Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Čeněk.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15486, komentáře < 7 dní: 307, komentářů celkem: 346594, adminů: 60, uživatelů: 4872  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 51 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Èervencové èíslo èasopisu Dobrá zpráva
·Pietní shromáždìní k uctìní památky 27 popravených pøedstavitelù èeského odboje
·Mariánský sloup, stánky s buøty nebo nic?
·Køesťané v politice a nedìlní Letná
·Majdan a Letná
·Kratince
·Ètení kázání Jana Husa
·Reakce libereckého sboru na rozhodnutí Sjezdu delegátù 2019
·Usnesení Sjezdu delegátù BJB 2019
·Ad komentáøe ke èlánku Biblické køesťanství, teologie a baptisté

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99628897
přístupů od 17. 10. 2001

Grano Salis: Kritika bludů

Search on This Topic:   
[ Go to Home | Select a New Topic ]

Kontrasty: Křesťanské šátečky: Mesiášův původ
Kritika bludů

poslal Vota

Křesťanská písma učí:


Jezukristovo pak narození takto se stalo: Když matka jeho Maria zasnoubena byla Jozefovi, prvé než se sešli, nalezena jest těhotná z Ducha svatého. Ale Jozef muž její spravedlivý jsa, a nechtěv jí v lehkost uvésti, chtěl ji tajně propustiti. Když pak on o tom přemyšloval, aj, anděl Páně ve snách ukázal se jemu, řka: Jozefe synu Davidův, neboj se přijíti Marie manželky své; nebo což v ní jest počato, z Ducha svatého jest. Porodíť pak syna, a nazůveš jméno jeho Ježíš; onť zajisté vysvobodí lid svůj od hříchů jejich. Toto pak všecko stalo se, aby se naplnilo, což povědíno bylo ode Pána skrze proroka, řkoucího: Aj, panna těhotná bude, a porodí syna, a nazůveš jméno jeho Emmanuel, kteréž se vykládá: S námi Bůh. Procítiv pak Jozef ze sna, učinil, jakož mu přikázal anděl Páně, a přijal manželku svou. Ale nepoznal jí, až i porodila Syna svého prvorozeného, a nazvala jméno jeho Ježíš. 
Matouš 1:18-25 (BK)

V měsíci pak šestém poslán jest anděl Gabriel od Boha do města Galilejského, kterémuž jméno Nazarét, Ku panně zasnoubené muži, kterémuž jméno bylo Jozef, z domu Davidova, a jméno panny Maria. I všed k ní anděl, dí: Zdráva buď milostí obdařená, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami. Ona pak uzřevši ho, zarmoutila se nad řečí jeho, a myslila, jaké by to bylo pozdravení. I řekl jí anděl: Neboj se, Maria, nebo jsi nalezla milost u Boha. A počneš v životě, a porodíš syna, a nazůveš jméno jeho Ježíš. Tenť bude veliký, a Syn Nejvyššího slouti bude, a dáť jemu Pán Bůh stolici Davida otce jeho. A kralovati bude v domě Jákobově na věky, a království jeho nebude konce. I řekla Maria andělu: Kterak se to stane, poněvadž já muže nepoznávám? A odpověděv anděl, řekl jí: Duch svatý sstoupí v tě, a moc Nejvyššího zastíní tobě; a protož i to, což se z tebe svatého narodí, slouti bude Syn Boží.
Lukáš 1:26-35 (BK)

Ježíš pak počínal býti jako ve třidcíti letech, jakž domnín byl, syn Jozefův, …
Lukáš 3:23 (BK)

Pavel, služebník Jezukristův, povolaný apoštol, oddělený k kázaní evangelium Božího,  kteréž zdávna zaslíbil skrze proroky své v písmích svatých, o Synu svém zplozeném z semene Davidova s strany těla, kterýž prokázán jest býti Synem Božím mocně, podlé Ducha posvěcení, skrze z mrtvých vstání, totiž o Ježíši Kristu, Pánu našem,
Římanům 1:1-4 (BK)
Vložil: Tomas v Úterý, 16. červenec 2019 @ 11:06:45 CEST (279 čtenářů)
Více... | 18842 bytů | 39 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Kontrasty: Křesťanské šátečky: Mesiáš a chrámové oběti
Kritika bludů

poslal Vota

Křesťanská písma učí:


Takovéhoť zajisté nám slušelo míti nejvyššího kněze {biskupa}, svatého, nevinného, nepoškvrněného, odděleného od hříšníků, a kterýž by vyšší nad nebesa učiněn byl, kterýž by nepotřeboval na každý den, jako onino kněží, nejprv za své vlastní hříchy oběti obětovati, potom za lid. Nebo učinil to jednou, samého sebe obětovav. Zákon zajisté lidi mající nedostatky ustavoval za nejvyšší kněží {biskupy}, ale slovo přísežné, kteréž se stalo po zákonu, ustanovilo Syna dokonalého na věky.
Židům 7:26-27 (BK)


Pověděv napřed: Že oběti a daru, a zápalů, i obětí za hřích, (kteréž se podlé zákona obětují), nechtěl jsi, aniž jsi oblíbil, tehdy řekl: Aj, jduť, abych činil, ó Bože, vůli tvou. Ruší první, aby druhé ustanovil. V kteréžto vůli posvěceni jsme skrze obětování těla Ježíše Krista jednou. A všeliký zajisté kněz přístojí, na každý den službu konaje, a jednostejné často obětuje oběti, kteréž nikdy nemohou odjíti hříchů. Ale tento, jednu oběť obětovav za hříchy, vždycky sedí na pravici Boží, již dále očekávaje, až by položeni byli nepřátelé jeho za podnož noh jeho. Nebo jednou obětí dokonalé učinil na věky ty, kteříž posvěceni bývají.
Židům 10:8-14 (KB)
Vložil: Tomas v Pondělí, 08. červenec 2019 @ 14:51:59 CEST (567 čtenářů)
Více... | 10597 bytů | 68 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Kontrasty: Modrý kríž
Kritika bludů

poslal Nepřihlášený

"Toto je varovanie. Varovanie nielen pre tých ktorí sympatizujú s MK ale najmä pre všetkých ktorý uveria že niekde existuje spoločenstvo v ktorom sa nachádzajú "lepší" veriaci. Verte tomu že nie... Jediný kto môže pohnúť s vašimi problémami je Ježiš... Nie človek ani ideológia...Túžite po prebudení ? Po obživení? Myslíte si, že nastane pokiaľ opustíte zbor do ktorého chodíte? Naozaj tam nieje nikto za kým sa da ísť a modliť sa? Trváte na tvrdení, že inde to je lepšie a živšie? Nie! Ľudia sú všade rovnako hriešni. Ak sa vy osobne upnete na Ježiša celou svojou silou a celou svojou dušou pomôžete nielen sebe ale vaše okolie to bude cítiť priamo s vás...  V úvode som spomenul, že by som chcel nadviazať kontakt s tými, ktorí MK s rôznych príčin opustili a odpadli od Boha... alebo stratili nadej... alebo chcú MK opustiť ale nevedia ako... alebo potrebujete povzbudenie pre návrat k Pánovi... alebo na základe vášho odchodu s MK máte dodnes množstvo otázok… a popri tom všetkom sa nepochopiteľne neviete zbaviť predstavy, že MK je jediná možná alternativa…"  

Citát z pojednání: MODRÝ KRÍŽ DEVÄŤDESIATICH ROKOV

Vložil: Tomas v Úterý, 25. červen 2019 @ 12:29:10 CEST (106 čtenářů)
Více... | 13423 bytů | 1 komentář | Kontrasty | Skóre: 0Kontrasty: Modrý kríž 2019 /MK/
Kritika bludů

poslal Petr1111

Vážení čtenáři,

  
tímto vás chci varovat před Modrým krížem. Mluvím z vlastní zkušenosti a zkušenosti mých přátel. Tady malý průvodce, co jsme zažili:

1. nadřazenost- lákání na něco opravdovějšího, než je v církvi, kde je vše "chladné a formální" /což může být někdy pravda/, dostáváte osobní péči
2. úzká cesta-  jsi vyvolen k úzké cestě a máš poselství toto "nést" zpět do své církve
3. spasení - jedině to v MK je platné, všichni ostatní jsou jen méněcenní obráceni nebo nevěřící
4. veřejné vyznávání i těch nejintimnějších hříchů pře ostatními - bez něj nejsi spasen
5. teta Džordžika je absolutní autoritou a sestry nejprve určují, co s novým zájemcem 
6. zpochybnění spasení- spasení mimo MK je neplatné- musíš projít MK rituálem
7. zničené partnerské vztahy- manipulace do rozchodu s "neznovuzrozeným"křesťanským partnerem nebo nevěřícím
8. zničení vztahů v rodině- všichni jsou tví nepřátelé, nevěřící nebo církevníci, buď je přiveď k nám nebo je zatrať, aby tě nesvedli z úzké cesty
9. hudba- vvše je od satana, včetně křesťanské tvorby. jediná svatá hudba je z produkce MK, byť často hudebně falešná
10. vlastní tiskoviny, časopisy lúč a lúčik, která vykládají Bibli dle MK
11. krakatice- začneš-li selhávat, jsou za tebou vysláni starší, kteří neváhají cestovat stovky kilometrů a obsadí vaše domovy a nepustí k vám ani vaší rodinu. Současně s vámi udržují telefonní kontakt, často a dlouze.
12. destrukce- když vám zničí vše, co jste měli rádi a na čem vám zaleželo a vy tušíte, že je něco špatně, přijdou myšlenky na sebevraždu i u jinak psychisky silných jedinců nebo ještě větší přimknutí k MK, protože vám už nic jiného nezbývá..
13. vlastní rétorika a obřady- slovenské fráze i v ČR, nová  intonace podle starších, "stol panov" místo večeře Páně apod.  
14. mnohahodinové modlitby až do umdlení, kdy už se nacházíte v extatickém stavu a odsouhlasíte a řeknete to, co se očekává. Používá se fráze "jít na modlitby", kde se vše ukáže, diskuze je nepřípustná.
15. nahrávky- existují tisíce hodin nahraných kázání Džordžiky a starších, které si členové pouští do umdlení stále dokola a nejsou pak už shchopni samostatně uvažovat, změní se jim hodnoty a zatratí přirozený vztah k vlastnímu partnerovi, rodině i přátelům, kteří jejich úzkou cestu domítli
16. proklínání a negativní modlitby- to zažijete po odchodu a ovlivní to váš život. Jen někteří až později pochopí, že Bůh je silnější a ochrání je díky oběti Ježíše, který je silnější než vše výše jmenované. Ale je to obrovský a vysilující boj o přežití.

Po tom všem už nikdy nebudete uvažovat normálně jako dřív a zůstane vám narušená psychika a pocit "co když měli pravdu".  Po opuštění MK nastává další fáze psychické manupulace na dálku -  dostávají se k vám zprávy od členů - vrať se nebo zenřeš, poznal jsi jako jediný ve svěm okolí pravou cestu, už nikdy to nevymažeš a pod.

Osloví-li vás, utíkejte z dosahu, dokud je čas! Boha hledejte v osobích modlitbách, čtením Nového zákona, Bible a najděte si ve svém okolí křesťany, kde vidíte dobré ovoce, rodiny drží spolu, milují své děti, přátelí se s lidmi z okolí, dělají dobré věci pro ostatní, žijí hezký život, cítíte se v jejich blízkosti dobře, nic vám nenutí a sami byste chtěli příjmout něco z jejich života. 

Bůh vám žehnej

Petr
Vložil: Tomas v Úterý, 28. květen 2019 @ 09:27:59 CEST (278 čtenářů)
Více... | 15 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Teologie: Nepřihlášeného podivná psychologie
Kritika bludů

poslal Nemohouci1

Vložil: Tomas v Pátek, 24. květen 2019 @ 02:20:33 CEST (210 čtenářů)
Více... | 231 bytů | 4 komentáře | Teologie | Skóre: 0Teologie: Podnět
Kritika bludů

poslal myslivec

Tímto článkem chci upozornit na rouhání.

Vložil: Tomas v Pátek, 24. květen 2019 @ 02:18:21 CEST (100 čtenářů)
Více... | 4218 bytů | komentáře? | Teologie | Skóre: 0Teologie: Eucharistie je jedinému bohu Svatému Duchu odporná a činí Vás hrozny vinice země
Kritika bludů

poslal Dzehenuti

  • Můj Bůh není trojicí ale je Bohem Izraelským a to jediným - Svatým Duchem přišlým na zem jako Ježíš. Tento článek slouží jako varování aby se ti co jsou na pochybách navrátili k tomu co je psáno ve Svatém písmu, neklaněli se modlám a falešným kněžím. 

  • Bůh je Duch, Bůh je jediný, Bůh je Svatý..... Jediný Bůh je Svatý Duch 


  • 52Židé se mezi sebou začali hádat: "Jak nám tenhle může dát jíst své tělo?"53Ježíš jim ale řekl: "Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život. 54Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den. 55Mé tělo je opravdu pokrm a má krev je opravdu nápoj.56Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.57Jako mě poslal živý Otec a já žiji skrze Otce, tak ten, kdo jí mne, bude žít skrze mě.58Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe. Ne jako když otcové jedli manu, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít navěky."59Toto vše řekl, když učil v synagoze v Kafarnaum.60Mnozí z jeho učedníků, kteří to slyšeli, si tehdy řekli: "To jsou těžká slova. Kdo to může poslouchat?"61Ježíš v nitru poznal, že jeho učedníci kvůli tomu reptají, a tak jim řekl: "Tohle vás uráží?62A co kdybyste viděli Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve?63Duch je ten, kdo dává život; tělo nedokáže nic. Slova, která vám mluvím, jsou Duch a jsou život.64Někteří z vás ale nevěří." (Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěřili a kdo ho zradí.)65Potom dodal: "Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce."66Mnozí z jeho učedníků kvůli tomu odešli a už s ním nechtěli nic mít.67"Chcete odejít i vy?" zeptal se Ježíš tehdy svých Dvanácti.68"Pane, ke komu bychom šli?" odpověděl mu Šimon Petr. "Ty máš slova věčného života69a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží!"70"Vyvolil jsem si vás dvanáct," řekl jim na to Ježíš; "jeden z vás je ale ďábel."71A to řekl o Jidáši, synu Šimona Iškariotského. Ten ho měl zradit, ačkoli byl jedním z Dvanácti. 


  • Jak nebeský chléb tak krev jsou symbolem ducha a života. Nechali jste se oklamat a věříte, že pijete skutečnou krev Kristovu a pojídáte jeho tělo…

  •  Přitom jediný Bůh – Svatý Duch varuje před pojídání krve !!!. Copak nevíte co je psáno : 

  • "První člověk, Adam, se stal živou duší," ale ten poslední Adam se stal obživujícím duchem.46Nejdříve však není to duchovní, ale to přirozené, teprve potom to duchovní.47První člověk byl z prachu země, druhý člověk je z nebe.48Jaký byl ten z prachu země, takoví jsou ti pozemští, a jaký ten nebeský, takoví i nebeští.49Jako jsme nesli obraz toho, kdo byl z prachu země, tak poneseme i obraz toho nebeského. 50Říkám vám, bratři, že tělo a krev nemůže mít podíl na Božím království a smrtelnost nemůže mít podíl na nesmrtelnosti. 


  • Nic jste nepochopili a eucharistií jste jak hrozny vinice země nasáty krví Ježíše a krví svatých !!! 14A hle, spatřil jsem bílý oblak a na tom oblaku seděl jakoby Syn člověka. Na hlavě měl zlatou korunu a v ruce ostrý srp.15Z chrámu vyšel další anděl a volal mocným hlasem na toho, který seděl na oblaku: "Napřáhni srp a žni, neboť nadešla hodina sklizně. Sklizeň země dozrála!"16Tehdy ten, který seděl na oblaku, mrštil svůj srp na zem a země byla sklizena.17Z chrámu, který je v nebi, pak vyšel další anděl a také on měl ostrý srp.18A od oltáře vyšel ještě další anděl, který měl moc nad ohněm, a zavolal mocným hlasem na toho, který měl ostrý srp: "Napřáhni svůj ostrý srp a skliď hrozny vinice země, neboť její hrozny dozrály!"19Tehdy ten anděl vrhl svůj srp na zem, sklidil víno země a vhodil je do velikého lisu Božího hněvu. 20Ten lis byl šlapán venku za městem a z lisu tekla krev až po uzdy koní na šestnáct set honů daleko.
Vložil: Tomas v Středa, 15. květen 2019 @ 00:04:41 CEST (261 čtenářů)
Více... | 17 komentáře | Teologie | Skóre: 0Teologie: Izajáš 53 - Kdo je trpící služebník a kdo o něm mluví?
Kritika bludů

poslal JiriBrei


Že to, co je zapsáno v Ješajáhú/Izajáš 53, nemluví národy zastoupené svými králi, jak to vykládá například Izák ben Abraham Troki v Chizuk emuna (Posílení víry) v kapitole 22 (http://www.chizukemuna.estranky.cz/clanky/22.-trpici-sluzebnik-jezis--iz-52-53-.html), říká Ješajáhú 52:15: „Králové kvůli němu zavřou ústa, protože uvidí to, co jim nebylo vyprávěno“ (Český studijní překlad). Se zavřenými ústy se nedá mluvit, o to lépe se však se zavřenými ústy dá soustředit na to, co bude probíhat. Králové mají mlčet, dívat se a z viděného pochopit to, co dříve neslyšeli (Ješajáhú 52:15). To, co mají se zavřenými ústy sledovat a z čeho se mají poučit, je pospáno dále v Ješajáhú 53. Ten, kdo mluví, nejsou králové, ale prorok Ješajáhú, jako jeden z Izraelitů. Proto užívá zájmeno „naše“, které tam označuje to samé společenství jako v Ješajáhú 52:10, 55:7 59:12.13, 63:17, 64:5. Ješajáhú se ztotožňuje s jednotlivými Izraelity.
Vložil: Tomas v Sobota, 27. duben 2019 @ 22:24:06 CEST (858 čtenářů)
Více... | 4154 bytů | 74 komentáře | Teologie | Skóre: 0Život víry: Láska?
Kritika bludů

poslal Neprihlaseny

Vložil: Tomas v Pondělí, 14. leden 2019 @ 12:36:15 CET (874 čtenářů)
Více... | 1819 bytů | 40 komentáře | Život víry | Skóre: 0Kontrasty: Santa Claus?
Kritika bludů

poslal Nepřihlášený

Je Claus opravdu svatý?

Vložil: Tomas v Pondělí, 31. prosinec 2018 @ 20:58:47 CET (521 čtenářů)
Více... | 1839 bytů | 21 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Kontrasty: ateista a materialista II.
Kritika bludů

poslal Nepřihlášený

Vložil: Tomas v Pondělí, 31. prosinec 2018 @ 20:57:16 CET (224 čtenářů)
Více... | 5672 bytů | komentáře? | Kontrasty | Skóre: 0Hledání: ateista a materialista
Kritika bludů

poslal Nepřihlášený

Vložil: Tomas v Neděle, 30. prosinec 2018 @ 01:01:37 CET (444 čtenářů)
Více... | 2428 bytů | 13 komentáře | Hledání | Skóre: 0Život víry: Františkovi
Kritika bludů

poslal Nepřihlášený

Nemám na GranoSalis účet a tedy nemohu nic komentovat...

Přesto chci, kvůli tobě Františku, abys věděl že zcela souhlasím se vším co ti Rosmano říká v komentářích pod tvým vlastním článkem o tom, že jsi naivní a naletěl jsi.
Ty jsi v první řadě malý, zlý, k pravdě slepý (i když si myslíš opak), světem vláčný otrok... Tedy člověk neuzdravený, odmítající chopit se moci stát se božím dítětem; byla-li ti dána.

Tak se nám chceš na tomto webu ukázat; a nejsi sám. Kde je pravda není naší povinností hledat, ani se tebou trvale zabývat, ani nechat tvůj jed na nás samotné působit.

Vrať se k evangeliu, ujasni si čemu věříš, dobrého se drž.

Ekklesian

Vložil: Tomas v Středa, 19. prosinec 2018 @ 10:49:19 CET (534 čtenářů)
Více... | 29 komentáře | Život víry | Skóre: 0Grano Salis: Františkovi
Kritika bludů

poslal Nepřihlášený

Nemám na GranoSalis účet a tedy nemohu nic komentovat...

Přesto chci, kvůli tobě Františku, abys věděl že zcela souhlasím se vším co ti Rosmano říká v komentářích pod článkem Kristus mohl zbořit všechny bariéry mezi lidmi.. mohl..mohl...
Ty jsi v první řadě malý, zlý, k pravdě slepý (i když si myslíš opak), světem vláčný otrok... Tedy člověk neuzdravený, odmítající chopit se moci stát se božím dítětem; byla-li ti dána.

Tak se nám chceš na tomto webu ukázat; a nejsi sám. Kde je pravda není naší povinností hledat, ani se tebou trvale zabývat, ani nechat tvůj jed na nás samotné působit.

Vrať se k evangeliu, ujasni si čemu věříš, dobrého se drž.

Ekklesian

Vložil: Tomas v Středa, 12. prosinec 2018 @ 22:41:26 CET (910 čtenářů)
Více... | 53 komentáře | Grano Salis | Skóre: 0Kontrasty: Nová Smlouva a Izrael...
Kritika bludů

poslal studentbible

Část křesťanů zešílela láskou k Izraeli...

Vložil: Tomas v Středa, 12. prosinec 2018 @ 07:29:48 CET (1668 čtenářů)
Více... | 354 bytů | 111 komentáře | Kontrasty | Skóre: 5Nebezpečná učení: Každému jak se cítí.
Kritika bludů

poslal oko

Muž ženou, žena mužem .....???

Vložil: Tomas v Neděle, 25. listopad 2018 @ 22:25:01 CET (980 čtenářů)
Více... | 4742 bytů | 72 komentáře | Nebezpečná učení | Skóre: 0Intimity: Je homosexualita nemoc? 2. část.
Kritika bludů

poslal Nepřihlášený

Je homosexualita nemoc? 2. část.

Vložil: Tomas v Středa, 14. listopad 2018 @ 21:20:49 CET (855 čtenářů)
Více... | 8516 bytů | 52 komentáře | Intimity | Skóre: 5Teologie: Ježíš je Pán...
Kritika bludů

poslal studentbible

Když židovsky chápající pisatel nazval Ježíše "Pán", uznal a vyznal, že Ježíš je Bůh.

Vložil: Tomas v Pondělí, 14. květen 2018 @ 09:19:56 CEST (1541 čtenářů)
Více... | 489 bytů | 171 komentáře | Teologie | Skóre: 0Teologie: Kniha Zjevení Ježíše Krista.
Kritika bludů

poslal studentbible

Poslední kniha Nové smlouvy nám odhaluje děsivé hrůzy k našemu povzbuzení...

Vložil: Tomas v Sobota, 05. květen 2018 @ 18:41:35 CEST (457 čtenářů)
Více... | 2458 bytů | 6 komentáře | Teologie | Skóre: 0Kontrasty: Ježíš by hnal bičem pana Halíka a další falešné kněze
Kritika bludů

poslal Dzehenuti

Ježíš by hnal bičem pana Halíka a další falešné kněze

Vložil: Tomas v Pátek, 30. březen 2018 @ 22:31:19 CEST (528 čtenářů)
Více... | 1892 bytů | 3 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0
Stránka vygenerována za: 0.69 sekundy