Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Kvido.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 13, článků celkem: 16386, komentáře < 7 dní: 502, komentářů celkem: 411979, adminů: 60, uživatelů: 5161  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 209 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

Frantisek100
rosmano
Willy
ivanp

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
112231874
přístupů od 17. 10. 2001

Aktivity a kampaně: Dopis Petra Kopeckého pro poslance PS ČR
Vloženo Čtvrtek, 30. srpen 2012 @ 10:29:23 CEST Vložil: Stepan

Církevní restituce poslal Petr Kopecký

Dopis Petra Kopeckého pro poslance PS ČR tisková zpráva: Vážení, v závěru minulého týdne jsem se e-mailem obrátil jednotlivě na každého z členů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s žádostí o zamítnutí církevních restitucí v té podobě, v níž jsou navrženy. V dopise, který nyní zasílám i pro Vaše potřeby, jsem uvedl řadu důvodů, které mě k tomuto kroku vedly. Rovněž jsem se v dopise nijak netajil, že jsem členem Českobratrské církve evangelické a od roku 1991 také členem ODS. Působím v radě Města Lysá nad Labem, jsem i členem staršovstva lyského farního sboru výše uvedené církve.

    Petr Kopecký Sídliště 1427/8,  289 22 Lysá nad Labem tel.: 608 974 985,  325 637 259,  e-mail: petrqkopecky@seznam.cz     JMÉNO ADRESÁTA poslanec Parlamentu ČR                                                                                              25. 8. 2012   Věc:    Žádost o zamítnutí zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými  společnostmi               Vážený pane poslanče,  poslední týdny, vlastně již měsíce, žije česká společnost církevními restitucemi. Přesněji jde o návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou ČR ve třetím čtení v červenci, ale po zamítavém stanovisku Senátu ve středu 15. srpna se návrh vrací zpět sněmovně. Ta jej bude opět projednávat na své zářijové schůzi.             Po prostudování dostupných materiálů k tomuto tématu včetně samotného návrhu zákona a připojené důvodové zprávy, po sledování debaty ve sdělovacích prostředcích a reakcí přátel a lidí, s nimiž se pravidelně setkávám, jsem se rozhodl obrátit na všechny členy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se žádostí o ZAMÍTNUTÍ jmenovaného zákona v podobě, v níž je navržen a projednáván. K této žádosti mě, člena Českobratrské církve evangelické a od roku 1991 také člena Občanské demokratické strany vedou následující důvody:  1.         Zákon z církví, jichž se dotýká, činí privilegované restituenty. Jiných právnických osob se restituce netýkaly vůbec nebo v daleko menší míře. Finanční kompenzace pro fyzické osoby byly mnohem nižší. Církve mají získat zpět do svého vlastnictví větší část majetku a za zbývající, který dnes není ve vlastnictví státu (cca 44 %), jim mají být vypláceny finanční náhrady v neuvěřitelné výši 59 mld. Kč. Výši této náhrady a tedy i požadavky církví pokládám za zcela neadekvátní, přinášející nerovnost mezi jednotlivé skupiny restituentů a nespravedlnost vůči daňovým poplatníkům, kteří se k žádné z dotčených církví nehlásí! Církve přitom vůbec nemusí prokazovat, že jim finančně kompenzovaný majetek před 25. únorem 1948 skutečně patřil. Soupis původního církevního majetku určeného k restituci či náhradám prý vytvořit a předložit z různých důvodů nešlo, je potom záhadou, jak bylo možné spočítat výši náhrad? Církve zároveň na rozdíl od restituentů z 90. let nebudou mít vydávaný majetek zatížen žádnými závazky. 2.         Je třeba zvážit, o jak obrovský zásah zvláště v některých regionech (např. jihozápadní Čechy) do majetkového uspořádání v ČR návrh přináší a jaké důsledky to může vyvolávat. Myslím, že tento aspekt není předkladatelem vůbec doceňován. 3.         Výhoda neprokazovat vlastnictví majetku, za který má být vyplacena náhrada může v praxi velice snadno vést k tomu, že bude prolomena restituční hranice - 25. únor 1948. Předkladatel - vláda, konkrétně ministerstvo kultury - by proto měl jednoznačně vyvrátit pochyby o rozsahu majetku, který primárně Římskokatolické církvi před touto restituční hranicí patřil. Celkovou výměru pozemků 254 tis. ha, jak o ni předkladatel v důvodové zprávě mluví a na základě které mimo jiné vypočítává finanční náhrady, je v rozporu s odhadem arcibiskupa Berana z 26. února 1948. Správnost jeho odhadu přitom potvrzují ve svých pracích i někteří historici (Karel Kaplan) a také pracovníci České biskupské konference (Mojmír Kalný, 1995). Podle odhadů arcibiskupa Berana církev tolik majetku, o jakém mluví předkladatel, neměla ani před 1. pozemkovou reformou.  4.         Nerovnost mezi různými skupinami restituentů může navodit nijak nevyvrácená námitka, že alespoň část majetku vyvlastněná Římskokatolické církvi na základě zákona 142/1947 jí byla uhrazena, jak tento zákon předpokládal (viz Václav Pavlíček: Církevní restituce nebo další destrukce suverenity státu? Právo, 18. 4. 2012).  5.         Dle toho, co jsem uvedl v bodech 1, 3 a 4 lze mít pochyby nad výší finančních náhrad. Pochybná je i metoda, pomocí které předkladatel tuto výši spočítal a kterou uvedl v důvodové zprávě. Finanční náhrada by dle mého mínění měla být vypočtena podle stejné legislativy jako se to dělo u ostatních restitucí.  6.         I sám fakt, že je zákon 142/1947 o revizi první pozemkové reformy uveden jako první v seznamu skutečností, v jejichž důsledku mělo dojít v rozhodném období k majetkovým křivdám - § 5 písm. a) navrženého zákona - je dle mého nepřijatelné a přinejmenším relativizuje restituční hranici. Příslušné místo návrhu zní: „odnětí věci bez náhrady postupem podle zákona č. 142/1947 Sb., o revizi pozemkové reformy...“ Tento zákon náhrady jasně zahrnoval. Co tedy bylo vyvlastněno bez náhrady, nebylo vyvlastněno v souladu s tímto zákonem. Doplňuji, že tento zákon byl účinný již v létě 1947 a nutné doprovodné vyhlášky byly schváleny do listopadu téhož roku.  7.         Alespoň část odborné veřejnosti tvrdí, že majetek Římskokatolické církve měl před rokem 1948 veřejnoprávní charakter, popřípadě že církev byla různými způsoby omezena při nakládání s ním. Vrácením dle navrženého zákona však tento majetek získá soukromoprávní charakter bez jakéhokoli omezení. Potom ovšem nejde o restituci v pravém slova smyslu, když bude mít obnovené vlastnictví jinou kvalitu. Dokud tedy není v otázce charakteru vlastnictví církevního majetku před rokem 1948 jasno, neměl by být zákon s podobným rozsahem vráceného majetku schválen.  8.         Před rokem 1948 nebyla v ČR Římskokatolická církev registrována jako taková, působily zde pouze jednotlivé její složky jako samostatné právní subjekty. Dnes mají být majetky těchto subjektů vráceny často jiným církevním právnickým osobám. Návrhem tedy ČR bude akceptovat, že jednotlivé části této církve a jejich majetky podléhají zastřešujícímu ústředí, které ovšem sídlí mimo území ČR ve Vatikánu. Tak tomu totiž je i podle vnitřního (kanonického) práva této církve. Není tedy pravda, že v ČR nezíská vliv cizí mocnost. Dá se přitom předpokládat, že i smlouvu o vypořádání, kterou návrh zákona předpokládá, bude za tuto církev schvalovat Vatikán, chcete-li Svatý stolec - subjekt mezinárodního práva. Tímto krokem dle mého také minimálně hrozí vliv kanonického práva v právním řádu ČR. Z podobných důvodů si právě předválečná ČR vymohla veřejnou kontrolu nad touto církví vyjádřenou mimo jiné v podmínce souhlasu se jmenováním biskupů. Vedle těchto skutečností si ještě kladu otázku, zda znění smlouvy o vypořádání bude doopravdy závazné pro všechny subjekty této církve, včetně řeholních řádů atp. 9.         Návrh zákona neřeší jen restituce a vyplácení náhrad po dobu třiceti let, ale přichází i s postupným rušením příspěvku na podporu dotčených církví a náboženských společností. Tristní je už sám fakt, že tato skutečnost se nijak nezmiňuje v názvu navrhovaného zákona. Přitom se tím vnáší „do hry“ také řada komplikací, nejasností a dalších nerovností: a) Do finančních náhrad jsou zahrnuty všechny církve, které dnes dostávají zmíněný státní příspěvek. Mezi nimi jsou i ty, které u nás do roku 1948 ani neexistovaly a tedy v jejich případě vlastně nejde o kompenzace za nevrácený majetek, ale o dar bez udání důvodu! Sice se mluví o tom, že je tomu proto, že se Římskokatolická církev vzdala části finančních náhrad ve výši cca 20 % ve prospěch menších církví, ale to není v zákoně nijak zmíněno. Právní řád ovšem tvoří schválené zákony, nikoli důvodové zprávy. Jak může na základě navrhovaného zákona církev, která byla původně bez majetku, uzavírat se státem smlouvu (§ 16 návrhu), v níž říká, že jejím uzavřením jsou veškeré její nároky za původní majetek registrovaných církví vypořádány, když nic nevlastnila a proto ani nemůže nic nárokovat. U takové církve přece ani neplatí, že příspěvek se jí vyplácí právě za vyvlastnění majetku po roce 1948. b) Většina dalších dotčených církví získá finanční náhradou výrazně víc, než by odpovídalo majetku, který se jim nevrátí. Šlo o církve s nesrovnatelně menším majetkem, než měla Římskokatolická církev. I zde je to proto, že tato se vzdala části finančních náhrad ve prospěch menších církví. Jak jsem ale již uvedl, zákon to nijak nezmiňuje, takže i zde půjde o nijak neodůvodněný dar od státu.  c) Paragraf 16 navrženého zákona počítá s uzavřením jednotlivých smluv o vypořádání s dotčenými církvemi, v nichž se má stát mimo jiné zavázat k vyplácení příspěvku po dalších 17 let. Navrhovaným zákonem se také ruší zákon o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem z roku 1949. Návrh ale přitom vůbec neřeší možnost, že by některá z církví nakonec smlouvu nepodepsala. Otázkou také je, zda církve mají nyní nějakou smlouvu na jejímž základě tento příspěvek přijímají. Pokud nikoli, není důvod, aby byl ve smlouvě jakkoli zmiňován. Stačí, že jeho postupné zrušení zákon stanoví. Návrh mimochodem neřeší ani teoretickou možnost, že by některá z dotčených církví zanikla ještě v době účinnosti smlouvy, kdy ještě nebudou vypořádány všechny závazky.  d) Domnívám se však, že chybný je již sám koncept uzavírání nevypověditelných smluv s církvemi, zvláště má-li jejich účinnost trvat po dobu 30 let, po kterou se bude splácet finanční náhrada úročená výší inflace. Tímto krokem stát dobrovolně omezuje svoji suverenitu ve vztahu k těmto církvím právě na zmíněnou dobu, a to i pro případy, kdy se zcela změní jeho politická vůle. Jako občan ČR si nepřeji, aby stát uzavíral podobné vnitrostátní smlouvy s jakýmkoli subjektem a kladl jej tak naroveň sebe sama! To platí zvláště v situaci, kdy ústředí Římskokatolické církve je samo subjektem mezinárodního práva a podléhají mu i všechny její součásti působící a mající sídlo v ČR (viz bod 8). e) Tím, že se tento návrh zákona týká jen 17 jmenovaných církví, staví ostatní církve a náboženské společnosti jednoznačně do nerovného postavení minimálně na dalších 17 let, po které má být ještě státní příspěvek vyplácen. Tento fakt je dle mého soudu v rozporu s ústavou. Nikde také není vysvětleno, proč se těchto církví nijak netýká rozdělení části finančních náhrad za majetek původně složek Římskokatolické církve. Toto se týká samozřejmě i všech církví, které mohou kdykoli vzniknout. f) Státní příspěvek se má dotčeným církvím vyplácet dalších 17 let, první 3 roky dokonce v plné výši, přestože bude stát přitom již splácet náhrady. Tento souběh pokládám opět za nespravedlivý vůči ostatním církvím, jiným restituentům i daňovým poplatníkům. I v posledním 17. roce bude dle znění návrhu zákona příspěvek dosahovat plných 35 % dnešní výše. Tato skutečnost zpochybňuje všechny argumenty předkladatele, že způsob vyplácení náhrad je pro stát finančně výhodný. Pro zajímavost příspěvek státu církvím se dnes pohybuje okolo 1,5 mld. Kč ročně. Je to částka, která se rovná cca 2,55 % z celkové sumy 59 mld. Kč předpokládaných náhrad. Vyvstává tak otázka: Jak často se státu podaří půjčit si peníze za úrok nižší nebo alespoň rovný 2,55 %? V porovnání s těmito čísly je tak možné za chabý argument pokládat i strašení veřejnosti, že státní příspěvek církvím poroste. g) Za zmínku stojí i skutečnost, že církve již nějaký majetek získaly zpět v 90. letech, přitom se jim státní příspěvek nesnižoval. Naopak se zvýšil mimo jiné i kvůli vyššímu počtu duchovních v jednotlivých církvích. Jejich počet stoupá, i když církve za posledních 20 let zaznamenaly obrovský pokles počtu věřících.  h) Již dnes existují 4 církve, které mají ze zákona na státní příspěvek právo, ale z vlastního rozhodnutí jej nepobírají.  ch) Církve jsou dnes dotovány i z jiných zdrojů, nikoli jen ze státního příspěvku. Pobírají dotace na zajištění provozu církevních škol i zařízení působících v sociální oblasti. Rovněž obdržely značné dotace na rekonstrukce a opravy kulturních památek i jiných staveb - kostely, fary, další movité i nemovité památky, dokonce i na výstavbu nových objektů, a to z veřejných zdrojů na všech úrovních od obcí přes kraje a stát až po fondy EU. Uvedené body a) - ch) mě vedou k závěru, že by bylo nanejvýš vhodné restituce řešit samostatně a nikoli dohromady se státním příspěvkem vypláceným dle zákona 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem. 10.       V souvislosti s církevními restitucemi se mluví o odluce církví a státu. V návrhu zákona přitom odluka není zmíněna. Navrhovatel nenaznačil ani žádnou představu, co si pod pojmem odluka představuje. Má jít jen o soběstačnost církví v otázce platů duchovních nebo o radikálnější představu, kdy si církve ze svých zdrojů hradí úplně všechno, nebo dokonce dle mého nepravděpodobnou úplnou „politickou“ odluku, kdy třeba vůbec nepůsobí na veřejných školách (výuka náboženství), veřejných nemocnicích, v armádě...? 11.       V návrhu zákona nechápu také § 5, písm. h): „vyvlastnění za náhradu, pokud věc existuje a neslouží účelu, pro který byla vyvlastněna“. Pokud byla věc vyvlastněna za náhradu, není důvod ji vracet a ještě zdarma, aniž by restituent naopak vracel zpět tu náhradu!!! 12.       Za chybu pokládám, že se stát k něčemu zavazuje na dobu třiceti let. To je doba přesahující jednu generaci. Tento závazek tak skončí téměř 100 let po roce 1948. V té době již nebude žít žádný z aktérů komunistického vyvlastňování. Jak bude stát lidem z „neproviněných“ generací vysvětlovat, proč platí ze svých daní za viny lidí, které ani nepoznali, a to přitom subjektům, k nimž mohou mít různý, tedy i negativní vztah? Takovýto závazek státu v sobě již automaticky zahrnuje budoucí oprávněné pocity křivdy dnešních mladých lidí a dětí včetně těch ještě nenarozených. 13.       V souvislosti s restitucemi se vždy mluvilo o zmírnění majetkových křivd, a tak také byly prováděny. Církvím však má být vráceno či vykompenzováno vše, dle některých oponentních hlasů vlastně i více (viz výše). Úplná náprava křivd vyjádřená heslem „Co bylo ukradeno, má být vráceno!“ je však po desítkách let v principu nemožná a její realizace nutně povede k dalším křivdám. Značná část veřejnosti odmítala již restituce provedené v devadesátých letech, nyní v případě církví a zvláště z důvodu navrhovaného způsobu provedení restitucí je to již jednoznačná většina občanů. Pokud ovšem k takovému kroku neexistuje většinová shoda hlavně ve společnosti, nikdy nebude pokládán za věc správnou či spravedlivou. Naopak! Bude přijat jako něco vnuceného a ve výsledku ještě více zhorší vztahy mezi církvemi a většinou občanů! Nelze přeci prosazovat církevní restituce za cenu oslabování společenské soudržnosti! 14.       V souvislosti s výše uvedeným bodem 13 dodávám, že veřejná debata o způsobu a šíři církevních restitucí byla nedostatečná, pokud vůbec nějaká byla. Předkladatel se o nějaké vysvětlování veřejnosti vůbec nepokusil, jeho zástupci nanejvýše pronášeli morální odsudky nad těmi, kteří si restituce v navržené podobě nepřejí, nebo strašili možnými žalobami ze strany církví způsobem, jimž předjímali rozhodnutí soudů v těchto sporech, když naznačoval, že by je církve jistě vyhrály. Přitom se opírali o vyjádření ústavního soudu v odůvodnění jednoho z rozsudků, v kterém ovšem neříkal nic jiného, než právě to, že by se církve mohly a měly na soudy obracet. Veřejnosti nebyly předloženy žádné přehledy o majetku, který by měl být vydán nebo finančně nahrazen, žádné posudky právníků a odhadců s výjimkou návrhu zákona a důvodové zprávy. Stručný dokument ministerstva kultury nazvaný „Deset důvodů proč přijmout zákon o církevních restitucích“ z 20. 6. 2012 je jako vysvětlovací kampaň zcela nedostatečný, svým obsahem nemůže navrhované restituce obhájit a nijak nevyvrací námitky oponentů, spíše naopak. Netransparentnost a snaha předkladatele návrh zákona schválit za každou cenu „silově“ přes námitky opozice a řady občanů a bez jakékoli diskuse budí o to větší podezření a negativní reakce ve veřejnosti. 15.       Stát církvi majetek zabíral v minulosti často, nejen po roce 1948 a nejen u nás, ale i v jiných zemích včetně těch demokratických (Rakousko - Uhersko, Německo, Francie). Ale tyto kroky nikdo nezpochybňuje a nikde se tu nevolá po restitucích. Nikdo za to tyto státy neodsuzuje jako zlodějské, nespravedlivé, které se nevypořádaly se svojí minulostí. 16.       Za obzvlášť nešťastné pokládám, že návrh zákona přichází s tak vysokými finančními náhradami v době hospodářské recese a snahy vlády o snížení schodků státního rozpočtu, tedy vládních škrtů a zároveň zvyšování daní včetně DPH. Tyto zásahy se dotýkají naprosté většiny lidí, především těch s nízkými příjmy, tedy důchodců, zdravotně postižených a rodin s dětmi. Jsou umocněny dalšími chybami státu v minulosti, které na tyto občany uvalují další finančně nákladné povinnosti včetně snad nejkřiklavějšího a nesmyslného dotování „zelené“ elektřiny. Naproti tomu přichází stát s další výdajovou položkou v podobě finančních náhrad pro církve. Že se další zvyšování DPH projednává v Parlamentu ČR ve stejné době jako restituce, je zdá se víc než symbolické. Opravdu klade stát zájmy církví nebo spíše jejich představitelů nad zájmy občanů, nad zájmy potřebných, na které se paradoxně křesťanské církve obracejí s otevřenou náručí nejpředněji? Opravdu je státu jedno jakou nedůvěru (mám obavy, že často i nenávist) takto pojaté restituce vzbudí mezi církvemi na straně jedné a ostatní společností? 17.       Lze souhlasit s argumentem, že dlouhodobé neřešení církevních restitucí přináší obrovské problémy značné části obcí, v jejichž území zvláště v intravilánech nebo lokalitách určených územními plány k nové zástavbě, se nachází blokovaný majetek. Stagnuje zde rozvoj a stavby bez jasného vlastníka chátrají či jsou v havarijním stavu. Sám v takovém městě žiji, byť se ho tento problém zdaleka nedotýká tolik, jako příkladů uvedených v důvodové zprávě. Celkově špatný návrh zákona ovšem nelze hájit tím, že se tak vyřeší tento problém, pro který lze najít i jiné možnosti, aniž by vznikaly problémy jiné. 18.       Pro mě jako křesťana je nepřijatelné, aby měly návrhem zákona dotčené církve v ČR privilegované postavení, byť jsem členem jedné z nich. Zvýhodňování jedněch se děje vždy na úkor jiných. 19.       Naopak jsou pro mě důležité křesťanské hodnoty, které se v naší zemi v minulosti osvědčily, a nepřeji si nic, co by mělo tyto hodnoty či roli křesťanství zpochybňovat. Právě toto se církevními restitucemi stane. Odmítavý postoj, dle mého oprávněný, většiny společnosti k navrhovanému způsobu restitucí nakonec poškodí nejen církve a jejich představitele, kteří jej podporují a s předkladatelem dohodli, ale poškodí i křesťanskou víru samotnou a s ní vše pozitivní, co reprezentuje. 20.       Církve jsou produktem víry, nikoli obráceně. Je mi líto, že si to předkladatel, ale zvláště představitelé křesťanských církví neuvědomují a podporují něco, co důvěryhodnost právě křesťanské víry v ČR poškodí. Za sebe ovšem konstatuji, že pokud snad někdy nemám být v oblibě mezi ostatními lidmi, protože jsem křesťan, ať je to tedy proto, jakým hodnotám se snažím podřizovat svůj život, nikoli pro zarputilé usilování o církevní majetek, s jehož způsobem navrácení či finančního odškodnění nesouhlasím.              Vážený pane poslanče, v závěru svého dopisu bych Vás chtěl ještě jednou požádat o důkladné posouzení návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Věřím, že alespoň některé z argumentů, které uvádím výše, pro Vás budou dostatečným důvodem pro jeho zamítnutí.              Za délku dopisu se omlouvám.                                                                         Zdraví Vás                                                                                                           Petr Kopecký  


Podobná témata

Církevní restituce

"Dopis Petra Kopeckého pro poslance PS ČR" | Přihlásit/Vytvořit účet | 32 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Dopis Petra Kopeckého pro poslance PS ČR (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 30. srpen 2012 @ 11:27:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajímalo by mne co je vlastně tak zvláštního na roce 1948 a proč by neměla být tato hranice prolomena. Proč bychom neměli například vracet věci uloupené za nacistického režimu ? V drtivé většině lidem kteří se statečně přihlásili k české národnosti a proč by se neměly zmírňovat křivdy způsobené politickou reprezentací za 1. republiky ? Jejichž objem byl pravděpodobně mnohem vbětší než komunistické znárodnění a připravil pro ně podmínky a půdu ? Zadlužení bezzemci kterým byla přidělena půda ukradená velkým vlastníkům a kteří neměli peníze a neuměli hospodařit se později stali páteří zemědělských družstev a pomáhali okrádat a ničit skutečné sedláky. Když měli nad hlavou exekuce pro dluhy. Tehdejší představitelé státu s údivem zjistili že výnosy a daně jsou prakticky nulové, když rozdělí větší a fungující celek na víc dílů. Že 10x1 nemusí vždycky být 10, nebo ani 2.
Re: Re: Dopis Petra Kopeckého pro poslance PS ČR (Skóre: 1)
Vložil: jah v Čtvrtek, 30. srpen 2012 @ 13:08:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Výborný nápad! V tom případě ale posuňme hranici nápravy křivd do jejich skutečného počátku, do období po Bílé hoře počínaje konfiskacemi protestantského majetku, majetku protestantských emigrantů a všech majetkových křivd způsobených brutální rekatolizací v celé době temna, včetně hrůzných inkvizičních soudů. Pak by ovšem ŘKC v církevních restitucích měla rozdávat i z toho, co ještě má.


]


Kdo je Petr Q Kopecký ??? (Skóre: 1)
Vložil: Farel (ierax@seznam.cz) v Čtvrtek, 30. srpen 2012 @ 19:12:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A mě by zase zajímalo jestli to psal Kopeckej v práci a pak také kdo, takový Kopecký je ? Proč mu nevadí, že o restitucích rozhodují komnačové, který nás okrádali drahně desetiletí a vysloužili si za to jen ty, ty, ty a drtivá většině prostejch indiánů a náčelníků ani to ne a už se zase honěj po lesích ( a kdyby se honili jen tak, už zase honěj nějakýho třídního nepřítele). Pak mě zajímá kde ležel p. Kopecký za komančů, že nebylo vidět, že umí psát tak dlouhý a spravedlivý dopisy. Taky mi uniklo jestli je indiánům vděčnej, že moh chodit do školy, kdese asi naučil číst psát a počítat tak hezky, jak je to v tom dopise. Mě by třeba vadilo kdyby mě soudil zločinec, který někomu omezoval spoustu let osobní svobodu a nebo s tím jen souhlasil, nebo rozhodoval jestli mi vrátí to co mi ukrad. Jinak nevím jak v Lysé, ale chlubit se normálně, že jsem člen ODS a ještě členem staršovstva možná bylo in tak půlce devadesátých let, teď je to spíš out a jestli to měl být apel na Kopeckýho morální kredit, tak to bylo vedle jak ta jedle.
Jinak je mi jedno jestli někdo něco dostane nebo ne, ale jestli projev páně Kopeckého je ta biblická vyšší spravedlnost než ta zákonická a farizejská.
P. Miloš Rejchrt, prohlásil, že stát má právo si ty věci nechat a nebo je rozfrcat jak se mu chce, že vod toho je to stát. Pokud se stát pohybuje tedy v rámci mezí jako je exekuce, byrokratické pruzení a šmirování, tak je to O.K. Kdyby ale měl stát udělat jakékoli velkorysé gesto i kdyby to nebylo za nic jako u evangelíků, nebo u připrdlé apoštolské bez apoštolů, tak je to je najednou stát hajzl který si nevidí na špičku nosu.
Kopecký : Myslím, že bys měl do parlamentu napsat, aby se zákonem zakázala velkrysost v jakékoli podobě od spropitnýho v hospodě po restituce. Jakoukoli velkorysostí někoho okrádáš. Když dáš dýško v hospodě nekoupíš dítěti lízátko. Když dá dýško stát dává z kapes těch, který drželi čtyřicet let hubu. Já jsem aspoň s tvým farářem makal zadáčo v lese a zeptej se ho, jestli si šel po revoluci na  MO pro nějaký restituce. Mám zato, že to byla, a stále je velkorysost.
Kdyby to šlo rozděli t na ty co jim dávání nevadí a na ty co dávat nechtěj, neuměj klíďo bych to rozdělil.


Farel
Re: Dopis Petra Kopeckého pro poslance PS ČR (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 31. srpen 2012 @ 09:42:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Článek je obyčejným mlžením pro prosťáčky, neschopné si vytvořit vlastní názor.
S takovým stádečkem se dá manipulovat.


Vůbec mě není jasné, kde ten Kopecký vůbec bere tu drzost se vyjadřovat k majetku, který jemu ukraden nebyl!Pseudoargumenty komunistů, že Vatikán jaksi získá moc v našem státě - to je přece blbost do nebe volající
Princip restituce  je jednoduchý.
Majetek bude vrácen právnickým osobám a ty s ním budou hospodařit.
To znamená, majetek naší farnosti bude vrácen naší farnosti a bude s ním hospodařit farnost. V praxi jsou to volení zástupci z řad farníků, kteří tvoří ekonomickou radu.

..." Alespoň část odborné veřejnosti tvrdí, že majetek Římskokatolické církve měl před rokem 1948 veřejnoprávní charakter, popřípadě že církev byla různými způsoby omezena při nakládání s ním. Vrácením dle navrženého zákona však tento majetek získá soukromoprávní charakter bez jakéhokoli omezení. "...

Jen další v řadě nesmyslů:
Jedna věc je majetek vlastnit a úplně jiná mít možnost s ním volně nakládat. V tomto církve vždycky byly omezeny a omezeny budou i nadále. Nemohou s majetkem volně nakládat jako fyzická osoba, nemohou třeba zbourat kostel, nebo ho rozebrat a postavit znovu třeba v Americe. Zrovna tak nemohou volně nakládat s uměleckými předměty. Vždycky je zde zpětná vazba na místní farníky, na jejich duchovní prospěch.


Církev jako správce majetku je model, který se osvědčil všude v západní Evropě. Kláštery jsou zde centry duchovního života s řadou projektů a činností k duchovnímu růstu věřících,  kulturního života i vzdělanosti obecně. Církev je dobrým hospodářem se svěřeným majetkem. Netuneluje, nerozkrádá. Jen si zajeďte se přesvědčit do klášterů v Rakousku, ve Francii a pod.
Jestliže někdo o sobě deklaruje, jak jsou pro něho důležité křesťanské hodnoty a přitom vystupuje proti výkonu spravedlivosti, proti alespoň částečné nápravy křivd, prakticky tím o sobě dokazuje, že na křesťanské hodnoty plive
.
Re: O jakou spravedlnost jde ? (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 31. srpen 2012 @ 10:23:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když  dostane tak obrovský majetek církev, k čemu jí to bude ? Vzroste nenávist vůči všem věřícím. A právem !!! Hmotné bohatství nikomu neprospěje. Zvláště v době, kdy se blíží obrovské sociální a ekonomické problémy naší země a civilizace ve světe vůbec a kdy způsob vydání tohoto majetku není spravedlivý vůči ostatním.

Poutníku, Ty bys nejraději vracel majetek i velkým sedlákům, jak jsem pochopil ? To věřím. Bohatý sedlák se v neděli pomodlil v kostele a jeho čeládka žila v podmínkách a dřela na svého pána. Vyprávěla mi to jedna babička, která si to rozhodně nevymýšlela. Bohatý sedlák měl dost prostředků, aby dával na kostel. A tak ho možná pan farář měl raději než sedřenou čeládku.  Víra v praxi?? Krásně a jasně vidět, koho si církev váží a komu nadržuje.

Proč by se pak případně měl vracet majetek i šlechtě, která vlastnila majetek nikoliv díky vlastní práci, ale opět ho získala nějakým nepoctivým způsobem ? Stejně jako ho získávala církev. Opět vidět, koho si církev váží a komu nadržuje.

Proč se neprosadí, aby si církev ze svých daní platili lidé sami. A kdo není věřící, tak ať přispívá na nějaké aktivity, které lidem pomáhají. Toho se bojíte!!


Můj přítel, který dlouho věřil v komunistické myšlenky vlivem sociálního prostředí, v němž mládí vyrůstal, nakonec před smrtí uvěřil v Ježíše, měl však pravdu, když mi říkával ještě v době, kdy věřil v komunismus:“Počkej, počkej, Františku, až se ti tvoji věřící dostanou k moci, tak uvidíš.,“   A tak vidím dnes , moc dobře vidím, o co těm „věřícím „ jde.


Ideální způsob, jak zničit pravou víru v Boha, víru v Ježíše, víru v Ducha Božího.

Církev věří v majetek a moc.

Za komunistů jsem nenáviděl komunisty. Dnes si uvědomuji, že v některých názorech měli i pravdu. Ano, přetvářka, nástroj jak oklamat lid, jak získat moc a ovládat je..., to je náboženství. O Boha zde však vůbec nejde. Bůžkem je majetek a moc.


Díky penězům a majetku si Boha církve nenakloní. Více lidí odpadne od víry v Boha!!!

O jakou spravedlnost tedy tady jde ?  Jaká bude skutečná cena ???!!!!!
Re: Re: O jakou spravedlnost jde ? (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pátek, 31. srpen 2012 @ 12:42:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
I chudá děvečka mohla dát do pokladničky v kostele kolik chtěla. Symbolický příspěvek, všechno co měla jako ta vdova kterou nám dává za příklad náš Pán Ježíš Kristus nebo cokoliv mezi tím a mnozí chudí lidé to také tak dělali. Nebo dali svou práci. Uklízeli, opravovali a zdobili kostel nebo faru. To že je někdo chudý ještě neznamená že nemůže nic dát, nebo že má nenávidět svého bohatého chlebodárce a závidět mu.
Když se trochu rozhlédnete dějinami tak možná zjistíte že nenávist a hrůzu světa nevyvolává to když se někdo dovolává svého práva ale to když se ho vzdá. O světcích a řeholních řádech kteří rozdali všechno co měli a žijí v úplné osobní chudobě se nepovažuje za korektní se byť jenom zmínit. Po této stránce můžete být klidný. Pochybuji že by někdo nějk výrazně změnil svůj vztah k Bohu a k Církvi v důsledku restitucí a čím hlasitěji to někteří lidé vykřikují tím víc o tom pochybuji. Záminka je to dobrá ale vztah zůstává stejný.
Sedlák se na svém gruntě také nadřel, často dokonce víc než čeládka a okrádal podstatně méně než dnešní systém. Daňové zatížení se ve středověku pohybovalo od 20 do 30%. A za to šlechta a Církev pořídila kompletní infrastrukturu, obranu, kulturu, vzdělanost, administrativu i sociální péči. Krásné věci na které se dávno už chodíme jenom dívat.
I mezi komunisty byli dobří lidé, kteří to mysleli poctivě, v tom s Vámi souhlasím. Jejich názory na Boha a Církev bych ale raději nepřebíral. To že byla kdy Církev u moci je zrovna jeden z nich. Nikdy tomu tak nebylo a dneska je tomu tak ještě méně, i kdyby nám nakonec přeci jenom někdo vrátil část zdevastovaného majetku.
Otázka také je jak se s tím vypořádáte sám. Jestli se považujete za samostatného křesťana nebo za člena nějaké církve. Kolik si toho ponecháte a kolik rozdáte.]


Re: Re: O jakou spravedlnost jde ? (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pátek, 31. srpen 2012 @ 13:26:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Schválně si zkuste ještě jednou přečíst to o té vdově která dala do chrámové pokladnice svůj denár, který za celý den vydělala, přestože neměla na jídlo pro sebe a pro svoje děti. Co by takovému bláznovství asi řekli naši přemoudřelí předkové, když hledali záminku jak zaměnit Církev za vlastní pýchu a co bychom jí řekli my. Nedala najíst svým dětem a přispěla naprosto bezvýznamnou částkou, která na hospodářství Chrámu neměla vliv. Ničemu tím zdánlivě nepomohla. A přitom byl Chrám v rukách saducejů-lidí kterým patřila většina majetku v Izraeli. Kteří z něj udělali tržiště a peleš lotrovskou, popírali zmrtvýchvstání a anděly, kolaborovali s Římem a Ježíše nenáviděli a usilovali mu o život. A přesto to náš Pán bral tak že ta vdova dává Bohu. Neřekl jí ať to nedělá, ani aby ten Chrám šla vyloupit a nakrmila děti.
Co setýče sekularizace tak se mi nezdá že by se Bůh zmiňoval o tom že bychom měli usilovat o to aby nám vládli ateisti. Nebo že by si přál aby králové kterékoliv doby kostely a chrámy střídavě vylupovali a ničili a střídavě tvrdili že si je mají financovat sami věřící.]


Re: Re: Re: O jakou spravedlnost jde ? (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 31. srpen 2012 @ 14:25:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je vidět, že pocházíš z panského rodu. Takové lidi jsem znal  z vyprávění i částečně ze zkušenosti a dnes je jich všude zase dost.  Boháč miluje Boha kvůli penězům!!! Jinou lásku nezná. To je vaše církev.

 

Jim slouží víra jako pláštíček na zakrytí svědomí a špatností.

 

 

A příklad chudé vdovy nesouvisí s vaší hamižnou církví. Zneužíváš Boží Slovo. Typické pro církev.

 

Církev nemá majetek díky práci lidí, ale tím, jak je okrádala, balamutila  a nutila, aby jí platili.

 

Církev byla mazaná   a rafinovaná. Ne, ona nebyla u moci, ona jen tahala za ty provázky mocných, aby se to pak svedlo na ně. Hnusná vychytralost.

 

Však na to doplatíte!!!! Nažerte!!!!

 

 ]


Re: Re: O jakou spravedlnost jde ? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 31. srpen 2012 @ 19:25:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Když  dostane tak obrovský majetek církev, k čemu jí to bude ?"...


Obrovský majetek?

Srovnatelný s cenou pouhých deseti Pandurů!

Je to opravdu moc pro činnost církví v Čechách?  Podle čeho srovnáváš?

Bohatý sdlák byl bohatým proto, že po generace jeho předci dřeli a přitom hospodařili lépe, než jiní.
Tebe v tomto komunisti úplně zblbli, to se nezlob.


A kde si myslíš, že bere církev peníze na svoji činnost? Že věřící nepřispívají?

V minulém roce jsme opravili kostel.
Čtyři miliony bez jakýchkoli dotací a bez koruny dluhu. Všechno z příspěvků farníků. Taková je skutečnost. Tak se už prober.]


Právní, morální a duchovní alibismus pana Kopeckého (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 01. září 2012 @ 16:04:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemá cenu se zabývat vším, neboť je to blábol, který nemá ani hlavu ani patu. Snad jako kuriozita občanské, společenské a právní neodpovědnosti a temnoty mozku vidím v bodu č.8. 8.         Před rokem 1948 nebyla v ČR Římskokatolická církev registrována jako taková, působily zde pouze jednotlivé její složky jako samostatné právní subjekty. Dnes mají být majetky těchto subjektů vráceny často jiným církevním právnickým osobám. Návrhem tedy ČR bude akceptovat, že jednotlivé části této církve a jejich majetky podléhají zastřešujícímu ústředí, které ovšem sídlí mimo území ČR ve Vatikánu. Tak tomu totiž je i podle vnitřního (kanonického) práva této církve. Není tedy pravda, že v ČR nezíská vliv cizí mocnost. Dá se přitom předpokládat, že i smlouvu o vypořádání, kterou návrh zákona předpokládá, bude za tuto církev schvalovat  Vatikán, chcete-li Svatý stolec - subjekt mezinárodního práva. Tímto krokem dle mého také minimálně hrozí vliv kanonického práva v právním řádu ČR. Z podobných důvodů si právě předválečná ČR vymohla veřejnou kontrolu nad touto církví vyjádřenou mimo jiné v podmínce souhlasu se jmenováním biskupů. Vedle těchto skutečností si ještě kladu otázku, zda znění smlouvy o vypořádání bude doopravdy závazné pro všechny subjekty této církve, včetně řeholních řádů atp. martino Pokud se autor domnívá , že v ČR získá vliv cizí mocnost, pak by se měl jít odborně vyšetřit, nebo pan Petr Kopecký se snaží manipulovat lží a nepravdou, což by mohlo naplňovat trestný čin pomluvy, apd. Pan Kopecký  se snaží předstírat objektivnost, ale záměrně nebo z odborné nezpůsobilosti zatajuje, že bude Církvi vráceno jen 25-30% ukradeného majetku, neboť, stát /rozuměj politické strany/ stačil během dvaceti let převést skoro polovinu církevního majetku na kraje. O tento majetek, který má už svoje nové vlastníky se nejedná. Nejen, že nebude vracen, ale nebude za něj ani vyplácena finanční náhrada. O zbytek, ukradeného majetku, dosud v držení státu, se vedou nechutné tahanice  poblouzněných a vědomostně zaostalých bouřlivců, kteří otevřeně ignorují závazné rozhodnutí Ústavního soudu. Pana Kopeckého je mi líto, že se snížil na úroveň levicového totalitního myšlení, když zde předstírá, že minimálně hrozí vliv kanonického práva v právním řádu ČR. To je jak vystřižené ze slovníku totalitního komunistického režimu. Pan Kopecký nás jen ujistil, že ODS a ČSSD nejsou pro občany mající úctu k právu a spravedlnosti přijatelnou volební alternativou. A ještě jedno nedorozumění je třeba narovnat. Pan Kopecký není členem Církve, protože Spasitel založil jen jednu Církev a nazval ji svojí nevěstou. Pan Kopecký je členem sdružení nebo společenství náboženských odpadlíků od Církve a rád by byl, aby toto duchovní společenství bylo Církví. Ale to není možné, neboť Kristus dal příkaz, aby všichni jedno byli. Svoboda člověka je tak veliká, že Bůh respektuje i odmítnutí člověka se vzbouřit a odmítnout jeho nabízenou lásku. Takový člověk se pak podobá těm, kteří po celý svůj život vykřikovali Pane, Pane, ale Kristus jim oznamuje, aby se nemohli vymlouvat, že uslyší jeho slova ostrá jako meč. Neznám vás! Odejděte….!  Víra člověka v Boha Otce Stvořitele, Ježíše Krista Spasitele a Ducha Svatého, jako Jednoho Boha, je vírou Církve a nikoliv cestou myšlenkového individualismu, kdy si člověk sám sobě dávkuje, v co věří a co odmítá. Takový alibismus je pravděpodobně pozvánkou do věčného ohně, kterou nikomu nepřeji.Re: Právní, morální a duchovní alibismus pana Kopeckého (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Sobota, 01. září 2012 @ 21:05:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino:

Pan Kopecký je členem sdružení nebo společenství náboženských odpadlíků od Církve a rád by byl, aby toto duchovní společenství bylo Církví. Ale to není možné, neboť Kristus dal příkaz, aby všichni jedno byli. Svoboda člověka je tak veliká, že Bůh respektuje i odmítnutí člověka se vzbouřit a odmítnout jeho nabízenou lásku. 

Ferra:

Již před zveřejněním návrhů na restituce bylo pro běžného římskokatolíka prakticky nemožné dostat se do nebe, kde se nevstupuje skrze své skutky ale skrze víru v Kristovu zástupnou oběť. 
Teď se navíc po případném navrácení sporného majetku zmenší průchod do nebe na průchod uchem jehly. 
S těmi nacpanými břichy ze státní kasičky to bude asi neřešitelné, co říkáš Martino?

Holt každý dostane, po čem touží. 


]


Re: Re: Právní, morální a duchovní alibismus pana Kopeckého (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 02. září 2012 @ 09:29:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." nemožné dostat se do nebe, kde se nevstupuje skrze své skutky ale skrze víru v Kristovu zástupnou oběť. "...Do nebe vstupuje křesťan  skrze živou víru i skrze skutky - společně a neoddělitelně
Víra bez skutků je docela mrtvá.Do nebe se vstupuje dokonce i bez víry, jenom skrze skutky, skrze spravedlivě prožitý život podle Boha (skrze život, prožitý u nevěřících podle hlasu svědomí).

Srovnej Mt 25,31-46.


]


Re: Re: Re: Právní, morální a duchovní alibismus pana Kopeckého (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Neděle, 02. září 2012 @ 10:03:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No právě, teď máš jedinečnou šanci nějaký ten spásný skutek udělat. Zříci se požadovaného majetku ;-)


]


Re: Re: Re: Re: Právní, morální a duchovní alibismus pana Kopeckého (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Neděle, 02. září 2012 @ 10:23:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč po něm požaduješ brácho, aby prolezl se svou náboženskou organizací uchem jehly, když evidentně nechce, poněvadž majetek si berou s sebou do nebe v pytlech a neprolezou?


]


Re: Re: Re: Re: Právní, morální a duchovní alibismus pana Kopeckého (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 02. září 2012 @ 11:53:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já osobně žádný prospěch z církevních restitucí mít nebudu.Osobně jsem zastáncem církve chudé
.
Ale chudoba je postoj srdce, nikoli stav konta.
Milionář Bill Gates, když dává miliony na charitativní projekty, dosvědčuje svou chudobu srdce.
Když se dva bezdomovci poperou u popelnice o nalezenou konzervu, dosvědčují naopak absenci pravé chudoby.


Pokud bude mít církev prostředky, pocítí její pomoc naprosto všichni potřební bez rozdílu vyznání.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Právní, morální a duchovní alibismus pana Kopeckého (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Neděle, 02. září 2012 @ 12:17:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko:


Pokud bude mít církev prostředky, pocítí její pomoc naprosto všichni potřební bez rozdílu vyznání.

Ferra:

Je snad původním posláním církve prostřednictvím své hamižnosti nadělat z lidí potřebné a pak jim pomáhat prostředky ukradenými z jejich peněženek?
Nemáte se snad jako církev oddělit se od světa (i financí) a být protiváhou majetků rozdáváním duchovního bohatství?

Ale díky za info, co lidem nabízíte. 
To je tedy vaše evangelium, které se Gregorius snaží zjistit ve svém článku. 
Aby lidi děkovali římskokatolické církvi za pomíjivé peníze, které dostala z peněženek poplatníků a budoucích generací, které neví, proč? Nová křivda?

Co tak nabízet něco, co nemáte? 
Třeba život věčný. Ale nemůžete asi rozdávat něco, co nemáte!]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Právní, morální a duchovní alibismus pana Kopeckého (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 02. září 2012 @ 13:19:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Opět děláš medvěda?


Zapomněl jsi, že církev nic nekrade, že církvi se naopak má vracet jenom část z toho, co jí bylo ukradeno?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Právní, morální a duchovní alibismus pana Kopeckého (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 02. září 2012 @ 15:11:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
            Ale, Oko, ať se církvi vrátí kostely, farní budovy, kláštery, nějaká ta nemocnice či škola, to ano, ale tisíce ha lesů a pozemků? Jak je v minulosti získala?  A ušlý zisk ?


Ne. To, co se plánuje, není správné a většina národa ještě více zanevře na křesťany. A pokud se půjde před rok 1948, pak se o majetek bude hlásit i šlechta, Němci a bude zlé.


A katolická církev není zárukou slušnosti a poctivosti. Důkazem toho byli a jsou její politici.

Nedá se věřit církvi, která byla schopná se spolčit třeba i s ďáblem, když to bylo třeba. Stačí sledovat roli církve za války. Na Slovensku přímo spolupracovala s fašisty. A takové Chorvatsko a ustašovci, to už je přímo na zvracení.

  Proto nesouhlasím s tím, co se  má  odhlasovat. Způsobí to jen další zlo!!!!]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Právní, morální a duchovní alibismus pana Kopeckého (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Neděle, 02. září 2012 @ 15:18:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, tady se mýlíš. Jednak, co jsem četl, se kardinál Tomášek spokojil s vrácením asi 160 kostelů, a tečka. Naopak, zde bych na stát, konkrétně na příslušný obecní úřad tlačil, aby se o kostely, t.j. umělecké a historické PAMÁTKY začal pořádně starat a aby církev byla alespoň částečně z těchto břemen vyvázaná. Víš  jaké je to nepříkemné, když se pan vikář, zedníci a ministrant dohadují (hádají), jak opravit okna na faře ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Právní, morální a duchovní alibismus pana Kopecké (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 02. září 2012 @ 20:50:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vložil: Lu v Neděle, 02. září 2012 @ 15:18:13 CEST (O uživateli | Poslat zprávu) Františku, tady se mýlíš. Jednak, co jsem četl, se kardinál Tomášek spokojil s vrácením asi 160 kostelů, a tečka. Naopak, zde bych na stát, konkrétně na příslušný obecní úřad tlačil, aby se o kostely, t.j. umělecké a historické PAMÁTKY začal pořádně starat a aby církev byla alespoň částečně z těchto břemen vyvázaná. Víš  jaké je to nepříkemné, když se pan vikář, zedníci a ministrant dohadují (hádají), jak opravit okna na faře ? M Pomluva a lež je těžký hřích. Kardinál Tomášek svůj názor vyslovil na v roce 1990, kdy se o nějaké restituci vůbec ještě nemluvilo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Právní, morální a duchovní alibismus pana Kopeckého (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Neděle, 02. září 2012 @ 15:12:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, tys člověk, který pracuje na vinici. Ty bys mi mohl rozumět....
Už ses byl podívat s vaším panem farářem (přesněji vikářem) na ten les, na to pole, na ten rybník, který má být vaší farnosti vrácen ? Už jste v to lese počítali stromy, poradili jste se s lesníkem, co vykácet, kde naopak sázet....atd.?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Právní, morální a duchovní alibismus pana Kopeckého (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 02. září 2012 @ 15:26:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko,

tebe skutečně nezajímá a není pro tebe důležité, jak řkc ke "svému" majetku přišla? Bylo-li to spravedlivým způsobem nebo způsobem nepřijatelným pro Boha?!

V případě Bohem nepřijatelného způsobu získání daného majetku je snaha získat takový majetek dvakrát odsouzeníhodná a takový majetek nikomu žádné "štěstí" nepřinese, tzn. ani řkc ani těm potřebným, poněvadž u toho nebude Bůh, který jediný může člověku pomoci vyřešit všechny jeho "problémy"!

Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Právní, morální a duchovní alibismus pana Kopeckého (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 02. září 2012 @ 20:53:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vložil: Willy v Neděle, 02. září 2012 @ 15:26:30 CEST (O uživateli | Poslat zprávu) oko, tebe skutečně nezajímá a není pro tebe důležité, jak řkc ke "svému" majetku přišla? Bylo-li to spravedlivým způsobem nebo způsobem nepřijatelným pro Boha?! M Ty jsi prolhaný jak Satan. Můžeš svá tvrzení na faktech doložit? Ale nikoliv nějaké propagandistické kecy, ale FAKTA prosím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Právní, morální a duchovní alibismus pana Kopecké (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Pondělí, 03. září 2012 @ 19:00:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino:

M Ty jsi prolhaný jak Satan. Můžeš svá tvrzení na faktech doložit? Ale nikoliv nějaké propagandistické kecy, ale FAKTA prosím.

Ferra:

Jaká chceš fakta? I ateisti to vidí bez faktů lépe než vy!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Právní, morální a duchovní alibismus pana Kopeckého (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 02. září 2012 @ 20:45:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Duka konstatoval, že se jedná jen o navrácení 25-30% ukradeného majetku a blouznivci volají v čele s Procházkovou na barikády. 


]


Re: Re: Re: Re: Právní, morální a duchovní alibismus pana Kopeckého (Skóre: 1)
Vložil: martino v Neděle, 02. září 2012 @ 20:43:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vložil: Lu v Neděle, 02. září 2012 @ 10:03:49 CEST (O uživateli | Poslat zprávu) No právě, teď máš jedinečnou šanci nějaký ten spásný skutek udělat. Zříci se požadovaného majetku ;-) M Zříci se majetku by znamenalo rezignovat na právo a spravedlnost, včetně zneuctění památky našich otců, kteří ze svého darovali část a někdy i všechen majetek. Církev nemá kompetence jednat proti vůli dárců. A pak neusilovat o navrácení ukradeného majetku, by znamenalo rezignovat na službu pro nemocné, umírající v hospicích, rezignace na školství a výchovu atd.atd. Protože máš vylízanou hlavu, voláš po tom, aby se Církev vzdala služby pro potřebné.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Právní, morální a duchovní alibismus pana Kopeckého (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Neděle, 02. září 2012 @ 21:00:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Komentáře k finanční problematice na jiných stránkách, tady se probírá téma víry v Krista, ne v majetky prosím. ]


Re: Re: Re: Re: Re: Právní, morální a duchovní alibismus pana Kopeckého (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Neděle, 02. září 2012 @ 21:25:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
by znamenalo rezignovat na službu pro nemocné, umírající v hospicích, rezignace na školství a výchovu atd.atd. Protože máš vylízanou hlavu, voláš po tom, aby se Církev vzdala služby pro potřebné.

Výchovu si představuješ v tónu kterým píšeš ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Právní, morální a duchovní alibismus pana Kopeckého (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 02. září 2012 @ 21:39:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
martino,

tvá reakce mi silně připomíná odpověď tiskového mluvčího ČBK Miloslava Fialy (r. 1994), kterému jsem kdysi v rozhovoru pro jistý deník položil otázku: jaká je priorita řkc? Jeho odpověď mne opravdu překvapila - odpověděl: "Služba státu."

Copak církev je tu od toho, aby sloužila státu - potažmo potřebným? Vždycky jsem si myslel a stále myslím, že Církev má sloužit Bohu - koneckonců je to Tělo Kristovo, tj. organismus trojjediného Boha a ne služka státu/světa, s nímž ovšem řkc evidentně smilní!:-( A přitom je to často tak, že se svými službami státu spíše vnucuje, než že by je stát po řkc skutečně požadoval a potřeboval. O tom, že je to někdy služba "medvědí", nemluvě.

Tož tak.


]


Re: Dopis Petra Kopeckého pro poslance PS ČR (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 03. září 2012 @ 13:05:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." Ale, Oko, ať se církvi vrátí kostely, farní budovy, kláštery, nějaká ta nemocnice či škola, to ano, ale tisíce ha lesů a pozemků? Jak je v minulosti získala? "...


Neustále zde od některých z vás zaznívají hlasy, jak církev získala majetek.

Mohu uvést nějaké příklady:
Asi před čtyřmi lety jsem se doslechl, že kdesi na Břeclavsku přepsal kdosi na církev 6 hektarů vinic. Byl sám, neměl dědice a pracovat už nemohl. A to je případ z poslední doby.
Bylo to jeho vlastní svobodné rozhodnutí. Chcete mu snad zakazovat, jak má naložit s vlastním majetkem?

Takto takoví lidé po celá staletí věnovali církvi své majetky, které neměli komu odkázat. V dobré víře, že církev je použije pro dobrou věc. Domy, pole i lesy.

Po staletí bylo také v naší kultuře zvykem, že když se vdávala dcera, rodiče ji vybavili věnem - podle svých možností.

Když taková dcera odcházela do kláštera (nevěsta Kristova), dostala také od rodičů věno. Včetně polí, lesů i luk.
Veškerý takový majetek přecházel pak na klášter, na řeholní řád a ten se zase zavazoval, že tuto Kristovu nevěstu sociálně zaopatří až do její smrti. Že se o ni postará i v době stáří a nemoci. Když pak sečteme desítky generací takovýchto dárců, je nabíledni, že tento majetek už stojí svou veliokostí za pozornost.

Je snadno ověřitelnou skutečností, že kláštery se osvědčily jako dobří hospodáři.
Nejenže samy prosperovaly, ale podporovaly školství, zřizovaly sirotčince, starobince, nemocnice. Mimo to se stávaly už tradičně centry kulturního života, který zušlechťuje lidskou mysl. Na poli evangelizace a růstu ve víře se angažovaly pořádáním duchovních cvičení (exercicie). Umožňovaly také chudým nadaným studentům vystudovat. To vše z majetků, které jsou nyní předmětem závisti.

Vyjeďte si do zemí nepoznamenaných komunisty a pátrejte po klášterech. Přesvědčíte se, že jsou perly svého kraje, že svým významem dneska daleko přesahují svůj původní účel - hlásat Krista. Dneska mají pozitivní vliv na školství, na sociální zabezpečení těch nejchudších - na charitu, podporují takovou kulturu národa, která zušlechťuije lidskou duši.

Veškerá tato tradice se u nás v únoru r. 1947 zpřetrhala a zničila, ale je potřeba ji znovu vybudovat. Jinak náš národ zmizí v propadlišti dějin, jako už mnohé jiné národy před ním.

Bez Boha jsme totiž jako národ ztraceni.Re: Re: Dopis Petra Kopeckého pro poslance PS ČR (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 03. září 2012 @ 18:55:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty to umíš pěkně zdůvodnit. Pak by měla každá farnost mít přehled o darech. Existuje takový důkaz ? Pochybuji, že v době pobělohorské, kdy církev byla totalitní a mocnou institucí, jí někdo z lásky daroval majetek. Nevěřím tomu. A země nepoznamenané komunisty ? V čem jsou lepší ? V čem byla lepší katolická Itálie či Španělsko, kde vznikl fašismus?

Marné jsou Tvoje argumenty.  Katolismus je hlavně přetvářka a sem tam nějaký obětavý  a poctivý věřící katolík. Těch si vážím, ale církev jako instituce v čele s Vatikánem je pouze mocenská a nebezpečná síla spojená s jinou silou, než je Bůh, Pán Ježíš a Duch Svatý.

Já papeži a těm kardinálům, biskupům apod. ani trochu nevěřím.

A ztracen je celý svět a nejen náš národ.]


Re: Re: Re: Dopis Petra Kopeckého pro poslance PS ČR (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Pondělí, 03. září 2012 @ 19:49:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
František 1 00 :]


Stránka vygenerována za: 0.39 sekundy