Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jonáš.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 11, článků celkem: 16224, komentáře < 7 dní: 494, komentářů celkem: 399100, adminů: 60, uživatelů: 5084  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 32 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

gregorios777
Willy
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
109586481
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Jaký je smysl života?
Vloženo Neděle, 06. září 2009 @ 13:05:55 CEST Vložil: Olda

Zamyšlení poslal Karels

Jedna z nejzákladnějších otázek, kterou si lidstvo klade od pradávna, je - jaký je smysl lidské existence. Myslím si, že dříve nebo později si podobnou otázku položí každý z nás. Pro jednoho smyslem jeho života může být, že dosáhne dobrého pracovního postavení, pro druhého je to zajištění rodiny. Další vidí smysl života v cestování, návštěvě cizích zemí. Pro jiného může být smyslem života dobře se pobavit, užít si. Jak chápe tuto problematiku náboženství? Jak se k problému staví Svaté texty Bible? Myslím si osobně, že je jeden základní text, který zodpovídá tuto podstatnou otázku: „A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista.“ (Bible, evangelium podle Jana 17:3)Biblický text je modlitbou Pána Ježíše Krista před jeho ukřižováním. Zmíněný text je část modlitby, slov k Bohu Otci. Vysvětlit by se tento textík dal i takto: „Smysl života lidí spočívá v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista.“ Takže smysl života, jak jsem ho pochopil, je zodpovědět sám sobě otázku, které je stejně tak stará jako je hledání smyslu života a určitě s ní rovněž souvisí: rozhodnout, zda Bůh je, existuje, nebo nikoliv; zda biblické texty jsou sbírkou jakýchsi bájí, nebo jsou Slovem živého Boha, toto rozhodnutí má být životní náplní každého člověka.

Přestože se z řeckého ani latinského textu této pasáže nedá vyčíst dokonavost či nedokonavost slovesa „poznat“ [1], domnívám se, že pro ty, kteří Boha osobně nepoznali, kteří s ním nemají osobní vztah, je smyslem života rozhodnout, zda Bůh je nebo není. A pro ty z nás, kteří máme s Pánem Bohem osobní vztah, je smyslem života, křesťanského života poznávat Jej a Jeho vůli na každý den.

V našem uvažovaném textu: „A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista.“ (Bible, evangelium podle Jana 17:3) je užito slovesa poznat, které má charakter osobní zkušenosti. [2] Smyslem života tak nebude nějaké shromažďování teoretických znalosti, ale vyzískání naprosto konkrétní osobní zkušenosti.

Víte, vážení čtenáři, když jsem svědčil o křesťanské víře mému bratrovi, tak mi tvrdil, že moje modlitba je autosugesce. Prostě to, o čem jsem přesvědčený a co bych chtěl ve svém životě změnit, tak jenom nahlas recituju. V této argumentaci se můj bratr mýlí. Můžeme si vypomoct hebrejštinou. Pro modlitbu [3] a pro setkání je užito stejné hebrejské slovo. Dá se tedy vyvodit, že modlitba je prostorem setkání s tím, ke komu se obracíte.

Pokud se modlím, pokud nahlas vyjadřuju své myšlenky, svá přání, potom tak činím k Tomu, o kom naprosto jasně vím, že mě slyší a vyslyší. Apoštol Pavel napsal: „Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.“ (Bible, list Židům 11:6) V každý čas, kdy se modlím, vím, že mi je Pán Bůh ochotný naslouchat a také má slova vyslyšet.

Snad dalším nejpodstatnějším veršem Svatých textů Bible je: „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen." (Bible, list Římanům 10:9) v textu se hovoří o vyznání Ježíše jako Pána. „Ježíš jako Pán“ neznamená pouze Ježíše coby autoritu, coby Pána, nebo dokonce pokud bychom chtěli uvažovat o Ježíši jako o nějakém pánovi, třebas ve smyslu pana Nováka. V tomto smyslu bychom zmíněný biblický text neměli chápat.

„Ježíš jako Pán“, znamená „Ježíš jako Bůh“, protože ono slovo Pán v hebrejštině [4], znamenalo Hospodina Boha. Pokud tedy chceme vyznat Ježíše jako Pána, potom to znamená, že se k němu, k Ježíši, můžeme svobodně modlit, můžeme Jej prosit za odpuštění hříchů a předložit mu problémy svého života a On, tedy Ježíš, je schopný naše modlitby vyslyšet. V souladu s mým poznáním biblických textů jsou jediné správné modlitby k Bohu Otci ve jménu Ježíše Krista, nebo k samotnému Ježíši Kristu. Modlitby k Duchu svatému, k Marii a k všemožným Svatým, andělům o tom jsem se ve Svatých textech Bible nikde nedočetl. Jsou součástí tradice, kterou já jako protestant naprosto odmítám.

Poznámky:


1. V Janově evangeliu je to konjunktiv slovesa γιγνωσκω, Nevyčtu dokonavost, nebo nedokonavost tohoto tvaru. 2. Řecky γιγνωσκω – ve verši Jan 17:3 a Genesis 4:1. V Genesis 4:1 jde o poznání Evy, což znamená, že Adam měl sexuální zkušenost, osobní zkušenost, jedinečnou zkušenost v poznání Evy. Poznání γιγνωσκω má proto charakter, význam, sémantickou hodnotu naprosto osobní zkušenosti.

3. קרא má význam jak vzývat, tak i setkat se.

4. Na místě čtyřpísmenného Božího jména tj. tetragramu יהוה , se čte jiné Boží jméno אדני [Adónaj], což znamená Pán, nebo jej naše překlady překládají jako Hospodin. Pán אדני = Bůh.

"Jaký je smysl života?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 126 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 06. září 2009 @ 14:22:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Karels
Modlitby k Duchu svatému, k Marii a k všemožným Svatým, andělům o tom jsem se ve Svatých textech Bible nikde nedočetl. Jsou součástí tradice, kterou já jako protestant naprosto odmítám.

Bránu poznání v  tomto směru pootevřou deuterokanonické knihy.Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Neděle, 06. září 2009 @ 16:52:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dt knihy jsem sice už četl, ale je to dost dávno. Snad mi tedy poradíš ty - kde se v nich píše o Božím schválení modliteb ke svatým (rozuměj lidem, kteří již překročili práh fyzické smrti)? Je tam minimálně jedna pasáž o modlitbě (obětování) za padlé vojáky, kteří ale zemřeli jako modloslužebníci. A kde se tam píše o Božím schválení modliteb k andělům? Netvrdím, že to tam není, ale nevím kde.


]


Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 06. září 2009 @ 18:01:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ssns
Tu je modlitba za zemřelé:
2. Makabejská 12, 38  - 44
 • 38Potom vedl Juda své vojsko do města Adulámu. Protože nastával sedmý den, očistili se podle zvyku a slavili sobotu.
 • 39Následujícího dne – byl už totiž nejvyšší čas – šli Judovi lidé posbírat těla padlých, aby je za účasti příbuzných uložili v hrobech otců.
 • 40U každého z padlých našli pod šatem amulety bůžků z Jabny, které Zákon židům zakazuje. Všem bylo zřejmé, že to byla příčina, proč padli.
 • 41Všichni dobrořečili Hospodinu, který spravedlivě soudí a zjevuje skryté věci.
 • 42Ale potom prosili a modlili se, aby jim byl ten přestupek plně odpuštěn. Šlechetný Juda domlouval lidu, aby se chránili hříchů, když na vlastní oči viděli, co se stalo, a jak hřích byl příčinou toho, že někteří padli.
 • 43Nato uspořádal ve vojsku sbírku a poslal do Jeruzaléma dva tisíce drachem, aby byly přineseny oběti za padlé. Bylo to krásné a šlechetné jednání, vždyť Juda přitom myslil na vzkříšení.
 • 44Kdyby nebyl přesvědčen, že padlí vstanou, bylo by zbytečné a marné modlit se za mrtvé.

Tu je přímluvná modlitba archanděla Rafaela:

Tobijáš 12, 12 - 15

Hle, kdykoliv ses modlil ty Tobite, i Sára,  já jsem vznesl připomínku vaší modlitby před Hospodinovu slávu. A když jsi pohřbíval mrtvé, právě tak. Když jsi neváhal vstát  a opustit svou hostinu A šel jsi pochovat mrtvého, byl jsem poslán k tobě, aby těch tě vyzkoušel. Bůh mě rovněž poslal, abych tě vyléčil, i Sáru tvou snachu. Já jsem Réfael, jeden ze sedmi andělů, kteří jsou připraveni, aby vcházeli před Hospodinovu slávu.


Lukáš 16, 24

Tu zvolal: Otče Abraháme, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni.

Nebe není uzavřeno, můžeme tam s těmi, kteří tam již jsou komunikovat a prosit o přímluvu.]


Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Neděle, 06. září 2009 @ 18:24:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaelo, to je ta pasáž, na kterou jsem upozorňoval. Je to modlitba ZA zemřelé a ne K zemřelým. Navíc z toho není nikde patrné, jestli se Juda ve své šlechetnosti nepletl a jestli ta modlitba vůbec k něčemu byla. Já nevím, ale podobný problém jsem už měl s Okem. Je přece rozdíl v tom, jestli se budu ZA někoho nebo K někomu. A totéž platí u toho anděla. Kde se tam píše, že máme toho anděla v modlitbě žádat, aby se za nás přimlouval? A Lukáš 16,24 je rozhovor mezi dvěma mrtvými, kteří se navzájem vidí. A navíc to, že je napsáno, že někdo něco dělal (a tohle je ještě ke všemu podobenství), neznamená, že to máme dělat taky, pokud to není přímo Bohem schváleno či nařízeno.

Takže ještě jednou - kde nás Písmo vyzývá, abychom se modlili K někomu jinému než Bohu a Kristu?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Neděle, 06. září 2009 @ 18:58:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ssns
Já v tom vidím cestu, že se mám jako Juda Makabejský modlit za zemřelé a že mám archanděla Rafaela prosit o přímluvu u Hospodina. Tak mohu všechny anděly prosit o přímluvu u Hospodina. Když se modlím, mohu prosit anděly, aby mou modlitbu nesli před Hospodina a nemusím. Jsem svobodna. Jak to cítím, tak to udělám, ale mám anděla strážného a ten je určen k mé službě, jak je v NZ psáno, no tak mu to připomínám. Když komunikuješ s andělem, tak mu to prostě řekneš ne?

Podívej se na to z mé strany.
Komunikuju sama s Hospodinem. V ale Bibli, jak se mu klanějí andělé. Je to bezvadné, klanět se Hospodinu s anděly.

No a Abrahám je v nebi, a těch Lazarů, je tam více, proč bys je neprosil o přímluvu.

Myslím si, že modlitba se nedá nějak předepsat, že jednomu vyhovuje to, a druhému  něco jiného, ale já přímluvným modlitbám věřím.
Kdybych ničemu nevěřila, a říkala bych si, to je podobenství, mohla bych Bibli hodit do koše.

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Fera v Neděle, 06. září 2009 @ 19:44:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaelo, jak by ti bylo, kdybys byla Stvořitel, stvořila si lidi, aby ti za to vzdávali čest a děkovali ti, a oni se pak modlili k nějakým mrtvým,andělům,modlám,atd, a na tebe by té slávy moc nezbylo! Zkus přemýšlet, co by jsi s nima udělala.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pondělí, 07. září 2009 @ 15:24:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Fera
Však komunikuješ s Hospodinem- zeptej se ho. Beztak ti řekne - čti deuterokanonické knihy Fero.:o))

Ale teď co si myslím : je to správné. Tak se lidé modlívali, tak je to správné.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 06. září 2009 @ 22:02:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Kde se tam píše, že máme toho anděla v modlitbě žádat, aby se za nás přimlouval?"...

V tomto vidím jádro problému. Křesťanství přece zdaleka není jen o tom, co je někde výslovně napsáno, je především o vztahu k Bohu a k bližním. Ke všem našim bližním, ať už jsou na tomto světě, nebo v nebi, před Boží tváří. Je to také následování praxe (způsobu života) prvotní církve. Ne všechno se nedá historicky doložit - např. to, že první křesťané se scházeli k bohoslužbám na hrobech mučedníků.

Vzájemě si pomáhat - to je znakem křesťanů - tak se projevuje Boží láska v nás.

Nelze dávat na stejnou rovinu modlitbu k Bohu a modlitbu k andělům a svatým. I když to nazýváme stejně (pro způsob, jakým to konáme), jsou to dvě naprosto rozdílné věci.

Svaté ctíme, ale jen Bohu se klaníme.  I v modlitbě.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Neděle, 06. září 2009 @ 22:10:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, Jaela tvrdila, že se to v Bibli píše, v Dt knihách. Tak jsem se ptal kde, protože jsem je četl už dávno a mohlo mi to uniknout. Rozumíme si? To, že něco není v Písmu, neznamená, že je to špatně. Ještě tu máme tradici. Ale tvrdit, že něco v Písmu je (konkrétně modlitby, chceš-li žádosti k zemřelým lidem a andělům) a pak to nenajít není to pravé ořechové, že? Pokud by Jaela odpověděla v tom smyslu, že už v prvních staletích ..., pak bych nechtěl, aby to našla v Písmu. Ale podívej se na ten její příspěvek:

Karels
Modlitby k Duchu svatému, k Marii a k všemožným Svatým, andělům o tom jsem se ve Svatých textech Bible nikde nedočetl. Jsou součástí tradice, kterou já jako protestant naprosto odmítám.

Bránu poznání v  tomto směru pootevřou deuterokanonické knihy.

A tak jsem se prostě zeptal, kde to tam je. Karels tvrdil, že je to součást tradice, což tvrdím i já. Jenže Jaela to prohlásila za součást Písma, byť si myslím, že pro protestanta Karelse by něco z Dt knih stejně nemělo váhu.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 06. září 2009 @ 22:14:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
O kousek výš je Jaela cituje.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Pondělí, 07. září 2009 @ 10:54:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Necituje. Přečti si to pořádně - ti lidé se modlili K BOHU, ABY ODPUSTIL HŘÍCHY MRTVÝCH a nemodlili se k mrtvým, aby se za živé u Boha přimlouvali.

A ta zmínka v Tobijášovi není o tom, že někdo ŽÁDAL anděla, aby se přimlouval.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 07. září 2009 @ 14:02:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Věnuj pozornost tomuhle:

.."Hle, kdykoliv ses modlil ty Tobite, i Sára,  já jsem vznesl připomínku vaší modlitby před Hospodinovu slávu.,....Já jsem Réfael, jeden ze sedmi andělů, kteří jsou připraveni, aby vcházeli před Hospodinovu slávu."...

Proč Rafael vznášel připomínku Tobiášovy modlitby? Cožpak se Tobiáš nemodlil přímo k Hospodinu? Nezavání ti to přímluvcem ani trochu?
Máš pravdu, že Tobiáš nežádal anděla, aby se přimlouval. Vždyť o jeho existenci neměl do té doby ani ponětí.

My jsme teď ale v jiné situaci. Naše poznání věcí duchovních pokročilo. My už víme, že jsou andělé, kterí naše modlitby podporují. Může být tedy pro nás jednání Tobiáše v nevědomosti příkladem k následování? Je snad křesťanství zakonzervováno v pravěku? K čemu potom vlastně poslal Pán Ježíš Utěšitele církvi?

Kde je napsáno,že je třeba brát v potaz jen to, co je explicitně napsáno? A co smysl věcí, který vyplývá z napsaného?

Poslal jsem na toto téma článek.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Pondělí, 07. září 2009 @ 15:22:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, oko, máme tu dvě odlišné věci.

1. V modlitbě adresovaná žádost již zemřelému člověku, aby se za nás u Boha přimlouval, aby nám pomohl.
2. Modlitba k andělovi, aby se za nás přimlouval.

Ta tvoje pasáž říká tolik, že se ti dva modlili k Bohu a anděl se o své vůli nějak angažoval. Ale nikde tam není řečeno, že máme o něco takového žádat. A v případě zesnulých tam dokonce není ani čárka o tom, že by se přimlouvali. Už jsem to tu psal, ale ti zesnulí zemřeli jako modloslužebníci, ve stavu duchovního smilstva. Takže oni ani nemohou mít nic společného se svatými, kteří se přimlouvají, a dokonce ani s očistcem tak, jak ho definujete. Nemůžeme samozřejmě tvrdit, že aspoň někteří z nich třeba v poslední minutě svého života nelitovali svého těžkého hříchu, ale Písmo jasně říká, že smrt je stihla jako trest za jejich modloslužbu. Vy píšete v katechismu:

Abychom pochopili tuto nauku a tuto církevní praxi, je třeba si uvědomit, že hřích má dvojí následek. Těžký hřích nás zbavuje společenství s Bohem, a tím nás činí neschopnými dosáhnout věčného života; být zbaven věčného života se nazývá „věčný trest“ za hřích. Na druhé straně každý hřích, i všední, vyvolává zhoubné lpění na tvorech, které musí být očištěno, buď zde na zemi, nebo po smrti, ve stavu, jenž se nazývá očistec. Toto očišťování zbavuje toho, co se nazývá „časný trest“ za hřích. Tyto dva tresty nelze pojímat jako nějaký druh pomsty, kterou Bůh postihuje hříšníka zvenčí, nýbrž jako důsledky vyplývající ze samé podstaty hříchu. Obrácení, jež pochází z vroucí lásky, může dosáhnout naprostého očištění hříšníka, takže už nezůstává žádný trest. (1472)

Chceš mi snad namluvit, že modlářství (duchovní smilstvo) není těžký hřích? Vy katolíci tu opakovaně zdůrazňujete, že očistec neslouží k odpuštění hříchů ale jako místo časných trestů za hříchy. Katechismus opět uvádí:

Ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale očištěni, i když jsou si jisti svou věčnou spásou, jsou po smrti podrobeni očišťování, aby dosáhli svatosti nutné ke vstupu do nebeské radosti. (1030)

Takže ta pasáž z Makabejských nemá nic společného ani s tím očistcem, protože duchovní smilník neumírá v Boží milosti a přátelství. Na druhou stranu chápu, že taková oběť byla projevem šlechetnosti a v katolickém pojetí spásy snad mohla pomoci těm, kteří svého modlářství litovali. Jenže to jsou všechno naše spekulace a hlavně z Písma nevíme, jak se k té oběti postavil Bůh. Ne vše, co děláme ze šlechetných pohnutek, dojde u Boha vyslyšení. Proč tedy rovnou neřeknete, že peklo je prázdné, respektive je jen přechodným "domovem" všech?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 07. září 2009 @ 20:53:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že většinu věcí vysvětluji v komentáři níže.

..."Vy katolíci tu opakovaně zdůrazňujete, že očistec neslouží k odpuštění hříchů ale jako místo časných trestů za hříchy."...

Očistec neslouží k odpuštění hříchů těžkých. Člověk, který zemře v těžkém hříchu a který nelitoval ani v okamžiku smrti, si tímto zvolil věčné zavržení. S tím nic nenaděláme.

Člověk, který zemře v hříších lehkých a tak náhle, že nestačil litovat, se očišťuje jak z těchto hříchů, tak i z následků za ně.
Pán Ježíš se zmiňuje o možnosti odpuštění hříchů i po smrti.

(Mt 12,32)
Kdokoli by řekl slovo proti Synu člověka, bude mu to odpuštěno, ale kdokoli by mluvil proti Duchu Svatému, nebude mu odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím.

Kdo před smrtí činil pokání a měl hříchy odpuštěny, se očišťuje jen z jejich následků. Do nebe nic nečistého nevejde, žádný člověk zatížený hříchem, ani jeho následky.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Fera v Neděle, 06. září 2009 @ 22:39:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 tak se projevuje Boží láska v nás.  oko, boží láska byla zjevena na kříži, a nikde jinde. Svého cíle dojde až ve spasení hříšníka. Jak ji projevuješ třeba ty?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 07. září 2009 @ 21:06:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." oko, boží láska byla zjevena na kříži, a nikde jinde."...

Fero
Boží láska se zjevuje neustále a všude. Kdyby jí nebylo, tak tu nejsme ani my. To si uvědom!

(Ř 5,5)
A naděje nezahanbuje; neboť v našich srdcích je rozlita Boží láska skrze Ducha Svatého, který nám byl dán.

(1. J 2,5)
Kdokoli však zachovává jeho slovo, v tom Boží láska opravdu došla k dokonalosti. Podle toho víme, že jsme v něm.

(Ju 1,21)
a zachovávejte se v Boží lásce, zatímco očekáváte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Pondělí, 07. září 2009 @ 20:49:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Svaté ctíme, ale jen Bohu se klaníme.  I v modlitbě."

Výňatek z katolického (nebiblického) evangelia:

"Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi, aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce, Marii a svaté. Kdo nemá v úctě Marii a svaté, nemá v úctě ani Syna ani Otce, který ho poslal." Katolický Jan 5,23 ]


Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 06. září 2009 @ 22:37:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj.

  Tohle vidím hodně podobně.

  V písmu jsou často popsány různé praktiky. Někde je zjevné, že je to hřích (třeba když David poslal do první řady manžela své milenky), někde je zjevné, že to bylo dobře a správně (třeba když Ježíš uzdravoval nemocné) a jinde je tam nějaká praktika popsaná, nikde jinde se už pak neobjevuje a vlastně vůbec není jasné, jestli to tak bylo správně, nebo se ti lidé spletli (třeba když apoštolové losovali dalšího apoštola, když měli v té době úplně jiný příkaz).

  Modlitba k zemřelým se v písmu neobjevuje vůbec. Navíc jsem tu upozorňoval, že apoštolové i lidé v prvních církvích ještě věřili ve vzkříšení, které přijde v Pánův den (jedni budou vzkříšeni k životu, jiní pak k soudu). T.j. v počátku křesťanství ještě nebyla představa o tom, že by byli zemřelí v nebi (nebo někde na půli cesty). Zajímalo mne, kdy tahle představa vznikla a kdo jí vymyslel, zatím na to nebyl schopen nikdo odpovědět a sám to taky nevím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Pondělí, 07. září 2009 @ 10:59:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No to jsem fakt rád, že nejsem sám, kdo tam vidí modlitbu za zemřelé a ne modlitbu k zemřelým. Jinak ale stejně nechápu, jak zrovna tu pasáž z Makabejských můžou katolíci používat pro podporu nauky o čoistci. Od kdy jsou v očistci odpouštěny těžké hříchy?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 07. září 2009 @ 11:11:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Čoistec? To je nějaká speciální varianta očistce pro ty, co neprojdou obchodní inspekcí? ;-)

  Taky mi přijde divné chytat se toho, když se někdo modlí za mrtvé, kteří spoléhali na démony a amulety (což je v bibli jedním z nejtěžších hříchů - duchovní smilstvo).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Pondělí, 07. září 2009 @ 15:25:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:-)) Jo jo, čoistec je opravdu speciální sekce očistce, kde se očisťují ti, kteří nalezli spásy skrze duchovní smilstvo a modloslužbu jako ti vojáci.:-)

Pokud už chceš očistec mermomocí vydávat za biblickou nauku, musíš se chytat i stébla. A pokud to KC fakt chápe jako schválení modliteb k zemřelým lidem, pak bychom se asi neměli modlit za duše v očistci, ale k duším v očistci:-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: aviaf v Pondělí, 07. září 2009 @ 21:41:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ucl.ac.uk/ssees/people/economics-and-business-staff-folder/tomas-cvrcek
V ocistci nemaji byt odpousteny hrichy, tam se jenom dovykonavaji tresty ci jak to je. Kdysi jsem se na to trochu dival, tak snad ti ten clanek k necemu bude. A.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Úterý, 08. září 2009 @ 15:46:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrý článek. Ale je to přesně ten důvod, proč nechápu spojitost mezi Judovou modlitbou a očistcem. On se modlil a obětoval, aby padlým vojákům byla posmrtně odpuštěna modloslužba. To už mi to spíš zavání univerzalismem:-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 07. září 2009 @ 14:40:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Navíc jsem tu upozorňoval, že apoštolové i lidé v prvních církvích ještě věřili ve vzkříšení, které přijde v Pánův den (jedni budou vzkříšeni k životu, jiní pak k soudu). T.j. v počátku křesťanství ještě nebyla představa o tom, že by byli zemřelí v nebi (nebo někde na půli cesty). Zajímalo mne, kdy tahle představa vznikla a kdo jí vymyslel"...

Toníku
Když tě upozorním, že špatně znáš Písmo, tak se naštveš.

Tak za prvé:
Tu představu si pořád chybně vysvětluješ. Stále znovu vyhlašuješ, že nebudeš souzen. Ubezpečuji tě, že budeš také souzen - tak jako každý jiný.

Protože každý stane před soudnou stolicí Krista (Ř 14,10; 2. Kor 5,10). To je víra prvotní apoštolské církve, jakož i víra naše.

Za druhé: Už na počátku křesťanství Štěpán svědčí, že vidí Syna člověka po Boží pravici (Sk 7,56) a Pavel píše, že ziskem je pro něho smrt a být s Kristem, ale pro bratry je prospěšnější, aby ještě žil.

(Fil 1,21-24)
Neboť žít - to je pro mne Kristus, a umřít - to je zisk.
Jestliže však pro mne život v těle znamená plodnou práci, pak nevím, co si vybrat,
neboť mě přitahuje obojí. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je zdaleka nejlepší;
ale zůstat v tomto těle je potřebnější kvůli vám.


(Ef 2,5-6)
obživil spolu s Kristem i nás, mrtvé v proviněních - jste spaseni milostí -
a spolu s ním vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši,

Že lidé přijdou po smrti do nebe věřila tedy už prvotní církev. Pavel se těší na smrt, že bude s Kristem. Představy kohokoliv s tím nemají co dělat. Je to skutečně zajímavý fenomén, že věci, které se ti nehodí, v Písmu prostě nevidíš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: aviaf v Pondělí, 07. září 2009 @ 21:45:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ucl.ac.uk/ssees/people/economics-and-business-staff-folder/tomas-cvrcek
Že lidé přijdou po smrti do nebe věřila tedy už prvotní církev. Pavel se těší na smrt, že bude s Kristem.

ja myslim, ze takhle jednoduchy to neni. U Pavla pravdepodobne doslo v tyhle veci k vyvoji, protoze jeste v 1Tes 5 pise o tom, ze az zazni ta polnice, tak zivy to vodnese na voblacku a mrtvi budou vzkriseni z hrobu, kde momentalne "spej". Uprimne receno, pokud nekdo jde po smrti do nebe, tak mi neni jasny, v cem by byl smysl toho vzkriseni (ktery je dokonce v kredu, narozdil od toho nebe).

Aviaf


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 08. září 2009 @ 08:15:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aviaf
Nebe je stav společenství s Bohem, stav věčného štěstí, věčné blaženosti. Vidím,že spousta lidí vůbec nezná Pavlovy důvody, proč napsal 1Tes 5.
Přitom jsou historicky známé a nejedná se o žádný Pavlův "vývoj".
U některých křesťanů se objevily názory, že příchod Páně je tak blízko, že ho očekávali každý den. Oddávali se nečinnosti, ať již z lenosti, nebo z mylné představy, že to už nestojí za to. Domnívali se také, že ti, kteří do příchodu Krista zemřou, budou v něčem kráceni, že budou až za těmi, kterých příchod Krista zastihne naživu. Oddávali se nemírnému smutku při smrti svých blízkých a báli se, že se sami nedožijí Kristova příchodu a utrpí tak v blaženosti nějakou újmu.

Pavel tyto představy vyvrací a uvádí na pravou míru.


]


Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne v Neděle, 06. září 2009 @ 21:12:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
    Sice mi do toho nic není, (jako do spousty věci zde, že? :-)), ale opět mi to nedá.
    Já bych řekl, proti gustu, žádný dišputát. Ale přijde mi podivné jít k poslíčkům, když můžu jít přímo k cíli určení. Podobně mi přijde podivné myslet si, že když já neuprosím Boha, možná jej uprosí někdo větší. Prostě, přijde mi to jako nedůvěra Bohu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 06. září 2009 @ 22:10:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Všechno je naprosto jinak.
Bůh přece ví, co potřebujeme, tak proč mu o to ještě říkat? A přesto je správné Boha prosit a chválit. Zrovna tak je správné se přimlouvat (prosit) za bližní. Je to způsob vyjádření lásky, který se líbí Bohu, protože On je Láska. Svatí se přimlouvají právě proto, že mají Jeho Lásku. Není prostou slušností jim za to být vděční, mít také k nim vztah lásky? Od kdy láska k Bohu konkuruje lásce mezi lidmi? Mají snad žárlit manželé ve své vzájemné lásce na Boha?
Vždyť je to přesně naopak. Čím blíže jsem k Bohu, tím mám více lásky pro své bližní.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne v Pondělí, 07. září 2009 @ 15:25:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
     Já reagoval na toto, co napsala Jaela: "Nebe není uzavřeno, můžeme tam s těmi, kteří tam již jsou komunikovat a prosit o přímluvu."
     Pokud ty se chceš modlit za druhé, případně očekáváš, že jiní, včetně mrtvých, se budou modlit za tebe, tvoje věc. Nějak mi to nejde do kebule. Vím, že Boha neuprosím, že On si stejně uděla co chce, proč k tomu svému prošení ještě přidávat mrtvé? Ve svem článku "Dilema prosebné modlitby" jsem nad uprošováním Boha uvažoval. Vychází mi jen jediné, modlitba má význam jen pro toho, kdo se modli. Modlící si srovnává myšlenky, mysli na druhé.... Z toho může vyjít jiný, třeba lepší vztah k ostatním, případně vnitřní rovnováha, díky které člověk může lépe reagovat ve svém životě. Potom ano, je v podstatě jedno ke komu se modlíš, jestli k Bohu, k mrtvým, nebo pokud máš dostatečnou víru, třeba k židli. Mi jen z logiky věci vycházi jediné, pokud mohu jít s modlitbou přímo k Bohu, proč jít k někomu jinému, když Jej stejně ani ty, ani horda mrtvých neuprosí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 07. září 2009 @ 20:38:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Síla opravdové modlitby je nesmírná -má vliv na celé stvoření. Samozřejmě jdeš s modlitbou k Bohu, ale ostatní se k ní přidávají. Svou přímluvou se s ní ztotožňují.

Chápeš jakou váhu dostane u Boha tvoje modlitba, když se za ni postaví kníže nebeského vojska archanděl Michael, nebo ji podpoří Ježíšova matka?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: bettymcdonald v Pondělí, 07. září 2009 @ 22:20:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko,

budeš se divit, ale mně fakt "stačí", když s mou prosbou jde k Otci přímo můj Pán Ježíš Kristus. Pak dostane - tvými slovy - moje modlitba neuvěřitelnou váhu! Kam se hrabe archanděl Michael nebo Panna Maria! I když je nesnižuju. Ale v Bibli čtu o Přímluvci Ježíši, tak Ho prosím o interveci u Tatínka. A věř mi, nebo ne, moje modlitby jsou vyslyšené. Někdy to vidím ihned, jindy po nějaké době, ale v okamžiku, kdy prosím, věřím, že jsem dostala a budu to mít -

Mk 11, 23.24

Amen, říkám vám, že kdokoli by řekl této hoře: 'Zvedni se a vrhni se do moře,' a nepochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, bude mít, cokoli řekl.
24 Proto vám říkám: Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali a budete to mít.

Připadá mi nedůstojné chodit za nebeským zástupem, aby ještě víc "tlačil" na Otce, jako by Ježíš "nestačil". Taky jsem to kdysi dělávala, ale jsem ráda, že jsem poznala Pravdu a že to dělat už nemusím.

Irena


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 08. září 2009 @ 09:05:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nijak nezpochybňuji, že se obracíš na Pána Ježíše. Dělám to taky.

Ale zamysli se nad poselstvím o Káni Galilejské. Pán Ježíš říká: "Co to děláš, matko, ještě nepřišla moje hodina!" Ale na její víru: "Udělejte všechno, co vám řekne", na její přímluvu tuto "hodinu" uspíší a učiní zázrak.


Nejde o žádné "tlačení" na Boha, ale o skutek lásky vyjádřený ve společenství svatých, který dokáže, že člověk dozraje spíš k tomu, aby mohl přijmout milost od Boha.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne v Úterý, 08. září 2009 @ 18:09:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
    Zřejmě máme různé představy o Bohu. Ten tvůj mi přijde jako by neuměl do pěti počítat. Cosi se rozhodne udělat, ale najednou se k Němu obrati archanděl Michael, několik mrtvých svatých, i živých, řeknou mu, Bože my tě prosíme, udělej toto a On upustí od svého úmyslu a splni úmysl dotyčných. Přijde mi jako kouzelný dědeček.
    Možná řekneš, že Bůh splni modlitby pokud jsou v souladu s Jeho vůli, potom je ovšem zbytečné Boha uprošovat (což je vlastně vnucování své vůle Bohu), ale stačí říct, Tvá vůle se staň.
    Ne takový Bůh se mi nelibí, je to slaboch jenž se nechá ovlivnit omezeným člověkem, případně o něco méně omezeným andělem. Jsem přesvědčen, že jestli je nějaký Bůh tak takový určitě ne. Jde o to, že Bůh snad ví co je v danou chvíli nejlepší, což člověk se svým omezeným rozumem dost těžko.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: bettymcdonald v Neděle, 06. září 2009 @ 23:07:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tentokrát s tebou, Karle, souhlasím. Navíc uvádět jako zdroj deuterokanonické knihy (v příspěvcích na jiném místě) je poněkud out, protože např. já je neuznávám (a zřejmě i ostatní nekatolíci). Co dělali Makabejští, je mi jaksi jedno:-) Ježíš navíc nikde v NS deutero knihy necituje - na rozdíl od Zákona a Proroků.

Irena


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Pondělí, 07. září 2009 @ 11:04:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jenže problém je, že ty Dt knihy vůbec nemluví o modlitbách k mrtvým a ta zmíněná pasáž nemá dokonce nic společného ani s očistcem. Podívej se třeba do katechismu a řekni mi, kde se tam píše, že v očistci se odpouštějí těžké hříchy. Vždyť ti vojáci byli modloslužebníci.

Jinak si ale myslím, že bychom Dt číst měli. Je to dobrý zdroj pro pochopení NZ - myslím zejména historické otázky+vývoj židovského myšlení. Stejně tak je ale dobré přečíst si třeba Flavia.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 07. září 2009 @ 14:08:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Závažnost hříchu posuzuje sám Kristus. Člověk není toho schopen. Ten samý čin může být u jednoho hříchem ke smrti a u druhého ne (Včetně modloslužebnictví). Hřích ke smrti musí být plně vědomý a dobrovolný.
Do lidského srdce vidí jedině Bůh.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Pondělí, 07. září 2009 @ 15:34:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ach jo, modlil se Juda k těm padlým vojákům, nebo se modlil za ně? Cožpak ten rozdíl nevidíš?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 07. září 2009 @ 20:02:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přece tady tvrdíš, že ti vojáci zemřeli v těžkém hříchu a tedy nemělo smyslu se za ně modlit. To by skutečně nemělo, s tím bych souhlasil. Ale zda skutečně zemřeli v těžkém hříchu, ví jen Bůh. Stav jejich srdce v okamžiku smrti my nedokážeme posoudit. Taky nám soudit nepřísluší.

V případě, že nezemřeli v těžkém hříchu, pak měly Judovy přímluvné modlitby smysl.

Zřejmě si dobře neuvědomuješ tři stavy Kristovy církve:

- církev putující - My živí křesťané na zemi.

- církev trpící - Zemřelí, kteří se před smrtí nestačili očistit od všedních hříchů (které samy nevedou ke smrti), a tak se očišťují, jako skrze oheň (1. Kor 3,15).

- církev oslavená - svatí v nebi u Krista.


Církev putující pomáhá modlitbami církvi trpící, církev oslavená pomáhá zase svými přímluvami církvi putující. Jako mezi sourozenci, kteří se milují a jeden pomáhá druhému podle svých možností.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Pondělí, 07. září 2009 @ 22:59:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já hlavně tvrdím, že tam není nic o modlitbě K zesnulým, což tvrdí Jaela, ale ZA zesnulé. A to jak a proč zemřeli tam máš přímo napsáno - byl to trest za hřích modlářství.

Následujícího dne - byl už totiž nejvyšší čas - šli Judovi lidé posbírat těla padlých, aby je za účasti příbuzných uložili v hrobech otců. U každého z padlých našli pod šatem amulety bůžků z Jabny, které Zákon židům zakazuje. Všem bylo zřejmé, že to byla příčina, proč padli. Všichni dobrořečili Hospodinu, který spravedlivě soudí a zjevuje skryté věci. Ale potom prosili a modlili se, aby jim byl ten přestupek plně odpuštěn. Šlechetný Juda domlouval lidu, aby se chránili hříchů, když na vlastní oči viděli, co se stalo, a jak hřích byl příčinou toho, že někteří padli.

Kde je tam o modlitbě či úctě k zemřelým? A proč ti vojáci padli?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 08. září 2009 @ 16:39:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Ale potom prosili a modlili se, aby jim byl ten přestupek plně odpuštěn"...

Kde je tam o modlitbě či úctě k zemřelým?
O modlitbě tam je, ale ne k mrtvým, ale za mrtvé. Každý člověk je hoden úcty, živý i zemřelý, protože byl stvořen k Božímu obrazu.

Úcta k těm, kteří jsou nepochybně u Boha je o to větší. Svými životy nám dávají příklad.

Vojáci v tomto případě padli pro svůj hřích, aby se zjevila Boží sláva a moc ostatním izraelcům a aby to tak stalo pro ně varováním.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 07. září 2009 @ 20:19:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lidé v církvi trpící nemohou nikomu pomáhat. K nim se nikdo nemodlí, ale modlí se za ně, aby ulevil a zkrátil jejich odloučení od Boha.

Juda se tedy nemodlil k nim (nevím, jak jsi na takovou fikci vůbec přišel), ale modlil se za ně.

Ovšem, když takovému člověku pomůžeš z očistce, můžeš si být jist, že až bude patřit na Boží tvář, tak ti to odplatí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 07. září 2009 @ 21:26:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Tady ovšem oko nastávají dvě podstatné otázky:

  1. Jak víš kdo je v církvi trpící a kdo v církvi oslavené? Jak se to pozná, že člověk už přešel z té trpící do oslavené a je možné se k němu modlit?

  2. Když se církev putující modlí za někoho v církvi trpící, jak vlastně ví, že je v církvi trpící?

  Pokud to nevíš, tak se klidně můžeš plést - modlit se k někomu, kdo je v očistci a dávat na mše za někoho, kdo už je dávno v nebi, ne?

  Jak třeba víš, kde je tvůj táta? (omlouvám se za takové hodně blízké přirovnání)
  Dáváš na něj ještě na mše, nebo se už k němu modlíš, protože je v nebi a může se za tebe přimluvit? A pokud jedno, nebo druhé, jak jsi na to přišel, jak jsi zjistil, že je tam nebo tam?

  Chápu, že když je někdo svatořečen, je pro tebe jasné, že je v nebi. Já se ptám na celý ten zbytek případů církve trpící a oslavené. Co třeba Jan Pavel II - spousty lidí se už k němu modlí. Co když je pořád ještě v očistci? Má jeho přímluva nějaký smysl? Může tě v očistci slyšet, když se k němu modlíš?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: bettymcdonald v Pondělí, 07. září 2009 @ 22:04:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tak to mě taky zajímá, co na to Oko:-))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Pondělí, 07. září 2009 @ 22:54:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinče, myslím, že rozpoznávacím znamením je proces kanonizace. Jestli se nepletu, je za důkaz toho "přechodu" považováno to, že na přímluvu dotyčného byl vykonán nějaký zázrak. Myslím, že ty zázraky jsou vyžadovány už i u beatifikace, ale to nevím jistě. Ale ber to jako názor někoho, kdo zkoumá katolicismus zvenku. Ale docela by mě zajímalo, proč mají katolíci ty dva stupně - blahoslavený a svatý.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 08. září 2009 @ 08:10:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj.

  Vím o těch procesech a rozumím jim.

  Jenže ŘK se modlí i k lidem a za lidi, kteří nebyli svatořečeni. To je logické - než se stane nějaký zázrak na pímluvu někoho aby byl svatořečen, musí se k němu někdo nejdřív modlit.

  Mě by spíš zajímalo, jak to je s nesvatořečenými - jak vědět, jestli jsou v pekle, očistci nebo nebi a jak takový ŘK pozná, jesli se má modlit za ně nebo k nim?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 08. září 2009 @ 08:56:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proces beatifikace proběhl jen u některých svatých. Je to jen špička ledovce(nepatrný poměr) svatých v církvi oslavené.

Toníku, myslíš si, že zhřešíš, když obětuješ mši (zpřítomnění Kristovy oběti) za člověka, který je už v nebi? Ty milosti,ta láska nepřijde nazmar. Bůj ji použije tam, kde je to užitečné. Třeba zrovna u tebe.

Účast na Kristově oběti přináší vždy milosti. I kdyby byla sloužena na úmysl pomoci někomu, kdo je zavržen (o pomoc nestojí) a pomoci mu vlastně nemůžeme. Ale nic nepřijde nazmar. Pomůže to jinému, kdo o pomoc stojí. My tedy toto vůbec neřešíme, ani nás to nijak netrápí. Nikdo nemůže vědět s určitostí, jak na tom zemřelý člověk je, mimo Ducha svatého, který to může zjevit církvi skrze mimořádné zázraky v souvislosti s dotyčným svatým. Ovšem strom padá zpravidla v tu stranu, na kterou se naklání a člověk svatého života se pozná podle svého ovoce už za života. Znám několik takových, o kterých vůbec nepochybuji, že jsou s Kristem v nebi.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 08. září 2009 @ 10:05:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Díky, vyhnul jsi se odpovědi, podobně jako se Elo vyhybá odpovědi na apoštolskou posloupnost.

  Chápu, že to něřešíte. Taky jsem to neřešil a pokud vím, nikdo v mém okolí to neřešil.

  Tak se tě zeptám na ty svaté, kteří nebyli kanonizování, ale o kterých nepochybuješ, že jsou v nebi. Dávaš za ně sloužit mše, nebo se k nim modlíš?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 08. září 2009 @ 16:29:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Obojí, ale taková modlitba se spíš podobá rozhovorům, které jsme spolu vedli zaživa.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 08. září 2009 @ 16:45:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo, a ještě: Já si myslel,že jsem ti podal vyčerpávající odpověď a ty mně na to jen řekneš," Díky, vyhnul ses odpovědi". Tak ti teda pěkně děkuju!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 08. září 2009 @ 22:36:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  No, kdybys odpověděl popravdě, byl bych spokojen.

  Zkusím ti tedy napsat, co jsem si ze tvých odpovědí pochopil, jo? Napíšeš mi, jestli je to správně?

1. Jak víš kdo je v církvi trpící a kdo v církvi oslavené? Jak se to pozná, že člověk už přešel z té trpící do oslavené a je možné se k němu modlit?
2. Když se církev putující modlí za někoho v církvi trpící, jak vlastně ví, že je v církvi trpící?

  Pochopil jsem, že to nevíš a nejsi schopen to poznat. Znáš jen teorii, poučky a pro jistotu se zařizuješ pro oba případy - že by dotyčný zemřelý byl v očistci a zároveň v nebi, takže se za něj modlíš a dáváš na mše a zároveň se modlíš k němu.


  Chápu to tak dobře?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 08. září 2009 @ 11:12:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ještě k té otázce, jestli nebyla řečnická. Já jsem nikdy neobětoval mši a ani nebudu - to je mimo to, komu věříme, mimo naši praxi. Takže ani takovéhle věci nemusím řešit.

  Na tuhle věc se ptám spíše ze zájmu. Když jsem věřil učení ŘKC, tak jsem to taky nikdy neřešil, ale vím, že je to určitá nesrovnalost, kterou jsem přecházel. Tak mě spíše zajímá, jak se s tím vyrovnali jiní.

  Dokážu si představit, jak by se s tím měl asi římský katolík popasovat:

  Je celkem jedno, jestli je zemřelý v pekle, očistci, nebo nebi.

  - Pokud za něj dám sloužit mši, v pekle mu to neuškodí, v očistci pomůže a pokud je v nebi, tak to Bůh s Papežem skrze odpustky použijí na jiný účel.
  - Pokud se k němu modlím, tak když je v pekle, stejně mě neslyší a nic se nestane, když je v očistci, tak mě slyší, ale nijak mi nemůže pomoci, takže se taky nic vážného nestane a když je v nebi, tak mi pomůže (pokud může).

  Chápeš? Jak se s tímhle tématem popasováváš ty? Řešil jsi to někdy?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 08. září 2009 @ 16:58:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." pokud je v nebi, tak to Bůh s Papežem skrze odpustky použijí na jiný účel."...

Toníku
neuvědomuješ si, že takové vyjadřování může jiného urážet? Takže Bůh s papežem jsou vlastně jako kolegové u mariáše? Takhle zde vykresluješ katolickou víru? To nemáš ani tolik slušnosti, abys netvořil nepravdivé karikatury? Podle hesla: čím hůř pro katolíky, tím lépe?

..."Já jsem nikdy neobětoval mši a ani nebudu"...

Nevím potom, proč si říkáš křesťan. Máš plnou pusu samého Krista, ale obsah jeho slov ti stále jaksi uniká: "To čiňte na mou památku!"


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 08. září 2009 @ 22:45:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Oko, to nejsou žádné karikatury, ale reálné učení ŘKC o očistci a opustcích a mších za mrtvé, které jsi ty sám uvedl v příspěvku výše. Papež je správcem odpustků. Alespoň tak nás to učili. Jestli jsem něco napsal špatně, napiš co.

  Pokud jde o Večeři Páně, tak jí chápu docela dobře a dodnes to činíme na památku Ježíše a smlouvy, kterou s námi uzavřel. Z čeho usuzuješ, že mi uniká obsah slov? O krevní smlouvě jsem tu toho napsal hodně, nevšiml jsem si, že by ses nějak vyjádřil co jsem napsal špatně. Obětování mše za zemřelé s tím, že jsem křesťan nemá nic společného - co znamená slovo křesťan jsme si psali dlouze, takže bys měl vědět, proč si říkáme křesťané (a od slova křest nebo od slova mše to není)

  Pokud ti něco píšu, snažím se psát konkrétní otázky, abych tě pochopil, píšu ti co konkrétně máme jako křesťané jinak než co znáš v ŘKC  a taky očekávám, že když něco napíšu špatně, napíšeš mi co jsem napsal špatně - ne jen potrefený pokřik.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl živ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 09. září 2009 @ 09:14:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Karikatura je v tom, že jsi svým vyjádřením schválně položil Boha a papeže na stejnou úroveň, jen za tím účelem, abys nás zesměšnil.
Papež není správcem odpustků. On sice vyhlašuje v rámci své služby v církvi pravidla pro jejich získání, ale to je tak všechno.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 09. září 2009 @ 17:05:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Oko, nechci se s tebou hádat o slovíčka, ale nemáš pravdu. Odpustky uděluje a určuje papež jako správce celé Církve, nebo ten, kdo od papeže dostane výslovné oprávnění. Papež je správcem celé ŘKC, tedy i odpustků. Nevím, na co si tímhle hraješ, připadá mi to hloupé.  Dával jsem nějaké otázky a snažil jsem se pochopit, jak tohle téma bereš (protože téma okolo očistce a toho kdo v něm ze zemřelých je a kdo ne mne zajímalo a v té době mi nebyl schopen nikdo na toto téma odpovědět), ty jsi se odpovědi vyhnul, takže jsem pochopil, že o tomhle tématu víš asi tolik, co já.

  Omlouvám se za neobratné vyjádření skutečnosti.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je s (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 11. září 2009 @ 15:58:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Odpustky vyhlašuje papež mocí Petrových klíčů.

..." pokud je v nebi, tak to Bůh s Papežem skrze odpustky použijí na jiný účel."...

Vyhlašuje, nepoužívá k žádným účelům. To je věcí Boha soudit lidká srdce.

Nejsem si vědom žádného vyhýbání otázkám.

Shrnu to jednoduše:
V očistci je ten, kdo zemře ve všedních hříších ale bez hříchu, vedoucího ke smrti (těžkého). Do nebe nemůže vejít nic nečistého, je třeba se tedy i z nánosu těchto všedních (lehkých) hříchů očistit.

Očistec je tedy především stav očišťování v odloučení od Boha a touze po něm.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Pátek, 11. září 2009 @ 17:49:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, a kde je o očistci psáno v Bibli? Já jsem to tam nikde nenašel. Když jsme obmyti převzácnou Kristovou krví, tak už jsme čistí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 12. září 2009 @ 13:20:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Oko, je mi líto, že ani teoreticky nerozumíš odpustkům, měl by sis o nich něco zjistit.

  Když se slouží mše za konkrétního zemřelého (to je účel té mše) a ten zemřelý je v nebi, nepřijde dané dobro, daná milost mše "vniveč" ale dostane se k lidem ve formě odpustků či jiných dober a milostí, je tedy "použito na jiný účel". A o tom použití rozhoduje papež (nebo jím pověření). Nechápu tvoje slovíčkaření, připadá mi že nemá smysl se hádat o slovíčka.

  Buď odpustkům rozumíš, nebo ne. Zeptám se tě na toto téma jinak: Kde se oko berou odpustky, které papež vyhlašuje?


  Pokud jde o otázky, položil jsem je několikrát, tak je položím ještě jednou a jsem zvědav, jestli tentokrát už konečně odpovíš, nebo ne. Vlastně ani nevím, proč se odpovědi vyhýbáš. Ptám se na praxi, oko, kolovrátek teoretických pouček a domyslů, které každý zná, mě nezajímá.

  1. Jak víš kdo je v církvi trpící a kdo v církvi oslavené? Jak se to pozná, že člověk už přešel z té trpící do oslavené a je možné se k němu modlit?
  2. Když se církev putující modlí za někoho v církvi trpící, jak vlastně ví, že je v církvi trpící?
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: bettymcdonald v Pondělí, 07. září 2009 @ 17:17:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ale já s tebou přece souhlasím:-) Jenže katolíci vždycky budou uvádět 2 Mk 12.kap. jako důkaz očistce.

A těžké hříchy - kapitola sama pro sebe. Rozlišování na tzv. lehké, těžké a smrtelné hříchy je taky zajímavé. Ježíš zemřel ZA VŠECHNY HŘÍCHY - když trpěl na kříži, určitě nerozlišoval, jestli zrovna trpí za nějakou nadávku nebo vraždu (pokud bych chtěla popsat lehký a těžký hřích). V tu chvíli myslím mu to bylo opravdu jedno....

Katolíci ovšem používají při zpovědi tzv. zpovědní zrcadlo (je to i součást kancionálu), kdy si můžou líp uvědomit, jaký hřích spáchali, protože navíc lehké hříchy se mohou za určitých okolností stát těžkými a naopak.

Jinak něco z dt knih jsem četla, ale ne všechno. Bibli - kánon - mám samozřejmě přečtený:-)

Irena]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 07. září 2009 @ 20:12:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ireno

Myslíš to dobře, ale Písmo přece rozlišuje hříchy, co vedou ke smrti, zná i hříchy, které ke smrti nevedou (1. J 5,16). Tak co zde řešíš? Nestačí mít Bibli přečtenou, je třeba zásadní věci z ní znát a žít je.

Víš, mě strašně vadí, když si říkáte bibličtí křesťané - ale kdybyste alespoň netvrdívali opak toho, co říká Bible.

..."Rozlišování na tzv. lehké, těžké a smrtelné hříchy je taky zajímavé. Ježíš zemřel ZA VŠECHNY HŘÍCHY - když trpěl na kříži, určitě nerozlišoval, jestli zrovna trpí za nějakou nadávku nebo vraždu"...

Písmo zná také hřích proti Duchu svatému (Mt 12,31), který nebude odpuštěn. Nebude odpuštěn ne proto, že by Bůh nechtěl, ale pro zatvrzelost hříšníka.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: bettymcdonald v Pondělí, 07. září 2009 @ 22:01:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko,

hřích proti DS sem nepleť, to tady neřeším, a neřeší to ani vaše zpovědní zrcadlo. Měla jsem na mysli klasické rozdělení, které uznáváte. Já žiju biblicky, a vidím i ovoce své víry, chvála Bohu. Rozhodně netvrdím opak toho, co říká Bible - na to jsou tady jiní experti:-)

Nikde v Bibli nečtu o hříchu těžkém nebo lehkém, ani o tom, že při zpovědi (btw, kde je slovo "zpověď" v Bibli? Ale nepiš mi sem "komu hříchy odpustíte...."- to se netýká "zpovědi") dostanu rozhřešení podle závažnosti provinění, což posoudí farář - jako by Bůh potřeboval tlumočníka, protože je hluchý, když Mu sama hříchy vyznávám - za "lehký " hřích 1x Zdrávas Maria, jednou Sláva Otci, za těžší desátek, příp. více desátků ,nebo 10x Věřím v Boha nebo jít někam na pouť....Mt 23,4 - "Svazují těžká a neúnosná břemena a nakládají je lidem na ramena, sami však s nimi nechtějí ani pohnout prstem."

Irena


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 08. září 2009 @ 08:41:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ireno
Srovnej si prosím,své výroky:
..."Ježíš zemřel ZA VŠECHNY HŘÍCHY -"..."hřích proti DS sem nepleť, to tady neřeším"...

Tak teď nevím,co má být podle tebe pravdou: Zemřel za všechny hříchy, nebo jen za některé?


Naše zpovědní zrcadlo nechej nám, poněvadž mu nerozumíš. Podstatou hříchu proti Duchu svatému je zarytost, setrvání v hříchu, vzpoura proti Bohu. Takový člověk zpovědní zrcadlo (což je jen nepodstatná pomůcka - nikoli nutnost) do ruky nevezme. Jakmile totiž činí pokání, nejedná se o hřích proti Duchu svatému. Je tedy naprosto logické, že ho zpovědní zrcadlo neobsahuje.

"Klasické rozdělení, které uznáváme", vychází z Písma.
..."Nikde v Bibli nečtu o hříchu těžkém nebo lehkém"...

Ale čteš (1.J 5,16):
hříchy, které nevedou k smrti = my říkáme hříchy lehké.
hříchy, které vedou ke smrti   = my říkáme hříchy těžké

My své hříchy vyznáváme především Bohu a pak teprve církvi. Kněz, jako zástupce církve nám hříchy neodpouští, ty odpouští Bůh, skrze službu církve. Ale vyznat se ze svých hříchů církvi je nutným předpokladem, aby ona mohla tuto službu konat. Možná by se ti víc líbil Penitenciář prvního tisíciletí. Za opilství týden o chlebu a vodě, za vraždu sedm let o chlebu a vodě, bez účasti na společenství církve.

..."komu hříchy odpustíte se týká čeho?"...

Ale nepiš mi sem prosím, své výmysly, ale relevantní odkazy z Písma.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: bettymcdonald v Středa, 09. září 2009 @ 09:48:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko,

jistě že Ježíš umřel za všechny hříchy, tedy za ty, které Bůh odpouští. Když existuje hřích proti DS, který nebude odpuštěn ani tu, ani na věčnosti, tak za něj asi Ježíš umřít nemohl. Bůh dobře věděl předem, co bude zapsáno v Bibli. Navíc křesťan nemusí řešit tenhle hřích, protože není ve vzpouře proti Bohu. Zpovědní zrcadlo vám ráda nechávám:-)), chvála Bohu, nepotřebuju ho, mám svědomí:-). A neříkej, že tomu nerozumím, používala jsem ho skoro celý svůj katolický život:-)

Taky vím, že kněz hříchy neodpouští, ale právě proto mu nemusím nic říkat. Hříchy vyznávám ihned Bohu, který mi IHNED odpustí, a pak si na mé hříchy už ani nevzpomene -

Žd 8,12
Neboť se slituji nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy ani na jejich nezákonné činy si již nikdy nevzpomenu."

Tak proč Mu je připomínat ještě při zpovědi? To jsem špatně prosila za odpuštění? Nebo Bůh zrovna nebyl online? A pak Mu je můžu připomnenout ještě např. při životní zpovědi - to pro jistotu, aby mi fakt odpusti:-). Oko, tohle je naprosto zbytečné, ale když to někdo chce dělat a být lepší, než Bůh, který slyší vyznání jednou, odpustí, a UŽ SI NEVZPOMENE, prosím, ať to dělá. Ale dělá tím pádem z Boha lháře.

hříchy, které nevedou k smrti = my říkáme hříchy lehké.
hříchy, které vedou ke smrti   = my říkáme hříchy těžké

No to je přesně ono - Bible říká něco jiného a vy si to přejmenujete. Ale píšu znovu - za ty i ony Ježíš trpěl naprosto stejně!

Komu hříchy odpustíte - Bible píše, ať vyznáváme hříchy jedni druhým - Jk 5,16 - tím, že mě někdo poprosí o odpuštění, když se proti mně provinil a já mu odpustím, tím rozvazuju jeho hřích, a Bůh mu taky odpouští. Když  bych mu neodpustila, zadržím ho, ale to mám smůlu i já, ani mně nemůže pak Bůh odpustit.

My věříme ve všeobecné kněžství - jsme králové a kněží Ježíše Krista, nejen "vyvolení" jedinci. Každého z nás si vyvolil. Muž by měl být knězem ve své domácnosti, tam, kde není nebo nefunguje, musí tuhle roli převzít žena. Ale to jen tak na okraj.

Irena


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 10. září 2009 @ 14:26:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Tak proč Mu je připomínat ještě při zpovědi? To jsem špatně prosila za odpuštění? Nebo Bůh zrovna nebyl online? A pak Mu je můžu připomnenout ještě např. při životní zpovědi - to pro jistotu, aby mi fakt odpusti:-). Oko, tohle je naprosto zbytečné"...

Ahoj Ireno.
Vy "bibličtí" křesťané opakujete neustále stejnou chybu. Své zmatené výklady povýšíte na pravdu a co se nehodí, ignorujete. Jen tak je pak možné takové "pravdě" věřit.

(Př 28,13)
Kdo přikrývá své viny, úspěchu nedosáhne, kdo je vyznává a opouští, ten milost zakusí.

Hříchů musíme v prvé řadě litovat, na tom se snad shodneme. Toto je principem pokání. Abychom je mohli litovat, musíme si je nejdříve uvědomovat. K tomu potřebujeme dar Ducha svatého, schopnost své hříchy vůbec rozpoznat. Ale Pán Ježíš určil, že se z hříchů máme také vyznávat církvi. Komu hříchy odpustíte.... (J 20,23). Nemyslíš si snad, že snad předpokládal, že apoštolové a jejich nástupci budou také jasnovidci.

Víme, že první křesťané to také tak dělali, své hříchy vyznávali nejen Bohu, ale také církvi.
(Sk 19,18)
Mnozí z těch, kteří uvěřili, tedy přicházeli a vyznávali a odhalovali své skutky.

Ovšem pro "biblické křesťany " to už zřejmě neplatí, ti mají svůj výklad Písma.


Uvědom si ale jednu skutečnost: Křesťan činí hříchem z údu Kristova těla úd nevěstky (1. Kor 6,15). Poškozuje tak Kristovo tělo - církev. Je tedy logické, že církev má plné právo nejen o jeho hříchu vědět ale k němu se jako poškozená strana i vyjádřit. Proto J 20,23.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: bettymcdonald v Čtvrtek, 10. září 2009 @ 19:04:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ahoj Oko,

vy katolíci opakujete neustále stejnou chybu. Své zmatené výklady povýšíte na pravdu a co se nehodí, ignorujete. Jen tak je pak možné takové "pravdě" věřit.

Vypadá to zajímavě, viď? Ignoruješ, co jsem ti napsala, tedy že máme vyznávat hříchy jeden druhému, a proč. A proč nepotřebuju kněze, který  - coby nejasnovidec - musí vyslechnout to, co už jsem BOhu vyznala.Bůh mi odpustil, PROTO CÍRKEV NEPOŠKOZUJU.

Ta Přísloví vypovídají jen o tom, ¨co píše Jakub, a proti tomu nic nemám, pochopitelně. A taky samozřejmě souhlasím, že hříchů musíme litovat. O tom, jak je to s "komu hříchy odpustíte....", jsem psala v předchozím příspěvku a myslím, že to stačí. Zkrátka Ježíš ani nikdo jiný o žádné zpovědi nemluví, a to, co je psáno o odpuštění hříchů, se netýká nikoho, kdo musí být mým prostředníkem k Bohu - protože mým jediným Prostředníkem je Ježíš Kristus. Jedině Jemu se "zpovídám", jedině On je Velekněz, po Něm už nikdo jiný nepřišel a nepřijde. Prostředníka potřebovali neznovuzrození lidé ve SZ, s Ježíšovou smrtí a vzkříšením tahle "funkce" zanikla. Přečti si Židy.

Irena


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 11. září 2009 @ 15:47:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ireno
My vyznáváme i hříchy jeden druhému - vysvětluji o komentář níž Toníkovi. Ale máš to všechno zmatené, zjednodušené, propletené vlastními výklady a vlastním chápáním Písma. To tě zavádí na zcestí.

..."že mě někdo poprosí o odpuštění, když se proti mně provinil a já mu odpustím, tím rozvazuju jeho hřích, a Bůh mu taky odpouští. Když  bych mu neodpustila, zadržím ho, ale to mám smůlu i já, ani mně nemůže pak Bůh odpustit"....

Tohle je něco docela jiného, vztahuje se to spíš k (Mt 18,21-35).

Když svému bližnímu neodpustíš, není pravdou, že jeho hřích zadržíš. Takovým jednáním jen přivedeš hřích na svoji hlavu. On, pokud svého hříchu litoval, Bůh mu ho odpustil.

Mt 16,19 a Mt 18,18 popisuje zcela jinou situaci

Nechce-li však poslechnout ani je, řekni to církvi. A pokud odmítne poslechnout i církev, ať je tedy pro tebe cizí jako pohan a celník.
Amen, říkám vám, že cokoli svážete na zemi, bude už svázáno v nebi, a cokoli rozvážete na zemi, bude už rozvázáno v nebi.

Zamysli se nad těmito dvěma místy, že popisují ustanovení služby skrze církev!]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: bettymcdonald v Sobota, 12. září 2009 @ 12:55:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko,

to je pořád  dokola.

Jen snad poznámka - když mi někdo ublíží, pak to vyzná Bohu, ale už se neomluví, tak já ani nevím, že to udělal. Je pravda, že já osobně každému, kdo mi sem tam ublíží, okamžitě odpouštím, ať on už to ví, nebo ne. Dělám to hlavně kvůli sobě, abych se tím netrápila.

Naopak, stalo se mi, že jsem se jednou dotkla jedné sestry, ale myslela jsem, že to ani neví. Jenže Bůh o tom věděl. Já jsem pak na to zapomněla. Asi po 2 letech  jsem potřebovala něco důležitého promodlit, a pořád jsem něco vnímala jako překážku. Tak jsem prosila Boha, ať mi ukáže, jestli je nějaká věc, co stojí mezi námi. Modlila jsem se s tím, že se budu modlit třeba do rána, ale že to potřebuju vědět. A asi za půl hodiny mi to připomněl. Tak jsem ráno zvedla telefon a omluvila se. Pak se vyřešila i moje záležitost. A nepotřebovala jsem k tomu žádného prostředníka. Bůh slyší. To jen vy si vysvětlujete věci jinak, než jak byly v kontextu myšleny.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 10. září 2009 @ 22:21:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Oko, když mi bylo 22 let, prvně jsem poznal sílu zaslíbení "Přijměte Ducha Svatého. Komukoli odpustíte hříchy, těm jsou odpuštěny; komukoli je zadržíte, těm jsou zadrženy." To je fakt hustý verš. Stejnou moc poznala a přijala před časem Maruška, která měla neodpuštění fakt zažrané - skoro čtyřicet roků. To je úžasná, neuvěřitelná moc od Ježíše, kterou jsem před tím neznal a nepoužíval.


  Když jsem byl malý, bylo neodpuštění jednou z fóbií, ve které jsem žil. Nesmíš zapomínat, oko, že jsme mnozí žili v prostředí, které je prosycené těmi všelijakými zmatenými výklady a známe jejich ovoce.

  Takže třeba v naší farnosti chodili lidé pravidelně ke zpovědi. Chodili k ní horní Vozáb a dolní Vozáb, docela pravidelně, vždycky, když jeli na Svatou horu, do Žarošic, Králík či na Turzovku.

  Jenže v roce 1956 se horní Vozáb s Dolním Vozábem k smrti pohádali, takže spolu už od té doby nepromluvili. Když šli do kostela ze hřbitova, byla jejich cesta podobná cestě lanovek na Petřín - dolní vlevo, horní vpravo, tak daleko od sebe, aby se nepotkali a nesrazili.

  Což nijak nebránilo dolnímu Vozábovi, aby v kostele zpíval prvního zpěváka velmi mocným hlasem a hornímu aby při zpěvu písní šel s ostatními kouřit ven, pak se zase vrátil při pozdvihování. Oba dva byli echt věřící, málokde bys našel silnější. Dolní Vozáb měl dokonce "duchovní" dary - uměl předpovídat budoucnost a pomocí proutku hledal studny.

  Ale oba dva zemřeli ve svém neodpuštění, není to tak dávno. Moc odpuštění ve jménu Ježíš nikdy nepoznali.

  A moje maminka, ta se děsila, že se některý chlap z rodiny podobně do krve pohádá s kýmkoliv jiným. Což se také stalo - a dodnes spolu nemluví. Neznají moc odpuštění. Jednou něco řekli a už to neumí vzít zpět. Nikdo je to nenaučil, nikdo jim neřekl, jak veliká moc k odpuštění se skrývá v tom vzácném jménu Ježíš.


  V tomhle je křesťanství hodně jiné. Odpustit lidem okolo sebe je velmi často to první, co Ježíš po lidech chce, když si vymění život. A k tomu, aby mohlo být odpuštěno je nutná Boží moc v Duchu svatém právě z toho verše v bibli, protože odpustit je nad lidské síly.

  A pokud jde o biblickou církev. tak jako křesťané vyznáváme hříchy jedni druhým a ne všichni jednomu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: bettymcdonald v Pátek, 11. září 2009 @ 08:24:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Moc dobře vysvětleno, díky:-)

I.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 11. září 2009 @ 15:33:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."jako křesťané vyznáváme hříchy jedni druhým a ne všichni jednomu."...

Vyznáváte obecně, že jste zhřešili, ale neříkáte konkrétně jak závažný hřích to byl. nebo to tak není?

Církev je poškozenou stranou, jak se k tomu může vyjádřit, když nemá dostatek informací? Křesťanství totiž není jakési soukromé náboženství mezi Bohem a tebou, ale mezi Bohem a tebou ve společenství církve. Jsi součástí tohoto mystického těla a ono má co mluvit do tvých hříchů. Je li nemocen jeden úd, je nemocné celé tělo!
Je to moc náročné, chtít po tobě zdravý úsudek plynoucí z logiky věcí: "Komu hříchy odpustíte..." nelze zhodnotit bez konkrétného vyznání jednotlivých hříchů?

I my křesťané vyznáváme hříchy jedni druhým obecně při každé bohoslužbě, jedni druhým vyznáváme hříchy i konkrétně - a to těm, kteří jsou touto službou v církvi pověřeni a vybaveni mocí hříchy odpustit,či zadržet a všichni vyznáváme hříchy také především jednomu - Bohu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 12. září 2009 @ 13:44:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Oko, vaši praxi obhajuj sám před sebou, pro mne za mne dělejte si co chcete. Taky si něco přečti o křesťanech, jak jsem ti psal, aby sis nemyslel, že křesťanství je jen "soukromé náboženství mezi Bohem a tebou".

  Mezi křesťany má moc odpouštět hříchy každý učedník Ježíše Krista - tohle pověření dostává stejně jako všechna ostatní pověření, které dostali učedníci Ježíše od počátku. Proto se také v bibli píše: "Vyznávejte hříchy jedni druhým a modlete se jedni za druhé".

  Prakticky nemáme "vyznání" hříchů ve formě prázdných obecných pouček "vyznávám že jsem zhřešil myšlením slovy a skutky", taková věta má ve skutečnosti nulovou informační hodnotu.


  Hříchy si vyznávají lidé navzájem mezi sebou a to konrétně a hlavním důvodem není to, aby měli hříchy "víc" odpuštěné (kvůli tomu vyznáváme hříchy Bohu) ale aby se za sebe navzájem modlili a z daného hříchu se dostali. Hříchy většinou lidé vyznávají těm, kteří slouží v pastýřské službě, ale také třeba těm, kdo jsou jejich nejbližší přátelé, někomu kdo měl stejný problém se "hříchem" a vyřešil ho a podobně.

  Jinak bývá mezi křesťany v živých církvích celkem běžné vyznání hříchů před celou církví (a to když tato vyznání ubývají je jedním ze znaků odcházejícího života z církve). T.j. člověk se postaví před církev a říká přímo konkrétní hřích, který se týká celé církve. A to je hustý.

  Další možností běžnou v živých církvích jsou slova poznání, dar jazyků s výkladem, prorocké sny, dar rozlišení duchů a podobně. Lidé, kteří slouží podobnými dary mají speciální vhledy do duchovní oblasti a jsou schopni rozpoznávat nečistotu pocházející z hříchu, takže věci, které jsou skryté a týkají se církve jsou srze duchovní dary zjevné. Takže v živých církvích bývá velká bázeň chodit ve skrytém hříchu - a to přes to, že Duch svatý je gentleman a nemá ve zvyku zjevovat konkrétní hříchy konkrétních lidí třetím osobám (což lidé, kteří žijí v hříchu, většinou nevědí ;-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pondělí, 07. září 2009 @ 15:30:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ireno
Je jedno jestli uznáváš deuterokanonické knihy nebo ne, ony prostě jsou. To nezměníš.Tak se lidé modlili.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: bettymcdonald v Pondělí, 07. září 2009 @ 17:20:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jaelo,

a já jsem psala, že to chci měnit? Mně je to jedno, co kdo čte. Já uznávám pouze KANONICKÉ KNIHY a bohatě mi to stačí.
A nepiš mi, že se ochuzuju - neochuzuju:-))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pondělí, 07. září 2009 @ 18:32:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ireno
Ochuzuješ se - jsem na tom v podstatě lépe - do jedné ruky mi dali Kralickou a do druhé katolickou. :O)))) Tak aspoň vím, že se Juda Makabejský modlil:o)))))]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: bettymcdonald v Pondělí, 07. září 2009 @ 21:39:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

No a co, že se modlil?:-)) Tolik lidí se modlilo a modlí:-))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Úterý, 08. září 2009 @ 19:39:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ireno
No vidíš, Ty se taky modlíš a nepotřebuješ deuterokanonické knihy. No. :o))))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: bettymcdonald v Středa, 09. září 2009 @ 09:20:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No právě, nepotřebuju,  A VO TOM TO JE:-)))))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Středa, 09. září 2009 @ 12:14:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ireno
Samozřejmě, že máš pravdu. Hospodin naše modlitby slyší. Je to náš Otec.;o)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne v Pondělí, 07. září 2009 @ 15:33:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
    Ježíš sice Deuterokanonické knihy neuvádí, ale Juda z nich cituje.

    Karel


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: bettymcdonald v Pondělí, 07. září 2009 @ 17:01:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

A kde konkrétně? Dívala jsem se do KMSky, ale nic takového jsem tam neobjevila. Ani odkazy neukazují na Deuteroknihy.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne v Pondělí, 07. září 2009 @ 17:28:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
    Asi jsem něco popletl. Ty jsi psala o Deuterokanonických knihách, a mi vyvstaly na mysl knihy apokryfní. V Judovi se jedná o verš 9 a 14. Blíže k tomu text v ekumenickém překladu před Judovým listem. Pro mne je zajimavé to, že Judův text, údajně inspirovaný Duchem Božím a mající své místo v biblickém kanonu argumentuje citacemi z knih, které jako inspirované uznané nebyly.
   Pro přesnost bych chtěl upozornit na to, že se mi nepovedlo najít texty těchto knih na internetu. Nezbývá mi tedy než věřit tomu co v předmluvě Judovi napsali ekumenikové. Ale logický se mi zdá, že je to tak správně, z textu je zřejmé, že Juda něco cituje a že čtenáři, pro které je Judův list určen jsou znali textu z kterého je citováno a tento text je pro ně určitou autoritou. Proč by jinak tímto argumentoval.
 
   Karel


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 07. září 2009 @ 20:29:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Karle
Knihy deuterokanonické patří také do apokryfů. Jako apokryfní jsou ale označovány všechny písemnosti té doby, které se nedostaly do kánonu Bible, jak pravověrné (Didaché,Pastýř Hermův a pod), tak i heretické.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne v Pondělí, 07. září 2009 @ 22:21:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
    To já vím, ale spíš mi přišlo, že Irena měla na mysli ty knihy, které vy katolíci maté ve svém kanonu. Proto jsem upřesnil, že se v Judovi nejedna o citace z těchto knih.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: bettymcdonald v Pondělí, 07. září 2009 @ 22:25:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Karle,

ale ani ty verše, jak uvádíš, neukazují na deut. knihy. Musel by tam být na ně odkaz. Znovu jsem to četla, ale fakt to tam nevidím. Ráda používám ten nový překlad KMS - studijní, kde je fakt snad všechno, ale odkazy na deut. knihy tu nejsou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 08. září 2009 @ 07:58:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Karel říká, že se Juda odvolává na staré židovské apokryfy, které nejsou v seznamu Deuterokanonických knih. Je spousta apokryfních spisů, které nehlásají žádné hereze a přesto nebyly zařazeny do kánonu Písma. Prostě proto, že Duch svatý působící v církvi, je neoznačil za inspirované.  Nehlásají nic nového, jen jinými slovy opakují již jednou dané pravdy.
V tomto konkrétním případě se Juda odvolává na dva apokryfní spisy: "Nanebevzetí Mojžíšovo" a "Henocha".


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne v Úterý, 08. září 2009 @ 19:17:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
    Ano, na deuterokanonické knihy neukazují, avšak na jiné apokryfy ano. Viz komentář Oka.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: bettymcdonald v Středa, 09. září 2009 @ 09:21:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, máš pravdu, dívala jsem se do Ekumenky, a tam to je. Ale právě že jenom v Ekumence:-)

I.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne v Čtvrtek, 10. září 2009 @ 14:52:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
    Nejedná se mi o vysvětlující text v ekumenickém překladu, ale o verše v Judovi 8n a 14n. Ty tam máš určitě také. I bez vysvětlujících slov v ekumence je třeba se ptát, kde tyto informace, tedy o Mojžíšovi a o Henochovi Juda vzal. Možná je měl z Ducha svatého, ale o tom pochybuji, nemohl by toto podávat jako argumenty pro své učení ve svém listě. Spíš se zda, že citoval nějaké texty, které měly určitou autoritu u těch, kterým byl jeho list určen. Jelikož nejsem znaly apokryfu, nemám k ním přístup, tak mi nezbývá než věřit těm, kdo k těmto textům přístup mají, kteří tvrdí, že se jedná o apokryfy Nanebevzetí Mojžíšovo a Henochovo. Zkusím ještě pohledat tyto texty na internetu.

   Karel


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: bettymcdonald v Čtvrtek, 10. září 2009 @ 18:51:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ok, já se zeptám pastora.

I.


]


Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Neděle, 06. září 2009 @ 16:55:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Jaelo,myslím si že úplně postačí :


Efezským 6,18 V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne,
Juda 20 Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém,K tématu - Jaký je smysl života? Také mi byla dadována  milost a tak pevně věřím, že veškerý smysl života je v Pánu Ježíši Kristu.Myslím si ,že pro člověka je velmi důležité v Něj uvěřit ,ale také Jej příjmout,dokud jsou dveře milosti otevřeny.A pak,už jako znovuzrozené Boží dítko  se nemodlím k Duchu svatému,ale v Duchu svatém.

V tom vidím smysl života.Přijmout a vejít  do Božího království - Dnes. 


 Zjevení 22,17 A Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.                          
                              
                                      Amen.         Pán Ti Jaelo žehnej . Jeho milost se všemi. v. 


]


Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Fera v Neděle, 06. září 2009 @ 17:35:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh ti žehnej za Tvá slova.


]


Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Neděle, 06. září 2009 @ 18:28:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jéje, stejný problém. Cožpak nedokážete rozlišit rozdíl MODLETE SE JEDEN ZA DRUHÉHO a MODLETE SE JEDEN K DRUHÉMU? Pavel žádá ŽIVÉ křesťany, aby se za něj přimlouvali. No, čekám, že někdo zase přijde s tím, že svatí jsou přece živí u Boha. Ach jo.

Zkusme to jinak. Už v době sepisování NZ měla církev své mučedníky. Modlil se snad někdo k nim? Vyzývá nás snad někde někdo k tomu, abychom se modlili ke Štěpánovi? A kde je něco o modlitbě KE svatým v Dt knihách?


]


Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Pondělí, 07. září 2009 @ 13:53:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"v době sepisování NZ měla církev své mučedníky. Modlil se snad někdo k nim?..."
- A kde je napísané, že nie? Že to nie je v Písme, je to dôkaz? Centrom Písma vtedy predsa bol Kristus. Tam mnoho vecí neriešili, ani ich nenapadli, lebo to nebolo aktuálne... A vari Duch Svätý v ďalšej histórii nemohol trochu osvetliť aj túto možnosť? Ved prečo to v Cirkvi napokon začala táto prax a aj koncilmi je potvrdené, že sa môžeme modliť k svätým?... isteže v tom zmysle - tak sa to totiž myslí - že je to modlitba o ich príhovor u Boha, a nie čosi iné... Dôležité, ako sato myslí, a nie slovíčkárenie o slovách...

KC má trochu iné poňatie o našom Bohu. Protestantizmus je inddividualistický: ja a Boh a konec. V katolicizme /i pravosláví/ sme všetci pred Bohom akok jedna rodina. A Boh ako dobrý Otec si predsa želá aby a jeho deti navzájom podporovali, prosili o príhovor. Vietotiž /aj my to vieme zo skúsenosti/, že takáto prax podporuje rodinu, spája, zjednocuje, vytvára väzby... Nám katolíkom je napr.  je nepochopiteľné, že tento spôsob chápania môže niekto považovať za niečo, čo sa Bohu nepáči, alebo čo akoby odvádzalo od Neho, akoby ho to ponižovalo... POnižuje vari teba akoi otca, ked tvoje deti sa jeden druhého povzbudzujú, keď mladší prosí staršieho, aby sa prihovoril za neho u teba?... Vari je náš Boh nejaká "netýkavka nedotklivá", nejaký žiarlivec v tom svetsskom zmysle slova?...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Pondělí, 07. září 2009 @ 15:33:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Elo, teď jsi trochu mimo. Já pouze obhajuji názor, že modlitba ke svatým není biblická věc, i když Oko a Ela tvrdí opak. Biblická nauka je taková, která je explicitně uvedena v Písmu. Modlitby ke svatým (tehdy se nepoužívalo slovo "svatý" ale "mučedník", leč mělo to totožný význam) jsou dobře doloženy v začátcích církve a jsou tudíž součástí tradice. Však jsem také Karelse upozornil, že nemůžeme něco odmítnout jen proto, že to není v Písmu. Každý křesťan musí tu starou tradici (aspoň do 4. století) studovat a není-li v rozporu s Písmem, což žádost o přímluvu mučedníků není, měl by ji brát vážně. Ale považuji za hloupé tvrdit, že v Písmu se o schválení takové praxe píše a jako doklad uvést citát, kde se Juda ze šlechetnosti modlí za zemřelé modloslužebníky, aby jim Pán odpustil.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Středa, 09. září 2009 @ 14:54:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Prepáč, asi som vtrhol rovno do stredu, nepoznajúc súvislosť.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 07. září 2009 @ 21:30:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Elo, tak se zkusím zeptat ještě tebe, občas tomu rozumíš.

  Kdy se přišlo na to, že jsou "svatí zemřelí teď v nebi a je možné se k nim modlit"? Kdo na to vlastně přišel?

  Jinak nepiš fakt moc o protestantech, každý další příspěvek prozrazuje ideologické poučky katolíků na téma protestanté.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Středa, 09. září 2009 @ 15:22:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Že svätí zomrelí sú v nebi,to už sv. Pavol píše medzi slovami, že "bolo bz lepšie rospadnúť sa a bzť s kristom, ale pre vás je lepšie, aby som zostal"... No kto ak kedy s tým ktosi vyšiel celkom prvý, to je asi tajomstvo Boha... Všetko sa hneď určite nezapísalo. A tiež neviem, prečo by všetko malo byť zapísané v Novom zákone, prípadne sa nám muselo všetko zachovať kdesi zapísané...

 Ale viem, že v liste  sv. Polykarpa, biskupa  zo Smyrrny, koncom 1. storočia sa už spomína veta v tom zmysle, že "Kristovi sa klaniame, ale svätých milujeme". Je tiež známe, že sa prví kresťania stretávali v katakombách pri hroboch mučeníkov v Ríme, že sú tam dokonca aj kresby a nápisy. Pomerne skoro sa to stalo praxou...

No dôležité je pre nás to, že sme pochopili už z Evanjelia a Nového zákona, že Kristus sa chce v histórii prejavovať cez Cirkev, a preto aj viera v tú Cirkev, ktorú On založil, je súčasťou viery v Neho /pretože "Kto vás počúva, mňa počúva..."..."Verím v jednu, svätú katolícku a apoštolskú Cirkev.../. Kristus je teda v Cirkvi prítomný aj so svojím Duchom, vedie ju k plnosti pravdy a postupne táto Cirkev stále lepšie chápe to, čo nám On prišiel zjaviť, a aj súvislosti s tým spojené... Ak to teda ona, Cirkev Kristova, raz dovolila, dokonca odporučila /prosiť svätých o príhovor u Boha, či modliť sa za zosnulých/, tak to určite zlé nebude... Na tom v princípe vôbec nezáleží, kedy to bolo...]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 10. září 2009 @ 09:08:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Elo, já vím, že není důležité, kdy se tahle praktika objevila, ani pro mne, jen mě to zajímalo. Ty víš vždycky z nějakého úryvku kdy se co z ŘKC učení objevilo, tak jsem se zeptal tebe.


]


Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pondělí, 07. září 2009 @ 15:44:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ssns
Pro mě je důležité to slovo MODLETE SE. Nevím, jestli prosili Štěpána, ale tobě nestačí, že se obrátili na Abraháma a Lazara?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Pondělí, 07. září 2009 @ 16:00:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaelo, na Abraháma a Lazara se obrátil boháč, který byl PO SMRTI a který byl V PEKLE. Ten boháč VIDĚL Abraháma a je tam zaznamenána OBOUSMĚRNÁ komunikace. Copak ty jsi po smrti a slyšíš, co ti svatí povídají?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pondělí, 07. září 2009 @ 16:25:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ssns
Boháč byl v pekle, ale zřejmě je to v Bibli napsáno proto, abys věděl, že můžeš do nebe navázat komunikaci s Abrahámem sv. Václavem a já nevím kým - jakého máš oblíbence.
Zkus prosit nějakého svatého o něco a uvidíš - můžeš ze sebe udělat nevěřícího Tomáše a nebo vlastně to bylo i s tím rounem, tak bys nebyl nevěřící Tomáš - no a uvidíš, jestli ti pomůže, když až tak nevěříš.

V Bibli je obousměrná komunikace a ty bys chtěl jednosměrnou komunikaci - hm. Já si myslím, že je to logické.Že ti, co nás předešli k Hospodinu, že se za nás přimlouvají - protože jsou přece u Hospodina a Hospodin pro nás připravil to, co oko nevidělo a ucho neslyšelo - takovou krásu. No a oni už v té kráse jsou a když nás milovali tady na zemi, proč by se nepřimlouvali v nebi. Smrtí život nekončí. Máš nějakou jistotu, že to tak není?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: nula v Pondělí, 07. září 2009 @ 20:19:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
--protože jsou přece u Hospodina a Hospodin pro nás připravil to, co oko nevidělo a ucho neslyšelo - takovou krásu--

Je to i v Tomášově evangeliu

Ježíš řekl: Dám vám, co ještě žádné oko nevidělo a žádné ucho neslyšelo a čeho se žádná ruka nedotkla a co žádnému člověku v srdci nevzešlo (na mysl nepřišlo). Tomáš 17

Proč zrovna krásu?-klidně to může být nebytí,neexistence ze které povstal celý vesmír


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Úterý, 08. září 2009 @ 11:49:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nula
No jo, ale to nemůžeš nijak dokázat. Tak jsme zase tam, kde jsme byli.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Úterý, 08. září 2009 @ 19:15:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kaelo, uvádíš perfektní návod jak navazat komunikaci s démony


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Středa, 09. září 2009 @ 14:48:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rosmane, nerozumím tomu, co mi chceš říci? Jak komunikuješ démony? Já jsem žádný návod nezaznamenala, tak mě pouč. Nevím, co tu pořád třískáte démonama, je třeba nést lidem radostnou zvěst evangelia. :-))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Čtvrtek, 10. září 2009 @ 11:21:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím Tě Jaelo, zbývá si položit otázku, k  čemu je vzkříšení na konci věků a proč o tom i sám Ježíš hovoří a proč je to v Bibli zaznamenáno... Otázek hodně, ne vlastně jen jedna, ale musí přece existovat jednotný výklad.
Podle mne není třeba křísit z mrtvých živé.
O Abrahamovi a boháči s Lazarem jsem již psal - je to podobenství, pokud ho vezmeš doslovně, dostaneš se do rozporu ostatními biblickými pravdami.
Zdravím


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 10. září 2009 @ 13:50:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."je to podobenství, pokud ho vezmeš doslovně, dostaneš se do rozporu ostatními biblickými pravdami."...

Nemohu souhlasit. Můžeš se dostat do rozporu pouze s novodobými svéráznými výklady Bible, které nejsou zakotveny v apoštolské Tradici a jsou tudíž heretické.


]


Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Pondělí, 07. září 2009 @ 15:42:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vlastik
Efezským 6,18 V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne,
Juda 20 Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém,

Ano- prosme Hospodina, ať nám pomáhá plnit to, co jsi v celém článku napsal.
]


Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Neděle, 06. září 2009 @ 15:21:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Upřímně, přeci jenom vidím rozdíl v modlitbách k Duchu svatému - předpokládám, že Bůh takové modlitby slyší, já na takové modlitby říkám amen, ale sám je nepraktikuji.Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 06. září 2009 @ 15:58:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Duch Svatý je Ten, Kdo nás vede k modlitbám a kdo narozdíl od nás ví, za co a jak se modlit. A vede-li nás On, pak nás nepovede, abychom se modlili k Němu, nýbrž k Bohu Otci ve jménu Pána Ježíše Krista, tzn. že se Kristus modlí k našemu Otci s námi a skrze nás, popř. k Pánu Ježíši - kde jde hlavně o vzývání Pánova jména, což je naše dýchání. Tož tak.

willy


]


Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Neděle, 06. září 2009 @ 18:16:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V našem uvažovaném textu: „A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista.“ (Bible, evangelium podle Jana 17:3) je užito slovesa poznat, které má charakter osobní zkušenosti. [2] Smyslem života tak nebude nějaké shromažďování teoretických znalosti, ale vyzískání naprosto konkrétní osobní zkušenosti.

Nějak asi nechápu, co tím myslíš. Které řecké slovo by vyjadřovalo to získávání teoretických znalostí? Narážíš tu na často mlhavé rozdíly mezi gnósis, epignósis, sofia a fronésis? Jestli jsi to myslel tak, že třeba religionista, který zná velmi dobře Písmo a křesťanství, není zahrnut mezi ty, kteří poznali, pokud Hospodina nepřijal za Boha, pak souhlasím. Mně se ale vůbec nelíbí tradiční překlad, který uvádíš. Co bys říkal např. takovému život věčný je to, že mohou poznávat ..., nebo ..., aby poznávali ... Ano, je to tak, že tomu rozumím jako popisu života věčného a ne vymezení nějaké podmínky. Ono "poznávání" je v přítomném čase, což může (ale víme, že nemusí) znamenat, že je to neco už probíhající. Takže "život věčný" je pak jakýmsi synonymem k životu v Kristu, který začíná přijetím a spočívá v neustálém poznávání Boha, které nekončí smrtí. Samozřejmě to poznávání chápu čistě ve smyslu získávání osobních zkušeností a ne v nějakém hromadění informací.

Víte, vážení čtenáři, když jsem svědčil o křesťanské víře mému bratrovi, tak mi tvrdil, že moje modlitba je autosugesce. Prostě to, o čem jsem přesvědčený a co bych chtěl ve svém životě změnit, tak jenom nahlas recituju. V této argumentaci se můj bratr mýlí. Můžeme si vypomoct hebrejštinou. Pro modlitbu [3] a pro setkání je užito stejné hebrejské slovo. Dá se tedy vyvodit, že modlitba je prostorem setkání s tím, ke komu se obracíte.

Hebrejsky numím, takže neposoudím. Ale bratr může mít naprostou pravdu. My se v modlitbě můžeme setkávat jen se sebou samými, respektive s nějakou svojí projekcí.

„Ježíš jako Pán“, znamená „Ježíš jako Bůh“, protože ono slovo Pán v hebrejštině [4], znamenalo Hospodina Boha. Pokud tedy chceme vyznat Ježíše jako Pána, potom to znamená, že se k němu, k Ježíši, můžeme svobodně modlit, můžeme Jej prosit za odpuštění hříchů a předložit mu problémy svého života a On, tedy Ježíš, je schopný naše modlitby vyslyšet. V souladu s mým poznáním biblických textů jsou jediné správné modlitby k Bohu Otci ve jménu Ježíše Krista, nebo k samotnému Ježíši Kristu. Modlitby k Duchu svatému, k Marii a k všemožným Svatým, andělům o tom jsem se ve Svatých textech Bible nikde nedočetl. Jsou součástí tradice, kterou já jako protestant naprosto odmítám.

Tak teď ti nevím, ale zdá se mi, že neuznáváš trojiční dogma. Myslím tím to, že Ducha nepovažuješ za osobu. Pletu se? Rýpavá otázka, kterou tu už položili mnozí, leč odpověď jsem zatím nenašel - jak bez tradice víš, co jsou to svaté texty Bible? Neměli bychom tu tradici brát vážněji? Ježíš je kyrios totiž nemusí znamenat Ježíš je Hospodin. To je naprosto běžné slovo, které se v NZ používá pro kde koho. Mám tomu rozumět tak, že v hebrejském znění SZ je slovo Adonaj vyhrazeno jen Bohu? No, o Božství Ježíše můžeme hodit řeč jindy, ale rovnou ti říkám, že bez akceptování tradice bych v to nevěřil, protože v Písmu je nemálo pasáží, které mluví jednoznačně proti tomu, a těch pár, které se k obhajobě používají, jsou hodně slabé a některé (Fp 2,6) dokonce mohou mluvit proti tomu.Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: aviaf v Neděle, 06. září 2009 @ 19:02:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ucl.ac.uk/ssees/people/economics-and-business-staff-folder/tomas-cvrcek
Zrovna Fp 2:6 mi prijde docela silna. "Zpusobem byti byl roven Bohu, ale na sve rovnosti nelpel" mi prijde zrovna docela jednoznacny.

Ja bych navic rekl, ze mnoho tech titulu, ktere krestani prisoudili Kristu, mely i politickej rozmer. Tudiz prohlasit o Kristu, ze je kral kralu, pan panu, to bylo tak trochu i prstem do voka Rimanum. Smyslem toho prave bylo ukazat, ze zadna politicka moc neni svata, ani zadna rise, ani stat, ani zadnej panovnik, byt prakticky vsechny nabozenstvi lidske historie vice ci mene nachomejtly k pokusum legitimizovat politickou moc.

Aviaf


]


Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Neděle, 06. září 2009 @ 19:51:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nějak asi nechápu, co tím myslíš. Které řecké slovo by vyjadřovalo to získávání teoretických znalostí?

No jo, jde mi o nejrůznější vyznání, nebo například rozdílné chápání mezi jednotlivými denominacemi a církvemi.


Narážíš tu na často mlhavé rozdíly mezi gnósis, epignósis, sofia a fronésis?


No, spíš (a nechtěl jsem to tady tahat) jsem měl na mysli hebrejštinu - daat, chochma a bina. Daat je právě tohle poznání od kořene jda, bína je moudrost rozumnost na základě porovnání, srovnání (blízké je slov bejn - což znamená mezi) no a nakonec chochma, což může být i šikovnost v rukodělné činnosti. (dneska moudrost chápeme různě - například jako životní zkušenosti, nebo akademické tituly) Přiznám se, že řecky moc neumím...


Hebrejsky neumím, takže neposoudím. Ale bratr může mít naprostou pravdu. My se v modlitbě můžeme setkávat jen se sebou samými, respektive s nějakou svojí projekcí.

Obvykle se tenhle příklad (modlitba a setkání) dává do souvislosti bez nějaké hebrejštiny, já to doložil hebrejštinou, ale je fakt, že vzývat je jeden význam a setkat se je druhý význam, a nemusí spolu naprosto korensponodovat. Ale na druhou stranu si opravdu myslím, že modlitba je rozhovor, setkání s tím, ke komu se obracím.


Tak teď ti nevím, ale zdá se mi, že neuznáváš trojiční dogma. Myslím tím to, že Ducha nepovažuješ za osobu. Pletu se?

Pokud se týká osoby Ducha svatého, podobný názor jako mám já se už prý vyskytl v dějinách a jmenoval se - "pneumatologická christologie."


Rýpavá otázka, kterou tu už položili mnozí, leč odpověď jsem zatím nenašel - jak bez tradice víš, co jsou to svaté texty Bible? Neměli bychom tu tradici brát vážněji?

Ale jistěže se i jako protestanté potýkáme s tradicí, ať už chceme, nebo nechceme, s tím souhlasím.


Ježíš je kyrios totiž nemusí znamenat Ježíš je Hospodin. To je naprosto běžné slovo, které se v NZ používá pro kde koho. Mám tomu rozumět tak, že v hebrejském znění SZ je slovo Adonaj vyhrazeno jen Bohu?

Nechtěl jsem to příliš rozebírat, ale například texty ze Skutků - "Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil B"h Pánem a Mesiášem." (Skutky 2:36) chápu, že Ježíš má nyní (ale i za svého pozemského života) takovou autoritu jako starozákonní JHVH. (nejenom na základě tohoto textu)


]


Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: dargo v Pondělí, 07. září 2009 @ 21:34:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

A toto je život věčný: Aby poznávali tebe, jediného pravého Boha, a [toho,] kterého jsi poslal, Ježíše Krista. /J.17,3 – Čes.studijní překlad – NS/ Zde je vystihnuta ona nedokonavost - ...aby poznávali ...pravého... V řečtině je uvedeno -pochopit- nebo obdržet vědění či porozumění - a v moderním řeckém překladu -rozpoznávat- Slova vychází z kořene gnósis – kde jde o poznání podstaty. Vidím to  tak, že v kontextu celého textu se jedná o zdůraznění jednoty podstaty Božího syna s Otcem. Jan 17:19 A sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě :posvěceni. 20 Neprosím jenom za ně, ale i za ty, kteří budou skrze jejich řslovo věřit ve mne; 21 aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni v nás byli [jedno], aby svět věřil, že jsi mne poslal ty.
Aby byli v pravdě.../ pravda – zde /alétheia/ je zde stejný původ-kořen jako výše ...aby poznávali ...pravého Boha...
Alétheia není 'pravda' jako shoda tvrzení a skutečnosti – předmětu nebo shoda soudu – výroku s jinými výroky. Alétheia v sobě obsahuje svůj opak - léthé a apathé. Léthé = noc, zapomnění na věčné pravdy, má sklon zastiňovat. Apathé má sklon k dvojznačnosti, klamu a zastírání. Protikladový význam není lež nebo lži, ale zapomnění-skrytost-nevědění-mlčení-temnota. Pravda jako neskrytost - jako odkryté neklamné a neproměnlivé poznání. Je syntézou minulosti, přítomnosti a budoucnosti, je v rovině božského, vyznačuje se stabilitou – stálostí a neměnností v čase.. Projevy pravdy - alétheie se pojili se schopností – mocí a moudrostí krále:
 • soudní pravomoc - spravedlnost
 • suverenita – vzájemnost, smluvní pouto, důvěra,
 • autorita v projevu – síla řeči – důvěryhodnost, spolehlivost,
 • mírná – přesvědčivá účinná spravedlnost
 • pohostinnost,

Komenský nazývá pravé poznání - chrésis, plynoucí ze sapienia, virtus a pietas (z moudrosti, dovednosti a víry) Vrcholem pravého vědění je chrésis, v níž jde o žití - bytí člověka na zemi, a to bytí pochopené jako služba. Theoria - praxis - chrésis jako tři stupně lidské moudrosti.]


Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Pondělí, 07. září 2009 @ 22:50:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No vždyť jsem napsal totéž, nebo ne? Ten překlad v ČSP -NS se dokonce kryje s jednou z těch dvou mnou navržených verzí překladu, které podle mě lépe vystihují řecký text. I já tam přece mám vid nedokonavý. Podle mě tam prostě není podmínka ale popis. Samozřejmě že z toho popisu plyne i ta podmínka. Těžko budu poznávat Hospodina, když ho ani nerozeznám jako pravého Boha.


]


Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Pondělí, 07. září 2009 @ 21:02:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko napsal:

"Svaté ctíme, ale jen Bohu se klaníme.  I v modlitbě."

Výňatek z katolického (nebiblického) evangelia:

"Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi, aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce, Marii a svaté. Kdo nemá v úctě Marii a svaté, nemá v úctě ani Syna ani Otce, který ho poslal." Katolický Jan 5,23 
Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 07. září 2009 @ 21:08:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
(Př 29,9)
Moudrý když s hlupákem se dohaduje, pohrůžky, posměch, nic nikam nevede!


]


Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Pondělí, 07. září 2009 @ 21:32:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Jestliže někdo učí něco jiného a nedrží se zdravých slov našeho Pána Ježíše Krista a učení pravé zbožnosti, je nadutý, ničemu nerozumí ajen si libuje ve sporech a slovních potyčkách."


]


Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 08. září 2009 @ 07:47:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Svatá pravda.
Proto příště,než budeš něco prohlašovat, tak si nejdříve ověř, co o tom říká Písmo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Úterý, 08. září 2009 @ 18:21:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, svatá pravda, Učíte něco jiného než je v Bibli a nedržíte se slov Pána Ježíše Krista, jste nadutí a ničemu nerozumíte.
Písmo nikde neříká (ani Ježíš), že máme svaté ctít. Takže dost logicky učíte něco jiného než je v Bibli.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 09. září 2009 @ 09:05:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Písmo nikde neříká (ani Ježíš), že máme svaté ctít....

(1 P 2,17)
Všechny ctěte, bratry milujte, Boha se bojte, krále mějte v úctě.

Ale milý Rosmane

Já nemůžu za to, že neznáš dobře Bibli. Že klameš své svědomí vyhlašováním, že jsi přece biblický křesťan a nejdeš pak "na hlubinu". Učení Kristovo nám velí lásku k bližním, dokonce i k nepřátelům - a to nejde bez toho, abychom je měli v úctě. I oni jsou přece k Božímu obrazu.


O to víc zaslouží naši úctu ti, kteří Krista následovali a předešli nás do věčnosti - svatí.

Nelze ctít Pána Ježíše a nemít v úctě jeho bratry.

Ž 2,6-11)
Někdo však na jednom místě vydal svědectví: "Co je člověk, že na něj pamatuješ, a syn člověka, že ho navštěvuješ?
Učinils jej o málo menším než anděly, korunovals jej slávou a ctí, ustanovils jej nad dílem svých rukou,
všechno jsi poddal pod jeho nohy." Když mu tedy poddal všechno, nenechal nic, co by mu nebylo poddáno. Nyní ovšem ještě nevidíme, že je mu všechno poddáno,
ale Ježíše, jenž se stal o málo menším než andělé, aby z Boží milosti okusil smrt za každého člověka, toho vidíme pro utrpení smrti korunovaného slávou a ctí.
Na Toho, pro něhož je všechno a skrze něhož je všechno, se totiž slušelo, aby přivedl mnoho synů do slávy, když skrze utrpení přivedl k cíli vůdce jejich spasení.
Neboť Ten, který posvěcuje, i ti, kteří jsou posvěcováni, jsou všichni z jednoho. Proto se nestydí nazývat je bratry.


Bůh přivedl už mnoho synů do slávy. Je -li někdo ve slávě, je mu vyjadřována úcta. Jinak by to nebyla sláva.

Samotné Písmo tak svatým vzdává úctu.

(Zj 20,4)
A spatřil jsem trůny a ty, kdo se na nich posadili, a byl jim svěřen soud. Viděl jsem také duše popravených pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo a těch, kteří se neklaněli šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její znamení na svá čela ani na své ruce (TOTO JSOU ONI SVATÍ, KTERÝM TY ODMÍTÁŠ VZDÁVAT ÚCTU!). A ožili a kralovali s Kristem tisíc let.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Středa, 09. září 2009 @ 20:54:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Všechny ctěte, bratry milujte, Boha se bojte, krále mějte v úctě." - 1 Pt 2,17

oko,

mám k tomu 2 věci:

1) Nevím z jakého cituješ překladu (asi katolického), ale v ekumenickém který používám já je to trochu jinak - Ke všem lidem mějte úctu .
Navíc se domnívám, že to může být problém češtiny, že tyto niuance nedokáže rozlíšit. Neznám řečtinu, nevím jak to vyznívá v řeckém jazyce - to by bylo docela zajímavé. Ale např. v polské bibli, kterou používám, je Wszystkich szanujcie - což zdaleka není ctěte či uctívejte (czcijcie)
Stejně tak v anglickém překladu - Show proper respect to everyone

2) Ano, určitě máme mít ke všem lidem náležitou úctu, ale
A) z kontextu uvedeného verše nevyplývá, že by se mělo jednat i o zemřelé, Petr v tomto oddíle dává pokyny jak postupovat mezi nevěřícími zde na zemi
B) rozhodně ne ve smyslu uctívání - tj. sklanět před nimi kolena v modlitbě apod. jak to dělají katolíci


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 10. září 2009 @ 13:22:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."1) Nevím z jakého cituješ překladu (asi katolického)"...

Citace byla z nového kralického. Starý kralický překlad téměř věrně kopíruje řecký text:

Všecky ctěte, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále v uctivosti mějte.


..." Ano, určitě máme mít ke všem lidem náležitou úctu, ale
A) z kontextu uvedeného verše nevyplývá, že by se mělo jednat i o zemř
elé"...

Pro křesťana smrtí život nekončí, odchází do nebeské vlasti, do plného společenství s Kristem.

Úcta k takovému člověku je úctou ke Kristu.

..." rozhodně ne ve smyslu uctívání - tj. sklanět před nimi kolena"...

Musíme si uvědomit rozdíl mezi úctou a klaněním. Svaté v lásce uctíváme, ale jen Bohu se klaníme.

Klečení, sedění, ležení, či stání - jsou jen polohy těla. Důležitý je postoj srdce. Bohu se klaním srdcem, i když přitom stojím, nebo běžím.


..." Neboť Ten, který posvěcuje, i ti, kteří jsou posvěcováni, jsou všichni z jednoho. Proto se nestydí nazývat je bratry."...

Pán Ježíš se nestydí svaté v nebi nazývat bratry a ty spekuluješ o tom, zda je vhodné jim vyjadřovat úctu. Uvědom si, že ti bratři nejsou nesvéprávní, ale činní, tvůrčí - jejich láska vyžaduje seberealizaci, spolupracují s Kristem na spáse světa. Vládnou spolu s Kristem (Zj 20,4).


]


Re: Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Rosman v Úterý, 08. září 2009 @ 20:54:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha. Kdo zůstává v jeho učení, má i Otce i Syna. Přijde li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřjímejte ho do domu a nevítejte ho."
 
oko,

asi řekneš svatá pravda. Ano, svatá pravda, zacházíte dál a nezůstáváte v učení Kristovu.


]


Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: Kojot v Úterý, 08. září 2009 @ 19:01:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://kojot.name
No, já si myslím, že otázka "Co budu dnes jíst." je patrně starší než otázka po smyslu života. A lidé, kteří řeší otázku přežití vědí, že smysl života je jen taková třešnička na dortu, kterou si může dovolit ten, kdo má zajištěny základní potřeby a trochu času nazbyt. To jen tak na okraj...Re: Re: Jaký je smysl života? (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Pátek, 09. říjen 2009 @ 09:41:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Kojote,

Vypadá to jako bys čekal do důchodu :-) Jistě chápu že Tě tlačí starost o pokrm .
Matouš 6,33 Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.


Príde Anička za mamičkou a pýta sa: “Mami ako vzniklo ľudstvo?” Mamička nechápavo pozrie na Aničku a povie: “Nuž Anička,na začiatku ĺudstva bol Boh,ktorý stvoril Adama a Evu,ti mali deti,a tak postupne vznikalo ľudstvo.”
Anička ide za oteckom a dá mu tú istú otázku.Otecko hovorí:”No, Anička,na začiatku boli opice z ktorých sa postupne stávali ľudia.”
Anička chodí dva dni zmëtene z odpovedi otca a mamy,po dvoch dňoch jej to nedá a ide za mamou.
“Vieš,mami,ako som sa ťa pýtala ako vniklo ľudstvo?“Mamička prikývne,no tak ty si mi povedala,že ľudstvo stvoril Boh a otecko mi povedal,že ľudstvo vniklo z opíc.”
Mamička pozrie na Aničku a povie:”Nuž,dcéra moja,ja som ti povedala ako vnikla rodina z mojej strany a otecko ti povedal ako vnikla rodina z jeho strany.…“.


Kojote je to pro nás naprosto přirozené ptát se a hledat,jako ta malá Anička a myslím že to zas tak moc času to nezabere.
                                                                                            
                                                                      Přeji Ti hojné zajištění základních  potřeb i čas nazbyt , vše dobrém.v.]


Stránka vygenerována za: 0.73 sekundy