Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jeroným.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16516, komentáře < 7 dní: 363, komentářů celkem: 420791, adminů: 60, uživatelů: 5217  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 301 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

Danny42
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114872287
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Islám a katolictví
Vloženo Pondělí, 07. květen 2012 @ 13:14:02 CEST Vložil: Olda

Katolicismus poslal Jan21

Před časem jsem zde pod titulem Multikulturalismus a ekumenismus uveřejnil odkaz na videa, demonstrující praxi zacházení s ženami a dívkami v ortodoxním islámském světě. Příspěvek  vyvolal malou reakci, převážně jen u katolických diskutujících, a to ve většině případů tolerantní či omluvnou vůči islámu,  považující videa za podvrh a fašistickou propagandu a v jednom či dvou případech  zlobně útočnou vůči mé osobě a mému konstatování, že to poslední dva papežové (zejména Wojtyla) svou snahu o mezináboženský ekumenismus přehánějí  až do té míry tvrzením, že Bůh křesťanů a Allah islámu  jsou zcela totožné identity. 

Někteří zdejší katoličtí diskutéři tuto myšlenku dotahují ještě dál, že všechna pohanská božstva  a  „svatá písma“ pohanských národů  jsou rovnocenná  s Bohem křesťanů a Biblí na cestě hledání společné pravdy,  a proto nemá cenu je přesvědčovat o pravdě svojí, nýbrž ponechat je v tom, čemu sami dosud upřímně věří. 

Napadá mne otázka, proč právě příslušníci katolické církve, zejména její  klérus,  se tak vehementně islámu zastávají. Hledal jsem proto styčné body, které oba tyto náboženské systémy sbližují.  Zdá se, že jej jich dostatek, aby mohly  tyto dva systémy v budoucnu koexistovat  bez nějakých větších animosit  i po věroučné stránce,  která vždy byla, je a bude zdrojem značného napětí,  vedoucího často až k fyzické likvidaci lidí  s opačnými, byť  i  objektivně správnými názory.  Aby byl mír a klid, musí jedna strana ustoupit.  Je více než zřejmé, že v tomto případě to budou z pragmatických důvodů (hlavně obav  z  demografického vývoje v Evropě)  katolíci  i za cenu zřeknutí se základních pilířů  křesťanské víry,  k čemuž jsou již dnes kladeny základy postojem vrcholových představitelů katolické církve. 

Samozřejmě i ostatní  liberální církve z tábora dosud opačného ji budou  ochotně následovat. Těmito postoji jsou vytvářeny předpoklady pro vznik jednotného, univerzálního, celosvětového  náboženství  Nového Věku  a značné nebezpečí pro ty, kteří budou setrvávat na svých ortodoxních či fundamentalistických pozicích vyplývajících z jejich přesvědčení, že Boží zjevení, obsažené v Pímu Starého i Nového zákona je pravda a nelze  je pod tlakem okolí svévolně desinterpretovat.

Věc zásadní a vůbec klíčová ve vzájemné toleranci je vztah islámu a liberálních katolíků vůči osobě Ježíše Krista. Dosud zde pro ortotoxní katolíky, stejně tak i pro ostatní křesťany, existovala  v tomto ohledu nepřekonatelná bariéra. Islám považuje Ježíše, syna Marie,  za učitele, léčitele a jednoho z proroků na úrovni Mojžíše či Eliáše.  Největším prorokem je však Mohamed a nejvyšším božím zlevením je kniha Korán. Ježíš je osobou sic nevšedního  významu, přesto obyčejný člověk. V islámu nelze v žádném případě připustit, že  Ježíš je Kristus, čili Mesiáš, Spasitel lidstva a už vůbec ne, že Ježíš je svou podstatou totožný s Bohem-Otcem.  Podle islámu Alláh je jednojedinný a nemůže proto mít syna. Ježíšovo prohlášení  Já a otec jedno jsme, je pro islám,stejně jako pro  židovství,  neakceptovatelná,  nejhorší hereze.  Podle Islámu Ježíš na kříži nezemřel, ale uprchl do Kašmíru, kde je dnes uchováván jeho údajný hrob.  Tím, že islám částečně oceňuje i některé etické kvality Ježíšova učení, nepřipouští pak ani to, že by Bůh (Allah) židům dovolil Ježíše popravit a proto vymyslel tuto legendu.

I  když katolíci dosud oficielně drží trojiční dogma a jeho opuštění by zatím  pro většinu tradičních, ortodoxních katolíků znamenalo značný šok a zároveň houfný odliv mnohých tradičně věřících, situace se začíná měnit.  Změna tohoto postoje musí být provedena pozvolně a nepozorovaně, aniž by zatím musela být explicitně vyjádřena v katechizmu a postřehnutelná obyčejnými věřícími.  Jelikož katolíci věří i v evoluci dogmatu a ve své historii to prakticky  dokazují různými přídavky  a vylepšováními , takováto změna nepředstavuje  pro KC  v budoucnu nepřekonatelnou překážku.

Pokus o tuto změnu, zatím však nesmělý  a na úrovni filozofických spekulací, provedl  již před 42 roky  dnešní papež Ratzinger ve své knize Úvod do křesťanství, jejíž zestručnělý výtah a interpretaci  od liberálně věřícího katolíka jsem  zde poprvé uvedl v příspěvku „Nové výklady křesťanského kréda“. On tuto interpretaci  považuje za „Víru duchovní dospělosti“, neboli  teologii pro 21. století, která však, jak sám připouští, musí být  zaváděna  pozvolně a opatrně, aby tradiční věřící nešokovala a nevyvolala  tak odmítavou reakci. Tomuto příspěvku zde byla věnována rovněž  téměř nulová pozornost,  a ze strany katolíků pouze obviňování mé osoby ze lži, ačkoliv jsem uváděl  i odkazy na stránky z citované Ratzingerovy knihy.

To, že se katolická církev vzdálila od původního apoštolského učení a Písma je notoricky známé pěkných pár století  a dosud se to  týkalo sice důležitých, nikoliv však stěžejních věcí. V tomto případě  však  jde o  božství Ježíše Krista a významu jeho smrti jakožto smírčí a zástupné oběti za hříchy, což byl a je samozřejmě i stěžejní a nepřekonatelný rozpor mezi  originálním křesťanstvím a ostatními náboženskými systémy, k nimž nutno počítat  katolíky i všechny další liberální křestany, kteří zpochybňují pravdivost Písma. 

Obecné morální postoje obsažené v Ježíšově učení nebudou zřejmě tak  zásadní problém,  protože  islám  považuje cokoliv,  dokonce i  lež za legální prostředek dosahování cílů.Z nových výkladů nepřímo vyplynulo to, co by mohlo být akceptovatelné i pro islám: Ježíš mohl být (pro moderní katolíky a další liberály) , nebo byl (pro islám) jen obyčejný člověk, z čehož automaticky vyplývají další závěry:  zpochybnění či popření trojičního dogmatu,  zpochybnění či popření Kristovy smrti na kříži a jeho zmrtvýchvstání a anulování významu jeho smrti pro spásu lidstva i člověka jako jednotlivce.

Pro islám i katolictví je typické, že zpochybňuje pravdivost Písma v celé jeho šíři. Islám navíc obviňuje židy i křesťany ze zfalšování božího zjevení a Korán považuje za zjevení pravé, ačkoliv obsahuje jen nekonzistentní výtržky z obou částí Písma.Tuto skutečnost si možná tehdy dnešní papež neuvědomoval, že bezděčně nahrává věroučnému sbližování s islámem, neboť jeho primární snahou bylo představit  Ježíše tak, aby byl akceptovatelný pro sekulární svět , t.j. potlačením jeho božské stránky a významu jeho smrti (vyprázdněné evangelium kříže, které je pro nevěřící bláznovskou zvěstí) a kompromisem  se sekulárním myšlením reprezentovaného darwinismem. Účelem tohoto postoje byla možná i jeho upřímná snaha o zamezení značnému úbytku zvlažnělých katolíků z řad církve nabídnutím takového evangelia, které by lidi Kristovou smrtí nepohoršovalo a konvenovalo se všeobecně rozšířenou a uznávanou evoluční teorií, akceptovanou nejen v sekulární společnosti jakožto náhradu za náboženství, ale dokonce i v katolicismu  a dalších lidových, liberalismem zasažených církvích.

Ratzingerovy spekulace vycházejí z myšlenek jezuitského evolucionisty Tailharda de Chardin.
Tomuto  dalšímu sbližování  značně napomáhaly i aktivity a postoje předchozího papeže Wojtyly prohlášením, že muslimové i křesťané věří ve stejného boha, jeho okázalý projev úcty ke „svaté knize“ muslimů Koránu jejím líbáním a vůbec jeho synkretistické snahy  o sblížení se všech pohanských náboženství s křesťanstvím setkáváními v Assisi v r. 1986 a 2002 pod rouškou mírových snah.  Pro nekřesťany bylo nepřípustné, aby byli pohoršováni symboly Kristovy smrti,  proto musely být všechny tyto symboly ve shromaždovacích prostorech odstraněny nebo zakryty.  Navíc papež projevoval během svého pontifikátu svou přehnanou úctu i k dalším nekřesťanským kultům a sám se nechával od nich zasvěcovat.                                                                                                                                                                                    (pokračování příště) 


"Islám a katolictví" | Přihlásit/Vytvořit účet | 20 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Islám a katolictví (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 07. květen 2012 @ 14:51:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 
Deklarace
o poměru církve
k nekřesťanským náboženstvím

Nostra aetate  
BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH,
SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU
NA TRVALOU PAMÁTKU 

PŘEDMLUVA


1 V naší době se lidstvo stále více sjednocuje a přibývá vzájemných vztahů mezi různými národy. Církev proto pozorněji uvažuje o tom, jaký je její vztah k nekřesťanským náboženstvím. V souvislosti se svým úkolem podporovat jednotu a lásku mezi lidmi a také mezi národy zaměřuje pozornost především na to, co mají lidé společného a co je vede k vzájemné pospolitosti.

Všechny národy tvoří přece jedno společenství, mají jeden původ, protože Bůh dal všemu lidstvu přebývat na celém povrchu země. (1)((1/Srov. Sk 17,26.)) Mají také jeden poslední cíl, Boha. Jeho prozřetelnost, projevy jeho dobroty a spasitelné úmysly se vztahují na všechny lidi, (2)((2/Srov. Mdr 8,1; Sk 14,17; Řím 2,6-7; Tim 2,4.)) dokud vyvolení nebudou sjednoceni ve Svatém městě, které bude osvěcovat Boží sláva a kde budou národy chodit v jeho světle. (3)((3/Srov. Zj 21,23-24.)) 

Lidé čekají od různých náboženství odpověď na skryté záhady lidského bytí, které jako dříve, tak i dnes lidi do hloubi srdce znepokojují: Co je člověk? Jaký je smysl a cíl našeho života? Co je dobro, co je hřích? Jaký je původ a cíl utrpení? Jak se dosáhne pravého štěstí? Co je smrt, soud a odplata po smrti? A konečně: Co je to poslední a nevyslovitelné tajemství, jež obklopuje naši existenci, z něhož jsme vyšli a k němuž spějeme?


RŮZNÁ NEKŘESŤANSKÁ NÁBOŽENSTVÍ

2 Od pradávna až dodnes nalézáme u různých národů jakési vnímání tajemné moci, která je přítomna v běhu věcí a v událostech lidského života, někdy i uznání nejvyššího Božství nebo i Otce. Toto vnímání a uznání proniká jejich život hlubokým náboženským smyslem. Avšak ta náboženství, která jsou spjata s pokročilou kulturou, snaží se odpovědět na tyto otázky propracovanějšími pojmy a kultivovanějším jazykem. Tak v hinduismu zkoumají lidé božské tajemství a vyjadřují je nevyčerpatelným bohatstvím mýtů a pronikavými filozofickými pokusy. Hledají osvobození od úzkostí naší existence buď v různých formách asketického života nebo v hluboké meditaci nebo v tom, že se uchylují k Bohu s láskou a důvěrou. Buddhismus ve svých rozmanitých formách uznává radikální nedostatečnost tohoto proměnlivého světa. Učí, jakou cestou mohou lidé se zbožnou a důvěřivou myslí buď dojít stavu dokonalého osvobození, anebo – ať vlastním úsilím, ať s vyšší pomocí – dospět k vrcholnému osvícení. Takto se i ostatní náboženství, rozšířená po celém světě, snaží různými způsoby vycházet vstříc neklidu lidského srdce tím, že nabízejí cesty: nauky a životní pravidla i posvátné obřady.

Katolická církev neodmítá nic, co je v těchto náboženstvích pravdivé a svaté. S upřímnou vážností se dívá na jejich způsoby chování a života, pravidla a nauky. Ačkoli se v mnohém rozcházejí s tím, co ona věří a k věření předkládá, přece jsou nezřídka odrazem Pravdy, která osvěcuje všechny lidi. Sama však hlásá a je povinna neustále hlásat Krista, který je „cesta, pravda a život“ (Jan 14,6), v němž lidé nalézají plnost náboženského života a skrze něhož Bůh všechno smířil se sebou. (4)((4/Srov. 2 Kor 5,18-19.)) 

Proto církev nabádá své věřící, aby s rozvážností a láskou, prostřednictvím dialogu a spolupráce se stoupenci jiných náboženství uznávali, chránili a podporovali duchovní a mravní dobro i společensko-kulturní hodnoty, které u nich jsou, a přitom aby svědčili o křesťanské víře a životě.


ISLÁM

3 Církev se dívá s úctou také na muslimy, kteří se klanějí jedinému Bohu, živému a o sobě jsoucímu, milosrdnému a všemohoucímu, stvořiteli nebe a země, (5)((5/Srov. sv. Řehoř VII., Epist. XXI, 21, Ad Anazir (Al-Násir), regem Mauritaniae, ed. E. Caspar in MGH, Ep. sel. II, 1920, I, s. 288, 11-15: PL 148, 451A.)) který promluvil k lidem. Jeho rozhodnutím, i tajemným, se snaží podrobit celou duší, jako se Bohu podrobil Abrahám, na něhož se islámská víra ráda odvolává. Ježíše sice neuznávají jako Boha, ale uctívají jako proroka, ctí jeho panenskou matku Marii a někdy ji i zbožně vzývají. Kromě toho očekávají den soudu, kdy Bůh vzkřísí všechny lidi a odplatí jim. Proto si váží mravního života a Boha uctívají zejména modlitbou, almužnami a postem.

Jelikož během staletí povstalo mezi křesťany a mohamedány nemálo rozbrojů a nepřátelství, vybízí posvátný sněm všechny, aby zapomněli na to, co bylo, aby se upřímně snažili o vzájemné porozumění a aby společně chránili a podporovali sociální spravedlnost, mravní hodnoty, mír a svobodu pro všechny lidi.


ŽIDOVSKÉ NÁBOŽENSTVÍ

4 Když posvátný sněm zkoumá tajemství církve, má na paměti svazek, kterým je lid Nového zákona duchovně spojen s Abrahámovým potomstvem.

Církev Kristova totiž uznává, že počátky její víry a jejího vyvolení sahají podle Božího tajemství spásy až k patriarchům, Mojžíšovi a prorokům. Vyznává, že všichni, kdo věří v Krista, jsou Abrahámovými dětmi podle víry, (6)((6/Srov. Gal 3,7.)) že jsou zahrnuti v povolání tohoto patriarchy a že odchod vyvoleného národa ze země otroctví je tajemným předobrazem spásy církve. Proto církev nemůže zapomenout, že obdržela zjevení Starého zákona prostřednictvím národa, s kterým Bůh ve svém nevýslovném milosrdenství uzavřel starou smlouvu. Ví, že bere sílu z kořene ušlechtilé olivy, na kterou jsou naroubovány ratolesti plané olivy, pohani. (7)((7/Srov. Řím 11,17-24.)) Církev totiž věří, že Kristus, náš pokoj, usmířil svým křížem Židy a pohany a v sobě spojil dvojí v jedno. (8)((8/Srov. Ef 2,14-16.)) 

Církev má vždycky před očima také slova apoštola Pavla o jeho soukmenovcích, že totiž „jim patří synovství i sláva i smlouva s Bohem, jim je svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení, jejich předkové jsou praotci a od nich podle lidské přirozenosti pochází i Kristus“ (Řím 9,4-5), syn Marie Panny. Připomíná si také, že z židovského národa pocházejí apoštolové, základy a sloupy církve, a většina prvních učedníků, kteří oznámili světu Kristovo evangelium.

Podle svědectví Písma svatého Jeruzalém nepoznal čas svého navštívení (9)((9/Srov. Lk 19,44.)) a velká část Židů nepřijala evangelium. Ano, nemálo se jich postavilo proti jeho šíření. (10)((10/Srov. Řím 11,28.)) Přesto podle apoštola zůstávají pro své otce milí Bohu, jehož dary a povolání jsou neodvolatelné. (11)((11/Srov. Řím 11,28-29; 2. vat. koncil, Věrouč. konst. o církvi Lumen gentium: AAS 57 (1965), 20.)) Společně s proroky a s týmž apoštolem očekává církev den, známý jen Bohu, kdy budou všechny národy vzývat Boha jedním hlasem a „sloužit mu společnou paží“ (Sof 3,9). (12)((12/Srov. Iz 66,23; Ž 65,4; Řím 11,11-32.)) 

Protože tedy mají křesťané a Židé tak velké společné dědictví, chce tento posvátný sněm podpořit a doporučit vzájemné poznávání a úctu. Toho lze dosáhnout především biblickými a teologickými studiemi a bratrskými rozhovory.

Třebaže židovští předáci se svými stoupenci přivodili Kristovu smrt, (13)((13/Srov. Jan 19,6.)) přece nelze to, co bylo spácháno při jeho mučení, přičítat všem Židům bez rozdílu, ani tehdejším ani dnešním. I když je církev novým Božím lidem, přece nesmějí být Židé označováni ani za zavržené Bohem ani za prokleté, jako kdyby to vysvítalo ze svatého Písma. Proto ať si dají všichni pozor, aby při katechezi a při kázání Božího slova neučili nic, co se neshoduje s pravdou evangelia a s Kristovým duchem.

Církev, která zavrhuje veškeré pronásledování, ať jde o kohokoli, protože má na paměti společné dědictví se Židy a je vedena nikoli politickými pohnutkami, nýbrž náboženskou evangelijní láskou, želí nenávisti, pronásledování a projevů antisemitismu, jimiž se kdykoli a kdokoli obrátil proti Židům.

Ostatně Kristus, jak církev vždycky učila a učí, podstoupil dobrovolně s nesmírnou láskou utrpení a smrt za hříchy všech lidí, aby všichni dosáhli spásy. Je tedy povinností církve ve svém kázání hlásat Kristův kříž jako znamení všeobecné Boží lásky a zdroj veškeré milosti.


VŠEOBECNÉ BRATRSTVÍ VYLUČUJE DISKRIMINACI

5 Nemůžeme se však obracet v modlitbě k Bohu, Otci všech, jestliže odmítáme chovat se bratrsky k některým lidem, stvořeným podle Božího obrazu. Postoj člověka k Bohu Otci a postoj člověka k bratřím lidem tak těsně souvisí, že Písmo praví: „Kdo nemiluje, Boha nepoznal“ (1 Jan 4,8).

Tím ztrácí podklad každá teorie nebo praxe, která činí rozdíl mezi člověkem a člověkem, mezi národem a národem, pokud jde o lidskou důstojnost a z ní vyplývající práva.

Církev tedy zavrhuje jako cizí Kristovu smýšlení jakoukoli diskriminaci nebo jakékoli utiskování lidí pro jejich rasu nebo barvu pleti, sociální postavení nebo náboženství. Proto jde posvátný sněm ve stopách svatých apoštolů Petra a Pavla a snažně zapřísahá křesťany, aby „vedli mezi pohany vzorný život“ (1 Petr 2,12), a je-li možno, pokud záleží na nich, aby žili v pokoji se všemi lidmi. (14)((14/Srov. Řím 12,18.)) Tak budou opravdu dětmi svého Otce, který je v nebesích. (15)((15/Srov. Mt 5,45.))

S tím vším vcelku i jednotlivě, co bylo stanoveno v tomto dekretu, souhlasili otcové posvátného sněmu. A my apoštolskou mocí Kristem nám svěřenou spolu se ctihodnými otci v Duchu svatém to schvalujeme, rozhodujeme a ustanovujeme, a co takto sněm ustanovil, k Boží slávě přikazujeme vyhlásit.


V Římě u svatého Petra dne 28. října 1965.


Já PAVEL, biskup katolické církve
Re: Islám a katolictví (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Pondělí, 07. květen 2012 @ 15:02:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dost casto sa zle vysvetluju papezove stanoviska k nekrestanskym nabozenstvam.Podavam napr. spravne vysvetlenie nizsie uvedenie 6. odstavca z encykliky Redemptor homini.
Z papezskej  encykliky Redemptor homini 6.odst.Citat

"To, čo sme práve povedali, treba aplikovať - hoci iným spôsobom a s príslušnými rozdielmi - na činnosť, ktorá má za cieľ zblíženie s predstaviteľmi nekresťanských náboženstiev a prejavuje sa v dialógu, v stretnutiach, v spoločnej modlitbe, v odkrývaní tých pokladov ľudskej duc*****sti, ktoré ako dobre vieme, nechýbajú ani vyznavačom týchto náboženstiev. Či niekedy pevná viera vyznavačov nekresťanských náboženstiev - ktorá je tiež ovocím Ducha pravdy, pôsobiaceho i mimo viditeľných hraníc Kristovho tajomného tela - neuvádza azda do pomykova kresťanov, neraz takých náchylných pochybovať o Bohom zjavených a Cirkvou hlásaných pravdách a takých náklonných na uvoľnenie morálnych zásad a na otvorenie cesty etickému "permisivizmu"? Je zaiste šľachetná ochota chápať každú osobu, analyzovať každý systém a uznať to, čo je správne. Ale to absolútne neznamená strácať istotu vlastnej viery,20 alebo podkopávať zásady morálnosti, ktorých nedostatok sa čoskoro prejaví v živote celej spoločnosti so svojimi žalostnými následkami."

VYSVETLENIE CITATU:
Papez tvrdi, že v nekrestanskych nabozenstvach existuju poklady „ľudskej duc*****sti, ktoré ako dobre vieme, nechýbajú ani vyznavačom týchto náboženstiev“. Vieme to okrem ineho aj z Tradicie Cirkvi ako aj z Pisma aj zo zdraveho rozumu. Ak nejake nabozenstvo tvrdi, ze existuje nadprirodzeny svet, tak je to pravda, aj ked to prave tvrdi nekrestan. Rovnako existencia prirodzeného moralneho zakona je vyznavana aj inymi nabozenstvami a neda sa poveať, ze by indian v pralese ani len netusil, ze ma byt spravodlivy, kym mu to krestania neoznamia. Dalej papez pise o pevnej viere inovercov. To ze pevna viera u mnohych z nich existuje, je fakt potvrdeny skusenostou. Dalej papez tvrdi, ze pevna viera „je tiež ovocím Ducha pravdy, pôsobiaceho i mimo viditeľných hraníc Kristovho tajomného tela“. Je potrebne vsimnut si to papezovo tvrdenie, ze pevna viera je TIEZ ovocim Ducha Svateho, co znamena, ze existuje pevna viera, ktora je ovocim fanatizmu, zaslepenosti a hluposti cloveka, no existuje TIEZ pevna viera, ktora je vierou v pravdu a ta je ovocim Ducha pravdy. Teda okrem inych pripadov existuju pripady, kedy pevna viera je ovocim Ducha pravdy. Kedze aj inoverci pevne veria v niektore zrnka pravdy, ako to ucil uz sv. Justin Mucenik v 2. storoci, mozno povedat, ze pevna viera inovercov v tieto zrnka pravdy je ovocim Ducha pravdy, ktory posobi aj mimo krestanov. Papez vsak spravne upozornuje, ze je tu velke nebezpecenstvo, ze niektori krestania sa mozu mylne domnievat, ze pevnost viery inovercov je vzdy a zakazdym ovocim Ducha pravdy (kedze on posobi aj mimo krestanskeho spolocenstva) a prestanu rozlisovat, pravdu od nepravdy. Za pravdive a zarucene Duchom pravdy mozu potom krestania mylne chapat absolutne vsetko, comu inoverci pevne veria. Pred tymto papez dorazne vystriha, ked hovori: „Je zaiste šľachetná ochota chápať každú osobu, analyzovať každý systém a uznať to, čo je správne. Ale to absolútne neznamená strácať istotu vlastnej viery.“Re: Islám a katolictví (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 07. květen 2012 @ 21:00:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Většinou se téměř v každém článku objeví alespoň kousíček mozaiky, alespoň pár kamínků z obrazu pravdy.
Janovi se zde podařil opravdu husarský kousek. Celý článek je jedním jediným velkým výronem lidské stupidity.  Naprosto vedle, naprosto mimo mísu, naprosto mimo realitu.


Divím se autorovi, že při jeho úrovni znalostí učení katolické církve se vůbec pouští do takových fantaskních spekulací.

Re: Islám a katolictví (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Úterý, 08. květen 2012 @ 09:02:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Normal 0 21 Milý Jan21tvoj článok je vecný a pravdivý avšak na môj vkus príliš umiernenýk bezbožníkom typu Wojtyla a Radzinger

Karol Wojtyla - obchodný cestujúci s kyanidovým plynom

  Na začiatku štyridsiatich rokov, chemická spoločnosť I.G. Farben, zamestnávala poľského obchodného zástupcu, ktorí sprostredkovával predaj kianidu nacistom, pre použitie v Auschwitze. Tento obchodný cestujúci, tiež pracoval ako chemik v továrni na otrávený, bojový plyn. Plynový kyanid spolu s cyklónom B a malatiom bol použitý na vyhladenie milióny židov a iných skupín. Ich telá boli potom spálené na popol, v na to určených peciach. Po vojne sa tento obchodný cestujúci, v obave o svoj život, spojil s katolíckou cirkvou, kde bol napokon vysvätený na kňaza v roku 1946. Jeden z jeho najbližších priateľov, Dr. Wolf Szmuness bol vedúca osobnosť vo výzkume vakcín proti hepatitíde B. Medzi novembrom/78 do októbra/79 a medzi marcom/80 a októbrom/81, viedol Center for Disease Control v New Yorku, San Franciscu a v piatich iných amerických mestách. Bol to on, ktorí uvolnil epidémiu AIDS, medzi ľudí v spojených štátoch. Tento bývalý predajca bol vysvätený v roku 1958 ako najmladší biskup v Poľsku. Asi po tridsiatich dňoch ordinariátu jeho predchodcu (ktorí bol zavraždený), bývalý obchodný cestujúci s kyanidovým plynom prevzal pontifikát ako pápež Ján Pavol II.
Rok 1990 je správny čas pre troch lídrov: bývalí šéf KGB Michail Gorbačov, bývalí šéf CIA George Bush, a bývalí obchodný cestujúci s kyanidovým plynom pápež Ján Pavol II, všetci naviazaní na diabolské organizácie z okruhu New World Order. Pápež proklamoval pred svetovými vodcami tvrdenie, že ľudia vo svete už uznali absolútnu vládu Ríma, pretože oni dodržiavajú Nedeľu ktorá bola nariadená pápežom na koncile v Laodicei. (roku 364) Pôvodných 10 Božích prikázaní daných Mojžišovi ale nariadovalo : Pamätaj na Sobotný deň, nech Ti je svätý. Šesť dní budeš pracovať, a robiť všetku svoju prácu, ale siedmi deň je sabat Pána Tvojho Boha, v ten deň nebudeš vykonávať žiadnu svoju prácu, ty, tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj služobník, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorí je v tvojich bránach, za šesť dní Pán stvoril nebesia a zem, moria, a všetko okolo nich, a odpočinul v siedmi deň, a preto požehnal Bôh sobotný deň, urobil ho posvätným.
Siedmi deň, Sabat, je v Mojžišových rukopisoch sobota. Dodržiavanie nedele ako Sabatu, je verifikáciou, že ľudia uznali pápeža ako predstaveného Bohom. Ako celok, národ ktorí nikdy neuznal autoritu pápeža sú Židia, čo je zároveň dôvodom prečo Vatikán mal problém z uznaním štátu Izrael. Vatikán ho odmietol dokonca i nazvať Izraelom. Namiesto toho, Vatikán spomína Palestínu, ak chce hovoriť o Izraeli. Dovolím si Ti pripomenúť, že to, v čo veríme, nieje ani kúsok rozporu. Veľmi dôležité je porozumieť, že práve to, čomu oni veria, spôsobuje nočné mory.
Pápež má mnoho chariziem, osobného čara, a v jednotnom náboženskom systéme, je potreba náboženského vodcu z vplyvom. Chomeini to dokázal. Pápež má dosť prívržencov a chariziem ohroziť tento proces. [ Citát s článku v The Mantooth Report]
Pápež je zapálený a dychtivý naplniť tento cieľ - spojiť kresťanský svet pod vedúce postavenie/vodcovstvo pápežstva. Nech je to len trochu možné, dúfa, že by dosiahol, zavŕšil tento cieľ do konca tohto storočia. Len toto je primárny cieľ za mnohými svetovými návštevami pápeža [Z článku od Gene H. Hogberg, Nov./Dec. 1989, Holá pravda.]
Uvedomili ste si že Hitler a jeho celí personál boli katolíci? Vedeli ste, že nacisti boli zapletení v okultizme? Vedeli ste že New York Times 14 apríla 1990 citoval George Busha ako prehlásil: "Nech sú odpustené nacistické vojnové zločiny." Premýšlal som, prečo to vlastne povedal? Vedeli ste, že Los Angeles Times z 12. decembra 1984, citovali pápeža Jána Pavla II ako hovorí: „Nechoďte k Bohu za odpustením hriechov, poďte ku mne...„ Pápež sa rúhal a tak naplnil proroctvo podľa knihy Zjavenia. Pápež nám vlastne hovorí, že on je Bohom! Pamätajte, nikdy neuctievajte žiadnych duchovných vodcov. Ak uctievate akýchkoľvek duchovných vodcov, nebudete mať schopnosť rozoznať, keď budete podvedení, oklamaní!
21.Júla 1773, pápež Klement XIV "navždy" anuloval pôsobenie Jezuitského rádu. Francúzsko, Španielsko a Portugalsko mali nezávisle ustanoviť koniec miešania sa Jezuitov do záležitostí štátu, čím sa stávali nepriatelia vlády. Pápežov skutok bol odpoveďou na tlak vyvýjaný monarchiami. Kráľ Jozef, z Portugalska podpísal dekrét, v ktorom boli Jezuiti obžalovaní z "vlastizrady, buričstva, a nepriateľstva voči kráľovstvu. Neskôr, pápež Pius VII v auguste 1814, znovu prinavrátil Jezuitom všetky bývalé práva a privilégia.
Ex-prezident John Adams, napísal jeho následovníkovi, Thomasovi Jeffersonovi: „Nemám rád neustále vmiešavanie sa Jezuitov, ich stále znovu-objavovanie sa, uplne všade. Ak niekedy bol človek, ktorí bol zavrhnutý večným zatratením tu na zemi ... presne taká sú spoločnosť ...„ Načo Jefferson odpovedal: „Chápem a neschvaľujem znovu nastolenie Jezuitov, pretože to znamená krok späť, je to akoby cesta zo svetla do temnoty.„
Jezuiti sú neustále v problémoch tak, ako boli po celú dobu svojej existencie. 28 februára 1982, pápež Ján Pavol II. povedal Jezuitom aby boli blízko politiky a rešpektovali rímsko-katolícku tradíciu.
U.S. News and World Report oznámili, že Jezuiti sa jasne vmiešavajú do záležitostí štátov. V článku sa písalo, že : "Jezuiti hrajú vedúcu rolu v revolúcii Sandinistov v Nikaragui. Niektorí Jezuiti sú jasne prepletení a spojení s Komunistickou stranou. Jeden kňaz v El Salvador, tvrdil, že jeho rád pracuje pre pokrok Marxizmu a revolúcie, nie pre Boha ... Jezuiti majú spojenia s krídlom hnutia rebelov v strednej Amerike a Filipínach a obhajujú zpletenie marxizmu a rímskeho katolicizmu čo sa volá "liberálna teológia."
Keď Spojené štáty hľadali ľudí na strašné zverstvá Haig-Kissingerovej depopulačnej politiky v Strednej Amerike, boli to Jezuiti ktorí organizovali a tlačili ľudí do civilnej vojny. Všade kam Jezuiti išli, nasledovala rýchlo revolúcia. Som vždy smutný, ak som videl alebo počul o komkoľvek kto bol zranený, ale podľa môjho výzkumu, Jezuitský kňazi zavraždení v Strednej Amerike, boli zabití právom pomsty.
Jozef Ratzinger ako člen Hitlerovej mládeže
  Zaujímavá je aj otázka členstva Jozefa Ratzingera v Hitlerovej mládeži, počas éry nacistického Nemecka. Joseph Ratzinger žil z jeho rodinou v Traunstein v Nemecku, v malom a úplne katolíckom meste medzi Mníchovom a Salzburgom. Počas I. Svetovej vojny, tu bolo akoby ironicky väzenie pre vojnových zajatcov a medzi Decembrom 1918 a Marcom 1919 tu pracoval sám Adolf Hitler. Mesto sa nachádza blízko hraníc z Rakúskom, odkiaľ Hitler pochádza. Odpor voči nacistom bol nebezpečný a ťažký ale nie nemožný. Elizabeth Lohner, občianka Traunsteinu, ktorej švagor bol poslaný do Dachau, nakoľko odoprel vojenskú službu, hovorí: „Bolo možné odporovať a tí ľudia sa potom stávali príkladom pre ostatných“. Ratzinger bol mladý a mal na výber. Niekoľko sto yardov od domu Ratzingerových, ukrývala jeho rodina Hansa Braxenthalera, miestneho bojovníka odporu, ktorý radšej spáchal samovraždu zastrelením, než by bol opäť chytený. SS systematicky prehľadávala miestne domy, kde by mohi byť ukrytí členovia odporu, takže Ratzinger nemohol nevedieť o ich úsilii. Traunstein videl daleko viac, než nejaký podiel na násilí. V biografii Jozefa Ratzingera, hovorí John L. Allen, Jr že násilie anti-semitizmu, vysídlovanie, deportácia, smrť a odpor voči nemu, obrátil mesto na azylový bod beznádejných občanov, často na pokraji šialenstva. Je kuriózne, že jedna z lekcii, ktorú Joseph Ratzinger, teraz pápež Benedict XVI, si priniesol ako skúsenosť z Nemeckého katolicizmu, je že katolíci by sa mali stať viac oddaní ich náboženským vodcom, než si vydobiť slobodu a nezávislosť. Ratzinger verí, že pri oddanosti a vernosti katolíckym doktrínam, ako sú definované Vatikánom, je nevyhnutné počítať s takými hnutiami ako je Nacizmus. Ani Ratzinger a ani najbližší člen jeho rodiny neboli spojení zo stranou NSDAP. (nacistická strana) Ratzingerov otec bol kritik Nacistickej vlády následkom čoho bola ich rodina sťahovaná štyri krát pred tým, ako dosiahol vek desiatich rokov. To nieje vôbec nič mimoriadne, nakoľko niečo podobné sa dialo aj s inými nemeckými katolíckymi rodinami. I keď mnoho Nemeckých katolíckych lídrov spolupracovalo s nacizmom, mnoho jednodlivých katolíkov a katolíckych kňazov odporovalo tak ako najviac mohli a odmietali spolupracovať s politikou režimu, začo boli považovaní za anti-katolíkov, a stelesnovali to najhoršie zlo. Jozef Ratzinger sa spojil s Hitlerovou mládežou v 1941, keď to podľa neho bola pre všetkých nemeckých chlapcov povinnosť. Milióny Nemcov poli v podobnej situácii ako Jozef Ratzinger a jeho rodina, tak prečo míňať čas zameriavaním sa akurát a zrovna na neho? Nuž, žiadny, ani jeden nemec, ktorí bol členom Hitlerovej mládeže a časťou nemeckej nacistickej armády, žil blízko koncentračného tábora , sledoval židov ktorí si prichádzali po smrť, sa proste nestal pápežom. Na minulosti, aktivite a pasivite tak významnej osobnosti predsa veľmi záleží, však ide o morálnu autoritu!!!
Jozef Ratzinger vysvetľuje, že jeho členstvo v Hitler - Jugen bolo povinné, nariadené - nebolo jeho osobnou voľbou a určite nikdy neprijal osobný názor, že nacizmus je správna vec. Napriek tomu že bol členom, odmietal sa údajne zúčastňovať akýchkoľvek mítingov, nenechal sa odstrašiť napriek tomu, že by to mohlo ovplyvniť výšku školného v seminároch. Podľa Jozefa Ratzingera nebolo možné nacizmu odporovať. Bol príliš mladý, a nebolo by teda presvedčujúce robiť čokoľvek proti nacizmu a zverstvám ktoré páchal. Napriek tomu ale Ratzingerova rodina bola tiež objektom Nacistov, následkom čoho boli prinútení sťahovať sa štyri krát. To nebolo o tom, že by pasívne prijímala čo sa okolo nich deje, ako mnoho nemeckých rodín okolo.
Jozef Ratzinger bol členom protileteckej jednotky, strážiacej továreň BMW, kde vykonávali otrockú prácu väzni s koncentračného tábora Dachau, vyrábajúcich letecké motory. Bol povolaný do armády a nemal inú možnosť alebo iný výber. Ratzinger tiež tvrdí, že nikdy nepoužil zbraň a ani nikdy nebojoval. Neskôr bol preložený do jednotky v Maďarsku, kde pracoval na výrobe pásov pre tanky a videl ako boli židia zhromaždovaní a zatýkaní do táborov smrti. Nakoniec dezertoval a stal sa vojnovým zajatcom. ( Je zvláštne, že si dokázal vybaviť únik z požadovaného členstva v Deutsche Jungvolk, prečo sa potom náhle spojil s Hitlerovou mládežou v roku 1941? ) Jozef Ratzinger a jeho brat Georg, obaja zhodne tvrdia, že v tom čase "odpor nebol možný" a preto nieje morálnym previnením že išli s väčšinou. To zase nieje pravda.


Za prvé: Je to urážkou mnohých, ktorí riskovali svoje životy a odporovali nacistickému režimu, či už v organizovaných skupinách alebo individuálne.
Za druhé: Sú množstvá príkladov tých, ktorý odmietli členstvo v Hitlerovej mládeži z rôznych dôvodov. Aj keď je pravda, že Ratzinger z armády neskôr dezertoval, urobil to ale až v Apríly 1945, keď sa blížil koniec vojny. Ratzinger mohol urobiť omnoho viac, než mnoho ostatných v odpore, ale urobil veľmi málo. Je prirodzene pochopiteľné, že nemusel mať odvahu, urobiť viac. To ale znamená, že bol ako akýkoľvek iný priemerný človek. Ale on dnes nezastáva priemernú funkciu, však??? On je pápežom, hlavou katolíckej cirkvi, nástupca Petra a symbol kresťanstva. Otázkou teda neustále zostáva jeho osobnosť. Ako môže byť morálnym príkladom alebo vzorom napríklad pre ľudí, ktorý zlyhali, povedzme vo svojej mladosti ? Nestáva sa pre nich práve jeho minulosť úplne kontraproduktívnou záležitosťou? A kontraproduktívnou vo viacerých smeroch! Nieje pápež s takouto minulosťou vybraný úplne zámerne, pre určitý, úplne konkrétny cieľ istých skupín? Prečo potrebujú na mieste rímsko-katolíckeho pontifa bábku bez chrbtovej kosti? Mnohé nám môže ozrejmiť hneď jeho prvé vianočné vystúpenie, v ktorom odznelo jeho prvé vianočné posolstvo mestu a svetu. V ňom sa nový pápež postavil za vytvorenie Nového Svetového poriadku, (New World Order) ako riešenia hospodárskych problemov ľudstva. (Pozri: správa BBC).
Nový svetový poriadok, (New World Order) je známe motto silných okultných skupín, včetne slobodomurárstva alebo Iluminátov, a je prezentované aj na  pyramíde na jednodolárovej bankovke a Veľkej pečati USA.Re: Islám a katolictví (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Úterý, 08. květen 2012 @ 09:32:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já si zase myslím, že římští katolíci se snaží přiblížit lidem. Koukni, kam jsou až schopni zajít:  


Zdá se, že se učí od hnutí "nekonfrontačního evangelia" a "The Seeker Friendly church model".

Takovou přizpůsobivost je třeba ocenit a ne kritizovat :-)Re: Islám a katolictví (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 09. květen 2012 @ 10:19:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud chce někdo uvažovat o trpkém údělu muslimských žen a dívek tak by měl také vzít v potaz i jejich názor, který vychází z místní kultury a tradice. Ve starověkých civilizacích byl často šátek a zahalující oděv výsadou svobodné ženy. Pokud si ho oblékla otrokyně tak byla někdy trestána smrtí. Značná část muslimských žen považuje za chudinky a nebo za obraz pokleslého lidství ty naše. Podle toho jestli je k jejich životu někdo nutí nebo se jim to samotným líbí. Pro ně je strašákem obraz emancipované ženy která kromě práce v rodině musí chodit otročit do práce, což by byla pro jejich muže ta největší potupa, kdyby sám rodinu neuživil. Pracovní silou a objektem  k uspokojení sexuální potřeby. Beze cti, bez ceny a bez nároku na cokoliv. Muslimské ženy i muži se v některých ohledech mnohem víc podobají Vyvolenému národu i prvotním křesťanům než my, věřící i ateisti.
Což je o důvod víc proč je mít v úctě, viz Nostra aetate.Re: Islám a katolictví (Skóre: 1)
Vložil: Papen v Pátek, 11. květen 2012 @ 15:17:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Islam bol založený rímskym katolicizmom, to preto sa na seba tak ponášajú. Je to satanské farizejské náboženstvo tak, ako katolicizmus samotný ... Semiramis, královna nebies je preto styčný ich bod. Dakujem vam krestania, ze ste tak blbí a nechali ste sa nimi zase oklamat :-)Stránka vygenerována za: 0.31 sekundy