Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Norbert.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16460, komentáře < 7 dní: 303, komentářů celkem: 416833, adminů: 60, uživatelů: 5185  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 167 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

Frantisek100
Mikim
Willy
gregorios777

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
113136114
přístupů od 17. 10. 2001

Nebezpečná učení: Kořeny herezí II
Vloženo Čtvrtek, 04. únor 2010 @ 18:32:53 CET Vložil: Stepan

Kritika bludů poslal Nepřihlášený

Kristus nám jasně řekl, že hlavním původcem všech špatností v církvi je Satan, neboť je to právě on, kdo na Božím poli, když lidé spí, rozsévá koukol (Mt 13). To víme všichni, ale nevíme, co je ta dřímota, kterou Satan ke své práci využívá. Abychom byli varováni, je třeba ukazovat z Písma především to, jak se zasévá koukol bludů, falešného učení a scestných výmyslů.

Děje se to ponejvíce takto:

1. Především, když lidé zapomínají na Boží Slovo a zvykají si být bez něj. Tak Šalamoun, kvůli přemíře svého společenství s pohany, zapomněl na Boží zákon a dostal se až do slepoty modlářství. Stejně tak Rechabeám se vším lidem opustili zákon a potom ho dokonce kdesi ztratili, takže ho více než tři sta let neměli a nevěděli o něm, až za Jošijáše byl nalezen kdesi mezi různým nepořádkem. Proto se v té době velmi rozmohly pověry a modlářství, takže všichni proroci měli plno práce.

Podobně v římskokatolické církvi byl stranou odložen zákon Boží a na zřetel se braly jen zákony lidské. Není se tedy čemu divit, že když se světlo schová pod nádobu nebo za stěnu, že se udělá tma. To dobře věděl král David, proto říkal, že se děsí lidské hlouposti, v níž lidé opouštějí Boží zákon a na Jeho Slovo zapomínají. Proto prosil Boha, aby mu dal milost, aby se držel Jeho slova, dokud bude žít, neboť tehdy prý nebude zahanben, když bude brát zřetel na všechna Jeho přikázání.
Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání. (Viz celý Žalm 119)

2. Když lidé odcházejí od Božího Slova k nějakým zvláštním viděním a zjevením, tehdy se také snadno dostávají do bludů, jako když se Saul radil s mrtvým Samuelem (1 S 28). V Izajášově době se tento postup stal běžný (jak se to stalo i v římskokatolické církvi), takže lidé stavěli na dotazování se mrtvých a na jejich zjeveních. Neřekl však Bůh:
Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Na živé se má ptát mrtvých? K zákonu a svědectví! Což oni neříkají takové slovo, že mu z něho nevzejde jitřní záře? (Iz 8,19-20)

Do takových věcí bezesporu vstupuje ďábel a vkládá do nich své léčky, a ti, kdo takovým viděním věří, neuniknou pověrám a falešnému učení.

3. Když už používají Boží Slovo, tak k němu něco přidávají a měřítkem je pro ně filozofie a lidská moudrost. Apoštol o tom říká:
Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu. (Ko 2,8)

Vždyť co mohl Aristoteles nebo Platon vědět o Boží moudrosti a Božím tajemství, jež bylo od věků skryté. Nikdo z moudrých tohoto světa tuto moudrost nepřijal, protože ji Bůh zjevuje pouze skrze svého Ducha svatého, jak učí apoštol. Stejně tak kdo se nechá v Božích věcech vést jenom rozumem a na tom pak staví, velmi snadno sklouzne do bludů, protože přemýšlení smrtelných lidí je ubohé a naše výmysly jsou nebezpečné. Takto šli Izraelci za svou vlastní fantazií a místo živého vůdce Mojžíše si postavili mrtvou modlu, prý na znamení Boží přítomnosti. Podobně farizeové míchali zákon s ustanoveními svých předků a tak rozhojnili mnoho falešného učení a pověr. Protože v církvi jsou vždy lidé, kteří mají zálibu ve světské filozofii, nebo velebí ustanovení předků (tradici), nebo se dokonce řídí jenom svým vlastním rozumem, nemůžeme se divit, že církev není bez falešného učení.

4. Falešná učení vznikají také tehdy, když lidé studují teologii a Písmo se špatnou motivací, tedy proto, aby něco uměli. Cíl Písem je především v tom, abychom z nich pochopili, že Hospodin je Bůh a že jiného kromě Něho není, abychom se Ho báli, sloužili Mu, věřili Mu a v této víře se učili očekávat věčný život. Kdo s tímto vědomím přistupuje k Bibli, tomu Hospodin zjevuje svá tajemství, jak praví Písmo. Ale když se někdo zabývá Biblí stejně jako jinou lidskou knihou, jen kvůli tomu, aby si rozšiřoval vědomosti, míjí cíl a všechna jeho snaha ztroskotá v marnosti, jak svědčí Duch Boží. Protože je pyšný, jedná nemoudře ve věcech, odkud pramení sváry a zbytečné hádky a tak místo pravého osvícení vycházejí různé domněnky a názory a z nich potom různá falešná učení.

5. Někteří Písmo čtou, ale zapomínají volat k Bohu o pomoc, aby jim posílal Ducha svatého, který by jim otevíral smysl Písma, a raději spoléhají na to, že svým rozumem pochopí všechno, co chtějí. Ale Duch svatý nám radí, abychom se báli Boha a nespoléhali na vlastní rozumnost. Takoví lidé nemyslí na to, co říká apoštol Petr, že žádné proroctví nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti, takže potom vnáší své rozumy do Písma a nalézají tam, co v Písmu není. Neboť náš rozum je sám ze sebe ohledně Božích věcí slepý a tak se sám zamotává a zaplétá. Toho se bál David, a proto se vždycky horlivě modlil, aby mu Bůh otevíral oči v Písmu, aby ho svým Duchem vždycky vedl a ukazoval mu svou cestu. To však mnozí nečiní a tak není divu, že místo světla z Písma věci spíše zatemňují.

6. Další příčinou falešného učení v církvi je, že některým lidem nestačí to, co potřebují k vlastnímu spasení, ale pouštějí se do různých spekulací, jejichž ospravedlnění hledají v Písmu a tak překrucují slova Písma. Jednají jako Origénes, který svým hledáním a zkoumáním alegorického významu Písma došel k mnoha bludům. Proto radí Sírachovec: Co je pro tebe příliš nesnadné, nevyhledávej, a co je nad tvé síly, nezkoumej. Přemýšlej o tom, co ti Hospodin nařídil, co před tebou drží v tajnosti, po tom nepátrej. Nestarej se o to, co se tě netýká, vždyť ti bylo ukázáno víc, než na co stačí lidský rozum. Mnohé lidi obloudily jejich domněnky, jejich myšlení zavedly na scestí falešné dohady.

7. Na vině je také vymýšlení různých nových pojmů, což dělají lidé, kteří se chtějí chlubit a vyvyšovat, a mít něco zvláštního. Ale apoštol říká: „Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky." Je to tak především tehdy, když se pojmy přizpůsobují světským měřítkům a ne Písmu. Potom z takových rozdílností vznikají rozdílné názory, protože Boží moudrost nepřebývá v nadnesených slovech lidské moudrosti.

8. Falešnému učení také velmi pomáhá skutečnost, že se do teologie a svatých věcí pouštějí lidé, kteří nemají bázeň před Bohem. Protože bázeň Boží je počátkem moudrosti, jak se mohou tou tajemnou nebeskou moudrostí s nějakým užitkem zabývat lidé, kteří bázeň nemají? Písmo říká, že Pán se dá nalézt těm, kteří ho nepokoušejí, a zjevuje se těm, kdo mu nejsou nevěrní. Zato tam, kde toto chybí, moudrost neroste, protože Duch svatý, Duch kázně, utíká od lsti a odstupuje od myšlení nerozumných. Ti, kdo poslouchají zákon, mu mohou porozumět, pro bezbožné však je Písmo ve svém tajemství jako zapečetěná kniha - vždyť stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den, cesta svévolníků je však jako soumrak, nevědí, o co klopýtnou. O tom také Kristus svědčil Židům, když jim říkal, že nerozumějí Písmu, protože nemilují Boha. Takoví lidé se také v církvi často nacházejí, takže se nemůžeme divit, že sebe i jiné svádějí.

9. Falešné učení se drží církve tam, kde se teologii učíme od lidí, a ne od Boha, ne z Bible, ale z knih lidských. Je psáno, že všichni budou vyučeni od Boha a Kristus říká, že to tak musí být, aby se naše víra nezakládala na lidské moudrosti, ale na moci Boží. Ale je to Duch Boží v člověku, který vychází od Všemohoucího, který dává lidem moudrost. Proto je třeba ji hledat u Něj, jak je nám příkladem třeba král David nebo další svatí. Ale my většinou hledáme své učitele zde na zemi, a i přes Boží zákaz, si zakládáme na lidech. A protože ten či onen tvrdí to či ono, tak to spolu s ním tvrdíme také a tak lidem podřizujeme nejenom svůj rozum, ale i svou víru. Ale co je člověk? Boží Duch říká, že je to pomíjivost, všichni bez rozdílu, velcí i mocní, všichni jsou lháři, mohou se mýlit, chybovat a stavět na žádném z nich nelze. Kazatelé se učí jeden od druhého, a podle toho, jaké seženou knihy nebo jaké jim kdo podstrčí, to potom sami učí a jejich posluchači to všechno zase přejímají od nich, bez toho, že by nad tím přemýšleli nebo to srovnávali s Písmem. Nemůžeme se tedy divit, že bloudí stále dokola a nemohou se vymanit z falešných nauk.

10. Konečně jsou to lidské žádosti, které nejedněm brání v rozpoznání scestných myšlenek, které už přijali, nebo když je poznají, tak jim zabraňují opustit je. Někteří se stydí přiznat, že se v něčem mýlili nebo že někdo jiný pochopil věci lépe, a tak trvají na svém, setrvávají ve svém hříchu a převracejí Boží slovo. Tak tito lidé záměrně setrvávají v bludech a svádějí k nim i druhé. A tak Pán Bůh k tomu skrze proroka říká:
Hle, kladu před tento lid překážky a klopýtnou o ně otcové spolu se syny, sousedé i druhové zhynou. (Jer 6,21)

3. kapitola z knihy J. A. Komenského - Haggeus redivivus

Článek spolu s další kapitolou: Odkud se bere bezbožnost v Božím lidu

Podobná témata

Kritika bludů

"Kořeny herezí II" | Přihlásit/Vytvořit účet | 129 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 04. únor 2010 @ 19:49:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Autore,
není snad třeba používat tuplovanou anonymitu. Doporučuji, aby sis zvolil nějaký nick, aby člověk věděl, že se alespoň baví pořád s tím samým člověkem.


..."Podobně v římskokatolické církvi byl stranou odložen zákon Boží a na zřetel se braly jen zákony lidské."..." takže lidé stavěli na dotazování se mrtvých a na jejich zjeveních."...

Člověk může vypustit do světa kdejakou blbinu. Jinou věcí je, když by ji měl doložit fakty.

Já se tedy ptám: Kdy byl v římskokatolické církvi odložen Boží zákon, ke kterému datu? Dokaž!

                            Kdo se v katolické církvi dotazuje mrtvých?..." Falešné učení se drží církve tam, kde se teologii učíme od lidí, a ne od Boha, ne z Bible"...P

Já slyšel o jednom, říkali mu Ježíš Kristus. A ten poslal obyčejné lidi zvěstovat evangelium. Aby učili další lidi. Zapomněl jim však dát sebou Bibli. Takže podle tebe učili falešně?


Naštěstí se tady objevil jeden anonym, který jediný má pravé učení,  protože si přečetl Bibli.Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: magor v Pátek, 05. únor 2010 @ 15:07:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Načo dokazovať, stačí otvoriť oči. Ale to je pre niekoho problem...


]


Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 05. únor 2010 @ 19:13:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Opravdu "pádný" argument a na úrovni.

]


Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: magor v Sobota, 06. únor 2010 @ 07:33:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
presne taký ako tvoj


]


Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 06. únor 2010 @ 09:40:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já ale neargumentoval. Zatím.

Pouze jsem žádal autora, aby svá tvrzení doložil důkazem. Jak vidím, zbytečně.

Svědčit křivě proti bližnímu už snad přestalo  být pro křesťana hříchem?


]


Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Sobota, 06. únor 2010 @ 09:11:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdy byl v římskokatolické církvi odložen Boží zákon, ke kterému datu? Dokaž!

To byl kolem roku 300 nějaký císař Konstantin a ten si přál, aby byl jeden císař (on sám;-) a jedna církev......

Zapomněl jim však dát sebou Bibli. Takže podle tebe učili falešně?

Nezapoměl. Už první papež ve svém prvním veřejném vystoupení cituje z Bible. Konkrétně z proroka Joele...]


Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 06. únor 2010 @ 09:50:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co má společného nějaký císař s Božím zákonem? Stal se snad on kolem r. 300 hlavou katolické církve? To je argumentace připomínající vyznavače pervitinu.


..."Už první papež ve svém prvním veřejném vystoupení cituje z Bible."...

Zase zavádějící polopravda. Přesně řečeno, cituje ze Starého zákona, Nový zákon tehdy ještě neexistoval! Až ten je ale skutečným Ježíšovým učením, korunou zákona starého.

Je ti dobře v takovém životě ve lži?]


Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Sobota, 06. únor 2010 @ 19:52:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nový zákon tehdy ještě neexistoval! Až ten je ale skutečným Ježíšovým učením, korunou zákona starého.

Teď jsi tomu dal korunu !
První "ekumenický" koncil v Nikei r.325 svolal Konstantin nebo papež ? Právě Konstantin měl zájem na vyloučení adriánské hereze z církve. Potřeboval církev jednotnou a mocnou, aby podporovala jeho vládu.
Tvrdit, že až Nový zákon je skutečným Ježíšovým učením mi připomíná vyznavače nacionálního socialismu v roce 1938, sorry..... (Je docela možné, že už existovaly aramejsky psané poznámky Ježíšových posluchačů. Matouš je pouze kostrbatým převodem původního aramejského, či hebrejského, textu do řečtiny. V té době platilo nejen: co je psáno. to je dáno, ale i co je řečeno, to platí. Smlouva byla uzavírána skrze oběť, krev, nikoliv skrze písemnou dohodu. Správný rabín, vč. Ježíše, či Pavla znal Starou smlouvu zpaměti. Prostě v židovství i ranném křesťanství, jako v náboženství knihy, byl jiný vztah ke slovu, nežli dnes. Dnes běží život i po datu splatnosti ;-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 07. únor 2010 @ 11:07:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Co má společného nějaký císař s Božím zákonem?"..."koncil v Nikei r.325 svolal Konstantin nebo papež ?"...


Eusébius svědčí, že císař vůbec nezasahoval do jednání a „přenechal předsedům koncilu slovo" . Tak o čem je řeč?


..."Tvrdit, že až Nový zákon je skutečným Ježíšovým učením"...

Já tvrdil něco úplně jiného! Zase posunuješ do jiné roviny. Pokud to děláš záměrně, je to ubohost.

Já tvrdil, že až Nový zákon je skutečným psaným Ježíšovým učením. Než vznikl, hlásali apoštolové Ježíšovo učení (evangelium) ústně. Bavili jsme se totiž o vnímání Starého a Nového zákona. Toník tvrdil, že už některé knihy Starého zákona jsou součástí Nové smlouvy.

Já říkám, že všechny knihy Starého zákona bez výjimky jsou přípravou vyvoleného národa na Novou smlouvu, ale nejsou ještě součástí Nové smlouvy.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Neděle, 07. únor 2010 @ 13:40:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
1, Ponechme stranou, že Nicejský koncil svolal nepokřtěný člověk, tedy pohan. O co císaři šlo ?

2, Toník se ti snaží vysvětlit asi toto:

Např.: Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.

Je to starozákonní Izajáš, ale zároveň je to Nová smlouva ! To máš asi jako když jsem prodával dům: Nejdřív jsem uzavřel Předkupní smlouvu (Starý zákon), později Kupní smlouvu (Nový zákon). Ale pořád se jednalo (muselo jednat) o stejný dům a o stejné lidi.

P.s. Celkem rozumím tvým postojům. Je to katolický (bez urážky) způsob chápání Písma. Všimni si, že Petr při volbě Matěje cituje Písmo. Bylo to ještě před sesláním Ducha. Měl Písmo prostě zažité. Asi jako Češi citáty ze Švejka či Cimrmana, žel. Řidič také na křižovatce nelistuje v Pravidlech silničního provozu. Ostatně, není hranice mezi SZ a NZ jaksi lidským nedopatřením ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 08. únor 2010 @ 08:39:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Je to starozákonní Izajáš, ale zároveň je to Nová smlouva !"...

Není to ještě Nová smlouva!
Je to proroctví o Nové smlouvě, která má přijít.  Nová smlouva byla uzavřena až Kristovou krví.


Nazývejme věci tak, jak skutečně jsou - podle pravdy.
 
Kořeny herezí spočívají v tom, že se původní smysl posune trochu jinam, tím se změní výklad a hereze je na světě.


]


Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pátek, 05. únor 2010 @ 07:45:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proto radí Sírachovec: Co je pro tebe příliš nesnadné, nevyhledávej, a co je nad tvé síly, nezkoumej. Přemýšlej o tom, co ti Hospodin nařídil, co před tebou drží v tajnosti, po tom nepátrej. Nestarej se o to, co se tě netýká, vždyť ti bylo ukázáno víc, než na co stačí lidský rozum. Mnohé lidi obloudily jejich domněnky, jejich myšlení zavedly na scestí falešné dohady.

To je dobrá myšlenka kterou bych si rád zapamatoval a občas jí v určitých situacích předal dál. Byla by nás ušetřila mnoha bolestí, hříchů a rozkolů i náboženských válek  kdybychom se jí byli drželi. Od dob Sírachovce až do dnešních dnů. I v dobách pana biskupa Komenského. Dej mu Pánbůh Nebe.Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Pátek, 05. únor 2010 @ 08:09:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když lidé odcházejí od Božího Slova k nějakým zvláštním viděním a zjevením, tehdy se také snadno dostávají do bludů,

Bratří z letničních a charismatických sborů by mohli vyprávět.Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Sobota, 06. únor 2010 @ 20:49:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tovíšžejo !

Doporučuji: http://dan.drapal.org
či www.konzervativnilisty.cz  !]


Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Sobota, 06. únor 2010 @ 20:49:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tovíšžejo !

Doporučuji: http://dan.drapal.org
či www.konzervativnilisty.cz  !]


Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 06. únor 2010 @ 08:38:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Neuvěřitelně přesný a do detailu výstižný článek.

  To opravdu napsal J.A. Komenský? Nebo jaký je zdroj?
Re: Re: Kořeny herezí II Jan A. Komenský (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Sobota, 06. únor 2010 @ 09:41:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dříve se vydávala cizí díla v dalším jazyku, praktikovalo se tak v celé Evropě, i spis Praxis pietatis je počeštěn z angl. jazyka, a Komenský k tomu cituje i jméno autora.


]


Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 06. únor 2010 @ 09:53:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." Neuvěřitelně přesný a do detailu výstižný článek."...

Toníku, třeba to ty vysvětlíš.

Kdo se v katolické církvi dotazuje mrtvých?


]


Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 06. únor 2010 @ 15:58:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Oko.

  Dotazování zemřelých, spoléhání a doufání v ně je spíše parketa jiných lidí, to není moje téma. Ať ho vysvětlují ti, kteří to dělají, proč doufají v lidi, kteří jsou dávno po smrti a proč jsou často jejich jedinou nadějí v slzavém udolí. Já tomu sice rozumím, protože moje vzpomínky jsou ještě živé, ale nejsem ten pravý, koho bys bral jako autoritu.

  Moje témata jsou spíše jiná, psal k jádru článku. Precizně vyjadřuje tisíciletou zkušenost Božího lidu, zkušenost žití Božího slova, jeho autority pokud jde o životní situace nebo situace v církvi. K těm věcem, ve kterých jsi stále nejistý a nejsou ti jasné, jsem napsal články Autorita písma či Církev (a psal jsem je i pro tebe). Vysvětluje opravdové kořeny herezí - a to je odklon od Boha, od jeho slova a zjevení k lidským nápadům nebo zjevením mocností.

  Pro tvoji orientaci, pokud jde o Boží slovo, smlouvy a písma: Ve chvíli, kdy Petr cituje písmo, byla už nová smlouva mnoho set let připravena, schválena, písemně zapsána, byla na světě a otevřena, mohli ji tedy lidé uzavřít. Písmo, které Petr cituje (ať už to je Izaijáš, Jeremiáš či Joel), se netýká Zákona Mojžíše, ale týka se smlouvy v Ježíši Kristu.

  Je důležité chápat, která část písma svatého se týká Smlouvy z hory Sinaj a Zákona a která se týká Ježíše Krista a smlouvy v něm. A je dobré k tomuhle vědět, že smlouvu v Kristu Ježíši schválil Bůh dlouho před tím, než připravil, vyjednal a schválil smlouvu s Izraelem skrze Mojžíše. Že tedy smlouva v Ježíši je mnohem starší a smlouva s Izraelem je jen krok na cestě k Ježíši. Mimochodem - důležitý krok, šlo o to, aby se Mesiáš nenarodil do vlastnictví hříchu, ale do vlastnictví Boha. Proto se musel narodit jako potomek těch, kteří Bohu výhradně patřili.

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 06. únor 2010 @ 18:00:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Toníku.
Ty jsi prohlásil, že je tento článek neuvěřitelně přesný a do detailu výstižný.

Onen článek mimo jiné zmatky tvrdí, že v katolické církvi se dotazují mrtvých.  Na tento detail jsem tě upozornil - a ty se vykrucuješ, že to není tvoje parketa. No, moje taky ne, proč mně ji tedy kdosi podsouvá, proč mě v článku lživě pomlouvá?

Stačilo by mně, kdyby ses opravil, že článek není ani úplně přesný, o detailech ani nemluvě.


Pokud jde o Boží slovo - vidím, že už ani v tom se neshodneme.
Celý Starý zákon je přípravou na příchod Krista (počínaje "protoevangeliem" Gn 3,15 - už tehdy Bůh měl novou smlouvu připravenou a oznámil ji lidem. ), je nesmyslné odlišovat Mojžíše od jiných proroků. I stará smlouva, zákon z hory Sinaj, byla jen přípravou na příchod Mesiáše, formováním vyvoleného národa.
Ovšem Novou smlouvu mohl naplnit až Ježíš Kristus, nikdo před ním. Tím, že svou smrtí sňal z nás naše viny.

Já ale původně reagoval na to, že v době prvotní církve ještě Bible neexistovala, byla hotova pouze její část - Starý zákon. Z toho Petr citoval, ne z Bible (jak tvrdil Lu). A pro nás nejpodstatnější Ježíšovo učení je až v zákoně Novém, v Nové smlouvě. Bez ní bychom nebyli křesťané.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Sobota, 06. únor 2010 @ 20:02:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Onen článek mimo jiné zmatky tvrdí, že v katolické církvi se dotazují mrtvých.

Tedy, Oko, promiň ještě jednou, ale není to tak dlouho, cos tu psal, že probíráš záležitosti svého života se svým zemřelým otcem.

Trochu to zlehčím. Víš jak by se ulehčilo policistům ? Stačilo by se zeptat oběti, kdo ji zavraždil. Vyšetřování vražd by se neuvěřitelně zkrátilo. Pak bychom ale přišli o slečnu Marplovou ;-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 07. únor 2010 @ 10:16:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."není to tak dlouho, cos tu psal, že probíráš záležitosti svého života se svým zemřelým otcem."...

Lu
Zase posunuješ věci do roviny, ve které původně nebyly.  Já neprovozuji spiritismus, NEDOTAZUJI SE ZEMŘELÝCH.  Ano, svého otce nosím stále v srdci a v duchu k němu možná někdy i promlouvám. Protože pro mě není fakticky mrtev, ale žije u Boha a skrze Boha mě může slyšet. Určitě s ním ale nenavazuji spiritistické spojení a nečekám, že se ozve jeho hlas ze záhrobí..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Sobota, 06. únor 2010 @ 20:02:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Onen článek mimo jiné zmatky tvrdí, že v katolické církvi se dotazují mrtvých.

Tedy, Oko, promiň ještě jednou, ale není to tak dlouho, cos tu psal, že probíráš záležitosti svého života se svým zemřelým otcem.

Trochu to zlehčím. Víš jak by se ulehčilo policistům ? Stačilo by se zeptat oběti, kdo ji zavraždil. Vyšetřování vražd by se neuvěřitelně zkrátilo. Pak bychom ale přišli o slečnu Marplovou ;-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 07. únor 2010 @ 08:05:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Oko.

  1. Teď ti moc nerozumím. Článek precizně vyjadřuje to, jak vznikají hereze, žádných zmatků jsem si nevšiml, je přesný a výstižný. Pokud je přes třista let starý, tak jen potvrzuje to, že zkušenost Božího lidu je stejná celé ty tisíce let. Na rozdíl od tvého ideologického pamfletu ve stylu "my jsme ti jediní praví a kdo není s námi a naším vůdcem je heretik", který je opravdovým zmatkem a obsahuje historické nepravdy.

  Pokud jde o tu část článku:

   Když lidé odcházejí od Božího Slova k nějakým zvláštním viděním a zjevením, tehdy se také snadno dostávají do bludů, jako když se Saul radil s mrtvým Samuelem (1 S 28). V Izajášově době se tento postup stal běžný (jak se to stalo i v římskokatolické církvi), takže lidé stavěli na dotazování se mrtvých a na jejich zjeveních.
 
  Tak ta precizně popisuje situaci. Ta situace je stejná celé ty 3000 let a stejná je dlouhá zkušenost Božího lidu s Božím slovem a jeho poslušností či neposlušností. Zažil jsem více lidí, kteří žili život na základě různých zjevení ať už přímomocností, nebo skrytě skrze duchy zemřelých a funguje to tak, jak se píše v článku. Proto také dle mého názoru Bůh Izraeli v Zákoně zakázal komunikaci s duchy zemřelých.


  2. V době prvotní církve bible existovala a existoval i text nové smlouvy a byl zapsán písemně, proto také mohl ten text Ježíš otevřít, vysvětlovat a naplnit a proto ho také mohli apoštolové od počátku citovat a brát ta písma jako autoritu. Kdyby ten text nové smlouvy nebyl zapsán, nemohl by Ježíš naplnit písmo.


  3. Víš, já jsem docela rád, že jsi tady, protože nikdo nemusí složitě vysvětlovat situaci, která panuje tam, kam jsem se narodil, z tvých příspěvků je lépe patrná.

  Když jsi sem přišel, nevěděl jsi nic o znovuzrození, o krevní smlouvě v Kristu a mnoha dalších křesťanských věcech, o tom, že kromě katolíků a protestantů existují mraky jiných křesťanů a nejspíš sis myslel, že Luther je náš papež a panna Maria dohromady, jako mnozí odtamtud. Dodnes zjevně nevíš, co se v písmu týká smlouvy v Kristově krvi, co smlouvy s Izraelem a Zákona a co ani jednoho. Ale to se dá naučit, to jsou detaily.

  Za ty dva roky ses dobře naučil hledat věci v bibli a pracovat z konkordancí, dozvěděl si se dost o spasení a novém narození, o křtu Duchem svatým a duchovních darech, o služebnostech v církvi, o křesťanech a jejich věčné smlouvě. To jsou dobré znalosti. Teď už zbývá jediné, co bych ti poradil - až k tobě někdo přijde a bude ti zvěstovat Slovo v moci, nemiň to, nepropásni tu příležitost. A dobře a poctivě zkoumej v Písmech, jestli to, co ti říká, je pravda.

  Toník


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 07. únor 2010 @ 10:34:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."V Izajášově době se tento postup stal běžný (jak se to stalo i v římskokatolické církvi), takže lidé stavěli na dotazování se mrtvých a na jejich zjeveních."...

Ptám se tedy znovu: Kdy se stalo, že by v římskokatolické církvi lidé stavěli na dotazování se mrtvých?

Žádné ze zjevení totiž nebylo vyprovokováno člověkem, ale bylo aktivitou z druhé strany.
Matka Boží se třeba zjevila, aby varovala, aby nabádala křesťany k návratu k evangeliu.
Nikdo ji nevyvolával, aby se jí na něco ptal!

Formulace použitá v článku je tedy naprosto lživá a zavádějící.
Ani v Izaiášově době se tento postup nestal běžným, stále byl v Izraeli zakázaný. Víme, že jen Saul tento zákaz porušil (a to bylo dávno, o tisíciletí před Izaiášem!), jinak Písmo o nikom dalším nehovoří. Z čeho tedy autor usoudil, že v Izaiášově době se tento postup stal běžný?  Zase jen lidská domyšlenost.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: Fera v Neděle, 07. únor 2010 @ 10:58:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím oko,
Matka Boží se třeba zjevila, aby varovala, aby nabádala křesťany k návratu k evangeliu.
Nikdo ji nevyvolával, aby se jí na něco ptal!

To, co nám chtěl Bůh sdělit, je zapsáno v Písmu. naposledy k nám promluvil Bůh skrze svého Syna, ( Žid. 1:1 ) a žádné dodatečné zjevení už nebudou!
Pokud se zjevila Marie, aby něco dodala, nelze na to říci nic, jen satan je mocný.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 07. únor 2010 @ 11:18:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
(Ž 1,1)
Častokrát a rozličnými způsoby mluvíval někdy Bůh otcům skrze proroky, v těchto pak posledních dnech mluvil nám skrze Syna svého,
Kteréhož ustanovil dědicem všeho, skrze něhož i věky učinil.


Ahoj Fero.
A z tohoto usuzuješ, že Bůh promluvil k lidem naposledy? Tvá ujetost mě nepřestává překvapovat!


Mojí zkušeností je, že Bůh promlouvá k lidem neustále a rozličnými způsoby. Zamysli se nad SKUTEČNÝM TEXTEM, NAD SKUTEČNÝM JEHO SMYSLEM! Je tam opravdu napsáno, že žádná dodatečná zjevení už nebudou? Fakt? Jaksi to tam nevidím.

K čemu potom poslal Pán Ježíš církvi místo sebe Utěšitele, Ducha svatého?  Písmo říká, aby nám zjevil, co by tehdy apoštolové ještě neunesli.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: Fera v Neděle, 07. únor 2010 @ 13:37:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko, co tak Zjevení 22:18?
 
Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 07. únor 2010 @ 20:37:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize."...

Fero
jen se dál ztrapňuješ! Chceš učit Písmo a znáš ho jen heslovitě. Vůbec jsi zatím nepochopil skutečný smysl tohoto příkazu. A nemá cenu ti ho vysvětlovat, když nechápeš ani věci daleko jednodušší.


PODOBNÝ PŘÍKAZ DAL už jednou HOSPODIN ve Starém zákoně, v Dt 4,2!
Podle tvého přístupu by veškerá Písma přidaná později ke knihám Mojžíšovým (tedy většina proroků Starého zákona a celý Nový zákon) - byla přidaná proti Boží vůli!


Toto je jasný příklad toho, že zarytý heretik nepřijme věci ani očividné, do očí bijící!  Zdravý rozum pláče - a satan se směje.  Jeho dílo rozdělení přináší ovoce.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: Fera v Pondělí, 08. únor 2010 @ 09:50:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko, víš co tady meleš?

Že lidské přídavky mohou doplňovat Boží slovo, protože v Písmu nebylo řečeno všechno, co nám Bůh chtěl sdělit!

Bůh buď s tebou milostiv. Ty budeš neustále povyšovat tělo nad Hlavu! Ty jsi schopen za svou víru ve víru i zemřít.

Jak by mohl soudit, neřeknuvše vše co potřeba k obvinění?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: Fera v Pondělí, 08. únor 2010 @ 10:24:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko, chceš znevážit Písmo svaté, aby k němu mohly být přidány vaše církevní dodatky apoštolské posloupnosti ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 08. únor 2010 @ 10:54:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Že lidské přídavky mohou doplňovat Boží slovo, protože v Písmu nebylo řečeno všechno, co nám Bůh chtěl sdělit!"...


Ještě poslední pokus:

Že v Písmu nebylo ještě řečeno vše, dosvědčuje samo Písmo:

(J 14,25-26)
"Tyto věci jsem k vám mluvil, dokud jsem přebýval u vás.
Avšak Utěšitel, ten Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl."(J 16,12-13)
Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést.
Až však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale cokoli uslyší, to bude mluvit; bude vám oznamovat i věci, které mají přijít.


Tedy nikoli lidské přídavky doplňují Boží slovo, ale Duch pravdy nás uvádí do veškeré pravdy.

Na to, že svou víru sám odvozuješ z principu "sola scriptura", tak znáš Písmo hodně mizerně. O to větší sebevědomí máš při jeho výkladu. A věci, které nechápeš (např. Dt 4,2) hážeš klidně za hlavu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: Fera v Pondělí, 08. únor 2010 @ 20:15:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji že to byl poslední pokus jak dokázat Ferovi, který má Písmo vysvětlené Duchem svatým a ne čtením a znalostmi jako ty,
že je důležitější znát Písmo, než ho pochopit.
Ale nestačí Bibli jen znát, Duch svatý ti ji musí dát i pochopit, a tím tě uvede do veškeré pravdy. A o tom píše v J 16.12 - 13 a J 14, 25 - 26, kde se doslovně píše, že nám připomene všechno, co nám řekl! Čti pozorněji a pros, aby ti bylo zjeven smysl toho, co čteš!
Ale vy budete pořád číst mezi řádky, aby byla ospravedlněna vaše neúnavná práce na doplnění podle vás nedokonalého Božího slova, které se musí doplňovat, aby se vám dorovnalo, neboť vy už snesete daleko více, než bylo zjeveno v Písmu!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 09. únor 2010 @ 11:19:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."jak dokázat Ferovi, který má Písmo vysvětlené Duchem svatým a ne čtením a znalostmi jako ty,"...Jak ti ten tvůj duch vysvětlil příkaz Dt 4,2 a současnou existenci dalších spisů Starého zákona a existenci zákona Nového? Vždyť podle výkladu toho tvého "ducha" by se nic dalšího k Mojžíšovým knihám přidat už nesmělo!


Fero
Pýcha a nadutost ti brání se vůbec zamyslat nad mými argumenty. Boží slovo není v rozporu s rozumem. Smutné je, že ty sám ano a ještě si v tom hovíš, jak jsi dobrý!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: Fera v Úterý, 09. únor 2010 @ 13:08:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko,
Ta nadutost a pýcha jak píšeš, není ve mně, ale je v důvěře Pánu, že co slíbil, taky splní. Nikdo nemůže říci, že Ježíš Kristus je jeho Pán, jedině v Duchu svatém! Nikdo nemůže pochopit Bibli tak, že se ji naučí nazpaměť, bez spolupráce Ds. To není rouhání a nadřazenost, to je víra v Pánova slova. To, že nevěříš plně nadčasovosti a plnosti  Písma, je důkazem nevíry v Jeho slovo, kdy tato nevíra je nahrazena očekáváním v to, že Duch svatý skrze vaší Jedinou apoštolskou církev doplní to, co v ní chybí. Pokud stále posedáváš v údolí stínů smrti, povstaň, setřes ze sebe všechen prach a oblékni si nádherné roucho. Pochybování a nevíru si musíme hnusit a vyznávat je před Bohem se slzami v očích. Ano, Boží slovo není v rozporu s rozumem, proto, když je na konci Písma ve Zjevení 22:18 napsáno  " kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize,"   tak to pochop rozumem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 09. únor 2010 @ 18:40:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."když je na konci Písma ve Zjevení 22:18 napsáno  " kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize," "...

Jenže to už je napsáno v páté knize Mojžíšově 4,2!  A představ si, oni k tomu přesto neváhali přidat proroky i Nový zákon!Důvěra v Pána nemůže být založena na nadutosti a pýše: ..." Ferovi, který má Písmo vysvětlené Duchem svatým a ne čtením a znalostmi"...

O této nadutosti mluvím! Toto bych o sobě nikdy v životě neprohlásil - a to věřím, že i já mám Ducha.Já naopak věřím v nadčasovost Písma, ale plnost poznání Písma je nám sdělována postupně Duchem svatým, však pouze v takové míře, abychom ji unesli.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: Fera v Středa, 10. únor 2010 @ 06:35:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, omlouvám se, že jsem napsal: Ferovi, který má Písmo vysvětlené Duchem svatým a ne čtením a znalostmi"...
Mělo tam být :Ferovi, který má Písmo vysvětlované Duchem svatým dle míry toho, co unese v danou chvíli.

Ale tam šlo spíše o to,
že:   1.Korintským 2.14 Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem.

To není v žádném případě moje nadutost, ale Pánovo ujištění, kdy :

Jan 14-16  a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky – 17  Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.

A jan 14:26  Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Popírat, že mne do Pravdy uvádí Duch svatý, by vlastně byla moje žalostná nevíra, bojující s pravou vírou.
Pravá víra je víra v osobu Ježíše Krista. A je velkou chybou, když si představujeme, že přijmout nějaké zdravé učení je totéž, jako mít zachraňující víru! Spásná víra totiž tkví ve spoléhání na Ježíše samotného. Nejsem spasen, protože věřím Písmům, nebo protože věřím učení o milosti, ale jsem spasen, protože věřím Kristu! On je ta Pravda!
Já jsem k Němu přišel, a On mne nevyžene ven, nemůže vyhnat ven! Musíš jít k Jeho nohám a stále v Něho věřit. I kdyby se vše pod tvýma nohama kymácelo, kříž tvého Pána zůstane stát pevně!
"Nikdy tě neopustím, a nikdy se tě nezřeknu" a " Dávám svým ovcím věčný život a nikdy nezahynou ani je nikdo nevytrhne z Mé ruky"-  to jsou slova, na která tvé srdce nesmí zapomínat.

Ježíš se nemění a kde začal dobré dílo, tam ho také dokončí a dovede až k dokonalosti v den Kristův!
Spoléhej na mne, řekl Ježíš. Když pochybujeme o Pánovi, je v tom mnohem více troufalosti, než kdy může být v důvěře v Něho.
Pokud věřím Ježíši, nemám žádné právo říkat:" Doufám, že jsem zachráněn.",protože to předpokládá pochybnost o Božím prohlášení, že věřící je spasen!
Pochybnosti jsou jedním z nejhorších nepřátel naší duše.Nepouštějme je do svého domu. pokud stále nemám plné spasení, není to proto, že by Kristus nebyl schopen mě spasit, ale proto, že na Něj nespoléhám plně a zcela.
A tady se tě chci zeptat, jestli je to moje nadutost, že spoléhám plně na Pána, že mi poslal Ds, aby mne uváděl do Pravdy, nebo důvěra v Něho?
O důvěryhodnosti Písma se snad s křesťanem nemá smysl ani přít!
Pokoj s Tebou, fera.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 10. únor 2010 @ 13:37:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nijak nezpochybňuji, že u tebe Bůh začal dobré dílo. Ale věřím, že i u mne.
Zdaleka ale ani jeden z nás není na konci této cesty a prohlašovat o druhém, který má jiný názor, že jako přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího ducha - je výrazem vlastní pýchy. Souzení bližního. Protože do srdce druhého člověka vidí pouze Bůh. Jen on ví, nakolik kdo z nás lpí na přirozenosti.

Představ si, kolik lidí je o sobě přesvědčeno, že právě je uvádí do pravdy Duch svatý - a přitom každý tvrdí věci podstatně jiné.
Všichni jsme dostali také od Boha zdravý rozum i s povinností ho používat. Pokud výklady tvého "Ducha" jsou v rozporu s rozumem, není to ještě ten pravý Duch. Jsi na cestě, poznání je jen částečné.


...""pokud stále nemám plné spasení, není to proto, že by Kristus nebyl schopen mě spasit, ale proto, že na Něj nespoléhám plně a zcela."...

V Kristu je naše spása. Plné spasení však nebudeme mít dříve, než po své smrti.
Až do té doby je naše spása podmíněna našim vyrváním v dobrém
(Mt 24,13).

Spoléhat naprosto na Krista je správné.
Na druhé straně spása je výslednicí spolupráce člověka a Boha a člověk není zrovna tou jistou skalou. Ona podmíněnost spásy nás udržuje v ostražitosti, abychom byli "lstiví, jako hadi a opatrní, jako holubice"(Mt 10,16). Dábel je zuřivý pes, uvázaný na řetěze. Nemůže nám ublížit, pokud se k němu nepřiblížíme.

Jen v nás spočívá nejistota naší spásy, že opustíme Krista a přiblížíme se ďáblu. Že naše nepravost vzroste a láska vychladne (Mt 24,12).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny he (Skóre: 1)
Vložil: Fera v Středa, 10. únor 2010 @ 19:54:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko,píšeš:          Zdaleka ale ani jeden z nás není na konci této cesty a prohlašovat o druhém, který má jiný názor, že jako přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího ducha - je výrazem vlastní pýchy.

To jsem neřekl já, abych mohl být pyšný! 1. Korintským 2,14 Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořen (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 11. únor 2010 @ 08:02:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pavel to ovšem řekl jako obecnou pravdu. Běda, když to použiješ adresně na kteréhokoli člověka! Tím ho soudíš a nám soudit nepřísluší.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 07. únor 2010 @ 10:48:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."V době prvotní církve bible existovala a existoval i text nové smlouvy a byl zapsán písemně,",,,


Není pravda.
V začátcích církve (minimálně prvních 30 let) texty Nového zákona vůbec nebyly, evangelia i ostatní listy byly napsány v drtivé většině až kolem přelomu prvního a druhého století.  Když psal Petr svůj list, jak by se mohl odvolávat na jeho text?¨Není to paradox?

Mluví - li apoštol ve svém listě o Písmu, míní tím zcela evidentně pouze Starý zákon...."Proto také dle mého názoru Bůh Izraeli v Zákoně zakázal komunikaci s duchy zemřelých."...

I Kristus zemřel. Jak to tedy, že s ním komunikuješ? Říkáš, že proto, že on přece vstal z mrtvých? A naši zemřelí ne? Tak v tom se tedy naše víra liší! Ti tvoji zemřelí spí kdesi v sladkém nevědomí a čekají na konec světa, na vzkříšení těl, zatímco ti naši zemřelí už jsou u Boha v nebi, aktivní, šťastní a připraveni nám pomáhat.

To je rozdíl, to je problém!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: helena v Neděle, 07. únor 2010 @ 11:26:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
hardly, milé oko,
Fatima, Lurdy, Garabandal, Medžugorie nebo Litmanová, ty Tě strkají daleko od pravdy a proto jsi ochoten nám tu vyprávět o tom, jak ti Tvoji jsou aktivní, šťastní a přpravení nám pomáhat, protože TY jsi si od Toho, kdo opravdu má MOC pomoci a vytrhnout z pekel nenechal!
Problém máš ty, pleteš si Pána s lidmi a když rozhoduješ o časech a vzniku evangelíí, tak máš našeptáno a možná, ani že nevíš, kdo je vlastně psal, to všechno k tomu zmatku a duchařině propagované,
žel patří a je to bída převeliká


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: helena v Neděle, 07. únor 2010 @ 16:06:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko,
víš na co se ap Petr mohl odvolat kdykoli?
"TY JSI SYN BOHA ŽIVÉHO!" a tím se od Tebe velmi liší


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: helena v Neděle, 07. únor 2010 @ 16:06:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko,
víš na co se ap Petr mohl odvolat kdykoli?
"TY JSI SYN BOHA ŽIVÉHO!" a tím se od Tebe velmi liší


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 07. únor 2010 @ 20:20:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." tím se od Tebe velmi liší"...

Heleno,
A já myslel, že do lidského srdce vidí jen Bůh. Přenech soudy jemu.

Používej argumenty. Ty moje jsi nevyvrátila. Samolibost s hloupostí plodí demagogii.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pondělí, 08. únor 2010 @ 08:05:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
myslíš oko,
že Kristus a Petr byli demagogové?
to jsou věci...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 08. únor 2010 @ 08:30:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." tím se od Tebe velmi liší"...

Tento výrok na mou osobu je snad od Krista, nebo od Petra?

to jsou věci...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: helena v Středa, 10. únor 2010 @ 14:38:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
milé oko,
my přece víme, co řekl Petr a co říkáš TY! Petr poznal, že Kristus je JHWH Bůh, který přišel v těle a co nám říkáš Ty? Že přišli tři!
Také to poznal Tomáš, když říká, Můj Pán a Bůh!!! zkrátka Ty říkáš něco jiného a dole mi píšeš, že se s Ním setkáváš naživo? skrze moc kněží v pozvedání, to si děláš ze mě legraci, že ano?
Živé setkání je něco, ale úplně jiného, proto do té chvíle, než to prožiješ, nemůžeš vědět, kdo ON je!
Původ pravdy není v KC, která vykládá a dělá podle lidské vůle své, byť staré dosti, ale v KRISTU a to je velký rozdíl!!! ahoj


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 10. únor 2010 @ 21:10:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dole jsem to obšírně vysvětlil, jak je to s Bohem ve třech osobách. I Willy to pod jiným článkem potvrdil.

Ale jsem nucen se sklonit před hranicemi tvého poznání.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Neděle, 07. únor 2010 @ 13:38:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko,
A kde jsi vzal, že katolíci jsou v nebi? Modláři se do nebe nemůžou dostati.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 07. únor 2010 @ 20:21:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Naštěstí ty nerozhoduješ o tom, kdo přijde do nebe.

I pro tebe platí, že samolibost s hloupostí plodí demagogii.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Pondělí, 08. únor 2010 @ 11:07:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko,
Služebníci Antikrista se těžko mohou dostati do nebe!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 08. únor 2010 @ 12:19:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak proč tomu Antikristu vlastně sloužíš?

Dábel je doslova "Ten, který rozděluje".


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Pondělí, 08. únor 2010 @ 13:28:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko,
Abych mohl sloužit Antikristu, musel bych býti katolíkem!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 08. únor 2010 @ 14:55:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Že to vůbec není podmínkou, dokazuje tvoje existence na těchto stránkách.

Heretik, který neuznává ani základ křesťanství, Boha ve třech osobách.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Pondělí, 08. únor 2010 @ 16:38:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko,
*****m je papež. Kéž by si na to přišel. A Řím je Babylon.
Právěže Základ nepopírám. Základem, Alfou a Omegou křesťanství je totiž sám KRISTUS jako jediná osoba a jediný Bůh.
Amen]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 08. únor 2010 @ 19:16:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh Otec tedy není osoba? A co je tedy?  Ježíšova fantazie, chiméra?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: helena v Úterý, 09. únor 2010 @ 07:32:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
milé oko,
potkal jsi Pána naživo, nebo na to stále čekáš?
dokud se Ti to nepřihodí, tak nevíš NIC!!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 09. únor 2010 @ 11:11:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milá Heleno.

Přijímám živého Krista do svého srdce při každé mši - a snažím se s ním být nepřetržitě v kontaktu skrze Ducha svatého, poznávat Otcovu vůli, smysl svého života.

Dymidos ovšem káže, že Bůh je jen jedna osoba.
Chtěl jsem tedy po něm, jen aby vysvětlil, ke komu se Kristus modlil, když v Getsemanské zahradě říkal: "Ne má, ale tvá vůle se staň!"

A koho že to poslal církvi místo sebe jako Utěšitele. Není - li Duch svatý osoba, tak co tedy je.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Úterý, 09. únor 2010 @ 15:08:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko,
K sobě se modlil. K sobě...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Úterý, 09. únor 2010 @ 15:52:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Oko,
Utěšitel je Duch Kristův,který nám byl poslán. Ten kdo Jej přijal, je osobou a z těch živých osob se skládá celé  Kristovo tělo.
Tím, že se začalo učit o " osobě" ,že Duch svatý - hukot z nebe a jakoby ohnivé jazyky ,je konkrétní 3.osoba (Ke které se i někteří modlí a nechápou nic...vzniká tak v chápání jediného Boha mnoho nedorozumění) ! My jsme každý osobou a v Duchu svatém,který nám byl dán a také se modlíme k Otci.  "Ne má,ale tvá vůle se staň!"
Píšeš,není-li Duch svatý osoba, tak co tedy je.
Je to stále Kristus. Oko,pokus si představit záblesk,či záři velmi silného světla,které se rozprostře a Svými paprsky osvětluje každého z nás.(Samozřejmě pokud se neschováváme ,nebo nejsme slepí a neuraž se!) Je to Duch lásky,pravdy,moci i pokoje,který si také navzájem přejeme i Tobě v.   

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 09. únor 2010 @ 18:25:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."k sobě se modlil, k sobě"..."

(Mk 14,36) Tehdy řekl: "Abba, Otče, pro tebe je možné všechno. Odejmi ode mě tento kalich! Avšak ne, co já chci, ale co chceš ty."

A proč by to dělal, je to racionální chování? A sám si také odpovídal?

(J 12,28) Otče, oslav své jméno!" Tehdy se z nebe ozval hlas: "Oslavil jsem a ještě oslavím."


...",není-li Duch svatý osoba, tak co tedy je.
Je to stále Kristus
."...

Není pravdou. Je to stále Bůh, ale v jiné osobě. Pán Ježíš je osoba. Odchází k Otci (i ten je osoba) a na místo své osoby posílá osobu Utěšitele, Ducha svatého.

Existenci Boha nelze plně pochopit, je větší, než schopnost lidského rozumu. Není to jednoduchý bůh v jedné osobě, je neuchopitelný rozumem.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny he (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Úterý, 09. únor 2010 @ 19:43:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko,
hovoříme-li se o kořenech herezí,vězí to právě v nepochopení a tím i rozdělení jediného Boha  na tři samostatné osoby.
Pokud někdo nepoznal svého Otce v osobě Pána Ježíše ,pak je to v Duchu sv. velmi smutné.

Ještě jednou Tvá otázka:...",není-li Duch svatý osoba, tak co tedy je.

Oko ,napiš mi prosím,kde je v Božím slovu psáno ,že Duch sv.je osobou.Tvrdím ,že je to Duch Kristův,nám poslaný , který vírou přebývá v obřezaných srdcích všech kristovců. Kdo má Syna(Ducha sv.) má i Otce.  A tak můj Bůh a Pán přišel vypít ten kalich hořkosti i za mne v jediné osobě,křtem jsem na sebe vzal podobu Jeho smrti.  Pevně doufám že Ty také.  Jeho milost s námi v.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořen (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 10. únor 2010 @ 12:58:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj vlastiku.

Při Ježíšově křtu v Jordánu se Duch svatý zjevil jako samostatná osoba v podobě holubice.

Jak by se mohl "Duch Kristův,nám poslaný" zjevovat samostatně (jako holubice) vedle Krista? A hlavně proč?


Já chápu, že je to těžké pochopit, že je to pořád jeden Bůh. Je třeba to přijat vírou. Ale když Ježíš (osoba) odcházel k Otci, slíbil poslat Utěšitele (muví o něm zcela jasně jako o jiné osobě).

Chápali to tak už první křesťané - Nikajské vyznání víry.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K (Skóre: 1)
Vložil: helena v Středa, 10. únor 2010 @ 14:46:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Nikajsko-cařihradské jsme si již dostatečně popsali a je to děsný podvod, který s Písmem Sv nemá nic do činění!
Hlavně, že vám všem se narodil z Otce před stvořením světa, když se a to jedině a popravdě narodil až z panny Marie, tak to je strašná víra, to se nehněvej a napiš to papeži, nebo komu, že šílí a uvádí lidi do bludu...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 10. únor 2010 @ 21:04:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš Kristus je jako Bůh zrozen z Otce přede všemi věky, dříve než byl čas. (Dříve, než se Abrahám narodil, já jsem!) Nebyl stvořen, je zrozen, jinak by svého Otce nemohl nazývat Otcem. Bůh je duch! Skrze něho (Krista)pak bylo všechno stvořeno.

Jako člověk se Kristus narodil z Marie Panny.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: helena v Čtvrtek, 11. únor 2010 @ 09:20:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
milé oko,
ta první věta není z Písma Sv, to je právě to credo!
To, co bylo na počátku, je jasně napsáno Jan 1,1-3! a tam o ZROZENÍ není, ani slovo, natož SLOVO! 
Nelze to vykládat, ani Gnózí, jak to dole myslím odkývává mk, mystika, emanace, byl můj koníček na škole a Platóna, který se narodil dlouho před Kristem 427, tak jsem obdivovala /veřila/ i se Sókratem a jeho hovory...a trhala jsem rekordy, protože mě to bavilo!
Písmo Sv je, ale opravdu něco jiného a jak říkám, na nás mluví Bůh a my máme jedinečnou příležitost skrze dar víry a otevření mysli /ON otevírá/ vědět, a myslet, alespoň ten základ a to je JEDEN Bůh! Pak mě pokřtili do trojice, místo do Jména Ježíše Krista jak je psáno a dlouho, dlouho, jsem na tom byla bídně a mimo, pardón, jako Ty!
Nikdo Ti neupírá upřímnost, ale ona žel nic nepokrývá, jen je předmětem Boží milosti, která vždy bude mít v opositu čirou pravdu a ta je jen a jen v evangeliu!
Dneska se nevzpírám v lidské "moudrosti", ani nějakých lidských credech se neutápím v hrůze nevědomí, ale pozvala jsem do svého srdce TOHO, který mi denně, a každou vteřinu svědčí o tom, co mám a mohu vědět o Bohu!
Proto Ti říkám, že mám tu čest vědět, že Bůh je a byl vždy JEDEN a jestliže nejdříve přišel, jako vyslovený Bůh JHWH a potom přišel v těle v plnosti Božství, tak nikdy nebyl SYNEM ve Starém Zákoně, protože na SYNA, který se měl narodit se teprve čekalo!
To, že se nám narodil Immanuel-Bůh s námi je podstata toho vědění o Bohu a to, že jako DUCH SVatý nám byl darován, tak to není nějaká třetí božská osoba, ale opět Sám Bůh!!! Dělit ho na tři osoby in i out je hnusný modlářský podvod a zavedení od Boha do pekel temnoty!!! No, kdo to má na svědomí, kdo je za tím, jedině nepřítel našeho spasení a ti, kteří zabraňují vstupování a sami nevcházejí, není Ti to povědomé? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 14. únor 2010 @ 14:00:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."ta první věta není z Písma Sv, to je právě to credo!... Pak mě pokřtili do trojice, místo do Jména Ježíše Krista jak je psáno "...

Je mi smutno, jak málo lidé znají Boží slovo.

(Mt 28,19)
Proto jděte, dělejte učedníky ze všech národů; křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého.
..."nikdy nebyl SYNEM ve Starém Zákoně, protože na SYNA, který se měl narodit se teprve čekalo!"...

(J 8,57-58)
Židé mu tedy řekli: "Ještě ti není padesát let, a viděl jsi Abrahama?"
Ježíš jim řekl: "Amen, amen, říkám vám: Dříve než byl Abraham, já jsem."


(J 1,1-15)
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh.
To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
V něm byl život a ten život byl světlo lidí.
A to světlo svítí ve tmě, ale tma ho nepohltila.
Byl člověk poslaný od Boha, jehož jméno bylo Jan.
Ten přišel na svědectví, aby svědčil o tom Světle, aby skrze něho všichni uvěřili.
On nebyl to Světlo, ale přišel, aby o tom Světle vydal svědectví.
Tento byl to pravé Světlo, jež osvětluje každého člověka přicházejícího na svět.
Byl na světě, a svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal.
Přišel do svého vlastního, a jeho vlastní ho nepřijali.
Ale všem, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, totiž těm, kteří věří v jeho jméno,
kteří jsou zrozeni ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha.
A to Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi (a viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou Jednorozený od Otce), plné milosti a pravdy.
Jan o něm vydával svědectví a volal: "Toto je ten, o němž jsem řekl: Ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já."
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pondělí, 15. únor 2010 @ 10:17:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ahoj oko,
já myslela, že již na mě nemluvíš, Willy se také vzteká... a že ženská mu nebude nic vykládat... a sám neví!
To, co říká Kristus v evangeliích, že dříve, než byl Abraham, byl jsem JÁ, je něco skutečně jiného, než říká credo! A je to JEHO -Boží vyznání , kdo ON JE, ON je JAHWE!!! Jako Spasitel se jménem Ježíš Kristus, zvěstován panně Marii, byl předpověděn malými i velkými proroky ve SZ! 
Z prostého důvodu, nemá vaše credo pravdu, protože Abraham nebyl živ jako člověk před stvořením světa!!!, ale JHWH byl!!!, ale nebyl SYNEM v těle z masa!!! totiž ještě se jako SYN Spasitel, Mesiáš nenarodil!!! Narodil se jako SYN Ježíš Kristus, Spasitel, až panně Marii v Betlehem!!! co je Ti na tom nejasného?
ON Elohim Jahwe Je Byl a Bude navždy Bůh DUCH, který má MOC se zjevit jak ráčí! Proč, proti tomu chceš Ty, nebo KC protestovat? 
SLOVO je vážná věc a masově ho dát do úst lidem ve lži, je strašný hřích!!! a to udělalo vám, credo;
Kristus je podle Písma Sv Bůh ten JAHWE, který přišel v masitém těle a to je celé správné vyznání! 
Jestli chceš slyšet pokračování, tak to je napsáno ve II.Kor15,25-28, tedy kdy sám SYN /ten v mase těla/se poddá Tomu, kdo mu poddá všechno,
aby byl opět Bůh všecko a ve všech, tedy i v Tobě milé oko i ve mně! Zase to bude jen ten Bůh DUCH, který je Věčný a Všudypřítomný, protože nikde není napsáno a tímto se to potvrzuje, že by byl Věčný SYN, jak KC učí, ale Věčný je Bůh DUCH-OTEC!!! Všechna JEHO zjevení jsou pouze pro naší SPÁSU, nikoli pro uctívání trojice Bohů, jak říkám in nebo out!!! buď zdráv


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pondělí, 15. únor 2010 @ 11:05:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
heleno,

kromě jiného jsi napsala:  Willy se také vzteká... a já se ptám: proč mě lživě pomlouváš u jiného člověka? Já jsem se vůbec nevztekal a nevztekám se ani teď. Copak nevíš, že máš, pokud o něm mluvíš, o bratrovi mluvit pravdu se svým bližním? Děkuji za odpověď.

willy


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pondělí, 15. únor 2010 @ 11:18:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ale Willy,
to víš, že vzekáš a na mě do ženských a to už dosti dlouho!!! mě to neuráží, ale ničí to komunikaci...a to je špatné
Kdybys se nevztekal, tak budeš řádně diskutovat a nebudeš převracet to, co jsem napsala z Písma SV! OK?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pondělí, 15. únor 2010 @ 16:50:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne, nevím o tom, že bych se vztekal!!! Co se převracení toho, cos napsala, týče, také nevím, co jsem převrátil. Mám-li na to reagovat, potřebuji znát podrobnosti. Tož tak.

willy


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: helena v Úterý, 16. únor 2010 @ 09:46:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ahoj Willy,
na moje dotazy jsi neodpovídal a když jsem odpověděla já, jako např o obraze Neviditelného, tak jsi nebyl schopen cokoli odpovědět a to se opakovalo pokaždé...hned jsem jen ženská, která nemá co mluvit, jako bych ani nebyla člověk, natož platný účastník těla Kristova tož tak Willy


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Středa, 17. únor 2010 @ 18:26:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko,
 
---- Při Ježíšově křtu v Jordánu se Duch svatý zjevil jako samostatná osoba v podobě holubice----

          Rouháš se !

----- Ale když Ježíš (osoba) odcházel k Otci (osoba), slíbil poslat Utěšitele (muví o něm zcela jasně jako o jiné osobě)----

          Rouháš se !          (Izajáš 51,12 „Já, já jsem váš utěšitel.)

------ Chápali to tak už první křesťané - Nikajské vyznání víry -----

          Snad mi nechceš říct ,že to tak chápal i ap.Pavel i ostatní !  
    ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Úterý, 09. únor 2010 @ 15:18:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko,
Bůh ,Jahve je Duch!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 09. únor 2010 @ 18:28:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A ty mu předepisuješ, že nemůže být trojjediný? O čem to mluvíš? Jak to souvisí?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Středa, 10. únor 2010 @ 12:59:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nazdar, Oko! Máš to ťažké: Fera, Didymos_ Vlastik, Helena... Ech... Nezávidím...
Som však na tvojej strane. No so sektárskymi  aj tak nepohneš... Oni aj tak majú vždy pravdu. Oni síce ju "objavili" len pred pár rokmi, kým KC spred 1000 rokmi, no im to nevysvetlíš, lebo sa odvolávajú samozrejme - na Písmo... No na Písmo majú svoje "okuliare", a čítajú ho po svojom... A napriek ich protirečeniu všetkým ostatným cirkvám je aj tak Boh jedna osoba, a ani mnoho výrokov Písma tomu protirečiacich, ba ani sama skutočnosť týmto ich názormi nepohne... No, čo už?...
/teraz očakávam reakciu - vdaku, že že aj prvých kresťanov  nazývali niekedy sektárov ... ono v slovách sa dá vždy na čokoľvek odpovedať akokoľvek... Takže máme smolu?.../


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Středa, 10. únor 2010 @ 15:14:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ach, jaké to nevýslovně štěstí být nazván heretikem a sektářem!]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny he (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Čtvrtek, 11. únor 2010 @ 04:57:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Len zabúdaš, milý Didymosko, že presne tak sa utešujú všetci: aj jehovisti, aj mormóni, aj všetky skazonosné sekty v minulosti... To nie je preto veľmi slabá útecha. Lepšie by bolo dokázať presvedčiť vecne, nie iba tvrdením proti tvrdeniu a to - bez podkladu Písma, či zjavneňoho podania...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořen (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Čtvrtek, 11. únor 2010 @ 15:08:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Elo,
To není utěšování! V Písmu je tolik důkazů proti tomu vašemu modlářství...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Sobota, 13. únor 2010 @ 05:29:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty si zrejme tiež chýbal v škole, keď sa učilo, čo je modlárstvo. To je v skutočnosti pripisovanie nejakému výtvoru človeka, či stvoreniu to, čo skutočný veriaci pripisuje Bohu, a my to naozaj nerobíme. Ale ty to zrejme nevieš rozoznať, lebo sa ti pletie vonkajšie s vnútorným myšlienky srdca s pohybmi tela, a to je faul...
Takže to školské doučenie ti predsa len zrejme chýba...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí (Skóre: 1)
Vložil: Fera v Středa, 10. únor 2010 @ 19:45:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Elo, nevím proč na mne útočíš, ale když jsi začal, tak ti odpovím tak, jak sis vykoledoval.

Píšeš: Oni aj tak majú vždy pravdu. Oni síce ju "objavili" len pred pár rokmi, kým KC spred 1000 rokmi.

Optej se oka, co mi psal, že Duch svatý tehdy před těmi roky co píšeš, nemohl lidem ještě zjevit celou pravdu, neboť  by ji neunesli.

To, cos napsal ty, že se neustále držíte toho, co unesli křesťané před tisíci lety svědčí tedy o tom, že ještě nejste zralí na vyšší uvedení do Pravdy a tím pádem jste v růstu nezpůsobilí přijmout a unést něco vyššího než vaši předci! 

Opravdu jsi okovi pomohl!

Pokoj Tobě a Tvému růstu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny he (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Středa, 10. únor 2010 @ 20:02:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím Fero,klid... :-)

Izajáš 51,12 „Já, já jsem váš utěšitel. Proč se tedy bojíš člověka, jenž umírá, lidského syna, který je jak tráva?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořen (Skóre: 1)
Vložil: Fera v Středa, 10. únor 2010 @ 20:16:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravim vlastiku, klidný jsem, až se někdy divím:-)))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny he (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 10. únor 2010 @ 21:13:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Optej se oka, co mi psal, že Duch svatý tehdy před těmi roky co píšeš, nemohl lidem ještě zjevit celou pravdu, neboť  by ji neunesli."...

Pokoj i Tobě a Tvému růstu.

Tato slova si oko nevymyslel, tato slova řekl Kristus apoštolům.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořen (Skóre: 1)
Vložil: Fera v Čtvrtek, 11. únor 2010 @ 06:17:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj oko,
Já vím, že sis to nevymyslel, že cituješ Bibli, ale chtěl jsem to použít do kontrastu s tím, co napsal Elo, který v tomto příspěvku  nepochopil, že je s tím, cos napsal v rozporu, a spíše řkc shodil, jako by celou pravdu objevila před tisíci let a zakonzervovala ji v uspokojení.
Pokoj Tobě a nepokoj Tvému růstu (to myslím v dobrém).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 11. únor 2010 @ 08:12:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To, co Elo napsal, není přece v rozporu.

To v prvních stoletích církev (oproti judaismu) definovala Boha ve třech osobách, jak nám ho zjevil Kristus.

To vy jste se vrátili do Starého zákona, který vnímá Boha zatím jen jako jednu osobu.  To vy popíráte zjevení Ducha svatého v církvi.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Fera v Čtvrtek, 11. únor 2010 @ 12:10:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, jsi úplně mimo, já jsem nepsal o trojjedinosti!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny he (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Čtvrtek, 11. únor 2010 @ 05:04:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Fera, neviem, na ktorú pravdu máš ty konkrétne na mysli. Len rozdiel je v tom, že v KC to prehlbovanie chápanie kristom zjavenej pravdy sa koná postupne, evolučne, kontinuálne, pretože nossiteľmi všetkého je ten istý subjekt, to isté spoločenstvo ľudí na čele s legitímnymi nástupcami apoštolov... Len u vás sa zjavil jeden človek /Kalvín?, Luther?, Zwingli?---/, ktorý všetko toto zhodil a sám od seba začal celkom nový výklad, novú tradíciu chápania, prístupu, samozrejme, aby to sopravedlnil, tajk najľahšie je odvolať sa na Písmo, hoci de facto to Písmo vykladal podľa seba...

Zapamätaj si, že jede človek, či úzka skupina ľudí okolo neho, ktorá sa "utrhla z reťaze" celje tradície a kontinuity Cirkvi založenej Kristom na apoštoloch, nikdy nemôže mať Duhca Svätého tak, ako to má tá legitímna Cirkev. To všetko sú len vaše teórie jednotlivých ľudí, rozmýšľajaúcich nie v Duchu, ale "v žlči", v protedste, v hneve... A preto ôaždá taká "priesada. ktorú nesadil môj Otec nebeský, bude raz vytrhnutá aj s koreńmi"...

Zdraví aj tak - Elo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořen (Skóre: 1)
Vložil: Fera v Čtvrtek, 11. únor 2010 @ 06:28:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Elo,
 Růst v poznání Krista není skupinová záležitost, ale individuální vztah každého jednotlivce s Kristem!
Budeme se zodpovídat jednotlivě, ne skupinově!

Je to, jako by jsi chtěl postavit na start maratonu vedle sebe zdravého maratonce, stařenku, dítě, chromého, mrtvého a očekával, že všichni doběhnou do cíle zároveň !


Zamysli se nad tím.

Zdraví aj tak Fero.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 11. únor 2010 @ 08:05:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Křesťanství je i individuální vztah (láska k Bohu) i skupinová záležitost (láska k bližnímu).

Tyto dvě věci koexistují společně, nelze je oddělit. Nelze tedy  růst pouze v jednom a druhé opomíjet.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Fera v Čtvrtek, 11. únor 2010 @ 08:55:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Samozřejmě, ale nelze povyšovat druhé v pořadí nad první, jak to činí Elo. Spoléhat na příslušnost k denominaci, že mne spasí!
Denominace nejsou nohy, pouze berlička.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Čtvrtek, 11. únor 2010 @ 16:44:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Fera, nekľučkuj. Ja som mal na mysli predovšetkým fakt, že Kristus sľúbil svojej Cirkvi Ducha Svätého práve kvôli tomu, aby táto Cirkev ako  celok stále plnšie chápala Božie zjavenie pre ľudí, to čo Kristus prišiel hlásať...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Fera v Čtvrtek, 11. únor 2010 @ 19:10:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Elo, to máš pravdu, že Kristus slíbil Svojí cirkvi, Svému Tělu, Ducha svatého.

Ale co to má společné s řkc? To jako chceš naznačit, že kdo není v řkc, není v Jeho církvi?

Tak jsi to nemyslel, že?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Sobota, 13. únor 2010 @ 05:25:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Náš názor, čo je Cirkev, a kto je v nej plne, kto je v nej nie celkom plne, resp. kto sa na cirkev iba hrá - poznáš. V našich katechizmoch, či dokumentoch je jasne vyslovený. Tam sa nájdeš aj ty. Určite si v nej v tom širšom zmysle slova... No to z vonkajšej stránky. No vnútorne v nej môžeš byť možno viac než ja. To ti neupieram. To naozaj len Boh vidí do srdca, a sotva pre neho budú najrozhodujúcejšie teologické názory a poznanie biblických, či katechetických citátov... A je to tak dobre, aby sme sa príliš obaja nechvastali a nevystatovali jeden pred druhým...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Středa, 10. únor 2010 @ 19:51:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Didymos Pozor,hlavný inkvízitór Elo se ozval a má aj seznam. Takže to upálení bude fakt v přímém přenosu...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny he (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Čtvrtek, 11. únor 2010 @ 15:46:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bratře Vlastíku,
Elo má možná seznam, ale my máme Pravdu!  Jen ať mnew upálí. Alespoň budu dříve u Jahveho.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořen (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Čtvrtek, 11. únor 2010 @ 20:33:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Didyme,

ty máš stroj času k návratu do doby SZ?!

Jestli vy máte Pravdu, pak nemá pravdu Pán Ježíš Kristus, když říká v Janovi 8:24b Jestliže neuvěříte, že Já jsem (Boží jméno zjevené Mojžíšovi v Ex 3:14 - JHVH: Já jsem, který jsem nebo Já budu, který budu či Já se stanu, kterým se stanu), zemřete ve svých hříších.“ Vy totiž říkáte, že před svým narozením jako Syn nebyl. Ale jestliže Syn Boží jasně říká, že On je „Já jsem" a vy tomu nevěříte, pak zemřete ve svých hříších! Mimochodem právě ta Pánova Slova, kdy vyslovil Boží jméno "Já jsem ..." nejvíce pohoršovala náboženské Židy, kteří neuvěřili, poněvadž nebylo dovoleno toto Boží jméno nahlas vyslovit a Pán Ježíš je nejen vyslovoval, ale dokonce je vztahoval na sebe. Tož tak.

willy


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Čtvrtek, 11. únor 2010 @ 22:09:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy, už  konečně víš proč to jméno"dokonce" vztahoval na sebe?

Jestliže nevíš ,že Pán Ježíš Nazaretský je JHVH ,tak už raději nepiš... Děkuji.

Píšeš: ----- Vy totiž říkáte, že před svým narozením jako Syn nebyl. Ale jestliže Syn Boží jasně říká, že On je „Já jsem" a vy tomu nevěříte, pak zemřete ve svých hříších! ----  

Jaká drzost a rouhání!!!

Ale Willy ,to Pán řekl v Duchu svatém a  přece říká slova Otce !!!  Např. Jan 8,58 Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem.“(JHVH)  Ale Pán Ježíš se narodil až panně Marii jak bylo prorokováno!!!!!

 Boží Syn :

Marek 1,11 A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.

 (VYVOLIL - následuje služba, vypití kalichu a smrt na kříži)
 
Skutky apoštolů 13,33 splnil Bůh nám, jejich dětem, a vzkřísil Ježíše; vždyť je o něm psáno v druhém Žalmu: ‚Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.‘

(ZPLODIL- vzkříšení ,korunovace a sláva)

... vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou; neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všecky. 10  Bylo přirozené, že Bůh, pro něhož je vše a skrze něhož je vše, přivedl mnoho synů k slávě, když skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich spásy. 11  A on, který posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěcováni, jsou z téhož Otce. Proto se nestydí nazývat je svými bratry, když říká: 12  ‚Budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění tě budu chválit.(Židům 2,9-12)  AMEN.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pátek, 12. únor 2010 @ 09:06:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ano bratře Vlastíku,
to, že Kristus je Pán Já Jsem, tak to je to co ta KC zatajila, neb to sama neví?
Neb by přece nadále, nemohla vyhlašovat tajemství, které je nám dávno ZJEVENO!!!
zdravím


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Středa, 17. únor 2010 @ 16:37:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Také zdravím drahá sestro Heleno,pravda,pravda.
Chála Pánu.    v.
 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Pátek, 12. únor 2010 @ 13:29:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy,
Hle, rouhavost v domě Willyově!
Já mám hlavně Písmo svaté a to svědčí proti vám rouhavým modlářům!
Jako Slovo, JHWH byl. A pak se SLOVO stalo tělem.
Pán Ježíš je totožný s Jahvem.
Ach, ty bídná trávo, ty bídné větvoví.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pátek, 12. únor 2010 @ 16:27:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Didyme,

ty tajnůstkáři - zapomněl jsi napsat, v čem že ona rouhavost spočívá! Takže v čem?

w.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Pátek, 12. únor 2010 @ 17:29:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy,
že veříš na tři Bohy.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pátek, 12. únor 2010 @ 19:55:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je lež! Jestli nemáš nic jiného, pak jsi lhal, Didyme, a zřejmě ti to nevadí. Tož tak.

w,


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Pátek, 12. únor 2010 @ 20:24:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nelhu Willy. A samotný Otec, Jahve- Pán Ježíš mi to dosvědčuje!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pátek, 12. únor 2010 @ 21:16:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Didyme,

pravdu dosvědčuje nebo svědectví pravdě vydává Duch Pravdy, kterého poslal Otec ve jménu Pána Ježíše Krista těm, kdo jsoiu Jeho. Abys mluvil pravdu, musel by ji dosvědčovat i mně, což se neděje. Do hlavy ani do srdce mi nevidíš. Bůh ví, co v mé hlavě a srdci je a já to vím. Ty to nevíš a blafuješ a myslíš si, že ti to projde - ale neprojde! Toho, kdo má Ducha a je v duchu oklamat nemůžeš, protože má Boží svědectví v sobě! Jestli chceš klamat sám sebe, v tom ti zabránit nemůžu, ale vhodnějším místem pro takové pošetilé počínání, než GS, je místnost, kam chodil sám i cisař pán. Kéž bys tam přišel sám k sobě a vrátil se pod vedením Pána Ježíše Krista a Ducha Svatého, který usvědčuje svět z hříchu, spravedlnosti a soudu (J 16:8) k Otci, aby tě mohl dát Kristu, aby tě zachránil od sebe samého, kdy tě Boží dobrota povede k pokání, tj. změně smýšlení a jednání. Tož tak.

w.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: helena v Sobota, 13. únor 2010 @ 07:53:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
mlý Willy,
víra je opravdu dar Boží a Ty ho máš zkoumat, být dosvědčován, a růst v Duchu Svatém, nikoli v nějaké víře "otců" a nebo katechismů, zde je vidět, že opakovaná lež se "stává" pravdou...
ale zapomínáš, že TEN, který je v nás je silnější, a marné je proti ostnům se...než ten, který je ve světě, tedy těch encyklik a katechismů, je to velmi smutný, ba drastický příběh, ten bez evangelia, ke kterému patří pouze JEDEN Bůh zjevený v těle


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 13. únor 2010 @ 10:44:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
heleno,

za tvými slovy není Duch Svatý Boží, ale jiný duch (Greg by možná poznal jaký), neboť jsou úplně mimo realitu respektive nepřípadná a nepatřičná, a jsou tudíž naprosto zbytečná a marná a věz, že z každého takového slova budeš vydávst počet v den, kdy staneš před soudnou stolicí Kristovou, abys přijala buď odměnu či trest za skutky, jež jsi konala v těle.

Ale hlavně a především vedle toho, že nejsou pravdivá - NENÍ V NICH ŽIVOT!!! Jen slova, která jsou Pravda/Světlo/Duch a jsou řečena v lásce, dávají Život. Taková Slova mluvil Pán Ježíš a taková slova musejí/mají mluvit také Jeho učedníci.

Tož tak.

willy


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: helena v Neděle, 14. únor 2010 @ 08:30:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
milý Willy,
já vím, že nejsi nepřítel, ten Ti našeptává, ale jen NEVÍŠ, že já nesmím říkat nic, než to, co je psáno!
Tobě dal někdo, nebudeme asi moc jmenovat, výklady, ale já mám skrze darovaného Ducha Svatého BOHA ve svém srdci a PRAVDU SPÁSY KRISTA, mého PÁNA!
Jakou pravdu kážeš Ty? bludy Origéna, nebo řecký novoplatonismus, nebo snad nikajsko cařihradské politování? nebo matku z Efezu? víš, že Dianě stačí jen semínko???
Jestli mi přeješ zatracující soud, tak, asi nic nového, ale já si jdu k Božímu trůnu pro odměnu, soudem Golgoty, jsem PROŠLA!!!
Nejdeš snad Ty, úplně, ale úplně jinam, tedy, do pekel očistce? 
zastav se


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 14. únor 2010 @ 14:45:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
heleno,

je mi to líto, ale tvoje nesmysly a lži se už nedají číst. Končím tuto debatu s přáním, abys poznala Krista a moc Jeho vzkříšení i účast na Jeho utrpeních, abys snas nějak dospěla ke vzkříšení z mrtvých. Amen.

willy


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Neděle, 14. únor 2010 @ 15:05:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy,
sestra Helena zná Krista jako málokdo! A protože zná Krista, tak ví, že ON jest Přesilný Jákobův. Bůh Abrahámův, Izákův a Jákobův.To všecko jest Kristus. Jahve zjevený z někonečné Boží milosti a dobroty v těle.Neučíme žádné nesmysly, nýbrž to, co jest Pravda a Lež nemohou naše oči  viděti a už vůbec ne třeba podporovati.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 14. únor 2010 @ 15:18:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Didyme,

je mi líto, ale svými slovy a skutky to, cos napsal, popírá!!! Tož tak.

willy


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 14. únor 2010 @ 15:26:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mimochodem,

i ty tu neustále dokazuješ, že jsi mimo! Vaše učení není učení Kristovo, neboť nepřináší Krista jako Život, ale přináší smrt, poněvadž je v linii poznání nikoli v linii života! Nezkoumám totiž jeho správnost či pravdivost, nýbrž skutrečnost, jestli přináší život nebo smrt. A protože nepřináší život, tak je nepřijímám!! Tož tak.

willy


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pondělí, 15. únor 2010 @ 08:47:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
zdravím Willy,
zase překrucuješ a překrucuješ a dokonce nám tu vysvětluješ, že učení o trojici přináší život? Jaký, ten v očistci?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pondělí, 15. únor 2010 @ 16:44:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
heleno,

těmito svými slovy jenom znovu dokazuješ, že nejsi duchovní člověk, neboť tvá slova nejsou z Ducha a nejsou pravdivá. Nehledě na to, že by naše slova měla být jako slova Boží a měla by to být pravdivá slova milosti řečená v lásce. A Písmo také jasně říká, že poznání nadýmá, ale láska buduje. Bez Boží lásky, která je vylita do srdcí věřících skrze Ducha Svatého, který jim byl dán (Ř 5:5), není žádné budování Církve coby Těla Kristova. Tím chci říci, že i kdyby tvá slova byla pravdivá (jakože nejsou), ale nebyla-li řečena/napsána v lásce, pak nebudují a nejsou tudíž k užitku. Je to tak proto, že láska, Jíž je sám Bůh, je vyjádřením božského života. Kdo má Syna, má (Jeho) život a žije-li Jeho životem, pak spontánně miluje ty, které miluje Pán, Jeho. tj. Boží láskou, která je v Kristu Ježíši!

V minulém komentáři jsem psal o Kristově učení, nejen o učení o Boží Trojici. Učení o tom že Bůh se v Písmu Svatém - především v Nové Smlouvě - zjevuje ve třech Osobách - Otec, Syn a Duch Svatý, což nikdo nemůže úspěšně popřít - je jen velmi malou částí Kristova učení. Nicméně je částí důležitou pro porozumění Boží věčné ekonomii, skrze níž Bůh naplňuje svůj plán a uskutečňuje Boží věčný záměr.

Tož tak.

willy


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: helena v Úterý, 16. únor 2010 @ 10:51:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ahoj Willy,
já vím, že zásadně nebereš odpovědnost za svoje katolické učení, ale očistec se vymazat nedá, leda, že bys pochopil hrůzu jeho významu!
Kdo, tak asi by mohl být u Tebe duchovním člověkem? Je to ten, který bez diskuse přijímá katolická lidská a já říkám bezbožná vyznání? Jako je učení o třech osobách, neposkvrněné početí Marie prvním hříchem, nebo snad klanění se sochám dřevěným, které neslyší a nevidí, nebo ten očistec, který je v naprostém rozporu a je výsměchem s dokonalou spásou vykonanou Kristem na Golgotě? Co bys ode mně a jiných biblicky věřících, asi tak mohl chtít, ano, je to láska a k čemu? k bludům, které bezostyšně pronášíte cca 2000 let s papežem i bez něho? Nebo to je ta Boží ekonomie, Boží uspořádání, které tu presentuješ? ale Willy, to je pomýleně drsné; Tebe miluji Willy, ale nikdy Tvé bludy, je Ti to jasné???
Není v mé moci, měnit Tvojí katolickou mysl, to je Boží věc, já jsem pověřena a POVOLÁNA kázat evangelium, to nepodlézavé, neprolhané a nelíbivé, pro ty, kterým Kristus není SYNEM BOŽÍM JHWH, ale nějakou druhou božskou osobou , brrr
Dokud nebudeš vědět, že Spasitel je ten nejhlavnější z hlavních a Nejvyšší, který přišel v masitém těle, aby Tebe a mě vytrhl z pekel, kam Ty mě svojí naukou cpeš a ještě se divíš, tak se budeš nádále divit a divit a vzpírat a vzpírat, to nemá žel konec i když já již u toho, asi nebudu!
To bytí, podoben plné postavě věku Kristova, znamená, kromě jiného uvedení do všech tajemství, kde bludy odpadají, a které věci Ty sice prohlašuješ, že žádnými tajemnými nejsou, jako jsi kdes psal, že JEDEN Bůh není žádné tajemství...Vždyť to je to, že ani nevíš co mluvíš, říkáš JEDEN a popisuješ mi tu tři v nějakém okultním hodně hnusném pro mě, svazku! Pravda je jiná, ten JEDEN nejsou tři a to bez ohledu jestli čteš Starý nebo Nový zákon, je to ten Jedinný Svatý, který je Tvým i mým žárlivě své Božství ohlídající a nesnese, bys HO Ty nebo jiný "papež", dělil na osoby, to je zakázáno od Pentateuchu, že nenechá bez pomsty, toho kdo by bral do úst JEHO Svaté Jméno, tak jako to děláte vy všichni trojičáři!!!
Já mám bázeň Boží v sobě a nemohu mlčet, když čtu ty bludy trojiční a pekelné a mariologické, vše je odporné a propadlé, tak s tím něco ve Jménu TOHO JEDNOHO udělej, dokud je čas milosti, buď zdráv


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Úterý, 16. únor 2010 @ 15:03:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
heleno,

tímto komentářem jen završuješ své výmysly a lži, co se týče mé osoby, čímž jen znovu dokazuješ, že tvá slova nejsou z Ducha Svatého Božího, který je věřícím dán, neboť nejsou pravdivá. A protože nejsou pravdivá, nemohla být řečena/napsána v lásce, neboť Bůh je láska a On nemůže lhát. Pravda a Láska jdou "ruku v ruce", neboť je napsáno, že Bůh je láska (1J 4:16), Pán Ježíš Kristus o sobě řekl, že je Pravda (J 14:6) a je napsáno, že i Duch je Pravda (1J 5:6), takže tak jako nelze od sebe oddělit Osoby Boží trojice, neboť přebývá jedna v druhé (J 14:10.11), nelze oddělit ani Pravdu od Lásky, poněvadž Láska mluví vždycky Pravdu. Ty P/pravdu nemluvíš a opakovaně tu, co se mě týče, lžeš a klidně napíšeš, že máš bázeň Boží! Kdybys měla bázeň Boží, nemohla bys lhát, nemohla by sis vymýšlet, ale měla by jsi úctu k Pravdě.

Pro tvou informaci - nikdy jsem nebyl katolík a nejsem ani protestant. Jsem prostě křesťan (bez přívlastků). Katolické učení neznám moc dobře, poněvadž jsem se ho nikdy neučil a zdejší katolíci by ti mohli dosvědčit, kdyby chtěli, jak jsem se do nich kvůli různým zde uváděným bludům v jejich učení, které jsem se tu dočetl, při různých příležitostech v debatách pouštěl. Ale koneckonců by sis to mohla najít i sama, kdybys chtěla. Napsal jsem tu hafo článků a komentářů, z nichž bys, kdybys chtěla, mohla poznat, čemu věřím a co mám od Pána skrze Jeho Ducha zjeveno.

Tož tak.

willy


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: helena v Středa, 17. únor 2010 @ 08:56:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ahoj Willy,
na "křesťana bez přívlastků"no tedy, to je překvápko, Ti v lásce evangelia, neb to je pravá láska, vzkazuji, a ptám se kde jsi ke trojici přišel???, neb víra v trojičního Boha je blud, který v Písmech není a NIKDY nebyl, a to by, ten správný, bez přívlastků křesťan neměl, ani vyslovit, natož si v něm libovat coby v katolické teologii! Jinak si více kontroluj co píšes, protože já, reaguji na to, co jsi napsal mně, né jiným!!! Já jsem pro Tebe ženská, která nemá práva, to jsi napsal, tak se nevykrucuj, taková "láska" Tvoje mě opravdu nezajímá, tak si zaměť před vlastním prahem!
Nedokážeš dát dohromady, ani jedinou svéprávnou reakci, píšeš  jako zaseklý o lžích... a moje odpovědi, prostě Ti chybí argumenty a ta slabomyslná láska??? Tak ta s Kristem nemá co dělat!!! tím se můžeš utěšovat i své okolí, ale mě nikoli! Pro mě, je to grandiósní podvod!
Já mám TOHO ŽIVÉHO, JEDNOHO a když neslyšíš, tak to již opravdu nemohu nic, pro Tebe udělat!
Medové bláboly ode mě nečekej, takové nemravnosti nepěstuji a ani v budoucnu neplánuji, neb čas pomíjí a je důležité věřit a znát v Duchu Sv to, co nám nabízí a jen to je psáno; to jsem nabídla Tobě a Ty neslyšíš...je to Tvoje věc, buď zdráv 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Středa, 17. únor 2010 @ 15:26:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
heleno,

jednu debatu s tebou jsem ukončil jindy a jinde, tuhle končím teď a tady. Nic jsem od tebe nechtěl, o nic nežádal, a co se tvé "nabídky" nevímčeho týče, pak nemám po těch všech lžích a falešného rádoby poznání, kterým jsi nadmutá a přitom vede ke smrti, zájem.

Kéž bys poznala a měla Krista jako svůj život a život Těla Kristova, kéž bys skrze podporu tohoto života žila skrze Krista a byla Jeho životem proměněná a Jemu připodobněná. Amen.

willy


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Středa, 17. únor 2010 @ 21:48:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milovaná sestro v Kristu Ježíši Helen,
nic si z toho nedělej,tu radost a Pánův pokoj nám nic a nikdo neveme.A ti ,kdo ještě nevešli,nevešli... 
Je to stále stejné ,stejně jako farizeové a pokrytci si "rvou si vlasy " a trhají svá roucha ,stále nad jedinou osobou
Zdravím v.  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: helena v Čtvrtek, 18. únor 2010 @ 07:37:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
drahý Vlastíku,
copak tím úhelním kamenem může být někdo "druhý"? Copak na trůně sedí tři? Vždyť je to hrůza, kam je docpali a zalili srdce i mysl do cementu...za NIC HO položili a ani na kříž nechtěli, aby Pilát napsal Ježíš Nazaretský Král Židů!!! Jesua Hanozri  Vumelech  Hajehudim! ON je ten pravý Bůh i Král a DUCH a hlavně je to náš, milovaný Spasitel! 
Na Willy se nelze zlobit, jen na satana, který ho drží hluchého...
Pán Ti stále žehnej h


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Pondělí, 15. únor 2010 @ 14:43:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy,
Přináší Pravdu a to je důležité!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pondělí, 15. únor 2010 @ 16:13:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Didyme,

v Janovi 14:6 Ježíš mu (Filipovi) řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." Přísně vzato by tento výrok Pána Ježíše Krista měl být napsán takto - „Já jsem ta Cesta: Pravda i Život."

Ano, Pravda je důležitá, ale život je důležitější, neboť bez tohoto života, rozuměj Pánova božského života, skrze N/nějž máme žít, k Otci nedojdeme, i kdybychom měli zjevenu veškerou pravdu. Navíc Pravda a Život, jimiž je Pán, je pro nás podle zjevení Bible zároveň Světlem (J 1:4), v němž vidíme světlo (Ž 36:10). On je prostě skutečností všech duchovních Božích a pozitivních věcí. Kromě toho v Kristu nelze od sebe Pravdu a Život oddělit a znovu říkám, že tou Cestou k Otci je Pravda i Život - tedy nejen Pravda.

Mimochodem - ďábel také "umí mluvit pravdu", ale jeho slova jsou tmou a přinášejí smrt.

Tož tak.

willy]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Sobota, 13. únor 2010 @ 13:20:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy,
Vždyť já chci pouze, aby si pochopil to zjevené tajemství!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 13. únor 2010 @ 14:01:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A proč? A které? Že Bůh je jeden? To přece není žádné tajemství!

w.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny herezí II (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Čtvrtek, 11. únor 2010 @ 19:50:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj oko,
když jsme u kořenů herezí, výše píšeš:

----- Dábel je doslova "Ten, který rozděluje" -----

          Ano,to je pravda a také rozdělil :

----- Heretik, který neuznává ani základ křesťanství, Boha ve třech osobách ----

        Víš oko,křesťané poznávají Boha v jediné osobě Pána Ježíše Krista ,na  jiném základu se stavět nedá!

1. Korintským 3,11 Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus.


To Ti vyřizuji od Otce našeho Pána Ježíše. Amen


]


Re: Kořeny herezí II a Platón (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Sobota, 06. únor 2010 @ 22:51:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
K bodu 3: ´...Vždyť co mohl Aristoteles nebo Platon vědět o Boží moudrosti a Božím tajemství, jež bylo od věků skryté...´.
Pozor na to, abychom s vaničkou nevylili také dítě. Od Platóna víme o světě nepomíjejících věčných idejí, tedy toho, co Bůh stvořil nejprve.
Měl tedy Platón vědomost o Božím světě? Jistě ano, jinak by nebyl psal o tom, že hmotný svět je odlesk věčných skutečností, které jsou prvotní.
Nejprve z Otce vyšlo Logos, a to není v překladu jen Slovo, ale také vyšší Rozum, výrok, Pravda. Pak teprve byl stvořený svět.
Obyčejný uvažující lidský rozum se říká ´nús´, ale Logos je vyšší Pravda a Rozum a Pochopení. Platón neodporuje poznání z Bible, učí totéž slovy své doby, to, co je také u Jana:
Jan 1, 3 , Všecky věci skrze ně učiněny jsou, a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest.
Takže Platón je ve shodě s Jan 1, 3, protože učí, že všechny věci mají své vzory v nepomíjejících světě idejí. A to co není pominutelné je to, co je u Boha.Re: Re: Kořeny herezí II a Platón (Skóre: 1)
Vložil: helena v Středa, 10. únor 2010 @ 14:55:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
akorát ten Platón nikdy nemohl napsat, že my jsme viděli a také svědčíme tu Slávu a proto zůstane jen vida-nevida pouze filosofem...


]


Stránka vygenerována za: 0.74 sekundy