rohem domu, kde bydlíme), takže vím, že jejich bůh není můj Bůh.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 01. leden 2014 @ 20:50:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."takže vím, že jejich bůh není můj Bůh"...

To je ovšem jen tvůj závěr, tvůj omyl. Bůh je opravdu jenom jeden, co stvořil nebe i zemi.


I židé říkají, že Ježíš Kristus není Boží Syn. Jejich Bůh tedy logicky také není tvým Bohem?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Středa, 01. leden 2014 @ 20:56:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Věřící Židé (když už!) nic takového neříkají!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 02. leden 2014 @ 09:21:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zeptej se tedy žida, zda věří, že Ježíš Kristus je Boží Syn!

V tomto jsou židé s muslimy zajedno.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Čtvrtek, 02. leden 2014 @ 13:45:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Viděl a slyšel jsem Žida, který měl přítele - katolíka - a ten řekl: "Židé očekávají Mesiáše a křesťané očekávají druhý příchod Ježíše Krista, a když se ukíáže, že je to jedna a ta samá osoba, já s tím nemám problém."


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Středa, 01. leden 2014 @ 20:58:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, Bůh, Stvořitel nebe a země, je jeden, ale muslimský "Alláh" to není - to je jen jeden z mnoha bohů!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 02. leden 2014 @ 08:54:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když máš mešitu za rohem, tak se muslimů zeptej, zda je jejich Alláh jen jedním z mnoha bohů.

Zeptej se jich, kdo stvořil nebe i zemi, zda Alláh nebo jiný bůh!

Islám se formálně přijímá formulí muslimského vyznání víry (tzv. šahada), které zní: "Vyznávám, že není boha kromě Alláha, vyznávám, že Mohamed je posel Boží."


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Čtvrtek, 02. leden 2014 @ 13:40:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zeptej se jich, kdo stvořil nebe i zemi, zda Alláh nebo jiný bůh! Pro se jich měl ptát na to, co já vím a oni ne?!

Islám se formálně přijímá formulí muslimského vyznání víry (tzv. šahada), které zní: "Vyznávám, že není boha kromě Alláha, vyznávám, že Mohamed je posel Boží." No, a?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍR (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 02. leden 2014 @ 18:43:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Proč bych se jich měl ptát na to, co já vím a oni ne?"...


Třeba proto, abys pochopil, čemu oni vlastně věří a nemusel to hádat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Čtvrtek, 02. leden 2014 @ 18:55:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nechci chápat, čemu věří, protože vím, že věří špatně respektive nevěří v jediného pravého Boha a věčný život - Pána Ježíše Krista (1J 5:20)!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍC (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 03. leden 2014 @ 09:38:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když nepochopíš, čemu věří, nemáš ani šanci jim hlásat Krista.

Znát nepřítele (islám) je přece základní podmínkou pro vítězství nad ním.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 03. leden 2014 @ 09:59:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, i Pastafariáni věří, že je jen jeden bůh a že stvořil svět. Tohle je přesně téma o té předělávce desatera, o které jsme se bavili nedávno, a rozdílu mezi "v jednoho boha věřiti budeš" (což splňují i muslimové) a "já jsem tvůj bůh, nebudeš mít jiné bohy mimo mne" (což muslimové nemají). Muslimové věří, že je jeden bůh, ale ten bůh je jiný než bůh kterého mají křesťané a židé.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍR (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 04. leden 2014 @ 09:47:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Muslimové věří, že je jeden bůh, ale ten bůh je jiný než bůh kterého mají křesťané a židé."...


Toníku, já ti rozumím, ale nesouhlasím. Je to jen tvůj osobní názor, postavený na vodě. Zkus ho ale obhájit důkazy, přesvědč mě, že se mýlím.

Proto jsem dole uvedl několik výňatků z Koránu, aby bylo zřejmé, v jakého Boha věří muslimové:
Číslo sury: 2:133
Byli jste svědky toho, když smrt přišla k Jakubovi a když se otázal synů svých: „Co budete uctívat po smrti mé?“ Odvětili: „Budeme uctívat Boha tvého a Boha předků tvých, Abrahama, Ismaela a Izáka, jako Boha jediného a do vůle Jeho budeme odevzdáni.“


Číslo sury: 57:26
A vyslali jsme již Noema a Abrahama a vložili jsme do potomstva jejich prorocké poslání i Písmo; a někteří z nich byli na cestě správné, avšak mnozí z nich byli hanebníci.


Číslo sury: 6:84
A darovali jsme Abrahamovi Izáka a Jakuba a vedli jsme oba cestou pravou; a již předtím jsme tak vedli Noema a z potomstva jeho Davida, Šalomouna, Jóba, Josefa, Mojžíše a Áróna. A takto My odměňujeme ty, kdož dobré konají.
Myslím, že z tohoto je dostatečně zřejmé, že osobnost Boha Židů, křesťanů i muslimů je totožná, že se liší pouze hloubkou poznání tohoto Boha.
Moje (internetová) přítelkyně Imane, které už její rodina nedokázala předat křesťanskou víru a která hledala, až si našla spolu s vírou i muslimského manžela a nyní žije jako muslimka, se modlí minimálně pětkrát denně a nelituje časného vstávání při východu slunce, po celý Ramadán přes den zachovává půst. Jistě můžeš namítnout, že je to náboženství skutkařské, ale její nadšení pro Boha stejně pramení z upřímného srdce. A pokud si někdo myslí, že její modlitby Bůh neslyší, dostává se do pozice pyšných farizeů, kteří jsouce potomky Abrahámovými a dávajíce desátky z máty a routy, žili v představě své výjimečnosti.

(Lk 18,9-14)
Některým, kteří spoléhali na sebe, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, pak řekl i toto podobenství:
"Dva lidé vstupovali do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus a druhý celník.
Farizeus se postavil a takto se sám pro sebe modlil: 'Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vydřiduchové, nespravedliví, cizoložníci, nebo i jako tento celník.
Postím se dvakrát do týdne, desátky dávám ze všeho, co vlastním...'
Celník však stál opodál a nechtěl ani oči k nebi pozvednout, ale bil se do prsou se slovy: 'Bože, buď milostivý ke mně hříšnému!'
Říkám vám, že tento muž odešel do svého domu ospravedlněn spíše než tamten. Každý, kdo se povyšuje, totiž bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen."]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 04. leden 2014 @ 13:42:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Chápu to Stando jako "odezikezďáctví".

  Dřív lidi, kteří spoléhali na sebe, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, považovali muslimy za své nepřátele a vraždili je. Teď zase hledají, co mají společného. O tom byl i ten článek, byť lze nad jeho obsahem diskutovat. 

  Chápu tvůj postoj, ale nesouhlasím. Je to tvůj osobní postoj postavený na tvém pohledu na svět. Rozhodně nemám zájem ti něco dokazovat ani tě v něčem přesvědčovat, nemám ve zvyku dělat zbytečnou práci.

  Hezký den
  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍC (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 04. leden 2014 @ 15:35:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže jsi nic neobhájil.
Ono to ani nejde, skutečnost je prostě jiná, než tvrdíš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝK (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Neděle, 05. leden 2014 @ 11:31:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, Ty budeš ve svých očích vždycky vítěz........... Dokud se nesetkáš s živým Pánem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 05. leden 2014 @ 12:46:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mně přece vůbec nejde o žádné "vítězství", ale o prosté sdílení svých znalostí s ostatními.

A domnívám se, že mé znalosti o islámu přece jen o cosi přesahují běžný průměr v naší populaci.
Nemohu však podle svého nejlepšího svědomí nepřiznat muslimům to, že se modlí ke stejnému Bohu, jako židé a křesťané.


Zákon byl dán skrze Mojžíše ( a je určitým způsobem závazným pro židy i pro muslimy), ale milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.

Židé ani muslimové nemohou tedy Boha znát v takové míře, jako křesťané.
Ale takto důvěrně přece nepoznali Boha ještě ani Izraelité Starého zákona, včetně Mojžíše a proroků.
Nelze však pro jejich částečnou neznalost Boha hned tvrdit, že Bůh starozákonních izraelitů není totožným s Bohem křesťanů!

Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v Otcově náručí, ten ho vylíčil.Pokud tedy v mém tvrzení spatřuješ nějaké omyly, rád se nechám poučit. Ale poučit relevantními argumenty, nikoli demagogickými bláboly.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEV (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Neděle, 05. leden 2014 @ 13:54:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Problém v diskuzích s Tebou je, že i relevantní argumenty jsou pro Tebe vždy bláboly, když je píše někdo jiný než Ty. Ty potřebuješ vždy zvítězit, vždy mít pravdu. Jinak by se Ti Tvůj svět rozsypal. S takovými lidmi, jako jsi Ty, nemá smysl diskutovat. Je to stejné, jako házet hrách na zeď.
K pravému a živému Bohu, stvořiteli nebe a země, se modlí pouze Ti, jejichž modlitby Bůh vyslýchá a uvádí je ve skutek. To jsou Ti, kteří prosí Otce v skutečném Kristově jménu. Těm Bůh, podle zaslíbení, dává to, oč žádají.
Ti ostatní se modlí jen ke svým představám o Bohu, i když jsou třeba inspirovány biblí, o koránu ani nemluvě. Proto je Bůh neslyší a proto páchají to, co je zlé v Božích očích.
Ježíš řekl samařské ženě: Přichází doba a už je tu, kdy praví modlitebníci se budou modlit k Bohu v Duchu v pravdě.
Tvá tvrzení dělají z Ježíše lháře.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 05. leden 2014 @ 18:03:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." i relevantní argumenty jsou pro Tebe vždy bláboly, když je píše někdo jiný "...


To není prostě pravda.

Pokud kdokoli položí nějaký argument, buď s ním souhlasím, nebo položím protiargument, vyvracující mylné tvrzení. Každý má možnost mě zas opravit a eventuálně poukázat, v čem nemám pravdu. Ale když vy jste s argumenty v koncích, tak se zpravidla jenom naštvete.
Nemáte odvahu si přiznat, ani když mám evidentně pravdu (a neříkám, že ji musím mít vždycky!).


Muslimů je na světě 1,2 miliardy.
Ty máš odvahu tvrdit, že Bohu jsou lhostejní jen proto, že mají v mnoha věcech mylnou víru? Domníváš se, že tebe Bůh miluje více, než je?

Hlas svědomí je prvním a základním pramenem zjevení.
Nevane si snad Duch sám kam chce, třeba i do srdcí muslimů?
Ty máš odvahu tvrdit, že modlitby všech muslimů znějí do prázdna, že Bůh je docela jistě ignoruje?
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PAS (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Neděle, 05. leden 2014 @ 19:39:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvůj klasický přístup k diskuzi. Myslíš si za mně to, co já si nemyslím a proti těmto smyšlenkám argumentuješ.
Kde jsem napsal, že muslimové jsou Bohu lhostejní? Já jsem napsal jen to, že muslimové se modlí ke své představě o Bohu a proto je nemůže skutečný Bůh vyslyšet. Tak je to napsáno v písmu a Ty bys to měl vědět, když o sobě říkáš, že jsi křesťan.
To, co Ty tady prezentuješ, nejsou žádné argumenty, ale Tvoje smyšlenky, které se marně snažíš podepírat špatně volenými místy písma. V podstatě se není čemu divit, protože duchovní věci může posuzovat pouze duchovní člověk a to Ty, při vší úctě, nejsi. Ty posuzuješ věci z pohledu rozumu padlého člověka, ne z pohledu ducha. V podstatě zde prezentuješ své náboženské představy a zbožná přání, ale ne duchovní realitu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 06. leden 2014 @ 09:33:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." muslimové se modlí ke své představě o Bohu a proto je nemůže skutečný Bůh vyslyšet. Tak je to napsáno v písmu "...


Také Židé se modlí ke své představě Hospodina a jeho přitom Syna poslali do pekla a ponořili do výkalů.
Tedy logicky (podle tebe) ani je nemůže Bůh vyslyšet.
A kde je to napsáno v Písmu konkrétně?


Ty neznáš slova Písma: "Když ubožák zavolá, Hospodin slyší"?


Když kdokoli (křesťan, jinověrec, nevěrec) zavolá z hloubi svého srdce k Bohu, myslíš, že Bůh křesťanů se bude tvářit, že jej neslyší?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLE (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Pondělí, 06. leden 2014 @ 12:15:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, zkus prosím přemýšlet. Hospodin, Otec Ježíše Krista, samozřejmě vyslyší každého člověka, který k němu volá ze zoufaství, z poníženosti svého srdce, když zjistí, že nemá svůj život ve své moci a že marně zápasí se svým hříchem a potřebuje pomoci. Jenže pomůže mu tak, že ho přivede ke svému Synu. A tak pokud byl ten člověk muslim, přestává být muslimem a stává se kristovcem a stejně tak judaista nebo ateista. I já jsem byl ateista, když jsem volal ve svém zoufalství k Bohu. A on mi zjevil svou spásu v Ježíši Kristu a já ji přijal - přijal jsem Ježíše jako Pána nad mým životem. A bylo po ateistovi. Už tomu rozumíš? Nelze volat upřímně k Bohu a zůstat muslimem, judaistou nebo ateistou.
Píšeš:A kde je to napsáno v Písmu konkrétně?   Takže třeba: Př. 15,29 ; žalm 34,19 ; Jakub 4,1-10 ; Iz.1,15 .........
A sám jsi kolikrát tvrdil, že hřích odděluje člověka od Boha. Oko, Oko, jak je Tvé poznání nekonzistentní. Nebo se se mnou hádáš jen proto, že nejsem katolík a tudíž podle tebe nemohu mít správné poznání?

 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ P (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 06. leden 2014 @ 19:45:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nehádám se s tebou, klidně diskutuji, dávám argumenty tam, kde s tebou nemohu souhlasit.

Na světě žije aktuálně přes šest miliard lidí, z toho jen 2,3 miliardy je všech křesťanů dohromady, křesťanů rozhádaných, neschopných se domluvit často ani v těch věcech nejpodstatnějších.

A co těch 3,7 miliardy lidí, ti jsou snad vyloučeni z plánu spásy jen proto, že nejsou křesťany?


..."Jenže pomůže mu tak, že ho přivede ke svému Synu. "...
Tak jednoduché to není.
I mnozí dnešní spravedliví pohané Krista poznají až v hodinu své smrti
na jeho soudné stolici. Pořád zapomínáš, že nejpůvodnějším pramenem Božího zjevení je lidské svědomí a naplnění života podle Božího plánu (Mt 25, 34-46).

Takže lze volat upřímně k Bohu a zůstat zatím judaistou, muslimem. Ke Kristu se dorůstá často velmi dlouho a složitě. Člověk se často vzpírá, má tvrdou šíji. Pokora vůbec není naší přirozeností, musíme se jí učit.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: M (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 09. leden 2014 @ 17:49:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dvě věci Ti ještě k tomu řeknu.
1) svědomí je asi tak z 80% dané výchovou rodičů a nejbližších lidí dítěte. Proto svědomí má málo společného s Bohem. Kromě toho i  svědomí dobře vychovaného člověka se dá otupit závažnými hříchy.
2) Proč oni se ti apoštolé a nebo dnešní misionáři a kazatelé tak namáhají a riskují životy hlásáním evangelia o spasení v Ježíši Kristu, když vlastně stačí jen poslouchat své svědomí a nezáleží na tom, jakému bohu věřím? Jak říká Poutnick: stačí jen dobrá vůle ne?
Opět mě Oko přesvědčuješ o tom, že jsi ve svém srdci živého Boha nepoznal. Zastáváš jen katolické učení a spoléháš na svůj lidský rozum. Ale živou víru v živého Ježíše, kterou dává Duch svatý, nemáš, jinak bys nepsal věci, které píšeš. Jenom Ti nějaký biskup šáhl na hlavu a polil Tě olejem, ale Duch v tom nebyl. To bys měl stejné názory na spásu jako apoštolé a to Ty nemáš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝK (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 07. leden 2014 @ 07:57:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  A proč bych měl něco obhajovat?

  Tobě rozumím. Zajímal ses o Islám a porozuměl tomu tak, že Alláh je stejný bůh jako tvůj bůh. Pokud jsi tomu tak porozuměl, zřejmě si tomu tak porozuměl správně a bude to nejspíš pravda.

  Z toho sis dovodil, že Alláh je stejný, jako Bůh křesťanů a židů. V tom ses spletl, to pravda není. A to rozpoznávají jak křesťané, tak mnozí muslimové.

  Stejně tak si myslím, že syn Královny nebes není totožný s měsíčním bohem, byť se v mnohém ti bohové jeví stejní některým z těch, co je uctívají a obojí si myslí, že ten jejich bůh je jen jeden.

  Dokazovat něco tobě či dokonce sobě ale nemám důvod.

  Toník

  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Bumerang v Čtvrtek, 02. leden 2014 @ 08:53:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko:
I židé říkají, že Ježíš Kristus není Boží Syn. Jejich Bůh tedy logicky také není tvým Bohem?

To je ta tvoje náboženská demagogie Oko, klidně věříš v boha muslimů, stejně jako v našeho Boha Otce a přitom nepokrytě straníš židům a nekatolíkům!
A když jsme u tvého tvrzení, že židé říkají, že není Boží Syn, patří mezi tyto židy i apoštol Pavel? A co třeba listy židům? Nebo podle tebe hlupče snad existují listy muslimům, když ve zdejší diskusi stavíš Bohem vyvolený národ vedle muslimů??
Nevíra SZ židů v Krista je biblicky osvětlená. Kdežto nevíra muslimů v Krista je úplně stejná jako nevíra tvoje ty katolický *****. Taky věříš v učení padlé církevní nevěstky více než slovům Krista. Muslimové mají svého proroka a ty máš papeže antikrista. Rozdíl mezi tebou a muslimem není žádný. Katolík i muslim klidně zatracuje pro svou "jedinou  a pravou" víru! To je to vaše zkažené ovoce!


]


Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Středa, 01. leden 2014 @ 20:58:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vždyť ani židovský Hospodin, Hospodin Abrahámův pro židy nemá Syna, Ježíše Krista!  Ani on přece není pro židy Otcem Pána Ježíše Krista!
.............................................................
...to máš pravdu...lenže žid ap. Pavel...alebo žid ap. Peter...Timoteos...zo starého zákona rozpoznali že Boh má Syna...moslim z Koránu nikdy nerozpozná že Boh má Syna a to preto, že korán nie je pravda, nie je inšpirovaný Bohom a preto ani boh Koránu nie je totožný s Bohom starého zákona...

je to podobné ako keď rímsky katolík tvrdí že Mária bola vzatá s telom aj dušou do neba...bez akéhokoľvek historického a biblického argumentu...takéto niečo sa môže stať len vtedy ak prestane byť písmo jediným Božím zjavením pre človeka...
ak moslim verí v korán ako jediné pravidlo nepomôže mu jeho spoločná údajná historická príbuznosť s židovstvom...

...stačí si prečítať hociaký komentár k výrazu Alah a dá sa zistiť že ide o ,,púštne božstvo,, ktoré nemá nič spoločné s židovským JHVH...je to divné že práve rímsky katolík to nie a nie pochopiť....

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 02. leden 2014 @ 08:46:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud "hociaké komentáre" napíší lidé, uvažující jen povrchně (jako třeba zrovna v této chvíli ty), co mohou komu nabídnout?


..."moslim z Koránu nikdy nerozpozná že Boh má Syna "...
Ani apoštol Pavel nepoznal z Bible, že Ježíš Kristus je Boží Syn. Musel být sražen s koně.
Takovou váhu má tento tvůj argument.

Muslim nemá jenom Korán, na této zemi žije spolu s křesťany a pokud oni opravdu žijí životem podle evangelia, pozná Krista skrze svědectví jejich života. Je už spousta muslimů,kteří pro svědectví křesťanů konvertovali ke Kristu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Čtvrtek, 02. leden 2014 @ 09:26:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Muslim nemá jenom Korán, na této zemi žije spolu s křesťany a pokud oni opravdu žijí životem podle evangelia, pozná Krista skrze svědectví jejich života. Je už spousta muslimů,kteří pro svědectví křesťanů konvertovali ke Kristu...
...............................................

pointa je v tom či moslimský alah je JHVH...ak moslim na svedectvo kresťana konvertoval ku kresťanstvu, tak sa naďalej modlí k Alahovi, alebo k JHVH (poprípade ku Kristovi?)...asi ťažko k Alahovi...pretože pozná že živý Boh je JHVH a nikoli alah...

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 02. leden 2014 @ 11:08:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."ak moslim na svedectvo kresťana konvertoval ku kresťanstvu, tak sa naďalej modlí k Alahovi, alebo k JHVH (poprípade ku Kristovi?)...asi ťažko k Alahovi.."...


Bůh se řekne arabsky Alláh. Toto slovo se vyskytuje také v arabských překladech Bible. Už dávno před islámem arabští křesťané oslovovali svého Boha (JHVH) výrazem Alláh.
Docela nedávno (snad před rokem?) prosákl na veřejnost spor mezi arabskými křesťany a muslimy, kteří se jim snažili soudně zakázat používat slovo Alláh v křesťanské Bibli.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Bumerang v Čtvrtek, 02. leden 2014 @ 09:28:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
IvanP:..."moslim z Koránu nikdy nerozpozná že Boh má Syna "... 

Oko:
Ani apoštol Pavel nepoznal z Bible, že Ježíš Kristus je Boží Syn. Musel být sražen s koně. 
Takovou váhu má tento tvůj argument.

Bumerang: Slovo argument neber do té tvé lživé huby! IvanP píše o tom, že muslim nikdy pomocí Koránu Krista nerozpozná, kdežto pomocí biblického SZ Krista rozpoznat lze, celý SZ totiž ke Kristu směřuje, což se o Koránu říct rozhodně nedá. Takže argument IvanaP je jasný. Kdežto váha tvého "argumentu" spočívá pouze v síle tvojí hlouposti. Tvrdit, že apoštol Pavel musel být sražen s koně aby poznal Krista, no Oko, degradovat zjevení Krista na nutnost sražení z koně, to může tvrdit jen takový katolický antikrist jako jsi ty.

Zjevením Krista nemusel apoštol Pavel konvertovat, všechny jemu známé Písma SZ ve zjevení Krista pochopil v pravdě Ducha svatého. Pokud by hypoteticky byl apoštol Pavel jiné náboženské víry než SZ, musel by logicky všechno zavrhnout a konvertovat!

Oko, ujasni si tyto základní náboženské vědomosti a přestaň zde tvrdit hlouposti!]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 02. leden 2014 @ 10:22:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale, ale bumerangu??? To nějak nechápu a spíš souhlasím s Okem. K čemu byli Saulovi ( než se stal Pavlem), všechna proroctví o Kristu. Nic nechápal. Nechápal, ani, když vidět umírat Štěpána. Musel skutečně být sražen na zem a Ježíš k němu osobně promluvil. Z nepřítele udělal přítele a svého služebníka. Strašně důležitý je vzor a příklad člověka. Bible sama od sebe z nevěřícího věřícího neudělá a někdy dokonce působí opačně. Židé měli tolik důkazů z proroctví  a prd jim to bylo platné. Ani jeden z nich Pána Ježíše jako Spasitele nepoznal a byl mezi nimi Živý a i se zázraky Boží moci. I Petr, třebaže, pokud byl s Ježíšem, pochopil, že Ježíš je Mesiáš, když viděl, jak Pán Ježíš se vzdává a nic nedělá proti světské moci, rezignoval a málem ztratil víru. Pána Ježíše zapřel a pak se všichni třásli, co bude, dokud se jim Pán Ježíš nezjevil a neposlal Ducha Božího. Bible samotná je člověku k ničemu, pokud na člověka nezapůsobí Duch Boží a k tomu, je někdy třeba i radikální zásah do života a svědectví lidí. Možná, že pohled na umírajícího Štěpána, který hleděl v posledních chvílích k Bohu a viděl Ježíše a modlil se za odpuštění vrahů, bylo také silné a působilo na svědomí Saula, pak Pavla, že to v něm zůstalo navždy. A ostatní dokončil sám Pán Ježíš svým zjevením se Saulovi. Pak už Pavel chápal z Bible to, co dříve nechápal. A to byl tehdy nesmírně vzdělaný člověk. Duch Boží mu to umožnil.

Ale lidí nemusejí znát celou Bibli a všechna proroctví a mají možná větší víru než studovaný teolog či Písmák. Stačí mít upřímnou víru v Boha a v Ježíše.

S muslimy nemám zkušenost. Násilím se k Pánu Ježíši asi nepřivedou, ale osobní příklad je lepší. Násilí nezměnilo ani okolní národy Židů, ba naopak. A nezměnilo ani naši civilizaci.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Bumerang v Čtvrtek, 02. leden 2014 @ 17:55:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Franto, pádem z koně si natlučeš akorát tak kokos. Pád z koně není příčinou zjevení Krista, příčinou zjevení je boží vůle. Pád z koně je pouhý následek zjevení a nemá žádný duchovní význam. Apoštolové začali rozumět SZ Písmům až po seslání Ducha, a tak je tomu doposud. Bez Ducha svatého Písmo v pravdě poznávat nemůžeš. Šavel rozuměl SZ Písmům úplně stejně jako jim dodnes rozumí moudří světa, však bez Ducha pravdy. Až po zjevení Krista Šavel poznává pravdu a stává se obráceným Pavlem. Nic z jeho SZ vědomostí se neztratilo. Veškeré boží slovo mohl nyní Pavel začít užívat jako boží posel, užívat v síle pravdy Ducha a pracovat tak pro Boha a ne pro nějakou pozemskou náboženskou organizaci, tak jak je dnes běžné.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍR (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 02. leden 2014 @ 19:04:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přece o tom jsem psal. To nebyl pád  z koně, ale na kolena před Kristem, který se mu zjevil a učinil ho služebníkem a dal i Ducha Božího. Bez Ducha a pochopení Krista byl jen farizej. A myslíš, že žádný katolík nechápe Krista ?  Stejně jako je plno nekatolíků, kteří také nechápou Krista a je to pěkně vidět i na jejich jednání k okolí. A je plno lidí, kteří o víře nemluví veřejně, ale svými projevy lásky, emaptie a obětování dokazují Krista líp než nějací kecalové a fanatici.


]


Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Ingmar v Čtvrtek, 02. leden 2014 @ 21:03:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bible, ad 3) Trojice přece v Bibli explicitně zakotvena není, je to dílo až pozdějších teologů, kteří ji z Bible (věřím, že s čistým svědomím a legitimně) odvodili. Nicméně toho, kdo ji tam nevidí, bych neupíral to, že uctívá stejného Boha jako ten kdo ano.Korán ad 1) Arabové tvoří jen asi pětinu světových muslimů a islám se tolik šíří právě proto, že je univerzální, je míněn pro celý svět (podobně jako křesťanství a buddhismus a narozdíl třeba od hinduismu nebo judaismu)To jen tak pro přesnost.


]


PŘED MÝM HNĚVEM SE NEBUDETE MOCI UKRÝT! (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 02. leden 2014 @ 10:03:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vložil: Bumerang v Středa, 01. leden 2014 @ 20:22:42 CET
(
O uživateli | Poslat zprávu) Uklidni se katolický *****! Vztek z tebe jenom kape. Sleduji, že pomalu ztrácíš sebekontrolu a stále víc a víc se zamotáváš do svých lží. Ta tvoje "církev" je smilná antikristova děvka, a ty jsi její vazal. Proto jsi v zajetí lží! Ty nejsi naroubovaný na Krista, lžeš sám o sobě, máš plnou hubu lží a lžeš tak, že tomu sám věříš. Je od tebe dost hloupé, když svoje lži písemně zveřejňuješ. Velmi rychle tě pak doběhnou. Lež má krátké nohy a napsaná lež je má nejkratší. Verba volant scripta manent..   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Martino Pokud ještě někdo pochybuje, tak zde je reakce uslintaného a umouněného sluhy Satana, kterému  Bumerang líže jeho paty, aby se zavděčil pánu, kterému oddaně slouží. Jen Ďábel řekne o Kristu, že je smilná děvka. Bumerangu, můžeš si být jistý, že pokud se neobrátíš, že odměna tě nemine. Pohár Boží trpělivosti, již přetéká a že tě ještě nesrazil Boží hněv, pak jen proto, že Bůh je Milosrdný a čeká. Ale musíš počítat s tím, že ten kdo jako ty plive na Boží milosrdenství, ten bude pít z poháru Boží Spravedlnosti.“ PŘED MÝM HNĚVEM SE NEBUDETE MOCI UKRÝT!“Re: PŘED MÝM HNĚVEM SE NEBUDETE MOCI UKRÝT! (Skóre: 1)
Vložil: Bumerang v Čtvrtek, 02. leden 2014 @ 17:41:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud ještě někdo pochybuje, tak zde je reakce uslintaného a umouněného sluhy Satana, kterému  Martino líže jeho paty, aby se zavděčil pánu, kterému oddaně slouží. Jen Ďábel řekne o Kristu, že je smilná děvka. Martino, můžeš si být jistý, že pokud se neobrátíš, že odměna tě nemine. Pohár Boží trpělivosti, již přetéká a že tě ještě nesrazil Boží hněv, pak jen proto, že Bůh je Milosrdný a čeká. Ale musíš počítat s tím, že ten kdo jako ty plive na Boží milosrdenství, ten bude pít z poháru Boží Spravedlnosti.“ PŘED MÝM HNĚVEM SE NEBUDETE MOCI UKRÝT!“
]


Re: PŘED MÝM HNĚVEM SE NEBUDETE MOCI UKRÝT! (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Čtvrtek, 02. leden 2014 @ 18:02:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jakoby náš Martínek opisoval přímo z Koránu:

Jsou mezi lidmi někteří, kdož říkají: „Věříme v Boha i v den soudný,“ zatím však jsou nevěřící.
Snaží se oklamat Boha a ty, kdož uvěřili, avšak klamou jen sami sebe, aniž o tom mají tušení.
V srdcích jejich jest choroba a Bůh tuto chorobu rozmnožil; jim dostane se trestu bolestného za to, že lhali.
A když se jim řekne: „Nešiřte pohoršení na zemi!“, tu odpovídají: „My ji jen polepšujeme!“
Což však to nejsou právě oni, kdož pohoršení šíří, ale nemají o tom ponětí?
A když se jim řekne: „Uvěřte, jako již uvěřili tito lidé!“, tu odpovídají: „Cožpak máme věřit tak, jako tito ,hlupáci?“ Zdaž však nejsou právě oni hlupáci, jenže o tom nevědí?
Když potkají ty, kdož uvěřili, říkají: „Uvěřili jsme“, když však zůstanou sami se svými satany, hovoří: „Jsme s vámi a tamtěm se jen posmíváme.“
Bůh se jim však sám vysměje a ponechá je dlouho tápat jak slepé ve vzpurnosti jejich.
To jsou ti, kdož koupili blud za správné vedení, však obchod jejich jim nepřinesl zisk a po správné cestě se neubírají.
Podobají se tomu, jenž rozžehl oheň: když osvětleno jim bylo vše, co je kolem, Bůh odnesl jim světlo a nechal je v temnotě, nevidoucí.
Hluší, němí a slepí - z bludu svého se nenavrátí!
(Korán, Sura 2, 8-18)

Podobnost určitě ne náhodná, slovník také, i když u Martínka mnohem ostřejší. 

Už čteš v předstihu místo Bible Korán? Vypadá to tak.]


Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Čtvrtek, 02. leden 2014 @ 14:38:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jeden agilní katolík zde uveřejnil větu: „A co židovský Bůh, Bůh Abrahámův? Právě k tomu se přece muslimové modlí!   * Pokusím se tento výrok posoudit Biblí a nechme na muslimech, zda tyto biblické výroky přijímají. Omezím se jen na toto:   * (1) 2M. 20:2Já Hospodin jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.“ (ČSP) * (2) 1Sam. 10:18 „Synům Izraele řekl: Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Já jsem vyvedl Izrael z Egypta, vysvobodil jsem vás z ruky Egypťanů a z moci všech království, která vás utiskovala.“ (ČSP)   * Tak k tomu by se měli vyjádřit muslimové. Pokud uznávají Hospodina, Boha Izraele, pak tedy mezi Bohem Izraele a muslimským Bohem Abrahámovým není rozdíl. Že by se muslimové modlili k Bohu Izraele??? To ať mi někdo vysvětlí!!   * Problém Božího Syna viz kap. 2-4  Základní rozdíly mezi Koránem a Biblí. Část 1. * Celkem je v SZ užito termínu Bůh Izraele asi 105 krát (mimo apokryfů), jde tedy o velice frekventovaný výraz. BARe: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 02. leden 2014 @ 18:40:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Že by se muslimové modlili k Bohu Izraele??? To ať mi někdo vysvětlí!!"...

Číslo sury: 2:133
Byli jste svědky toho, když smrt přišla k Jakubovi a když se otázal synů svých: „Co budete uctívat po smrti mé?“ Odvětili: „Budeme uctívat Boha tvého a Boha předků tvých, Abrahama, Ismaela a Izáka, jako Boha jediného a do vůle Jeho budeme odevzdáni.“


Číslo sury: 38:45
A vzpomeň také služebníků Našich Abrahama, Izáka a Jakuba, lidí dobrotivých a prozíravých,...


Číslo sury: 57:26
A vyslali jsme již Noema a Abrahama a vložili jsme do potomstva jejich prorocké poslání i Písmo; a někteří z nich byli na cestě správné, avšak mnozí z nich byli hanebníci.


Číslo sury: 6:84
A darovali jsme Abrahamovi Izáka a Jakuba a vedli jsme oba cestou pravou; a již předtím jsme tak vedli Noema a z potomstva jeho Davida, Šalomouna, Jóba, Josefa, Mojžíše a Áróna. A takto My odměňujeme ty, kdož dobré konají.


]


Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Vacant v Čtvrtek, 02. leden 2014 @ 15:19:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslíš si že muslimové půjdou obsadit Evropu kvůli jedné tisícině českého státního rozpočtu a pozemkům které nikdo nechce ani zadarmo ? Církevní restituce představují pro ropného šejka jeden výlet do Monte Carla.Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Čtvrtek, 02. leden 2014 @ 16:37:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Katolictví a Islám jsou náboženství s mnoha společnými rysy, o kterých se zmiňuji zde a zde a zde.
 To, že je to náboženství Antikristovské, dokládají i citáty z Koránu:

Sura 5,72: A věru jsou nevěřící ti, kdož říkají: „Mesiáš, syn Mariin, je Bůh!“  Sura 5,75: Mesiáš, syn Mariin, není leč posel, před nímž byli již poslové jiní Sura 5,171:Vskutku Mesiáš Ježíš, syn Mariin, je pouze poslem Božím 

A tuto podobnost stvrzují i svými praktickými kroky poslední papežové na př. líbáním antikristovského  Koránu papežem, čímž nepřímo dokazují, že s nimi souhlasí. 
Apostáze a příprava pro nástup univerzálního antikristovského náboženství je už v plném proudu a započala už po II. Vatikánu. Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Čtvrtek, 02. leden 2014 @ 21:28:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jeden agilní katolík zde uveřejnil větu: „A co židovský Bůh, Bůh Abrahámův? Právě k tomu se přece muslimové modlí!   * Pokusím se tento výrok posoudit Biblí a nechme na muslimech, zda tyto biblické výroky přijímají. Omezím se jen na toto:   * (1) 2M. 20:2Já Hospodin jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.“ (ČSP) * (2) 1Sam. 10:18 „Synům Izraele řekl: Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Já jsem vyvedl Izrael z Egypta, vysvobodil jsem vás z ruky Egypťanů a z moci všech království, která vás utiskovala.“ (ČSP)   * Tak k tomu by se měli vyjádřit muslimové. Pokud uznávají Hospodina, Boha Izraele, pak tedy mezi Bohem Izraele a muslimským Bohem Abrahámovým není rozdíl.   * A Bůh Izraele se vyjadřuje dále takto:   * (3) 1M. 12:3 „Požehnám těm, kdo žehnají tobě, a na toho, kdo tě proklíná, uvedu prokletí.“ (ČSP) * (4) Sd. 2:1 „Vyvedl jsem vás z Egypta a přivedl jsem vás do země, o které jsem přísahal vašim otcům a řekl jsem: Navěky nezruším svou smlouvu s vámi.“   * (5) Ž. 122:6 „Žádejte o pokoj pro Jeruzalém! Ať se daří těm, kdo tě milují.“ (ČSP) * (6) Ž. 129:5 „Ať se zastydí, ať odtáhnou zpět všichni, kdo nenávidí Sijón“ (ČSP)    Že by se muslimové modlili k Bohu Izraele??? To ať mi někdo vysvětlí!!   * Celkem je v SZ užito termínu Bůh Izraele asi 105 krát (mimo apokryfů), jde tedy o velice frekventovaný výraz.   K problému: IZRAEL Z HLEDISKA BIBLE A KORÁNU. ČÁST 2. Věříme ve stejného boha jako muslimové?   * Problém Božího Syna viz kap. 2-4  Základní rozdíly mezi Koránem a Biblí. Část 1.   * Komu není rady . .   BA  Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Úterý, 21. leden 2014 @ 11:40:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Re: Ze spárů démonů - o islámu Vložil: BohemianAnonymus v Pátek, 17. leden 2014   K problému totožnosti Panovníka Hospodina, Boha Izraele s Bohem muslimů Alláhem, mohu jen připojit krátký kompilát z mých komentářů z článku MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE   .Jednou tento bůh dá Izrael zemi dědičně s přísahou, vyzývá k prosbám za pokoj Jeruzaléma a tvrdí, že smlouvu s Izraelem navěky nezruší, pak ale tentýž  bůh náhle obrátí, stává se nepřítelem Izraele, národ, který si vyvolil nazývá opicemi opovrženými a  prohlašuje, že svůj národ zahubí. TAK TOTO JE NESMYSLNÝ BŮH, JSOUCÍ SÁM SE SEBOU V ROZPORU. V takového boha sice mohou věřit římští katolíci, ale já nikoliv. BA 


]


Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pátek, 03. leden 2014 @ 07:47:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak ukazují reakce jednoho římského katolíka, tak ŘKC zřejmě oficiálně razí tezi, že Panovník Hospodin je totožný s Bohem muslimů Alláhem. To by ovšem znamenalo, že probíhá skrytá islamizace Evropy právě prostřednictvím ŘKC, která již!!! odpadla od Krista. Jako blesk mě zasáhlo poznání, že zatímco já argumentuji Biblí, tak tento římský katolík argumentuje Koránem – viz zde.  Že tedy skrytá islamizace je zde v plném proudu a já o tom neměl ani tušení!!! Jan praví toto: J. 5:23 „aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí Otce, který ho poslal.“ (ČSP). A protože muslimové nectí Syna, pak ani nemohou ctít Otce. TĚMITO SLOVY PÍSMA JE ŘÍMSKÝ KATOLÍK MAJÍCÍ PLNÁ ÚSTA DUCHA SVATÉHO A SOUČASNĚ ODPADLÍK OD KRISTA USVĚDČEN. Já ho však nesoudím, soud patří Bohu. Nicméně platí: Tt. 3:11 „Víš, že takový člověk je převrácený, hřeší, a sám sebe odsuzuje.“ (ČSP). BARe: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Úterý, 21. leden 2014 @ 08:12:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Re: Re: Ze spárů démonů - o islámu Vložil: BohemianAnonymus v Neděle, 19. leden 2014   Katolicismus se skutečně jeví jako náboženství nejen s nebiblickými prvky (např. mariánský kult), ale i nekřesťanskými prvky (např. aktuální ztotožnění Boha Izraele s Bohem muslimů Alláhem), které v průběhu svých dějin absorbovalo. Zdejší politováníhodný katolík zde neustále opakuje vatikánskou mantru, že judaismus, křesťanství a islám jsou abrahámovská náboženství. Je tedy  relevantní pro posouzení obou náboženství Abrahám, či  Bůh, který ho životem provázel - Bůh, kterému věřil až do extrému a jemuž sloužil??? A tento Bůh je Bohem Izraele, jak SZ (mimo apokryfů) uvádí asi 105 krát. Jestliže se muslimové modlí k Bohu izraelskému, proč tedy mají k vyvolenému národu nepřátelský postoj??? A mohl by Bůh Izraele vůbec přijmout modlitby těch, kteří se jeho vůli příčí??? LOGICKÉ ARGUMENTY V TÉTO OBLASTI VŮBEC NIC NEZNAMENAJÍ!!! Tvrzeními tohoto katolíka jsou popřeny základní biblické principy. A tady se zjevuje zrádnost katolické teze „Písmo + Tradice“ v celé své nahotě, protože do této „Tradice“ se časem vejde (jak jsem již uvedl, a jak je z vývoje již zřejmé), –  i Korán.   Nastolení katolicko-muslimského boha musí mít i jisté konsekvence, totiž radikální změnu postoje katolíků k Izraeli. A je to logické – jestliže tento bůh vyvolený národ nazývá opicemi opovrženými a prohlašuje, že Židy zahubí, pak jeho následovníci či stoupenci budou muset naplňovat záměr tohoto boha – jinak se jejich víra v něj nemůže projevovat. A podobně jako Židé, na tom budou i skuteční křesťané, kteří tohoto boha neakceptují. Není jistě náhodou, že z  jednoho komentáře jistého katolíka vytryskl nekontrolovaně antisemitský kal. A ten dle mého názoru nevznikl teď, ale byl léta latentní, teď se jen projevil – ten člověk pouze jedná v intencích svého boha.   A že u tohoto katolicko-muslimského boha není pro Božího Syna místo, jsem také zmínil. Kde v NZ vyzýval Boží Syn ke zničení Izraele? Po ovoci poznáte je . . . budoucnost ukáže . . .  každý se bude moci přesvědčit . . .  vše bude jednou zjevné . . .   K problému jsem se kdysi v jednom komentáři lapidárně vyjádřil takto: BOŽÍ SYN JE V SZ PŘEDPOVĚDĚN, V NZ ZJEVEN, V KORÁNU PAK POPŘEN. BA 


]


Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 03. leden 2014 @ 09:34:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."zatímco já argumentuji Biblí, tak tento římský katolík argumentuje Koránem – viz zde.  Že tedy skrytá islamizace je zde v plném proudu a já o tom neměl ani tušení!!! "...


Pokud chce někdo posuzovat křesťanskou víru, měl by ji velmi dobře znát. Rovněž tak, pokud chce někdo posuzovat víru islámu, měl by ji taky dobře znát.
A pokud autor tohoto článku se pustil do prorokování interakcí mezi islámem a křesťanstvím (a evidentně nezná dobře ani jedno z nich), nutně to muselo skončit fiaskem.


Já skutečně znám učení islámu poměrně dobře (několik lez jsem se jím intenzívně zabýval) - a to z jediného důvodu: Poznat svého nepřítele je nutnou podmínkou k vítězství nad ním.

V žádném případě zde nehoruji pro islám - a myslím, že z mých komentářů je to dost patrné. Tedy žádná "skrytá islamizace", ale posouzení stavu v kontextu znalostí, kterých se autoru článku zatím evidentně nedostává.
Ale je potřeba pravdivě posuzovat situaci, pravdivě se seznámit se skutečností. A skutečnost je taková, že v celém vesmíru je pouze jeden skutečný Bůh a my se lišíme jen hloubkou jeho poznání.


(J 1,18)
Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v Otcově náručí, ten ho vylíčil.

Je tedy nasnadě, že ten, kdo nepoznal Syna, nemůže pravdivě znát ani Boha.
Vždyť i křesťané přes veškerou udělenou milost a dary Ducha prozatím poznávají Boha jen částečně, pod tajemstvím (viz. 1 Kor 13,12).

Na druhé straně i přes velkou zastřenost muslimské víry v poznání Boha nelze muslimům upírat to, že se také obracejí ke skutečnému Bohu, Bohu Abraháma, Izáka, Jakuba a Josefa, že jejich modlitby směřují k Bohu Davidovu a Šalomounovu.
Judaismus, křesťanství i islám jsou všechno Abrahámovská náboženství ( ve smyslu víry v jednoho a téhož Boha, rozdílně poznávaného).Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 03. leden 2014 @ 12:02:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, Tvá zaslepenost nezná mezí. Ani ortodoxní judaisti, ani muslimové nevěří pravému Bohu, protože jinak by věřili jeho slovu a jeho Synu a jeho slovu. Ty si pleteš víru v existenci jednoho boha stvořitele s vírou a poslušností jeho slova. Přece v existenci boha stvořitele věří i satan a jeho poskoci démoni. Judaisti Syna zabili a muslimové zabíjejí křesťany a Ty si tady dovoluješ tvrdit, že se všichni modlíme ke stejnému Bohu? Ty jsi typický příklad toho, proč ŘKC nedělá problém mít ekumenu s muslimy. Ani Ty totiž neznáš skutečného a živého Boha stvořitele, když si dovoluješ tvrdit takové nesmysly. To, že věříš v jeho existenci, tě ještě nedělá Božím synem. Jestli je pro Tebe korán to samé jako bible, jen s trochu horším poznáním, tak si prosím přestaň říkat křesťan, protože jsi naprosto mimo poznání pravého Boha. Kdo zná pravého Boha ví, že bible je Boží slovo a jestliže nějaká jiná kniha toto slovo popírá, pak nemůže být od pravého Boha, ale jen od lživého ducha, který se za Boha vydává.
Ale proč mě to vlastně udivuje, když věříš slovům papeže víc než Kristu. Zkus se zamyslet nad jednoduchým výrokem písma:
Je jen jeden prostředník mezi člověkem a Bohem - člověk Kristus Ježíš. Až tuhle prostou pravdu pochopíš, přestaneš tvrdit, že judaisti, muslimové a křesťané mají stejného Boha. Stejného a pravého Boha mají jen lidé ze všech národů, kteří věří slovům toho pravého Boha, kterým také věřil a jimi se řídil Ježíš Kristus. Kdo věří jiným slovům, slova pravého Boha popírajícím, nevěří  pravému Bohu, ale otci lži - satanovi a to i přesto, že pravý Bůh ho samozřejmě stvořil. Uvědom si, že být někým stvořen, ještě neznamená ho milovat a poslouchat.


]


Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 03. leden 2014 @ 13:00:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
O té naší zaslepenosti bychom si mohli povídat velice dlouho.  :-)

Ortodoxní judaisti (před Kristem i po Kristu) mají stejného Hospodina, zástupů, který je kdysi vyvedl z Egypta. Jistěže nejsou jen kvůli tomu už Božími dětmi, protože se nepoddali Boží spravedlnosti, nedospěli ještě k cíli Zákona, jímž je Kristus. Na svém těle však nesou znamení obřízky, znamení zasvěcenosti Hospodinu, Bohu zástupů. Bůh zástupů pak není jen Bohem křesťanstva, je Bohem absolutně všech lidí co kdy žili, žijí nebo budou žít na této zemi.

(Ř 10,1-3)
Bratři, touha mého srdce a modlitba k Bohu za Izrael je, aby byli spaseni.
Neboť jim vydávám svědectví, že mají horlivost pro Boha, ale ne podle pravého poznání.
Nepoddali se totiž Boží spravedlnosti, protože Boží spravedlnost neznají a snaží se ustanovit svou vlastní spravedlnost.

(Ř 11,17-26)
Jestliže pak jsou některé větve vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován mezi ně a stal ses spoluúčastníkem kořene a tučnosti olivy,
nechlub se proti těm větvím. Pokud se však vychloubáš, pamatuj, že ne ty neseš kořen, ale kořen tebe.
Řekneš tedy: "Ty větve byly vylomeny, abych já byl naroubován."
Dobře; nevěrou byly vylomeny, ty však stojíš vírou. Nebuď namyšlený, ale boj se.
Jestliže totiž Bůh neušetřil přirozené větve, věz, že by neušetřil ani tebe.
Pohleď tedy na Boží laskavost i přísnost: k těm, kteří padli, přísnost, ale k tobě laskavost, budeš-li ovšem v té laskavosti zůstávat. Jinak budeš vyťat i ty.
Oni pak také budou naroubováni, pokud nezůstanou v nevěře; Bůh je přece schopen naroubovat je znovu.
Vždyť jestliže jsi ty byl vyťat z přirozeně plané olivy a proti přirozenosti naroubován do ušlechtilé olivy, čím spíše budou ti, kteří jsou přirozenými větvemi, naroubováni do své vlastní olivy?
Neboť nechci, bratři, abyste neznali toto tajemství (abyste nebyli moudří sami před sebou), že Izraeli nastala částečná zatvrzelost, dokud nevejde plnost pohanů.
A tak bude spasen celý Izrael, jak je napsáno: "Ze Sionu přijde Vysvoboditel a odvrátí bezbožnosti od Jákoba.

Víra ortodoxních judaistů i muslimů není jen prostou vírou v existenci Boha
.
Oni totiž nejenom věří, že Bůh existuje, ale (na rozdíl od satana) se také k němu modlí, vyjadřují ochotu a snahu žít podle Božích zákonů, chválí Boha, oslavují Boha svými slovy i činy jak jen umějí. To přece satan nedělá!
Protože my lidé však poznáváme jen částečně, někteří nepoznali dosud Božího Syna a nepřijali jej do svých srdcí, neznovuzrodili se z vody a z Ducha do Božích dětí. Tato nevědomost však nevylučuje částečné poznání Hospodina! Toto částečné poznání Hospodina měl přece celý vyvolený národ po tisíciletí - až do příchodu Krista.


Korán není pro mě vůbec to samé, co Bible (a kdybys pozorněji četl mé vyjádření, musel jsi to poznat).
Islám je pro mě zlem, nepřítelem, ale nikoli už muslimové
. Muslimové jsou oběti zvráceného učení a proto se ve všech muslimských státech život podobá spíše peklu.

Muslimové zůstávají stále muslimy proto, že se nenašel nikdo z křesťanů, kdo by je natolik vhodně oslovil nejdříve svým svatým životem v lásce a pak jim pověděl o Kristu takovým způsobem, aby ho mohli přijmout za Pána svého života.
Jak nahoře správně podotkla Karolína: I kdybys měl tisíckrát pravdu, pokud nebude předložená s láskou, nic nepořídíš ...

Neláska mezi křesťany tedy brání muslimům přijmout Krista.


]


Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Pátek, 03. leden 2014 @ 10:28:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přeposílám jedno hrozné video o současných praktikách muslimů vůči křesťanům.

Je zarážející, že poslední papežové tvrdí, že věříme ve stejného Boha a líbají jejich "svatou knihu" Korán.!!!!!!!!!Funguje pouze v angličtině, zde je přepis videa:

Jen krátký přehled práv křesťanů v Turecku. V Sýrii jsem se setkala s ženou z Aleppa, ta byla spolu i se svou devítiletou dcerou znásilněna před svým manželem. S touto ženou jsem se setkala v Damašku. Celou její rodinu, šest lidí, podřezali přímo před jejíma očima. Podřezali říkám úmyslně. Ona byla jediná, kdo přežila, a my se jí snažili pomoci jídlem a penězi na nájem. Tohoto jsem potkala v severní Sýrii. Měl na pažích rány. Ten byl spolu se svým bratrem unesen. Vyřízli z nich pláty masa a zasypali to solí. Jeho bratr zemřel, ale on to nějak přežil. Tohle děvče je … Ta byla spolu se svou sestrou unesená. Celé měsíce je drželi v jedné místnosti a znásilňovali a nakonec jí uřízli levé ňadro, stejně jako ostatním dívkám, protože nebyli spokojeni s penězi zaplacenými jako výkupné. Celkem jsem mluvila 218 dívkami, které byly uneseny, znásilňovány a propuštěny za výkupné. Třinácti z nich uřezali stydké pysky, třem uřezali ňadra. Neznám počet neoznámených případů. Povídám vám jen o těch, které znám. Od členů rodin mám videa jako je tohle. Říkají, že Bůh jim nařizuje, aby tohle dělali. Budou pouze naplňovat Slovo Boží. Budeš obětován Bohu. To, co je tam napsáno, je „Smrt Americe“, „Smrt Západu.“ Tohle je jejich ceremonie, když džihádisté podřezávají lidi. Pokud to někdo nechce vidět, co přijde potom, prosím, nedívejte se na to. Jmenuje se Josef. Je to křesťan z Bagdádu. Tohle video mi dala jeho sestra. Myslím, že to tady vypnu. Setkala jsem se s někým – S knězem, který mi řekl: „Sestro, tady je něco, s čím se musíš seznámit.“ Byl to jeden z těch zabijáků. Měl těžké psychologické problémy. Stal se křesťanem a všeho toho nechal. Jen jsem se ho zeptala: „Co jste dělali s tou nasbíranou krví?“ Řekl: „To je velký kšeft. Maličká lahvička křesťanské krve se v Saúdské Arábii prodává fanatikům za cenu $100 000.“ Podle jejich islámského pojetí poté, co si v této krvi umyjí ruce, stanou se součástí oběti Alláhovi. Ne našemu Bohu, jejich Alláhovi. Je to jejich Alláh, který žádá lidské oběti. Smilujte se nebesa, není to ten samý Bůh. Takže to znamená, že si z té křesťanské krve dělají velký kšeft.

Theodore ShoebatRe: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 03. leden 2014 @ 14:35:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To jsou strašné věci, kterých se muslimové dopouštějí. Hrozné. Kde čerpají inspiraci? A podívejme se do Bible a na Mojžíše a další. I Mojžíšův Hospodin, pokud je to pravda, dával Izraelitům pokyny ke vraždění ostatních pohanů.  Mojžíš nechávat vyvraždit i národ, u něhož se skrýval a za manželku měl dceru midjanského kněze atd. David svoje oběti ještě připraví o předkožky, aby je donesl Saulovi  a získal jeho dceru. To nejsou krutosti??? A mnozí křesťané s tím souhlasí.  Tak, co chcete!!!! Na jedné straně schvalujete násilí v Bibli a na druhé straně se podivujete jinému násilí. Kde je chyba??? Pokud dával pokyny Hospodin k vraždění, pak se nedivme tomu u muslimů. Je to smutné a důkaz, že i Boha lze vzít darmo a tak zneužít. Zneužil to Mojžíš, David, Jozue i další  a děje se dnes totéž. Je to opravdu metoda a styl Boží ???
]


Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 03. leden 2014 @ 14:46:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku100...vieš aký je rozdiel medzi dobrým moslimom a dobrým kresťanom?

dobrý moslim je ten ktorý sa odpáli na ulici a zavraždí čo najviac ,,neveriacich,, lebo mu to prikazuje korán a jeho allah...
zlý moslim je každý ktorý nikdy nezabil žiadneho ,,neveriaceho,,...pretože korán mu to prikazuje šíriť svoje náboženstvo násilím...

dobrý kresťan je ten ktorý miluje svojho blížneho ako seba samého...lebo tak mu káže biblia..
zlý kresťan je ten ktorý nemiluje moslima alebo inoveriaceho...

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 03. leden 2014 @ 21:00:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale vždycky to Bible nekázala. Ve SZ se zabíjelo a zabíjelo. A stačilo málo. Nakázal Hospodin zabíjet anebo ne??!!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 03. leden 2014 @ 21:57:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
áno prikázal...sú miesta kde Boh v starom zákone vykonával trest za hriech smrťou...a k tomu si kľuďne použil napr. Izraelský národ ktorému prikázal pozabíjať pohanov...podobne Boh konal mnohokrát v dejinách...kedy Boh si použil nejaký národ na trest voči inému národu...platilo to aj opačne...Boh si použil babylonskú ríšu aby potrestala Izrael za ich hriechy a odviedli ich do zajatia...v tomto prípade Boh prikázal pohanom aby zabíjali Izraelčanov...

Deuteronomium 20:16  Avšak z miest týchto národov, ktoré ti dáva Hospodin, tvoj Boh, do vlastníctva, nenechaj nažive nič, čo dýcha,
17  lebo musíš ich podrobiť hubiacej kliatbe: Chetejcov, Amorejcov, Kanaáncov, Perizejcov, Chivejcov a Jebúsejcov, ako ti prikázal Hospodin, tvoj Boh,
18  aby vás nenaučili konať podľa všetkých svojich ohavností, ktoré činia svojim bohom, a aby ste sa tak neprehrešili proti Hospodinovi, svojmu Bohu...

ivanp]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 04. leden 2014 @ 10:55:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bohužel, některé pasáže z Bible jsou stejně agresivní jako ti, kteří šířili války a zlo i v novém věku po Kristu. Mají původ v Bohu anebo je to čistě lidský výmysl zamíchaný do Božího Slova. Podle Tvé logiky Hitler konal jen Boží vůli a stejně tak Stalin a další a další diktátoři.  Tak podle Tvé logiky pošle Bůh muslimy na křesťany a nic s tím nenaděláš. Jak ubohé byly a jsou náboženské války!!!

Z toho nečiší žádná naděje  a jsme jen hříčkou mezi náboženskými válkami a zlem. To může spíše vést člověka k pochybování, zda existuje Bůh. A přitom je to způsobeno tím, že lidí berou Boha darmo a do svých úst dávají věty, které Bůh nikdy neřekl a nenařídil.

No jo, fanatismus je Satanova taktika!!!!
To přece není evangelium !!!!!!!

 ]


Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pátek, 03. leden 2014 @ 22:25:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, znáš proroka Eliáše?
Ten Eliáš nechal dvakrát ohněm z nebe zabít velitele nad padesáti s jejich padesáti. Pak přišel třetí velitel nad padesáti, klekl před Elijášem na kolena, prosil ho o smilování a řekl mu: Muži Boží, važ si, prosím, mého života a života těchto tvých padesáti otroků. Hle, sestoupil oheň z nebes a strávil dva předchozí velitele padesáti s jejich padesáti. Ale nyní si važ mého života. Hospodinův anděl k Elijáši promluvil: Sestup s ním, neboj se ho. Tak vstal a sestoupil s ním ke králi a řekl mu: Toto praví Hospodin: ... Můžeš se to všechno dočíst tady - 2Kr 1:9-17.

A pak se můžeš dočíst v Novém zákoně na začátku 17. kapitole evangelia podle Matouše, jak se Eliáš jako představitel proroků ukázal učedníkům spolu s Mojžíšem coby představitel Zákona před proměněným Pánem Ježíšem ve slávě a rozmlouvali s Ním. Po té Bůh z nebe z oblaku (slávy) přikázal Petrovi, Jakubovi a Janovi (a tím potažmo i ostatním učedníkům): „Toto je můj milovaný Syn, v Němž jsem nalezl zalíbení; Toho poslouchejte.“ Tak si to vezmi také k srdci, Františku.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 04. leden 2014 @ 10:39:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tady zakročil Bůh a zabíjel sám. To je něco jiného. Když vraždí člověk, pak s tím Bůh nemá nic společného. Copak Bůh řekl Davidovi, aby zabil nepřátele a ještě mrtvoly  zohavil? Tam, Kde lidé vraždí, Bůh není.
Eliáš je něco úplně jiného. Ten nikoho nezabil. Tady šlo o nedůvěru izraelského krále k Bohu a tento král nařídil zatknout Eliáše. A Bůh zde dokázal ohněm, že Eliáš je svatý  a má pravdu. Až třetí velitel se zachoval k Eliášovi  s patřičnou úctou a tak Bůh tohoto velitele i vojáky ušetřil, Eliáš se dostavil ke králi a vyčinil mu za nedůvěru v Boha i oznámil, že zemře.
Toto nemá nic společného z jinými zločiny v Bibli!!!!!


]


Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 06. leden 2014 @ 15:29:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ti lidé jsou pravděpodobně katolíci a zarážející je na nich spousta věcí. Například to že po všech těch útrapách nezahořkli a nikoho neproklínají. Muslimy ani nás, jako spoluvěrce ani jako civilizaci. Neptají se nás jak je možné že si tady sedíme u plných stolů a nepřijdeme jim na pomoc, přestože disponujeme mohutnou vojenskou a materiální silou. Proč o nich mlčí naše sdělovací prostředky, jako kdyby ani nebyli a píše se o nich jen v křesťanském tisku. Proč jim neposkytneme azyl, přestože jsou slušní a pracovití. Proč se za ně nemodlíme všichni po celé noci, vleže a před oltářem ale jen tehdy když nás o to požádá svatý otec nebo někdo z kněží. Proč jim neposíláme víc peněz a potravin. Ze svého přebytku. Místo toho se mnozí z nich starají o své bližní, pomáhají i muslimům a ke svatému otci Františkovi a k ostatním papežům a jiným církevním otcům se chovají lépe a vděčněji než my.

Buď Bohu chvála, dík a čest za svaté lidi.


]


Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Sobota, 04. leden 2014 @ 09:13:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rád bych zde sumárně uvedl některé články vztahující se k tématu. *** Moje články: *****         Základní rozdíly mezi Koránem a Biblí. Část 1.   *****       Základní rozdíly mezi Koránem a Biblí. Část 2.       *****       Základní rozdíly mezi Koránem a Biblí. Část 3. *****       KOMU PATŘÍ ZEMĚ IZRAEL? ČÁST 1. *****       IZRAEL Z HLEDISKA BIBLE A KORÁNU. ČÁST 2. *****       KOMU PATŘÍ ZEMĚ IZRAEL? ČÁST 3. ******      POSLEDNÍ SVĚTOVÉ UDÁLOSTI A VĚČNOST *****        JEDEN ASPEKT PAPEŽOVY NÁVŠTĚVY IZRAELE *****        Je diskuse s katolíky možná?   ** Články jiných autorů:   *****      Věříme ve stejného boha jako muslimové? *****      NEJISTÝ ZÁKLAD ŘÍMSKÉ CÍRKVE *****      Římskokatolická církev a evangelium *****       MODLÁŘSTVÍ   *** Na závěr bych ocitoval PhDr, Miroslava Jodla, který ve své knize „Proměny křesťanství“ (ISBN 80-7304-065-4) praví v kapitole „Protibiblické ideologické posuny“ na str. 27 toto:   ***„Katolická ideologie však vedle Písma, na jehož autoritativní výklad si činí nárok, uznává ještě tzv. tradici, což jí umožňuje účelovou tvorbu nových článků víry při současném tvrzení, že nejde o nová dogmata, ale pouze o jakési vývojové poznání věčných zjevených Božích pravd.“ (konec cit.)*** (moje pozn.- pak by ale nebyla „semper idem“ – vždy stejná)  ***BARe: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 04. leden 2014 @ 10:26:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdo chce psát články o rozdílech mezi Koránem a Biblí, musí obojí nejdříve moc dobře znát, Jinak se pro ostatní stává jenom směšný a politováníhodný.

A samozřejmě musí znát i celý muslimský "isnád", osvětlující význam jednotlivých míst v Koránu, protože bez něj je Korán k ničemu.
Ke Koránu se totiž nepřistupuje jako k Bibli, každé místo má své závazné vysvětlení, uvedené v tafsírech.
Kdo by si Korán vykládal bez isnádu jen podle sebe, i kdyby dospěl ke správnému výsledku - i v tom případě chyboval
.

Ony články, na které je výše odkazováno, jsou povrchní až k pláči. Jsou snůškou lidské hlouposti spojenou s nezdravým sebevědomím.
..."Katolická ideologie však vedle Písma, na jehož autoritativní výklad si činí nárok, uznává ještě tzv. tradici, což jí umožňuje účelovou tvorbu nových článků víry při současném tvrzení, že nejde o nová dogmata, ale pouze o jakési vývojové poznání věčných zjevených Božích pravd.“ (konec cit.)"...

Rozvíjející se a postupně předávaná tradice je zcela legitimním doprovodem Bible už i v dobách starozákonních. Jen skrze ni lze Bibli správně porozumět. Kdyby se dostala Tóra do rukou okolním pohanským národům, nebyla by jim k ničemu. Bez judaistické tradice by jí stejně neporozuměli.


Opravdová víra je živá a život představuje vždycky růst v čase, nová poznání, nové doteky s Pravdou.
V tomto kontextu říká Ježíš učedníkům: "Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést. Až však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale cokoli uslyší, to bude mluvit; bude vám oznamovat i věci, které mají přijít. On mě oslaví, neboť vezme z mého a bude to oznamovat vám. " (J 16,12-14).

Nové články víry se v církvi vytvářely v průběžném poznávání už od Kristova nanebevstoupení.
Ať už se jednalo o nedůležitost obřízky, či přijímání pohanů do církve, nebo o stanovení dogmat o Boží Trojici, o dvojí přirozenosti Božího Syna (Chalcedonský koncil r.451), o dvojí vůli Krista (III. Konstantinopolský r.68) a pod.
Vyznávat zakonzervovanou podobu víry jakékoliv určité historické doby znamená popírat život v církvi, popírat smysl Písma o Zjevování pravd Duchem svatým.

Je to jako usilovat zůstat stále miminkem a nechtít dospět.

A to je v takovém případě vskutku docela žalostný pohled na víru mnoha z vás.


]


Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 04. leden 2014 @ 10:28:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oprava:
II. Konstantinopolský r. 680


]


Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 04. leden 2014 @ 11:03:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
OKo to máš fajn...vytvárate vždy novú tradíciu a nikomu nevadí že tá nová tradícia porušuje tú starú...odvolávate sa na písmo ako na prvú spísanú tradíciu a bez problémov ju porušujete...napr.  
prvá zapísaná tradícia (čo je podľa vás písmo) dovoľuje manželstvo rímskeho kňaza....ďalšia rímska tradícia zrušila manželstvo kňazov (celibát) a tá je tiež podľa vás správna...
iní príklad: prvá zapísaná tradícia písmo hovorí o všeobecnom kňažstve veriacich ale rímska neskoršia tradícia rozdelila veriacich na kňazov a laikov...tak ste porušili pôvodnú tradíciu a všetko je v poriadku...
takto ste pokračovali až do dnešných dní...z povedaného vyplýva to že vždy máte pravdu aj keď porušujete pôvodnú tradíciu...
pre vás je najvyššou autoritou cirkev...ktorá je tým pádom samospasiteľná, nikým a ničím nekontrolovateľná...vždy musí mať pravdu cirkev...
nemá logiku ničím argumentovať, pretože cirkev rímska z princípu má vždy pravdu...je to kolos na hlinených nohách kde sa nabaľuje jeden blud na druhý a všetky bludy sú z princípu pravda...
ešte jeden príklad:
pôvodná tradícia (písmo) hovorí že pojem ,,svatý,, znamená všetci veriaci kresťania...neskoršia rímska tradícia porušila tento kontext a zaviedla elitu svatých, blahoslavených....a vôbec nikoho netrápi že nová bludná rímska tradícia zrušila predošlú tradíciu...

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 04. leden 2014 @ 15:40:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ivane, máš to opravdu fajn.
Hlavně, že ti "šmakuje".


Jen Bůh je svatý - od něj pak září svatostí i ti, co jsou mu nablízku.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 04. leden 2014 @ 16:03:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
šmakuje mi fajn...akorát som sa na vianoce trochu prežral...ale s tým mám problém každý rok...


Jen Bůh je svatý - od něj pak září svatostí i ti, co jsou mu nablízku....

moc hezky si to napísal...být mu nablízku...aj s tým mám občas problém...jedno je isté: prekrúcať a meniť sústavne ,,svatú tradíciu,, určite vzďaluje človeka od Boha a ja chcem radšej byť verný tej prvej zapísanej tradícii...(písmu)...aj stým mám problém... občas...

ivanp


]


Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Sobota, 04. leden 2014 @ 12:17:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Základní rozdíly mezi Koránem a Biblí. Část 2. Re: Základní rozdíly mezi Koránem a Biblí. Část 2. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Sobota, 21. červenec 2007 (O uživateli | Poslat zprávu)  Přehledné a výstižné!Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 04. leden 2014 @ 15:48:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To se ovšem týkalo opsaných rozdílů z Koránu a z Bible, nikoli závěrů "opisovače" těchto rozdílů, kteréžto vývody jsou už zcestné.


]


Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: Vacant v Neděle, 05. leden 2014 @ 18:13:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V muslimském světě umírá za rok několik set tisíc katolíků a jiných křesťanů mučednickou smrtí a úměrně tomu roste počet konvertitů z islámu. Kteří se dávají pokřtít, čtou bibli  a vstupují do církví. Jestli přitom bibli taky líbají se jich můžeš jít zeptat.


]


Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 05. leden 2014 @ 18:38:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Krev mučedníků je vždycky semenem nových křesťanů.


]


Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Neděle, 05. leden 2014 @ 13:27:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdejší katolické reakce na můj článek mě utvrdily v názoru, že závěry mého článku platí. Celé to sbližování katolicismu s islámem, papežovo líbání Koránu (mimochodem, který muslim kdy políbil Bibli?) mi signalizuje to, že se katolicismus před islámem SKLÁNÍ a tím zřejmě dochází ke KONVERZI s islámem.  Pokud se mýlím, tak mě prosím opravte.        *** Vznik teze, že Panovník Hospodin je totožný s Bohem muslimů Alláhem, jen dokumentuje nově nastoupený kurs. Jednou tento bůh dá Izrael zemi dědičně s přísahou, vyzývá k prosbám za pokoj Jeruzaléma a tvrdí, že smlouvu s Izraelem navěky nezruší – viz kap. IV. KOMU PATŘÍ ZEMĚ IZRAEL? ČÁST 1. *** Dále kap. XII.  IZRAEL Z HLEDISKA BIBLE A KORÁNU. ČÁST 2.         *** Pak ale tento bůh náhle obrátí a stává se nepřítelem Izraele i křesťanů; národ, který si vyvolil nazývá opicemi opovrženými a prohlašuje, že Židy zahubí viz kap. 9,10   Základní rozdíly mezi Koránem a Biblí. Část 2.               ***  Tak v takového boha, jakéhosi kočkopsa, mohou věřit jen římští katolíci. Takový bůh by mě uvedl do zmatku ohledně Izraele: mám se modlit za Izrael, nebo se postavit proti němu? Tak důležitá věc přece nemůže být ponechána na mé libovůli!!!                  *** Problém vidím tak, že tito Bohové, totiž Hospodin a Alláh jsou v takovém rozporu, že je ztotožnit, ani smířit nelze. Podle mého názoru jsou navzájem dokonce v antagonistickém konfliktu – v otázce Izraele určitě.                *** Pokud o mne jde, tak neakceptuji tuto katolickou inovaci Boha a držím se Hospodina, Boha izraelského a Jeho Syna, které nebudu nazývat jinak, než biblicky. To je moje osobní vyznání.   *** Zj. 17 rozumím tak, že se za odpadnutí kohokoli od Boha dostaví trest, který v případě křesťanských církví pod vedením ŘKC vykonají muslimové, podobně jako v minulosti ztrestali assyřané a babylóňané nevěrného Izraele. Bude zajímavé sledovat, jaký postoj v budoucnu zaujme ŘKC k Izraeli.   BARe: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 05. leden 2014 @ 14:48:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
aký je váš názor na zbližovanie protestantských cirkví s islamom?...viem že existujú denominácie ktoré majú podobný vzťah k islamu ako RKC...viete niečo viac?
ivanp


]


Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 05. leden 2014 @ 18:36:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."dochází ke KONVERZI s islámem.  Pokud se mýlím, tak mě prosím opravte. "...


Závěry zcela zmatené a nepodložené.

Zajímavé, že autoru nesmírně vadí výzvy Koránu k násilí - a vyvozuje z toho neslučitelnost víry muslimů k pravému Bohu. Mě jistě vadí tyto výzvy v Koránu také - a považuji tato místa za ďábelské Mohamedovo učení - islám je v tomto skutečně mixem ďábelského učení, jakož i výzev ke spravedlivému životu. Jako by autor Koránu byl schizofrenní. Je stále třeba mít na paměti, že Korán nepochází od Boha, ale je dílem Mohameda, polovzdělaného Araba, analfabeta.


Něco jiného je ovšem islám - který sám jako učení je nepochybně z dílny ďáblovy, něco jiného je pak osobní víra muslimů, jak ji jednotlivci praktikují..

Živá víra je živým vztahem mezi člověkem a Bohem.
A nezapomínejme, že v tomto vztahu začíná Bůh vždycky jako první - a člověk pak buď Bohu odpovídá, nebo Boží hlas v sobě zadusí. Tak to platí po celém světě, u všech lidí, ve všech kulturách i vírách.
A Duch si vždycky vane, kam sám chce a nikdo si jej nemůže uzurpovat pro sebe. Ani křesťané. Boží plán se světem přece zahrnuje úplně celý svět, nikoli snad jen jeho křesťanskou část.
Zajímavé dále je, že autoru už vůbec nevadí urážlivé popisy Krista ponořeného do výkalů, jak jej líčí židovský Talmud.
V talmudickém podání, že Nejsvětější Panna Maria byla „nevěstka“ (Sanhedrin 106a), že Adam měl pohlavní styk se všemi zvířaty v zahradě Eden (Jebamot 63a), že se Ježíš „naučil čarodějnictví v Egyptě“ (Šabos 104b), nebo že se Ježíš vaří v pekle v „horkých výkalech“ (Gitin 57a).


To všechno židům klidně velkoryse promine a přes všechny tyto nehorázné urážky Krista jim neupírá víru ve skutečného Boha, zatímco muslimům ano.
Korán je však vůči osobě Krista daleko uctivější, nazývá jej Mesiášem - jen Mohamed nedocenil význam slova "Mesiáš", protože tomu nerozuměl.
]


Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 06. leden 2014 @ 09:58:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...a preto by mal každý z nás denne pobozkať korán....tak ako to urobil ,,svatý otec,,...

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 06. leden 2014 @ 19:32:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Všude, kam svatý otec přijel, políbil nejdříve zem, po které kráčel.

Proč asi, byla to snad jakási forma modloslužby? Nebo to byl výraz úcty k národu, který tato zem živila, pro který tato zem byla milovanou vlastí?

Podobně posvátnou knihou je pro muslimy Korán.
Pro nás je Korán sice jen kompilátem nesmyslů, pro muslimy však nedílnou součástí života, kultury, objekt citů, převzatý od předků. Oni už dávno zapomněli, že i jejich předkové byli kdysi v dávné minulosti obráceni na islám mečem a krveprolitím, terorem.

Pro papeže políbit Korán bylo znakem nesmírné pokory a úcty k našim pomýleným bratrům - bratrům v našem lidství.


]


Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 06. leden 2014 @ 21:07:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pro nás je Korán sice jen kompilátem nesmyslů,...
Pro papeže políbit Korán bylo znakem nesmírné pokory a úcty k našim pomýleným bratrům - bratrům v našem lidství...

líbat,,kompilát nesmyslů,, je prinajmenšom výrazom zbabelosti, špatného úsudku, alebo skôr modloslužby...ale keďže pápež a rímska cirkev sa z princípu nemôže mýliť, tak je to absolutne v poriadku...

ivanp]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 07. leden 2014 @ 10:09:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Papež nelíbal "kompilát nesmyslů", líbal to, co je muslimům v životě nejdražší (jejich rodnou zemi a Korán). Nelíbal to ani kvůli zemi, ani kvůli Koránu, ale kvůli muslimům, aby projevil úctu k tomu, co je jim drahé.

Chápeš, jaký to byl od něho projev lásky a pokory?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 07. leden 2014 @ 10:33:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
prejavom pokory a lásky rozhodne nie je polibek na "kompilát nesmyslů"...prejavom pokory a lásky je oznámenie pravdy evanjelia...ale to sa od rímskeho pontifika nedočkáme...oznámiť pravdu môže len ten kto ju najprv prijal...
je to to isté ako pobozkať manifest komunistickej strany a pritom tvrdiť že komunismus je blud...

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 07. leden 2014 @ 19:43:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já osobně bych taky Korán nepolíbil, protože moje láska k muslimům není tak veliká, jako odpor k islámu. Nebyl bych asi schopen takového lidského gesta. A už vůbec ne pod vlivem našeho západního myšlení.
Papež nejenom políbil Korán, on vrátil muslimům i jejich prapor, kteří křesťané ukořistili v bitvě u Vídně (tuším) r. 1783. Já, za svoji osobu, bych jim ho taky nevrátil. Neměli k nám chodit se šavlí v ruce.

Otázkou je, zda my natolik známe myšlení muslimů, že jsme schopni posoudit, jak s nimi jednat, jak jim hlásat Krista, aby naše snaha přinesla plody. Zda se se svým vzděláním o muslimech a závěry z něj učiněnými můžeme porovnávat se vzděláním papeže a jeho spolupracovníků.
Spolu se svatým Pavlem:
Co je tedy mou odplatou? Abych když kážu evangelium, předložil Kristovo evangelium zdarma a svého práva v evangeliu nevyužil.
Ačkoli jsem totiž svobodný ode všech, vydal jsem se všem za otroka, abych jich co nejvíce získal.
A tak jsem pro Židy jako Žid, abych získal Židy; pro ty pod Zákonem jsem jako pod Zákonem, abych získal ty pod Zákonem.
Pro ty bez Zákona jsem jako bez Zákona (i když pro Boha nejsem bez Zákona, ale v Zákoně pro Krista), abych získal ty bez Zákona.
Pro slabé jsem jako slabý, abych získal slabé: všem jsem se stal vším, abych jakkoli aspoň některé zachránil.
A toto činím kvůli evangeliu, abych byl jeho spoluúčastníkem. (1 Kor 9,18-23).]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 07. leden 2014 @ 20:10:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...je pravda že moslimské myslenie je iné ako naše...ak moslimom urobíme v európe nejaké ústupok, tak ho nechápu ako našu láskavosť a veľkorysosť ale ako našu slabosť...ak niekto pobozká korán oni to vnímajú ako našu prehru a slabosť...zmena nastane iba vtedy ak moslim sa obráti ku Kristu a zahodí korán...tu nepomôže žiadne bozkávanie koránu...tu pomôže otvorená konfrontácia evanjelia z islamom...tak ako to robil ap.  Pavel...

ivanp


]


Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Neděle, 05. leden 2014 @ 17:18:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím, v kostce se na problém dívám takto: Většina nekatolických církví naprosto dobrovolně kráčí po ekumenické cestě, na jejímž konci je splynutí s ŘKC. Lze pozorovat sbližování jejich teologie i liturgie s ŘKC. Celé pasáže jsou doslova převzaté. Bez výhrad přijímají hledisko ŘKC. Otázka ztotožnění Panovníka Hospodina s Bohem muslimů Alláhem je naprosto nezajímá, což podle mého názoru (vzhledem k jejich směřování) předznamenává jejich konec. Je to smutné. Srdečně zdraví BARe: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 06. leden 2014 @ 10:18:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Každý člověk je náš bližní. Milovat máme i nepřátele a našeho Pána Ježíše Krista od začátku přijímali a dodneška snáz přijímají celníci, nevěstky a pohani dobré vůle. Náš vztah k nekřesťanským náboženstvím nejlépe vystihuje papežská deklarace Nostra aetate.
Celá věc je o to absurdnější že v islámských zemích umírá ročně okolo půl milionů mučeníků, převážně z našich řad a křesťanské organizace se starají o statisíce ubohých lidí, živí je a léčí, bez ohledu na jejich víru. Riskovat každým okamžikem svůj život a starat se o muslimy v muslimské zemi mi připadá jako skutečný život světce nebo světice.
Pokud nás za to chce někdo kritizovat tak v tom vidím na jedné straně chválu a poctu a na straně druhé pokušení k tomu abychom na to byli pyšní. Raději zpytujme svědomí a přiznejme si že si to nezasloužíme. Měli bychom alespoň církev víc podporovat, svěřovat své hřivny směnárníkům. Aby je před Bohem zúročili.
Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pondělí, 06. leden 2014 @ 12:57:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že každému, kdo následuje Krista je jasné, že je-li Hospodin ztotožněn s Bohem muslimů Alláhem, je Syn Boží vyloučen. Od Spasitelových dob je možné spasení jen skrze Syna. Sk. 4:12  „A v nikom jiném není záchrana; neboť není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom mohli být zachráněni“ (ČSP) J. 20:31 „Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.“ J. 14:1 „Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne.“ (ČSP) A mnohé další texty. Se spásou Židů, kteří se obracejí k Bohu, je to složitější. Tento problém jsem řešil již před lety a zde bych odkázal jen na můj zde publikovaný článek Jsou Židé věřící v Hospodina vyloučeni ze spásy ?  Samozřejmě, dnes jsem poněkud dál, ale vzdor tomu nemám v otázce ani zdaleka jasno, protože problém je nesmírně komplikovaný. To, že v Talmudech jako mimobiblických pramenech jsou obsaženy některé rouhavé výroky, je mi známo. Ale pokud má někdo alespoň elementární duchovní rozhled, nebude s těmito výroky operovat, neboť by pak mohl velice snadno spustit vlnu antisemitismu – a s tím já nechci mít nic společného. Rouhavé výroky i toho, kdo vlnu spustí nebo jejímu spuštění napomůže, bude soudit Bůh. To, že mi jeden zaslepený a politováníhodný katolík podsouvá to, že mi rouhavé výroky v Talmudu nevadí, jen zjevuje jeho duševní obzor a duchovní úroveň. („Zajímavé dále je, že autoru už vůbec nevadí urážlivé popisy Krista ponořeného do výkalů, jak jej líčí židovský Talmud.“) S rouhavými výroky samozřejmě nesouhlasím – který kristovec by s nimi souhlasil??? Nicméně v jejich zveřejňování jsem opatrný z důvodu uvedeného výše; navíc není mi jasné, zda rouhavé talmudické výroky nejsou reakcí na nenávistná antisemitská kázání Jana Chrysostoma, i na to, že do konce 5. stol. přišli Židé v křesťanských společnostech o většinu práv. (Talmud Tiberiadský, konečné znění konec 4. stol, Talmud Babylónský kolem r. 500, Jan Chrysostomos 354-407, antisemitská kázání 386-7). K tématu:   Cohen_Pod křížem a půlměsícem. Židé ve středověku. BARe: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 06. leden 2014 @ 13:20:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nechcete ty výroky uvádět s ohledem na Vyvolený národ a hned potom je uvádíte ? Pak ještě tvrdíte že za ně může někdo jiný ? Bez jakékoliv souvislosti ?]


Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pondělí, 06. leden 2014 @ 21:47:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jen pro nechápající katolíky: já jsem výroky Talmudu neuvedl, já jsem s tím nepřišel; jen jsem upozornil na to, že jeden katolík (kterého zásadně neuvádím), je zde publikoval ve své  reakci na můj komentář, ačkoli to s mým komentářem  vůbec nesouviselo. Doufám, že všichni pochopí, že to byl on, a ne já, kdo ty výroky zde zveřejnil – já jsem jen na ně  reagoval. A reagoval jsem objektivně tvrzením, že i křesťané mají těchto výrocích svůj díl viny. Než tento katolík ve svém komentáři  tuto špínu zveřejnil, měl si uvědomit souvislosti s (J. 8:7; Ř. 3:23). Osobně bych se k  publikování výroků nesnížil, protože vše bude soudit Bůh.  Nicméně znovu opakuji - bude zajímavé sledovat, jaký postoj v budoucnu zaujme ŘKC k Izraeli. BARe: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 07. leden 2014 @ 08:46:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Konečně jste mne přesvědčil o tom  že jste bílý jako sníh a čistý jako lilie. Mírný jako hejno holubic. Ozdoba, pilíř  a chlouba celé Ekumeny.

Co se týče našeho vztahu k Vyvolenému národu tak věřím a doufám že nám bude Bůh pomáhat k tomu abychom je měli rádi jako ty nejmilejší bratry a sestry. Den ze dne víc a víc.]


Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Úterý, 07. leden 2014 @ 10:30:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
S Ekuménou nemám vůbec nic společného. K problému: celá léta zde hájím tezi „Jen Písmo“. Římští katolíci zase tezi „Písmo + Tradice“. Jak to zde z katolických reakcí vypadá, tak tato Tradice je tak pružná, že se do ní časem vejde i Korán. Dobro došli . . . . Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 07. leden 2014 @ 10:38:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
máš pravdu...ale absolutnou autoritou pre rímskeho katolíka nie je ani tak písmo+tradícia ako skôr neomylná cirkev...ak si v cirkvi tá sa potom o všetko postará...má dosť zásluh a milostí aby katolík na konci života nevedel na čom je a celoživotné úspory obetoval na zádušné omše...možno potom...

ivanp


]


Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Úterý, 07. leden 2014 @ 20:32:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, autoritou je neomylná církev, která rozhoduje o náplni Tradice. V kapitole „Bible a katolická církev“ autor už v r. 1952!!! praví: „Je zajímavo, že v této době katolíci zaujímají k biblickému podání a textu často kritičtější stanovisko než protestanté. Plyne to z toho, že bible pro ně není nedotknutelnou autoritou – jako u orthodoxů – ale církev.“ Pramen: Vladimír Čapek, Historie Bible, první vydání. Vydal Kalich, nakladatelství českobratrské církve evangelické, Praha II, Jungmannova 9, v dubnu L. P. 1952 v počtu 5.500 výtisků. *** BA


]


Re: Re: Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 08. leden 2014 @ 10:23:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Člověk by tak nějak předpokládal že čtete a citujete výhradně svaté Písmo. :o)))


]


Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 07. leden 2014 @ 10:41:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je sice škoda ale dokud člověk žije tak se to dá napravit. Otázka je jak se to Písmo projevuje ve Vašem životě. Jakým způsobem je naplňujete. Jestli a kým jste pokřtěný, jestli patříte k nějaké církvi a nebo náboženskému společenství.]


Re: Re: MŮJ POHLED NA PASÁŽE ZJEVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE CÍRKVE (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Úterý, 14. leden 2014 @ 11:28:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Re: S Ekuménou nemám vůbec nic společného. K problému: celá léta zde hájím tezi „Jen Písmo“. Římští katolíci zase tezi „Písmo + Tradice“. Jak to zde z katolických reakcí vypadá, tak tato Tradice je tak pružná, že se do ní časem vejde i Korán. Dobro došli . . . .

to víš, když se do  Písma vešel milosrdný Samaritán..  :-)  Ale to ty BohemiaGrovesi asi nikdy nepochopíš.. ty chceš vyolat konflikty, slovi Písma: "napít se krve svých nepřátel", povyrážet jim zuby.. , sežehnout je jako trní..

Draci Draci..
už jsem  pomalu jak Kaifáš a říkám svůj výrok: "vy vůbec nechápete, o čem Islám je." vždyť je to "1.Reformace na světě" - jen se začtěte do muslimských polemických stránek.. jsou i v češtině.. Vy jste tak tupí, že ani nepoznáte své kamarády..  Až na toho "přiblblýho Mohameda", by se většina úvah obsažených v Koránu dobře vyjímala na křesťanských Ultras webech.. mohli by ste začít třeba odporem ke slavením Vánoc..  a jiné  "Ultras specialitky".  Draci Draci.. vy vůbec nic nechápete...  Duch "Mekky a Mediny" je i duchem vaším..  A vy zatím takhle..  ;-)

Ale skončím trochu smířlivěji a "vzorně" : Draci, "vy  vůbec nevíte, jakého  jste ducha.."


]


Stránka vygenerována za: 0.80 sekundy