Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Matěj.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16615, komentáře < 7 dní: 292, komentářů celkem: 427722, adminů: 60, uživatelů: 5242  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 81 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

ivanp
Willy
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116137369
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: CASD – nebiblické učení o 2300 večerů a jiter
Vloženo Čtvrtek, 29. leden 2009 @ 08:10:55 CET Vložil: Olda

Kritika bludů poslal Legulda

 

(volné pokračování článku „E.G.Whiteová: Zkušenosti a vidění“, který naleznete zde: http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=5519Jedním z pilířů víry Církve adventistů sedmého dne je učení o 2300 večerech a jitrech (Dan 8:14). Na základě biblických zkoumání přišel v ucelené podobě s tímto učením kazatel William Miller v roce 1831. Učil, že druhý příchod Ježíše Krista bude roku 1843 (později změnil tohle datum na rok 1844). Tohle učení o 2300 večerech a jitrech závisí na proroctví o malém rohu (Dan 8:9), kterým má být údajně Řím a který naplnil vidění a čas 2300 v. a j. Adventisté těmto výpočtům věří, ale pouze na základě vysvětlení jejich milé a obdivované sestry E.G.Whiteové.


  Jakým způsobem a za jakých předpokladů docházíme k roku 1844? Při obhajobě tohoto učení se staví na následujícím:
 1. malý roh z Dan 8:9 je Římská říše (ve skutečnosti se jedná o syrského vojevůdce jménem Antiochus IV. Epifanes (vládl 175-164 př.n.l.)),

 2. devátá kapitola z Daniele navazuje nebo doplňuje kapitolu osmou (Dan 9:25),

 3. z 2300 dnů se vyrobí 2300 roků,

 4. číslo 2300 se přičte k roku 457 př.n.l (sedmý rok kralování Artaxerxe, Ezd 7:7,12),

 5. po sečtení vychází rok 1844 coby rok, kdy končí 2300 večerů a jiter.

Takto nějak uvažoval Miller. Pokud tomuto učení někdo věří, ať se zamyslí nad následujícími body:

 1. Tvořil Řím součást Řecké říše – Dan 8:8?

 2. Vyšel Řím z jedné části Řecké říše – neboť vznikly čtyři části – Dan 8:8?

 3. Roztáhl se Řím jen směrem k jihu a východu – Dan 8:9?

 4. Neroztáhl se Řím také směrem k severu a západu – Dan 8:9?

 5. Mají snad státy Španělsko, Portugalsko, Francie, Belgie, Anglie, Švýcarsko, Lucembursko, část Německa, část Rakouska a ostrovy Korsika a Sardinie jižní nebo východní polohu od Říma, neboť malý roh se měl roztáhnout jenom k jihu a k východu - – Dan 8:9?

 6. Naplnil Řím (ať už pohanský nebo papežský) vidění z Dan 8:10-13, a to po dobu 2300 večerů a jiter?

 7. Začíná údobí Říma roku 457 př.n.l., tedy v roce počátku prorockého času 2300 večerů a jiter?

Podle adventistů nastalo údobí Římské říše až od roku 161 př.n.l. Římská říše v roce 457 př.n.l. existovala, ale nikoliv v takové síle, aby se velmi vzmáhala na jih a na východ až k nádherné zemi ( Dan 8:9). V této době snad soupeřila či žila po boku Etrusků. Římská říše samozřejmě nevznikla z říše Řecké, popř. z říše Alexandra Makedonského, ale samostatně na ní nezávisle. Dále nevidím jediný důvod spojovat verše Dan 8:9-14 s veršem Dan 9:25. Je to nesmyslné.

Pokud adventisté připustí, že tento malý roh není Řím, ale někdo jiný, co se stane s celým jejich učením o 2300 večerech a jitrech a dále o nebeských změnách, které se měly stát roku 1844? Jak se poté budou stavět k předpovědím Millera a především k učení a viděnímbgg EGW? Je to k zamyšlení.


Radim Bohdálek, radimb@seznam.cz


"CASD – nebiblické učení o 2300 večerů a jiter" | Přihlásit/Vytvořit účet | 26 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: CASD – biblické učení o 2300 večerů a jiter (Skóre: 1)
Vložil: Standa v Čtvrtek, 29. leden 2009 @ 12:10:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Protože jsem něměl čas, tak jsem Ti nemohl odpovědět na Tvůj mail. Pokud tvrdíš, že učení CASD o 2300 večerech a jitrech je nebiblické, tak si napřed pořádně nastuduj dějiny a kvalitní odbornou literaturu. Pokud vím, tak jsi sám napsal, že na to nemáš čas. Tvrdit o něčem že je nebiblické a heretitické dokáže každý trouba. Nesouhlasit s vynikajícími odborníky také můžeš. Ale zveřejňovat diletanské odpovědi, pro své odmítavé postoje, je projevem allopsychické dezorientace. 
Pokud máš zájem opravdu poznat pravdu, zahoď svou fobii k adventímu učení a nevěř co o ní píší ti co si jen na odborníky hrají.
Udělej si čas a zkus se důkladně seznámit s těmi opravdovými a kalifikovanými odborníky. 


Nebeská svatyně v proroctví

V předchozí části jsme se zaměřili na svatyni z pohledu předobrazu a naplnění (typ - antityp). Nyní budeme svatyni zkoumat v proroctvích.

Pomazání nebeské svatyně. Proroctví o 70 týdnech z Daniele 9 ukazuje na počátek Kristovy kněžské služby v nebeské svatyni. Jedna z posledních událostí, která se odehrála během 490 let, bylo pomazání svatyně svatých„ (Dn 9,24; viz kapitola 4). Hebrejský výraz kodeš kodeším skutečně označuje svatyni svatých. Stejně jako při vysvěcení pozemské svatyně byla pomazána svatým olejem, a tak oddělena pro obřady, byla i nebeská svatyně pomazána a vysvěcena pro Kristovu přímluvnou službu. Po nanebevstoupení, krátce po své smrti (Dn 9,27) započal Kristus svou službu Velekněze a Přímluvce.

Očišťování nebeské svatyně.
 
Když epištola Židům mluví o očišťování nebeské svatyně, říká: Podle zákona se skoro vše očišťuje krví, a bez vylití krve není odpuštění. To, co je jen náznakem nebeských věcí (pozemská svatyně), bylo nutno očišťovat takovým způsobem (krví obětních zvířat); nebeské věci samy (nebeská svatyně) však vyžadují vzácnějších obětí (drahou Kristovu krev).„ (Žd 9,22.23)
Různí komentátoři o tomto biblickém učení věděli. Henry Alford poznamenal, že i samotné nebe potřebovalo a bylo očištěno smírnou Kristovou krví„. B. F. Westcott poznamenal: Můžeme říci, že i `nebeské věci', pokud zobrazují podmínky lidského života v budoucnosti, byly následkem jeho pádu poskvrněny něčím, co vyžaduje očištění.„ Byla to Kristova krev„, říká, která mohla očistit nebeský vzor (archetyp) pozemské svatyně„.
Tak jako byly vírou hříchy Božího lidu vloženy na oběť za hřích a potom symbolicky přeneseny do pozemské svatyně, tak i v nové smlouvě jsou vyznané hříchy kajících vírou vloženy na Krista.
Podobně jako byl při předobrazném Dni smíření očištění pozemské svatyně odstraněn hřích, který se tam nashromáždil, je nebeská svatyně očištěna definitivním odstraněním záznamů o hříších v nebeských knihách. Před tím, než budou tyto záznamy definitivně vymazány, je třeba je zkoumat, aby bylo stanoveno, kdo skrze pokání a víru v Krista může vejít do jeho věčného království. Očištění nebeské svatyně v sobě zahrnuje vyšetřování nebo soud, což plně odráží podstatu Dne smíření jako dne soudu. Tento soud, který potvrzuje rozhodnutí o tom, kdo bude spasen a kdo zahyne, se musí uskutečnit před druhým příchodem, protože při druhém příchodu se Kristus vrátí se svou odměnou. Odplatím každému podle toho, jak jednal.„ (Zj 22,12) Tehdy budou také vyvrácena všechna satanova obvinění (srov. Zj 12,10).
Bude odpuštěno všem těm, kteří skutečně činili pokání a skrze víru se odvolávali na Kristovu krev smírné oběti . Když se o nich bude na soudu jednat a zjistí se, že jsou oblečeni v roucho Kristovy spravedlnosti, budou jejich hříchy vymazány, budou hodni přijmout věčný život (L 20,35). Ježíš řekl: Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly.„ (Zj 3,5)
Prorok Daniel ukázal na podstatu tohoto vyšetřujícího soudu. Zatímco odpadlá moc symbolizovaná malým rohem se stále rouhá Bohu a pronásleduje jeho lid na zemi (Dn 7,8.20.21.25), jsou v nebi postaveny trůny a Bůh předsedá závěrečnému soudu. Tento soud se odehraje v trůnním sále nebeské svatyně a bude na něm přítomno množství nebeských svědků. Když zasedne soud, budou otevřeny knihy, a tím začne proces vyšetřování (Dn 7, 9.10). Teprve až po tomto soudu bude ona odpadlá mocnost zničena (Dn 7,11).

Doba soudu.

Vyšetřujícího soudu se účastní jak Otec, tak i Kristus. Před tím, než se vrátí na zem na oblacích nebeských„, přijde Kristus jako Syn člověka s nebeskými oblaky až k Věkovitému„ - Bohu Otci a postaví se před něj (Dn 7,13). Od svého nanebevstoupení Kristus působil jako Velekněz a náš Přímluvce před Bohem (Žd 7,25). Ale nyní přichází, aby mu bylo dáno království (Dn 7,14).
1. Zastínění Kristovy kněžské služby. Daniel 8 nás informuje o sporu mezi dobrem a zlem a o Božím konečném vítězství. Tato kapitola ukazuje, že mezi počátkem Kristovy velekněžské služby a očištěním nebeské svatyně zatemní Kristovu službu pozemská moc.
Beran v tomto vidění představuje Médsko-Perskou říši (Dn 8,3) - dva rohy, z nichž se jeden stal větším, jasně popisují dvě fáze její existence a dominantní perskou část království, která se objevila později. Jak to Daniel předpovídal, toto východní království rozšířilo svou moc k moři, na sever a na jih... dělal, co se mu zlíbilo, a vzmohl se„ (Dn 8,4).
Kozel, který přišel ze západu, představuje Řecko, s velkým rohem, jeho prvním králem„, který představoval Alexandra Velikého (Dn 8,21). Alexandr přišel ze západu a rychle porazil Persii. Po jeho smrti, byla během několika let jeho říše rozdělena na čtyři království (Dn 8,8.22) - vznikla království Kassandra, Lysimacha, Seleuka a Ptolemaia.
Ke konci jejich kralování„ (Dn 8,23), tedy jinými slovy v závěru dějin rozdělené řecké říše, vyrostl malý roh„ (Dn 8, 9). Někteří se domnívají, že toto proroctví naplnil Antiochos Epifanés, syrský král, který krátce vládl v Palestině ve 2. století př. Kr. Jiní vykladači včetně mnoha reformátorů ztotožnili tento malý roh s pohanským i papežským Římem. Tento výklad se naprosto shoduje s podrobnostmi, které Daniel uvádí, zatímco ostatní výklady ne. Všimněme si následujících bodů:
a) Moc malého rohu se rozšiřuje po pádu řecké říše a trvá až do doby konce (Dn 8,17). Tomuto popisu odpovídá pouze pohanský a papežský Řím.
b) Danielova proroctví z 2., 7. a 8. kapitoly se obsahově shodují (viz str. ???). Socha ze čtyř různých kovů z Daniele 2 a čtyři šelmy z Daniele 7 představují stejné světové říše: Babylón, Médo-Persii, Řecko a Řím. Nohy dílem ze železa a dílem z hlíny i deset rohů čtvrté šelmy přestavuje rozdělení římské říše; tyto rozdělením vzniklé státy měly existovat až do druhého příchodu. Všimněme si, že obě proroctví ukazují na Řím jako na nástupce Řecka a jako na poslední říši před druhým příchodem a posledním soudem. Malý roh z Daniele 8 se také shoduje s tímto popisem; přichází po Řecku a je zničen nadpřirozeným způsobem nebo zlomen bez zásahu ruky„ (Dn 8,25; srov. Dn 2,34).
c) Médo-Persie je nazvána velkou„, Řecko velikým„ a malý roh jako ten, který velmi vzrostl a vypjal se„ (Dn 8,4.8.9.10, kral.). Řím, jedna z největších světových říší, se shoduje s tímto popisem.
d) Pouze Řím rozšířil svou říši na jih (Egypt), na východ (Makedonie a Malá Asie) a k nádherné zemi„ (Palestina), přesně, jak to bylo předpovězeno v proroctví (Dn 8,9).
e) Řím se postavil i proti veliteli toho vojska„, Veliteli velitelů„ (Dn 8,11.25), kterým není nikdo jiný než Ježíš Kristus. Proti Kristu, jeho lidu a jeho svatyni vedl Řím ohromující válku. Tento popis zahrnuje jak pohanské, tak i papežské období existence římské říše. Zatímco pohanský Řím odporoval Kristu a zničil chrám v Jeruzalémě, papežský Řím fakticky zatemnil kněžskou a prostřednickou službu, kterou Kristus koná pro hříšníky v nebeské svatyni (viz Žd 8,1.2) a to tím, že ustanovil kněze, kteří poskytují odpuštění skrze lidské prostředníky.„ (viz kapitola 12) Tato odpadlá mocnost bude mít úspěch, `pravdu srazila na zem a dařilo se jí, co činila' (Dn 8,12).
2. Doba obnovy, očištění a soudu. Bůh nedovolil, aby byla pravda o Kristově velekněžské službě natrvalo zatemněna. Skrze věrné a bohabojné muže a ženy obnovil svou pravdu. Reformační částečné znovuobjevení Kristovy úlohy Prostředníka způsobilo v křesťanském světě velké probuzení. Existovaly však ještě další pravdy, které měly být zjeveny o Kristově nebeské službě.
Danielovo vidění naznačovalo, že Kristova role velekněze by měla zvláště výrazně vystoupit do popředí v době konce„ (Dn 8,17), tedy v době, kdy kromě své stálé přímluvné služby, zahájí Kristus i dílo očišťování a soudu (Žd 7,25). Vidění také říká, kdy měl Kristus zahájit skutečnou službu Dne smíření - dílo vyšetřujícího soudu (Dn 7) a očištění svatyně - Až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti.„ (Dn 8,14) Protože se vidění týká doby konce, pak svatyně, o které je zde řeč, nemůže být pozemská svatyně - protože ta byla zničena v roce 70 po Kr. Proto proroctví musí mluvit o svatyni nové smlouvy, která je v nebesích - tedy tam, kde Kristus slouží pro naše spasení. Co znamená těchto 2300 dní nebo 2300 večerů a jiter, jak je to v původním hebrejském textu? Podle Gn 1 večer a jitro„ tvoří dohromady jeden den. A jak jsme již viděli v kapitolách 4 a 12 této knihy, je časové období, o kterém se mluví v symbolickém proroctví také symbolické: jeden prorocký den představuje jeden rok. Proto, jak mnoho křesťanů v průběhu staletí věřilo, 2300 dnů z Daniele 8 označuje 2300 doslovných let.

a) Daniel 9 je klíčem k Danieli 8. kapitole.

Bůh přikázal andělu Gabrielovi vysvětlit Danielovi vidění (Dn 8,16) . Výklad tohoto vidění byl tak děsivý, že Daniel onemocněl a Gabriel musel svůj výklad přerušit. Daniel v závěru kapitoly poznamenává: Žasl jsem nad tím viděním, ale nikdo to nechápal.„ (Dn 8,27)
Kvůli tomuto přerušení musel Gabriel počkat se svým vysvětlením časového období. To byla jediná věc, kterou ještě nevysvětlil. Dn 9 popisuje jeho návrat, aby dokončil započatý úkol. Dn 8 a 9 jsou tedy propojeny a 9. kapitola je klíčem k pochopení tajemství 2300 dnů. Když se Gabriel znovu objevil, řekl Danielovi: Já jsem přišel, abych ti je (slovo) oznámil... Pochop to slovo a rozuměj vidění.„ (Dn 9,23) Gabriel se vrací k vidění o 2300 večerech a jitrech. Jeho touha vysvětlit časové prvky vidění z Daniele 8 objasňuje, proč svá vysvětlení zahajuje proroctvím o 70 týdnech.
70 týdnů neboli 490 let bylo stanoveno„ pro Židy a Jeruzalém (Dn 9,24). Zásadní je zde hebrejské sloveso chatak. Ačkoli se toto sloveso vyskytuje v Písmu pouze jednou, můžeme jeho významu porozumět na základě jiných hebrejských pramenů. Podle známého Gesseniova Hebrejsko- anglického slovníku tento výraz správně znamená odkrojit„ nebo oddělit„.
Na tomto základě jsou Gabrielova vysvětlení velice výmluvná. Sděluje Danielovi, že 490 let má být odděleno z delšího časového období 2300 let. Gabriel také určuje výchozí bod pro těchto 490 let: Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma.„ (Dn 9,25) To se odehrálo v roce 457 př. Kr., v sedmém roce vlády krále Antarxerxa (viz kapitola 4) .
490 let končí v roce 34 po Kr. Když odečteme 490 let od 2300 let, zůstane nám 1810 let. Celkové období 2300 let nás vede k tomu, abychom k roku 34 po Kr. přidali úsek 1810 let. To nás přivede až k roku 1844.


b) Plnější pochopení Kristovy služby.

Počátkem 19. století začalo mnoho křesťanů, včetně baptistů, presbyteriánů, metodistů, luteránů, anglikánů, episkopálů a kongregacionalistů, intenzivně studovat proroctví z Daniele 8.
Všichni ti, kdo studovali Bibli, očekávali příchod velmi důležitých událostí, které se stanou na konci období 2300 let. Na základě svého pochopení moci malého rohu a tématu svatyně očekávali, že toto prorocké období bude zakončeno očištěním církve, osvobozením Palestiny a Jeruzaléma, návratem Židů, pádem moci Turků nebo muslimů, zánikem papežství, obnovením pravé bohoslužby, začátkem pozemského tisíciletí, dnem soudu, očištěním země ohněm nebo druhým příchodem.
Žádná z těchto předpovědí se nenaplnila a všichni, kdo jim uvěřili, byli zklamáni. Hloubka jejich zklamání byla úměrná charakteru předpovídané události. Je samozřejmé, že zklamání těch, kteří očekávali, že se v roce 1844 vrátí Kristus, bylo mnohem větší než zklamání těch, kteří očekávali návrat Židů do Palestiny.
Výsledkem jejich zklamání bylo, že mnozí přestali studovat proroctví nebo opustili historickou metodu výkladu proroctví, která je přivedla k těmto názorům. A přece někteří s modlitbou a vytrvalým úsilím pokračovali ve studiu těchto proroctví a tématu svatyně. Neztratili ze zřetele Kristovu službu v nebeské svatyni, kde slouží v náš prospěch. Odměnou jim bylo množství nových pohledů. Poznali, že historizující prorocké chápání rané církve a reformace stále platí. I výpočty prorockého času byly správné. 2300 let skončilo v roce 1844. Jejich chyba i chyba všech vykladačů té doby spočívala v určení události, která se měla odehrát na konci tohoto prorockého údobí. Nové světlo o Kristově službě ve svatyni obrátilo jejich zklamání v naději a radost.
Jejich studium biblického učení o svatyni ukázalo, že v roce 1844 přišel Kristus k Věkovitému a začala konečná fáze jeho velekněžské služby v nebeské svatyni. Tato služba byla naplněním (antitypem) očišťění svatyně při Dni smíření, které Daniel 7 popisuje jako předadventní vyšetřovací soud.
Tento nový pohled na Kristovu nebeskou službu není odklonem od historické křesťanské víry. Je místo toho logickým završením a nevyhnutelným vyústěním této víry. Je to projev poslední doby a naplnění prorocky předvídaného důrazu věčného evangelia... v závěrečné části jeho zvěstování světu.„

Význam ve velkém sporu věků

Proroctví z Daniele 7 a 8 odhalují širší perspektivu konečného výsledku velkého sporu mezi Bohem a satanem.

Obhájení Božího charakteru. Působením malého rohu se satan snažil zpochybnit Boží autoritu. Tato mocnost hanobila a pošlapávala nebeskou svatyni, centrum Boží vlády. Danielova vidění ukazují na předadventní soud, ve kterém Bůh vysloví rozsudek odsouzení nad malým rohem, a tím vlastně i nad samotným satanem. Ve světle Golgoty budou všechna satanova obvinění vyvrácena. Všichni pochopí a uznají, že Bůh je spravedlivý a že za problém hříchu nenese zodpovědnost. Ukáže se, že má bezúhonný charakter a bude znovu potvrzena jeho vláda lásky.

Obhájení Božího lidu. Zatímco soud přinese odsouzení odpadlé moci malého rohu království dostali do držení svatí„ (Dn 7,22) . Tento soud před celým vesmírem obhájí nejen Boha, ale i jeho lid. Ačkoli v průběhu staletí bylo svatými pohrdáno a byli pronásledováni pro svou víru v Krista, dá tento soud všechny věci do pořádku. Boží lid si vzpomene na Kristovo zaslíbení: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi.„ (Mt 10,32; srov. L 12, 8.9; Zj 3,5)

Soud a spasení. Ohrožuje vyšetřovací soud spasení těch, kteří věří v Ježíše Krista? Vůbec ne. Skutečně věřící lidé žijí v jednotě s Kristem a důvěřují mu jako Přímluvci (Ř 8,34). Jejich jistota vyvěrá ze zaslíbení, že u Otce máme přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého„ (1 Jan 2,1).
Proč se tedy vůbec koná předadventní vyšetřující soud? Není to kvůli Bohu. Soud se koná k prospěchu celému vesmíru, protože zodpoví satanova obvinění a ujistí nepadlé bytosti o tom, že Bůh dovolí vstoupit do Božího království pouze těm, kdo se skutečně obrátili. Proto Bůh otevře knihy záznamů pro nestranné zhodnocení (Dn 7,9.10).
Lidé patří do jedné ze tří skupin: (1) bezbožní, kteří odmítli Boží autoritu; (2) skutečně věřící, kteří skrze víru spoléhají na Kristovy zásluhy a žijí v poslušnosti Božího zákona; a (3) ti, kteří se zdají být skutečně věřícími, ale ve skutečnosti jimi nejsou.
Nepadlé bytosti snadno poznají první skupinu. Ale kdo je skutečně věřící a kdo ne? Obě skupiny jsou zapsány v knize života, která obsahuje jména všech, kdo se zapojili do služby Bohu (L 10,20; Fp 4,3; Dn 12,1; Zj 21,27). V církvi samotné jsou praví i nepraví věřící, pšenice a plevel (Mt 13,28-30).
Nepadlé Boží bytosti nejsou vševědoucí, nevidí do lidského srdce. Proto je potřeba vykonat soud ještě před druhým příchodem, aby bylo odděleno pravé od nepravého, aby se tak ukázala Boží spravedlnost, která zachrání upřímného věřícího. Jde o problém mezi Bohem a vesmírem a ne mezi Bohem a jeho pravým dítětem. To vyžaduje otevření knih záznamů, je třeba určit ty, kdo vyznali víru a jejichž jména byla zapsána v knize života.„
Kristus tento soud popisuje ve svém podobenství o svatebních hostech, kteří odpověděli na jeho velkorysé evangelijní pozvání. Protože ne všichni ti, kteří se rozhodli pro křesťanství jsou skutečnými učedníky, král se rozhodl si hosty prohlédnout, aby zjistil, kdo z nich má svatební roucho. Toto roucho představuje čistou, neposkvrněnou povahu, kterou budou mít praví následovníci Ježíše Krista. Církvi `je dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla' (Zj 19,8a) a aby byla `bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného' (Ef 5,27). Písmo vysvětluje, že `tímto kmentem jsou spravedlivé skutky svatých' (Zj 19,8b). Je to Kristova spravedlnost, jeho neposkvrněná povaha, kterou vírou získávají všichni, kdo přijmou Krista za svého osobního Spasitele.„ Když si král prohlíží hosty, pouze ti, kdo si oblékli roucho Kristovy spravedlnosti, tak štědře nabídnuté při pozvání, jsou považováni za pravé věřící. Ti, kteří sice vyznali, že následují Boha, ale žijí v neposlušnosti a nejsou oblečeni do Kristovy spravedlnosti, budou vymazáni z knihy života (viz Ex 32,33).
Pojetí vyšetřujícího soudu jako soudu pro ty, kdo vyznali víru v Krista neprotiřečí biblickému učení o spasení z víry prostřednictvím milosti. Pavel si uvědomoval, že jednou bude souzen. Proto vyjádřil touhu být nalezen v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista - spravedlností z Boha založenou na víře„ (Fp 3,9). Všichni, kdo jsou spojeni s Kristem mohou mít jistotu spasení. V přeadventní fázi posledního soudu bude spásný vztah s Kristem opravdově věřících potvrzen před celým nepadlým vesmírem.
Kristus ale nemůže zajistit spasení těm, kteří se za křesťany prohlašují na základě toho, kolik dobrých skutků vykonali (viz Mt 7,21-23). Nebeské záznamy jsou proto ještě něčím víc než pouhou pomůckou při oddělovaní pravých od nepravých. Jsou také základem pro potvrzení skutečně věřících před anděly.
Učení o svatyni nezbavuje věřícího jistoty v Kristu, ale naopak ji posiluje, protože mu objasňuje a znázorňuje plán spasení. Jeho kající srdce se raduje, když pochopí skutečnost Kristovy zástupné smrti za jeho hříchy, jak to předznačovaly oběti. Navíc se jeho víra obrací vzhůru, aby svůj smysl nalezla v živém Kristu, svém kněžském Obhájci, který je v přítomnosti samotného svatého Boha.„
Doba připravování. Podle Božího záměru se má radostná zvěst o závěrečném úseku Kristovy služby spasení dostat do celého světa ještě před tím, než se Kristus vrátí. Středem tohoto poselství je věčné evangelium, které má být hlásáno s velkou naléhavostí, protože nastala hodina jeho (Božího) soudu„ (Zj 14,7). Tato výzva upozorňuje svět na to, že se nyní odehrává Boží soud.
Nyní žijeme v době skutečného dne smíření. Tak jako se Izraelité měli v tento den pokořovat (Lv 23,27), tak Bůh vyzývá všechen svůj lid k upřímnému pokání. Všichni, kteří chtějí, aby jejich jména zůstala v knize života, si musí dát s Bohem i s bližními věci do pořádku během doby tohoto soudu (Zj 14,7).
Kristova služba velekněze je téměř u konce. Čas zkoušky již téměř uplynul. Nikdo přesně neví, kdy Bůh prohlásí: Je dokonáno„. Kristus řekl: Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde.„ (Mk 13,33)
Ačkoli žijeme ve vážné době skutečného Dne smíření, nemusíme se bát. Ježíš Kristus, ve své dvojí roli - jako oběť i kněz - pro nás slouží v nebeské svatyni. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle ke trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.„ (Žd 4,14-16)

zdroj:   z d e


odkazy:

Přednášky zabývající se proroctvím z Daniele 7 od prof. Dr. Waltera Veitha -  Antikrist -   z d e   a   z d e .


Články: Časový aspekt začátku Božího soudu a Bůh udává začátek doby soudu  -   z d e 


Literatura, studie a DVD:  Setkání s Ellen Whiteovou ,  Adventismus v proměnách času a  Hledání identity ,  Advent č. 9/2007 ,   Strážci pravdy
 
Re: Re: CASD – biblické učení o 2300 večerů a jiter (Skóre: 1)
Vložil: Legulda v Čtvrtek, 29. leden 2009 @ 13:37:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Stando,

takový vynikající odborníci např. obhajují evoluční vývoj. No a klidně s nimi nesouhlasím. Je to pak projev allopsychické dezorientace? Budeš i ty souhlasit, když ti odepíše vyhlášený teolog - katolík který ti bude vysvětlovat očistec, neposkvrněnost Panny Marie nebo neomylnost papeže - vzdělaný člověk s třemi vysokými školami, kde v odpovědi bude používat samé odborné výrazy navíc složitě kombinované? Myslím, že nebudeš. Zatím si nijak nereagoval na můj první článek i tento, ani jsi nereagoval na moje poznámky psané červeně do textu, na který jsi mně poslal odkaz. Pouze zkopíruješ a vložíš nějaký výklad adventistů na tohle téma, kde se píše pořád to samé. Vidím, že ty nemáš svůj objektivní názor, pouze chceš aby to tak bylo, protože je to pro tebe velmi zajímavé učení. Co je u tebe kvalitní literatura? Pouze ta, ve která se dokazuje učení o 2300 večerech a jitrech? A dále ta, kde na 100 stránkách dokazuje existence očistce nějaký Doc. Thdr. jméno příjmení Drsc.? I vynikající odborníci se mohou mýlit... viz obhajoba evoluce, očistce, marxismu/leninismu, rasistických myšlenek apod. Proč jsou mé odpovědi dilatantské? Protože s tebou nesouhlasím? Jsem zřejmě neupřímný. Zkopíruj si mé poznámky do Wordu nebo co máš na svém počítači a také červeně vepiš do textu své názory a zdůvodni je nejlépe Biblí.
Vím také, že mnoho řadových věřících v CASD a dokonce i vedoucích a vyučujících tomuto také nevěří. To co jsi sem vložil, tak si přečtu, ale myslím, že na to již reagovat nebudu.

Měj se pěkně, Radim


]


Re: Re: Re: CASD – biblické učení o 2300 večerů a jiter (Skóre: 1)
Vložil: Standa v Čtvrtek, 29. leden 2009 @ 14:14:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Legulda:

Zatím si nijak nereagoval na můj první článek i tento, ani jsi nereagoval na moje poznámky psané červeně do textu, na který jsi mně poslal odkaz. Pouze zkopíruješ a vložíš nějaký výklad adventistů na tohle téma, kde se píše pořád to samé.

Standa:

Ale zareagoval. Tento odborný článek s odkazy je toho jasným důkazem. Pokud si to přádně přečteš, tak budeš mít jasno. Když to ale nebereš na vědomí, tak je mi líto.


Legulda:

Vidím, že ty nemáš svůj objektivní názor, pouze chceš aby to tak bylo, protože je to pro tebe velmi zajímavé učení. Co je u tebe kvalitní literatura? Pouze ta, ve která se dokazuje učení o 2300 večerech a jitrech? A dále ta, kde na 100 stránkách dokazuje existence očistce nějaký Doc. Thdr. jméno příjmení Drsc.? I vynikající odborníci se mohou mýlit... viz obhajoba evoluce, očistce, marxismu/leninismu, rasistických myšlenek apod. Proč jsou mé odpovědi dilatantské?


Standa:

Ale mám. Jen nemám čas psát pořád dokola své odpovědi. A tak posílám to s čím se ztotožňuji a nebo co je mi blízké. Z různých církevních i necírkevních pramenů. Ano odborníci se mohou mýlit, ale ne ti, kteří dokáží obhájit svou pravdu na základě Písma svatého v souvislosti s historickými fakty a odbornými analýzami. A to Ty a ani tzv. obhájci očistce jste neudělali. Proto Tvé odpovědi jsou s prominutím, naivní a diletantské. Navíc se o tom můžeš přesvědčit právě v těch knihách (DVD), na které jsem Tě navedl, ale i v mé dnešní odpovědi na Tvůj dnešní článek. Stačí jen mít otevřené oči, dobrý sluch a jasnou mysl. Věřím, že Ti v tom Pán pomůže. Měj se také hezky Standa.
]


Re: Re: CASD – biblické učení o 2300 večerů a jiter (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne v Čtvrtek, 29. leden 2009 @ 16:02:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
.......To se odehrálo v roce 457 př. Kr., v sedmém roce vlády krále Antarxerxa (viz kapitola 4) .......

    A proč si nemyslet, že správnější by bylo datum 538 př.n.l. kdy Kýros propustil velké množství židu zpět do země Izraelské? Já být žid, tak bych se právě od tohoto data odpíchl, to byla událost jenž rázem změnila osudy židovského národa a ne nějaký dodatečný výnos Antarxerxa jenž ve světle Kýrová výnosu je jen slabý odvar. Ale být křesťan bránící svou ideologii, hledal bych cokoliv co by mi tu mou ideu potvrdilo, i kdyby to zjevně nebyla pravda, protože tam kde je láska k nějaké ideologii, nemůže být láska k pravdě, a tak bych použil výnos Artarxerxa. A pak bych přesvědčoval druhé o tom, že v Bibli jsou vyplněné proroctví, i když ve skutečnosti nejsou, protože proroctví jsou vykladané tak, aby to pasovalo na to v co já věřím. Ale někteří to takhle chtějí vidět.
   Viz také můj článek 70tydnu.


]


Re: Re: Re: CASD – biblické učení o 2300 večerů a jiter (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Pondělí, 02. únor 2009 @ 11:20:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Mily Nemateme:
 
 
  Toto časove obdobie“70 tyždnov“ sa začalo vynosom obnoviť a vybudovať Jeruzalem,ktory bol v ruinach 70 rokov,ako to predpovedal Jeremiaš 25,11:A celá táto zem, súc spustošená, bude púšťou a hroznou pustinou, a tieto národy budú slúžiť babylonskému kráľovi sedemdesiat rokov.

   A Jeremiáš 29,10 hovori: Lebo takto hovorí Hospodin: Lebo keď sa vyplní Babylonu sedemdesiat rokov, navštívim vás a splním pri vás svoje dobré slovo, totiž že vás navrátim na toto miesto.

   Daniel rozumel proroctvu,že Izrael ma byt 70rokov v Babylonskom zajati a potom boh dovoli aby sa vratili do Jeruzalema. Daniel vedel že zaslubenia su iste ale nechapal videniu ,ktore mal skôr,vo verši Daniel 8,13.14.  Avšak po motlitbe anjel Gabriel otvoril jeho chapanie.Hovori o tom  vo  verši  Daniel 9,20-22.

   Anjel  Gabriel Danielovi povedal,že 70 tyždnov sa ma začať vidanim nariadenia OBNOVIT JERUZALEM. Bol takyto dekret vydany?
 Ezdraš 1,1-4 piše: Potom prvého roku Cýra, perzského kráľa, aby sa naplnilo slovo Hospodinovo z úst Jeremiáša, zobudil Hospodin ducha Cýra, perzského kráľa, a tak dal vyhlásiť po celom svojom kráľovstve, a to i písmom týmito slovami: 2.  Takto hovorí Cýrus, perzský kráľ: Hospodin, Bôh nebies, mi dal všetky kráľovstvá zeme a on mi naložil, aby som mu vystavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judsku. 3.  Preto, kto je kde medzi vami zo všetkého jeho ľudu, nech je jeho Bôh s ním, a nech ide hore do Jeruzalema, ktorý je v Judsku, a nech stavia dom Hospodina, Boha Izraelovho; to je ten Bôh, ktorý je v Jeruzaleme. 4.  A každému, kto pozostal, na ktoromkoľvek mieste, kde pohostíni, nech mu pomôžu ľudia jeho miesta striebrom a zlatom, majetkom a dobytkom popri dobrovoľnej obeti pre dom Boha, ktorý je v Jeruzaleme.
   Ale toto je len časť dekretu,pretože Cyrus povedal,že sa ma vybudovať dom Boži.Ale nemalo vinsť len nariadenie o znovuvybudovani chramu,ale aj celeho Jeruzalema.Podľa Daniela 9,25 ma byť vystavena ulica aj priekopa.
  Medzi tim sa stavba chramu zastavila a v Persii povstali dvaja krali Ezdraš 4,4-6: A tak unavoval ľud zeme ruky judského ľudu, a desili ich, aby nestaväli.  A najímali proti nim radcov, aby zmarili ich radu, a tak robili po všetky dni Cýra, perzského kráľa, a to až do kraľovania Dária, perzského kráľa. A keď kraľoval Ahasver, na začiatku jeho kraľovania, napísali žalobu na obyvateľov Judska a Jeruzalema.
  Ale kral Darius,kral Perzie našiel dekret Cyra,prvého krala Perzie,ktori naradil ,aby sa vybudoval dom Boži . Aj Darius vydal dekret .Ezdraš 6,7: Nechajte dielo toho domu Božieho na pokoji. Vojvoda Židov a starší Židov nech staväjú ten dom Boží na jeho mieste. Boži dom bol napokon dostavany v šiestom roku kraľa Daria,čo je rok 515 před n. l. Ezdraš 6,14.15: A tak staväli starší Židov, a darilo sa im podľa proroctva proroka Haggea a Zachariáša, syna Iddovho. A tedy staväli a dokončili z rozkazu Boha Izraelovho a z rozkazu Cýra, Dária a Artaxerxa, perzského kráľa.  Aj tak dokončili ten dom Boží do tretieho dňa mesiaca adara, a to bol šiesty rok kraľovania kráľa Dária

 Vyžadovalo si to nie jeden ale tri dekrety  perzskych kralov,aby napokon dielo obnovy Jeruzalema a chramu bolo zrealizovane.Opravnenie na uplnu rekonštrukciu mesta nebolo vydane skôr ako v roku 457pred n. l.( Pozri World Book Encyclopedia,Vol.18,str.141) Tento dekret bol vydany v siedmom roku krala Artaxerxa. Ezdraš 7,16-25.
Tak že:

1. dekret Ezdraš 1,1-4 (536 p.n.l) –Cyrus

2. dekret Ezdraš 6,7.8 (519 p.n.l.) - Darius

3. dekret Ezdraš 7,7-25 (457p.n.l.) –Artaxerxes.

  Teda vychodzi bod pre  sedemdesiat tyždnov (490 rokov) možno stanovit až na jesen roku 457 p.n.l.


]


Re: Re: Re: Re: CASD – biblické učení o 2300 večerů a jiter (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne v Pondělí, 02. únor 2009 @ 21:50:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
    Nemohu si pomoci, ale v textu posledního dekretu jsem nenašel žádné slovo o tom, že by Izraelci měli začít s obnovou Jeruzaléma.


]


Re: Re: Re: Re: Re: CASD – biblické učení o 2300 večerů a jiter (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Úterý, 03. únor 2009 @ 08:37:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

  1. a 2.dekret sa tykal stavby Božieho chramu. Ked už bol Boži chram vybudovany Artaxerxes 3.dekretom  r..457p.n.l dal povolenie na presťahovanie ľudu.Určite nesedeli zo založenymi rukami ,ked bolo mesto zborene,ale mali problemi pri stavbe mesta (čitaj Nehemiaš).
  Ja v tom nijaky  problem nevidim.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: CASD – biblické učení o 2300 večerů a jiter (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne v Úterý, 03. únor 2009 @ 20:47:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
    V první vlně se do Izraele vrátilo cca 42000 židu. V té třetí v roce 457p.n.l. se vrátilo cca 1600. Ani v jednom dekretu není slovo o tom, že má dojít k obnově Jeruzaléma, také ani v jednom není tato obnova zakázaná. Když pohledíš na počty lidi, kdo myslíš, že začal s obnovou, ti z první vlny, anebo ta hrstka z třetí?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CASD – biblické učení o 2300 večerů a jiter (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Středa, 04. únor 2009 @ 10:13:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 


 Nemateme ,to je tak ,Boh nam nechava aj určite male percento na to ,aby sme mohli povedať NIE. Pan Boh nikoho nechce znasilnovať,ponechava nam slobodnu vôľu na ANO aj NIE. Bud poviem ,že tomu neverim a prijmem to male NIE a tak sa mi všetko proroctvo zruti a všetko okolo toho ako domček z karat,alebo to male NIE prijmem vierou a proroctvo stoji pevne.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CASD – biblické učení o 2300 večerů a jiter (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne v Středa, 04. únor 2009 @ 20:58:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
    Mé ne nepatří Bohu, ale v tomto případě zjevně špatnému počátku počítání proroctví. Od toho máme rozum, abychom jej používali.
    To, že ideologie zaslepuje a brání vidět věci tak jak jsou je také jasné. A kde je područí ideologii, tam je neláska k pravdě.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CASD – biblické učení o 2300 večerů a jiter (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Čtvrtek, 05. únor 2009 @ 09:03:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemateme piše"zjevne špatnému počátku počítání proroctví" Dobre ,tak mi nabidni tvoj pohľad na počitanie proroctva, aby tam boli zazrnute všetky šasove obdobia z Daniela a Zjavenia.A možno ,ked tvoje počitanie  bude lepšie ,tak sa priklonim k Tebe.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CASD – biblické učení o 2300 večerů a jiter (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Čtvrtek, 05. únor 2009 @ 14:51:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Skalaa,

raději ne, protože Nematemne není (zatím) křesťan ani věřící, takže ti nemá, co dát ohledně Božích věcí tak, aby to bylo k užitku. Tož tak.

willy


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CASD – biblické učení o 2300 večerů a jit (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne v Čtvrtek, 05. únor 2009 @ 17:31:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
   Co myslíš Willy, Bileámová oslice, byla věřící?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CASD – biblické učení o 2300 večerů a jiter (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne v Čtvrtek, 05. únor 2009 @ 17:23:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
   Pokud bych měl vybírat od kterého dekretu se má začít počítat těch 70 týdnu let, vybral bych první. Proto, že logický je jasné, že to množství židu co se vrátilo zpět do domoviny neseděli na zadku, ale začali s obnovou. Pokud chceš být však důslednější, neměl by platit ani jeden, protože ani jeden z nich neobsahuje slovo o obnově Jeruzaléma. A jelikož o žádném jiném dekretu v kterém je slovo o vybudování Jeruzaléma nevíme, není znám tedy ani počáteční datum od kterého by se mělo začít počítat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CASD – biblické učení o 2300 večerů a jit (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Čtvrtek, 05. únor 2009 @ 20:44:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Proč tedy tvrdím, že až ten třetí je ten pravý?

Na základě prvního (Kýrova) dekretu z r. 538 př.n.l. se vrátilo do vlasti asi 50000 Izraelců a byly vráceny i posvátné nádoby, které z původního chrámu odnesl babylónský král Nebúkadnesar. Ustanovení tohoto dekretu se týkalo především znovuvybudování chrámu.

Druhý dekret, který byl vydán r. 519 př.n.l. Dáriem I. Hystapem, pouze potvrdil Kýrovo nařízení.

A třetí dekret, jak už jsem zmínil, vydal král Artaxerxes na podzim r. 457 př.n.l. Na základě čeho lze usuzovat, že právě tento dekret je ten, na který se odvolává proroctví o 70 týdnech?

 1. Je to poslední dekret, proto jediný účinný. Kniha Ezdráš používá slovo "dekret" v jednotném čísle. Naznačuje tak jednotu všech tří dokumentů, chápe je jako celek.

 2. Je to jediný kompletní dokument, protože se týká jak návratu Izraelců a stavby chrámu, tak i vybudování politických a administrativních struktur města Jeruzaléma (Ezd 7,25).

 3. Tento dekret je jediný, za kterým následuje oslava Boha a v podstatě jediný, v souvislosti se kterým se zřetelně vzpomíná Boží zásah (viz Ezd 7,27-28).

Svůj význam má i to, že při popisu této chvály, kterou Ezdráš reaguje na Boží čin, přechází text z aramejštiny (exilového jazyka) do hebrejštiny (izraelského jazyka). Změna jazyka nastává při čtení Artaxerxova dekretu, což naznačuje, že obnova národa začíná právě tady.

Jsou nějaké další podklady dosvědčující, že právě tento dekret je ten pravý? Podívejme se na to, co se po jeho vydání vlastně stalo. Nějaký čas po návratu Izraelců do Jeruzaléma napsala skupina perských úředníků králi Artaxerxovi stížnost na Židy, kteří stavěli Jeruzalém. Krátký výňatek z jejich listu:

Známo buď králi, že židé, kteří odešli od tebe, přišli sem do Jeruzaléma a stavějí toto odbojné a protivící se město. Chtějí dokončit hradby, už spojují základy. (Ezd 4,12)

Ve své stížnosti vyhlašovali perští úředníci dvě důležité věci - že se opět staví Jeruzalém a že Židé, kteří jej staví, tam přišli díky králi. Jinými slovy, Židé, kteří staví toto město, tam přišli s vědomím krále Artaxerxe. Na základě Ezdráše 4 a Ezdráše 7 je jasné, že dekret vydaný v sedmém roce vlády krále Artaxerxe (Ezd 7,7.8) je skutečně „slovem o navrácení a vybudování Jeruzaléma(Da 9,25). A znovu opakuji, že můžeme s jistotou stanovit pevné datum tohoto dekretu na rok 457 př. Kr. Počátek prorockého období tedy máme stanoven. Co se ale během něho má stát?

Sedmdesáte téhodnů (týdnů) odečteno jest lidu tvému a městu svatému tvému k zabránění převrácenosti a k zapečetění hříchů, i vyčištění nepravosti a k přivedení spravedlnosti věčné, a k zapečetění vidění i proroctví, a ku pomazání Svatého svatých. Věziž tedy a rozuměj, že od vyjití výpovědi o navrácení a o vystavení Jeruzaléma až do Mesiáše vývody bude téhodnů (týdnů) sedm, potom téhodnů (týdnů) šedesáte dva, když již zase vzdělána bude ulice a příkopa, a ti časové budou přenesnadní. (Dan 9,24-25 kral.)

V těchto verších se dostáváme k jádru tajemství, které je tématem proroctví o 70 týdnech. Proroctví zde oznamuje, že po 69 týdnech od vyjití dekretu o obnově Jeruzaléma přijde dlouho očekávaný Mesiáš – Mesiáš, který má vyřešit problém hříchu, očistit svůj lid, Mesiáš na kterém se mají naplnit vidění i proroctví. Ač je se to zdá možná zvláštní, abychom zjistili přesný rok Mesiášova příchodu, musíme nejprve zjistit, jak dlouhé časové období představuje oněch 69 týdnů…


 ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CASD – biblické učení o 2300 večerů a (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne v Čtvrtek, 05. únor 2009 @ 21:06:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
     Já ti tedy na toto řeknu své svědectví. V nedávné době jsem prožíval zvláštní období. Křesťane by z toho mohli mít radost, takříkajíc jsem byl blízko "ovčince". Na cestě k němu. Na této cestě jsem si vzpomněl na Danielovo proroctví "70 týdnu". Začal jsem jej studovat, vlastně výklad tohoto proroctví, ne za účelem, abych jej popřel, ale pro povzbuzení na své cestě k "ovčinci". Jako racionální člověk jsem předpokládal, že ve výkladu nebude "ale", když už se to tedy bere jako jeden z oblíbených důkazu pravosti Bible jakožto Slova od Boha, anebo když už tak jen malé. Jaké bylo mé zklamáni z toho, že tam bylo však "ale" jako Brno. Před svým svědomím jsem nemohl uznat tento výklad, toto proroctví jako průkazně odkazující na postavu Ježíše.
     Pokud tedy tobě stačí ty argumenty cos uvedl jako obhajobu třetího dekretu, prosím, tvoje věc. Pro mne je to hodně málo. A nejenom ve vztahu k sobě, ale i k druhým.
     S pozdravem Karel.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CASD – biblické učení o 2300 veče (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Pátek, 06. únor 2009 @ 08:21:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

 Dakujem za Tvoje vyznanie, Mňa to proroctvo veľmi povzbudilo ,ešte na začiatku pri mojej ceste za Panom.Ježiš Kristus umrel aj za Teba a bojuje o Tvoje srdce .Maj sa pekne.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CASD – biblické učení o 2300 (Skóre: 1)
Vložil: Nematemne v Pátek, 06. únor 2009 @ 14:34:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
   Také se měj pěkně :-))    Karel.


]


Re: Re: CASD – biblické učení o 2300 večerů a jiter (Skóre: 1)
Vložil: PETR-DATEL v Středa, 04. únor 2009 @ 11:08:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
UŽ VÍM PROČ JSOU ADVENTISTÉ TAK PODOBNI SVĚDKŮM JEHOVOVÝM.MAJÍ STEJNÉ POČÁTKY A TAK I ARGUMENTACE JE ÚPLNĚ STEJNÁ...I PO 150 LETECH ODLOUČENÍ..ADVENTISTÉ ANI SJ O TOM NECHTĚJÍ ANI SLYŠET...


]


Re: CASD – nebiblické učení o 2300 večerů a jiter (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 31. leden 2009 @ 18:00:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stando
nechci se pouštět do věcí, kterým nerozumím, ale můžeš mi biblicky doložit alespoń toto?

Henry Alford poznamenal, že i samotné nebe potřebovalo a bylo očištěno smírnou Kristovou krví„. B. F. Westcott poznamenal: Můžeme říci, že i `nebeské věci', pokud zobrazují podmínky lidského života v budoucnosti, byly následkem jeho pádu poskvrněny něčím, co vyžaduje očištění.„ Byla to Kristova krev„, říká, která mohla očistit nebeský vzor (archetyp) pozemské svatyně„.


Do nebe přece nemůže vejít nic nečistého. Co bylo třeba v nebi "vyčistit" konkrétně?
 Dotyčné pány neznám, tedy pro mě nejsou autoritou. Naopak autoritou je pro mě Písmo. Jsi schopen jejich tvrzení doložit na základě Písma?Re: pro Oko (Skóre: 1)
Vložil: Standa v Pondělí, 02. únor 2009 @ 11:15:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přiznám se, že i já nemám takové znalosti, abych to mohl vlastními slovy vyložit a biblicky doložit. Pokud máš opravdový a upřímný zájem poznat tajemství nebeské svatyně, jejího očištění a soudu, můžeš se podívat   z d e   (oddíly Nebeská svatyně, Pán Ježíš, náš Velekněz, Soud už probíhá).
S přáním pokoje a plného poznání Standa.
]


Očistenie svätine (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Úterý, 03. únor 2009 @ 09:04:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

  Mily OKO:

 
  V súvislosti s očisťovaním nebeskej svätyne v Liste Židom čítame: Skoro všetko sa očisťuje krvou a bez vyliatia krvi nieto odpustenia. Podoby nebeských vecí [t.j. pozemskú svätyňu] bolo treba takto očisťovať [krvou zvierat], no nebeské veci samy [nebeský svätostánok] lepšími obetami, ako sú tamtie“, teda predrahou krvou Krista. (Žid 9,22.23)

  Rôzni komentátori si všimli toto biblické učenie. Henry Alford napísal, že „nebo samo potrebovalo očistenie a bolo očistené Kristovou zmierujúcou krvou“.B. F. Westcott poznamenal: „Možno povedať, že aj 'nebeské veci', nakoľko predstavujú podmienky budúceho života človeka, boli následkom jeho pádu poškvrnené niečím, čo vyžaduje očistenie.“ A dodáva, že to bola Kristova krv, ktorá mohla „očistiť nebeskú skutočnosť, pravzor pozemskej svätyne“.
Podobne ako hriechy Božieho ľudu prešli na obeť za hriech a potom boli symbolicky prenesené do pozemskej svätyne, tak v Novej zmluve vyznané hriechy kajúcnika vierou prechádzajú na Krista. 
 Ako sa počas predobrazného Dňa zmierenia pozemská svätyňa očistila odstránením tam nahromadených hriechov, tak sa nebeská svätyňa očistí definitívnym odstránením hriechu z nebeských kníh. Skôr však, než dôjde ku konečnému očisteniu, treba ukázať, kto na základe pokánia a viery v Krista smie vojsť do Božieho večného kráľovstva. Očisťovanie nebeskej svätyne teda zahŕňa dielo vyšetrujúceho súdu, 29 ktoré je výstižne znázornené Dňom zmierenia ako dňom súdu.  Tento súd, ktorý potvrdzuje rozhodnutie o tom, kto bude spasený a kto zahynie, musí sa konať pred druhým adventom, pretože Kristus pri svojom druhom príchode „odmení každého podľa jeho skutkov“. (Zj 22,12) Vtedy satan dostane odpoveď na všetky svoje žaloby. (Pozri Zj 12,10.)

  Všetci, čo sa kajali a vierou sa odvolávali na krv Kristovej zmiernej obete, získajú odpustenie. Keď sa ich mená dostanú pri tomto súde na pretras a zistí sa, že sú zaodení rúchom Kristovej spravodlivosti, budú počítaní za dedičov večného života. (Luk 20,35) Ježiš povedal: „Kto zvíťazí, takto bude oblečený do bieleho rúcha a nevymažem jeho meno z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi.“ (Zj 3,5)

  Pri tomto vyšetrujúcom súde je Boh i jeho Syn. Skôr ako sa Kristus vráti na zem na „nebeských oblakoch“ ako „Syn človeka“, prichádza „s nebeskými oblakmi“ k „Odvekému“, t.j. k Bohu-Otcovi. (Dan 7,13) Kristus po svojom nanebovstúpení slúžil ako veľkňaz a náš zástupca pred Bohom. (Žid 7,25) Teraz však prichádza prevziať kráľovstvo. (Dan 7,14)

  Pekne je o tom tu:
  
  http://referaty.hladas.sk/referat.php/tajomstvo-svatyne/29/12616
 
  http://www.freewebs.com/paprsekx/vdv23.htm


]


CASD – nebiblické učení o 2300 večerů a jiter (Skóre: 1)
Vložil: Nemesis v Pondělí, 02. únor 2009 @ 21:15:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chtěl bych říct, že pokud má tento server k něčemu být, určitě by měl sloužit k hlubšímu pochopení pravdy, budování moudrosti a povzbuzení k lásce jak k Bohu, tak k lidem. Pokud si zde říkáme křesťané, takbychom i v tomto Duchu měli spolu nesouhlasit. Tedy konstrukticně, ne destruktivně. Chci poděkovat za zájem o toto téma. Sám jej zkoumám a nemám pocit, že bych jej zatím dokázal pochopit zcela. Nejprve se pokusím odpovědět.:1: Podle Daniele neměl řím tvořit část řecka. Měl přijít po Řecku, stejně tak jako Medie po Babylonu.2. Řecko jsou čtyři rohy vyrostlé do 4 větrů(stran). Uvádí se, že slovní obrat, "z jednoho z nich" je míněno z jednoho větru, nikoli rohu.3. Ano, Egypt atd. + Palestina4. Ano, je zajímavé, že se to nezdůrazňuje. Zřejmě vzmáhání se na jih, východ a k nádherné zemi se z nějakého hlediska liší.5. Vzkutku v Bibli se mluví o deseti prstech vycházející z železné říše. Otázka zůstává, jestli samotná existence deseti prstů má sloužit též k výkladu, nebo se jedná pouze o to z jakého jsou materiálu. Myslím, že není nezbytné, aby 10 prstů znázorňovalo 10 národů, toto je jen výklad. To že tyto národy skutečně hráli určitou roli po Římě je též pravda.7. Zajímavé je, že otázka u Daniele zní: Jak dlouho to potrvá? a odpověď je na otázku :Kdy bude očištěna svatině? - po 2300 večerech a jitrech. Otázka, která zůstává je: Očištění svatině znamená konec pošlapávání malým rohem? Po znamená hned po 2300? nebo ještě nějakou dobu po?6. Velice dobrá otázka. Je nutné si uvědomit, že prorctví z daniele 8 není jediné. Je to pouze součást mnohem většího prorockého komplexu, který se dotýká mnoha kapitol Daniele a taktéž zjevení, které se na mnohokrát s viděním u daniele spojuje.  Historicky skutečně navazuje mocnost Řím na mocnost Řecko a skutečně mocnost Papežství navazuje na Řím, jak naznačuje Daniel. Ovšem zde jsme neskončili. Podoba mocnosti malého rohu se neustále rozvíjí.  Mám pár svých otázek:Co znamená smrtelná rána?Co znamená sedm hlav u šelmy z moře?Jaký je rozdíl mezi Nevěstkou (Babylonem) a Šelmou z moře?Kdo je šelma ze země?Kdo je obraz šelmy?Co znamená 1260 dní /letKdo jsou skutečně 2 proroci?Kdo je žena na poušti a kdo její símě?atd.Re: CASD – nebiblické učení o 2300 večerů a jiter (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pondělí, 02. únor 2009 @ 22:28:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemesis,

píšeš: Mám pár svých otázek:Co znamená smrtelná rána?Co znamená sedm hlav u šelmy z moře?Jaký je rozdíl mezi Nevěstkou (Babylonem) a Šelmou z moře?Kdo je šelma ze země?Kdo je obraz šelmy?Co znamená 1260 dní /letKdo jsou skutečně 2 proroci?Kdo je žena na poušti a kdo její símě?atd.

A teď ruku na srdce. Mám taky pár otázek. Kdybys znal odpovědi na tyto své otázky, byl bys blíž Bohu? Znal bys Ho lépe? Jaký prospěch by z toho měl Bůh? Jaký užitek bys z toho měl ty a tvoji blízcí? Zlepšilo by to nějak váš vzájemný vztah s Bohem? Vyrostla by tvá víra? Rozhojnil by ses v lásce? Jsou to tzv. životně důležité otázky, kdy by mělo jejich nezodpovězení vážné důsledky? Abys rozuměl, i když na některé z tvých otázek znám odpověď, mám za to, že to na můj vztah s Bohem ani na mou víru, službu apod. nemělo postatný vliv. Tím chci říct, že bychom měli hledat a poznávat především Boží vůli, abysme ji mohli činit a skutečně činili, tzn. abysme nebyli jen posluchači Slova, nýbrž i Jeho činitelé, jak napsal Jakub, bratr Pána Ježíše podle těla, který ještě v 7. kapitole Janova evangelia spolu se svými bratry v Pána Ježíše nevěřil, ale nakonec byl s nimi a se svou matkou v Horní místnosti v Jeruzalémě, kde se spolu s dalšími 120 učedníky deset dní jednomyslně modlili a sestoupil na ně na den Letnic Duch Svatý a oni přijali jeho moc být svědky Pána Ježíše Krista Jeruzalémě, jeho blízkém i dalekém okolí a dál už to asi znáš, nebo ne? Tož tak.

willy


]


Re: CASD – nebiblické učení o 2300 večerů a jiter (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Středa, 04. únor 2009 @ 08:53:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bratia adventisti, nehnevajte sa, ale človek naozaj žasne, čo všetko sú ľudia schopní vyčítať z Biblie, povymýšľať a uveriť, aby zdôvodnili a obhájili to, že ten Kristus naozaj neprišiel vtedy, ked to ktosi z vašich zakladateľov Miller/ prorokoval. To je naozaj to biblické kresťanstvo? A Willymu tiež dávam za pravdu: aký to mý zmysel a k čomu je to dobré takéto špekulácie o nebeskej svätyni, ak reč Biblie je najmä v knihe Zjavenia veľmi symbolická, ak aj podľa tej istej knihy naozaj "do neba nevojde nič nečistého"... ?


]


Re: CASD – nebiblické učení o 2300 večerů a jiter (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Čtvrtek, 07. květen 2009 @ 16:56:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejdelší biblické proroctví o 2300 večerů a jiter    -
  http://www.hopetv.cz/Stránka vygenerována za: 0.35 sekundy