Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ondřej.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16266, komentáře < 7 dní: 374, komentářů celkem: 403841, adminů: 60, uživatelů: 5115  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 189 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

cizinec

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
110164135
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve
Vloženo Pondělí, 15. září 2008 @ 01:41:28 CEST Vložil: Olda

Žhavá témata poslal Nepřihlášený

Na internetu se v současné době objevil banner, který upozorňuje na vyloučení Aleše France z brněnského sboru AC a zmiňuje se o tom jako o pronásledování.

O celé situaci mohu ze svého pohledu s klidným svědomím prohlásit, že Aleš byl vyloučen svévolně na základě křivých obvinění  (text odůvodnění kázně spolu s komentářem k obviněním přikládám v příloze) a institut kázně byl jednak pokřiven a jednak zneužit. Nemusím souhlasit a ani nesouhlasím se všemi Alešovými názory, ani jeho způsob práce mi nemusí být blízký – máme poněkud odlišný způsob myšlení – nicméně ani jedno, ani druhé není a nesmí být důvodem vyloučení ze sboru.

Celá věc je o to horší, že se stala s vědomím a tichým souhlasem vedení církve – biskup byl o celé věci informován ještě před uvalením kázně a i po vyloučení ze sboru vím nejméně o dvou dopisech odeslaných na ústředí církve týkajících se této věci – s nulovou odezvou. Napadá mne otázka: Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? (1 Kor 6:9)

Převzato z článku Zakusí pronásledování od Lukáše Makovičky

Příloha:

Toto je text odůvodnění, které četl pastor sboru AC Brno při příležitosti káznění Aleše France. Na sborovém shromáždění nebylo ani jednomu členovi sboru umožněno se k situaci vyjádřit a i tento text jsem získal přepsáním ze soukromě pořízeného záznamu, protože mi na výslovnou žádost nebyl poskytnut – pastor ho pouze půjčil mému tátovi „k nahlédnutí“ s tím, že se to nesmí písemně šířit.

Vážené sestry a vážení bratři,
mám tu nesnadnou a nemilou povinnost vás seznámit se závěrem, ke kterému rada starších sboru na svém jednání dne 23. 8. tohoto roku jednomyslně (1) dospěla po několika velmi náročných rozhovorech s Alešem Francem.

Všichni víme, že se Aleš po rozdělení sboru v roce 1997 horlivě zapojil do služby jako jeden z nových starších sboru. Vydávám mu svědectví, že také pracoval dlouhou dobu velmi dobře jako vedoucí skupinky. Také pracoval v mládeži. Prokazoval, že má pastýřské srdce, a přiznám se, že jsem se dokonce v určitém období domníval, že ho Bůh připravuje pro tento sbor jako mého nástupce. Naše osobní vztahy byly v té době víc než dobré.

Kdo jsme ho tehdy blíže znali, věděli jsme o jeho neuvěřitelné pisatelské plodnosti a také o jeho leckdy, jak jsem si to shovívavě charakterizoval, velmi originálních názorech na některé oblasti života církve.

Nepřehlédnutelné bylo jeho učitelské obdarování. Všichni jsme měli užitek z jeho biblických vyučování a vím, že na ně i rádi vzpomínáte. Dostal proto také nabídku učit na naší biblické škole v Kolíně a už byl dokonce dojednán i termín jeho nástupu. Z jeho přijetí však sešlo, když odmítl žádost ředitele školy a bratra biskupa, aby stáhl z internetu některá ze svých pojednání, která nebyla v názorovém souladu se stanovisky naší církve a proti nimž se někteří z našich pastorů i silně ohrazovali. Žel, tuto jak se později ukázalo prozíravou podmínku Aleš nepřijal, a proto přijat nebyl. Bratr ředitel mi tehdy řekl: „Když se nepodvolí v takovéto věci, jakou mám záruku, že mě bude respektovat v jiných.“ A bratr biskup dodal:  „Jestliže se biblický učitel nedokáže podřídit pod autoritu pastora, stává se pro Boží dílo nepoužitelným.“

Alešova kritičnost se v jeho písemnostech po této události dále silně vyhrocovala. V roce 2003 napsal pojednání, v němž vyjádřil svůj velmi negativní náhled na pojetí našich skupinek, a v této souvislosti i na naše pojetí vedení sboru. Jako starší jsme se tehdy zcela spontánně postavili proti jeho záměru toto pojednání zveřejnit, protože jsme za naším pojetím skupinkového sboru v jednotě stáli. A je vám také dobře známo, že práci našich skupinek oceňuje i bratr biskup.

Nicméně jsme se obávali, že by Alešova obratná forma vyjadřování mohla některé upřímné členy sboru zneklidnit, nebo dokonce i vyděsit. Přes náš opakovaný vehementní nesouhlas, a ačkoli byl jako člen týmu starších vázán, Aleš svoji písemnost zveřejnil. Tím ztratil naši důvěru, i možnost další spolupráce s ním, a to byl důvod, proč jsme jej, ač doslova s těžkým srdcem, museli 9. 9. před čtyřmi roky tedy z rady starších sboru odvolat. Vím, že také pro většinu z vás to tehdy byla hodně bolestná zpráva.

S naším rozhodnutím jsem tehdy samozřejmě seznámil bratra biskupa a dodatečně i Radu Apoštolské církve. Aleš Franc se přesto cítil naším jednáním poškozen ve svých právech. Doporučili jsme mu tedy, aby se proti našemu rozhodnutí odvolal k Radě církve, či přímo k biskupu AC. A protože jsme rozpor mezi námi neviděli, a dodnes nevidíme jako především věroučný, nýbrž v oblasti odpovědnosti, kompetence a způsobu jednání, ponechali jsme Alešovi možnost služby slovem. Ani jednu z obou možností však nevyužil.

Domnívali jsme se, že pokud si bude Aleš psát a zveřejňovat svá pojednání pouze už jen jako člen sboru, omezí se jejich negativní vliv na minimum. Avšak jeho další písemné útoky, zejména tentokrát na evangelizaci prostřednictvím našich večerů Alfa, nám ukázaly, že tomu tak není. Nebylo málo těch, kteří byli zavádějící formou a použitými polopravdami či nepravdami (2)  zastrašeni, nebo přinejmenším odrazeni od podpory našich cyklů, ačkoli ty se prokázaly být dobrým evangelizačním nástrojem.

Dokonce i letos na sborovém soustředění ještě žádali někteří z vás bratra biskupa o rozhovor, v němž se svěřovali se svými obavami ze škodlivosti, či dokonce neurčité nebezpečnosti naší Alfy. Bratr biskup byl tímto stavem zneklidněn. Jednak jsem jej již dříve podrobně seznámil s tím, jak v našem sboru večery Alfa pojímáme, i o ovoci, které tato práce přináší, ale především jej zneklidnila nedůvěra, která byla zaseta vůči vedení sboru do srdcí některých z našich lidí.

Právě poté poslal Aleš pojednání o Alfě v Brně do časopisu AC Život v Kristu. Pod dojmem tohoto příspěvku pak vydal bratr biskup nám již známé prohlášení ke kurzům Alfa, tak jak je zveřejněno v našich sborových listech na tento měsíc. Když bylo jeho pojednání redakcí časopisu odmítnuto – a odpovědným redaktorem je bratr biskup – zveřejnil Aleš svůj článek na internetu.

Pozvali jsme Aleš na staršovstvo, kde jsme jej požádali, aby článek stáhl. A pokud by to nebyl ochoten udělat, anebo  publikoval by další, které by byly kriticky zaměřeny vůči názorům vedení sboru a způsobům, jakým je sbor veden, musí si být vědom, že tím způsobuje stav, kdy jedni budou zajedno s vedením sboru, a jiní budou stát za ním. To je však prakticky otevřená válka s vedením sboru a důsledkem pak více či méně úspěšné názorové rozbíjení sboru (3).  K takovému jednání nemáme právo dál nečinně přihlížet.

Upozornili jsme jej také, že se tím, co dělá, staví otevřeně i proti vedení církve. Citovali jsme mu, co řekl Pán Ježíš: „Kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje (Mt 12:30, Lk 11:23).“ (4) A co je psáno v Přísloví 6:16. Tam je psáno toto: „Těchto šesti věcí nenávidí Hospodin, a sedmá ohavností jest duši jeho: Očí vysokých, jazyka lživého, a rukou vylévajících krev nevinnou, srdce, kteréž ukládá myšlení nepravá, noh kvapných běžeti ke zlému, svědka lživého, mluvícího lež,“ a ta sedmá, dodávám, „a toho, jenž rozsívá různice mezi bratřími.“ (5)

Aleš souhlasil, že o stažení článku požádá, a článek stáhne. Varovali jsme jej, že bude dán do sborové kázně, pokud tak bez odkladu neučiní. On však dodatečně svůj příslib písemně odvolal. Proto jsme se 23. 8. jako rada starších sboru sešli, a po zevrubném zhodnocení celé záležitosti dospěli k jednomyslnému závěru, že nemůžeme jinak, a že dáváme Aleše France do sborové kázně na dobu trvání tří měsíců, která mu má umožnit, aby si uvědomil hříšnost svého jednání, činil z něj pokání a navrátil se do plného obecenství ve sboru a tím i s Bohem (1 J 1:3) . (6)

Kázeň znamená, že Aleš Franc ztrácí po zmíněnou dobu podmíněně práva člena našeho sboru AC, zejména pak právo účastnit se památky večeře Páně a těch shromáždění, jež jsou vyhrazeny pouze pro členy sboru. Pokud Aleš možnosti k nápravě dané mu tříměsíční lhůtou nevyužije, přestal tím být ke 30. 11. tohoto roku členem sboru s definitivní platností.

Přitom zdůrazňujeme, že ačkoliv je Aleš už několik let pouze pasivním členem sboru, právě pro své výhrady vůči způsobu jak je sbor veden, toto není důvodem, pro nějž mu byla kázeň udělena. Není to tedy pro jeho názorovou rozdílnost s námi, je dáván do kázně proto, že se svým jednáním snaží získat na svoji stranu názorové přívržence (7)  a tím působí ve sboru destruktivně (Sk 20:30)  (8). Pokud má Aleš Franc důvody se domnívat, že mu tímto kázeňským opatřením bylo ze strany rady starších sboru anebo osobně mnou ublíženo, doporučujeme mu, aby se se svojí stížností obrátil na Radu církve, či přímo na bratra biskupa. Zavazujeme se, že pokud mu bude dáno za pravdu, budeme závěr Rady církve a biskupa respektovat, a to i tehdy, jestliže bychom se s ním vnitřně neztotožňovali.

Závěrem chci podotknout, že tato chvíle není určena k rozpravě o tom, co jsme právě vyslechli (9).  Nedomnívejte se, že potřebujete vědět víc podrobností, nejsme lidovým soudem. Záležitost církve má pod svojí správou v konečném důsledku Bůh. On nám to dokázal v minulosti už mnohokrát. Důvěřujte mu, že v této věci má všechno ve svých rukách, ale má-li někdo vážné připomínky či podněty k tomu, co zde bylo řečeno, může se kdykoli po skončení tohoto shromáždění obrátit buď na mne, nebo na někoho ze starších. Pamatujme, že požehnání dává Bůh tam, kde je jednomyslnost, a jednomyslnost bez důvěry vůči Bohu a bez pokory je nemožná. Proto věřím, že celá tato záležitost s Alešem bude pro většinu z nás podnětem k ještě vroucnějším modlitbám.

Děkuji vám, že jste toto oznámení vyslechli, a tím je naše sborové shromáždění u konce.

Poznámky:

1) Jeden ze starších sice s kázní souhlasil, ale poté při ověřování informací dle svých slov  zjistil, že se jeho rozhodnutí zakládalo na nepravdivých údajích. S vyloučením tedy už souhlasit nechtěl a rozhodnutí o vyloučení padlo až ve chvíli, kdy už nebyl členem rady starších.

2) Na konkrétní dotaz, jaké polopravdy či lži Aleš v článcích uvedl mi bylo po krátkém váhání řečeno, že to, že na Alfě není pokání. Pokud je mi známo, Aleš v článcích neříká, že by se v materiálech Alfy neobjevovalo slovo „pokání“, ale snaží se poukázat na to, že „pokání“ podle Alfy a podle Bible je něco jiného, a že došlo ke změně významu. To je podobné, jako když katolíci mluví o „spásné víře“ - termín je stejný, ale obsah úplně jiný.
Ať už je to ovšem tak či onak, Aleše nelze obvinit ze lži (což by byl skutečně hřích a důvod k vyloučení), ale maximálně z omylu, protože věcem, které napsal, sám upřímně věří.

3) Hodí se epigram K. H. Borovského:
Takto svornosti té vaší tajný smysl zní:
“Dělej ty, co chceme my.“
U mne tedy zase svornost znamená:
“Dělejte vy, co chci já.“

A zřejmou otázkou je, jak se říká stavu, kdy člověk může zveřejnit svůj názor pouze v případě, kdy je totožný s názorem vedení církve. Zdalipak to není „panování nad vírou“ a „útlak“?
Na celé věci mne zaráží, s jakým odhodláním a vehemencí se prosazuje „jednota“ ve věcech, které ani nejsou v Písmu (což Alfa rozhodně není), zatímco v náhledech na učení Bible je svoboda a možnost projevu mnohem větší.

4) Pastor ovšem není Pán Ježíš.

5) Na konkrétní dotaz, jaké sváry a různice Aleš způsobil, mi bylo odpovězeno, že zavinil situaci ve Velkém Meziříčí, kde více lidí odmítlo dělat kurzy Alfa. Z toho plyne, že pokud mám jiný názor, než vedení sboru, a o tom názoru někoho přesvědčím, považuje se to za vyvolávání sváru a tudíž za hřích. To je ovšem na hony daleko od biblického učení o tom, co je to spor a svár.

6) Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem (1 J 1:3).

7) Pokud někomu sděluji svůj názor, bývá to téměř výhradně za účelem onoho člověka o mém názoru přesvědčit (třebaže se může klidně stát, že nakonec tím přesvědčeným budu sám). Proč bych to jinak dělal? „Názorový přívrženec“ je tedy člověk, který se mnou souhlasí. Pokud je ale hříchem „přesvědčovat lidi o mém názoru“, pak prosím, aby se při káznění a vylučování za toto provinění postupovalo důsledně. Můžete začít s pastorem, dělá to každou neděli a ještě k tomu z kazatelny. Já budu na řadě hned druhý.

8) I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu (Sk 20:30).
Podívejme se tedy trochu do minulosti. Před několika lety byl Aleš odvolán z funkce staršího a to navíc v době, kdy nebyl přítomen. Jaký to kopanec pro někoho, kdo prý chce strhávat lidi na svou stranu! Poté byl několik let členem sboru a sám pastor v tomto prohlášení tvrdí, že „pasivním“. Jak se toto slučuje s aktivním „strháváním lidí na svou stranu“, netuším. V nedávné době pastor sám rozšiřoval ve sboru pomluvy, že si chce Aleš založit vlastní sbor – může mi ho prosím někdo nyní, kdy už je Aleš vyloučen, ukázat?
Čili toto obvinění – z úmyslu strhávat lidi na svou stranu – prošlo zatěžkávací zkouškou, vždyť kdy je lepší čas uskutečnit takové úmysly, odtrhnout lidi, kteří váš následují, a založit nové seskupení, kde já budu tedy ten první, než když se děje něco takového? Přesto po takovém jednání není ani známky – toto obvinění tedy stejně jako ostatní musím prohlásit za křivé a nepodložené.

9) Na sborovém shromáždění nebylo žádnému členovi umožněno se k záležitosti vyjádřit.

Aleš Franc - kázeň - komentář


Zdroj: www.studnice.org


"Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve" | Přihlásit/Vytvořit účet | 171 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: eleonora v Pondělí, 15. září 2008 @ 06:14:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Naprosto běžný postup v charizmatických uskupeních jako je AC, nová JB, KS a jeho satelity, některé sbory CB a drobné výjimky v jiných církvích a denominacích. V Alešově případě je ale patrné že se všichni bojí jeho výřečnosti a že by je mohl nekontrolovaně přechytračit. Místo aby zjistili proč to dělá se zabývají tím, co dělá. Málokdo ze zmíněných starších a soudců má dilema pravda nebo funkce. Funkce vedou minimálně 10:0. Jeto bída pánové. Organizace (už hodně dávno ne organizmus jak si říkávalo) církev(může li si tak ještě říkat) je mírně zatuhlá v právu a spravedlnosti a přitom má být její spravedlnost hojnější (Mat 5:20) než ta farizejská. Je li uvedený článek praktickým popisem této hojnější spravedlnosti, jak asi vypadá její méně hojná kolegyně?


EleonoraRe: Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: vnd v Pondělí, 15. září 2008 @ 07:41:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
'Naprosto běžný postup v charizmatických uskupeních jako je AC, nová JB, KS a jeho satelity, některé sbory CB a drobné výjimky v jiných církvích a denominacích' - touha po moci a snaha si ji udržet se neomezuje jen na charizmatická uskupení. I když je pravda, že zesílený důraz na autority, je tady silný nástroj.


]


Re: Re: Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: eleonora v Pondělí, 15. září 2008 @ 18:17:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jmenovaní jsou již staří mazáci. To, že je tu spousta nových tomu nemám problém věřit, ale jmenovaní jsou prvotními šiřiteli těchto Nových věcí pod sluncem. Možná by mi ani nevadil silnější důraz na autority, kdyby se o autority jednalo. Ve velké míře jsou to jen tlučhubové, ale běda jak se jich člověk dotkne to přestává platit jak milujte své nepřátele tak kohokoli jiného, případně je jejich směšné vydávání satanu prezentováno jako láska. Ale asi k sobě aby měli tihle autoritáři klidný život.


]


Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Pondělí, 15. září 2008 @ 07:35:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A proč jsem se asi vracel do křesťanských sborů? Protože bych v Apoštolské církvi nikdy nedostal prostor... Pozvali jsme Aleše na staršovstvo, kde jsme jej požádali, aby článek stáhl. Jo, tak to mně taky bratr biskup přikázal, přes Aleše Navrátila - abych stáhl jeden ze svých článků. Je fakt, že moje názory a články nejsou mnohdy ortodoxní, takže se nemůžu divit za odmítavý přístup... ale už tam nejsem, a rozhodně nelituju, spíš si říkám, že těch 9 roků v AC byla ztráta času.... - nic mně Apoštolská církev nedala.... - i přesto, že vím o jejich spáse atd. prostě charismatismus, letniční hnutí není můj šálek čaje.... Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 15. září 2008 @ 07:43:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


To máte úplně jedno. Stejně je takové "vyloučení" pouze na úrovni ukončení členství v Klubu zahrádkářů. O platné vyloučení z Církve Boží však v žádném případě nejde.Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 15. září 2008 @ 07:44:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Aleš byl vyloučen z organizace, nikoliv z organismu Těla Kristova.Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 15. září 2008 @ 07:47:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Na druhé straně ale Aleš sklidil to, na čem se podílel. Spolupracovat s tělesným způsobem práce a proto také tak dopadl. No, z mého pohledu - konečně vyšel z denominace. :-)Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 15. září 2008 @ 07:52:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Zde je v praxi vidět jednání Nikolaitů.Re: Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: vnd v Pondělí, 15. září 2008 @ 08:58:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No nějak jsem si nevšiml, že by se v příslušné diskuzi rozlousklo, kdo vlastně ti Nikolaité byli.


]


Re: Re: Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 15. září 2008 @ 18:00:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Vnd,

i z překladu toho slova je to jasné - jsou to vítězové (přemožitelé) nad lidem. Je to vrstva tzv. duchovních, kteří slouží jako prostředníci mezi Bohem a lidmi - jako kněžský Aronův řád.

Tedy jak katoličtí kněží, biskupové, kardinálové a papež, tak protestantští pastoři, reverendi, superintendanti a nevím co ještě. Tato vrstva "duchovních" převzala vládu nad Božím lidem a nezákonně tak supluje právoplatného Vládce Církve - Pána Ježíše Krista a Ducha svatého.

Kristus však řekl: "jeden je Mistr váš, vy pak VŠICHNI BRATŘÍ jste."
]


Re: Re: Re: Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: aviaf v Pondělí, 15. září 2008 @ 19:07:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ucl.ac.uk/ssees/people/economics-and-business-staff-folder/tomas-cvrcek
i z překladu toho slova je to jasné

Treba je to spatnej preklad. A.


]


Re: Re: Re: Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: runa v Pondělí, 15. září 2008 @ 19:17:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
kAŽDOPÁDNĚ I KDYBY GREGŮV VÝKLAD NEBYL OK, nic to nemění na tom, že pyramida je špatně -viz ten poslední verš-jeden mistr , všichni bratři- a je jich mnohem více ....a parkticky si myslím, e ten výklad se mi zamlouvá- nikolaité měli vést ke smilství-nikde není napsané zda k duchovnímu nebo tělesnému a jak je to často s autoritami a obzvlášt s papežem- však vidíme fotky vždy se najde někdo , kdo si koleduje o prokletí , nebot doufá v člověka ....a smilství duchovní , cožpak je něco jiné než nevěra B-hu - modlářství?Kdyby vůdcové byli správně- myslím, že by měli neustále hovořit o tom, že ne na ně,ale na B-ha se soustředte


]


Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Pondělí, 15. září 2008 @ 08:08:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A tyhle "pastýře duší" platíke my všichni z našich daní.
btw- každej +-20 člen AC je na její výplatní pásce, to je rekord i v rámci českejch charóšich.APOŠTOLSKÁ CÍRKVE SE UKÁZALA (Skóre: 1)
Vložil: runa v Pondělí, 15. září 2008 @ 09:51:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V CELÉ SVÉ PODOBĚ- PROSTĚ SE ODMASKOVALA . CHJORe: APOŠTOLSKÁ CÍRKVE SE UKÁZALA (Skóre: 1)
Vložil: Gojim (gojim@zoznam.sk) v Pondělí, 15. září 2008 @ 11:29:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tie ich zdovodnenia "pre vyhadzov" su uzasne, to by sami jezuiti lepsie neprekrutili, pochybujete este niekto ze sa nachadzate "de facto"v prostredi katolickej organizacie ?

Inac, pozrite co realne trapi takych priemernych clenov AC : http://andrea_h.bloguje.cz/


k teme: ]


Re: Re: APOŠTOLSKÁ CÍRKVE SE UKÁZALA (Skóre: 1)
Vložil: runa v Pondělí, 15. září 2008 @ 15:08:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
co se týče pyramidálního seskupení, je to to samé - příliš autoritářské seskupení- s příliš velkým důrazem na tzv. vykazatelsnost -v jejich provedení spíše kontrolu nad každým pohybem-tudíž často přesvědčováním o  tom, že B-ží  vůle pro Tvůj život je právě a jediná -jakou schvaluje organizace- osobně jsem byla v této denominaci zhruba 3 roky - z toho 2 mě přesvědčili manipulací, že je to B.vůle pro můj život- njn. byla jsem ještě prcek -ted už by mě nikdo na to neutáh


]


Re: Re: Re: APOŠTOLSKÁ CÍRKVE SE UKÁZALA (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 15. září 2008 @ 18:04:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


To je názorný příklad nedržení se Hlavy - Krista. Věřící jsou nuceni se držet kolektivně své nelegální "hlavy" =  svých pastorů a starších, kteří nemají být hlavou, nýbrž pouze dohlížiteli nad tím, zda se oni i další bratří drží té pravé Hlavy - Krista.


]


Re: Re: Re: Re: APOŠTOLSKÁ CÍRKVE SE UKÁZALA (Skóre: 1)
Vložil: runa v Pondělí, 15. září 2008 @ 18:50:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
sranda je, že většinou nově uvěřivšího hned od začátku masírují hesly o autoritě a respektování autorit a tzv. štítu pokud nejsi ve sboru členem nemáš ochranu a štít před zlým
a o učednictví- jenže učednictví nevede k tomu, abychom v závěru byli všichni sourozenci od jednoho Otce-ale k neustálé závislosti- já myslím, že dokud nezrušíme denominace církev by dle mého měla být jedna- a dělit se jen podle měst ne podle denominacítak to bude pořád takovýhloe hloupý, nezbývá než si vyfiltrovat to, co se mi líbí a ostatní zahodit-jenže pak je docela v dnešní době dost těžké vůbec přežít- jedna z prvních otázek je kam chodím do sboru - kam patřím prý duchovně.a když řeknu,že neuznávám denominace,  že držím sobotu, nežeru krev a vepřové , jsem na ukamenování:)


]


Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: Mikael v Pondělí, 15. září 2008 @ 14:46:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://pistis.webnode.cz

Být Alešem, děkoval bych Bohu za vysvobození ze společenství s pokrytci. Sám jsem z jednoho sboru podobného typu (KS) před lety odešel, a dodnes si pamatuji velikou duchovní i duševní úlevu, kterou jsem pocítil po svém odchodu od nich. Takovéto sbory jsou továrnou na pokrytce, a duchovní mrzáky a duševní otroky se závislostí na slepých vůdcích produkují jak na běžícím pásu.


L 12,1: A když se mezitím sešly desetitisíce lidí, takže šlapali jedni po druhých, začal Ježíš říkat svým učedníkům: "Především se varujte kvasu farizeů, což je pokrytectví."


Iz 3,12: Lide můj, kteříž tě vodí, svodí tě, a cestu stezek tvých ukrývají.Re: Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: eleonora v Úterý, 16. září 2008 @ 08:30:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Teď už nepůjde o že člověk z daného společenství odešel, ale o to aby někdo definoval, co je ještě v daném společenství křesťanského, když tam chybí právo. Z této pozice by mu mělo být zrušena registrace. Pokud se totiž zahrádkářský svaz vzdálil tomu něco pěstovat nemá podle mého právo být takto registrován. Pokud se z církve odstraní právo a zůstane bezpráví, kdo určil, že se budou registrovat mafie jako legální organizace?

Eleonora


]


Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: icicle v Úterý, 16. září 2008 @ 13:36:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hezky to ten starej lotrando Bubik vede, hezky. A neméne pěkně to povede i mladej lotrando Moldán. Chudák Apetauer, takovou zodpovědnost na svých bedrech nese.Re: Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Úterý, 16. září 2008 @ 23:13:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
František není žádný chudák - má prostě, co chtěl a co nechtěl Pán a věru nevím, jak si to, co tropí, před Pánem zodpoví. Ach jo.


]


Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Neděle, 21. září 2008 @ 15:33:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Kazda cirkev, obecne receno kazde lidske spolecenstvi, ma pravo definovat urcite hranice, urcita pravidla, ktere by mely clenove respektovat. Jestliye clen takoveto pravidla nerespektuje, pak se sam od sveho spolecentstvi oddeluje.

Pan Franc, v podstate, verejne sabotoval misijni aktivitu sveho sboru. Sam se od tohoto spolecentvi oddeloval. Zasah bratru starsich to jenom navenek projevovalo.

Muzeme s temito pravidly souhlasit, muzeme nesouhlasit. Pravo kazdeho spolecenstvi, a nejenom pravo, ale i povinnost, zvlast krestanskeho, je vsak takoveto pravidla definovat.Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: runa v Pondělí, 22. září 2008 @ 11:35:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No , podle mě je ale také fakt, že každý člen má právo konfrontovat vedení s věcmi , které dle něho nejsou správné a měl by být vyslyšen /diskutovat s ním/ ve správě o vyloučení se i píše , že jeden z členů, který hlasoval poté vypověděl, že měl nedostatek informací /jak nedostatek informací-co toje??????/
Na stránkách aleše France /apologetika/ jsou i informace o tom, že své články píše spíše k tomu, abychom se zamysleli - v tom vidím jeho pokoru- že mi neurčuje , co mám přijmout a dělat ,ale dává mi nabídku něčeho a vyzývá mě k rozsouzení .
a pravda je vždycky ověřitelná-pokud má vedení strach z toho , že to negativně ovlivní členy- měl by mít odpovědi na to, na co poukazuje bratr Franc, nechat článek,ale přidat k tomu své obhajení -pravda je obhajitelná - a dá se prověřit.

apoštolská církev je ve své podstatě dost autoritářské společenství /kontrolující / obzvlášt některé sbory a moje skušenost s ní není zrovna pozitivní -prakticky jsem zažila ve 3 sborech této církve neschopnost diskuse - popř. přímo platící dve pravidla  a to: vedoucí má dycky pravdu a když ne, tak platí pravidlo č. 1 problém je , že většina z toho se tam děje s celkem dobrýma motivama... /musíme ochránit ovce od zlounů- ale prakticky nedávající svobodu, kterou dává Kristus/ některé jednání bych přímo nazvala sektářským .


]


Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Pondělí, 22. září 2008 @ 19:26:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
většina z toho se tam děje s celkem dobrýma motivama... /musíme ochránit ovce od zlounů

Ty tomu eště věříš? Že to dělaj z úmyslu prospět někomu jinýmu, než sami sobě?


]


Re: Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: runa v Pondělí, 22. září 2008 @ 19:30:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
někteří a někdy ano- věřím tomu....:) ALE TAK I TAK JE VÝSLEDEK STEJNÝ


]


Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Pondělí, 22. září 2008 @ 20:28:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Pokora je podle mne neco docela jineho:

Je to ochota zaprit sam sebe, podridit se vetsine nebo vedeni, a nerozbijet to, co spojil Buh. Zaprit sam sebe i v stiuacich, kdy s necim neouhlasim.

Ano, diskuze je potrebna. Ale v situaci, kdy se sbor jiz rozhodl vyuzit ten ci onen nastroj k tomu ci onomu ucelu, je potrebne tuto diskuzi smerovat DOVNITR,  ne ven. Dovnitr, do sboru, k pastorovi a ke starsim.  kdyz se neprosadi treba muj nazor, ma idea, pak si myslim, ze je dobre, zaprit sam sebe, podridit se vetsine nebo vedeni a nechat prostor pro Bozi Soud.  treba otevrit diskuzi pri jine vhodne prilezitosti, jako je treba bilancovani ovoce toho ci onoho nastroje.

NAVENEK by clen sboru NEMEL marit dilo sveho sboru. A misijni dvakrat ne.

Rozbit, to dovede kazdy, spojovat je tezsi, zaprut sam sebe, poddat se a pockat na Bozi rozhodnuri, Bozi soud, to uz je tezsi, nebot to jde proti lidske pyse.

Co Buh spojil, clovek nerozlucuj.


]


Re: Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: aviaf v Pondělí, 22. září 2008 @ 20:32:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ucl.ac.uk/ssees/people/economics-and-business-staff-folder/tomas-cvrcek
Ano, diskuze je potrebna. Ale v situaci, kdy se sbor jiz rozhodl vyuzit ten ci onen nastroj k tomu ci onomu ucelu, je potrebne tuto diskuzi smerovat DOVNITR,  ne ven. Dovnitr, do sboru, k pastorovi a ke starsim.  kdyz se neprosadi treba muj nazor, ma idea, pak si myslim, ze je dobre, zaprit sam sebe, podridit se vetsine nebo vedeni a nechat prostor pro Bozi Soud.  treba otevrit diskuzi pri jine vhodne prilezitosti, jako je treba bilancovani ovoce toho ci onoho nastroje.

Kez by si tato "moudra slova" bejval precetl Luther!

Aviaf


]


Re: Re: Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Pondělí, 22. září 2008 @ 23:28:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jj, kdyby se timto Luther řídil, tak nemusela bejt zničená polovina Evropy a třetina Evrpanů nemusela zemřít, jó strom se pozná po ovoci.


]


Re: Re: Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Úterý, 23. září 2008 @ 20:13:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Tusil jsem, ze se v reakce objevi jmeno jako Luther, Hus, Chelcicky...

Ale.

Tito pnove nebyly cleny AC ve 21 stoleti, ale katolicke cirkvi ve stoletim 15/16. AC v soucasne dobe nema v cele dva az tri biskupy, kteri se vzajemne proklinaji a likviduji, sbor v Praze neposila vojsko proti sboru rekneme v Brne, v AC se neprodavaji svatosti, ani tepla mistecka, pri posledni vceri davaji pit krev Pane vsem. AC nevyznava obludnou teologii o trojim lidu, bratr biskup Moldan nevlatni stovky, tisice nevolniku, kteri drou na jeho dobre bydlo.

Je velky rozdil mezi AC ve 21 stoletim a stredovekou rimskokatolickou cirkvi. Zatimco strdovekou katolickou cirkev skrze papeze ovladal duch antikristuv, o AC v roce 2008, pres vsechny chyby a nedostatky, toto rici osobne nemuzu.


]


Re: Re: Re: Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Úterý, 23. září 2008 @ 20:27:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Oprava chyby: Skrze Papezstvi, ne skrze papeze...

Jiste mezi papezi byly i cestne vyjimky... Ze si ted nevzpomenu na zadne konkretni jmeno je problemem ciste mym.


]


Re: Re: Re: Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: aviaf v Úterý, 23. září 2008 @ 21:00:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ucl.ac.uk/ssees/people/economics-and-business-staff-folder/tomas-cvrcek
Achjo, kdybys radsi priznal, ze rady typu "maul halten, schneller arbeiten" jsou proste pro kocku. Nekdy je potreba bejt team player a nekdy je zase nutne verejne vystoupit. zadnej jednoduchej predpis na to neexistuje. Vsichni proroci byli sveho druhu kverulanti. Ale zdaleka ne vsichni kverulanti jsou proroci. Vubec nejhorsi je, ze nekdy je to tak napul, a to pak teprve babo rad. Snazis se zkratka snadno a rychle rozseknout problem, kterej vybec neni jednoduchej, a samozrejme ti z toho lezou kraviny.

Aviaf


]


Re: Re: Re: Re: Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Středa, 24. září 2008 @ 20:26:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Ne pro kocku, ale je to biblicky princip.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské cír (Skóre: 1)
Vložil: aviaf v Čtvrtek, 25. září 2008 @ 00:41:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ucl.ac.uk/ssees/people/economics-and-business-staff-folder/tomas-cvrcek
Smysl teto tve odpovedi mi unika. Biblicky princip - alespon pokud jde o ty proroky - je poslat jednoho jedince proti vsem a kazat verejne. Jeremias rozhodne svoje proroctvi nesmeroval jen na Izrae: proto se ostatne o jeho cinnosti dozvedel i Babylon a proto byl tento prorok taky perzekvovan, vime?

Aviaf


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Úterý, 30. září 2008 @ 18:58:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Cirkev, jeho nejblizsi bratri, ho jako proroka nerozeznali.
Je preci jenom malej rozdil mezi SZ a NZ proroky.
A to je pave v Cirkvi. SZ kralostvi nebylo Kristovo telo, Duch Svaty na Izrael nesestoupil. Jiste, sestoupil na jednotlive osobnosti, ale ne na Izrael jako celek, aby z nej vytvoril Jedno Telo, jak se to stalo o letnicich. Po Letnicich je tu cirkev, Telo Kristovo, opora a sloup pravdy, ktere rozeznava Slovo od Boha. Ve Skutcich nevidime jediny priklad, kdy by NZ prorok prorokoval a cirkev ho nepoznala...]


Re: Re: Re: Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Úterý, 23. září 2008 @ 23:09:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
AC v soucasne dobe nema v cele dva az tri biskupy, kteri se vzajemne proklinaji a likviduji, sbor v Praze neposila vojsko proti sboru rekneme v Brne
Co neni muže bejt!

v AC se neprodavaji svatosti, ani tepla mistecka

seš si jistej :-)

pri posledni vceri davaji pit krev Pane vsem.
mimo Anatola France :-)

AC nevyznava obludnou teologii o trojim lidu,
hubou mozna ne, ale dost se podle neceho podobnyho ridi

bratr biskup Moldan nevlatni stovky, tisice nevolniku, kteri drou na jeho dobre bydlo.
o počtu těch nevolníků přesný čísla nemam

Zatimco strdovekou katolickou cirkev skrze papeze ovladal duch antikristuv, o AC v roce 2008, pres vsechny chyby a nedostatky, toto rici osobne nemuzu.
Já taky ne, ale ani opak řikat nebudu, jelikož nevim.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Středa, 24. září 2008 @ 20:30:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Dokud mi neukazes hodnoverny dukaz, pak samo plati presumce neviny.
Od pana France by bylo pokrytecke, kdyby prijal telo a krev Pane z rukou lidi, ktere poklada za falesne ucitele a pastyre. Osobne se odmnivam, ze se  sam oddelil od spolecenstvi se svym sborem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské cír (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Středa, 24. září 2008 @ 23:25:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dukazem, že se uznava něco o trojím lidu je, že sbor je prakticky rozdělenej na duchovenstvo, "šlechtu" a wobčany.
Duchovenstvo tvoří 5% AC - jejich jména se nacházej na výplatní pásce AC.
"Šlechtu tvořej" učedníci duchovenstva prvního a vyššího stupně - viz každej sbor, kde se praktikuje učednictví lidí
Wobčani sou všichni vostatní, platěj desátky a mužou akorát tak držet hubu a krok.


]


Re: Re: Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Úterý, 23. září 2008 @ 20:24:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Mozna ze toto je nas problem. Ze nasimi "vzory" jsou lide jako Luther a Hus. Mozna, ze kazdy z nas ve skrytu duse touzi po tom, byt pronasledovan za pravdu proti vsem.  Tak se nejruznejsi prkotiny nafoukaji do nebetycnych vysek, jenom abych uz uz ziskal duvod, proc byt pronasledovan...

PS: Nerikam, ze toto je problem pana France. To nevim. Ale muze to byt problemem nas, nekatoliku...


]


Re: Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pondělí, 22. září 2008 @ 22:49:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Václave,

z toho, co jsi napsal, může vzniknout dojem, že je možné nějakým způsobem hatit Pánu Ježíši Kristu Jeho budování Církve, ale tak to není. A navíc AC není církev, tzn. že AC Kristus nebuduje. AC budují lidé a jako lidské dílo také dříve či později zanikne. To, co zůstane navěky je pouze Boží dílo, Boží Církev, Boží stavba - zlato (Boží přirozenost Otce), stříbro (vykoupení Syna) a drahé kamení (dílo Ducha Svatého - žár zkoušek a tlak okolností) postavené na základě = Kristu. Tož tak.

willy


]


Re: Re: Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Úterý, 23. září 2008 @ 20:20:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Willy,

kazdy z nas hati Kristovo dilo svou hrisnosti a nedokonalosti. Nekdo vice, nekdo mene.
Je na svete takovy clovek, ktery muze rici, ze naplnil ve svem zivote Bozi vuli na 100 procent, ze nikdy neklopytl, ze vzdy za vsech okolnosti nezhresil? Ukaz mi takoveho, osobne nikoho takoveho neznam. A apostol Jan dokonce takoveho cloveka ve svem liste nazyva Lharem. 

Nesdilim tve hodnoceni AC. Osobnne dobre znam sbor AC v Havirove. Verim, ze tento sbor opravdu buduje Kristus. Vidim jeho dobre plody. Mam mezi nimi sce dobre pratele a vidim, ze tam rostou a prospivaji.  Take trosku znam brnensky sbor AC, nejakou dobu jsem tu chodival na mladez. A take z teto mladeze jsem si odnesl dobry pocit.

Ano, AC tvori chybujici lide, ale kde jsou lide bez nejmensi chyby?  


]


Re: Re: Re: Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 26. září 2008 @ 20:12:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Demagogu,

lidská hříšnost nemůže být v žádném případě výmluvou pro to, abychom ignorovali apoštolské učení zjevené v Písmech. Protože jsme snad všichni hříšní, tak také budeme zakládat lidské, nebiblické organozované spolkové organizace pod církevnickými názvy, což jsou ve světle Bible jen hříšné sekty, skutky těla?

Někde jsi psal, že věříš, že Boží vůlí je "sjednocení demoninací". No, to je gól.... Máš názornou ukázku toho, jak by takové "sjednocení" asi probíhalo - viz. sjednocení dvou organizovaných sekt - Křesťanského společenství a Jednoty bratrské. Výsledkek tohoto duchovního idealismu či megalomanské touhy po moci a velikosti požadované státem!, aby došlo k jejich "uznání" (myšleno KS) - pouze hlubší roztržka a vzájmené požírání a nenávist.

To, co je ukryté uvnitř denominací jasně vyplavalo na povrch.

Píšeš:///Osobnne dobre znam sbor AC v Havirove. Verim, ze tento sbor opravdu buduje Kristus.///

Jak by mohl Kristus budovat něco, co nikdy neobmýšlel, o čem nikdy ve svém Slově nemluvil a proto to ani nikdy neměl na mysli? Aby někdo proti Slovu Božímu a proti Pánově mysli stvořil lidsky organizovanou, hříšnou denominaci?

A nebuď na omylu - místní skupina věřících, která je Pánem budována na základě Písem Nové Smlouvy není DALŠÍ DENOMINACÍ! Denominace je sdružení množiny nějakých sborů do lidsky vedené organizace, která má své funkcionáře (aparátčíky), s oficiálním názvem, pozemským ústředím (= takové malé papeženství), které nahrazuje vládu Páně, s lidskými akcemi, které nevede Duch svatý, ale které vymysleli lidé na svých radách a výborech. Denominace je také vždy státní organizací, protože usiluje o uznání státu! ( = hříšného světa, který zavrhl našeho Pána), o povolení k činnosti s další možnou kolaborací se světem či politickým zřízením.

(Např. i taková bludná sekta, jako Svědci Jehovovi, byla věrnější Písmu, když se raději nechala pronásledovat, než aby spolupracovala s komunistickým státem a podvolila se jeho požadavkům).

Místní Církev budovaná na základě zjevení v Písmech Nové Smlouvy (apoštolského učení), není denominací ani sektou, ale místní Církví Boží, společenstvím svatých, Církví Ježíše Krista (vše jsou jen neoficiální názvy). Pouze takové společenství Kristovců má legitimní důvod k existenci a pouze taková spolčenství jsou pod Vládou Pána Ježíše, protože existuje v souladu s Písmy, s Boží vůlí.

Z pohledu "ctihodných" sektářských denominací jsou to však jen bezvýznamné sekty, protože denominace, světem uznávané, respektované, světu známé a také světem ŽIVENÉ, tímto svým pohledem soudí sami sebe, jako všichni kacíři odchýlení od Písem (Tit 3,10-11).

Každý věřící, znovuzrozený Kristovec, člen denominační sekty, který čte tento komentář, má OSOBNÍ ZODPOVĚDNOST před Pánem, aby učinil pokání a začal respektovat zjevení Písem Nové Smlouvy o "Církvi, která je Jeho Tělo" (Ef 1, 22-23).

A protože poznání zavazuje, mnohonásobně se zvyšuje osobní odpovědnost každého pravého věřícího, po přečtení tohoto komentáře, protože nebude mít výmluvy před Pánem, že o tomto tématu neměl žádné povědomí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Sobota, 27. září 2008 @ 10:37:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Proc jeden prispevek pises dvakrat?

Odpoved naleznes dole.

Mej se.


]


Re: Re: Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 24. září 2008 @ 21:51:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Přesně tak. Kristus nemá s AC ani s jinou denominační spolkovou organizací pranic společného. Snad kromě znovuzrozených členů těchto zájmových klubů.


]


dle tvých slov pak třeba zrovna jan hus nebyl pokorný (Skóre: 1)
Vložil: runa v Středa, 24. září 2008 @ 09:59:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
podle mě je to nesmysl, Ježíš učil uplně něco jiné. ne o tom, že mám držet hubu a krok ,ale o tom, že větší /že by teda vedoucí církví /měli sloužit menším, Ježíš vzal vodu a umyl všem nohy, u nás berou vodu členové  církví a mejou nohy vedení. Nezlob se ,ale tohle je fakt nejen o apoštolské církvi. Lidé nemají vhled/boží vhled plný moudrosti a milosti /do situací a tak se snaží mít alespon kontrolu- to je apoštolská církev -mít kontrolu a vyžadovat vykazatelnost absolutní vykazatelnost od druhých. Místo toho , abychom byli vedeni k tomu, že jsme zodpovědni B-hu a ne člověku- zažila jsem tam velmi mnoho strachu ze selhání, velmi mnoho chvil, kdy jsem sloužila v místech , ke ketrým jsem neměla obdarování, velmi mnoho nadvlády - a pokud vím, apoštol Pavel řekl, tu svobodu vám vydobyl Kristus , nenechte na sebe vložit znovu otrocké jho ......nadvláda a autoritářství vedoucích ´tvoří otroky a otrocké jha.... a duch antikristův je duch , který se nestaví jen proti kristu ,ale na místo Krista -je to vše , co se snaží nhradit a vládnou místo B-ha a Ježíše a to podel mě = vedení některých církví i v čechách a Boba Vojnar , Rudek Bubik, Petr Ministr , Standa bubik/i když u něho si myslím, že má dobrý srdce a dělá to proto , že věří , že to lidem pomůže / bohužel dělají ......................  apokud mám mluvit o jiných církvích , nebudu vůbec zminovat hnutí víry - tam bych ještě slušně viděla pražské nové začátky /ale nebyla jsem tam 3 roky-takže mohli taky ujet /katolíky ne´vyjímaje, prostě všechny pyramidální uskupení - srovnejte si jen postoje bratra -rozuměj Bratra Pavla apoštola - a našich vůdců.
Podle mě ti, kteří kritizovali katolickou církve jdou dnes v témeř jejích stopách, i proto jsou dnes tak dveře otevřené ekumenismu, jsme na tom uplně stejně. kdysi někteří, kteří papeže nazývali náměstkem satana /stoupenci jana husa/podepisují papíry o spolupráci právě s ním.


]


Re: dle tvých slov pak třeba zrovna jan hus nebyl pokorný (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Středa, 24. září 2008 @ 20:23:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Zdravim Runo,

1) Je velky rozdil mezi AC v 21 stoleti a katolickou cirkvi ve stoleti 15/16, jak pisi vyse. Stredovekou katolickou cirkev ovladl skryze papezstvi duch antikristuv, to se o AC rozhodne nea rici. Ba osobne verim v pravy opak.

2) Poslusnost autoritam (i cirkevnim) samozrejme je biblicke uceni. Ke studiu bych ti dpoporucil napriklad prvni list Petruv,  5 kapitola,  nebo list Filemonovi, 8 vers.
V listu Timoteovi, 3. kapitole je cirkev nazvana oporou a sloupem pravdy. Jestlize jsme poslusni cirkvi jenom tehdy, kdy s ni souhlasime, ale kdyz ne, pak se obavam, ze pro nas v takovemto pripade oporou a sliupem pravdy cirkev, jak vyzaduje bible, ale zcela nebiblicky nase ego, nas rozum.

3) Nerikam drzet huibu a krok, ale smerovat diskuzi dovnitr cirkve. S postupem pana France souhlasim az do okamziku, kdy clanek odmitnuty ve sborovem casopise vydal na internetu a na primou vyzvu jej odmitl vzit zpet. V takove situaci bych i ja osobne hlasovl pro vylouceni. Nebot timto aktem se pan Franc sam od sveho sboru oddelil.
Domnivam e, ze lepsi reakce by byla respektovani autority biskupa, pastora a bratru starsich  odevzdat celou pri Kristu. Buh ma velkou moc a muze zasahnout. Muze treba pomoci primeho zjeveni ukazat tomu ci onomu pravdu, muze zmenit obsazeni biskupskeho stolce, muze zmenit nazor a obmekcit srdce. le to by clovek musel spolehat vice na Krista a mene na sve ily, na vou vyrecnost, na vou rozumnost.

4) Byl li papez namestkem satana v tom 15, 16 stoleti, neznamena to, ze je jim i dnes. I ty jsi kdysi slouzila satanu, stejne jako ja. Myslis si, ze by bylo spravne, kdyby i s tebou nechtel v cirkvi nikdo spolupracovat? Anebo je snad v cirkvi nekdo, kdo nikdy nebyl pod otroctvim hrichu, kdo by neslouzil satanovi? Ukaz mi jednoho takoveho, osobne zadneho neznam.
]


Re: Re: dle tvých slov pak třeba zrovna jan hus nebyl pokorný (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Středa, 24. září 2008 @ 20:25:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Oprava: V listu Timoteovi, 3. kapitole je cirkev nazvana oporou a sloupem pravdy. Jestlize jsme poslusni cirkvi jenom tehdy, kdy s ni souhlasime, kdy se nam to hodi, ale nerespektujeme autoritu cirkve tehdy, kdy nesouhlasime, kdy je nam to neprijemne, kdy nas treba nejak omezuje, pak se obavam, ze pro nas v takovemto pripade oporou a sloupem pravdy cirkev, jak vyzaduje bible, ale zcela nebiblicky nase ego a nas rozum


]


Re: Re: Re: dle tvých slov pak třeba zrovna jan hus nebyl pokorný (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 24. září 2008 @ 22:00:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Demagogu,

ale církev, a myslím tím pouze místní Církev, protože jinou ani myslet nemohu, když se odchýlí od Pravdy ve svém učení i způsobech, PAK PŘESTÁVÁ BÝT SLOUPEM A OPOROU PRAVDY, a začíná být pouze škodlivou sektou, od níž je třeba se oddělit, pokud nereflektuje na opakované výzvy k pokání.

A žádná denominace nikdy žádným sloupem a oporou pravdy nebyla, protože to vyplývá již ze samotné její existence, která nemá v Písmech NS opodstatnění.

Denominace je sekta, skutek těla, když říkáme: "Já jsem Pavlův, já Apollův, já Petrův, já pak Kristův. Rozdělen-li jest Kristus? Zdali Pavel ukřižován jest za vás? Aneb zdali jste ve jméno Pavlovo pokřetěni byli? " (1Kor 1,12-13 // Ga 5,19-20).


]


Re: Re: dle tvých slov pak třeba zrovna jan hus nebyl pokorný (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Středa, 24. září 2008 @ 23:21:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
1)Ja vo tom důkazy nemam, tak budu raději vobezřetnej.
2)Otázkou je, kdo je ta autorita.
3)Za co by si France vyloučil? Za to, že se člověk, kterýmu je odmítána svodoba slova, to vezmedovlastních rukou?
A jestli se skutečně domníváš, že autority AC přenechají Kristu něci jinýho, než nekonečný nevykydaný augiášovy chlívy plný hnoje, tak seš fakt hoooodně naivní.
4)Se mnou třeba některý bratří nechtěj spolupracovat, už sem se s tim sroval.
eleazar


]


Re: Re: dle tvých slov pak třeba zrovna jan hus nebyl pokorný (Skóre: 1)
Vložil: eleonora v Čtvrtek, 25. září 2008 @ 00:31:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Není to předčasné? To co se událo před pěti sty lety jsi schopen posoudit jako ducha antikristova a  to co je teď hodnotíš pozitivně. Logicky by ale vyplývalo, že jiný demagog který přijde za 500 let zhodnotí, že AC 21. století ovládal duch antikristův.

 Kam chceš co směřovat ? Když se právo odrazí již od povrchu. Jak ho chceš dostat dovnitř "církve"?( A kdoví jestli církve?). Článek který vyšel na internetu je jen známkou toho, že uvnitř církve nenašel postup, či orgán který by se jím správně zabýval. Že bys hlasoval pro vyloučení? Jsou to biblické motivy které tě k tomu přiměly? Nebo jen konformita ve které jsi donedávna žil a nemůžeš ji jen tak opustit? Specifikuj hříchy kterých se Aleš dopustil, že je hoden vyloučení, či vydání satanu. Žije se ženou svého otce? Jaké jsou biblické hříchy na na jejichž základě je možné někoho odněkud vyloučit a kdo je ten kdo to bude určovat. Ty? Bubik? Bubik a spol.? Čím je spol. Bubikovi ? Oddaný služebník? Rovnocenný protivník? Obojí? Kdo je určovatelem pravidel v tomto procecesu někdo z AC? Z jaké pozice určuje tento subjekt právo ? Hoši to mají  vyřešený, ale holky mají pochybnosti, proto jsou kluci v právu, ale holky si tím moc jisté nejsou.

Ela


]


Gog, nesuhlasim ... (Skóre: 1)
Vložil: Gojim (gojim@zoznam.sk) v Pátek, 26. září 2008 @ 17:21:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
gog: Nerikam drzet huibu a krok, ale smerovat diskuzi dovnitr cirkve. S postupem pana France souhlasim az do okamziku, kdy clanek odmitnuty ve sborovem casopise vydal na internetu a na primou vyzvu jej odmitl vzit zpet. V takove situaci bych i ja osobne hlasovl pro vylouceni. Nebot timto aktem se pan Franc sam od sveho sboru oddelil.

Gog, nesuhlasim. Zakladny problem v celej tejto kauze je v prvom rade Alesov inteligencny a tvorivy potencial, ktori bohuzial (a priznajme si to uplne otvorene) vedenie AC nema cim "z vlastneho" vykryt. V tejto katolicitnej organizacii mame vacsinou vo vedeni ludi, ktori su skor zvyknuti vykonavat niecie nariadenia ako skutocne slobodne a realne nad niecim rozmyslat. ( Do vedenia AC sa tazko dostane clovek ktori dokaze samostatne uvazovat)

Tym padom, viest dialog nie je mozne, nakolko neexistuju adekvatne reakcie na podnety oponenta v diskusii, coho su si v AC dostatocne vedomi. Cim sa vzdy odpoveda, je len "laska, jednota" ale pochybujem ze niekto z vedenia AC by bol schopny adekvatne a fundovane reagovat na podnety ktore Ales zadal ... Tym padom vnutrocirkevny dialog nema na com participovat a Alesovi podsunu Bubikovci asi iba dve veci: bud sa podriadit verdiktu alebo odist ...

Sam som zvedavy ako to skonci ... osobne by som zobral skor "bremeno disidenta" :-)) ako odchadzal a zakladal nejaku skupinku, ale to je iba moj nazor ...


]


Re: Gog, nesuhlasim ... (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Pondělí, 29. září 2008 @ 15:47:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Tvuj nesouhlas jsem cekal.

Cekal jsem, ze kdyz napisu, ze krestan ma byt poslusny, se ozvou hlasy, ktere to jednoznacne odmitnou. Byt poslusny, to cloveku nevoni...

Ja ja ja... ja jsem Opora a Sloup Pravdy, ja vsemu nejlepe rozumim a cirkev mi do toho nema co mluvit...


]


Re: Gog, nesuhlasim ... (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Pondělí, 29. září 2008 @ 15:50:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Reknu to tak: I kdyby se Ales Franc v otazce Kurzu Alfa teologicky nemylil, i presto by mel, podle meho nazoru, respektovat autoritu a ustoupit...

Buh nas nikde nevola k tomu, abychom poslouchali a respektovali jenom ty bezchybne a neomylne  pastyre. Myslim si, ze cirkevni autoritu je treba respektovat i tehdy, jestli se treba v tom ci onom myli.


]


Re: Re: Gog, nesuhlasim ... (Skóre: 1)
Vložil: Gojim (gojim@zoznam.sk) v Úterý, 30. září 2008 @ 19:14:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
gog: I kdyby se Ales Franc v otazce Kurzu Alfa teologicky nemylil, i presto by mel, podle meho nazoru, respektovat autoritu a ustoupit...

To ale potom istej organizacii staci, aby si do vedenia cirkví podosadzovala svoich ludi a ma vyhrane ...


]


Re: Re: Re: Gog, nesuhlasim ... (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Úterý, 30. září 2008 @ 19:21:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Copak neni hlavou cirkve Kristus?

Hledej si jak chces, ale bezchybny sbor s bechybnymi lidmi nikdz nenajdes. Muzes po prvni nalezene chybe bouchnout dvermi a jit o dum dal. Nenajdes ani bezchybnou zenu. Muzes se rozvadet, jak chces, ale ani na druhz, ani  na treti, ani na sty, bezchybnou zenu nenajdes.

Co Buh spojil, clovek nerozdeluj!


]


Re: Re: Re: Re: Gog, nesuhlasim ... (Skóre: 1)
Vložil: Gojim (gojim@zoznam.sk) v Úterý, 30. září 2008 @ 19:52:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, to suhlasim, vcelku si to vysvetlil ozaj bravurne.

Galatským 2:14  Keď som teda videl, že nechodia rovnou cestou za pravdou evanjelia, povedal som Kéfasovi pred všetkými: Hledej si jak chces, ale bezchybny sbor s bechybnymi lidmi nikdz nenajdes. Muzes po prvni nalezene chybe bouchnout dvermi a jit o dum dal. Nenajdes ani bezchybnou zenu. Muzes se rozvadet, jak chces, ale ani na druhz, ani  na treti, ani na sty, bezchybnou zenu nenajdes.

Co Buh spojil, clovek nerozdeluj!


... a bolo. :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Gog, nesuhlasim ... (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Středa, 01. říjen 2008 @ 18:27:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Gojime, ani Petr, ani Pavel, ani jeden z tech dvou nebouchl v teto situaci dvermi...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Gog, nesuhlasim ... (Skóre: 1)
Vložil: Gojim (gojim@zoznam.sk) v Středa, 01. říjen 2008 @ 18:39:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ANO !!! , gog - vyborny postreh, gratulujem !!!  Peter (ako starsi zboru) "nevylucil" Pavla z cirkvi ... a ani Peter Pavla, ani nijako inak ... Peter si svoj omyl v podstate uznal ... a tak by to nejako malo fungovat, ale to by AC nemohla byt "neomylna" monarchia na sposob rk, ze ?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Gog, nesuhlasim ... (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Středa, 01. říjen 2008 @ 18:44:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Gojime...
Pavel neucnil nic proti vuli Petra. Pavel neucinil nic, o cem Petr rekl: Nedelej to. Neznam situaci, kdy by Petr rekl: Ucin to a to a Pavel rekl: Ne, mam vlastni rozum...
Najdi mi takovy priklad a najdi mi, kdy byl za to Bohem pochvalen...

V celem NZ neznam jediny priklad, kdy by ten ci onen ucinil to, co mu starsi zakazal, anebo neucinil to, co mu bylo prikazano. Ja takovyto pribeh neznam...


]


Re: Re: Gog, nesuhlasim ... (Skóre: 1)
Vložil: runa v Středa, 01. říjen 2008 @ 09:10:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ale já si nemyslím, že by ALEŠ fRANCE nerespektoval autoritu/
 /osobně vnímám bratra France jako člověka, který nemá neúctu k autoritám / - podle mě jen v tu chvíli respektoval tu nejvyšší. mě učili , že B-h má větší slovo než biskup:)


]


Re: Re: Re: Gog, nesuhlasim ... (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Středa, 01. říjen 2008 @ 18:36:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Kdyby respektoval autority, ucinil by to, co po nem zadali...

Jestlize poslouchame sve autoritz jenom tehdy, kdy s nimi souhlasime, pak ve skutecnosti respektujeme sve ego a svuj rozum, a ne autority.

Je lepsi poslechnout spatny prikaz, nez se vzeprit autorite, kterou ustanovil Buh.

Slavna veta: Boha se slusi poslouchat a ne lidi, byla povedena v naprosto jinem kontextu. Byla precena lidem, kteri nechali ukriyovat naseho Pana, ktere ovladal duch Antikristuv, jak to svymi skutkz dokazali, a kteri apostolum zakazovali neco, co prikazal Buh: Kazat jmeno Boziho Syna.

Tato veta neznamena, ze mame cirkevni autority poslouchat jenom tehdy, kdyz s nimi souhlasime. Nebot je to cirkev, co je oporou a sloupem pravdy.

Poslouchat Boha znamena respektovat jim dane autority. Nemohu rici, ze jsem poslusny Bohu, kdyz jsem neposlusny svym bratrum.

A jestlize ma clovek pochybnosti o tom ci onom prikazu, vzdycky se muze modlit ke Kristu, a cekat na Jeho Rozhodnuti. Buh ma velkou moc. Muze zpusobit, ze treba biskup pozna svuj omyl a obrati se, muze povolat jineho biskupa, anebo muze dokonce mi samotnemu ukazatm ze se mylim.

Ale to chce sebezapreni, pokoru. To jde proti prirozenosti cloveka, proti jeho pyse. Radeji se tedy spolehne na vlastni sily, vlastni rozumnost, vlastni vyrecnost, nez aby nechal prostor Bozimu Soudu.


]


Nejseš starší, nejseš nic?! (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Středa, 01. říjen 2008 @ 21:40:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Píšeš, že Petra neudělal nic bez/proti Pavlovi. Pravdou je,že my nevíme, jakej vztah tito dva mezi sebou měli a jak to mezi nima probíhalo se dozvídáme pouze z útržků v Bibli.

Je lepsi poslechnout spatny prikaz, nez se vzeprit autorite, kterou ustanovil Buh.
A kterou autoritu ustanovil Bůh a kterou ne?

Boha se slusi poslouchat a ne lidi, byla povedena v naprosto jinem kontextu. Byla precena lidem, kteri......
Tito lidi byli autoritou, nechci se pouštět do takovejhle spekulací, ale chrámoví předáci byli, sou a budou autoritou mnohem důležitější, než ňáký pastoři z Dolní Lochny za Humnama.

mame cirkevni autority poslouchat jenom tehdy, kdyz s nimi souhlasime. Nebot je to cirkev, co je oporou a sloupem pravdy. Hlavně ta římskokatolická, pro tu to platí ze všech nejvíc a po celou dobu její existence, a to zejména tehdy, kdy žádná jiná neexistovala :-)

A jestlize ma clovek pochybnosti o tom ci onom prikazu, vzdycky se muze modlit ke Kristu, a cekat na Jeho Rozhodnuti. Buh ma velkou moc. Muze zpusobit, ze treba biskup pozna svuj omyl.......
A taky si muže jít stěžovat na Wilsonovo nádraží.

Radeji se tedy spolehne na vlastni sily, vlastni rozumnost, vlastni vyrecnost, nez aby nechal prostor pofidérnim "autoritám", který sou vůdči tomu člověku povinnovány nulovou odpovědností, ale osobujou si mít nad nim prakticky absolutní moc. Tak to vopravdu se raději spolehnu sam na sebe, než na takový lidi.

Tak ten verš z Makabejek sem citoval proto, že si obhajoval lidský organizování různejch shromáždění atd. Tak aby si věděl, že jestliže tito lidé svolávaj takoý věci bez vědomí zmíněnýho Šimeóna, tak to asi nebude úplně v souladu s Biblí.
eleazar


]


Re: Nejseš starší, nejseš nic?! (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Čtvrtek, 02. říjen 2008 @ 18:27:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Ahoojky Eleazare,

jestli si vsimnes, vztah Petr x Pavel tu vznesl Gojim. Ne ja.

Na otazku koho Buh ustanovil v cirkvi za autoritu, na ni jsem ti jiz odpovedel. Je to osoba, ktera byla urcena cirkvi podle vnitrnich cirkevnivh predpisu.

K dalsi tve poznamce. Jestli jsi vsimnes, nenapsal jsem, ze chramovi predaci autoritou nebyli. Jen jsem odmitl nazor, ktery z tohoto pribehu vyvozuje, ze autoritu lze neposlechnout tehdy, kdy s ni nesouhlasim. Ne. Ale uvedl jsem dva predpoklady, za kterych je to mozne: Duch Antikristuv a prikazani / zakazai neceho, co Buh zakazuje / prikazuje. Ani jedna tato podminka nebyla splnena. Pana Moldana rozhodne nejde dat do jedne rady s temi, kdo ukrizovali Krista a take po nem nechtel nic, co by v Pismu bylo zakazano. Naopak, Bozimu prikazani: Jdete, kazte evangelium, ziskavejte mi sluzebniky... vice odpovida postoji pana Moldana ke kursum Alfa.

Re: Take muze jit stezovat si na Wilsonovo nadrazi...
Eleazare, ty neduverujes Kristu? Neveris, ze Buh modlitby slysi a reaguje na ne?


Jak jsem uvedl nekolikrat, princip poslusnosti cirkevnim autoritam je biblicky princip. Odkazy jsem tu uz uvedl.

Ja jsem ani tak neobhajoval lidske organizovani ruznejch shromazdeni jako fakt, ze skrze takoveto lidske organizovani muze organizovat  Duch Svaty. Vylucovat to znamena omezovat Svateho izraelskeho. V Bibli mame priklad, kdy "lidske zvaneni na lidkse schuzi" bylo posleze intepretovano jako "rozhodnuti Ducha Svateho a naše..."

Mej se pekne, VM


]


Re: Nejseš starší, nejseš nic?! (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Čtvrtek, 02. říjen 2008 @ 19:04:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Jeste k tomu Petrovi a Pavlovi.
Jiste, zname jejich vztah z utrzku.

Ale o to vice nemuzeme prece jednu jejich situaci umele implementovat do situace jine, ktera v sobe nese absolutne jine rysy!

My, krestane, bychom meli vychazet z toho, co v Bibli je, ne z toho, co v Bibli neni. Neni li neco v Bibli, neni to tam proto, ze to tam Buh nechtel mit. A ja opravdu neznam zadny pribeh v Bibli, kde by Petr rekl Pavlovi:Udelej to ci ono a Pavel by na to rekl: Ne, mam svuj nazor, mam svoji hlavu... Neznam zadny takovy pribeh ani obecne, v NZ, ze by nekdo takto odporoval cirkevni autorite.

Obhajovat tedy situaci v AC z 21 stoleti pribehem, ktery vypovida o necem uplne jinem, se mi nezda moc unfair. Nemuzeme prece stat na tom, ze Pavel nekdy neco neudelal, co mu Petr prikazal a obhajovat tim deje ze soucasnosti, kdyz v Pismu o tom neni an i zminka.

My musime vychazet z toho, co v Bibli je, ne z toho, co v Bibli neni.


]


Re: Re: Nejseš starší, nejseš nic?! (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Čtvrtek, 02. říjen 2008 @ 20:23:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Buh ustanovil v cirkvi za autoritu, na ni jsem ti jiz odpovedel. Je to osoba, ktera byla urcena cirkvi podle vnitrnich cirkevnivh predpisu.
Takže Julius II., Alenandr VI., Inocenc III. a další definici vyhovujou.* Naopak spousta reformátorů ne až zas tak. Tak proč existuje tolik nekatolickejch církví?

...autoritu lze neposlechnout tehdy, kdy s ni nesouhlasim. Ne. Ale uvedl jsem dva predpoklady, za kterych je to mozne: Duch Antikristuv a prikazani / zakazai neceho, co Buh zakazuje / prikazuje.

Kde to v Písmech je?

Re: Take muze jit stezovat si na Wilsonovo nadrazi...
Eleazare, ty neduverujes Kristu? Neveris, ze Buh modlitby slysi a reaguje na ne?

Věřim, ale když Kristus viděl zlořády v Chrámu, tak si nesedl v koutě a nezačal se modlit, ale zrobil bič a ty parchanty vypráskal ven. A kdo v Kristu je, tak musí žít jako On.

Ja jsem ani tak neobhajoval lidske organizovani ruznejch shromazdeni jako fakt, ze skrze takoveto lidske organizovani muze organizovat Duch Svatý.

Ale taky nemusí vždy. Proto je v Písmech ta pojistka, aby o tom věděl Šimeón, jinak raději ne.

Jak jsem uvedl nekolikrat, princip poslusnosti cirkevnim autoritam je biblicky princip. Odkazy jsem tu uz uvedl.
Jen doufám, že až Ti Tvá autorita přikáže nějakou věc, jejíž uposlechnutí, byť neodporuje Písmům, povede k středně závažnýmu průseru (rozsáhlý materiální škody, soudní dohra+několik vostrejch), tak že se taky radši spolehneš na sebe, než na tu autoritu.
*Největší umělecký skvosty v Římě byly vytvořeny za podpory těch +-největších zvrhlíků na papežskym trůně, naopak pravověrný papežové se do tváře Říma moc nezapsali.


]


Re: Re: Re: Nejseš starší, nejseš nic?! (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Pátek, 03. říjen 2008 @ 07:21:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Re> Takže Julius II., Alenandr VI., Inocenc III. a další definici vyhovujou.*

Ano, vyhovuji. Stejne jako veleknez Kaifas, nebo caesar Nero atd., nebot neni moci, nez od Boha. Pak prave nastupuje ona dva pravidla definovana vyse.

> Naopak spousta reformátorů ne až zas tak.

Ne tak docela. Prave je uznavali (nekatolicke) cirkve, takze jsou autoritou pro (nekatolicke) cirkve (v hranicich urcenych tou ci onou cirkvi)

> Tak proč existuje tolik nekatolickejch církví?
Mnohe pro telesnost... Jine proto, ze vznikly nezavisle na sobe. Tech duvodu je vice...

>...autoritu lze neposlechnout tehdy, kdy s ni nesouhlasim. Ne. Ale uvedl jsem dva predpoklady, za kterych je to mozne: Duch Antikristuv a prikazani / zakazai neceho, co Buh zakazuje / prikazuje.
>Kde to v Písmech je?

Jedna se o vyklad Pisma Pismem. Petrova znama veta "Boha se slusi poslouchati, ne lidi" je prave onou vyjimkou z obecnejsiho principu poslusnosti autoritam. Proto musime definovat, kdy ona vyjimka plati. To muzeme jenom tehdy, kdyz si rozebereme text konkretni vyjimky a polozime si par otazek>

1) Kdo to rekl - Apostol Petr
2) Komu to rekl - lidem, kteri ukrizovali Krista
3) Proc to rekl - Tito lide po nem chteli neco, co bylo v protikladu s tim, co chce Buh.
4) Kdy to rekl> Po letnicich.

Atd...
Vsechny tyto detajly (cim vice tim lepe) proste musime zabudovat do naseho "vykladu." Nestaci rici, no jo, apostol Petr taky neposlechl, je treba si uvedomovat, za jakych okolnosti neposlechl. Bylo to u neho obecne pravidlo? Anebo konkretni vyjimka? A kdy tu vyjimku pouzil? Jake ovoce nesli lide, ktere odmitl poslechnout? Mel pravo je nikdy neposlechnout? Nesmime vytrhavat jakzkoliv biblickz pribeh z celobiblickeho kontextu. Co tedÿ pak to, co  rikal Pan Jezis o tech, co sedi na Mojzisove Stolici?
Nestaci text jen cist, je treba i klast si otazky. Co to znamena poslouchat autority? Je poslouchani autorit pouze tehdy, kdy s nimi souhlasim, poslouchani autorit, nebo poslouchani vlastniho rozumu? Je to to, co po mne chce Pan?  Co v teto souvislosti znamenaji slova> Nechtejte odplacet, milovani, ale ponechte misto Bozimu Soudu? A co kazani na hore, ma mi co rici k dane situaci? Atd atd...


Re: Take muze jit stezovat si na Wilsonovo nadrazi...
>Eleazare, ty neduverujes Kristu? Neveris, ze Buh modlitby slysi a >reaguje na ne?
>Věřim, ale když Kristus viděl zlořády v Chrámu, tak si nesedl v koutě a >nezačal se modlit, ale zrobil bič a ty parchanty vypráskal ven. A kdo v >Kristu je, tak musí žít jako On.

Jenomze Kristus neni jenom clovek, ale je to i Buh. Opet, nevytrhavej pribeh z Bible, ale vzpomen si, co Pavel pise o Bozim a lidskem soudu. Nechtejte soudit, milovani, ale prenechte prostor Bozimu Soudu, nebot On rekl> Ma je pomsta, ja odplatim. A co Kristova slova> Nesudte, abyste nebyli souzeni... A nejenom to, ale cele kazani na hore.

Musis zit jako On. Znamena to, ze mas i utisovat boure? Chodit po vode? Privolavat ryby do siti? A neni jiny job Boha a jiny job cloveka? Neni clovek ten, kdo drzi site a Buh ten, kdo privolava ryby?

Prave Kristus je Hlavou cirkve, prave Kristus je Synem vlastnika chramu. Neznamena tento pribeh prave to, ze ocista chramu je Bozim Jobem? A jaky je tedy rozdil mezi Kristem, ktery vyhnal smenarniky a Kristem dnes? Neni to ten samyKristus s tou samou moci?

Kristus neni jenom clovek, On je i Buh. Musime vykladat Pismo Pismem.

> Ja jsem ani tak neobhajoval lidske organizovani ruznejch shromazdeni > jako fakt, ze skrze takoveto lidske organizovani muze organizovat Duch > Svatý.
> Ale taky nemusí vždy.
Nemusi. Ale nemuzeme to apriory vyloucit. Ale vis co, ja verim, ze kdyz to "organizatori" v modlitbe uprimne odevzdaji Bohu a plne se na nej spolehnou, pak to byva Buh, kdo organizuje...


> Jak jsem uvedl nekolikrat, princip poslusnosti cirkevnim autoritam je > biblicky princip. Odkazy jsem tu uz uvedl.
> Jen doufám, že až Ti Tvá autorita přikáže nějakou věc, jejíž > uposlechnutí, byť neodporuje Písmům, povede k středně závažnýmu průseru > (rozsáhlý materiální škody, soudní dohra+několik vostrejch), tak že se > taky radši spolehneš na sebe, než na tu autoritu.

A mozna je Bozim Planem, abych se dostal do vezeni, co my vime...
]


Re: Re: Re: Re: Nejseš starší, nejseš nic?! (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Pátek, 03. říjen 2008 @ 11:06:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak já si mužu založit církev masožravců a prohlásit se jejím diktátorem a sem podle Tebe autorita mající nárok na kňafání všem do všeho.

Sou otázky (zdraví, bezpečnost....), na jejichž řešení nestačí bejt církví pomazaná autorita, ale musíš vo daný problematice něco vědět. A když autorita nemá dostatek rozumu, aby se nepletla do věcí, vo kterejch neví ani prd, tak takovouhle autoritu poslechnout odmítám, zvláště, mělo-li by to dopadnout špatně. (Např. J.V.Stalin vyhrál II.W.W. proto, že se narozdíl od Hitlera neplet svejm generálum do vedení války)

Podle mě je autoritou ten, kdo má reálnou moc. Jehož rozhodnutí muj život ňák ovlivňuje. Člověk, co má na muj život minimální/nulovej vliv, případně neni schopnej nebo ochotnej si svoje rozhodnutí vynutit(!!!), žádnou autoritou neni a já se na něj z vysoka vykašlu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Nejseš starší, nejseš nic?! (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Sobota, 04. říjen 2008 @ 03:46:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Nikdo nebrani cirkevni autorite, aby se zeptala na nazor odbornika z te ci one oblasti.
Nevim, co mas proti tomu, ze Hitler prohral valku.

A jiny duvod, proc se podridit autorite, nez byt nasilim prinucen, nemas?

Re> A když autorita nemá dostatek rozumu, aby se nepletla do věcí, vo kterejch neví ani prd, tak takovouhle autoritu poslechnout odmítám

A Pan vi, proc si vybral toho ci onoho, ma trosku vetsi rozhled, nez napriklad ty nebo ja, nemyslis si?

Muzes si zalozit, co chces, jenom si bud vedomej, ze za to poneses zodpovednost pred Panem.

Mej se pekne../


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejseš starší, nejseš nic?! (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Sobota, 04. říjen 2008 @ 23:28:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A Pan vi, proc si vybral toho ci onoho
A taky ví, proč  tomu či vonomu do rukou dal či nedal skutečnou moc.

A jiny duvod, proc se podridit autorite, nez byt nasilim prinucen, nemas?
Mam, reálnou hrozbu přinucení tim násilím :-)
eleazar


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nejseš starší, nejseš nic?! (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Neděle, 05. říjen 2008 @ 17:00:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Re:
A taky ví, proč  tomu či vonomu do rukou dal či nedal skutečnou moc.

Spise si myslim, ze ten problem pak je na te druhe strane prijimace. Neni skutecna nebo neskutecna moc, ale skutecna nebo neskutecna poslusnost...


]


Re: Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 24. září 2008 @ 21:44:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Demagogu,

co to je za nesmysly? Všechna potřebná nařízení, pokyny a příkazy máme v Nové Smlouvě a jakékoli další definice, jsou jen lidské výmysly, které jsou nepotřebné, ba přímo hříšné, protože odrážejí pouze vládu člověka nad Božím lidem.

Raději by věřící udělali lépe, kdyby respektovali a uplatňovali Boží apoštolské zjevení v Písmech.

Aleš Franc pouze spravedlivě poukazoval na nezákonnou a čistě lidskou aktivitu ve formě tzv. "Kurzů Alfa".


]


Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: rive v Čtvrtek, 25. září 2008 @ 07:01:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Žába spatřila na pastvě vola
a uvažovala:
- Kdybych pořádně nafoukla
svou vrásčitou kůži,
určitě bych vyrostla
jako ten obrovský vůl. Několikrát nabrala dech
a zeptala se dcerky:
- Co myslíš, poupátko moje,
jsem už velká jako ten vůl?
- Nejsi, maminko, řekla žabka. Stará se nadmula ještě víc.
Když sklidila stejnou odpověď,
nafoukla se potřetí,
ale praskla a zdechla.
To s tím disidentem uvnitř sboru prostě bylo hodně nemoudré. A nemoudré nese své ovoce.rive

Re: Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: tinmar (martin@zelo.cz) v Čtvrtek, 25. září 2008 @ 09:19:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.zelo.cz
Trochu jedovaté. Vzhledem k tvé někdejší diskuzi s Alešem o disidenctví, řekl bych, že si s pocitem satisfakce nad tím mneš ruce.


]


Re: Re: Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve (Skóre: 1)
Vložil: rive v Pátek, 26. září 2008 @ 22:15:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tinmar

Ach jó, to je jen přepsaný kousek velmi známé Ezopovy bajky.

Je to „ jen bajka“ – alegorie na pošetilé jednání, tak trochu i varování, jak končí cesta pošetilce, rovněž poučné připomenutí, že po prvním nezdaru se pošetilá žabka pokouší o druhý nádech ….

 Mnutí rukou? ….  Reálně pana France neznám, reálně taky nemám vůbec ponětí o poměrech v ac.

Já jsem akorát (na základě špatných zkušeností učiněných v podobné situaci) osobně proti povzbuzování k disidentství ve vlastních sborech, je to totiž totální blbost. Tato "přemile se tvářicí" aktivita vůbec neprospívá společnému růstu, vede ke zbytečným svárům a dusnu mezi bratřími (většinou ohledně prkotin) a k spoustě různých dalších destrukcí.

Že jsem jedovatá?  Asi jó, beru to …  „bajka“ používá satiru a ironií, a ta bývá většinou kousavá.  

rive

]


Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Čtvrtek, 25. září 2008 @ 20:13:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Gregovi, Re>
>ale církev, a myslím tím pouze místní Církev, protože jinou ani myslet >nemohu,

Cirkev, ktera je oporou a sloupem pravdy. Jedna se o sbor, do ktereho se narodis duchovne. Tva fyzicka rodina je rodina, do ktere ses narodil fyzicky, tva duchovni rodina je sbor, do ktereho ses narodil z Ducha Svateho duchovne. Pro mne osobne je to sbor CB Havirov. Do tohoto sboru mne povolal Pan. Fyzickou rodinu si nevybirame, kde se v nas bere pokuseni si vybirat rodinu duchovni?
Jiste, i tento sbor je chybujici, vedou ho chybujici lide. Ale, co Buh spojil, clovek nerozdeluj. Buh mne povolal do tohoto sboru a On vi, co dela. Verim, ze i pres chyby nasich bratru starsich a nasich kazatelu, je to Duch Svaty, ktery jej vede.

>když se odchýlí od Pravdy ve svém učení i způsobech, PAK >PŘESTÁVÁ BÝT SLOUPEM A OPOROU PRAVDY, a začíná být pouze škodlivou >sektou, od níž je třeba se oddělit, pokud nereflektuje na opakované >výzvy k pokání.

A v cem konkretne se odhylilo AC? Tim, ze napriklad pouzivaji mikrophony pri chvalach?


Re> A žádná denominace nikdy žádným sloupem a oporou pravdy nebyla, >protože to vyplývá již ze samotné její existence, která nemá v Písmech >NS opodstatnění.

Jiste, existence denonimaci je biblicky pochybna. Mnohe z nich vznikly podobnou soloakci, jako je ta Alese France. Je treba si tento fakt priznavat a cinit z nej pokani. Ale tuto nebiblickou situaci nevyresime tim, ze zalozime denonimaci novou, ktera bude kazat, jak jsou denonimace nebiblicke. Zvlast, kdyz se tato denonimace za par let rozpadne na nasledovniky nasledovnika zakladatele a ty, kdo tohoto naslednika zakladatele pokladaji za zplozence satana.

Tuto situaci vyresime jedine tak, ze budeme pracovat na sjednoceni denonimaci. Touto cestou, ktera je podle mne spravna, jde napriklad Charta Ekumenika.


>Denominace je sekta, skutek těla, když říkáme: "Já jsem Pavlův, já >Apollův, já Petrův, já pak Kristův. Rozdělen-li jest Kristus? Zdali >Pavel ukřižován jest za vás? Aneb zdali jste ve jméno Pavlovo pokřetěni >byli? " (1Kor 1,12-13 // Ga 5,19-20).

Ze to rikas zrovna ty, Gregu, ktery vice nez na Bibli prisahas na pana Nee?

Re
>1)Ja vo tom důkazy nemam, tak budu raději vobezřetnej.
Zmenim nazor, az pan Moldan vyhlasi krizovou vypravu proti havirovskemu sboru, az pan Atenauer necha zavrazdit pana Spoka, az za krest zaplati pan AB tisicovku, az si pan XY koupi za 10.000 urad starsiho, az pan Rudolf Bubik bude mit sto nevolniku k vlastni potrebe, az si pan Moldan bude nechavat nohy libat atd atd...
>2)Otázkou je, kdo je ta autorita.
Ten, koho vyvoli Duch Svaty. Skrze rozhodnuti cirkve.
>3)Za co by si France vyloučil? Za to, že se člověk, kterýmu je odmítána svodoba slova, to vezmedovlastních rukou?
Ne. Ale ze se pan Franc sam od sveho spolecenstvi oddelil.


>A jestli se skutečně domníváš, že autority AC přenechají Kristu něci >jinýho, než nekonečný nevykydaný augiášovy chlívy plný hnoje, tak seš >fakt hoooodně naivní.
Mozna jsem naivni, ale to pro mne neni relevantni. Pro mne osobne je duleyite Pismo a jestli byt naivni znamena byt poslusny Pismu, pak ano, jsem naivni.

>4)Se mnou třeba některý bratří nechtěj spolupracovat, už sem se s tim >sroval.
>eleazar


>Re: Re: dle tvých slov pak třeba zrovna jan hus nebyl pokorný (Skóre: 1)
>Vložil: eleonora v Středa, 24. září 2008 @ 23:31:26 CEST
>(O uživateli | Poslat zprávu) )
> Není to předčasné?
Neni. Stejne, jako byl treba Petr Chelcicky uz v te dobe schopen rozeznat Ducha Antikristova v papezstvi. Je to otazka ovoce.

>To co se událo před pěti sty lety jsi schopen posoudit jako ducha antikristova a to co je teď hodnotíš pozitivně.

Protoze je obrovsky rozdil mezi AC dnes a katolickou cirkvi tehdy. Vyse jsem uvedl duvody, ktere nikdo zde nezpochybnil.
>Logicky by ale vyplývalo, že jiný demagog který přijde za 500 let zhodnotí, že AC 21. století ovládal duch antikristův.

Muze prijit, ale bude mit pravdu? Ja osobne verim tomu, ze ne. Tva vira muze byt odlisna. Ale ovoce ducha antikritova v AC dnesnich dnu nevidim.

> Kam chceš co směřovat ? Když se právo odrazí již od povrchu. Jak ho chceš dostat dovnitř "církve"?( A kdoví jestli církve?). Článek který vyšel na internetu je jen známkou toho, že uvnitř církve nenašel postup, či orgán který by se jím správně zabýval.

A co Kristus? Nezapominas na Hlavu? Nezapominame na neho? Sice vyznavame, ze hlavou cirkve je Kristus, ale jak tuto viru projevujeme prakticky? Tim, ze se svevolne spolehneme na vlastni sily, vlastni vyrecnost?

>Že bys hlasoval pro vyloučení? Jsou to biblické motivy které tě k tomu přiměly?
Ano. Poslusnost cirkevnim autoritam je biblicky princip.

>Nebo jen konformita ve které jsi donedávna žil a nemůžeš ji jen tak opustit? Specifikuj hříchy kterých se Aleš dopustil, že je hoden vyloučení, či vydání satanu.

Uz jsem to vyjadril nekolikrat. Ales se sam od sveho sboru oddelil svou neposlusnosti. Jak muze byt ve sboru nekdo, kdo poklada vedeni sveho vlastniho sboru za falesne vudce a ucitele? Kdo vedeni sboru nerespektuje?

>Žije se ženou svého otce? Jaké jsou biblické hříchy na na jejichž >základě je možné někoho odněkud vyloučit a kdo je ten kdo to bude >určovat. Ty? Bubik? Bubik a spol.? Čím je spol. Bubikovi ? Oddaný >služebník? Rovnocenný protivník? Obojí? Kdo je určovatelem pravidel v >tomto procecesu někdo z AC? Z jaké pozice určuje tento subjekt právo ? >Hoši to mají vyřešený, ale holky mají pochybnosti, proto jsou kluci v >právu, ale holky si tím moc jisté nejsou.

>Ela
 >Re: Re: Dokument a komentář k vyloučení Aleše France z Apoštolské církve >(Skóre: 1)
>Vložil: Gregorios777 v Středa, 24. září 2008 @ 20:44:56 CEST
>(O uživateli | Poslat zprávu) )
>Demagogu,

>co to je za nesmysly? Všechna potřebná nařízení, pokyny a příkazy máme v Nové Smlouvě

I satan umi cist Bibli. I satan umi vytrhavat z kontextu. Proto je dobre, kdyz si cirkev definuje sve uceni, kde shrne, vysvetli a vyjadri sve pochopeni Biblicke zvesti. Buh je Bohem radu a dnesni doba ma jine uskali a jine problemy nez doba prvni cirkve. Krestanstvi neni islam. Cirkev je volana k tomu, aby k menici se dobe pristupovala individualne. Cokoliv je prijato v cirkvi na zemi, je prijato i na nebi.


>a jakékoli další definice, jsou jen lidské výmysly, které jsou >nepotřebné, ba přímo hříšné, protože odrážejí pouze vládu člověka nad >Božím lidem.
Cokoliv prijmete na zemi, bude prijato i na nebi a co na zemi odmitnete, bude odmidnuto i na nebi. To je biblicke(!) zaslibeni dane cirkvi. Cirkev ma Bohem dane pravo, ba i povinnost, definnovat svuj rad a sve pravidla v menici se dobe menicich se podminek. Samo, v Duchu Svatem. Duch si nemuze odporovat. Je-li nekde cirkev v protiladu s tim, co rika Bible, pak je to problem.

>Raději by věřící udělali lépe, kdyby respektovali a uplatňovali Boží >apoštolské zjevení v Písmech.
To se deje i v tebou odmitanych denonimacich.

>Aleš Franc pouze spravedlivě poukazoval na nezákonnou a čistě lidskou >aktivitu ve formě tzv. "Kurzů Alfa".
Ales Franc neposlechl svou cirkevni autoritu. Tim se sam oddelil. A kazani a hlasani Kristova jmena nikdy neni ciste lidska aktivita.Protoze k tomu, aby jsi to zacal cinit, potrebujes Milost a dotek Ducha Svateho.


>Dukazem, že se uznava něco o trojím lidu je, že sbor je prakticky rozdělenej na duchovenstvo, "šlechtu" a wobčany.
>Duchovenstvo tvoří 5% AC - jejich jména se nacházej na výplatní pásce AC.
>"Šlechtu tvořej" učedníci duchovenstva prvního a vyššího stupně - viz každej sbor, kde se praktikuje učednictví lidí
>Wobčani sou všichni vostatní, platěj desátky a mužou akorát tak držet hubu a krok.
Tak tohleto ma do stredovekych pomeru pekne daleko... Srovnavas nesrovnatelne.
Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Čtvrtek, 25. září 2008 @ 21:06:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jedna se o sbor, do ktereho se narodis duchovne.
Já se duchovně znovuzrodil "na poušti" - tj. mimo církev. Mam sice církevní příslušnost vod kojeneckýho věku, ale znovuzrodil sem se spíš církvim navzdory, než s jejich přispěnim.
A to, kde je zde na Zemi muj duchovní domov, si "to" církev neřiká.

Ze to rikas zrovna ty, Gregu, ktery vice nez na Bibli prisahas na pana Nee?
Teďs mu to nandal, hyp hyp hyp demagog!!! Něco lepšího by nebylo? :-)

XY koupi za 10.000 urad starsiho
Bubik bude mit sto nevolniku k vlastni potrebe
Moldan bude nechavat nohy libat
Kdo si počká, ten se dočká (nedočkal-li se už).

Hoši to mají vyřešený, ale holky mají pochybnosti, proto jsou kluci v >právu, ale holky si tím moc jisté nejsou.
Kde nejsou argumenty, tam je prostor pro demagogy.

Jdeš-li do Vatikánu, tak si na správný cestě. Možná by sis měl zopatkovat, co kázal Ježíš a další proroci proti špatnejm pastýřum Božího stádce.
Přeju Ti, aby si se v CB Havířov cejtil co nejspokojenějc, a aby ses tam nesetkal s žádnym zlem ze strany církevních autorit, co je popsáno zde na Granu.


]


Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Pátek, 26. září 2008 @ 16:52:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Nechtel jsem nikomu nic nandat, jenom upoyornit Grega, ze tim, co vycita denonimacim, taky trpi...

On sice veri, ze pan Nee je Pravde nejbliz, ale to veri v kazde denonimaci take...
Take veri tomu, ze on se prece hlasi primo ke Kristu, ale to rikaji vsichni v denonimacich take.

Jeho postoj je uplne stej¨ny, jako postoj lidi v denonimacich. Neni rozdilu...

Jestli to vypadalo tak, ze chci Gregovi "neco nandat", pak se omlouvam, nebylo to mym zamerem.

Vetu "Hoši to mají vyřešený, ale holky mají pochybnosti, proto jsou kluci v >právu, ale holky si tím moc jisté nejsou."  jsem nechal bez reakce jednoduse proto, ze jsem ji nepochopil.

Ja jsem po obraceni byl take asi rok bez sboru, pak mne Pan "dokopal"¨tam, kde jsem. Zjistil jsem, ze proste potrebuji zivy vztah, zive sdileni s lidmi stejneho zamereni a stejneho vyznani.

Jenom naslouchej Duchu Bozimu, kam te zavede. Neverim, ze je jeho zamerem, aby jsi byl az do smrti na pousti. I Kristus rikal, ze bude tam, kde se dva ci tri sejdnou v Jeho Jmenu...

O tom. kdo je spatnej pastyr, zase priste.

Mej se,..


]


Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 26. září 2008 @ 20:15:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Demagogu,

to tedy určitě netrpím.

Lidská hříšnost nemůže být v žádném případě výmluvou pro to, abychom ignorovali apoštolské učení zjevené v Písmech. Protože jsme snad všichni hříšní, tak také budeme zakládat lidské, nebiblické organozované spolkové organizace pod církevnickými názvy, což jsou ve světle Bible jen hříšné sekty, skutky těla?

Někde jsi psal, že věříš, že Boží vůlí je "sjednocení demoninací". No, to je gól.... Máš názornou ukázku toho, jak by takové "sjednocení" asi probíhalo - viz. sjednocení dvou organizovaných sekt - Křesťanského společenství a Jednoty bratrské. Výsledkek tohoto duchovního idealismu či megalomanské touhy po moci a velikosti požadované státem!, aby došlo k jejich "uznání" (myšleno KS) - pouze hlubší roztržka a vzájmené požírání a nenávist.

To, co je ukryté uvnitř denominací jasně vyplavalo na povrch.

Píšeš:///Osobnne dobre znam sbor AC v Havirove. Verim, ze tento sbor opravdu buduje Kristus.///

Jak by mohl Kristus budovat něco, co nikdy neobmýšlel, o čem nikdy ve svém Slově nemluvil a proto to ani nikdy neměl na mysli? Aby někdo proti Slovu Božímu a proti Pánově mysli stvořil lidsky organizovanou, hříšnou denominaci?

A nebuď na omylu - místní skupina věřících, která je Pánem budována na základě Písem Nové Smlouvy není DALŠÍ DENOMINACÍ! Denominace je sdružení množiny nějakých sborů do lidsky vedené organizace, která má své funkcionáře (aparátčíky), s oficiálním názvem, pozemským ústředím (= takové malé papeženství), které nahrazuje vládu Páně, s lidskými akcemi, které nevede Duch svatý, ale které vymysleli lidé na svých radách a výborech. Denominace je také vždy státní organizací, protože usiluje o uznání státu! ( = hříšného světa, který zavrhl našeho Pána), o povolení k činnosti s další možnou kolaborací se světem či politickým zřízením.

(Např. i taková bludná sekta, jako Svědci Jehovovi, byla věrnější Písmu, když se raději nechala pronásledovat, než aby spolupracovala s komunistickým státem a podvolila se jeho požadavkům).

Místní Církev budovaná na základě zjevení v Písmech Nové Smlouvy (apoštolského učení), není denominací ani sektou, ale místní Církví Boží, společenstvím svatých, Církví Ježíše Krista (vše jsou jen neoficiální názvy). Pouze takové společenství Kristovců má legitimní důvod k existenci a pouze taková spolčenství jsou pod Vládou Pána Ježíše, protože existuje v souladu s Písmy, s Boží vůlí.

Z pohledu "ctihodných" sektářských denominací jsou to však jen bezvýznamné sekty, protože denominace, světem uznávané, respektované, světu známé a také světem ŽIVENÉ, tímto svým pohledem soudí sami sebe, jako všichni kacíři odchýlení od Písem (Tit 3,10-11).

Každý věřící, znovuzrozený Kristovec, člen denominační sekty, který čte tento komentář, má OSOBNÍ ZODPOVĚDNOST před Pánem, aby učinil pokání a začal respektovat zjevení Písem Nové Smlouvy o "Církvi, která je Jeho Tělo" (Ef 1, 22-23).

A protože poznání zavazuje, mnohonásobně se zvyšuje osobní odpovědnost každého pravého věřícího, po přečtení tohoto komentáře, protože nebude mít výmluvy před Pánem, že o tomto tématu neměl žádné povědomí.


]


Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Sobota, 27. září 2008 @ 10:20:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
>Demagogu,

>to tedy určitě netrpím.

>Lidská hříšnost nemůže být v žádném případě výmluvou pro to, abychom ignorovali apoštolské učení zjevené v Písmech.

Nikdo nic neignoruje.

>Protože jsme snad všichni hříšní, tak také budeme zakládat lidské, nebiblické organozované spolkové organizace pod církevnickými názvy, což jsou ve světle Bible jen hříšné sekty, skutky těla?

To je, Gregu, jen tvuj predsudek.

>Někde jsi psal, že věříš, že Boží vůlí je "sjednocení demoninací". No, >to je gól.... Máš názornou ukázku toho, jak by takové "sjednocení" asi >probíhalo - viz. sjednocení dvou organizovaných sekt - Křesťanského >společenství a Jednoty bratrské. Výsledkek tohoto duchovního idealismu >či megalomanské touhy po moci a velikosti požadované státem!, aby došlo >k jejich "uznání" (myšleno KS) - pouze hlubší roztržka a vzájmené >požírání a nenávist.

Mam na mysli jednotu v ruznosti. Jednotu ne v sablone, kde sbor x je stejny jako sbor y, ale jednotu v ruznosti, jako je jednota lidskeho tela. Zaklad teto jednoty by tvoril spolecny biblicky text. Ne spolecne porozumeni, ale spolecny biblicky text.

Zakladat denonimaci novou, ve ktere se uci, jak jsou denonimace spatne, znamena resit veci telesnym zpusobem - t.j. dalsim rozdelenim a dalsim rozpadem.

>To, co je ukryté uvnitř denominací jasně vyplavalo na povrch.

>Píšeš:///Osobnne dobre znam sbor AC v Havirove. Verim, ze tento sbor opravdu buduje Kristus.///

>Jak by mohl Kristus budovat něco, co nikdy neobmýšlel, o čem nikdy ve svém Slově nemluvil a proto to ani nikdy neměl na mysli?

Vidis, a buduje. Asi to je tim, ze neni pravda, to, co jsi napsal> "o čem nikdy ve svém Slově nemluvil a proto to ani nikdy neměl na mysli?"

> Aby někdo proti Slovu Božímu a proti Pánově mysli stvořil lidsky organizovanou, hříšnou denominaci?

>A nebuď na omylu - místní skupina věřících, která je Pánem budována na základě Písem Nové Smlouvy není DALŠÍ DENOMINACÍ! Denominace je sdružení množiny nějakých sborů do lidsky vedené organizace, která má své funkcionáře (aparátčíky), s oficiálním názvem, pozemským ústředím (= takové malé papeženství), které nahrazuje vládu Páně, s lidskými akcemi, které nevede Duch svatý, ale které vymysleli lidé na svých radách a výborech. Denominace je také vždy státní organizací, protože usiluje o uznání státu! ( = hříšného světa, který zavrhl našeho Pána), o povolení k činnosti s další možnou kolaborací se světem či politickým zřízením.

1] Skrze lidi je ridi Duch Svaty. Stejne, jako prvotni cirkev ridil skrze Apostoly
2] Bible nas vyziva, abychom se podrizovali i svetske moci, svetskym zakonum, ktere nejsou v protikladu s Bibli. Kde je v Bibli zakazano, ze cirkev NESMI mit sve ustredi? Jestlize to po cirkvi chce svetsky zakon a v Bibli neco takoveho zakazano neni, tak poslusnost Bibli v takovemto pripade ZNAMENA poslusnost svetskemu zakonu.
3] I v prvotni cirkvi byli lide, kteri nesli pred Panem zvlastni zodpovednost za cirkev. Tudiz, mit sve "funkcionare" neni nebiblicke, nebot i prvotni cirkev sve "funkcionare" mela
4] I vy mate svuj oficialni nazev> To je skutecnost, ze zadny nazev nemate. :-) Zda se ti to jako protimluv? Mozna, ale zamysli se nad tim. Co je principem nazvu? Proc se jmenuji tak a onak? Prave proto, abych se odlisil od ostatnich lidi. Nazev je Odliseni. I Vase skupina se odlisuje, tudiz ma svuj nazev. To, ze jste si ho nezformulovali, neni znakem duc*****sti, ale telesnosti. Nebot se take odlisujete.
5] Skutky popisui, jak prvotni cirkev ve "svem vyboru" prisla na to, ze telesna obrizka neni nutna ke spase. I prvotni cirkev sve vybory mela.
6] Prinicp poslusnosti statni moci je princip Biblicky. Nikdo z aposotlu nevedl cirkev tak, aby byla nepratelskou statu. Zkus si precist, co pise apostol Pavel o svetske moci, o moci "hříšného světa, který zavrhl našeho Pána". Jestlize svetska moc prikazuje neco, co neni v protikladu s Pismem, neni duvod to neposlechnout. My, krestane, nemame co pred svetem tajit. Neni duvod, abychom nebyli registrovani. jen at svet vi, ze tu jsme, ze se schazime k oslave Kristova Jmena. My, krestane, nejsme sborem spiklencu, ktery ma vyhodit hrisny svet do luftu. Cirkev tu je proto, aby svitila, aby byla svetlem, ne proto, aby schazela tajne, tak tajne, ze by svet o jeji existenci nevedel. Jiste, v dobe pronasledovani je treba byt v ilegalite. Ale i Apostol Pavel nas uci, abychom se modlili za spolecnost, kde vladne klid a mir, porozumeni.


>(Např. i taková bludná sekta, jako Svědci Jehovovi, byla věrnější Písmu, když se raději nechala pronásledovat, než aby spolupracovala s komunistickým státem a podvolila se jeho požadavkům).

Vidis to. Cisarsky rezim v dobe prvotni cirkve byl mnohem horsi, nez napriklad onen komunisticky. A presto, apostol Pavel pise> Podrizujte se statni moci. I apostol Pavel vyuzival vyhod toho, ze je Rimsky obcan. Nevzdal se rimskeho obcanstvi. I kdyz se caesar povazoval za Boha na zemi, apostolPavel se sveho obcanstvi nevzdal. Naopak, kdyz se mu to hodilo, odvolal se na nej. Vyuzival prav, ktere mu poskytl "hrisny svet, ktery Kristus zavrhl." I apostol Pavel cinil misii na statni naklady. Rikas, ze byl ve vezeni? A co jineho byl komunisticky rezim, nez vezeni! Vycti apostolovi Pavlovi, ze ve vezeni prijmal stravu a pak prijd a vycti denonimacim jejich chovani v dobe komunismu.


>Místní Církev budovaná na základě zjevení v Písmech Nové Smlouvy (apoštolského učení), není denominací ani sektou, ale místní Církví Boží,

I denonimace, ktere odsuzujes, jsou slozeny "s mistnich cirkvi Bozich"

>společenstvím svatých, Církví Ježíše Krista (vše jsou jen neoficiální názvy).

Jaky je rozdil mezi neoficialnim a oficialnim nazvem? Zadny. Jenom v pokrytectvi :-) I denonimace, ktere odsuzujes, je spolecenstvi svatych, Cirkvi Jezise Krista.

>Pouze takové společenství Kristovců má legitimní důvod k existenci a pouze taková spolčenství jsou pod Vládou Pána Ježíše, protože existuje v souladu s Písmy, s Boží vůlí.

I denonimace jsou pod vladou Jezise Krista, protoze existuji v souladu s Bozi Vuli..


>Z pohledu "ctihodných" sektářských denominací jsou to však jen bezvýznamné sekty, protože denominace, světem uznávané, respektované, světu známé a také světem ŽIVENÉ,

I apostol Pavel byl svetem ZIVENY. A v dobe, kdy byl svetem ZIVENY, vedl misii. Obracel lidi ke Kristu. Hoden je delnik mzdy sve a nedas dobytceti nahubek.

>tímto svým pohledem soudí sami sebe, jako všichni kacíři odchýlení od Písem (Tit 3,10-11).

>Každý věřící, znovuzrozený Kristovec, člen denominační sekty, který čte tento komentář, má OSOBNÍ ZODPOVĚDNOST před Pánem, aby učinil pokání a začal respektovat zjevení Písem Nové Smlouvy o "Církvi, která je Jeho Tělo" (Ef 1, 22-23).

>A protože poznání zavazuje, mnohonásobně se zvyšuje osobní odpovědnost každého pravého věřícího, po přečtení tohoto komentáře, protože nebude mít výmluvy před Pánem, že o tomto tématu neměl žádné povědomí.

Az na to, drahy Gregu, ze nemas pravdu.

Mej se pekne, VM.]


Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Sobota, 27. září 2008 @ 10:35:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
A jeste jedna vec>

Je velky rozdil mezi Rimskou risi v dobe prvnich apostolu a demokratickou spolecnosti dnesniho statu dnesnich dnu. A to je ta, ze Rimska rise vubec neumoznovala setkavani za ucelem uctivani Jezise Krista. To dnesni spolecnost umoznuje a umoznoval to i komunisticky rezim. Proto dnes neni duvod, aby cirkve nebyli registrovane.

Naopak. mame se podrizovat svetske moci ve vecech, ktere nejsou v protikladu s Pismem. Chce li mit svet povedomi o tom, ze se krestane schazi, kde se schazi a co uci, jestlize toto schazeni umoznuje, pak biblicky neni duvod, aby cirkve registrovane nebyli. Naopak, jsme vyzivani, abychom byli svetlem. Ne, abzchom bzli tajni agenti zaleznuti pod drnem, aby cirkev byla tak tajnou organizaci, ze by svet o ni nevedel.

Registrace cirkvi neni nic protibiblickeho.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Sobota, 27. září 2008 @ 17:21:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Demagogu,

píšeš:

///Nikdo nic neignoruje.///

Ale ignoruje. jestliže tvrdíš, že denominace lze tolerovat, vždyť jsme přece všichni hříšní, tak je to čirá ignorance Božího zjevení v Písmech.


///To je, Gregu, jen tvuj predsudek.///

Mé "předsudky", jsou ve zvláštní shodě s Písmy. Zvláštní ne? Tvá obhajoba denominací nikde v Písmu nenajde opodstatnění. Mé zamítnutí denominací ano.


///Mam na mysli jednotu v ruznosti. Jednotu ne v sablone, kde sbor x je stejny jako sbor y, ale jednotu v ruznosti, jako je jednota lidskeho tela. Zaklad teto jednoty by tvoril spolecny biblicky text. Ne spolecne porozumeni, ale spolecny biblicky text.///


Jednotu v různosti? A to vymyslel který Antikrist? Apoštolské učení bylo vždy JEDNO a bylo vždy JEDNOTNÉ a bylo učeno po VŠECH Církvích (myšleno samozřejmě místních Církvích). O jaké různosti mluvíš? O různosti čeho?

///Zakladat denonimaci novou, ve ktere se uci, jak jsou denonimace spatne, znamena resit veci telesnym zpusobem - t.j. dalsim rozdelenim a dalsim rozpadem///

Už jsem vysvětloval (asi marně), že místní společenství budované Pánem na základě apoštolského učení, není denominací, protože nemá žádné její znaky. Není denominací, tak jako jí nebyla prvotní Církev.


///Vidis, a buduje. Asi to je tim, ze neni pravda, to, co jsi napsal> "o čem nikdy ve svém Slově nemluvil a proto to ani nikdy neměl na mysli?"///

Jak by mohl budovat něco, kde vůbec NENÍ? Bůh vůbec denominace v určitém smyslu NEZNÁ. On není jejich Pánem, ale člověk. Denominace brutálně rozdělují Krista - Jeho Tělo, jak by něco takového mohlo být Boží vůlí, či jen tolerovanou entitou?


///1] Skrze lidi je ridi Duch Svaty. Stejne, jako prvotni cirkev ridil skrze Apostoly///

To je hrubý omyl. Duch svatý řídí Církev, Tělo Kristovo přímo, skrze Hlavu-Krista, tak, jako i tvé fyzické tělo je řízeno z tvé hlavy a ne z ruky nebo z oka, či ucha. Kromě Hlavy není žádný řídící úd Těla. Dohlížitelé stojí v pozadí a pouze dbají na to, aby všechny údy těla měly potřebné vybavení a zaopatření v Kristu (aby o něm věděli a věřili mu) a dohlížejí na to, aby se všichni individuálně, sami za sebe drželi své Hlavy-Krista, a napravují, když se jí někdo držet přestane. Dohlížitelé NIC neřídí. Pán Ježíš Kristus řídí skrze svého Ducha každý úd těla zvlášť a dohromady to tvoří harmonii pohybu.

Každá řídící instituce v Církvi vyřazuje z řízení Hlavu Těla - Krista a nahrazuje ji. Ať je to papež, či malí papežové protestantských denominací.

///2] Bible nas vyziva, abychom se podrizovali i svetske moci, svetskym zakonum, ktere nejsou v protikladu s Bibli. Kde je v Bibli zakazano, ze cirkev NESMI mit sve ustredi? Jestlize to po cirkvi chce svetsky zakon a v Bibli neco takoveho zakazano neni, tak poslusnost Bibli v takovemto pripade ZNAMENA poslusnost svetskemu zakonu.///

Bible nás vyzývá k podřízenosti a respektu k zákonům jako OBČANY, nikoliv jako příslušníky Nebeské Církve. To znamená, že nemáme být iniciátory či účastníky jakékoli protivládní vzpoury proti kterémukoli režimu, který zde bude vládnout. Nesmíme s ním ani spolupracovat a kolaborovat, ani se stavět proti němu do vzpoury. A jako občané máme platit daně. Tím dáváme císařovi, co je jeho.

Avšak Církev a cokoli s ní souvisí je Boží a nikoli císařovo, takže Církev musí být od císaře úplně oddělena, protože co je Božího, máme dát Bohu. Nemůžeme dát císařovi, co je Božího. Církev nemůže císaři nic dávat ani si od něj cokoli brát. Nemůžeme se jako Církev ptát císaře, zda můžeme existovat či působit. A už vůbec se nemusíme u císaře registrovat. Tím méně jako nezisková organizace.

Jediné ústředí Církve je v Nebi a tím ústředím je Pán Ježíš Kristus (Zj 1,13). Jeruzalém, ani apoštolé nebyli žádným ústředím Církve. Apoštolé byli zakládající příslušnící Církve, kteří měli před Pánem odpovědnost za všechny místní sbory - ale ne jako jejich "šéfové", ale jako spolustarší místních starších (1Pt 5,1). Apoštolé byli dohlížiteli s působností po celé Církvi, i když každý měl víceméně svojí doménu. Zatímco místní starší byli dohlížiteli v místních sborech. Měli tedy omezenou působnost a odpovědnost.

V Bibli není nikde ZAKÁZÁNO, že Církev NESMÍ mít ústředí. V Bibli je to však jasně ZJEVENO, že Církev žádné pozemské ústředí nemá. A jestliže je to zjeveno a tedy je to z Bible vidět, musíme toto zjevení respektovat a nevytvářet něco, co tam zjeveno není. Má pouze jednu Hlavu, a ne dvě, jako zrůda nebo jako drak.

Z pohledu apoštolů, by dnes všechny demnominace sdružené každá pod své vlastní ústředí, byly brány jako odloučené heretické sekty, které stojí mimo apoštolskou Církev a mimo Boží Vládu a mimo Boží zjevení v Písmech.

Mluvíš o poslušnosti světskému zákonu?!! Světský zákon nesmí určovat NIC, co se týká Církve Boží. Na to nemá právo! To není císařovo, ale Boží. A my to musíme držet i za cenu pronásledování. Jako Boží synové máme svojí královskou důstojnost a nejsme ani v nejmenším lokajové státu, kteří musí chodit žebronit k "Herodesovi" o povolení k činnosti.


///3] I v prvotni cirkvi byli lide, kteri nesli pred Panem zvlastni zodpovednost za cirkev. Tudiz, mit sve "funkcionare" neni nebiblicke, nebot i prvotni cirkev sve "funkcionare" mela///

Prvotní Církev neměla žádné funkcionáře a aparátčíky. Ty mají jen denominace, kde dochází k rozdělování léna podle poslušnosti a loajálnosti k lidskému vedení, které je úplně odtrženo od Vlády Boží a od vedení Ducha. Důkaz? Je to jasně vidět z toho, že tam, kde je lidské vedení, jsou vyřazeny z činnosti projevy darů Ducha, charismat, kterými si mají vzájemně sloužit všechny údy Těla. V lidských "církvích" však všechnu "duchovní" činnost převzalo pár tzv. "starších", "kazatel", či kněz" nebo "pastor". Ostatní "laici" mohou akorát tak rovnat židle a stavět "modlitebnu" nebo kolem ní uklízet. Z duchovní činnosti pod vedením Ducha svatého, jsou však vyřazeny. To odpovídá spíše systému politických stran a politických aktivit, než novozákonnímu zjevení o Církvi, která jest Jeho (Kristov) Tělo. Tomu odpovídá i způsob činnosti denominací - žádné vedení Ducha, zato mnoho výmyslů a aktivit vymyšlených člověkem. Mnohdy je to i horečná činnost. Bůh i ďábel se tomu však jen SMĚJÍ:

"Proč se bouří národové a LIDÉ DAREMNÉ VĚCI PŘEMYŠLUJÍ? Sstupují se králové zemští (včetně tzv. "duchovenstva") a knížata se spolu RADÍ (na svých výborech a radách) PROTI HOSPODINU, a PROTI POMAZANÉMU JEHO. Říkajíce: Roztrhejme svazky jejich, a zavrzme od sebe provazy jejich. Ale TEN, jenž přebývá v nebesích, SMĚJE SE, Pán POSMÍVÁ SE JIM" (Ž 2,1-4).

A já se také směji těm zhovadilostem vymyšleným bez  Boha (Kurzy Alfa, plánované evangelizační kampaně a další a další.....)


///4] I vy mate svuj oficialni nazev> To je skutecnost, ze zadny nazev nemate. :-) Zda se ti to jako protimluv? Mozna, ale zamysli se nad tim. Co je principem nazvu? Proc se jmenuji tak a onak? Prave proto, abych se odlisil od ostatnich lidi. Nazev je Odliseni. I Vase skupina se odlisuje, tudiz ma svuj nazev. To, ze jste si ho nezformulovali, neni znakem duc*****sti, ale telesnosti. Nebot se take odlisujete. ///

My žádný oficiální název nemáme. Např. bratří 18. a 19. století také neměli žádný oficiální název. Pouze církevnický svět je pojmenoval jako tzv. Plymouthské bratry. Tak jako prvotní církev židovský svět pojmenoval "sektou Nazaretskou". Tak tedy podle tebe byla prvotní Církev asi tělesná, když nepřijala žádný oficiální název. Máš to pěkně převrácené. Zlo nazýváš dobrem a dobro zlem. Pro to je jen jedno slovo - běda! (Iz 5,20). My však jiný název, než že jsme BRATŘÍ (opět jen neoficiálně) nemáme (Mt 23,8).


///5] Skutky popisui, jak prvotni cirkev ve "svem vyboru" prisla na to, ze telesna obrizka neni nutna ke spase. I prvotni cirkev sve vybory mela.///

Zde nešlo o žádný lidský výbor. Šlo o rozsouzení sporu mezi dvěma místními Církvemi. Z Jeruzaléma vyšli zákoničtí bludaři věřící v Krista, kteří kázali v Antiochii bludné učení. Proto se místní Církev v Antiochii obrátila na místní Církev v Jeruzalémě, aby byl tento spor vyřešen. Na tomto sněmu nybyl přítomen žádný jiný zástupce z JINÉ místní Církve, než z těchto dvou. Aby se již nic podobného nemohlo opakovat někde jinde po církvích, vyšel od apoštolů, dohlížitelů nad celou všeobecnou Církví a od této místní Církve z tohoto sněmu okružní dopis pro všechny ostatní místní Církve. Rozhodnutí však zde provedl v první řadě Duch svatý:"Vidělo se zajisté Duchu satému i nám..."(Sk 15,28). Církev sama nemohla nic takového vydat sama o sobě, jak ty říkáš, tak zvaně svázat něco na zemi, aby to bylo svázáno i na nebi. To by byla vzpoura. V Církvi se nic neděje bez vedení Ducha svatého. I to svazování a rozvazování (správní autorita) musí podléhat vedení Ducha.


///6] Prinicp poslusnosti statni moci je princip Biblicky. Nikdo z aposotlu nevedl cirkev tak, aby byla nepratelskou statu. Zkus si precist, co pise apostol Pavel o svetske moci, o moci "hříšného světa, který zavrhl našeho Pána". Jestlize svetska moc prikazuje neco, co neni v protikladu s Pismem, neni duvod to neposlechnout. My, krestane, nemame co pred svetem tajit. Neni duvod, abychom nebyli registrovani. jen at svet vi, ze tu jsme, ze se schazime k oslave Kristova Jmena. My, krestane, nejsme sborem spiklencu, ktery ma vyhodit hrisny svet do luftu. Cirkev tu je proto, aby svitila, aby byla svetlem, ne proto, aby schazela tajne, tak tajne, ze by svet o jeji existenci nevedel. Jiste, v dobe pronasledovani je treba byt v ilegalite. Ale i Apostol Pavel nas uci, abychom se modlili za spolecnost, kde vladne klid a mir, porozumeni.///


O tom se nepřu. Církev nebyla nepřátelskou státu ale také si od státu nedala ani v nejmenším zasahovat do SVÝCH VNITŘNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ. Jestli ano, ukaž mi to v NZ. Církev nebyla vazalem státu. Mícháš tady všechno dohromady. Modlitby nemají s registrací nic společného. Registrace u státu nemá žádné opodstatnění v Písmech NS. To je jen hříšná kolaborace s císařem. Co je Božího patří Bohu a co je císařovo, patří císaři. Chceš snad tvrdit, že jakákoli malá částečka Církve patří Císaři?


///Vidis to. Cisarsky rezim v dobe prvotni cirkve byl mnohem horsi, nez napriklad onen komunisticky. A presto, apostol Pavel pise> Podrizujte se statni moci.///

Ano, ale pokud, jak si správně napsal, to není v rozporu s Písmem. To znamená v občanských záležitostech. Jako občané.

 ///I apostol Pavel vyuzival vyhod toho, ze je Rimsky obcan. Nevzdal se rimskeho obcanstvi. I kdyz se caesar povazoval za Boha na zemi, apostolPavel se sveho obcanstvi nevzdal. Naopak, kdyz se mu to hodilo, odvolal se na nej. Vyuzival prav, ktere mu poskytl "hrisny svet, ktery Kristus zavrhl."///

Vždyť to říkám, jako občan je to něco jiného. Avšak jako příslušník nebeské Církve je to cizoložstvo s hříšným světem, který zavrhl Krista.


 ///I apostol Pavel cinil misii na statni naklady. Rikas, ze byl ve vezeni? A co jineho byl komunisticky rezim, nez vezeni! Vycti apostolovi Pavlovi, ze ve vezeni prijmal stravu a pak prijd a vycti denonimacim jejich chovani v dobe komunismu.///

Jak můžeš takovou blbost vůbec napsat. Pavel nemohl ovlivnit nikterak své uvěznění, takže jako občan přijímal potravu. Ale NIKDY by nepřijal plat od Herodese! To by raději UMŘEL HLADY!!! A právě tak ostatní apoštolé. Ty jsi ale tuším někde psal, že jsi "duchovní" nějaké denominace, takže určitě o prachy od státu stojíš (účel světí prostředky, že?) takže nemůžeš své učení přizpůsobit Písmům. To by jsi byl sám proti sobě. Je až komické, co vše ci církevnický svět nevymyslí nevezme za argument, aby ospravedlnil, že se chová jako prodejná děvka státu. Písma NS však jasně říkají:"Neboť pro jméno Jeho vyšli a NEVZALI NIC OD POHANŮ" (3Jan 7).


///I denonimace, ktere odsuzujes, jsou slozeny "s mistnich cirkvi Bozich"///


No, to nejsou. Místní Církve netvoří denominace. Místní Církev buduje jednu Církev. Denominace se snaží budovat DVĚ "církve". Budovat nějakou "církev" na jiném základě, než místním, je denominace.


///Jaky je rozdil mezi neoficialnim a oficialnim nazvem? Zadny. Jenom v pokrytectvi :-) I denonimace, ktere odsuzujes, je spolecenstvi svatych, Cirkvi Jezise Krista.///

To je velký rozdíl, protože prvotní Církev žádný oficiální název neměla. To je Boží zjevení. A oficiální název, který rozděluje Tělo Kristovo, je proti tomuto zjevení - to jest NA ODPOR UČENÍ, které jsme se naučili od apoštolů (Ř 16,17). Ale to tě určitě asi netíží...Pak ale neříkej, že uznáváš Písma! Není to pravda!


///I denonimace jsou pod vladou Jezise Krista, protoze existuji v souladu s Bozi Vuli..///

Jestliže jsou pod Vládou Boží denominace, pak je pod touto Vládou i katolická Církev, protože ta má s protestanty společný duchovenský systém, který převzal vládu nad Božím lidem, který tak stojí MIMO Boží Vládu, MIMO Panství Ducha svatého.


///I apostol Pavel byl svetem ZIVENY. A v dobe, kdy byl svetem ZIVENY, vedl misii. Obracel lidi ke Kristu. Hoden je delnik mzdy sve a nedas dobytceti nahubek.///

Hoden je dělník své mzdy, ale potravu bere od stáda, které pase, tedy od Božího lidu, a to ještě ne od všeho, pouze od duchovních sborů Páně. Pavel by pro sebe nic nevzal dokonce ani od tělesných sborů. Pavlovo uvěznění byla jiná záležitost. Pavel nemohl ovlivnit toto uvěznění. Sám o sobě by si však na svobodě od císaře nic nevzal!


///Az na to, drahy Gregu, ze nemas pravdu.///

Písma jsou Pravda!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Neděle, 28. září 2008 @ 01:32:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Apoštolské učení bylo vždy JEDNO a bylo vždy JEDNOTNÉ a bylo učeno po VŠECH Církvích (myšleno samozřejmě místních Církvích). O jaké různosti mluvíš? O různosti čeho?
Jesli chceš tam u Tebe zavádět gleischalt tohodle typu, tak si tu s Tebou nejspíš eště užijem .-) Vo Tvejch souputnících ani nemluvit.

respektu k zákonům jako OBČANY, nikoliv jako příslušníky Nebeské Církve
Tvoje učení se zdá bejt plný rozporů. Jen, aby si nám nakonec nezgnostičil.

Světský zákon nesmí určovat NIC, co se týká Církve Boží. Jako Boží synové máme svojí královskou důstojnost a nejsme ani v nejmenším lokajové státu, kteří musí chodit žebronit

Církve Boží se týká i to, jestli její členové budou moci řídit motorky a nosit zbraň, a do toho kafrá caesar až moc. Asi mi vynadáš na nedostatek ducc*****sti, ale nechápu, jakotže žebrání u caesara vo živnosťák je košer, ale vo založení ňáký pseudocírkve ne.

A já se také směji těm zhovadilostem
Já ne. Radost mi to nedělá ani pramalou.

že se chová jako prodejná děvka státu
To by se dalo říct vo všech státních zaměstnancích. Prostě oddělenost vod světa po stránce ekonomický =hutteriti,amiš?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 28. září 2008 @ 12:49:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Eleazare,

řízení motorek a nošení zbraní nemá s Církví vůbec nic společného. Právě tak třeba závislost státních zaměstnanců a vůbec všech zaměstnanců na tomto světě.

Ta ostatně vlastně neexistuje, protože jde o obchod. My prodáváme svoji práci. Nic od světa NEDOSTÁVÁME ZADARMO. Ty peníze jsme si vydělali vlastní prací. Navíc je nemáme jako příslušnící Církve, ale jako občané.

A pokud někdo bere dočasně podporu v nezaměstnanosti nebo sociální dávky, tak také, jako občan, který si na uvedené sociální zabezpečení připlácel celý život ze svého.

Což Písmo nezakazuje, a to je hlavní věc.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Neděle, 28. září 2008 @ 13:36:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Caesar nutí motorkáře nosit za jízdy přilbu, a kristovec muž si hlavu zahalovat nemá.
Ježíš i Tóra vyzývají k ozbrojení se, zatímco caesar si uzurpuje právo nepovolit kristovcům některé zbraně...

A jak se díváš nato, že by caesar zaplatil kristovci zato, aby jej či někoho dalšího vyučil evangeliu. Evangelisti-žoldnéři sou v Písmu Pavlem lezalizovaný, proč by měl caesar bejt jinym posluchačem-zákazníkem, než vostatní fyzický či právnický osoby.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 28. září 2008 @ 22:07:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Eleazere,

teď tedy hodně ujíždíš. I Kristovec si může klidně vzít dočasně přilbu na motorku, pokud právě nejede s jiným Kristovcem - tedy pokud je sám.

Ježíš nevyzýval k ozbrojení všeobecně, ale pouze pro jednu konkrétní situaci.

Kdyby Kristovec přijal plat od caesara, za kázání Evangelia, tak by jen prokázal, že je jen falešný prorok. O žádné legalizaci Evangelistů-žoldnéřů placených pohany v NZ nevím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Neděle, 28. září 2008 @ 23:13:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gríšo, tak Ti osvěžim paměť. Donutil si mě donýst si ke kompu Písma :-)

1K 11,7: Muž si nemá zahalovat hlavu..... (atributy slovesa sou podle mě docela slušně přeložený)
Minulou neděli jsem měl velkej problém v kutnohorskym dolu, kde mi na chvíli dokonce vnutili havířskou přilbu (jakmile to šlo, tak šla dolů) a neměl sem z toho vůbec dobrej dobrej pocit, takže sem okamžitě začal doma situaci řešit za pomocí originálu, což mi trochu ulevilo.

Ga 6,6: Kdo je vyučován slovu, nechť se s vyučujícím dělí o všechno potřebné k životu.
Lékaře přece nepotřebují zdraví, ale nemocný; kázat evangelium potřebujou pohani, co neznaj pramen evangelia. My kristovci žádný tělo a krev na kázání evangelia nepotřebujeme, pouze si občasně vzájemně mužem vypomoct, alerozhodně ne ve vztahu uvedenym v Ga 6,6.

1K 9,14:  Tak i Pán ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evangelium, měli z evangelia obživu.
Evangelium se nezcvěstuje stávajícim kristovcum, ale spektru pohanů, bravůrně popsany, v podobensví vo rozsévačovi - tihle by měli ty evangelizační kampaně zacvakat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 03. říjen 2008 @ 23:55:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Eleazare,

1Kor 11-14 se týká Shromáždění Církve, tedy situace, kdy jsou spolu minimálně dva věřící údy Těla a také situace, kdy je věřící sice sám, ale modlí se nebo prorokuje (= Pán mluví k němu).

Ga 6,6 a 1Kor 9,14 hovoří sice o obživě z Evangelia, ale výhradně ze strany věřících. Pokud ty někomu kážeš Evangelium a on se obrátí ke Kristu, již není nevěřící a je možno od něj přijmout podporu (teoreticky).

V žádném případě však není ani jeden případ v NZ, že by kazatel Evangelia vzal podporu od nevěřících, kterým ještě nebylo kázáno Evangelium (nebo kterým se chystali kázat), natož od těch, kteří ho právě odmítli.

Nezapomeň, že Pán spolu s učedníky a později apoštolé se pohybovali v Izraeli, a ne u pohanů a proto mohli od Božího lidu Izraele přijímat podporu.

Písmo je přesné - 3Jan hovoří, že nemáme nic brát OD POHANŮ, nikoli od věřících nebo od Židů.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Sobota, 04. říjen 2008 @ 03:50:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Apostol Pavel vedl misii na statni utraty, napriklad.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 05. říjen 2008 @ 21:31:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Demagogu,

v žádném případě Pavel nevedl misii na státní útraty. Pavel byl vězeň císařův, a jako takový příjímal vězeňskou stravu (jako Římský občan), která určitě nebyla luxusní.

Ne jako vy, duchovní, kteří dobrovolně berete peníze od státu, aniž byste MUSELI! T.j. z vlastního uvážení. A berete je rádi, nebo ne? Co by s vámi bylo, kdyby jste museli žít z vlastní práce nebo částečně z podpory výlučně členů církve.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Neděle, 05. říjen 2008 @ 21:11:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ga 6,6 a 1Kor 9,14 hovoří sice o obživě z Evangelia, ale výhradně ze strany věřících.

Kde se to v Písmech píše? Myslíš-li na 3J, tak tam se jedná o cestovatele, ne vo etablovaný domorodce, na ty bych to nevztahoval.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 05. říjen 2008 @ 21:41:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Eleazare,

tak např. v 1Kor 9,7:"Kdo pase stádo a mléka OD STÁDA nejí?" Pase-li Boží pracovník stádo, má právo na podporu OD STÁDA ovcí, nikoli od VLKŮ zvenku. A také:"Zdali nevíte, že ti, kteří o svatých věcech pracují, ZE SVATÝCH VĚCÍ jedí a kteří oltáři přístojí, s oltářem spolu díl mají?" (1Kor 9,13).

Odkdy izraelští kněží přijímali obživu od Filistinských nebo od Kananejsců nebo od jiných okolních pohanských národů, tvořící prstenec kolem Izraele? Samozřejmě, že ji přijímali jen ze svatých věcí, z obětí Božího lidu.

Jasně, že 3Jan zřetelně píše, že Boží služebníci přijímají obživu od věřících a ne od pohanů.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Neděle, 05. říjen 2008 @ 22:32:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No právě, bere žold vod toho, koho pase. Ergo pase-li pohany a caesara, tak ať ho tyhle živěj.

Izraelský kněží přijímali obživu z obětí, tj. od obětníků. A obětníkem moh bejt kdokoliv. Saotný caesarové v římě za sebe nechali obětovat mnoho obětí denně. Seleoukovci tušim taktéž, vo Ptolemaiovcích, Alexandrovi a Peršanech to nevim, ale žádnej zákon nezakazoval přinášt obětiny za pohany
Naopak, cokoliv dá kdo knězi, to bude jeho. (odkaz nevim)

Nesouhlasim s Tebou, že na základě 3J je postaven mimo Krista ten, kdo se živí tim, že káže o Kristu za peníze, např. pořádá placený kurzy, nechává se najímat na přednáškový šňury....Prostě vyměňuje svuj čas a svoje znalosti vo Božím Království za ty blbý prachy. A nestará se, s kym tu výměnu provádí, jelikož je mu natom záloeží asi tolik jako rozsévači natom, kam jeho símě padne.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Neděle, 05. říjen 2008 @ 22:33:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tim rozsévačem sem nemyslel Krista, ale námezdnýho rozsývače,y co se živí setim semen.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 05. říjen 2008 @ 22:51:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Eleazare,

ale pást nemůžeš caesara ani pohany, pokud nejsou ovcemi Pána Ježíše. Pást lze jen věřící, znovuzrozené lidi.

To, co píšeš o těch "blbých prachách", by bylo jen obyčejné náboženské HOKYNAŘENÍ, kupčení s Božím Slovem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Neděle, 05. říjen 2008 @ 22:57:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
by bylo jen obyčejné náboženské HOKYNAŘENÍ, kupčení s Božím Slovem.

Přesně tak. Dyť tohle se děje dnes a denně a dělo se to předtim, než sme se my dva znovuzrodili a nejspíš se to bude dít i potom, co se navrátíme na počátek potravního řetězce. A tady tvrdim, že tento jev nejenže neni hříšnej, ale že je i samym St. Pavlem prohlášenej za ustanovení Páně.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 06. říjen 2008 @ 13:20:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Eleazare,

tak to si v této věci tedy nerozumíme.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Pondělí, 06. říjen 2008 @ 15:00:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jak se díváš nato, kdyby Ti někdo neznámej nabíd, aby si pro liodi jim určený udělal přednášku vo evangeliu v určitym termínu za určitej obnos s tim, že se Ti nebude kecat do toho, co máš řikat.
Anebo, kdybys dostal nabídku dlouhodobě trénovat lidi ve znalostech evangelia za měsíční paušál při určitejch podmínkách?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 07. říjen 2008 @ 21:17:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Eleazare,

1) Je to jen teoretická možnost, protože Duch svatý takto organizovaně nepracuje.

2) Kdybych tuto teoretickou možnost připustil, udělal bych ty přednášky ZADARMO. S Evangeliem se NEKUPČÍ!!!


]


žoldáci a syndrom proroka Ezechiele (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Středa, 08. říjen 2008 @ 09:07:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gríšo zlatej,
kéž by se evangeliem skutečně nekupčilo. Ale v takovejch USA se kupčí až se hory zelenaj. Pavel tomu dává Fp 1,17-18 zelenou.

Důvody proč to dělat zdarma:
-ten pakatel mi nestojí zato, abych se nemoh do těch žoldáků navážet tak okatě
-nejsem na tom žoldu nijak závislej
-tělesně je mi to proti srsti

Důvody proč si to nechat zacvakat:
-zadarmo ani nácek neheiluje
-co neni drahý je v očích Čechů powel - snižování evangelia ve očích světa
-bylo by to z člověka a ne z Boha, když zato nedostanu nic nahoře, tak chci aspoň něco na zacpání huby tu dole
-pravděpodobně by byl geldgeber někdo, koho mam hodně nerad, tak ať se plácne přesd kapsu
-neměl bych vliv nato, kdo si z toho co odnese (to je na Bohu)

Emotivně to vidim stejně jako Ty, ale když se zamyslim nad tim, že bych měl kázat pod praporem denominací, co mě štvou (luterání, charóšiě), lidem, co se stejně obrátit nemusej (viz podobenství o rozsévači), anebo se to muže dál zneužít.....tak to vychází jako zbytečně vynaložená námaha, kterou nevim, proč bych měl dělat grátis. Ale to už teoretizuju, nic takovýho mi zatim nehrozí :-)
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 06. říjen 2008 @ 13:33:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Eleazare,

drtivá většina obětí izraelských kněží pocházela od izraelského lidu. A těch několik málo pohanů, kteří obětovali Bohu Izraele byli stejně také konvertité k judaismu, kteří ctili Boha Izraele, jako jediného Boha (viz. např. římský setník Kornelius). Takže tito lidé byli vlastně jakoby součástí Izraele.

Neexistuje případ, že by novozákoní věřící v Krista pořádal přednášky nebo kurzy Evangelia za peníze! To dokonce nedělají ani Kurzy Alfa! Takže za peníze to může dělat pouze falešný prorok silného kalibru.

Už ten pojem:"přednášky nebo kurzy", nemá s Novým Zákonem nic společného. Protože tam vše (mám na mysli duchovní věci - ne zvedání židlí po shromáždění... :-)) probíhá spontánně a nikoli plánovaně a organizovaně.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 06. říjen 2008 @ 13:35:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Eleazare,

píšeš:///Samotný caesarové v římě za sebe nechali obětovat mnoho obětí denně.///

Jako že obětovali Bohu Izraele? To si děláš srandu, ne?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Pondělí, 06. říjen 2008 @ 14:57:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To si srandu nedělám, caesarové nechávali obětovat Hospodinu velký množství dobytka každej den ze svejch osobních prostředků a za svou osobu, a právě to, že některý kněží odmítli obětovat za pohana nakonec vyprovokovalo povstvání 66-70.

Ty Seleukovce ti prověřim, dokonce se domnívám, že některý z nich sponzorovali každodenní oběti, ergo ne oběti za sebe, ale marginální oběti, který by se museli stejně přinášet.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 06. říjen 2008 @ 18:36:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Eleazare,

no vidíš, mně je jasné, že by třeba pohané ochotně něco obětovali Bohu (Církvím - aby je měli pod svojí kontrolou), ale jde o to, že právě ti KNĚŽÍ to nesmí přijmout ani připustit. Ti, kněží, kteří to odmítli, se zachovali správně a podle Boží vůle.

Ale ještě aby jsi mne pochopil, mne ani tak nezajímá praxe, která byla mimo Izrael starozákonních Písem nebo mimo Písma NZ. Když posuzuji tuto věc, pak pouze na půdě Písem SZ a NZ. Nějaká praxe pozdějších odpadlíků mne nezajímá.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Pondělí, 06. říjen 2008 @ 19:05:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Už sem to prověřil: Seleukos IV. hradil výdaje na obětiny Svatyně a Ptolemaios VI. jednou v Chrámu nechal obětovat na památku svejch vítězství.

Nějaká praxe pozdějších odpadlíků mne nezajímá.
Velkekněží Šimeóna a Oniase za odpadlíky doufám nepovažuješ.

KNĚŽÍ to nesmí přijmout
Kde je v Písmech, že kněží nesmí obětovat za Neizraelce? Naopak, je psáno, že kdo co dá knězi, to bude jeho. nenuť mě hledat en odkaz.

Ti, kněží, kteří to odmítli, se zachovali správně a podle Boží vůle.
Kdyby ti kněží jednali jinak, tak možná dodneška Boží Chrám stojí, tak dobrý strom nedává špatné ovoce :-)

Jinak, abysi věděl, tak mě taky neni po vůli, že si lidi mužou udělat z evangelia způsob obživy, beru to jako naše kulturní dědictví a vadí mi, že by mělo bejt použito ke komerčnim účelum, ale čim víc studuju Písma, tak tim víc vídám, že právo je na straně právě těch kramářů s Božím Slovem a úcta k právu je základ.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Pondělí, 29. září 2008 @ 13:33:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Re"
Ale ignoruje. jestliže tvrdíš, že denominace lze tolerovat, vždyť jsme přece všichni hříšní, tak je to čirá ignorance Božího zjevení v Písmech.

Nikoliv, pisi, ze v ramci pokani mame pracovat na sjednoceni krestanstva, ne na jeste dalsim rozbijeni do dalsich sekt a sekticek. Pokani neni v zalozeni nove denonimace, ktera odsuzuje denonimace stare...


Re:
Mé "předsudky", jsou ve zvláštní shodě s Písmy

Prave ze nejsou. Ignoruji povinnost krestana respektovat statni moc a pravo Cirkve v Duchu svatem svazovat a odvazovat.


Re:
Jednotu v různosti? A to vymyslel který Antikrist? Apoštolské učení bylo vždy JEDNO a bylo vždy JEDNOTNÉ a bylo učeno po VŠECH Církvích (myšleno samozřejmě místních Církvích). O jaké různosti mluvíš? O různosti čeho?


Apostol Pavel nebyl Antikrist. A jeho popisj jednoty Kristova tela neni popis unifromity, kde kazdy ud je uplne stejny, se stejnym obdarovanim, naopak, jedna se o jednotu v ruznosti /1. list do Korintu.../

Re:
Už jsem vysvětloval (asi marně), že místní společenství budované Pánem na základě apoštolského učení, není denominací, protože nemá žádné její znaky. Není denominací, tak jako jí nebyla prvotní Církev.

Kdyz odmitnes nazvat denonimaci denonimacich, neznamena to, ze denonimaci neni. Kazda skupina krestanu, ktera se oddeluje od jine skupiny krestanu, je denonimaci. Bible odsuzuje jiz takoveto oddelovani.

Zajimave je, ze "denonimacim" vycitas to, co neni v rozporu s Pismem, ale to, co je v rozporu s Pismem, to nevidis ani u vlastni.

Re"
Jak by mohl budovat něco, kde vůbec NENÍ? Bůh vůbec denominace v určitém smyslu NEZNÁ. On není jejich Pánem, ale člověk. Denominace brutálně rozdělují Krista - Jeho Tělo, jak by něco takového mohlo být Boží vůlí, či jen tolerovanou entitou?


Vidis to. A On tam Je. On neni lhar.

Re:
To je hrubý omyl. Duch svatý řídí Církev, Tělo Kristovo přímo, skrze Hlavu-Krista, tak, jako i tvé fyzické tělo je řízeno z tvé hlavy a ne z ruky nebo z oka, či ucha.

Hlava vzdy jedna skrze sve udy. Abys uchopil predmet, musis pouzit ruku. To neznamena, ze ruka sama öd sebe uchopi predmet, ze rukla vyprodukuje rozkaz chytnout predmet, ale ze ruka je pouzivana Hlavou jako sveho nastroje. A i uvnitr lidskeho tela Hlava neridi telo Primo, ale skrze Nervy.

Bez ruky bys Gregu nic neuchopil.

Re:  Dohlížitelé stojí v pozadí a pouze dbají na to, aby všechny údy těla měly potřebné vybavení a zaopatření v Kristu (aby o něm věděli a věřili mu)

A samozrejme toto se deje jenom ve tve denonimaci, vid? Zklamu te, takoveto sluyebnikz maji i mnohe z tebou odsuzovanych denonimaci...

Re" Dohlížitelé NIC neřídí.

Jiste. Kristus si je k rizeni jen pouziva---
Zadny stetec jeste nikdy nenamaloval zadny obraz, byt by se to z urciteho uhlu pohledu dalo usuzovat...

Re"
Bible nás vyzývá k podřízenosti a respektu k zákonům jako OBČANY, nikoliv jako příslušníky Nebeské Církve.

To nelze od sebe Gregu oddelit.

Re:  Nesmíme s ním ani spolupracovat a kolaborovat
Respektovat a poslouchat zakonu znamena spolupracovat a kolaborovat.

Re: Nemůžeme se jako Církev ptát císaře, zda můžeme existovat či působit
Registrace neznamena ptat se cisare, jestli muzeme exitovat a pusobit, ale oznamit cisari, ze existujeme a pusobime. Regostrovat znamena vyjadrit, ze respektujeme cisare jako cisare. Ze nemame pred cisarem co skryvat. Regostrace je naplnenim Boyich prikazani v Bibli. Mi nemame byt tajnymi spiklenci, ale svetlem, ktere nema co tajit.

Re: V Bibli není nikde ZAKÁZÁNO, že Církev NESMÍ mít ústředí. V Bibli je to však jasně ZJEVENO, že Církev žádné pozemské ústředí nemá. A jestliže je to zjeveno a tedy je to z Bible vidět, musíme toto zjevení respektovat a nevytvářet něco, co tam zjeveno není. Má pouze jednu Hlavu, a ne dvě, jako zrůda nebo jako drak.

Neni li v Bibli neco zakazano, ale svetsky zakone nam neco prikazuje, pak mame poslechnout svetsky Zakon. Zakon mame neposlechnout jenom tehdy, jestli nam prikazuje neco, co Pismo zakazuje a naopak. Ma li cirkev sve organizacni ustredi, neznamena to, ze toto ustredi se povazuje za hlavu cirkve. Naopak, i Kristus sveril Apostolovi Petrovi hlavni zodpovednost za svou cirkev. To neznamena, ze jej ustanovil hlavou, ale jakymsi ustredim. Ktery ma, jak pises, dohlizet. Dohlizet nad celou cirkvi, jako celkem. Proto neni nebiblicke, kdyz jednotlive vetve Kristovi cirkve take maji takoveto sve starsi, dohlizitele. Prvotni cirkev mela Petra a pak i sbor apostolu, kteri meli odpovednost za celou cirkev. V nasem slovniku klidne  muzeme nazvat sbor apostolu za ustredi cirkve.

Problem neni, jestli ta ci ona cirkev ci denonimace ma ci nema ustredi, ale jestlo toto ustredi plni sve ukoly v souladu s Bozi Vuli Zjevenou v Pismu. Jsem presvedcen, ze mnohe ustredi mnoha denonimaci takto funguji.

Re: Světský zákon nesmí určovat NIC, co se týká Církve Boží. Na to nemá právo!

Neni duvod pred statni moci tajit, ze tu cirkev pusobi. Naopak, my mame byt svetlem, ma byt zejme, ze tu pusobi. Zadne svetlo se neda pod postel, ale da se na takove misto, ktere muze osvetlovat kazde misto v mistonosti. Statni moc si skrye zakon samozrejme muze urcovat formu, a neni nic protibiblickeho ji v tom vyjit vstric. To neni Cisarovo zasahovani do Bozich veci.

Svetsky zakon MUZE urcovsat vse a my jakozto LOAJALNI OBCANE mame poslechnout vse, co neni v royporu s Pismem. A registrace v rozporu neni.

Re: Ostatní "laici" mohou akorát tak rovnat židle a stavět "modlitebnu" nebo kolem ní uklízet.

Ani toto neni objektivni popis skutecnosti. I crivke, dnesni denonimace, pocitaji s tim, ze Buh si muze k te co one uloze povolat toho, ci onoho. Ale i podle meho nayoru je potrebne, aby obdarovani toho ci onoho rozeznala prave Cirkev jako opora a sloup pravdy.

K tomu nazvu:
Mate nazev. Vas nazev je: Jsme beznazvu...
Co je to nazev? Nazev je odliseni. Jestloze jste na sve bezejmenosti tak hrdi, ze s nim machate jako Bivoj kyjem, pak ve skutecnposti mate nazev, s jakym se identifikujete. Vasim nazvem je, ze jste Bezejmenni... Nemit nazev znamena nepremyslet typem" My jsme tadz a oni jsou tam. Tim, ze se tak ci onak distancujete od toho ci noho sboru krestanu, stavate se denonimaci s vlastnim nazvem.

Ad 5) To same se deje i na mnohych s tebou odsuzovanzch vyborech...

Re: O tom se nepřu. Církev nebyla nepřátelskou státu ale také si od státu nedala ani v nejmenším zasahovat do SVÝCH VNITŘNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ. Jestli ano, ukaž mi to v NZ. Církev nebyla vazalem státu. Mícháš tady všechno dohromady. Modlitby nemají s registrací nic společného. Registrace u státu nemá žádné opodstatnění v Písmech NS. To je jen hříšná kolaborace s císařem. Co je Božího patří Bohu a co je císařovo, patří císaři. Chceš snad tvrdit, že jakákoli malá částečka Církve patří Císaři?

NS nikde registraci nezakazuje. Naopak, je v souladu s prikazem" Byt Svetlem."
Jestlize Zakon prikazuje neco, co NS nezakazuje a neodmita, pak bzt poslusny Bibli znamena byt poslusny Zakonu. Registrace NENI zasahem do vnitrnich zaleziotosti. Neco jineho byl napriklad tzv Statni souhllas s kazatelkou sluzbou. To byl jiny problem. A tento zakaz casto cirkve ignorovaly. Mnozi kazatele kvuli tomuto sli do vezeni, byli pronasledovani.Re: Ano, ale pokud, jak si správně napsal, to není v rozporu s Písmem. To znamená v občanských záležitostech. Jako občané.

Obecne spolu pravdepodobne souhlasime, lisi se nase hodnoceni konkretnich situaci.

Re: Jak můžeš takovou blbost vůbec napsat. Pavel nemohl ovlivnit nikterak své uvěznění, takže jako občan přijímal potravu. Ale NIKDY by nepřijal plat od Herodese! To by raději UMŘEL HLADY!!!

Neni zadnz rozdil mezi Platem v penezech a v naturaliich...
Apostol Pavel vedl misii i v dobe, kdy byl zcela zavislz na Prispevcich od statu. Apostol Pavel vedl misii na Statni utraty,

Re: Jestliže jsou pod Vládou Boží denominace, pak je pod touto Vládou i katolická Církev,

Dnesni katolickou cirkev nebudu hodnotit, nemam na to jednoznacny nazor. Ale mnohe denonimace se od katol cirkve oddelili prave proto, ze v papezstvo rozeznaly Ducha Antikristova, kteremu se odmitli klanet.

Re: Hoden je dělník své mzdy, ale potravu bere od stáda, které pase, tedy od Božího lidu, a to ještě ne od všeho, pouze od duchovních sborů Páně. Pavel by pro sebe nic nevzal dokonce ani od tělesných sborů. Pavlovo uvěznění byla jiná záležitost. Pavel nemohl ovlivnit toto uvěznění. Sám o sobě by si však na svobodě od císaře nic nevzal!

Pavlovo uvezneni bylo Aktem Bozim, pak i sam Buh dovolil, aby apostol Pavel vedl misii na statni utraty.
Pavel mel jiste vice veci na vyber. Mohl zareagovat tak, jak jsi ty na jednom miste radil denonimacim: Neprijmout nic a zaniknout. Take nemusel v dobe uvezneni vest misii, tim by dal jasne najevo, ze nechce smesovat podporu od statu s cirkevnimi zalezitostmi. Pavel se vsak zachval jinak. Pavel vyuzival vyhod, jake mu Rimska rise poskytovala.

Re: Písma jsou Pravda!

Nenapsal jsem, Gregu, ze Pisma nejsou Pravda, ale ze ty nemas pravdu. Nesmesuj to, co tu pises na Granu, s Pismem. To jsou dve ruzna veci. Ano, Pismo jsou Pravda, ale ja jsem presvedcen, ze v teto otazce (registrace, ustredi, atd...) nemas pravdu. Protoye neni totozne to, co ty pises na Granu s tim, co je psano v Pismu.

Re: Hoden je dělník své mzdy, ale potravu bere od stáda, které pase, tedy od Božího lidu

Vidis to, a Pavel v dobe, kdy pasl stado, byl ZIVENY statem. Jiste, byla to statni moc, co uvrhla Pavla do vezeni, ale bylo to i Bozi Rozhodnuti. Stejne tak i napr. komuniste uvrhli celou zem do vezeni.   Apostol Pavel na rozkaz Ducha Svateho vedl misii na statni utraty.


]


Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Sobota, 27. září 2008 @ 11:29:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Jiste. Souhlasim s tebou, ze rozpad krestanstvi do denonimaci je znakem telesnosti, je treba to priznat jako hrich a cinit pokani. Ale pokani neni v tom, ze zalozime denonimaci novou, ktera bude kritizovat denonimace existujici. Ne. To je jenom dalsi rozpad, dalsi rozklad, dalsi telesnost. Ale tim, ze budeme pracovat na sjednoceni krestanu.

Jednota vsak neznamena sablonovitost. Kdy sbor a je uplne stejny sboru be. Znamena spise jednotu v ruznorodosti. Respektovat to, ze kazdy sbor, kazda denonimace, ma trosku jine obdarovani.

Neni pravda, ze nemame zjevenou spolecne uceni, spolecnou pravdu. Mame. Toto apostolske uceni je prave Pismo Svate. toto Pismo mame spolecne. Na tom bychom meli stavet.

Je chybou jednotit krestanstvi na zaklade sablonovistosti, na zaklade uniformity. Kdyz Pavel hovoril o jednote v cirkvi, pouzil obraz ne sablon, kde kazdy je uplne stejny, identicky, ale jednotu v ruznosti Lidskeho tela.


A nemas pravdu v tom, kdyz si napsal: "o čem nikdy ve svém Slově nemluvil a proto to ani nikdy neměl na mysli". Naopak, mame zaslibeni, ze kde se sejdou dva ci tri ve jmene Kristove, tam je i Krisus, tam je Kristova cirkev.

Poskusnost Bibli je i poslusnost svetskym zakonum. Jestlize Zakon prikayuje neco, co Bible nezakazuje, pak poslusnost Bibli, Pismu, Kristu, znamena poslusnost i svetskym zakonum.

I aposotl Pavel cerpal z vyhod toho, ze je Rimskym obcanem. Jestlize nam Zakon nabizi urcite prilezitosti, ktere nejsou v protikladu s Bibli, pak je biblicke je vyuzivat. Nebot i tyto prilezitosti, to dobre v zakonech, je od Boha, byt svet jako celek je hrisny a zavrhnul Krista.

Jestliye nam zakon dovoluje zakladat napriklad diakonie, je biblicke toho vyuzit, nebot i toto dobre pochazi od Pana.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Sobota, 27. září 2008 @ 17:35:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Demagogu,

pokání zahrnuje nejen vyznání hříchu, ale i opuštění hříchu, odělení se od něj. Nestačí jen vyznak hřích denominačního sektářtví a přitom v něm dál pokračovat.

Je třeba opustit tento církevnický Babylon (zmatek, zmatení jazyků), protože nás k tomu Bůh vyzývá. Babylon je doupě démonů, každého nečistého ducha a Bůh s ním nemá NIC společného (Zj 18,2).

tak jako byl za trest Izrael rozehnán do národů, tak e i Církev za své odpadnutí rozehnána do denominačních organizací, které jsou pod vládou toho Zlého a věřící v nich trpí.

Tam, kde se sejdou dva nebo tři VE JMÉNU KRISTOVĚ. Ta podmínka je, že musí být ve jménu Kristově, musí být v harmonii s Ním a každý zvlášť se Ho musí držet jako Hlavy a být na Něj napojen. Musí také znát, uznávat, respektovat a uplatňovat Jeho Slovo, jinak není v Jeho jménu, protože s Ním není v harmonii.

Dnes se ve jménu Kristově nescházejí téměř nikde. Proto také Pán Ježíš položil otázku, zda vůbec najde víru na zemi, až se vrátí. Je doba odpadnutí a vše tomu také odpovídá a nasvědčuje.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Pondělí, 29. září 2008 @ 13:38:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Re: pokání zahrnuje nejen vyznání hříchu, ale i opuštění hříchu, odělení se od něj. Nestačí jen vyznak hřích denominačního sektářtví a přitom v něm dál pokračovat.

Ale ano, o tom tu mluvim. Opusteni hrichu neni v tom, ze vstoupim do dalsi sektarsky oddelene denonimace.
Ale v tom, kdy budeme pracovat na odstraneni tohoto sektarstvi.

Re: Tam, kde se sejdou dva nebo tři VE JMÉNU KRISTOVĚ. Ta podmínka je, že musí být ve jménu Kristově, musí být v harmonii s Ním a každý zvlášť se Ho musí držet jako Hlavy a být na Něj napojen. Musí také znát, uznávat, respektovat a uplatňovat Jeho Slovo, jinak není v Jeho jménu, protože s Ním není v harmonii.

To se deje i v tebou odvrhovanych denonimacï.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 05. říjen 2008 @ 21:52:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Demagogu,

proč se rouháš? Dovolíš si tvrdit, že apoštol Pavel vedl misii na státní útraty nebo nazýváš společenství věřících, kteří chtějí stavět na původním apoštolském zjevení Písem NS, sektářskou denominací?

Denominace nejsou ve jménu Kristově z mnoha důvodů. Hlavním důvodem je, že denominace nemají žádné právo na existenci - nemají ji podloženou Písmy NS. Ale to ti nevadí, že? Tak jako ti nevadí státní podpora tzv. "duchovních".

Vždy když v něčem hřešíme, potřebujeme si ten hřích zdůvodnit nějakým učením, bez ohledu na to, zda to je v rozporu s Pravdou Písem.

Podle tebe byla denominace asi i prvotní Církev. Jenže ona, právě tak, jako současná společenství věřících, kteří staví na zjevení Písem NS, denominací nebyla, protože nemá žádné jejich znaky.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Pondělí, 06. říjen 2008 @ 19:55:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/


>Demagogu,

>v žádném případě Pavel nevedl misii na státní útraty. Pavel byl vězeň >císařův, a jako takový příjímal vězeňskou stravu (jako Římský občan), >která určitě nebyla luxusní.

Vidis. A pri tom vsem vedl misii. Kazal, obracel ke Kristu, psal dopisy. Toto vse v dobe, kdy bral od statu podporu ve forme ubytovani a stravy... A nejen to, aktivne vyuzival vsechny vyhody plynouci ze zakona, vsechny vyhody, ktere pochazeli od caesara.

>Ne jako vy, duchovní, kteří dobrovolně berete peníze od státu, aniž >byste MUSELI! T.j. z vlastního uvážení. A berete je rádi, nebo ne? Co by > s vámi bylo, kdyby jste museli žít z vlastní práce nebo částečně z > podpory výlučně členů církve.

Gregu, komunisticky rezim uvrhl (nejenom) cirkve do vezeni. Vzal jim obzivu, vzal jim sluzbu. Prinutil je prijimat "vezenskou stravu." Tento stav nebyl dvacet let od revoluci napraven.

 
>Demagogu,

>proč se rouháš?
Gregu. Devadesat procent toho, co vycitas cirkvi, je irelevantni a biblicky neoduvodnitelne (viz prispevek nize). Zbylymi deseti procenty trpi i tva "denonimace" (sektarskym oddelenim, vlastnim jmenem, atd...) A ty ted po tom vsem mi vycitas, ze se rouham? Pouzivam tvuj slovnik Gregu. Jestlize tedy ty mi vycitas, ze ja se rouham, pak ja radim tobe, aby sis prvni vyndal tram ze sveho oka, kvuli kteremu jsi oslepl, byt sam o sobe rikas, ze "vidis..."

>Dovolíš si tvrdit, že apoštol Pavel vedl misii na státní útraty
ano. Protoze on ji skutecne vedl.

>nebo nazýváš společenství věřících, kteří chtějí stavět na původním apoštolském zjevení Písem NS, sektářskou denominací?

Kazda spolecnost, kterou ty sam nazivas "sektarskou denonimaci" a "zajmovym spolkem" chce to same. V tomto ohledu neni rozdilu mezi mou denonimaci a tvou. Vycitas mi neco, co sam cinis. Ja jen pouzival tvuj slovnik, abys mi mohl lepe porozumet.

>Denominace nejsou ve jménu Kristově z mnoha důvodů. Hlavním důvodem je, že denominace nemají žádné právo na existenci - nemají ji podloženou Písmy NS. Ale to ti nevadí, že? Tak jako ti nevadí státní podpora tzv. "duchovních".>

Ale ja se s tebou v tehle otazce vubec nepru. Jen rikam, ze resenim neni vstupem do dalsi denonimace, ktera stejne jako ty ostatni nema ani to nejmensi pravo na existenci, ale ve sjednoceni se... Ma cirkev si tento stav plne uvedomuje. Uz ve svem vyznani se hlasi k duchovni jednote s ostatnimi. Nenazyva se Jedinou Cikrvi Kristovou, ale soucastkou, vetevkou, obecne viditelne cirkve Kristove. To je ta spravna cesta, na ktere musime stavet a prohlubovat.

>Vždy když v něčem hřešíme, potřebujeme si ten hřích zdůvodnit nějakým >učením, bez ohledu na to, zda to je v rozporu s Pravdou Písem.

>Podle tebe byla denominace asi i prvotní Církev.
Nebyla. Ale z jinych duvodu, nez ktere ty ji prisuzujes. Vlastne z jedineho. Neexistovaly od sebe sektarsky oddelene spolecenstva. A kdyz v Korintu existovaly, byly spravne napomenuty.

>Jenže ona, právě tak, jako současná společenství věřících, kteří staví >na zjevení Písem NS, denominací nebyla, protože nemá žádné jejich znaky.
Zajimave je, ze mela vsechny znaky, ktere ty vycitas denonimacim, az na to sektarske oddeleni jedna od druhe...

Vice v prispevku>
Shrnuti k Otazkam Denonimacim. (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Pondělí, 29. září 2008 @ 14:39:28 Nebot se zacinam v teto diskuzi ztracet...


]


Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Sobota, 27. září 2008 @ 11:39:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Mz, krestane, nemame co tajit.

Naopak, mame byt svetlem a mame byt ve svetle. Neni duvod se skryvat, jestlize spolecnost umoznuje krestanum se schazet a shromazdovat. Nejsme tajni spiklenci, kteri chcou rozbit svet. Necht nas svet zkouma, necht nas zna, necht pozna, ze mi nemame co tajit.

Na nas je, abychom byli kristalove cisti, pruzracni. My nechceme rozbijet svet, nejsme teroriste, kteri vlastnimi sliami chcou zrusit dnesni rad a nastolit rad jiny, rad Boziho kralostvi. To je otazkou Kristova Prichodu na svet, ne nasich diverznich teroristickych, nasilnych akci.. Neni duvod se skryvat pred svetem. Necht svet vi, ye jsme tady, ze kazeme Krista ukrizovaneho.

My nejsme povolani svrhavat vlady.

My se mame podrizovat svetske moci. My MAME POSLOUCHAT. I nase panovniky, i nase volene predstavitele, i nase zakony. A vyhod, ktere ze zakona prichazeji, MUZEME vyuzivat, stejne tak, jak toho vyuzival Pavel.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Sobota, 27. září 2008 @ 17:41:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Demagogu,

já nemluvím o skrývání. Mluvím o kolaboraci se státem, což je nepřípustné. Nebudu se již opakovat. Napsal jsem to výše. My nejsme spiklenci ale ani spolupracovníci státu. Já nechápu o čem to mluvíš. Nic takového jsem neřekl.

Poslouchat máme v občanských věcech pokud nejsou v rozporu s Bohem. Do církevních věcí však nemá stát právo ani "kňafnout"!

Církev se nevměšuje do politiky a do státních záležitostí a to samé žádá od státu a od politiky. Nic od státu nebere a nic mu nedává.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Pondělí, 29. září 2008 @ 13:40:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Registrace cirkvi NENU knafani do vnitrnich zalezitosti cirkve.

Re: Církev se nevměšuje do politiky a do státních záležitostí a to samé žádá od státu a od politiky. Nic od státu nebere a nic mu nedává.

No, to take neni obecne platne pravidlo. Jsou doby a chvile, kdy cirkev do statnichj zalezitosti promluvit proste musi, viz napriklad Martina Luthera Kinga.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 02. říjen 2008 @ 23:21:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Demagogu,

jo? A kdy do státních záležitostí mluvili apoštolé? Kdy do nich mluvil Pán Ježíš????????


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Sobota, 04. říjen 2008 @ 03:48:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Buh nas vyziva, abychom se zastavali sirotku, vdov, utlacovanych.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 05. říjen 2008 @ 21:26:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Demagogu,

píšeš:

///Buh nas vyziva, abychom se zastavali sirotku, vdov, utlacovanych.///

To jsou státní záležitosti?
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Pondělí, 06. říjen 2008 @ 19:58:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Ano, v soucasnosti jsou I statnimi zalezitostmi. A chvala Panu za to!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 09. říjen 2008 @ 13:53:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Demagogu,

povinná registrace církví, je nezákonné vměšování státu do církevních záležitostí. Ale denominace ať se registrují. Ty ano. Je to v jejich finančním zájmu.

Proč sem pleteš M.L.Kinga? Proč nevycházíš z biblických základů, proč používáš mimobiblické příklady? King neměl nárok mluvit do záležitostí státu, tak jako do nich nemluvili apoštolé. Podle toho také dopadl. Nezemřel na poli kázání Evangelia, ale zemřel z politických důvodů. Tak bych zemřít nechtěl.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Pátek, 10. říjen 2008 @ 07:28:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Nelzr oddelit sluzbu evangelia od sluzbu bliznim. Nelze oddelit hlasani evangelia od zastavani se sirotku, vdov a utlacovanych. Neni moizne slouzit Bohu a neslouzit bliznim. Jestli to Gregu nevidis, pak je mi to osobne lito.

M.L.King zemrel pro svou sluzbu bliznim. A ja Boha oslavuji za jeho zivot.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 10. říjen 2008 @ 12:48:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Demagogu,

to je právě ono. King zemřel ve službě bližním, ale ne ve službě Bohu. To není vždy totéž. Rozhodující je Boží vůle a způsoby jejího vykonvání. Petr nás varuje, abychom netrpěli jako "allotriepiskopos", t.j. "vměšující se do cizích záležitostí", "všeteční", "rušitelé" (1Pt 4,15). Pod to spadá vměšování se do politiky, což nikdy apoštolé nedělali. Jestli ano, tak to dokaž z Písma - ale přímým důkazem.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Sobota, 11. říjen 2008 @ 22:17:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Ahoojky Gregu,

souhlasim s tebou, ze sluzba bliznimu neznamena automaticky sluzbu Bohu.

Ale u M.L.Kinga vsak plati, ze on sluzbou bliznimu slouzil Bohu. Nikdo nema vetsi laskunez ten, kdo polozi zivot za sve pratele a za sveho Boha. M.L.King zemrel proto, ze poslechl hlas Ducha Svateho a zastal se sirotku, vdov, utlacovanych.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Neděle, 12. říjen 2008 @ 15:40:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Demagogu,

zastání se sirotků a vdov ještě nemusí pramenit z uposlechnutí hlasu Ducha. Může pramenit z obyčejného lidského humanismu. Vůbec to nemusí být z Ducha.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Úterý, 28. říjen 2008 @ 09:30:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Nemusi.
ALE NEMUZEME TO APRIORY VYLOUCIT tak, jak to delas ty.

Nesud "ciziho sluzebnika!"

Nesudte, aby jste nebyli sami souzeni...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 29. říjen 2008 @ 11:29:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Demagogu,

stačí znát Písmo, abychom věděli, že apoštolé ani první Církev nezasahovali ani v nejmenším do žádných politických (veřejných záležitostí).

Tak jako to dělá a vždy dělala ŘKC, nebo Billy Graham či M.L. King.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Úterý, 28. říjen 2008 @ 09:41:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Mimochodem, "obycejny lidsky humanismus" neni nic v rozporu s Bibloi, naopak, JE TO TO, CO BUH OD NAS ZADA, K CEMU NAS BIBLE VEDE...
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 29. říjen 2008 @ 11:32:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Demagogu,

tento příspěvek prokazuje tvé naprosté neporozumění skutkům těla - ať zlým nebo DOBRÝM. I dobré skutky těla, jsou skutky těla a jako takové jsou MRTVÉ.

Vše, co nepochází z Ducha, pochází z těla (z člověka) a je proto špatné pro věřícího člověka (ne pro nevěřícího-ten jinou možnost nemá).

Takže toto po nás Bůh nežádá ani nás k tomu nevede - vede nás skrze vedení Ducha po cestě Boží vůle. Nic víc. A humanismus není z Ducha, ale z člověka.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Úterý, 28. říjen 2008 @ 09:49:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
M.L.King byl hluboce verici krestan, veril v Krista prisleho v tele, veril v mrtvzchvstani. A Buh je verny, On dava sveho Ducha PRAVE tomu, kdo veri... Ne tomu, kdo cini skutky podle Grega, kdo treba nosi satek a dodrzuje ja nevim kolik Grego prikazani, ale tomu, KDO VERI..

Napriklad Albert Schweitzer v Krista neveril. M.L.King vsak ano. Ackoliv Albert Schweitzer byl velky hmanista, nebyl krestanem. M.L.King vsak byl velkym humanistou prave proto, ze VERIL. Ano, humanismus muze byt i u nekrestanu, ale take muze vyverat prave z opravdoveho krestanskeho vztahu s Kristem, jako u M.L.King.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 29. říjen 2008 @ 11:40:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Demagogu,

co to má zase znamenat? Bůh dává Ducha, těm, kdo věří (zpočátku) a pak svým synům dává Ducha těm, co nejen věří, ale jsou Ho POSLUŠNI (Sk 5,32)  Vnímáš vůbec, kdy máš a kdy nemáš Ducha ve své duši?

Kdyby byla víra jedinou podmínkou přítomnosti Ducha, pak k čemu by byla Pánova přikázání? Věřit je nutno podle víry Pána - tedy podle Jeho Slova. Jinak jde o neposlušnost.

Jinak - humanismus, sám o sobě, je zcela satanského původu - nemá s Bohem vůbec nic společného, protože vůbec není z Ducha. Nepleť si humanismus s Boží Láskou k lidem. To jsou dvě zcela jiné skutečnosti.

Humanismus mohou provozovat pouze nevěřící lidé, kteří nic jiného k dispozici nemají. Pro věřící je však humanismus nepřípustný.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pondělí, 13. říjen 2008 @ 22:15:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Demagogu,

King ale nedělal svou práci, kvůli tomu, aby obětoval svůj fyzický život. To nebyl jeho cíl. Byl prostě zavražděn politicky, protože se do politiky motal. Kdyby postupoval na základě Nového Zákona, nikdy by žádný politik neměl důvod organizovat jeho vraždu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Úterý, 28. říjen 2008 @ 09:38:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Byl zabity, protoze se zastaval utlacovanych.
Byl zabity i proto, ze vedl boj podle Novozakonnich Slov,
Vedl boj s laskou, nenasilne, nevedl boj proti telu a krvi, ale proti nadzemskym mocnostem zla.
Vedl boj zaloeny na nastaveni druhe tvare.

Kdyz delal to co delal, VZDY SI BYL VEDOMY toho, ze poklada svuj zivot na oltar. Nescetnekrat mu bylo vyhrozovano, u jeho domu napriklad i vybuchla nastrazena bomba. Po celou dobu byl pod vyhruzkami, pod nasilim. A pres vsechnz vyhruzky pokracoval dale. Nastavoval svuj zivot dennodenne. Ano, nebzl sebevrah. ALE ANI BIBLE NAS NEVYZIVA K TOMU, abychom byli sebevrahpove, ale abzchom bzli ochotni dennodenne svuj zivot prinest na oltar, prave tak, jak to cinil M.L.King.

Gregu, jak tak lehkomyslne dokazes druheho odsuzovat? Vis, co to je americky rasismus? Vis, co to bzlo otroctvi a segregace?

Nevis nic. Ale soudis.

Na tvem miste bych Gregu na soudy byl velice opatrny. Pamatuj si, jakym soudem soudis, takovzm budes sam souzen.
 M.L.King zemrel, nebot byl poslusny Sluha Kristuv.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 29. říjen 2008 @ 11:45:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


King nebyl zabitý při kázání Evangelia, jak to má u Božího služebníka být. Byl zabit z čistě politických důvodů. Byl allotriepiskopos - věřící člověk, který se všetečně pletl tam, kam nemá - tedy do politiky. Trpěl jako všetečný - ne jako Boží sluha. Nedělal věci Božím, ale lidským způsobem. Tedy alespoň ve světle Nového Zákona, což je pro mě rozhodující. Z pohledu lidského to byl samozřejmě neohrožený bojovník za lidská práva černých. To nikdo nezpochybňuje. Zvolil však naprosto chybný způsob boje.

Nauč se, co to je soudit spravedlivý soud a ve kterých případech a co soudit nemáme a nezneužívej slovo "Nesuďte" způsobem, který neodpovídá tomu, co chtěl Ježíš Kristus.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Středa, 29. říjen 2008 @ 18:20:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
>Demagogu,

>stačí znát Písmo, abychom věděli, že apoštolé ani první Církev nezasahovali ani v nejmenším do žádných politických (veřejných záležitostí).

Ahoojky Gregu,
Pismo nas vyziva k aktivni lasce k bliznimu. O tom je, drahy Gregu, cela Bible. Chces po mne konkretni vers a unikaji ti cele souvislosti. O aktivni lasce k bliznimu je napr. podobenstvi o milosrdnem samaritanovi, podobenstvi o rozdeleni ovci a kozlu, o potrebe zastavat se utistovanych, vdov a sirotku, ve velke mire kazali napriklad SZ proroci.

Tyto veci (zdravotnicka pece, socialni system, atd atd) jsou dneska veci I (ale ne POUZE) verejne sluzby, politickeho systemu. I Jezis i aposotolove uzdravovali (zdravotni pece), starali se a pecovali o druhe (socialni sluzba). Jezis se pri vjezdu do Jeruzalema nechal oslavovat jako kral, verejny cinitel, vyhnani svatokupcu z chramu byl verejny politicky akt.

A naopak, jestli statni moc utiskuje vdovy, sirotky, nebo kohokoliv jineho na zaklade barvy pleti, tridni prislusnosti rodicu, atd, je povinosti krestanu nemlcet a nedivat se jinam. 

>Tak jako to dělá a vždy dělala ŘKC, nebo Billy Graham či M.L. King.
 
>Demagogu,

>tento příspěvek prokazuje tvé naprosté neporozumění skutkům těla - ať zlým nebo DOBRÝM. I dobré skutky těla, jsou skutky těla a jako takové jsou MRTVÉ.

>Vše, co nepochází z Ducha, pochází z těla (z člověka) a je proto špatné pro věřícího člověka (ne pro nevěřícího-ten jinou možnost nemá).


>Takže toto po nás Bůh nežádá ani nás k tomu nevede - vede nás skrze vedení Ducha po cestě Boží vůle. Nic víc. A humanismus není z Ducha, ale z člověka.

Gregu, precti si Novy Zakon jeste jednou... Pokud mozno pod vlivem Ducha Svateho, a ne pod vlivem pana Nee.

Až přijde Syn člověka ve své slávě16,27 a všichni [svatí]Za 14,5 andělé s ním, tehdy se posadí na trůn své slávy; 32a budou před něj shromážděny všecky národy. A foddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů.Ez 34,17.20 33Ovce fpostaví po své pravici, kozly po levici. 34Potom fřekne Král těm po své pravici: ‚Pojďte, ppožehnaní mého Otce, spřijměte sdo sdědictví království, které je pro vás ppřipraveno od založení světa. 35Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, žíznil jsem a dali jste mi napít, byl jsem cizincem*ř.: cizí (/ –ho) a ujali jste se mě, 36byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou.‘Iz 58,7; Jb 31,16n; Ez 18,7.16 37Tehdy mu spravedliví fodpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě spatřili hladového a dali jsme ti najíst, nebo žíznivého a dali jsme ti napít? 38Kdy jsme tě spatřili jako cizince*ř.: cizí (/ –ho) a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě? 39Kdy jsme tě spatřili nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou?‘ 40Král jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste učinili.‘“

41„Potom fřekne i těm po levici: ‚Jděte ode mne, pprokletí, do věčného ohně,18,8 který je ppřipraven pro Ďábla a jeho anděly!Zj 14,10; 19,20; 20,10.14n; 21,8 42Neboť jsem hladověl, a nedali jste mi najíst, žíznil jsem, a nedali jste mi napít, 43byl jsem cizincem*ř.: cizí (/ –ho), a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mne, byl jsem nemocný a ve vězení, a nenavštívili jste mne.‘ 44Tu mu fodpovědí i oni: ‚Pane, kdy jsme tě spatřili hladového, žíznivého, jako cizince*ř.: cizí (/ –ho), nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘ 45Pak jim fodpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nejmenších, ani mně jste neučinili.‘ 46A tito fpůjdou do věčného trápení*Slovo kolasis (‚trápení‘) se v NS vyskytuje pouze zde a v 1J 4,18., ale spravedliví do věčného života.J 5,29; Dn 12,2


Z Matousova Evangelia, 25 kapitola...

To je smer, kterym vede verici Duch Svaty. Duch Svaty nikdy nevede cloveka do protikladu s Kristovymi Slovy. Podle toho poznavame Ducha Kristova, kdyz ten ci onen cini Kristova Slova. Podle toho nas lide poznaji, ze jsme Jeho Ucednici, budeme-li zachovavat Jeho Slovo a Jeho Prikazani...>Demagogu,

>co to má zase znamenat? Bůh dává Ducha, těm, kdo věří (zpočátku) a pak svým synům dává Ducha těm, co nejen věří, ale jsou Ho POSLUŠNI (Sk 5,32) Vnímáš vůbec, kdy máš a kdy nemáš Ducha ve své duši?

Gregu, Buh dava Ducha Svateho z viry, viz List Galatskym. Duch Svaty pak vede cloveka podle Bozi vule. Ve skutkum 5,32 zamenujes pricinu (prijeti Ducha) s jejim projevem (poslusnost Bohu).

Ale co je to poslusnost Bohu? Jak se pozna? Duch Svaty te nikdy nepovede proti Kristovym slovum. Duch Svaty ti nikdy neda tvrde srdce, abys nevidel utrapy svych bliznich, vzdy te povede k tomu, abys pomahal. Ne abys byl slepy a zavrel oci, ale abys pomahal a mel oci otevrene.

>Kdyby byla víra jedinou podmínkou přítomnosti Ducha, pak k čemu by byla Pánova přikázání?

Jedinou podminkou pritomnosti Ducha je vira, bez pritomnostoi Ducha ti jsou Panova prikazani na nic...

>Věřit je nutno podle víry Pána - tedy podle Jeho Slova. Jinak jde o neposlušnost.

>Jinak - humanismus, sám o sobě, je zcela satanského původu - nemá s Bohem vůbec nic společného, protože vůbec není z Ducha. Nepleť si humanismus s Boží Láskou k lidem. To jsou dvě zcela jiné skutečnosti.


Jestlize nazyvas to, co cinil M.L.King, humanismem, pak NEMAS pravdu. Pak HUMANISMUS je to same co Bozi laska k cloveku.

>Humanismus mohou provozovat pouze nevěřící lidé, kteří nic jiného k dispozici nemají. Pro věřící je však humanismus nepřípustný

>King nebyl zabitý při kázání Evangelia, jak to má u Božího služebníka být.

CO JE TO ZA NESMYSL?
KAZANI EVANGELIA neni otazkou SLOV, ale ZIVOTA! Slova Evangelia bez Zivota jsou jen prazdne zvasty a falesne fraze. M.L.King BYL ZAVRAZDEN PRAVE PRI KAZANI EVANGELIA...
Jestlize priste napises, ze se Kristus obraci v hrobe, nebudu se osobne prilis divit...

> Byl zabit z čistě politických důvodů. Byl allotriepiskopos - věřící člověk, který se všetečně pletl tam, kam nemá - tedy do politiky. Trpěl jako všetečný - ne jako Boží sluha.

Nikdo nema vetsi lasku nez ten, kdo polozi zivot za sve pratele....

> Nedělal věci Božím, ale lidským způsobem.

Delal veci Bozim zpusobem...
>Tedy alespoň ve světle Nového Zákona,
... ve svetle nejenom Noveho Zakona, ale cele Bible. Gregu, krestane NEMAJI jenom Novy Zakon...

> což je pro mě rozhodující. Z pohledu lidského to byl samozřejmě neohrožený bojovník za lidská práva černých. To nikdo nezpochybňuje. Zvolil však naprosto chybný způsob boje.

Nikoliv. Zvolil BIBLICKY ZPUSOB BOJE. Zalozeny na Lasce k nepratelum, na nastaveni druhe tvare, na denodennim prinaseni sveho zivota jako obet Bohu milou..

>Nauč se, co to je soudit spravedlivý soud a ve kterých případech a co soudit nemáme a nezneužívej slovo "Nesuďte" způsobem, který neodpovídá tomu, co chtěl Ježíš Kristus.
 
Gregu, ALE MY NEMAME SOUDIT SPRAVEDLIVZM SOUDEM! Kdybychom my dva byli souzeni SPRAVEDLIVYM soudem, pred BOHEM bzchom neobstali! My jsme SPRAVEDLIVYM soudem ODSOUZENI! Jsme spaseni SKRZE milost, ne SKRZE spravedlivy soud!

A jestlize si myslis, ze obstojis pred spravedlivym soudem, na co pak potrebujes Krista?

Jakym soudem soudis, takovym budes souzen. Volas li po spravedlivosti na druhe, pak spravedlnost padne i na tvou hlavu...]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 30. říjen 2008 @ 19:01:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Demagogu,

píšeš:

///Gregu, Buh dava Ducha Svateho z viry, viz List Galatskym. Duch Svaty pak vede cloveka podle Bozi vule. Ve skutkum 5,32 zamenujes pricinu (prijeti Ducha) s jejim projevem (poslusnost Bohu).///

Ale já nic nezaměnuji. Jedna věc je vírou přijmout Ducha a být spasen a druhá věc, je skrze poslušnost Pánovým přikázáním. Ty jsi však psal tak, že to vypadalo, že pro následný život učedníka pak již stačí již jakási nekonkrétní víra bez poslušnosti.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 30. říjen 2008 @ 19:07:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Demagogu,

Oddělení ovcí a kozlů, které uvádíš, a které je popsané v Mt 25,31-46 se týká NEVĚRÍCÍCH národů (pohanů), které přežijí velké soužení a dožijí se Kristova druhého příchodu. Tento soud se vůbec netýká věřícíh.

A ti nevěřící nemohli dělat nic jiného, než humanistické skutky, protože vedení Ducha svatého neměli. Měli maximálně své svědomí (Ř2). U nich to Bůh uzná, ale u nás věřících rozhoduje pouze činění konkrétní aktuální Boží vůle pro náš život (Mt 7,21-23).

Tak sem nepleť věřící lidi, protože jinak se sám usvědčuješ, že věříš ve spásu věřících ze skutků (když věříš, že pravý věřící může být označen za kozla a věčně zatracen) a v tom případě nechápu, co děláš v protestantské denominaci.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Čtvrtek, 30. říjen 2008 @ 23:11:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Gregu...

Dobre vis, uz jsem ti to napsal mnohokrat, ze verim na spasu z viry ktera se projevuje skutky, ne ze skutku...

O tom je cele Evangelium vcetne pribehu oddeleni ovci od kozlu...

A kdyz jsme o tom, kdoze veri na spasu ze skutku, precti si tuto svoji vetu> "Měli maximálně své svědomí (Ř2). U nich to Bůh uzná, ale u nás věřících rozhoduje pouze činění konkrétní aktuální Boží vůle pro náš život (Mt 7,21-23)."
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 31. říjen 2008 @ 09:03:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Demagogu,

věřit ve spásu skrze víru, která se projevuje skutky, NENÍ NIC JINÉHO, NEŽ VÍRA VE SPÁSU SKRZE SKUTKY, JIMŽ "POMÁHÁ" VÍRA!!! Je to zákonictví, které není hodno protestanta.

Ale věčná spása je daná VÍROU bez jakéhokoli skutku, protože se dostává jednorázovým počátečním UVĚŘENÍM v Pána Ježíše, které proběhne ve zlomku se*****y, takže by nikdo ani žádný skutek nestihl udělat (Ga 3,2).

Ty jsi protestant? Od kdy?

Já na základě Mt 7,21-23 nevěřím ve spásu ze skutků. Protože tato pasáž se týká pravých věřících, kteří již nikdy nemohou být navěky zatraceni, avšak Bůh po nich vyžaduje skutky nikoli pro věčnou spásu, ale pro VSTUP do Království Krista, které bude na zemi 1000 let po Jeho návratu. Čili tato pasáž se netýká věčné spásy, ale spásy a života v Království.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Čtvrtek, 30. říjen 2008 @ 23:22:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
A kdyz jsme u tech "vericich kozlu..."

21„Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vejde do království Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. 22Mnozí mi v onen den2Tm 1,12; 4,8 fřeknou: ‚Pane, Pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho (mocných činů)*ř.: dynameis (j.č. dynamis) = konkrétní projevy účinné moci?‘ 23A tehdy jim vyznám: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, pachatelé nepravosti*ř.: bezzákonnosti (srv. Ž 6,9a; L 13,27).‘“

Matous 7. kapitola... 


46„Proč mne oslovujete ‚Pane, Pane‘, a nečiníte, co říkám? 47Každý, kdo ke mně přichází a slyší má cslova a činí je — fukáži vám, komu je podobný. 48Je podoben člověku stavějícímu dům, který kopal (do hloubky)*ř.: a vyhloubil a položil základy na skále. Nastala povodeň, na ten dům se přivalila řeka, ale nemohla jím otřást, (protože byl dobře ppostaven)*var.: neboť byl založen na skále.. 49Kdo však uslyšel a neučinil tak, je podoben člověku, který postavil dům na zemi bez základů. Když se na něj přivalila řeka, ihned se zřítil; a zhroucení toho domu bylo veliké.“

Lukas 6. kapitola...

Je malo verit v Krista jako ve Sveho Spasitele, je treba i Duverovat Kristu jako Svemu Panu. Duverovat Kristu znamena cinit to, co On po nas zada...

Totez uci Pavel, kdyz pise>
Neboť v Kristu Ježíši nic neznamená obřízka ani neobřízka, ale víra působící skrze lásku.

Cestina je zradna. V rectine je vira a vernost jedno slovo.
Takze veta> Verici z viry bude ziv soucasne znamena i > "Verici z vernosti bude zit..."]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 31. říjen 2008 @ 09:08:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Demagogu,

ty si sám odporuješ. V jednom z přechozích komentářů jsi uvedl, že záleží pouze na víře a ne na přikázáních.


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Úterý, 28. říjen 2008 @ 09:49:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) M.L.King byl hluboce verici krestan, veril v Krista prisleho v tele, veril v mrtvzchvstani. A Buh je verny, On dava sveho Ducha PRAVE tomu, kdo veri... Ne tomu, kdo cini skutky podle Grega, kdo treba nosi satek a dodrzuje ja nevim kolik Grego prikazani, ale tomu, KDO VERI..

Napriklad Albert Schweitzer v Krista neveril. M.L.King vsak ano. Ackoliv Albert Schweitzer byl velky hmanista, nebyl krestanem. M.L.King vsak byl velkym humanistou prave proto, ze VERIL. Ano, humanismus muze byt i u nekrestanu, ale take muze vyverat prave z opravdoveho krestanskeho vztahu s Kristem, jako u M.L.King.///////A nyní zase tvrdíš, že víra znamená "činit to, co On po nás žádá." Zajímavá schizofreničnost....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Pátek, 31. říjen 2008 @ 07:40:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
A jeste jedna otazka>

Nechces doufam rici, ze o vdovy, sirotky, utlacovane a potrebne se maji postarat pohane, ze my krestane mame jenom tzv "kazat evangelium", ze ne?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 31. říjen 2008 @ 09:32:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Demagogu,

máme "činit dobře všem, nejvíce (= nejvíce, obzváště, nejraději - jde o superlativ) pak domácím víry" (Ga 6,10). Takže rozhodující materiální pomoc sirotkům a vdovám (nezaměstnaným apod.) směřuje v první řadě do řad věřících, do řad Církve. Viz. 2Kor 8-9.kap.// Ř 15,26. Do řad bratrských sborů, které mají mnoho chudých. Např. v 1. stol. podporovaly místní Církve z pohanů chudé svaté v Jeruzalémě, kde byla nejhorší materiální situace.

Pro nevěřící pak zbyde pomoc maximálně v podobě almužen (viz. Sk 3,1-6), pokud ovšem nejdříve pokryjeme potřeby domácích víry. A samozřejmě, v první řadě jim máme kázat Evangelium nebo je současně uzdravit ve jménu Páně, pokud nás k tomu vede Duch. Nejsme vyznavači "sociálního evangelia."


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 30. říjen 2008 @ 19:11:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Demagogu,

píšeš:

///Jedinou podminkou pritomnosti Ducha je vira, bez pritomnostoi Ducha ti jsou Panova prikazani na nic...///

To je nebetyčný blud. Víra je potřebná především k přijetí Ducha. Pro již spaseného Kristova učedníka je však nutná ta praktická víra (= poslušnost), jinak Ducha mít nebude - když bude vyznávat, že věří, ale nebude poslouchat Pána. Bůh dává Ducha poslušným.

A pak také záleží kam Bůh Ducha dává a odkud Ho pak bere při neposlušnosti, ale to už může být pro někoho moc složité.....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Čtvrtek, 30. říjen 2008 @ 23:04:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Poslusnost je Ovocem Ducha, ne podminkou Jeho Prijeti...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 31. říjen 2008 @ 09:37:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Demagogu,

píšeš:///Poslusnost je Ovocem Ducha, ne podminkou Jeho Prijeti...///

A kde jsem napsal, že podmínkou přijetí Ducha je poslušnost?

Psal jsem v tom smyslu, že po přijetí Ducha je poslušnost podmínkou k udržení Ducha v naší duši. V našem duchu je Duch již navěky. Avšak naše poslušnost či neposlušnost rozhoduje o tom, zda Duch je (a účinkuje) nebo není (a neúčinkuje) v naší duši. A když není v naší duši, pak Ho ani nemůžeme vyjadřovat navenek a žít skrze Něj. Nemůže z nás přetékat, protože Jím nejsme zcela naplněni.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 30. říjen 2008 @ 19:16:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Demagogu,

píšeš:

///Gregu, ALE MY NEMAME SOUDIT SPRAVEDLIVZM SOUDEM! Kdybychom my dva byli souzeni SPRAVEDLIVYM soudem, pred BOHEM bzchom neobstali! My jsme SPRAVEDLIVYM soudem ODSOUZENI! Jsme spaseni SKRZE milost, ne SKRZE spravedlivy soud!///

Na takový diletantismus se mi nechce ani odpovídat. Jsme spaseni předevsším skrze spravedlivý soud, který vytrpěl náš Pán-Ježíš Kristus. Kdyby Bůh nás spasil jen milostí, byl by nespravedlivý.

Světská justice také nepromíjí tresty jen tak, z milosti, nemává nad nimi rukou. Proto spasení není jen z milosti, ale také především ze spravedlnosti. Bez té spravedlnosti by totiž ta milost být ani nemohla. A proto je v tomto kontextu rozhodující a vyšší spravedlnost. Milost musela jít skrze spravedlnost.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Čtvrtek, 30. říjen 2008 @ 23:26:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Gregu>

Je li nevinny potrestan misto vinnych, nejedna se o spravedlivy soud, ale o krivdu.
Mame li byt my dva souzeni spravedlivzm soudem, NEOBSTOJIME...

Jsme spaseni skrze Milost > Skrze Milost, kterou nam prinesl Kristus, ze strpel krivdu pro nas, skrze Milost, ze nam Otec dal, ze jsme Krista poznali...

Nikde jsem nenapsal, ze Buh nad nasimi hrichy mavne rukou. To je jenom nepochopeni.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 31. říjen 2008 @ 09:43:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Demagogu,

čím dál tím lépe. Takže Bůh nás křivdou na Ježíši Kristu spasil nespravedlivě? Člověče, někdy mi ty tvé výroky připadají tak nelogické, že nevím, pod jakým vlivem (čeho nebo koho?) se nacházíš.

My dva budeme souzeni spravedlivým soudem a to před soudnou stolicí Kristovou (tedy, jsme-li praví znovuzrození věřící). Tam uvidíš, co to je spravedlivý soud podle Boha, kterým jsme měli soudit sebe i druhé (1Kor 11,31 // 1Kor 5,12).

Nebo to podle tebe bude opět nespravedlivý Boží soud?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 30. říjen 2008 @ 19:21:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Demagogu,

ty máš úplně zvrácené názory, které nejsou z Ducha svatého (např. že "Pánovo požehnání bude spaseno" apod.). Pán Ježíš nás vyzývá:"Suďte spravedlivý soud". Ty jsi však tím humanismem už tak "zblblý", že vidíš už jen "Nesuďte".

Ale uvědom si, že Bůh tě bude soudit také za to, že jsi právě nesoudil (v mezích Jeho povolení). Nesoudíš-li spravedlivý soud, pak tím jen dokazuješ, že praktickou spravedlnost nehledáš.

Kam na ty nelogičnosti a nesmysly chodíš? Doufám, že opravdu nejsi ještě ke všemu tzv. "duchovní"?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Čtvrtek, 30. říjen 2008 @ 23:31:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Kristus nas nevyziva: Sudte spravedlivy soud...

Ti, komu rekl, nesudte podle zdani, ale sudte spravedlivym soudem, nebyli jeho ucednici, ale zide, kteri ho chteli zabit.

My, krestane, mame prinaset Bozi Milost, ne Bozi Spravedlnost. To je Bozi Job, ne nas. Je na Bohu, aby soudil cloveka. Ne na nas dvou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 31. říjen 2008 @ 09:48:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Demagogu,

to je naprosté nepochopení. Prosím, vezmi si konkordanci a najdi si slovo soud a soudit, či suďte. Doporučuji si to prostudovat v kontextu.

Např. kázání Evangelia Židům o Letnicích bylo velmi obviňující ("Vy jste ukřižovali Mesiáše"). Petrovo Slovo je přímo "probodlo v srdci", zasáhlo ostře jejich srdce (Sk 2,37). Petr přinesl nejdříve soud a pak milost. Nemůžeš nikomu přinášet milost, když ani neví, proč ji potřebuje a když neví, co je Boží Spravedlnost.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Sobota, 01. listopad 2008 @ 12:49:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Demagogu,

jestliže i Židé měli soudit spravedlivý soud, čím více Křesťané? Ti mají soudit nesparvedlivě?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Pátek, 10. říjen 2008 @ 07:35:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
PS: Co se tyce tve poznamkz o registraci, nebudu jiz reagovat, nebot se tocime v kruhu. Ma reakce je jiz napsana v nekolika prispevcich.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 30. říjen 2008 @ 18:39:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Demagogu,

celkem vůbec nechápu, co by se jako mělo registrovat. Církev je složená z místních sborů. Takže podle tebe se má registrovat každý místní sbor zvlášť?

Pokud ano, tak se tím pouze vystavuje možné současné nebo budoucí perzekuci ze strany státu. Jako neformální a neorganizovaný místní sbor však je ZCELA NEPOSTIŽITELNÝ a velmi těžko perzekuovatelný. Není totiž KOHO perzekuovat, protože zde není žádná oficiálnost instituce.

Jinými slovy - církev se registrací vystavuje eventuální perzekuci - např. když dojde ke změně režimu, nebo když např. stávající režim (satan skrze něj) přitvrdí proti věřícím, zejména proti biblickým věřícím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Čtvrtek, 30. říjen 2008 @ 23:32:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Treba i kazdy sbor vzlast a treba i vsechny sbory dohromady :-)
Podrobnosti stanovi zakon...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 31. říjen 2008 @ 09:51:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Demagogu,

A jak by jsi asi chtěl registrovat všechny sbory dohromady? Pod jakým názvem? Opravdu si myslíš, že by to apoštolé udělali, kdyby to po nich císař vyžadoval?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Čtvrtek, 30. říjen 2008 @ 23:35:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Re> Jinými slovy - církev se registrací vystavuje eventuální perzekuci - např. když dojde ke změně režimu, nebo když např. stávající režim (satan skrze něj) přitvrdí proti věřícím, zejména proti biblickým věřícím.

No a?

Kdo zapre Krista, toho Kristus zapre pred svymi andeli...

Jestlize jsi Kristuv, pak MUSIS pocitat s tim, ze budes perzekuovan. Chces li se vyhnout perzekucim, vyber si jine nabozenstvi...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 31. říjen 2008 @ 08:55:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Demagogu,

já se nechci vyhnout perzekucím, které budou dokonalou Boží vůlí. Chci se vyhnout zbytečným perzekucím, které si mohu přivodit sám, tím, že budu jednat jako všetečný (1Pt 4,15:"Nidko z vás netrp jako vražedník neb zloděj neb zločinec neb všetečný")  Církev se nemůže vydávat perzekuci sama, ze své vůle, tedy zbytečně. Na to nemá právo. Má trpět pouze perzekuci na cestě Boží vůle. Jakákoli perzekuce, která nastala na cestě odklonu od Boží vůle, je jen spravedlivým Božím trestem pro ty, kteří Boží vůli nechtějí následovat (viz. 1Pt 4,15).

Církev tedy nemá (když nemusí) zbytečně zavdávat důvod k perzekuci. Což však denominace sami dělají, tím, že se dobrovolně ženou do tlamy státu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Čtvrtek, 13. listopad 2008 @ 18:45:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Uf...

Takze kdyz se cirkev verejne vyzna ke Svemu Panu, tak ZBYTECNE ZAVDAVA DUVOD K PERZEKUCI, a trpi jako VRAZEDNIK A ZLODEJ?

Gregu, ten, kdo se pred lidmi neprizna ke Kristu z duvodu, ze nechce zavdat duvod k perzekuci, tak ani Kristus se pred Nebeskym Otcem neprizna pred nej!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Čtvrtek, 13. listopad 2008 @ 20:15:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Demagogu,

prosím tě, veřejné vyznání Církve přece neprobíhá skrze registraci u státu!!!

To probíhá skrze kázání Evangelia!!!

A jestliže církev je pronásledovaná kvůli tomu, že zbytečně strčila svou hlavu do tlamy lva (státu), pak samozřejmě trpí jako vražedník a zloděj - tedy ZBYTEČNĚ.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Čtvrtek, 13. listopad 2008 @ 18:47:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Registrace jak jsem ukazal v jine diskuzi, rozhodne neni odklonem od Bozi Vule, naopak, je jejim naplnenim...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Sobota, 15. listopad 2008 @ 19:00:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Demagogu,

fakt? Dokaž z Bible.

A pamatuj si důležitou zásadu, že v Bibli neplatí pravidlo: Co není zakázáno, je dovoleno, ale naopak:

"CO NENÍ DOVOLENO, JE ZAKÁZÁNO" - myšleno samozřejmě, co se týče duchovních věcí, nikoli bramborové kaše nebo autobusů apod.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Čtvrtek, 13. listopad 2008 @ 18:49:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
A jestlize tvrdis, ze krestan ma zaprit sveho Pana, aby se vyhnul "zbytecnym" perzekucim, pak toto tve tvrzeni je kardinalni blud...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Sobota, 15. listopad 2008 @ 19:01:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Demagogu,

jsou perzekuce z Boží vůle, a jsou perzekuce zbytečné. Alespoň tak praví Písmo.


]


Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Sobota, 27. září 2008 @ 15:29:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Jeste mne napada priklady uspesnejsich sjednoceni:

Ceskobratrska cirkev evangelicka a Ochanovsky seniorat. Pokud vim, i sama ceskobratrska cirkev vznikla spojenim vice denonimaci.

Take u nas, CB, pozivaji autonomii jiste "Tesinske sbory", k tomuto sjednoceni tusim doslo pred ctyriceti lety.

Takze nemusime uvaddet jenom neuspesne pokusy, ale i pokusy uspesne, ke kterym se priznava Pan...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Sobota, 27. září 2008 @ 17:42:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Demagogu,

taková sjednocení jsou jen lidskými akcemi, které si člověk usmyslel a ne Bůh. Jestli to nejsi schopen, je mi tě líto....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Odpovedi: (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Pondělí, 29. září 2008 @ 13:35:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
To nebyli jen lidkse akce. Ty jsi uvedl neuspeny, mozna lidsky pokus a vyvodil jsi z toho obecne pravdilo. Ja jsem uvedl uspesne pokusy, ktere tve obecne pravidlo vyvratili.


]


Shrnuti k Otazkam Denonimacim. (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Pondělí, 29. září 2008 @ 15:39:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Nebot se zacinam v teto diskuzi ztracet (co teprve ti, kdo me prispevky ctou, jsou li takovi), bude dobre, kdyz svuj postoj kratce shrnu a vysvetlit.

Pouziju body>

a) Registrace>
Registrace cirkvi neni protibiblicka nebot>
I] "Caesar" ma pravo vedet, ktere nabozenske spolecnosti v jeho zemi funguji. A i kdyby jen z ciste zvedavosti.
II] Cirkev ma Caesara poslechnout ve vsech vecech, ktere nejsou v protikladu s Bibli, ktere Buh v Bibli nezakazuje. Poslusnost Bibli v tackovzchto vecech znamena poslusnost  Caesarovi. Chcde li Caesar neco, co Buh v Bibli odmita, pak se slusi poslechnout Boha a ne lidi.

Registrace neni v protikladu s Bibli, cirkve tedy mohou a maji Caesara poslechnout, protoze>
I] nikde v Bibli Buh nezakazal registrovat cirkve
II] Cirkev ma byt Svetlem. Ne tajnym spolkem, ne tajnou organizaci, ale svetlem, ve kterem neni tmy, neni tajemstvi. My jsme Svetlo Sveta. Svetlo sveta se nedava pod postel, ale na stojan, aby kazdy, kdo vstoupi do mistnosti, jej zaregistroval.
III] Registrace je formou priznani se ke Kristu pred Cisarem. Nemame co tajit. Neni duvod.
IV] Registrace je vyrazem loajality cirkvi k caesarovi, vyrazem toho, ze cirkev neni povolana k tomu svrhnout moc Caesatovu lidskymi prostredky. Necht se tedz Caesar sam o nasi loajalite presvedcuje.
V] Necht tedz svet vi, ze tu Cirkev je, ze tu kaze Kristovo Jmeno, ze tu slouzi Kristovi. Pak uz nema zaminku. Nemuze tvrdit: My jsme o zadne cirkvi neslyseli.


b] Cirkevni ustredi
I] Cirkevni usterdi neni protibiblicke, nebot sam Jezis Kristus toto ustredi v prvotni cirkvi ustanovil (Petr, Apostolove)
- Ano, muzeme vest diskuzi o tom, jestli ustredi cini sve ukoly v souladu s Bibli ci nikoliv, jestli se povayuje za hlavu cirkve, nebo nikoliv, ale obecne plati, ze cirkevni ustredi v prvotni cirkvi ustanovil sam Kristus.
II] Toto ustredi se muze schazet ke vzajemnemu povzbuzeni, k vymene zkusenosti, k povzbuzeni se navzajem, ke vzajemne rade. takoveto setkavani nejsou nic protibiblickeho.
III] Setkani v bode II] se mohou konat i pravidelne. Je nesmyslne tvrdit, ze kde je pravidelnost, tam neni Duch Svatz. Nemuzeme last omezeni Svatemu Izraelskemu. Duch Svaty klidne muze prikazat, aby se ustredi setkavalo pravidelne v predem oznacenych terminech/
IV] Setkavani v Bode II] se mohou uskutecnovat i na jednom miste. V Bibli to zakazano neni. V bibli Kristus neprikazal Apostolum, aby se setkavali jednou tam, a jednou onde. Duch Svaty klidne muze urcit, aby se takovato setkavani stale odehravala na jednommiste.
V] Chce li Caesar vedet, kdo se takto setkava a na jakem liste, pak to neni nic nebiblickeho. Neni biblicky duvod to tajit. Jezis Kristus nikde nerekl> At se Caesar nedozvi, ze jsem si vas vyvolil za apostoly, ucitele, nebo za cokoliv jineho. Neni to ani zasahovani do vnitrnich veci cirkve. Registraci se jenom hodi na papir to, co uz v Bibli z Rozkazu Ducha Svateho.

c] "Lidske vybory"
I] I v prvotni cirkvi zasedali vybory. Ve skutcic mame priklad takovehoto vyboru, kdy se projednavala otazka obrizky.
II] Behem zasedani vyboru, popsaneho ve Skutcich, zmineneho v bode I], zadny ucastnik nemel prime vnuknuti nebo zjeveni od Ducha, rozhodnete tak nebo onak. Na tomto "vyboru" se pouze analyzovalo Pismo (resp Stary Zakon), se Zjevenim od Pana, ktere Pan cirkvi venoval jiz drive (Zjeveni Petrovo: Co jsem prohlasil za ciste, nepokladej za neciste.)
III] a ac se v prubehu "zasedani" tohoto "vyboru" neprojevil Duch Svaty primo skrze Okamzite Zjeveni, ale "neprimo", skrze "lidske" tlachani, presto vystep z tohoto zasedani znel> "Slyste rozhodnuti Ducha Svateho a nase..."

d] Lidske vybory II...
I] Buh sve sluzebniky povolava. Ale nepovolava vsechny za apoatoly, vsechny za ucitele, vsechny za proroky atd, ale nektere za apostoly, jine za proroky, dalsi za ucitele, jine za sluzebniky v jinych oblastech.
II] Nestaci, abych si ja rekl> Duch mne povolava k tomu ci onomu. Naopak, obdarovani toho ci onoho musi rozeznat i Cirkev. Nebot Cirkev je Oporou a Sloupem Pravdy, ne moje city a pocity.
III] Nikde v Bibli neni zakazano, aby se ti, koho Buh povolava do spolecneho ukolu, napriklad apostolove, prorokove, ucitele, spolu vzajemne schazeli ke vzajemnemu povzbuzeni, sdoleni zkusenosti, daru, ke chvaleni Pana atd. Tyto setani mohou probihat i na zaklade rozkazu Ducha Svateho.
IV] Duch muze rozkazat, at setkani popsane v bode III] jsou pravidelna. je li neco pravidelne, neznamena to, ze je to zbaveno pusobnosti Ducha Svateho.

e] Hirsnost denonimaci
I] Hrich denonimaci neni v tom, ze jsou regostrovane, ze maji nejake "ustredi:, vyznani a rad, ale tim, ze se vzajemne od sebe deli, v sektareni
II] "Reseni" tohoto hrichu, odvraceni se od neho, pokani nespociva v tom, ze zalozim novou denonimaci, nove rozdeleni, kde se budou kritizovat denonimace stare. ne. To je ten samy hrich, ten samy znak telesnosti.
III] Pokani je v tom pracovat na sjednoceni denonimaci, cestou, jaka je naznacena napr. v Charte Oekumenice.
IV] Napr v moji denonimaci je ono pokani, ono odvrnuti tohoto hrichu, ve vyznani, ze moje denonimace neni jedina, svata. Ale ze i jine sboru jinzch denonimaci mohou bzt  a take casto byvaji soucasti viditelne cirkve Kristovi. Jsme sice oddeleni organizacne, ale nedistancujeme se duchovne. Nerikame, ze mame jinou Hlavu, nez mohou mit a casto mivaji i jine denonimace.

f] Nazvy cirkvi.
I] Nazvy denonimaci vznikly z potreby distancovat se. Puvodne distancovat se od katolicke cirkve, v soucasnosti pak napr od sekt, ktere jen a pouze zneuzivaji Kristovo jmeno treba k tomu, aby ziskali hmotny prospech, atd.  Nazev cirkve tedz neni puvodcem problemu, ale pouze jejim vyjadrenim. Tim problemem je Distancovani se jedne denonimace od druhe. A timto distancovani rozbijeni a niceni Chramu a Tela Kristova, coz zde Greg spravne kritizuje.
II] Jestlize se vsak jedna skupinka krestanu distancuje od ostatnich krestanskych denonimaci, jestlize si davaji Neoficialni jmena, pak se prohresuji tim samym hrichem. Bohu nikdzy neslo o vnejsi projev, ale o vnitrni postoj. Hrisny je postoj jednoho udu distancovani se od ostatnich udu Tela Kristova, od ostatnich Kristovych sboru. Nazev denonimace je jen vnejsim projevem. Tedy jestlize ta ci ona denonimace si jmeno zadne neda, neznamena to, ze zadne jmeno nema. Jejich distance je jejich pravym jmenem, byt si ho oficialne nepriznaji. I "Bezejmenost" muze byt Jmenem.

g] Moc svazovani a moc rozvazovani
I] Buh dal pravomoc cirkvi, aby v Duchu svatem svazovala a rozvazovala. Co svaze na zemi, bude svazano na nebi, co rozvaze, bude rozvazano. Cokoliv Cirkev v Duchu Svatem prijme na Zemi, bude prijato i na nebi.
II] Jestlize Cirkev prijme v Duchu Svatem, ze je dobre si koupit mirkofon, ze je dobre se schazet v pronajatem sale, ze je dobre mit episkopalni zriyeni, nebo naopak, ze je dobre mit zrizeni kongregacni, je to prijato i na Nebi.
III] jestlize Cirkev prijme neco, co je v protikladu s Pismem, co Buh v Pismu zakazuje, je to znamkou toho, ze takoveto prijeti nebylo v Duchu Svatem, ale v Duchu Antikristove. Zde vsak je jedno nebezpeci: Ze si pozue mohu myslet, ze to ci ono je v protikladu s tim ci onim v Pismu, nebot ja sam mohu to ci ono misto v Pismu spatne chapat a spatne vysvetlovat.Re: Shrnuti k Otazkam Denonimacim. (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Pondělí, 29. září 2008 @ 15:43:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
b V] Oprava> Hozeni na papir to, co uz v Cirkvi v souladu s Bibli z Rozkazu Ducha Svateho funguje...


]


Re: Shrnuti k Otazkam Denonimacim. (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Pondělí, 29. září 2008 @ 23:27:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
1Mak 14,44: Není nikomu z lidu ani z kněží cokoli z toho zrušit, protivit se jeho nařízením, bez jeho vědomí svolávat shromáždění v zemi...


]


Re: Re: Shrnuti k Otazkam Denonimacim. (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Úterý, 30. září 2008 @ 18:51:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Hmm, tak k tomuto prispevku potrebuji podrobnosti "-)

Kniha Makabejskych neni v mem biblickem kanonu, ma cirkev ji nepovazuje za Inspriovanou Bohem. I kdyz tent fakt pomineme, je treba se zeptat na nasledujici:

1) Kdo to rika
2) V jakem kontextu to rika
3) Komu to rika
4) Proc to rika...
5) Kdo je ten "On"? Preedpokladam, ze Hospodin.

Takze i kdyby, nikdo nerika, ze se v denonimacich svolavaji shromazdeni bez Jeho Vedomi. Naopak, je to Kristus, ktery shromazdeni svolava... Jiste i skrze pomazane sluzebniky (Rim 12, 3-8)...


]


Re: Re: Re: Shrnuti k Otazkam Denonimacim. (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Úterý, 30. září 2008 @ 20:49:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
1)Boží lid
2)po osvobození Izraele od Seleukovců
3)čtenářům :-)
4)proč je v Bibli napsáno spoustu jiných věcí?
5)velekněžský regent, než přijde Ježíš


]


Re: Re: Re: Re: Shrnuti k Otazkam Denonimacim. (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Středa, 01. říjen 2008 @ 18:40:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
OK.
A co z toho vyvozujes?
Proc jsi pouzil tento citat a co jim chces vyjadrit?


]


Stránka vygenerována za: 0.99 sekundy