Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Antonín.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 16681, komentáře < 7 dní: 371, komentářů celkem: 432107, adminů: 60, uživatelů: 5255  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 299 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

Pepik_pepik
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117881769
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: POKRÝVÁNÍ HLAVY II. varianta
Vloženo Pondělí, 30. duben 2007 @ 21:48:22 CEST Vložil: stepan

Kázání poslal gregorios777

Vzhledem k tomu, že satan spolu s duchem Jezábel zaútočil na můj článek a vymazal mě z jeho autorství v přehledu podle autorů, vkládám článek znovu. Neboť tento článek v přehledu podle autorů u mě vůbec nefiguruje. Děkuji za pochopení.

Zdánlivě bezvýznamná záležitost v lidských očích - pokrytá hlava sester. Pokrývka hlavy jedna z šesti fyzických součástek novozákonní služby Bohu. Vždy když takovou fyzickou součást Nová smlouva používá, jde o mimořádně důležitou věc. Proto je těchto součástí tak málo. Pokrývání hlavy však budou schopni duchovně pochopit a ocenit pouze duchovní věřící.

Ještě se zastavím u jedné důležité souvislosti. Kolem Jeruzaléma byly hradby a v hradbách byly vsazeny vždy po určité vzdálenosti od sebe BRÁNY. Na každou světovou stranu tři. Hradby jsou symbolem apoštolského učení, které má chránit každou místní Církev ( město). BRÁNY jsou součástí hradeb, ale jsou jejich strategickými body. To znamená, že BRÁNY představují ZÁKLADNÍ DOKTRÍNY apoštolského učení. Kdykoliv nepřítel při dobývání města prorazil BRÁNU, a postavil se v ní, přiblížil se čas úplného dobytí celého města. To symbolizuje, že pokud má nějaká místní Církev v nepořádku jednu nebo více ZÁKLADNÍ DOKTRÍNU, je vydána na pospas nepříteli a dotaženo do konce NEMÁ BOHA ve svém středu. ( 2Jan 9) Taková místní Církev špatně střežila své brány a je obsazená nepřítelem.

Učení o pokrývání hlavy patří nesporně mezi základní doktríny apoštolského učení, protože se dotýká toho, co je nejdůležitější - a sice Boží VLÁDY a AUTORITY. Když zhřešíme proti Boží SVATOSTI, tak zhřešíme pasivně vzhledem k Bohu, protože "pouze" neděláme, to, co máme dělat - tedy své posvěcení. Když ale zhřešíme proti Boží VLÁDĚ, dopustili jsme se aktivního hříchu vzpoury proti Bohu. Jsme revolucionáři, kteří by chtěli ( kdyby to bylo možné) svrhnout vládu a nastolit svůj režim. A této nepravosti se dopouští ti, kteří podceňují toto učení, které se dotýká nejdůležitějšího předmětu - přímo Boha a Jeho vládního systému.

1Kor 11, 3 vyjadřuje podstatu učení o pokrývání hlavy. "Chci pak, abyste věděli, že všelikého muže HLAVA jest Kristus, a HLAVA ženy muž, HLAVA pak Kristova Bůh." Dále je řečeno, že každá žena modlící se aneb prorokující s nepokrytou hlavou ZNESVĚCUJE SVOJÍ HLAVU.

Jaký to má význam? Říká nám to, že žena NEMÁ ( duchovně vzato) SVOJÍ VLASTNÍ HLAVU, ale její HLAVOU je MUŽ. Také, muž však NEMÁ SVOJÍ VLASTNÍ HLAVU, ale jeho HLAVOU je KRISTUS. A také, že ani Kristus nemá SVOJÍ VLASTNÍ HLAVU, ale Jeho HLAVOU je BŮH.

Má-li žena pokrytou hlavu, vyjadřuje tím sama za sebe, že její HLAVOU je muž, resp. Kristus, resp. Bůh. Za celé shromáždění tím sestry vyjadřují: Toto shromáždění je podrobeno Boží VLÁDĚ. Naší HLAVOU je Bůh a Kristus. Neboli toto je Církev ( Shromáždění) BOŽÍ.

Taková Církev kde ženy mají na hlavě AUTORITU ( viz. význam v řečtině) je POD AUTORITOU BOŽÍ a proto má také SAMA AUTORITU vzhledem k duchovním mocnostem. Tyto mocnosti pak musí takovou Církev respektovat a nemají do ní snadný přístup protože vědí: POZOR! ZDE JE BŮH UPROSTŘED NICH. SMŮLA. SEM MÁME VSTUP ZAKÁZÁN! Tuto místní Církev střeží sám Bůh a před JEHO AUTORITOU SE TŘESEME. Samozřejmě to platí pouze v případě, že toto vnější nařízení je také vyjádřeno vnitřní duchovní podstatou, kdy jádro takového sboru ( starší věřící) jsou skutečně poddáni Boží autoritě a vedou k tomu ostatní mladší věřící. A tam také můžeme vidět, že je to vyjádřeno i VNĚJŠKOVĚ, podle Božího PŘÍKAZU.

Je to svědectvím pro věrné i padlé anděly. Zatímco padlí andělé v čele se satanem se vzbouřili proti Boží vládě a jsou v REBELII, Církev ( Shromáždění ) Boží naopak svědčí, "oznamuje knížatstvu a mocem na nebesích rozličnou moudrost Boží" ( Ef 3,10)
Oznamuje všem přihlížejícím andělům - JSME POD BOŽÍ VLÁDOU A AUTORITOU. Bůh je tím poctěn a takovou místní Církev poctí SVOJI PŘÍTOMNOSTÍ, protože se sešla V JEHO JMÉNU, a pod Jeho vládou. ( Mt 18,20)

V 1Kor 11,7 obsahuje ještě jeden důležitý princip. Je tu řečeno, že "muž nemá zavíjeti hlavy, jsa obraz a sláva Boží, ale žena je SLÁVA MUŽOVA. Takže žena svým pokrytím hlavy také vyjadřuje, že sláva MUŽOVA, je zakrytá, čili, že žena svým pokrytím hlavy spoluzpůsobuje, že vyniká pouze SLÁVA BOŽÍ skrze muže, protože ona - žena sláva mužova je přikryta. A muž s nepokrytou hlavou vyjadřuje sám SLÁVU Boží, takže v tomto Shromáždění je přítomna pouze SLÁVA Boží.

Co však signalizuje Bohu a mocnostem na nebesích místní Církev (Shromáždění), kde sestry NEMAJÍ pokrytou svojí hlavu? Tato místní církev svědčí Bohu a mocem na nebesích: " V naší místní církvi NENÍ HLAVOU BŮH, ANI KRISTUS ani MUŽ - v naší církvi je HLAVOU ŽENA, která si ponechala SVOJÍ VLASTNÍ HLAVU." Není to však v tuto chvíli Církev Boží, která o těchto věcech, tak jako apoštolé NEDISKUTUJE. ( 1Kor 11,16)

Dále žena svojí nepokrytou hlavou oznamuje: V tomto shromáždění NENÍ SLÁVA Boží, ale SLÁVA MUŽOVA, kterou jsem nepokryla. Zůstává všem na očích. V takovém shromáždění je tedy HLAVOU ŽENA a je zde SLÁVA MUŽOVA. Jinými slovy - jakoby tam byla cedulka - ZDE VLÁDNE ČLOVĚK, lidská sláva!

A také skutečně vládne. Když se podíváte, co se tam děje, zjistíte, že jsou to jen samé lidské nápady. Žádné očekávání na Pána pod Jeho vládou, ale vlastní troufalé vyvyšlené akce a organizování. Vysvětlujte však rebelům, že se mají poddat Boží vládě. To není jednoduché. Ba co víc, podle Písma je to doslova NEMOŽNÉ. Dokud se nejdříve sami nepoddají ve svých srdcích a neučiní pokání, nikdy tyto principy Boží vlády nebudou schopni pochopit, protože "tělesný ( přirozený, duševní)
člověk ( který nezapřel svoji duši), nechápe těch věcí, které jsou Ducha Božího, nebo jsou jemu BLÁZNOVSTVÍM, aniž jich může poznati, protože ony DUCHOVNĚ mají rozsuzovány býti." (1Kor 2,14)

A dále:"Duchovní pak rozsuzuje všecko, sám pak od žádného nebývá posouzen." Pouze další duchovní může posoudit duchovního.

A tak Pavel na závěr bloku 1Kor 11-14 říká: "Zdá-li se sobě kdo PROROKEM býti aneb DUCHOVNÍM, nechť POZNÁ, že co vám píši, je PŘÍKAZ PÁNĚ!

Myslíte si přátelé, že je Bůh nerespektováním své vlády poctěn, aby rebelující shromáždění poctil svojí SVATOU Přítomností a Slávou? Myslí-li si někdo, že ano, NEMYLTE SE! Bůh není nidke, kde je kolektivní hřích. Naopak - na takové církvi jako by byla cedulka: PRO NEBESKÉ MOCNOSTI: VSTUP POVOLEN!

Takovéto církvi (dá-li se to tak nazvat) patří slova do sboru v Laodiceji: "Toto praví Amen, svědek ten věrný a pravý, počátek stvoření Božího. Vím skutky tvé, že ani jsi studený ani horký. Ó bys byl studený aneb horký. A tak, že jsi VLAŽNÝ, ani studený ani horký, VYVRHNU TĚ Z ÚST SVÝCH. Nebo pravíš: Bohatý jsem a zbohatl jsem a žádného nepotřebuji ( nepotřebuje Pána), a nevíš, že jsi bídný a mizerný i chudý i slepý i nahý ( bez Pána)...... Na konci dopisu Pán Ježíš vyjadřuje, že vůbec NENÍ V TOMTO SBORU PŘÍTOMNÝ! Stojí za dveřmi!

Rozhorlíme se a nebudeme vlažní k Boží vládě? Nemyslím lidské rozhorlení bez každodenního braní svého kříže. To by bylo jen humanistické rozhorlení, které není k ničemu. Rozhorlíme se v duchu a přestaneme být VLAŽNÍ k Boží VLÁDĚ?


Podobná témata

Kázání

"POKRÝVÁNÍ HLAVY II. varianta" | Přihlásit/Vytvořit účet | 34 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: POKRÝVÁNÍ HLAVY II. varianta (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Úterý, 01. květen 2007 @ 08:45:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Nenazyvej sve uceni apostolskym, nebot resis veci (tento clanek, uznavam, je vyjimkou), ktere apostolove neresili a ucis veci, ktere apostolove neucili.Re: Re: POKRÝVÁNÍ HLAVY II. varianta (Skóre: 1)
Vložil: Libby v Úterý, 01. květen 2007 @ 12:57:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jako treba co?


]


Re: Re: Re: POKRÝVÁNÍ HLAVY II. varianta (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Úterý, 01. květen 2007 @ 14:37:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Greg vi:-)


]


Re: Re: Re: Re: POKRÝVÁNÍ HLAVY II. varianta (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 01. květen 2007 @ 14:58:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Demagog:

nevím. :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: POKRÝVÁNÍ HLAVY II. varianta (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Úterý, 01. květen 2007 @ 15:10:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Minimalne znas me namitky...
To, co resis ty, neresili apostolove a to, co kazes ty, nekazali apostolove (dvoji vira napriklad...)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: POKRÝVÁNÍ HLAVY II. varianta (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 01. květen 2007 @ 15:35:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Demagogu,

to, že něco přímo nekázali apoštolové, ještě neznamená, že to není součástí apoštolského učení. O Boží Trojici také nekázali přímo, a přesto je v Písmu obsažená. Víra, např. má minimálně čtyři různé spekty, o kterých vím. To samé spása, nebo záhuba, nebo Království, či věčný život. Písmo obsahuje velké množství informací, které jsou MEZI ŘÁDKY. K jejich rozluštění je třeba výkladu Ducha svatého.

Vezmu třeba záhubu: Třeba  věta:"Nepřivozuj k zahynutí  pokrmem svým  toho, za kterého Kristus umřel." Myslíš, si, že zde Pavel hovoří o věčném zatracení ( zahynutí )? Pro informaci je zde použito skutečně slovo "apoleia", které je užito na jiných místech, jako synonymum záhuby. Je použito např. i v případě Jidáše v Jan 17,12. Nebo v 2Pt 2,1 // 2Tes 2,3 // a v dalších více než 40 verších.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POKRÝVÁNÍ HLAVY II. varianta (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Úterý, 01. květen 2007 @ 15:44:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Aposotlske uceni je to, co apostolove kazali...

Hledas li mezi radky, pak velmi casto tam najdes to, co tam chces videt, ne to, co tam je...
Aposotl Pavel primo odmita toto hledani mezi radky, pise> Náš dopis nemá jiný smysl, než jak mu sami rozumíte, když ho čtete...
Petr by se hodne divil, kdyby cetl, co vsechno davas apostolum do ust...]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POKRÝVÁNÍ HLAVY II. varianta (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 01. květen 2007 @ 16:05:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Demagogu,

jenže Pavel toto vyslovil speciálně pouze o tomto dopise. Aby tam věřící nehledali nějaká tajemství, která tam nejsou. Ty však asi jako JEDINÝ na světě neuznáváš výlad Bible. Inu, proti gustu, žádný dišputát... Ale podle toho to také vypadá.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POKRÝVÁNÍ HLAVY II. varianta (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Úterý, 01. květen 2007 @ 22:16:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Proc to Pavel napsal do toho dopisu? NE LI PROTO, ZE MEL PREDCHOZI SPATNE ZKUSENOSTI S TZV VYKLADACI??? Kdyby nemel tuto spatnou zkusenost s lidmi, kteri prevraceli, co napsal, pak by tuto vetu nemusel napsat, protoze by ho ani nenapadla. Proto se domnivam, ze tato PaVLOVA VETA PLATI MINIMALNE PRO VSECHNY pAVLOVI LISTY...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POKRÝVÁNÍ HLAVY II. varianta (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 01. květen 2007 @ 22:35:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Demagogu,

ale to je jen tvá domněnka. A to bys neměl dělat, neboť zde už vykládáš Bibli a to ty přece zavrhuješ.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POKRÝVÁNÍ HLAVY II. varianta (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Středa, 02. květen 2007 @ 18:01:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Ano domnenka! A vo vo vo tom to je!
To je domnenka. Nic, na cem stavim svou viru, nebot svou viru chci stavet pouze na Bozim Slove, ne na domnenkach a logickych operacich. Ne.
Ano, myslim si, ze je ma domnenka spravna, ale neminim na ni stavet svou viru. NEMINIM JI NAZYVAT APOSTOLSKYM UCENIM, NEMINIM JI NAZYVAT JEDINYM SPRAVNYM VYKLADEM PISMA. Verim, ze mi Duch dava urcite porozumeni Svatemu pismu, ktery je vhodny pro Jeho Plan, to vsak neznamena, ze ja sam jedinny mam patent na Ducha Svateho!
Neminim pro sve domnenky stavet hradby mezi mnou a mymi bratry v Kristu. Apostol Pavel, kdyz psal do cirkve v Korintu, ktera byla nejvice rozdelena cirkev v jeho dobe, tak nepise, ze mezi ne privede jedinny spravny vyklad pisma, jedinne spravne apostolske uceni, ale napsal: Rozhodl jsem se, ze mezi Vami nebudu znat nic jineho, nez Krista a to Krista ukrizovaneho.  nIC JINEHO MEZI NIMI "NEVEDEL". Bylo rozdeleni cirkve v Korintu zpusobeno nedostatkem poznani? Naopak! Na pocatku Pavel pise: Nebot v Nem (t.j. v Kristu) ve vsem obohaceni... i v kazdem poznani! V cirkvi, ktere byla pozehnana V KAZDEM POZNANI apostol Pavel neprinasi jedinne spravne uceni, jedinny spravny vyklad, ale jenom jedno uceni! Na kazdou otazku mezi nimi  znal jedinnou odpoved: Kristus, Kristus ukrizovany.
Spatne je povazovat svuj vyklad za Slovo Bozi, za Apostolske Uceni. Ale nApostolske uceni je Bible, ne logicke operace, rozumne vyvozeniny, cteni mezi radky, ne. Spatne je nadrazovat svou rozumnost nad Bozim Slovem... Ucime li to, co neucili Apostolove, resime li otazky, ktere apostolove neresili a presto sva uceni nazyvame apostolskym, pak svou rozumnost, svou logiku, svuj mozek stavime na roven Bible, ne li nad nej. Nebot casto se stava, ze pro svuj vyklad privreme oci nad versi, ktere nasemu vykladu nehodi, ci mu podsuneme jiny vyznam...

Neni spatne ptat se starsiho bratra, jak chape to, ci ono misto v Bibli. Je vsak spatne jeho nazor ci svuj nazor povazovat za nazor rovny Slovu Bozi.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POKRÝVÁNÍ HLAVY II. varianta (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Středa, 02. květen 2007 @ 18:12:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Podle meho nazoru, me domnence...
Ne, nerikam, ze me domnenky jsou PRAVDA. Rikam, podivej se do Bible, jestli je to pravda, nebo ne.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POKRÝVÁNÍ HLAVY II. varianta (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 01. květen 2007 @ 16:07:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Demagogu,

jak tedy chápeš ZAHYNUTÍ v Ř 14,15?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POKRÝVÁNÍ HLAVY II. varianta (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Úterý, 01. květen 2007 @ 22:20:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
jako ZAHYNUTI.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POKRÝVÁNÍ HLAVY II. varianta (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 01. květen 2007 @ 22:32:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Demagogu,

:-)))))))

tak tos mi toho moc neřekl. Upřesni to - jako věčné zahynutí?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POKRÝVÁNÍ HLAVY II. varianta (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Středa, 02. květen 2007 @ 18:06:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Osobne neznam jiny vyznam slova ZAHUBA nez ve smyslu "Zniceni". Co je jednou znicene, zahubene, to samo od sebe neobzivne. Ano, zahuba je vecna.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POKRÝVÁNÍ HLAVY II. varianta (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 02. květen 2007 @ 19:34:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Demagogu,

takže když je to věčná záhuba, tak ten bratr, který třeba jiného bratra viděl, že pije pivo, když  se kvůli tomu zarmoutí, tak kvůli tomu zarmoucení bude věčně zatracen, ano? (Ř 14,15 ) Na co ty všechno nepřijdeš... Nebo třeba kdyby si to pivo dal také, ale svědomí by mu to zavrhovalo, tak kvůli tomu bude věčně zatracen?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POKRÝVÁNÍ HLAVY II. varianta (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Středa, 02. květen 2007 @ 19:53:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Ano Gregu...
VSICHNI JSME VECNE ZAHYNULI.
Co zahynulo, to samo od sebe neobzivne. To potrebuje Bozi Milost.
Copak ty nepotrebujes Kristuv Kriz?
NEJSME SPASENI PROTO, ZE JSME DOBRI, ALE PROTO, ZE ZA NAS ZEMREL KRISTUS!
Ty mozna polehas na sve skutky, ja ne.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POKRÝVÁNÍ HLAVY II. varianta (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 02. květen 2007 @ 20:03:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Demagogu,

tak jo. Myslím že už se spolu nemáme o čem bavit. Tyto nesmysly nehodlám již komentovat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POKRÝVÁNÍ HLAVY II. varia (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Středa, 02. květen 2007 @ 20:11:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Pro tebe je nesmysl, kdyz napisi, ze potrebujeme Kristuv Kriz? Kdyz napisi, ye bez Bozi Muilosti jsme vecne zahubeni? Ze kdyz zhresime, potrebujeme pokani a vyznani svych hrichu? To je pro tebe nesmysl? Ze kdyz svych hrichu nelitujes, pak ac reknes Jezisi stokrat Pane Pane, tak je ti to jak mrtvemu rubas?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POKRÝVÁNÍ HLAVY II. varia (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Středa, 02. květen 2007 @ 21:14:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Tak tedy Gregu, nenazyvej sve uceni apostolskym, nebot tim nemluvis pravdu. Neucis to, co ucili apostolove a neresis to, co resili apostolove.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POKRÝVÁNÍ HLAVY II. varianta (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Středa, 02. květen 2007 @ 20:09:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Re: takže když je to věčná záhuba, tak ten bratr, který třeba jiného bratra viděl, že pije pivo, když  se kvůli tomu zarmoutí, tak kvůli tomu zarmoucení bude věčně zatracen, ano?

Tohle neni presne to, co rika Pavel. Preklad KMS:
Neuvadej do zahuby toho, za kpho zemrel Kristus...

Presnejsi je tva druha veta. 
Ano, jestli by treba adventista videl, jak jis veprove a pak  ji take veprov, nebot si zapohybuje, pak hresi. Zarcmouceni tveho bratra ve vete 15a je hrich tvuj (nebot ty uz nezijes v lasce) ne hrich tveho bratra. U tveho bratra je problem, kdyz ho svym jednanim svedes,


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: POKRÝVÁNÍ HLAVY II. varianta (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Středa, 02. květen 2007 @ 20:13:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Tento prispevek beru zpet. Neni biblicky...]


demagogovi (Skóre: 1)
Vložil: Libby v Úterý, 01. květen 2007 @ 15:56:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ta moje otazka patrila demagogovi. A uz diskutuje s gregoriosem, takze je to O.K. Akorat ma potize s chapanim. Delas to schvalne demagogu nebo je to opravdu tak tezke pochopit? Nemusis mi odpovidat.


]


Re: demagogovi (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Úterý, 01. květen 2007 @ 22:14:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Vis Libby,moje poznamka byla urcena jenom Gregovi, nebot pouze Greg zna kontext teto vety v cele skale nasi diskuze. Omlouvam se ti za to.


]


Re: POKRÝVÁNÍ HLAVY II. varianta (Skóre: 1)
Vložil: Esmeralda v Středa, 02. květen 2007 @ 13:36:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, Greg, škoda preškoda, že si nečítal uvedenú kapitolu v 1 Kor ďalej...
lebo tam stojí toto:
14. A neučí vás sama príroda, že mužovi je na potupu, keď si pestuje vlasy, 15 kým žene je na slávu, keď si pestuje vlasy? Lebo vlasy dostala namiesto závoja
o pár riadkov predtým zasa argumentuje krátkozrakými anjelmi, ktorí nedokážu rozoznať ženu od muža... asi sám cítil, že táto argumentácia je slabá, tak sa odvolal na miestne panujúce zvyky..Takže, neučí nás sama príroda?
príroda? - tento argument je duchovne nepoužiteľný, Pavol sa de fakto podriaďuje pohanským zvykom, kde si muži strihali vlasy a holili bradu... čo bol jasný rozpor so židovským zákonom, ktorý strihanie vlasov a brady mužom zakazoval

takže, pokiaľ má žena dlhé vlasy, závoj nepotrebuje - samozrejme, pokiaľ Greg nechce vytvárať nejakú islamskú verziu kresťanstva, a zaviesť povinné zahaľovanie.
alebo na to pozabudol, že sa mu to vymyká z argumentácie?
no, uvidíme, aké budú reakcie.
Požehnanie
EsmeraldaRe: Re: POKRÝVÁNÍ HLAVY II. varianta (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 02. květen 2007 @ 14:06:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milá Esmeralda, kdyby jsi si celý úsek přečetla pozorně, sama by jsi viděla, že tvá argumentace, že vlasy, jsou NELOGICKÉ. Když pominu, že v originále se skutečně hovoří o hmotné pokrývce hlavy. A když pominu, že i Rebeka, když jí oznámili, že se blíží její Pán Izák, "vzala roušku a přistřela se."


]


Re: Re: Re: POKRÝVÁNÍ HLAVY II. varianta (Skóre: 1)
Vložil: Esmeralda v Čtvrtek, 03. květen 2007 @ 16:57:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, ono to má aj druhé vysvetlenie - ženská koketéria.. chcela byť zaujímavá..
ale, keď už teda citujeme Starý zákon, prečo nie aj toto: Gn 38 14 Ona odložila svoje vdovské šaty, prikryla sa závojom a zahalená si sadla pri vchode do Enaimu, ktorý je na ceste do Tamny, lebo videla, že ju nedali za ženu Selovi, hoci už dorástol. 15 Keď ju takto Júda zbadal, pokladal ju za pobehlicu, lebo si zahalila tvár...
 Toto je ešte lepšie východisko pre tvoje úvahy, čo povieš, Greg?
Pozdrav
Esmé


]


Re: Re: Re: Re: POKRÝVÁNÍ HLAVY II. varianta (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 03. květen 2007 @ 17:04:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milá Esmeralda,

nezapomeň, že v různých obdobích platí různá Boží nařízení. Například v období zákona si při modlitbě přikrývali hlavu jak muži tak ženy. Kdežto v období milosti si přikrývají hlavu pouze ženy. Poběhlice, si zahalovaly celou tvář. Kdežto Boží ženy si přikrývají pouze vlasy.


]


Re: Re: Re: Re: Re: POKRÝVÁNÍ HLAVY II. varianta (Skóre: 1)
Vložil: Esmeralda v Pátek, 04. květen 2007 @ 14:52:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gen 24.65 a povedala sluhovi: "Kto je ten muž, čo ide oproti nám po poli?" A keď sluha povedal: "To je môj pán," vzala závoj a zahalila sa.
podľa tohto sa zahalila - tak ako támar.
takže, tvoj argument troška pokryvkáva.
tak isto pavol hovorí o hlave, nie o vlasoch... ktoré sú dlhé mužovi na hanbu a žene miesto závoja...
a ako nás to učí sama príroda? veď vlasy rastú rovnako jedným aj druhým.. strihanie alebo nestrihanie sú len kultúrne a časovo podmienené...
pozdrav
Esmé


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: POKRÝVÁNÍ HLAVY II. varianta (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 10. květen 2007 @ 13:13:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milá Esmeraldo,

jestliže cokoli, co je ve věčném Božím Slově ( zejména v apoštolském učení ) pokládáš za kulturní nebo časově podmíněné, tak nechci vidět, v jakých bludech nakonec skončíš... Abrahám žil v době MILOSTI, zákon ještě nebyl dán. A Rebeka si pokryla hlavu závojem ( přesněji "zastřením, zakrytím, zahalením" ) na znamení toho, že Izák je jejím pánem ( hlavou ) a že je pod jeho autoritou. Církev je také v době milosti a proto si věřící ženy zahalují hlavu hmotným zastřením, které je znamením autority pro anděly. Dlouhé vlasy tím zastřením nejsou. Kdyby byly, bylo by nelogické vyzývat k jejich ostříhání, když nejsou dlouhé. Nemáš dlouhé vlasy? Pak nemáš závoj a máš krátké vlasy. V tom případě si je tedy ( ještě víc? ) ostříhej - má to logiku?

Jestliže zhřešíme proti Boží svatosti, zhřešili jsme proti Jeho nařízením. Jestliže však zhřešíme proti Boží AUTORITĚ, zhřešili jsme proti BOHU SAMOTNÉMU. Proto je hřích vzpoury proti Boží autoritě tím nejohavnějším, nejtežším a nejvíce trestaným hříchem. Sbor, který trpí, aby sestry neměly pokryté hlavy na znamení poddanosti Božím autoritám, hřeší tím nejtěžším hříchem, proti samotnému Bohu. Takový sbor ( nebo jednotlivec v soukromí ) nemůže počítat s Boží přítomností, ale naopak s přítomností toho ducha, který působí v synech vzpoury! ( Ef 2,2 ).


]


Re: Re: POKRÝVÁNÍ HLAVY II. varianta (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 02. květen 2007 @ 18:11:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milá Esmeraldo,

je to nelogické, proto, že je psáno:"Neboť nezavíjí-li se žena, nechť se také ostříhá. Pakli je mrzká věc ženě oholiti se neb ostříhati, nechť se zavíjí." ( 1Kor 11,6 ). Jestliže jsou tedy závojem dlouhé vlasy, tak by bylo nelogické ženy vyzývat aby se nechaly ostříhat, když se nezavíjí.  Pavel však tím chce říci toto: Jestliže si nechcete brát fyzickou pokrývku, tak ostříhejte své dlouhé vlasy, protože je to stejné znesvěcení, jako když nemáte pokrytou hlavu.


]


Re: Re: Re: POKRÝVÁNÍ HLAVY II. varianta (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 27. duben 2014 @ 22:13:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
K tomuto opomíjenému tématu přidávám jedno vyučování - pouze pro ty, co, kteří se mají za proroky nebo za duchovní (1Kor 14,30). Protože jiní to zřejmě nepochopí...


]


Re: Re: Re: Re: POKRÝVÁNÍ HLAVY II. varianta (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 27. duben 2014 @ 22:14:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zde to je:


http://www.sirenipismasvateho.cz/Zenich_a_nevesta.pdf


]


Stránka vygenerována za: 0.99 sekundy