Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Filip.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 12, článků celkem: 15448, komentáře < 7 dní: 552, komentářů celkem: 343675, adminů: 60, uživatelů: 4862  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 68 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

JirkaB
Willy
timg
myslivec
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Biblické køesťanství, teologie a baptisté
·Živé vysílání vysílání konference Neboj se, toliko vìø
·Koho budete volit pøi letošních eurovolbách?
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99123532
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Boží výzva
Vloženo Pondělí, 22. březen 2010 @ 19:21:10 CET Vložil: Stepan

Zamyšlení poslal skalaa

Co je Babylón?  Co znamená „vyjít“ z Babylóna?


„Kdo chce podávat smysl Písma a nečerpá jej z Písma, je nepřítel Písma.“ (Blaise Pascal)•         „Padl, padl veliký Babylon, …pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, králové světa s ní smilnili… hlas z nebe: ´Vyjdi, lide můj z toho města a nemějte účast na jeho hříších…´ “ Zjev 18,1-4
•         Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé šelmě nachové barvy, plné rouhavých jmen, o sedmi hlavách a deseti rozích. Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami; v ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svého smilství, a na čele měla napsáno jméno - je v něm tajemství: ’Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi.‘         Zjevení 17,1-5
1.  Žena = církev  a   prostitutka = odpadlá církev
Z krásné, čisté ženy (církve JK) věrné manželky se stala prostitutka, která šla s každým pohanským učením a přijímala vše,  jen aby měla moc. 
„Ústní podání (tradice) a nikoliv Písmo svaté je skálou, na které je postavena církev Ježíše Krista.“                            Historik Manton - jezuita  „O katolických doktrinách“, str.157
  1. Víno = sídlo vědomí, přemýšlení, opilí si  neuvědomují svůj stav.

Babylón - identifikace:
1. Babylón stojí na základě lidského slova, je to směs lidských nauk, lidských tradic.
·         „Zdali není veliký tento Babylón, který jsem svou mocí a silou vybudoval?“  Dan 4,27
·         „Marně mne uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.“  Mat 15,9
·         „Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to,které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!“ Gal 1,8
Jeden z mnoha otázek: Může být Panna  Marie orodovnicí za nás?
(r. 1896 po své smrti se stala dalším prostředníkem, mezi Bohem a lidmi)
Mariánský kult pochází z Babylonu, kde byla v historii uctívána tzv. královna nebes s jejím synem. 
kult matky s dítětem silně zakořeněn v mnoha velkých národech:
Rhea, velká matka babylónských bohů, v Egyptě Isis a Osiris, a v Indii Isi a Iswara,v pohanském Římě Fortuna a Jupiter. Matka Číny, s dítětem a svatozáří je uctívána na dálném Východě.  
Odpověď Bible: „Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.“ 1. Tim 2. 5.
                           „V nikom jiném není spásy; není pod nebem  jiného jména [Ježíše Krista], zjeveného lidem,
                             jímž bychom mohli být spaseni“  Sk 4,12

2. Náboženství  soch, obrazů
•         „Padl, padl Babylón a všechny tesané modly jeho božstev jsou roztříštěny o zem.“  Iz 21,9
Jeden z mnoha otázek: Proč jsou v kostele obrazy a sochy, před kterými se kleká a..?
Koncil v Niceji (787) prohlásil za oprávněné uctívání obrazů.
Odpověď Bible: „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho.. Nebudeš se ničemu takovému klanět…“ 2.Moj 20,4
                               (Toto přikázání je vyškrtnuté církví z desatera.)
Bohové a modly, které uctívají dnešní lidé: sláva, moc, peníze, rozkoš,...

3. Náboženství zmatku
•         „Řekl mi:‘A uvidíš ještě větší ohavnosti, které páchají.‘ A přivedl mne do brány Hospodinova domu, která vede k severu a hle, sedí tam ženy, a oplakávají Tamúza.“ Ez 8,13-14
Tamúz = bůh nesmrtelnosti, uctívání zemřelých, kult mrtvých. Je zajímavé, že 25. prosince (vánoce)se  narodil Babylónský bůh Tamúz, který byl a počat v době svátků bohyně  Ištar, to je v době jarní rovnodennosti (velikonoce).
Babylón = duše se vznáší, žije, cítí, vidí,  je možné jej vzývat a uctívat   (církev učí totéž)
Odpověď Bible:  Bible = 53x říká, že smrt je spánek, vědomí nežije dál.

4. Náboženství kompromisu
•         „Uvidíš ještě větší ohavnosti, než tyto … klaněli se východním směrem k slunci.“  Ez 8,16
•         „Její kněží znásilňují můj zákon a znesvěcují moje svaté věci. Nerozlišují svaté od nesvatého, neseznamují s rozdílem mezi čistým a nečistým, přehlížejí mé soboty, jsem…znesvěcován.“    Ez 22,26
EKUMENA: Chceme-li se tedy dát cestou dnešní humanistické ekumeny a tolerance mezi náboženstvím i
                     ateismem, nutně propadáme Božímu soudu a stáváme se nepřáteli Božími, protože jsme přátelé
                     světa [Jakub 4:4] a protože zaměňujeme Boží slovo za slovo lidské. Nejsme již solí světa, ale               
                     jakousi další sociální, názorovou nebo charitativní složkou světských systémů. To, že touto cestou se

                     někteří křesťané dávají, v důsledku přináši krizi, ve které dnešní církev je.
NEW AGE: Nenásilně se snaží sloučit všechna náboženství a filozofie slibujíce přitom pozitivní změnu světa
                     vlivem nového poznání duše, vědomí a ´božských´ neboli kosmických sil a energií.
DNEŠNÍ LIDÉ: ..propagují a zajímají se o astrologii, mysticismus, věštění, jiné stavy vědomí bez účasti mysli
                     (drogami, meditací, hudbou, holotropním dýcháním, hypnózou), reinkarnaci, psychoterapii,
                      telepatii, vyvolávání duchů, jógu a další zvyky spolu s duchovní hudbou původních kultur ...
Odpověď Bible:  „Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo dceru ohněm, věštec
                      zabývající se věštěním, mrakopravec ani hadač ani šaman ani zaklínač ani ten, kdo se doptává
                      duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má
                      Bůh v ohavnosti.“  Deuteronomium 18.10-12.
SNY, SNÁŘE: „Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Nedejte se podvádět svými proroky,
                                kteří jsou uprostřed vás, ani svými věštci. Neposlouchejte své sny, které míváte.
                                               Prorokují vám klam v mém jménu, já jsem je neposlal, je výrok Hospodinův.Jr 29,9
        VIRGULE, PSYCHOTRONIKA: „Můj lid se doptává svého dřeva, jeho hůlka mu předpovídá;
                                 tak jej zavádí duch smilstva. Smilstvím se odvrací od svého Boha.“  Oz 4,12
5. Náboženství státní moci
•         „ Drak jí dal svou sílu, trůn i velikou moc..“ Zjev 13,2
Babylón = církev měla politickou moc.Dnešní církvi jde také o politickou moc.Je nábožensko-politická koalice                 

ZÁVĚR:   Co je Babylón?  Je:
•         Náboženství lidských tradic
•         Náboženství model, uctívání stvoření
•         Náboženství kompromisu, ústupků
•         Náboženství zmatku, sebeuspokojení
•         Náboženství usilující o státní moc.
„Vyjděte z něho, lide můj.“
Co to znamená? 
  1. Vrátit se k učení Ježíše Krista!
•          „ Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“ Zjev 14,12
  1.  Přijmout Bibli za měřítko pravosti!
•         „Proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici?“  Mat 15,3
3.     Jediná autorita je Bůh!
•         „ Boha je třeba poslouchat, ne lidi!“  Sk 5,29
Před vypitím sklenky občerstvující vody se budete ptát: „Kolik kapek jedu je v ní?“ I málo jedu je nebezpečné!
Mám zavrhnout svoji církev (svůj minulý život) kvůli takové „maličkosti“?
•         „Ježíš k nim opět promluvil a řekl: ’Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.‘ “      Jan 8,12
•         „Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést.Uslyší můj hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř.“      Jan 10,16Podobná témata

Zamyšlení

"Boží výzva" | Přihlásit/Vytvořit účet | 5 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Boží výzva (Skóre: 1)
Vložil: salom v Úterý, 23. březen 2010 @ 08:07:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
AMEN diky za clanek bratre Skalo-)
Re: Boží výzva (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 23. březen 2010 @ 12:28:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Před vypitím sklenky občerstvující vody se budete ptát: „Kolik kapek jedu je v ní?“ I málo jedu je nebezpečné!

Znám jedno podobné úsloví o vínu a splašcích které je v důsledku stejně nebezpečné a vede k popření spásy. Tak jako myšlenky typu Bůh Vám zakázal jíst ze všech stromů nebo můj hřích je tak velký že se nedá odpustit. Kdyby mohla jediná kapka jedu nebo splašků zničit vodu a víno tak byste  mohl vyloupat obě oči a vyrvat všechny údy (sobě nebo svým bližním) a stejně byste byl ztracen. Stačil by jediný nepatrný hřích a byla by z Vás zkažená a otrávená bečka. Sůl země by ztratila smysl a cenu, nebylo by co solit. Ježíš Kristus nám nedává obyčejnou H2O ale vodu živou která je mocnější jedu a která zahání žízeň navěky. Takovou která uzdravuje jedovaté a zlé co je v nás.
Příště buďte tak laskav a nemíchejte co říká Bůh, Pascal, Manton a Skaala. Zvlášť pokud věříte teorii o kapkách jedu ve sklenici vody. Člověk který se řídí zásadou sola scriptura by měl citovat výhradně Písmo.Re: Boží výzva (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Úterý, 23. březen 2010 @ 14:56:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Opájejte se pronárodové,
opájejte se,
kalichem milosti.
Pijte, pijte dosytosti!
Babylonem jest Vatikán.
Stránka vygenerována za: 0.38 sekundy