Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Viola.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16667, komentáře < 7 dní: 311, komentářů celkem: 430877, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 98 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117094408
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Emauzy
Vloženo Pátek, 13. duben 2012 @ 14:27:51 CEST Vložil: Stepan

Katolicismus poslal betmaKatecheze Benedikta XVI. na gen. audienci, nám. sv. Petra kratene
Drazí bratři a sestry,
V této katechezi bych rád mluvil o proměně, kterou vyvolala Ježíšova Pascha u dvou jeho učedníků. Navečer v den Vzkříšení byli Jeho učedníci ze strachu před židy doma za zavřenými dveřmi (srov. Jan 20,19). Bázeň jim svírá srdce a brání vyjít vstříc druhým, vstříc životu. Už tu není Mistr. Vzpomínka na Jeho umučení živí nejistotu. Ježíš však své učedníky chová v srdci a chystá se naplnit příslib, který dal při Poslední Večeři: „Nenechávám vás sirotky. Zase k vám přijdu“ (Jan 14,18) a totéž říká také nám, i v ponurých dnech: „Nenechám vás sirotky“. Tento stav úzkosti učedníků se radikálně mění Ježíšovým příchodem. Vstupuje zavřenými dveřmi, stane uprostřed nich a dává jim pokoj, který ubezpečuje: „Pokoj vám“ (Jan 20,19). Je to obvyklý pozdrav, avšak nyní nabývá nového významu, protože způsobuje vnitřní proměnu. Tento velikonoční pozdrav umožňuje učedníkům překonat veškerý strach. Pokoj, který Ježíš přináší, je darem spásy, který přislíbil ve svých promluvách na rozloučenou: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí“ (Jan 14,27). V den Vzkříšení jej dává v plnosti a stává se zdrojem radosti pro společenství, jistotou vítězství a bezpečím opory v Bohu. „Ať se vaše srdce nechvěje“ (Jan 14,1), říká také nám. Po tomto pozdravu Ježíš ukazuje učedníkům rány na rukou a nohou (srov. Jan 20,20), znamení toho, co bylo a co nikdy nezmizí: Jeho oslavené lidství zůstává „zraněno“. Smyslem tohoto gesta je potvrzení nové reality Vzkříšení. Kristus je nyní mezi svými je reálnou osobou, tímtéž Ježíšem, který byl před třemi dny přibit na kříži. A tak v zářivém světle Velikonoc, v setkání se Vzkříšeným učedníci chápou spásný smysl Jeho umučení a smrti. Takto přecházejí od smutku a strachu k plné radosti. Smutek i samy rány se stávají zdrojem radosti. Radost rodící se v jejích srdci plyne z toho, že „vidí Pána“ (Jan 20,20). Říká jim znovu: „Pokoj vám“ (v. 21). Nyní je zřejmé, že nejde jenom o pozdrav. Jde o dar. Je to dar, který chce Vzkříšený dát svým přátelům, a zároveň jakási zásilka. Pokoj, který Kristus vydobyl svou krví, je pro ně a pro všechny. Jeho učedníci jej mají nést do celého světa. Dodává totiž: „Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás“ (ibid.). Zmrtvýchvstalý Ježíš se vrátil mezi učedníky, aby jim dal poslání. On svoje dílo ve světě dokončil, nyní je řada na nich. Mají zasévat do srdcí víru, aby poznaný a milovaný Otec shromažďoval všechny svoje rozptýlené děti. Avšak Ježíš ví, že Jeho učedníci mají stále ještě velké obavy. Proto učiní gesto, dechne na ně a obrodí je svým Duchem (srov. Jan 20,22). Toto gesto je znamením nového stvoření. Darem Ducha svatého, jenž je od vzkříšeného Krista, začíná nový svět. Když učedníci dostali poslání, vydává se na cestu světem lid nové smlouvy; lid, který věří v Něho a v jeho dílo spásy; lid, který dosvědčuje pravdu vzkříšení. Tuto novost nesmrtelného života přináší Pascha a má se šířit všude, aby trny hříchu, který zraňuje srdce, přenechaly místo zárodkům milosti, přítomnosti Boha a Jeho lásce, která vítězí nad hříchem a smrtí. Drazí přátelé, také dnes přichází Vzkříšený do našich domů a srdcí, přestože dveře jsou někdy zavřeny. Vchází dovnitř a rozdává radost a pokoj, život a naději, tedy dary, které potřebujeme ke svému lidskému a duchovnímu znovuzrození. Jenom On může odvalit ony náhrobní kameny, kterými člověk zakrývá vlastní city, vztahy a svoje činy; kameny, které označují smrt: rozdělení, nepřátelství, zášť, závist, nedůvěru a lhostejnost. Jedině On, Živý může dát smysl existenci a umožnit tomu, kdo je znavený a sklíčený, malomyslný a bez naděje, aby se znovu vydal na cestu. Tak to prožili dva učedníci, kteří se o Velikonocích ubírali z Jeruzaléma do Emauz (srov. Lk 24,13-35). Rozmlouvají o Ježíši, ale jejich tváře „jsou smutné“ (srov. v.17), vyzařují zklamanou naději, nejistotu a zármutek. Opustili svoje domovy, aby následovali Ježíše a objevili novou realitu, v níž odpuštění a láska nebyly pouhými slovy, nýbrž týkaly se konkrétního života. Ježíš Nazaretský učinil všechno novým, proměnil jejich život. Nyní je však mrtev a zdá se, že je všemu konec. Znenadání však už nekráčejí ve dvou, ale ve třech. Ke dvěma učedníkům se přidává Ježíš a kráčí s nimi, ale oni nejsou schopni Jej rozpoznat. Jistě, slyšeli, že se mluví o Jeho vzkříšení a referují mu o tom: „Některé naše ženy nás sice rozrušily: Byly časně ráno u hrobu, nenalezly jeho tělo, přišly a tvrdily, že měly vidění andělů a ti prý říkali, že on žije“ (v. 22-23). To všechno je však nedokázalo přesvědčit, poněvadž „ho neviděli“. Ježíš proto začal trpělivě „od Mojžíše přes proroky a vykládal jim, co se ve všech částech Písma na něj vztahuje“ (v. 27). Zmrtvýchvstalý vysvětluje učedníkům Písmo svaté a podává jim rozhodující klíč, tedy Sebe samého a Své velikonoční tajemství: Písma svědčí o Něm (srov. Jan 5,39-47). Smysl všeho - Zákona, Proroků a Žalmů – se nečekaně otevírá a zřetelně vysvítá před jejich zraky. Ježíš jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu (srov. Lk 24,45). Mezitím se vrátili do vesnice, pravděpodobně do domu jednoho z nich. Neznámý pocestný „dělal jakoby chtěl jít dál“ (v. 28), ale když na něho naléhali „zůstaň s námi“ (v. 29), vešel dovnitř a zůstal. Také my máme stále znovu na Pána naléhat: „zůstaň s námi“. „Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim“ (v. 30). Podobnost s gesty, která Ježíš činil při Poslední Večeři, je zřejmá. „Vtom se jim otevřely oči a poznali ho“ (v. 31). Ježíšova přítomnost, nejprve slovy a potom gestem lámání chleba, umožňuje učedníkům, že Jej poznávají, a mohou tak novým způsobem cítit to, co již zakusili během cesty: „Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?“ (v. 32). Tato epizoda poukazuje na dvě privilegovaná „místa“, kde se můžeme setkat s Pánem, který proměňuje náš život: naslouchání Slovu ve společenství s Kristem a lámání chleba. Tato dvě „místa“ spolu vzájemně hluboce souvisejí, poněvadž „Slovo a eucharistie k sobě navzájem patří tak těsně, že jedno nelze pochopit bez druhého: slovo se stává svátostným tělem v události eucharistie“ (Verbum Domini, 55). Po tomto setkání se oba učedníci „ještě tu hodinu vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli pohromadě jedenáct apoštolů i jejich druhy. Ti řekli: «Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi»!“ (vv. 33-34). V Jeruzalémě vyslechnou zprávu o Ježíšově vzkříšení a sami pak vyprávějí svůj prožitek planoucí láskou ke Vzkříšenému, jenž jim otevřel srdce pro nekontrolovatelnou radost. Jak řekne svatý Petr, byli „znovuzrozeni k živé naději zmrtvýchvstáním Ježíše Krista“ (srov. 1 Petr 1,3). Rodí se v nich totiž nadšení víry, láska ke společenství a potřeba šířit dobrou zprávu, že Mistr vstal z mrtvých a spolu s Ním povstává veškerý život. Dosvědčovat tuto událost pro ně začíná být nepotlačitelnou nutností. Drazí přátelé, velikonoční doba je pro nás všechny vhodnou příležitostí k radostnému a nadšenému znovu objevování zdrojů víry, přítomnosti Vzkříšeného mezi námi. Je to stejná cesta, po níž vedl Ježíš dva učedníky z Emauz prostřednictvím Božího Slova a eucharistie, tzn. jít spolu s Pánem a nechat si otevírat zrak pro opravdový smysl Písma a Jeho přítomnost v lámání chleba. Vrcholem této cesty je tehdy i dnes eucharistické společenství. Přijímáním nás Ježíš živí Svým Tělem a Svou Krví, aby byl v našem životě přítomen, obnovil nás a oživil mocí Ducha svatého. Zkušenost učedníků nás nakonec vybízí zamyslet se nad smyslem Velikonoc pro nás. Nechme se potkat Ježíšem zmrtvýchvstalým! On, živý a pravý je mezi námi vždycky přítomen, kráčí spolu s námi, aby vedl náš život a otevíral nám zrak. Mějme důvěru ve Vzkříšeného, který má moc darovat život a umožnit nám, abychom se znovu narodili jako děti Boží a byli schopni věřit a milovat. Víra v Něho náš život proměňuje, vysvobozuje ho ze strachu, dává mu pevnou naději a oživuje ho tím, co dává existenci plný smysl: láskou Boží. Přeložil Milan Glaser


Podobná témata

Katolicismus

"Emauzy" | Přihlásit/Vytvořit účet | 107 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 13. duben 2012 @ 20:52:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Moc hezký příspěvek, Betmo. Díky za něj.

  Jestli teď máte v ŘKC někoho, kdo papeži píše takovéhle nádherné katecheze, tak vám to z celého srdce přeju.

  A za toho, kdo tak úžasný příspěvek sepsal, se modlím, aby ho neobjevili.Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 13. duben 2012 @ 21:23:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku,
katecheze jsou vlastní papežovou aktivitou, jeho vlastní myšlenky a slova. Nikdo mu je nepíše, on sám nic takového nepotřebuje. Sám je učitelem. Je už tradicí, že papež dává katecheze směrované vždy určitým skupinám lidí (třeba novomanželům).
Také katecheze JP II. byly vydány jako kniha pod názvem  "Teologie těla." (nakl. Paulínky)]


Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 13. duben 2012 @ 21:36:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Díky za vysvětlení.

  A jak to vlastně máte teď vy?

  Věříte tomu, co se v té katechezi píše?

  Nebo když o znovuzrození píše papež, tak je to pro vás také "hrozný omyl" a "prázdná fráze" jak to nazýváte když o znovuzrození svědčí křesťané zde?

  Když ti papež napíše, kdy se učednící Ježíše znovuzrodili, tak tomu budeš věřit? Popsal to moc hezky a věrohodně, lépe bych to nenapsal, navíc kdybych ti to napsal já, nejspíš bys mi nevěřil.


]


Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Sobota, 14. duben 2012 @ 12:40:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizince, tu sa opisuje to pravé znovuzrodenie, ktore je od Boha, napr. papezovou vetou

Drazí přátelé, velikonoční doba je pro nás všechny vhodnou příležitostí k radostnému a nadšenému znovu objevování zdrojů víry, přítomnosti Vzkříšeného mezi námi. Je to stejná cesta, po níž vedl Ježíš dva učedníky z Emauz prostřednictvím Božího Slova a eucharistie, tzn. jít spolu s Pánem a nechat si otevírat zrak pro opravdový smysl Písma a Jeho přítomnost v lámání chleba. Vrcholem této cesty je tehdy i dnes eucharistické společenství. Přijímáním nás Ježíš živí Svým Tělem a Svou Krví, aby byl v našem životě přítomen, obnovil nás a oživil mocí Ducha svatého.

My predsa nie sme proti znovuzrodeniu ako takemu, ale  kritizujeme znovuzrodenie, ktore odvadza od Jezisovej cirkvi a sv. prijimania a tvari sa prostrednictvom radostnych pocitov, ze je od Boha.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 16. duben 2012 @ 21:29:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  No, pokud kritizujete takové znovuzrození, tak je to jen dobře.

  Ale v článku se píše o skutečném znovuzrození: Jeho autor píše o víře v Ježíše Krista, o obživení Božího slova, o proměně života, o vnitřní radosti a pokoji ve znovuzrození, o Ježíši, který dává život, o Duchu svatém, o sdílení společenství v Ježíši. Nepíše tedy o jen pocitech či materialistických náhražkách, které odvádí od Boha a jeho církve.  Zajímalo by mne, Betmo.

  Když ten článek čteš, co ti to říká? Co si řekneš, když to čteš?

  1. Nic mi to neříká, nevím vůbec, o čem ten člověk v článku píše.

  2. Jo, díky Bohu, to co se v článku píše, moc dobře znám. Jsem tak ráda, že mi Bůh dal život.

  3. Moc nevím, o čem se v článku píše, ale cítím, že to potřebuju jako sůl.

  Nebo ti ten článěk říká ještě něco jiného?


]


Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 14. duben 2012 @ 20:04:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Znovuzrozeni jsme z vody a z Ducha ve křtu.

Právě toto je učením katolické církve odjakživa - i když některým z vás to evidentně uniklo. K vaší vlastní škodě - jako i mnoho dalších věcí, které jste pozahazovali.Právě ve křtu, ponořením spolu s Kristem do jeho smrti, jsou člověku tohoto světa odpuštěny hříchy a jsme také spolu s Kristem vzkříšeni do života dítěte Božího.

Toto je ovšem nezištná nabídka spasení z Boží strany, která může být člověkem za jeho života odmítnuta.

Jako se tomu také u mnohých, zamlada pokřtěných matrikových katolíků, často stává.Jak vidíš, papež tedy neřekl nic převratně nového. Jeho slova vystihují kontinuální a neměnné učení katolické církve.

Ale souhlasím s tebou - papežova slova jsou opravdu síla. Jdou na hlubinu a zasahují lidská srdce.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Neděle, 15. duben 2012 @ 00:06:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, pro tebe je smůla, že když ti to neosvětlí Písmo, člověk to nedokáže. Jedině pokorný přístup k Písmu a člověk, který pozná, že je celý zasviněný od hříchů a ví, že není jiné pomoci, jen Kristus, ten má ještě naději. Pokud se ale nevzdáš mylných předpokladů, jako očistná moc vodného křtu, není ti pomoci.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 15. duben 2012 @ 09:27:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Snad ti někdy Písmo osvětlí rozum i tobě a také ty poznáš rozdíl mezi "vodním křtem " Janovým a mezi křtem do Kristova jména, který je znovuzrozením z vody a z Ducha.

Tedy nikoli jen z Ducha a nikoli jen z vody - ale znovuzrozením z vody a z Ducha (J 3,5) ve křtu, ponořením spolu s Kristem do jeho smrti a vzkříšením spolu s Kristem do života Božích dětí (Kol 2,10-14)..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Neděle, 15. duben 2012 @ 13:05:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, ta voda není H2O, chemická sloučenina vodíku a kyslíku. To je voda ve smyslu Slova Božího, hlásání Krista, ukazování člověku, že před Bohem je mrtev pro své hříchy. Je to moc evangelia, které padá buď na špatnou půdu, protože člověk odmítá přiznat, že je zlý, případně usvědčuje a tam vstupuje očistná moc evangelia ve spolupráci s Duchem Svatým a tam je zárodek nového křesťana. Vodní křest je pak důsledek poslušnosti Kristu a demonstrace před nevěřícím světem, kdo je teď Pánem křtěného. To je učení křesťanství, to je ta moc, která mění životy lidí, kteří přicházejí ke kříži s potřebou záchrany, protože kolikrát vyčerpali všechny možnosti, no pokoj nenalezli. Pokoj Boží může dát jedině a pouze živý Kristus.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 15. duben 2012 @ 13:25:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." ta voda není H2O, chemická sloučenina vodíku a kyslíku. To je voda ve smyslu Slova Božího, hlásání Krista,"...


Zase jen nesmyslný heretický lidský výklad!Kristus v Mt 28,19  hovoří právě o této hmotné vodě - jakožto i apoštol Pavel ve svých vyjádřeních o křtu:


(Ef 5,25 - 26)    - zde apoštol hovoří právě o (hmotné) vodě křtu, kterou doprovází hlásání Božího slova.Ve smyslu: víra je podmíněna hlásáním Božího slova a bez této víry nelze křtít. Ovšem ani bez (hmotné) vody nelze pokřtít a zůstat  už dál naživu jako Boží dítě.

Aby ti někdo naslouchal, musíš nejdřív přestat mluvit zmateně.
Ze tvé řeči čiší neznalost křesťanského učení.

Vodní křest je křtem Janovým
- a o tom zde nikdo z nás vůbec nepsal.


Já psal o křtu znovuzrození, kde Duch působí současně s hmotou, proměńuje současně jak lidského ducha, tak i hmotné tělo.


Pohan je znovuzrozen z vody (hmotné vody - je zde znamením Boží milosti) a z Ducha - v okamžiku křtu do Pánova jména (Mt 28,19) a stává se křesťanem. Nyní oblékl Krista (Gal 3,27), hříchy mu byly odpuštěny (Kol 2,10-14; Sk 22,16;) a stal se dědicem věčného života (Ř 6,22).

Pohan se stává křesťanem úplně celý, nikoli jen nějak duchovně.
Také jeho hmotné tělo znovuzrozením ve křtu do Pánova jména doznává kvalitativní změny - stává se chrámem Ducha svatého (1 Kor 6,19) a údem tajemného Kristova těla církve.(1 Kor 12,12-13)
Vždyť tak jako je tělo jedno a má mnoho údů (ačkoli je totiž všech údů toho jednoho těla mnoho, jsou jedním tělem), tak je tomu i s Kristem.
Všichni jsme totiž byli v jednom Duchu pokřtěni do jednoho těla - ať už Židé nebo Řekové, otroci nebo svobodní - a všichni jsme byli napojeni jedním Duchem.
Já zde nyní upozorňuji tebe, že jsi zatím pořád na špatné cestě.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Neděle, 15. duben 2012 @ 21:21:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, to víš, jako fandovi řkc ti určitě ta úzka cesta připadá špatná. V Ga 3:27 si přečti celý kontext a pak ti dá ten verš jiný význam.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 16. duben 2012 @ 09:03:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vidím, že je s tebou stále řeč jako rozprávka. Slepý a hluchý ke všemu.
Škoda vynaloženého času.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Pondělí, 16. duben 2012 @ 11:16:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 
Taky si to říkám, Oko, že to tady nemá cenu a musím se přiklonit ke kalvinistickému pojetí, že to nejsme my, ale Bůh, kdo se smilovává a dává nám pravé poznání.

Kolik ti toho tady už bylo řečeno za těch nevím kolik let, co zde na Granu účinkuješ? A stále jako by chrách na stěnu házel. Nejen od rodilých
"heretiků" , ale hlavně od těch, kterým se podařilo uniknout z babylona, polopohanského  náboženství rituálů a skutků a poslušnosti vaší "neomylné hlavy", o čemž si myslíš, že ti tvou spásu, samozřejmě ve vaší přestupné stanici očistce,  možná snad zajistí, jestli  za tebe Madona, svatí, a někdo tady  na zemi budou lobovat. 

Zůstávej si ve své jisté nejistotě až do smrti, pokud se ti to tak líbí. Dostal jsi v mládí  silnou vakcínu náboženství a dnes jsi zcela imunní vůči křesťanství. A že pravé křesťanství není náboženství (snaha zasloužit si spásu), ale osobní vztah ke Kristu - a to nejen v rituálech, to jsem tu už párkrát zmiňoval.

Katolictví, podle aktivit posledních dvou papežů, se snaží vrátit až do doby předkřesťanské zrovnoprávněním všech pohanských kultů s křesťanstvím tvrzením, že všichni vyznáváme stejného Boha, což je čistokrevné učení New Age a satanova snaha o budoucí, totální světovládu. 

Jinak jsi ale dobrý, znáš historii a dovedeš obratně využívat i některé veršíky z bible na obranu příslušnosti k jediné pravé "církvi svaté", což samozřejmě dovede i satan.  Tuhle možnost bys před šedesáti lety neměl (svaté oficium to nedovolilo), ale taky bys neměl možnost s nikým o tom diskutovat. 

Na druhé straně se ti možná ani nedivím, srovnám-li tradiční, ortodoxní katolictví s vlažným, liberálním evangelictvím. Ti katolictví oškubali o náboženský folklór i většinu rituálů a nezbylo jim vlastně už nic. Ani folklór, ani rituály, ani jistota spasení a v morálce se přizpůsobují světskému myšlení. Takže v tomto ohledu si tě vážím mnohem více, než jich. Budiž ti to útěchou. Ale naším měřítkem porovnávání nemají být ti druzí, ale Pán Ježíš Kristus, zjevovaný nám dnes primárně v Písmu svatém. 

Měj se hezky 

Ad HOnorum Jesus 
 
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 16. duben 2012 @ 20:31:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky za přání a nápodobně.

Víš, jsem člověk racionální a zvyklý soudit věci rozumem. K tomu nám Bůh rozum také dal.

Odmítám to, že bych hájil nějakou "jistou nejistotu."  To není pravda. Já žiju v radostné naději na spásu. A snažím se ve svém životě poznávat a uskutečňovat Boží vůli, žít svůj život s Kristem každý den.


Mnozí mi zde tvrdili už různé věci.
Pokud chceš, abych ti v něčem dal ve věcech víry za pravdu, dokaž ji alespoň z Božího slova. Prosté tvrzení bez důkazu je nanic.


Já zde dokazuji Božím slovem - a bývám naprosto ignorován!


Co je špatného na tom, co jsem výše řekl o křtu? Kde mám nějakou chybu?

Jak je tedy možné, že věříte čemusi úplně jinému? Cožpak to jde, ohánět se Kristem a přitom jeho slova takhle nehorázně ignorovat?
Nemáte někteří ani základní ponětí, jak pracovat s biblí, jak jí správně rozumět.
Že každý výklad Božího slova podléhá pravidlu víry (regula fidei) a v důsledku znamená, že jen ten výklad, jen takové porozumění konkrétnému místu  Písma je správné, které neodporuje žádným jiným místům v Písmu!

A když upozorním na tuto konkrétní chybu a doložím z Písma, dostane se mi reakce na něco úplně jiného - zcela od věci, nebo prostý blábol ve smyslu, že jsem modlář a že církev ve středověku přece upalovala čarodějnice.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 16. duben 2012 @ 21:18:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Mnozí mi zde tvrdili už různé věci.
Pokud chceš, abych ti v něčem dal ve věcech víry za pravdu, dokaž ji alespoň z Božího slova. Prosté tvrzení bez důkazu je nanic.
Já zde dokazuji Božím slovem - a bývám naprosto ignorován! 

...tak nám dokáž že panenka bola vzatá do neba...samozrejme že tomu veríš na základe písma...
a už si nerob z nás legraci...tvoja viera je asi tak podopretá písmom ako moja viera v to že som miliardár...

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 17. duben 2012 @ 09:28:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."tak nám dokáž že panenka bola vzatá do neba"...


Když se tak stalo, Písma už byly napsány. Musel by to tam někdo dodatečně dopsat. A jak je ti jistě známo, dopisovat se do Písma nesmí (Zj 22,18).Naštěstí my stále ještě máme apoštolskou tradici - kolektivní paměť Kristova tajemného těla, stráženou Duchem svatým.

Živé tělo se totiž vyznačuje také vlastní pamětí,
zatímco "tělo vaší církve" je v kómatu, nepamatuje si nic, je jen "živou mrtvolou," nemá paměť, nemá apoštolskou tradici. Ani mít nemůže - nenavazuije totiž na apoštoly. Vzniklo teprve v patnáctém století.


Vaše Písmo máte jen díky katolické církvi! Tak si z nás už nerob legraci!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 17. duben 2012 @ 14:45:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
nic jiného mi neostáva len si z toho (vašej tradície ktorá sa mení na písmo) delat legraci...
a to som z toho jelen...píšeš:
Když se tak stalo, Písma už byly napsány. Musel by to tam někdo dodatečně dopsat. A jak je ti jistě známo, dopisovat se do Písma nesmí (Zj 22,18).

ale zároveň vaša tradícia a písmo má rovnakú vážnosť a je to to isté...tak prečo nedopíšete do biblie výroky ,,ex catedra,, ktoré majú mať tú istú výpovednú hodnotu ako písmo?

ešte píšeš ďalší výrok blud:
Vaše Písmo máte jen díky katolické církvi!...
no ešte dobre že ten Mojžiš, Izaiáš, ap. Pavel a Ján boli rímsky katolíci...čo by sme si bez Ríma počali...

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 17. duben 2012 @ 23:03:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Katolická církev je o mnoho širší, než jenom římskokatolická.

Ale je marné házet perly ...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 24. duben 2012 @ 20:47:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
--- ..."tak nám dokáž že panenka bola vzatá do neba"...

Když se tak stalo, Písma už byly napsány. ---Dost laciná a průzračná lež, že oko?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 18. duben 2012 @ 08:38:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Znovuzrozeni jsme z vody a z Ducha ve křtu.

  To je dobře, oko, že jsi k tomu článku podepsanému jménem vašeho papeže "dop
lnil" to, na co autor podle tebe nějak asi zapoměl a na co zapoměli pisatelé písma, když popisovali popřádku proměnu života prvních učedníků po vzkříšení Ježíše Krista.


  Autor článku cituje z většiny písmo svaté, to je kontinuálním a neměnným
učením katolické církve. Píše o víře Ježíši Kristu, znovuzrození, proměně života.
To mi samozřejmě kdysi uniklo, protože když jsem byl v ŘKC, katolickou církev
jsem ani neznal a panu papeži tehdy psali katecheze na téma víry a odevzdání
se Neposkvrněnému početí.

  Nabídku spasení v Ježíši jsem také dlouho odmítal, právě pro to odevzdání
se stvoření a vzpouře proti Bohu, jak se to mnoha římským katolíkům pokřtěným
jako miminka stává naprosto běžně. A mnozí se o té nabídce ani nedovědí.

  Je dobře, že dnes může být v ŘKC tak výstižně popsané, jak se může člověk
znovuzrodit, dojít životní změny k věčnému životu. Je možné, že kdybych byl
dnes v ŘKC a přečetl bych takový článek, že by zasáhnul mé srdce. Ale také
je možné, že bych si ho díky modlám a službě stvoření překroutil ke své vlastní
škodě jako tehdy písmo.]


Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Sobota, 14. duben 2012 @ 13:55:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milá Betmo,

Papír snese všechno a já sám těžko mohu uvěřit tomu, co zde papež (nebo jeho tajemník) píše, že on sám tomu věří.

Co říkáš větě, kterou jsem ti zde již napsal a dosud žádné vysvětlení od žádného katolíka. Ratzinger ve své knize "Úvod do křesťanství", český překlad Petrov Brno 1992, str. 7 uvádí tuto větu:

   .... co je vlastně obsahem a smyslem křesťanské víry je dnes zahaleno mlhou nejistoty....

Může si budoucí papež, Kristův náměstek a svatý otec dovolit takovéto spekulace?  Ví to už dnes? Činil ze své nevíry a liberalismu někdy pokání?
Takhle smýšlí člověk znovuzrozený z Ducha svatého? Těch hrozných liberálních spekulací, přímo anulujících křesťanskou víru (její podstatu) je tam spousta a už jsem je tu víckrát uváděl. A vyvrcholením jeho apostáze - odpadlictví - je prohlášení, že všechna pohanská náboženství jsou rovnocenná s křesťanstvím a navazování koalice s nimi je cestou k dosažení jednoty a míru. Quo vadis, katolíci? Prány pekelné vás nepřemohou? Proč by vás přemáhaly, vždyť tam jste už dnes až po uši a čím dál víc se tam i se svým papežem noříte.  

Můžete mi k tomu něco rozumného říci mimo nějakého šplíchance z žumpy vřelých citů a dehonestace, jak to umí i Oko? 

Párkrát jsem vás tu vybízel, ať se vyjádříte k Opovým názorům, ale marně. Patrně s ním souhlasíte. Pak jakékoliv tapetování článků od samotného papeže vypadá jako čiré pokrytectví. 

Není se však čemu divit, protože katolíci bibli neberou, jenom tu svoji "skálu" a to "svazovat", a to je dost málo. Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Sobota, 14. duben 2012 @ 16:03:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to by si ale Jan musel prestat osocovat vetami
Není se však čemu divit, protože katolíci bibli neberou, jenom tu svoji "skálu" a to "svazovat", a to je dost málo. 
My sme Bibliu neomylne zostavili, bez nas ju nemate.
 Povedz mi nejakeho vasho vyznamneho teologa z 11.stor. alebo prekladatela Biblie zo 6. stor. nech vieme kto ze to kazal v tom obdobi pravu vieru a spravne vykladal Bibliu?


]


Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: andulka v Sobota, 14. duben 2012 @ 18:01:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Povedz mi nejakeho vasho vyznamneho teologa z 11.stor. alebo prekladatela Biblie zo 6. stor. nech vieme kto ze to kazal v tom obdobi pravu vieru a spravne vykladal Bibliu?

 - Betmo, vím, že tuto otázku miluješ, ale trošku brzdi...o významných teologech to není, k čemu některým ti "významní teologové" jsou, když upadnou a zůstanou, žijí v hříchu - vraždy, smilstvo, sebeobohacování, sebevraždy, pedofilie, pýcha a tak dále...?
Proč tu vzpomínáš "významné teology"? Chlubíš se lidmi? Vždyť jednak vůbec nemůžeš vědět jak ve skutečnosti vypadali v Božích očích...
Obávám se, že i dneska by mnozí Ježíše Krista nepoznali a vyzdvihovali by své "významné teology", na Krista by se dívali skrz prsty...
Ono Betmo, na čem, na kom stavíš? Myslíš si, že když Ti nenapíšu nějaké jméno křesťana, Božího služebníka z 6. nebo z 11.století, že tím budeš mít navrch, když si nalistuješ někde nějaké jméno, které si i leckdy ŘKC po několika letech "přivlastnila" za svého a dnes by dotyčný koukal, jakého to byl vyznání? Myslíš si, že v Ježíšových očích je významější nějaké Boží dítě jak druhé? Na jednu stranu tu pořád meldujete, rozplýváte se o "vzácných babičkách s růžencem v lavici", pak tu ale vyzdvihuješ "významné teology", Betmo vážně už brzdi a zamysli se taky jaké opravdu hloupé neužitečné otázky tu pokládáš!!!

My sme Bibliu neomylne zostavili, bez nas ju nemate.

 - Betmo, kdo "my" ??? Betmo nevidíš jak si loutkou v rukou toho Zlého, který jediný může vypustit takovou pyšnou ohavnost, že "bez nás by jste Bibli neměli, my jsem Bibli neomylně sestavili, dali dohromady"... ?? Betmo, Betmo, je mi tvé hrdé zaslepenosti líto. Nevíš co mluvíš, netušíš, co za ohavnost jsi vypustila z úst.
Boxuješ tu s nesmysly a lži kolem sebe do prázdna. Apoštolové říkali jak si mají brát ostatní z nich příklad, co kdyby si každý člověk na světě vzal příklad z papeže, kde by ŘKC na to vzala peníze, jaký užitek jednoho člověka, jaký užitek miliony lidí v této pozici?? a evangelium Ježíše Krista nikde...po ovoci jejich poznáte je, v ŘKC je ovoce zkažené, vždyť i svět o tom ví, upínáš se na lidi, ale nevidíš to špatné ovoce, možná ani nechceš vidět, pyšníš se lidmi, ale že tvá denominace plodí zkažené ovoce to ti na překážku není, vždycky si najdete nějaký argument, s kterým pak TĚŽKO obstojíte před Pánem, trošku se zaměř na to ovoce bez předsudků, přejdi od těch "významných lidí" k ovoci, třeba Ti to už konečně bude postupně otevírat oči, to bych Ti ze srdce přála.


]


Hereze andulky (Skóre: 1)
Vložil: Vaszti v Sobota, 14. duben 2012 @ 18:19:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
- Betmo, vím, že tuto otázku miluješ, ale trošku brzdi...o významných teologech to není, k čemu některým ti "významní teologové" jsou, když upadnou a zůstanou, žijí v hříchu - vraždy, smilstvo, sebeobohacování, sebevraždy, pedofilie, pýcha a tak dále...?
Proč tu vzpomínáš "významné teology"? Chlubíš se lidmi? Vždyť jednak vůbec nemůžeš vědět jak ve skutečnosti vypadali v Božích očích...
Obávám se, že i dneska by mnozí Ježíše Krista nepoznali a vyzdvihovali by své "významné teology", na Krista by se dívali skrz prsty...
Ono Betmo, na čem, na kom stavíš? Myslíš si, že když Ti nenapíšu nějaké jméno křesťana, Božího služebníka z 6. nebo z 11.století, že tím budeš mít navrch, když si nalistuješ někde nějaké jméno, které si i leckdy ŘKC po několika letech "přivlastnila" za svého a dnes by dotyčný koukal, jakého to byl vyznání? Myslíš si, že v Ježíšových očích je významější nějaké Boží dítě jak druhé? Na jednu stranu tu pořád meldujete, rozplýváte se o "vzácných babičkách s růžencem v lavici", pak tu ale vyzdvihuješ "významné teology", Betmo vážně už brzdi a zamysli se taky jaké opravdu hloupé neužitečné otázky tu pokládáš!!!

xx
Tuhletu pitomost co jste napsala andulko by bylo moc dobré dát do novin. To je pitomost nad pitomosti. Vy jste vzešla ze které reformace? Který heretik vám vymazal mozek, že tu píšete takové lži. Vy nemáte víru od Pána ježíše a od apoštolů? To je mi vás moc líto. Sola Scriptura do bludů uvězněná andulko.
 
 - Betmo, kdo "my" ??? Betmo nevidíš jak si loutkou v rukou toho Zlého, který jediný může vypustit takovou pyšnou ohavnost, že "bez nás by jste Bibli neměli, my jsem Bibli neomylně sestavili, dali dohromady"... ?? Betmo, Betmo, je mi tvé hrdé zaslepenosti líto. Nevíš co mluvíš, netušíš, co za ohavnost jsi vypustila z úst.
Boxuješ tu s nesmysly a lži kolem sebe do prázdna. Apoštolové říkali jak si mají brát ostatní z nich příklad, co kdyby si každý člověk na světě vzal příklad z papeže, kde by ŘKC na to vzala peníze, jaký užitek jednoho člověka, jaký užitek miliony lidí v této pozici?? a evangelium Ježíše Krista nikde...po ovoci jejich poznáte je, v ŘKC je ovoce zkažené, vždyť i svět o tom ví, upínáš se na lidi, ale nevidíš to špatné ovoce, možná ani nechceš vidět, pyšníš se lidmi, ale že tvá denominace plodí zkažené ovoce to ti na překážku není, vždycky si najdete nějaký argument, s kterým pak TĚŽKO obstojíte před Pánem, trošku se zaměř na to ovoce bez předsudků, přejdi od těch
"významných lidí" k ovoci, třeba Ti to už konečně bude postupně otevírat oči, to bych Ti ze srdce přála.
xx
Vy jste jinak psychicky zdráva a nebo jste opravdu zblbla - spíš jste asi vymazaná nějakým evangelikálem. Sodoma Gomora, hrůza a děs.
Sola Scriptura heretici.


]


Re: Hereze andulky (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Sobota, 14. duben 2012 @ 18:56:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Opět jedna věcná a nanejvýš zasvěcená argumentace.  Diskuze plná vřelých citů příslušnosti k pseudokřesťanské, na lidech založené organizaci, která bere Boží jméno nadarmo.
  
 Exodus 20:7  Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdož by bral jméno jeho nadarmo.


  Jaelo, přestaň už tady pořád papouškovat to Sola Scriptura, vždyť je to u katolíků protimluv. Co tím chceš dosáhnout?  Chceš nám snad bibli zprotivit? To se ti nepodaří. 


]


Re: Hereze andulky (Skóre: 1)
Vložil: andulka v Sobota, 14. duben 2012 @ 19:57:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vaszti, Vy by jste se na takovém setkání v Asissi s vašimi výkřiky - Sola Scriptura - docela dobře vyjímala...škoda, že tyto výkřiky, které Vám stejně (možná kromě Betmy) nikdo nevěří, nepoužíváte tam, kde by jste především měli, takhle to vypadá - názorná ukázka jak s ohromným trámem v očích chce někdo vytahovat druhému třísku z oka...
Možná Vás to nebude zajímat, ale za heretičku se nepovažuji, ani se mi to oslovení nelíbí, vaše argumenty k osočování druhých jsou ubohé, jen prázdné sprosté výkřiky, to je Vaše ovoce v této diskuzi.
Je mi Vás upřímně líto.


]


Re: Re: Hereze andulky (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Neděle, 15. duben 2012 @ 00:23:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Andulko, ono to není z její podstaty, tady se vede duchovní válka. Ty jses dotkla Zlého a reakce na sebe nedá dlouho čekat. Přečti jsi její reakce napříč diskusema a taky to poznáš. Jan 21 si to taky už povšiml a není jediný.


]


Re: Re: Re: Hereze andulky (Skóre: 1)
Vložil: andulka v Pondělí, 16. duben 2012 @ 09:47:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, podle mého názoru má tento duch za úkol vždycky někam vtrhnout, rozvířit to a zas se stáhnout, a velice se mu líbí když se někdo z nás nechá do toho vtáhnout a to důležité jde stranou..., kolikrát už i odpovídám hlavně kvůli ostatním, otázkou je, do jaké míry si ti dotyční uvědomují, že je s nima něco špatně...Hlavně taky neznám všechny diskuze tady, ale zrovna naposledy jsem si říkala, jestli mám napsat to, co jsem napsala dneska, to co jsi uvedl Ty.
Hlavně choďme s Pánem a nenechme se vtáhnout do hry toho Zlého, proto jsem už kolikrát tu psala, aby někteří opravdu promodlovovali zdali tu mají trávit tolik času, je důležité opravdu naslouchat Duchu svatému a neuhašovat Ho našimi lidskými tělesnými touhami-potřebami. ;-)


]


Re: Re: Re: Re: Hereze andulky (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Pondělí, 16. duben 2012 @ 17:58:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Andulko, původně jsem si myslel, že je to vhodné pole pro evangelizaci. Teď mám ale dojem, že to Pán tady neposvětí, protože semeno tady nenachází úrodnou půdu. Je mi každého, kdo ví o Bohu, ale nezná spásu v Kristu samotném, líto. I když je svět plný násilí, tady jsem čekal více tolerance a pochopení. Ale je pravdou, že když se mluví o světských věcech, je mezi lidmi s určitou morálkou pohoda. Když se ale přejde na duchovní záležitosti, démoni ožívají a začíná být dusno. A nespasený člověk nechápe, že nemá ducha, který by rozuměl duchu/Duchu spaseného člověka. Mám nějaké zkušenosti z rozpoznaním duchů, ale myslím, že to je u obrácených křesťanů celkem přirozený dar.


]


Re: Re: Re: Re: Hereze andulky (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Pondělí, 16. duben 2012 @ 18:00:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Andulko, původně jsem si myslel, že je to vhodné pole pro evangelizaci. Teď mám ale dojem, že to Pán tady neposvětí, protože semeno tady nenachází úrodnou půdu. Je mi každého, kdo ví o Bohu, ale nezná spásu v Kristu samotném, líto. I když je svět plný násilí, tady jsem čekal více tolerance a pochopení. Ale je pravdou, že když se mluví o světských věcech, je mezi lidmi s určitou morálkou pohoda. Když se ale přejde na duchovní záležitosti, démoni ožívají a začíná být dusno. A nespasený člověk nechápe, že nemá ducha, který by rozuměl duchu/Duchu spaseného člověka. Mám nějaké zkušenosti z rozpoznaním duchů, ale myslím, že to je u obrácených křesťanů celkem přirozený dar.


]


Re: Hereze andulky (Skóre: 1)
Vložil: Irena v Sobota, 14. duben 2012 @ 22:44:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty pitomosti, co tady šíříš ty, Jaelo, by vydaly už na sborník. Jsi už trapná s tou svojí solou, protože ze tvých úst to vyzní jako výsměch. No jo, vymytý mozek, co chceme, heretičko. Navštiv odborníka. 


]


Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Sobota, 14. duben 2012 @ 18:32:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Betmo,
 kdo je to "my"? My ŘKC ? Velmi se pleteš. Autoritativní biblické texty existovaly už dávno před tím (2-3 století), než je nějaké koncily- definitivně  r. 397 (nikoliv však pouze  římskokatolické)  odsouhlasily (nikoliv vytvořily) jako biblický kánon. Na to neměli římané žádný vliv, protože KC se všemi dalšími přídavky ke kánonu, které považují za stejně autoritativní jako Písmo, vznikala až poté, co Konstantin Veliký (313) umožnil, aby se do církve nahrnuli pohané. A aby se necítili tak okradení o své původní náboženství, přinesli si mnohé i z toho svého, které se pak šikovně napasovalo na křesťanství. Ale to tam původně (v církvi založené na apoštolském učení - převážně Pavel, Petr a Jan -) nebylo a podle reformátorů tam nepatří.
Vy věříte v evoluci - i dogmatu - my věříme tomu, že Boží slovo je stálé a neměnné a věci podstatné pro spásu lidí jsou dobově nepodmíněné. Dobově podmíněné jsou věci nepodstatné, jako třeba hygienické předpisy pro Izraelce na poušti, kterými se tu v diskuzi mnozí katolíci ohánějí, že je nebereme  dnes doslova a mnoho dalších věcí. Pokud byste odhodili ten pohanský balast a zůstali u apoštolské ortodoxie, pak je možno se dohodnout a mnohé rozpory a animosity by zmizly.

Nepovídej tedy, že katolíci nám darovali bibli. Katolíci (klérus) si ji a její výklad  a praxi (rituály)spíše přizpůsobili pro své potřeby, jak držet lidi v poslušnosti církevní vrchnosti, a lidem neříkali celou pravdu, jen co se jim hodilo do krámu. Dokladem toho je i to, že pro obyčejné katolíky byla bible donedávna zakázanou knihou, aby se nedozvěděli, jak to ve skutečnosti je. Nevím, proč to takto muselo fungovat po 17 staletí. Je to asi v Božím plánu se světem a nikdy to plně nepochopíme. Nepochybuji ani o tom, že i v katolické církvi jsou doopravdy boží lidé, Kristovci, navzdory tomu, že původní biblické učení je tam  ještě deformováno nebo "vylepšováno". Nedovedu odhadnout kolik. 

Reformátoři nevymysleli nějakou svoji bibli, ale chtěli církev očistit, vrátit ji k původním kořenům, k apoštolskému učení a biblickému kánonu. Protože stavěli bibli nad lidské autority, byli za to nemilosrdně fyzicky likvidováni. 

Dnes mi to připadá, že liberálové (včetně posledních dvou papežů) se chtějí vrátit ještě dál - až k době předkřesťanské, tím že připouštějí, že pohanská náboženství mají stejnou hodnotu a stejnou platnost, jako křesťanství. A to je ten trend, který i bible předvídá. Vyprázdněné evangelium - bez potřeby Kristovy oběti. 

Byla jsi jediná z KC, kdo se tu aspoň trochu ozval proti Opovi a za to si tě moc vážím. Jinak je tu  ticho jako v hrobě - myslím k tomuto tématu.  


]


Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Sobota, 14. duben 2012 @ 18:43:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Jan, neodpovedal si na otazku-
Povedz mi nejakeho vasho vyznamneho teologa z 11.stor. alebo prekladatela Biblie zo 6. stor. nech vieme kto ze to kazal v tom obdobi pravu vieru a spravne vykladal Bibliu?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Sobota, 14. duben 2012 @ 18:59:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A este doplnujem,

Autoritativní biblické texty existovaly už dávno před tím (2-3 století), než je nějaké koncily- definitivně  r. 397 (nikoliv však pouze  římskokatolické)  odsouhlasily (nikoliv vytvořily) jako biblický kánon
keby si vymenoval tie koncily, ktore neboli rimskokatolicke, a ktore r. 397 odsuhlasili biblicky zakon a kde sa konali?
mimochodom ja som nenapisala vytvorili, ale zostavili


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Sobota, 14. duben 2012 @ 20:06:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pardon, nebyl to koncil, ale sněm v Kartágu, který r. 397, který  definitivně rozhodl o podobě novozákonního biblického kánonu, t.j. o 27 novozákonních biblických knihách, které byly autoritativní a všeobecně užívané v křesťanských společenstvích již dávno, dávno předtím. (protestanté či nekatolíci v té době samozřejmě nemohli existovat). Protestanté taky na ničem jiném než na těchto 27 knihách nestavějí a nemají žádnou jinou bibli. 

Za první ne ŘKC koncil možno považovat jeruzalémský koncil okolo roku 50, kterého se zúčastnil i apoštol Pavel, autor půlky NZ, kde došlo ke shodě, co je podstatné pro spásu člověka a co ne. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 14. duben 2012 @ 22:57:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ten sněm nebyl ani v Kartágu (byl v tehdejším Hyppo regiu) a nebyl ani v r. 397 (byl v r. 396) - je třeba se vyjadřovat vzhledem k okolnostem naprosto přesně.


Byl to ovšem už tehdy sněm katolické církve. Katolíci v té době samozřejmě existovali.

Již počátkem druhého století se církev začala oficiálně označovat jako katolická (všeobecná - církev pro všechny, bez rozdílu rasy či postavení).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 15. duben 2012 @ 10:02:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kartágo bylo totálně zničeno Římany v r. 146 před Kristem. V roce 396 po Kristu Kartágo už vůbec neexistovalo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Pondělí, 16. duben 2012 @ 11:18:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Za první ne ŘKC koncil možno považovat jeruzalémský koncil okolo roku 50, kterého se zúčastnil i apoštol Pavel, autor půlky NZ, kde došlo ke shodě, co je podstatné pro spásu člověka a co ne. 
 Snad hovorime o viere a nie o mieste, ze ? Za to, ze koncil je v Jeruzaleme,je viera jeruzalemska?Samozrejme nie, je katolicka, lebo Kristus dal apostolom vieru, katolicku, hlasame to, co dal Kristus apostolom.Az neskor sa zauzival nazov rimskokatolicka lebo Peter zomrel v Rime, ale to neznamena, ze ked sa v nazve doplni miesto,tak sa viera meni. Ak sa nejaka zena vola mrkvickova, a po vydaji Novakova, neznamena, ze ide o druhu osobu a ze ta osoba vznikla az ked sa zacala volat Novakova.]


Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Sobota, 14. duben 2012 @ 19:07:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Betmo,

Proč bych ti měl uvádět nějakého teologa z 11. století?

Mně úplně stačí apoštol Pavel, evangelisté, apoštol Jan, Apoštol Petr, Mojžíš, Izajáš a další proroci.  

Ani nepotřebuji "Svaté oficium" natož "Nové výklady křesťanského kréda pro 21 století" od Ratzingera. 

Tobě to nestačí? 

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Sobota, 14. duben 2012 @ 19:49:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jan, ja sa nepytam, co ti staci, ja ti len kladiem jednoduchu otazku,
Povedz mi nejakeho vasho vyznamneho teologa z 11.stor. alebo prekladatela Biblie zo 6. stor. nech vieme kto ze to kazal v tom obdobi pravu vieru a spravne vykladal Bibliu?
 Taktiez si vobec neodpovedal na dalsiu otazku, znovu opakujem
Autoritativní biblické texty existovaly už dávno před tím (2-3 století), než je nějaké koncily- definitivně  r. 397 (nikoliv však pouze  římskokatolické)  odsouhlasily (nikoliv vytvořily) jako biblický kánon


keby si vymenoval tie koncily, ktore neboli rimskokatolicke, a ktore r. 397 odsuhlasili biblicky zakon a kde sa konali?


takto to nejde Jan, nieco tvrdis a potom to nevies dolozit? -:)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Neděle, 15. duben 2012 @ 01:16:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Betmo, co máš pořád s výkladem Písma? Když ti napíše nějaká blízká osoba důvěrné záležitosti kolem tebe a tvého vztahu k lidem, potřebuješ člověka, aby ti to vyložil? Ten, kdo ti to píše tě má rád a je v jeho zájmu, abys to pochopila a podle jeho dobrých rad konala. Pavlove dopisy jsou tak jasně napsané, že fakt jenom ten, kdo pravdu odmítá, jim nechce porozumět. Pasáže učící o milosti, víře a spasení pochopí sedmileté děcko, které pozná, že je zlé a že stačí to Bohu přiznat a poprosit o pomoc. Betmo, vždyť Bůh je tak dobrý, že dal pro naše hříchy to nejdrahší, Sám Sebe v těle člověka, a pak tady přijde pár vagabundů a budou tvrdit, že oni mají recept a poznání záchrany a ty jseš tak naivní, že jim to baštíš. To, že je vás miliony zblblých neznamená, že tě to ospravedlňuje. Vždyť pokud máš Bibli, máš v ruce návod k věčnému životu. Uvěř v Pána Ježíše a budeš spasena. Zapomeň na pýchu a pokor se před Pánem, vyznej Mu, že chceš být jednou na věčnosti s Ním, pros, ať se ti dá poznat. Je to těžké, neboj se, vím to a určitě všichni Pánem proměněni křesťané to zažili. Ale když to uděláš jednou a z úpřimného srdce, Pán tě vyslyší. A pak zapomeneš na teology 6.st., ale se budeš zdílet s Andulkou,Irenou,Grace,Lýdiou a s ostatními sestrami o převeliké milosti, že jsi našla Spasitele. Není to zadarmo, není to laciná spása, vždyť tekla nevinná krev místo hříšné, na ten kříž, všichni do jedného, jsme patřili my. NEPOHRDNI a UVĚŘ!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 15. duben 2012 @ 09:49:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."zapomeneš na teology 6.st., ale se budeš zdílet s Andulkou,Irenou,Grace,Lýdiou a s ostatními sestrami"...


No to by toho tak trhla!
Se vší úctou, ale proč si snižovat kvalitu života upadnutím do života v omylech?Pán Ježíš osobně nic nenapsal, ale osobně založil církev. Na základu Petra a apoštolů.
Tato církev nám pak dala Písma Nového zákona a také je učí ve správném smyslu - protože každý psaný text může mít nespočet různých - i protikladných výkladů a potřebuje být ve správném smyslu teprve vyložen (Sk 8,30-31).

Pokud bys ty sám měl skutečně upřímné srdce, neignoroval bys tyto zjevné skutečnosti. Neurážel bys Písmo a nekřivil křesťanskou víru. Přes velkohubé výroky o tom, jak stačí hříchy přiznat a poprosit Boha o pomoc, máš absolutní absenci pokory. Ve své pýše ignoruješ jiná místa Písma, jako by neexistovala. Místa o tom, jak Pán pověřil mocí odpouštět hříchy právě nedokonalé lidi - své apoštoly.
Místa o tom, že hříchem nejenom urážíme Boha, nejenom ubližujeme sami sobě, ale hříchem ubližujeme také církvi (1 Kor 6,15). Že také církev (jako strana poškozená) má plné právo se k našim hříchům vyjádřit a je odpustit (nebo z vážného důvodu také zadržet). Teologové 6. st. si tohoto vědomi byli a v pokoře vyznávali své hříchy nejenom Bohu, ale Bohu - skrze církev, skrze její službu hříchy odpouštět (J 20,21-23).

Tvá vnitřní zažraná pýcha z tebe činí ignoranta všech těchto bodů apoštolského učení, činí z tebe slepého ignoranta Písma, na které se licoměrně odvoláváš a přitom ho v důsledku vůbec nerespektuješ.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Neděle, 15. duben 2012 @ 10:08:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hlavně že ty se odvoláváš na nesení Písma vaší církví, když jste v minulosti skrze "vaší jedinou pravou" lidem zakazovali Písmo číst i vlastnit. Tak co se tu kasáš, že jste nositeli Božího slova, když jste nositeli pouhého lidského katechizmu a ďáblovy tmy. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 15. duben 2012 @ 11:21:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Fero!
Pokud nejsi schopen na základě Písma dokázat v mých tvrzeních nějaký omyl, tak raději mlč.

Takovýmito pseudoargumenty jen klesáš ve své slepé nenávisti stále hlouběji.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 15. duben 2012 @ 11:45:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Náš Oko je pozoruhodný zjav...odvoláva sa na písmo a pritom ,,písmo a tradícia,, je vraj jeden zdroj pravdy,,...podľa potreby a účelu treba už len vybrať a použiť to, čo sa hodí na podporu čohokoľvek...ak sa hodí písmo, tak písmo, ak nie je opora v písme (ako napr.nanebovzatie matičky; modlitby k mŕtvym; klaňanie sa ostatkom a im podobné) - tak sa použije svatá tradícia, ktorá má byť rovnocenná s písmom...pri takomto postupe sa dá dokázať čokoľvek...
Fero...tento boj máš vopred prehratý...proto tandemu písmo + tradícia nie je možné zvíťaziť, tvoj boj je prehratý vopred...

podobný boj sa odohrával v stredoveku proti pápežstvu...tu je úryvok z Lutherovej piesne

Byť svět i plný ďáblů byl, | chtějících nás zhltiti, |
 však žádný by z nás neubyl, | musejí ustoupiti. | 
Kníže světa toho, | ač bouří mnoho, | 
co chce nespraví, | soud Boží ho dáv, | slovíčko jej porazí

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 15. duben 2012 @ 13:09:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ivane.
Přestaň se otírat o moji osobu a zaměř se raději na smysl toho, co výše dokazuji.

Buď  mám pravdu já - a pak bys ji měl jako křesťan uznat a přijmout,
nebo se mýlím - a pak by bylo na místě mně i ostatním vysvětlit konkrétně v čem se mýlím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Neděle, 15. duben 2012 @ 13:28:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, Ježíš nezapsal ani slovo, ale když pochopíš 14.kapitolu Janova evangelia, snad se ti rozsvítí. Přečti si svědectví Pavlovo, odkud má, jako bývalý farizeus, moc a pochopení k hlásání evangelia. Evangelium je moc Boží k záchraně pro každého, kdo věří. Hlavou můžeš chápat, ale srdcem potřebuješ přijat. Od spásy kolikrát dělí jenom vzdálenost hlavy od srdce, vzdálenost pekla a nebe.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 15. duben 2012 @ 18:28:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Asi jsi to "přehlídl."

Bylo by škoda, kdyby ses k tomuto nemohl vyjádřit:

..."zapomeneš na teology 6.st., ale se budeš zdílet s Andulkou,Irenou,Grace,Lýdiou a s ostatními sestrami"...


No to by toho tak trhla!
Se vší úctou, ale proč si snižovat kvalitu života upadnutím do života v omylech?Pán Ježíš osobně nic nenapsal, ale osobně založil církev. Na základu Petra a apoštolů.
Tato církev nám pak dala Písma Nového zákona a také je učí ve správném smyslu - protože každý psaný text může mít nespočet různých - i protikladných výkladů a potřebuje být ve správném smyslu teprve vyložen (Sk 8,30-31).

Pokud bys ty sám měl skutečně upřímné srdce, neignoroval bys tyto zjevné skutečnosti. Neurážel bys Písmo a nekřivil křesťanskou víru. Přes velkohubé výroky o tom, jak stačí hříchy přiznat a poprosit Boha o pomoc, máš absolutní absenci pokory. Ve své pýše ignoruješ jiná místa Písma, jako by neexistovala. Místa o tom, jak Pán pověřil mocí odpouštět hříchy právě nedokonalé lidi - své apoštoly.
Místa o tom, že hříchem nejenom urážíme Boha, nejenom ubližujeme sami sobě, ale hříchem ubližujeme také církvi (1 Kor 6,15). Že také církev (jako strana poškozená) má plné právo se k našim hříchům vyjádřit a je odpustit (nebo z vážného důvodu také zadržet). Teologové 6. st. si tohoto vědomi byli a v pokoře vyznávali své hříchy nejenom Bohu, ale Bohu - skrze církev, skrze její službu hříchy odpouštět (J 20,21-23).

Tvá vnitřní zažraná pýcha z tebe činí ignoranta všech těchto bodů apoštolského učení, činí z tebe slepého ignoranta Písma, na které se licoměrně odvoláváš a přitom ho v důsledku vůbec nerespektuješ.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Neděle, 15. duben 2012 @ 21:48:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, když dáš jeden svitek(knihu) z Písma člověku, který nezná zaslíbení příchodu Mesiáše, co asi pochopí? Proto je tady celé Písmo, proto jsou tady letnice a proto má každý křesťan Ducha Svatého, který každého křesťana vede v poznání Boha, skrze Jeho Slovo. Nic pro katolíky, žel.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 16. duben 2012 @ 09:00:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co tak se zkusit konečně vyjádřit třeba k tomu, jak ignoruješ moc církve odpouštět hříchy?

Pokud bys ty sám měl skutečně upřímné srdce, neignoroval bys tyto zjevné skutečnosti. Neurážel bys Písmo a nekřivil křesťanskou víru. Přes velkohubé výroky o tom, jak stačí hříchy přiznat a poprosit Boha o pomoc, máš absolutní absenci pokory. Ve své pýše ignoruješ jiná místa Písma, jako by neexistovala. Místa o tom, jak Pán pověřil mocí odpouštět hříchy právě nedokonalé lidi - své apoštoly.
Místa o tom, že hříchem nejenom urážíme Boha, nejenom ubližujeme sami sobě, ale hříchem ubližujeme také církvi (1 Kor 6,15). Že také církev (jako strana poškozená) má plné právo se k našim hříchům vyjádřit a je odpustit (nebo z vážného důvodu také zadržet). Teologové 6. st. si tohoto vědomi byli a v pokoře vyznávali své hříchy nejenom Bohu, ale Bohu - skrze církev, skrze její službu hříchy odpouštět (J 20,21-23).

Tvá vnitřní zažraná pýcha z tebe činí ignoranta všech těchto bodů apoštolského učení, činí z tebe slepého ignoranta Písma, na které se licoměrně odvoláváš a přitom ho v důsledku vůbec nerespektuješ.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Pondělí, 16. duben 2012 @ 18:13:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, neznáš spásu z milosti, neznáš biblické evangelium a máš zatvrzelé srdce, povyšuješ člověka na boha a Jan to nazývá duch antikrista.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 16. duben 2012 @ 20:10:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co blábolíš zcela od věci?

Já znám spásu z milosti a mohu to lehce z mých komentářů to zpětně dokázat.

Nepovyšuji člověka na Boha a evangelium znám.

Ty ho však ignoruješ.
Co tak se zkusit konečně vyjádřit třeba k tomu, jak ignoruješ moc církve odpouštět hříchy?

Pokud bys ty sám měl skutečně upřímné srdce, neignoroval bys tyto zjevné skutečnosti. Neurážel bys Písmo a nekřivil křesťanskou víru. Přes velkohubé výroky o tom, jak stačí hříchy přiznat a poprosit Boha o pomoc, máš absolutní absenci pokory. Ve své pýše ignoruješ jiná místa Písma, jako by neexistovala. Místa o tom, jak Pán pověřil mocí odpouštět hříchy právě nedokonalé lidi - své apoštoly.
Místa o tom, že hříchem nejenom urážíme Boha, nejenom ubližujeme sami sobě, ale hříchem ubližujeme také církvi (1 Kor 6,15). Že také církev (jako strana poškozená) má plné právo se k našim hříchům vyjádřit a je odpustit (nebo z vážného důvodu také zadržet). Teologové 6. st. si tohoto vědomi byli a v pokoře vyznávali své hříchy nejenom Bohu, ale Bohu - skrze církev, skrze její službu hříchy odpouštět (J 20,21-23).

Tvá vnitřní zažraná pýcha z tebe činí ignoranta všech těchto bodů apoštolského učení, činí z tebe slepého ignoranta Písma, na které se licoměrně odvoláváš a přitom ho v důsledku vůbec nerespektuješ.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 15. duben 2012 @ 13:53:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..práve že doksazujem to čo píšeš:
,,.Tato církev nám pak dala Písma Nového zákona a také je učí ve správném smyslu - protože každý psaný text může mít nespočet různých - i protikladných výkladů a potřebuje být ve správném smyslu teprve vyložen (Sk 8,30-31),,.

tvoj a rímsky blud spočíva v tom že ,,cirkev dala Písma,,.... Oko, písmo ako Slovo-logos existovo aj vtedy keď neexistovala cirkev..Slovo-písmo je bezčasové a večné...,,na počiatku bolo Slovo,,...a bude tu aj vtedy keď nebude cirkev...Slovo Božie nie je produktom cirkvi...

tvoj druhý omyl spočíva v tom, že si povýšil učiteľský výklad cirkvi nad Ducha sv...iste platí to, že na objasnenie písma Boh vzbudzuje ľudí z darom vyučovania a že mnohé veci nikdy nepochopíme dokiaľ nebudeme žiť v spoločenstve cirkvi...ale tiež platí že Duch sv. priamo hovorí k človeku a ho vyučuje...
ak by si mal pravdu, tak nikto kto je mimo Rímsku cirkev by nič nechápal z písma, ale našťastie platí výrok. ,,čím ďalej od Ríma, tým bližšie k Bohu,,...

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 15. duben 2012 @ 18:25:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ivane
vyjadřuješ se stále jako trouba amatér.

"Slovo" a "slovo Boží" je ve významu cosi docela jiného a nelze to zaměňovat.


"Slovo" - označuje Krista jako věčnou osobu Božího Syna
.

Boží slovo pak zase označuje Duchem inspirovaná Písma, která zapsali svatopisci. Boží slovo je společným dílem Boha a lidí v konkrétním čase.


Pokud tyto dvě věci nedokážeš pochopit a odlišit, tak se raději ani nevměšuj do debaty. Když takový diletant Písma promluví, tak to by nad ním člověk vymáčkl slzu útrpnosti.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 15. duben 2012 @ 19:21:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...to som netušil že "Slovo" a "slovo Boží" sú dve rozdielne veci....Božie Slovo je večné a nepochádza od ľudí a už vôbec nie je dielom ľudí ale Boha...Ježiš je to isté čo Slovo Božie, Ježiš je logos...
...Slovo Božie je nezávislé na cirkvi, pretože bolo na počiatku, pred cirkvou...
naviac ste spojili Slovo Božie s tradíciou a to je démonizmus ako vyšitý...

Zjavenie 19:13  odetý do plášťa, zmáčaného krvou, a Jeho meno: Slovo Božie.

ivanp]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 16. duben 2012 @ 08:57:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...".to som netušil že "Slovo" a "slovo Boží" sú dve rozdielne veci"...Komu není dáno, v apatyce skutečně nekoupí.


Pokud nedokážeš rozlišovat mezi Synem Božím (jehož jméno je Slovo Boží - J  1. kapitola)

a mezi Biblí, které říkáme slovo Boží (posvátné texty Písma), tak je s tebou opravdu marné vést jakoukoli další řeč.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Neděle, 15. duben 2012 @ 14:20:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jan
keby si vymenoval tie koncily, ktore neboli rimskokatolicke, a ktore r. 397 odsuhlasili biblicky zakon a kde sa konali?

Vidis Jan,nevies odpovedat na tuto otazku. Nieco tvrdis a nevies to dolozit a dokazat. Nevadi ti to
?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 15. duben 2012 @ 18:33:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když si uvědomil zoufalou povrchnost všech svých tvrzení, zřejmě dostal šok.

"Asi se "zavzdušnil" jako brzdová trubička na autě.

Musí nabrat dech.  :-)


Ale neboj, pod dalším článkem se otřepe a budou z něj vypadávat další nesmysly.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Neděle, 15. duben 2012 @ 18:42:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ani moc ne, není to důležité, zda koncil nebo synoda. Do r. 397 byly jen dva koncily - r. 49 Jeruzalémský a r. 325 I. Nikajský. Ale synody a koncily byly až do r. cca 700 ekumenické, nejen římské a očekávat  tam, že se jich budou zúčastňovat lidé z 16. století, to snad můžeš předpokládat jenom ty. Ale do té doby žádný balast rovnocenný s Písmem. Tak se vraťte aspoň do roku 400, avšak nikoliv do roku -500 a více (k pohanům), ale do apoštolského učení. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 15. duben 2012 @ 19:17:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Do r. 397 byly jen dva koncily - r. 49 Jeruzalémský a r. 325 I. Nikajský"...Vždyť jsem říkal, že z tebe budou vypadávat zase jen další nesmysly. Jen ses otřepal rychleji, než jsem odhadoval.

Asi si svou "vzdělanost" o víře a církvi uvědomuješ méně, než jsem čekal.


Cařihradský koncil - se konal r. 381
.

Církevní sněm v Hyppo Regiu byl v roce 396.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Pondělí, 16. duben 2012 @ 11:07:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jan nebud smiesny, ekumenicky koncil neznamena, ze nebol rimskokatolicky alw ze sa na nom zucastnovali aj krestania z inych casti sveta. Avsak vsetci vyznavali rimskokatolicku vieru.Alebo ak si myslis, ze nie, aby sme to skratili, vymenuj tie spolocenstva ,ktore sa na konciloch zucastnili a neboli katolicke a v com sa ich viera lisila od Kristovej rimskokatolickej.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Pondělí, 16. duben 2012 @ 11:46:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
OKO,  (Týká se i Betmy)

jestli si myslíš, že  tě spasí tvá perfektní znalost koncilů,  tak si v tom libuj. Mně stačí držet se biblického kánonu a přesvědčení, že každému znovuzrozenému křesťanu stačí k jejímu porozumění Duch svatý, který v něm přebývá a žádné svaté nesvaté oficium nepotřebuje, ani tu vaši dnes už viditelně pohanstvím zapáchající neomylnou hlavu, co své ovečky vede přímo do pekla, když se spoléhá na to, že lidstvo se spasí samo evolucí ducha.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 16. duben 2012 @ 19:41:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jane,
pokud zde trepeč nesmysly, nediv se, že se ozvu:
"Autoritativní biblické texty existovaly už dávno před tím (2-3 století), než je nějaké koncily- definitivně  r. 397 (nikoliv však pouze  římskokatolické)  odsouhlasily (nikoliv vytvořily) jako biblický kánon. Na to neměli římané žádný vliv, protože KC se všemi dalšími přídavky ke kánonu, které považují za stejně autoritativní jako Písmo, vznikala až poté, co Konstantin Veliký (313) umožnil, aby se do církve nahrnuli pohané.


A toto jsou nesmysly přímo nehorázné. Smutné, že jim věříš.


]


překladatel Bible ze 6. storočí (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 15. duben 2012 @ 12:42:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Proč až tak pozdě, z 11. storočí?   Pojmenuji ti naše významné pastory už i z 1. storočí.


Zkus ty pojmenovat vašeho překladatele Bible ze 6. storočí. To by mne zajímalo.


]


Re: překladatel Bible ze 6. storočí (Skóre: 1)
Vložil: Vaszti v Neděle, 15. duben 2012 @ 12:50:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sola Scriptura Rosmano. Co jste dělali mezi tím po všechna ta staletí? Jiní prolévali krev pro Pána Ježíše a vy jste dělali mejdany a sloužili čarodějnicím a mágům?


]


Re: Re: překladatel Bible ze 6. storočí (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 15. duben 2012 @ 12:55:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

To nevíš?   Vaši pohunkové a biskpové na čele s papeži tam prolévali naší krev.  Jen studuj a zajímej se o fakta. Sola Scriptura jaelo.


]


Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 18. duben 2012 @ 08:28:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Betmo, bible byla sepsána a sestavena do prvního století našeho letopočtu,
sestavili ji židé a křesťané. Napsat takovou blbost, že jste to udělali "vy" hovoří
samo za sebe.

  Jestli jsi pracovala někde v samizdatové tiskárně, kde si neomylně sešívala s
ostatními bibli tak to neznamená, že bez tebe někdo jiný bibli nebude mít.
Kdybyste nepřevzali bibli od křesťanů, kteří přišli dávno před vámi, neměli byste
co vykládat ke své vlastní záhubě.


  Ve všech více jak třiceti stoletích jsou lidé, kteří Boží slovo poslouchali, řídili se jím
a brali jej jako normu a pak lidé, kteří si jej vykládali ke své vlastní škodě a stavěli se
nad Boha a jeho slovo a Bohu nevěřili.

  My se jako křesťané hlásíme k poslušnosti stejnému slovu, k jakému se hlásil David
či Ježíš nebo apoštol Jan, bereme ho jako stejnou autoritu nad našimi životy
a věříme spolu s Ježíšem, že Boží slovo nepomine a spolu s apoštolem Pavlem,
že je dostatečné, aby byl člověk dokonalý k Božímu dílu.


]


Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Středa, 18. duben 2012 @ 11:49:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Betmo, bible byla sepsána a sestavena do prvního století našeho letopočtu,
sestavili ji židé a křesťané. Napsat takovou blbost, že jste to udělali "vy" hovoří
samo za sebe.
Cizinec,nepocul si nieco o apokryfoch? Cirkev posobenim Ducha Svateho rozoznala, ktore knihy su apokryfy a ktore su od Boha a Sv. Pismo zostavila na koncile v 4. stor.Opakujem, nie napisala ale rozoznala pravdive knihy a zostavila Buibliu.Budes sa s tym musiet zmierit staci si pozriet fakty,ak ctis pravdu, nemal by to pre teba byt problem.-:)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 18. duben 2012 @ 17:40:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ano, Betmo. Byla to jistě církev, kdo rozpoznal jaká písma jsou od Boha.

  1. Ta církev byla křesťanská církev.
  2. Písmo nesestavila křesťanská církev až na koncilu ve 4. storočí, ale o tři storočí dříve. Na koncilu vyhlásila to, co bylo mnoho let v církevních obcích běžnou praxí.

  Kromě toho křesťanská církev totéž rozpoznává dodnes. Snad sis všimla, že v rozpoznání kánonu a učení se křesťané shodnou dodnes.

  Budes sa s tym musiet zmierit staci si pozriet fakty,ak ctis pravdu, nemal by to pre teba byt problem.-:)

  
  Můžeš si třeba přečíst, co řekl jeden člověk v prvním století svému učedníkovi:

  "Zákon, proroky a evangelium, které jsme četli každý den před lidmi a listy Pavla, které nám Petr poslal ze Říma a skutky dvanácti apoštolů, které poslal Jan z Efezu, ty čti v církvích Ježíše. A s nimi nečti žádné jiné, protože v žádných jiných není pravda, kterou držíme zapsána, s vyjímkou těch, které tě drží ve víře, ve které jsi byl povolán"
 
  Už tehdy měli představu o tom, co znamená kánon a že přijde spousta lidí, kteří vymyslí místo evangelia Ježíše Krista kdejaký lidský nebo ještě horší nesmysl.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 18. duben 2012 @ 21:09:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."(Písmo) - a spolu s apoštolem Pavlem, že je dostatečné, aby byl člověk dokonalý k Božímu dílu."...


Tojníku,
zas se ti podařilo posunout původní smysl Písma do virtuality. Do světa nepravdy. Překrucuješ křesťanské evangelium a zřejmě si to už ani neuvědomuješ. Chybí pokora před Božím slovem. Pavel přece nikdy nic takového o samotném Písmu neřekl!


(2 Tim 3,16-17)
Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k vyučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti,
aby byl Boží člověk dokonalý a vybavený ke každému dobrému dílu.Nevyučuje tedy samotné Písmo (ale učitelé v Duchu svaém), nevychovává, nenapravuje.
Tedy nikoli samotné Písmo, ale také učitelé v církvi, celá církev se svým životem ve společenství kolem pastýřů.

Písmo je užitečné k vyučování - ale samo Písmo zdaleka nestačí,

Písmo samo není dostačující k dokonalosti člověka!

To by nám tu Kristus zanechal knihu a basta!
Je třeba také učitelů v církvi, pastýřů s mocí odpouštět hříchy, je třeba společenství všech věřících, kteří se navzájem za sebe modlí a navzájem si pomáhají ke svatosti!


Kristus založil církev na apoštolech (nikoli na Písmu) a vsadil na působení Ducha svatého v církvi. A to dříve, než byla napsána písma Nového zákona. Písma Nového zákona napsali až křesťané už v živé a fungující Kristově církvi.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Středa, 18. duben 2012 @ 21:39:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...máš pravdu v tom že cirkev je tu na to, aby sme poznali správny výklad písma....ale to je len polovica pravdy, pretože písmo nám hovorí aj o tom že Boh nám dá Ducha a bude nás priamo viesť a vyučovať aj bez cirkvi...

Ján 6:45  V prorokoch je napísané: Všetci budú vyučení Bohom; každý, kto počul Otca a učí sa, prichádza ku mne.

Jeremiáš 31:33  Lebo toto bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po oných dňoch - znie výrok Hospodinov: Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.
34  Potom už nikto nebude viac poučovať blížneho ani svojho brata: Poznajte Hospodina! Lebo všetci ma budú poznať, od naj menšieho až po najväčšieho - znie výrok Hospodinov - lebo im odpustím ich viny a na ich hriech si už nespomeniem.

ak oddelíš jednu pravdu od druhej hrozia dva extrémy:.
1. obradný systém rímskeho katolicizmu kde jednotlivec je úplne závyslí na poslušnosti k cirkvi a všetko závysí len na dodržiavaní príslušných obradov ceremónii, ktoré ak dodržíš si cool...
2. bezbrehý individualizmus, ktorý vedie človeka k úplnej nezávislosti od cirkvi a tým pádom neuzná nikoho kto by ho mohol viesť, vyučovať, napomínať... 

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 19. duben 2012 @ 00:09:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
zas se ti podařilo posunout původní smysl Písma do virtuality. Do světa nepravdy. Překrucuješ křesťanské evangelium a zřejmě si to už ani neuvědomuješ. Chybí pokora před Božím slovem. Pavel přece nikdy nic takového o samotném Písmu neřekl!

  Oko, znovu: Podle sebe nesuď druhé.

  Jak jsi to psal?

3.) pravidlo - navléct moji osobu na tebou vytvořený konstrukt, na tvoji vlastní, značně ujetou šablonu.

  O písmu i o církvi jsem tu psal často, i to, že písmo mi nebylo k ničemu dokud jem nepotkal církev. Do té doby jsem ani neznal Boží moc ke spasení každému, kdo věří. Pokud člověk nepřijme evangelium od církve, je mu písmo užitečné akorát tak na to, aby si ho vykládal k vlastní záhubě.

 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 19. duben 2012 @ 09:50:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pak tedy lépe važ svá slova a nehlásej bludy:


Tvůj výrok:
..."(Písmo) -
a spolu s apoštolem Pavlem, že je dostatečné, aby byl člověk dokonalý k Božímu dílu."...


Písmo je užitečné, nikoli dostatečné pro to, aby byl člověk dokonalý.


V tom je pořádný rozdíl!

Ve tvém světě nepravd to však už nedokážeš rozlišovat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 21. duben 2012 @ 08:29:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Oko, neboj, dám si větší pozor, když už se nemáš čeho chytnbout a takhle se chytáš jednoho slovíčka, které jsem napsal špatně.

  Věřím, že k písmu je potřeba Duch svatý, který ho obživuje a dává moc nového stvoření. Psal jsem to tu vícekrát, naposled zde před pár dny a ty jsi mému příspěvku přímo oponoval, takže musíš vědět, jaký je můj názor na danou věc.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 21. duben 2012 @ 09:10:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku,
Já ti přece nevytýkám skutečnost že jsi se zmýlil, ale fakt, že se snažíš svůj omyl obhajovat, nebo alespoň zahrát do autu. Přitom by stačilo stručně opravit omyl, dementovat ho.Jak vidíš, Duch svatý není pokorný služebníček, který přiběhne vždy na zavolání a vysvětlí ti Písmo. Duch svatý se ozývá jen dostatečně pokornému srdci. Stává se, že jeho hlas někdy  "přeslechneme."

Zato na učení římskokatolické církve prověřené věky se můžu spolehnout vždy - i když ke mě Bůh zrovna mlčí. Jiné svévolné výklady Bible (ignorující pravidla "regula fidei") pak zavádí - tvoří zbytečné hereze.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 21. duben 2012 @ 13:15:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Oko, hned v prvním svém příspěvku jsem svoje přepsání opravil.

  To, že si na jednom slovíčku, které jsem spletl, ty ve stylu "podle sebe soudím tebe" vystavíš konstrukt ve stylu "...Překrucuješ křesťanské evangelium a zřejmě si to už ani neuvědomuješ. Chybí pokora před Božím slovem." už jen ukazuje na tvůj uvažování.

  I tvoje psaní v předchozím příspěvku je hezké: Když napíšu, že k písmu je třeba Duch svatý, ty nastoupíš s nějakou svojí zvrácenou představou a statečně proti ní bojuješ.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 23. duben 2012 @ 08:11:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V tom příspěvku jsi mi neváhal naprosto neopodstatněně nejdřív nasadit psí hlavu:

  Jak jsi to psal?

3.) pravidlo - navléct moji osobu na tebou vytvořený konstrukt, na tvoji vlastní, značně ujetou šablonu.


Pak jsi svůj výrok neopravil, nikde jsi nedementoval své vyjádření, že Písmo je dostatečné ... - jen jsi doplnil, že písmo je třeba přijat od církve - vzhledem k historicitě vaší "rychlokvaškové" církve je to tvrzení spíš úsměvné.


Ani tak to ještě není úplná pravda. Písmo ani tak přejaté od církve ještě pořád není dostatečné. Je užitečné, doplňuje činnost živé skutečné církve, která je v životě křesťana to hlavní.

Vaše církev Písmo převzala od té naší - římskokatolické. Jiná církev zde ve starověku i středověku v podstatě ani nebyla.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 23. duben 2012 @ 19:27:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Oko, sorry, pokud si ty z jednoho přepsání vytvoříš v hlavě nějaký konstrukt, měl by sis ho dementovat ty.

  Já jsem napsal, co si o daném tématu myslím a píšu to tu konzistentně celou dobu. Pokud tedy spletu jedno slovíčko (dostatečné/užitečné), které vyznívá opačně než všechny mé příspěvky a ty se do mne navezeš, je to opravdu tvůj problém: Problém toho, že ignoruješ, co druzí píší, vymýšlíš o nich konstrukty a proti těm oponuješ.

  Víš, stejně si nebudu dávat pozor. Já tu nejsem proto, abych druhé chytal za slovíčka.
  Naše církev nepřevzala písmo od římskokatolické církve, kdyby tě to zajímalo. Já jsem kdysi používal římskokatolický překlad písma, ale to už je drahně let a jen proto, že jsem byl římskokatolík.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Středa, 18. duben 2012 @ 22:17:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
2. Písmo nesestavila křesťanská církev až na koncilu ve 4. storočí, ale o tři storočí dříve. Na koncilu vyhlásila to, co bylo mnoho let v církevních obcích běžnou praxí.

Tak to doloz- kedy a kde  cirkev zostavila Biblicky kanon, cizince? Slova o 3 storocia skor, to je len take tvrdenie, ktore moze byt pravdive a nemusi.

Můžeš si třeba přečíst, co řekl jeden člověk v prvním století svému učedníkovi:

  "Zákon, proroky a evangelium, které jsme četli každý den před lidmi a listy Pavla, které nám Petr poslal ze Říma a skutky dvanácti apoštolů, které poslal Jan z Efezu, ty čti v církvích Ježíše. A s nimi nečti žádné jiné, protože v žádných jiných není pravda, kterou držíme zapsána, s vyjímkou těch, které tě drží ve víře, ve které jsi byl povolán"

A dalsie tvrdenie, ktore si nedolozil. Takze poprosim meno toho cloveka a komu to povedal a kde to bolo zaznamenane. Nazov diela a autora.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 19. duben 2012 @ 00:12:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Tak to doloz- kedy a kde  cirkev zostavila Biblicky kanon, cizince? Slova o 3 storocia skor, to je len take tvrdenie, ktore moze byt pravdive a nemusi.

  Betmo, rád. Až ty doložíš, že jsi bibli pomáhala neomylně sestavovat ty spolu s vámi ostatními (nevím s kým)


A dalsie tvrdenie, ktore si nedolozil. Takze poprosim meno toho cloveka a komu to povedal a kde to bolo zaznamenane. Nazov diela a autora.

  A k čemu ti to bude, Betmo?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Čtvrtek, 19. duben 2012 @ 12:28:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec, ja som nezila v 4. stor. to myslis vazne?-:)

A dalsie tvrdenie, ktore si nedolozil. Takze poprosim meno toho cloveka a komu to povedal a kde to bolo zaznamenane. Nazov diela a autora.

  A k čemu ti to bude, Betmo?

Aha, tak zase nieco, co je vymyslene, co neviete dolozit.Alebo je to tajne?-:)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 19. duben 2012 @ 15:33:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Cizinec, ja som nezila v 4. stor. to myslis vazne?-:)

  Betmo, napsala jsi: "My sme Bibliu neomylne zostavili, bez nas ju nemate." Takže jsi při tom nebyla a byl to jen řečnický výkřik? Já třeba bez tebe bibli mám a skoro bych řekl, že bibli sestavil někdo v době, kdy nikdo z "vás" co tu píšete, ještě nebyl na světě. Stále dokola něco vymyšlené, co neviete doložit.

  Můžu napsat totéž, Betmo: "My jsme bibli neomylně napsali a sestavili. Bez nás byste jí neměli."

  Píšeš tady mnoho tvrzení, které se nijak nenamáháš doložit, Betmo. Já ti v klidu mohu doložit ze kteréhokoliv století od desátého století před Kristem po dnes lidi, kteří měli stejnou víru, jako my: Věřili, že Bůh je skála, spasitel, vysvoboditel. Věřili, že Boží slovo je pravda, že je měřítkem věcí, že Bůh za ním stojí. Citovali Boží slovo jako autoritu a řídili podle něj svoje životy.  Od prvního století ti mohu najít lidi, kteří věřili Ježíši a poslouchali jeho slovo, stejně jako dodnes my.

  Dokážeš ty totéž pro vaši víru?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Čtvrtek, 19. duben 2012 @ 18:12:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen Toniku. 

Jen bych doplnil, že "my" se na rozdíl od "my" na druhé straně nesnažili postupujícími staletími odklánět od Božího slova, ale držet ho v té čistotě pramene, na rozdíl od "my" snažících se svými přítoky lidských kaluží znečistit pramen.  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Emauzy (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 20. duben 2012 @ 10:03:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."na rozdíl od "my" na druhé straně nesnažili postupujícími staletími odklánět od Božího slova, ale držet ho v té čistotě pramene"...Vždyť toto vaše "My" na druhé straně je jenom fiktivní konstrukcí. Nemáte vůbec minulost postupujících století
.

Ty konkrétně začínáš Kalvínem až od šestnáctého století.


Jmenuj mi nějakého biskupa vaší "církve" z doby dřívější, třeba ze století šestého.


Fikce a zase jen fikce. Virtuální svět bludů.


]


Stránka vygenerována za: 1.27 sekundy