Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Julius.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16649, komentáře < 7 dní: 269, komentářů celkem: 429334, adminů: 60, uživatelů: 5250  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 114 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

martino
Willy
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116417163
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Církev - Co je církev a církve, charakteristika pojmu
Vloženo Čtvrtek, 23. říjen 2008 @ 11:33:23 CEST Vložil: Olda

Zamyšlení poslal Cizinec

   Po článku o modlách a o počátku jsem dal dohromady další a na delší dobu poslední článek v sérii o obsahu slov a pojmů. Tento článek se bude zabývat slovem církev.
 
    V lidské komunikaci a pro lidský život je důležité znát obsah slov, které si lidé mezi sebou říkají. Obsah slov je dán základními charakteristikami daného pojmu. Když se třeba řekne: "Je to veverka", myslí se tím nejčasteji veverka obecná, malý rezavý hlodavec s velkým chlupatým ocasem, který v lese a na jeho krajích skáče po stromech a na uších má střapce chlupů a nemyslí se tím třeba velký lichokopytník se šedou kůží, který dělá íííííááááá a žere seno.
 
    Když se lidé baví o "náboženských" pojmech, je ta situace mnohem těžší. Diskuze nebo neshoda v diskuzi je často založená jen na tom, že už základní charakteristiky slova, které se používá, jsou různé pro různé náboženské systémy. Stejné je to se slovem "církev", které se používá v mnoha různých významech. Některé z těchto významů bych chtěl v článku sepsat a podívat se do bible, jaké charakteristiky připisovali slovu "církev" první křesťané na počátku.
 
    Rád bych článkem přispěl k tomu, aby se nemusely tolik používat pojmy "dominační nedenominace" či "nedominační denominace", "sekta", "minisekta" a jiné další. Taky by mohl pomoci lidem, kteří hledají církev, aby jí fakt našli, případně pomoci římským katolíkům s pochopením jak (někteří) rozumíme slovu církev, když čteme bibli.


Jazykový význam slova "církev".
 
    Slovo církev v originálním jazyce znamenalo "shromáždění svolané ke konkrétnímu účelu". Samotné slovo církev je tedy v původních jazycích slovo relativní, (podobně jako fráze "na počátku") potřebuje k sobě přívlastek, který udává, kým bylo dané shromáždění lidu svolané. Přívlastek, který mu křesťané přidali, dodává právě tento význam. Bible tedy uvádí ke slovu církev přívlastky jako "Pánovo shromáždění", "Boží shromáždění" a "Kristovo shromáždění".
 
    V jiných jazycích - i češtině - a v různých systémech se už slovo církev často uvažuje jako absolutní, nesoucí jednoznačnou informaci samo o sobě. Dané slovo se už nepoužívá v jiném významu, než "shromáždění svolané Bohem". Nejčastěji se slovo církev používá jako synonymum ke slovu denominace. Charakteristickým příkladem je použití slova církev v ŘKC, kdy se toto slovo používá téměř výhradně v jediném významu a to jako ekvivalent samotné ŘKC.
 
Encyklopedie
 
    Slovo církev najdete i ve wikipedii a různých výkladových slovnících, na Wikipedii je uvedeno hned několik významů slova církev, ve kterých se dnes používá, můžete si přečíst pojmy Církev nebo Ekleziologie.
 
 
Pojem "církev" v bibli, charakteristiky slova, které uváděli první křesťané
 
    Pro křesťany dnešní doby je často důležitý pohled prvních křesťanů na slovo církev, zvláště těch, kteří stáli u zrodu prvních církví a dobře věděli, co toto slovo ve spojení s křesťanstvím znamená. V této části vypíšu většinu zmínek slova církev z Nového zákona a uvedu charakteristiky, které u slova církev v té části bible vidím.
 
    Pro zastánce objektivních pohledů dodávám, že tato část je naprosto subjektivní a silně do ní vkládám svůj pohled a životní zkušenost, nekladu si patent na Pravdu. Navíc jsou ty verše jeden po druhém pečlivě vytrhané z kontextu, takže pokud vás některá z charakteristik zaujme, přečtěte si prosím i okolí daného verše v bibli.
 
    Uvedený seznam není úplným výčtem toho, co se dělo v prvotních církvích, vždyť většina listů byla psaná do církví a popisuje jak to v církvích vypadalo, nebo jak by vypadat mělo. Jsou uvedeny jen verše, které nějak přímo vyjadřuji charakteristiku samotného slova církev.
   
 
První dvě zmínky o slovu Církev nacházíme v evangeliích. Církev zmiňuje Ježíš v asi nejznámější řeči, týkající se samotného pojmu:
 
   „A za koho mě máte vy?“ zeptal se.
   „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ odpověděl mu Šimon Petr.
   Ježíš mu na to řekl: „Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův, protože toto ti nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.
 
    A já ti říkám, že jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou.
 
V těchto Ježíšových slovech vidíme dva základní atributy, které má církev:
 
1. Církev je postavena na skále.
 
    Obyčejně se tato část chápe tak, že skálou je myšleno něco pevného, co se nepohne a zároveň něco, o co se roztříští útoky nepřátel. Bible - V Zákoně, žalmech, prorocích, Ježíš svými slovy, a i sám Petr ve svém listě (přímý účastník této události), t.j. na mnoha místech, vykládá, co považuje za skálu, nebo základní kámen tohoto druhu. Skálou je na mnoha místech označován Bůh Izraele a jeho slovo, úhelným kamenem Ježíš Kristus.
 
2. Brány pekel církev nepřemohou
 
    Tato část se obyčejně chápe tak, že když církev zaútočí na peklo, na jeho pevnosti a brány, tak ty pevnosti neodolají, padnou a lidé v pekle mají volnou cestu ven. Některé pomatené výklady toho slova říkají, že když se brány pekla postaví na nožičky a vrhnou se proti Církvi, která se někde v koutku statečně brání, že církev odolá, ale to je poněkud mimo smysl uvedené věty bible i celého Nového zákona, takové zaslíbení nikde v bibli nenajdete.
 
   Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Jestliže tě poslechne, získal jsi bratra. Pokud tě neposlechne, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva bratry, aby každé slovo bylo potvrzeno výpovědí dvou nebo tří svědků.
   Nechce-li však poslechnout ani je, řekni to církvi. A pokud odmítne poslechnout i církev, ať je tedy pro tebe cizí jako pohan a celník.
 
Na tomto místě jsou další zajímavé atributy církve
 
3. V církvi (mezi bratry) je možné zhřešit
 
    To není pro nás žádná novinka. Zajímavé je už to, že Ježíš počítá s tím, že lidé v církvi budou hřešit. Jestli tedy někde někdo hřeší, není to rozlišení pro to, zda dané společenství je nebo není církev. Rozlišení není ani v tom, jestli lidé poslouchají, nebo ne. To rozlišení je jinde.
 
4. Církev se zastává těch, kteří jsou poškozeni
 
    Toto je velmi důležitá charakteristika a časté rozlišení. Pokud se stane v církvi nějaký hřích a křivda, Boží církev se nezastává těch, kteří hřeší, ale zastává se těch, kteří byli poškozeni a ty které hřeší, napomíná.
 
 
Skutky, 5. kapitola
Příběh, který je demonstrací Boží moci, končí:
... Na celou církev i na všechny, kdo to slyšeli, tehdy padla veliká bázeň.
 
5. Boží jednání uvádí do církve bázeň.
 
    Do jiných organizací uvádí Boží jednání zmatek, vypočítavost, podezřívavost, snahu o kontrolu, útoky proti danému jednání a další podobné věci. Nejvýraznější bývá právě snaha dostat Boží jednání pod kontrolu.
 
 
Sk 14, 27:... Když tam dorazili, shromáždili církev a vyprávěli, ..
 
6. Církev je možné shromáždit.
 
 
1Kor 16, 19: Velmi vás v Pánu pozdravuje Akvila s Priscilou i církev u nich v domě.
Fil 1: Pavel .. našemu milému příteli .. i církvi ve tvém domě.
Kol 4, 15: Pozdravte sourozence v Laodikeji, hlavně Nymfa a církev v jeho domě.
Rim 16, 4: Pozdravte i církev u nich doma.
 
7. Církev se může vejít do jednoho domu.
 
To, že je v nějaké církvi "pár lidí", kteří se vejdou do jednoho domu, ještě neznamená, že to není církev ale nějaká minisektička. Velikost není to, co by rozlišovalo mezi "církví" a "necírkví".
 
 
Rim 16, 23: Pozdravuje vás Gaius, hostitel můj i celé církve.
 
8. Jeden člověk může hostit celou církev
 
    Toto se stává velmi často - v církvi je jeden člověk, který se o celou církev stará a na kterém je církev do značné míry závislá. Jestli to tak je nebo není, opět nemusí být rozlišení mezi "církví" a "necírkví".
 
 
1Kor 12, 27 Bůh v církvi ustanovil jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom zázraky, dary uzdravování, pomocné služby, vedení a různé druhy jazyků. Jsou snad všichni apoštolové? Jsou snad všichni proroci? Jsou snad všichni učitelé? Konají všichni zázraky? Mají všichni dary uzdravování? Mluví snad všichni jazyky? Vykládají snad všichni?
Sk 13, 1: V antiochijské církvi byli proroci a učitelé:
 
9. Bůh v církvi ustanovuje služby, "funkce"
 
    To, že jsou v nějaké církvi různé služby neznamená, že "je to církev" nebo že "to není církev". Hodně záleží na tom, jaké služby to jsou. Pokud je v některé "církvi" instalován pastor a ustanoveni vedoucí chval a nědělní služby dětem a tím "církev" končí, tak už mi to připadá docela podezřelé vůči výše zmíněnému slovu.
 
   Stejně tak pokud je v některé církvi ustanoven jeden člověk apoštolem, ten samý prorokem, učitelem, pak je ten samý člověk taky evangelista, uklízeč židlí a účetní, tak by to ve mne budilo zdání podezření cože je to za společenství.
 
    Kdysi jsem byl v jedné církvi a v té byl prorok, který velmi dobře a trefně prorokoval a přinášel slova poznání do situace lidí. A starší té církve řekli: ty nejsi žádný prorok, o tom, kdo je nebo není prorok, rozhodujeme my. Tenkrát jsem byl křesťanské nemluvně, bylo mi to divné, tak jsem to jen přešel. Dnes bych si dal dost pozor, kdo a jaké funkce ustanovuje.
 
 
1Kor 14, 4: Kdo mluví v jazycích, posiluje sám sebe, ale kdo prorokuje, posiluje církev. Chtěl bych, abyste všichni mluvili v jazycích, ale ještě více, abyste prorokovali. Proroctví je totiž cennější než mluvení v jazycích, ledaže by je někdo vykládal pro posílení církve.
1Kor 14, 23: Co kdyby na společném shromáždění církve všichni mluvili v jazycích?
 
A tohle se mi na církvi líbí nejvíc :-)
 
10. Bůh dává do církve speciální dary
 
    Z duchovních darů je dar mluvení v jazycích (modlitby v jazycích) určen k prospěchu jednotlivce. Ale ostatní dary - proroctví, moc, zázraky, uzdravení, slovo poznání, dar výkladu jazyků, rozeznání duchů a mnoho dalších duchovních darů je určených pro církev. Většina těchto darů funguje výrazně více, pokud mají možnost se rozvinout v církvi a o kus méně, pokud jednotlivec zůstává sám. To je také myslím podstatný důvod proč se mocnosti snaží slovo církev všemocně zdiskreditovat a izolovat křesťany s duchovními dary od sebe.
 
 
1Tim 3,15: Kdybych se ale zdržel, ... chci, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, což je církev živého Boha, pilíř a základna pravdy.
 
11. Církev je Boží dům.
12. Církev je pilíř a základna pravdy.
 
    Tento verš Timoteovi je jeden z veršů ekvivalence, kdy je o církvi přímo řečeno, co "je". Je to dobrý verš na rozsouzení co je a není církev. Pokud je nějaké shromáždění lidí Boží dům, pilíř a základna pravdy, mohla by to být církev. Pokud nějaké shromáždění lidí dlouhodobě a trvale pravdu podrývá a základy pravdy vyvrací, nejspíše to církev nebude. To souvisí i s dalším bodem:
 
 
Ef 5, 22: Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve – ona je jeho tělem a on jejím ochráncem. Jako se tedy církev poddává Kristu, tak ať se i manželky vždy poddávají svým mužům.
Ef 5, 29: Nikdo nikdy neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živí a opatruje, tak jako Pán svou církev. Jsme přece údy jeho těla, z jeho masa, z jeho kostí. „Proto muž opouští otce i matku – aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem.“ a Toto je veliké tajemství; já však mluvím o Kristu a o církvi.
Kol 1, 18: ... On (Ježíš) je hlavou těla církve, on je počátek a prvorozený z mrtvých
 
13. Ježíš je hlava církve, církev je tělo
 
    Známý verš, který ale může velmi dobře sloužit k rozpoznání toho, co je nebo není církev. Když je hlavou nějakého shromáždění lidí někdo jiný, než Ježíš, vyjde to najevo dost rychle. Často samotným veřejným vyznáním dotyčné hlavy.
 
 
Fil 4, 15: Žádná církev se nepodílela na mých výdajích a příjmech, jen vy jediní.
2Kor 11, 8: ...Jiné církve jsem odíral..
 
14. Církev je možné odírat, okrádat
 
    Zajímavý verš, pro mnohé lidi asi není žádná novinka :-). Už Jidáš okrádal společnou pokladnu a Ježíš to věděl. Ale v tomto verši Pavel mluví o tom, že bral materiální prostředky z jedné církve a na úkor této církve sloužil v jiné. Z těchto veršů vyplývá i další věc:
 
15. Církev může disponovat majetkem
 
    Jestli církev má nebo nemá majetek není rozlišení pro to, zda je to církev nebo ne. Bývá běžné, že církev vlastní majetek a spíš vyjímečné, pokud ne.
 
 
Teď trošku větší várka veršů, protože charakteristika v nich vyjádřená je dost důležitá.
 
Sk 9, 31: Církve po celém Judsku, Galileji i Samaří pak zakoušely klid a sílily;
Sk 9, 32: Petr obcházel všechny církve...
Sk 15, 41: (Pavel) ..procházel Sýrii a Kilikii a posiloval církve.
Sk 16, 5: Církve pak sílily ve víře a rostly v počtu každý den.
Sk 15, 25: Církve v Makedonii a Řeckuh se totiž rozhodly uspořádat sbírku pro chudé, kteří jsou mezi svatými v Jeruzalémě.
Rim 16, 4: takže jsem jim zavázán nejen já, ale i všechny církve z pohanů.
Rim 16, 16: Pozdravují vás církve Kristovy.
1Kor 4, 17: ... vám připomene mé způsoby v Kristu, jak je učím v každé církvi, kam přijdu.
1Kor 7, 17: ... Toto pravidlo předkládám všem církvím.
1Kor 16, 1: .. řiďte se stejnými pokyny, jaké jsem dal církvím v Galacii:
2Kor 8, 1: ... chci, abyste věděli o Boží milosti, které se dostalo církvím v Makedonii.
2Kor 8, 18: ... Posíláme s ním jednoho bratra, který si, pokud jde o evangelium, vysloužil uznání po všech církvích. Navíc ho církve vybraly aby..
2Kor 8, 24: Pokud jde o naše bratry, jsou to vyslanci církví – jsou sláva Kristova! Podejte jim tedy před očima všech církví ..
2Kor 11, 28: Kromě toho všeho na mě denně doléhá ještě starost o všechny církve ..
2 Kor 12,12: ... O co jste přišli oproti jiným církvím?
1 Tes 2,14: Vy, bratři, jste následovali příklad Božích církví v Kristu Ježíši, které jsou v Judsku,..
2 Tes 1,4: Sami se vámi v Božích církvích chlubíme...
Gal 1, 1: Pavel, ... církvím v Galacii:
Gal 1, 22: V judských církvích, které jsou v Kristu, mě osobně vůbec neznali.
1Petr 5, 14: Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená církev v Babylonu, a Marek, můj syn
 
Zjeveni 1, 4: Jan sedmi církvím v Asii..
1, 11: Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím v Asii
1, 20: těch sedm hvězd jsou andělé sedmi církví a sedm svícnů, které jsi
viděl, je těch sedm církví.
Zj 2,1: Andělu církve v Efesu... co Duch praví církvím. Andělu církve ve Smyrně ...slyš, co Duch praví církvím
Zj 2, 23: Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce.
Zj 22, 16: Já Ježíš jsem poslal svého anděla, aby vám v církvích svědčil o těchto věcech.
 
16. Slovo církev množné číslo
 
    Tohle bylo jedno z velkých překvapení, když jsem jako římský katolík začal v bibli číst to, co je tam napsané a přestal číst to, co tam bylo potřeba domyslet. V bibli je popsané velké množství církví - desítky církví. Z historických záznamů je zřejmé, že v průběbu prvního století byly ve východním středomoří tisíce církví, které spolu čile komunikovaly. Mezi nimi měla výsadní postavení církev v Jeruzalémě jako první založená, církev v Babylóně se označuje jako "spoluvyvolená".
 
    Když posílá Ježíš na konci prvního století svůj dopis, posílá ho bez nějakého pozastavení "sedmi církvím", mluví o tom, že "všechny církve" poznají a posílá anděla, který svědčí v "církvích". Ani náznak toho, že by množství církví té doby byl pro Ježíše nějaký problém vzhledem ke slovům v Mat 6,18.
 
    Pavel zakládal církve kudy chodil. Z jedné vyšel, do druhé přišel, v církvích sloužil. Bez jakýchkoliv problémů používá slovo církev v množném čísle a mluví o "všech církvích", "každé církvi", "jiných církvích", "judských církvích", "církvích v Galacii" a podobně.
 
 
1Kor 11, 16: Pokud se o tom někdo chce hádat, my to ve zvyku nemáme a církve Boží také ne.
 
17. Boží církve nemají ve zvyku hádat se o Božích příkazech
 
    Toto slovo jsem poznal také jako docela dobré rozlišení toho, co je nebo není církev. Boží církev je shromáždění svolané Bohem a jako takové má tendenci příkazy od Boha poslouchat a nemá tendenci se o nich hádat. Pokud narazím na "církev", kde se diskutuje a dohaduje o jasných příkazech od Boha, nebo se tyto příkazy různě odvysvětlují, třeba mezi staršími, dal bych si docela pozor na to, co to vlastně je za shromáždění.
 
 
Gal 2, 9: Jakub, Petr a a Jan, považovaní za sloupy církve, tedy...
 
18. Někteří lidé v církvi jsou považováni za sloupy.
 
    To, že některá církev stojí a padá s několika málo lidmi uvnitř církve není nijaké rozlišení k tomu, zda to je či není církev. Zvláště pokud se sejdou lidé hodně zralí a hodně nezralí, vzhlížejí ti druzí k těm prvním jako k někomu pevnému.
 
 
Kol 1, 24: Proto se nyní raduji ve svých utrpeních pro vás, neboť na svém těle nesu část Kristových soužení, jež má nést jeho tělo, totiž církev.
1Kor 15, 10: vždyť jsem kdysi pronásledoval Boží církev
Gal 1, 13:... nesmiřitelně jsem pronásledoval Boží církev ...
 
19. Církev je pronásledovaná a nese utrpení
 
    Z vlastní zkušenosti bych neřekl, že tohle je nějaké jasné rozpoznávací znamení církve. Pokud se nějakému Božímu shromáždění dobře a léta dobře daří a nezakusí žádné pronásledování, je to ve světě s vládou mocností v povětří asi divné. Je-li někdo pronásledován stále, může to být i kvůli jeho blbosti.
 
 
1 Tim 3, 1
    Je pravda, že kdo chce spravovat církev, má zájem o krásnou práci. Musí ovšem být bezúhonný: věrný manžel, střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný a schopný učit. Nesmí to být opilec, hrubián ani prospěchář, ale vlídný, snášenlivý a nezištný člověk, který se dobře stará o rodinu a má poslušné a dobře vychované děti. (Když se někdo neumí postarat o vlastní rodinu, jak by mohl pečovat o Boží církev?)
    Nesmí to být nováček, aby nadut pýchou neupadl do ďáblova odsouzení. Musí mít dobrou pověst i mimo církev, aby neupadl do pomluv a do ďáblovy pasti. Služebníci v církvi ať jsou právě tak ušlechtilí: žádní pokrytci, opilci nebo prospěcháři...
3 Jan, 9:
    Psal jsem o tom vaší církvi, ale Diotrefes, který tak rád poroučí druhým, nás neuznává. Pokud přijdu, připomenu, co dělá, když o nás šíří ty zlé nesmysly. A jako by toho nebylo dost, nejenže sám bratry nepřijímá, ale druhým to zakazuje a vyhání je z církve.
 
20. V církvi se ke správě a vedení může omylem dostat člověk, který není v pořádku
 
    Pokud se v církvi objeví papež, je to pro Pavla ještě stále církev. Rozdíl od jiných než Božích shromáždění bude v tom, že zatímco Boží církev papeže napomene, jiné organizace ho "vstřebají" a podrží.
 
    Zažil jsem, kdy jsme omylem do správy církve uvedli člověka, který měl špatnou pověst mimo církev a velmi brzo upadl do ďáblovy pasti. Opět bych to, že je na některém místě špatný člověk nepovažoval za znak "necírkve". Rozdíl mezí Boží církví a jinými shromážděními je v tom, jak daný člověk skončí.
 
 
Sk 14, 23: V každé církvi jim s modlitbou a postem vybrali starší...
Sk 15, 3: Vysláni církví tedy procházeli ... byli přijati církví, apoštoly i staršími
Sk 20, 17: Z Milétu poslal zprávu do Efesu a zavolal k sobě starší církve.
Sk 20, 28: Dbejte tedy na sebe i na celé stádo, jehož správci a vás Duch Svatý ustanovil, abyste pásli Boží církev,
 
21. V církvi obvykle bývají starší.
 
    Na rozdíl od jiných služebností, které v církvi ustanovuje Bůh (apoštolové, proroci), jsou v církvích starší často vybráni lidmi a to různým způsobem. Pokud v církvi nejsou starší, nemusí to ještě nutně znamenat, že církev není církev. U církví starých pár let nebývá zvykem, že by v nich byli starší a starší jsou vybráni později. Pokud je ale církev stará desítky nebo stovky let a nejsou v ní starší, je to nějaké zvláštní.
 
 
Sk 11, 22: Zpráva o tom se donesla k církvi v Jeruzalémě,..
1 Kor, 1: Pavel, z Boží vůle povolaný apoštol Ježíše Krista, a bratr Sostenes církvi Boží v Korintu.
2 Kor 1: Pavel, podle Boží vůle apoštol Ježíše Krista, a bratr Timoteus církvi Boží v Korintu
1 Tes, 1,1: Pavel, Silvanus a Timoteus církvi Tesalonických...
Gal 1, 1: Pavel, ... církvím v Galacii:
Gal 1, 22: V judských církvích, které jsou v Kristu, mě osobně vůbec neznali.
 
22. Církev se rozlišuje podle lidí, kteří byli povoláni a podle místa.
 
    Bible kromě označení Boží církev (t.j. kdo shromáždění svolal) používá pro rozlišení církví místo, kde se nachází, nebo lidi, kteří byli svoláni, docela logicky.
 
 
Zid 12, 23: Nepřistoupili jste přece k hmatatelné hoře, k hořícímu ohni, k mračnu,... Přistoupili jste ale k hoře Sion a k městu živého Boha, k slavnostnímu shromáždění, k církvi prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebesích.
 
23. Slovo církev  se v bibli používá ve dvou významech
 
    Podobně jako slovo "veverka" může znamenat podle použití jednu konkrétní veverku, na kterou se koukám a pozoruji její vzhled a chování, nebo druh označený slovem "veverka obecná", používá bible stejně slovo "církev".
 
24. Církev je shromáždění lidí, kteří už jsou zapsáni v nebesích.
 
    Tohle je myslím dost důležité rozlišení. Pokud je někde shromáždění lidí, kteří se vší svojí silou snaží, aby byli zapsáni v nebesích, ale nejsou, nejspíš to nebude Boží církev.
 
 
Ef 3, 10: Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou přerozmanitou moudrost.
 
25. Bůh má s církví konkrétní záměry
 
    Církev je povolaná ke konkrétnímu účelu (což už je sám původní význam toho slova) a není to "aby nám spolu bylo dobře". Pokud tenhle účel nějaké shromáždění míjí, bývá to často spíše "spolek přátel křesťanství", než církev.
 
 
Ef 3, 21: Jemu buď sláva v církvi skrze Krista Ježíše ve všech dobách na věky věků!
 
26. V církvi je sláva Bohu.
 
Církev dělá Bohu slávu, ne ostudu. Pokud to tak trvale není, je dost dost divné, a dal bych pozor na to, co je dané shromáždění zač.
 
 
    Časté zmatení pojmů.
 
1. My jsme Církev, takže ...
 
    .. jsme Boží dům, základna pravdy (myšleno naše učení), postaveni na skále (myšlen často člověk nebo různá zjevení), nás ďábel nepřemůže když zaútočí (v podtitulu "s námi jsi ochráněn před branami pekla", což je často pravda, ale člověk pak třeba zjistí, že na ty brány pekla kouká ze špatné strany ;-) atd. Často je tento pohled dotažen do formy "Já jsem církev a kdo není se mnou, je proti nám".
 
    Logika věci je otočená - místo toho, aby byly věci ve shromáždění posuzovány pravdou, je pravda posuzována samotným shromážděním lidí. Důsledky jsou pak různé podle toho, jaké shromáždění se sejde a jaké mocnosti z povětří se toho shromáždění ujmou.
 
    Tohle je celkem časté zmatení, které potkáte jak mezi křesťany, tak v jiných náboženstvích. Výhoda tohoto zmatení je jednoduchá - lze ho snadno poznat. Než se stanete jeho součástí.
 
 
2. My jsme ta "Jediná Pravá Církev"
 
    Toto slovní spojení použité v křesťanství je jazykovým nesmyslem samo o sobě.  Ke slovu Církev jsou přívlasky, které mají smysl (kdo církev svolal a koho svolal) a pak některé další přívlastky - velká církev, malá církev, stará církev, mladá církev, církev v Praze, církev vysokoškoláků, atd. Slovo Pravá jako přívlastek ke slovu Církev nemá smysl. Buď něco je Boží církev, a pak je pravá, nebo to Boží církev není, a pak to vůbec není církev.
 
    Podobně je to s přívlastkem "Jediná". Jediná správná církev bude něco jako jediná správná veverka. Pokud běhá po lese něco malého, zrzavého, bez uší se střapečky a bez ocasu, může to být veverka, která se dostala pod vlak. Pokud běhá po lese stále dokola něco velkého šedivého s kopyty a s černobílými pruhy a střapečky na uších, dělá to ííííáááá a tvrdí to o sobě, že je to jediná správná veverka, tak by to mohl být třeba zaběhlý cirkusový kůň, který byl vychováván poblíž veverek a z celého srdce si myslí, že je veverka.
 
 
    Toto pojetí může být pro křesťany problém. V diskuzích s katolíky a některými dalšími skupinami lidí pak narazíte na to, že zastávají tento postoj a často formou "podle sebe soudím tebe" očekávají, že všichni okolo nich si myslí totéž, t.j. že všichni si o své církvi myslí, že je ta "Jediná Pravá" a budou tak podle toho jednat.
 
    Když jsem byl odejit z Jediné Pravé církve, strávil jsem pěkný kus svého života hledáním jiné Jediné Pravé církve a opravdu mi nějakou dobu trvalo, než mi došla absurdita tohoto počínání (než jsem si přečetl bibli :-). Podobně se chovají mnozí další čerství křesťané ať už z různých sekt, nebo ze světa. Je potřeba s nimi mít trochu trpělivosti.
 
    
3. Katolické pojetí slova církev.
    Tuto část neuvádím jako nějaké speciálně jiné zmatení pojmu církev, ale jako zmatení důležité svou velikostí a rozsahem.
 
    Pro ŘKC jsou všechny výskyty slova církev ekvivalentem pro ni samou. Jinak řečeno, slovo církev jako fyzická organizace tady na zemi i pojem církev jako všeobecná církev je katolická církev. V různých ekumenických komunikacích se tento pohled kryje mlžícími pojmy jako "církev substituuje v ŘKC", skutečnost je taková, že pro katolíky v naprosté většině "církev" znamená "ŘKC". V katolickém pojetí má pojem církev pouze jednotné číslo a pojem "církve" se používá téměř výlučně jako druhý pád čísla jednotného.
 
    Drobné problémy jako že katolická církev je sama rozdělena na desítky různých organizací, z nichž mnohé si také nárokují používat pojem církev pro sebe sama a že okolo je spousta dalších církví se řeší většinou různými nejednoznačnými vyjádřeními. T.j. ostatní církve buď nejsou církve a používá se pro ně pojem "církevní společenství" nebo "sekty", nebo to jsou církve, ale vlastně jsou součástí ŘKC, i když o tom nevědí.
 
    Církve, které jsou uvedené v bibli, nejsou pro ŘKC v tomto stylu uvažování problém. ŘKC si je zpětně všechny přivlastňuje jako svoji součást a většinou použitá slova "církev", "církve" vykládá jako by to byl ekvivalent pro její nynější slova "farnost", "biskupství".
 
    Toto pojetí slova církev převzala valná část sekulární společnosti v Čechách. Pokud se s někým bavíte a zjistíte, že je hodně, ale hodně naštvaný na církev, nebo že si jen o církvi něco myslí, často zjistíte, že je pro něj pojem "církev" ekvivalent pojmu ŘKC.

"Církev - Co je církev a církve, charakteristika pojmu" | Přihlásit/Vytvořit účet | 3 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Církev - Co je církev a církve, charakteristika pojmu (Skóre: 1)
Vložil: Olda v Čtvrtek, 23. říjen 2008 @ 11:35:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak jsem rád, že se konečně podařilo, aby se ten text zobrazil celý a ve správném formátování.

Děkuji Cizinci, že si s tím dal takovou práci (jak po stránce formální tak obsahové).

OldaRe: Církev - Co je církev a církve, charakteristika pojmu (Skóre: 1)
Vložil: PF v Čtvrtek, 23. říjen 2008 @ 23:25:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
1Kor 11, 16: Pokud se o tom někdo chce hádat, my to ve zvyku nemáme a církve Boží také ne.

Netýká se ten zvyk toho předchozího verše? Totiž pokrývek hlavy u žen? Hádky totiž nejsou v Písmu věcí zvyku či nezvyku, ale  mnohokrát jmenovaným hříchem. Zatímco pokrývky hlavy u žen se zdají být kulturním zvykem. Nemít ji, by bylo tehdy neslušné, pohoršlivé.  Re: Církev - Co je církev a církve, charakteristika pojmu (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne (kotozor@seznam.cz) v Neděle, 23. říjen 2011 @ 09:38:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
   Díky odkazu Slávka, který dál ve svém článku jsem objevil tento tvůj článek. Díky Toníku za poučný článek. Musím se přiznat, že i já žil v představě, díky cizí propagandě, že brány pekel mají nožíčky a buší do církve. Díky, že jsi mi otevřel oči. :D Stránka vygenerována za: 0.29 sekundy