Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Marián.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 8, článků celkem: 16373, komentáře < 7 dní: 297, komentářů celkem: 411540, adminů: 60, uživatelů: 5156  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 329 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
112101701
přístupů od 17. 10. 2001

Nebezpečná učení: Katolické modlářství v duši
Vloženo Středa, 01. srpen 2007 @ 09:23:04 CEST Vložil: Bolek

Katolicismus poslal Cizinec

Opravdu se dá něčemu takovému smát?

    Napsal jsem tu před nedávnem krátký článek "jak zacházet s katolíky". Když už tu jsou ty sošky, tak jsem si říkal, že by bylo dobré, kdyby těch pár lidí, co tu je, trochu vědělo něco o podstatě, ne jen o vnějších věcech.


    Za Ježíše, Marii i některé mrtvé se vydává statisíce "andělů světla". Statisíce katolíků s nimi komunikuje - někteří to přiznají, někteří ne. Někteří nečistí duchové získají díky těmhle zjevením věhlas a moc, jiní to musí zkusit znova jinde pod jiným jménem. Pro tyhle katolíky jsou to ale skutečné "Panny Marie" a skuteční "Ježíšové". Ať už se představí jakkoliv. Katolíci ty svoje "Královny míru", "Paní Všech národů",  "Neposkvrněná početí", "Spoluvykupitelky" a další vidí opravdu a reálně. Sošky a obrazy, uctívání okolo, to už je jen vnější omáčka, o tu přece nejde.

    O co že jde? O něco, čemu katolíci říkají "Mariánská úcta", přičemž věřící křesťané tyhle věci nazývají spíše biblickými pojmy. Ale jejich podstatu tu zjevně nekteří křesťané neznají, vidí jen ty sošky.

    Jaký je asi tak vztah katolíka ke Královně, Matce, ... atd.? Je hodně podobný tomu, co zná křesťan ze svého vztahu s Bohem. Ale kdo se nesetkal s modlami a doufání v ně, stejně nemůže vědět, o co opravdu jde. Tak jen malý nástřel toho obsahu katolického pojmu "Mariánská úcta":

Zdrávas Královno, Matko milosrdenství,
živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!
K tobě voláme, vyhnaní synové Evy,
k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí.
A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči
a Ježíše, požehnaný plod života svého,
nám po tomto putování ukaž,
ó milostivá, ó přivětivá, ó přesladká Panno, Maria!


Pamatuj, dobrotivá Panno Maria: nikdy nebylo slyšeno, že bys opustila toho, kdo u tebe hledal ochranu, volal o pomoc a úpěnlivě prosil o tvoji přímluvu. V této důvěře se utíkám k tobě, Matko a Panno panen! Přicházím k tobě a jako hříšník před tebou vzdychám. Matko věčného Slova, neodmítej slova mých proseb, ale milostivě mne slyš a vyslyš. Amen.


Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.

Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu! Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede k Bohu. Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníku a na smír hříchů proti Tvému Neposkvrněnému Srdci. Ve spojení s tebou chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici. V ni věřím, jí se klaním a ji miluji. Amen.


  Neposkvrněná, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků a naše nejlaskavější Matko, Tobě svěřil Bůh celý řád milosrdenství. Já,...nehodný hříšník, padám k Tvým nohám a pokorně prosím, abys mě celého a úplně přijala za svou věc a vlastnictví a udělala se mnou, se všemi schopnostmi mé duše a mého těla i s celým mým životem, smrtí a věčností cokoliv se Ti zalíbí.

  Chceš-li, použij také mne celého bez jakékoliv výhrady k uskutečnění toho, co bylo o Tobě řečeno: „Ona potře tvou hlavu“ a též: „Ty sama jsi na celém světě vyhladila všechny bludy“, abych se stal v Tvých neposkvrněných a nejlaskavějších rukou užitečným nástrojem k probuzení a největšímu vzrůstu Tvé slávy v tolika zbloudilých a lhostejných duších a tímto způsobem přispěl k co největšímu rozšíření blaženého království Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Neboť kam Ty vejdeš, tam vyprosíš milost obrácení
a posvěcení, vždyť Tvýma rukama stékají na nás všechny milosti z nejsladšího Srdce Ježíšova.
- Dovol mi, abych Tě chválil, přesvatá Panno.
- Dej mi moc zvítězit nad Tvými nepřáteli.
Ó, Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme, i za všechny, kdo se k Tobě neutíkají, a zvláště za nepřátele Církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.


Ó Maria, Matko života, celý náš život svěřujeme Tobě, život každé matky v požehnaném stavu a dítěte v jejím lůně;
život každého člověka, život každé lidské duše; život každého nově zrozeného dítěte i život všech dospělých.
Ty uchováváš Boha ve svém vlastním srdci byla jsi mu tak blízko; prosíme tě, buď blízko i nám ve všech našich potřebách,
ó Matko Života. Amen.Modlitba ke Královně andělů,
Přemožitelce Satana
Slavná Královno nebes, nejvyšší Paní andělů, Ty jsi od počátku od Boha obdržela moc a poslání rozdrtit hlavu pekelného hada. Prosíme Tě pokorně, sešli své nebeské šiky, aby na Tvůj příkaz a z Tvé moci pronásledovaly zlé duchy, všude proti nim bojovaly, zmařily jejich úklady a svrhly je do propasti.

Slavná Matko Boží, pošli své neporazitelné vojsko také do boje proti vyslancům pekla mezi lidmi. Znič plány bezbožníků, pokoř všechny, kteří chtějí zlo. Vypros jim milost poznání a obrácení, aby vzdávali zde na zemi chválu trojjedinému Bohu i Tobě. Dopomáhej všude k vítězství pravdě a právu.

Mocná ochránkyně, svými planoucími duchy ochraňuj na celé zemi Boží svatyně a stánky milosti!

Střež skrze ně všechny svaté chrámy a posvátná místa, osoby a předměty, zvláště pak Nejsvětější Svátost oltářní před každým znesvěcením a zničením. Ty, která jsi naše útočiště a naše milá Paní! Prosíme Tě v důvěře, že tak můžeš snadno učinit. Andělé, Tvoji služebníci, čekají na každý Tvůj pokyn, aby ho s horoucí touhou vyplnili.

Nebeská Matko, chraň i náš majetek a naše obydlí před úklady viditelných i neviditelných nepřátel. Dej, ať v nich vládnou svatí andělé a panuje odevzdanost, pokoj a radost Ducha Svatého. Kdo je jako Bůh? Kdo je jako Ty, Maria, Královno andělů a Přemožitelko Satana?

Dobrá a něžná Matko Maria, neposkvrněná Nevěsto Krále čistých duchů, na jeho tvář ustavičně patři, Ty budeš vždy naše naděje, naše ochrana a naše sláva! Svatý Michaeli, archanděli, braň a ochraňuj nás! Amen.

 Modlitba, kterou doporučil Pán Ježíš
Barbaře Weigandové ke každodenní modlitbě.


Podobná témata

Katolicismus

"Katolické modlářství v duši" | Přihlásit/Vytvořit účet | 46 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Katolické modlářství v duši (Skóre: 1)
Vložil: Manciny v Středa, 01. srpen 2007 @ 14:10:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jako katolík musím souhlasit, že podobné litanie a modlitby nemají s biblických křesťanstvím a biblickou Marií, matkou Pána Ježíše nic společného. Nutno ovšem říci, že se jedná o modlitby minulých staletí a že lidová "mariánská" úcta je a stále více bude jistě postupně zatlačována opravdu biblickým křesťanstvím. Jinak katolická církev nebude mít lidem co nabídnout. Církev ovšem nemůže zakázat masám lidí tak jednoduše přehnanou lidovou úctu, to prostě prakticky nejde. Ovšem papež, biskupové a kněží by něco takového rozhodně neměli podporovat. To bohužel dělal hodně populární papež Jan Pavel II. Chápu, že modlitby ke "Královnám hor" a všelijakým lokálním "Panenkám Mariím" musí bratrům a sestrám protestantům znít jako strašlivé rouhání. Ale prosím, mějte s námi katolíky trochu trpělivost, babičkám tuhle úctu už asi ani násilím z hlav nevytlučeme :)Re: Katolické modlářství v duši (Skóre: 1)
Vložil: Irena v Čtvrtek, 02. srpen 2007 @ 00:11:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nějak se v té záplavě modliteb k Marii vytratil Ježíš - katolíkům nechybí? Spíš je zbytečný - ono než člověk odříká všechny ty invokace, už nemá ani sílu se ještě modlit k samotnému Bohu....Maria stačí:(((Zdrávas Maria (Skóre: 1)
Vložil: jarda2007 v Čtvrtek, 02. srpen 2007 @ 09:31:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)

Zdrávas Maria, milostiplná, Pán s Tebou!
Požehnaná jsi mezi ženami, a požehnaný plod života Tvého - Ježíš.

Svatá Maria, matko Boží, pros za nás hříšné,
nyní i v hodinu smrti naší.

Amen

-----------------

Na tuto modlitbu jsi už Cizinče z katolických společenství zapomněl???Re: Katolické modlářství v duši (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Čtvrtek, 02. srpen 2007 @ 23:34:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Opravdovou starostí katolických kněží i laiků jest přinést lidem Krista, aby byli zachráněni od svých hříchů.
Vzhledem k tomu, že to přinejmenším někteří, ba mnozí katolíci skutečně dělají, je evidentní, že tomu nějaká mariánská zbožnost nemůže zabránit.

Opravdovou starostí katolíků tedy je sloužit Bohu a přinášet lidem Krista a jeho spasení, a já nevím o tom, že by starostí evangelíků bylo něco jiného. mají přesně totéž břímě, což samo už o něčem vypovídá. A mnozí evangelíci to taky dělají.
Zbytek věty vypovídá skutečnost, že těm evangelíkům, kteří ve svém povolání nestojí a zrazují Krista, absolutní absence mariánské zbožnosti nijak nepomohla.

Jsem pevně přesvědčen, že starostí katolíků nemůže být, proč je v evangelických kostelích tak málo Marie, stejně jako naší starostí není, zda jí není v katolickém kostele příliš mnoho.

Ačkoli si tedy cizinec na svou starost vzpoměl o pár let později, než měl, v době, kdy už katolíkem není, nechtěl bych, aby v tomto mém příspěvku zaniklo, že má pravdu. Má pravdu v tom, co chce sdělit. Jsou věci, které mnoha lidem zabraňují poznat Boha, který je blízku, Ježíše, který je tu proto, aby nás zachránil. On porazil satana svou smrtí na kříži a tím, že vstal z mrtvých.

Ačkoli v katolickém prostředí jsou těmi překážkami jednak mariánské teologické spekulace, jednak všelijaká soukromá zjevení těmito spekulacemi podmíněná - přenechme laskavě tyto starosti katolíkům a jejich šéfičkům! My máme dost překážek evangelizace světa mezi sebou.

Našemu cizinci přeji, aby měl dlouhá léta před očima nehynoucí ovoce své služby Bohu. A speciálně mu přeji, aby hned vedle přinesl ještě nápadnější a nespornější ovoce Bohu nějaký katolický kněz, aby byl vyléčen z představy, že kvůli službě Bohu se musí opouštět katolická církev.

Olin 

 Re: Katolické modlářství v duši (Skóre: 1)
Vložil: Manciny v Pátek, 03. srpen 2007 @ 14:21:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejsem si jistý, zda ti, kdo tvrdí, že mariánská úcta je dílem samotného pekla mají nějakou osobní zkušenost s mariánskými ctiteli. Já jich pár znám (z mariánského hnutí Fokoláre) a rozhodně nemám pocit, že se jedná o satanovy agenty. Jsou to lidé ctnostní,naplno žijící své křesťanství. Jejich motivace založenou na lásce a oddanosti k Marii mi sice není blízká, ale ovoce života těchto lidí je více než příkladné. Nebo chce někdo tvrdit, že Satan umí vést lidi ke konání dobra? Asi namítnete, že démon se umí vydávat za anděla světla, ale přesto tvrdím, že ďábel nemůže vést lidi ke konání dobra a k lásce. Protiargumentem asi bude, že je úplně jedno, jak se lidé chovají, hlavní je, čemu věří. A v tomto se opravdu neshodneme. Navíc Marie ve svém chvalozpěvu v písmu hovoří o tom, že všechna pokolení jí budou blahoslavit. Nemyslím, že by byla egoista, to by si jí asi Bůh nevybral. Mariánská úcta je založena právě na začátku Lukášova evangelia.
Stránka vygenerována za: 0.40 sekundy