Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Vincenc.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 1, článků celkem: 16650, komentáře < 7 dní: 192, komentářů celkem: 429383, adminů: 60, uživatelů: 5250  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 96 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116424253
přístupů od 17. 10. 2001

Grano Salis: Kritika bludů

Search on This Topic:   
[ Go to Home | Select a New Topic ]

Kontrasty: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě?
Kritika bludů

poslal gregorios777

Zná Kodet Kristovo dílo kříže?

Vložil: Tomas v Čtvrtek, 28. březen 2024 @ 13:48:48 CET (958 čtenářů)
Více... | 764 bytů | 137 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Život víry: Manželství s nevěrcem - genocida Církve
Kritika bludů

poslal gregorios777

Co se stane v případě manželství s nevěřícím?

Vložil: Tomas v Sobota, 02. březen 2024 @ 09:53:10 CET (700 čtenářů)
Více... | 3232 bytů | 32 komentáře | Život víry | Skóre: 0Teologie: Kdo je svatý Duch.
Kritika bludů

poslal Nepřihlášený

 KDO JE SVATÝ DUCH.
Cílem tohoto pojednání o svatém Duchu je poznat, co nám o svatém Duchu sděluje Boží slovo. Nenechme se ovlivňovat teologickými úvahami, které tvrdí, že přinášejí hlubší poznání o Bohu, ale opak je pravdou. Když ničím neovlivněni přistoupíme ke studiu Božího slova budeme překvapeni, jaké nepravdy nám jsou předkládány. Musíme si dát odpověď na základní otázku. Je naší touhou mít hodnotný vztah s Bohem, nebo jsme spokojeni v křesťanském společenství, které upřednostňuje různá dogmata a učení, která nemají základ v Božím slově?

 
Podle trinitářů je svatý Duch třetí osoba jednoho Boha se stejnou mocí a jedná samostatně. Osoba má vlastní jméno. Bůh Otec - Jehova,Jahve, Boží Syn - Ježíš a Duch svatý vlastní jméno nemá.
 
Každá duchovní osoba má své místo přebývání. V Božím slově není nikde uvedeno, že Duch svatý má své místo přebývání. Písmo hovoří pouze o trůnu Boha a Beránka. Svatý Duch je v jednom okamžiku na nekonečném počtu míst. Celý vesmír je svatým Duchem prostoupen.
 
Žalm 11:4 Hospodin je ve svém svatém chrámu, Hospodin je v nebesích na svém trůnu, jeho oči vidí, jeho pohled zkoumá lidské syny

Př.15:3 Hospodinovy oči jsou na každém místě, pozorně sledují zlé i dobré

Zj.22:1,3 I ukázal mi řeku vody života, čirou jako křišťál, která vycházela z trůnu Božího a Beránkova. Nic prokletého již nebude. V tom městě bude Boží a Beránkův trůn a jeho otroci mu budou sloužit.

Židům 12: 2
“Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost, ležící před ním, nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu.”


Zj.2:13 Vím, kde bydlíš: tam, kde je trůn Satanův; avšak pevně držíš mé jméno a nezapřel jsi mou víru ani ve dnech, v nichž můj věrný svědek Antipas byl zabit u vás, kde bydlí Satan

Další významné svědectví nám poskytují následující verše. Žehnají pouze dvě osoby, Bůh Otec a Syn Ježíš. Svatý Duch nikdy nežehná.

Tit.1:4 Titovi, vlastnímu synu podle společné víry: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Zachránce

2 Jana 1:3 Bude s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce.

Ef.1:2 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

1 Tim.1:2 Timoteovi, vlastnímu synu ve víře: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce našeho a Krista Ježíše, Pána našeho

Jehova posílá svého Ducha svatého a Božího Ducha, Ježíš také posílá svého Ducha a Ducha svatého. Nikde v Písmu není zjeveno, že „osoba“ Duch svatý posílá svého Ducha. Každá duchovní osoba má svého ducha.

Jan 15:26 Až přijde Zastánce, kterého vám pošlu od Otce, Duch Pravdy, jenž vychází od Otce, ten o mně vydá svědectví.

1 Petra 1:11 zkoumali, na který nebo na jaký čas ukazoval Duch Kristův v nich, když předem svědčil o utrpeních určených Kristu a o velké slávě, která přijde po nich.

1 Tes.4:8 Proto kdo toto odmítá, neodmítá člověka, ale Boha, který také do vás dává svého Svatého Ducha.

Gal.4:6 A protože jste synové, vyslal Bůh ducha svého Syna do našich srdcí, ducha, který volá: ‚Abba, Otče.‘

Tit.3:5,6 zachránil nás ne na základě skutků, které jsme my učinili ve spravedlnosti, nýbrž podle svého milosrdenství skrze koupel znovuzrození a obnovou Ducha Svatého, kterého na nás vylil hojně skrze Ježíše Krista, našeho Zachránce,

Sk.2:17 I stane se v posledních dnech, praví Bůh, že vyleji ze svého Ducha na každé tělo; vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci budou vídat vidění a vaši starci budou mívat sny.

Svatý Duch je Boží moc a ne osoba. Následující verš tuto pravdu zcela zjevuje. Duch svatý je moc Nejvyššího. Jako Nejvyšší je v Božím slově představena pouze jedna osoba, Bůh Otec Jehova,Jahve.

uk.1:35 A anděl jí odpověděl: „Duch Svatý přijde na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní; proto také to Svaté, co se z tebe narodí, bude nazváno Syn Boží.

Sk.1:8 ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší konec země.“

Soudců 14:6 Tu jej uchvátil Duch Hospodinův a on ho roztrhl, jako by roztrhl kůzle, ačkoliv neměl nic v ruce. Svému otci ani matce nepověděl, co udělal.

Mich.3:8 Avšak já jsem plný moci Ducha Hospodinova, práva a udatnosti, abych oznámil Jákobovi jeho přestoupení a Izraeli jeho hřích.

2 Kor.4:7 Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby přemíra té moci byla z Boha, a ne z nás

2 Tim.1:7 Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci a lásky a rozvahy.

Luk.8:28 Když uviděl Ježíše, vykřikl, vrhl se mu k nohám a řekl mocným hlasem: "Co mi chceš, Ježíši, synu Nejvyššího Boha? Prosím tě, netrap mě."

Žalm 97:9 Neboť ty, Hospodine, jsi nejvyšší nade vší zemí, velmi převyšuješ všechny božské bytosti.

Svatý Duch je Boží Duch. Svatý je přídavné jméno a přídavná jména označují vlastnosti podstatných jmen. Vyjádření určitých stejných stavů je, jak Božím Duchem, tak svatým Duchem. Zcela vypovídající je Ef.4:30.

1 Kor.3:16 Nevíte, že jste Boží chrám a že ve vás bydlí Boží Duch?

2 Tim.1:14 Ten drahocenný svěřený poklad opatruj skrze Ducha svatého, který v nás bydlí

1 Kor.2:13,14 O tom také mluvíme — ne však slovy, kterým vyučuje lidská moudrost, ale těmi, jimž vyučuje Duch svatý; duchovní věci vysvětlujeme duchovními slovy. Duševní člověk však nepřijímá věci Ducha Božího, neboť jsou mu bláznovstvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně.

Ef.4:30 Nedělejte zármutek svatému Božímu Duchu, který na vás vtiskl svou pečeť pro den vykoupení.

Projevy Ducha Božího jsou různé, jak spatřujeme ve výše uvedených textech a také textech následujících.

1 Kor.12:4 Jsou rozdíly v darech milosti, ale tentýž Duch;

1 Kor.12:8-11 Neboť jednomu je skrze Ducha dáváno slovo moudrosti, jinému podle téhož Ducha slovo poznání; dalšímu víra v témž Duchu, jinému dary uzdravování v témž Duchu; jinému působení mocných činů, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, dalšímu druhy jazyků, jinému pak výklad jazyků. Avšak to všechno působí jeden a týž Duch, který rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce.

Jan 14:16,17 A já požádám Otce a on vám dá jiného Zastánce, aby byl s vámi na věčnost. Ducha pravdy, jejž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude.

Iz.11:2 A spočine na něm Duch Hospodinův: Duch moudrosti a rozumnosti, Duch rady a udatnosti, Duch poznání a bázně před Hospodinem.

K poznání pravdy vede pouze jedna cesta, cesta, která není založena na náboženských tradicích a dogmatech. Pravda k nám přichází skrze Boží slovo a jeho neovlivněné přijetí. Poznání pravdy a láska k pravdě je základem pro náš současný a budoucí život.

1 Tim.2:3-5 To je dobré a milé před Bohem, naším Zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy.

2.Tim.3:16,17 Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku.

Vložil: Tomas v Sobota, 02. březen 2024 @ 09:51:49 CET (274 čtenářů)
Více... | 19152 bytů | 8 komentáře | Teologie | Skóre: 0Kontrasty: Co zjevil Bůh Petrovi ?
Kritika bludů

poslal rosmano

Co zjevil Bůh Šimonovi Petrovi o Ježíši ?
Je značně zvláštní, že  Bůh o Ježíši zjevil Petrovi něco jiného, než Trinitářům, počínaje od 4. století po Kristu.   A tedy i vám, trinitárním křesťanům.

Zdá se, že po uplynutí 300 let od časů Krista a Petra, zjevil Bůh v nebesích trinitárním křesťanům  vyšší level než Petrovi.


Co zjevil Bůh Šimonovi Petrovi o Ježíši ?    Že je kým ?


Mk 8:29:  A on se jich tázal: „A za koho mne pokládáte vy?“ Petr mu odpovídá: „Ty jsi Mesiáš.“

Mt 16:16:   Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha.“   Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone Bar-Jona, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích.

L 9:20:   "A za koho mě máte vy?" zeptal se. "Za Božího Mesiáše!" odpověděl mu Petr.      B21
L 9:20:   Řekl jim: „Za koho mne pokládáte vy?“ Petr odpověděl: „ Za Božího Pomazaného. “   ČSP
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 11. leden 2024 @ 12:06:33 CET (428 čtenářů)
Více... | 3693 bytů | 10 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Kontrasty: Ústy vyznání se děje k spasení???
Kritika bludů

poslal gregorios777


Je vyznání Pána podmínkou spásy? 
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 04. leden 2024 @ 10:41:58 CET (417 čtenářů)
Více... | 5427 bytů | 16 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Hledání: Doktrína o Trojici
Kritika bludů

poslal rosmano


Nikde v Novém zákoně není... text se slovem “Bůh”, které by nesporně označovalo Trojjediného Boha jako celku, existujícího ve třech Osobách.”   -   Karl Rahner 


Tato kniha se zabývá jedinou otázkou. Učí bible, že Bůh je jednou unikátní osobou, která stvořila vesmír, a nebo se Bůh skládá ze dvou nebo ze tří vzájemně si rovných partnerů? 

Vložil: Tomas v Čtvrtek, 28. prosinec 2023 @ 10:36:05 CET (910 čtenářů)
Více... | 107 komentáře | Hledání | Skóre: 0Kontrasty: John Wesley: jednou spasen, navždy spasen
Kritika bludů

poslal Nepřihlášený

Kalvinisté, kteří popírají, že spasení je možné ztratit, přemítají o tomto tématu udivujícím způsobem. Tvrdí nám, že žádná lampa [biblické] panny nemůže zhasnout; žádná plodina se nezadusí trním; žádná větev [vyrůstající z] Krista nemůže být nikdy vyťata z důvodu neplodnosti; žádná milost nemůže být nikdy odmítnuta a žádné jméno nemůže být vymazáno z Boží knihy!

Vložil: Tomas v Pátek, 22. prosinec 2023 @ 09:31:36 CET (442 čtenářů)
Více... | 2105 bytů | 7 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Život víry: Nevěstka od 7 pahorků III
Kritika bludů

poslal gregorios777

Poslední nebiblickou „svátostí“, kterou se budu zabývat je tzv. Eucharistie.

Vložil: Tomas v Neděle, 17. prosinec 2023 @ 19:31:27 CET (703 čtenářů)
Více... | 5609 bytů | 67 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život víry: Nevěstka od 7 pahorků II
Kritika bludů

poslal gregorios777

Prosím o znovuuveřejnění mého článku, protože jsem ho omylem zaslal jako Nepřihlášený a tím by se ztratil z mého seznamu článků. Děkuji. Gregorios

Vložil: Tomas v Neděle, 17. prosinec 2023 @ 19:31:11 CET (324 čtenářů)
Více... | 7631 bytů | komentáře? | Život víry | Skóre: 0Život víry: Nevěstka od 7 pahorků II
Kritika bludů

poslal Nepřihlášený

Znovuzrození křtem?

Vložil: Tomas v Čtvrtek, 14. prosinec 2023 @ 11:27:27 CET (437 čtenářů)
Více... | 7635 bytů | 9 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život víry: Nevěstka od 7 pahorků
Kritika bludů

poslal gregorios777


Př 23,27  Nebo nevěstka jest jáma hluboká, a studnice těsná žena cizí.

Vložil: Tomas v Středa, 13. prosinec 2023 @ 09:31:41 CET (427 čtenářů)
Více... | 5544 bytů | 20 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život víry: Když jsme přijali křest, máme žít bez hříchů.
Kritika bludů

poslal oko

Ve starých dobách se většinou křtilo tak, že katechumena úplně ponořili do vody a zase ho vyzvedli.Vložil: Tomas v Středa, 29. listopad 2023 @ 07:57:07 CET (642 čtenářů)
Více... | 6310 bytů | 77 komentáře | Život víry | Skóre: 0Nebezpečná učení: Děsivé učení Hnutí víry
Kritika bludů

poslal gregorios777

 Hnutí víry - falešný kult

Vložil: Tomas v Pondělí, 27. listopad 2023 @ 21:20:38 CET (365 čtenářů)
Více... | 2481 bytů | 12 komentáře | Nebezpečná učení | Skóre: 0Partnerství: Co Buh spojil, clovek nerozdeluj
Kritika bludů

poslal demagog

Sbirka prispevku z facebooku na tema  homosexuality a homosxualnich manzelstvi.

Vložil: Tomas v Neděle, 08. říjen 2023 @ 00:59:44 CEST (919 čtenářů)
Více... | 11529 bytů | 53 komentáře | Partnerství | Skóre: 0Z internetu: Kritika sexu jako největší zločin církve JIŘÍ CB BENÝŠEK
Kritika bludů

poslal Mikim

https://medium.seznam.cz/clanek/jiri-cb-benysek-kritika-sexu-jako-nejvetsi-zlocin-cirkve-23665

Vložil: Tomas v Neděle, 08. říjen 2023 @ 00:58:45 CEST (1298 čtenářů)
Více... | 77 komentáře | Z internetu | Skóre: 0Nebezpečná učení: Věda dokázala boha
Kritika bludů

poslal Nepřihlášený

Bůh ve službách vědy
Ačkoliv můžeme při pohledu na některé lidi oprávněně zapochybovat, pohlaví člověka je v devadesáti devíti procentech naprosto nesporné - jde spíše o sto procent, ale přeci jenom jeden z deseti milionů lidí může se svým pohlavím vědcům zamotat hlavu. Nicméně, jde o tak mizivé množství jedinců, že přeci jenom můžeme tvrdit, že pohlaví člověka je z hlediska biologické vědy dáno a je samozřejmě neměnné.
Je dáno produkcí typu gamety. Pokud člověk produkuje spermie, jde o muže a pokud vajíčka, jde o ženu. Prosté a jednoduché, a platí to nejen pro lidi, ale i pro všechny rostliny a zvířata.
Vedle gamety neexistuje přesnější určení pohlaví a všechny ostatní "znaky pohlaví" nejsou znaky pohlaví. Tvrzení, že pohlaví člověka se skládá z mnoha znaků, mezi nimi chromozomů, hormonů, vnitřních reprodukčních orgánů, genitálií a seku.ndárních sexuálních znaků, není vědecké, nýbrž politické. Vědecké chápání pohlaví je postaveno právě na jedné jediné vlastnosti, a tím je produkce vajíček nebo spermií.
Snaha zahrnout "genderovou identitu", jako určující aspekt mužského nebo ženského pohlaví, představuje extrémní odklon od empirické reality ve službách pseudovědeckého náhledu navrženého k potvrzení pocitů lidí, kteří zažívají nepohodlí ve svém těle. Z hlediska biologické vědy totiž musíme důsledně rozlišovat mezi biologickým pohlavím a psychiatrickou poruchou jedince.
Pro názornost můžeme použít hypotetický příběh o právech vězňů. Vězňi si v rámci demokratických zásad odhlasovali zkrácení trestů a protože hlasování správa věznice odmítla respektovat, rozhodli se vězni, že se stanou dozorci ... Při soudním projednávání této vězeňské vzpoury se vězni převlečení za dozorce hájili obžalobě tím, že nebyli vězni, nýbrž dozorci, a že na to mají důkazy. A měli. Několik vězňů totiž prohlásilo, že určití vězni opravdu vystupovali jako dozorci a tito vězni je měli za opravdové dozorce. A někteří dozorci potvrdili, že si opravdu nebyli jistí, zda jde v každém případě o vězně, či dozorce.
Rozhodnutí soudu bylo překvapující. Ti obžalovaní vězni, kteří soudu prokázali, že okolí nemohlo poznat, zda jsou vězni, či dozorci, se vězeňské vzpoury nedopustili a byli osvobozeni. Soud jim také potvrdil zkrácení trestu, které si spolu s jinými vězni předtím odhlasovali ...
Tak nějak rozhodl 25. srpna 2023 soudce 53. Okresního soudu v Texasu Maria Cantú Hexselová ve věci senátního návrhu zákona SB 14, který zakazuje podávání blokátorů puberty a hormonální terapie dětem.

https://capitol.texas.gov/BillLookup/History.aspx?LegSess=88R&Bill=SB14&fbclid=IwAR3Q7OYw3VrdXyJTcIe6bklFLrj7USWoFkmeyk3fK9baGmBWD9qeHxhXP-A

Soudkyně Hexselová účinnost zákona pozastavila a ve svém rozhodnutí uvedla, že zakon "zasahuje do soukromých rozhodnutí texaských rodin ... a zbavuje texaské rodiče … práva vyhledávat, řídit a poskytovat lékařskou péči svým dětem."
Texaská generální prokuratura se proti tomuto rozhodnutí odvolala k Nejvyššímu soudu státu Texas. Z hlediska procedurálního, má odvolání odkladný účinek, tedy, zákon 1. září přes zákaz soudkyně Hexselové vstoupil v platnost a na území státu Texas se tak nesmějí podávat dětem blokátory puberty a provádět jiná podobná léčba za účelem jejich změny pohlaví. Zatím.
Texaská generální prokuratura ve svém odvolání uvedla, že rozhodnutí soudkyně Hexselové je aktivistické, v rozporu s vědeckým poznáním a pro děti nebezpečné neboť následky takové "léčby" mohou být pro ně nevratné ...
Než soudkyně Hexselové rozhodla, nechala si zpracovat tři znalecké posudky, přičemž ani generální prokuratura státu Texas nelenila a povolala k výslechu několik odborníků. Mezi nimi i evolučního biologa Colina Wrighta (38) z kalifornského Sacramenta. Ten je znám svým jasným postojem. Prohlašuje např., že člověk, jako živočišný druh, má jen dvě pohlaví, za což byl neformálně donucen opustit akademickou půdu. Naposledy pracoval na Pennsylvania State University. Jak sám říká touha uklidnit nejhlasitější menšinu studentů přináší Americe astronomické škody v podobě aktivistické, tedy zpolitizované vědy. Momentálně je šéfredaktorem vědeckého serveru
Přímo disidentský příběh biologa Colina Wrighta, který je pro dnešní (nejen) americký akademický svět typický, si můžete přečíst zde:

Podle průzkumu University of Texas se 85 % republikánských voličů v Texasu domnívá, že by měla být znemožněna, či alespoň omezena "léčba" dětí pomocí blokátorů puberty a podávání hormonálních medikamentů a 100 % republikánských Texasanů si myslí, že u dětí by se neměli provádět chirurgické zákroky.

Boj o zákaz těchto zhovadilých postupů lékařů u dětí se vede v dvaceti republikánských státech. Vedle Texasu také třeba v Arkansasu. Federální soud zde zrušil podobný zákaz už v červnu.
Jay Moody (59), soudce Okresního soudu Spojených států pro východní okres Arkansasu, jmenovaný v roce 2014 Barackem Obamou, zrušil zákon, který zakazoval podávat dětem blokátory puberty, hormonální léčbu a provádět chirurgické zákroky za účelem změny pohlaví. Zákon také znemožňoval arkansaským rodičům tyto procedury podstupovat jinde.
"Zakázaná lékařská péče zlepšuje duševní zdraví a pohodu pacientů a jejím zákazem stát podkopává zájmy, o nichž tvrdí, že je prosazuje", napsal soudce Moody ve svém rozhodnutí.
Soudce použil podobnou argumentaci, jako soudce Okresního soudu Spojených států pro severní okres Alabama Liles Burke (54) jmenovaný Donaldem Trumpem.
Ve státě Alabama hrozil lékaři porušující zákaz trest odnětí svobody až na 10 let, pokud by předepsal blokátory puberty nebo hormonální léčby tzv. trans dětem mladším 19 let. Federální soudce Burke pozastavil účinnost Zákona o soucitu a ochraně zranitelných dětí. Soudce ponechal v platnosti jen tu část zákona, která znemožňovala chirurgické zákroky. Generální prokurátor Alabamy Steve Marshall se proti rozhodnutí soudu odvolal.
Soudce Burke ve svém rozhodnutí podotkl, že stát Alabama nepředložil věrohodné důkazy o tom, že jde o "experimentální léčbu" ... Znovu tím potvrzuji "kontinuitu rozhodování na všech úrovních soudního rozhodování", že "rodiče - nikoli státy nebo federální soudy - hrají primární roli při výchově a péči o své děti". Zákon v Alabamě tedy také neplatí. Zatím.
V březnu schválila republikánská Indiana zákon zakazující předepisovat dětem blokátory puberty a hormonální medikamenty, jako součást přeměny pohlaví. Soudce James Patrick Hanlon (53), soudce Okresního soudu Spojených států pro jižní okres Indiany jmenovaný Donaldem Trumpem, účinnost tohoto zákona pozastavil. Namítl, že odpůrci zákona prokázali potenciální nenapravitelné poškození těch, kteří podstupují léčbu, a prokázali určitou pravděpodobnost úspěchu léčby. Generální právní zástupce státu Indiana Thomas Fisher k zákonu prohlásil, že "nechceme, aby naše děti byly součástí tohoto velkého experimentu".
Zpět k případu texaského zákona, ve kterém svědčil evoluční biolog Colin Wright.
Bylo to v historii amerického soudnictví poprvé, kdy byl biolog povolán, aby svědčil u soudu ve snaze bránit materiální existenci mužů a žen, jako přirozených a odlišných biologických kategorií. Není to však poprvé, co byly základní principy biologie postaveny před soud.
Soudní věc Kitzmiller v. Dover Area School District, projednávající se před Okresním soudem Spojených států pro střední obvod Pensylvánie v roce 2005, pojednávala o teorii tzv. Inteligentního plánu (Intelligent design).
Inteligentní plán říká, že některé rysy vesmíru a živých věcí, včetně jejich vývoje se dají lépe vysvětlit inteligentní příčinou, a nikoliv neřízeným procesem, jakým je přirozený výběr. Jde tedy o protiteorii k obecně uznávané evoluční teorii Charlese Darwina (a Alfreda Russela Wallace), a má odborným způsobem dokázat existenci inteligentního stvořitele (aniž by se teorie přímo odvolávala na Boha).
Federální soud svým rozhodnutím reagoval na žalobu jedenácti rodičů žáků základní školy z Doveru, v York County, ve státě Pennsylvania, kteří zažalovali Školní radu ("SRPŠ"), která trvala na tom, aby byl Inteligentní plán vyučován v rámci výuky o evoluci hned vedle teorie Darwina. Konzultantem žalobců bylo Národní centrum pro přírodovědné vzdělávání (NCSE). Věc byla přidělena soudci Johnu E. Jonesovi III., republikánovi, jmenovaného v roce 2002 Georgem W. Bushem.
Soudce Jones rozhodl, že Inteligentní plán není vědeckou teorií z úrovně té, které měl konkurovat, a označil Inteligentní plán za součást tzv. kreacionismu (nezaměňovat s teistický evolucionismem), tzn. křesťanského výkladu stvoření z biblické knihy Genesis.
Nutno v této souvislosti podotknout, že i Darwinova teorie je pouhou teorií, nikoliv faktem, a je navíc tak zásadně od svého zavedení "zpřipomínkovaná", že by jí v dnešní podobě agnosticista Charles Darwin (1809–1882) možná ani nepoznal. Důrazné "popírání" teorie Darwina také není již dlouhá léta znakem vědeckého extrémismu.
Druhou vážnou připomínkou k rozhodnutí soudce je skutečnost, že Inteligentní plán nebyl předmětem výuky (studia), ale pouze připomínkou existence i jiných teorií stvoření (nejen té od Darwina). Žalovaná Školní rada také poukazovala na znepokojivou vyhlídku, že výsledkem této žaloby může být aktivismus soudu, který se pokusí vědcům prostřednictvím svého rozhodnutí sdělit, co je legitimní vědecké bádání a co ne (útok na svobodu vědeckého bádání).
Kenneth R. Miller, profesor biologie z Brown University, hlavní přizvaný odborník, nesouhlasil především s tím, že Inteligentní plán je vědeckou teorií. Není, neboť předpokládá, že od určitého dne tu existovali např. ptáci se zobákem a peřím, stalo se to prý postupně v návaznosti na vnější jevy. To si podle profesora Millera nemůže přeci myslet nikdo. Svůj výslech zakončil prohlášením, že chodí se svými dětmi do kostela a nikdy by své děti nepostavil před volbu : "věda nebo Bůh", protože takový konkurenční protiklad neexistuje. On sám věří v Boží existenci, která ho v jeho vědeckém bádání doprovází a pomáhá mu - bez víry v Boha by prý nebyl dobrým vědcem.
Hlavním odborným svědkem žalované Školní rady byl Michael Behe, profesor biochemie na Lehigh University v Pensylvánii a přední americký zastánce Inteligentního plánu. Ten vypověděl, že doba, po kterou stvoření probíhalo, mohlo klidně trvat 20.000 let, tedy nemuselo jít nutně o šest lidsky měřených dnů. Jeho tvrzení podpořil Steve Fuller, profesor sociologie na University of Warwick v Anglii.
Fuller zdůraznil filozofický rozdíl mezi "kontextem objevu" (motivace vědce) a kontextem ospravedlnění" (jak je kolegy vědci posuzována vědcova teorie). Podle profesorů Fullera a Beheho není Inteligentní plán náboženskou doktrínou, nýbrž jednou z vědeckých teorií o stvoření světa.
Čtenář by si mohl vzpomenout na i v Česku vydanou knihu "Historie času ... a původ mého já" od geologa Petera Hietta. Ten hledá vědecký výklad knihy Genesis a připouští, že bez náboženského aspektu nelze stvoření světa mentálně vůbec pojmout. Hiett, a já s ním, jsme došli k závěru, že věda od dob vzniku biblických textů v podstatě příliš nepostoupila a k tomu nejdůležitějšímu, tedy ke stvoření, nové důkazy dosud nepřinesla. Současná vědecká fakta maximálně popisují různé jevy, neodpovídají však na triviální otázku : Proč tomu tak je ? Jakákoliv teorie, jakožto o řády ještě nižší kategorie poznání, než vědecky ověřený fakt, tak nemůže uspokojit ani základní filozofické úvahy. Nakonec geniové teoretické fyziky jako byl Albert Einstein (1879–1955) a Stephen Hawking (1942–2018) se bez víry v Boha ve svých životech neobešli.
Existují však i jiné, řekněme praktičtější vědecké otázky, na které vědci neznají odpověď. Mezi ně patří například ochota člověka položit svůj život za jiného člověka nebo dokonce za svou životní (nehmotnou) hodnotu (myšlenku). Těžko si v těchto záležitostech vystačíme s primitivním Darwinem a jeho přirozeným výběrem.
Velká část lidské aktivity se děje pod prahem vnímání, stejně tak evolucionisté nevysvětlili hudební nebo jiné umělecké sklony člověka, nedotknuli se ba ani politické nebo vědecké kreativity. Jistě nejde o pouhé primitivní funkce naprogramované do mozku základním mechanismem přežití. Darwinisté samozřejmě na tyto otázky odpovědi znají - odbývají je slovy o teologii, jakožto "pavědě" zabývající se studiem fantazie a odpověd na otázku "proč tomu tak je" připisují obyčejně "měkkým vědcům" - pro ty tvrdé vědce, to otázka zkrátka není. Kdo naprogramoval lidský mozek a proč se jednotliví lidé tolik liší nebo, proč jsou si v něčem naopak tolik podobní, to Darwina a jeho přívržence jaksi převyšuje.
(Fyzikové a geologové si nemohou dělat ambice zodpovědět otázky, proč existuje vesmír a proč my, lidské bytosti, jsme zde, abychom ho pozorovali. Stejně tak nemohou molekulární biologové uspokojivě vysvětlit, proč my lidé občas poslechneme hlas svého svědomí a chováme se altruisticky, se soucitem a velkorysostí.)
Možná bychom si ve vysvětlení mohli pomoci odpovědí na otázku, proč Hawking, na rozdíl od Einsteina, nezískal Nobelovu cenu.
Práce obou těchto vědců nebyla čistě empirickou vědou neboť Hawkingovo objevy nebyly podpořeny ověřitelnými nebo pozorovatelnými důkazy - jeho tvrzení byla teoretická (stejně jako Einsteinova). Jenže v roce 1921, kdy Einstein získal Nobelovu cenu za zásluhy o teoretickou fyziku (Obecná teorie relativity z roku 1915 ještě nebyla doceněna), nebývalo běžným zvykem popírat existenci Boha - nevěřit v Boha bylo tehdy neslušné. To v době Hawkinga bylo naopak moderní. V letech 2010 - 2018, kdy se nejvíce hovořilo o Nobelově ceně pro největšího génia fyziky 21. století koketoval Hawking s Božskou existencí. Co s takovým fyzikem, který věří na existenci černých děr, ale i na všemocného
Gandalfa obletovaného nahatými a vykrmenými andělíčky ? Hawking Nobelovu cenu nezískal.
Přichází pravý čas porovnat kreacionismus, prezentovaný Inteligentním plánem stvořitele a víru genderových ideologů o dušičkách uvězněných v cizích tělech.
Vyznavači Inteligentního plánu tvrdí, že biologické systémy a rysy člověka jsou extrémně složité, což znamená, že nemohly vzniknout z postupných, neřízených procesů, jako je přirozený výběr a náhodné mutace, a proto je musel řídit jedině geniální "návrhář" ( tj. Bůh).
V tomto ohledu jsou si kreacionisté vlastně velmi podobní s genderovou osvětou o sociálním konstruktu pohlaví. Genderoví aktivisté totiž tvrdí, že lidské pohlaví má mnoho znaků a proto existuje tolik pohlaví, a lidé by proto měli mít možnost identifikovat se jako kdokoliv.
Jde však jen o velmi zdánlivou souhru.
Můžeme se životní zkušenosti přijmout, že člověk je extrémně komplikovaný tvor, schopný oproti jiným tvorům vytvářet hodnoty, poučit se, rozvíjet a předávat vědění i zkušenosti. Člověk pracuje z přesvědčení, stejně tak zpívá a pracně se naučil hrát na hudební nástroje, ačkoliv to nikdo pořádně nedocení. (My všichni, co si vystačíme s dvaceti akordy na všechny písničky světa, dobře víme, o čem je řeč.) To žádný jiný tvor nesvede.
Řada vědců přesto kategoricky odmítá existenci inteligentního Stvořitele (teď již s velkým písmenem na začátku), ale přesto připouští že ten vousatý klučina s rameny hokejisty je holka - ne protože tak vypadá, ale protože se tak cítí.
Soudce John E. Jones III, křesťan, který měl rozhodnout, zda Inteligentní plán je, či není vědeckou teorií, tak v tomto duchu rozhodl vlastně moudře - Inteligentní plán není (dost silnou) vědeckou teorií, nýbrž náboženským pohledem.
Zprvu mi jako zastánci Inteligentního plánu pochopitelně vadilo, že republikánský soudce a křesťan k tomu rozhodl v roce 2005 "proti mně". (V roce 2014 ještě rozhodl, že zákaz manželství osob stejného pohlaví v Pensylvánii z roku 1996 je protiústavní.)
Ve skutečnosti rozhodl ve prospěch vědy - rozhodl se tak i přesto, že jako křesťan věří v nekonečnou existenci nejiteligentního Stvořitele všech dob. Soudci totiž musí vždy stát na straně důkazů a vědy a vždy musí být proti ideologickým a politickým trendům, které každou vědu ženou do zákeřných pastí.
Obhajoba binární povahy lidského pohlaví, bude tedy stále nejen důležitější, ale také záludnější. Zejména ve Spojených státech, kde bují fanatické představy hraničící s nacistickým experimentováním, oproti Evropě, kde se tento směr "pokroku" jaksi zracionalizoval. Spojené státy čeká dlouhá cesta soudních rozhodnutí ohledně zavedení věkových omezení na hormonální a chirurgické modifikace pohlavních rysů. Do té doby se modleme, aby škody, zvláště na dětech, byly co nejmenší.
Ústava demokratického státu zaručuje všem právo řídit své životy podle své víry. Ústava taktéž ale umožňuje kritiku - neimunizuje lékaře, kteří dětem ve jménu pavědy znetvořují duše a těla.

Návrat především americké vědy a vlastně celé naši Západní společnosti zpět do reality, bude trvat ještě dlouho a bude něco stát. Tento proces neurychlí žádný skvělý politik ani politická strana, ale jen opravdová víra v empirickou vědu. Tato víra je však momentálně těžce zasažená nedávným vědeckým záchvatem hypochondrie ...
Vložil: Tomas v Středa, 20. září 2023 @ 10:24:51 CEST (818 čtenářů)
Více... | 19 komentáře | Nebezpečná učení | Skóre: 0Život víry: Až sama nepravost okusila, pochopila.
Kritika bludů

poslal Nepřihlášený

Lukáš 21,8
Odpověděl: „Mějte se na pozoru, abyste se nedali svést. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem to‘ a ‚nastal čas‘. Nechoďte za nimi.

1Janův 4,1
Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.

Brusle7
Ahoj Willy,

protože opakovaně dáváš najevo zásadní nesouhlas se směřováním Katedrály - a opakovaně tu nevhodně kritizuješ můj ne/správný vztah a víru v Ježíše (i dalších diskutujících), míjíme se v cílech vzniku Katedrály. Nechceme v Katedrále rozbroje. Nechceme útoky a manipulace "ve jménu Boha" na diskutující, kteří se zde sdílí. Nechceme "výchovu" jménem Boha člověkem. Jen jediný je náš Pán... Kristus.

Opakovaně jsi sám naznačil, že bys za takové situace (kdy my tvé "požadavky" k nám neakceptujeme a sám naznačuješ jiný cíl Katedrály) nemohl být dále v Katedrále, tak ti chci nabídnout, aby ses dobrovolně vzdal role moderátora zde, než o to požádám Tomáše. Můj původní návrh tebe jako kolegy - moderátora - byl můj velký omyl.

Děkuji ti za tvou snahu v počátcích vzniku Katedrály. Děkuji za vše dobré, za všechny články a příspěvky. Měl jsi mou naprostou důvěru, nyní vnímám věci jinak. Katedrála je a bude Kristova, bez napadání diskutujících pro jejich upřímné sdílení, bez hádek a rozbrojů.

Přeji Ti vše dobré, Willy, na další cestě s Kristem a za Kristem a děkuji.

Brusle7
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 24. srpen 2023 @ 11:23:05 CEST (1907 čtenářů)
Více... | 6652 bytů | 39 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život víry: Egodeismus. Zlomyslná mysl Krista?? Ochrana Kristem před prorokem??
Kritika bludů

poslal NepřihlášenýKristus Willy 2008
Nick Kristus mám proto, že mě kdysi (jako nevěřícího) takto přezdívali, a dnes je to tak, že chci být ve všem Kristu podobný, tzn. žít Jeho životem skrze Něho (Jan 6:57) a mám naději, že Ho takové, až přijde, uvidím takového, jaký je (1J na zač.3.k.,nevím přesně, který verš). No a svým životem, který je skryt s Kristem v Bohu, chci Krista vyjadřovat, tzn. nechci žít já, ale ve mně a skrze mě Kristus. Amen.
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 24. srpen 2023 @ 10:29:33 CEST (948 čtenářů)
Více... | 9119 bytů | 5 komentáře | Život víry | Skóre: 0Kontrasty: Katedrála, dokud tady bude Willy, bude sloužit Bohu a našemu Pánu Ježíši Kristu
Kritika bludů

poslal Nepřihlášený

Willy
Katedrála, dokud tady bude Willy, bude sloužit Bohu a našemu Pánu Ježíši Kristu, abychom přemýšleli a rozjímali nad Božím Slovem, abychom Slovo poslouchali a zachovávali; a také lidem, kteří Boha hledají či potřebují, i když Ho třeba momentálně nehledají.
Willy a jeho názory s tím nemají nic společného.
Tož tak.Katedrála, dokud tady bude Willy, bude sloužit Bohu a našemu Pánu Ježíši Kristu..
Willy a jeho názory s tím nemají nic společného.
NEJSI NIC, tak se podle toho chovej!
Bůh to nebyl, Bůh tě nevaroval!
Františku, se vší vážností před Bohem, Jehož beru za svědka, že jsi Daniela zle pomluvil, aniž bys k tomu měl důvod!
PRO TEBE A SATANA V TOBĚ ZDE V KATEDRÁLE NENÍ MÍSTO !!!
LŽEŠ - CELOU DOBU VE SVÝCH POSLEDNÍCH PŘÍSPĚVCÍCH JENOM LŽEŠ !!!
Co tu ještě pohledáváš,Františku!Umíš česky? Pro tebe a Satana v Tobě tady není místo.


Vložil: Tomas v Čtvrtek, 24. srpen 2023 @ 10:26:28 CEST (948 čtenářů)
Více... | 1724 bytů | 1 komentář | Kontrasty | Skóre: 0Kontrasty: Logika v praxi
Kritika bludů

poslal Syntezator

I křesťanům se může hodit logika při rozlišování. 


Např. herec Jaroslav Dušek nedávno vyvolal mediální zájem svým výrokem, že za rakovinu si může sám člověk tím, že nemá rád život. 

Dá se krásně dokázat, že to je esoterický blábol. 

Medvědovitá šelma, vačnatec Tasmánský čert často trpí rakovinou. Zatímco třeba žralok rakovinu nemá. Podle Duškovy logiky tasmánští vačnatci nemají rádi život a žraloci život mají rádi. :-)
Vložil: Tomas v Středa, 23. srpen 2023 @ 12:57:59 CEST (735 čtenářů)
Více... | 7 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0
Stránka vygenerována za: 0.47 sekundy