Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Vratislav.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16275, komentáře < 7 dní: 553, komentářů celkem: 404599, adminů: 60, uživatelů: 5119  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 227 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

rosmano
Willy
JirkaB
Frantisek100

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
110288544
přístupů od 17. 10. 2001

Grano Salis: Žhavá témata

Search on This Topic:   
[ Go to Home | Select a New Topic ]

Život víry: Mluvení v jazycích a nejen o něm
Žhavá témata

poslal Frantisek100

   Pavel navazuje na předchozí kapitolu o lásce. Přál by si, aby korintští křesťané usilovali o lásku, protože pak bude méně konfliktů a nedorozumění a  tak to  prospěje  sboru. Rovněž si přeje, aby dychtili po duchovních projevech a prosili o dary Ducha. Za jeden z duchovních darů mimo lásky považuje i dar proroctví, který vyvyšuje nad dar mluvení v jazycích. Církev v Korintu potřebovala ujasnit otázku daru mluvení jazyky, protože kvůli němu docházelo k nepořádku při bohoslužbách. Mluvení v jazycích je legitimní dar, ale věřící v Korintu jej používali jako znak nadřazenosti místo, aby jím budovali duchovní jednotu.   ·  


1Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči.   ·  
2Vždyť kdo ve vytržení mluví jazyky, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu, a nikdo mu nerozumí. Je puzen Duchem, ale to, co říká, zůstává tajemstvím.       

 Pavlovi se nelíbilo mluvení jazykem, aniž by někdo vyložil, co se hovoří.  K čemu to je, když lidé tomu nerozumí.  Mohl třeba vyjadřovat i něco úžasného, ale komu to prospěje, když ostatní nerozuměli.   · 

  3Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení.     

Prorokování považoval Pavel za jev, který povzbuzuje, utěšuje a buduje církev. Navíc lidé tomu rozumějí, protože to slyší ve svém jazyce. Proroctví může obsahovat také předpověď budoucích událostí a jeho hlavním posláním je předávat lidem Boží slovo a tak je varovat, korigovat jejich chyby a povzbuzovat je.   ·  

4Kdo ve vytržení mluví jazyky, mluví k svému užitku, ale kdo mluví prorocky, mluví k užitku církve.   

 Tady se Pavel domníval, že mluvení v jazycích má význam jen pro jednoho jedince, ale ne pro ostatní. Můžeš se tak klidně modlit doma, ale ve shromáždění to nemá užitek. Pavel tak přímo odsuzuje používání daru jazyků ve shromážděních, protože druhým to nepomáhá. Proroctví je dar, který buduje církev  a přináší na rozdíl od darů jazyků užitek všem.   ·  

5Chtěl bych, abyste všichni mluvili jazyky, ale ještě více, abyste měli prorocký dar. Neboť ten, kdo mluví prorocky, znamená víc než ten, kdo mluví ve vytržení – ledaže by jeho řeč byla vykládána, aby z toho církev měla užitek.      

Pak Pavel nějak ustupuje od kritiky darů jazyku, protože si uvědomuje, že je to také dar Ducha,  ale nelze, aby stejný dar měli všichni křesťané. Nemohou všichni mluvit v jazycích ani všichni porokovat. Když mluvit jazyky ve shromáždění, pak vždy musí být výklad, aby posluchači tomu rozuměli.   Para  překlad      

Ať je tedy láska na prvním místě. O duchovní dary také usilujte, ale především o schopnost tlumočit Boží slovo.Když někdo mluví neznámým jazykem, mluví sice o Bohu, ale lidé z toho nic nemají, protože mu nerozumějí. jestliže však někdo promluví prorocky,posluchači to pochopí a taková slova jim pomáhají, povzbuzují a podněcují. Neznámý jazyk má význam jen pro toho, kdo jím mluví, kdežto srozumitelné poselství buduje křestanské společenství. Ne že bych vám nepřál, abyste třeba všichni mluvili cizímu jazyky, ale přednost dávám tomu. abyste Boží slovo přinášeli srozumitelně, Vždyť církev má užitek jenom z toho, čemu každý může rozumět.     ·  

6Vždyť kdybych k vám, bratří, přišel a mluvil jazyky, a nepřinesl vám žádné zjevení od Boha ani poznání ani prorocké slovo ani naučení – jaký prospěch byste z toho měli?       

Pak následuje Pavlův příklad hudebních nástrojů. Každý nástroj vydává různé tony a podle nich poznáme, co je to za nástroj. A příjemná pro nás je právě ta rozmanitost tonů. Stejně tak polnice, zní jinak když chce vyjádřit přichystání se k boji, tak to zní jasně a nejde o monotónní dlouhý zvuk.   ·  

7Je to jako s hudebními nástroji, třeba s flétnou nebo kytarou: kdyby nevydávaly odlišné tóny, jak by bylo možno rozeznat nápěv, který se na nich hraje? ·  
8A kdyby polnice vydala neurčitý zvuk, kdo by se připravoval k bitvě?    

A pokračuje dál, aby příklady aplikoval na nás jazyk     ·  

9Tak i vy: Jestliže ve vytržení nepromluvíte jasné slovo, jak se má poznat, co bylo řečeno? Budete mluvit jen do vzduchu!      

 Pokud je naše řeč nesrozumitelná, nikdo jí nerozumí a její užitek je srovnatelný  s mluvením do větru. Možná, že přináší jistý pocit uspokojení mluvčímu, ale nic nepomůže Božímu lidu   ·  

10Na světě je mnoho různých řečí a každá má svá slova. ·  
11Jestliže však neznám význam těch slov, budu pro mluvícího cizincem a on zase bude cizincem pro mne.       

Existují různé způsoby komunikace mezi lidmi pomoci slov , ale nějak komunikují mezi sebou  i ostatní živočichové. Vždy je však důležité znát význam těchto slov či signálů. těžko se domluvíme s cizinci, když neznáme význam jejich slov   ·  

12Tak i vy: Když tak horlivě usilujete o duchovní dary, snažte se, abyste měli hojnost těch, které slouží růstu celé církve.     

Pavel se obrací na korintské věřící, aby usilovali o duchovní dary, které budují církev. Pavel je nechce odradit o duchovních darů, ale aby horlivě usilovali o duchovní projevy, které povedou k růstu církve.   · 

13A proto ten, kdo mluví jazyky, nechť prosí, aby je dovedl také vykládat.      Pokud někdo mluví jazykem, má se modlit, aby také mohl vykládat. Nebo aby mohl někdo pro něj to vykládat.   14Kdybych se modlil ve vytržení, modlil by se můj duch, ale má mysl by toho nebyla účastna.     Jestliže se někdo modlí jazykem během shromáždění tak, že jeho city se vyjadřují slovy, které nikdo nepoužívá, pak je to bez užitku. Shromáždění neví, co mluví. Má to smysl?   ·  
15Co tedy? Budu se modlit ve vytržení ducha, ale budu se také modlit s vědomou myslí. Budu zpívat chvalozpěvy ve vytržení ducha, ale budu zpívat také s vědomou myslí.     
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 08. prosinec 2022 @ 14:07:10 CET (167 čtenářů)
Více... | 23869 bytů | 22 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život víry: Pavel si uvědomoval nebezpečí sekt a různých církví!!
Žhavá témata

poslal Frantisek100

1Já jsem k vám, bratří, nemohl mluvit jako k těm, kteří mají Ducha, nýbrž jako k těm, kteří myslí jen po lidsku, jako k nedospělým v Kristu. ·  

2Mlékem jsem vás živil, pokrm jsem vám jíst nedával, protože jste jej nemohli snést – ani teď ještě nemůžete,     

Pavel vzpomíná, že, když přišel do Korintu, tak jim nemohl sdělit všechno, ale jen ty základní pravdy o Kristu, tedy o ukřižovaném Kristu, který zemřel za ně, aby je zachránil, aby jim zajistil život věčný. Ostatní pojmy by hned nepochopili. I ten duchovní pokrm se novým věřícím dává podobně jako mléko kojencům, kterým se také hned nemůže dát hutný pokrm. A tak Pavel vysvětluje, proč postupoval takovým způsobem. A mrzí ho, že věřící v Korintu většinou bohužel  zůstávají stále na úrovni těch malých dětí. Ještě nedospěli. Pavlův postup byl zcela logický.  Ostatně něco podobného řekl i Pán Ježíš:  

 Jan 16,12   ·  12Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli.   Prostě korintští nebyli ještě duchovně zdraví a vyzrálí.

 Proč?   · 

  3neboť dosud patříte světu. Odkud je mezi vámi závist a svár, ne-li z toho, že patříte světu a žijete jako ostatní lidé?     

 Čili oni slyšeli o ukřižovaném Kristu a změnili se?  Liší se od ostatních kolem.? Hádají se mezi sebou jako děti. Zmítají je vlastní touhy, ale tak se život zralého křesťana přece neprojevuje. Zralí křesťané se řídí Božími touhami. Koritané však měli chování, které není typické pro lidi, které řídí Duch Boží.   A pak tu vznikal ještě jeden problém, který ovládl církev a  v dějinách měl  a má hrozné následky.    Co se stalo?   ·  

4Když se jeden z vás hlásí k Pavlovi a druhý k Apollovi, neznamená to, že jste lidé světa? ·  

5Kdo je vlastně Apollos? A kdo je Pavel? Služebníci, kteří vás přivedli k víře, každý tak, jak mu dal Pán. ·  

6Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst; ·  

7a tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst. ·  

8Kdo sází a kdo zalévá, patří k sobě, ale každý podle vlastní práce obdrží svou odměnu. ·  

9Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba.     

 Společenství věřících v Korintu se rozdělilo na skupiny, které se soustředili kolem určitých lidí. Vlastně vznikly frakce. A tohle se Pavlovi vůbec  nelíbilo. Tušil , k jakým jevům a chování takové rozděleni čili frakce může vést. Dochází pak k vyvyšování lidských vůdců a kolem nich vznikají skupiny. To je dnešní problém vzniku sekt. Každá má nějakého zakladete a tím vůdce. A ten bývá někdy vyvýšen tak, že pomalu i Kristus ustupuje do pozadí.    Pavel proto vysvětluje? Kdo jsem já Pavel či Apolos?  Byli jsme pouze zvěstovateli, a  ne konkurenti mezi sebou. Vy korintští nás stavíte do pozice mistra, vyvyšujete nás. Ale to není správné. A tak Pavel přechází k výkladu pomocí příkladu  z přírody.     · 

  

Vložil: Tomas v Neděle, 04. prosinec 2022 @ 09:54:39 CET (839 čtenářů)
Více... | 9292 bytů | 115 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život víry: Kolik lidí si dnes myslí, že jim patří nebe, ale nemají na to duchovní oděv.
Žhavá témata

poslal Frantisek100

1A Ježíš k nim znovu mluvil v podobenstvích:  


 Pán Ježíš pokračoval v podobenstvích k farizejům a ke kněžím. Učil zrovna v chrámě   a už  s nimi nějakou dobu diskutuje. Tentokrát vypravuje další podobenství   ·  

2„S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu.    

 Svatba byl pojem všem známy. Věděli také, že kdo pořádal svatby v židovské kultuře, tak doručil pozvaným dvě pozvání.   ·  

3Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít.  

 Kdo asi byli ti služebníci? Pokud  tím, kdo vystrojil svatbu je Bůh,  pak ženichem je Kristus, jeho Syn. Kdo by mohl být těmi služebníky?  Mohl by to být Jan Křtitel se svými učedníky. Oni upozorňovali  židovský národ na to, co přichází:   ·  

2„Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“ ·  
3To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izaiáše: ‚Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!‘   Podobenství pokračuje dál:   · 
4Poslal znovu jiné služebníky se slovy: ‚Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, býčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno; pojďte na svatbu!‘ ·  
5Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem. ·  
6Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je ztýrali a zabili je.  

 Tady Pán Ježíš míří na to, co se mělo stát po jeho ukřižování. Těmi dalšími služebníky  jsou  učedníci, kteří pak kázali evangelium.  Bůh  už vše  zařídil,  a vzkříšený Ježíš je v nebi.  On zaplatil za lidský hřích a již nic nebrání na cestě do nebe. Vše je zařízeno a to je smysl druhé pozvánky. Slyší na to Židé? Někteří mají jiné starosti a zájmy a jiní dokonce tyto služebníky pronásledují, mučí  a vraždí. Pán Ježíš tak odhalil chování farizejů a kněží, které se projeví po jeho smrti. Vyplnilo se a mnoho apoštolů  a ostatních křestanů zemřelo. Vzpomeňme třeba na Štěpána! Židé odmítli to, co bylo určeno pro jejich záchranu jako vyvoleného národa.     ·  

7Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil.   

 Bůh použil římská vojska k potrestání Židů, což se stalo kolen roce 70.     ·  

8Potom řekl svým služebníkům: ‚Svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni; ·  
9jděte tedy na rozcestí, a koho najdete, pozvěte na svatbu.‘ ·  
10Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré; a svatební síň se naplnila stolovníky.   

 Další část podobenství  se zaměřuje na stav po roce 70 až do dnešní doby.  Když pozvání odmítli Židé, jsou zváni všichni lidé bez rozdílu. Proto se začalo kázat evangelium všem lidem.   Ale kdy bude ta svatba? Zatím tu není určena doba, ale popsán stav, kdy se na svatbu ženou i lidé, kteří zapomněli, že musí také přijmout to, co vždy žádal ten, kdo svatby zařídil. Na svatbu, kde je Bůh i Syn je třeba mít svatební oděv, který nabízí Bůh  a který se musí každý obléci sám.   ·  

11Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu.   Jaký je to svatební oblek?   ·  

Zjevení Janovo 7, 9Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou.   ·  

Římanům 13, 14nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním.   

 A ve Zjevení: ·  

Přece však máš v Sardách několik osob, které svůj šat nepotřísnily; ti budou chodit se mnou v bílém rouchu, protože jsou toho hodni. ·  
5Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly.     ·  
7Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila 8a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla.“ Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých. 10Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti jak ženicha, jenž si jako kněz čelenku bere, a jako nevěstu, která se krášlí svými šperky.   

 Ten oděv není to pozemské, co vnímáme smysly. Bílá barva  představuje čistotu duše. Člověk  přece jde na setkání s Bohem  a jeho duše musí být čistá Kristovou spravedlností a láskou.   

 Konec podobenství:   ·  

12Řekl mu: ‚Příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu?‘ On se nezmohl ani na slovo. 13Tu řekl král sloužícím: ‚Svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.‘ ·
14Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán.“     

 Závěr je krutý, bohužel, ale i varováním. Kolik lidí si dnes myslí, že jim patří nebe, ale nemají  na  to duchovní oděv.   ·  

Matouš 7, 21Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.      
Vložil: Tomas v Středa, 16. listopad 2022 @ 10:28:23 CET (251 čtenářů)
Více... | 23 komentáře | Život víry | Skóre: 0Teologie: Ježíšův barák a oblečení kněží podle Mojžíše???
Žhavá témata

poslal Frantisek100

11Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. ·  


12Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. ·  

13Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha. ·  
14A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.  

 Pán Ježíš přišel na svět chudý. To odpovídá i místo, kde se narodil. Měl snad nějaký osobní majetek?   

 Jeden zdejší křesťan napsal:  

  To, že měl Ježíš svůj dům, ví každý, kdo se dostal ve čtení až k Ježíšově službě v Kafarnaum. Tak nezamlouvej, že Ty jsi se na dům ve 30 nezmohl (a já také ne), když už jsi měl blbé hemzy.      

Zajímavé. Tak měl dům. Ale neměl paláce  a zlato jako papež a ostatní hodnostáři.     Co mně však překvapilo je tvrzení katolíka Martina:  

  To je tvá mouková nedostatečnost. Ty předspisy ohledně liturgických úkonů nejsou přeci dílem židovských vůdců jak píšeš. Z Bible musíš vědět a čteš to v Exodu, že předpisy stanovil Mojžíšovi Hospodin    Já nediskutoval o občanské společnosti, ale o nažízení stanovená Bohem. Ale tvůj rozum to nebere...Píšeš, že vzorem pro Církev měl být Ježíš a židovští vůdci. A v tom je tvá mouková nedostatečnost. Ty předspisy ohledně liturgických úkonů nejsou přeci dílem židovských vůdců jak píšeš. Z Bible musíš vědět a čteš to v Exodu, že předpisy stanovil Mojžíšovi Hospodin a ty zde drze hodíš odbočku a začneš plácat hovadiny o pravdě Jana Husa. Tymísto abys byl svědkem zdravé víry životní moudrosti se zde denně koupeš v diskusních sračkách a nemám jiný vhodný a razantnější výraz jen abys dokázal jaký jsi vlastně náboženský hlupák a nevzdělanec.   

Takže Bůh nařídil, aby se kněží tak výrazně lišili od Pána Ježíše?? Pak není divu, že i jejich učení je jen podvod na lidech.   Přestávám rozumět křesťanství. Kde je pravda???                      
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 10. listopad 2022 @ 11:03:05 CET (744 čtenářů)
Více... | 70 komentáře | Teologie | Skóre: 0Kontrasty: Pán je Láska a Spravedlnost
Žhavá témata

poslal Zbyva10let

Ahoj všichni,
díky moc za vaši věrnost Pánu a hledání Pravdy. Jelikož furt někdo něco píše, 
tak bych nechtěl dělat chytrýho, jenom bych rád přidal pár co nejstručnějších 
bodů z trochu jiného pohledu... ideálně z Pánovy perspektivy...
+ hlavně aby vám to pomohlo jako event. připomenutí dobrých věcí na Cestě do Nebe


Vložil: Tomas v Čtvrtek, 10. listopad 2022 @ 11:01:57 CET (418 čtenářů)
Více... | 8015 bytů | 26 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Kontrasty: Neskončíme jako Jeruzalém ??!!!
Žhavá témata

poslal Frantisek100

18Když se ráno vracel do města, dostal hlad. ·  


19Spatřil u cesty fíkovník a šel k němu; ale nic na něm nenalezl, jen listí. I řekl mu: „Ať se na tobě na věky neurodí ovoce!“ A ten fíkovník najednou uschl. ·  

20Když to učedníci viděli, podivili se: „Jak najednou ten fíkovník uschl!“      

Tento příběh je opět podobenstvím, které lze aplikovat na dobu Pána Ježíše, ale i doby pozdější a dnešní. Nám zdánlivě nic neříká. Ježíš dostal hlad a spatřil fíkovník. Přišel blíž, ale plody žádné. Je to v době jara,  kdy se u fíkovníků  objevovaly první rané plody a to někdy i dříve, než plně vyrašilo  listí. Tyto rané plody byly předzvěstí hlavní úrody. Jenže tentokrát po plodech ani památky. Pán Ježíš tak neuspokojil svůj hlad. Kdyby hlad byl fyziologického původu, tak by se Pán Ježíš tak nerozzlobil. Kousek dál u cesty by našel jiný strom. 

Tady jde o symboliku. Fíkovník představuje izraelský národ. Pán Ježíš sem přišel, aby získal věřící pro Boží království, aby změnil jejich způsob víry a zachránil pro věčný život. A bohužel tento národ nepřinesl ani ty rané plody. Uschnutí se vyplnilo za několik desítek let zničením Jeruzaléma se všemi jeho následky.      

Jaké plody však přineslo papežské křesťanství ?  Honosné chrámy plné zlata, soch  a obrazů, ale plody žádné. Války, nepokoje,vraždy, upalování, násilí ve všech možných podobách nejsou plody Ježíše Krista. Platí to i dnes v současné politické situaci.       

Dva bratrské národy se vzájemné vraždí, ačkoliv mají úplně stejnou církev. A další třetí “ křestan“ jednoho z nich popichuje k dalšímu vraždění a dodává nástroje likvidace druhé strany. Nakonec nejrozumnější se ukáže ten, kdo není křesťan a aspoň prohlásí k oběma stranám: „Zchlaďte  hlavy!!!“    

To je dnešní svět a kde jsou aspoň ty rané plody Ježíš Krista???!!!! Nepotká nás totéž co Jeruzalém???? 
Vložil: Tomas v Pondělí, 07. listopad 2022 @ 10:12:44 CET (2387 čtenářů)
Více... | 532 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Život víry: Tohle není podle Ježíše Krista !!!!
Žhavá témata

poslal Frantisek100

18„Hle, jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím a zákoníkům; odsoudí ho na smrt ·  

19a vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali ho a ukřižovali; a třetího dne bude vzkříšen.“

20Tehdy k němu přistoupila matka synů Zebedeových se svými syny, klaněla se mu a chtěla ho o něco požádat. ·  
21On jí řekl: „Co chceš?“ Řekla: „Ustanov, aby tito dva moji synové měli místo jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici ve tvém království.“     

 Matka svých dvou synů přistupuje k Pánu Ježíši po té, co Pán Ježíš vysvětluje učedníkům a s ním přítomným posluchačům, co ho čeká v Jeruzalémě, kam nyní se vydají. Popisuje svůj krutý konec, ale také vzkříšení. Matku však zajímá něco jiného než Ježíšovo budoucí utrpení. Jako každá matka myslí na své syny. A její dva synové už tři roky chodí s Ježíšem, zanechali svoji práci, neoženili se, nikde nepracují, takže ani nemají nic našetřeno, jsou chudí a dá se dokonce říci, že jsou závislí na tom, co jim kdo dá. Matka nechápe jaký to má smysl, ale pokud se přece jen ten Ježíš stane králem, tak synové si zaslouží v jeho království přední společenské postavení.  Matku ctí, že věří v Ježíšovo království. Možná byla svědkem i některých jeho zázraků, které dokazují, že je s ním sám Hospodin.   Kdyby nevěřila, pak by své syny asi poslala domů, aby pracovali s otcem jako dříve. Její otázka k Pánu Ježíši je projevem mateřské lásky k synům a také vychází z lidského principu něco za něco.   ·  

22Ježíš však odpověděl: „Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já mám pít?“ Řekli mu: „Můžeme.“    

 Pán Ježíš vyjadřuje pojmem kalich utrpení, které ho čeká, než bude ustanoveno jeho království. A na tomto utrpení budou se spoludílet i ti, co jsou či budou s ním. Budou schopni také pít ten kalich utrpení?  Jakub a Jan vyjadřují, že si věří, že vše zvládnou, ale jejich sebedůvěra však spočívá spíše v jejich horlivosti tak typické pro mládí.   ·  

23Praví jim: „Můj kalich budete pít, ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc; ta místa patří těm, jimž je připravil můj Otec.“       

Pán Ježíš potvrdil, co se opravdu pak stalo. Oba prošli utrpením, Jakub zemřel mučednickou smrtí a Jan byl pronásledován, vyhoštěn na ostrov Patmos, takže také trpěl jako mučedník.    Ale i když oba bratři projdou velkým utrpením a vypijí si ten pohár do dna, tak ten, kdo bude rozhodovat o jejich postavení v nebi postavení,  bude Bůh,  a ne Pán Ježíš.   ·  

24Když to uslyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na oba bratry.   

 Co bylo důvodem rozmrzelosti ostatních učedníků nad oběma bratry? Určitě to nebylo vědomi, že se oba bratři chovali netaktně k Pánu Ježíši, ale spíše stejné přání o jejich postavení v nebi. I oni uvažují podle principu, co za to. Když oni bratři, jaké postavení bude naše?   ·  

25Ale Ježíš si je zavolal a řekl: „Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. ·  
26Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; ·  
27a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. ·  
28Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“    

 Pán Ježíš tu situaci vnímá a má příležitost vysvětlit jim to, co vnímají zatím špatně. Na Zemi, kdo vládne a panuje, tak utlačuje. Oni tohle dobře vědí. Z takového panovníka na ostatní působí moc a síla, která vede lidi i ke strachu. Pán Ježíš je král nebeského království, ale on panuje podle jiných principů. On slouží všem. Přece jim sám dává příklad a vidí, jak působí na lidi a jak jim pomáhá. A to si ještě neuvědomují, že obětuje i svůj život. A takové jednání by mělo být mezi vámi už tady na Zemi. Kdo chce být velký, ať co nejvíc slouží druhým. V tom je jeho velikost, která platí i pro nebeské království.   A jak to bylo s křesťany v dějinách? Jsou projevem služby paláce církevních hodnostářů, drahá roucha a okázalost?? Tohle není podle Ježíše Krista!!!!          
Vložil: Tomas v Pátek, 04. listopad 2022 @ 10:19:15 CET (107 čtenářů)
Více... | 1 komentář | Život víry | Skóre: 0Život víry: Jak se dostat do království nebeského?
Žhavá témata

poslal Frantisek100

1V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně největší v království nebeském?“   


 Proč je to zajímá? Ještě tam nejsou a jak si nebeské království představují? Nemají vzor v tom  pozemském, kde je určitá hierarchie od krále směrem dolů až k otrokům?  Jaké postavení by tam asi chtěli mít?  Dokázali by se smířit i s tím nejnižším? Jejich uvažování je čistě pozemské, kdy člověk zajímá jen jeho vlastní já. Kéž bych já tam měl vyšším postavení. Ale ono to je třeba jinak a učednici zatím nic o skutečném  nebeském království nevědí a v jejich mozku je spíš sobecká touha po nejvyšším postavení. Proto by rádi od Pána Ježíše znali odpověď.   Pán Ježíš zná jejich myšlenky, ví, že ještě nemají Ducha Božího  a ovládá je jen to pozemské. Chce jim ukázat, že důležitější je jiná otázka. Jak se do toho nebe dostanou?   · 

  2Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed  

 Pan profesor Matějíček nám jednou vyprávěl to, co mne zaujalo. Krásně popsal reakci dítěte, když něco provede. Maminka se na něj rozzlobí. Dítě zpozorní a vnímá nelibě hněv maminky. To je stav, který je nepříjemný  a kterého se potřebuje zbavit. Vnímá to jako ztrátu její lásky. A tak se k mamince začne více tulit, s pláčem se přizná k činu, kvůli kterému se na něho maminka hněvá. Ono totiž chce zas její lásku a tak “otravuje“, pláče, přiznává se. A co udělá maminka? Přivine ho  k sobě, dá mu pusu a dá najevo, že mu odpouští, protože ho miluje. A dítě je neskonalé šťastné.   Tohle je třeba, aby prožil člověk ve vztahu k Bohu. Přiznal  se k hříchu a toužil přijít k Němu  a prosit o odpuštění jako dítě maminku. A pak ucítí i ten krásný projev Božího milosrdenství  a lásky.    Učedníci tento pocit stav dosud neznají a nechápou  a mají bohužel jiné starosti.   ·

3a řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. ·  
4Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. ·  
5A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. ·  
6Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny. ·  
7Běda světu, že svádí k hříchu! Svody sice nutně přicházejí, ale běda tomu, skrze koho přijdou  

 Pán Ježíš místo sdělení o tom, kdo je v nebeském království největší, zavede jejich problém jinam. Jaký mají oni být, aby se tam dostali. Naznačí, že tam se otázka velikosti řeší jinak. Naznačí jim, že takové postavení by měli zaujmout už tady na zemi. Také upozorňuje na bezpečí Božích dětí, tedy jich jako Božích učedníků a apoštolů, tady na zemi. Zatím to ještě učednici nechápou, ale časem pochopí.   Jak to chápe dnešní svět??!!!  
Vložil: Tomas v Úterý, 25. říjen 2022 @ 10:09:06 CEST (445 čtenářů)
Více... | 53 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život církví: Poslední doba v reflexi současných českých kazatelů
Žhavá témata

poslal Nepřihlášený

Zjišťuji, že již i mnoho skeptických křesťanů je přesvědčeno, že žijeme v době těsně před příchodem Krista. Někteří jsou utopičtí či dystopičtí, jiní mají realistický pohled. Ti, o kterých budu psát, mají většinou společnou jednu věc, a to, že s přesvědčivostí hájí svůj pohled, jako ten jediný správný. Mají obvykle nastudovanou literaturu podporující jejich směr a prakticky o ní nepochybují. Vše, co nyní pozorují kolem sebe, skládají do mozaiky, která podporuje jejich vidění světa, resp. vidění jejich učitelů. Tato jednoznačnost sice činí jejich přednášky přitažlivými, protože poskytují posluchačům jakýsi jízdní řád a srozumitelně vysvětlují často komplexní děje, ale může být v případě omylu naprosto fatální.

Vložil: Tomas v Pátek, 14. říjen 2022 @ 09:32:04 CEST (618 čtenářů)
Více... | 15332 bytů | 89 komentáře | Život církví | Skóre: 0Život víry: Poslední dny
Žhavá témata

poslal Nepřihlášený

Toto však věz, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než milující Boha. Budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. Od takových se odvracej. 


Když seděl na Olivové hoře, v soukromí k němu přistoupili učedníci a říkali: „Řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku?“ Ježíš jim odpověděl: „ Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem Kristus‘ a svedou mnohé. Budete slýchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se. To všechno musí nastat, ale to ještě není konec. Povstane totiž národ proti národu a království proti království, budou hladomory a zemětřesení na různých místech. Ale to všechno bude počátek porodních bolestí. Pak vás budou vydávat do soužení a budou vás zabíjet; a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. A tehdy mnohým to bude kamenem úrazu, budou se navzájem zrazovat a jeden druhého nenávidět. Také povstanou mnozí lživí proroci a mnohé svedou. A protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. Ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn.


Vložil: Tomas v Sobota, 08. říjen 2022 @ 09:31:18 CEST (223 čtenářů)
Více... | 3938 bytů | 4 komentáře | Život víry | Skóre: 0Kontrasty: Svět plný kvasu zla.
Žhavá témata

poslal Frantisek100

11Což nerozumíte, že jsem k vám nemluvil o chlebech? Mějte se na pozoru před kvasem farizeů a saduceů!“ ·  

12Tehdy pochopili, že jim neřekl, aby se měli na pozoru před kvasem, nýbrž před učením farizeů a saduceů.  

 Pán Ježíš učedníky varoval před nebezpečím a to platí to i pro všechny jeho budoucí následovníky, upozornil na  nebezpečí, které se rychle šiří a nakazí celý svět jako kvas.   Farizejové přestavovali nebezpečí pokrytectví. Na jedné straně se tvářili, jak dodržují Zákon a jak jsou věrní Bohu, ale vše bylo jen mělce a naoko. Byli to křiváci. To je dnešní křesťanský svět plný lži a zla.   Saduceové jsou hezky popsány ve Skutcích:   ·  

6Protože Pavel věděl, že jedna část rady patří k saduceům a druhá k farizeům, zvolal: „Bratří, já jsem farizeus, syn farizeův. Jsem souzen pro naději ve zmrtvýchvstání.“ ·  
7Když to řekl, vznikl spor mezi farizeji a saduceji a shromáždění se rozdvojilo. ·  
8Saduceové totiž říkají, že není zmrtvýchvstání a že nejsou andělé a duchové, kdežto farizeové vyznávají obojí.  

 Saduceové je ostatní nekřesťanský svět, kde se říší všemožné nesmysly, filosofie a názory, které dnes obracejí svět naruby. Hlavně jim jde o to, zabránit tomu, aby lidé uvěřili ve vzkříšení Ježíše, Boří soud a duchovní působení. Takto postupovali ti, co vyznávali vědecký materialismus a jemu podobné směry   Svět je plný kvasu zla. Nic se nezměnilo. Kde je opravdové původní křesťanství? Existovalo někdy?
Vložil: Tomas v Pátek, 07. říjen 2022 @ 09:45:58 CEST (146 čtenářů)
Více... | 4 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Život víry: Ježíšovi učedníci bez citu a lásky pyšní na svůj židovský původ.
Žhavá témata

poslal Frantisek100

22A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: „Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá.“ ·  

23Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: „Zbav se jí, vždyť za námi křičí!“  

 Jak vzdáleni byli tehdy Kristovi učedníci od Boží  lásky? Žena byla pohanka, tedy taková pohanská fena.  Co je jim do jejího trápení? Co otravuje jejich Pána? Vůbec nemají cit s ženou, která se trápí nemocí své dcery  a hledá pomoc všude. I ona se doslechla o zázračném židovském léčiteli. Možná, že už zkoušela i jiné léčitele. Nyní jde poníženě i k židovskému léčiteli. Místo vstřícnosti je odháněna jeho učedníky. Možná jiná žena by odešla, když by viděla takový přístup, ale láska k dítěti překoná i urážky a   ponížení. Žena se nevzdává   ·  

24On odpověděl: „Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.“ ·  
25Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: „Pane, pomoz mi!“   

 Pán Ježíš své učedníky nenapomene, že se nechovají dobře. Zatím na to není vhodná chvíle. On odpovídá tak, jak ho žena oslovila. Je-li Syn Davidův, pak  není povolán k pohanům, ale k lidu izraelskému. Je to logické  a odpovídá to myšlení Izraelců i učedníků. Oni si stále myslí, že jsou něco více než ostatní národy. Prostě židovská pýcha na svůj původ. Možná tak sobecky vnímají i Pána Ježíše.  Žena změní oslovení. Už ne Synu Davidův, ale Pane neboli Hospodine neboli Synu Boží. Jiná žena by odešla za jiným léčitelem, ale víra ženy je veliká. Přistupuje k Pánu Ježíši jako k Bohu.   Vnímá ho jinak než sami učedníci.   A Pán Ježíš?   · 

26On jí odpověděl: „Nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům.“ ·  
27A ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů.“  

 Pán Ježíš dál zkouší její víru. Dokonce ji až ponižuje, protože ji přirovnává k tomu, co dělali židé, ke psům    Žena se nedá. On mu věří  a oponuje. Smiřuje se s ponižujícím postavením pohanky jako psa a prosí dál.  Opravdový Bůh pomáhá všem bez rozdílu původu  a rasy.   Její víra je silnější než u jeho učedníků   ·  

28Tu jí Ježíš řekl: „Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš.“ A od té hodiny byla její dcera zdráva.  

 Pán Ježíš oceňuje její víru a vyléčí její dceru. Určitě se učedníci podivili. To byla lekce i pro ně.   A je to lekce i pro dnešní svět. Kolik věřících se chová jako tehdy ti učedníci, pyšně na svoji sektu či církev či národ  a povýšeně k ostatním věřícím, národům, rasám.. ?   Proč se učedníci tak chovali?   V této době ještě nevěděli, kdo Pán Ježíš opravdu je. Jedině Petr o něco později vyznal:   „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“   Ani tohle vyznání  z počátku Petra nezměnilo.   Je dnešní svět jiný?

 Nejsme stejní jako ti učedníci, co nechápali Krista ???!!!
Vložil: Tomas v Sobota, 01. říjen 2022 @ 17:08:24 CEST (160 čtenářů)
Více... | 10 komentáře | Život víry | Skóre: 0Kontrasty: Milujte své nepřátele je stále něco, co věřící nedokážou přijímat.
Žhavá témata

poslal Nepřihlášený

 Dosud jsem nepoznal člověka, který by byl vysvobozen z hříchu. Jak to, že za dva tisíce let takový člověk nikde nebyl a není?  Spíš mne to připadá jak podvod, který mnozí využívají. Co je těch, co se chlubí tím, že je v nich Kristus, ale realita je jiná. Ono to není tak jednoduché. Hlásit, že ve mně žije Kristus a že už nehřeším, je jen projevem pýchy a určitá patologie. To hlásal i letniční Američan po roce 89 a akorát ho zajímalo a radoval se, že v Moskvě není komunismus a tetelelil se blahem, jak je dokonalý a boží. Že zabíjel ve válce ve Vietnamu, mu nevadilo. A tak je to se všemi těmi pobožnými, kteří tvrdí něco, co prostě nefunguje. Moje zkušenosti spíše dokazují, že víra je užitečná pokud vede k pokoře, mírnosti  a k lásce. Takový byl přece Pán Ježíš. Milujte své nepřátele je stále něco, co věřící nedokážou přijímat. Proto ten svět je takový špatný a plný válek.

Vložil: Tomas v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 10:11:46 CEST (1799 čtenářů)
Více... | 356 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Hledání: Připustí Bůh třetí světovou válku a atomové utrpení?
Žhavá témata

poslal Frantisek100

  Chápu, že katolíci musí hájit svoji církev a své hodnostáře. Ale já se nedovedu smířit s tím, že tato církev páchala prostřednictvím svých obyčejných členů, ale i hodnostářů strašlivá zla. Navíc ujela duchovně, protože začal upřednostňovat Marii před Kristem. Apoštol Jan o Marii pečoval a nikde v jeho spisech není informace o tom, že jí máme ctít jako Ježíše či ještě více a modlit se k ní. Jan je zajímavý ještě  z jiného hlediska.   ·  


4Jan sedmi církvím v Asii: Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází, i od sedmi duchů před jeho trůnem ·  
5a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů ·  
6a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce – jemu sláva i moc navěky. Amen. ·  
7Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen. · 
 8Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.   

 Jan tedy nepíše o jedné církvi, ale o sedmi církvích. Nenazývá je sbory či shromážděními, ale církvemi.   

 Kde  je v Božím Slově uvedeno, že jen jediná církev římská vedena papežem je jediná pravá?

 Copak pravá Kristova církev může podporovat války, násilí  a zlo? A bohužel takové jsou dějiny této a nejen této církve. I její někteří papežové byli zločinci a to je degradace Krista, když jsou prý považováni za Kristova nástupce na Zemi. Strašné!!!  

 Jan nad několika církvemi nešetřil kritikou. Boží Duch mu asi ukázal i budoucnost křesťanství složeného z mnoha církvi a ne jen jediné, která se bude povyšovat nad všechny, vytvoří si svoji ideologii  a ovládat miliony. Bude lpít na majetku a její hodnostáři budou bydlet v palácích z ukradeného zlata. Jak obrovský rozdíl od Pána Ježíše??!! 

   Mám rád malinké církve. Žijí si svůj duchovní život, duchovně rostou a hlavně na prvním místě mají Pána Ježíše. To jsem zažil jako mladý kluk, tam byla láska, úcta a přítomnost Krista. Jistě, že stejně krásně je třeba v malém venkovském katolickém kostelíku  s hodným panem farářem.   Ale proč ta vzájemná zášť? 

Vzpomínám si , jak za války katolíci vraždili v Chorvatsku pravoslavné a jinde v Polsku zase obráceně pravoslavní Ukrajinci polské katolíky. A ani evangelické církve nejsou o moc lepší. 

Jak se na to může Bůh dívat a jakou má asi trpělivost? 

Jak dlouho bude čekat? 
Připustí i třetí světovou válku a atomové utrpení?   

 Proč křestané jen mlčí a mlčí anebo přilévají oheň do ohně???!!!!          
Vložil: Tomas v Pondělí, 22. srpen 2022 @ 12:14:29 CEST (1261 čtenářů)
Více... | 173 komentáře | Hledání | Skóre: 0Život víry: Ponižující stav ženy v křestanském světě
Žhavá témata

poslal Frantisek100

Chceme-li zjistit, proč se Pavel věnuje pokrývce hlavy u muže   a ženy při bohoslužbách, musíme  se podívat na to, v co Pavel pevně věřil. Ve SZ je popsána situace v ráji.   Lidé  existují po stvoření a do jejich života přijde nepřítel Boha v podobě hada. Důležitý není had, ale spíše komunikace, která od něho směřuje k prvním lidem.   ·  


1Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ ·  
2Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. ·  
3Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: ‚Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.‘“   

 Nepřítel Boží si záměrně vybere napřed ke komunikaci ženu. Asi umí číst i její myšlenky, protože  žena se nachází poblíž zakázaného stromu, a hned položí lživou otázku.   
 „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“
Vložil: Tomas v Středa, 10. srpen 2022 @ 11:10:06 CEST (378 čtenářů)
Více... | 9951 bytů | 42 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život víry: Komu hrajeme divadlo aneb o konci léta milosti.
Žhavá témata

poslal Frantisek100

  • 1. Korintským 4, 9Skoro se mi zdá, že nás apoštoly Bůh určil na poslední místo, jako vydané na smrt; stali jsme se divadlem světu, andělům i lidem.
Nedávno jsem u věřících slyšel podobnou větu, ale tentokrát aplikovanou na křesťany dneška. V tom případě hrajeme ve vesmíru a světu divadlo, kdy jde o tragikomedii. Křesťanské národy válčí mezi sebou, vraždí se  a páchají zlo. Dokonce jsou slovanského původu a mají stejný druh víry. A mnozí křesťané se přidávají na tu stranu, která byla první napadena. Prý to vyřeší zbraně. Posílejme zbraně!! Nejednejme o příčinách konfliktu. Nacistické symboly i nacistická zabijácká minulost nesmí nikoho zajímat. Musí se bojovat zbraněmi a dál zabíjet. Jednání je nesmysl. To přichází v úvahu až po vítězství. Ale to je začarovaný kruh. Bojovat tak dlouho, až dojde na atomové zbraně? 

 Když vidím naše údajně křesťanské politiky, jak jsou lační války, jsem zděšen tím, co se stalo s křesťanstvím. K čemu jsou kostely a bohoslužby v nich?   Mám pocit, že křesťané jsou dnes převážně lidé, které v Krista nevěří. Hrají jen hnusné  divadlo  a to už dva tisíce let.   Tohle je divadlo pro svět těch, kteří nevěří v Pána Ježíše a v Boha.    

   Kdy však dojde Bohu trpělivost??!!   ·  

17Podali mu knihu proroka Izaiáše; otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno: ·  
18‚Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, ·  
19abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.‘ · 
 20Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se; a oči všech v synagóze byly na něj upřeny.   Léto milosti dva tisíce let. Brzy skončí!!! 

   Co pak bude následovat?
Vložil: Tomas v Úterý, 26. červenec 2022 @ 20:38:37 CEST (778 čtenářů)
Více... | 93 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život víry: Nacházíme se v době Boží žně?????
Žhavá témata

poslal Frantisek100

24Předložil jim jiné podobenství: „S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. ·  

25Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. ·  
26Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel. ·  
27Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: ‚Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel?‘ ·  
28On jim odpověděl: ‚To udělal nepřítel.‘ Sluhové mu řeknou: ‚Máme jít a plevel vytrhat?‘ ·  
29On však odpoví: ‚Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. ·  
30Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.‘“   

 Bůh vložil do lidí víru. To je to dobré semeno.  První lidé nepochybovali o Bohu. Bůh zasel víru na svém poli, na Zemi. Bohužel se sem dostal někdo, kdo do některých mozků nasel plevel. A tak tu rostou lidé věřící a milující Boha a Krista a také i ti, co chtějí Bohu a Kristu škodit. To je náš svět. Určitě se tento stav nelibí jiným bytostem vesmíru, nebe. Těmi bytostmi, které slouží Bohu, jsou andělé. I je zajímá, proč se takový stav na Zemi vyskytnul, a Bůh andělům dává odpověď. A také jim vysvětluje, proč je tak trpělivý a zatím nic nepodniká. Metoda násilí by poškodila i věřící a pak ať nebesa vidí, co způsobil za ta léta nepřítel, Vše chce čas. A Bůh čeká už dva tisíce let. Zraje dobro, ale zraje i zlo.  

 Jak bude vypadat žeň?   

To nám ukazuje podobenství o družičkách.   ·  

1Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. ·  2Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. ·  
3Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej. ·  
4Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách. ·  
5Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly. ·  
6Uprostřed noci se rozlehl křik: ‚Ženich je tu, jděte mu naproti!‘ ·  
7Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy. ·  
8Tu řekly ty pošetilé rozumným: ‚Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!‘ · 

9Ale rozumné odpověděly: ‚Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si!‘ ·  

10Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny. ·  
11Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: ‚Pane, pane, otevři nám!‘ ·  
12Ale on odpověděl: ‚Amen, pravím vám, neznám vás.‘ ·  
13Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.   

 Tady se Pán Ježíš zaměřil na věřící. Každý věří jinak. Lampa představuje víru čili světlo. Ale,  aby lampa svítila, potřebuje olej.  A co je tím olejem? Obsah našeho duchovního poznání, který posilujeme studiem Božího Slova, sdílením víry  s ostatními,  modlitbami.. Někteří svoji víru posiluji a mají dostatek „ oleje“, aby jim na cestu svítilo „světlo“. Žijeme v době  očekávání a začátku žně. Když přijde Pán Ježíš, procitnou všichni věřící a budou potřebovat  hodně oleje. Rozumní ho budou mít akorát pro sebe, pošetilé nic. Pán Ježíš přichází a děje se tak v době, kdy to nikdo nečekal. Rozumní věřící ví, o co jedná, a odchází  s ním do nebe. Průvod Zemí jen prochází. Ti, co neměli „ olej“ do svých lamp, jsou už bez šance.   A co se stane tady na zemi?   Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení…  

 Představa spálené  planety je dnes  vysoce pravděpodobná.     ·  

51Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, ·  
52naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. ·  
53Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. ·  
54A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: ‚Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil!  

 Slova, která jsou důležitá!!!!   

 40Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku. ·  
41Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti, ·  
42a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. ·  
43Tehdy spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši, slyš!“      
  • 13Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.
       
Vložil: Tomas v Sobota, 18. červen 2022 @ 23:28:15 CEST (139 čtenářů)
komentáře? | Život víry | Skóre: 0Kontrasty: Papež František má moje sympatie
Žhavá témata

poslal Nepřihlášený

Překvapil mne papež František. Je vidět, že není Evropan a tak na konflikt pohlíží bez emocí nenávisti jako lidé v Evropě na obou stranách konfliktu. Správně rozpoznal, že za současnou válkou, která je teprve na počátku, může i NATO s USA. Ostatně s Amíky nemají Jihoameričané  dobré zkušenosti. 

   NATO se nechovalo dobře již dávno před útokem na Ukrajinu. Několik let posílalo zbraně na Ukrajinu a školilo obsluhu zbraní. Proč neřešilo dohodu mezi těmito zeměmi.  Přikládalo jen polínka do ohně, který vzplane. Papež napřed telefonoval Zelenskému.   
   Proč napřed jemu? Dobře tušil, že nyní záleží na tom, jak se Ukrajina rozhodne. Přistoupí na požadavek Ruska, aby nevstoupila do NATA a aby odstranila nacismus,  přestane útočit na samozvané republiky, které nechtějí žít v Ukrajině? Ukrajina však zvolila boj, protože cítila podporu Západu a USA a byla dobře vyzbrojena.     
   Papež František se obává, že Putin nehodlá konflikt ukončit, alespoň teď ne. Ale přemýšlí také nad původem konfliktu. A jako možnost uvádí, že „štěkání NATO u bran Ruska“ vedlo vládce Kremlu ke špatnému rozhodnutí. Míní také, že nedokáže říct, zda byl tento hněv vyprovokován, ale možná mu bylo napomoženo.  Papež vždy odmítal závody ve zbrojení, což komplikuje jeho postoj k dodávkám zbraní na Ukrajinu. „Nevím, jak odpovědět, jsem příliš daleko na otázku, zda je správné dodávat (zbraně) Ukrajincům,“ řekl. Odhadl, že se v této válce testují nové zbraně, protože tomu tak bylo v každé válce. Diskutovalo se také o návštěvě Ukrajiny, ale papež trvá na tom, že se nejdřív musí setkat v Moskvě s Putinem, na Ukrajinu zatím poslal dva polské kardinály. Vyloučil, že by mu setkání s Putinem mohl zařídit patriarcha Kirill.  Obává se, že by svět mohl konflikt po konfliktu dospět až k další světové válce, zmínil například Sýrii, Jemen, Irák a konflikty v Africe. A podotkl, že na Ukrajině to byl „někdo jiný“, kdo konflikt vyvolal.   

A kdo to byl?  To všichni víme a nebylo to Rusko.   

Škoda, že názor papeže nesdílí naši pobožní katolíci  a další pobožní, kteří podporují jen válku a násilí a  nechtějí poznat pravdu. Mají svoji pravdu. Nechápu Poláky, že tak věří ukrajinským nacistům. Zapomněli na 150 tisíc zavražděných  polských mužů, žen i dětí, na krutost Ukrajinců za druhé světové války? 

 A tak papež František má moje sympatie na rozdíl od těch, co mají někdy plno ústa Ježíše , se jeho slovy se neřídí.      
Vložil: Tomas v Středa, 04. květen 2022 @ 01:36:01 CEST (537 čtenářů)
Více... | 12 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Život víry: Bůh je velice tolerantní v tom, že umožňuje lidem volbu
Žhavá témata

poslal Frantisek100

Bůh je velice tolerantní v tom, že umožňuje lidem volbu:   ·  


19Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo   ·  
15Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo;   

 Mnohokrát Bůh nabízí volbu. Bohužel lidé většinou volí špatně.   A tak Bůh přikročuje častěji k tomu, že lidem s volbou pomáhá.   ·  


1Pavel, služebník Krista Ježíše, povolaný za apoštola, vyvolený ke zvěstování Božího evangelia, 

   Pavel sám by si Krista nevyvolil.   ·  

Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které také nazval apoštoly:   

 Nikdo se nestal apoštolem sám ze své vůle. Bůh ale zapůsobil na jejich rozhodování.   ·  

Jan 6, 70Ježíš jim odpověděl: „Nevyvolil jsem si vás dvanáct? A přece jeden z vás je ďábel.“   

 Tak i i mezi vyvolenými může zapůsobit satan.   · 

  Matouš 24, 24  Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.  

 A tak i dnes je mnoho vyvolených svedeno.    

 K volbě potřebujeme nabídku pravd. Kde je máme hledat? Bůh se nebál, že jeho vyvolané ovlivní dezinformace. Asi by dnes nevypínal weby. Přece vyvol si. To je svoboda. Pokud nevybereš dobře, Bůh časem zasáhne a dá Ti poznat, zda jsi zvolil špatně. U Pavla také včas  zasáhl.   Najít pravdu chce i čas a hlavně svobodu, rozum, pohledy ze všech stran, porovnat různé názory bez předsudků... 
Vložil: Tomas v Neděle, 24. duben 2022 @ 01:01:47 CEST (896 čtenářů)
Více... | 87 komentáře | Život víry | Skóre: 0Aktuality: Kde je slanost křesťanů ohledně Ukrajiny?
Žhavá témata

poslal Nepřihlášený


můžete publikovat, zkrátit a upravovat i rozšiřovat
---------------------------------------------------------------------Kde je slanost křesťanů ohledně Ukrajiny?
Kde je slanost křesťanů ohledně Ukrajiny?
Slyším vyprávění, jak za celé nedělní kázání v jedné církvi tam prý pastor nezmínil ani jednou Ukrajinu, ani jednu modlitbu za mučené, vražděné a znásilňované Ukrajince a za zastavení  násilnických Rusů, zato různým církevním aktivitám se tam věnovalo času hodně.

Proč už se konečně křesťané neprobudí a neberou slova Ježíšova vážně, že jsme solí země, když řekl: Vy jste sůl země. Jestliže sůl ztratí chuť, čím bude osolena? Nehodí se již k ničemu, než aby ji vyhodili a lidé po ní šlapali.

Ta slova jsou totiž i velmi varovná, tak jako jsou varovná slova Ježíše o tom, že těm lidem ( a neříká, že by křesťanů se to netýkalo) kteří byli lhostejní k utrpení druhých  „Potom řekne: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!‘“ (Matouš 25:41). Často se v církvích zdůrazňuje ta pravda, že jsme zachráněni od toho, že bychom po smrti šli do pekla vírou v Ježíše a že jen dobré skutky nás do nebe nedostanou, ale Bůh nám v bibli také říká, že víra bez skutků je mrtvá!

Chápu, že málokdo má tu odvahu a okolnosti aby šel se zbraní v ruce bojovat proti vraždícím, znásilňujícím, fašistickým ruským hordám na Ukrajinu. Sám nemám tolik odvahy, jako moje máma, která za války v koncentráku mnohokrát neskutečným způsobem riskovala svůj vlastní život před očima esesáků, jen aby pomohla tamním vězňům.

Ježíš nám ale přece říká co máme dělat:  bděte a modlete se! A to není, tak nebezpečné a náročné jako to co moje máma dělala v koncentráku a přesto to mnozí křesťané pro záchranu Ukrajiny nedělají. Dokonce i když už je člověk starý, nemohoucí nebo i nemocný, tak může svými modlitbami pomáhat druhým a nyní hlavně fašistickou okupantskou ruskou armádou sužovaným Ukrajincům a ovlivňovat děj kolem sebe - pokud je tedy skutečně věřící a nemá smůlu, že je v nějaké církvi, která už na Boží zázraky a moc modlitby nevěří a tuto víru prvních křesťanů v něm neubila.

Když jsme s hrstkou věřících kamarádů začali v Göteborgu chodit do míst kde se scházeli kriminálníci a prodávaly drogy, kam se ani policie moc neodvažovala, (jen zřídkakdy a to v po zuby ozbrojeném pětistupu) a kde jsme občas viděli, jak teče krev při rvačkách s noži, tak jsme ale měli tu výhodu, že jsme měli za zády skutečně věřící baptistickou církev s asi 500 členy. Krom toho, byla většina z nich v důchodu, takže měli spoustu času se za nás modlit abysme to nejen přežili, ale aby jsme těm kdo se tam chtěli dostat z alkoholismu a závislosti na drogách ukázali v modlitbách k Ježíšovi, že On žije, slyší modlitby má je rád a dělá zázraky (což se tam taky skoro po každé dělo). Poprvé, co jsme tam přišli, se sice tamní prostitutky agresivně vrhly na holky v naší skupině, ale po dvou minutách tam ty samý prostitutky klečely na cementu a brečely jak želvy, protože moc Ducha Svatého tam díky modlitbám byla hmatatelná a Bůh tam dělal zázraky. I mě tam Duch Svatý takhle ochránil. když jeden kriminálník prohlásil, že pokud nemám černý pás z karate, tak se odtamtud naživu nedostanu. Začal kolem mne kroužit připraven k úderu, ale pak prohlásil: "ne ty seš na mě moc silný"  což byla zjevná blbost, protože žádné karate jsem nedělal, on byl skoro o hlavu větší a asi o 30kg těžší než já, ale chápu  že ta moc Ducha Svatého tam byla, a Bůh je silnější.
Tuhle víru v moc modlitby by konečně křesťané v Čechách měli pochopit a už konečně začít praktikovat a nepřehlížet fašistické vraždění co Rusové páchají na Ukrajině. Chápu, že my jsme měli tu výhodu, že naši misionáři nás hodně povzbuzovali, když vyprávěli o zázračných uzdraveních co Ježíš dělá v Africe a kde se jim občas lidé během kázání vznášejí půl metru nad židlí i jiné příhody. Také jsme měli skvělého stařičkého pastora, co vždy když skončil kázání, tak neopomněl pozvat každého, kdo potřebuje uzdravení, aby šel dopředu, vkládal na ně ruce, modlil se a Ježíš lidi uzdravoval od rakovin a jiných nemocí. A bylo to díky modlitbám těchto lidí co jsme tam mezi kriminálníky viděli tolik zázraků, že oni sami žasli a obraceli se na víru v Ježíše.
Pokud máte smůlu, že ve vašem okolí jsou jen impotentní církve, kde se lidé pravidelně, při každé bohoslužbě nemodlí a tak tam žádné zázraky Bůh nedělá, tak se zkuste spojit alespoň přes internet se skutečně věřícími křesťany a modlit se přes internet, nebo se s pár kamarády  domluvit a scházet u vás doma na modlitební, a modlit se aby vás Ježíš svým Duchem Svatým naplnil a používal si vaše modlitby. Když vytrváte, tak i vy sami  můžete vidět zázraky, co první křesťané zažívali v bibli ve skutcích apoštolů (a co jsme my viděli ). Katolický kněz Alvaro Grammatica (z Litic u Plzně) který je naplněn Boží mocí a Bůh skrze něj uzdravuje před lety  dělal i jakési dobré semináře o tom jak můžete být naplněni mocí Ducha Svatého (s manželkou jsme se jich zúčastnili) a možná je pořádá idnes.
Manželka slyšela kázání jakéhosi vlažného pastora nebo kazatele, který blábolil něco rozplizlého o tom, že jako křesťané, nepotřebujeme mít jasno na čí straně v té válce na Ukrajině stojíme, což ovšem mluví zřetelně o tom že tenhle člověk (nebo soudruh) už žádnou špetku slanosti v sobě nemá, nebo je to jeden z těch soudruhů kolaborantů, a vlastizrádců - komunistů, co schvalovali a ospravedlňovali okupaci naší země rusáky v 68 roce a nyní ospravedlňují agresi fašistického Putina na Ukrajinu. putinovými žvásty, že zachraňuje rusky mluvící Ukrajince, když v televizi mohou vidět jak Rusáci vraždí ženy a děti a ničí všechny civilní budovy i v rusky mluvícím Mariupolu. 
Když už jsme si jako lidstvo sebrali ten dar rozeznávat dobro a zlo, tak nám to ale dává zodpovědnost stát vždy na straně dobra a dostatečně slaně proti zlu, ten kdo je zbabělec a chce být vždy neutrální může dopadnout jako ti kdo se do království nebeského nedostanou ( Zjev. 21:8  Avšak zbabělci, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá.”)
Izjáš 5:20  Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!
ovšem roztomilá sametovost s jakou byli komunisté v Česku tolerováni ve vládě, zatímco fašisty kteří vyvraždili jen zlomek lidí co komunisti, byli pronásledováni tvrdě, to není řešení a Ježíš nám naznačuje že  možná ty vlažné pastory pro které láska k Bohu a boží bázeň není tak důležitá a co nějaké horlení pro boží bázeň - nenávidět zlo a milovat spravedlnost a pravdu považují za ne důležité, tak možná i  vyplivne ze svých úst.Zjev.3:16
př.8:13  Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou, proradná ústa

Moje odvážná máma nejenže v kpravidelněoncentráku riskovala svůj život, když kradla esesákům před nosem léky a jídlo které rozdávala vězňům, ale tak jako Čapkova matka vložila nakonec do rukou syna i pušku aby proti zlu bojoval, tak moje máma jediným slovem neprotestovala, a neřekla ani jedno káravé slovo svému šestnáctiletému synovi, když jsem v prvních dnech ruské okupace  naší země vyráběl po domácku patrony plněné silným elektronovým prachem do svého těžkého 9mm revolveru (který jsem získal ve škole výměnou za vzduchovku ) ani když za mnou přišel kluk od sousedů a daroval mi krabici mauserových patron do mé stařičké vojenské pušky a my se připravovali, že až nám to v rozhlase dovolí, tak půjdeme proti okupantským Rusákům bojovat.

Asi to bylo dané tím, že se máma v koncentráku setkala nejen s těmi německými fašisty ale i s tou  znásilňující sebrankou rudé armády. 
Říkala mi totiž, že Rusové byli horší než Němci (2 německé dozorce z koncentráku kde máma byla také po válce na soudu osvobodili, protože se za ně vězni přimlouvali ) . Říkala, že s Němci se často dalo domluvit, ale Rusové, že jsou suroví primitivové. Němci v autobusu opustili koncentrák dlouho před příjezdem Rusů a když potom přijeli Rusové, tak prý sebou odvlekli některé židovské vězně. Když jsem se jí později ptal co to bylo za vězně které Rusové odvlekli, tak už  ale o tom nechtěla mluvit. Také mi kladla na srdce, abych nevěřil komunistickým lžím, že Prahu osvobodila rudá armáda, protože to byli Vlasovci co ji osvobodili před nimi.
Proto je tak důležité abychom se za Ukrajinu modlili a modlili se proti těm fašistickým, násilnickým Rusům, kteří se od války nezměnili a tak jako byli ve skutečnosti fašisté,již tehdá,když s Hitlerem uzavřeli pakt a společně s ním pak napadli v roce 1939 Polsko kde popravili několik tisíc polských důstojníků, tak je ruská armáda fašistická i dnes, když na Ukrajině vraždí svázané civilisty, ženy a děti, znásilňují, rabují, bombardují nemocnice porodnice,, školy a srovnávají se zemí i téměř všechny civilní budovy v převážně rusky mluvících oblastech o kterých lhali, že je jdou zachraňovat.
Protože jak novodobý Hitler - Putin, tak jeho generálové otevřeně prohlásili, že jejich cílem není jen Ukrajina ale i všechna území která dříve Rusové uchvátili - inkluzive naší země a chtějí okupovat znovu i nás,   Takže na Ukrajině bojují Ukrajinci i za nás a je třeba jim co nejefektivnějšími zbraněmi pomáhat a také se za ně neustále modlit.  
Tak jako Hitlera nějaké ústupky ve formě mnichovské dohody neuspokojily, tak toho nového ruského hitlera nějaké zbabělé ústupky co kolaborantské tendence Orbána či SPD a Okamury o nedodávání zbraní Ukrajině také nezastaví. 
Češi by si ale měli dobře zapamatovat kteří lidé a které strany se chovaly kolaborantsky a vlastizrádně když svými výroky a snahami chtěli omezit obranu Ukrajiny před fašistickým Ruskem a nikdy je už nevolit.

Především se máme modlit proti těm démonům kteří Rusy vedou k agresi a prosit Boha aby je zastavil a aby vedl ruský vojáky k pokání, tak aby už proti Ukrajincům neválčili, ale aby jim odevzdali své zbraně a nechali se zajmout, nebo utekli. Pokud pokání nebudou chtít dělat tak ať je ochromí nebo oslepí jako to udělal v skutcích 13:11 s Elymasem a modlit se za ochranu Ukrajinců.

Je také potřeba se modlit za Ukrajinu a proti Ruským agresorům každý den a často, protože tak nás to v bibli Ježíš učí se modlit, (aby Bůh zjednal spravedlnost ) v příkladu o vdově která stále chodila za soudcem aby jí zjednal spravedlnost a nevzdávala se dokud to neudělal.

Některé církve ale učily nesmysly o tom, že stačí se jen jednou pomodlit např. za nemocného a to stačí. Je sice pravda, že když jsme se s Harvest International modlili v Popradě za slepé oči, tak je Ježíš uzdravil téměř okamžitě, ale když za mnou v Thajsku přišla s prosbou o modlitbu žena která byla na jedno oko naprosto slepá a na to druhé ztrácela zrak, tak po první modlitbě jen začala vidět barvy na to slepé oko a až teprve po druhé a třetí modlitbě začala rozeznávat i detajly. Ježíš sám se modlil i vícekrát, když se modlil za slepého člověka tak ten mu řekl: 
  • „Vidím lidi, vypadají jako stromy, a chodí.“ Potom mu znovu položil ruce na oči; slepý prohlédl, byl uzdraven a viděl všecko zcela zřetelně.
  • Proto je třeba abychom se stále a pravidelně za Ukrajince a proti ruským fašistům nadále modlili a nebyli slepí k surovému vraždění civilistů a ničení civilních budov na Ukrajině, která statečně bojuje proti arogantním agresorům i za nás a naší svobodu..
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 14. duben 2022 @ 09:35:12 CEST (2512 čtenářů)
Více... | 368 komentáře | Aktuality | Skóre: 0
Stránka vygenerována za: 0.52 sekundy