Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jeroným.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16516, komentáře < 7 dní: 393, komentářů celkem: 420821, adminů: 60, uživatelů: 5218  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 274 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

rosmano
Mikim

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114883414
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Islám a katolictví - pokračování
Vloženo Pondělí, 14. květen 2012 @ 16:03:14 CEST Vložil: Olda

Katolicismus poslal Jan21

Dalším bodem, ve kterém lze konstatovat podobnost mezi islámem a katolictvím je spojenectví náboženství a politiky.

Islám od samého svého vzniku r. 622 je spojen s násilnými , vojenskými metodami šíření tohoto náboženství a dobýváním cizího území. Úzké propojení  náboženství a politiky v islámských zemích funguje dosud. U křesťanství tomu tak až do fáze církevních otců nebylo. Teprve po zrovnoprávnění křestanství s pohanskými kulty r. 313 Konstantinovým milánským dekretem a  dále pak vyhlášením křesťanství za státní náboženství v římské říši r. 380 vytvořilo předpoklady pro sjednocení trůnu a oltáře,  moci  světské a církevní. Toto sjednocení bylo zcela v protikladu s Ježíšovým prohlášením, že jeho království není z tohoto světa. Proto se do něj nevstupuje žádnými metodami násilí a donucování, natož  používáním vojenské síly nebo mocenskými intrikami.

Všeobecná, zvláště římská  katolická církev se  tímto spojenectvím diametrálně vzdálila od původního apoštolského učení  a  osvojením si světských metod vládnutí  i uvnitř církve – vytvořením hierarchického systému – vytvořila předpoklady pro vznik  korupčního, mocenského prostředí prodáváním církevních úřadů a hodností a prodáváním odpustků , které bylo navíc rozvíjeno a podporováno vymýšlením stále nových dogmat, které měly za cíl udržovat  obyčejné lidi v bezvýhradné poslušnosti církevní i světské moci , i když tato ve většině případů žila nezřízeným životem  a  jednala v rozporu s Ježíšovým učením. Veškerý odpor vůči této církevní moci byl trestán smrtí. Náhradou za život ve shodě s božími přikázáními bylo zavedení institutu zpovědi a náboženského folklóru, které obyčejným věřícím mělo sloužit  jako kompenzace za život v podřízenosti církevní vrchnosti poskytnout určité kulturní vyžití, značně se blížící starým pohanským zvykům a pověrám.

 Islám, stejně tak jako katolictví, je náboženstvím skutků. I když katolictví  zatím oficielně uznává Kristovy zásluhy na spáse lidstva, chápe to spíše ve všeobecném, univerzálním významu,  nikoliv vztažené na jednotlivce. Dnes je navíc  pokus předefinovat význam Kristovy smrti nikoliv jako aktu smíření s Bohem-Otcem, nýbrž  jen jako vzor „bezpodmíněné lásky“. V nicejské vyznání víry dokonce chybí i konstatování, že Kristus zemřel za spásu lidí.   Spása mimo systém katolického náboženství  neexistuje, monopol na spásu má církev. V tomto bodě je katolictví podobné islámu.  Vždy je nutné žít v podřízenosti církevním autoritám, které si osobují  reprezentaci Boha na zemi a respektovat dodržování rituálů a nařízení, které církev stanovila.  Samy tyto autority však se etickými pravidly z Desatera  řídit nemusí a tím, že je nedodržují, nezbavuje je to účinnosti poskytovaných rituálů (svátostí), i když třeba sami žijí ve smrtelném hříchu.  Katolický věřící nemá po celý život zaručenu jistotu spásy a stále se o ni musí snažit  neustálým opakováním rituálů (eucharistie-opakování Kristovy oběti na oltáři- čím více tím lépe) a konáním dobrých skutků, získáváním odpustků, opakováním  stejných předepsaných modliteb,  poutí a procesí, půstů a modliteb k mrtvým a za mrtvé  a ke Královně nebes. Kromě Boha je nutné věřit v údajně neomylného superčlověka  ,  polobožského papeže, „svatého Otce“, „Kristova náměstka“.   

 Stejně tak v islámu je nutné pro získání věčné nebeské blaženosti mít tu správnou víru v Allaha a člověka, superproroka Mohameda a žít v podřízenosti církevních autorit,  modlit se pětkrát denně předepsanou modlitbu, přispívat almužnami na chudé, účastnit se poutě do Mekky, postit se v měsíci Ramadán.  Podobnost katolictví s islámem není v těchto bodech náhodná. Je to snaha zalíbit se Bohu vlastním úsilím a tím si získat případnou spásu pro věčnost  s nutnou mezistanicí očistce.

Islám a katolictví byli v průběhu dějin za jedno ve svém odporu k židovství. Ačkoliv bylo období, kdy židé žili v relativním míru s islámem za předpokladu zachovávání loajality, v posledním období se vzájemná nevraživost stupňuje a neskrývaným cílem islámu je židovský stát vymazat z mapy světa. Cílené podněcování k nenávisti vůči židům a vyhlašování různých papežských protižidovských ediktů  a praktické kroky v podobě křižáckých válek a pogromů  trvalo v katolické církvi od počátku až do II. vatikanského koncilu a eticky ospravedlňovalo  i nacistický holokaust  ve II. světové válce a prakticky se nejvíce projevilo zejména v katolickém Polsku, v minulosti i v katolickém Španělsku.  I když předchozí papež učinil vůči židům verbálně smířlivé gesto patrně ze zlého svědomí z hrozného holokaustu, který většina lidí odsoudila a který se nedal tak lehce popřít a zamlčet  a na němž měla i KC klíčový podíl svým pasivním či souhlasným  postojem (ostatně i sám Hitler byl pravověrný katolík), bude to v budoucnu patrně  nevídaná koalice katolíků s islámem, která bude tím konečným nástrojem v pokusu o definitivní likvidaci židů v prorokované bitvě u Armagedonu.

 Ženy v islámu jsou nedobrovolně uzavřeny ve vězení z plátna. Podobně také řádové sestry v katolicismu, obyvatelky klášterů a konventů jsou v podobném vězení z plátna.  Uvážíme-li, že v minulých stoletích byla převážná část dívek nucena vstupovat do klášterů nedobrovolně, bylo to pro ně násilím na nich páchaných, nemluvě o dalších násilnostech prováděných pro potlačení jejich přirozené tělesnosti a vlastního myšlení a uvažování s příslibem, že se takto stávají Kristovými nevěstami, i když byly někdy beztrestně  sexuálně zneužívány kněžími.  Aniž bychom propagovali feminismus nebo unisex, je zřejmé, že žena v islámu i katolictví má mnohem nižší pozici než muž, což odporuje Ježíšovu novému vztahu k ženám – v Kristu jsme jedno, i když jsme každý na zemi  stvořeni k jinému účelu. V nebi, jak zjevuje Ježíš,  nebude existovat rozlišování mezi pohlavími, všichni budou jako andělé. Naopak muslimové věří v nebeské sexuální orgie pro vyvolené s věčně mladými huriskami.  Těší se na to snad i katolický klérus, když mu je dnes toto potěšení v manželském svazku oficielně odpíráno?

Co se však jeví jako dosud vážný rozpor mezi katolictvím a islámem je přísný islámský monoteismus a z něj vyplývající zákaz zobrazování Boha a čehokoliv stvořeného, klanění se tomu a projevování jakékoliv úcty k těmto věcem. Muslimové nemají ve svých mešitách žádnou výzdobu, která by obsahovala nějaké prvky ze stvořené přírody ani andělské bytosti, zatímco katolické chrámy touto výzdobou hýří. Nejnovějším příkladem tohoto modlářství u nás je nedávné korunování pražského Jezulátka, dřevěné loutky, před níž kleká i papež a snaha o znovuvztyčení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Katolické modlářství proto představuje zatím jedinou vážnou překážku k ještě většímu sblížení těchto dvou náboženských systémů.  Kdo však v tomto ohledu ustoupí v zájmu většího sblížení, o tom lze jen spekulovat. Ustoupí zřejmě ten, kdo bude v celkově méně výhodné pozici, což bude nepochybně oslabený liberální katolicismus, který se už dnes vzdává kříže jakožto symbolu Kristovy smrti. Ježíš podle muslimů na kříži nezemřel. Pražské Jezulátko , Madona s dítětem a „kámoš Ježíš“ snad nepohorší nikoho,  možná ani muslimy. Nevím však,  co udělají katolíci s tím Ježíšovým ukřižováním. Co třeba zřídit další poutní místo u jeho  údajného hrobu v Kašmíru?  Snad by k tomu dopomohlo i  nějaké další mariánské zjevení na tomto místě.   


"Islám a katolictví - pokračování" | Přihlásit/Vytvořit účet | 16 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Islám a katolictví - pokračování (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 14. květen 2012 @ 16:42:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pán Ježíš pro spásu lidí nejenom umřel. On se pro ni také narodil, žil tady na zemi, pracoval, vstal z mrtvých a dál věčně žije. O tom všem nám vyprávějí obě creda. Apoštolské i Nicejsko-konstantinopolské:

Věřím v jednoho Boha,
Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
všeho viditelného i neviditelného.
Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista,
jednorozeného Syna Božího,
který se zrodil z Otce přede všemi věky.
Bůh z Boha, Světlo ze Světla, Pravý Bůh z Pravého Boha,
zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem,
skrze něhož všechno je stvořeno.
On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil s nebe.
Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem.
Byl za nás ukřižován, za dnů Pontia Piláta,
byl umučen a pohřben
a třetího dne vstal z mrtvých podle Písma,
vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.
A znovu přijde, ve slávě,
soudit živé i mrtvé
a jeho království bude bez konce.
Věřím v Ducha svatého, Pána a Dárce života,
který z Otce i Syna vychází.
S Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován
a mluvil ústy proroků.
Věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou Církev.
Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.
Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. AmenRe: Islám a katolictví - pokračování (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 14. květen 2012 @ 20:13:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na toto se už vážně nedá ani pořádně reagovat.

Celé je to ubohost chorého mozku, člověka pronásledovaného stihomamem.

Jane, dej se léčit!


Všechny tvé pseudoargumenty zde už byly nejednou vyvráceny (např. - eucharistie- prý opakování Kristovy oběti na oltáři) nastuduj si to zpětně, buď té lásky a neobtěžuj svou hloupostí.
Islám je čistá teokracie.
Po muslimech vyžaduje praktikování víry podle islámu, netoleruje svobodu svědomí jednotlivce. Muslim pod trestem smrti nemůže opustit islám.Plodem katolické víry celého křesťanského světa (ve všech křesťanských zemích euroatlantské civilizace) je naopak
demokracie, respekt ke svobodě svědomí jednotlivce. Každý člověk má právo si zvolit svou víru (či nevíru) a má také právo svoji volbu kdykoli změnit.


Katolická církev neusiluje o politickou moc. Její zájmy jsou misijní:

Na osm tisíc aktivistů z 33 biskupských konferencí a 115 církevních institucí a hnutí z Evropy a Ameriky, tedy zeměpisných oblastí, které jsou v centru zájmu loni zřízené Papežské rady pro podporu nové evangelizace, se sešlo v sobotu odpoledne v aule Pavla VI. Šlo o přibližně tříhodinový program diskusí a vystoupení představitelů různých evangelizačních proudů dnešní církve ze zemí se starou křesťanskou tradicí. Přítomné oslovil např. Vittorio Messori. Setkání končilo koncertem známého italského tenora Andrea Bocelliho. Na závěr přišel mezi přítomné Svatý otec, kterého přivítal předseda zmíněné papežské rady, arcibiskup Fisichella. Benedikt XVI. se pak obrátil k účastníkům tohoto prvního setkání aktivistů nové evangelizace a mimo jiné řekl: „Papežská rada pro podporu nové evangelizace, kterou jsem ustanovil minulý rok, je cenným nástrojem rozpoznání velkých otázek, které zmítají různými sektory soudobé společnosti a kultury. Je povolána poskytovat zvláštní pomoc církvi v jejím poslání zejména v zemích se starou křesťanskou tradicí, které se patrně staly lhostejnými, ne-li nevraživými vůči Božímu Slovu. Dnešní svět potřebuje lidi, kteří hlásají a dosvědčují, že Kristus nás učí umění žít i cestě pravého štěstí, protože On sám je cestou života; lidi, kteří mají upřeny zraky především na Ježíše, Božího Syna: zvěstované slovo musí být neustále ponořeno do intenzivního vztahu k Němu, do intenzivního života modlitby.
Dnešní svět potřebuje lidi, kteří mluví s Bohem, aby mohli mluvit o Bohu. A musíme si stále připomínat, že Ježíš nevykoupil svět krásnými slovy či okázalými prostředky, ale svým utrpením a svou smrtí. Zákon pšeničného zrna, které v zemi odumírá, platí i dnes; nemůžeme dát život druhým, aniž bychom dali svůj život: „kdo svůj život pro mne a pro evangelium ztratí, zachrání si ho“, říká nám Pán (Mk 8,35). Když vás všechny vidím a znám velké nasazení, které každý z vás dává do služeb misijního poslání, jsem přesvědčen, že noví evangelizátoři budou stále přibývat a uvedou do života onu pravou transformaci, kterou má dnešní svět tolik zapotřebí. Jedině skrze muže a ženy utvářené Boží přítomností bude Slovo Boží pokračovat na své cestě světem a přinášet plody. Drazí přátelé, být evangelizátory není privilegium, ale závazek, který plyne z víry. Na otázku, kterou Pán klade křesťanům: „Koho mám poslat a kdo nám půjde?“, odpovězte se stejnou odvahou a se stejnou důvěrou proroka: „Zde jsem, Pane, mne pošli“ (Iz 6,8). Nechte se utvářet milostí Boží a chápavě odpovídejte na hnutí Ducha Zmrtvýchvstalého. Buďte znamením naděje, schopní hledět do budoucna s jistotou, která pochází od Pána Ježíše, který přemohl smrt a daroval nám věčný život. Radost z víry sdílejte se všemi s nadšením, které pochází od Ducha svatého, neboť On všechno tvoří nové (srov. Zj 21,5), a s důvěrou v příslib, který dal Ježíš církvi: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28,20).Re: Islám a katolictví - pokračování (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Úterý, 15. květen 2012 @ 18:31:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jane, je dobře, že na toto nebezpečí upozorňuješ. 
Jenže to uvidí zase jen vidoucí. Re: Islám a katolictví - pokračování (Skóre: 1)
Vložil: joker (www.klicnik.eu) v Pondělí, 21. květen 2012 @ 20:50:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pro někoho snad zajímavé povídání obráceného muslima z Iráku, kde hovoří o islámu a o jeho vztahu k ženám:  http://www.klicnik.eu/archives/1947
Minulý rok jsme zaznamenali také svědectví o jeho obrácení: http://www.klicnik.eu/archives/1270Stránka vygenerována za: 0.25 sekundy