Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Zbyšek.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16667, komentáře < 7 dní: 255, komentářů celkem: 430656, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 113 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

milan333
rosmano
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117060871
přístupů od 17. 10. 2001

Nebezpečná učení: TRIDENTSKÝ KONCIL VERSUS BIBLE
Vloženo Úterý, 02. leden 2007 @ 08:11:23 CET Vložil: reformovany

Katolicismus TRIDENTSKÝ KONCIL VERSUS BIBLE

Římský katolicismus se zrodil počátkem čtvrtého století, když císař Konstantin zasnoubil křesťanství s pohanstvím. Tak se otevřela široká cesta pro invazi pohanských praktik a pověr. Abychom však byli fér, musíme přiznat, že k fatálnímu zpohanštění římskokatolického učení nedošlo najednou, ale jednalo se spíše o postupný proces hromadění bludů. Zajímavou vlastností římského katolicismu je totiž princip kumulace bludů v čase. Tento princip spočívá ve skutečnosti, že Římskokatolická církev nikdy neruší bludy, které se již jednou staly součástí jejího oficiálního učení, ale naopak další bludy přijímá. Z tohoto principu kumulace bludů vyplývá, že stav učení dnešní Římskokatolické církve je mnohem horší, než jaký byl například v době Karla IV.

Otázkou ovšem je, kdy se vlastně učení Římskokatolické církve dostalo do zásadního konfliktu s pravdou Božího Slova - Bible. Věřím, že se milníkem, kdy se oficiální učení Římskokatolické církve dostalo do zásadního rozporu se samotným jádrem křesťanství - tedy Evangeliem, stal Tridentský koncil, který se konal v letech 1545-1563. Tridentský koncil totiž, ve svých článcích o ospravedlnění, přijal učení odporující celé řadě biblických veršů a křesťany ve smyslu těchto veršů věřící naopak proklel.


Níže je jako příklad uvedeno několik kánonů (článků) Tridentského koncilu, které se týkají ospravedlnění. Kurzívou jsou pod každým článkem uvedeny verše z Bible, které kánonům Tridentského koncilu odporují. Takových veršů lze nalézt mnohem více než je zde uvedeno. Proto bych rád čtenáře povzbudil k samostatnému studiu Bible.


Tridentský koncil; Kánon 9:
Jestliže kdokoliv říká, že hříšník je ospravedlněn pouhou vírou v tom smyslu, že nic dalšího není požadováno ke spolupráci, aby se získala ospravedlňující milost a že není žádným způsobem třeba, aby byl nakloněn aktivitou své vůle; AŤ JE PROKLET.

Slova Bible:
Ř 3,20
Vždyť ze skutků zákona 'nebude před ním nikdo ospravedlněn', neboť ze zákona pochází poznání hříchu.
Ř 3,24
jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.
Ř 3,28
Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona.
Ř 4,3
Co říká Písmo? 'Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost.'
Ř 5,1
Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista,
Ef 2,8
Milostí tedy jste spaseni skrze víru.
Tt 3,5
On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého.Tridentský koncil; Kánon 12:

Jestliže kdokoliv říká, že ospravedlňující víra je pouhou důvěrou v Boží milost odpouštějící hříchy pro Kristovu zásluhu, nebo že jsme ospravedlněni pouze vírou. AŤ JE PROKLET.

Slova Bible:
J 1,12
Těm pak kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.
J 3,36
Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává.
1 J 5,13
Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.
Ř 3,28
Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona.
Ř 4,3
Co říká Písmo? 'Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost.'
Žd 7,25-27
Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně. To je ten velekněz, jakého jsme potřebovali: svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad nebesa, který nemusí jako dřívější velekněží denně přinášet oběti napřed za vlastní hříchy a pak teprve za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama.
2 Tm 1,12
Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne.Tridentský koncil; Kánon 14:
Jestliže kdokoliv říká, že člověk je opravdu zproštěn hříchů a ospravedlněn, protože pevně věří, že jich je zproštěn a je ospravedlněn nebo, že nikdo není opravdu zproštěn hříchů a ospravedlněn nežli ten, který věří, že je ospravedlněn; a že ospravedlnění je provedeno pouhou důvěrou; AŤ JE PROKLET.

Slova Bible:
Sk 16,31a
Oni mu řekli: "Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen"
Ř 4,3
Co říká Písmo? 'Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost.'
Ř 5,1
Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista,Tridentský koncil; Kánon 24:
Jestliže kdokoliv říká, že obdržená spravedlnost není chráněna a zvyšována před Bohem skrze dobré skutky, ale říká, že dobré skutky jsou pouze ovocem a znamením, že bylo získáno ospravedlnění, ale nikoliv příčinou jeho zvýšení; AŤ JE PROKLET

Slova Bible:
Ga 3,1-3
Vy pošetilí Galatští, kdo vás to obloudil - vždyť vám byl tak jasně postaven před oči Ježíš Kristus ukřižovaný! Chtěl bych se vás zeptat na jedno: dal vám Bůh svého Ducha proto, že jste činili skutky zákona, nebo proto, že jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli? To jste tak pošetilí? Začali jste žít z Ducha Božího, a teď spoléháte sami na sebe?
Ga 5,1-4
Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho. Slyšte, co vám já Pavel říkám: Dáváte-li se obřezat, Kristus vám nic neprospěje. Znovu dosvědčuji každému, kdo se dá obřezat, že je zavázán zachovávat celý zákon. Odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona, pozbyli jste milosti.Tridentský koncil; Kánon 30:

Jestliže kdokoliv říká, že po té, co byla obdržena ospravedlňující milost je každému kajícímu se hříšníku odpuštěna vina a dluh věčného trestu je vymazán v tom smyslu, že nezůstává žádný dluh časného trestu ani na tomto světě ani potom v Očistci, předtím než se otevře (pro něj) vstup do nebeského království; AŤ JE PROKLET.

Slova Bible:
Ř 5,1
Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista,
Ko 2,13
Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil.
Ko 2,14
Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.Tridentský koncil; Kánon 33:

Jestliže kdokoliv hovoří v tom smyslu, že katolické učení o ospravedlnění přijaté tímto svatým koncilem v tomto výnosu, sláva Boží, nebo zásluhy Pána Ježíše Krista jsou jakýmkoliv způsobem zlehčovány a nikoliv tak, že pravda naší víry a sláva Boží a Ježíše Krista jsou slavně ukázány; AŤ JE PROKLET.

Zde Tridentský koncil proklíná všechny, kteří s ním vyjadřují nesouhlas. Zajímavé je ovšem použití slova pro prokletí "anathema"(v latinském textu). Stejným slovem totiž Boží Slovo (v řečtině) proklíná hlasatele falešného evangelia, takového, jaké hlásá Tridentský koncil!

Slova Bible:
Ga 1,6-9
Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak.Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!

To ovšem znamená, že zde neexistuje žádná střední cesta! Každý si musí vybrat, zda bude věřit falešnému evangeliu, které oficiálně učí Římskokatolická církev, nebo zda bude věřit pravému Evangeliu Bible, které zaslibuje záchranu od věčného zavržení!

Na tomto místě se hodí připomenout, že křesťanské/reformované učení v žádném případě neodtrhává spasitelnou víru od skutků. Existují totiž římští katolíci, kteří se snaží vytrhnout z kontextu Bible několik veršů z Jakubova listu a postavit je jakoby proti celé Bibli. Takto manipulovat s Božím Slovem nelze. Jakubova epištola samozřejmě nepopírá ospravedlnění z pouhého rozhodnutí Boží milosti. Naopak nás učí, že spasitelná víra se projevuje dříve či později skutky a ve skutcích dochází dokonalosti.

Jk 2,18:
Někdo však řekne: "Jeden má víru a druhý má skutky." Tomu odpovím: Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích.

Učí nás tedy, že skutky jsou projevem živé, tedy spasitelné víry. To je v souladu s ostatním biblickým učením podle kterého je spasitelná víra projevující se skutky pouhým důsledkem Boží spasitelné milosti. Je to v souladu i s obyčejnou lidskou zkušeností. Pokud uvěříte informaci, že vaše banka zítra zkrachuje, tak to vyvolá skutek - poběžíte si rychle vyzvednout své úspory. Pokud nic neuděláte, tak jste informaci o krachu banky neuvěřili. Vlastností spasitelné víry tedy je, že se projevuje skutky. Naopak nikde v Bibli nenajdeme tvrzení, že bychom si spasení, byť jen z nepatrné části, mohli svými skutky odpracovat nebo odspolupracovat. To by pak totiž spása již nebyla pouhou Boží milostí, ale byla by mzdou. Spásu by bylo možné si zčásti koupit, ať už za peníze nebo za skutky, v duchu hesla: "Když zazvoní pokladnička, letí duše do nebíčka." Kristův kříž by tak pozbyl významu!

Krásně nám vztah spasitelné milosti, víry a skutků osvětluje následující biblická pasáž:

Ef 2,8-10
Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.


Závěr

Dnešní oficiální učení Římskokatolické církve nám předkládá jiné evangelium, než Boží Slovo. Stojíme před volbou, zda věřit evangeliu podle Říma nebo Evangeliu podle Bible.

Spolehněme se tedy raději na Boží Slovo, které na otázku: "Co mám dělat abych byl spasen?", odpovídá (viz Sk 16,31a) slovy:

Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen


Spoléhejme se tedy v otázce naší spásy pouze a jedině na dílo Pána Ježíše Krista, buďme poslušni Božího Slova a s vděčností za své spasení čiňme dobré skutky, které nám Bůh připravil.

Boží milost přeje čtenářům

reformovaný
Poznámka
 
Protože biblické učení o ospravedlnění, tedy Evangelium, úzce souvisí s biblickým učením o předurčení, uvádím zde odkazy na články, které se tímto tématem zabývají.

Odkazy ke studiu předurčení:
reformovaný
"TRIDENTSKÝ KONCIL VERSUS BIBLE" | Přihlásit/Vytvořit účet | 127 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Úterý, 02. leden 2007 @ 08:25:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jako byvaly rimsky katolik vim, ze v RKC je mnoho lidi, kteri nemaji ani tuseni o tomto uceni. Mnohdy ani nechteji mit tuseni ze strachu, ze by se jejich vira v dobrotu a neomylnost RKC zhroutila.

Je mym pranim, aby takovym ctenarum byl clanek k uzitku.

V dnesni dobe bezbreheho ekumenismu vsak muze byt rovnez pro evangelikaly uzitecne pripomenout si, ze rozdil mezi Bozim Slovem a ucenim rimskokatolicke cirkve je opravdu zasadni.

zdravi
reformovanyreformovaný (Skóre: 1)
Vložil: nula v Úterý, 02. leden 2007 @ 09:04:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
S Biblí se dá různě kouzlit ke dvou bodům

Tridentský koncil; Kánon 9:
Jestliže kdokoliv říká, že hříšník je ospravedlněn pouhou vírou v tom smyslu, že nic dalšího není požadováno ke spolupráci, aby se získala ospravedlňující milost a že není žádným způsobem třeba, aby byl nakloněn aktivitou své vůle; AŤ JE PROKLET.

Tridentský koncil; Kánon 12: Jestliže kdokoliv říká, že ospravedlňující víra je pouhou důvěrou v Boží milost odpouštějící hříchy pro Kristovu zásluhu, nebo že jsme ospravedlněni pouze vírou. AŤ JE PROKLET.

Najdeme taky tzv. biblickou oporu


Co je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit?Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den,
a někdo z vás by jim řekl: "Buďte s Bohem - ať vám není zima a nemáte hlad", ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné?Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.
Někdo však řekne: "Jeden má víru a druhý má skutky." Tomu odpovím: Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích.
Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho.
Neuznáš, ty nechápavý člověče, že víra bez skutků není k ničemu?Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutků, když položil na oltář svého syna Izáka?Nevidí, že víra působila spolu s jeho skutky a že ve skutcích došla víra dokonalosti?Tak se naplnilo Písmo: 'Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost' a byl nazván 'přítelem Božím'.
Vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlněn, a ne pouze z víry!

Jakub kap. 2


Zkrátka ap. Pavel měl zato,že k tzv. ospravedlnění stačí pouze víra (ve shodě s Vámi) autor Jakuba už to vidí jinak „ze skutků je člověk ospravedlněn, a ne pouze z víry!“
Ale co by jste si měl hlavně uvědomit je to,že církev kterou kritizujete i tu Bibli vytvořila- schvalovala,které knihy do kánonu tam patří a které ne upravovala texty atd.

a pak i Vaše tvrzení

Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen

je scestné vždyť NZ Ježíš říká

Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.navíc nesmyslé-milióny lidí o Ježíši jak by jste si představoval v životě neslyšeli,tak jim dáváte nesplnitelnou podmínku-není pak ten Váš Bůh největší pokrytec?
Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: Manciny v Úterý, 02. leden 2007 @ 09:48:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Apoštol Pavel velmi silně bojuje proti "skutkům" ale nejedná se o skutky aktivního milosrdenství nebo lásky k bližnímu, ani o skutky sebezáporu a osobního zrání nýbrž o SKUTKY MOJŽÍŠOVA ZÁKONA, Pavel tedy brojí proti přesvědčení, že přesné dodržování složitých rituálů (časem nabobtnalých do rozměrů značně přesahujících původní smysl samotného Mojžíšova zákona) stačí ke spáse. Nový zákon je mimo jiné o rozchodu křesťaství se židovstvím, což byla věc velmi svízelná, složitá a revoluční. Pavlovi šlo velmi o to, aby tuto novou cestu k univerzální spáse pro všechny skrze Ježíše prosadil navzdory četným protivenstvím. Skutky milosrdenství jsou naopak nezbytné pro spásu, jinak je člověk v horší situaci než ten, kdo Krista nepoznal. Míst v Písmu, které o tom mluví je více než dost.Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: cristiano v Úterý, 02. leden 2007 @ 11:04:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://prokrestany.cz
Ahoj bráško reformovaný,
dík za moc dobrý článek. Bylo by fajn, kdyby byly zmíněny i další články těchto prokletí, protože jsou taky silné..

Kéž Pán Ježíš Tě vede v celé další práci a žehná Ti na každý den..

CristianoManciny (Skóre: 1)
Vložil: nula v Úterý, 02. leden 2007 @ 12:22:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
--Apoštol Pavel velmi silně bojuje proti "skutkům" ale nejedná se o skutky aktivního milosrdenství nebo lásky k bližnímu, ani o skutky sebezáporu a osobního zrání nýbrž o SKUTKY MOJŽÍŠOVA ZÁKONAPavel tedy brojí proti přesvědčení, že přesné dodržování složitých rituálů (časem nabobtnalých do rozměrů značně přesahujících původní smysl samotného Mojžíšova zákona)—

To já právě docela komické-ty nabotnalé rozměry celkem 613 přikázání Tóry,dnes mnohdy prakticky nesplnitelných a drtivé většině dnešních lidí i komických měli Židé právě dostat od svého božstva (ve skutečnosti zřejmě vynález vládnoucí kněžské kasty) tedy dle mnohých církevníků Ježíšova Otce…
Ono takový ap. Pavel chválí člověka SZ,který upálil vlastní dceru po neuváženém slibu-nevím teď do čeho to zařadit jestli mezi skutky sebezáporu,osobního zrání či aktivního milosrdenství nebo lásky k bližnímu.
reformovaný (Skóre: 1)
Vložil: nula v Úterý, 02. leden 2007 @ 12:50:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
článek jsem četl pečlivě

--Existují totiž římští katolíci, kteří se snaží vytrhnout z kontextu Bible několik veršů z Jakubova listu a postavit je jakoby proti celé Bibli.—

To je možné fakt je ale ten,že např. dle nich mylné tvrzení „nebo že jsme ospravedlněni pouze vírou“ mohou dobře podepřít NZ právě tím Jakubem
„Vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlněn, a ne pouze z víry!“

--Takto manipulovat s Božím Slovem nelze.—

A proč by nešlo? –evidentě to lze a také se to tak děje v x případech ono obecně s každým textem to jde byť by si ho někteří lidé prohlašovali za poselství od Boha

--Naopak nás učí, že spasitelná víra se projevuje dříve či později skutky a ve skutcích dochází dokonalosti.—

To je všechno pěkné,ale otázka už zní jinak?- co je postačující podmínka pro spasení dle Bible?
A odpověď je různá např. staří Židé ve spásu ani plnohodnotný posmrtný život nevěřili vůbec
ap. Pavel má za to, ke spáse stačí pouze víra kdežto autor Jakuba klade důraz na skutky,víra sama o sobě je nedostatečná.

tedy když jste použil příkladu krachu banky – můžu ve krach banky věřit a nemusím nic dělat-můžu totiž věřit že je tu nějaký zachránce spasitel,který to za mě vyřeší tedy dávám mu plnou důvěru a to stačí –to je názor Pavla. Jakub také věří ve věřitele který mu zahrání jeho úspory ovšem cítí povinost se mu nějak zalíbit především skutky,což může být přirozený produkt vděčnosti k zachránci.


--Naopak nikde v Bibli nenajdeme tvrzení, že bychom si spasení, byť jen z nepatrné části, mohli svými skutky odpracovat nebo odspolupracovat.—

No vidíte a přesto to tak je- lidé se postí ,modlí se,mnohé věci si odříkají, opěvují Ježíše či jiné jako svého spasitele,zaprodávají se vírám v nejrůznější knihy coby boží slova, platí za služby svým církevním organizacím a v to všechno v domění, že se tím svému božstvu zalíbí a něco pěkného jim to hlavně posmrti vynese


--Spásu by bylo možné si zčásti koupit, ať už za peníze nebo za skutky, v duchu hesla: "Když zazvoní pokladnička, letí duše do nebíčka." Kristův kříž by tak pozbyl významu!—

Viz. výše ono to tak je,za příslib budoucího spasení se slouží a platí a nemusí jít zrovna vždy o peníze,pro mnohé je to dobrý byznys.Tridentský koncil (Skóre: 1)
Vložil: Marek2 v Úterý, 02. leden 2007 @ 17:00:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To se to kritizuje církev, která je stará bezmála 2 tisíce let...:-)
Byla to právě katolická církev, která po celou tu dobu bránila křesťanské učení proti množícím se bludům a herezím, když ostatní církve ještě nebyly na světě. Kdo ví, jestli by bez těchto zásahů ještě dnes nějaké křesťanství vůbec bylo. (Je možné, že se do tohoto procesu vloudily všelijaké protibludy, to nepopírám.) Když později vzniklo více církví - pohleďte na GS, jak se tady všechny dohadují a shodnout se nemohou.
Učení církví se v průběhu dějin pochopitelně mění, existují různé názory na to, jak správně rozumět tak nesourodé a místy vnitřně protichůdné knize, jako je Bible. Domnívám se, že všechna tvrzení Tridenstkého koncilu by bylo možné doložit z Písma. Ovšem jak ukazuje článek, i jejich opak. A ještě další věc je, jak se na to dívá katolická církev DNES.
(Rád bych podotkl, že proklínání byla ve středověku celkem běžná formulace, na nás to dnes působí více dramaticky.)Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE NEROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Úterý, 02. leden 2007 @ 17:02:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Bratře Reformovaný, ta zde Tebou citovaná slova tridentského prokletí, podle mého názoru neproklínají toho protestanta, který zapírá sebe sama, nese každý den svůj kříž a následuje Krista. Ta prokletí míří jen a pouze na toho, kdo o sobě říká, že je křesťan, ale ve skutečnosti těžce zneužívá Boží trpělivost, když např. místo 6-denní práce vytrvale odpočívá a slaví den odpočinku každý den nejen v noci. Dále např. ta slova proklínají falešného křesťana, který provádí umělé potraty, ale přitom se domnívá, že stačí věřit ve vzkříšení Ježíše Krista. Dále např. proklínají homosexuála, který říká, že věří ve vzkříšení Ježíše Krista, ale žije v homosexuálním poměru a přitom si myslí, že homosexualita je charizmatický dar Ducha svatého. Prostě ta tridentská anathemata zde Tebou uvedená proklínají jen a pouze pokrytce, falešné bratry mezi katolíky, protestanty i pravoslavnými. Tebou uvedená slova Bible jsou přesně o tomto:
Ga 1,6-9
Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak.Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!
Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církveRe: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: Marobud v Úterý, 02. leden 2007 @ 21:35:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejsem Říman, ale položil bych ti dvě otázky:
1. znáš Společné prohlášení Řím. kat. církve a svět. luterského svazu o ospravedlnění z roku 1999?
2. Existovala by Bible (NZ) pokud by nebyla církev? (ta nerozdělená, avšak již tehdy hierarchická a s jasně prohlašovanými dogmaty)Klenotem posvěcenosti nebyla reformace, ale pietismus (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Středa, 03. leden 2007 @ 12:32:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Ahoj Reformovaný!
Protestantská reformace ještě rozhodně nebyla klenotem, neboť ani Luther, ani Kalvín, ani Zwingli posvěceností svého osobního života neoplývali. Morálkou a vulgární slovní zásobou se rozhodně nepodobali 11 apoštolům, ani apoštolu Matějovi, který nahradil Jidáše, ani apoštolu Pavlovi či Barnabášovi. Kladem - pozitivním přínosem protestantské reformace bylo podle mého názoru bylo pouze to, že reformátoři zabránili, aby tehdejší renesanční katolicismus pohltila bludná víra v prázdné Peklo, kterou šířil "katolický" humanista Erasmus Rotterdamský a spol. Luther tvrdě připomněl, že Peklo je plné řady hříšníků a katolíci, kteří se postavili proti Lutherovi z důvodu, že porušil mnišské sliby, demonstrativně opustil klášter a oženil se s jeptiškou, si také vzpomněli na plné Peklo. Luther tvrdil, že do Pekla jdou především katolíci, katolická opozice oponovala, že do Pekla jde především Luther a jeho stoupenci, bývalí mniši a bývalé jeptišky.

Klenotem měla tendenci se stát až v 17.století pietistická reforma do té doby silně nemravného válečnického protestantismu. Spener, Francke, Bunyan, a v 18.století Zinzendorf, Jonathan Edwards, Wesley - to teprve byli lidé posvěceného života a vzorných mravů. Luther, Kalvín, Zwingli - ti měli, Bohu žel, na rukou příliš mnoho nevinně prolité krve. Římské katolíky běžně popravovali, čarodějnice skutečné i domnělé upalovali na hranicích.

Zkus být brácho Reformovaný, prosím trochu samostatný, co se týče znalosti dějin. To co do nás cpali komunističtí historikové a co do dnešní doby po nich přetrvalo, nebyla neomylná čistá pravda, nebyla to biblická inspirace.

Přeji Ti tuto schopnost rozlišovat duchy do nového roku 2007

Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církveRimskokatolicka propaganda dokaze byt podobne ulhana, jako nacisticka ci komunisticka (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Středa, 03. leden 2007 @ 12:50:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Seraphime,

Nebasti tolik rimskokatolickou propagandu.

Ta sirila o reformaci mnoho lzi. Napriklad tvrdila, ze Luther spachal sebevrazdu a podobne nesmysly.

Rimskokatolicka propaganda dokaze byt podobne ulhana, jako nacisticka nebo komunisticka!

Luther i Kalvin zili velmi sporadane zivoty. Samozrejme ve vsem nemuseli mit pravdu, ale ve vsem ma pravdu jedine Slovo Bozi.

Mimochodem, Zeneva byla pred reformaci, na ktere se podilel Kalvin, zvracenym mestem plnym nevestincu. Za Kalvina se stala velmi sporadanym mestem nadsenym pro Krista.


A kalvinske Skotsko bylo take velmi Bohabojne.

zdravi
reformovanyRe: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV ROZEŠLA ,, TRIDENT KON a naše klacky na hlavu bratrů (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Neděle, 07. leden 2007 @ 14:56:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdá se, že si tady házíte klacky na hlavu:
v Tridentu se cituje Anatema (podobné jako u Pavla v listu 1. Timoteovi 1,20
Patří k nim Hymenaios a Alexandr, atd.,,,,)
a dále se od doby Chelčického hází na hlavu slova jako potrhaná síť víry nebo nevěstka.
Máme to opravdu zapotřebí?
kde se dva hádají třetí se směje.
Ti, co tak rádi mluví o satanu, zastyďte se:
dva se hádají, satan se směje.
Mějte bratrskou lásku !Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: Student v Neděle, 14. leden 2007 @ 09:39:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když tu uvádíte, pane reformovaný, české překlady závěru některých článků, které koncil vyhlásil, proč je necitujete celé? Poslední odstavce, končící slovy "...anathema sit." jen shrnují to, co je řečeno v předcházejících odstavcích článků. Z těch je mimo jiné zřejmé i to, proti jakým bludům se koncil ve své době postavil. Proto bych čtenáře kromě studia knih Nového zákona vyzval, aby si také nastudovali výroky koncilu a udělali si tak vlastní názor na tento provokativní článek. Mohu je odkázat na knihu:
DENZINGER, H.; SCHÖNMETZER, A. Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum,
ve které čtenář najde všechny důležité výroky ekumenických koncilů v chronologickém pořadí.Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Pondělí, 15. leden 2007 @ 15:13:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale ale , Studente.

Ty clanky-kanony jsou citovany cele. Vzdyt jsou citovany vzdy od pocatecni formulace: "Jestlize nekdo rika" az do konecne formulace: "at je proklet."

Co podle Vas v citovanych kanonech chybi? Ty clanky jsou citovany jako logicke celky. Nejsou vytrhany z kontextu.

Tak zde prosim nemlzte.

zdravi
reformovanyRe: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: Question v Úterý, 23. leden 2007 @ 11:44:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Existence muze nekdy prinaset zajimave situace. Zde je jeden priklad:
Napsani vety velkymi cervenymi pismeny na internetu:
"Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen"

neznamena nutne, ze ten, kdo nasazel ta cervena pismenka do clanku bude spasen.
Prestoze naopak veta sama o sobe muze byt klidne pravdiva.

Zdravim touto cestou vsechny samany, kazatele, recniky, stripterky a ostatni exibicionisty vseho druhu....Jak na to (Skóre: 1)
Vložil: intago v Úterý, 20. únor 2007 @ 12:23:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že tu není vůbec řečeno, co je to víra. Je to příliš vágní termín, běžně používaný jako určité přesvědčení. Měl tohle Kristus na mysli? Těžko, hovoří o víře, která hory přenáší, i když je jen jako hořčičné semínko. Byla to planá slova? Určitě ne. Zázraky uměl dokonale. Tedy víra je to, co je lidem stejně vzdáleno jako vytvoření zázraku.
A konečně - proč o Bohu a Kristu bez Nich? Proč se Jich na toto přímo nezeptat? Mnoho křesťanů to umělo a umí, vždyť Duch Svatý nám byl seslán Kristem k tomu, abychom s Ním komunikovali.Související článek: OBĚTI ŘÍMSKÉHO KATOLICISMU (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Úterý, 03. duben 2007 @ 11:46:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


OBĚTI ŘÍMSKÉHO KATOLICISMU:

http://granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=5851Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV SE ROZEŠLA S KŘESŤANSTVÍM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: Honza-H v Pondělí, 11. únor 2008 @ 08:38:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tady se zase někdo rozjel:-) Prostě Vám vadí, že Tridentský koncil zavrhnul protestantský pohled na sporné otázky. Desinterpretujete a k jedněm bludům (Vaše oblíbené slovo, co?) vytváříte další a další. Když Vás to baví... Myslíte, že tím spíš přidete do nebe?Fanatik Kalvín (Skóre: 1)
Vložil: nula v Pondělí, 25. únor 2008 @ 08:57:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
--Mimochodem, Zeneva byla pred reformaci, na ktere se podilel Kalvin, zvracenym mestem plnym nevestincu. Za Kalvina se stala velmi sporadanym mestem nadsenym pro Krista.--

Kalvín byl náboženský fanatik,který své odpůrce nemilosrdně likvidoval a v městě v podstatě zavedl diktaturu a v diktaturách není problém takové jevy oficiálně potlačovat a hlásat,že vlastně ani neexistují viz. i komunismus.V případě upálení M. Serveta  Kalvín, který se na popravu díval ze svého okna, nařídil, aby byl lékař upálen na pomalém ohni a tak co nejvíce trpěl. Každý z obyvatel Ženevy měl dokázat svou věrnost Kalvínovi tím, že přinese na Servetovu hranici jedno poleno.Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV OPUSTILA EVANGELIUM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: jeden v Úterý, 23. březen 2010 @ 14:24:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
posledný súd osobný súd bude podľa Ježišových slov: bol som hladný, pocestný, vo väzení a ne/dali ste mi ... podľa toho povie tým, čo ... poďte ... a odidte ...
.
reformácia predovšetkým zľahčovaním  "reformovala" Božie slovoZlořečení, odejděte .... (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 30. srpen 2010 @ 20:20:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrá informační příručka pro společnost bláznů. Když si člověk přečte ty zhovadilosti co někteří vypotí ze svých mozečků, jako urážky, plivání, žlučovitá zloba atd., pak zjistí, kolik Satan má zde věrných sluhů, kteří si zde čechrají své peří ješitnosti. Marně se namáháte, marně se lopotíte, marně usilujete o vymazání Církve ze světa. My máme příslib od Krista, že nás nepřemůžete. Vy to ještě nevíte, ale tento boj jste prohráli dříve, než jste ho začali i když křičíte Pane, Pane, tak odpověď vám bude, neznám vás, pryč ode mne zlořečení do věčného ohně….To není dobrá perspektiva....
Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV OPUSTILA EVANGELIUM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Čtvrtek, 02. září 2010 @ 12:03:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Čím byl byl tento server bez všudypřítomného plácání se po zádech za to, že nejste katolíky a jak je katolická církev prohnilá a špatná? Asi by z něho moc nezbylo, lidé se sem chodí podle všeho převážně utěšovat a utvrzovat ve svých nenávistných postojích "spravedlivě rozohněných svatých". Že se vám to nepřejí.Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV OPUSTILA EVANGELIUM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: Photius v Čtvrtek, 10. únor 2011 @ 11:52:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Prvá veta tohoto článku je TOTÁLNA LOŽ.Cirkev v tom čase totiž nebola iba Rímska ale bola to KATHOLICKA Cirkev,zahŕňajúca všetky cirkvi,ktoré mali svoje centrá-Rím,Alexandria,Jeruzalem,Antiochia...V tomto systéme mal rímsky biskup postavenie prvého,predsedal ostatným cirkvám v cti a láske.Tým,že Konštantín zrovnoprávnil kresťanstvo z ostatnými náboženstvami a neskôr mu  dal štatút štátneho náboženstva nič nezmenilo ani v učení Cirkvi-ČO PROTESTANTI NECHCÚ VIDIEŤ,ani v organizácii.Je pravda,že dosť veľa pohanov vstupovalo do cirkvi zo zištných dôvodov,čo však Cirkev nemohlo zničiť,pretože jej zakladateľ Ježiš Kristu prisľúbil,že ju "ani brány pekla nepremôžu".
Protestantizmus robí zásadnú chybu v tom,že odmieta prirodzenú kontinuitu Cirkvi od jej vzniku počas letníc v r.33 až po dnešok.Duch svätý,ktorý vtedy na Cirkev zostúpil,nikdy,napriek rôznym škandálom,z Cirkvi neodišiel,pretože Ježiš Kristus to prisľúbil.Protestanti datujú svoj vznik od 16.storočia.Musím im pripomenúť,že zabudli na to,že Cirkev tu je podstatne dlhšie a žiadny reformátor nemôže založiť novú cirkev alebo novú vieru.V tomto sa protestanti TOTÁLNE mýlia a blúdia,ak simyslia,že ich spoločenstvá,akokoľvek plné entuziazmu,či zbožnosti,nikdy nemožno nazvať Cirkvou.Pretože Cirkev existuje iba v spoločenstve Rímskej a pravoslávnych cirkví.Re: ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV OPUSTILA EVANGELIUM; TRIDENTSKÝ KONCIL V ČEŠTINĚ (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 23. únor 2011 @ 11:11:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Římskokatolická církev vznikla v ten den kdy svatý Petr přesídlil z Antiochie kde založil jeden z 5 patriarchátů do Říma kde založil druhý. Tuhletu událost jsme si připomenuli zrovna včera, 22.2. kdy slavíme památku Stolce svatého Petra.Stránka vygenerována za: 0.78 sekundy