Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Norbert.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16460, komentáře < 7 dní: 302, komentářů celkem: 416832, adminů: 60, uživatelů: 5185  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 163 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

Frantisek100
Akuzativ
Willy
brusle7

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
113135909
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Kritický pohled na Zjevení Panny Marie
Vloženo Čtvrtek, 23. únor 2006 @ 08:31:16 CET Vložil: xxx

Z našich církví Proč mohou být a jsou zjevení Panny Marie ?

K čemu vlastně jsou?

Proč některá hodnotí katolická církev jako falešná a proč jiná jako pravá?

Musí je každý křesťan nebo katolík přijímat?

Článek uvádí kritický přístup ke zjevením. Kritický přístup ovšem není v tom najít co je špatné, ale zhodnotit spravedlivě, beze lži nebo zatajení, klady i zápory dané věci. Úsudek by si pak měl čtenář udělat sám.


Úvod a závěr:

§67 Katechismu katolické církve: Během staletí docházelo ke zjevením, jež se nazývají „soukromá“. Některá byla uznána církevní autoritou, avšak nepatří k pokladu víry. Jejich úlohou není „vylepšovat“ nebo „doplňovat“ Kristovo definitivní zjevení, nýbrž napomáhat k tomu, aby se z tohoto zjevení v určitém historickém období plněji žilo. Za vedení učitelského úřadu církve dovede zdravý smysl věřících rozlišit a přijímat, co je v těchto zjeveních opravdová výzva Krista nebo jeho svatých pro církev. Křesťanská víra nemůže přijmout „zjevení“, která si dělají nárok na překonání nebo opravu zjevení, jehož naplněním je Kristus. To je případ některých mimokřesťanských náboženství a také některých novodobých sekt, opírajících se o taková „zjevení“.
jarda2005

Srovnání zjevení v Medjugorje s jinými mariánskými zjeveními:

Ačkoliv se to málo ví, k prvnímu mariánskému zjevení podle legendy došlo již v roce 40 po Kristu , kdy se jeden z apoštolů Jakub měl během svých misijních cest dostat do španělské Zaragozy. Zde se mu podle tradice v hluboké modlitbě zjevila Ježíšova matka a nabádala ho, aby zde postavil na její počest kostel jí zasvěcený. Rok poté stála na tom místě kaple zasvěcená právě Panně Marii.


Nejznámějšími a snad nejuznávanějšími mariánskými zjeveními jsou však čtyři jiná – v mexickém Gudalupe (1531), francouzském La Salette (1846), rovněž francouzských Lurdech (1858) a v portugalské Fatimě (1917). Pojďme se krátce podívat, jaká zde byla poselství Panny Marie, jak zapůsobila na příjemce a jaké dary zjevení přinesla – a poté porovnejme s Medjugorje.

Zjevení Panny Marie v Guadalupe se přihodilo již stárnoucímu indiánovi Juanu Diegovi. Poselství nebylo nijak převratné – v podstatě stejné jako onoho roku 40 po Kristu. Aby se vybudovala na určeném místě kaple na její počest. Panna Maria posílá Juana k místnímu biskupovi, který nechce věřit. Juan žádá o zázrak. Tím se stane jeho plášť, který je i dnes pokládán za zázračný, protože moderní technika v něm objevila jakoby fotografický záznam celé situace, kdy Juan přinesl biskupovi čerstvé květiny, a posléze i zázračné uzdravení Juanova příbuzného.

Podrobněji:

Vizionář Juan Diego se narodil roku 1474 a dostal jméno, které v aztéckém jazyce znamená Zpívající orel. Pokřtěný byl roku 1525. Se svým strýcem Bernardem byli jedněmi z prvních indiánů, které francouzští misionáři obrátili na křesťanskou víru. Juan byl ženatý, ale brzy se stal bezdětným vdovcem. Na svátek Neposkvrněného Početí, 8. prosince, když šel do vzdáleného kostela v Santiagu na mši svatou, uslyšel cestou kolem skalnatého kopce Tepeyac nezvykle pěkný ptačí zpěv a náhle uviděl zjevení krásné Paní v modrém plášti, obklopené zlatou září. Paní mu řekla: "Jsem svatá Panna, Matka našeho Boha, původce života Stvořitele všech věcí a Pána nebe i země." A neobyčejně laskavým hlasem požádala Juana o postavení kostela na tom místě, odkud by chtěla pomáhat všem lidem.
Biskup - františkán Juan de Zumarraga, však indiánovi nevěřil. Až teprve, když přinesl Juan viditelné znamení od Paní - překrásné kastilské růže, které natrhal za mrazu na vrcholku kopce a obraz Panny Marie, zázračně objevený na Juanově plášti, prosil za odpuštění, že nevěřil Mariinu přání. Biskup ihned přenesl plášť s obrazem do své domácí kaple. Druhý den jej zástupy lidí přenesly do kostela. Zanedlouho byla postavena na Tepeyacu nová kaple a Juan Diego ji měl na starosti. Věnoval se trvale příchozím poutníkům a pomáhal připravovat Indiány k přijetí svátosti křtu. Zemřel roku 1548 ve věku 74 let. Roku 1990 ho Jan Pavel II. blahořečil.
Zjevení Matky Boží na pahorku Tepeyac v Mexiku, znamenaly obrat v evangelizaci Ameriky. Zjevení Panny Marie bylo pojmenované dle jejího přání Guadalupe - v domorodém jazyce "de Guatlashupe", tj. "Pošlapaný kamenný had". Tím dala na srozuměnou, že přemohla pohanského boha Quetzalcoatla, kterého Aztékové uctívali v podobě opeřeného hada a kterému obětovali množství lidí. Indiáni také pochopili bohatou symboliku na zázračném obraze, jim tak srozumitelnou. Výzkumy astronomů v roce 1981 také potvrdily, že seskupení hvězd na plášti Panny Marie odpovídá poloze hvězd z roku 1531 - v době zjevení. Mariánské zjevení v Tepeyacu způsobilo všestranné a hromadné obrácení domorodců - pohanů - denně se jich hlásilo s žádostí o křest na misijních stanicích desítky tisíc. V průběhu let 1532 -1538 se obrátilo ke křesťanství 9 milionů Mexičanů. To je skutečnost, která nemá v dějinách obdoby. Roku 1557 potvrdil mexický arcibiskup pravost guadalupských zjevení. Roku 1737, kdy - jak Mexičané věří, byla zásluhou Panny Marie vyhlazena v Mexiku epidemie tyfu, byla úředně prohlášena Panna Maria Guadalupská za hlavní patronku "Nového Španělska". Dnes je její obraz vidět po celé zemi a Tepeyac přitahuje ohromné davy návštěvníků, zejména ve dnech jejího svátku - 12. prosince. Již týden předtím směřují poutníci k moderní bazilice "Naši paní Gaudalupské" na úpatí kopce. Je to rozlehlá krásná stavba, která pojme tisíce lidí. Jsou zde napsaná slova, která vyřkla Svata Panna, když se zjevila Juanovi Diegiovi: "Což nejsem tvoje matka?"

V podstatě obdobný průběh mělo osmnáct zjevení Panny Marie prosté dívce Bernadettě v Lurdech. Panna Maria měla prosbu, aby se ve skále vykopala studna s léčivou vodou, která měla lidi uzdravovat, a místního pastora Peyramaleho měla Bernadetta požádat o výstavbu kaple. Panna Maria zde rovněž potvrdila své neposkvrněné početí, jež papež vyhlásil pouhé čtyři roky předtím. Zázraky uzdravení na sebe nenechaly dlouho čekat a dnes je jich velké množství. Bernadetta vstoupila do kláštera, kde také po několika málo letech zemřela.

V La Salette se Panna Maria zjevila prostým pasáčkům – 15leté Melanii a 10letému Maximinovi. Její poselství tentokrát znělo poněkud výhružně – pokud se lidé skutečně neobrátí, nepřestanou klít a brát jméno Boží nadarmo, přijdou roky neúrody. Panna Maria rovněž kladla důraz na neomylnost papeže a na to, aby ani v budoucnu lidé nepřestávali zapomínat na Boha. Obou pasáčků se následně ujal blízký klášter.

Ve Fatimě bylo zjeveno několik tajemství, z nichž se mnohá potvrdila, rovněž pasáčkům – Hyacintě, Františkovi a Lucii – která dodnes žije jako řádová sestra Lucie. Anděl a poté Panna Maria naučili děti novým modlitbám k Bohu, klanění se a vzývání Bohu a rovněž je posilovala, aby se modlily za papeže a za obrácení hříšníků. Svou pravost potvrdila zázrakem, kdy Slunce předvedlo na deštivé obloze poněkud děsivé kotrmelce. Hyacinta a František brzy po zjevení odešly ke své Paní do nebe, Lucie ale měla zůstat, aby šířila Mariino poselství.

A teď tedy pojďme do Medjugorje. Zde se Panna Maria rovněž zjevila skupince dětí (i když, jde nazývat dětmi mládež ve věku 16-18 let). Ti však na blízkém kopci nebyli sbírat květiny, jak se napoprvé snažili namluvit biskupovi, který je vyslýchal, ale po svědectví těch, kteří je viděli, přiznali, že se pokoušeli kouřit. Tedy – Panna Maria se zjevila začínajícím kuřákům (inu, budiž), ale ti po něčem tak neobvyklém a jistě povznášejícím, čím asi setkání s Pannou Marií je, následně lhaly. Lží pak bylo ještě několik, ale k těm se vrátíme příště. (Fr. Mráček, Medjugorje I., Verité 1986). Zázrak - znamení, jež by potvrdilo pravost zjevení Panny Marie, se neustále odsouvá. Již v srpnu 1981 vizionáři tvrdili, že potvrzující znamení se brzy objeví. Dokonce je jednou stanovili na Vánoce 1982. Neobjevilo se. A to zde nemluvím o již klasickém a nafilmovaném případu, kdy francouzský poutník Jean-Louis 14. ledna 1985 během zjevení (kdy jsou vizionáři údajně v extázi) vystartoval nečekaně proti Vicce dvěma prsty. Vicka uhnula. Poté se snažila vysvětlit, že viděla, jak Panně Marii vyklouzává malý Ježíš z náručí a ona Ho chtěla zachytit. Již minule jsme mluvili o tom, že Panna Maria se po dotazu postavila za dva františkány, kteří měli spor s biskupem kvůli svým pletkám s jeptiškami, a proti biskupovi. Otázkou je, nakolik je pro někoho biskup církevní autoritou. Oba františkáni pak svůj řád opustili, přičemž jeden si svou milenku vzal (mají několik dětí a žijí v Itálii), druhý ne a jeho dřívější milenka žije ve skrytu v Německu. V ani jednom poselství Panna Maria nehovoří o papeži a podřízenosti katolické církvi. Srovnej s výše uvedenými zjeveními.

Z článků na internetu (Christnet.cz r.2003 a ostatních) sestavil

jarda 2005

PS: Otázkou skutečně je, nakolik je pro někoho biskup církevní autoritou.

Úvod a závěr:

§67 Katechismu katolické církve: Během staletí docházelo ke zjevením, jež se nazývají „soukromá“. Některá byla uznána církevní autoritou, avšak nepatří k pokladu víry. Jejich úlohou není „vylepšovat“ nebo „doplňovat“ Kristovo definitivní zjevení, nýbrž napomáhat k tomu, aby se z tohoto zjevení v určitém historickém období plněji žilo. Za vedení učitelského úřadu církve dovede zdravý smysl věřících rozlišit a přijímat, co je v těchto zjeveních opravdová výzva Krista nebo jeho svatých pro církev. Křesťanská víra nemůže přijmout „zjevení“, která si dělají nárok na překonání nebo opravu zjevení, jehož naplněním je Kristus. To je případ některých mimokřesťanských náboženství a také některých novodobých sekt, opírajících se o taková „zjevení“.


"Kritický pohled na Zjevení Panny Marie" | Přihlásit/Vytvořit účet | 9 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Kritický pohled na Zjevení Panny Marie (Skóre: 1)
Vložil: Veritas (_veritas@inmail.sk) v Čtvrtek, 23. únor 2006 @ 08:38:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Parádny článok!
+!Přes naše rozdílné názory buďme křesťany a bratry! (Skóre: 1)
Vložil: Standa v Čtvrtek, 23. únor 2006 @ 09:52:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
LIDOVÉ TRADICE A NÁBOŽENSKÉ ZVYKYMASOPUST

Tyto veselé každoroční oslavy mají svůj původ v pohanském rituálu pro začátek nové etapy úrody země a skončení užívání zásob úrody minulé. Taneční reje jsou pak rituálem vzývání plodivých sil země i uctíváním slunce (Ezechiel 8:16,17). Masky a převleky i označování dalších lidí (saze, vejce) mají určitým způsobem změnit identitu člověka a docílit tím lepšího spojení se s tajemnými silami pro zajištění nové úrody (Ezechiel 13:18,21). Zároveň se i upaluje nebo topí ve vodě figurina coby symbol zimy nebo smrti.

VELIKONOCE

U nás běžný zvyk velikonočních vajíček pochází ze starobabylonského kultu uctívání bohyně a královny nebes Aštarote (1.Samuel 7:3,4). Na její svátek se pekly kulaté koláče se znamením kříže, což bylo babylonské mystické znamení života (Jeremiáš 44:19). Zdobená vajíčka pak byla rekvizitou tohoto pohanského svátku, kdy podle báje spadlo veliké vejce z nebe do řeky Eufratu a z něho se zrodila bohyně Aštarote. Pošlehávání čerstvými pruty, které mohou být i různě spletené (označení "pomlázka" je od slova pomladit), má zajistit přelití posilující životadárné energie stromů, z kterých byly vzaty. Jedná se tak o bezbožné uctívání přírody (Ozeáš 4:13).

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Světec jménem Mikuláš žil ve 3.stol.n.l. a do povědomí lidí se dostal tím, že tajně obdaroval tři dcery zadluženého otce, čímž je zachránil před jejich prodejem za dluh. Stal se pak biskupem východořímské říše a tradice nadělování darů od Mikuláše se dostala do Čech ve 13. století (Matouš 7:11).

ŠTĚDRÝ VEČER A VÁNOCE

Původ těchto svátků pochází z pohanského Babylona, kdy se 24. a 25.prosince konaly slavnosti na počest syna královny Aštarote a byly nazývány: „Dny dítěte.“ Ozdobený stromek byl součástí těchto oslav, kdy navečer 24.prosince byl babylonský bůžek Julog vhozen do stromečku a z něho pak padaly dárky bohů, přinášející štěstí lidem v novém roce (Jeremjáš 10:3,4). V Evropě se začaly objevovat vánoční stromky až na počátku 19.století. Dnešní oslava štědrého dne má souvislost s narozením Krista, ale tento čas není možno znát, protože jej Bible nikde neuvádí (Matouš 1:18-25).

POHÁDKY A POVĚRY

Mezi lidmi se vypráví spousta pohádkových příběhů a bájí, které se těší značné oblibě hlavně u dětí. V nich se setkávají se soupeřením řady různých postav dobra a zla jako jsou: rarášci, skřítkové, trpaslíci, víly, rusalky, vodníci, sudičky, kouzelní dědečkové, hejkalové, strašidla, bílé paní, polednice, bezhlaví rytíři i čerti. Všechny tyto postavy vznikly v pověrčivých myslích starých Slovanů, na základě jejich silné víry v duchy. Tyto pohádkové postavy tak představují duše zemřelých buď dobrých nebo zlých lidí (1.Timoteus 4:7 / Koloským 2:8).

KŘEST NEMLUVŇAT

Tato praktika je bezvýznamná a nebiblická. Jan Křtitel v Bibli říká, že křtí ponořením do vody na znamení pokání, coby uvědomění si hříchů (Marek 1:4). Tuto věc malé dítě není schopno vůbec chápat až do okamžiku, kdy rozezná rozdíl mezi dobrem a zlem (5.Mojžíš 1:39). Člověk může přijmout platný křest i pokání až ve chvíli plného pochopení těchto věcí (Přísloví 20:11).

RŮŽENEC

Tato modlitební pomůcka byla převzata z indického hinduismu a slouží pouze k mechanickému opakování a odpočítávání modliteb (Matouš 6:7). Jedná se o fyzickou a duševní rutinu, která nemá s pravou modlitbou v Duchu svatém nic společného (Efezským 6:18)

PŘIJÍMÁNÍ

Katolická církev provádí praktiku, při které údajně pokaždé dochází k opravdovému proměnění oplatky a vína v živého Ježíše Krista a k jeho opakovanému obětování. Toto se údajně pak děje nadpřirozenou schopností kněze. Ježíš však učil lámání chleba a pití z kalicha coby uctění památky jeho jediné oběti (Židům 10:10 / Jan 19:30) ve vylití své krve za hříchy světa (Lukáš 22:17 / 1.Korintským 11:23-29)

DUŠIČKY

Zapalování svíček na hrobech za zemřelé pochází z keltského pohanského rituálu. Hořící svíčky měly přivolat duše zemřelých a ty se měly v jejich plamenech očistit od hříchů (Ezechiel 18:4). Tato praktika, stejně tak jako posmrtný očistec, je samozřejmě nebiblická, včetně sloužení mše za hříšné duše mrtvých (Žalm 22:30).

ZPOVĚĎ

Kněžská zpověď byla zavedena již ve starém Babyloně a byla zneužívána k získávání informací o lidech a k jejich ovládnutí i vydírání, společně s pozdějším prodáváním odpustků (2.Petr 2:3). Známá formální zpověď v kostelích je bezvýznamná, protože součástí pravého pokání je i definitivní odklonění se od hříchu (Přísloví 28:13). Odpuštění hříchů si nelze nijak koupit ani je získat od kněze. Hříchy odpouští v pokání jedině Bůh sám (Žalm 32:5 / 1.Jan 1:7-9).

ČERNÉ OBLEČENÍ A KOSTELY

Nošení černého oblečení na pohřby a mše pochází z pohanského kultu, kdy černá barva měla přítomným zaručit nenápadnost a skrytost před údajnými útoky duchů zemřelých. Stejně tak i tmavé a ponuré prostory kostelů a chrámů nemají s pravou vírou nic společného. Bible potvrzuje nevázanost živého Boha na lidských stavbách (Skutky 17:24) a odmítá jakékoliv zasvěcování i uctívání svatých míst či budov (Jan 4:21,23).

KŘÍŽ

Uctívání kříže a křižování se rukou pochází z babylonského kultu boha Tamúza (Ezechiel 8:14,15) a z tvaru písmene „Tau“ – T. Jakékoli klanění se čemukoli jinému, nežli živému Bohu, je hříchem modloslužby (Izajáš 2:8 / Lukáš 4:8). Přestože byl Ježíš ukřižován, hovoří Bible o kříži jen jako o symbolickém břemenu naší víry v samotném následování Ježíše Krista (Lukáš 14:27).

UCTÍVÁNÍ ANDĚLŮ A SOCH

Dětské modlitbičky k andělíčkům vypadají sice roztomile, ale Bible i sami andělé varují před jejich jakýmkoliv pohanským uctíváním (Koloským 2:18 / Zjevení 22:8,9). Toto platí i o sochách, soškách a jakýchkoli obrazech (Izajáš 45:20 /46:6,7).

PAPEŽSKÝ ÚŘAD

Úřad hlavy katolické církve si přivlastňuje řadu privilegií, které patří jedině Bohu (Jan 10:3). Nechává se nazývat Svatým Otcem (Matouš 23:9), prohlašuje se za neomylného (Římanům 3:4) a nechává se uctívat klaněním a líbáním ruky (Lukáš 4:8). Tvrdí, že je zástupcem Krista na Zemi a hlavou celé Kristovy církve (Efezským 1:22).

SVATOŘEČENÍ

Prohlašováním lidí za svaté si církve přivlastňují Boží kompetence (Římanům 10:6,7) a vynášejí tím vlastní soud, který patří jen Bohu (l.Korintským 4:5). Známé modlení se k řadě mrtvých svatých a jejich uctívání, včetně uctívání jejich ostatků či různých relikvií (Ezechiel 43:7), je jasnou modloslužbou (l.Korintským 10:20).

PANNA MARIA

Modloslužba coby uctívání falešných bohů, je pradávnou praktikou lidstva. Lidé už dříve mívali ve svých domovech různé sošky a obrázky, ke kterým se modlili a klaněli se jim (Izajáš 44:17). I v dnešní době mají lidé ve svých životech i domácnostech všelijaké bůžky (televize, majetek), aniž by si to sami uvědomovali. A těmto věcem se doslova denně klanějí, aniž by tušili, že dělají něco špatného. Jedním typem křesťanské modloslužby, která doslova zotročila miliony lidí po celém světě, je všem známý MARIÁNSKÝ KULT. Uctívání Panny Marie nezačalo, jak se uvádí někdy v časech temného středověku, ale již v nám známých dobách Ježíšových. Biblická evangelia zaznamenávají první lidské pokusy o nezdravý postoj k významu Ježíšovy matky. Ježíš sám ale tyto snahy okamžitě potlačoval.Matouš 12:47-50

"Někdo mu řekl: "Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit." On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: "Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?" Ukázal na své učedníky a řekl: "Hle, moje matka a moji bratři. Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka."Lukáš 11:27,28

"Když toto mluvil, zvolala jedna žena ze zástupu: "Blaze té, která tě zrodila a odkojila!" Ale on řekl: "Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je."Marie byla pak postupem času oslavována a prohlašována římskou církví za božskou osobu s kompetencemi, které neuvěřitelně zesměšňují a tupí Kristovu obět za lidstvo i Boží jedinečnost (Izajáš 48:11). Tato bludná učení tak neustále tvrdí:

že byla vzata do nebe, což není možné, protože Bible říká, že Ježíš je jediným vzkříšeným v nebi a všichni ostatní ho budou následovat až při jeho druhém příchodu, který ale zatím nenastal:

1.Korintským 15:23

"Každý v daném pořadí: první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho."


že Marie je prostřednicí mezi lidmi a Kristem, což Bible jasně popírá:

1.Timoteovi 2:5

"Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš."


že se za nás v nebi také přimlouvá, což je lež:

Římanům 8:34

"Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!"

Židům 7:24

"Ježíšovo kněžství však nepřechází na jiného, neboť on zůstává navěky."


že je matkou církve, a co na to Bible:

Galatským 4:26

"Ale budoucí Jeruzalém je svobodný, a to je naše matka."

Efezským 1:22

"'Všechno podrobil pod jeho nohy' a ustanovil jej (Krista) svrchovanou hlavou církve."


že je možné dostat se k Bohu skrze její uctívání a modlení se k ní:

Jan 14:6

Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."že skrze koupi mariánských odpustků lze získat odpuštění hříchů:

1.List Jana 1:7-10

"Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není."že svou mocí uzdravuje nemocné, ale Bible říká, že uzdravení může přijít jen skrze Ježíše:

Skutky 4:10

"Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv."že se zjevuje na různých místech ve světě, což ale u zemřelých není možné:

Job 7:9,10

"Oblak se rozplyne, zmizí; stejně kdo sestoupí do podsvětí (hrobu), už nevystoupí, nevrátí se nikdy zpět do svého domu, neobjeví se už na svém místě."
Marie zemřela stejně tak, jako každý jiný člověk a s ostatními čeká v hrobě na svoje vzkříšení (Jan 5:28,29) a spásu od Ježíše Krista (Lukáš 1:46,47). Její údajné zjevování se, je jen skvělou kamufláží ďábelských démonických sil (Matouš 24:24 / 2.Korintským 11:14). Mariánský fanatismus vládne v mnoha oblastech světa a odvádí tak lidi od jedinečnosti Kristovy oběti pro naši spásu.

Skutky 4:12

"V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni."Nikdo ze zemřelých nás nemůže slyšet a nemůže pro nás nic udělat, i kdyby byl sebesvatější (Kazatel 9:10). Až vzkříšení zemřelých lidí v posledních dnech bude novým okamžikem setkání s našimi milovanými (1.Tesalonickým 4:15-17).

Re: Přes naše rozdílné názory buďme křesťany a bratry! (Skóre: 1)
Vložil: Veritas (_veritas@inmail.sk) v Čtvrtek, 23. únor 2006 @ 10:35:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sv. Augustín napísal:
Chcem liečiť, nie obviňovať.

Standa, čo robíš Ty?

P.S.
Inak čítal si si aj predošlý článok o osočovaní, ohováraní? A čo takto: polopravda, skreslenie pravdy, neprevda...?

Modlím sa za Teba, Standa!


]


Re: Přes naše rozdílné názory buďme křesťany a bratry! (Skóre: 1)
Vložil: Standa v Čtvrtek, 23. únor 2006 @ 10:44:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To není obviňování, zkreslování, polopravda atp.. To je realita. Napiš mi konkrétní důkazy, že to co jsem poslal je zkreslování, polopravda atd. Bez konkrétních důkazů nemá diskuze smysl a úroveň. Bratře, ber to tak, že nic proti Tobě nemám a v žádném případě jsem Tě nechtěl urazit. Také já se za Tebe budu modlit. Standa.


]


Re: Přes naše rozdílné názory buďme křesťany a bratry! (Skóre: 1)
Vložil: Veritas (_veritas@inmail.sk) v Čtvrtek, 23. únor 2006 @ 10:56:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ok, súhlasím s diskusiou. Ale nie tu.

Súhlasíš formou mejlu?

Môžeme spolu krok po kroku (každú jednu položku, ktorú si tu načrtoll) prebrať.

_veritas@inmail.sk

Ak máme obaja chuť spoznávať pravdu, nie je sa ničoho obávať!

teším sa, priateľu Standa, na diskusiu s Tebou!

Modlime sa navzájom za seba!

veritas


]


Re: Přes naše rozdílné názory buďme křesťany a bratry! (Skóre: 1)
Vložil: Veritas (_veritas@inmail.sk) v Čtvrtek, 23. únor 2006 @ 10:59:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mám tvoj text uložený a môžem s ním pracovať...


]


Re: Přes naše rozdílné názory buďme křesťany a bratry! (Skóre: 1)
Vložil: noname v Pátek, 24. únor 2006 @ 22:40:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Stando, s trochou nadsázky a úsměvu, vidím že máš na dost věcí podobný názor jako Jehovisté. Také musím uznat, že některých bodech s tebou i docela souhlasím, ovšem už méně ze závěry které potom uvádíš.
Kdyby jsi studoval učení KC bez předsudků, možná by jsi i pochopil své "nepřátele".
Smutné je, že na většinu výhrad které máš, zde diskuze proběhla a mnozí se to snažili vysvětlit - leč marně. Zřejmě se nechceme poslouchat.
Zdá se tedy, že tato cesta, vzájemného se osočování, kdo žije v bludu nebude mít konce. Protože obě strany se shodnou v jedné věci - blud je na té druhé straně, kdežto já mám pravdu. Jak oba víme pravdu má Bůh a On nás také jednou bude soudit. Tak proč mu toto právo upírat a dělat to za něho. Nebo jsme si tak jistí svou pravdou, že to udělat můžeme? Jsme si jistí, že právě toto je ten nejlepší způsob jak prokázat svou víru ? Komu tím posloužíme? Co nás nutí tomu prohledávat net a další, aby výsledkem snažení byl článek o bludném učení KC ? Tedy něco, co v podstatě ublíží oběma stranám. Co když právě toto je přáním toho Zlého, aby rozséval neklid tam kde má vládnout svornost a pokoj.

Nevím jak Tobě ale mě tento způsob diskuze (vzájemného obviňování z bludu) nesedí, pojďme hledat způsob který bude v konečné fázi prospěšný nám i Bohu.

S přáním pokoje Honza


]


Re: Přes naše rozdílné názory buďme křesťany a bratry! (Skóre: 1)
Vložil: Standa v Pondělí, 27. únor 2006 @ 05:02:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Souhlasím. Myslím si, že by bylo velmi prospěšné a užitečné, kdyby mé připomínky k učení ŘKC o Marii, odpustcích, modlářství atd.
byly vyvráceny na základě Písma. Pokud mi bratři ukážete v Písmu, že učení ŘKC k výše uvedeným bodům je správné, rád uznám svou chybu a omluvím se Vám. Rovněž Vás budu prosit o odpuštění. Bez těchto podmínek, které jsou jistě oprávněné, bohužel nemohu jednat jinak. Také s přáním pokoje Standa.


]


Re: Přes naše rozdílné názory buďme křesťany a bratry! (Skóre: 1)
Vložil: noname v Pondělí, 27. únor 2006 @ 11:52:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Stando, omluvu po Tobě asi nikdo nechce, aspoň já určitě ne, už proto, že ctím tvůj pohled na věc, máš na něj právo jako já na svůj a proto nemám rád řeči o bludařství. Nemohu zato, že některé části si vykládáš jinak než jsou ve skutečnosti např. úcta k P. Marii, odpustky atd. jenže to není problém výkladu Písma, ale tvého chápání problému. Pokud si např. myslíš že zakoupením odpustku se ti odpustí hříchy, tak nevíš o čem je řeč a podobně to může být v dalších otázkách. Tak že nejprve si musíme ujasnit pojmy a teprve potom se můžeme ptát Písma. Raději nemluvím o tom, že Písmo se dá vykládat různě dá se s ním manipulovat i zneužívat.
Tohle se táhne naší historií už věky a nemáme velkou šanci ( a taky asi zájem ) to změnit, možná někdo v budoucnu bude moudřejší než my.
Mám zatím jediné řešení, modleme za sebe navzájem a prosme Pána o dar pokoje, tolerance a pokory.
S přáním pokoje Honza


]


Stránka vygenerována za: 0.22 sekundy