Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Radek.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 12, článků celkem: 16368, komentáře < 7 dní: 397, komentářů celkem: 411408, adminů: 60, uživatelů: 5154  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 333 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

oko
Myslivec

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
112027868
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Stav padlého člověka – aneb – čekání na peklo. Předurčení. P3
Vloženo Pondělí, 16. leden 2006 @ 09:13:22 CET Vložil: reformovany

Ekumenismus
Stav padlého člověka - aneb - čekání na pekloV předešlé kapitole Má Bůh svobodnou vůli? A jaká je definice svobodné vůle? Předurčení. P2  jsme definovali pojem "svoboda volby" a objasnili jsme, že člověk má možnost volit z různých alternativ a za své volby nese odpovědnost. To, jak volí, je však podmíněno jeho charakterem. Nyní se pojďme zabývat otázkou, v jakém stavu je charakter člověka po pádu. Následující čtení nebude příliš příjemné, protože nebudeme mluvit o katastrofálním stavu charakteru marťanů, ale lidí jako jste Vy nebo já. Zatím ponechme stranou otázku, z jakého důvodu padl první lidský pár v zahradě Edenu. Konstatujme však, že pád člověka popsaný v biblické knize Genesis představuje zásadní změnu v charakteru člověka. Když Bůh člověka stvořil, byl člověk, podle Božího konstatování, velmi dobrý. To se po vzpouře proti Božímu příkazu radikálně změnilo. Boží příkaz zněl jasně:


Gn 2,17
Ze stromu poznání však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti."

Velmi jasně zní i sankce spojená s tímto příkazem "propadneš smrti". Jak se v Bibli později dovídáme, nejedná se jen o smrt fyzickou (člověk stárne a jednoho dne zemře), ale o něco mnohem hroznějšího - o smrt duchovní, která sebou nese nepřátelství k Bohu a nakonec je završena v den Božího soudu uvržením člověka do ohnivého jezera, kde bude mučen na věky věků. Perspektiva člověka se vzpourou v Edenu změnila v ten nejhrůznější horor. Bible nám vydává svědectví, jak radikálně se lidský charakter po pádu změnil. Brzo došlo k první vraždě a zlo páchané člověkem se šířilo dál, až Bůh zasáhl a s výjimkou osmi lidí zničil celou tehdejší civilizaci potopou. Než to učinil, vyřkl velmi jasné hodnocení lidského charakteru:

Gn 6,5
I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý.

Ano čtete dobře, takovéto je Boží hodnocení stavu padlého člověka: "každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý."

Pokud by si snad někdo myslel, že toto konstatování se týká pouze nějakých extrémně zlých "předpotopních lidí" a že dnes je svět zaplněn převážně "dobrými lidičkami", tak je na vážném omylu. Pán Bůh totiž stav člověka potvrzuje jinými, ale velmi jasnými slovy i po potopě:

Gn 8,21
I ucítil Hospodin libou vůní a řekl si v srdci: "Už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý, už nikdy nezhubím všechno živé, jako jsem učinil.

Vemte prosím v úvahu, že tento popis se netýká nějakých abstraktních bytostí z hororu, ale lidí, kterými je obydlena tato planeta a zkuste se alespoň na chvíli zamyslet nad dosahem Božího výroku o člověku: "každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý." Pokud si ještě stále myslíte, že člověk je hříchem jen "nějak narušen" a že zmíněné Boží výroky jsou řečeny nějakou "tvrdou starozákonní mluvou", tak se podívejte, jak hodnotí stav padlého člověka Nový zákon. Zde jsou některé výroky Pána Ježíše Krista o nitru člověka, totiž srdci:

Mt 15,19
Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky.

Mk 7,21-22
Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost.

A takto, přátelé, hovoří Boží Slovo o padlém stavu takových "milých lidiček" jako jste vy nebo já:

Ř 3,10-18
Jak je psáno: 'Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha; všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden. Hrob otevřený je jejich hrdlo, svým jazykem mluví jen lest, hadí jed skrývají ve rtech, jejich ústa jsou samá kletba a hořkost, jejich nohy spěchají prolévat krev, zhouba a bída je na jejich cestách; nepoznali cestu pokoje a úctu před Bohem nemají.'

Je to opravdu drtivé hodnocení. A co je nejhorší - z tohoto stavu nedokážeme žádným způsobem uniknout. Padlé srdce je totiž nevyléčitelné:

Jr 17,9
Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?

Možná Ti Tvé úskočné srdce ještě nalhává, že to s Tebou není tak zlé a že jsi alespoň občas schopen jednat dobře. Ale Boží Slovo Ti bere i tuto falešnou naději:

Jr 13,23
Může snad Kúšijec změnit svou kůži? Či levhart svou skvrnitost? Jak vy byste mohli jednat dobře, když jste se naučili páchat zlo?

Změnit se a začít jednat dobře je pro padlého člověka stejně nemožné jako změnit barvu své kůže. Bible říká, že cokoliv není z víry je hřích a říká také, že naše spravedlnosti jsou před Bohem jako roucho ohyzdné. I ty "nejlepší skutky" padlého člověka jsou Bohu odporné, protože jsou vykonány ze špatných motivů.

Pokud si snad myslíš, že unikneš trestu, když budeš dodržovat nějaký soubor příkazů, tak věz, že Slovo Boží Tě zbavuje i této naděje:

Ř 3,19-20
Víme, že co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby celý svět byl před Bohem usvědčen z viny. Vždyť ze skutků zákona 'nebude pře ním nikdo ospravedlněn', neboť ze zákona pochází poznání hříchu.

Zkoušíš možná dodržovat přikázání a činit "dobré skutky", abysis zasloužil spásu, a tak dodržuješ Boží příkazy ze strachu před peklem. Ale to nejsou dobré motivy - Tvé nitro zůstává temné a v nejhlubším nitru Boha nenávidíš, i když Tě Tvé úskočné srdce obelhává, takže tvrdíš, že Boha miluješ. Možná si myslíš, že přeháním, ale tak to není ani v nejmenším. Člověk ve svém padlém stavu Boha nenávidí. Vždyť Ježíše Krista ukřižovali lidé jako Vy nebo já. A jeho ukřižování si nevymohli jen nějací kriminálníci, ale i lidé kteří byli známí svou charitativní činností. Farizeové totiž pečovali o vdovy a sirotky - rozhodně to nebyli nějací filmoví bandité. Ano, na Golgotě jsme jako padlí lidé všichni prokázali, že Boha nenávidíme doslova až k smrti. Lidé v padlém stavu jsou na tom alespoň v určitých ohledech podobně jako jiné zlé bytosti, totiž Satan a jeho démoni. Společně s nimi totiž čekají, až budou v Onen den uvrženi do ohnivého jezera. I nejděsivější věci odehrávající se na této zemi jsou ničím proti hororu pekla. Každá lidská obava bledne ve srovnání s věčnými mukami v ohnivém jezeře. A nemáme výmluvu! Vlastní vinou jsme propadli smrti, když jsme ignorovali Boží varování:

Gn 2,17
Ze stromu poznání však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti."

A ono se to opravdu stalo - propadli jsme smrti.


Shrnutí předchozích dvou kapitol

1. Lidské volby jsou podmíněny charakterem člověka. Člověk volí to, co chce - v tom je svoboda a z ní vyplývá odpovědnost. To, co člověk chce, vychází z toho, jaký je jeho charakter - v tom je podmíněnost volby.

2. Charakter padlého člověka je v katastrofálním stavu. Slovy Bible: "každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý".

3. Z bodů 1. a 2. vyplývá, že padlý člověk, pokud mu v tom něco nebude bránit (o tom budeme mluvit v příští kapitole), dobrovolně volí zlo a za své volby je odpovědný.

4. Součástí lidského padlého stavu je i úskočné a nevyléčitelné lidské srdce, které člověku nalhává, že to s ním není tak zlé a že je schopen "konat dobro". Takto vykonané "dobro" je však konáno nikoliv z víry, ale z nejrůznějších zlých motivů a před Bohem jsou tyto lidské "spravedlnosti", slovy Bible, pouze jako roucho ohyzdné. Lidé často hovoří o tom, co si zaslouží. Nikdy bychom si však od Boha neměli přát, co si zasluhujeme. V Božích očích si totiž všichni bez rozdílu zasluhujeme uvržení do pekla. Je tedy pro padlé lidi nějaká naděje? Je nadějí pro opravdové zločince zpráva, že je bude soudit spravedlivý soudce? Ani náhodou! Spravedlivý soud bude samozřejmě jejich konec. Co je tedy nadějí, když ne spravedlnost? Přemýšlejte o tom prosím.


V následující kapitole se budeme zabývat otázkou: "Proč je ve světě tak málo zla, když jsou lidé tak zlí. Pro pokračování klikněte prosím na následující odkaz: Proč je ve světě tak málo zla? Předurčení P4.

Odkazy na všechny dosavadní kapitoly o předurčení:


"Stav padlého člověka – aneb – čekání na peklo. Předurčení. P3" | Přihlásit/Vytvořit účet | 29 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Stav padlého člověka – aneb – čekání na peklo. Předurčení. P3 (Skóre: 1)
Vložil: Nemesis v Pondělí, 16. leden 2006 @ 11:20:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Udával jsi zde správně příklad Noeho, ovšem zapomněl jsi na jeden fakt: Noe byl muž spravedlivý a bezúhoný. Noe chodil s Bohem. Noe byl hříšný jako každý jiný (není ani jeden který by nehřešil), ale to co z něj dělalo bezúhoného je to, že příjmul dar oběti Ježíše, která se udá v budoucnosti.

Ř 3,10-18

Jak je psáno: 'Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha; všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden. Hrob otevřený je jejich hrdlo, svým jazykem mluví jen lest, hadí jed skrývají ve rtech, jejich ústa jsou samá kletba a hořkost, jejich nohy spěchají prolévat krev, zhouba a bída je na jejich cestách; nepoznali cestu pokoje a úctu před Bohem nemají.'

a já na to odpovídám:

Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne.
Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci.
Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá.
Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! - A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu.

čím více se řídím zákonitostmi Ducha, tím méně sloužím zákonitostem těla a této přeměně se říká posvěcení - je to proces, který absolvuje každé Boží dítě v různých stádiích.

Tedy souhlasím, že všichni propadli hříchu a mají zničený charakter, ale chtít dobro dokáže, každá svobodná bytost i když s uskutečněním dobra má potíže a prakticky vždy hřeší.

Bůh je garantem této svobody. On do tohoto světa nepřivede nesvobodného naprogramovaného člověka ke zničení. (i kdyby jsme se odkazovali na adamův čin) každý stojí sám.Spravedlnost je od Boha. Padla bytost dobro nechce. (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Úterý, 17. leden 2006 @ 17:42:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravim Nemesis,

Nemesis:
Udával jsi zde správně příklad Noeho, ovšem zapomněl jsi na jeden fakt: Noe byl muž spravedlivý a bezúhoný. Noe chodil s Bohem. Noe byl hříšný jako každý jiný (není ani jeden který by nehřešil), ale to co z něj dělalo bezúhoného je to, že příjmul dar oběti Ježíše, která se udá v budoucnosti.

reformovany:
Ano - ale ten dar mohl prijmout jedine diky tomu, ze se nad nim Buh slitoval a ospravedlnil ho. Hezky to rika vers z Izajase:
Izaiáš 54,17
Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův."

Nemesis
Ř 3,10-18

a já na to odpovídám:

Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne.
Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci.
Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá.
Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! - A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu.

čím více se řídím zákonitostmi Ducha, tím méně sloužím zákonitostem těla a této přeměně se říká posvěcení - je to proces, který absolvuje každé Boží dítě v různých stádiích.

Tedy souhlasím, že všichni propadli hříchu a mají zničený charakter, ale chtít dobro dokáže, každá svobodná bytost i když s uskutečněním dobra má potíže a prakticky vždy hřeší.

Bůh je garantem této svobody. On do tohoto světa nepřivede nesvobodného naprogramovaného člověka ke zničení. (i kdyby jsme se odkazovali na adamův čin) každý stojí sám.


reformovany
Nepoznavam se ve svych skutcich - apostol Pavel popisuje stav obraceneho cloveka, jehoz znovuzrozene srdce je v konfliktu s jeho padlou telesnou prirozenosti. Nepopisuje zde lidske bytosti v padlem stavu. Zadny clovek v padlem stavu, jak je psano drive, ani Boha nehleda. Spise si najde boha - buzka.

zdravi
reformovany


]


Re: Stav padlého člověka – aneb – čekání na peklo. Předurčení. P3 (Skóre: 1)
Vložil: Ferda v Úterý, 17. leden 2006 @ 11:47:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co je to za boha???
Mám dotaz? Strašíš tím malé děti,nebo si přeješ,aby nikdo neuvěřil v Pána Boha?Jak můžeš tvrdit,že křesťan dodržuje příkazy ze strachu,že naše nitro je temné a nenávidí Pána Boha a úskočně tvrdí,že Pána Boha miluje,a že moje nenávist k Bohu jej přivedla až k smrti?
Bezostyšně soudíš druhé,je zde nebezpečí hříchu proti Duchu svatému.
Můj Bůh mi říká něco jiného:“Člověče,zhřešil jsi,ale Já tě tak miluji,že jsem dal svého jednorozeného Syna,aby za tebe zemřel,uvěříš-li tomu, jsi můj syn a má dcera,poznamenám tě Duchem svatým,který je zárukou tvého vykoupení.Jsem dost bohatý ve svém milosrdenství a pro svou velkou lásku tě člověče miluji a pomohu ti žít svatě a bezúhonně.
Alegorie u Ezechiele 16 kap.ukazuje nám lidem jak na tom jsme a Boží vztah k nám:“Pán Bůh říká:“Šel jsem tenkrát kolem a spatřil jsem tě,jak se zmítáš ve své vlastní krvi.Když jsem viděl,jak tam bezmocně ležíš,pomohl jsem ti,abys mohla žít.Nechal jsem tě růst jako květinu na poli.Vyrostla jsi a zkrásněla jako ten nejhezčí šperk….
Pak jsem přikryl tvou nahotu svým pláštěm a slavnostně ti přisahal svou péči a lásku….Já sám,Panovník Hospodin,jsem z tebe udělal bytost dokonalé krásy…..ale ty jsi zpychla.. a to se nemělo stát….
Protože však jsem Panovník Hospodin ,nyní prohlašuji,že zůstanu jejích jediným Bohem a že jim bude vládnou můj služebník z Davidova rodu - /můj Syn Ježíš Kristus /.Uzavřu s nimi smlouvu,která jim přinese pokoj.
Můj Pán,přišel na zem,kterou stvořil a k lidem které miloval,a ti,kteří jej přijali a v Něho uvěřili otevřel přístup do Boží rodiny.Členem Boží rodiny jsem se nestal vlastním úsilím ale Božím působením.

Křesťan Ferda


Re: Stav padlého člověka – aneb – čekání na peklo. Předurčení. P3 (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Úterý, 17. leden 2006 @ 18:00:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mily Ferdo,

Tva reakce je ponekud ostrejsi a priznam ze, ze se dala vzhledem k vybusnosti tematu ocekavat. Pokud se ale chceme v poznani Bible dostat dal, meli bychom se snazit uvazovat "chladne" a dat stranou emoce.

Ferda
Jak můžeš tvrdit,že křesťan dodržuje příkazy ze strachu,že naše nitro je temné a nenávidí Pána Boha a úskočně tvrdí,že Pána Boha miluje,a že moje nenávist k Bohu jej přivedla až k smrti?reformovany
Netvrdim, ze krestan dodrzuje prikazy ze strachu, ale clovek v padlem stavu. Muze se stat, ze clovek napr slysi falesne evangelium a pak i jeho obraceni muze byt falesne - muze si myslet, ze je krestan, ale neni.


Ferda
Bezostyšně soudíš druhé,je zde nebezpečí hříchu proti Duchu svatému.reformovany
Nesoudim druhe. Jen pripominam to, co rika Bible o stavu padleho cloveka.


Ferda
Můj Bůh mi říká něco jiného:“Člověče,zhřešil jsi,ale Já tě tak miluji,že jsem dal svého jednorozeného Syna,aby za tebe zemřel,uvěříš-li tomu, jsi můj syn a má dcera,poznamenám tě Duchem svatým,který je zárukou tvého vykoupení.Jsem dost bohatý ve svém milosrdenství a pro svou velkou lásku tě člověče miluji a pomohu ti žít svatě a bezúhonně.
Alegorie u Ezechiele 16 kap.ukazuje nám lidem jak na tom jsme a Boží vztah k nám:“Pán Bůh říká:“Šel jsem tenkrát kolem a spatřil jsem tě,jak se zmítáš ve své vlastní krvi.Když jsem viděl,jak tam bezmocně ležíš,pomohl jsem ti,abys mohla žít.Nechal jsem tě růst jako květinu na poli.Vyrostla jsi a zkrásněla jako ten nejhezčí šperk….
Pak jsem přikryl tvou nahotu svým pláštěm a slavnostně ti přisahal svou péči a lásku….Já sám,Panovník Hospodin,jsem z tebe udělal bytost dokonalé krásy…..ale ty jsi zpychla.. a to se nemělo stát….
Protože však jsem Panovník Hospodin ,nyní prohlašuji,že zůstanu jejích jediným Bohem a že jim bude vládnou můj služebník z Davidova rodu - /můj Syn Ježíš Kristus /.Uzavřu s nimi smlouvu,která jim přinese pokoj.reformovany
Prosim Ferdo, abys dal sledoval serial o predurceni. Klicova otazka je s kym Buh uzavre smlouvu pokoje. Male predbehnuti: "Verim, ze stemi, ktere nezaslouzene jeste pred stvorenim sveta z padleho lidstva (Bohu samozrejme pad nebyl neznamy) vyvolil.Ferda
Můj Pán,přišel na zem,kterou stvořil a k lidem které miloval,a ti,kteří jej přijali a v Něho uvěřili otevřel přístup do Boží rodiny.Členem Boží rodiny jsem se nestal vlastním úsilím ale Božím působením.reformovany
Klicova otazka je opet: Ktere miloval? Ale o tom az pozdeji.

zdravi
reformovany


]


Re: Stav padlého člověka – aneb – čekání na peklo. Předurčení. P3 (Skóre: 1)
Vložil: Ferda v Úterý, 17. leden 2006 @ 11:49:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co je to za boha???
Mám dotaz? Strašíš tím malé děti,nebo si přeješ,aby nikdo neuvěřil v Pána Boha?Jak můžeš tvrdit,že křesťan dodržuje příkazy ze strachu,že naše nitro je temné a nenávidí Pána Boha a úskočně tvrdí,že Pána Boha miluje,a že moje nenávist k Bohu jej přivedla až k smrti?
Bezostyšně soudíš druhé,je zde nebezpečí hříchu proti Duchu svatému.
Můj Bůh mi říká něco jiného:“Člověče,zhřešil jsi,ale Já tě tak miluji,že jsem dal svého jednorozeného Syna,aby za tebe zemřel,uvěříš-li tomu, jsi můj syn a má dcera,poznamenám tě Duchem svatým,který je zárukou tvého vykoupení.Jsem dost bohatý ve svém milosrdenství a pro svou velkou lásku tě člověče miluji a pomohu ti žít svatě a bezúhonně.
Alegorie u Ezechiele 16 kap.ukazuje nám lidem jak na tom jsme a Boží vztah k nám:“Pán Bůh říká:“Šel jsem tenkrát kolem a spatřil jsem tě,jak se zmítáš ve své vlastní krvi.Když jsem viděl,jak tam bezmocně ležíš,pomohl jsem ti,abys mohla žít.Nechal jsem tě růst jako květinu na poli.Vyrostla jsi a zkrásněla jako ten nejhezčí šperk….
Pak jsem přikryl tvou nahotu svým pláštěm a slavnostně ti přisahal svou péči a lásku….Já sám,Panovník Hospodin,jsem z tebe udělal bytost dokonalé krásy…..ale ty jsi zpychla.. a to se nemělo stát….
Protože však jsem Panovník Hospodin ,nyní prohlašuji,že zůstanu jejích jediným Bohem a že jim bude vládnou můj služebník z Davidova rodu - /můj Syn Ježíš Kristus /.Uzavřu s nimi smlouvu,která jim přinese pokoj.
Můj Pán,přišel na zem,kterou stvořil a k lidem které miloval,a ti,kteří jej přijali a v Něho uvěřili otevřel přístup do Boží rodiny.Členem Boží rodiny jsem se nestal vlastním úsilím ale Božím působením.

Křesťan Ferda


Re: Stav padlého člověka – aneb – čekání na peklo. Předurčení. P3 (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Úterý, 17. leden 2006 @ 18:01:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mily Ferdo,

Tva reakce je ponekud ostrejsi a priznam ze, ze se dala vzhledem k vybusnosti tematu ocekavat. Pokud se ale chceme v poznani Bible dostat dal, meli bychom se snazit uvazovat "chladne" a dat stranou emoce.

Ferda
Jak můžeš tvrdit,že křesťan dodržuje příkazy ze strachu,že naše nitro je temné a nenávidí Pána Boha a úskočně tvrdí,že Pána Boha miluje,a že moje nenávist k Bohu jej přivedla až k smrti?reformovany
Netvrdim, ze krestan dodrzuje prikazy ze strachu, ale clovek v padlem stavu. Muze se stat, ze clovek napr slysi falesne evangelium a pak i jeho obraceni muze byt falesne - muze si myslet, ze je krestan, ale neni.


Ferda
Bezostyšně soudíš druhé,je zde nebezpečí hříchu proti Duchu svatému.reformovany
Nesoudim druhe. Jen pripominam to, co rika Bible o stavu padleho cloveka.


Ferda
Můj Bůh mi říká něco jiného:“Člověče,zhřešil jsi,ale Já tě tak miluji,že jsem dal svého jednorozeného Syna,aby za tebe zemřel,uvěříš-li tomu, jsi můj syn a má dcera,poznamenám tě Duchem svatým,který je zárukou tvého vykoupení.Jsem dost bohatý ve svém milosrdenství a pro svou velkou lásku tě člověče miluji a pomohu ti žít svatě a bezúhonně.
Alegorie u Ezechiele 16 kap.ukazuje nám lidem jak na tom jsme a Boží vztah k nám:“Pán Bůh říká:“Šel jsem tenkrát kolem a spatřil jsem tě,jak se zmítáš ve své vlastní krvi.Když jsem viděl,jak tam bezmocně ležíš,pomohl jsem ti,abys mohla žít.Nechal jsem tě růst jako květinu na poli.Vyrostla jsi a zkrásněla jako ten nejhezčí šperk….
Pak jsem přikryl tvou nahotu svým pláštěm a slavnostně ti přisahal svou péči a lásku….Já sám,Panovník Hospodin,jsem z tebe udělal bytost dokonalé krásy…..ale ty jsi zpychla.. a to se nemělo stát….
Protože však jsem Panovník Hospodin ,nyní prohlašuji,že zůstanu jejích jediným Bohem a že jim bude vládnou můj služebník z Davidova rodu - /můj Syn Ježíš Kristus /.Uzavřu s nimi smlouvu,která jim přinese pokoj.reformovany
Prosim Ferdo, abys dal sledoval serial o predurceni. Klicova otazka je s kym Buh uzavre smlouvu pokoje. Male predbehnuti: "Verim, ze stemi, ktere nezaslouzene jeste pred stvorenim sveta z padleho lidstva (Bohu samozrejme pad nebyl neznamy) vyvolil.Ferda
Můj Pán,přišel na zem,kterou stvořil a k lidem které miloval,a ti,kteří jej přijali a v Něho uvěřili otevřel přístup do Boží rodiny.Členem Boží rodiny jsem se nestal vlastním úsilím ale Božím působením.reformovany
Klicova otazka je opet: Ktere miloval? Ale o tom az pozdeji.

zdravi
reformovany


]


To Nemesis (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Úterý, 17. leden 2006 @ 17:43:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravim Nemesis,

Nemesis:
Udával jsi zde správně příklad Noeho, ovšem zapomněl jsi na jeden fakt: Noe byl muž spravedlivý a bezúhoný. Noe chodil s Bohem. Noe byl hříšný jako každý jiný (není ani jeden který by nehřešil), ale to co z něj dělalo bezúhoného je to, že příjmul dar oběti Ježíše, která se udá v budoucnosti.

reformovany:
Ano - ale ten dar mohl prijmout jedine diky tomu, ze se nad nim Buh slitoval a ospravedlnil ho. Hezky to rika vers z Izajase:
Izaiáš 54,17
Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův."

Nemesis
Ř 3,10-18

a já na to odpovídám:

Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne.
Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci.
Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá.
Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! - A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu.

čím více se řídím zákonitostmi Ducha, tím méně sloužím zákonitostem těla a této přeměně se říká posvěcení - je to proces, který absolvuje každé Boží dítě v různých stádiích.

Tedy souhlasím, že všichni propadli hříchu a mají zničený charakter, ale chtít dobro dokáže, každá svobodná bytost i když s uskutečněním dobra má potíže a prakticky vždy hřeší.

Bůh je garantem této svobody. On do tohoto světa nepřivede nesvobodného naprogramovaného člověka ke zničení. (i kdyby jsme se odkazovali na adamův čin) každý stojí sám.


reformovany
Nepoznavam se ve svych skutcich - apostol Pavel popisuje stav obraceneho cloveka, jehoz znovuzrozene srdce je v konfliktu s jeho padlou telesnou prirozenosti. Nepopisuje zde lidske bytosti v padlem stavu. Zadny clovek v padlem stavu, jak je psano drive, ani Boha nehleda. Spise si najde boha - buzka.

zdravi
reformovanyRe: To Nemesis (Skóre: 1)
Vložil: Nemesis v Čtvrtek, 19. leden 2006 @ 14:59:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
reformovany:
Ano - ale ten dar mohl prijmout jedine diky tomu, ze se nad nim Buh slitoval a ospravedlnil ho. Hezky to rika vers z Izajase:
Izaiáš 54,17
Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův."

N: Z kontextu nevyplývá proč Noe chodil s Bohem. Text u Iz. říká, že Spravedlnost máme od Boha (Ježíše) ovšem to neznamená, že ho ještě nemůžeme odmítnout či přijmout.

Vidím již v dálce výsledek naší diskuse.

Bůh nás předurčil a mi s tím nic nenaděláme, rodíme se mrtví i živí. Tedy potom chci být přeurčen za někoho jinného mi blízkého a já nechť zemřu. Neznám potom žádný důvod, proč Bůh nepředurčil všechny, když je to on kdo předurčuje. Dále potom vžádném případě nechápu verše: "Jakože jsem Hospodin, nepřeji si, aby hříšník zemřel" . také nechápu proč musel Ježíš zemřít, když se lidé uritě dali (když už jsme u toho předurčování) předurčit k nepadnutí hříchu. Celá oběť nedává smysl a Bůh je loutkař - tak to pak vidím. Bože odpusť mi, jestli je toto pravda a já se ji vzpírám, ukaž mi ji prosím...

Pokud, ale výsledek diskuse bude to co zastávám já - Člověk je hříchem poznamenaný, ale garanci svobodné volby pro smrt či život mu dává Bůh. Tato volba(charakter) cesty tam či onam, není ničím vyvolaná a závisý pouze na rozhodnutí.
Ježíš poté zemřel aby naplnl výkupné zákonu, který sám ustanovil, protože stálé a přezevšechny pády trvající rozhodnutí některých Adamových potomků je Nehřešit a Milovat.


]


Re: To Nemesis (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Čtvrtek, 19. leden 2006 @ 16:15:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravim Nemesis,

Tady uz se opravdu dostavas k otazkam, o kterych bych rad mluvil v dalsich dilech. Proto prosim zatim o strpeni.

zdravi
reformovany


]


Se zájmem sleduji (Skóre: 1)
Vložil: jarda2005 (jvag@centrum.cz) v Pondělí, 23. leden 2006 @ 09:16:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím Nemesis!

Se zájmem sleduji Tvé komentáře k tomuto tématu a musím říci, že mám podobnou víru.

N: "Člověk je hříchem poznamenaný, ale garanci svobodné volby pro smrt či život mu dává Bůh. Tato volba(charakter) cesty tam či onam, není ničím vyvolaná a závisí pouze na rozhodnutí."

Jen bych dodal, na co ještě myslím při debatě o předurčení - kromě našeho charakteru hříchem poznamenaného máme od Boha i úkol (úděl nebo touhu, jak to říci co máme v sobě vloženo) směřovat k němu a snažit se být s Bohem co nejvíce a nejblíže. Bůh nestvořil lidi, aby se měl na co dívat (loutkové divadlo) a s čím se zlobit (zda posloucháme nebo ne jeho přikázání) nebo se bavit. Stvořil nás ke společenství s ním.

Zdravím i Reformovaného (pokud pročítáš všechny komentáře, tak na toto narazíš) - bohužel nemám často čas přispět k Tvým článkům, tak aspoň takto se připojuji k tomu co píše Nemesis.

Kéž máme všichni porozumění Písma i sebe navzájem

jarda2005


]


Re: Se zájmem sleduji (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Pondělí, 23. leden 2006 @ 17:12:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravim Jardo,

Diky za vytrvaly zajem o serial.

N: "Člověk je hříchem poznamenaný, ale garanci svobodné volby pro smrt či život mu dává Bůh.

R
Clovek na je na nestesti hrichem usmrceny, coz je mnohem horsi nez jen poznamenany. Hrichem nezatizenou volbu uz provedl v Edenu - nejak jsme se tam vzbourili proti Bohu vsichni. Verim tomu, i kdyz presnemu mechanismu nerozumim. Na Golgote jsme pak jako lide prokazali jak moc Boha nenavidime.

Clovek na zachranu ze sveho stavu potrebuje mnohem vice nez dostat "moznost uverit Evangeliu."

Vidim to Jardo velmi podobne jako zraly sv. Augustin a take verim, ze v teto otazce je tezka stredni cesta.

Bud se clovek kloni k tomu jak to ve zname polemice videl Pelagius - a to odporuje jasne Bibli, nebo zraly Augustin - coz odpovida Biblickemu pojeti.

zatim zdravi
reformovany


]


Pro Ferdu (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Úterý, 17. leden 2006 @ 18:02:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mily Ferdo,

Tva reakce je ponekud ostrejsi a priznam ze, ze se dala vzhledem k vybusnosti tematu ocekavat. Pokud se ale chceme v poznani Bible dostat dal, meli bychom se snazit uvazovat "chladne" a dat stranou emoce.

Ferda
Jak můžeš tvrdit,že křesťan dodržuje příkazy ze strachu,že naše nitro je temné a nenávidí Pána Boha a úskočně tvrdí,že Pána Boha miluje,a že moje nenávist k Bohu jej přivedla až k smrti?reformovany
Netvrdim, ze krestan dodrzuje prikazy ze strachu, ale clovek v padlem stavu. Muze se stat, ze clovek napr slysi falesne evangelium a pak i jeho obraceni muze byt falesne - muze si myslet, ze je krestan, ale neni.


Ferda
Bezostyšně soudíš druhé,je zde nebezpečí hříchu proti Duchu svatému.reformovany
Nesoudim druhe. Jen pripominam to, co rika Bible o stavu padleho cloveka.


Ferda
Můj Bůh mi říká něco jiného:“Člověče,zhřešil jsi,ale Já tě tak miluji,že jsem dal svého jednorozeného Syna,aby za tebe zemřel,uvěříš-li tomu, jsi můj syn a má dcera,poznamenám tě Duchem svatým,který je zárukou tvého vykoupení.Jsem dost bohatý ve svém milosrdenství a pro svou velkou lásku tě člověče miluji a pomohu ti žít svatě a bezúhonně.
Alegorie u Ezechiele 16 kap.ukazuje nám lidem jak na tom jsme a Boží vztah k nám:“Pán Bůh říká:“Šel jsem tenkrát kolem a spatřil jsem tě,jak se zmítáš ve své vlastní krvi.Když jsem viděl,jak tam bezmocně ležíš,pomohl jsem ti,abys mohla žít.Nechal jsem tě růst jako květinu na poli.Vyrostla jsi a zkrásněla jako ten nejhezčí šperk….
Pak jsem přikryl tvou nahotu svým pláštěm a slavnostně ti přisahal svou péči a lásku….Já sám,Panovník Hospodin,jsem z tebe udělal bytost dokonalé krásy…..ale ty jsi zpychla.. a to se nemělo stát….
Protože však jsem Panovník Hospodin ,nyní prohlašuji,že zůstanu jejích jediným Bohem a že jim bude vládnou můj služebník z Davidova rodu - /můj Syn Ježíš Kristus /.Uzavřu s nimi smlouvu,která jim přinese pokoj.reformovany
Prosim Ferdo, abys dal sledoval serial o predurceni. Klicova otazka je s kym Buh uzavre smlouvu pokoje. Male predbehnuti: "Verim, ze stemi, ktere nezaslouzene jeste pred stvorenim sveta z padleho lidstva (Bohu samozrejme pad nebyl neznamy) vyvolil.Ferda
Můj Pán,přišel na zem,kterou stvořil a k lidem které miloval,a ti,kteří jej přijali a v Něho uvěřili otevřel přístup do Boží rodiny.Členem Boží rodiny jsem se nestal vlastním úsilím ale Božím působením.reformovany
Klicova otazka je opet: Ktere miloval? Ale o tom az pozdeji.

zdravi
reformovanyRe: Pro Ferdu (Skóre: 1)
Vložil: Ferda v Středa, 18. leden 2006 @ 19:16:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nazdar bráško-nedělal jsi rozdil mezi věřícim a nevěřicim,aspoň jsem to tak pochopil.Budu to však sledovat...Ferda


]


Mluvil jsem o stavu padleho cloveka. (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Čtvrtek, 19. leden 2006 @ 11:47:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Ferdo,

Tak to je nedorozumeni. Zatim to bylo pouze o cloveku, ktery je v padlem stavu. Coz je ovsem pred obracenim stav vsech lidi.

Srdce obraceneho cloveka je samozrejme ve zcela jinem stavu nez padleho. Ale o tom az pozdeji.

zdravi
reformovany]


Re: Mluvil jsem o stavu padleho cloveka. (Skóre: 1)
Vložil: Vendaor v Sobota, 21. leden 2006 @ 13:50:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
reformovaný napsal: Tvé nitro zůstává temné a v nejhlubším nitru Boha nenávidíš, i když Tě Tvé úskočné srdce obelhává, takže tvrdíš, že Boha miluješ. Možná si myslíš, že přeháním, ale tak to není ani v nejmenším.

Pod Tvůj nevyvážený článek by se mohli podepsat všichni, kteří upalovali "čarodějnice". Trefil ses do srdce lidí asi tak, jako bych napsal: všichni lidé miluji kečup! Máš to asi v povaze, ale ne všichni lidé mají Boha v nenávisti. Že nejsou bez hříchu, to je jiná věc. Stručně řečeno: neměl by sis dovolit vnutit lidem svůj pohled. Tobě se to tak a tak jen jeví, ale skutečnost je jiná! Máš sklon pohybu od zdi ke zdi, buď opatrný.

Je pravda, že se o Boha nezajímají ti, kdo Ho nenávidí, ti však netvoří většinu!!!
Takže přeháníš neskutečně. Písmo a baron Prášil k sobě nepasují. Dej Ti Pán moudrost.]


Re: Mluvil jsem o stavu padleho cloveka. (Skóre: 1)
Vložil: Vendaor v Sobota, 21. leden 2006 @ 15:14:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ještě dodatek:
Přehmaty br.Steigera:

1/ „Všechny naše tělesné a duševní kvality a talent máme od Boha.“
To by znamenalo, že když děti lékařů jsou také lékaři, že to dostali od Boha, ačkoli rodiče jsou nevěřící? Copak br.Steiger nečetl nic o dědičnosti? Proto si kněz ve St.zákoně nesměl vzít rozvedenou, aby „neposkvrnil semene svého“, tj.svou genetickou výbavu;

2/ „Syn Boží, druhá osoba Boží svaté trojjediné hlavy.“
Neplete si br.Pavel křesťanství s hinduismem? Nebo pohádku o drakovi s více hlavami?

3/ „Pokud věříte, že Kristus zemřel za všechny lidi stejným způsobem, pak dobrodiní kříže nemůže zahrnovat milosrdenství, skrze něž jsme přivedeni k víře. Kdyby zahrnovalo, potom by byli všichni lidé přivedeni k víře - což, jak víme, nejsou.“
Smrt obvykle nastane tak, že živý přestane dýchat. Fantazírovat se nemusí.

4/ „Všechno Boží milosrdenství - počínaje vycházejícím sluncem (Matouš 5,45), a konče kázáním evangelia po celém světě (Matouš 24,14) - je možné jen kvůli kříži.“
Sluníčko nám svítí díky planetárnímu systému, který Pán nastavil a udržuje. Kříž s tím nemá nic společného, leda v Pavlově fantazii.

5/ „A on je oběť slitování za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět. (1. Janova 2,2)
Pokud by se "celý svět" vztahoval na každého jednotlivce, byli bychom nuceni říci, že Jan učí, že všichni lidé budou spaseni - čemuž on sám ale nevěří“ (Zjevení 14,9-11)
Oběť Pána byla opravdu přinesena ku prospěchu všech lidí, že ji všichni nepřijímají, to je jiná věc.

6/ „Usmířený hřích již nemůže být potrestán.“
Tak dlouho br.Pavel fantazíroval, až vymyslel pojem, z kterého může být někomu špatně.

7/ „Boží vyvolení nemohou být ztraceni : „Proto, bratři, se tím více snažte své povolání a vyvolení upevňovat, neboť když to budete dělat, rozhodně neselžete. Tak vám totiž bude v hojnosti udělen přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.“(2. Petrova 1, 10-11)
Asi br.Pavel nečetl Žid.6,4-6! Kdyby četl Písmo místo Kalvína a Augustina, udělal by lépe.

Co řekne apoštol Pavel v Božím Duchu jednou větou, na to potřebuje br.Pavel Steiger mnoho zbytečných slov. Je zajímavé, kolik lze popsat papíru a neříci vůbec nic. Proto se bráško reformovaný drž Písma a nepřijímej nekontrolovaně všechno co čteš od lidí.


]


Opoved alespon na jeden bod. Buh ma vse pod kontrolou! (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Pondělí, 23. leden 2006 @ 17:19:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Omlouvam se, ale odpovedi na dalsi body vyplynou doufam z pokracovani serialu.


1/ „Všechny naše tělesné a duševní kvality a talent máme od Boha.“
To by znamenalo, že když děti lékařů jsou také lékaři, že to dostali od Boha, ačkoli rodiče jsou nevěřící? Copak br.Steiger nečetl nic o dědičnosti? Proto si kněz ve St.zákoně nesměl vzít rozvedenou, aby „neposkvrnil semene svého“, tj.svou genetickou výbavu;

Ref.

„Všechny naše tělesné a duševní kvality a talent máme od Boha.“

Vzdyt je to presne tak. Vybira si snad clovek v jakem case v jake zemi v jake rodine a s jakou genovou vybavou se narodi? Nikoliv. Urcuje to snad slepa nahoda? Nikoliv. Urcuje to Buh! Alespon Buh Bible ma tyto veci naprosto pod kontrolou.

Zdravi reformovany

]


Re: Opoved alespon na jeden bod. Buh ma vse pod kontrolou! (Skóre: 1)
Vložil: Vendaor v Středa, 25. leden 2006 @ 09:05:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ach reformovaný......
Jestliže věříš, že Bůh "určuje" kdo se kdy a kde a komu narodí, pak by byl zákaz kněžím "znesvětit své potomstvo" zbytečný, nechápeš?

Poněvadž o tom, s kým zplodím své potomky rozhodují jedině já jako svobodná bytost, proto mi můj Bůh láskyplně radí, aby to byla žena věřící! Jinak si zadělám na velké problémy.

Nevěřící matky by mohly "odvést od Hospodina" !


]


Re: Opoved alespon na jeden bod. Buh ma vse pod kontrolou! (Skóre: 1)
Vložil: Vendaor v Středa, 25. leden 2006 @ 09:05:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ach reformovaný......
Jestliže věříš, že Bůh "určuje" kdo se kdy a kde a komu narodí, pak by byl zákaz kněžím "znesvětit své potomstvo" zbytečný, nechápeš?

Poněvadž o tom, s kým zplodím své potomky rozhodují jedině já jako svobodná bytost, proto mi můj Bůh láskyplně radí, aby to byla žena věřící! Jinak si zadělám na velké problémy.

Nevěřící matky by mohly "odvést od Hospodina" !


]


Číst komentáře (Skóre: 1)
Vložil: jarda2005 (jvag@centrum.cz) v Středa, 25. leden 2006 @ 15:10:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky Reformovaný a VendaOre,

pročítat Vaše komentáře je dost zajímavé, protože jste schopni nakonec dojít i na konkrétní věci.

V této poslední souhlasím s VendaOrem - jsem svobodná bytost (alespoň v rozhodnutí zda poslouchat Boží přikázání nebo ne. Děti jsou Božím darem, a nevybral jsem si je, ale svou ženu jsem si zvolil a vybral svobodně já sám).

jarda2005]


Ovsem podle sveho vkusu (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Pondělí, 30. leden 2006 @ 11:40:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravim Jardo,

Svoji zenu sis vybral svobodne a podle sveho vkusu/charakteru.

zdravi
reformovany


]


Odkazy ke studiu předurčení - všechny dosavadní články série: (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Pátek, 17. srpen 2007 @ 00:18:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Odkazy ke studiu předurčení - všechny dosavadní články série:
reformovanýZ jakého důvodu padl první lidský pár v zahradě Edenu? (Skóre: 1)
Vložil: kaun v Úterý, 16. červen 2009 @ 21:25:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cituji: "Zatím ponechme stranou otázku, z jakého důvodu padl první lidský pár v zahradě Edenu."

Nikde v žádném dílu vašeho seriálu jsem nenašel jinou zmínku o této otázce.
Docela by mě to zajímalo, protože mám na předurčení z velké části stejný pohled jako vy.Re: Stav deformovaného člověka – aneb – čekání na peklo. Předurčení. P3 (Skóre: 1)
Vložil: Doulos v Sobota, 17. září 2011 @ 06:33:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Deformovaný,
překrucuješ význam veršů a vytrháváš je z kontextu. Zjevně Tvým výkladům chybí Boží pomazání. V nejlepším případě se vysmíváš lidem, kteří podle tebe MUSÍ do pekla, i kdyby nechtěli. Chce se mi z toho zvracet. Kde bereš ty nervy tak chladnokrevně polemizovat o tom, že lidé půjdou do pekla a nemohou s tím nic dělat, a že Bůh je tak nemilosrdný, že i když  je všemocný a mohl by s tím něco udělat, kdyby chtěl, tak nechá ty bezmocné lidičky, většinu lidstva, padnout do pekla... Chlape, urážíš mého Boha a tím urážíš mě. Ti, kdo dovedně překrucují Bibli, jako Ty - nepatříš nakonec mezi ty padlé lidi, kteří "čekají na peklo," jak píšeš, a zaháníš nudu obluzováním skutečných vyvolených? Umíš si alespoň trochu představit, jak hrozné je být navěky v pekle - asi ne, jinak by jsi o tom tak chladnokrevně a s takovým gustem nepsal. Jak víš, jestli právě Ty, necita, jsi vyvolený - podle Tvé nelásky?! Přiznej si to, nikdy nemůžeš s určitostí říct, že jsi vyvolený, protože navzdory všem svým pietním snahám stejně hřešíš, a to je v Tvé teologii dilema...
D.Re: Re: Stav deformovaného člověka – aneb – čekání na peklo. Předurčení. P3 (Skóre: 1)
Vložil: noname v Sobota, 17. září 2011 @ 22:11:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj.
Díky za hezký komentář.
 Jen bych dodal, že tohle je jeho oblíbené téma, pravidelně sem už po několik let vkládané, ještě asi přijde pohádka o šelmě a ženě. Proč to dělá nevím ale třeba si tím řeší své problémy. Možná jen opakuje slova nějakého potrhlého kazatele.
Honza


]


Re: Re: Re: Stav deformovaného člověka – aneb – čekání na peklo. Předurčení. P3 (Skóre: 1)
Vložil: Doulos v Sobota, 22. říjen 2011 @ 22:15:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Honzo, dík,
Bůh Tě opatruj.
D.


]


Re: Re: Stav padlého člověka – aneb – čekání na peklo. Předurčení. P3 (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Neděle, 18. září 2011 @ 09:57:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Ahoj Doulosi,

To skoro vypadá, že reaguješ na něco jiného než jsem napsal. Podsouváš mi věci, které tam rozhodně nepíšu a které si ani nemyslím. A pokud se Ti zdá, že někde překrucuju verše, tak uveď konkrétní příklady. Takováto všeobecná obvinění jsou laciná.

Mimochodem, kdybys dočetl sérii článků až do konce viděl bys alespoń, že předurčení nechápu fatalisticky viz:

http://granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=6050&mode=thread&order=0&thold=0


zdraví

reformovaný


]


Re: Re: Re: Stav padlého člověka – aneb – čekání na peklo. Předurčení. P3 (Skóre: 1)
Vložil: Doulos v Sobota, 22. říjen 2011 @ 22:12:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Deformovaný,

Stará taktika zarytých kalvinistů. Nejdříve něco tvrdíš, a když Ti to někdo rozebere, tak se schováváš za to, že jsi to myslel jinak. No, na slepou bábu si s Tebou hrát nebudu, buď víš, o čem mluvím, a lžež nebo jsi schizofrenik. Verše Ti dokládat nebudu, protože to stejně budeš ignorovat. Dobrých informací je tady už dost. Zatím jsem nepotkal jediného fanatického kalvinistu (na rozdíl od rozumných kalvinistů), který by uznal, že Bible vyvrací jeho bludy. Přečti si Bibli bez toho, abys ji cpal do své nezdravé teologie. Přečetl jsem několik Tvých článků a akorát mateš boží lid. Jak jsem řekl, na Tvých článcích chybí Boží pomazání.
Pomodlil bych se, aby Ti Bůh otevřel oči, ale On Ti je sám neotevře, pokud Ty nebudeš chtít. Máš totiž svobodnou vůli, a právě proto se budeš před Bohem zodpovídat za své volby (a trvání na bludech). Vzpamatuj se. 2 Kor 13:5.
D.


]


Re: Re: Re: Re: Stav padlého člověka – aneb – čekání na peklo. Předurčení. P3 (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Sobota, 13. červenec 2013 @ 23:18:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ale Doulosi,

nevidím, že bys zde cokoliv rozebral. Pouze mlžíš a mlžíš. Proto trvám na tom, co už jsem napsal:

Pokud se Ti zdá, že někde překrucuju biblické verše, tak uveď konkrétní příklady


R


]


Stránka vygenerována za: 0.37 sekundy