Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ivo.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 15436, komentáře < 7 dní: 494, komentářů celkem: 343160, adminů: 60, uživatelů: 4861  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 69 návštěvník(ů)
a 7 uživatel(ů) online:

rosmano
JirkaB
Melissokomos
brusle7
LD
wollek
Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni
·O katech
·Reakce Pavla Coufala na dopis odcházejících baptistù z lovosického sboru
·Týraní baptisté ukonèili èlenství v BJB Lovosice

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99069441
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec
Vloženo Pátek, 30. březen 2018 @ 22:30:54 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal karels

Vážení přátelé, před deseti lety jsem napsal článek o Ježíši Kristu jako o počátku. Připomeneme si krátce některé závěry, ke kterým jsem tehdy dospěl.

V komentáři apoštola Pavla z jeho listu Koloským 1,15-20 se dozvídáme o Ježíši jako o „počátku“. V Pavlově textu je přinejmenším 5 důkazů o Ježíši Kristu jakožto počátku.

1. Konstatování apoštola Pavla: „On je počátek“ (Kol 1,18) Pokud máme doslovně chápat tento text, tak je Ježíš oním počátkem z biblické knihy Genesis. „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.“ (Gn 1,1)
2. Konstatování apoštola Pavla: „neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi.“ (Kol 1,16) Je komentář k první větě Bible, konkrétně komentář k prvnímu slovu Bible, respektive k prefixu ב [be] – jenž se dá přeložit rovněž nejenom českou předložkou „na“, ale stejně tak i: „v něm, uvnitř, prostřednictvím.“.
3. Konstatování apoštola Pavla: „skrze něho a pro něho“ (Kol 1,20) hebrejské בראשׁית [berešit] je složení dvou slov – ב [be] a ראשׁית [rešit] a apoštol Pavel komentuje opět prefix ב [be]. Tento prefix se překládá obvykle jako „na“, ale zcela legální možnost přeložit tento hebrejský prefix ב [be]: pro, v, uvnitř, 7. pádem atd. Pavlův komentář „skrze něho a pro něho“ je dalším vysvětlením onoho hebrejského prefixu ב [be].
4. Konstatování apoštola Pavla je: „... on jest hlavou těla – totiž církve...“ (Kol 1,18) hlava je hebrejsky ראשׁ [roš] a je vlastně obsažená v hebrejském slově počátek – ראשׁית [rešit] Ve slově rešit (počátek) je obsažené slovo ראשׁ [roš]
Pokud apoštol Pavel používá terminologii „počátek, hlava, skrze a pro, v něm“, pak jistě komentuje první větu biblického textu, tedy „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.“ (Gn 1,1)
5. Konstatování apoštola Pavla je: „On předchází všechno, všechno v něm spočívá“ (Kol 1,17) je opět připomenutí první věty naší Bible.

Položil jsem si tedy logickou otázku, pokud je Ježíš počátek, což dokládá ve svém novozákonním komentáři rovněž náš milý apoštol Pavel, kde je pak ve Starém zákoně o Ježíši Kristu řečeno, že je konec? Vycházím totiž z textu:

Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.“ (Zj 22,13)

Analogicky totiž předpokládám, pakliže je Ježíš „počátek“, potom někde v textu Starého zákona musí být podobně Ježíš také „konec“. Konec v hebrejském jazyce lze vyjádřit několika způsoby. (סוף ,אחרית ,קץ) Já našel vyjádřený „konec“, který by odpovídal Našemu Pánu Ježíši Kristu, nejméně ve dvou případech.

1. Prvním biblickým textem, v kterém jsem rozpoznal konec jako osobu Ježíše Krista, je:
Vždyť vidění je svědkem pro určený čas, svědectvím o konci, a neselže. Ačkoliv otálí, vyčkávej na něj, neboť se jistě naplní a neopozdí se.“ (Abk 2,3) Zvolil jsem v tomto případě Český studijní překlad.

Prosím vás, o tom, že je zde řečeno o Ježíši Kristu můžeme diskutovat, ale hned následující text se stal zásadním leitmotivem, tj. příznačným motivem právě vznikajícího společenství křesťanů.

Spravedlivý bude žít pro svou věrnost.“ (Abk 2,4b)

Tento text bývá citován v Novém zákoně v listu Galatským 3,11 a je argumentací v polemice proti ospravedlnění ze skutků Mojžíšova zákona.

Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, neboť čteme: Spravedlivý bude živ z víry.“ (Gal 3,11)

Bylo by divné, pokud by jeden z nejdůležitějších textů o naší víře, na který se jako křesťané odvoláváme, nepředcházela pasáž o Ježíši Kristu. Byť by ten byl „skryt“ ve slově „konec“ tj. hebrejsky קץ [kec].

Prosím vás, v tomto případě se slovo „konec“ קץ [kec] z hlediska času, který dozrál, nemusí nutně vylučovat s významem tohoto slova „konec“ קץ [kec] = Pán Ježíš Kristus. Když dozrál čas do svého závěru, přišel Pán Ježíš Kristus.

Na potvrzení odrecituji text: „Ježíš Kristus ... přišel kvůli vám na konci časů“. (1 Pt 1,20) Podle apoštola Petra již nastal konec časů s příchodem Ježíše Krista. Tento text býval pro mne také problematický k pochopení, jak mohl už nastat konec časů? Jaký konec časů?

2. Druhým biblickým textem v kterém jsem rozpoznal konec jako osobu Ježíše Krista, je: 
I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: ‚Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.‘ Ze Sijónu vyjde zákon, Slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.“ (Iz 2,2-3)

Problém s tímto textem jsem pociťoval, kdykoliv jsem na něj při čtení Bible narazil. Jak by mohl ze Sijónu ještě někdy v budoucnu vyjít Zákon tj. Tora תורה? A oč by se mělo pak jednat?

Teprve při interpretaci, kde je interpretační klíč Pán Ježíš Kristus jako „konec“, se mně smysl textu stal mnohem více srozumitelný. Ještě poznámka: hebrejské slovo אחרית [acharit] neznamená jenom poslední, ale znamená také konec.

V textu je proroka Izaiáše 2,2 „konec“ (což je možná varianta překladu) hebrejsky אחרית [acharit], přesněji באחרית [beacharit]. Symptomatické tj. příznačné, snad navíc je i to, že tento výraz באחרית [beacharit] odpovídá hned prvnímu slovu Bible בראשׁית [berešit], o kterém jsem psal v úvodu článku. (oba mají ten samý prefix)

„na počátku“ בראשׁית [berešit] a „na konci“ באחרית [beacharit] oba tvary jsou s prefixem, který znamená „v, na, prostřednictvím, uvnitř“

Pokud tedy připustíme, že Ježíš je v tomto biblickém textu konec, potom následující text:

Hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: ‚Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.‘ Ze Sijónu vyjde Zákon תורה [Tora] Slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.“ (Iz 2,2b-3)

Už musel dojít svého naplnění v Ježíši Kristu a na další naplnění tohoto biblického textu nemusíme čekat někdy v daleké budoucnosti!


Několik závěrů, které z toho vyplývají.

I. Závěr: Apoštol Pavel píše, že „... mým Zákonem תורה [Tora] je Kristus.“ (1 Kor 9,21)
To není nějaký exaltovaný výkřik mystika, kterému se právě dostalo mimořádné poznání z Ducha svatého, to je vyznání našeho milého apoštola Pavla na základě jeho hluboké znalosti Písma svatého.

Předpokládám, že to byl právě tento text:

Ze Sijónu vyjde Zákon תורה [Tora] Slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.“ (Iz 2,2b-3)

Který apoštola Pavla inspiroval k jeho vyznání. (snad i Jana v jeho prologu)

II. Závěr:I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: ‚Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.‘“

Chápu zmíněný text v duchovním slova smyslu. Proč bych se já גוי מגוים tedy pohan z pohanů učil hebrejštinu a zabýval se hebrejskými posvátnými texty? Pokud bych nevystoupil na horu Hospodinovu a pokud by pro mě neplatilo, že se učím Božím cestám od toho nejpovolanějšího, což je Pán Ježíš Kristus?

Nejzajímavější a nejinspirativnější v tomto případě se mi zdá chápání Ježíše Krista jako živoucí Tory, jeho učení, Evangelium jako Tora. Z tohoto úhlu pohledu by mohl být vedený výzkum všech čtyř Evangelií.

A opět bych pří výkladu nevylučoval jedno i druhé, tj. „konec, poslední dny“ a dny, které nastaly s příchodem Ježíše Krista. Prostě a srozumitelně řečeno, s prvním příchodem Ježíše Krista nastal samotný závěr lidských dějin, který stále trvá a který skončí Ježíšovým druhým příchodem. Pak nastane soud. „On bude soudit pronárody...“ (Iz 2,4)


Suma: tento článek je inspirací pro další uvažování, které jsem snad dostatečně naznačil. Nevylučuji však omyl ve svých úvahách. Myšlenky v článku mohou také vysvětlit horlivou misijní aktivitu nově vznikající církve, vždyť tito naši bratři a sestry, tito naši sourozenci ve víře byli přesvědčeni, že se nacházejí v samotném závěru lidských dějin.

Ještě malý dodatek. Na jakýkoliv biblický text se nehodí ta záměna „konce“ a Ježíše Krista, ať mě zase někdo neobviní z šíření bludů. Ale to je snad každému soudnému čtenáři jasné.

"Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec" | Přihlásit/Vytvořit účet | 131 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 31. březen 2018 @ 12:46:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Karels, tvůj članek jsem si se zájmem přečetl. Pro jeho úplnost a dopracování v něm něco schazí. Příliš jsi se upnul na hledání slova "konec".
Pojem " konec" o kterém píšeš, je pro naší vztažnou soustavu významově vyjádřený zde. Zj.21:5 Hle, všechno tvořím nové.
Nynější stvoření lze označit jako staré, spějící ke svému konci. Po tomto konci následuje nové stvoření. Konec a nový začátek. Staré stvoření zanikne, nové bude stvořené. To je to samé jako dávné stvoření světa. Tento starý svět skončí, nový začne. Jde o to, mít bytostnou účast na novém stvoření, a to je možné jenom tehdy, když nás Bůh nově stvoří. Podmínkou našeho nového stvoření je milostná očista Kristem, a schopnost milovat. A to je díky milosti boží možné již nyní v tomto starém světě plném zla a hříchu.
"Já jsem počátek i konec" To je zacyklená duchovní informace. Na počatku bylo Slovo, skrze které všechno stvořené jest, na konci je opět slovo, pro které budeme mít účast na novém stvoření. Slovo na konci, je zároveň i Slovem nového věku. Tak vidím Zj,21:5
Z pohledu naší časnosti okamžik konce a nového počátku ještě nenastal. (nemontovat do toho relativitu času)
Z pohledu duchovního procesu stvoření, se to již dít začalo. Nové stvoření je Kristem již započaty duchovní proces, a ne jeden poslední okamžik kdesi na konci, okamžik smrti atd. Ano, bude zde jeden poslední okamžik, to je však okamžik dokončení díla, kdy bude pro všechny vše hotovo, staré nadobro zanikne a nové počne. Ten okamžik je dokončením spasitelského díla Krista. V Kristu, v jeho spase se duchovně jako nové stvoření rodíme již nyní, a to ve starém světě, a jelikož jsme právěnyní v budovatelském kristově procesu, nejsme ještě u konce kristova díla. Konec kristova díla teprve bude, a konec Jeho díla je začatkem nového věku, kde nebude nic nečistého, zlo bude zapomenuto, a kde bude to, o čem zatím nemůžeme ani spekulovat, neb co oko nevîdělo, ucho neslyšelo, to připravil Bůh těm co Ho milují.
Karle, vidím to tak, že v Kristu se počátek i konec spojuje, kdy staré pomalu zaniká, a nové se rodí. K tomu se vyznamové hodí jedno slovo- přerod. V Kristu umíráme, v Kristu se rodíme. Počatek i konec. Kristus alfa a omega. Někoho takového ani smrt nezastaví.
Modlitba Myslivcova..

Děkuji Ti zmrtvýchvstalý Kriste, že jsi mi v pravdě Ducha ukazal svou božskou moc nad tvým stvořením, a dal jsi mi milostivě možnost a tvůj dokonalý příklad hodný k následovaní. Nemám zhola nic co bych Ti za to dal, ani nemám nic čím bych si to nějak zasloužil. Jenom čistá a nezištná láska mohla tak hojně obdarovat ničemu jako jsem já. A já Ti uvěřil, a Tys mne proměnil. Pouhé děkuji za to nestačí. Nemám slov, už mlčím..

Zmrtvychvstalý Kristus nechť Vás všechny provazí..
Amen.
Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 31. březen 2018 @ 12:53:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Jen malá poznámka: je-li Pán Ježíš Kristus alfa i omega. počátek i konec, jakože bezpochyby je, je také vším mezi tím. :-) Jak je psáno, že je všechno ve všem neboli všemi a ve všech (věřících v Krista).Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 31. březen 2018 @ 17:24:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Počátek z Gen.je Tora.
Nebe a země je součást člověka.

http://www.olam.cz/aktuality/sidry/sidry5766/beresit/beresit.pdf

///Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, neboť čteme: Spravedlivý bude živ z víry.“ (Gal 3,11)///

ospravedlnění a život, někdo "neumí číst" zákon jakožto nauka, psaný text nikoho neučiní "nijakým", proto život , skutky ,skutkaření jsou z víry , nikoli z věřivosti.

Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 03. duben 2018 @ 08:14:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Fajn čĺánekRe: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 03. duben 2018 @ 19:47:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mesiáš, tedy jméno mesiáše je jedním ze 6-ti věcí, které byly dříve, než Bůh začal tvořit svět. Skrze dvě byl stvořen svět a byly proto stvořeny dříve a na nich také svět trvá. A čtyři byly důvodem, proč Bůh stvořil svět takový, jaký je. Mezi ty čtyři patří mesiáš, tedy jméno mesiáše. Svět byl stvořen proto, aby mohl být vykoupen Bohem skrze jeho mesiáše. Je tedy počátečním důvodem, proč byl svět Bohem stvořen a je také i konečným důvodem, proč bude svět trvat po jeho vykoupení.  Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pátek, 06. duben 2018 @ 12:55:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

--------„Hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: ‚Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.‘ Ze Sijónu vyjde Zákon תורה [Tora] Slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.“ (Iz 2,2b-3)

Už musel dojít svého naplnění v Ježíši Kristu a na další naplnění tohoto biblického textu nemusíme čekat někdy v daleké budoucnosti!  ----------


:-) Pokoj Tobě Karels,

 jistěže došel svého naplnění v Kristu Ježíši. Vždyť sám jasně říká a připomíná že proroci prorokoval po Jana (Křtitele) A blaze tomu kdo se nepohoršuje.Stránka vygenerována za: 4.74 sekundy