Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Teodor.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 1, článků celkem: 15300, komentáře < 7 dní: 309, komentářů celkem: 333412, adminů: 60, uživatelů: 4850  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 70 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Světové vedení církve adventistů chce dosáhnout jednoty represemi
·Můj Istanbulský coming out
·Dopis Václava Klause prof. Petru Piťhovi
·Istanbulská úmluva a ´´tradiční´´ biblické manželství
·Část církve nezvládá život ve svobodě a stále si vytváří nepřátele
·Ztracený svět 1. kapitoly První knihy Mojžíšovy (recenze)
·Recenze knihy Dr. Waltona - Ztracený svět Genesis 1
·Apoštol lásky o oddělení
·Ruská pravoslavná církev ruší veškeré styky s konstantinopolským patriarchátem
·Otevřené setkání v Chelčicích

více...

Počítadlo

Licence Creative Commons

GRANO SALIS
 podléhá licenci
Creative Commons
Uveďte autora-
Neužívejte komerčně
3.0 Unported

Zaznamenali jsme
96 200 850
přístupů od 17. říjen 2001

Založeno L.P. 1997


ATELIÉR PROMĚN Jitka Černíková, kosmetika, vizáž, proměny, svatební líčení
BWF Protec
BWF Profiles
technické plsti
profily PMMA PC
plexi desky
aramid
kevlar Michaela Křivánková svatební fotografie, portréty, portrétní fotografie, fotografování novorozeňat a dětí, dětská fotografie, portrétní fotografie, svatba, svatební přípravy, fotograf

Teologie: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho)
Vloženo Pondělí, 22. říjen 2012 @ 11:11:21 CEST Vložil: Stepan

Studijní materiály poslal twig

Jaký je ten, kdo se narodil z Ducha, tzn. „znovuzrodil“, narodil z Boha? Co je míněno „znovuzrozením“, narozením z Boha nebo narozením z Ducha? Chci vysvětlit tyto znaky nejprostším způsobem tak, jak je nacházím v Písmu.
Prvním znakem (a základem všech ostatních) je víra. Tak praví apoštol Pavel: „Všichni jste skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši“ (Gal 3:26). A apoštol Jan: „Těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc (právo nebo výsadu, jak bychom měli lépe přeložit) stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili“, když uvěřili, „z krve ani z vůle těla“, tedy přirozeným způsobem, „ani z vůle muže“ jako děti, adoptované lidmi, v nichž tím žádná vnitřní změna nenastane, ale „z Boha“ (Jn 1:12n). A opět v jeho obecné epištole: „Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha“(1Jn 5:1).

Tato víra je upřímnou důvěrou v Boží milosrdenství skrze našeho Pána Ježíše Krista. Je to pevné spolehnutí a důvěra v Boha, že pro Kristovy zásluhy jsou mu odpuštěny hříchy a on je smířen s Bohem. To znamená, že se člověk napřed zřekne sebe, aby byl „nalezen v Kristu“ (Fp 3:9), aby byl přijat skrze něho, a úplně zavrhne všechno „doufání v těle“ (Fp 3:3), protože poznává, že nemá „čím splatit dluh“ (Lk 7:42). Nemá už důvěru ve vlastní skutky nebo ve vlastní spravedlnost jakéhokoli druhu. Přijde k Bohu jako ztracený, bídný, potřený, sebe odsuzující, zničený, bezmocný hříšník, jako člověk, jehož „ústa“ jsou zcela „umlčena“ a on je „před Bohem usvědčen z viny“ (Rim 3:19).

Bezprostředním a stálým ovocem této víry, kterou jsme narozeni z Boha, ovocem, které nelze žádným způsobem od ní ani na okamžik oddělit, je moc nad hříchem – moc nad vnějším hříchem všeho druhu, nad každým zlým slovem a činem, neboť Kristova krev „očistí svědomí od mrtvých skutků“ (Žid 9:14). A je to i moc nad vnitřním hříchem, neboť tato krev očišťuje srdce i od každé nesvaté žádosti a touhy. Toto ovoce popsal apoštol Pavel zevrubně v 6. kapitole listu Římanům: „Hříchu jsme zemřeli“ vírou, praví, „jak bychom v něm mohli dále žít? Starý člověk v nás byl spolu s Kristem ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši. Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo… ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu… Hřích nad vámi už nebude panovat… Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníky hříchu, ale… byli jste osvobozeni“ – to znamená, Bohu díky, že ač jste v minulosti byli služebníky hříchu, nyní „jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti“.

Tutéž neocenitelnou výsadu Božích synů stejně mocně potvrzuje apoštol Jan, zejména vzhledem k moci nad vnějším hříchem. Když zvolal v úžasu nad hlubokou Boží dobrotivostí: „Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími. Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest“, hned dodává: „Kdo je narozen z Boha, nedopouští se hříchu, protože Boží símě v něm zůstává; ba ani nemůže hřešit, protože se narodil z Boha“(1Jn 3:1–2,9). Někdo namítne: „Ano, kdo je narozen z Boha, nedopouští se hříchu ze zvyku.“ Ze zvyku? Kdes to vzal? Já to tu nečtu. V této knize nic takového nestojí. Bůh prostě říká „nedopouští se hříchu“. A ty dodáváš „ze zvyku“! Kdo jsi ty, že opravuješ řeč Boží a přidáváš k slovům této knihy? Střez se, prosím tě, aby ti Bůh nepřidal „ran popsaných v této knize“, zejména když by tvé přidané poznámky překroutily text, takže se tímto umělým způsobem klamání úplně ztratí vzácné zaslíbení. Vždyť touto kybeia anthrópón (Ef 4:14), tímto podváděním a obelháváním lidí ztrácí Boží slovo svou účinnost. Dej si pozor, kdo takto odnímáš ze slov této knihy, abys nevyprázdnil celý jejich význam a celého jejich ducha a neponechal jen to, co by se skutečně mohlo nazvat mrtvým dopisem, aby pak také Bůh neodňal tvůj podíl z Knihy života (Zj 22:19).

Nechme apoštola Jana, aby vyložil svá vlastní slova celým důrazem svého poselství. V 5. verši této kapitoly řekl: „Víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy sňal, a v něm žádný hřích není.“ Jaký z toho vyvozuje závěr? „Kdo v něm zůstává, nehřeší; kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal.“ Pro zdůraznění této důležité nauky připojuje velmi důležitou výstrahu: „Dítky, ať vás nikdo neklame,“ neboť mnozí se o to budou snažit, budou vás přemlouvat, že můžete být nespravedliví, že můžete hřešit, a přece zůstat Božími dětmi. „Spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost – tak jako on je spravedlivý. Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší.“ Pak následuje: „Kdo je narozen z Boha, nedopouští se hříchu, protože Boží símě v něm zůstává, ba ani nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. Podle toho lze rozeznat děti Boží a děti ďáblovy“ (1J 3:5–10). Tímto prostým znakem (hřešením nebo nehřešením) se od sebe liší. Stejný význam mají slova v 5. kapitole: „Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší,
ale kdo se narodil z Boha, sám sebe střeží a Zlý se ho ani nedotkne“ (v.18).

Jiným ovocem této živé víry je pokoj. Neboť „když jsme ospravedlněni z víry“, když všechny naše hříchy jsou smazány, „máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista“ (Rim 5:1). To náš Pán v noci před svou smrtí slavnostně odkázal svým následovníkům: „Pokoj vám zanechávám,“ (vám, kdo „věříte v Boha“ a věříte „i ve mne“) „svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí“ (Jn 14:27). A opět: „To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj“ (Jn 16:33). To je ten „pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení“ (Fp 4:7), klid duše, který člověk přirozený v srdci nemá a nedovede pochopit (1Kor 2:9) a který ani duchovní člověk nedovede vystihnout. Je to pokoj, který všechny mocnosti země a pekla nemohou vzít. Vlny a bouře na něj dorážejí, ale nemohou jím otřást, neboť je založen na Skále. Střeží srdce a mysl Božích dětí ve všech dobách a na všech místech. V klidu nebo v soužení, v nemoci nebo ve zdraví, v hojnosti nebo v nedostatku jsou šťastni v Bohu. V každé situaci se naučili být spokojeni, ano děkovat Bohu skrze Ježíše Krista, přičemž jsou ujištěni, že ať se stane cokoli, je to to nejlepší, protože taková je jeho vůle s nimi, takže za všech okolností života jejich srdce pevně doufá v Hospodina.

Druhým biblickým znakem těch, kdo jsou narozeni z Boha, je naděje. Apoštol Petr mluví k Božím dětem „v rozptýlení“ a praví: „Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal nově se narodit k živé naději“ (1Pt 1:3). Elpida zósan, živá nebo žijící naděje, říká apoštol, protože také existuje mrtvá naděje, jako je i mrtvá víra. To je naděje, která není od Boha, nýbrž od nepřítele Božího a lidského – jak ukazuje její ovoce. Je ovocem pýchy a matkou každého zlého slova a zlého skutku. Naproti tomu každý člověk, který má živou naději v Bohu, je svatý „jako je svatý ten, který ho povolal“ (1Pt 1:15). Každý člověk, který může vpravdě říci svým bratřím v Kristu „milovaní, nyní jsme děti Boží… protože ho spatříme takového, jaký jest“, „posvěcuje se tak jako on je svatý“ (1Jn 3:2-3).

Tato naděje, nazývaná v listu Židům (10:22) „pléroforia pistos“ = „plná jistota víry“ a jinde (6:11) „pléroforia elpidos“ = „plná jistota naděje“, jak říká Písmo, zahrnuje jednak svědectví našeho vlastního ducha nebo svědomí, že žijeme v „bezúhonnosti a ryzosti“ (2Kor 1:12), jednak svědectví Božího Ducha (a to především), který „dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové – dědicové Boží, spoludědicové Kristovi“ (Rim 8:16n). A v kom Duch Boží takto svědčí? Ve všech, kdo jsou Božími dětmi. Tímto argumentem dokládá apoštol v předcházejících verších, že to jsou tito: „Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti“ (Rim 8:14 –16).

Tak se naplnilo Písmo: „Blahoslavení lkající, nebo oni potěšeni budou.“ Je snadné si představit, že i když zármutek může předcházet toto svědectví Božího Ducha našemu duchu (a skutečně do jisté míry musí, když se třeseme strachem a vědomím, že na nás spočívá Boží hněv), přece jakmile člověk má toto svědectví, jeho „zármutek se promění v radost“ (Jn 16:20). Ať byla jeho bolest předtím jakákoli, jakmile ta hodina přijde, nevzpomene už na soužení pro radost, protože se z Boha narodil. Možná, že mnozí z vás teď mají zármutek, protože jste „odloučeni od společenství Izraele“, protože jste si vědomi, že nemáte tohoto Ducha, že jste „bez naděje a bez Boha na světě“. Ale když přijde Utěšitel, potom „vaše srdce se zaraduje“, ano, „vaše radost bude plná“ a „vaši radost vám nikdo nevezme“ (Jn 16:22). Potom řeknete: Radujeme se v Bohu skrze Pána našeho Ježíše Krista, „který nás s ním smířil“ (Rim 5:11), „skrze něho jsme získali přístup k této milosti“, k stavu milosti, přízně nebo smíření s Bohem. „V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží.“ Apoštol Petr říká: Vás, kterým „Bůh ze svého velkého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději“, „Boží moc střeží ke spasení. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ač ho nyní nevidíte, jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí“ (1Pt 1:3, 5–8). Skutečně nevýslovná! Lidský jazyk není schopen popsat tuto radost v Duchu svatém. Je to ta „skrytá mana“, kterou „nezná nikdo než ten, kdo ji dostává“.

Třetí biblický znak těch, kdo jsou narozeni z Boha, a to znak největší, je láska. „Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán“ (Rim 5:5). „Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče“ (Gal 4:6). V tomto Duchu hledí neustále na Boha jako na svého smířeného a milujícího Otce a volají k němu o každodenní chléb, o vše potřebné pro duši a pro tělo. Ustavičně vylévají před ním svá srdce, neboť vědí, „že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme“ (1Jn 5:15). Jejich rozkoš je v Něm. On je radostí jejich srdce, jejich „štít“ a „přehojná odplata“(Gen 15:1). Jejich duše touží po něm, činit jeho vůli je jejich „pokrm a nápoj“ a jejich „duše se sytí nejtučnější stravou, rty plesají, ústa zpívají chválu“.

V tomto smyslu také „každý, kdo má rád toho, kdo zplodil, má rád i toho, kdo je jím zplozen“ (1Jn 5:1). Jeho duch jásá v Bohu, jeho Spasiteli. Upřímně miluje Pána Ježíše Krista. Tak se „oddává Pánu“, aby s ním byl „jeden duch“. Jeho duše na něm visí a zvolila si ho za nejpřežádostivějšího, za „významnějšího nad tisíce jiných“. Ví a cítí, co to znamená „můj milý je můj a já jsem jeho“ (Pís 2:16). „Ty nejkrásnější ze synů lidských, z tvých rtů se line milost, proto ti Bůh navěky žehná!“ (Ž 45:3).

Nezbytným ovocem této Boží lásky je láska k našemu bližnímu, ke každému člověku, kterého Bůh stvořil, nepřátele nevyjímaje a nevyjímaje ani ty, kdo nás „proklínají a nenávidí“ (Mt 5:44). Je to láska, kterou milujeme každého člověka jako sebe samého, jako milujeme svou duši. Náš Pán to vyjádřil ještě důrazněji, když nás učil „navzájem se milovat jako on miloval nás“. Podobně zní přikázání vepsané do srdce všech, kdo milují Boha: „Abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás“. „Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my,“ dodává apoštol správně, „jsme povinni položit život za bratry“ (1Jn 3:16). Jsme-li ochotni to činit, pak skutečně milujeme své bratry. Potom „víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože“ tak „milujeme své bratry“ (1Jn 3:14). „Že zůstáváme v něm a on v nás,“ že jsme narozeni z Boha, „poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha“ (1Jn 4:13). „Neboť láska je z Boha, a každý, kdo“ tak „miluje, z Boha se narodil a Boha zná“ (1Jn 4:7).

Někdo se možná zeptá: „Neříká však apoštol: »V tom je láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání.« (1Jn 5:3)?“ Ale co z toho chceš vyvodit? Že zachovávání vnějších přikázání je vše, co je zahrnuto v milování Boha z celého srdce, z celé duše, celou silou a v milování bližního jako sebe samého? Že láska k Bohu není postojem duše, nýbrž jen vnější službou? A že láska k bližnímu není stavem srdce, nýbrž jenom sledem vnějších skutků? Podávat tak divoký výklad apoštolových slov znamená je vyvracet. Jasný, nesporný význam textu spočívá v tom, že znakem nebo důkazem Boží lásky, našeho zachovávání velkého přikázání, je, že budeme zachovávat všechna ostatní jeho přikázání. Skutečná láska, je-li jednou vylita v našem srdci, nás totiž povede k tomuto konání. Proto kdokoli miluje Boha z celého srdce, nemůže než mu sloužit ze své síly.

Druhým ovocem Boží lásky (pokud je od ní vůbec lze odlišit) je naprostá poslušnost toho, koho milujeme, a ztotožnění s jeho vůlí, poslušnost všech Božích přikázání, vnitřních a vnějších, poslušnost srdce a života ve smýšlení a v celém způsobu života. A to, co v tom je zřejmě nejjasněji obsaženo, je být „horlivý v dobrých skutcích“, hlad a žízeň po konání dobra všelikým způsobem všem lidem, touha s radostí „vynaložit všecko a být vydán“ za každého člověka, a přitom nehledat odplatu v tomto světě, nýbrž jedině při vzkříšení spravedlivých.

Tak Bůh sám odpovídá na závažnou otázku, co znamená narodit se z Boha. Kdo pak jste vy, kdo jste takto narozeni z Boha? Vy jste „poznali, co vám Bůh daroval“. Dobře víte, že jste Boží děti a „před ním upokojíte své srdce“. A každý z vás, kdo sledoval tato slova, může poznávat a vědět vpravdě, zda v tuto hodinu (odpověz Bohu a ne člověku!) je nebo není Boží dítě. Otázka nezní, čím jsi byl učiněn při křtu (nevytáčej se!), nýbrž čím jsi nyní. Je Duch synovství nyní v tvém srdci? Nechť to je slovo k tvému srdci. Neptám se, zda jsi byl narozen z vody a z Ducha, ale ptám se: jsi nyní chrámem Ducha svatého, který v tobě přebývá (1Kor 6:19)? Spočívá Duch Kristův a Duch slávy na tobě nyní?

Neříkej tedy ve svém srdci: „Byl jsem kdysi pokřtěn, proto jsem teď Božím dítětem.“ Toto tvrzení před Bohem neobstojí. Kolik je pokřtěných žráčů a opilců, lhářů a křivopřísežníků, posměvačů a pomlouvačů, smilníků, zlodějů a vyděračů! Myslíš si, že teď jsou Božími dětmi? Ať jsi kdokoli, hodí-li se na tebe jedno jediné z těchto označení, pak o tobě platí, že „tvůj otec je ďábel a ty chceš dělat, co on žádá“ (Jn 8:44). Ve jménu toho, kterého znovu takto křižujete s jeho slovy, která řekl vašim obřezaným předchůdcům, vám pravím: „Hadi, plemeno zmijí, jak uniknete pekelnému trestu?“

Jak jinak, než že se znovuzrodíte! Potom jste mrtvi pro své viny a hříchy. Říkat proto, že nemůžete být znovuzrozeni, že znovuzrození je pouze ve křtu, znamená odsoudit vás všechny pod prokletí, odevzdat vás peklu bez pomoci a bez naděje. A někteří se budou domnívat, že to je spravedlivé a správné. Ve své horlivosti pro Pána zástupů snad řeknou: „Ano, vyhubte ty amálecké hříšníky! Zničte ty Gibeóňany úplně! Nic jiného si nezasluhují!“ Nezasluhují. Ani já, ani ty nic jiného nezasluhujeme. Mou a tvou odplatou stejně jako jejich je peklo. A je to pouhá milost, svobodná, nezasloužená milost, že my už teď nejsme v neuhasitelném ohni. Předstupte, vy „svatí tohoto světa“, vy, kdo jste u lidí vážení, a uvidíme, kdo první hodí kamenem po těchto bídných, nehodných šlapat zem, po těchto nevěstkách, cizoložnicích a vrazích. Dříve se však naučte, co znamenají slova: „Kdokoliv nenávidí svého bratra, je vrah“ (1Jn 3:15).

„Amen, amen, pravím tobě,“ i ty „se musíš narodit znovu“. „Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží“ (Jn 3:3). Nespoléhejte se na nalomenou třtinovou hůl, že jste byli znovuzrozeni ve křtu. A nedovolte satanu, aby do vašeho srdce vložil rozumování o slovu, když věc je jasná. Slyšeli jste, jaké jsou znaky Božích dětí. Všichni, kdo je nevykazujete na své duši, ať jste pokřtěni nebo nepokřtěni, je musíte přijmout, jinak navěky zahynete. Je vaší jedinou nadějí, přijmout „moc státi se Božími dětmi“ (Jn 1:12), získat „Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče“.

Amen, Pane Ježíši! Nechť každý, kdo se chystá opět hledat tvou tvář, přijme Ducha synovství a volá Abba, Otče! Dej mu nyní moc, aby věřil ve tvé jméno a stal se Božím dítětem, aby věděl a poznal, že má „vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů“ (Kol 1:14) a „nedopouští se hříchu, protože se narodil z Boha“. Nechť je nyní „znovu zplozen v naději živou“, aby „se očišťoval, jakož i on čistý jest“. A protože „je synem“, nechť Duch lásky a slávy spočine na něm a očistí ho od „každé poskvrny těla i ducha“ a naučí ho dokonalému „posvěcení v bázni Boží“ (2Kor 7:1).


 
Příbuzné odkazy
· Více Studijní materiály
· Novinky od Stepan


Nejčtenější článek Studijní materiály:
Plzeňská náboženská scéna III.


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 0
Hlasů: 0

Prosím, ohodnoť tento článek:

Vynikající
Velmi dobrý
Dobrý
Průměrný
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Studijní materiály

Podobná témata

Doporučené odkazy:

Biblická apologetika

Michaela Křivánková - Portrétní fotografie


Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho)" | Přihlásit/Vytvořit účet | 257 komentáře | Prohledat diskusi

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pondělí, 22. říjen 2012 @ 13:06:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Twig, mám otázku: Souhlasíš se vším, co Wesley říká v tomto kázání? Pokud ne, s čím?Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Pondělí, 22. říjen 2012 @ 13:28:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Prečo sa pýtaš?


]


Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pondělí, 22. říjen 2012 @ 14:17:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Abych se v Tobě aspoň trochu vyznal.


]


Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Pondělí, 22. říjen 2012 @ 17:37:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Áno, so všetkým, čo som tu od neho preposlala:
spasenie je z milosti Božej skrze vieru;
hriech neprestal existovať a preto aj veriaci a Duchu Svätému poddaný človek činí pokánie, keď zhreší;
hriech však nemá moc nad tými, ktorí sú pod milosťou a človek narodený z Boha, nehreší;
znakom znovuzrodenia je živá viera, istota spásy v Kristu Ježišovi, ktorá je Božím dielom; láska a poslušnosť Bohu vypôsobená Ním samotným - lebo len kde je Duch Pánov, je sloboda a len v tejto slobode sa rodí pravá poslušnosť.

A platí, že moc hriechu je zákon a že bez zákona je hriech mŕtvy a až keď prišlo prikázanie, hriech ožil.. (list Rimanom)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pondělí, 22. říjen 2012 @ 19:21:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

A platí, že moc hriechu je zákon a že bez zákona je hriech mŕtvy a až keď prišlo prikázanie, hriech ožil.. (list Rimanom)
Twig, vysvětli mi, prosím, jak rozumíš této větě. Dokud nebyl dán zákon, tak lidé nehřešili? Nebo jak tomu rozumíš? Díky.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Pondělí, 22. říjen 2012 @ 19:58:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Karle,

neměl bys chtít po ženě sestře, aby ti něco takového vysvětlovala. Já vím, ptáš se, jak tomu rozumí, ale odpovědí na takovou otázku se vysvětlování nemusí vyhnout.

Lidé hřešili odjakživa, ale bez Zákona nemuseli vědět, že hřeší. Ano, je tu sice tu ještě svědomí - Boží hlas v srdci člověka, ale to lidé "umí" pod vedením satana učinit rychle nefunkčním. Zákon přece přišel kvůli poznání hříchu: bez Zákona je totiž hřích mrtev (Ř 7:8). Zákonem hřích ožívá a člověk umírá doslova hříchem zabit. Vždyť sis to tam sám ocitoval ve slověnštině.:-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Pondělí, 22. říjen 2012 @ 20:00:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oprava: ... ve slovenštině.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Pondělí, 22. říjen 2012 @ 21:05:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
;-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Úterý, 23. říjen 2012 @ 09:40:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Willy,
Chtěl jsem to po ženě sestře, protože sem přispívá a jistě svými příspěvky chce něco říct. Tak jsem chtěl vědět jak rozumí citované větě abych věděl, co nám chce říct. Když jsi ji zastoupil, tak mi řekni teda Ty, co si představuješ pod tím, že bez zákona je hřích mrtvý a s příchodem zákona hřích ožívá. Jak se to projevuje v životě člověka?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Úterý, 23. říjen 2012 @ 13:35:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Karle,

píšeš: Chtěl jsem to po ženě sestře, protože sem přispívá a jistě svými příspěvky chce něco říct. Tak jsem chtěl vědět jak rozumí citované větě abych věděl, co nám chce říct. Tomu rozumím.

A k tomu dalšímu toto:

Ř 7:7 Co tedy řekneme? Je Zákon hříchem? Naprosto ne! Ale hřích bych nepoznal jinak než skrze Zákon. Vždyť o žádostivosti bych nevěděl, kdyby Zákon neříkal: „Nepožádáš.“ Kdyby nebyl Zákon, který něco zakazuje, tak bych nevěděl, že je to zakázáno, a když to dělám, že dělám něco špatně. Teprve díky Zákonu poznávám, co je hřích, tj. že hřích je přestoupením Zákona. Bez Zákona bych to nevěděl. Možná bych něco vnímal v mém svědomí, ale třeba bych něvěděl, co a proč to moje svědomí vnímá.
U mě se to třeba projevilo, když jsem si poprvé v životě uvědomil, že dělám něco špatného, asi v pěti letech, tím, že mě mé svědomí obvinilo, když jsem si potají u stánku s ovocem utrhl a snědl kuličku z hroznu vína.

Vezmi si takovéto přikázání: Nebudeš vydávat proti svému bližnímu falešné svědectví! Kdybys nevěděl, že něco takového Zákon říká, tak bys mohl mluvit o každém, jak a co by tě napadlo a netrápil by ses tím, jestli je to pravda. Když však víš, že nemáš vydávat falešné svědectví proti svému bližnímu, tak kdykoli to uděláš, víš, že hřešíš, a to nejen proti bližnímu, ale především proti Bohu, který to přikázání dal. Dokud Bůh tohle přikázání nedal, tak se nedalo tímto hříchem zhřešit neboli ten hřích byl mrtev, prostě nebyl. Ve chvíli, kdy byl Zákon dán, tento hřích ožil a ten, kdo ho spáchal, byl tímto hříchem skrze to přikázání zabit - ne fyzicky samozřejmě a ne hned. Je to podobné, jako když Bůh řekl: Ze všeho stromoví zahrady směle jez, ale ze stromu poznání dobrého a zlého, z toho nejez. Neboť v den, kdy bys z něho jedl, jistě zemřeš. Zemřeli Adam s Evou, když jedli? Ne - tedy ne hned a ne fyzicky. 

Jinak předpokládám, že co chtěla říct twig, také řekla a snad si i porozumíte.:-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Středa, 24. říjen 2012 @ 13:26:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky Wily,vysvětlil jsi mi to dobře. Ale mě stejně je bližší, nebo se mi lépe chápe. že hřích byl skrytý a potom světlem zákona odhalený. Protože to, že byl mrtvý, můžu chápat jako by vůbec nebyl a to není pravda. Akorát jsem o něm já nevěděl. Před Bohem ten hřích byl stále, protože Bůh se nezměnil vydáním zákona. Řím.2,12


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Středa, 24. říjen 2012 @ 13:49:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rádo se stalo.

I tak možno.:-)]


C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Pondělí, 22. říjen 2012 @ 21:42:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Veľmi veľa ľudí napriek svojmu osvieteniu nevie, že v kresťanskom svete existujú dve rôzne duchovné kráľovstvá. To prvé je kráľovstvom zákona, kde človek dostáva všetko presne podľa svojich zásluh, ako to aj poštol hovorí: "tomu, kto skutky vykonáva, tomu sa mzda nepočíta z milosti, ale z podlžnosti" (Rim 4:4). Ježiš nám na to poukázal v podobenstve o robotníkoch vo vinici. Tí, ktorí v nej pracovali celý deň, znášajúc bremeno dňa aj páľavu slnka, nedostali nijakú milosť, ale len podľa svojich zásluh ten jeden denár, na ktorom sa predtým zjednali, tak ako "pracovali". Písmo takých ľudí nazýva sluhami, otrokmi, synmi služobnej, ktorí dostávajú len to, čo si zaslúžia.

To druhé kráľovstvo je kráľovstvom milosti, kde sa nič nemeria podľa našich zásluh. Lebo tí, čo sem patria, majú stálu milosť - rovnaký stav milosti vo chvíľach lepších aj horších, majú totiž Ručiteľa (Žid 7:22). On sa za nich zaručil, takže nie sú súdení podľa zákona a žiadne hriechy sa im nepočítajú. Ako je napísané: "Kto však nekoná skutky, ale verí v Toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť." (Rim 4:5) Dávid hovorí: "Blahoslavený, komu je odpustený priestupok," bez skutkov a "ktorému Hospodin nepočíta vinu". Takýchto ľudí Písmo nazýva deťmi, synmi alebo synmi slobodnej, ktorí "zostávajú v dome" (Jn 8:35) a patrí im dedičstvo.

Týmito slovami o služobníkoch a synoch v dome Abrahámovom - v dome obzvlášť dôležitom a symbolickom - poukázal Pavol na vec, v ktorej nachádzame mnohé ponaučenie. A predsa mnohí popri nej prechádzajú bez povšimnutia. Boh vložil doprostred našich rodín pozoruhodný obraz svojich inštitúcií milosti. Nežijú azda milované deti v dome pod takou záštitou milosti, že sa z nich nikdy nestanú dlžníci, bez ohľadu na to, ako málo by pracovali a ako využívali každý deň? Všetko, čo potrebujú, majú zadarmo a bez výdavkov. Majú čo jesť, piť, kde spať, majú si čo obliecť, dostávajú opateru, výchovu aj vzdelanie. No napriek tomu, že len toto všetko konzumujú a možno vôbec nič nezarábajú, nikdy nebudú dlžníkmi. Ba čo viac, po mnohých rokoch prijímania týchto dobrých darov majú nakoniec ešte aj dedičstvo. A služobníci v dome pracujú usilovne a verne a možno produkujú všetko, z čoho dom žije. Ale s nimi je vedený účet. Ak v priebehu roka strovili viac, ako je ich zjednaná pláca, stávajú sa dlžníkmi. A už vôbec neprichádza do úvahy, že by zdedili dom. Ešte raz to zopakujme: deti sa nikdy nezadĺžia za to, čo spotrebujú, aj keď nič nezarobia. Nie je to čudné?

Prečo sa deti nikdy nezadĺžia? Dôvodom je jednoducho to, že s nimi nikto nikdy nevedie žiaden účet. "Prečo? Veď to sú deti," poviete. "Kto by už len viedol účet s deťmi, pokiaľ žijú z otcovho chleba alebo z detskej stravy?"

To je tajomstvo kráľovstva Božieho! S deťmi nie je nikdy vedený žiadny účet. Náš dlh, alebo naša sloboda od dlhu, závisia jedine od toho, či sme služobníci alebo deti - "synovia služobnej" alebo "synovia slobodnej". Vo vašom vlastnom rodinnom kruhu je pravý obraz kráľovstva milosti, obraz, ktorý Písmo tak často používa. Tak ako je to s vašimi deťmi, je to aj s tými, ktorí sú v Kristu a žijú ako deti Božie. Nič im nie je účtované. Sú to ľudia, ktorým Boh nepočíta žiadnu vinu. Žijú z milosti kvôli zásluhám svojho prvorodeného Brata. Preto sú v neustálej milosti prijímania.

Je vôbec možné, že takéto kráľovstvo existuje na zemi? Áno, je to pravda! Písmo nemôže zlyhať, aj keď naše nestále srdcia, nasiaknuté zákonníctvom, nedokážu prijať túto nádhernú a potešujúcu myšlienku. Ale keďže Písmo neklame, pre všetkých verných platí: Boh im nepočíta žiadnu vinu ani odsúdenie. Sú Jeho milovanými deťmi. Tešia sa rovnakej milosti v horších chvíľach, ako aj v tých lepších. Majú tú istú milosť v časoch, keď sa radujú, že sú zmocnení k čineniu dobrého, ako aj vtedy, keď ich vlastné hriechy a nerozvážnosť znepokojujú, takže "revú pre nepokoj svojho srdca" (Ž 38:9). Požívajú rovnakú milosť, keď vidia a zakúšajú Pánovu nesmiernu láskavosť, ako aj vtedy, keď je už príliš dlho ich pokrmom horkosť a trpkosť. Ak by to tak neoblo, ak by sme boli Bohu príjemní len vo chvíľach nášho posvätenia a zbožnosti - v takom prípade by srpavodlivosť bola z našich skutkov a Kristova smrť by bola zbytočná! Potom by sme boli v kráľovstve skutkov, ktoré premohli milosť a nie v kráľovstve milosti, ktorá premohla skutky. Nepopieram, že toto sa nášmu rozumu zdá byť veľkým bláznovstvom. Veď všetko v nás - naše pocity, rozum, svedomie - je natoľko naplnené zákonníctvom, že nás to po celý čas ťahá k poslúchaniu našich vlastných predstáv. Ale myslíte, že by sme mali úprimne veriť tomu, čo cítime podľa svojej prirodzenosti a tomu, ako sa veci javia nám? To by znamenalo oputiť vieru! Nie, kráľovstvo milosti, kde sa nepočíta žiaden hriech, je súhrnom všetkých Kristových zásluh a svedectiev Písma o nich. Večná vďaka buď Bohu za Jeho nevýslovný dar (2Kor 9:15)!

+ Rim 5:13; 6:14; 7:1,4; 8:1, 15-17


]


Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: chani (chani.somr@email.cz) v Úterý, 23. říjen 2012 @ 13:34:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ublížiť môžeme aj tak, že budeme niekoho obdarovávať. Napríklad najviac ubližuje rómom ten, kto im dáva veci zadarmo, byť sentimentálny je nerozumné. Každý dar by mal byť v súlade s rozumnou vierou založenou na poznaní všetkých okolností. Ale ak chceme druhým pomáhať, musíme počítať s tým, že v živote budeme veľa razy oklamaní.
Všemohúci Boh nie je sentimentálny, ani nemôže byť oklamaný. Filónovi sa páčila grécka filozofia a tvrdil, že Boh, nemá city. Boh môže byť potešený našou vierou Pr27,11 a môže byť aj sklamaný Žalm78,41; 1M6,6. 


]


Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Úterý, 23. říjen 2012 @ 19:27:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vďaka Bohu za to, že vo veci spásy nepýta nič ani od Rómov. Sme sami v sebe vnútri tak isto špinaví ako aj oni.. Ten príspevok dáva do kontrastu zákon a milosť, chani, nie je návodom na to, aby sme podporovali lenivosť a príživníctvo u kohokoľvek.. :-)


]


Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: chani (chani.somr@email.cz) v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 13:17:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na ľudskom príklade som chcel ukázať, že milosrdenstvo, alebo dar svätého ducha je tiež podmienený, nie len výkupným Iz55,1-3.
]


Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 23. říjen 2012 @ 15:35:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Buď požehnaný náš Pán Ježíš Kristus za všechny ty přebohaté dary. Amen


]


Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Úterý, 23. říjen 2012 @ 19:33:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Spravodlivý sa bude radovať v Hospodinovi a utečie sa k Nemu a chváliť sa Ním budú všetci, ktorí sú priameho srdca :-)
Amen.


]


Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 23. říjen 2012 @ 19:56:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Požehnaný je Pán Bůh všemohoucí, který nás obdaroval svým bohatstvím a vším co potřebujeme k životu a zbožnosti. Amen


]


Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Úterý, 23. říjen 2012 @ 20:14:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vesmírom znie o Zmŕtvychvstalom pieseň chvál..

Vďaka za Tvoj kríž, Pane Ježiši!

Sme slodobní v Tebe, Pane Ježiši!!

Amen


]


Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 23. říjen 2012 @ 20:21:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Od Hříchu a jeho díla a důsledků.


]


Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Úterý, 23. říjen 2012 @ 19:32:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je to hrozné pomyšlení, když se někdo chová ve vlastním domě jak otrok a co víc - stejná břemena, která si v nevědomosti naložil na bedra, přikazuje pod pohrůžkou ztráty dědictví nést i ostatním svým sourozencům... Otcovský dům se taky vyznačuje tím, že zde probíhá výchova.


]


Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Úterý, 23. říjen 2012 @ 19:41:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Výstižné, milovaná! A smutné zároveň - lebo je to tak. Niekto si milosť Božiu predstavuje ako povolenie hrešiť, a preto potom tak ľahko súdi tých, o ktorých vlastne nič nevie. Alebo verí, že si ju musí udržať svojím snažením.. Ak niekto nemá deti, čiastočne sa to pochopiť dá. Ale ak do tejto pasce spadnú otcovia.. Možno sú to takí, čo nemajú problém vydediť svoje deti len preto, lebo nedostoja ich vlastným nárokom na dokonalosť.. :-(


]


Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Úterý, 23. říjen 2012 @ 20:21:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Taky si neumím představit, kdyby si "ruka" vzala do hlavy, že se musí snažit být "rukou" nebo "ucho" by se snažilo být "uchem" jen proto, aby je Ten, kterému tělo patří, neamputoval. Taková představa je už sama o sobě zcela absurdní:-) Buď jsem jedním z údů (jednou provždy), nebo jím holt nejsem. Kdo se bojí vlastní amputace, tak v podstatě nedůvěřuje Hlavě a Tomu, kdo tohle tělo stvořil/sestavil.]


Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Úterý, 23. říjen 2012 @ 20:33:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jen aby tě neobvinili, že je obviňuješ z nevěry...A chlubíš se "svou" vírou...


]


Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Úterý, 23. říjen 2012 @ 20:58:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, tu skôr hrozí hromadné trestné stíhanie kvôli radosti. Nevadí, že jej zdrojom je Duch Boží, ktorý svedčí v našom duchu, že sme deti Božie nezaslúžene, z milosti, z vôle Božej, v Kristu Ježišovi, ktorý môže dokonale nás spasiť.. To je "tajné učenie".. A tak hoci smutní, predsa radostní; hoci nepochopení, predsa milujúci, hoci akoby pomýlení, predsa mocou Božou chránení vierou pre spásu. Chvála Tebe, Pane Ježiši!! Nech nie je kvôli nám Tvoje meno špinené! Nech nie je kvôli nám Tvoja milosť znevažovaná! AMEN!!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Středa, 24. říjen 2012 @ 18:59:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Alespoň vím, jaké to je, když ty víš, že víš, jen okolí se ti snaží namluvit, že nevíš a nemůžeš vědět. Vždyť jsem kdysi v dobré víře dělala totéž, když jsem se snažila přesvědčovat lidi, že nelze mít takhle předem jistotu spasení, že je to jen chvástání se. Vím moc dobře, jak tento postoj působí na ty opatrné - arogantně a sebejistě. No vymlouvat jim to nebudu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 24. říjen 2012 @ 21:16:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Momonko, to není o jistotě spasení. V tom se pleteš.
Křesťan, který věří celému Božímu slovu, nevyzobává si jen to, co se mu hodí, a tudíž také dle Písma připouští, že je možné od Boha, od víry odpadnout, má stejně tak jistotu spasení jako třeba ty.
Ale trochu na jiném základě. Ne na základě teologické konstrukce, že musím mít jistotu spasení, protože od Boha nelze odpadnout,
Ale na základě toho, že jsem poznal a znám Pána, mám s ním obecenství, poznání jeho je život věčný. Očišťuji se v něm od poskvrn tohoto světa, své tělesnosti, důveřuji mu, vnímám hlas jeho Ducha, a to i ten, abych si dal pozor a nepadl do ďábelské léčky, mé srdce se zatvrdilo a odpadl bych od Boha živého. A věřím, že mě dovede až k sobě.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 19:02:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne na základě teologické konstrukce, že musím mít jistotu spasení, protože od Boha nelze odpadnout,

Jen mi vrtá hlavou, jak Ty víš, že moje jistota spočívá na právě tomto teologickém základě? Jen pro Tvou informaci - Křesina mě oslovil až poté, co jsem uvěřila, že mě už nic a nikdo nevytrhne z Jeho ruky, poté, co jsem pochopila, co znamená "být v Kristu" a poté, kdy jsem prožila jistotu odpuštění hříchů. Protože mám takový pocit, že všemu tomu je jaksi vinen Křesina:-)]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 19:45:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ne, takových učitelů jako Křesina je samozřejmě mraky... :-)


že mě už nic a nikdo nevytrhne z Jeho ruky, poté, co jsem pochopila, co znamená "být v Kristu" a poté, kdy jsem prožila jistotu odpuštění hříchů.


To jsem poznal a prožil na sobě také. Ale s vědomím, že jsou v Písmu místa, která nás varují, že tomu tak nemusí být vždy.

Ale v tomto stojíme vírou. ("ty však stojíš vírou. Nepovyšuj se, ale boj se!" - milý Pavle, zase jsi někde jinde než Křesina (a Momonka:-) )) A ta je hříchem zranitelná. A Písmo (NZ) na mnoha místech o tom hovoří (Pavel i Petr).  I o možnosti odpadnutí od víry, od Boha hovoří. To jsou Boží, Ježíšova slova, zapsána skrze jeho apoštoly, ne slova nějakých vystrašených apoštolů, kteří asi nebyli v Kristu.

A kdo je v Kristu, jeho slova bere vážně.  Jinak si neumím představit člověka, který "je v Kristu", a jeho slova ignoruje.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 20:17:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty sa povyšuješ nad Židov? Proto ty se nechlub proti ratolestem. Pakli se chlubíš, věz, že ne ty kořen neseš, ale kořen tebe. Pakli díš: Vylomeny jsou ratolesti, abych já byl vštípen, dobře pravíš. Pro nevěru vylomeny jsou, ale ty věrou stojíš. Nebudiž vysokomyslný, ale boj se. Nebo poněvadž Bůh ratolestem přirozeným neodpustil, věz, žeť by ani tobě neodpustil. A protož viz dobrotivost i zuřivost Boží. K těm zajisté, kteříž padli, zuřivost, ale k tobě dobrotivost, ač budeš-li trvati v dobrotě. Sic jinak i ty vyťat budeš.

A kdo je v Kristu, jeho slova bere vážně.
Prečo potom neberieš vážne Jeho slová o tom, že láska nečiní zlé blížnemu? Prečo sa mi posmievaš? Prečo svoje dedukcie vydávaš za moje zmýšľanie?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pátek, 26. říjen 2012 @ 19:50:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Víš, co je ale zajímavé a alarmující? Že lidé berou vážně slova o odpadnutí, ale slova o ujištění jaksi pomíjejí... Jako by neměla ten význam, který mají, jako by to byla jen taková nadsázka, kolem které se nahromadilo plno ALE.

Stojím vírou a bojím se, že mohu jednou sklouznout k tomu, že si začnu myslet, že ta víra nestačí, že k ní ještě něco musím přidat, nějaké ty skutky, vytrvalost a taky vypilovat v sobě tu schopnost nezapřít. Pak se rovnou mohu začít chlubit těmi skutky, vytrvalostí a silnou vůlí. Teprve pak budu ten "správný" věřící, který nenaletěl nějakému "nebiblickému učení" o nemožnosti odpadnout.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 26. říjen 2012 @ 21:11:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ne, tak to není Momonko. To je značné nedorozumění.


Víš, co je ale zajímavé a alarmující? Že lidé berou vážně slova o odpadnutí, ale slova o ujištění jaksi pomíjejí.

Otázka, které lidí máš na mysli. Možná takoví jsou. 
Ale jsou lidé (třeba já) kteří berou vážně obojí.   Chápu, že to je něco, co někteří z vás nemohou pochopit.  Věřít všemu v Bibli. Některým se zdá, že to přece nejde, ne?


Stojím vírou a bojím se, že mohu jednou sklouznout k tomu, že si začnu myslet, že ta víra nestačí, že k ní ještě něco musím přidat, nějaké ty skutky, vytrvalost a taky vypilovat v sobě tu schopnost nezapřít. Pak se rovnou mohu začít chlubit těmi skutky, vytrvalostí a silnou vůlí. Teprve pak budu ten "správný" věřící, který nenaletěl nějakému "nebiblickému učení" o nemožnosti odpadnout.


To je podsouvání něčeho někomu, co nikdo neříká a netvrdí.  Aspoň ne já a myslím ani Bylina a tuším ani pastýř ne.  Jestli nějací zákoníci? Možná.

Stojím vírou a nebojím se, že mohu jednou sklouznout k tomu, že ta víra nestačí, že k ní ještě něco musím přidat, nějaké ty skutky.
Ta víra stačí. Jen jsem si vědom, že víra je živá díky Ježíši, On je ten, kdo dává chtění i činění, on "sytí" mou víru, aby byla živá.  Ale může se časem stát, (a o tom jsou ta napomenutí a výstrahy), že láska k Pánu ochabne, tělesnost a nebdělost, neočišťování se od hříchů, nedostatečné sycení se Božím slovem, postupně víru oslabí, může v srdci vyrůst nějaký kořen hořkosti, srdce oklámáno hříchem se postupně zatvrdí, a to až tak dalece, že odpadne od živého Boha. Jak je psáno:

 • Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha.
 • Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono ‚dnes‘, aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, nezatvrdil.
 • Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce.že k ní ještě něco musím přidat, .... vytrvalost, (a ještě jiné ctnosti)


Ano, to bychom měli. Je dobré poslechnout Ježíšovy apoštoly. A není to přidávání něčeho ke spasení a tudíž zákonictví, jak si někteří dost naivně myslí:

Toto je o vytrvalosti:

"Kristus však jako Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. "

"Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce. "

"Kdo vytrvá až do konce,  bude spasen"


a toto je o dalších ctnostech, které je dobré "přidat" k víře (samozřejmě díky jeho působení, jeho milostí, ne vlastní silou):

"Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dosáhli stejně vzácné víry jako my díky spravedlnosti našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista.
Milost a pokoj ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše, našeho Pána.
Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy.
Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha.
Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost,
ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.
Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce.
Komu však scházejí, je slepý, krátkozraký a zapomněl na to, že byl očištěn od svých starých hříchů.
Proto se, bratří, tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopýtnete.
Tak se vám široce otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. "


Pak se rovnou mohu začít chlubit těmi skutky, vytrvalostí a silnou vůlí. Teprve pak budu ten "správný" věřící, který nenaletěl nějakému "nebiblickému učení" o nemožnosti odpadnout.

A toto je úlet, pramenicí z tvého nepochopení věcí.
Kdo se tady chlubí skutky? (možná katolíci?), svou vlastní vytrvalostí?, svou silnou vůli?

Tyto věci dává Bůh, patří k novému stvoření. Nové stvoření v Kristu není prázdná bezobsažná floskule.
Jinak učení "o nemožnosti odpadnout" je nebiblické. Stačí číst Bibli a dá se to dost jednoduše zjistit.
]


poznámka k 2Pt 1:1 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Pátek, 26. říjen 2012 @ 22:03:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dosáhli stejně vzácné víry jako my díky spravedlnosti našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista.

Najlepší dostupný slovenský preklad Písma je od brata Roháčka a tam je tento verš preložený verne so svojim originálom:
"Šimon Peter, sluha a apoštol Ježiša Krista, tým ktorí dostali s nami rovnocennú vieru v spravedlivosti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista."

V jeden deň som proste pochopila, že Pán Ježiš je jediná pravda v celom vesmíre. On. Živý človek. Živý Boh. Svoju hriešnosť som spoznala až neskôr, ale v ten deň som bola oslobodená Synom Božím z tmy, v ktorej som sa od svojho fyzického narodenia pohybovala. V ten deň padli okovy a vo mne sa rozliala dovtedy nepoznaná radosť a pokoj. Predchádzalo tomu niekoľkoročné odmietanie Ježiša Krista ako Boha a blúdenie v tme.

V mojom prípade sa preto skôr dá hovoriť o pokornej kapitulácii pred týmto poznaním, ako o slobodnom uverení z vlastnej vôle, pretože svoju hriešnosť som spoznala až neskôr a aj Pána Ježiša ako Spasiteľa som prijala vierou neskôr.


]


Re: poznámka k 2Pt 1:1 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Pátek, 26. říjen 2012 @ 22:21:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejlepší dostupný český překlad tento verš překládá také tak: Šimon Petr, otrok a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dostali stejně vzácnou víru jako my spravedlností našeho Boha a Zachránce Ježíše Krista.


]


Re: Re: poznámka k 2Pt 1:1 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Sobota, 27. říjen 2012 @ 16:55:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Který to je? Předpokládám, že ten studijní.

Podobné je to v Ř 12,2, kde má správně být "buďte proměněni", nikoliv "proměňujte se". Zjišťuji, že překlady jsou hrozně matoucí. Nezbývá, než se začít učit řečtinu:-)


]


Re: Re: Re: poznámka k 2Pt 1:1 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 27. říjen 2012 @ 17:09:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Předpokládáš správně, Momonko.:-)

Římanům 12:2 je ve studijním překladu - "proměňujte se" - správně, neboť na proměně naší mysli/duše musíme s Pánem spolupracovat; bez naší spolupráce nás Pán svým životem nepromění, takže ten činný rod je tam v pořádku - viz také Fp 2:12: Proto, moji milovaní, jako jste vždycky poslouchali, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, s bázní a chvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu.  

Nezbývá, než se začít učit řečtinu:-)

Anebo se naučit zůstávat v tom vnitřním pomazání z 1J 2:27-28, tzn. potažmo v Duchu - Autoru Písma Svatého, který může případné chyby či nepřesnosti překladatelů korigovat.

Pán s tebou.


]


Re: Re: Re: Re: poznámka k 2Pt 1:1 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Sobota, 27. říjen 2012 @ 17:21:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A já jsem slyšela, že v řečtině je tam pasivum. Řecky neumím, takže to nemohu posoudit.


]


Re: Re: Re: Re: Re: poznámka k 2Pt 1:1 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 27. říjen 2012 @ 17:55:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je to možné. Přišel mi k tomu jeden verš, kde je pasivum - 2K 3:18 A my všichni, spatřujíce s odhalenou tváří Pánovu slávu jako v zrcadle, jsme proměňováni v týž obraz, od slávy k slávě, jako od Pána Ducha. Ale abychom mohli být proměňováni, musíme se do toho "zrcadla" na Pánovu slávu dívat, jinak k žádné proměně nedojde.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Sobota, 27. říjen 2012 @ 17:19:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak potom bude v Bibli nějaká chybka... Na jedné straně se dozvídám, že mě Pán Ježíš nikomu nedá, že jsem střežená mocí Boží ke spasení, že Bůh je schopen zachovat, co jsme Mu svěřili, až do onoho dne, že na naše nepravosti už nevzpomene více, takže já se toho vírou chopím a zažiju pokoj, který překračuje veškeré chápání - prostě jako když malé dítě spočine v náruči svého otce a je v naprostém bezpečí. Oč bezpečnější je to v náruči Boha Otce, který svoje postoje nemění jako lidé, Jeho láska nepřestává a neumírá jako naši pozemští otcové. Takže já si takto spočinu v Kristu, který mi začne posléze vyprávět  tom, že s těma mýma hříchama to nemám ještě vyhráno, že mi je v onen den klidně vmete do tváře, že když se budu chtít vrátit do bláta, tak mě tam nechá jít a nebude schopen mě zastavit, až se v něm nakonec definitivně utopím. Co si má potom takové lehce zranitelné dítě začít myslet? Komu jsem to jen uvěřilo? NE! Dítě si prostě připouští fakt, že jsou zde i tzv. levobočci, kteří se tváří, že jsou Otcovi a že jednou taky budou dědit, ale Otec je nezná. Nezná, ale chce, aby i oni došli spásy a tak je varuje aneb není to s vámi zas tak růžové, jak si asi myslíte. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není Jeho... Zkoumejte sami sebe, jestli jste u víře...]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. říjen 2012 @ 18:39:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Momonko,
to je dobře, že odpočíváš jako dítě v Pánu, že máš v něm jistotu. Vždyť to je i moje zkušenost, Jenom v něm je naše jistota.

Nemám v úmyslu ti to nijak narušovat.  Časem možná pochopíš, co říkám.

Nemusíš to co říkám přijímat. Jestli je někde v Písmu psáno - bděte; dejte si pozor; nepohrdněte dobrým svědomím, abyste neztroskotali ve víře; buďte střízliví, protivník váš nespí; atd atd -  nemusíš to brát vážně. Nemusíš se nechat tím nijak vyrušovat. Je to každého volba.


Jen chci ještě říct, že tato slova rozhodně nejsou pro levobočky, kteří se tváří, že jsou Otcovi.
Ti, kteří nejsou Otcovi zbytečně budou bdít. Bdění jim k ničemu nepomůže, nespasí je.  Zbytečně si budou dávat pozor, aby neodpadli od Boha živého, protože nikdy u něho nebyli.  Zbytečně budou dbát na dobré svědomí, aby neztroskotali ve víře, protože živou Boží víru nemají ani nikdy neměli.
Zbytečně se budou snažit být střízliví, aby je ďábel nepohltil, když ďáblem pohlceni jsou.  Taková slova pro levobočky nemají absolutně žádný význam. A toho si apoštolové určitě byli vědomí, když ta slova psali.  A nepsávali do luftu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pondělí, 29. říjen 2012 @ 18:56:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mrzí mě, že mám málo času (asi bych se měla raději držet vařechy:-)), odpovím teďkom i na to, co jsi napsal níže.

Jak přistupuju k veršům, co hovoří o odpadnutí:
Především si uvědomím, komu byla epištola adresována, protože byla napsána konkrétním lidem v určité době. To, že hovoří i k nám dnes, je jiná věc. O odpadnutí píše Pavel v souvislosti se zákonnictvím (Galatským, Židům) a to je třeba si uvědomit. Pavel především pranýřuje stav, kdy člověk začíná uvažovat nad tím, že cesta milosti je příliš snadná a poohlíží se po tom, čím by se tak Bohu zalíbil a naklonil si Jej pro případ, že by ta víra v Kristův kříž přece jenom nestačila. Po ruce je samozřejmě Zákon, který byl Bohem vydán. To byl případ Galatských - vypadli jste z milosti!!! To neznamená, že šli hřešit do světa, stejně jako Židé, kterým je určena ep. Židům. Tam hrozilo, že se vrátí k Zákonu, obětem, čímž potupí Ducha milosti, prostě dotyční nějak začali pochybovat, že ten Ježíš byl Mesiáš, Syn Boží, proto tolik vysvětlování a dokázování na příkladech ze SZ. Který hřích je největší? Že lidé nevěří v Syna a to začalo hrozit adresátům oné epištoly. Ty dvě kapitoly o odpadnutí jsou hodně oblíbené a lidé je aplikují na ty, kteří odešli hřešit zpět do světa, ale ony hovoří o něčem jiném. (Vůbec největší omyl ze všech je, když je lidé aplikují na ty, kteří Zákon nějakým způsobem přestupují, třeba sobotu - prý tím pádem hřeší dobrovolně atd. a ono je to zcela obráceně. No nic.) Já netvrdím, že se mne to netýká, člověk už z přirozenosti má tendenci myslet na nějaká zadní vrátka a Zákon se dycky nabízí jako první, proto taky Pavel píše, že srdce má být upevněno v milosti a ne v pokrmech apod. Cesta Zákona je v mnohém jednodušší než cesta milosti - tam se máš o co opřít, co je pro rozum stravitelné, hmatatelné, zatímco víra, to je něco tak subtilního, co satan napadne a zpochybní mnohem snadněji. Nakonec má k dispozici hromadu veršů z Písma, kterými člověka zmate. Třeba Tě vybídne - začni už konečně něco dělat, jinak dopadneš špatně. O Izmaelovi myslím už není třeba psát:-) 
Levobočky chápu tak, že jsou pod zákonem a spoléhají na to, že budou dodržovat přikázání, chodit do kostela a dělat skutky. Zákon je vychovatelem ke Kristu. Po čase musí takový upřímný levoboček zjistit, že není s to zákon naplnit, že bude selhávat pořád a pořád. Jeden to vzdá úplně, jiný se obrátí na Boha s tím, že si už neví rady. Bůh mu nabídne svého Syna, kterého přece už dávno zná... ale nikdy se Mu nevydal, nikdy Jej vírou neuchopil. Toť vše.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 24. říjen 2012 @ 21:44:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Neřekl bych, že postoj apoštola Pavla, Petra, Jana působí arogantně a sebejistě.  A to také měli jistotu spasení. Rozhodně dobře znali svého Pána a nežili tělesně , ale Duchem. Možná je to tím, že na rozdíl od leoneta znali ďábelské nástrahy a připouštěli, že se i znovuzrozený člověk může tak zamotat do hříchu a zatvrdit, že zcela od Boha odpadne. A proto s bázní a chvěním své spasení konali a vyzývali k tomu i své posluchače.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Grace v Středa, 24. říjen 2012 @ 22:58:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj rosmano,

myslíš, že je to tak, že je lepší nemyslet si ani to, že nemůžeme odpadnout, ani to, že můžeme odpadnout, ale máme se místo toho plně zabývat tím, abychom neodpadli?

Protože když si začneme myslet, že nemůžeme odpadnout, nebo že odpadnout můžeme, tak právě proto se může stát, že odpadneme.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 24. říjen 2012 @ 23:11:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Grace,

Jo, to myslím, že máš pravdu. Není dobré o těch věcech moc spekulovat, ale je dobré vědět, že apoštolové před odpadnutím varují.
Asi bych to nevnímal tak, že je nutné plně se zabývat tím, abychom neodpadli. To by neměl být hlavní předmět naších úvah a snažení.
Asi jako když jedu autem po cestě, nepřemýšlím pořád, abych se v každé zatáčce nevyboural a nezabil. Ale vědět, že se něco takového může stát, mě vybízí k tomu jet jakžtakž opatrně a vnímat dopravní značky.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 07:38:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestli se můžu přidat, já osobně prožívám spasení jako manželství s Ježíšem. Vím, že dokud budu mít takovýto vztah s Ježíšem, nemůže se mi nic stát - to je moje jistota. Vím také, že Ježíš se se mnou nerozvede. Ale beru vážně apoštolské varování, že se to může stát z mé strany a že některým lidem se to stalo. Moje zkušenost je, že lidé, kteří postavili svou jistotu spasení na kontrukci z veršů písma, místo na živém  vztahu s živým Pánem, dlouho ve své jistotě nevydrží a nebo je jejich jistota falešná.
Viz hnutí víry v Americe.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Grace v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 07:59:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmanovi:
To „plně se zabývat tím, abychom neodpadli“ může mít více významů.  
Kdyby to znamenalo „chodit se zrakem upřeným na sebe v úzkosti, ať neztratím spasení“, tak by to asi nebylo dobré.
Ale když se tím myslí „plně se zabývat tím, abychom si uchovali pevnou víru v evangelium, chodili se zrakem upřeným k Pánu,  hledali a plnili Jeho vůli“, tak by to nemuselo být špatně.
Problém je, že se ty dva postoje tak rády proplétají. Ale i ten verš, který jsi napsal Ty, říká, ať „s bázní a chvěním“ vykonáváme své spasení. Z čeho myslíš, že máme mít tu bázeň a chvění?

Bylinovi:
Teď  vidím, že už jsi napsal něco podobného jinými slovy – když denně upírám zrak k Pánu, Jeho slibům a Jeho i poslušnosti Jeho vůli (=“manželství“), tak nemám moc času se zabývat obavami o své spasení, že? Ale pořád je tady ten verš o bázni a chvění. Co myslíš, že znamená „s bázní a chvěním vykonávat své spasení“? Z čeho přesně máme mít bázeň a chvění?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 10:34:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Grace, slovy se to těžko popisuje tak, aby to druhý pochopil, jak to myslím. Nejvhodnější, co mě napadá, je respekt a úcta při vědomí jeho velikosti, moci a spravedlnosti. Člověku se občas stává, že zapomene na Boží velikost a začne spoléhat na sebe a je si jistý sám u sebe. A pak je potřeba slyšet tu větu o bázni a třesení. Když ji člověk zná a bere ji vážně jako slovo Boží, nemusí na ni pořád myslet, protože Duch svatý mu ji v potřebný čas připomene. Kdo ji ignoruje, nebo překrucuje, neboji hází na jiné, tomu v pravý čas nemůže pomoci.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Grace v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 11:09:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Taky to tak vidím :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 18:45:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ahoj Grace

Ale když se tím myslí „plně se zabývat tím, abychom si uchovali pevnou víru v evangelium, chodili se zrakem upřeným k Pánu,  hledali a plnili Jeho vůli“, tak by to nemuselo být špatně.

Jo, to je pěkně řečeno. S tím absolutně souhlasím.ať „s bázní a chvěním“ vykonáváme své spasení. Z čeho myslíš, že máme mít tu bázeň a chvění?

Rozumím tomu v kontextu toho slova Filip 2,12:
A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní – nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti – s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.

Máme s bázní a chvěním uvádět ve skutek své spasení, protože to chtění i činění v nás působí Bůh, to není naše chtění, že my chceme. A jestli padneme oklamani hříchem do zatvrzelosti srdce, přestaneme vnímat to chtění od Boha i schopnost činění. A to může být s člověkem velmi zle.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 08:48:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Moje zkušenost je, že lidé, kteří postavili svou jistotu spasení na kontrukci z veršů písma, místo na živém  vztahu s živým Pánem, dlouho ve své jistotě nevydrží a nebo je jejich jistota falešná.

Nič mimo Krista Ježiša nevydrží a každá istota postavená na čomkoľvek inom, než na Ňom samotnom, je ilúziou. Preto činí nespravodlivosť ten, kto o tých, ktorí skrze milosť Božiu v Kristu spoznali svoju jedinú istotu výlučne v Ňom, tvrdí, že ich istota je založená na akomsi teologickom učení a ignorácii Písem. Aby sa dokázal vernejší? Každé dieťa Božie má osobný vzťah s Pánom Ježišom, každý, kto nemá, je usvedčovaný Duchom Božím z nevery a povrchnosti; ibaže tu sa deje to, že ten, kto sa zdal byť blízkym a vzácnym, je zrazu krutý a nespravodlivý len preto, lebo nerozumie. A to neskutočne bolí!

Presne ako trpel Pán Ježiš, trpí aj ten, kto je kvôli svojej pevnej dôvere v Jeho lásku, moc a vernosť prenasledovaný ako ten, kto údajne "zľahčuje milosť a je pyšný" - a pritom absolútny opak je pravdou. Lebo toto poznanie činí ľudí pokorných a verných pred Bohom - ibaže to nie je pokora falošná, zaodetá milými slovami, ale pokora ducha skrze Krista Ježiša a tá pokora, súc Jeho pokorou, vie byť aj veľmi prísna na samoľúbych a so sebou uspokojených jedincov. A musí byť prísna, lebo mnohí takí sa skrývajú za to, že oni sú tí verní, oni napĺňajú Božie prikázanie, oni sú poslušní a pritom toho, za ktorého zomrel Kristus Ježiš, nazvú zbabelcom a keď sa dokáže, že je to nespravodlivé - mlčia, lebo sú usvedčení a hoci možno v skrytosti vyznajú svoj hriech, nedokážu vysloviť: odpusť, prosím.

A teraz, áno teraz, píšem konkrétne o Tebe, lebo sa mi hnusí tá Tvoja svätuškárska spravodlivosť, ktorá pramení z presvedčenia, že Ty vieš a ja nie, lebo som len dieťatko. Radšej budem zdanlivo naivné dieťatko verné svojmu milujúcemu Otcovi, než pubertiak, ktorý si myslí, že zjedol všetku múdrosť a má právo ubližovať slabším..

Libější než máslo byla slova úst jeho, ale v srdci boj; měkčejší nad olej řeči jeho, a však byly jako mečové. Uvrz na Hospodina břímě své, a onť opatrovati tě bude, aniž dopustí, aby na věky pohnut byl spravedlivý.

A preto, áno, ďakujem, že som sa Ti zverila, že som Ti dôverovala - je mi to na dobré. Tvoja "láska" ma skláňa na kolená a v plači núti volať na toho, kto ma pozná, kto si ma vyryl do dlaní, kto ma miloval, keď som ešte stratená blúdila v tomto hroznom svete plnom pyšných a krutých a sebamilujúcich a na Neho uvaľovať svoj bôľ a smútok a jedine Jeho láska, ktorá je živá a hrejivá, dokáže odpúšťať. A iba v odpustení dokáže byť priama a hovoriť pravdu so svojím blížnym a toto všetko je pravda: to je pohľad svätých Božích očí na takých, ako si Ty: samospravodlivých.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 10:16:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Teď se teprve ukazuje naplno, co dělá to Leonetovo učení s lidmi. Uráží Vás, když člověk s Vámi nesouhlasí, když si myslí, že v něčem nemáte pravdu. Říkáš, že neumím říct odpusť a přitom víš, že za slova, která nebyla z lásky, jsem se Ti omluvil. Zato Ty jsi se mi za konkrétní věci zatím neomluvila vůbec. Vidím, že přátelstvím s Leonetem a omlouváním jeho chyb si se sama nakazila jeho chorobou vidět chyby jen u druhých. Proč ta Tvoje takzvaná spravedlivá přísnost nenapomene taky Leoneta. Ten se tady chová k lidem mnohem hůř než já k Tobě. Protože na Tebe je hodný? Proč Ti nevadí, že druhým říká nedochůdčata a vadí Ti, když Ti řeknu že jsi ještě dítě? To je Kristova spravedlnost? Z tak hrubých obvinění, z kterých jsi mě v tomto příspěvku obvinila, jsem já Tebe nikdy neobvinil. Nikdy jsem neřekl že nemáš Kristova ducha, že nejsi jeho ovečka, že nejsi znovuzrozená. Ty jsi to napřed řekla Gregovi a teď toříkáš mě, jenom proto, že máme na některé věci víry jiný názor. Kdo ty vlastně jsi, že rozhoduješ o tom kdo je Boží dítě a kdo ne? Jsem já snad povinen Bohu být stejný jako Ty?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 14:32:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poslušnosť Bohu je mi milšia než páčiť sa ľuďom. Až poslušnosť Jemu a Ním vypôsobovaná zo mňa robí terč na šípy, lebo ma núti chodiť v pravde. No pravda je pre mnohých veľmi nepríjemná. A za každú cenu, kým ich Boh sám nezrazí na kolená, za každú cenu budú uhýbať a strieľať naďalej.. Láska nehľadá svojho vlastného. Keby to robila, tak by neskončila opľuvaná a pribitá na kríži. Ibaže dnes sotva kto vie rozlíšiť pravú Božiu lásku od jej pokryteckej karikatúry.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 18:32:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Nič mimo Krista Ježiša nevydrží a každá istota postavená na čomkoľvek inom, než na Ňom samotnom, je ilúziou. Preto činí nespravodlivosť ten, kto o tých, ktorí skrze milosť Božiu v Kristu spoznali svoju jedinú istotu výlučne v Ňom, tvrdí, že ich istota je založená na akomsi teologickom učení a ignorácii Písem.


Ne twig, to jsi nepochopila.


Nič mimo Krista Ježiša nevydrží a každá istota postavená na čomkoľvek inom, než na Ňom samotnom, je ilúziou. Preto činí nespravodlivosť ten, kto o tých, ktorí skrze milosť Božiu v Kristu spoznali svoju jedinú istotu výlučne v Ňom


toto píšeš hezky, ale nevěřím těm proklamacím u lidí, kteří jedním dechem s vyznáváním jediné jistoty "výlučně v ňom" zároveň nevěří a nebere vážně zřetelnou a ne nepodstatnou část jeho slova.  Takže se ukazuje, že ta jistota není až tak výlučně v ňom, protože potřebují k tomu ještě teologické konstrukce, díky kterým klidně vyřadí a znevěrohodní značnou část Božího slova.

Ti, kteří mají veškerou jistotu výlučně v něm, berou večkeré slova svého spasitele vážně.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 18:52:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Něco jako:

Najmilovanejší Pane Ježišu, skrze milosť Božiu v Tebe sme spoznali svoju jedinú istotu výlučne v Tebe,

Ale tvojim slovám, slovám tvojho Ducha, zapísaným skrze apoštolov, neveríme. Nehnevaj sa. Však ty sa nehneváš na svoje deti. Vďaka. Takže budeme tímto slovám i naďalej neveriť.  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 20:18:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslíš si, že toto je môj prípad?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 21:00:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Zkoumej sama sebe a odpověz si. Já nevím. Vyjadřuješ se různě.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:3 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 21:05:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nie je to môj prípad.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 08:57:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máme sa premeniť obnovou zmýšľania, Grace. Máme myslieť na to, čo je hore, čo je ľúbe Bohu - a Bohu je ľúba naša vernosť v Kristu a skrze Krista výlučne a jedine, lebo On je naša spravodlivosť, On je naše posvätenie a Jeho poslušnosťou sa mnohí stanú spravodlivými.

K čomu vedú úvahy, či môžem alebo nemôžem odpadnúť? Isté je, že keď budem v Kristu a On vo mne, neodpadnem, lebo Jeho svätý život premieňa nás na poslušných a verných. Žiaľ, niektorí to hrajú svojou silou a je to aj vidieť: sú svätuškárski, ale nie svätí v Kristu.

Ak nie On je v Tebe poslušný, ak si poslušná preto, lebo sa snažíš a zlyhávaš - bude to tak dovtedy, kým v absolútnej detskej dôvere nespočinieš v Ňom samotnom vierou, odovzdaním sa do Jeho opatery. A potom spoznáš, že nemôžeš odpadnúť - a preto s bázňou a chvením pracuj na svojom spasení. V svätej bázni a chvení z toho, čo sa deje skrze moc Ducha Svätého v Tebe, v svätej bázni pred Božou mocou, lebo je to ona, ktorá nás vierou stráži pre spasenie. Je to Boh a Jeho moc v nás, nie je to naše snaženie. Pravá poslušnosť je odovzdanie sa. Pravá poslušnosť je totálne spoľahnutie sa na Neho vo všetkom. Nevŕtaj sa v sebe - preto, aká si, Pán Ježiš musel zomrieť. Práve preto, aká si sama v sebe: neposlušná, vzdorovitá, tvrdohlavá.. (a doplň si iné, čo vieš, že platí). Nikdy nebudeš iná v sebe. Všetka Tvoja svätosť je Kristus Ježiš, On v Tebe a Ty v Ňom. Len ver!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Grace v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 10:26:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co Ty si myslíš o tom verši o bázni a chvění, twig? Z čeho přesně máme mít bázeň a chvění?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Grace v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 13:39:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"...a preto s bázňou a chvením pracuj na svojom spasení. V svätej bázni a chvení z toho, čo sa deje skrze moc Ducha Svätého v Tebe, v svätej bázni pred Božou mocou, lebo je to ona, ktorá nás vierou stráži pre spasenie."]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Grace v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 13:48:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podívej, twig, asi o 8 komentářů výše v 10.34 říká bylina strašně podobnou věc.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Grace v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 11:11:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Twig, sledovala jsem jinou myšlenkovou linii, nečetla jsem Tvůj předchozí rozhovor s Bylinou. Příště raději udělám nové vlákno.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 14:39:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To nevadí.
Iz 55:10-11 + Ž 89:21, 27-37


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 19:14:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonet o ďábelských nástrahách leccos ví, budeš se asi divit, ale už mě před nimi i varoval. Jedno je třeba si uvědomit - ďábel zná Písmo velmi dobře a ví, jak jej na tu a tamtu osobu použít.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 19:22:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
O  jedněch těch ďábelských nástrahách už tu psal, kterým podlehl - podlehl pokušení vyznávat své hříchy.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 21:18:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A čo Tvoj jazyk? Skrotený?


]


Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Úterý, 23. říjen 2012 @ 20:35:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A teraz si predstav ucho, ako začne presviedčať ruku, že aj ona je ucho!! A bude sa jej celou silou snažiť vybaviť plastickú chirurgiu! :-))


]


Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 23. říjen 2012 @ 21:38:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, absurdní to možná je, nicméně reálné a biblické:

Apoštol Petr (a nejen on) tuto absurditu připouští.
 • Jestliže tedy ti, kdo poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista unikli poskvrnám světa, znovu se do nich zapletou a podlehnou jim, budou jejich konce horší než začátky.
 • 21Bylo by pro ně lépe, kdyby vůbec nebyli poznali cestu spravedlnosti, než aby se po jejím poznání odvrátili od svatého přikázání, které jim bylo svěřeno.
 • 22Přihodilo se jim to, co říká pravdivé přísloví: ‚Pes se vrátil k vlastnímu vývratku‘ a umytá svině se zase válí v bahništi.

A to slovo Petrovo naznačuje,  že tvrzení " Buď jsem jedním z údů (jednou provždy), nebo jím holt nejsem."  není pravdivé.]


Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Středa, 24. říjen 2012 @ 19:02:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Církev (tělo Kristovo) se neskládá ze psů a sviní, tzn. nečistých. Na svém tvrzení proto trvám.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Středa, 24. říjen 2012 @ 19:19:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
!!! Umytá sviňa!!! To nie je z Ducha, duch! To je len umytá sviňa. Presne ako modelky, čo sa našminkujú, aby vypadali krásne a ráno, keď sa zobudia, radšej ich nikto nefotí...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Středa, 24. říjen 2012 @ 20:46:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nerozčiluj se. Petr uvedl jen přísloví, podobenství. Nemyslel tím, že věřící jsou umyté svině.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Středa, 24. říjen 2012 @ 21:06:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Momonka mi rozumie a to mi stačí :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 24. říjen 2012 @ 20:34:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ale Církev se skládá z těch,  kdo poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista unikli poskvrnám světa, poznali cestu spravedlnosti.

 • Jestliže tedy ti, kdo poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista unikli poskvrnám světa, znovu se do nich zapletou a podlehnou jim, budou jejich konce horší než začátky.
 • 21Bylo by pro ně lépe, kdyby vůbec nebyli poznali cestu spravedlnosti, než aby se po jejím poznání odvrátili od svatého přikázání, které jim bylo svěřeno.
A může se stát, že se někteří z nich znovu se do nich zapletou a podlehnou jim, jak říká Písmo.

Takže proto tvrzení " Buď jsem jedním z údů (jednou provždy), nebo jím holt nejsem."  není vždy pravdivé a nevystihuje to, co nám Písmo (třeba toto uvedené) hovoří.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 19:47:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jedno zrno padne na skálu, jiné do trní a další na úrodnou půdu. Jsou lidé, kteří s ochotou Slovo přijímají, přičemž se rozhodnou z vlastní vůle skoncovat se vším světáckým - povyhazujou cédéčka, knihy, dají si závazek, že už nebudou chodit do kina, na taneční zábavy atd. Zkrátka prožijou obrácení. Člověk by si řekl - to je panečku křesťan! Jak věrný, jak poslušný! Po čase, kdy prvotní euforie vyprchá, zjišťují, že jim tyto věci jaksi chybí... Ocitají se ve vzduchoprázdnu, přicházejí deprese a končí to mnohdy hlubokou nenávistí vůči křesťanství. Takové lidi jsem zažila na vlastní kůži (i zde - viz Pamplon). 

Když pak nečistý duch vyjde z člověka, chodí po suchých místech a hledá odpočinek, ale nenachází. Tehdy řekne: "Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel." A když přijde, nalezne ho prázdný, vemetený a ozdobený. Potom jde a přibere k sobě sedm jiných duchů, horších než je sám. Pak vejdou dovnitř a bydlí tam a poslední věci toho člověka jsou horší než první. 

V čem je problém? Chybí zde ZNOVUZROZENÍ! Co se narodilo z Ducha, je duch. Takový dům už není prázdný, protože tam bydlí Bůh. Takto neslavně končí všechny snahy člověka o sebezdokonalování a sebeposvěcování bez Boží moci a Ducha jen z vlastní vůle. Vykoupaná svině se vrátí do bahna. Nevím, proč je podle Tebe křesťan povinen si vztahovat veškeré verše v Písmu k sobě. Písmo čtou i ty "svině", jak tedy víš, že ty verše nejsou určeny zrovinka jim? Když si budu vztahovat všechny verše k sobě, tím moje poslušnost vůči Bohu neporoste. Stejně tak, když se budu ze všech sil snažit vykonat všechny příkazy, které v Písmu jsou. Takhle akorát brzy vypadnu z Krista a stanu se na Něm nezávislá. Skutkem z víry může být i mlčení a pasivita, což je pro mnohé nestravitelné.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 20:20:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jsou lidé, kteří s ochotou Slovo přijímají, přičemž se rozhodnou z vlastní vůle skoncovat se vším světáckým
 
Možná jsou Momonko, nevím. To je jen domněnka, že někdo z vlastní vůle to a to..

Ale o těch rozhodně Petr nemluví. Je tu řeč o lidech, kteří "poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista unikli poskvrnám světa".

Poznání Pána a Spasitele Ježíše Krista JE ZNOVUZROZENÍje ŽIVOT VĚČNÝ. (Jan 17,3 A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. )    Tito lidé poznali Pána a Spasitele, dokonce tím poznáním unikli poskvrnám světa - byli osvobozeni od hříchu. Poznali cestu spravedlnosti a přijali svaté přikázání.


Poznat Pána a Spasitele z vlastní vůle, bez toho, že by toto vypůsobil v člověku Duch svatý, nelze. To ještě nikdo nedokázal.


A tito lidé, kteří poznali Pána a Spasitele, tedy byli znovuzrozeni, měli věčný život,  se znovu  do těchto poskvrn světa (hříchu) zapletli a podlehli jim
.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 21:00:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Není poznat jako poznat, v řečtině jsou na každém z těch dvou tebou uvedených míst použitá jiná slova. A více ti k tomu neřeknu, hledej.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 21:02:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

:))))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 21:08:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, už sa stalo..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 21:22:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak znáš rozdíl mezi těmito řeckými slovy. A to je dobře.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 21:27:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aj vďaka tunajším "diskusiám" som nútená skúmať a pýtať sa. Všetko je mi na dobré - len inak, ako si to niekto predstavuje. Duch je, ktorý oživuje. Vieš..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 21:31:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, ale zjistil jsem, že nesmím ani ignorovat svou mysl a aktívně ji zapojovat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 21:36:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ignorovat mysl?, ne, ale jako vůdčí složku své duše máš svou mysl zapírat stejně jako celou duši - život duše. Aktivně zapojovat máš svého ducha. Myslel jsem si, že tohle víš, leonete.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:3 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 28. říjen 2012 @ 13:21:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Netušíš proč jsem tak odpověděl a proto činíš chybný závěr.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 28. říjen 2012 @ 13:27:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Netuším opravdu, proč jsi tak reagoval, ale můj závěr chybný není, protože není můj, nýbrž vyplývá ze zjevení Písma Svatého.

Možná jsme ale ty i já měli na mysli něco jiného a proto jsme se minuli.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 28. říjen 2012 @ 13:36:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
S tvig vedu diskusi na toto téma již několik let a občas diskutujeme i tady pod nějakým článkem. Takže zcela pochopitelně nemůžeš vědět kde v té diskusi teď zrovna jsme. Jestli před nebo po Ř8,1.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 21:03:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Čo myslíš, poznal Judáš Pána Ježiša? A unikol poškvrnám sveta, keď spolu s ostatnými apoštolmi vyháňal démonov z posadnutých mocou, ktorú dostal od Pána Ježiša (lebo ju dostal) a uzdravoval chorých?

Vieš, aký význam má sloveso poznať v Jn 17:3? Okrem iného je to "Jewish idiom for sexual intercourse between a man and a woman". Pamätáš, čo Pán Ježiš hovoril o manželstve vzťahujúc to na Jeho vzťah k cirkvi? Poznal Judáš takto dôverne Pána Ježiša? Bol on súčasťou cirkvi alebo synom zatratenia?

Prečo neberieš vážne Slovo Kristovo? Prečo z neho "vyzobávaš"? Prečo neberieš do úvahy slová "idú za telom" (verš 10), "zrodené nato, aby boli skazené" (verš 12), "oči nenásytné hriechu" (verš 14), "sledovali cestu Baláma" (verš 15), "sú sami otrokmi skazy" (verš 19)? Je toto opis svätých a verných v Kristu?
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 21:18:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Takže výstrahy před odpadnutím píšou apoštolové v listech synům zatratenia? Proč je potom oslovují povolaní svatí? Proč je rovnou neosloví milí nepovolaní synové zatracení...


Kdes na to přišla, že neberu vážně Boží slovo?
To co píšeš kolem toho, bys mi musela napsat trochu polopatě, je to pro mě jen shluk slov. nevím, co tím chceš říct.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 21:22:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To sú otázky, rosmano. Zober to rad radom a odpovedaj si na ne.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 26. říjen 2012 @ 08:05:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty si myslíš že vyhánět démony znamená uniknout poskvrnám světa? O Jidášovi je napsáno, že byl od začátku zloděj.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Pátek, 26. říjen 2012 @ 08:59:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nie, nemyslím. Ale niekomu to možno stačí. Koľkí sa budú odvolávať na mocné činy, ktoré činili v mene Pána Ježiša? A čo im On odpovie? Nepoznám vás! Niekto bol ako batoľa pokrstený a myslí si, že poškvrnám unikol. Niekto slúži Bohu a myslí si, že tiež unikol. Niekto sa rozhodne byť kresťanom (podľa svojej predstavy, čo je to "byť kresťanom") a myslí si, že unikol. Stačí to? Krst, sužba, byť kresťanom?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pátek, 26. říjen 2012 @ 19:36:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne, to není totéž, co znovuzrození. Vím to díky své vlastní zkušenosti a díky neodbytnosti Radima. Radim na mně dost tlačil, abych přijala Ježíše (je to už několik let zpátky), navrhl mi, že se budeme modlit spolu, já že řeknu "modlitbu spasení" a budu spasená. Jak jednoduché. Souhlasila jsem. Věřila jsem již, že Ježíš je Syn Boží a že přišel a byl ukřižován, abychom měli život věčný. Tohle všechno mi bylo jasné. Jakmile jsem odříkala onu modlitbu, zažila jsem něco, co jsem dosud neznala - takové osvobození, jakoby ze mne spadl veliký balvan. Moje myšlenky byly: odteď budu žít nový život, všechno se změní. Jediný háček byl v tom, že jsem NEBYLA znovuzrozená! To se událo až o pár dnů později, kdy mi Bůh skrze svého Ducha zjevil mou hříšnost (do té chvíle jsem si neuvědomovala, že je to se mnou až tak vážné) a teprve tehdy mi došlo, že jsem bez Krista úplně ztracená. Kdoví, jak by to se mnou bylo dál, kdyby mi tohle Bůh nezjevil a já si žila s pocitem, že jsem nový člověk. Možná bych se za pár měsíců vrátila ke svému "vývratku", nebo bych žila jako náboženský pokrytec. Proto moc dobře rozumím tomu, když Pán říká, že nový rod není z vůle muže (v mém případě to byl Radim), ale z Boha. Jak záludné je si myslet, že Bohem dotčení lidé (mnohdy v tom ani Bůh není, jen davová psychóza), kteří na výzvu pastora přijdou "dopředu", pak odejdou jako nová stvoření. Jak zákeřný je blud, kdy lidé věří, že jsou znovuzrozeni skrze křest ve vodě!
Já mám ale ráda, když se věci dotáhnou až do konce. Pokud je pravda, co říkáš a "psi" i "svině" jsou znovuzrození (to není jen "básnický obrat" - metafora, kterou Petr použil, on tím jistě chtěl něco naznačit, taky je oslovuje v 3. osobě - "oni"), pak jsme v podstatě všichni psi a svině, kteří se potenciálně mohou vrátit ke zvratkům či do bahna... Teď už záleží jen na nás, abychom vytrvali v čistotě, protože pro prase je přirozené se rochnit v bahně - to je jeho živel. Přimět takové prase, aby zůstalo čisté, to je marná snaha a míjí se účinkem. Nebyl jsi to náhodou Ty, kdo spolu s Cizincem kdysi vysvětloval oku, že z prasátka se musí stát ovečka, že jinak to nemá smysl?:-D]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 26. říjen 2012 @ 22:14:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ti, které Petr popsal jako lidi, kteří poznali Pána a Spasitele a tím poznáním unikli poskvrnám světa, poznali cestu spravedlnosti, přijali svaté přikázání, jsem přesvědčen že znovuzrozeni byli.  Bez znovuzrození nelze uniknout poskvrnám světa.
Dále jsem přesvědčen, že Petr nebyl spekulant a neříkal o neznovuzrozených, že poznali Pána a Spasitele.

Pokud by ten problém byl v tom, že se jednalo o neznovuzrozené lidi, pro Ducha svatého působícího v apoštolech by nebyl žádný problém toto rozpoznat, zjevit a pojmenovat. Tak by u všech výstrah a napomenutí bylo řečeno něco o tom, že to se týká vás neznovuzrozených, nemajících Ducha. Nic takového v Písmu není.  Navíc by bylo absurdní používat v těchto výstrahách něco ve smyslu "odpadnutí, ztráta víry, apod". Od čeho tak asi může neznovuzrozený odpadnout?  Jakou víru asi tak může ztratit?  Možná by je naopak apoštolové pochválili, že konečně odpadli od svých mylných představ o Bohu, nebo konečně jste ztratili svou falešnou víru.
Ale ta místa ani náznakem nic takového neříkají.

To co popisuješ o sobě chápu, stává se to dost často, obzvlášť, když je někdo k "rozhodnutí" někým tlačen. Pokud to rozhodnutí člověk neudělá z popudu Ducha svatého. 


Nicméně jsem přesvědčen, že v prvotní církvi, mezi prvními věřícími se to nestávalo, apoštolové, duchovní otcové, byli dobrými pastýři a měli přehled o duchovním stavu věřících. Byla mezi nimi velká Boží bázeň a nikdo "cizí" (neznovuzrozený) se k nim připojit nemohl. Neznovuzrozené by ani nepokřtili.
Také první křesťané se nestali křesťany dotčením davovou psychózou, jak tady rozvíjel své představy leonet. (z těch 3 a 5 tisíc, kteří uvěřili po letnicích). Protože ti všichni (3 a 5 tisíc) "vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.
Všech se zmocnila bázeň",   a  velmi rychle by se poznalo, když by někdo nový život jenom předstíral.

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 26. říjen 2012 @ 22:23:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Já mám ale ráda, když se věci dotáhnou až do konce. Pokud je pravda, co říkáš a "psi" i "svině" jsou znovuzrození (to není jen "básnický obrat" - metafora, kterou Petr použil, on tím jistě chtěl něco naznačit, taky je oslovuje v 3. osobě - "oni"), pak jsme v podstatě všichni psi a svině, kteří se potenciálně mohou vrátit ke zvratkům či do bahna... Teď už záleží jen na nás, abychom vytrvali v čistotě, protože pro prase je přirozené se rochnit v bahně - to je jeho živel. Přimět takové prase, aby zůstalo čisté, to je marná snaha a míjí se účinkem. Nebyl jsi to náhodou Ty, kdo spolu s Cizincem kdysi vysvětloval oku, že z prasátka se musí stát ovečka, že jinak to nemá smysl?:-D


Já to vidím Momonko jinak.

Každý ze své přírozenosti je hříšný, je tedy nečistý (psi, svině).  Poznáním Pána a Spasitele je znovuzrozen, stává se z něho ovečka.
Odpadnutím od Boha, ztrátou víry a tím i Boží nové přirozenosti, se vrací do svého původního nečistého stavu, jaký zažíval před znovuzrozením, mnohdy spíš horšímu jako říká Písmo (Petr).  Odpadnutí od Boha znamená změna ovečky zpátky na nečisté zvířátko (pes, svině).  A tedy původní nečisté zvířátko (pes, svině), se přes přeměnu na ovečku zpátky vrací do své původní přirozenosti (pes, svině). To je to, o čem mluví Petr:
 • Jestliže tedy ti, kdo poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista unikli poskvrnám světa, znovu se do nich zapletou a podlehnou jim, budou jejich konce horší než začátky.
 • Bylo by pro ně lépe, kdyby vůbec nebyli poznali cestu spravedlnosti, než aby se po jejím poznání odvrátili od svatého přikázání, které jim bylo svěřeno.
 • Přihodilo se jim to, co říká pravdivé přísloví: ‚Pes se vrátil k vlastnímu vývratku‘ a umytá svině se zase válí v bahništi.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Sobota, 27. říjen 2012 @ 17:33:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co se narodilo z Ducha, je duch! Jsme posvěceni jednou pro vždy. Jsme zapečetěni Duchem svatým. Na nějaké takové "transmutace" oveček zpět na svině já prostě nevěřím:-)

Zkus říct betmě nebo okovi, že nejsou znovuzrození a že v podstatě v Krista nevěří, že Ho ani nikdy nepoznali. Uvidíš, jak se budou zaklínat při všech svatých, že jedině oni mají tu pravou víru!]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. říjen 2012 @ 18:10:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Takovou transmutací prožil např, král Saul. Duch svatý byl v něm, pak odešel a naplnil ho zlý duch.  A i ti, které uvádějí apoštolé jako odstrašující příklady.  A proto píšou ta varování.

Jen by mě zajímalo:

Když ty narazíš při čtení Písma na taková varovná místa - jak se k tomu stavíš?  Přeskočíš je? Nebo automaticky přesměřuješ slovo k sobě na slovo od sebe, na nějaké jiné lidi, protože to se tebe týkat nemůže?

Například Žid 3:

Čteš:
Proto, bratří, vy, kteří jste svatí a máte účast na nebeském povolání, hleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání, Ježíše:
(to slovo přijímáš, je směřováno k tobě? Týká se tebe? Asi jo, že)

A to slovo pokračuje dál:
Kristus však jako Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději.
(ještě je to pořád pro tebe? Nebo už jsi zbystřila, že tu něco nesedí - vždyť je tam podmínka?  To slovo už nepřijímáš a zavíráš Bibli?
Anebo je to ještě pro tebe, mluví to k tobě?)

A slovo pokračuje dál:
Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha.
Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono ‚dnes‘, aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, nezatvrdil.
Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce.

(to slovo už k tobě nejde, jak jsem pochopil? Najednou už nejsi adresátem toho slova? Stal se jim někdo jiný? Anebo už dávno máš Bibli zavřenou a nečteš taková "nehorázná" místa?)

Jak takové čtení prožíváš?
Je to pro tebe, aby sis dávala pozor nebo není? A budeš si dávat pozor, nebo nebudeš?


]


Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 24. říjen 2012 @ 20:45:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

 • Řekneš snad: Ty větve byly vylomeny, abych já byl naroubován.
 • Dobře. Byly vylomeny pro svou nevěru, ty však stojíš vírou. Nepovyšuj se, ale boj se!
 • Jestliže Bůh neušetřil přirozených větví, tím spíše neušetří tebe!
 • Považ dobrotu i přísnost Boží: přísnost k těm, kteří odpadli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet. Jinak i ty budeš vyťat,

No, ti co četli Pavlův dopis, se možné amputace mohli i obávat. To slovo vytnout tu amputaci dost dobře vystihuje.
Nejde ani tak o to, že by "ruka" či "ucho" si něco vzaly do hlavy, ale že jim to nalil do hlavy sám velký apoštol pohanů. Asi je chtěl vést k nedůvěře Hlavě?


]


Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Středa, 24. říjen 2012 @ 10:25:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Příběh o marnotratném synu znáš. Ten v tom příběhu se vrátil. Ale jsou marnotratní synové, kterí se nevrátí a své dědictví promrhají. Kromě toho, náš Otec neumírá, tudíž po něm nemůžeme dědit. Naše dědictví je jiné. Dědíme jeho podobu. Dostali jsme ji skrze jeho Ducha, ale naše duše se jí musí stále otvírat a přijímat vládu Ducha. A můžou nastat chvíle v našem životě, kdy duše řekne dost. A Bůh naši duši znásilňovat nebude. To dělají jenom lidé.A pro takové chvíle slouží slova napomenutí. Ostatně, myslíš si, že Laodikejští neprožívali ty úžasné chvíle, kdy prožívali Boží lásku a vděčnost v srdci. Já myslím, že to prožívá každý znovuzrozený člověk. Setkání s živým Bohem je vždy úžasné. Ale přicházejí chvíle, kdy si toho přestane člověk vážit.


]


Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Středa, 24. říjen 2012 @ 14:59:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty si márnotratný syn? Ja nie a dnešných Laodicejských poznám niekoľko: sú úspešní, bohatí, majú domy aj autá, ústa plné chvály Božej a srdce studené ako ľad. Môj Boh je však verný Boh. Vždy bol a stále je ten istý. A večná vďaka za to, že o tom nerozhodujú moje pocity, ale Jeho charakter. Mňa nikdy nesklamal a vždy mi pomohol. Nemám dôvod od Neho odchádzať. A že tých ťažkých chvíľ už bolo a je.. Nevadí. Prijímam. Bude mi to z Božej milosti na dobré. Lebo aj keby nekvitol fík..


]


Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Středa, 24. říjen 2012 @ 17:38:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mám pocit, že pořád nechápeš, že já nemluvím o Tobě, mluvím všeobecně o učení, které zastává Leonet a ty ho hájíš.  To učení je pro určité lidi velmi nebezpečné a popírá určitou část písma. Já vím, že to není teď Tvůj problém. Ale sama jsi říkala, že to čte mnoho jiných lidí o kterých ani nevíme. Nesnažím se Tebe odradit od víry v zaslíbení. Také jim věřím a spoléhám na Boha. Ale chápu spásu trochu jinak než Ty a beru vážně i napomenutí před odpadnutím od víry.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Středa, 24. říjen 2012 @ 19:30:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Písmo pozná len márnotratného syna, ktorý sa vrátil.. Ostatní sú možno kúkoľ, alebo psy a svine, alebo uschnuté ratolesti - lebo v nich neprúdila Božia miazga.. Prečo? Lebo chceli ovocie niesť svojou silou a zabránili tomu, aby prúdila.. Tam, kde vládne telo, Duch nemá pole pôsobnosti - veríš, že Boh predsa nikoho neznásilňuje. Ja však poznám zo svojich skúseností, že život neprúdi vtedy, keď Abrahám plodí Izmaela (koná skutky tela a predbieha Boží čas); ale prúdi vtedy, keď odovzdane vo viere čaká, kým sa nenarodí Izák..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 18:16:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen


]


Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Středa, 24. říjen 2012 @ 19:18:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Byli jsme koupeni za vysokou cenu. Dobrý Pastýř si nenechá svou ovci jen tak pláchnout, popřípadě sežrat vlkovi. Jak by vypadal takový ovčinec, kde si ovce běhají, kam chtějí a pastýř s nimi nemůže nic dělat, protože prý mají svou svobodnou vůli?


]


Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 08:06:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím si, že ovce a ovčinec je jenom přirovnání. Nevím jak Ty, ale já jsem byl stvořen jako člověk, ne jako ovce. A člověk byl na rozdíl od ovce, stvořen k obrazu Božímu. Doufám, že ani Ty si nemyslíš,že obrazem Božím je ovce. A je to Bůh, kdo mi dal možnost se rozhodnout koho budu poslouchat. Adam poslechl satana, Ježíš poslechl Boha. Narodil jsem se jako potomek Adama a poslouchal satana, protože jsem ani jinou možnost neznal. A pak mi Bůh dal možnost vidět Ježíše a postavil mě před možnost změnit svého pána. Viděl jsem jak hrozný život jsem žil pod vládou satana a viděl jsem jak krásný život můžu žít s Ježíšem a tak jsem se zřekl vlády satana a jako svého Pána jsem přijal Ježíše. Bylo to mé svobodné rozhodnutí. Bůh na mne nevyvíjel žádný nátlak. Máš pravdu v tom, že člověk nemůže být absolutně svobodný, ale stále má možnost volby mezi satanem a Ježíšem. A apoštolové varují, že i člověk, který si vybral Ježíše, může od své volby odpadnout a vrátit se zátky k satanovi. Jestli jsi chytřejší a moudřejší než apoštolé, tak nevím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 09:04:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím si, že ovce a ovčinec je jenom přirovnání. Nevím jak Ty, ale já jsem byl stvořen jako člověk, ne jako ovce. A člověk byl na rozdíl od ovce, stvořen k obrazu Božímu..

Jenom přirovnání.. Preto nerozumieš!! Přirovnání.. Ty nie si ovca.. Ja som ovca Pána Ježiša. Ty máš svoju slobodu nezávislú na tom, ako Ťa pasie Pastier. Ty máš slobodu vybehnúť z ovčinca a stratiť sa, lebo keď sa tak rozhodneš, tak môžeš.

Dobrý Pastier nedovolí svojim ovečkám nikde vybehnúť a keď sa ktorákoľvek stratí, On nechá 99 a ide hľadať tú jednu stratenú. A keď ju nájde spadnutú kdesi v jame, alebo zakliesnenú kdesi medzi koreňmi stromov, v húšti lesa, On ju zoberie na ruky a vráti ju späť do ovčinca, lebo tak to Dobrý Pastier robí: On miluje svoje ovce. Dal za ne svoj život, vylial svoju svätú krv. A stráži ich verne a s láskou. Taká ovečka sa pasie tam, kde ju On dovedie a vie, ona vie, že lepšiu pastvu nikde inde nenájde, tak neuteká a nehľadá iného pastiera. Láska jej Pastiera je tým najvzácnejším, čo má. A keby predsa zvábená voňavým steblom kdesi mimo ovčinca, On ju zavráti. Lebo On vie, akí sú vlci nebezpeční a že by radi Jeho ovečky. On to vie a preto ich sám chráni. Ďakujem Bohu, že som taká nájdená ovečka.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 09:41:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Twig, nezlob se. ale Ty buď neumíš číst, nebo už jsi zaslepená. Já jsem někde napsal, že hledám jiného pastýře?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 14:18:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ja niekde tvrdím, že Ty hľadáš iného pastiera?! To už fakt nemôžem napísať nič všeobecné bez toho, aby si si to nevztiahol na seba?!? Rozvíjala som to, ako chápem, že Pán Ježiš je môj pastier a my sme Jeho ovce. Lebo si to Ty, kto tvrdí, že bol stvorený ako človek a nie ako ovca a Slovo Božie o tom, že Pán Ježiš je Dobrý Pastier a my sme Jeho ovce máš "jenom" za "přirovnání".


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 14:23:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Čo to podľa Teba znamená, že On je Pastier a my sme Jeho ovce?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 26. říjen 2012 @ 08:13:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aha už tomu rozumím. Ty všechno co je napsáno v bibli bereš doslova. To se pak nedivím, že jsi v takovém úletu. Jsi zřejmě první ovce na světě, která zná lidskou řeč a umí ovládat počítač.
Prosím, moc Tě prosím - prober se!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Pátek, 26. říjen 2012 @ 08:49:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pre Teba je ponižujúce vnímať sám seba ako ovcu Pána Ježiša? Myslíš, že si budeš musieť kúpiť zvonec na krk? ;-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 26. říjen 2012 @ 09:53:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pro mě to není ponižující, protože vím, že nejde o reálný stav, ale přirovnání, ze kterého ti, co ještě neztratili zdravý rozum, mohou pochopit, jaký má být vztah mezi nimi a Pánem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Pátek, 26. říjen 2012 @ 13:24:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..nejde o reálný stav.. Dobre vedieť.

..ti, co ještě neztratili zdravý rozum.. Tiež dobre vedieť, ako zmýšľa človek, ktorý nerozlíšil, že kniha Chatrč* nie je napísaná z Božieho ducha, ale že za jej autorom je duch new age. Ovocie lásky pochádzajúcej z neho je krásne na vzhľad, ale vnútri je plné červov. A čím viac človek do neho zahryzne, tým viac ich vylieza. Tí, ktorí sa ním nakazili, majú zdravý rozum, lebo len "blázni" sa považujú za ovce Dobrého Pastiera zrejme.

* Keď si mi ju odporučil, prvýkrát som spozornela, lebo táto kniha nemá nič s Duchom Božím. No nerozpitvávala som to. Ovocie toho ducha za ňou sa však už istý čas vyplavuje..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pátek, 26. říjen 2012 @ 19:59:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsi blázen pro Krista a to bláznivé Boží, je moudřejší než lidé;-) Ne nadarmo je psáno: Kdo nebude jako dítě, nevejde... Manželky přemýšlejí jinak než děti, asi proto si s bratrem Bylinou nerozumíme.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 18:06:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Škoda, že jsi nebyla rádcem apoštolů.
To by si to dvakrát rozmysleli i nikdy by takové věcí do svých listů nenapsali co napsali.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 09:13:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je to určitá šablona myšlení, mezi některými zde hodně rozšířená: "Dal jsem už jednou svůj život Kristua tedy už nemohu odpadnout. Kristus to nedovolí, je to součást jeho smlouvy".


Skutečnost, že někteří lidé časem od Krista odpadají, se smete tvrzením, že oni nikdy opravdově nevěřili. Že vlastně ani nikdy nebyli jeho ovce.

Veškeré varování v písmu pro křesťany před nebezpečím odpadnutí se jich tak vlastně přímo netýkají. To je adresováno "těm druhým".


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 09:16:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A máme to tu!

"Ty nie si ovca."    :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 14:44:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aplauz prosím.. :-(


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 26. říjen 2012 @ 10:09:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co jazyk, ovládáš ho?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Pátek, 26. říjen 2012 @ 13:25:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aj Ty túžiš po aplauze? :-(


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Efatha v Pátek, 26. říjen 2012 @ 21:54:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bylo napsáno člověkem:

Otázka: Kedy ovce nie sú v skutočnosti ovce? 

Odpoveď: Keď sami rozhodujú, kam pôjdu a ako sa tam dostanú. Ovce sú zvieratá, ktoré žijú v stádach. To znamená, že sa presúvajú v skupinách, a keďže nie sú, jemne povedané, veľmi inteligentné, potrebujú byť vedené. Božie slovo nám hovorí, že my ľudia sme svojou vlastnou prirodzenosťou podobní ovciam. Nie sme duchovne vnímaví, čo je následok pádu človeka; akoby sa hovorovo povedalo, sme „duchovne tupí". Preto sa potrebujeme nechať viesť. Buď budeme vedení Kristom, alebo diablom, ale niekto nás viesť bude. 

Toto všetko súvisí s používaním výrazu „prísť ku Kristovi", keďže iba pravé Kristove ovce Ho budú nasledovať. Zvoláva ich pán, ktorý ich vlastní. Lenže ovciam ako takým vôbec neprináleží rozhodovať, kto je ich pánom. Nepotulujú sa po poliach zahĺbené do myšlienok o tom, koho by si mali vybrať za pastiera. Naopak, sú vlastníctvom pastiera. On ich ako pán zvoláva a ony reagujú, keďže sú jeho. Kristus v Jánovi 6:37 vyhlásil: „Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne." Otec dáva Kristovi ovce. Dielo spasenia sa uskutočňuje v božstve, nie je to práca oviec a ovce ani nijako neprispievajú tomuto dielu. Ovce sú znovuzrodené a potom a iba potom odpovedajú na volanie Krista.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Sobota, 27. říjen 2012 @ 09:32:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...". Lenže ovciam ako takým vôbec neprináleží rozhodovať, kto je ich pánom. "...


Možná ty jsi taková "tupá ovca".  Ale ve všeobecnosti my jsme právě ty ovce, které si svého pastýře zvolí samy. Důstojnost Božího dítěte se neslučuje se stavem nesvobody a nemožnosti si sám zvolit.

Porozjímej nad volbou mezi požehnáním a prokletím v Dt 28.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 15:18:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestli ti to bude vadit, tak mi neodpovídej. Dovolím si vsoupit do diskuse svou připomínkou. Napsal jsi:

A apoštolové varují, že i člověk, který si vybral Ježíše, může od své volby odpadnout a vrátit se zátky k satanovi.

Uvědomuješ si rozdíl, mezi člověkem podle tvé definice a člověkem, který byl vybrán Ježíšem a vložen do Těla Kristova?

člověk, který si vybral Ježíše, může od své volby odpadnout a vrátit se zátky k satanovi.
 
Člověk, který byl vybrán Ježíšem a zplozen Bohem a defakto se stal dítětem Božím a pak to vírou přijal, ví, že jeho rozhodnutí nepocházelo z něho, ale z Ducha Božího v něm. Ví, že není a nebyl svobodný odmítnout Boží znovuzrození a tak defakto ani není svobodný odejít od Boha. Takový , že je spasen, neboť jeho spasení je Boží dílo a není v jeho moci (toho člověka) toto dílo zmařit.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 18:14:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To není pravda leonete.

Všechny výstrahy apoštolů před odpadnutím od Boha, od víry nejsou adresovány nějakým samozvancům jak naznačuješ, kteří si sami vybrali Ježíše (snad bez toho, že by to Ježíš akceptoval či dokonce o tom věděl), ale právě povolaným svatým, majícím účast na nebeském povolání.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 18:51:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Možná to není pravda pro tebe, ale pro mne ano. Jak jsem již mnohokrát psal Písmo je určeno všem skupinám věřících. I nemluvňatům, dětem, mládencům a otcům, jak psal Pavel, Jan a podle souvislosti i Petr. 2 Petr 3,16...jsou v nich některé těžko srozumitelné věci, které neučení a neupevnění (co znamená slovo neupevnění? Jak mu rozuníš?) lidé překrucují...Takže podle slov apoštolů jsou jejich listy určeny všem skupinám. Pavel například píše; ..my silní jsme povinni snášet slabosti těch, kteří nemají sílu,...Nebo 8 kap. 1 Korintským 7 verš: Ale ne ve všech je to poznání,..a dál 9...aby se vaše svoboda nestála kámenem úrazu pro slabé...
Někteří jsou zkrátka zatím přesvědčeni o tom, že to byli oni, kdo přijal Pána Ježíše a myslí si, že zase mohou odmítnout a vzdát se Pána. Aspoň tak to vyplývá ze slov Byliny. Jaci jsou ať si každý zjistí sám, a proto byli apoštolové postavení před takový stav a byli vedení tak, aby psali všem těmto skupinám najednou v jednom listu. Z důvodů, které nemusí být všem zřejmé, nemohli zcela otevřeně psat stylem, jaký lidé zavedli ve školách, učebnice pro každou třídu zvlášť. Nemohli například psát: Teď píšu nemluvňatům a teď například otcům, i když to někteří do určité míry učinili. Většinou jsou jejich listy promíšené bez ohledu na duchovní úroveň čtenářů. A komu je daný oddíl určen se dá zjistit pouze ze souvislostí a o čem hovoří. Zkrátka duchovní chápou rozdíly, protože jím jsou skrze Ducha rozlišovány.

PS. nemusí se ti to líbit, co jsem napsal, ale tak nějak to je.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 19:11:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

To jsou jen tvé spekulace, nic víc. Lépe bys udělal, kdybys četl Bibli bez těch spekulativních brýlí.

Jenom opakuji:
Všechny výstrahy apoštolů před odpadnutím od Boha, od víry jsou adresovány právě povolaným svatým, majícím účast na nebeském povolání.

Ať se ti to líbí nebo ne.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 19:25:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Teď spekuluješ ty, neboť ignoruješ zcela jasná slova Boží předána skrze apoštoly. I sám Pán řekl; Matouš 13,24 podobenství o koukoli, to snad znáš? A všechny listy nejsou adresovány svatým a věrným. Ty ovšem ty rozdíly nevnímáš...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 19:52:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

No schválně. Které listy nejsou adresovány povolaným svatým, ale koukolu, který nasel protivník?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 20:12:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Někde jsem někdy psal o lisetch? Nebo o některých pasážích?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 20:30:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

O lisetch jsi nepsal, to ani netvrdím. Ale o listech jsi psal. Jen se podívej.

Tak by mě zajímalo, které listy jsou adresovány koukolu  a ne povolaným svatým.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 20:41:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemáš argumenty, tak se chytáš překlepů? Jo, jo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:3 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 20:49:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

No trochu jsi to převrátil leonete.

Argumenty nemáš ty.

Tvrdil jsi:
A všechny listy nejsou adresovány svatým a věrným.

Když jsem se na to zeptal:
No schválně. Které listy nejsou adresovány povolaným svatým, ale koukolu, který nasel protivník?


Tak jsi sehral to trapné divadélko dotazem:
Někde jsem někdy psal o listech?


Ne leonete to jsi nepsal ty o listech, to se někdo podšil pod tvůj nick.
Anebo jsi to psal ty, ale nemáš argumenty. To se stává.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 21:02:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To co jsi teď provedl je podraz hodný světského člověka.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 21:05:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Leonete, obávám se, že to co tu předvádíš ty, je hodno zpřevráceného člověka, který zapře svůj nos mezi očima když je třeba.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Roseniu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 21:16:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Odpověděl jsem ti už dříve, přímo pod tímto a ty předstíráš že ne. Co k tomu dodat...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Ros (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 21:25:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Nevím o tom, že bys někde uvedl listy, které nejsou adresovány povolaným svatým, ale koukolu, který nasel protivník.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 21:29:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč tady veřejně ze sebe děláš to, co děláš? Vždyť si to můžou všichni dohledat, jak diskuse šla a co jsem ti už napsal a o čem ty předstíráš, že jsem ti nenapsal? Cítíš se dobře? Nebo už nevnímáš ten chlad ve svém srdci?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 21:35:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

To jako myslíš, že list Korintským a list Judův jsou ty listy, které nejsou adresovány svatým a věrným?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 21:48:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč překrucuješ má slova, napsal jsem to přece jinak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 21:54:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

No leonete, s tebou je debata. Lépe si povykládám se svou 4 letou vnučkou


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 22:02:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je možné, že bych si s sní také povykládal lépe. To si fakt neumíš dát dohromady pár textu Písma?
Řím. 8,1: není již žádného odsouzení pro ty, co chodí podle Ducha. Lze z toho pochopit, že ti, co chodí podle těla (viz 1 list do Korintu) čeká ještě nějaké odsouzení. Co ten člověk z 1 Kor. 5,1 ten smilník, kterého Pavel odsoudil a vydal spolu s bratry v Korintu k potrestání - satanu k záhubě těla, aby byl jeho duch spasen.
To si z toho nic nevydedukuješ? Proto když psal do Korintu, psal i o těch, co "pouze" vyznávají jméno Pána Ježíše. Ale svým životem ho zapírají. Byli součásti sboru v Korintu? Byli, a platilo o nich, že jsou věrní a svatí?

Nevím co si mám myslet o tobě, když nejsi schopen sečíst 1+1.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 22:13:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Leonete,
předně férový a rovný chlap, který je schopen sečíst 1+1, by přiznal, že se pomýlil, když tvrdil, že  všechny listy nejsou adresovány svatým a věrným.  Protože to jednoduše není pravda. Všechny listy jsou adresovány svatým a věrným.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 22:40:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nikde jsem nepsal že listy, ale pouze určité pasáže. Už ti to píšu po třetí. Proč neustále překrucuješ má slova? To se mě snažíš vyprovokovat k nějakému hněvu vůči tobě?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 26. říjen 2012 @ 05:55:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Napsal jsi toto:

A všechny listy nejsou adresovány svatým a věrným. Ty ovšem ty rozdíly nevnímáš...


O pasážích ani slovo.
Takže kdo překrucuje a lže  (už potřetí) je nabíledni.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 26. říjen 2012 @ 14:59:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
a tady bylo co?   Někde jsem někdy psal o listech? Nebo o některých pasážích?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 26. říjen 2012 @ 21:36:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

No leonete, zamotal ses do toho, že ani sám nevíš, co jsi psal a co píšeš :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Sobota, 27. říjen 2012 @ 09:50:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vím co jsem psal a kde mi vypadlo jedno slovo, napsal jsem to, ale tebe to vůbec nezajímalo. Jednal jsi jako poškrábaná gramofonová desky, Opakoval jsi dokola svou otázku. Z takovým se nedá konverzovat...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Kjubik (forrest.gump.junior@gmail.com) v Sobota, 27. říjen 2012 @ 10:57:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonete, rosmano omlouvám se, že se misím do vaši debaty. Mužů se zeptat proč se hádáte jak malí kluci?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. říjen 2012 @ 11:06:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Abychom přišli na to, co je a co není pravda :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. říjen 2012 @ 11:02:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Leonete, jsi neskutečný manipulátor.  Důkazy jsou nad slunce jasnější, ty přesto překrucuješ a lžeš.

A) V diskusi se mnou jsi o žádném slovu, co ti vypadlo, nepsal.

B) Jestli myslíš slovo "pouze", které jsi uvedl v odpovědi Bylinovi, že ti jako vypadlo z tvých otázek:

Někde jsem někdy psal o listech? Nebo o některých pasážích?
  Že tam tedy mělo být jestli tomu správně rozumím:
Někde jsem někdy psal o listech? Nebo pouze o některých pasážích?

tak to slovo stejně nic neřeší. I s tím "vypadnutým" slovem překrucuješ a lžeš.

Skutečnost je totiž taková, že
1)  Někdy jsi  o listech psal.  A sice dne 25.10.2012 v 19:25:53 hod , a to následovně:
      A všechny listy nejsou adresovány svatým a věrným. Ty ovšem ty rozdíly nevnímáš...

2)  O některých pasážích ani  "pouze" o některých pasážích jsi nikde nepsal.  Ty jsi začal zmíňovat až ve svých otázkách, co jsi to   vlastně psal.  Poprvé zde:  Někde jsem někdy psal o listech? Nebo o některých pasážích? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Sobota, 27. říjen 2012 @ 11:29:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 A všechny listy nejsou adresovány pouze svatým a věrným. Ty ovšem ty rozdíly nevnímáš...

A to je všechno. Později jsem ti přece několikrát psal o například tom, že v církvích jsou tělesní, smilníci a tak Pavel musel do Korintu psát "spolu se všemi, kteří ..vzývají jeméno PJK." Ale ty si do asi nedovedeš dát dohromady a učinit správný závěr. A za to já nemůžu...]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. říjen 2012 @ 11:47:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Dost ti to trvalo, ale jsem rád, že nakonec přiznáváš, (trochu sice zamlženě), že jsi o listech psal, o čemž jsme se dohadovali a že jsi zbytečně tím popíráním, že by jsi o listech psal, tou tvou otázkou "Někde jsem někdy psal o listech?",  ztropil toto divadélko.


Vypadá ta diskuze blbě, ale pro mě aspoň je poučná do budoucna, pro případné další diskuse s tebou - trochu více vidím do způsobu tvého uvažování, argumentací a postojů a lépe vím, co se dá eventuálně očekávat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 26. říjen 2012 @ 08:22:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonete podívej se na svůj komentář z 19.25.53 . Už asi ani nevíš co píšeš. To bude zřejmě tím, že všechno co děláš, dělá v tobě kristus a ty už nežiješ a tak ani nemůžeš vědět co píšeš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 26. říjen 2012 @ 15:04:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A četl jsi celé to vlákno? A co tady:  Někde jsem někdy psal o listech? Nebo o některých pasážích?

Text, který mi tady ukazujete je neúplný, mělo tam být slovo "pouze". Tak jsem to měl v paměti, a když jsem to psal, slovo "pouze" se vytratilo. Později jsem to vysvětlil, ale to jak vidno už nikoho z vás nezajímá.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:3 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. říjen 2012 @ 08:00:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

No, leonete, jestli takovým způsobem píšeš i své články, tak to je třeba dát si obzvlášť pozor na to, co v nich je či mělo správně být.
Navíc když později už nic nevysvětluješ.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:3 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. říjen 2012 @ 08:14:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Leonete, domníváš se, že tvé vysvětlovací schopnosti či způsoby jako na učitele jsou dostatečné?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 20:21:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
1 Kor. 1,2...spolu se všemi, kteří na kterémkoliv místě vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista...
 
List Judův, 4: neboť se vlodili někteří lidé...

A další si najdi sám.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 20:31:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

To potom ale leonete nevíš, co znamená být adresát.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 20:41:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já nevím věcí...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:3 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 20:43:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

No, je to někdy vidět.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. říjen 2012 @ 21:30:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Mýlíš se ještě leonete v této věci:1 Kor. 1,2...spolu se všemi, kteří na kterémkoliv místě vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista...
 

Proto když psal do Korintu, psal i o těch, co "pouze" vyznávají jméno Pána Ježíše. Ale svým životem ho zapírají. Byli součásti sboru v Korintu? Byli, a platilo o nich, že jsou věrní a svatí?Ta formulace v oslovení v úvodu listu Korintským "spolu se všemi, kteří na kterémkoliv místě vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista"
vůbec neznamená, že jsou to lidé, kteří "pouze" vyznávají jméno Pána Ježíše ale svým životem ho zapírají.

Vůbec nechápu, jak jsi k takovému překroucení Písma mohl přijít.
Za prvé:
 mluví se zde o těch, co vzývají jméno Pána Ježíše, ne o těch, co "pouze" vyznávají jméno Pána Ježíše ale svým životem ho zapírají. To sis prostě vymyslel a překroutil.

Za druhé:
Z kontextu je jasné, že se vůbec nejedná o nepovolané, nesvaté a nevěrné jak sugeruješ.
Viz:
Pavel, z vůle Boží povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sosthenés
církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, ať jsou shromážděni kdekoliv, jinde či u nás:
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
Stále za vás Bohu děkuji pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši;
on vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání.
Neboť svědectví o Kristu bylo mezi vámi potvrzeno,


Pavel jen říká, že

1) adresuje list církví v Korintu, i všem jiným (mimo Korint) kteří se spolu shromažďují a vzývají Pána. (dalo by se z toho usoudit, že ten list mají postoupit i těm mimokorintským).  A i těm mimokorintským (Pavel je nerozlišuje) přeje milost Boží a stále za ně děkuje pro milost Boží, která jim byla dána v Kristu Ježíši, který je obohatil ve všem, v každém slovu i každém poznání. A to by těžko mohl Pavel tvrdit o nepovolaných a nesvatých, kteří se ho svým životem zapírají.

2) anebo je to pozdrav pro Korintské od Pavla, Sosthena spolu se všemi, kteří
na kterémkoliv místě vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 27. říjen 2012 @ 22:22:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
leonete, ty myslíš, že adresáti 1. listu Korintským - ti, kdo vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, jsou koukol?

Sk 9:13-14 Ananiáš odpověděl: „Pane, slyšel jsem o tomto muži (Saulovi - budoucím Pavlovi) od mnohých lidí, kolik zla učinil tvým svatým v Jeruzalémě. Také zde má od velekněží plnou moc spoutat všechny, kteří vzývají tvé jméno.“

Že by velekněží poslali Saula z Tarsu do Damašku vytrhat koukol?

1Tm 2:22 Utíkej před mladickými žádostmi, usiluj o spravedlnost, víru, lásku, pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce.

Že by měl Timoteus usilovat o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s koukolem?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 28. říjen 2012 @ 13:24:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nečetl jsi všchno a tak činíš mylné závěry. Ne.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:3 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 28. říjen 2012 @ 13:31:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nečetl jsem zřejmě všechno, proto jsem neučinil žádný závěr, jen jsem se ptal, protože mi to k tobě nesedělo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 28. říjen 2012 @ 13:38:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vždy když někdo vythne něco ze souvislosti dopadne to stejně. Špatně.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 28. říjen 2012 @ 14:13:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Willy, nezlob se, že ti to musím takto říct - ale teď ti leonet i nám všem tady bezostyšně lže.  Takové situační mlžení. Protože tuší, že by z toho těžko vybruslil.
Přečti si to vlákno celé a uvidíš.


Celá ta diskuse s ním byla právě o tom, že údajně apoštol nepíše všechny listy pouze povolaným svatým, ale i nepovolaným nesvatým, těm, kteří tvoří v církvi koukol.

Říká:
...ignoruješ zcela jasná slova Boží předána skrze apoštoly. I sám Pán řekl; Matouš 13,24 podobenství o koukoli, to snad znáš? A všechny listy nejsou adresovány svatým a věrným. Ty ovšem ty rozdíly nevnímáš...

A jako příklad právě uvádí 1 K 1,2...spolu se všemi, kteří na kterémkoliv místě vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista...]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 28. říjen 2012 @ 14:34:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, já jsem právě také nabyl toho dojmu, rosmano,

a nejen z toho jediného tebou míněného komentáře, na který jsem reagoval, že to tak leonet může myslet, ale raději jsem se ho nejprve zeptal, protože kdyby to bylo tak, jak naznačuješ, byl by to docela průšvih.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 18:56:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dodatek: někde jsem napsal něco o samozvancích? To je pouze tvá dedukce. Asi proto, že nerozlišuješ zcela přesně, co píšu. Nedovolil bych si někoho, kdo vyznává Ježíše svým Pánem, nazvat samozvancem.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 26. říjen 2012 @ 12:27:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takhle Leonete, jak Ty to popisuješ si vybírá děti satan. Ten se nikoho na nic neptá. Dovedeš si představit milujícího ženicha, který se své nevěsty ani nezeptá jestli ho chce? Měl první Adam možnost volby - měl. Měl druhý Adam možnost volby - měl. A já, jsem díky jemu a jeho dílu tu možnost  měl a mám taky. Opravdový vztah lásky je založen na dobré a společné vůli obou partnerů.Mému znovuzrození předcházelo uvědomění si jaký jsem já hříšný a jaký je Ježíš svatý. Ale teprve až když jsem vyznal Ježíše jako svého Pána jsem prožil znovuzrození a poté křest v Duchu. Bůh se mnou nečinil nic proti mé vůli a i nyní ho poslouchám dobrovolně z vděčnosti a lásky. Ale když vychladne láska, nezbývá než jistotu, kterou ona dává, nahradit jistotou vyčtenou z písma.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 26. říjen 2012 @ 15:07:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Někdo ti zpochybňuje tvé zážitky? Jen ti píšu, že mám jiné a toť vše, a pokud si pamatuji svědectví mnohých tady, tak mají podobné zkušenosti.  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 26. říjen 2012 @ 07:49:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč teda Bůh takto nezachrání všechny? Podle jakého klíče vybírá ty, které chce spasit? Tak z tohodle pramení ta tvoje jistota?
Nezlob se, ale tímto prozrazuješ o sobě, že sice znáš písmo, ale jeho Tvůrce ani trochu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 26. říjen 2012 @ 15:21:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Možná víš, že Bůh se zjevuje skrze své Písmo. On je především Bůh a nemusí se nikoho ptát na to, co dělá. Viz tento text Písma:
Římanům 9,20-21.
Člověče, co vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor svému tvůrci: „Proč jsi mě udělal takto?“ Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci, aby z téže hroudy udělal jednu nádobu ke vznešeným účelům a druhou ke všedním?

Už jsme ti to s ferou psali, ale ty to nějak ignoruješ. A určitě znáš tento známý text z Matouše 16,17:
Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.

Nevím jak ty tato místa chápeš, ale výklad je tento: Nikdo neuvěří v Ježíše Krista dokud mu ho Otec v nebi nezjeví v jeho srdci.
I další místa Písma toto potvrzují. Víru člověka vždy musí předcházet zjevení Boha Otce. A co Otec zjevuje? Viz 16 verš:
Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“

Můžeš si myslet co chceš, ale toto jsou Biblická fakta. Nikdo neuvěřil v Ježíše dříve, dokud mu Otec nezjevil kdo Ježíš je.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 26. říjen 2012 @ 19:14:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonete, v tomhle já s Tebou naprosto souhlasím. Jenže jedna věc je vidět vírou zjeveného Ježíše a druhá věc je ho přijmout jako svého Pána. To za Tebe nikdo neudělá. Dokud jsem to neudělal, mé hříchy ze mě nebyly sejmuty a nedostal jsem Ducha svatého.            Mohl by sis odpustit uštěpačné narážky, ale to bys nebyl Leonet, že?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 26. říjen 2012 @ 19:46:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Znáš jeden ze základních biblických principů? Jestli je něco v Bibli napsáno v nějakém pořadí, tak to má svůj zásadní význam. Nelze toto pořadí přehodït a tvrdit, že to je pravda. Jestli Pán říká, že víru musí předcházet zjevení od Otce, tak to nejde naopak.
Když máš tak rád přirovnání, tak ti také jedno uvedu.

Když se tví rodiče rozhodli tě zplodit, ptali se tě nejdříve na tvůj nazor? Je to absurdní? Stejně absurdní je tvá argumentace.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Efatha v Pátek, 26. říjen 2012 @ 20:57:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bylo psáno Leonetem: 
 Jestli Pán říká, že víru musí předcházet zjevení od Otce, tak to nejde naopak. 
Když máš tak rád přirovnání, tak ti také jedno uvedu. 

Když se tví rodiče rozhodli tě zplodit, ptali se tě nejdříve na tvůj nazor? Je to absurdní? Stejně absurdní je tvá argumentace. 
Je psáno Efathou: 

Amen Leonete. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Efatha v Pátek, 26. říjen 2012 @ 21:15:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je psáno:
16 [..]  Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás,


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 26. říjen 2012 @ 23:18:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Daleko absurdnější je představa, že Bůh stvoří člověka, pak  ho nechá rozhodnout se pro hřích, skrze něj jsou pak všichni v hříchu a pak jen některé z hříchu vysvobodí aniž by se jich ptal, bez jejich vědomí a ostatní zlikviduje v ohnivém jezeře. No pokud s takovým bohem chceš žít, já Ti ho neberu, ale můj Bůh je spravedlivý a milující, ten takové věci nedělá.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Efatha v Sobota, 27. říjen 2012 @ 08:31:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
12  všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden.

2: Timoteus 2, 25 [..]   Snad jim dá Bůh, že se obrátí, poznají pravdu


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Sobota, 27. říjen 2012 @ 09:26:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Již několikrát jsem tady čtenáře upozorňoval, že existuje možnost klánět se ne skutečnému Bohu, ale své představě boha.

Iz.55,8-11: „Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše. Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.“

PS. že máš nějaké představy o tom, jak bude pokračovat budoucnost je pěkné, ale odpovídají tvé představy tomu, co bude a jak to bude?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Neděle, 28. říjen 2012 @ 08:23:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestli Ti to nedochází, tak jsi na tom stejně jako ostatní věřící. Také se klaníš podobě Boha která je určena mírou Tvého poznání. Nebo Ty už jsi poznal Boha v celé jeho velikosti?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 28. říjen 2012 @ 13:28:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty mě zkoušíš zda znám Písmo? Asi jo, když se tak ptáš. Boha nelze úplně poznat. Jen do té míry, kterou zjeví. Anebo možná nesouhlasíš se suverenním rozhodnutím Boha někomu zjevit více, než jinému?

Že by závist a nesouhlas?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:3 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pondělí, 29. říjen 2012 @ 09:02:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neposuzuj mne podle sebe. Je snad někde napsáno, že znáš Boha více než já? Nebo si to jen domýšlíš?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 29. říjen 2012 @ 19:34:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Víš jak se pozná jak kdo zná Boha? Zcela jednoduše. Bůh nabízí milost každému, ale ne každý ji zcela přijímá. V životě každého věřicího přichází okamžik, kdy mu Bůh zjeví jeho stav před Pánem. A takový už potom ví, že nemá Bohu co nabídnout a nezbývá mu nic jiného, než pouze spoléhat na Boží milost v Kristu Ježíši!
Každý musí dospět do stejného stupně poznání jako apoštol Pavel v 7 kapitole Římanům. A teprve potm může vstoupit na cestu poslušnosti Ducha. A každý kdo tím prošel bezpečně pozná na vyjadřování věřicího zda už tímto poznáním prošel.
Takže ti můžu odpovědět: Ano, je to někde napsáno. Nesmazatelně v srdci člověka, který byl Bohem poznán!

Pochopitelně si nedělám  iluze o tom, že pochopíš co jsem ti právě napsal. Určitě to pochopíš jinak a překroutíš. Ovšem ani tím nezklameš, neboť jinak ani nemůžeš, dokud nebudeš poznán Bohem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Sobota, 27. říjen 2012 @ 09:34:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bylino.

V základním postoji k Bohu máme k sobě velice blízko.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Neděle, 28. říjen 2012 @ 08:17:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vím o tom. Ale naprosto se rozcházíme v otázce znovuzrození, křtu a svátostí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 26. říjen 2012 @ 10:26:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takhle, jak Ty to popisuješ si vybírá děti satan. Ten se nikoho na nic neptá. Dovedeš si představit milujícího ženicha, který se své nevěsty ani nezeptá jestli ho chce? Měl první Adam možnost volby - měl. Měl druhý Adam možnost volby - měl. A já, jsem díky jemu a jeho dílu tu možnost  měl a mám taky. Opravdový vztah lásky je založen na dobré a společné vůli obou partnerů.Mému znovuzrození předcházelo uvědomění si jaký jsem já hříšný a jaký je Ježíš svatý. Ale teprve až když jsem vyznal Ježíše jako svého Pána jsem prožil znovuzrození a poté křest v Duchu. Bůh se mnou nečinil nic proti mé vůli a i nyní ho poslouchám dobrovolně z vděčnosti a lásky. Ale když vychladne láska, nezbývá než jistotu, kterou ona dává, nahradit jistotou vyčtenou z písma.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 26. říjen 2012 @ 15:23:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nezapoměl jsi na nejméně jednu věc? Ty nejsi nevěsta, ale tou je Církev. Nevychází potom tvá další argumentace z vadné premisy?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Pátek, 26. říjen 2012 @ 15:33:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty nejsi nevěsta, ale tou je Církev - ale ne celá, jen vítězní věřící svatí!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 26. říjen 2012 @ 15:48:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobře, o tom se s tebou nebudu přít. Ale fakta jsou jasná. Viz 17 kap. Janova evangelia. 
2 verš - ...aby všem těm, které jsi mu dal...
6 verš - ..které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a...
9 verš - ...ale za ty, které jsi mi dal, protže jsou tvoji...

atd. Nikde se tady neříká, že by se Otec nejdříve někoho ptal, ale pouze se konstatuje, že patřili Otci. A dal to nebudu rozvádět.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Pátek, 26. říjen 2012 @ 16:38:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
... pouze se konstatuje, že patřili Otci. A dal to nebudu rozvádět. Však také není třeba. Toho se má poznámka netýkala.:-)]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 26. říjen 2012 @ 19:51:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Všichni ti, o kterých Ježíš mluví, předtím patřili satanu. Teprve přijatou milostí se stali Božími dětmi a patří Otci. Pochop, že Bůh nežije v čase a tudíž ví vše co se stalo i co se teprv stane. Takže Bůh ví, kdo jsou jeho děti, i když v čase tohoto světa se pro něj ještě nerozhodli. Neznamená to, že by se stali jeho dětmi proti své vůli. On to jen ví z našeho hladiska času dopředu, kdo přijme jeho nabídku. To je podle mého význam toho, že je předzvěděl.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Efatha v Pátek, 26. říjen 2012 @ 21:03:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
bylina píše: 
On to jen ví z našeho hladiska času dopředu, kdo přijme jeho nabídku.


Písmo píše: 

20 [..]  A Izaiáš má odvahu říci: ‚Dal jsem se nalézti těm, kteří mě nehledali, dal jsem se poznat těm, kteří se po mně neptali.‘ 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 26. říjen 2012 @ 22:27:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Dal jsem se nalézti těm, kteří mě nehledali, dal jsem se poznat těm, kteří se po mně neptali.‘
A když se o mně mimoděk dozvěděli, přijali mou nabídku.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Efatha v Sobota, 27. říjen 2012 @ 08:21:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
14  Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:3 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. říjen 2012 @ 08:23:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Efatho, že ty jsi kalvinista?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:3 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. říjen 2012 @ 08:33:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Efato, jak to vidíš, mohou pohané přijmout Evangelium?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Efatha v Sobota, 27. říjen 2012 @ 08:38:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
6  Ne že by slovo Boží selhalo. Vždyť ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou Izrael,


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. říjen 2012 @ 08:49:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Efato, když už odpovídáš jen biblickými verši, tak odpověz biblickým veršem, jestli pohané mohou přijmout Evangelium. Tak aby to bylo jednoznačné - jestli mohou nebo nemohou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Roseniu (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Efatha v Pondělí, 29. říjen 2012 @ 05:47:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
27 [..]  A Izaiáš prohlašuje o Izraeli: ‚Kdyby bylo synů Izraele jako písku v moři, jen zbytek bude zachráněn, 
28 [..]  neboť Hospodin vykoná svůj soud na zemi rychle a úplně.‘ 
29 [..]  A jak to Izaiáš předpověděl: ‚Kdyby nám Hospodin zástupů nenechal aspoň símě, bylo by to s námi jako se Sodomou, Gomoře bychom byli podobni.‘ 
30 [..]  Co tedy nakonec řekneme? To, že pohanští národové, kteří neusilovali o spravedlnost, spravedlnosti dosáhli, a to spravedlnosti z víry; 
31 [..]  Izrael však, který usiloval o spravedlnost podle zákona, k cíli zákona nedospěl. 
32 [..]  Proč? Protože nevycházel z víry, nýbrž ze skutků. Narazili na kámen úrazu, 
33 [..]  jak je psáno: ‚Hle, kladu na Siónu kámen úrazu a skálu pohoršení, ale kdo v něho věří, nebude zahanben


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Ros (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Efatha v Pondělí, 29. říjen 2012 @ 05:51:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
2:11 Proto pamatujte, že vy, kdysi tělem pohané – které takzvaná obřízka na těle, učiněná rukou, nazývá neobřízkou – jste byli v té době bez Krista, odcizení od společnosti Izraele, cizí vzhledem k zaslíbeným smlouvám, nemající naději a bez Boha na světě. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Efatha v Pátek, 26. říjen 2012 @ 22:07:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je psáno:27 [..]  ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné; 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 26. říjen 2012 @ 19:39:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale ta církev vznikla z Těch, co osobně a dobrovolně přijali Ježíšovu nabídku žít s ním a mít ho jako svou Hlavu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 26. říjen 2012 @ 19:40:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přečti si, co jsem napsal willymu a tam máš slovo Boží.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Efatha v Pátek, 26. říjen 2012 @ 22:03:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
bylina píše:

.Mému znovuzrození předcházelo uvědomění si jaký jsem já hříšný a jaký je Ježíš svatý. Ale teprve až když jsem vyznal Ježíše jako svého Pána jsem prožil znovuzrození a poté křest v Duchu. 


Písmo píše: 
1K 2,14  Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pondělí, 29. říjen 2012 @ 09:05:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bratr Efatha nerozumí slovům bílého muže, Howgh.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 26. říjen 2012 @ 12:20:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Takhle, jak Ty to popisuješ si vybírá děti satan. Ten se nikoho na nic neptá. Dovedeš si představit milujícího ženicha, který se své nevěsty ani nezeptá jestli ho chce? Měl první Adam možnost volby - měl. Měl druhý Adam možnost volby - měl. A já, jsem díky jemu a jeho dílu tu možnost  měl a mám taky. Opravdový vztah lásky je založen na dobré a společné vůli obou partnerů.Mému znovuzrození předcházelo uvědomění si jaký jsem já hříšný a jaký je Ježíš svatý. Ale teprve až když jsem vyznal Ježíše jako svého Pána jsem prožil znovuzrození a poté křest v Duchu. Bůh se mnou nečinil nic proti mé vůli a i nyní ho poslouchám dobrovolně z vděčnosti a lásky. Ale když vychladne láska, nezbývá než jistotu, kterou ona dává, nahradit jistotou vyčtenou z písma.


]


Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 23. říjen 2012 @ 21:23:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

No, Momonko, to je fakt hrozné pomýšlení, jak se takový apoštol Pavel chová, jak stejná břemena, která si v nevědomosti naložil na bedra, přikazuje v ep. Židům pod pohrůžkou ztráty dědictví nést i ostatním svým sourozencům. Píše jim:
 • Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha.
 • 13Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono ‚dnes‘, aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, nezatvrdil.
 • 14Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce.

V epišole Římanům:
 • Řekneš snad: Ty větve byly vylomeny, abych já byl naroubován.
 • 20Dobře. Byly vylomeny pro svou nevěru, ty však stojíš vírou. Nepovyšuj se, ale boj se!
 • 21Jestliže Bůh neušetřil přirozených větví, tím spíše neušetří tebe!
 • 22Považ dobrotu i přísnost Boží: přísnost k těm, kteří odpadli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet. Jinak i ty budeš vyťat,

stejně tak Jakub.Nebo Petr:
 • Jestliže tedy ti, kdo poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista unikli poskvrnám světa, znovu se do nich zapletou a podlehnou jim, budou jejich konce horší než začátky.
 • 21Bylo by pro ně lépe, kdyby vůbec nebyli poznali cestu spravedlnosti, než aby se po jejím poznání odvrátili od svatého přikázání, které jim bylo svěřeno.
 • 22Přihodilo se jim to, co říká pravdivé přísloví: ‚Pes se vrátil k vlastnímu vývratku‘ a umytá svině se zase válí v bahništi.]


Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: helena v Středa, 24. říjen 2012 @ 07:02:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
zdali si tu někdo myslí,
že ap Pavel měl lehkou službu, mezi židovskými spolubratry, nebo snad Jakub?
že by nadával P. do psů, kdyby se to snad nehodilo? nebo, žeby snad nevěděl, že jen ON vyvádí ze žaláře, před strážným, který zamyká a bdí?
Pavel VÏROU věděl mnohé, co dnes chybí všem "kazatelům" spravedlnosti, kteří nechápou co Pavel říká, protože to vypadá, že skutkařům zákoníkům přitakává!, ale to se NEDĚJE!
Ono stále platí, že kdo je čistý v Kristu, potřebuje pouze smýt prach z cesty, jinak VÍCE OPRAVDU NEPOTŘEBUJE!
Nech PÁN dá, abychom se scházeli u JEHO VEČEŘE, jejíž podstatu známe a s vděčností JEHO nepřetržitou péči přijímáme!    


]


Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Středa, 24. říjen 2012 @ 10:04:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Napadá mě něco o hrachu a stěně. Leonet a jeho ženská družina, mi připomínají dav, který křičel hosana synu Davidovu a za pár dní křičel ukřižuj. U Twig už jsem to zažil.


]


Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: helena v Středa, 24. říjen 2012 @ 10:48:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ona trocha otušíku se hodí, jen se TREFIT


]


Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Středa, 24. říjen 2012 @ 14:27:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
???


]


Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Středa, 24. říjen 2012 @ 17:42:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Časem to pochopíš.


]


Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Středa, 24. říjen 2012 @ 19:11:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já měla na mysli zákonnictví. Helena by mohla vyprávět, viď Helo? Řekni, jak sis v sobotu nesměla ani usmažit vajíčka...


]


Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: helena v Sobota, 27. říjen 2012 @ 09:42:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
drahá Momon,
děti dostaly výprask, když chtěly pohádku v sobotu odpo a ty větší, mezi které jsem patřila, se bály i jen o ta vejce si požádat, pro porušení přikázání!
 Když jsem jednou usmažila v so na louce najité žampiony jako smaženici, vše šlo přede mnou okamžitě do wc; to už jsem byla vdaná a můj na to vzpomíná v šoku dodnes...
Strachu a hrůzy bylo mezi všemi MOC a MOC a všichni na sebe donášeli, co kdo, kde snědl a co kde řekl...
jako puberťačka i pak studentka, jsem nehůře nesla "ústrojovou kázeň"!


]


Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Sobota, 27. říjen 2012 @ 09:48:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdysi na vojně byl jeden takový a málem skončil v Sabinově. V sobotu vždy byl uklídový den a on nechtěl nic dělat. Nakonec ho raději přemístili tam, kde nehrozilo, že bude porušovat sobotu. Dá se říct, že ho svým způsobem zachránili před dvěma roky vojenského kriminálu. Pokud si dobře pamatuji byl z Ostravy. Jméno už né.  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: C. O. Rosenius ku Gal 4:30 (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: helena v Sobota, 27. říjen 2012 @ 11:32:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ahoj leonete,
dneska casd na Vinohradech pořádá přednášky o DESATERU BEZ MORALISOVÁNÍ...
že se nestyděj podvodníci, neviděj si na špičku nosu, držej basu s proudem, protože chtěj restituce za seminář krč...a jiné a jiné majetky, které jim ovečky dávno zaplatily a dávno, dávno tomu darovaly!
a pánům kazatelům, kteří o evangeliu nemají ponětí, rekonstruují dnes byty milionovými penězi, my jen platili a tlačili se v 1+1 a oni bydleli hřáli se za naše!
NIC SE NEZMĚNILO A MĚNIT NEBUDE! to je desatero v praxi 


]


Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: helena v Úterý, 23. říjen 2012 @ 07:00:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
BŮH je DUCH, tedy narození z DUCHA je narození z BOHA!Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Středa, 24. říjen 2012 @ 18:20:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale chápu spásu trochu jinak než Ty a beru vážně i napomenutí před odpadnutím od víry./tvrdi bylina twig/

Tvrdievate, ze mate v sebe Ducha Pravdy a taketo vazne veci a aj ine,  chapete nielen vy dvaja, ale  mnohi ini  odlisne. Duch Bozi sa predsa  nemyli a hlasa vzdy to iste ucenie.Tam kde su odlisne nazory na Bozie slova,/aj po studiu Biblie/ tam nie je Bozi duch ale diabolsky.


No a leonet a jeho druzina si v niecom padli do noty,ale su to vacsinou vsetko iba bludy premiesane s pravdami a polopravdami,/a nielen v ramci tohto clanku a nielen u nich ale celkove napr. medzi Gregom a leonetom a mohla by som menovat dalsich/ a to je zase jasne, ze Bozi Duch pravdy sa takto neprejavuje.


A tak blud bojuje s bludom, alebo niekedy aj s pravdou, a vsetko je to jedna velka tragedia ludi, ktori,su zvedeni satanom

 Nech vas nas drahy Pan Jezis zachrani.
Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Středa, 24. říjen 2012 @ 19:15:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Apoštol Pavol napomenul Petra; Pán Ježiš bol sklamaný z toho, ako sa učeníci medzi sebou dohadovali, kto z nich je väčší - to je realita, Dagmara. Slepá poslušnosť naordinovanému výkladu svedčí možno viac o pohodlnosti veriť, ako mi nadiktujú, než o jednote. To je otázka uhlu pohľadu.


]


Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 14:22:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Pán Ježiš bol sklamaný z toho, ako sa učeníci medzi sebou dohadovali, kto z nich je väčší - to je realita, Dagmara. Slepá poslušnosť naordinovanému výkladu svedčí možno viac o pohodlnosti veriť, ako mi nadiktujú, než o jednote. To je otázka uhlu pohľadu.
Toto je ale priklad, kedy apostoli ukazali svoju povahu,toto nie je hadka o ucenie . Obaja apostoli hlasali vzdy to iste ucenie, lebo Duch Svaty uci  vzdy jedno a to iste ucenie a robi to aj rkc lebo ucenie ma od Ducha Svateho. Vy vsak hlasate kazdy nieci ine a ani po studiu Biblie nemate jasno. Takto Bozi Duch nejedna.]


Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 14:54:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rkc síce hlása jedno učenie, s obmenami sem-tam, ale to nie je učenie Kristovo. On učil o jednej dokonalej obeti svojho vlastného fyzického tela a o svojej vyliatej krvi, ktorá sa prijíma vierou; rkc vystavuje a uctieva eucharistiu. On bol Bohom Otcom ustanovený za veľkňaza na spôsob Melchisedeka; rkc má najvyššieho kňaza v pápežovi, hoci ho vysvetľuje ako viditeľnú hlavu, lebo tá "neviditeľná" je v nebi. On Máriu nevyzdvihoval nad ostatných, ale postavil ju na roveň všetkým ostatným služobníkom Božím, ktorí činia vôľu Otca v nebesiach; rkc ju vyzdvihla do nebies aj s telom, urobila ju nepoškvrnene počatou a pred jej sochami sa mnohí členovia tohto náboženského spolku kľačiac modlia.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 15:18:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rkc síce hlása jedno učenie, s obmenami sem-tam, ale to nie je učenie Kristovo. On učil o jednej dokonalej obeti svojho vlastného fyzického tela a o svojej vyliatej krvi, ktorá sa prijíma vierou; rkc vystavuje a uctieva eucharistiu. On bol Bohom Otcom ustanovený za veľkňaza na spôsob Melchisedeka; rkc má najvyššieho kňaza v pápežovi, hoci ho vysvetľuje ako viditeľnú hlavu, lebo tá "neviditeľná" je v nebi. On Máriu nevyzdvihoval nad ostatných, ale postavil ju na roveň všetkým ostatným služobníkom Božím, ktorí činia vôľu Otca v nebesiach; rkc ju vyzdvihla do nebies aj s telom, urobila ju nepoškvrnene počatou a pred jej sochami sa mnohí členovia tohto náboženského spolku kľačiac modlia.

.Rkc vzdy hlasala to iste ucenie a to bez obmien.

Jezis je v Eucharistii, preto ju uctievame
-Ak nebudete jest moje telo a pit moju krv, nebudete mat v sebe zivot.
Jezis ti hovori, ze nemas v sebe zivot ak to nerobis.

papez nie je nas najvyssi knaz, on je sluha sluhov Bozich, taky ma titul. my nerozoznavame vyssich a nizsich knazov.

Maria je neposkvrnene opocata a je nanebovzata, lebo nas o tom uci Duch Svaty v Biblii. Staci si precitat clanky ktore som o tom sprostredkovala, kde su aj Biblicke citaty. Ak pred jej sochou ci obrazom klacime,nevzdavame jej tym Bozsku uctu ale ludsku. Klacat sa da aj pred clovekom.

Twig darmo bojujes proti Bohu a jeho rkc cirkvi...a brany pekelne ju nepremozu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 15:56:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Boj proti náboženským spolkom a učeniam ľudí nie je boj proti Bohu. Rkc nikto premáhať nemusí - ona sa sama vzdala, keď spojila politickú moc s náboženskou.


]


Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 14:27:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Pán Ježiš bol sklamaný z toho, ako sa učeníci medzi sebou dohadovali, kto z nich je väčší - to je realita, Dagmara. Slepá poslušnosť naordinovanému výkladu svedčí možno viac o pohodlnosti veriť, ako mi nadiktujú, než o jednote. To je otázka uhlu pohľadu.

Toto ale nie je priklad hadky o ucenie, Vy sa vsak hadate o ucenie a mate v zavaznych veciach aj po studiu Biblie rozlicne mienky.
Je napisane, ze je jedno ucenie, preto aj rkc vedena Bozim Duchom hlasa jedno ucenie.
vy tych uceni mate mnoho. Takto Bozi Duch nejedna.


]


Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Legulda v Středa, 24. říjen 2012 @ 20:02:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale z Tvého příspěvku nevychází žádná ekumenická láska, tak jako od poutnicka nebo oka! Takže vlastně píšeš sama o sobě; jsi jiného učení než poutnick a oko.... :-)
Ale vážně, Boží slovo připouští určité rozdíly a nedokonalost v učení Božího lidu. Např. Sk 21,18-25 spolu s Gal 2,7-10, a nebo Řím 14. kap. a určitě i jiné verše.  
Nejsme spaseni pro kvalitu učení, ale pro oběť a krev Pána Ježíše Krista. Vždyť stále ještě poznáváme částečně, ale přijde doba a my poznáme plně, viz 1Kor 13,9 a 12.


]


Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 10:50:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen.


]


Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 14:36:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale vážně, Boží slovo připouští určité rozdíly a nedokonalost v učení Božího lidu. Např. Sk 21,18-25 spolu s Gal 2,7-10, a nebo Řím 14. kap. a určitě i jiné verše.  
Nejsme spaseni pro kvalitu učení, ale pro oběť a krev Pána Ježíše Krista. Vždyť stále ještě poznáváme částečně, ale přijde doba a my poznáme plně, viz 1Kor 13,9 a 12.
ja hovorim o zavaznych rozdieloch, v tych nemate jasno.Je len jedno ucenie, to hovori Boh v Biblii.Ak verite v bludne ucenia, tak si budete mysliet, ze ste spaseni a zomriete vo svojich bludoch.
]


Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 14:41:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kríž na Golgote, krv Pána Ježiša Krista a obeť Jeho tela nie je bludné učenie, betma.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 14:53:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kríž na Golgote, krv Pána Ježiša Krista a obeť Jeho tela nie je bludné učenie, betma.
 
Aj ked Kríž na Golgote, krv Pána Ježiša Krista a obeť Jeho tela nie je bludné učenie,  moze sa stat, ze sa vas to nebude tykat,
lebo hlasat vela odlisnych uceni a ni e jedno, tak ako to tvrdi Bozi duch v Biblii,nie je od Boha.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 15:05:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty nie si zodpovedná za ostatných, betma, ale za seba. Pre každého platí: musíte sa znova narodiť. Preto skúmaj seba samú, či stojíš v slobode, ktorou Syn Boží oslobodzuje. Hodina smrti prichádza aj v spánku - to sa Ti ľahko môže stať, že sa zobudíš a už bude neskoro veriť Jemu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 15:32:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty nie si zodpovedná za ostatných, betma, ale za seba. Pre každého platí: musíte sa znova narodiť. Preto skúmaj seba samú, či stojíš v slobode, ktorou Syn Boží oslobodzuje. Hodina smrti prichádza aj v spánku - to sa Ti ľahko môže stať, že sa zobudíš a už bude neskoro veriť Jemu.
,Ja  splnam,co pan Jezis chce, Chodte a hlasajte evanjelium vsetkemu stvoreniu.
pan Jezis ma znovuzrodi pri krste,preto sa nanho spolieham, zijem s nim a v nom,v jeho pritomnosti ci vo dne ci v noci.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 15:39:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oprava- Pan Jezis ma znovuzrodil pri krste


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 15:51:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To ovšem, Dášo, věříš lži a bludu!


]


Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Středa, 24. říjen 2012 @ 19:56:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Efezkým 1,1: ...svatým a věrným v Kristu Ježíši...Budete-li klást důraz pouze na "svátost a věrnost", přečetli jste text špatně. Neboť tato slova nelze oddělit od "v Kristu Ježíši." Pouze v Kristu Ježíši přebývá svátost a věrnost!

Efezkým 2,1-7: I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k nim kdysi patřili; žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni! Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši.

Všimáte si toho minulého času? 
Proč tady Pavel používá minulý čas, když jinde pry podmiňuje naše spasení nějakými podmínkami? Že by snad se pletli překladetelé biblí?   
Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Středa, 24. říjen 2012 @ 21:08:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Efezkým 1,1: ...svatým a věrným v Kristu Ježíši...Budete-li klást důraz pouze na "svátost a věrnost", přečetli jste text špatně. Neboť tato slova nelze oddělit od "v Kristu Ježíši." Pouze v Kristu Ježíši přebývá svátost a věrnost!

Amen.


]


Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 24. říjen 2012 @ 22:16:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Proč tady Pavel používá minulý čas, když jinde pry podmiňuje naše spasení nějakými podmínkami? Že by snad se pletli překladatelé biblí?
Myslíš třeba tady: 
 • Řekneš snad: Ty větve byly vylomeny, abych já byl naroubován.
 • 20Dobře. Byly vylomeny pro svou nevěru, ty však stojíš vírou. Nepovyšuj se, ale boj se!
 • 21Jestliže Bůh neušetřil přirozených větví, tím spíše neušetří tebe!
 • 22Považ dobrotu i přísnost Boží: přísnost k těm, kteří odpadli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet. Jinak i ty budeš vyťat, ?

Nevím, jestli je to podmínka nebo prý podmínka.Jestli je to prý podmínka, je nutno nějak specificky to slovo vyložit, aby bylo jasné, že je to jenom prý a že to podmínka být nemůže.


]


Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Středa, 24. říjen 2012 @ 22:33:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A zeptal ses prostě Pána, jak to myslel? Protože pokud se zeptáš, tak obdržíš odpovědi. Četl jsi v Bibli tato slova: "Pro svou nevěru"? Jedno místo je kousek předtím, než cituješ: Řím. 11,20 nebo Žid. 3,19.

A jsem zpátky u toho, co jsem psal: Efez. 1,1...svatým a věrným v Kristu Ježiši...Svátost a věrnost mimo Krista Ježíše neexistuje. To je satanský blud. Kdo je v Kristu ježíši, má přičtenou svátost a věrnost. Takže jediná rada je, zústaňte v Kristu Ježíši!


]


Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 24. říjen 2012 @ 23:01:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

A jsem zpátky u toho, co jsem psal: Efez. 1,1...svatým a věrným v Kristu Ježiši...Svátost a věrnost mimo Krista Ježíše neexistuje. To je satanský blud. Kdo je v Kristu ježíši, má přičtenou svátost a věrnost. Takže jediná rada je, zústaňte v Kristu Ježíši!


O tom nikdo nepochybuje. Takže také jediná rada i pro tebe, zůstaň v Kristu Ježíši!Jinak k té první části. 
Ptal jsem se. Myslel to tak, jak to nechal napsat.  Stojíme vírou. Jinak když se vírou přestaneme držet jeho dobroty, můžeme padnout až odpadnout a být Bohem vyťati. Čili podmínka. Ne prý podmínka.]


Re: Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 14:50:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stojíme vírou. Jinak když se vírou přestaneme držet jeho dobroty, ...Podle těchto tvých slov ti nerozumím. Stojíme vírou a zároveň píšeš vírou přestaneme držet. Tak co vlastěn, víru buď máš, anebo jak říká Písmo, které jsem citoval, opakem víry je nevěra. Ujasni si, co jsi chtěl napsat a co jsi napsal. A zkus to znovu.

Když totiž budu reagovat na to, co jsi a jak napsal, odpověděl bych ti toto: Vírou stojíme; mimochdem to je biblický cítát a "pro nevěru nevešli" nebo "nevěrou byly vylomeny" nebo "nemohli vejít pro nevěru".

takže jak jsi napsal: "vírou přestaneme držet jeho dobroty", nevím to sice 100%, ale myslím si, že takto formulovaná slova nikde v Bibli nenajdeš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 19:00:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Mám tam špatně slovosled. Pardon. Může to vyvolávat nejednoznačné pochopení.


Stojíme vírou. Jinak když se vírou přestaneme držet jeho dobroty, .Správně má být:
Stojíme vírou. Jinak když se přestaneme  držet vírou  jeho dobroty, (jinými slovy přestaneme pro nevěru držet jeho dobroty),

můžeme padnout až odpadnout a být Bohem vyťati. Čili podmínka. Ne prý podmínka.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 19:19:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No pak ale to je přesně to, co jsem psal. Písmo říká na několika místech že důvodem proč nevešli, nebo odpadli, nebo odešli byla jejich nevěra.
Izraelci při odchodu z Egypta měli víru, když natírali veřeje dveří krví a byli ochránění od zhoubce. Ale přesto když měli vejít do zaslíbené země, neuvěřili dvěma zvědům ale těm zbývajícím deseti. A na mnoha místech je o nich napsáno, že nevešli "pro nevěru". Takže sice měli určitý stupeň víry, ale nestačil pro vejití do zaslíbené země. A Písmo to kvalifikuje jako nevěra. Zkusím to jinak. Měli víru, ale nepotvrdili ji skutkem víry. Viz Abrahám v Jakubově listu. Podobně jako když Hospodin ocenil kvalitu víry Abraháma jako dostatečná pro jeho ospravedlnění. O jiných se na mnoha místech takto nevyjádřil. Jak stojí psáno: I ďáblové věří v Boha a přesto se třesou strachem. Proč? Řeknu to svými slovy, nedůvěřují dostatečně Bohu ve svém srdci. Viz Řím. 10,10: Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně.
Od 14 verše: Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou slyšet bez toho kdo hlásá?

PS. Taková víra se nepředává skrze literu Písma a živým slovem Božím. Miliardy lidí četlo Bibli a přesto neuvěřili. Proč? Neboť neslyšeli svědectví živého svědka Boží milosti. Neboli neslyšeli někoho, kdo má živé slovo Boží!
Janovo evangelium 17,20: Neprosím jenom za ně, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mne; jinak řečeno, život Kristův se předává pouze skrze život Kristův svědka Kristová spasení! Pouze živí můžou předávat Život!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 19:29:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Trochu motáš několik věcí dohromady.

V těch biblických výstrahách se mluví k těm, kteří věří. ( a jsou spaseni - vírou).
Výstrahy jsou o tom, aby tito lidé neztratili víru pro zatvrzelost hříchu, padli do nevěry a odpadli od Boha.


Nejedná se v těch místech o ty, kteří neuveřili.(a nebyli spaseni).  
Takové před odpadnutím není třeba varovat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 20:13:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když si to myslíš...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 20:34:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

A nemyslím si to jen já.

Myslí si to Pán Ježíš Kristus, jehož Duch je autorem Písem, i Ježíšovi apoštolové, kteří toto zapsali.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 20:43:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemám důvod ti brát tvou víru...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 20:34:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslíš, že viera, ktorá víťazí nad svetom, ktorá sa narodila z Boha, nevíťazí nad hriechom? Vieš, že viera = pistis = istota pravdy? Myslíš, že hriech je mocnejší než istota pravdy? To potom nerozumiem, ako mohol Pán Ježiš nad ním vôbec zvíťaziť a nezhrešiť. 40 dní bol na púšti pokúšaný, a On predsa obstál. Teraz v nás prebýva, naše telá sú chrámom Božím a on, hľa, hriech, má moc spôsobiť stratu viery a Duch Boží bude musieť odísť, lebo prehral..

Ty skutočne berieš vážne Slovo Kristovo, že Ten, ktorý je v nás, je silnejší? Ak je silnejší, ako to, že niekto odpadne od viery? Mal slobodu odísť - zamiloval si svet, lebo láska Kristova - to je vlastne také "nič", čo tam po nej.. (toto je myslené tak, ako Ty sám niekedy píšeš - ironicky, posmešne - aby bolo jasné). Telo bolo mocnejšie než Duch. Starý človek zostúpil z kríža.. Rozhodol sa, že už stačilo. A Duch Boží je K.O.? Tak?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 20:42:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Já ti nevím twig. Zkus se na to zeptat apoštolů, proč to tak napsali. Čti si pozorně s modlitbou tato místa, možná tomu porozumíš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: twig v Čtvrtek, 25. říjen 2012 @ 21:16:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ak Ti môžem poradiť, Ty už nebuď vysokomyseľný, ale pros o oživenie Slova Duchom Božím. Spýtať sa apoštolov Ti neradím, ibaže by si sa chystal vstúpiť do rkc - tam je bežné radiť sa so zosnulými, hoci v Kristu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Efatha v Pátek, 26. říjen 2012 @ 21:29:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosman píše:

V těch biblických výstrahách se mluví k těm, kteří věří. ( a jsou spaseni - vírou).
Výstrahy jsou o tom, aby tito lidé neztratili víru pro zatvrzelost hříchu, padli do nevěry a odpadli od Boha.

Je psáno:

24 [..]  Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Efatha v Sobota, 27. říjen 2012 @ 08:55:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Nejedná se v těch místech o ty, kteří neuveřili.(a nebyli spaseni).   
Takové před odpadnutím není třeba varovat.

23  A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. říjen 2012 @ 09:08:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ti co neuvěřili, co nikdy neznali Pána, odpadli? A od čeho?

No to je super - odpadnout od nevěry směrem k víře, odpadnout od naznámosti Pána k jeho poznání.
Před tím není třeba varovat. Naopak k tomu je třeba vyzývat a povzbuzovat   - odpadejte!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Efatha v Sobota, 27. říjen 2012 @ 09:16:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
21  Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. 
22  Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘ 
23  A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesleyho) (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. říjen 2012 @ 09:35:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

To je jedna z možností, milý Efatho.
Těch možností je více. Např:

Žid 3,12:
Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.Wesley (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: helena v Sobota, 27. říjen 2012 @ 11:49:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
EFATHA ví,
že je BŮH nebo rarach, nic mezi


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa J.We (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: helena v Sobota, 27. říjen 2012 @ 12:33:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
a také ví, že VYVOLENÍ a PŘEDZVĚDĚNÍ odpadnout NEMOHOU!
takže ten, kdo nerespektuje principy, jak by mohl dát správný výklad?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (podľa (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Pondělí, 29. říjen 2012 @ 12:09:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Heleno, změnila jsi pořadí slov. Napřed je předzvěděl a potom vyvolil. Je v tom dost velký významový rozdíl. Víš jaký?
Kromě toho ten Tvůj povýšený postoj nesvědčí o vedení duchem. Bojuješ proti zákonictví kvůli kterému jsi hodně vytrpěla, ale toto nejsou Kristvy zbraně. A kromě toho Rosmano není zákoník. Jenom vidí v písmu věci, které ty nevidíš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (po (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: helena v Úterý, 30. říjen 2012 @ 05:32:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bylinko,
animosita vůči hříchu zůstává, a Ty bojuješ pořadím?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Znaky nového rodu (po (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Efatha v Úterý, 30. říjen 2012 @ 05:47:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
16 [..]  Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce .......

Amen


]


Stránka vygenerována za: 5.77 sekundy