Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Emil.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 11, článků celkem: 15441, komentáře < 7 dní: 570, komentářů celkem: 343413, adminů: 60, uživatelů: 4861  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 62 návštěvník(ů)
a 8 uživatel(ů) online:

LD
Vota
Willy
JirkaB
timg
Nemohouci1
Neprihlaseny
wollek

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Koho budete volit pøi letošních eurovolbách?
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni
·O katech
·Reakce Pavla Coufala na dopis odcházejících baptistù z lovosického sboru

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99092517
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Protižidovské postoje v klasickém starověku a raném středověku
Vloženo Neděle, 17. červen 2012 @ 23:45:56 CEST Vložil: Stepan

Studijní materiály poslal karels

Třebaže nejrůznější kampaně proti antisemitismu a jiným formám nesnášenlivosti jsou součástí naší každodennosti, seriózních prací, které by se věcně snažily dokumentovat historické i psychologické kořeny uvedeného jevu, nalezneme jen poskrovnu. Magisterská diplomová práce Karla Sýkory představuje zdařilý pokus o jeho věcnou analýzu. Mezioborová práce na pomezí klasické filologie a historie využívá poznatků a metodologie, které si autor osvojil v obou svých studijních oborech, tj. latinské filologii a základech společenských věd.

Práce navazuje na autorovu bakalářskou práci a tvůrčím způsobem ji rozvíjí. Je výrazem diplomantova dlouhodobého zájmu nejen o tuto problematiku, ale celou židovskou kulturu, projevujícího se mimo jiné i velmi slušnou znalostí hebrejštiny. Ačkoliv některé historické pasáže nejsou vyvážené (nemyslím ve smyslu historické objektivity, ale  pokud jde o sumu prezentovaných faktů), výrazným přínosem práce je skutečnost, že autor se neomezuje na zploštělou pozitivistickou historiografii, ale snaží se antisemitské projevy vysvětlit na kulturně-historickém a psychologickém základě, tj. odvodit je z odlišného charakteru obou kultur (antické a židovské), jako výraz určitého střetu civilizací v antickém světě, střetu daného nejen odlišným náboženstvím, ale i odlišným pojetím každodennosti (životní styl, sexualita, role rodiny atd.). Ačkoliv diplomant nikterak neskrývá své křesťanské přesvědčení, je si plně vědom všech křivd, které křesťané Židům v dějinách způsobili a jeho práce představuje ryze objektivní zpracování dané otázky splňující všechny nároky kladené na akademickou objektivitu.  

Práce sestává z několika základních částí věnovaných dějinám Židů a dějinám vztahů mezi křesťany a Židy ve starověku. Zvláštní důraz autor klade na postavení Židů v helénismu (str. 34 – 38). To se mi v kontextu práce jeví zcela logické, neboť helénismus představuje období, kdy poprvé ve svých dějinách antická společnost nabývá kosmopolitní charakter, konfrontuje se s jinými kulturami a vytváří na jedné straně tolerantní prostředí, na straně druhé ovšem generuje urputné mezikulturní střety. Soužití helénistické společnosti s Židy poskytuje přímo modelové příklady obojího. V dalších kapitolách se autor věnuje soužití Židů s křesťany a kořenům křesťanského antisemitismu. Tyto pasáže pokládám za podstatné nejen proto, že odhalují zvláštní (více náboženský než etnický) charakter křesťanského antisemitismu, ale současně nám umožňují vyrovnat se zavedeným předsudkem, že antisemitismus začíná s křesťanstvím. Právě srovnání antického a křesťanského antisemitismu, jejich shod i rozdílů,  pokládám za klíčové pro obecnější chápání tohoto bohužel stále aktuálního jevu. Prosím, aby se autor v rámci rozpravy u obhajoby vyjádřil k otázce, čím je křesťanský antisemitismus nový a v čem naopak navazuje na již zavedené antisemitské předsudky z období antiky.

Těžiště práce spatřuji v kapitolách, kde autor analyzuje antické a raně křesťanské prameny a na základě jejich interpretace i vlastního překladu se pokouší o analýzu sledovaného jevu. Autor ve své práci prokazuje nejen dobrou znalost obou klasických jazyků, tj. latiny a řečtiny, a schopnost samostatné práce s prameny v těchto jazycích vytvořenými, nýbrž i slušnou znalost  hebrejštiny a částečně i aramejštiny. Oceňuji, že se autor pouští i do lingvistické analýzy hebrejských náboženských a společenských pojmů, nicméně v tomto ohledu, poněvadž nejsem hebraista, se k jeho teoriím a závěrům nemohu zodpovědně vyjádřit. Diplomant ve své práci vychází z mimořádně obsáhlého souboru jak primárních pramenů,  tak se*****ární odborné literatury, včetně množství elektronických zdrojů, uvítal bych však jejich přehlednější strukturaci v závěrečném bibliografickém přehledu.

Práce Karla Sýkory splňuje požadované akademické standardy, vyniká logickou strukturou a přehledným členěním.  Poznámkový aparát je funkční a logicky se vztahuje k textu. Určité výhrady však vznáším ke stylu práce, který místy vybočuje z požadovaných charakteristik odborného stylu a není prost určitých emocionálních formulací, jichž by se odborná práce měla spíše vyvarovat. Naproti tomu vysoce oceňuji využití ilustrativních a kvalitně zpracovaných tabulek a mapek a mimořádně pečlivou grafickou úpravu včetně poměrně náročné práce s nelatinskými písmy (hebrejské, řecké, klínopisné znaky), které svědčí o diplomantově nesporné dovednosti v oblasti IT a jejich využití v počítačové grafice a ediční práci. Krom několika překlepů a stylistických neobratností v českém textu k práci nemám dalších zásadnějších kritických výhrad. Autor ve své diplomové práci prokázal schopnost samostatné práce s prameny i odbornou literaturou. Po provedení nezbytných formálních úprav doporučuji některé části práce k publikaci a vyjadřuji naději, že diplomant bude v odborné práci v této oblasti pokračovat i nadále. Vzhledem k výše řečenému práci Karla Sýkory plně doporučuji k obhajobě a v závislosti na jejím průběhu navrhuji hodnotit stupněm A - B.

Doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph. D.                                            
Katedra klasické filologie
Filozofická fakulta UP
OLOMOUC

Děkji panu Doc. PhDr. Kysučanovi za jeho posudek, práci jsem nakonec obhájil za A tedy za jedna.

Nemyslím si, že jsem nějaký mistr světa, vždycky jde všechno udělat lépe (ale i hůře). Snad tahle práce někomu pomůže. Alespoň mně ano, paradoxně jsem více opatrnější k odsuzování křesťanů za antisemitismus v průběhu historie. Většina toho, co je v práci byla už stejně publikovaná na blogu nebo tady na Grano Salis.

Práce se dá stáhnout zde.


Podobná témata

Studijní materiály

"Protižidovské postoje v klasickém starověku a raném středověku" | Přihlásit/Vytvořit účet | 7 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Protižidovské postoje v klasickém starověku a raném středověku (Skóre: 1)
Vložil: unshaken v Středa, 20. červen 2012 @ 23:22:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zatím jsem Tvou práci jen přeletěl.

Předně je jasné, že tato práce je sepsána z pohledu lidského vnímání a vůbec nebere v potaz Boží vůli. Izraelité totiž uzavřeli s Bohem smlouvu (= Starou smlouvu). Při jejím dodržování dostali příslib požehnání, při jejím neplnění hrozbu zlořečení (viz Deuteronomium). A právě zlořečení se naplnila, diaspora a nenávist byly jen některé z nich.

Vysvětlení nesnášenlivosti Římanů vůči Židům rozdílnou kulrturní a náboženskou zvyklostí lze snadno popřít, neboť tuto nesnášenlivost by tudíž měli mít i proti barbarům (již samotné slovo "barbar" je přibližně naším ekvivantem posměšného vyjádření nesrozumitelné řeči jako naše "bla-bla"). Jak potvrzuje historie, tato nesnášenlivost nebyla - barbaři byli najímáni jako spojenci Říma.

Dále v rozboru chybí skutečnost, že vyjma židovského učení, které zahrnovalo vyloženě nepřátelské a pohrdlivé postoje vůči křesťanům, se v době židovské emancipace (někdy od 19. stol.) vyskytli židovští učenci a literáti, kteří vyzdvihovali jedinečnost židovské rasy, která se, na rozdíl od nežidů, nemísila s ostatními (viz Disraeli). Určitě v tom má také podíl Darwinistické pojetí ras. Vytvoření literárního hrdiny "supermana" Sidonia a jeho výroku "Rasa je vše a není jiné pravdy" hovoří za vše.

To si lze přečíst v knize "Historie židovského národa" (Paul Johnson) a nezbude než souhlasit s tímto autorem, že Židé aplikovali rasismus o sto let dříve, než Hitler. Když k tomu přidáme zkušenost, že dvě nadřazené rasy nemohou vedle sebe existovat, odvodíme si příčinu rasové nesnášenlivosti a snahu nacistů dát tomuto soupeření jednou provždy vítěze.

Když se však zamyslíme nad posedlostí, s jakou Hitler nenávist realizoval a přidáme k tomu nepochopitelné chování Židů při jejich plánovité likvidaci (šli jako ovce na porážku bez nejmenšího odporu), což mj. nepochopil ani generál Patton při osvobozování koncentračních táborů, tak nám nezbude nic jiného, než konstatovat, že je rasismus a nesnášenlivost vůči Židům mimo lidské chápání. Také brutalitu, s jakou se holocaust prováděl, nemůžeme vysvětlit jinak, než Božím hněvem nad proradností vyvoleného lidu, který se zpronevěřil svému poslání a využil své vyvolenosti k nadřazenosti. Musíme se tedy vrátit k Bohu a hledat v Jeho Slovu odpověď. Je to jednak to zlořečení z Tóry, a také další texty z proroků.

I[zajáš 48:1-11]
Slyšte to, dome Jákobův, vy, kdo jménem Izraelovým se nazýváte a z vod Judových jste vyšli, vy, kdo při Hospodinově jménu přísaháte, připomínáte si Boha Izraele, ne však pravdivě a spravedlivě. Podle města svatého se nazývají, hledají oporu v Bohu Izraele, jehož jméno je Hospodin zástupů.

"Co se stalo na počátku, oznámil jsem předem, z mých úst to vyšlo, ohlásil jsem to; náhle jsem zasáhl a stalo se to. Přestože jsem věděl, jak jsi zatvrzelý, že tvá šíje je železná spona a tvé čelo z bronzu, oznamoval jsem ti všechno předem; dříve než co nastalo, jsem ti to ohlašoval, abys neříkal: »To udělala má modlářská stvůra, má tesaná a moje litá modla dala k tomu příkaz.« Slyšels o tom. Teď se na to všechno dívej! A co vy? Což také něco oznámíte? Od nynějška ti chci ohlašovat nové věci, utajené, že o nich nic nevíš. Právě teď jsou stvořeny, nikoli předtím, přede dneškem jsi o nich nic neslyšel a říci nemůžeš: »Hle, já to znám.«
Nic jsi neslyšel, nic jsi nepoznal, tvé ucho předtím nic nezaslechlo. Vím, že jsi věrolomník věrolomný, říká se ti přece nevěrník už ze života matky; zdržoval jsem svůj hněv pro své jméno, pro svou chválu jsem se kvůli tobě krotil, nevyhladil jsem tě.
 Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavící peci utrpení.

Kvůli sobě, kvůli sobě samému to dělám. Což smí být mé jméno znesvěceno? Svou slávu nikomu nedám."
Re: Re: Protižidovské postoje v klasickém starověku a raném středověku (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Čtvrtek, 21. červen 2012 @ 07:07:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím, já vím, že byla sepsána jenom z hlediska lidského myšlení.

Tohle je akademická práce a při vší vůli se mi tam těžko dávaly zmínky o náboženství. Bylo to napsáno na katedře klasické filologie nikoliv na katedře náboženství. Mockrát mi vyčetl vedoucí práce, aby moje diplomová práce (i bakalářka) nebyla jako kázání kazatele.

Vaše námitky chápu, z hlediska názvu práce - tj. smyslu se mi to snad podařilo napsat. Určitě to jde vždycky udělat lépe, takže nejrůznější námitky - ať pro nebo proti beru v potaz.

Děkuji tobě, unshaken, stejně jako opovi vůbec za to, že jste si práci přečetli a posoudili ji. Po pár letech studia na vysoké škole jsem si vědom, že jedním ze základních problémů dneška je, aby se nejrůznější práce četly.... Proto jsem vděčný za zpětnou vazbu a to ať už za pozitivní či negativní kritiku...
]


Re: Re: Re: Protižidovské postoje v klasickém starověku a raném středověku (Skóre: 1)
Vložil: joker (www.klicnik.eu) v Čtvrtek, 21. červen 2012 @ 18:35:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Četl jsem pouze poslední pasáž, ale už dříve mě napadlo totéž, co je uvedeno výše. Historické postavení židů (včetně prakticky nulové asimilace) není možné vysvětlit podle mě filozoficky, ale právě nábožensky. Resp. není možné popřít toto hledisko, zejména s přihlédnutím k obratu po roce 1945. 
Jinak je tam spousta zajímavých informací, takže díky. Už to mám v tabletu :)


]


Stránka vygenerována za: 0.27 sekundy