Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Irena.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 1, článků celkem: 16650, komentáře < 7 dní: 213, komentářů celkem: 429447, adminů: 60, uživatelů: 5250  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 120 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116438356
přístupů od 17. 10. 2001

°

GRANO SALIS - ZRCADLO NAŠÍ EKUMENY I ty můžeš ovlivnit, jaké budou tyto stránky!
GRANO SALIS si tvoří návštěvníci sami!
Nebojme se říci nahlas, co si myslíme GRANO SALIS vám nabízí možnost říci nahlas, co si myslíte. Jako zaregistrovaný uživatel pod přezdívkou se můžete svobodně vyjadřovat k tématům, týkajících se křesťanství. GRANO SALIS je místem setkávání, výměny názorů a pohledů víry, diskusí i polemik. Máte-li zájem zveřejnit svůj názor na jakýkoliv příspěvek, můžete tak velice snadno učinit pouhým kliknutím na odkaz Poslat článek v hlavním menu.. Můžete též reagovat pomocí odkazu komentář , který je v úpatí každého článku. Na jednotlivé komentáře lze pak reagovat odkazem odpovědět nebo Poslat komentář. Pro další informace klikněte zde.

Velikonoční přání 2021 si můžete na portálu Síť víry stáhnout a poslat svým přátelům a známým


Život víry: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek
Kázání

poslal gregorios777


Mnozí nevědí, co je Evangelium, co je milost a víra.
Vložil: Tomas v Sobota, 13. duben 2024 @ 09:36:03 CEST (257 čtenářů)
Více... | 7632 bytů | 26 komentáře | Život víry | Skóre: 0Z internetu: Vedl by nepodmíněný příjem k sociální spravedlnosti a k sociálnímu smíru v ČR?
Společnost

poslal brusle7

Článek:  https://medium.seznam.cz/clanek/jaroslav-kral-cesta-k-prosperite-kdy-by-mela-cr-zavest-nepodmineny-zakladni-prijem-17778#utm_content=ribbonnews&utm_term=z%C3%A1kladn%C3%AD%20nepodm%C3%ADn%C4%9Bn%C3%BD%20p%C5%99%C3%ADjem&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz


Vedl by nepodmíněný příjem k sociální spravedlnosti a k sociálnímu  smíru v ČR?
Vložil: Tomas v Pátek, 05. duben 2024 @ 08:55:11 CEST (545 čtenářů)
Více... | 1579 bytů | 36 komentáře | Z internetu | Skóre: 0Život víry: Tři roviny hříchu.
Zamyšlení

poslal oko

Hřích má ve svojí podstatě zabudovánu jakousi vzdálenou karikaturou trojjediného Boha.

Podstatou úplně prvního hříchu lidí přece bylo: "Budete jako Bůh!" (Gn 3,5). A toto se táhne celými lidskými dějinami.

Hřích má tedy na člověka hned trojí rozličné působení ...Vložil: Tomas v Pátek, 05. duben 2024 @ 08:50:18 CEST (282 čtenářů)
Více... | 5885 bytů | 16 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život víry: Bůh má Boha
Zamyšlení

poslal rosmano


Může mít Bůh nad sebou Boha ?

Anebo Bůh je pouze ta Nejvyšší bytost nade všemi, absolutně ? 
Bůh je proto Bůh, že jeho supremace je nade vším a všemi, bez výjimky .


Pokud má Bůh nad sebou Boha, jedná se v tom případě o pravého Boha ?
Anebo jde o Boha nižšího řádu..


    1K 11:3:   Chci, abyste věděli, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh.

    1K 3:23:  vy pak jste Kristovi a Kristus Boží.
Vložil: Tomas v Pátek, 05. duben 2024 @ 08:49:54 CEST (888 čtenářů)
Více... | 1079 bytů | 183 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život víry: Sloužit Bohu živému a pravému
Zamyšlení

poslal rosmanoPrvní list apoštola Pavla Tesalonickým :

Pavel, Silván a Timoteus píší církvi v Tesalonice a vyjadřují vděčnost Bohu za ně, za jejich víru, lásku, naději. Jsou velmi potěšeni tím, že je na nich poznat, že evangelium je došlo ne pouze ve slovech, ale i v mocí, v působení Ducha svatého, a tak jejich víra se šíří všude.
A píší o tom následovně:

1Te 1:8:     Od vás se totiž Slovo Páně rozeznělo nejen po Makedonii a po Achaji, ale vaše víra v Boha se rozšířila na všechny strany, takže my o tom už nemusíme nic říkat.  9 Vypráví se tam, jak jsme přišli k vám a jak jste se obrátili k Bohu a zřekli se model, abyste sloužili Bohu živému a pravému 10 a očekávali jeho Syna, jenž přijde z nebes, kterého on vzkřísil z mrtvých, Ježíše, jenž nás osvobozuje od přicházejícího hněvu.
Vložil: Tomas v Středa, 03. duben 2024 @ 10:29:01 CEST (493 čtenářů)
Více... | 1649 bytů | 54 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život víry: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ
Služba bližním

poslal Ekrazit

Zde, na GS, se bohužel objevilo i toto rouhavé tvrzení: 


J 20:31:     Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. Je to smutné, že Janovi nevěříte....Apoštolové, první křesťané mu věřili...    a proto také nekázali nikomu, že Ježíš je Bůh

Toto rouhavé tvrzené teď podrobím kritice:
Vložil: Tomas v Středa, 03. duben 2024 @ 10:28:21 CEST (774 čtenářů)
Více... | 16464 bytů | 113 komentáře | Život víry | Skóre: 0Kontrasty: Tohle bychom asi potrebovali
Akce

poslal Nepřihlášený
Izajáš 56

1 Toto praví Hospodin: Ostříhejte soudu, a čiňte spravedlnost; nebo brzo spasení mé přijde, a spravedlnost má zjevena bude.
2 Blahoslavený člověk, kterýž činí to, a syn člověka, kterýž se přídrží toho, ostříhaje soboty, aby jí nepoškvrňoval, a ostříhaje ruky své, aby nic zlého neučinila.
3 Nechť tedy nemluví cizozemec, kterýž se připojuje k Hospodinu, říkaje: Jistě odloučil mne Hospodin od lidu svého. Též ať neříká kleštěnec: Aj, já jsem dřevo suché.
4 Nebo toto praví Hospodin o kleštěncích, kteříž by ostříhali sobot mých, a zvolili to, což mi se líbí, a drželi smlouvu mou:
5 Že dám jim v domě svém a mezi zdmi svými místo, a jméno lepší nežli synů a dcer. Jméno věčné dám jim, kteréž nebude vyhlazeno.
6 Cizozemce pak, kteříž by se připojili k Hospodinu, aby sloužili jemu, a milovali jméno Hospodinovo, jsouce u něho za služebníky, všecky ostříhající soboty, aby jí nepoškvrňovali, a držící smlouvu mou,
7 Ty přivedu k hoře svatosti své, a obveselím je v domě svém modlitebném. Zápalové jejich a oběti jejich příjemné mi budou na oltáři mém; nebo dům můj dům modlitby slouti bude u všech národů.
8 Pravíť Panovník Hospodin, kterýž shromažďuje rozehnané Izraelovy: Ještěť shromáždím k němu a k shromážděným jeho.
9 Všecka zvířata polní poďte žráti, i všecka zvířata lesní.
10 Strážní jeho jsou slepí, všickni napořád nic neznají, všickni jsou psi němí, aniž mohou štěkati; jsou ospalci, leží, milujíce dřímotu.
11 Nadto jsou psi obžerní, nevědí, kdy jsou syti; pročež sami se pasou. Neumějí učiti, všickni k cestám svým patří, jeden každý k zisku svému po své straně.
12 (Aneb říká:) Poďte, naberu vína, a opojíme se nápojem opojným, a bude rovně zítřejší jako dnešní den, nýbrž větší a mnohem hojnější.Vložil: Tomas v Středa, 03. duben 2024 @ 10:26:16 CEST (166 čtenářů)
komentáře? | Kontrasty | Skóre: 0Aktivity a kampaně: Pohledy na stvoření světa - jednodenní seminář v Brně
Akce

poslal Nepřihlášený

Motto: Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného


Zveme Vás na jednodenní seminář, jehož cílem je představit hlavní pohledy na stvoření světa, které se formovaly v historii církve. Ačkoliv se pohledy dále vyvíjí, měly a dodnes mají své vlivné a významné stoupence. Jednotliví přednášející se Vás pokusí seznámit s pohledy, které jsou jim blízké.

Místo a datum: 7. 9. 2024 ve velkém sále Nadačního fondu Maják, Dusíkova 824/5, 638 00 Brno-sever. 
Vložil: Tomas v Středa, 03. duben 2024 @ 10:25:28 CEST (182 čtenářů)
Více... | 4086 bytů | komentáře? | Aktivity a kampaně | Skóre: 0Kontrasty: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě?
Kritika bludů

poslal gregorios777

Zná Kodet Kristovo dílo kříže?

Vložil: Tomas v Čtvrtek, 28. březen 2024 @ 13:48:48 CET (1075 čtenářů)
Více... | 764 bytů | 139 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Život víry: PLNÁ SVOBODA VEJÍT DO SVATYNĚ SVATÝCH
Kázání

poslal gregorios777

Pouze KREV je naše vstupenka do Nebe.

Vložil: Tomas v Čtvrtek, 28. březen 2024 @ 13:47:20 CET (660 čtenářů)
Více... | 5401 bytů | 74 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život církví: Vojtěch Kodet - video 10 minut
Kázání

poslal Willy

Dvě největší Boží přikázání - Marek 12:28-34


Vložil: Tomas v Čtvrtek, 28. březen 2024 @ 13:46:59 CET (262 čtenářů)
Více... | 210 bytů | 4 komentáře | Život církví | Skóre: 0Život víry: Velikonoční modlitba za nezaměstnané (slovo ze života)
Modlitební život

poslal brusle7

Pane Bože, prosím, pomoz najít vhodnou práci těm, kteří chtějí pracovat, ale jsou různě ponižováni při hledání vhodné práce (z důvodu odlišnosti, minulosti, nemoci  či  jiných "překážek").


Pane Bože, prosím, pomoz v hledání  těm, kteří chtějí být užiteční - a zároveň chtějí důstojně  uživit sebe a své rodiny...

(...Inspirováno životem a zkušenostmi některých lidí v mém okolí, že není vždy zcela snadné najít vhodnou práci či jakýkoliv  funkční /nepodvodný/ přivýdělek z domova...)

27.3.2024
Brusle7


Vložil: Tomas v Čtvrtek, 28. březen 2024 @ 13:45:19 CET (228 čtenářů)
Více... | 5 komentáře | Život víry | Skóre: 0Kontrasty: Kdy slavit letos Velikonoce?
Ekumenismus

poslal magdalena07

Přátelé,
Letošní svátky obětování beránka - vyjití z Egypta Židé slaví od 23.-30.dubna. 
Mesiánští Židé budou si připomínat Ježíšovu oběť ve stejné dny 
Pravoslavné církve slaví pesach společně s židovskými svátky
Ostatní církve slaví Velikonoce od 29.března.-1.dubna
Jsou to ale svátky jara a rovnodennosti se zajíčky, vajíčky a s pomlázkou , ale Ježíšovu oběť a slavné zmtrvýchvstání bychom si měli připomínat společně s mesiánskými Židy, pokud ovšem …už nemáme každý den jako sváteční , když víme ,komu patříme a kdo je náš Pán a Král
Halelujah
_________________
Magdalena

Vložil: Tomas v Čtvrtek, 28. březen 2024 @ 13:44:49 CET (368 čtenářů)
Více... | 18 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Život víry: Co muze byt na krestanech a krestankach zavadneho?
Zamyšlení

poslal Nepřihlášený

Ahoj, tak si rikam, kdyz nekam prijdu, ze vetsinou byvaji vsichni fajn lidi, chovaji se slusne, akorat casto vnimam marnomluvnost, uzvanenost dnesni doby. Taky ze nikomu nechybi Pan jako Zachrana, utociste, pevny hrad... vicemene si vsichni pomahaji sami a doufaji v lidi, at uz veri nebo neveri... 

ale pritom obcas lidi rikavaj, jak jsou spatni a jak se za neco stydi...
Znate takove priklady spatností nebo pychy? 
Co muze nekdo z muzu a zen myslet nebo delat spatneho? A vlastne, co se z toho muzeme naucit? 
Nadavani na GS je videt, to asi nemusime rozebirat...
Pan se diva na srdce, ne na lidske znalosti, tak dik a jsem zvedavej co napisete za zkusenosti...
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 28. březen 2024 @ 13:42:34 CET (213 čtenářů)
Více... | 3 komentáře | Život víry | Skóre: 0Kontrasty: Milovat ty, kdo s námi nesouhlasí.
Intimity

poslal oko


Pokud člověk nemiluje Boha z vlastní vůle svobodně, nemůže být spasen. 
Je nutné, aby na sobě zakusil Boží lásku a rozhodl se chovat s křesťanskou láskou k Bohu a bližním, protože druhého člověka nelze k lásce přinutit, jelikož láska musí být nesobecká, aby byla spasitelná.
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 28. březen 2024 @ 13:41:51 CET (330 čtenářů)
Více... | 2521 bytů | 17 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Kontrasty: New age desatero
Zamyšlení

poslal Nepřihlášený

Tak aby rec nestala...

1. Uctivej si, cokoliv chces 
2. Vytvor si symboly a tradice a klan se jim, treba krizum, socham, kostem, politikum, osobam, co se namane...
3. Placej neco boziho jen tak, mas predce svou hubu, mozna i prazdne modlitby se hodi
4. 6 dnu se flakej a 7. dne pracuj, zapomen na to, kdo te udrzuje pri zivote
5. Rodicum nic dobreho nedelej
6. Nenavid a zabijej
7. Cizoloz a premyslej chlipne, jsme predce z opic
8. Krad
9. Pomlouvej, nadavej
10. Zavid a dychti po cemkoliv

...a pak zkus zit stastne... vycitky svedomi se nak prekonaji...
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 21. březen 2024 @ 22:35:09 CET (339 čtenářů)
Více... | 8 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Život víry: Charakter Boha křesťanů.
Katolicismus

poslal oko

Bůh je duch.

Naše lidské představy o něm jsou nedokonalé, nevystihují plně Boží realitu.
Bůh je pro nás skryt v nepřístupném světle. Je to, jako dívat se do slunce.
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 21. březen 2024 @ 22:34:23 CET (549 čtenářů)
Více... | 6032 bytů | 12 komentáře | Život víry | Skóre: 0Teologie: Stalo se toto skutečně?
Akce

poslal Nepřihlášený

Skutky apoštolské 6

7 I rostlo jest slovo Boží, a rozmáhal se počet učedlníků v Jeruzalémě velmi. Mnohý také zástup kněží poslouchal víry. 8 Štěpán pak, jsa plný víry a moci, činil divy a zázraky veliké v lidu. 

Vložil: Tomas v Čtvrtek, 21. březen 2024 @ 08:47:07 CET (298 čtenářů)
Více... | 12850 bytů | 2 komentáře | Teologie | Skóre: 0Život víry: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil!...
Katolicismus

poslal oko

Už jsi se znovuzrodil?

Toto bývá častou otázkou mezi křesťany nekatolických církví. Co tím vlastně mají na mysli?

Oni kladou velký důraz na vztah člověka k Bohu (což je samozřejmě dobře), ale toto své „duchovní probuzení“ označují jako jakési „znovuzrození“.
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 21. březen 2024 @ 08:45:56 CET (690 čtenářů)
Více... | 10930 bytů | 122 komentáře | Život víry | Skóre: 0Teologie: Užitečný idiot. Ježíš to věděl. MC.
Zkušenosti

poslal Nepřihlášený

Ale někteří z vás nevěří.“ Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěří a kdo je ten, který ho zradí.  (Jan6,64)


Ježíš jim odpověděl: „Nevyvolil jsem si vás dvanáct? A přece jeden z vás je ďábel.“ (Jan7,70)

Vyvstává otázka. Proč když od počátku Ježíš věděl, že Jidáš je ďábel, proč si ho vyvolil za učedníka a nechal ho působit svou božskou uzdravující mocí?
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 21. březen 2024 @ 08:45:34 CET (353 čtenářů)
Více... | 6459 bytů | 2 komentáře | Teologie | Skóre: 0
Stránka vygenerována za: 0.35 sekundy