Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Viola.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 12, článků celkem: 15448, komentáře < 7 dní: 505, komentářů celkem: 343601, adminů: 60, uživatelů: 4862  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 49 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

wollek
JirkaB
rosmano
myslivec

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Biblické køesťanství, teologie a baptisté
·Živé vysílání vysílání konference Neboj se, toliko vìø
·Koho budete volit pøi letošních eurovolbách?
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99113391
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec
Vloženo Pátek, 30. březen 2018 @ 22:30:54 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal karels

Vážení přátelé, před deseti lety jsem napsal článek o Ježíši Kristu jako o počátku. Připomeneme si krátce některé závěry, ke kterým jsem tehdy dospěl.

V komentáři apoštola Pavla z jeho listu Koloským 1,15-20 se dozvídáme o Ježíši jako o „počátku“. V Pavlově textu je přinejmenším 5 důkazů o Ježíši Kristu jakožto počátku.

1. Konstatování apoštola Pavla: „On je počátek“ (Kol 1,18) Pokud máme doslovně chápat tento text, tak je Ježíš oním počátkem z biblické knihy Genesis. „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.“ (Gn 1,1)
2. Konstatování apoštola Pavla: „neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi.“ (Kol 1,16) Je komentář k první větě Bible, konkrétně komentář k prvnímu slovu Bible, respektive k prefixu ב [be] – jenž se dá přeložit rovněž nejenom českou předložkou „na“, ale stejně tak i: „v něm, uvnitř, prostřednictvím.“.
3. Konstatování apoštola Pavla: „skrze něho a pro něho“ (Kol 1,20) hebrejské בראשׁית [berešit] je složení dvou slov – ב [be] a ראשׁית [rešit] a apoštol Pavel komentuje opět prefix ב [be]. Tento prefix se překládá obvykle jako „na“, ale zcela legální možnost přeložit tento hebrejský prefix ב [be]: pro, v, uvnitř, 7. pádem atd. Pavlův komentář „skrze něho a pro něho“ je dalším vysvětlením onoho hebrejského prefixu ב [be].
4. Konstatování apoštola Pavla je: „... on jest hlavou těla – totiž církve...“ (Kol 1,18) hlava je hebrejsky ראשׁ [roš] a je vlastně obsažená v hebrejském slově počátek – ראשׁית [rešit] Ve slově rešit (počátek) je obsažené slovo ראשׁ [roš]
Pokud apoštol Pavel používá terminologii „počátek, hlava, skrze a pro, v něm“, pak jistě komentuje první větu biblického textu, tedy „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.“ (Gn 1,1)
5. Konstatování apoštola Pavla je: „On předchází všechno, všechno v něm spočívá“ (Kol 1,17) je opět připomenutí první věty naší Bible.

Položil jsem si tedy logickou otázku, pokud je Ježíš počátek, což dokládá ve svém novozákonním komentáři rovněž náš milý apoštol Pavel, kde je pak ve Starém zákoně o Ježíši Kristu řečeno, že je konec? Vycházím totiž z textu:

Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.“ (Zj 22,13)

Analogicky totiž předpokládám, pakliže je Ježíš „počátek“, potom někde v textu Starého zákona musí být podobně Ježíš také „konec“. Konec v hebrejském jazyce lze vyjádřit několika způsoby. (סוף ,אחרית ,קץ) Já našel vyjádřený „konec“, který by odpovídal Našemu Pánu Ježíši Kristu, nejméně ve dvou případech.

1. Prvním biblickým textem, v kterém jsem rozpoznal konec jako osobu Ježíše Krista, je:
Vždyť vidění je svědkem pro určený čas, svědectvím o konci, a neselže. Ačkoliv otálí, vyčkávej na něj, neboť se jistě naplní a neopozdí se.“ (Abk 2,3) Zvolil jsem v tomto případě Český studijní překlad.

Prosím vás, o tom, že je zde řečeno o Ježíši Kristu můžeme diskutovat, ale hned následující text se stal zásadním leitmotivem, tj. příznačným motivem právě vznikajícího společenství křesťanů.

Spravedlivý bude žít pro svou věrnost.“ (Abk 2,4b)

Tento text bývá citován v Novém zákoně v listu Galatským 3,11 a je argumentací v polemice proti ospravedlnění ze skutků Mojžíšova zákona.

Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, neboť čteme: Spravedlivý bude živ z víry.“ (Gal 3,11)

Bylo by divné, pokud by jeden z nejdůležitějších textů o naší víře, na který se jako křesťané odvoláváme, nepředcházela pasáž o Ježíši Kristu. Byť by ten byl „skryt“ ve slově „konec“ tj. hebrejsky קץ [kec].

Prosím vás, v tomto případě se slovo „konec“ קץ [kec] z hlediska času, který dozrál, nemusí nutně vylučovat s významem tohoto slova „konec“ קץ [kec] = Pán Ježíš Kristus. Když dozrál čas do svého závěru, přišel Pán Ježíš Kristus.

Na potvrzení odrecituji text: „Ježíš Kristus ... přišel kvůli vám na konci časů“. (1 Pt 1,20) Podle apoštola Petra již nastal konec časů s příchodem Ježíše Krista. Tento text býval pro mne také problematický k pochopení, jak mohl už nastat konec časů? Jaký konec časů?

2. Druhým biblickým textem v kterém jsem rozpoznal konec jako osobu Ježíše Krista, je: 
I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: ‚Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.‘ Ze Sijónu vyjde zákon, Slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.“ (Iz 2,2-3)

Problém s tímto textem jsem pociťoval, kdykoliv jsem na něj při čtení Bible narazil. Jak by mohl ze Sijónu ještě někdy v budoucnu vyjít Zákon tj. Tora תורה? A oč by se mělo pak jednat?

Teprve při interpretaci, kde je interpretační klíč Pán Ježíš Kristus jako „konec“, se mně smysl textu stal mnohem více srozumitelný. Ještě poznámka: hebrejské slovo אחרית [acharit] neznamená jenom poslední, ale znamená také konec.

V textu je proroka Izaiáše 2,2 „konec“ (což je možná varianta překladu) hebrejsky אחרית [acharit], přesněji באחרית [beacharit]. Symptomatické tj. příznačné, snad navíc je i to, že tento výraz באחרית [beacharit] odpovídá hned prvnímu slovu Bible בראשׁית [berešit], o kterém jsem psal v úvodu článku. (oba mají ten samý prefix)

„na počátku“ בראשׁית [berešit] a „na konci“ באחרית [beacharit] oba tvary jsou s prefixem, který znamená „v, na, prostřednictvím, uvnitř“

Pokud tedy připustíme, že Ježíš je v tomto biblickém textu konec, potom následující text:

Hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: ‚Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.‘ Ze Sijónu vyjde Zákon תורה [Tora] Slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.“ (Iz 2,2b-3)

Už musel dojít svého naplnění v Ježíši Kristu a na další naplnění tohoto biblického textu nemusíme čekat někdy v daleké budoucnosti!


Několik závěrů, které z toho vyplývají.

I. Závěr: Apoštol Pavel píše, že „... mým Zákonem תורה [Tora] je Kristus.“ (1 Kor 9,21)
To není nějaký exaltovaný výkřik mystika, kterému se právě dostalo mimořádné poznání z Ducha svatého, to je vyznání našeho milého apoštola Pavla na základě jeho hluboké znalosti Písma svatého.

Předpokládám, že to byl právě tento text:

Ze Sijónu vyjde Zákon תורה [Tora] Slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.“ (Iz 2,2b-3)

Který apoštola Pavla inspiroval k jeho vyznání. (snad i Jana v jeho prologu)

II. Závěr:I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: ‚Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.‘“

Chápu zmíněný text v duchovním slova smyslu. Proč bych se já גוי מגוים tedy pohan z pohanů učil hebrejštinu a zabýval se hebrejskými posvátnými texty? Pokud bych nevystoupil na horu Hospodinovu a pokud by pro mě neplatilo, že se učím Božím cestám od toho nejpovolanějšího, což je Pán Ježíš Kristus?

Nejzajímavější a nejinspirativnější v tomto případě se mi zdá chápání Ježíše Krista jako živoucí Tory, jeho učení, Evangelium jako Tora. Z tohoto úhlu pohledu by mohl být vedený výzkum všech čtyř Evangelií.

A opět bych pří výkladu nevylučoval jedno i druhé, tj. „konec, poslední dny“ a dny, které nastaly s příchodem Ježíše Krista. Prostě a srozumitelně řečeno, s prvním příchodem Ježíše Krista nastal samotný závěr lidských dějin, který stále trvá a který skončí Ježíšovým druhým příchodem. Pak nastane soud. „On bude soudit pronárody...“ (Iz 2,4)


Suma: tento článek je inspirací pro další uvažování, které jsem snad dostatečně naznačil. Nevylučuji však omyl ve svých úvahách. Myšlenky v článku mohou také vysvětlit horlivou misijní aktivitu nově vznikající církve, vždyť tito naši bratři a sestry, tito naši sourozenci ve víře byli přesvědčeni, že se nacházejí v samotném závěru lidských dějin.

Ještě malý dodatek. Na jakýkoliv biblický text se nehodí ta záměna „konce“ a Ježíše Krista, ať mě zase někdo neobviní z šíření bludů. Ale to je snad každému soudnému čtenáři jasné.

"Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec" | Přihlásit/Vytvořit účet | 131 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 31. březen 2018 @ 12:46:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Karels, tvůj članek jsem si se zájmem přečetl. Pro jeho úplnost a dopracování v něm něco schazí. Příliš jsi se upnul na hledání slova "konec".
Pojem " konec" o kterém píšeš, je pro naší vztažnou soustavu významově vyjádřený zde. Zj.21:5 Hle, všechno tvořím nové.
Nynější stvoření lze označit jako staré, spějící ke svému konci. Po tomto konci následuje nové stvoření. Konec a nový začátek. Staré stvoření zanikne, nové bude stvořené. To je to samé jako dávné stvoření světa. Tento starý svět skončí, nový začne. Jde o to, mít bytostnou účast na novém stvoření, a to je možné jenom tehdy, když nás Bůh nově stvoří. Podmínkou našeho nového stvoření je milostná očista Kristem, a schopnost milovat. A to je díky milosti boží možné již nyní v tomto starém světě plném zla a hříchu.
"Já jsem počátek i konec" To je zacyklená duchovní informace. Na počatku bylo Slovo, skrze které všechno stvořené jest, na konci je opět slovo, pro které budeme mít účast na novém stvoření. Slovo na konci, je zároveň i Slovem nového věku. Tak vidím Zj,21:5
Z pohledu naší časnosti okamžik konce a nového počátku ještě nenastal. (nemontovat do toho relativitu času)
Z pohledu duchovního procesu stvoření, se to již dít začalo. Nové stvoření je Kristem již započaty duchovní proces, a ne jeden poslední okamžik kdesi na konci, okamžik smrti atd. Ano, bude zde jeden poslední okamžik, to je však okamžik dokončení díla, kdy bude pro všechny vše hotovo, staré nadobro zanikne a nové počne. Ten okamžik je dokončením spasitelského díla Krista. V Kristu, v jeho spase se duchovně jako nové stvoření rodíme již nyní, a to ve starém světě, a jelikož jsme právěnyní v budovatelském kristově procesu, nejsme ještě u konce kristova díla. Konec kristova díla teprve bude, a konec Jeho díla je začatkem nového věku, kde nebude nic nečistého, zlo bude zapomenuto, a kde bude to, o čem zatím nemůžeme ani spekulovat, neb co oko nevîdělo, ucho neslyšelo, to připravil Bůh těm co Ho milují.
Karle, vidím to tak, že v Kristu se počátek i konec spojuje, kdy staré pomalu zaniká, a nové se rodí. K tomu se vyznamové hodí jedno slovo- přerod. V Kristu umíráme, v Kristu se rodíme. Počatek i konec. Kristus alfa a omega. Někoho takového ani smrt nezastaví.
Modlitba Myslivcova..

Děkuji Ti zmrtvýchvstalý Kriste, že jsi mi v pravdě Ducha ukazal svou božskou moc nad tvým stvořením, a dal jsi mi milostivě možnost a tvůj dokonalý příklad hodný k následovaní. Nemám zhola nic co bych Ti za to dal, ani nemám nic čím bych si to nějak zasloužil. Jenom čistá a nezištná láska mohla tak hojně obdarovat ničemu jako jsem já. A já Ti uvěřil, a Tys mne proměnil. Pouhé děkuji za to nestačí. Nemám slov, už mlčím..

Zmrtvychvstalý Kristus nechť Vás všechny provazí..
Amen.
Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 31. březen 2018 @ 12:53:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Jen malá poznámka: je-li Pán Ježíš Kristus alfa i omega. počátek i konec, jakože bezpochyby je, je také vším mezi tím. :-) Jak je psáno, že je všechno ve všem neboli všemi a ve všech (věřících v Krista).Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 31. březen 2018 @ 17:24:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Počátek z Gen.je Tora.
Nebe a země je součást člověka.

http://www.olam.cz/aktuality/sidry/sidry5766/beresit/beresit.pdf

///Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, neboť čteme: Spravedlivý bude živ z víry.“ (Gal 3,11)///

ospravedlnění a život, někdo "neumí číst" zákon jakožto nauka, psaný text nikoho neučiní "nijakým", proto život , skutky ,skutkaření jsou z víry , nikoli z věřivosti.

Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 03. duben 2018 @ 08:14:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Fajn čĺánekRe: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 03. duben 2018 @ 19:47:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mesiáš, tedy jméno mesiáše je jedním ze 6-ti věcí, které byly dříve, než Bůh začal tvořit svět. Skrze dvě byl stvořen svět a byly proto stvořeny dříve a na nich také svět trvá. A čtyři byly důvodem, proč Bůh stvořil svět takový, jaký je. Mezi ty čtyři patří mesiáš, tedy jméno mesiáše. Svět byl stvořen proto, aby mohl být vykoupen Bohem skrze jeho mesiáše. Je tedy počátečním důvodem, proč byl svět Bohem stvořen a je také i konečným důvodem, proč bude svět trvat po jeho vykoupení.  Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Úterý, 03. duben 2018 @ 20:16:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Svět byl stvořen proto, aby mohl být vykoupen Bohem skrze jeho mesiáše.

Hmm, a na to jsi přišel jak?


]


Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Úterý, 03. duben 2018 @ 20:30:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdyby tomu tak nebylo, mesiáš by byl pouze plánem b a svět by byl původně stvořen bez naděje na záchranu.


]


Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Úterý, 03. duben 2018 @ 20:34:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A proč nemohl být svět stvořen tak, aby záchranu vůbec nepotřeboval?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 03. duben 2018 @ 22:08:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co se tady člověk všechno nedoví za hlouposti. Mesiáš je prý plán B. C bude asi Maria. D budou okovi svaly, E bude error..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 04. duben 2018 @ 08:29:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aby se nespoléhal sám na sebe a nebyl moudrý sám o sobě. Svět byl stvořen nejen k soudu, ale i k milosrdenství a může se tak doptávat po Bohu, hledat Jeho a jeho vůli a tak Boha poznávat. Bůh i při svých andělích a svých služebnících zanechal nedostatku.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Středa, 04. duben 2018 @ 16:51:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže máš za to, že Bůh úmyslně stvořil svět tak, aby se Mu svět vzepřel? Máš za to, že naplánoval stvořit zlo? Máš za to, že stvoření nemělo jinou možnost a Bůh měl záměr, aby člověk zhrešil, aby satan zpyšněl a padnul? Máš za to, že za to, co naplánoval Tvůj bůh, bude trestat ostatní?

A to vše snad proto, aby se pak takový bůh mohl před svým stvořením "předvádět", chlubit, jak je úžasný? Nbeo proč. Vysvětli, jak uvažuješ?

Promiň, mně takové uvažování vůbec nedává smysl. Z božího pohledu by to bylo zvrácené. To snad ani nemůžeš myslet vážně! To je Tvé myšlení, které si projektuješ do Boha. Nikoliv Boží myšlení. Nic takového Ježíš neučil.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 04. duben 2018 @ 19:30:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
》Takže máš za to, že Bůh úmyslně stvořil svět tak, aby se Mu svět vzepřel?《  Ne.
》Máš za to, že naplánoval stvořit zlo?《 Bůh je Stvořitelem všeho. Stvořil i zlo a tvoří.
》Máš za to, že stvoření nemělo jinou možnost《 Nemám.
》a Bůh měl záměr, aby člověk zhrešil,《 Nemám.
》aby satan zpyšněl a padnul?《 Nemám.
》Máš za to, že za to, co naplánoval Tvůj bůh, bude trestat ostatní?《 Nemám za to, že za to, co se vyrojilo ve Vaší hlavě, bude Bůh vůbec někoho trestat.
》A to vše snad proto, aby se pak takový bůh mohl před svým stvořením "předvádět", chlubit, jak je úžasný?《 Divně uvažujete o Bohu.
》Nebo proč. Vysvětli, jak uvažuješ?《 Zkrátka určitě ne jako Vy. Bůh, když tvořil světy a vše, co je v nich, nahlížel do Tory, která je jeho moudrostí. Netvořil neuváženě ani se zlými pohnutkami, ale aby svět ho svět mohl poznávat, jaký je a On se mohl rozdat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Středa, 04. duben 2018 @ 22:39:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No jistě, já oponuji sobě... - nebudu reagovat, protože jsi demagog k pohledání. Tvé myšlení je nekonzistentní - jednou svou myšlenkou popíráš jiné své myšlenky - tak se diskutovat nedá.

S čím souhlasím, je, že Bůh tvoří zlo - to je dokonce napsané i v Písmu - ale je rozdíl jej tvořit až jako následek něčí neposlušnosti, nebo jej vytvořit apriori... ale řešit drobné výrokové nuance s někým, kdo s jazykem a logikou zachází jako slon v porcelánu a ještě hledá viníka mimo svůj mozek, to opravdu nemá smysl. Dívám se, že i s jinými diskutuješ dost choře, tak si v tom pokračuj. Místo, aby ses vyrovnal s dotazy, které Tvé dosavadní názory celkem jednoznačně evokují, tak začneš své stupidní myšlení projektovat do druhého - přitom mě by nikdy podobné představy ani vymýšlet nenapadlo: to že na počátku byl mesiáš, nebo že svět byl stvořen k soudu, a další prapodivnosti, které z toho pak vyplývají. Není to poprvé, co se tak projevuješ. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 03:10:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A ouha. No jedním uchem dovnitř, druhým ven, hlouposti pominu .... Ále - něco hodnotného jsem přeci jen zaregistroval, s čím by se dalo pracovat: >>S čím souhlasím, je, že Bůh tvoří zlo - to je dokonce napsané i v Písmu - ale je rozdíl jej tvořit až jako následek něčí neposlušnosti, nebo jej vytvořit apriori...<<  Tak. Bůh je Stvořitel. V Iz 45:7,8 je použito hebrejské slovo b(v)ara. To je užito v hebrejské bibli všude tam, kde se jedná o akt stvoření Stvořitele, a to výhradně. A toto slovo je také použito v Iz 54:16. Takže si vyřešte své drobné a pak se zamyslete nad tím, co může být tím zlým naprosto v člověku přítomným a ne mimo něho. Vaši nabubřelost pak docela rád pominu. Pominu i to, jak neustále převracíte, co píšu, protože špatně čtete. Asi to bude dáno převodem Vaší logiky: například zase zde: >>to že na počátku byl mesiáš<<. Až si urovnáte v hlavě, co jsem skutečně psal, pak teprve panečku reagujte. A ne na ty své dost hloupé smyšlenky.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i k (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 08:11:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvůj kreténský způsob uvažovaní a vyjadřování, dost připomíná diskutujícího tele.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 15:41:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já mám obavy, že je to další psychopat - nebo minimálně někdo, kdo se zde naučil používat jejich způsoby manilupace - přesně ty, co jsem psal zerykovi. 

Já špatně čtu, já jsem nic nepochopil, já uvažuji nelogicky, já jsem nabubřelý, já jsem všechno překroutil, já dělám všechno blbě zatímco psycho... je dokonalost sama. Přitom, kdyby ty jeho slátaniny projela nezávislá instituce podle pravidel přísné výrokové logiky, nevím, kolik procent, nebo promile by před ní obstálo....

Tele používal jiné obraty, a řekl bych i jinou argumentaci, více překrucoval Písmo a o to více na něm bazíroval - a především nepamaatuji si, že bych někdy měl pocit, že je vyloženě hloupý (to spíše zákeřný, někdy však i citlivý, to zase ano) jako u některých jiných, včetně tohoto. Jak jsem už psal, nevadí mi tato vlastnost, předpokládám, že za ni většina lidí nemůže. Vadí mi, když si jí někdo není vědom a zneužívá toho vůči druhým. Takový je pro mne asi tím, kým byli pokrytečtí farizeové pro Pána Ježíše.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 20:43:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jenže ty manipulace jdou z Tvé strany, zeryk je oběť, ale nevadí pro Ježíšovo jméno to již nějaký rok přijímám....

Vím , že to nemůžeš pochopit, a vždy to budeš svalovat na druhé a to až do 'konce', já ti odpustil již dávno.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počá (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 21:18:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nelži


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 21:57:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sleduješ Woleku? 
On je oběť, pro "něco", nemůžeš to pochopit, do konce budeš svalovat, odpustil ti..

Jasné indicie. Ty víš čeho, a já taky.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je neje (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 23:03:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vím, to je klasika. Pro ně je strašně důležité být tou obětí, která nakonec i odpouští.

PS:Y...

PS2: Pán nám taky odpustil, a taky byl obětí. Podobně jako...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pátek, 06. duben 2018 @ 19:34:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty vaše vlastní psychoanalýzy vašich vlastních životů....jen tak dál.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 06. duben 2018 @ 23:21:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dtmpp.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 07. duben 2018 @ 09:27:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zery, mohl bych Tě laskavě a opakovaně poprosit, abys na mé příspěvky nereagoval?

Tvé zákeřné, odporné a neustále 'slova překucující' komentáře jsou důvodem mého přání. To, že se tu chováš velmi podobně jako psychopaté v reálném životě, je smutný fakt - i ten poslední komentář to jasně ukazuje.

Je to Tvá pošetilost, že se z toho nepoučíš - a já už se prostě takovému člověku chci pokud možno vyhýbat. Ať si s Tebou hrají a analyzují Tvé nemožné vystupování jiní.


NB: "Samozřejmě že i ve zdravých vztazích často dochází k nedorozuměním, ale psychopaté vám účelně budou říkat věci, o kterých ví, že vás vyprovokují. Jakmile zareagujete, vše obrátí proti vám a začnou vás vinit z toho, že jste něco špatně pochopili" (citace)

Ty tady provokuješ neustále - ovšem téměř výhradně křesťany. Za žádné vtipné glosy to považovat nelze, tak možná z pohledu někoho kde nemá rád křesťany nebo křesťanství. Ale jinak jsou to evidentní účelově vedené provokace do života víry konkrétní skupiny lidí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 00:00:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Takže máš za to, že Bůh úmyslně stvořil svět tak, aby se Mu svět vzepřel? Máš za to, že naplánoval stvořit zlo? Máš za to, že stvoření nemělo jinou možnost a Bůh měl záměr, aby člověk zhrešil, aby satan zpyšněl a padnul? Máš za to, že za to, co naplánoval Tvůj bůh, bude trestat ostatní?

  Ahoj Wollku.

  Když jsme se na podobné téma nedávno bavili, psal jsi:


  A ano, věřím, že Ježíš v podstatě umřel za všechny lidi, že Kristus smířil sebe/Boha se světem, i tomu, že Bůh si přeje, aby všichni lidé uvěřili a byli zachráněni.Ale taky věřím, že to není možné, že to nenastane. Není to podle mne možné z přibližně stejných důvodů, jako nebylo možné stvořit svět bez zla, bez smrti, prostě nějaký ideální. Je to tedy má logická úvaha, se kterou nemusí ostatní souhlasit. Ale pokud je Bůh všemohoucí a vševědoucí, milující, milosrdný a neskonale dobrý, je sotva představitelné a připustitelné, že by vytvořil svět, na kterém je nyní tolik zla a vzpoury pro Bohu, když by měl možnost vytvořit svět bez těchto nešvarů.  "věřím, že Bůh opravdu musel stvořit takový svět, jakým se stal nyní, jak jej známe dnes. "

  Bavili jsme se o tom dost a podrobně. Teď se ale ptáš:

  To jsi opustil svou předchozí víru? 

  Toník


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 08:56:37 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Cizinče, něco takového bych od vás zrovna nečekal. Takže si přečtetě filosofocky Wollekům komentář ještě jednou, požijte vaši omezenou empatii kterou zrovna neoplývate, a v kontextu uvidíte- možnost.
  Takže.
  Svět nebyl Bohem stvořený jako zlý a špatný, svět byl Bohem stvořený s MOŽNOSTÍ být zlý. A uvrhnout svět do zla a, smrti mohl pouze někdo, kdo byl stvořený jako boží obraz. Bůh litoval, ze stvořil člověka, který poznání zla otevřel, ale naštěstí pro nás se nad pár lidmi smiloval. Stvoření je z ničeho, Tvoření je již ze Stvořeného. Bůh svět Stvořil a zlo v něm Tvoří. A tvoří zlo od okamžiku kdy tuto pandořinu skříňku první lidé otevřeli. Zlo v původním plánu stvoření nebylo.
   Svět nebyl Stvořený jako pevná a neměnná matrice. Svět byl stvořený v možnosti ho přetvářet, s možností v něm Tvořit. Ze Stvořeného materia uTvořit umělecké dílo, ze živých tvorů vyšlechtit užitečné zvíře. I šlechtění rostlin je uměleckým Tvořením ze Stvořeného.
  Svět nebyl Stvořený jako stagnující a neměnný, svět byl Stvořený v možnosti se dynamicky rozvíjet a přetvářet. Zlo je rakovina, která využívá dynamické síly světa k přetváření. Dynamicka síla k přetváření světa je od Boha, a část této síly využíva zlo. A proto Bůh svou silou zlo tvoří.

  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 10:58:12 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Dobrý den, pane Myslivče. Slíbil jsem, že zareaguji na to, až napíšete něco hodnotného, s čím by seč dalo pracovat. Takže se pokusím nakousnout diskuzi: >>Svět nebyl Bohem stvořený jako zlý a špatný,<< Souhlas. Bůh, když shlédl na vše, co učinil, viděl že je to dokonce velmi dobré. A to se vším všudy. Ne >>svět byl Bohem stvořený s MOŽNOSTÍ být zlý.<< Zajímavé tvrzení. Když jsem psal, že svět byl stvořen, aby mohl být vykoupen, nezdálo se Vám to. Jenže takové tvrzení, že byl svět přímo tvořen s možností být zlý, rozhodně nezastávám. Je pro mne za hranou. >> A uvrhnout svět do zla a smrti mohl pouze někdo, kdo byl stvořený jako boží obraz. << Souhlas. Skrze člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt. >>Ano. Bůh litoval, ze stvořil člověka, který poznání zla otevřel, ale naštěstí pro nás se nad pár lidmi smiloval. << Takto bych to rozhodně nenapsal, že člověk otevřel poznání zla. Člověk Adam pojedl ovoce poznání a to jak dobrého tak zlého a od té doby poznává, co je dobré a co zlé. Co je tím stromem plodícím jak ovoce dobré, tak i ovoce zlé, jistě víte. >> Stvoření je z ničeho, Tvoření je již ze Stvořeného. << To ne, podle toho se to takto dělit nedá. Bůh totiž nejprve stvořil nebesa a zemi, pak vody, pak ze země stvořil různé organismy včetně člověka. Je to všechno jeho stvořitelské dílo. On má ve všem prim. Mimochodem stvořit, znamená zformovat nebo dát něčemu formu či vytvořit formu. >>Bůh svět Stvořil a zlo v něm Tvoří. A tvoří zlo od okamžiku, kdy tuto pandořinu skříňku první lidé otevřeli.<< To je opět zajímavé tvrzení, leč nepravdivé a protiřečíte si. Kdyby nebyla ta možnost, o které píšete, nemohlo by se cokoliv stát zlým, ani satan a ani člověk. >>Zlo v původním plánu stvoření nebylo<< To opět nevystihuje podstatu. Když totiž Bůh stvořil zemi, byla země pustá a prázdná, zahalena do temnoty. Bůh věci uspořádává, z chaosu vytváří řád, zákon, z temnoty či do ní dává zazářit světlu, odděluje, určuje hranice prostoru a času všemu stvoření. Pak viděl, že to, co stvořil bylo dobré, a v závěru dokonce velmi dobré. Ale ne v závěru každého dne viděl, že co v ten den učinil, bylo dobré. A to je nápověda.  >>Svět nebyl Stvořený jako pevná a neměnná matrice. Svět byl stvořený v možnosti ho přetvářet, s možností v něm Tvořit. Ze Stvořeného materia utvořit umělecké dílo, ze živých tvorů vyšlechtit užitečné zvíře. I šlechtění rostlin je uměleckým Tvořením ze Stvořeného.<< Souhlas. Jenže je to člověk, kdo se svou tvorbou podílí na Stvořitelově díle. >>Svět nebyl Stvořený jako stagnující a neměnný, svět byl Stvořený v možnosti se dynamicky rozvíjet a přetvářet.<< Nezapomeňte, že vše co je reaguje na svého Stvořitele. >>Zlo je rakovina, která využívá dynamické síly světa k přetváření. Dynamická síla k přetváření světa je od Boha, a část této síly využívá zlo. A proto Bůh svou silou zlo tvoří. << Asi nejzajímavější úvaha. Řekl bych spíše, že zlo navrací svět do chaosu, tedy ho spíše rozkládá nebo tedy když už - přetváří v chaos. Chybí mi však znalost toho, co je to pro Vás to zlo. A napovím, že samo o sobě se rozhodně zlým stát nemůže a samo o sobě rozhodně zle působit nemůže. To jste nakonec i potvrdil. A ještě jedna nápověda k tomu: I zvířata pokazila svou cestu, tedy jim určenou, a nejen člověk - proč je to možné.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i k (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 18:17:18 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Voto, znovu ti opakuji, že ty tvoje úvahy námixované se lží jsou natolik blbé, že se tím zabývat nebudu. Patříš k podruhu zerykovců, z čeledi hlodavců, se silnou potřebou nahlodávat PRAVDU. Pochopil? Pokud ne, mohu ti to zase znovu zopakovat.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 20:25:15 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Byla to z mé strany nabídka, pane Myslivče. Je to Vaše volba, nezabývat se tím, co píšu. Uvidím, jestli svá slova o tom, že se mými úvahami nebudete zabývat, naplníte nebo ne. Můžete mi samozřejmě kdykoliv znovu připomenout všechny své průpovídky, které mi píšete. A neciťte se tolik mnou ohrožen. Ale kdykoliv by Vám to mohlo pomoci, dodejte si odvahy a pusťte se do mého hodnocení. Jste v tom se svým kolegou Wollkem premianti.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 21:17:56 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Nauč se číst! Jasně, opakuji jasně píšu, že se-  nezabývám se tvými blbými úvahami. Vidíš tam to slovo blbý? Takže znovu. Jakou tvojí úvahou se nezabývám? No? Makej, přijdeš na to. Máš na to, Zvládneš to. Ty to dáš Koto. :-)))) Musíš, jsi tak blízko. :-))))

  Nikde nepíšu, že se nebudu zabývat tím co píšeš. Takže mi něco takového nepodsouvej!
   
  Tak ty mne ohrožuješ? :-))) Tak to mne velmi pobavilo. :-))))

  Co se tady člověk všechno nedozví..

  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počá (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 22:06:35 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Shrek třetí. Scéna s kouzelníkem Merlinem.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 22:18:58 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Hmmm. Ty musíš být znalec!

  :-))))))))))))))))

  Bavím se dobře. Dík.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
  Vložil: wollek v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 15:47:48 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  //Stvoření je z ničeho, Tvoření je již ze Stvořeného. Bůh svět Stvořil a zlo v něm Tvoří.

  To je skvěle napsané. Přesně to vystihuje to, co jsem měl na mysli.


  Jinak, je poznat, že naprosto přirozeně rozumíš tomu, co jsem chtěl vyjádřit.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i k (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 18:21:53 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Je snadné rozumět si, když v pojmech slov je obsažená pravda Ducha.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale (Skóre: 1)
  Vložil: zeryk v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 20:59:38 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Duchapravdyismus


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 21:49:22 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  To, že v ...ismech žiješ není nic nového.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počá (Skóre: 1)
  Vložil: zeryk v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 21:54:17 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Vidíš jak mluvíš o sobě mluvíš pravdu, jen pokračuj.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 22:16:50 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Další tvůj marný pokus.
  Co tam máš dál?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je neje (Skóre: 1)
  Vložil: zeryk v Pátek, 06. duben 2018 @ 19:53:48 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Našla se Ježíšova hrobka i s kostmi. ( V Jeruzalémě, kdybys nevěděl)


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Pátek, 06. duben 2018 @ 23:22:38 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Dtmpp.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Sobota, 07. duben 2018 @ 12:47:52 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ale Ježíše v té rodinné hrobce nenašli. 


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus (Skóre: 1)
  Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Sobota, 07. duben 2018 @ 14:30:32 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Copak může být Ježíš víry pohřben v nějaké hrobce? Stal se idolem a personifikací duševních pravd, které zaznívají v člověku. Tento idol nemá s člověkem, který šlapal půdu Galileje před dvěma tisíci lety, už moc společného.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kri (Skóre: 1)
  Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Sobota, 07. duben 2018 @ 19:58:43 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ještě doplním jak já vnímám modloslužbu. Pokud někdo skrze Ježíše nebo svého bližního, ba i slunce nebo kámen vnímá a poznává Boha, pak se o modloslužbu nejedná. Pokud někdo uctívá Ježíše, bližního, slunce nebo kámen jako Boha, pak je to idolatrie.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Sobota, 07. duben 2018 @ 20:02:35 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  To je lepší. Souhlas. Víte něco o židovském pohřbívání?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán J (Skóre: 1)
  Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Neděle, 08. duben 2018 @ 15:44:09 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Něco málo. Zrovna nedávno jsem dočetl knihu o osuáriích (kostních schránkách). Tímto způsobem se pohřbívalo jen asi 100 let okolo počátku našeho letopočtu (do rozdrcení židovského povstání). Pomohlo mi to v porozumění některým detailům v evangeliích.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: P (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Neděle, 08. duben 2018 @ 17:29:16 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Asi tedy víte, že i v té době to bylo spíše výjimečné a pohřbívaly se tak významné rodiny židovské aristokracie. Tzv. ortodoxní pravověrní Židé, ať už farizeové nebo saduceové a dokonce snad ani esejci by se takto pohřbít nenechali.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Neděle, 08. duben 2018 @ 18:14:13 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Co z toho podle Vás vyplývá? Právě saduceové pocházeli z aristokratických rodin, stejně jako i někteří významní farizeové. Důvodem pro tento způsob pohřbívání pak byla především víra ve vzkříšení těla. 


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Neděle, 08. duben 2018 @ 19:40:46 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Pro jistotu se zeptám: nemáte na mysli uložení zemřelého ihned po smrti do nějaké rakve, což není osuárium a ani sarkofág. Možná jsem Vám předešle neporozuměl. Jinak dost záleží, zda byl hřbitov v nížině nebo ve skalách či skalnatém podloží. 


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Neděle, 08. duben 2018 @ 19:52:36 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Měl jsem na mysli praxi tzv. "dvojího pohřbu", kdy se těle zemřelého nejprve potřelo vonnou směsí, ovinulo plátnem a položilo na kamenný stůl ve skalní hrobce. Po nějaké době (obvykle asi po jednom roce) byly kosti nebožtíka již definitivně uloženy v tzv. "kostní schránce". To je to osuárium. Tato praxe bylo v období 1. století n.l. v Jeruzalémě běžná (skalnaté podloží, hrobky tesané do skály), jak správně píšete zejména v bohatých aristokratických vrstvách.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Neděle, 08. duben 2018 @ 20:37:04 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Aha. To je správně. Ale to se dělo vlastně už od Prvního chrámu. Od doby druhého chrámu přibyly osuária namísto těch dřevěných. Co mne zaráží je, že v evangeliích je psáno o stráži, kterou si Židé vynutili na Pilátovi a přitom to měl být běžný zvyk už tehdy, aby byli připraveni, pokud by došlo k probuzení mrtvého do čtvrtého dne od jeho pohřbu. Aristokracie, jako vládnoucí vrstva. To byli jak saduceové tak farizejové. Soudili Izrael tzv. na Stolici Mojžíšově, jinak Soudní dvůr. Saduceové odvozovali svůj rodový původ od velekněze Sádoka a ve vzkříšení těla - jednotlivců nevěřili a nechávali se pohřbívat stejně. Farizeové byli spíše demokraté, tady by se spíše asi jednalo o potomky proroků nebo monarchů. Pokud Ježíš nepatřil ani k saduceům ani k farizeům a ani k esejcům, pak by šlo spíše o hrobku asi už chudší větve potomstva monarchistické rodiny.   


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i k (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Pátek, 06. duben 2018 @ 05:45:53 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  >>Stvoření je z ničeho, << To je samozřejmě pravda jen z omezeného lidského pohledu, který očima nedohlédne a co jimi nevidí, to považuje za nic. Pro ateisty tak Bůh prostě není. Spíše je to tak, že jsme nic stvořené z něčeho, lépe řečeno z Někoho. Veškeré bytí, veškerá existence je z Boha, ze Všehomíra, který je Počátek všeho, co člověk nejen vidí, ale byť jen tuší. 


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Pátek, 06. duben 2018 @ 10:10:18 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Stvoření nejsme z Někoho, stvoření jsme z ničeho Někým!
  V procesu stvoření jsou dva rozhodující faktory. Bytí a nebytí. Někdo kdo Je (Bůh), stvořil někoho kdo není (člověka). Nebytí, neexistence, nic se stalo něčím. Zkrácena verze, že jsme stvořeni v Bohu, je v určitých směrech nepřesná a zavádějící. Stvoření jsme z ničeho, z nebytí, a to stvořitelskou mocí Boha, jehož stvořitelská moc je ve Slově, a stvoření jsme k obrazu Stvořitele.
  Slovo na počátku není mesiáš, Slovo na počatku je stvořitelská moc a příčina stvoření. A kdo jiný by se měl podílet na nápravě poškozeného stvoření než Slovo (příčina a moc), které se stalo tělem a jako mesiáš přebývalo mezi námi.  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, (Skóre: 1)
  Vložil: zeryk v Pátek, 06. duben 2018 @ 19:58:02 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ale to dává smysl ! Myslivec stvořen z ničeho, a je jich více... taková malá schíza


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počá (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Pátek, 06. duben 2018 @ 23:24:02 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Dtmpp.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Sobota, 07. duben 2018 @ 08:43:01 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  >>Stvoření nejsme z Někoho, stvoření jsme z ničeho Někým!<< Pane Myslivče, jistěže je mé vyjádření naprosto logické, ač je mystickým vyjádřením. Pokuste se vymanit z omezeného zorného lidského doslovného vnímání světa a přenést se ve svých myšlenkách do světa, který člověk nevidí. Bůh je ničím, NIC, z tohoto světa, který člověk vidí a vnímá, a přesto je On podstatou všeho, co stvořil, všeho, co je v tomto světě, a člověk to může vnímat všemi svými smysly. Určitě z Písem víte, že Bůh stvořil světy viditelné i neviditelné. Ale Bůh sám přebývá nebo "tvoří" svět naprosto Jediného, ukrytého za světy člověku viditelnými a vnímatelnými. Ze zorného pohledu člověka je tedy Bůh Absolutní NIC tohoto světa. Ale přeneseně ze zorného úhlu Světa Toho Jediného je všechno všechno, co je nic, ničím Jeho Světa a On Jediný je VŠECHNO, ABSOLUTNO. Veškerá existence člověku viditelných a vnímatelných světů je z tohoto pohledu jen pouhým přeludem, nebytím, neexistencí. Aby tedy mohl vzniknout prostor pro stvoření muselo dojít ke smrštění ABSOLUTNA, k jeho skrytí, aby mohl vzniknout prostor překrývající nebo zakrývající Jediného. Ale ten uprázdněný prostor, to nic, zaplnil Bůh Stvořením, svým ZÁSAHEM z UKRYTÉHO ABSOLUTNA. Něco jako když dojde ke smrštění energie a k jejímu VYZAŘOVANÍ. To ABSOLUTNÍ Světlo, skryté za Tmou, svými PAPRSKY ZAZÁŘILO do Tmy a dalo VZNIK tomu, co nazýváme ze svého zorného úhlu Stvořením, existencí, bytím. Dokud ty PAPRSKY září, existuje to. Proto, všechno, co člověk vidí a vnímá, je ničím, ale Bůh je Někdo, ABSOLUTNO ukryté pod PLÁŠTÉM - Stvořením. Bůh se odívá do svého Stvoření.
  >>Slovo na počátku není mesiáš, Slovo na počatku je stvořitelská moc a příčina stvoření. A kdo jiný by se měl podílet na nápravě poškozeného stvoření než Slovo (příčina a moc), které se stalo tělem a jako mesiáš přebývalo mezi námi.<< Slovo je Paprskem vyzařujícím ze Světla. Emanací, chcete-li energií vyzařující ze Zdroje - z Boha. Všechno tedy, co je existuje jen díky tomu, že vyzařuje. Souhlasím, že všechno, co je, co vidíme a vnímáme, je neseno Božím Slovem, které je Tvořivé a z toho pohledu také Tvůrcem Stvoření. Ale Slovo není ABSOLUTNÍ příčina a vychází ze Zdroje, chcete-li z touhy, z představ, z myšlenek, z úmyslu Boha. Slovo bylo stvořeno ve Zdroji, povstalo v něm. Slovo je výrok utvořený z jednotlivých písmen, aby společně dávaly smysl tomu, na co se myslí. Ta Písmena jsou utvářena v celek - slovo a slova v celek - věty atd. / Zjednodušeně tedy, všechno co je, pochází ze Zdroje - Boha, a vzniklo v jeho touze, bylo v Něm utvořeno ve slovo, dříve než bylo to slovo vysloveno a zaznělo do prostoru, ve kterém se stalo tělem. Všechno tedy má původ své existence, svou ukrytou existenci v samotném Bohu a vychází z Boha - z Jeho nitra, chcete-li, z Božího Ducha. A ta existence byla daleko dříve, než se stala existencí v prostoru viditelného a vnímatelného světa, tedy dříve, než se Slovo stalo Tělem - Pláštěm Božího Stvoření. / Je to můj pokus Vám to přiblížit. Pokud chcete diskutovat, tak Vás prosím - rozhodně umírněněji než dosud, ano? Váš komentář, na který tímto reaguji, se mi jeví umírněnějším. Ale pokud máte opět to, co píšu za hlouposti, připomeňte mi i sobě, co jste psal, a jdeme od toho pryč.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počá (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Sobota, 07. duben 2018 @ 10:23:28 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Voto, musím znovu konstatovat, že na toto tvoje zmatečné fantazírování které mylně považuješ za projev mysticismu, se smysluplně reagovat nedá, jelikož je neskutečně hloupé.
  Ve tvém běžném vyjadřovaní se tato tvoje "mystická" ujetost dost projevuje tím, že silně narušuje smysluplnost toho, co vlastně chceš říct.

  Tvoje sebeodhalující zmatečné produkty tvého "mystického" fantazírování, které jsi nyní ukázkově v tomto komentáři předvedl mne nezajímají!  A jelikož v daru rozlišování duchů jasně rozpoznávám temný zdroj tvého "mysticismu", nebudu se takovými "mystickými" výplody ani zabývat.

  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Sobota, 07. duben 2018 @ 10:55:20 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  >>Voto, musím znovu konstatovat, že na toto tvoje zmatečné fantazírování které mylně považuješ za projev mysticismu, se smysluplně reagovat nedá, jelikož je neskutečně hloupé. << Dobře. Beru na vědomí. Byla to nabídka a pokus se Vám přiblížit a také se přiblížit k Vám. Vzhledem k Vaší uzavřenosti vůči mně to nyní nejde. Považuji tímto tedy tento můj další pokus za zmarněný. Platí to tedy i k diskuzi o jméně mesiáše. K ní jen už zde z mé strany toto: Jméno i mesiáš jsou slova, který mají svůj vnitřní smysl a význam. Vnější podoba těch slov je čitelná - jméno a mesiáš. Jsou to dvě slova a jedno druhému dává hlubší smysl a význam. Když tedy píši o jménu mesiáše, rozhodně poukazuji na jejich vnitřním smysl a význam. / No a žádám Vás, abyste se už znovu jakkoliv nevyjadřoval k tomu, co píšu, a co případně budu diskutovat s druhými. Vaši větu, kterou zde cituji boldem, vnímám jako neporozumění tomu, co jsem napsal. A čemu tedy nerozumíte, považujete za hlouposti pro zmatek, který se mými slovy děje ve Vaší mysli. Chápu tedy Vaše odmítnutí i tomu, že to nazýváte ze svého pohledu hloupostmi a že se na to z Vaší strany zareagovat nedá jinak, než jak jste zareagoval. Tím to uzavírám. 


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je neje (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Sobota, 07. duben 2018 @ 21:35:00 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Na nesouvislých hloupostech které zde píšeš není k porozumění zhola nic.

  Pokud nechceš abych se nevyjadřoval k tomu co píšeš, nediskutuj na veřejném webu.

  Nejsem uzavřený vůči nikomu! Každý zde se mnou může diskutovat v pravdě. A ty toho zatím schopný evidentně nejsi. Vždyť se ještě neumíš ani souvisle vyjadřovat, a do pojmu slova vkládáš libovolný obsah.
  Mystik mešuge.. :-))))

  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom (Skóre: 1)
  Vložil: Milka v Sobota, 07. duben 2018 @ 12:38:14 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Myslivečku,
  tak to jsme na tom podobně.  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počá (Skóre: 1)
  Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Sobota, 07. duben 2018 @ 17:50:06 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Líbí se mi Váš popis stvoření a moje pochopení je velmi podobné. Pokusím se doplnit o pár postřehů. Hovoříte o světech, tyto světy (chcete-li sféry) jistě nejsou zcela oddělené. Pokud by byly, bylo by zbytečné je vůbec zvažovat. Souhlasíte? Představme si člověka jako krabičku s pěti vstupy (smysly). "To něco tam venku" je na vstupech transformováno a na plátně mysli pak vzniká zdánlivý, subjektivní obraz skutečnosti. Vlastní podstata skutečnosti je nám neznámá. Nicméně platí zákon ekvivalence formy a proto se můžeme pokoušet o různé analogie, metafory, obrazy... A lze říci, že lidská mysl je právě tím co spojuje světy neviditelné se světem viditelným. Je hraničním BODEM mezi možným a skutečným. Slovo (LOGOS) je pak vyjádřením, živým projevem myšlenky. Pro mystika to značí první impuls, kterým se energetická kvanta dávají do pohybu, aby vytvořila náš empirický vesmír. Čili z pohledu fysikálního se jedná o mysterium, protože fysikálnímu světu předchází. Mystik poznává odkud povstal a kam se vrací jakmile se monáda skrytá v centru jeho bytí nasytí životními zkušenostmi. Poznává, že přijetí přítomného okamžiku jako Božího daru je jedinou možností. Neptá se již po smyslu, ale přijímá skutečnost stvoření v celé jeho šíři. Chápe, že poznání dobrého není bez poznání zlého a zlo má být přetaveno v dobro.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Sobota, 07. duben 2018 @ 18:17:51 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Díky. A souhlas. Jsem rád, že je zde někdo jako Vy. Trochu jiný slovník, jako já, více vědecký, ale ano. K oddělení světů: něco jako vrstvy cibule, skrze které prochází světlo, a pod nejvnitřnější vrstvou je největší tma; ale obráceně - světlo vyzařuje ze vnitř - něco jako s tou krabičkou. Nebo jako zhušťující se vrstvy. Mysl - člověk se musí ale dokázat odpoutat od vnímání sebe. Analogie, metafory, obrazy: Bible požívá o Bohu i tzv. antropomorfismů apod., zjednodušeně podobenství (mn.č.). Přetavení zla v dobro: řekl bych jinak: ovládnutí svých sklonů a jejich nasměrování a využití pro dobro. Špatná zkušenost vyústí v dobrou.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
  Vložil: wollek v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 16:03:58 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Toníku, určitě jsem žádnou svoji předchozí víru neopustil.

  Mohl bych se zeptat, na základě čeho jsi (možná) tento dojem nabyl, nebo minimálně znejistěl? (už si přesně nepamatuji, co jsem tady skutečně z toho, čemu věřím, zveřejňoval - je to jedna z oblastí, které mne docela zajímá, neboť se o tom často nehovoří a už vůbec ne uspokojivě - proto většinou používám otázky - které ovšem vůbec nemusí předjímat to, čemu věřím sám, ale míří na druhého, snažím se nasměrovat úvahy druhého směrem k tomu, jak jsem sám přemýšlel - třeba, že by mi vnuknul novou, zajímavější myšlenku, vedoucí třeba ještě k uspokojivějšímu vysvětlení) Myslím, že Myslivec mne pochopil dost dobře, ale rád odpovím i Tobě, bude-li něco nejasného.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 18:41:36 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Schválně jsem dával odkaz na tu zdrojovou diskuzi jako připomínku, o čem jsme se bavili.

    Psal jsi tehdy věci v tom smyslu, co jsem zvýraznil: "nebylo možné stvořit svět bez zla, bez smrti, prostě nějaký ideální." a "věřím, že Bůh opravdu musel stvořit takový svět, jakým se stal nyní, jak jej známe dnes.

    Myslím, že to bylo více příspěvků a asi tři diskuze, kdy jsi vyjadřoval víru/názor v tomto smyslu, že svět musel být stvořen Bohem tak jak je, právě včetně zla. 

    Například tady jsi psal: "Já právě vycházím z toho, že nebylo možné, aby Bůh obecně vytvořil stvoření, která se nemohou vzepřít. Jinak by logicky Bůh za zlo a byl jeho primárním původcem - tedy ne z nutnosti, ale snad ze svého rozmaru."

    To bylo pokračování předchozí diskuze, kde jsi psal:

  Nicméně mě k takovým úvahám dovedla skutečnost, že Bůh zřejmě z nějakého důvodu 'musel' či 'chtěl' stvořit náš svět takový, jaký je. Tedy, v němž existuje vzpoura proti Němu, a v němž také existuje mnoho zla. Z nějakého důvodu Boží kreativita vedla ke vzniku světa, jak jej známe, a z nějakého důvodu pravděpodobně Boží kreativita vede k tomu, že teprve druhý svět už bude bez bolesti a zlého tak, jak jej neznáme, ale jak je v náznacích popsán v Písmu. A právě vyvolení je pro mne klíčem k porozumění tomuto 'dvojstupňovému stvořitelskému procesu'. Nedává Ti to ani trochu smysl?

    Ten "druhý svět", to je svět "vyvolených" a "zachráněných" z tohoto světa prvního, jestli jsem tě dobře pochopil?


    Když si tedy vezmu větu Voty:

  Svět byl stvořen proto, aby mohl být vykoupen Bohem skrze jeho mesiáše.

    Tak mi přijde, že píše hodně podobně, jako ty na začátku ledna.


    Když se pak Voty ptáš:

  A proč nemohl být svět stvořen tak, aby záchranu vůbec nepotřeboval?
  Takže máš za to, že Bůh úmyslně stvořil svět tak, aby se Mu svět vzepřel?

    Tak mi přijde, že tak trochu oponuješ tomu, co jsi tehdy psal. Či se ptáš na to, co jsi psal nedávno ty sám.

    Leda že by Bůh musel stvořit svět se vzpourou, a neudělal to přitom úmyslně ;-)  Vždyť už Jan Křtitel mluvil o beránkovi, který snímá hříchy světa. A v tom vidím, že to známé bylo předem. Jinak se samozřejmě na Krista dívám jako na toho, kdo o svém poslání dobře věděl, a to ještě před stvořením světa.


    Což mi už přijde opravdu jako téměř totéž, co psal Vota v úvodním příspěvku této diskuze.

    Proto se ptám. Přijde mi tvé vyjadřování (a spíše jestě postoje) nekonzistentní.

    (Abych to napsal narovinu: Přijde mi, že v celém tom threadu oponuješ hlavně proto, že úvod napsal Vota ;-) 

    Toník


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i k (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 20:48:35 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  >>Jinak se samozřejmě na Krista dívám jako na toho, kdo o svém poslání dobře věděl, a to ještě před stvořením světa. 


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale (Skóre: 1)
  Vložil: wollek v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 21:27:13 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  //Ne. To rozhodně není totéž, co jsem psal.

  Tentokrát jednoznačně souhlasím. Taky jsem to vnímal výrazně jinak.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 21:34:41 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Přesně tak jsem čekal, že to dopadne. A Cizinec je v tom sám. Víš jak se to říká. Podej prst a ruka je v pr..


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 22:16:57 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  》Tentokrát jednoznačně souhlasím. Taky jsem to vnímal výrazně jinak. 《  Ta Vaše vnímání. Vnímal jste to tak, že jsem psal, že mesiáš byl dříve, než byl stvořen svět. Na tu chybu jsem Vás upozornil. Tak si teď nekousejte do jazyku. Nevidíte si ani do své hlavy. Vnímal jste tzv. kulový.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počá (Skóre: 1)
  Vložil: wollek v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 23:10:52 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Takže i když se v něčem shodneme, tak s tím stejně máte problém...

  To ani nyní nevidíte, jaké je Vaše myšlení a vyjadřování ve skutečnosti? Jaká je v něm účelovost?. Však si v tom pokračujte. Trvám na tom, že jsme každý psali o něčem jiném, a jak si to hodnotíte Vy, je už zase jenom Vaše věc :-).


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 22:46:17 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Vota: Ne. To rozhodně není totéž, co jsem psal.
  Wollek: Tentokrát jednoznačně souhlasím. Taky jsem to vnímal výrazně jinak.


    Díky za odpovědi. 

    Tak to se vám oběma omlouvám za zmatek. Budu si tedy dál číst a pokusím se pochopit, co tedy myslíte tím, co píšete.

    Toník

    


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Pátek, 06. duben 2018 @ 05:34:24 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  >>Tak to se vám oběma omlouvám za zmatek. Budu si tedy dál číst a pokusím se pochopit, co tedy myslíte tím, co píšete.<< Omlouvat se mi zrovna za toto nemáte proč. Ani si nemyslím, že byste způsobil nějaký zmatek. Jen jsem poukázal na to, že jsem nikdy nepsal o bytostné existenci mesiáše před Stvořením, ale že jméno mesiáše měl Bůh na mysli, než vůbec začal tvořit svět a je jedním ze základních a podstatných důvodů Stvoření, které je od Něho dalece nižší podstaty a nemůže se Mu v ničem rovnat co do jeho Velikosti v každém ohledu Jeho Božství. V porovnání s Božstvím Boha je Jeho Stvoření ničím, kdežto Bůh Někým. Jeho Stvoření je pomíjivé, podmínečné a na Bohu závislé. Proto člověk potřebuje a vždy potřeboval projev Božího milosrdenství, Jeho opatrného a opatrovného přístupu, tak jako otec přistupuje ke svým dětem a vychovává je. Lidstvo prostě potřebuje nějaký princip Božího Milosrdenství, jinak by nepřežilo své pády, své chyby, sejití z Bohem určené cesty, z minutí se účelem, pro které bylo stvořeno. Jinak by mu hrozilo naprosté zničení, kterým by bylo potrestáno. Potřebuje být od Božího hněvu vykupováno Božím Milosrdenstvím. Vždy tomu tak bylo. A vždy tu byli lidé, kteří měli nějaký zásadní význam na tom, že se zasloužili o jeho vykoupení, kvůli kterým se Bůh slitoval, oddálil nebo zmírnil nebo zrušil jeho potrestání. Vždy tu byli ti, kdo probouzeli lidské svědomí po odpovědnosti a k pokání. Jejich jméno bylo zjeveno až s nimi v čase Božího Milosrdenství, kdy obdrželi k tomu Boží poslání. Jejich jména nejsou vyprázdněna, mají obsah a zjevují význam potřeby Božího Milosrdenství.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počá (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Pátek, 06. duben 2018 @ 10:29:27 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Od začátku mi vadí, že se vyjadřuješ o slově mesiáš jako o jméně. To nenī jméno, to je poslání.
  Na počátku bylo Slovo. A až po stvoření vyvstala potřeba Spasitele zachránce stvoření. A Slovo poslaní Spasitele na Sebe bere.

  Všechno mohlo být i jinak. Pokud by to Adam z Evou podělali mnohem vīc, mohlo se ze Slova namísto zachrance stvorenī, stát likvidátor stvořeni. Uvědom si konečně, že ve Slově je boží stvořitelska moc, která může cokoliv. Může stvořit, muže zachraňovat, může všechno stvoření vymazat do neexistence, a může ho z neexistence znovu obnovit. Tato moc je absolutní, tak se jí nesnaž vnucovat tvé mesiášké představy! Všechno totiž mohlo být i jinak, a na místo mesiášského záchranáře, zde mohl být třeba likvidátor všeho stvoření.
  Všechno není od počatku nalinkované, Bůh se v průběhu dějin rozhoduje.
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Sobota, 07. duben 2018 @ 08:51:43 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  >>Od začátku mi vadí, že se vyjadřuješ o slově mesiáš jako o jméně. To nenī jméno, to je poslání.<< Debatu k tomuto Vašemu komentáři, na který krátce reaguji, bych ponechal až na později. Až uvidím, co Vy na můj první dnešní komentář k tomu, že Stvoření je ničím vzniklým z Někoho (něčeho). Ale jen zkráceně: Když píšu o jménu, pak rozhodně ne o jeho vnějším výrazu, ale o jeho smyslu. A také, že když se řekne: Jméno mesiáše, pak jde o o dvě slova.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je neje (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Sobota, 07. duben 2018 @ 10:00:22 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Jméno je jméno, smysl je smysl, a mesiáš není jméno! Kapišto Voto?

  Když píšeš o jménu tak rozhodně!! nepíšeš o vnějším výrazu, a píšeš o smyslu?!?

  No tak v tom případě můžeš ze tvé hubořitě vypouštět jakoukoliv kejdu.  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i k (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 21:31:02 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Tak Cizinče, a dostal jsi se mezi dva kameny.

  Spletl jsi se ve Wolekovi i Votovi.

  A Vota tě odpálil jedinou větou:

  Cizinec:

   Což mi už přijde opravdu jako téměř totéž, co psal Vota v úvodním příspěvku této diskuze.
  Vota:
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale (Skóre: 1)
  Vložil: zeryk v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 21:37:37 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Cizinec ale nehraje jak myslivec píská, a na hry ho neužije... takže utři nos ;-) 


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 21:45:50 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  To určitě ne. Kdyby tomu tak bylo, tak bych si názorů Cizince nevážil. 

  Zato ty skáčeš podle toho s čím na tebe vyrukuji. Rád odpovídáš na kdejakou blbost, a proto jsi snadná kořist. 
  Ještě mne máš rád? Žery. Co?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počá (Skóre: 1)
  Vložil: zeryk v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 21:49:14 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Tebe vždycky, jako sebe...a vůbec mi nevadí  , že nejsi věřící kristovec ;-) 


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 21:51:28 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Další tvůj marný pokus psychopate.

  A piš dál, co jsem, a co nejsem..


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, (Skóre: 1)
  Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 21:52:08 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Je roztomilé jak si namýšlí, že zde každý hraje s druhými nějaké hry (jako on) a nenapadlo ho, že někomu může jít třeba o věcnou debatu a vyjasnění názorových stanovisek (a ne o podávání prstů).


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počá (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 22:03:26 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Tak si to nenamýšlej a diskutuj v pravdě. Zatím se zde rád přidáváš k těm, kteří to neumí, ani o to nestojí.

  A ujasni si, že před názorovým stanoviskem je konfrontace názorů. Cizinec udělal chybu, když vyjádřil svůj názor na shodnost dvou jiných názorů, které jsou jinak zcela odlišné. Majitelé těch dvou názorů se k tomu již vyjádřili.
  Takže zbývá otázka.
  Jakou hru zde hraješ ty?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom (Skóre: 1)
  Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 22:24:41 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A co Ti brání diskutovat v pravdě bez her a namýšlení si o druhých? V čem chyboval cizinec, když se korektnězeptal na tol kdo jaké stanovisko zastává?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je neje (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 22:52:05 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Jednoduše jsem neporozuměl v této diskuzi ani Wollkovi, ani Votovi.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je neje (Skóre: 1)
  Vložil: wollek v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 23:20:43 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Melissokomosi, upřímně - zeryk je provokatér, a to jsi mohl poznat. A my s Myslivcem si Cizince a jeho názorů vážíme. Pokud se mi něco nepodaří Cizincovi vysvětlit, alespoň nějak - má to už pro mne nějakou váhu. A taky když se Cizinec (v tom množství všem informací a jiných denních povinností) splete, umí to uznat jako každý správný chlap.

  Tím chci říci, že mi Tvůj vstup připadal celkem nepříliš vhodný. O věcnou diskuzi jde v první řadě, ale zkus se opravdu podívat, kdo patří mezi ty, kteří o ni skutečně zájem mají. A pokud se podíváš, mělo by to poznání jít rozpoznat i z toho jak a na co reaguješ. Zastávání se spíše nevěřících provokatérů mne o tom, že by Ti o tu věcnou diskuzi primárně šlo, poslední dobou příliš nepřesvědčuje. Sám také nereaguji na některé věcně - ale to je proto, že oni věcné diskuzi vůbec nerozumí, neví co to je, a bohužel naše skutečné diskuze cíleně a záměrně ničí, narušují - viz třeba komentář "05. duben 2018 @ 21:37:37 CEST" - manipulativní, zákeřný, úplně mimo smysl toho, na co reaguje, snažíce se rozeštvat křesťany mezi sebou - nic víc v tom opravdu nevidím.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je (Skóre: 1)
  Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 23:37:14 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  V tom případě Tě musím znovu upozornit, že podsouváš druhým zlé úmysly a zlé pohnutky. Opravdu nevnímáš nepatřičnost takového počínání? A argumentuješ dost často ve stylu... "On si začal". To není příliš vyspělé:( Vysvětluju to občas svým dětem. Tady bych snad nemusel, nebo ano? Ty vidíš zeryka jako provokatéra, já jako vtipného glosátora. Mimochodem to jak začal váš spor s Votou a kdo jak na koho reagoval lze lehce dohledat... 


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus (Skóre: 1)
  Vložil: wollek v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 23:55:58 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Tak si v tom nastoleném trendu pokračuj, pokud jej považuješ za správný. Beru to tak, že jsi mou radu nepřijal.

  Mně se třeba toto jako vtipná glosa vůbec nejevilo: "Cizinec ale nehraje jak myslivec píská, a na hry ho neužije... takže utři nos ;-)"

  Ale jak myslíš, je to Tvoje věc. Sám za tím vším vnímám něco trochu jiného. 

  A jestli nepovažuješ za příliš vyspělé to, že se Ti klidně přiznám, že někdy nereaguji věcně, tedy reaguji jinak, než bych si sám přál - to už je také spíše výraz Tvé osobnosti a Tvých priorit, bez ohledu na to, do jakého obalu ses to snažil namíchat (děti, kdo si začal, a tak)...


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 22:50:05 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Tak Cizinče, a dostal jsi se mezi dva kameny.
  Spletl jsi se ve Wolekovi i Votovi.


    Jo. Spletl jsem se a všiml jsem si. To se mi často stane. Proto jsem se taky ptal.

    Ale děkuji ještě za dodatečné upozornění  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Pátek, 06. duben 2018 @ 10:46:22 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  U Cizince se toto často neděje!  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i k (Skóre: 1)
  Vložil: wollek v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 22:59:57 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  //Myslím, že to bylo více příspěvků a asi tři diskuze, kdy jsi vyjadřoval víru/názor v tomto smyslu, že svět musel být stvořen Bohem tak jak je, právě včetně zla. 

  Jenže to zlo nebylo stvořeno apriori - vyplynulo až druhotně. A věřím, že z potřeby autentické lásky - toto Písmo explicitně neříká, ale považuji to za dosud nejlogičtější vysvětlení, které z Boha-Lásky nedělá Boha-krutého, který stvořil zlo - i když nemusel. Původcem zla by potom byl Bůh sám. A mnozí, co namítají různé teze proti Bohu, založené na tom, kolik je ve světě zla - by v podstatě měli pravdu.

  //Ten "druhý svět", to je svět "vyvolených" a "zachráněných" z tohoto světa prvního, jestli jsem tě dobře pochopil?

  Ano, tak tomu momentálně věřím. Jinými slovy, Bůh nemůže vyvolit někoho ke spasení, pokud by věděl, že takový tvor (člověk) někdy v budoucnu znovu zhřeší a odpadne od Boha. Je to podle mne jediná možnost, jak ze stvoření neudělat poslušné loutky bez možnosti vlastní volby.

  //Svět byl stvořen proto, aby mohl být vykoupen Bohem skrze jeho mesiáše.

  Tak proto svět podle mne určitě stvořen nebyl :(. 

  Proč Bůh stvořil svět, to se můžeme spíše domnívat. Naše domněnky budou patrně odrazem naší mysli. Osobně věřím, že Bůh si přál mýt láskyplný vztah se svým stvořením, s bytostmi, jež On sám povolal k existenci a životu. Toto mi dává smysl. Ale uznávám, že je to patrně jenom odraz mého myšlení. Dostane-li se ke mne smysluplnější vysvětlení, klidně jej ze dne na den akceptuji za své. Ten citát, že svět byl stvořen proto, aby "mohl být vykoupen", nebo aby "se Bůh oslavil", apod. - je mi z duše naprosto cizí, až protivný. Těžko by se mi v takového Boha věřilo - ale myslím, že bych to přehodnotil a akceptoval, kdybych zjistil, že to tak opravdu je. Zatím to považuji jenom za lidské pohledy těch, co Boha příliš neznají a spíše o něm filozofují. 

  //Tak mi přijde, že tak trochu oponuješ tomu, co jsi tehdy psal. Či se ptáš na to, co jsi psal nedávno ty sám.

  Myslím, že Ti rozumím... zkusím rozvést:

  A proč nemohl být svět stvořen tak, aby záchranu vůbec nepotřeboval?

  Ptal jsem se, protože mne zajímalo, s jakým důvodem Vota přijde. Jeho úvahy se mi jevily tak, jako by to tak Bůh naplánoval, naprojektoval, aby mohl využit služeb svého mesiáše, který byl podle Voty na počátku. Bez ohledu na to, co si Vota skutečně myslí, prostě toto byly myšlenky, které jeho teze ve mne evokovaly, a tak jsem se ptal.

  Takže máš za to, že Bůh úmyslně stvořil svět tak, aby se Mu svět vzepřel?

  Tato věta snad ještě více vystihuje to, k čemu takové představy o mesiáši na začátku, nebo o stvoření, aby se ukázala Boží milost, apod. (podle mého chápání) vedou. A s tímto se zásadně rozcházím.

  //Leda že by Bůh musel stvořit svět se vzpourou, a neudělal to přitom úmyslně ;-)

  Bůh "musel", chtěl stvořit svět, v němž budou bytosti, jež mohou žít s Bohem ve vzájemné lásce. Nemohl je tedy na zpětnou lásku "naprogramovat", protože by to bylo asi takové, jako bychom si naprogramovali .NET aplikaci, která by nás celý den ujišťovala o tom, jak nás miluje...

  Existence zla (=odpadnutí od původního účelu stvoření) je pak prostě vedlejším efektem, který nastat mohl, a taky nemusel. Ovšem víme, že Bůh už před stvořením světa věděl, že nastane - z důvodu své nadčasovosti.

  Toto jsou jen velmi stručně nastíněny mé myšlenkové pochody. Velmi důležitou roli v tom hrají primární důvody a motivy, a podstatné je i to, co vyplývá jako vedlejší produkt toho primárního.

  //Což mi už přijde opravdu jako téměř totéž, co psal Vota v úvodním příspěvku této diskuze.

  Je to tím, že se na některé věci díváš jinak než já, což jsem pochopil v naší diskuzi o tom, komu vlastně Bůh odpustil - a věcí souvisejících. Do mého konceptu představ to prostě logicky nezapadá, a tím pádem si asi nebudeme rozumět ani v otázce důvodu stvoření světa, v otázce původu zla, apod. Nevím, jaké na to máš vysvětlení Ty, nakolik je vnitřně ve své celistvosti konzistentní, a zda vůbec nějaké máš. Kdykoliv jsem se Tě ptal a snažil se z Tebe (coby jednoho z nejprecizněji myslících uživatelů na tomto fóru), tak jsi vlastně vyjadřoval něco ve smyslu, že nevíš, nebo že by to byly jen Tvé domněnky - ale i o ty jsem stál. Pokud jsi to myslel jinak, určitě mne zajímá jak. Nechci Ti určitě nic podsouvat ani předjímat. Vyjadřuji jenom svůj dojem z naší diskuze na tato témata. Abych své myšlení opustil, a nahradil jej v této oblasti jiným, musel bych poznat jiný systém, jiné vysvětlení, které by uspokojivě odpovídalo minimálně na otázky, které si momentálně vysvětluji svým způsobem, a pokud možno mělo nějaké další přednosti, které by mne pro jeho přijetí přesvědčily.

  //Proto se ptám. Přijde mi tvé vyjadřování (a spíše jestě postoje) nekonzistentní.

  V čem konkrétně?

  //v celém tom threadu oponuješ hlavně proto, že úvod napsal Vota

  To v žádném případě. Můj primární motiv je získávat alternativní pohledy, a vyhodnocovat si je z hlediska logiky a vnitřní bezespornosti. Sám vidíš, ani ten můj systém se Tobě nejeví OK - může to být nepochopení, může to být tím, že existuje vysvětlení lepší. Nic Ti nebrání tomu, abys ho jednou vyjádřil sám. Základní problémy jsou - existence současného světa se vším zlem v něm, a předpovězení světa druhého, kde už zlo nebude. Nikdy. A vedle toho Boží všemohoucnost a vševědoucnost. Většina ateistů tímto operuje jako důkazem nemožnosti existence Boží. Ostatní zase nemožností, aby křesťanský Bůh byl tím pravým a skutečným Bohem. Já osobně jsem přesvědčený, že toto uspokojivé vysvětlení má. Jenže těžko se mi hledá rozumný a moudrý oponent, se kterým bych své postoje vůbec mohl probírat. Tak asi nějak...

  Vysvětli to jinak a uspokojivě logicky konzistentně, a můžeme porovnávat. Zatím nemám s čím porovnávat, neboť myšlenky jako Votovy, apod. se mi opravdu jeví jako velmi nepropracované, neujasněné, nepocházející od někoho, kdo má logické myšlení na patřičné úrovni, aby vůbec mohl něco takového vymýšlet. Jakkoliv to ode mne může znít arogantně, nemyslím si, že by to nebyla pravda :-(.

  Ptej se dále - i když je možné, že se zase nikam nedostaneme - protože tady narážíme na tu naši asi největší rozdílnost postojů. Nicméně je možné, že Tvé globální odpuštění nezávislé na postoji člověka, a další myšlenky, kde jsme se lišili, nakonec mohou vést k mnohem lepšímu vysvětlení toho problému, jež jsem podtrhnul o dva odstavce výše. Musel bys to ovšem sdílet.

  Pokoj Tobě,

  wollek


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale (Skóre: 1)
  Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 23:14:33 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
    Ahoj.

    Porozuměl jsem, že ten spor mezi tebou a Votou není principielně osobní. Znovu se ti tedy omlouvám za to mé podezření na konci příspěvku, porozuměl jsem, že bylo mimo.

    Přečetl jsem si tvůj příspěvek a rozumím mu (snad ;-). Souhlasím. Nemám jiné vysvětlení, než ty, tvoje vysvětlení se mi zdá dobré a nemám nic proti němu. Odpovídá tomu, co je v písmu, co znám s Bohem ze své zkušenosti i co jsem slyšel ze svědectví velkého množství lidí.

    Snad jen kdybych si programoval nějakou bytost pro lásku, udělal bych to v něčem méně křesťanském, než je .NET.

    Díky za upřesnění.

    Toník


  ]


  Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Úterý, 03. duben 2018 @ 21:59:38 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Voto, to na poćatku bylo Slovo, ne mesiáš. Potřeba mesiáše vznikla pádem do hříchu po stvoření světa. A teprve až se Slovo stalo tělem, a přebývalo mezi námi, teprve od toho okamžiku se o Slovu vyjadřujeme jako o mesiáši, Kristu.
  Tvoje logika je defektní, jelikož účelem stvoření nebyla smrt, účelem byl a je život věčný, a k tomu díky Kristu opět spějeme.
  Když se vyrábí automobil, konstruktér ho naprojektuje a vyrobí tak,  aby bezpečně a bez poruch jezdil, a ne proto aby se při havárii zničil!
  No, a když ho nějaký řidič nabourá, tak teprve až tehdy vznikne potřeba opraváře, který vše uvede do původního provozuschopného stavu, a řidič přitom v naději doufá, že se Opraváři oprava zdárně podaří.

  Voto, těžce se pleteš v účelu stvoření. Popřemýšlej nad tím..
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Středa, 04. duben 2018 @ 09:16:55 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  >>Voto, to na poćatku bylo Slovo, ne mesiáš. Potřeba mesiáše vznikla pádem do hříchu po stvoření světa. A teprve až se Slovo stalo tělem, a přebývalo mezi námi, teprve od toho okamžiku se o Slovu vyjadřujeme jako o mesiáši, Kristu. << Ne. Mesiáše měl Bůh na mysli ještě před tím, než tvořil svět. Je jedním z důvodů, zcela základních, pro stvoření. Proto není mesiáš žádným plánem nebo variantou B, C, D nebo další nesmysly, jako až se něco pokazí, pak to budu řešit a honem to nějak slepím a spravím. >>Tvoje logika je defektní, jelikož účelem stvoření nebyla smrt, účelem byl a je život věčný, a k tomu díky Kristu opět spějeme.<< ?? Smrt jako konečné řešení? Nebo jak jsem od Vás četl, věčný výmaz? Ne. Ale odpuštění, milost, vzkříšení a život po věky. >>Když se vyrábí automobil, konstruktér ho naprojektuje a vyrobí tak,  aby bezpečně a bez poruch jezdil, a ne proto aby se při havárii zničil!<< Blbý konstruktér. Nejde mu v prvé řadě o uživatele. A hloupý výrobce, co ho nevyrábí i na náhradní díly. Nebo vychytralý? Výmaz vozu. Vyrobíme mu přeci další. Hloupý, že by nepočítal s haváriemi a poruchami? >>No, a když ho nějaký řidič nabourá, tak teprve až tehdy vznikne potřeba opraváře, který vše uvede do původního provozuschopného stavu, a řidič přitom v naději doufá, že se Opraváři oprava zdárně podaří.<< Až, pak. A doufat, že se to opraváři snad podaří? Výrobce, co by neuměl opravit svůj výrobek a teprve se tomu pak učil? To nebude Bůh. Vše je pomíjivost, pane myslivče. A Bůh i při andělech ponechal nedostatku. Proč asi? 


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Středa, 04. duben 2018 @ 19:05:10 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Voto, tvoje teleto- zerykovské odpovědi jsou natolik blbé, že se tím zabývat nebudu.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
  Vložil: wollek v Středa, 04. duben 2018 @ 22:40:19 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Zase jeden hlupec k pohledání, co? :(


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
  Vložil: zeryk v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 07:42:37 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
  Vložil: Melissokomos (Melissokomos@volny.cz) v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 07:54:05 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  • 26Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i k (Skóre: 1)
  Vložil: zeryk v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 08:15:51 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Patří k sobě ;-) 

  • 11Bratří, nesnižujte jeden druhého. Kdo snižuje nebo odsuzuje bratra, snižuje a odsuzuje zákon. Jestliže však odsuzuješ zákon, neplníš zákon, nýbrž stavíš se nad něj jako soudce.
  • 12Jeden je zákonodárce i soudce; on může zachránit i zahubit. Ale kdo jsi ty, že odsuzuješ bližního?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 09:09:50 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A odkdy jsou lidi jako ty naši bratři??
  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, (Skóre: 1)
  Vložil: zeryk v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 20:09:19 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Od doby co za ně Ježíš zemřel ?
  Ježíš je můj Pán.
  Ty nejsi ani věřící...


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počá (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 21:36:32 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Za ně? 

  Za nás!


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom (Skóre: 1)
  Vložil: zeryk v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 21:42:52 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  I Tvé hraní si na kristovce má smysl... alespoň Ti to přeji.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je neje (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 21:46:31 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Další tvůj marný pokus.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale (Skóre: 1)
  Vložil: wollek v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 16:22:54 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Zeryku, ale tento verš nemá s Tebou nic společného. To se týká těch, pro něž je Kristus Pánem a v podstatě vším. Ne, kdekoho, co spoléhá na svou dobrotu nebo zdokonalování se, kdo je vlastně soběstředný a biblické pojmy používá jenom jako jakési fluidum, aby vytvářel v druhých iluze - a když přijde na lámání chleba, tak záhy zjistíš, že se v jeho mysli za těmito pojmy skrývá něco docela jiného - nebiblického.

  Podívej se, jak Ježíš hovořil k takovým jako jsi Ty nebo Vota:

  Mt 12:34  Plemeno zmijí: Jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce přetéká, to ústa mluví.
  Mt 23:33  Hadi, plemeno zmijí, jak uniknete pekelnému trestu?

  Taky bys Ježíšovi odpověděl těmi verši o tom, jaký jsi skvělý bratr, Ty pokrytče? Ježíš takové lidi taky "ponižoval" (mám-li použít Tvé pojmosloví), takže můžeme být v pohodě. Tyto verše jsou tedy logicky myšleny úplně jinak, a jenom jsi je zase vytrhl z kontextu a zneužil.  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, (Skóre: 1)
  Vložil: Milka v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 19:08:55 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  wolleku,
  že to vůbec ještě řešíš:):)
  Jsou to vějičky, takové nadhozené polopravdy, zneužité a vytržené verše, ..
  To chce klid a nereagovat. Mlčet.  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počá (Skóre: 1)
  Vložil: wollek v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 21:32:18 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Víš, Milko - někdy je mlčení chápáno jako souhlas - a taky je možné, že si ani Zeryk neuvědomuje, co dělá :-(. Nicméně můžeš být v pokoji, nechává mne to opravdu zcela chladným. Spíše si svým způsobem testuji, jak budou místní nevěřící reagovat - případně i věřící. Je to určitý způsob zpětné vazby, jak daleko lze v pravdivé kritice zla ještě zajít. A nepřestřelit to.

  Tobě také moc děkuji za komentář.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, (Skóre: 1)
  Vložil: zeryk v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 20:29:33 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ale týká , děkuji za péči , a taky dík za ukázku Tebou vytržených veršů, 

  nemám jakýkoliv důvod Tě přesvědčovat , to co je v Tobě zde veřejně a bez nátlaku ukazuješ,

  Pokrytče mi zní dobře od někoho jako Ty nebo Myslivec  ;-) 

  Ježíš takové.... Hmm takže odsuzuješ, a jméno Pána zneužíváš...kristovci ovšem nejsou pod zákonem, takže braní jména nadarmo pro ně není "přešlap" , no tak fuj zeryku :-(   ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počá (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 21:38:13 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Jejda, zeryk píše souvisle!

  A my víme proč. :-))))


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom (Skóre: 1)
  Vložil: zeryk v Pátek, 06. duben 2018 @ 19:55:26 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Jejda víte, to je ta schíza ?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je neje (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Pátek, 06. duben 2018 @ 23:20:39 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Vložil: zeryk v Pátek, 06. duben 2018 @ 19:50:46 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) )
  Jak to s oblibou dělá Wollek svádí to ovšem na zeryka...zeryk to asi unese... nevím zeptám se ho.
  il: zeryk v Pátek, 06. duben 2018 @ 19:55:26 CEST

  Jejda víte, to je ta schíza ?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
  Vložil: wollek v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 16:12:39 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A proto bylo potřeba ho ponížit - resp. uvést do reality - jestli to přijme, to už není naše starost.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i k (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 20:34:32 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ztrácíte spolu s panem Myslivcem soudnost, pane Wollku. Ztráta soudnosti vede k narcismu. Ponížen si Vámi rozhodně nepřijdu. Zřejmě vnímáte, jen co oblažuje a posiluje Vaše neukojené ego.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale (Skóre: 1)
  Vložil: wollek v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 21:36:23 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Pardon, nenapadlo mne, že když Vám někdo napíše, že jste mnohem hloupější, než co ze sebe děláte, že Vás to neponíží... tak to se tedy omlouvám. Asi jsem Vaše zbytnělé ego poněkud podcenil - nicméně píši Vám jenom to, co jste si sám svými zdejšími výstupy vysloužil - a to jazykem, který se mi jeví, že je Vám blízký. 

  Zda si to přeberete ke svému užitku, to už pochopitelně není má záležitost :-).


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 22:03:15 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  》Pardon, nenapadlo mne, že když Vám někdo napíše, že jste mnohem hloupější, než co ze sebe děláte, že Vás to neponíží... tak to se tedy omlouvám.《 Přesně tak. Neponižuje mne, když mne má někdo za hloupějšího, než jsem. Ani to, když mi na píše, že jsem hloupěj ší, než co ze sebe dělám. Za to se omlouvat opravdu nemusíte.》Asi jsem Vaše zbytnělé ego poněkud podcenil《 To rozhodně. 》- nicméně píši Vám jenom to, co jste si sám svými zdejšími výstupy vysloužil - a to jazykem, který se mi jeví, že je Vám blízký.《 Vyplácíte výsluhu? Na mzdě jsme se nedohodli. Tak ta odměna pro mne záleží jen na Vás a na tom, co máte na srdci. Zda si to přeberete ke svému užitku, to už pochopitelně není má záležitost.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počá (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 22:08:07 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ze slova "vysloužil" uděláš výsluhu, z výsluhy mzdu, ze mzdy dohodu, z dohody srdeční odměnu. 

  Voto, a nejsi tak trochu, kapánek mešuge?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 22:19:39 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Cokoliv chcete, panáčku.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom (Skóre: 1)
  Vložil: wollek v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 23:37:12 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Možná ne kapánek, ale docela - nechme ho býti, nemá to smysl. Takoví lidé si obvykle pro svou namyšlenost nevidí ani na špičku nosu. V reálném životě se zpravidla neuplatní v oblasti, ve které by si přáli, no tak to kompenzují třeba takto...

  Za sebe: Budu se mu snažit věnovat méně času, prostoru a pozornosti. Pochopil jsem, že jakákoliv sebereflexe tedy momentálně nepřichází v úvahu, a přínos diskuzí s ním akorát nahrává dalším místním nevěřícím... teď je otázka, zda se on nebude plést do diskuzí mých, jak to s oblibou dělával jeho kolega zeryk.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je neje (Skóre: 1)
  Vložil: zeryk v Pátek, 06. duben 2018 @ 19:50:46 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Jak to s oblibou dělá Wollek svádí to ovšem na zeryka...zeryk to asi unese... nevím zeptám se ho ;-) 


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Pátek, 06. duben 2018 @ 23:26:46 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Vložil: zeryk v Pátek, 06. duben 2018 @ 19:55:26 CEST

  Jejda víte, to je ta schíza ?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je (Skóre: 1)
  Vložil: wollek v Sobota, 07. duben 2018 @ 09:31:56 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Jako obvykle - velice hodnotný a věcný komentář... psychopat ue sebe velmi rád dělá oběť - to Ty děláš neustále. Chováš se zle, vysloužíš si oprávněnou kritiku, a pak se pochlubíš, jak všechno uneseš. Člověče, ty jsi tak průhledný, až mi je to už trapné - za tebe samotného....:(.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Sobota, 07. duben 2018 @ 09:49:31 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Na tyto jeho afektivní komentáře budu odpovídat zkracenou verzí. Dtmpp. (další tvůj marný pokus psychopate).
  Včera jsem si všiml, že následoval příval jeho afektivních komentářů. Byl zcela mimo.  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kri (Skóre: 1)
  Vložil: wollek v Sobota, 07. duben 2018 @ 12:38:26 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Díky za vyložení té zkratky :-). Já ho chci ignorovat docela, jenže on ke své taktice naše reakce potřebuje - proto bude neustále psát své nesmysly a provokace - a i když to 10x přehlédnu, jakožto i v minulosti, tak přitlačí ještě více, a zase mne bude mít tam, kde mne mít pro svou myšlenkovou vyprázdněnost potřeboval :(, aby měl o čem psát . Psychopat jeden :-(

  Podaří-li se Ti udržet celé měsíce reagovat jenom tou zkratkou nebo vůbec, snad vyhasne - ale mám obavy, že reakce křesťanů na jeho provokace jsou právě tou jeho stravou, bez níž by ztratil smysl a motivaci sem vůbec lozit.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Sobota, 07. duben 2018 @ 21:55:15 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Používám nejenom zkratku. Občasna kratká provokace když si sám sobě naběhne v jeho způsobu, ve které mu vrátím to co poslal, a na další jeho odpověď zkratka. Tu zkratku budu uživat proto, jelokož má neutuchajįci potřebu odpovídat na nesmyslnosti nesmyslně. Už jsem si to na něm párkrat vyzkoušel, čím větší kravinu mu odpovím,  tím hloupěji a rychleji reaguje. On totož rád žvaní, a svou žvanivostí strhává do nekonečné a marné diskuse. Stopka, zkratka a jeho bezbřehé žvanivosti je utrum.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
  Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 09. duben 2018 @ 17:01:28 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Špatně bratře... Kdyby nebyl Ježíš nebylo by ničeho. Ježíš je manifestací Boha v času a prostoru a právě světy tak jak známe jsou všechny započaty v čase a prostoru.


  ]


  Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
  Vložil: martino v Středa, 04. duben 2018 @ 17:38:20 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Vota


  Svět byl stvořen proto, aby mohl být vykoupen Bohem skrze jeho mesiáše


  martino


  To je přeci hovadina, co se zrodila ve tvé hlavě...


  ]


  Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 12:42:42 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  >>To je přeci hovadina, co se zrodila ve tvé hlavě...<< Ne, není. Jestli ale máte za hovadinu tzv. Boží prozřetelnost, pak ano. V tzv. predestinaci já nevěřím. Že je Bůh prozřetelný, to ano.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 17:57:54 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  A z hovadiny ve tvé hlavě rázem se stala boží prozřetelnost!? Voto, tys demagog! Tento způsob voto-lhaní, je velmi rozšířený v celé EU. Lži a konstrukce lží na dalších lžích. Tento způsob lhaní používají ti největší śmejdi!  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
  Vložil: zeryk v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 20:31:50 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Vidíš Myslivče jak krásně se umíš nazvat  "šmejdem", "demagogem", Tvé psychoanalýzy jsou pravdivé... budeš s nimi něco dělat ?


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 21:41:28 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Další tvůj marný pokus.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
  Vložil: zeryk v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 21:46:24 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Nebudeš.... budeš.... nebudeš...diskutovat neumíš...tak alespoň psychoanalyzuj sám sebe.
  V tom seš jednička, tak ať ti to vydrží ;-) 


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 05. duben 2018 @ 21:46:59 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Další tvůj marný pokus psychopate.


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
  Vložil: zeryk v Pátek, 06. duben 2018 @ 19:39:26 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Povídej si ze svým psychopatem uvnitř sebe sama....to je normální...


  ]


  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i k (Skóre: 1)
  Vložil: Myslivec v Pátek, 06. duben 2018 @ 23:15:27 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Třeba tak?

  Vložil: zeryk v Pátek, 06. duben 2018 @ 19:50:46 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu) )
  Jak to s oblibou dělá Wollek svádí to ovšem na zeryka...zeryk to asi unese... nevím zeptám se ho ;-)


  ]


  Re: Pán Ježíš Kristus je nejenom počátek, ale i konec (Skóre: 1)
  Vložil: timg v Pátek, 06. duben 2018 @ 12:55:19 CEST
  (O uživateli | Poslat zprávu)

  --------„Hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: ‚Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.‘ Ze Sijónu vyjde Zákon תורה [Tora] Slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.“ (Iz 2,2b-3)

  Už musel dojít svého naplnění v Ježíši Kristu a na další naplnění tohoto biblického textu nemusíme čekat někdy v daleké budoucnosti!  ----------


  :-) Pokoj Tobě Karels,

   jistěže došel svého naplnění v Kristu Ježíši. Vždyť sám jasně říká a připomíná že proroci prorokoval po Jana (Křtitele) A blaze tomu kdo se nepohoršuje.  Stránka vygenerována za: 2.62 sekundy