Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Viola.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16667, komentáře < 7 dní: 311, komentářů celkem: 430877, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 85 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117094195
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit
Vloženo Pondělí, 12. září 2022 @ 08:51:45 CEST Vložil: Tomas

Kázání poslal gregorios777

Vysvobození věřících z otroctví hříchu je důležité a nezbytné. 

Jak jsem již psal v minulém článku, sláva Pánu Ježíši za jeho svatou KREV, skrze kterou jsou ti odpuštěny hříchy. Jedinou obětí vyřešil tvé minulé i budoucí hříchy.
To však není vše, jak by sis mohl myslet. Proto slavíme Pána nejen za Jeho krev, ale také za Jeho KŘÍŽ. Protože dílo kříže zbavilo sil tvého starého člověka, tím, že byl spolu ukřižován s Kristem. Tedy vše tvé staré s Kristem zemřelo a vzkříšením Krista bylo zrozeno NOVÉ STVOŘENÍ, resp. žije V TOBĚ Kristus.

 
Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“, říká Pavel. A to platí i pro tebe, jsi-li znovuzrozen z Boha. A toto není naděje – tedy něco v budoucnosti, co musíš nějak dosáhnout. Toho již Kristus dosáhl svým dílem kříže. Je to tady TEĎ. Jen tomu uvěřit. První generace Izraelců nevešla do tohoto odpočinutí v zaslíbené zemi právě pro NEVĚRU. Nevěřili, že jim již Bůh tuto zemi dal, i když v ní ještě fyzicky nebyli. Proto do ní ani nemohli vejít. S odpočinutím v Kristu je to to samé...
 
A jak ty bratře, vejdeš do toho odpočinutí v Kristu? Kdy budeš mít klid od svých dávných nepřátel? Od otroctví hříchu? Vše už je dokonáno, už to máš, zbývá jen vytrvale věřit, myslet na to, zabývat se tím, modlit se to, vyznávat to. Ztotožnit se vírou plně s tvojí IDENTITOU v Kristu. Jsi jeden duch s Pánem. Jsi jako On. Tedy bez hříchu - všechny jsou odpuštěny (Ef 1,7// Žd 10,2), bez poskvrny a bez vrásky, jsi učiněn dokonalým navěky (Ef 1,4// Kol 1,22// Žd 10,14). Celé Tělo Kristovo je v tomtéž stavu, jako jeho Hlava-Kristus (Ef 5,25-27). A také každý jeho jednotlivý úd. Kristus je tvojí spravedlností a svatostí (1Kor 1,30), dokonce jsi prohlášen i ty sám za Boží spravedlnost v Něm (2Kor 5,21). Jsi svatý jako On je svatý. Když se na tebe Bůh dívá, vidí jako prvního Krista, protože ty jsi v Něm. Jsi v Něm skryt.
 
Jsi v Něm vysvobozen z otroctví hříchu, hřích nad tebou již nepanuje (Jan 8,31-36). To neznamená nemožnost zhřešit, znamená to, že hřích tě již nemůže donutit zhřešit jako svého otroka. Zhřešit by pro tebe pak znamenalo učinit tak dobrovolně, ze své vůle, bez účasti donucovacích prostředků hříchu, tak jako je tomu u malých dětí v Kristu před vysvobozením, kdy je v nich ještě silný starý člověk. Nový člověk roste a starý se zmenšuje každým dnem (2Kor 4,16). A jednoho dne se to celé převáží ve prospěch nového člověka. Jako na houpačce nebo na váze.
 
Jak poznáš, že je v tobě ještě silný starý člověk? Tak, že nemáš moc chuť číst Písmo a modlit se (jen někdy, sporadicky), raději se věnuješ světským zábavám (TV apod.), zajímáš se o pozemské věci, o politiku apod. Bez těchto světských záležitostí se neskutečně nudíš. Až se to jednou převáží, bude to vše naopak. Slovo a modlitba pro tebe bude vším a světské zábavy a politika už ničím. Svět ti bude ukřižován a ty světu. Jak se to stane?
 
Jestliže miluješ Pána Ježíše, což se pozná zachováváním Jeho přikázání, Otec a Syn tě budou milovat zvláštní láskou a Pán ti zjeví sám sebe (Jan 14,21). Otec a Syn přijdou a učiní si v tobě trvalý příbytek (trvalé bydliště) – Jan 14,23. Tím se staneš dospělým synem Božím, mládencem, který silou účasti na Božské přirozenosti (2Pt 1,3-4) zvítězil nad tím zlostníkem (1Jan 2,13-14). Poznáš, že Kristus v tobě skutečně a trvale žije (Jan 14,20). Ne jako když jsi byl malé dítě v Kristu.
 
Takže to shrňme. Když vírou přijmeš svoji výše uvedenou identitu v Kristu a ztotožnění s Kristem, které jsou již v Nebi před Bohem dokonanou skutečností a faktem, a budeš se tím neustále zabývat, přejde ti Kristova identita do krve.
 
Máš se zabývat tím, co je na Nebi, nikoliv tím, co je na zemi (t. j. tvůj nynější skutečný stav, tvé pády a selhání). Také se máš zabývat tím, co je před tebou a ne tím, co je za tebou (Fil 3,14). Na to máš zapomínat.

Koloským 3:1  Jestliže jste tedy s Kristem vstali, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na pravici Boží. 2  Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. 3  Neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu.


Filipským 3:20  My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista.

A na Nebi je realitou před Bohem naše identita v Kristu, do které nás uvedlo dílo kříže. Touto nebeskou realitou se máš zabývat. Té máš věřit.
 
A co znamená věřit?
 
Marek 11:2424  Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít.

Musíš věřit a vědět, že už TEĎ to máš, a časem určeným od Otce to v jeden konkrétní den zakusíš. Pokud to však bude pro tebe jen očekávanou nadějí v budoucnosti, tak to není víra. Ale nevěra.
 
Už teď to měj a víra nemlčí, ale mluví, takže si to čti, modli se to, vyznávej, děkuj za to, přemýšlej nad tím, ČÍM tě učinil Kristus a jak tě vidí Bůh v Nebi díky Kristovu dílu. Vždyť je to velice úžasná věc, kterou se neustále zabývají a chválí a děkují za ni navěky Bohu i ti, kdo jsou již dospělí synové. A Jeho Slovo je PRAVDA-REALITA. A víra je realizace již existující skutečnosti.
 
Bůh ti žehnej

"Pán Ježíš tě přišel vysvobodit" | Přihlásit/Vytvořit účet | 229 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 12. září 2022 @ 10:21:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
2Kor 3,18:

 "A my všichni, spatřujíce s odhalenou tváří Pánovu slávu jako v zrcadle, jsme přetvářeni v týž obraz, od slávy k slávě, jako od Pána, Ducha."

Pokud hledíme na Pánovu Slávu, na to, kdo je On, jaký je, co má a vidíme sebe v Něm a to, že jsme s Ním jedno v Jeho Božském Životě (zoé), jsme Pánem Duchem přetvářeni v týž obraz.

Tak se neustále dívejme, na to, kdo je On a kdo jsme my spolu s Ním. On se nestydí nazývat nás bratry... 
Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Pondělí, 12. září 2022 @ 11:29:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 • Žalmy 50, 23 [biblenet.cz]Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků, ten, kdo jde mou cestou; tomu dám zakusit Boží spásu.“
Ten, kdo jde cestou, jak nám ukázal Kristus, ten dojde spásyRe: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 12. září 2022 @ 12:37:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Akuzativ


Tobě jde jen o spásu? 


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Pondělí, 12. září 2022 @ 14:47:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregorios777
Spása je velmi důležitá, protože ta věčnost je věčná
Než zemřeme, tak samozřejmě žijeme život na této zemi]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 12. září 2022 @ 19:10:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Akuzativ:


Píšeš: ///Spása je velmi důležitá,///

To ano, ale pokud ti jde jen o to, je to velmi sobecké. 

Správné je, aby nám šlo o plnění Boží vůle pro náš život. 


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Pondělí, 12. září 2022 @ 19:45:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregorios777
Však Kristus nám ukázal tu cestu
Máme být svatí
Vždy máme konat Boží vůli


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 12. září 2022 @ 14:26:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Nový člověk roste a starý se zmenšuje každým dnem (2Kor 4,16)."...


Smysl 2 Kor 4,16 je jiný. Dal jsi tedy tomuto místu docela jiný význam.

Jka já rozumím křesťanskému učení, tak náš "starý člověk" zemřel spolu s Kristem (Ř 6,8) v okamžiku našeho křtu - kdy jsme se narodili znovu z vody a z Ducha (J 3,5) do nového života (Ř 6,3-4). Náš starý člověk byl spolu s Kristem pohřběn a spolu s Kristem hned i vzkříšen do nového života Božího dítěte (Kol 2,8-14).
Tedy žádný "starý člověk" v žádném z nás už není.

Co v nás však ze starého člověka přetrvalo, je naše náklonnost zděděná po Adamovi - náklonnost ke zlému. S touto náklonností musíme bojovat po celý náš pozemský život.
Apoštol zde ve skutečnosti hovoří o tom, že naše pozemské tělo útrapami sice chátrá (stárne, blíží se k zániku), ale duše se společenstvím s Bohem den ze dne zmlazuje.

Zkus si pročíst celý kontext, kde apoštol hovoří o naší víře v to, že ten, kdo vzkřísil Ježíše, vzkřísí také nás.

V následující kapitole pak srovnává život pozemský s životem nebeským - srovnává život v těle smrtelném s životem v těle oslaveném.
Život na cestě se podobá přechodnému bydlení ve stanu; beduín ho na krátkou dobu postaví, pak ho svine a jde dál. Tělo oslavené, ve kterém bude Duše přebývat po smrti, je trvalé, neporušitelné.

(Stan - v řeckém znění stojí "skénos".)
Tohoto slova používali i světští spisovatelé skoro výhradně pro označení lidského těla, dokud v něm totiž sídlí duše. (podobně i "tělesná schránka"). A také ve staroslověnštině výraz "tělo" znamená někdy také "stan".Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 12. září 2022 @ 15:09:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Oko

tady v komentáři z 14:26:23 máš tolik nesmyslů, že mi to zabere spoustu času to rozebrat...


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 12. září 2022 @ 17:02:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko píše:


/// Náš starý člověk byl spolu s Kristem pohřběn a spolu s Kristem hned i vzkříšen do nového života Božího dítěte (Kol 2,8-14).
Tedy žádný "starý člověk" v žádném z nás už není.///

Starý člověk byl vzkříšen? To přece nemůžeš myslet vážně. A biblický důkaz máš? A když byl vzkříšen, jakto že v nás už není?

A když se věřící dočasně nebo trvale vrátí do světa, tak kdo v něm potom žije v tom světě. Jeho sklony? 

Adam, starý člověk je s Kristem ukřižován, ale na nás tato smrt účinkuje pouze skrze víru. Když nechodíme ve víře, ale žijeme ve světě a v hříchu třeba jako mnoho Korintských (2Kor 13,5), tak jsme způsobili opětné vzkříšení toho starého člověka. 

Píšeš:

///Apoštol zde ve skutečnosti hovoří o tom, že naše pozemské tělo útrapami sice chátrá (stárne, blíží se k zániku), ale duše se společenstvím s Bohem den ze dne zmlazuje.///

Zase si vymýšlíš, mluví se tam o vnějším člověku, nikoliv o těle. Ani vzdáleně. Existuje vnější a vnitřní člověk. Vnitřní je nové stvoření. 

Tak tam do toho nepleť fyzické tělo, o kterém je řeč až v dalším úseku. Tam žádný kontext není. Výraz "skenos" tam nenajdeš.
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 13. září 2022 @ 08:58:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."
Starý člověk byl vzkříšen? To přece nemůžeš myslet vážně. A biblický důkaz máš? A když byl vzkříšen, jakto že v nás už není?
"...


Vždyť jsem ti na to dal odkazy na Písmo!

(Kol 2,8-14)
Dávejte pozor, aby vás někdo neuvrhl do otroctví oním marným lákadlem "filozofie", podle zcela lidského podání, podle živlů světa, a ne podle Krista. Vždyť v něm tělesně přebývá veškerá Plnost Božství, i vy jste v něm přidruženi k jeho plnosti, v něm, jenž je Hlavou každého Knížectva i každé Mocnosti.

V něm jste byli obřezáni obřízkou, která nepochází z ruky člověka, úplným svlečením své tělesnosti;
Kristova obřízka je toto: když jste byli spolu s ním při křtu pohřbeni, byli jste tím rovněž spolu s ním vzkříšeni, protože jste uvěřili v sílu Boha, jenž ho vzkřísil z mrtvých.
Vám, kteří jste byli mrtví kvůli svým proviněním a svému neobřezanému tělu, vám on dal opět žít spolu s ním! On nám odpustil veškerá naše provinění.On smazal na úkor zákonných nařízení náš dlužní úpis, jenž byl proti nám; zrušil jej tím, že jej přibil na kříž


"Starý člověk"  byl vzkříšen už jako člověk nový, ve křtu narozený znovu z vody a z Ducha svatého (J 3,5). Už tedy nejsme duchovně mrtví, ale žijeme spolu s Kristem...

Výraz "skenos" pokračuje v následující kapitole. Jak víš, originál žádné kapitoly neměl - byl to souvislý text.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 12. září 2022 @ 14:34:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Pokud to však bude pro tebe jen očekávanou nadějí v budoucnosti, tak to není víra. Ale nevěra."...


Znovu špatný závěr.


(Žd 10,23)
Neochvějně držme své vyznání naděje, neboť ten, který dal slib, je věrný;


(1 Te 5,8)
My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečeni v pancíř víry a lásky a v přilbu naděje spasení.


Ř 15,13)
Bůh naděje kéž vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, abyste se rozhojňovali v naději mocí Ducha Svatého.


(Ř 5,5)
A naděje nezahanbuje, neboť Boží láska je vylita v našich srdcích skrze Ducha svatého, který nám byl dán.


(Ř 8,23)
... ale i my, kteří máme prvotiny Ducha, sami v sobě sténáme, očekávajíce synovství, to jest vykoupení svého těla. 
V té naději jsme byli zachráněni; naděje však, kterou je vidět, není naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal?  Ale doufáme-li v to, co nevidíme, očekáváme to s vytrvalostí.


A tak bych mohl pokračovat. Křesťanská víra je charakterizována právě nadějí na naši záchranu..Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 12. září 2022 @ 15:07:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Oko:


ty mi ale vůbec nerozumíš. Já nerozporuji naději spasení. Mluvím o víře v naší Kristovskou identitu, která nám dává vysvobození z vlády hříchu. 

Tu identitu již máme Bohem danou skrze Kristův kříž. To pro nás není naděje, ale teď existující realita.
Přístupná nám skrze víru, která je teď, v přítomnosti. Ale naděje je vždy v budoucnosti.

Takže použiji-li v tomto případě naději, tak se nenacházím ve víře, ale v nevěře.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 13. září 2022 @ 09:10:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

To ti právě celou dobu vysvětluji: naše realita spočívá v naději, že dosáhneme radostí věčného života.

Realita je, že jsme už byli ve křtu obléknuti do Krista (Gal 3,27) - Bůh nás přijal jako své děti. To ale nikomu z nás ještě nezajistí jistotu věčné spásy!

Žijeme v naději, že nás Bůh po naší smrti těla zachrání navěky - když totiž budeme žít nynější život s ním a podle Božího řádu.


A teď něco k vysvobození z vlády hříchu:

k tomu zapotřebí dvě hlavní věci:

1.)  Milost od Boha.
2.)  pokání a obrácení hříšníka (skrze vyznání a odpuštění hříchů).

Pak už jen třeba v dobrém vytrvat až do smrti.


Třeba rozlišovat odpuštění hříchů Bohem - to je okamžité - od hříšného lpění na věcech tohoto světa.

To nezmizí vždycky spolu s hříchy, ale může přetrvávat v člověku ještě dlouhý čas. Jako vyléčený člověk z nemoci, který je ale pořád ještě zesláblý a rekonvalescence si vyžáduje dlouhou dobu.

]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 12. září 2022 @ 15:06:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je zase mazec...Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 12. září 2022 @ 16:45:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Martino

to ti farář neřekne, protože to nezná....


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pondělí, 19. září 2022 @ 18:13:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Gregu

Až takto ne ....,tedy to tvé vyjádření .  V ŘKC jsou statisíce opravdových křesťanů , kteří znají osobně na sobě změnu ,kterou v nich způsbil Bůh . A tito upřímně veří v Pána Ježíše Krista ,a znají ho jako svého spasitele .A jsou mezi nimi samozrejmě i jejich někteří faráři ( a je jich tam dost , ...ne všichni samozřejmě ,jiní jedou jen na tradiční vlně ). Jiná otázka je to ,že mnozí i přes tuto skutečnost ,dál táhnou bludné nauky své komunity ,a navíc jim i osobně věří. To jsou ovšem známé věci . Ale je i mnoho kněží ŘKC ,kteří mohou velmi dobře osvětlit biblické věci ,a pravdivě .


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 19. září 2022 @ 18:48:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Danny42

Jistě, všude jsou vítězové. I v ŘKC. Ale obvykle faráři neznají ani nekáží biblické učení.
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 13. září 2022 @ 08:02:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Díky za článek, Gregu.

Vysvobození věřících z otroctví hříchu je důležité a nezbytné. 

  Tak. 

  Vysvobození z otroctví hříchu je základ služby Pána Ježíše. Kudy chodil, tudy vysvobozoval lidi ze hříchu. A to je i úplně první věc, co jsme zažili v novém životě - kromě pokoje s Bohem, kdy byla zbořena hradba hříchu mezi námi a Bohem, kromě možnosti slyšet, poznat a poslouchat Boží hlas to byla právě svoboda od hříchu.  A Ježíš vysvobozoval nejen ze hříchu - kromě hříchu a otroctví hříchu vysvobozoval Ježíš lidi i z následků hříchu. Uzdravoval, vysvobozoval, vyháněl démony, vyučoval... 

  A to je jeho služba až dodnes.

  ToníkRe: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 13. září 2022 @ 09:13:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toniku, zůstáváš stále jenom na povrchu - ve svých frázích. Zkus jít do hloubky!

Co myslíš, ti lidé, kterým Pán Ježíš odpustil jejich hříchy - už až do smrti pak neudělali žádný nový hřích, nebo později znovu zhřešili?


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 14. září 2022 @ 06:31:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Stando, tvoje psaní ve druhé osobě, co píšeš jen a jen sám za sebe, nikdy ne za druhého - vím, že zůstáváš stále jenom na povrchu - ve svých frázích. 

  Zkus jít do hloubky!

  Něco k tématu máš? 

  Nebo to, co píšeš ze tvého života sám za sebe je k tématu, k tomu, co jsem psal? 

  Vysvobození ze hříchu v Pánu Ježíši, uzdravení, je pro tebe jen "fráze"?

  Toník


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 14. září 2022 @ 08:48:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je to docela hrůza, položit vedle sebe všechny tvoje předešlé zmatky, Toníku. Rozum z toho zůstává stát v údivu.


1.) Ty totiž "nejsi hříšník".

2.) Ovšem občas také zhřešíš. A to i přesto, že jsi "byl vysvobozen ze hříchu v Pánu Ježíši", že jsi byl "uzdraven ze hříchu".


V čem tedy vlastně vidíš hlavní  rozdíl mezi tebou (údajně "spravedlivým") a mezi jiným hříšníkem, který činí pokání ze svých hříchů kdykoli si svůj hřích uvědomí?


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 24. září 2022 @ 08:24:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

V čem tedy vlastně vidíš hlavní  rozdíl mezi tebou (údajně "spravedlivým") a mezi jiným hříšníkem, který činí pokání ze svých hříchů kdykoli si svůj hřích uvědomí?

  V těch úplně nejpodstatnějších věcech života.

  Ty máš třeba "svobodu" lhát, "svobodu" urážet lidi. A děláš to tak poslední době snad v každém příspěvku. Ještě jsem s tebou nezažil, že by sis po těch všech hulvátských lžích a urážkách uvědomil, že jsi zalhal a učinil pokání. Natož aby ses třeba omluvil za tvé pomluvy a urážky.

  Já takovou "svobodu" nemám, ani jí nepotřebuju.

  Ty máš obecnou "svobodu" hřešit, máš "svobodu" odejít od Boha, "svobodu" odejít od manželky. Já takouvou "svobodu" nemám, ani jí nepotřebuju. Jsem léta ženatý, ještě o rok více můj život patří Bohu. A jsem za to rád, ani by mne nenapadlo na tom něco měnit.

  Nebo k tématu - Ježíš mne vysvobodil ze hříchu - z bezbožnosti, model, beznaděje, deprese, z krádeží, ze zabíjení, ze služby chudobě, z neúcty k autoritám, ... 

  Když vidím modlu, mám nulovou nutkání pokleknout před ní. Mám nulové nutkání utíkat na posvátný kopec pro "pomoc", když se děje něco, co nezvládám. Mám nulové nutkání upadnout do beznaděje v těžké situaci. V klidu jedu kolem pole, na kterém dozrává hrách, kukuřice, ... V klidu se podívám na vrabce či holuba a nemám potřebu ho sestřelit. Nemám potřebu vlastnit věci a kupovat šmejdy. Když vidím policajta, nehrkne mi v nitru úlekem a nemám potřebu se na něj dívat svrchu ... Všechno to, co ničilo můj život, je pryč.

  Nemám vaše sekty, škatulkování kdo je kde, kdo je papežův, lutherův, narův a kde co dalšího si vymýšlíte, abyste se oddělili od ostatních, co ale charakterem jsou stejní, jako vy. V klidu mám jednotu úplně se všemi, kdo patří Ježíši - ať už je katolík, evangelík, husita, pravoslavný, nebo neznačkový křesťan, nerozdělený na ty vaše škatulky. A je mi jedno, kdo je v jaké škatulce - to vůbec není důležité.

  Věřím Bohu, že nás nikdo nevytrhne z jeho ruky, na rozdíl od hříšníků. A mnoho dalších věcí, které Bůh jasně řekl - a ty ses proti nim bouřil a vymýšlel, jak by to Boží slovo neplatilo.

  Stando, vždyť to byly desítky a desítky úplně základních postojů k životu, o kterých tu psali mnozí křesťané a ty ses proti nim bouřil a vytahoval tu tvé hřešení, tu tvoje sekty a jejich oddělování od ostatních... A snažil ses mermomocí vymezit. 

  Mám ti jmenovat úplně všechno, co jsi zde ve vzpouře proti písmu, křesťanům a křesťanství předváděl, v čem se od nás lišíš, na co jsi útočil, lhal, pomlouval, posmíval se nám?

  Toník


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 25. září 2022 @ 17:36:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já mám svobodu odejít od manželky (i ty ji máš - můžeš podat přece žádost o rozvod) - ale mám stejnou svobodu s manželskou zůstat až do smrti - a v této svobodě si já zvolil tu druhou možnost.

Ty jsi si zase ve své svobodě zvolil mě nazývat lhářem a urážet mě tady.


..."Když vidím modlu, mám nulovou nutkání pokleknout před ní. Mám nulové nutkání utíkat na posvátný kopec pro "pomoc", když se děje něco, co nezvládám. Mám nulové nutkání upadnout do beznaděje v těžké situaci. V klidu jedu kolem pole, na kterém dozrává hrách, kukuřice, ... V klidu se podívám na vrabce či holuba a nemám potřebu ho sestřelit. Nemám potřebu vlastnit věci a kupovat šmejdy. Když vidím policajta, nehrkne mi v nitru úlekem a nemám potřebu se na něj dívat svrchu .."...

Ale takto to mám já také!

V tomto já žádný rozdíl nevidím.


..." V klidu mám jednotu úplně se všemi, kdo patří Ježíši - ať už je katolík, evangelík, husita, pravoslavný, nebo neznačkový křesťan, nerozdělený na ty vaše škatulky. A je mi jedno, kdo je v jaké škatulce - to vůbec není důležité.":..

Je to ale divná "jednota" při diametrálně rozdílných učeních!..." V klidu mám jednotu úplně se všemi, kdo patří Ježíši - ať už je katolík, evangelík, husita, pravoslavný, nebo neznačkový křesťan, nerozdělený na ty vaše škatulky. A je mi jedno, kdo je v jaké škatulce - to vůbec není důležité."...


Také věřím Bohu, že mě nikdo nevytrhne z jeho ruky - na druhé straně pořád také platí, že sám bych mohl svým špatným rozhodnutím spáchat závažný hřích a sám se tímto Boží ruky pustit.

Proto nás apoštolové nabádají, abychom byli stále ostražití a svůj poklad víry si chránili...."a ty ses proti nim bouřil a vytahoval tu tvé hřešení, tu tvoje sekty a jejich oddělování od ostatních... A snažil ses mermomocí vymezit. "...

Pokud jsem se tu bouřil, tak proti prázdným pobožným řečem, zažitým nic neříkajícím frázím,  poukazujícím na duchovní plytkost autorů.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 26. září 2022 @ 07:48:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Já mám svobodu odejít od manželky (i ty ji máš - můžeš podat přece žádost o rozvod) - ale mám stejnou svobodu s manželskou zůstat až do smrti - a v této svobodě si já zvolil tu druhou možnost.

  Stando, díky za svědectví. Vím, že jsi psal, že máš "svobodu" odejít od manželky. To je příšerný postoj.

  A ještě v něčem se naše postoje od základu liší - já svoje postoje nepřehazuju na tebe, jako by byly tvoje. Vím, že nemáš postoje k manželství, jaké mám já a věřím ti, že skutečně "svobodu" odejít od manželky máš.


Ale takto to mám já také! V tomto já žádný rozdíl nevidím.

  To je dobře, Stando. Ne každý žije ve stejném hříchu a potřebuje z něj být vysvobozen.


Také věřím Bohu, že mě nikdo nevytrhne z jeho ruky - na druhé straně pořád také platí, že sám bych mohl svým špatným rozhodnutím spáchat závažný hřích a sám se tímto Boží ruky pustit.

  Ano, i toto je jeden ze základních postojů, které tu znovu a znovu prezentuješ. Díky za příspěvek k tématu. Chápu, že to pro tebe platí. I v tom se lišíme. 


Pokud jsem se tu bouřil, tak proti prázdným pobožným řečem, zažitým nic neříkajícím frázím,  poukazujícím na duchovní plytkost autorů.

  To je možné, psal jsi o chytrých horákyních, často ses tu bouřil proti tomu, co jsi sám vymýšlel a psal, proti tvému fiktivnímu a virtuálnímu světu.

  I to je mezi námi rozdíl - radši píšu svědectví ze života a ptám se lidí na to, co žijí. A svědectví je pro mne důležité. I tebe se ptám na to, co žiješ.

  Toník


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 13. září 2022 @ 09:24:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku,

už to chápu, ty si pleteš odpuštění hříchů s vysvobozením od otroctví hříchu.

Odpuštění máme od začátku. Vysvobození vyžaduje určitou dobu zůstávat v Ježíšově Slově. 

Jan 8,31-32.

To není ihned.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 13. září 2022 @ 11:22:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

I když to vysvobození z otroctví hříchu má věřící už od začátku své víry - na tom musí vírou trvat. Ale projeví se to až později. 

"Věřte že je vám to dáno (teď) a budete to mít." (v určený čas). To je princip víry.


A proč je třeba vysvobození z otroctví hříchu? Protože ve skutečnosti to zlé v nás neděláme primárně my, ale právě ten hřích.

Římanum 7:16  Činím-li však to, co nechci, souhlasím se Zákonem, že je dobrý.
17  Ale pak již to nekonám já sám, nýbrž HŘÍCH, který ve mně přebývá.

My bychom primárně a dobrovolně hřešili až poté, co jsme vysvobozeni z otroctví hříchu. Činit hřích, je vážná věc. Ještě vážnější je však činit ho, když už nemusíme - tedy po vysvobození v něj. 

Proto je psáno v Židům, že kdo by DOBROVOLNĚ hřešil po přijetí známosti Pravdy, nezůstává mu již žádná oběť za hříchy.

Židum 10:26  Neboť jestliže dobrovolně hřešíme potom, co jsme přijali jasné poznání pravdy, nezůstává již více oběť za hříchy,
27  nýbrž jakési hrozné očekávání soudu a žár ohně, který bude stravovat odpůrce.

Jan ve svém prvním listě říká abychom nehřešili (to platí především pro již vysvobozené věřící, protože v dětech v Kristu hřích relativně stále dál hřeší). To má být základní nastavení - NEHŘEŠIT. Jestliže by však i vysvobozený zhřešil, je to vážné, ale má Přimluvce u Otce, Ježíše Krista spravedlivého.

Jestliže však vysvobozený věřící pohrdne Bohem a vrátí se natrvalo zpět k milování světa, (viz. Démas) pak znovu ukřižoval Syna Božího, není pro něj již Jeho Oběti a může očekávat pouze hrozný soud v žáru ohně spolu se satanem a jeho anděly.

Teď si tělesná mysl řekne - Hm, tak to se nevyplatí usilovat o vysvobození z hříchu, když následný pád má takovéto následky. To zůstanu raději tělesný, protože tam je následkem pouze třeba předčasná smrt nebo nemoc. 

Ale to je nesmyslné uvažování. Věřící byl vysvobozením posunut na vyšší stupeň Boží Moci a vůbec nemá důvod k nějakému odpadání od Boha. Samozřejmě - bylo mu dáno víc a proto od něj bude  víc požádáno. 


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 13. září 2022 @ 14:14:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu, s předcházejícím tvým komentářem naprosto souhlasím.

Křesťanské dokonalosti člověk nedosáhne hned, ale až dlouým životem s Bohem.Nejsem ale zvyklý na tvoji rétoriku: ."Protože ve skutečnosti to zlé v nás neděláme primárně my, ale právě ten hřích.".

Dělá to naše hříšná přirozenost zděděná po Afdamovi. Naše náklonnost ke zlému. Ta je v každém z nás a s tou třeba neustále bojovat. S Boží milostí zvítězíme.

Život s Bohem je kvalitativně na nesrovnatelně vyšší úrovni; je plný, smysluplný, plný lásky a tvůrčích aktivit.

Nežijeme s Bohem jen kvůli věčnosti, ale i pro kvalitu života současného, pozemského.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 14. září 2022 @ 06:46:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

A proč je třeba vysvobození z otroctví hříchu? Protože ve skutečnosti to zlé v nás neděláme primárně my, ale právě ten hřích.

  Naprosto přesně. Ze hříchu se člověk sám nevysvobodí. Proto je přeci spasení v Ježíši - a vysvobození ze hříchu je jeho nejdůležitější, esenciální součást.


'když by byl modlář, závislý na modlách, táhlo by ho to na posvátná návrší, na kterých jsou mocné modly, podporoval by se s ostatními modláři, nosil by různé amulety z plechu po kapsách, na krku by taky měl amulet a na prstu znamení, v knihách by měl posvátné obrazy jako záložky a na kazetách by si pouštěl obsah, který by ho i nadále udržoval v jeho stavu ... Jak dlouho by sis asi tak představoval, že by mělo normálně trvat vysvobození takového člověka?'

  Neodpověděl jsi, ale napsal jsi, že k žádnému vysvobození nedošlo. A to jsi napsal správně. 

  Pokud je takový modlář žije takový život, k žádnému vysvobození nedošlo - je to hříšník, co žije starý život. 

  Potřebuje spasení v Ježíši.

  To jsme byli my.

  A v tom spasení potřebuje vysvobození z otroctví hříchu první den nového života. Okamžitě na začátku. Ne až za týden, měsíc, léta nebo dokonce desítky let! Takové "spasení" s vysvobozením ze hříchu po dvaceti letech by bylo hodně prázdné spasení.

  Toník

  


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 14. září 2022 @ 09:37:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku píšeš:

///
 A v tom spasení potřebuje vysvobození z otroctví hříchu první den nového života. Okamžitě na začátku. Ne až za týden, měsíc, léta nebo dokonce desítky let! Takové "spasení" s vysvobozením ze hříchu po dvaceti letech by bylo hodně prázdné spasení.///


Souhlas, že od prvního dne víry máme vysvobození z otroctví hříchu. To je ale Kristovo dílo a spočívá v Nebi před Bohem. To je naše poziční postavení. Tak tomu také musíme od počátku věřit a skutečně to máme. Avšak projeví se to až za Bohem určený čas. "Věřte, že je vám to dáno a budete to mít."

A já nemohu ignorovat Písmo, které říká, že nový věřící musí zůstávat určitý čas v Ježíšově Slově a až pak ho Syn Pravdou vysvobodí z otroctví hříchu (Jan 8,31-32.36). Kromě toho to potvrzuje i 1Jan 2,12-14, který mluví o postupném duchovním vývoji věřícího - mimino, malé dítě, dospělý a silný, vítězný (vysvobozený) mládenec a nakonec otec

Prostě každý nový věřící je nejdříve tělesný (a pije mléko)a až nejdříve po 3 nebo 4 letech je duchovní (přijímá tuhý pokrm). Teprve tehdy je syn Boží vedený Duchem svatým, teprve tehdy je vysvobozený z hříchů, teprve tehdy se mu Pán Ježíš dal poznat a Otec i Syn si v něm učinil trvalý příbytek (Jan 14). Potvrzují to jak sami Kristovi učedníci, kteří s Ním chodili 3.5 roku, tak dopisy Korintským a Pavlův 3-letý pobyt v Efezu.

A navíc, potvrzuje to praxe má i praxe všech věřících, které znám. Mnozí úpí pod tlakem hříchu a jsou to nešťastní lidé jako ten z kapitoly Římanům 7. Jsou napůl u Boha a napůl ve světě, což je opravdu hrozná existence. 


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 14. září 2022 @ 11:49:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Teď jsi popsal existenci každého křesťana.

Žijeme sice ve světě, ale nejsme z tohoto světa.  Staráme se zde o své tělesné potřeby a potřeby svých bližních, svým duchem  přitom ale míříme k výšinám....

Zjevujeme tak viditelbnému světu neviditelného Boha.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 14. září 2022 @ 19:15:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko píšeš:

///Teď jsi popsal existenci každého křesťana.///

Tak to je hodně smutná existence - horší, než být nevěřící. Toho alespoň nic neobviňuje. 

Ostatně i váš Kodet hovoří o tomtéž, že je hrozné být napůl mezi Bohem a světem.

A prorok Eliáš říká Izraeli: "Dokud budete kulhat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem následujte ho. A je-li jím Bál, následujte ho."]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 09:04:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Každý zde hovoříme o čemsi úplně jiném - a tak se míjíme.

Je hrozné být chvíli svatým a chvíli zase otrokem hříchu. A je to ze života - lidé mívají taková svá "období".

Třeba mít hořící srdce a být ve svých vztazích věrným a vytrvalým.


Sama existence člověka ale stojí na pomezí dvou světů - světa hmotného a světa duchovního. Jen člověk, jako jediný z tvorů byl Bohem takto stvořen.Proto žijeme sice ve světě, ale naše touhy směřují i mimo tento svět.

Nejdůležitější v životě člověka jsou věci tak nehmotné, jako je štěstí, radost, láska a krása.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 07:49:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/


  Když si tedy vezmu konkrétní situaci člověka:

modlář, závislý na modlách, táhlo by ho to na posvátná návrší, na kterých jsou mocné modly, podporoval by se s ostatními modláři, nosil by různé amulety z plechu po kapsách, na krku by taky měl amulet a na prstu znamení, v knihách by měl posvátné obrazy jako záložky a na kazetách by si pouštěl obsah, který by ho i nadále udržoval v jeho stavu ... 

  Tak kolik tak času by mělo být potřeba času na vysvobození od toho, co uvěří?

  Toník]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 10:21:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Toník


standardně, jako u každého jiného. Minimálně 3,5 roku a možná déle, než to z něj všechno vyprchá.

Za ideálních podmínek, kdy by ho vyučoval již vysvobozený věřící, který by mu svými slovy dával Život Kristův skrze Ducha svatého.

Méně ideální by bylo, kdyby takový vysvobozený učitel k dispozici nebyl. Kdyby však ten bývalý okultista znal alespoň to učení, které mu umožní vysvobození, bylo by to stále ještě zvládnutelné v rozumném čase.

Pokud však nikoho nemá a nic neví, může to být 30-40 let nebo vůbec. Mojžíš byl sám na poušti a trvalo to 40 let.

V dnešní době apostaze nemá vysvobození, mám za to 99% věřících. 


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 16:27:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Díky za odpověď, Gregu.

  Takže když potkáš někoho, kdo má dům vyzdobený soškami, stále ho to táhne k modlám, pádí za náboženskou turistikou na posvátná návrší s růžencem v ruce, tak je pro tebe tělesný věřící, který jen pár desítek let čeká na vysvobození? Rozumím ti dobře?

  Toník


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 21:25:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku,

ne nerozumíš mi dobře. Uvedl jsi, že ten člověk uvěřil. Což znamená, že všechny modly a okultní věci vyhodil z domu, nejlépe spálil, jako věřící ve Skutcích. 


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 16. září 2022 @ 07:24:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
ne nerozumíš mi dobře. Uvedl jsi, že ten člověk uvěřil. Což znamená, že všechny modly a okultní věci vyhodil z domu, nejlépe spálil, jako věřící ve Skutcích. 

  Díky za vysvětlení, Gregu. Ne, nepsal jsem, že uvěřil. Psal jsem obecně o situaci modlářů, ve které jsme mnozí žili a z toho vyplývajících následků. 


  Na to, aby modlář vyházel či spálil svoje modly, potřebuje nutně vysvobození od toho otroctví hříchu modlářství. A to vysvobození potřebuje na začátku svého života. Ne po tři a půl letech, ne po desítkách let. 

  A také jsme to vysvobození ze hříchu zažili. A nejen z modlářství, ale i dalších hříchů. 

  Modlářství je totiž jen důsledek situace hříšníka, mnohem horšího hříchu, než modlářství - když člověk neslyší Boha. Když člověk neslyší Boha, ale přeci jen by chtěl Boha slyšet, hledá nějaké prostředníky, kteří mu Boha zprostředkují. A ti se hned nabídnou, poptávka vytvoří nabídku. A proto různé amulety, prostředníci a prostřednice, zjevení a Učitelé, ... 

  A z toho hříchu jsme byli taky vysvobozeni první den našeho života. Nebylo, na co čekat. Natož tři roky.

  A o tom píšu.

  Toník
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 16. září 2022 @ 09:00:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Ve skutečnosti, kydž Bůh hřích odpustí, mohou přetrvávat následky hříchu dál - pokřivenost mysli dlouhodobým působením onoho hříchu.

Následky hříchu nemizí ihned s odpuštěním, ale až pod vlivem dlouhodobého života s Bohem se člověk uzdraví i ve svém myšlení.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 17. září 2022 @ 09:09:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Psal jsi, Stando "toto ale nepředvádíš opravdovou diskusi (ta musí být kvůli srozumitelnosti pouze nad jedním tématem.)" Když jsi to psal, proč se toho nedržíš?

  Téma je "Pán Ježíš tě přišel vysvobodit". Píšu k tématu.

  Greg napsal:

ne nerozumíš mi dobře. Uvedl jsi, že ten člověk uvěřil. Což znamená, že všechny modly a okultní věci vyhodil z domu, nejlépe spálil, jako věřící ve Skutcích. 

  Tak mu odpovídám: Díky za vysvětlení, Gregu. Ne, nepsal jsem, že uvěřil. Psal jsem obecně o situaci modlářů, ve které jsme mnozí žili a z toho vyplývajících následků. 


  Na to, aby modlář vyházel či spálil svoje modly, potřebuje nutně vysvobození od toho otroctví hříchu modlářství. A to vysvobození potřebuje na začátku svého života. Ne po tři a půl letech, ne po desítkách let. 

  A také jsme to vysvobození ze hříchu zažili. A nejen z modlářství, ale i dalších hříchů. 

  Modlářství je totiž jen důsledek situace hříšníka, mnohem horšího hříchu, než modlářství - když člověk neslyší Boha. Když člověk neslyší Boha, ale přeci jen by chtěl Boha slyšet, hledá nějaké prostředníky, kteří mu Boha zprostředkují. A ti se hned nabídnou, poptávka vytvoří nabídku. A proto různé amulety, prostředníci a prostřednice, zjevení a Učitelé, ... 

  A z toho hříchu jsme byli taky vysvobozeni první den našeho života. Nebylo, na co čekat. Natož tři roky.

  A o tom píšu.

  Celý můj příspěvek byl k tématu, tedy vysvobození ze hříchu. Nebyl ani o odpuštění, ani o následcích

  Toník


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 18. září 2022 @ 11:13:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Určitě tu nikdo nezpochybňuje, že jsi něco zažil.

Ale nebylo to žádné vysvobození ze hříchů, ale spíš úpadek, zabřednutí do bludů, do virtuální reality, ve které se dodnes bezmocně plácáš.
 
Navzdory přirozené inteligenci neschopen dosud v určitých oblastech používat zdravý rozum.To skutečné yvsvobození od hříchů je nedílně spojeno právě s odpuštění hříchů Bohem, ve změně smýšlení, v pokání a obrácení a v následném růstu ve víře za podpory Božích milostí postupně ke křesťanské dokoanlosti.

Vysvobození od hříchů je přímo podmíněno nejdříve odpuštěním hříchů - bez tohoto odpuštění  je vysvobození nemožné.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 18. září 2022 @ 12:28:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Ale nebylo to žádné vysvobození ze hříchů, ale spíš úpadek, zabřednutí do bludů, do virtuální reality, ve které se dodnes bezmocně plácáš.
 
Navzdory přirozené inteligenci neschopen dosud v určitých oblastech používat zdravý rozum.

  Já vím, Stando - ta tvoje "svoboda" hřešit, svoboda lhát a pomlouvat, co ti dává ten tvůj "bůh", který ti hřešit dovoluje, schvaluje, umožňuje. A ten tvůj "bůh" určitě musí souhlasit s tím, když takto lžeš a pomlouváš lidi v diskuzi. 

  Je to dané tím, že jsi hříšník - nemusel ses učit žít jako hříšník. Když takto lžeš a pomlouváš, mluvíš ze svého vlastního.
  Zpět k tématu.

To skutečné yvsvobození od hříchů je nedílně spojeno právě s odpuštění hříchů Bohem, ve změně smýšlení, v pokání a obrácení a v následném růstu ve víře za podpory Božích milostí postupně ke křesťanské dokoanlosti.

  Určitě je vysvobození ze hříchů svázané s odpuštěním, které je v Pánu Ježíši Kristu a které jsme přijali. 

  Vysvobození ze hříchu je ale něco jiného, než odpuštění hříchů. A já píšu k tématu "Pán Ježíš tě přišel vysvobodit"


  Psal jsi, Stando "toto ale nepředvádíš opravdovou diskusi (ta musí být kvůli srozumitelnosti pouze nad jedním tématem.)" Když jsi to psal, proč se toho nedržíš?


  Greg napsal:

ne nerozumíš mi dobře. Uvedl jsi, že ten člověk uvěřil. Což znamená, že všechny modly a okultní věci vyhodil z domu, nejlépe spálil, jako věřící ve Skutcích. 

  Tak mu odpovídám: Díky za vysvětlení, Gregu. Ne, nepsal jsem, že uvěřil. Psal jsem obecně o situaci modlářů, ve které jsme mnozí žili a z toho vyplývajících následků. 


  Na to, aby modlář vyházel či spálil svoje modly, potřebuje nutně vysvobození od toho otroctví hříchu modlářství. A to vysvobození potřebuje na začátku svého života. Ne po tři a půl letech, ne po desítkách let. 

  A také jsme to vysvobození ze hříchu zažili. A nejen z modlářství, ale i dalších hříchů. 

  Modlářství je totiž jen důsledek situace hříšníka, mnohem horšího hříchu, než modlářství - když člověk neslyší Boha. Když člověk neslyší Boha, ale přeci jen by chtěl Boha slyšet, hledá nějaké prostředníky, kteří mu Boha zprostředkují. A ti se hned nabídnou, poptávka vytvoří nabídku. A proto různé amulety, prostředníci a prostřednice, zjevení a Učitelé, ... 

  A z toho hříchu jsme byli taky vysvobozeni první den našeho života. Nebylo, na co čekat. Natož tři roky.

  A o tom píšu.

  Celý můj příspěvek byl k tématu, tedy vysvobození ze hříchu. Nebyl ani o odpuštění, ani o následcích

  Toník]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 21. září 2022 @ 08:57:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Říkám tím, že osvobození ze hříchů je přímo podmíněno předcházejícím odpuštěním hříchů. Bez odpuštění hříchů není možno žádného vysvobození ze hříchů.


Čemu z tohoto se nedá porozumět?


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 21. září 2022 @ 17:32:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Čemu z tohoto se nedá porozumět?

  Nevím. Je něco z toho, čemu ty nerozumíš?

  V diskuzi, do které jsi vstoupil, jsem psal k tématu: Tedy vysvobození ze hříchu. 

  Greg napsal:

ne nerozumíš mi dobře. Uvedl jsi, že ten člověk uvěřil. Což znamená, že všechny modly a okultní věci vyhodil z domu, nejlépe spálil, jako věřící ve Skutcích. 

  Tak mu odpovídám: Díky za vysvětlení, Gregu. Ne, nepsal jsem, že uvěřil. Psal jsem obecně o situaci modlářů, ve které jsme mnozí žili a z toho vyplývajících následků. 


  Na to, aby modlář vyházel či spálil svoje modly, potřebuje nutně vysvobození od toho otroctví hříchu modlářství. A to vysvobození potřebuje na začátku svého života. Ne po tři a půl letech, ne po desítkách let. 

  A také jsme to vysvobození ze hříchu zažili. A nejen z modlářství, ale i dalších hříchů. 

  Modlářství je totiž jen důsledek situace hříšníka, mnohem horšího hříchu, než modlářství - když člověk neslyší Boha. Když člověk neslyší Boha, ale přeci jen by chtěl Boha slyšet, hledá nějaké prostředníky, kteří mu Boha zprostředkují. A ti se hned nabídnou, poptávka vytvoří nabídku. A proto různé amulety, prostředníci a prostřednice, zjevení a Učitelé, ... 

  A z toho hříchu jsme byli taky vysvobozeni první den našeho života. Nebylo, na co čekat. Natož tři roky.

  A o tom píšu.

  Celý můj příspěvek byl k tématu, tedy vysvobození ze hříchu. Nebyl ani o odpuštění, ani o následcích. Až zase bude téma odpuštění, budu psát k odpuštění.

  Toník


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 25. září 2022 @ 17:39:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud jste se vy bavili o vysvobození ze hříchů bez pokání a následného odpuštění hříchů - coby prvotní podmínky pro následné vysvobození ze hříchů, ze závislostí - pak hovoříte o věcech, kterým prostě jen vůbec nerozumíte.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 26. září 2022 @ 19:34:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ne, Stando. O tvých výmyslech a tvém fiktivním světě jsme se nebavili - alespoň ne já. 


  Já psal k tématu článku, to je "Pán Ježíš tě přišel vysvobodit". Psal jsem konkrétně o situaci modláře:

modlář, závislý na modlách, táhlo by ho to na posvátná návrší, na kterých jsou mocné modly, podporoval by se s ostatními modláři, nosil by různé amulety z plechu po kapsách, na krku by taky měl amulet a na prstu znamení, v knihách by měl posvátné obrazy jako záložky a na kazetách by si pouštěl obsah, který by ho i nadále udržoval v jeho stavu ... 

A ptal jsem se Grega:

Tak kolik tak času by mělo být potřeba času na vysvobození od toho, co uvěří?  A pak jsem mu psal svou osobní zkušenost:

  Na to, aby modlář vyházel či spálil svoje modly, potřebuje nutně vysvobození od toho otroctví hříchu modlářství. A to vysvobození potřebuje na začátku svého života. Ne po tři a půl letech, ne po desítkách let. 

  A také jsme to vysvobození ze hříchu zažili. A nejen z modlářství, ale i dalších hříchů. 

  Modlářství je totiž jen důsledek situace hříšníka, mnohem horšího hříchu, než modlářství - když člověk neslyší Boha. Když člověk neslyší Boha, ale přeci jen by chtěl Boha slyšet, hledá nějaké prostředníky, kteří mu Boha zprostředkují. A ti se hned nabídnou, poptávka vytvoří nabídku. A proto různé amulety, prostředníci a prostřednice, zjevení a Učitelé, ... 

  A z toho hříchu jsme byli taky vysvobozeni první den našeho života. Nebylo, na co čekat. Natož tři roky.

  A o tom píšu.

  Celý můj příspěvek byl k tématu, tedy vysvobození ze hříchu a pokání. 

  Nebyl o tvých nápadech "o vysvobození ze hříchů bez pokání a následného odpuštění hříchů". 

  Toník


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 14. září 2022 @ 19:23:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku,


podle tebe je duchovní život asi takovýto. Viděno očima člověka, který se vydá do posilovny a ihned tam vleže v tlaku uzvedne 100 kg. 

Podle tebe to tak je i v duchovním životě. Ale my víme, že to tak není ani ve fyzickém, ani v duchovním životě. Svalový a silový rozvoj jak v těle tak v duchu je postupný proces a nikdo nezvedá hned první den 100 kg. Je potřeba jak cvičení s činkou, tak cvičení se ve zbožnosti. 

To si vyžádá alespoň rok práce. 


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 09:07:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Svalový a silový rozvoj jak v těle tak v duchu je postupný proces a nikdo nezvedá hned první den 100 kg. Je potřeba jak cvičení s činkou, tak cvičení se ve zbožnosti. "...Přesně toto jsem Toníkovi vysvětloval už dávno, A také marně.

Jsem potěšen, Gregu, že v tomto u tebe nalézám zdravý rozum.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 16:31:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
podle tebe je duchovní život asi takovýto. Viděno očima člověka, který se vydá do posilovny a ihned tam vleže v tlaku uzvedne 100 kg. 

  Gregu, ne, to není podle mne. 

  Nepodsouvej mi tu, prosím, nesmyslné postoje. Lhal bys tu o mě. Ale oko měl mnohokrát takové divné nápady, jako ty - možná sis ho spletl se mnou?  Podle mne je to tak, že duchovní život starého člověka je mrtvola. Nevnímá Boha, neslyší jeho hlas. Protože je mrtvý v hříchu. Nepotřebuje umírat, když už je mrtvý. I když se bude snažit pozdvíhat všechny činky na celém světě, pořád bude mrtvola.

  Potřebuje se znovu narodit, aby nebyl mrtvola.

  A když se znovu narodí, potřebuje z mnoha věcí vysvobození hned. Okamžitě. A to vysvobození ze základních hříchů, které žil bez Boha - z modlářství a bezbožnosti, z duchovní hluchoty a slepoty, z beznaděje a temnoty, z náklonnosti ke hříchu, z nenávisti a vraždy, z neodpuštění a schraňování cizích hříchů, ze závisti a touhy po majetku, z neřádu a lenosti, z neúcty k rodičům či vlastní rodině, z cizoložství a smilstva, z obyčejné zlodějny či ze lži a klamu, ...

  Právě proto, že je duchovní miminko, slabé, zranitelné, potřebuje to vysvobození z takových hříchů hned. 

  A také jsme vysvobození z takových hříchů zažili hned. V prvních hodinách a dnech nového života. Velmi brzy po tom, co jsme přijali Pána Ježíše. A i potom, v prvních měsících a letech. Z něčeho okamžitě, jen přechodem z království temnoty do nových zákonů a zákonitostí, z něčeho výchovou - a to velmi striktní a jednoznačnou.

  Nemusel jsem čekat tři roky na to aby mne Bůh zbavil modlářství - modly jsem vyházel první týden života. Nemusel jsem čekat dlouhá léta, aby mne Bůh zbavil sektářství - trvalo to, ale určitě ne roky...


  Proto, že je nově narozený člověk duchovní miminko, nemůže se vysvobodit samo svými svaly. Právě proto, že vysvobození ze hříchu dělá Bůh, který je dost silný, a ne člověk svou silou a svaly, je vysvobození ze hříchu možné kdykoliv. 

  A pro duchovní miminko je v mnoha věcech nutné.

  Toník


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 21:37:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku píšeš:
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 16. září 2022 @ 07:34:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Gregu - v čem je bezbožnost, modlářství, beznaděj či deprese (které jsme žili my) méně zotročující hřích, než například smilstvo? 

  V čem je lež, závist, nenávist či neúcta k rodičům méně zotročující, než smilstvo? 

  Gregu, jestli modlář a bezbožník potřebuje vysvobození z bezbožnosti a modlářství docela na začátku svého života, potřebuje ho docela stejně smilník, cizoložník, závistník, vrah či buřič. 

  U závažných hříchů, které ničí život, které vedou ke smrti, není s vysvobozením důvod čekat léta nebo dokonce desítky let.


  Pavel píše:

Neboť i my jsme kdysi byli nerozumní, neposlušní, bloudící, byli jsme otroky žádostí a všelijakých rozkoší, trávili jsme život v špatnosti a závisti, byli jsme odporní a navzájem jsme se nenáviděli.  Když se však zjevila dobrota a lidumilnost Boha, našeho Zachránce, zachránil nás ne na základě skutků, které jsme my učinili ve spravedlnosti, nýbrž podle svého milosrdenství skrze koupel znovuzrození a obnovou Ducha Svatého.

  A to píše dobře. V tom je záchrana, vysvobození. I od hříchu a následků. 

  Ne ve svalech, které si člověk vybuduje v tělocvičně. 

  Nevím, jakou máš Gregu zkušenost se Hříchem, s tím Smrtícím - moje zkušenost je taková, že všechny moje "svaly" vybudované v tělocvičně jsou na Hřích docela krátké, ať už je jakýkoliv. Kdybych měl se záchranou čekat na vybudované svaly, budu čekat nekonečně.

  Toník


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 16. září 2022 @ 08:54:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Každé skutečné odpuštění hříchů Bohem je záchranou před smrtí.
Jako když resistujeme člověka, který už nedýchá. Ale i když znovu začne dýchat - do plné síly zdravého člověka to má pořád hodně daleko.

Buďme realisté a dívejme se na věci, jakk skutečně jsou:


Právě takto funguje odpuštění hříchů.
To skutečné odpuštění hříchů na základě projeveného pokání a zkroušenosti srdce, z touhy po lepším životě bez hříchu - odpuštění hříchů, které jsme Bohu vyznali... Jako ten syn z podobenství: "Otče, zhřešil jsem, nejsem už hoden nazývat se tvým synem ...."


Každé odpuštění hříchů souvisí neoddělitelně s Boží milostí, kterou Bůh uděluje zároveň s odpuštěním: milost posvěcující a milost pomáhající.
Jen proto má hříšník šanci své hříchy v budoucnu neopakovat.
Neznamená to ale, že to pro něho už bude lehké, že si v boji proti pokušení nesáhne až na dno svých sil! Neznamená to ani, že i tak nemůže selhat a znovu zhřešit - a znovu se pak v pokání k Bohu vrátit a začít s novou šancí - až se to povede.


Pokud totiž žil dlouho v závažném hříchu, jeho myšlení je tímto hříchem pokřiveno a hřích se mu jeví pořád jako lákavý.
Proto je pro takového člověka obtížné pokušením odolat - nevidí věci pravdivě (Božíma očima) jako je vidí křesťan, žijící už léta s Bohem.

Moje zkušenost je taková, že Bůh hřích odpustí v jediném okamžiku, kdy jsem z něj učinil pokání a vyznal ho Bohu i církvi.
Však návrat sil do plného zdraví trvá vždycky určitý čas následně po odpuštění hříchu. Protože následky hříchu (i odpuštěného) mohou dále v člověku přetrvávat a je třeba delšího působení Boží milosti, než pokřivenost myšlení oním hříchem se narovná a uzdraví.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 17. září 2022 @ 09:12:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Psal jsi, Stando "toto ale nepředvádíš opravdovou diskusi (ta musí být kvůli srozumitelnosti pouze nad jedním tématem.)" Když jsi to psal, proč se toho nedržíš?

  Můj příspěvek nebyl o odpuštění. Píšu k tématu. Tím je vysvobození ze hříchu.

  Greg psal:

Ale já nemluvím o takovýchto hříších, ale o zotročujících, nutkavých hříších. Např. o smilstvu. Které se jeví jako nejvíce poskvrňující hřích, protože poskvrňuje tělo - chrám Ducha.

  Tak jsem mu odpovídal:

  Gregu - v čem je bezbožnost, modlářství, beznaděj či deprese (které jsme žili my) méně zotročující hřích, než například smilstvo? 

  V čem je lež, závist, nenávist či neúcta k rodičům méně zotročující, než smilstvo? 

  Gregu, jestli modlář a bezbožník potřebuje vysvobození z bezbožnosti a modlářství docela na začátku svého života, potřebuje ho docela stejně smilník, cizoložník, závistník, vrah či buřič. 

  U závažných hříchů, které ničí život, které vedou ke smrti, není s vysvobozením důvod čekat léta nebo dokonce desítky let.


  Pavel píše:

Neboť i my jsme kdysi byli nerozumní, neposlušní, bloudící, byli jsme otroky žádostí a všelijakých rozkoší, trávili jsme život v špatnosti a závisti, byli jsme odporní a navzájem jsme se nenáviděli.  Když se však zjevila dobrota a lidumilnost Boha, našeho Zachránce, zachránil nás ne na základě skutků, které jsme my učinili ve spravedlnosti, nýbrž podle svého milosrdenství skrze koupel znovuzrození a obnovou Ducha Svatého.

  A to píše dobře. V tom je záchrana, vysvobození. I od hříchu a následků. 

  Ne ve svalech, které si člověk vybuduje v tělocvičně. 

  Nevím, jakou máš Gregu zkušenost se Hříchem, s tím Smrtícím - moje zkušenost je taková, že všechny moje "svaly" vybudované v tělocvičně jsou na Hřích docela krátké, ať už je jakýkoliv. Kdybych měl se záchranou čekat na vybudované svaly, budu čekat nekonečně.

  Něco k tématu "vysvobození ze hříchu" tedy máš, Stando?
  Toník]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 17. září 2022 @ 09:35:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Jestliže ani nechápeš, že vysvobození ze hříchu nutně souvisí s odpuštěním a s pokáním - tak jaká ještě další řeč s tebou?

Toto vysvětluje apoštol Pavel:
(1 Kor 6,15)
Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Vezmu tedy údy Kristovy a učiním je údy nevěstky? To ať se nestane! Nebo nevíte, že kdo se připojuje k nevěstce, je s ní jedno tělo?
Neboť Písmo praví: ‚Stanou se ti dva jedním tělem.‘
Kdo se však připojuje k Pánu, je s ním jeden duch. 
Utíkejte před smilstvem! Každé prohřešení, kterého by se člověk dopustil, se netýká těla. Kdo však smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. 
Nebo nevíte, že vaše tělo je svatyní svatého Ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha? Nevíte, že nejste sami svoji? Byli jste přece koupeni za velikou cenu; oslavte tedy svým tělem Boha


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 17. září 2022 @ 09:45:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Jestliže ani nechápeš, že vysvobození ze hříchu nutně souvisí s odpuštěním a s pokáním - tak jaká ještě další řeč s tebou?

  Vysvobození ze hříchu nutně nesouvisí s odpuštěním. To jsou dvě různé věci. 

  Pokání je vysvobození ze hříchu - právě pokání je Boží dar, který je vysvobozením ze hříchu.

  
Toto vysvětluje apoštol Pavel:

  V místě, které cituješ, nepíše apoštol Pavel nic o tom, že by smilstvo bylo více či méně zotročující, než jiné hříchy - například závist, nenávist, modlářství. Neporovnává hříchy co do zotročení.

  Máš tedy něco k tomu, co jsem psal, k tématu vysvobození ze hříchu?

  Můj příspěvek nebyl o odpuštění. Píšu k tématu. Tím tématem je vysvobození ze hříchu.

  Greg psal:

Ale já nemluvím o takovýchto hříších, ale o zotročujících, nutkavých hříších. Např. o smilstvu. Které se jeví jako nejvíce poskvrňující hřích, protože poskvrňuje tělo - chrám Ducha.

  Tak jsem mu odpovídal:

  Gregu - v čem je bezbožnost, modlářství, beznaděj či deprese (které jsme žili my) méně zotročující hřích, než například smilstvo? 

  V čem je lež, závist, nenávist či neúcta k rodičům méně zotročující, než smilstvo? 

  Gregu, jestli modlář a bezbožník potřebuje vysvobození z bezbožnosti a modlářství docela na začátku svého života, potřebuje ho docela stejně smilník, cizoložník, závistník, vrah či buřič. 

  U závažných hříchů, které ničí život, které vedou ke smrti, není s vysvobozením důvod čekat léta nebo dokonce desítky let.


  Pavel píše:

Neboť i my jsme kdysi byli nerozumní, neposlušní, bloudící, byli jsme otroky žádostí a všelijakých rozkoší, trávili jsme život v špatnosti a závisti, byli jsme odporní a navzájem jsme se nenáviděli.  Když se však zjevila dobrota a lidumilnost Boha, našeho Zachránce, zachránil nás ne na základě skutků, které jsme my učinili ve spravedlnosti, nýbrž podle svého milosrdenství skrze koupel znovuzrození a obnovou Ducha Svatého.

  A to píše dobře. V tom je záchrana, vysvobození. I od hříchu a následků. 

  Ne ve svalech, které si člověk vybuduje v tělocvičně. 

  Nevím, jakou máš Gregu zkušenost se Hříchem, s tím Smrtícím - moje zkušenost je taková, že všechny moje "svaly" vybudované v tělocvičně jsou na Hřích docela krátké, ať už je jakýkoliv. Kdybych měl se záchranou čekat na vybudované svaly, budu čekat nekonečně.


  Toník


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 17. září 2022 @ 10:30:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toník píše
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 17. září 2022 @ 13:44:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Gregu, opět mimo téma. Opět mi vnucuješ nějaké nesmysly a nereaguješ k tomu, co jsem psal. 

  Proč? Nemáš zájem diskutovat k tématu, že mi nutíš nesmysly?

  Podle mne není věřící hned otec s velkou silou a mocí. 


Já tady píši o duchovních svalech a ty se také budují postupně - mimino, malé dítě, mládenec, otec.

  Já tady nepíšu o duchovních svalech. Píšu k tématu článku, tedy otroctví hříchu a vysvobození, které je v Ježíši Kristu. O tom jsou moje příspěvky. S obojím mám praktickou zkušenost, s otroctvím negativní, s vysvobozením v Pánu Ježíši pozitivní.

  A nepíšu moc o "věřících".

  Píšu o křesťanech. O lidech, kteří přijali Pána Ježíše, žijí nový život. Rozloučili se se starým životem, dali se pokřtít. O nich platí: Všechno staré pominulo a je učiněno nové. O nich platí, že znají to vzácné jméno, které nám bylo dané k záchraně. "Znají" ve smyslu praktické zkušenosti. A znají to jméno od prvního dne věčného života. A často i před tím.

  A píšu o nekřesťanech. O lidech, kteří nepřijali Pána Ježíše a nevydali mu život. Ale jsou třeba i nějak věřící. Třeba věří, že Bůh existuje. A i se občas modlí. A žijí v otroctví hříchu - třeba modlářství - a svoje otroctví si všelijak omlouvají, relativizují, nebo se naopak snaží z otroctví hříchu dostat, trénují "duchovní" svaly, ale jejich snaha je marná, na hřích nestačí.

  Oboje jsem zažil.

  Záchrana člověka, vysvobození ze hříchu, nespočívá v "duchovních svalech", které si člověk vyrábí tréninkem. Ze hříchu nezachraňuje člověk sám sebe tím, že si vybuduje svaly. 

  Ze hříchu člověka zachraňuje Bůh, svou mocí.

  Záchranu z mnoha hříchů pak člověk potřebuje na začátku věčného života, už ve chvíli, kdy je duchovní miminko, kdy se narodí znovu. A v té chvíli potřebuje tu nejdůležitější záchranu. Ne proto, že je silný a má "svaly", ale právě proto, že je slabý. A Bůh taky nově narozená miminka zachraňuje, vysvobozuje ze hříchu. Zažil jsme to sám osobně, slyšel jsem desítky a desítky svědectví lidí na dané téma. Navíc tohle téma je určitě jedna z největších a nejsilnějších zkušeností mého života. A nejen mého. Vím, o čem píšu, o čem svědčím.

  Toník


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 18. září 2022 @ 09:11:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tonku píšeš:


Podle mne není věřící hned otec s velkou silou a mocí. 


Ale ano, asi je, protože podle Písma, které v tomto tématu vysvobození vytrvale ignoruješ je vysvobozený až ten věřící (nepoužívám zprofanované slovo "křesťan" a myslím tím pravého znovuzrozeného věřícího), který postupným procesem vyrostl od mimina, po děcko až k silnému, vítěznému mládenci (1Jan 2,12-14), a to tedy logicky nějaký vývoj v duchovní síle vyžaduje. Starý člověk postupně slábne a nový člověk sílí. To není hned první den.

Jasně od prvního dne se lze zbavit mnoha hříchů, u kterých to hned jde. Vyhození okultních, modlářských, satanských předmětů a knih, změna v chování vůči lidem (to částečně také jde) apod.

Ale prostě nutkavých hříchů tě to nezbaví. Neznám moc bratrů, kteří ode dne znovuzrození hned přestali třeba kouřit a pod. Jsou tedy hříchy, ze kterých existuje vysvobození hned a jsou těžko překonatelné hříchy, u kterých dojde k vysvobození až později.

Dále píšeš:


Ze hříchu nezachraňuje člověk sám sebe tím, že si vybuduje svaly. 

To s tebou souhlasím. Je to tak, že ze hříchu zachraňuje Pán Ježíš tím, že On sám nám buduje duchovní svaly a sílu až k věku silného mládence, ve kterém trvale přebývá Slovo Boží (= Otec a Syn si podle Jan 14 učinil ve věřícím synu trvalý příbytek). 


Píšeš:

Vím, o čem píšu, o čem svědčím.


Já také.
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 18. září 2022 @ 13:28:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/  Nevím, o žádném místu písma, které by říkalo, že "věřící je hned otec s velkou silou a mocí", jak to napadlo tebe. Pokud takové místo máš, Gregu, sem s ním.

  Vím o mnoha místech písma, která říkají, že křesťan žije v moci nového stvoření od prvního dne života a má moc nového života. Vím o místu písma, které jasně říká, že je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové. Vím o místech písma, která říkají, že  má moc Ducha svatého od chvíle, kdy Ducha svatého přijme, kdy je pokřtěn Duchem. A to jsem slyšel mnohokrát i v dnešní době. 

  Nevím o žádném místu písma, které by říkalo, že věřící je hned otec a ne miminko.

  Nepoužívám slovo "věřící", protože je ještě mnohem více zprofanované, než slovo "křesťan" - může znamenat všechno od věřícího na bohy, které si člověk vymyslel ke své škodě po člověka, který už věří Bohu, ale ještě mu nevydal svůj život, není křesťanem, nezná Boha, nezná moc nového stvoření, nezná to svaté jméno.

  Neignoruji žádná místa písma. Pokud mi chceš cpát tvoje nápady a postoje, místo diskuze k tématu, chápu, že je diskuze s tebou je u konce. Jako když jsi tlačil vedle v diskuzi ty tvoje problémy NARy. 


  Určitě je v písmu i v realitě mnoho příkladů, kdy byli lidé z nějakého hříchu vysvobozeni hned a mnoho příkladů, kdy byli vysvobozeni po nějaké době. V písmu ale nikde není, že k vysvobození z nějakého hříchu (a zvláště závažného hříchu!) je nutně potřeba dlouhá doba, dokonce léta, či desítky let. 

  Pokud jsou někde učitelé, kteří učí takové věci (nutnost dlouhé doby k vysvobození ze hříchu), tak to jsou falešní učitelé. 

  Pokud člověk minul vysvobození ze hříchu v Ježíši (což je nezákladovější základ křesťanství) a žil léta či desítky let v otroctví hříchu, může si stěžovat akorát na sebe a ne přehazovat svoje hodně podstatné minutí na druhé lidi. To je zbytečné.


  Tak. Vyházení model není to vysvobození. Vyhození model je důsledek vysvobození. 

  Když mne Bůh osvobodil od model a jejich nutkání (okamžitě na začátku nového života)  vyházel jsem modly.

  Vyházení model člověka modlářství skutečně nezbaví. Naopak to totiž nefunguje - pokud člověk vyhází modly (třeba že by chtěl žít jako křesťané) ale vysvobozený z model není, dál ho hřích táhne, vábí, nutká, svazuje a je jen otázka času, kdy se k modlám vrátí. 

  Kdybych vyházel modly a nebyl vysvobozen - třeba proto, že to tak udělal jiný modlář a já bych si z něj vzal příklad - bylo by takové počínání marné.

  Gregu, určitě jsou hříchy, ze kterých je člověk vysvobozen hned na začátku nového života, když se narodí znovu. Jsou hříchy, ze kterých je vysvobozen později. To rozlišení ale není v nutkavosti/nenutkavosti, ale v závažnosti. 

  Jsou závažné hříchy, ze kterých člověk potřebuje vysvobodit hned. 

  Pokud má člověk depresi ve smrtelném stadiu, potřebuje hned vysvobození, než až po letech. Pokud by byl vysvobozen až po letech, mohlo by se snadno stát, že by mu takové "vysvobození" bylo platné jak mrtvému zimník.

  Toník


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 18. září 2022 @ 11:30:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


To ani já netvrdil.  Každý hřích podle své závažnosti odděluje člověka od Boha - brání účinkům působení Bopžích milostí.
Smilstvo  má ale ještě zvláštní místo mezi jinými hříchy svým působením - tím, že neznesvěcuje jenom lidského ducha, jako jiné hříchy, ale že ještě navíc znesvěcuje i tělo křesťana, které má přece být Božím příbytkem.


..."Pokání je vysvobození ze hříchu - právě pokání je Boží dar, který je vysvobozením ze hříchu."...

Pokání je Božím darem  s následným rozhodnutím hříšníka pokání činit. Je to tedy také proces očištění od hříchů, jehož nedílnou součástí je rozpoznání svých hříchů a jejich vyznání a ovocem pokání je pak odpuštění hříchů Bohem .
Bez tohoto hříchů odpuštění Bohem nemůže být ani žádného vysvobození ze hříchů!


"Duchovní vybudované svaly" - to jsou křesťanské ctnosti. Jsou to návyky konat dobro a jsou nedílnou osučástí života křesťana. Křesťan se v nich životem s Bohem postupně zdokonaluje. Základní křesťanské ctnostu jsou: moudrost, spravedlnost, mírnost, statečnost.
(Opakem jsou pak zlozvyky, kdy člověk koná špatně).


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 18. září 2022 @ 13:34:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

To ani já netvrdil.  

  Aha. Takže jsi psal zase k něčemu jinému, než k otroctví hříchu a k vysvobození z něj?

Ptal jsem se:

  "V čem je lež, závist, nenávist či neúcta k rodičům méně zotročující, než smilstvo?"

  A uvedl jsi místo, kde apoštol Pavel nic takového nevysvětluje.

  Pokud tedy rozumíš, že lež, závist, či neúcta k rodičům jsou podobně svazující a nutkavé, jako smilstvo a jako i jiné hříchy, tak dobře.


Smilstvo  má ale ještě zvláštní místo mezi jinými hříchy svým působením - tím, že neznesvěcuje jenom lidského ducha, jako jiné hříchy, ale že ještě navíc znesvěcuje i tělo křesťana, které má přece být Božím příbytkem.

  Právě proto by ale měl být člověk z takového hříchu vysvobozen co nejdřív. Logicky. A až pak z méně závažných hříchů.


  Toník


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 19. září 2022 @ 09:05:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Apoštol Pavel na onom místě vysvětluje rozdíl mezi smilstvem a ostatními hříchy v dopadu na osobnost člověka v jeho vztahu k Bohu.

Mechanismus svazování člověka jeho hříchy je v principu  pořád stejný, dopad hříchů se ale liší podle jejich charakteru.
Každý hřích bez výjimky však staví zeď mezi člověkem a Bohem. Zeď, kterou třeba bourat neutále znovu pokáním a vyznáním hříchů, protože ji pořád znovu stavíme. V tom lepším případě života křesťana s Bohem  však bývá tato zeď rozdělení stále menší a menší....


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 21. září 2022 @ 18:52:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Apoštol Pavel na onom místě vysvětluje rozdíl mezi smilstvem a ostatními hříchy v dopadu na osobnost člověka v jeho vztahu k Bohu.

  Tak. 

  Nevysvětluje tam, že lež, závist, nenávist či neúcta k rodičům méně zotročující, než smilstvo. To totiž není.

  A o tom jsem psal Gregovi.

  Greg psal:

Ale já nemluvím o takovýchto hříších, ale o zotročujících, nutkavých hříších. Např. o smilstvu. Které se jeví jako nejvíce poskvrňující hřích, protože poskvrňuje tělo - chrám Ducha.

  Tak jsem mu odpovídal:

  Gregu - v čem je bezbožnost, modlářství, beznaděj či deprese (které jsme žili my) méně zotročující hřích, než například smilstvo? 

  V čem je lež, závist, nenávist či neúcta k rodičům méně zotročující, než smilstvo? 

  Gregu, jestli modlář a bezbožník potřebuje vysvobození z bezbožnosti a modlářství docela na začátku svého života, potřebuje ho docela stejně smilník, cizoložník, závistník, vrah či buřič. 

  U závažných hříchů, které ničí život, které vedou ke smrti, není s vysvobozením důvod čekat léta nebo dokonce desítky let.


  Pavel píše:

Neboť i my jsme kdysi byli nerozumní, neposlušní, bloudící, byli jsme otroky žádostí a všelijakých rozkoší, trávili jsme život v špatnosti a závisti, byli jsme odporní a navzájem jsme se nenáviděli.  Když se však zjevila dobrota a lidumilnost Boha, našeho Zachránce, zachránil nás ne na základě skutků, které jsme my učinili ve spravedlnosti, nýbrž podle svého milosrdenství skrze koupel znovuzrození a obnovou Ducha Svatého.

  A to píše dobře. V tom je záchrana, vysvobození. I od hříchu a následků. 

  Ne ve svalech, které si člověk vybuduje v tělocvičně. 

  Nevím, jakou máš Gregu zkušenost se Hříchem, s tím Smrtícím - moje zkušenost je taková, že všechny moje "svaly" vybudované v tělocvičně jsou na Hřích docela krátké, ať už je jakýkoliv. Kdybych měl se záchranou čekat na vybudované svaly, budu čekat nekonečně.


  Toník


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 16. září 2022 @ 09:08:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku


my se stále stejně míjíme v pochopení. Mluvím o způsobu vysvobození, který spočívá na Pánových slovech v Janovi 14.

Tedy, kdy se stane, že Otec a Syn si učiní trvalý příbytek nejen v duchu věřícího (jako při znovuzrození), ale i v jeho Božím Slovem obnovené duši (mysl, vůle, emoce).

Čímž se věřící stane dospělým synem Božím, v němž se Bohu natolik zalíbilo, že do něj přišel naplno bydlet. Toto je to pravé vysvobození - a to už z jakéhokoliv hříchu.

Ne jako u maličkých v Kristu, kdy z jejich ducha do jejich duše přišel Kristus občas na návštěvu a pak byl zase vyhnán nějakým hříchem - zejména hříchem smilstva. Po nějaké době přišla zase návštěva a další vyhnání a takto se to točilo až do onoho konkrétního dne, kdy Otec a Syn už přišli trvale. Jako trvale zůstávající věčný život, Boží přirozenost, Pomazání, vítězství, Boží Moc a všechno, co souvisí s dospělostí. 

Pak se samozřejmě pokračuje dál ke stupni vývoje zvané "otec".
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 17. září 2022 @ 13:51:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Ne jako u maličkých v Kristu, kdy z jejich ducha do jejich duše přišel Kristus občas na návštěvu a pak byl zase vyhnán nějakým hříchem - zejména hříchem smilstva.

  To je tedy tvůj případ, Gregu, tohle jsi žil nebo žiješ? Kristus jen na návštěvě a pak vyhnání nějakým hříchem?

  To mi psal kdysi i Oko, že to takhle dělá a žije a opakoval to, asi to bylo pro něj taky důležité.  Psal jsem mu k tomu článek Parchant [www.cizinec.com], kde jsem zase popisoval svojí zkušenost s Bohem.

  Co tedy máš v tomto jinak, než oko? Popisujete vaše životy asi tak podobně, žijete něco podobného?

  Toník


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 18. září 2022 @ 09:47:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku píšeš:


To je tedy tvůj případ, Gregu, tohle jsi žil nebo žiješ? Kristus jen na návštěvě a pak vyhnání nějakým hříchem?


1 Petruv 2:11  Nejmilejší, prosímť vás, abyste jakožto příchozí a pohostinní zdržovali se od tělesných žádostí, kteréž rytěřují proti duši,
 Petruv 2:11  Milovaní, prosím vás jako cizince a přistěhovalce: zdržujte se tělesných žádostí, které vedou bojproti duši;

To je i tvůj případ. To je každého věřícího případ. Kristus se skrze Ducha svatého znovuzrozením usídlil v našem lidském duchu (intuice, svědomí, společenství). Cílem je jít dále a obnovit i naši duši (mysl, vůle city). A to je déletrvající proces (Ř 12,2) za pomoci Slova Božího. Kdy je světské smýšlení a způsoby nahrazováno duchovním smýšlením a způsoby. 

Výše uvedené verše uvádějí, že hřích bojuje proti duši. Za hřích je smrt. Takže i docela malý hřích způsobí smrt v duši. V duši, kam se chce natrvalo dostat Kristus z našeho ducha. Rozšířit se tam. A do celého srdce (což je duše a jedna část ducha - svědomí - tedy mysl, vůle, city a svědomí).
Mimochodem tyto pojmy (součásti duše a ducha a srdce) jsou zcela potvrzeny v Písmech, aby si někdo nemyslel, že je to nějaký výmysl. 

Avšak tělesný věřící je zatím tak slabý, že tomu svými častými hříchy zabraňuje. V jednu chvíli žije v duchu, čte si Písmo, modlí se, odděluje se od světa, to mu vydrží třeba pár dní, ale pak zvlažní, zapne si třeba TV, tím je ve světě, přijdou pokušení a on zhřeší. V tom období, kdy žil v duchu, žil v jeho duši Kristus, ale protože za hřích je smrt, tak po jeho pádu Kristus z duše odešel a stáhnul se zpět do ducha věřícího. A v duši zůstala smrt. Věřící pak hřích vyzná Pánu, ten je mu ihned odpuštěn a začíná očistný proces, který opět může trvat podle závažnosti toho hříchu od několika hodin třeba po 3 dny (něco podobného jako praní špinavého prádla v pračce - "věrný je Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy a očistil nás od všeliké nepravosti" - 1Jan 1,9) Po ukončení očištění opět přichází Kristus do duše věřícího a dává jí znovu Život. A takhle se to opakuje u všech věřících. I u tebe, když zhřešíš.

Když věřící Boha miluje, protože Bůh miluje jeho, a snaží se zachovávat Boží přikázání a chce činit Boží vůli, přijde jednou konkrétní den, kdy Duch svatý sestoupí (a ví přesně kdy a kde se to stalo) natrvalo do duše věřícího a učiní z něj mládence, dospělého, silného a vítězného syna. Čímž obdrží i své dědictví v Kristu a odpočinutí v Kristu. 

Hřích už nemá sílu použít úspěšně na věřícího donucovací prostředky - už nad ním nepanuje a nezotročuje ho. Pokud v tomto stavu věřící zhřeší, učiní tak z vlastního popudu, bez donucení, protože chce, ne protože MUSÍ. 

Kdyby chtěl, nemusí už hřích, který ho dříve donucoval hřešit vůbec udělat. A to je vysvobození. 


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 19. září 2022 @ 07:44:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Gregu, nevím, proč máš potřebu nutit mi váš stav, jako by byl můj. Dělá to tu i oko, martino, mnoho dalších lidí. Už tě tedy nezajímá diskuze nad tématem?

  Když mi tyhle věci, co popisuješ, popisoval ze svého života oko, psal jsem mu k tomu článek Parchant [www.cizinec.com]. V něm jsem zase popisoval já svoji zkušenost.

  Tak tedy mojí zkušenost, Gregu.  Stručně. Psal jsem to i oku, tak i tobě.

  Byl jsem modlář, který se snažil dostat k Bohu svými "duchovními" svaly. A nepovedlo se mi to, seč jsem se snažil. Byl jsem "věřící", hodně jsem věřil, že Bůh existuje, modlil jsem se. Vlastně kromě školy a práce doma jsem skoro 100% svojí energie věnoval náboženství a snaze si vybudovat svaly. 

  Výsledkem ale bylo ještě větší rozčarování, díky vadnému náboženství navíc zasvěcení démonům a blížící se smrt. 

  A v tom mne Bůh našel - poslal za mnou lidi, kteří měli moc na vysvobození z temnoty, z beznaděje. Sice jen na chvíli, protože můj život patřil démonům, ale už to stačilo, abych měl naději, že temnota nemusí být napořád. 

  A něco se u mne změnilo - křesťané měli moc, která mi otevřela písmo. Už jsem nebyl hluchý, mohl jsem slyšet. Alespoň trošku. Ne úplně vše, ale už jsem věřil evangeliu. Věřil jsem Izaijáši, že On nesl naše nemoci a bolesti, trestání snášel pro náš pokoj... A věřil jsem, když jsem to ještě nežil, nepoznal. 

  A to slovo rostlo, sílilo. Až jsem jednoho dne, asi po půl roce, vydal život Bohu. Taky jsem o tom kdysi napsal [www.cizinec.com]. 

  A Bůh přišel. A přijal můj život. I když jsem byl tehdy slabý na smrt.

  Nebylo to tak, že by přišel na návštěvu někam do cizího a pak zase odešel. Přišel a byl u mne doma. I když se mi povedlo udělat nějaký hřích, nevyhnal jsem tím Boha - jakoby utekl z návštěvy. Naopak - v takové chvíli jsem zažil ještě více, že se mi věnoval. A dostal mne z toho, co jsem udělal - a co více, dostal mne i z toho, co ke hříchu vedlo. I když jsem byl tehdy docela miminko.

  I když pak přišla temnota s plnou silou a já chtěl udělat největší hřích, co by snad byl možný, porušit slovo, které jsem Bohu dal, Bůh mi to nedovolil. Udržel mne u sebe. Ani tehdy, v tom docela nejhorším, ani tehdy neutekl. Byl v tom se mnou a měl dost síly a moci na to přenést mne přes všechno to zlé. A jsem mu za to dodnes vděčný. Díky němu žiji a vím to. Proto vím, že On je zachránce. A vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. Neuteče a nezalekne se hříchu.

  Tak to je zase moje zkušenost.


  Zkus si to představit jako s dítětem - že by dítě udělalo nějaký hřích, chybu, třeba se špatně učilo, dostalo pětku a jak by bylo rozmrzelé, přišlo by domu a něco smutkem a vzteky roztřískalo. 

  A reakce rodičů? Sebrali by se a na tři dny utekli z domova, protože by je dítě vyhnalo svým hříchem, a nechali dítě v tom ... Asi by brzo zasáhla sociálka proti takovým "rodičům". 

  Takto rodiče nejednají. Dobrý rodič je s dítětem i v tom, co ho trápí, co nezvládá. A vychovává ho. Neuteče. Tím spíše, pokud je slabé miminko, nebo malé dítě. Ale i tehdy, když dorůstá, je puberťák, mládenec - i v takové situaci je dobrý otec se svým dítětem.

  O tom je ten můj článek, moje zkušenost [www.cizinec.com].

  Toník


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 19. září 2022 @ 08:10:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku,

mám pocit, že jsi snad mimozemšťan...

Bůh je svatý. A vychovává nás, protože nás miluje. Dělá to prutem a holí. V praxi prostě přeruší s námi společenství. Když uděláme hřích, nepřehlíží ho. Nemá nic společného s démony, kteří vstoupí do naší duše jako smrt za hřích. Proto odchází z naší duše, když zhřešíme. proto se za nás Pán přimlouvá u Boha. Po vyznání hříchu nám ihned odpustí a za nějakou dobu i očistí. 

Ty nejsi žádná výjimka. Platí to i pro tebe. 

To, co popisuješ ty, je spíše nevýchova nějakého rozmazlence, kterého otec nemiluje, když nepoužívá svůj prut a nechá ho dělat si, co chce. A zahrnuje ho láskou i když učiní hřích. I v té konkrétní chvíli.]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 21. září 2022 @ 19:01:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/


mám pocit, že jsi snad mimozemšťan...

  Je to tak, Gregu. To je dobrý pocit.

  Proto mám taky nick Cizinec.


... Ty nejsi žádná výjimka. Platí to i pro tebe...

... To, co popisuješ ty, je spíše nevýchova nějakého rozmazlence, kterého otec nemiluje, když nepoužívá svůj prut a nechá ho dělat si, co chce....

... to současné Hnutí víry vám to dělá nějak moc jednoduché. Láska i za hřích...

  Gregu, napsal jsem ti svědectví ze svého života. Když pak místo reakce k tomu, co píšu, takhle začnete přehazovat na druhé vaše zlé a převrácené nápady (jako když jsi začal přehazovat ten tvůj NAR), vím, že je diskuze u konce. 

  Deklaruješ se tu jako křesťan, dokonce vysvobozený ze hříchu. Napomínám tě tedy: Nedělej takové věci. Pokud máš zájem diskutovat, napíšu ti rád k tématu a rád si přečtu tvojí zkušenost. Pokud budeš takto přehazovat tvoje zlo na druhé lidi, nenechám se. Nejsem Ježíš abych bral vaše zlé a převrácené nápady na sebe.

  Toník


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 21. září 2022 @ 22:08:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Toníku,

uznávám, že jsem asi nepoužil ta nejvhodnější slova. Promiň.

Každopádně tvé pojetí vysvobození se nesrovnává s Písmy. Pokud ano, dokaž to. Ale ne verši vytrženými z kontextu. Ale synteticky, z více míst Písma.

Pokud jde o NAR, tak to vaše církevní skupina propaguje knihy učitelů NAR. Je mi líto.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 22. září 2022 @ 07:29:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Pokud jde o NAR, tak to vaše církevní skupina propaguje knihy učitelů NAR. Je mi líto.

  Opět jsi Gregu nepoužil ta nejvhodnější slova a opět zcela mimo téma. Pokud je ti líto, že "diskutuješ" tímto způsobem, dobře. Pokud je ti líto něčeho jiného, tak celkem zbytečně.

  Co je to NAR jsem se musel podívat do wikipedie - než jsi NAR přinesl do diskuze, neznal jsem ho.


Každopádně tvé pojetí vysvobození se nesrovnává s Písmy.

  Napsal jsem ti konkrétně svědectví ze života. Bylo to svědectví o tom, že jsem byl vysvobozený ze hříchu Boží mocí a výchovou. 

  Pokud máš něco konkrétního z toho, co píšu, co se neshoduje s písmy, sem s tím.


Pokud ano, dokaž to. Ale ne verši vytrženými z kontextu. Ale synteticky, z více míst Písma.

  Nebudu ti nic dokazovat, Gregu. Pokud pro tebe svědectví není důkaz, bylo by jiné dokazování zbytečné.

  Toník


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 22. září 2022 @ 15:15:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku


svědectví není důkaz. Zvláště pokud není v souladu s Písmy. Důkazem jsou hlavně Písma.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 25. září 2022 @ 10:28:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."svědectví není důkaz."...


Tak.
Osobní svědectví může být důkazem o osobním úhlu pohledu toho člověka, který kdysi cosi jistým způsobem prožil.
Nemá to ale vůbec nic společného se skutečnou realitou - jen se subjektivním prožitkem.
Není to důkazem pravdivosti ničeho.

Lidi, kteří o sobě např. tvrdí, že oni jsou Napoleon, zavíráme zpravidla do blázinců a léčíme je z toho.

Motivy vyléčení ze hříchu mohou být opravdu různé a mohou mít i přirozený původ (Bůh často používá přirozené motivy - zázaky z nich činí už jen tím, že je člověku  "aplikuje" ve vhodnou chvíli..

Můj tchán byl po většinu svého života silným, naprosto závislým kuřákem.

Když mu řekli, že má rakovinu plic, přestal kouřit ze dne na den a už se k tomu nikdy nevrátil. Byl z tohoto svého hříchu, z této otorocké závislosti nadobro v jednu jedinou chvíli vyléčen. (A to se tehdy u tchána spletli, žádnou rakovinu neměl, jak se později ukázalo).
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 26. září 2022 @ 19:40:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Osobní svědectví může být důkazem o osobním úhlu pohledu toho člověka, který kdysi cosi jistým způsobem prožil.
Nemá to ale vůbec nic společného se skutečnou realitou - jen se subjektivním prožitkem.

  To tedy píšeš zase něco hodně zvláštního z tvého života. 

  Takže jestli ti dobře rozumím - když ty píšeš nějaké osobní svědectví, tak to tvé osobní svědectví nemá ale vůbec nic společného se skutečnou realitou?


Můj tchán byl po většinu svého života silným, naprosto závislým kuřákem.

Když mu řekli, že má rakovinu plic, přestal kouřit ze dne na den a už se k tomu nikdy nevrátil. Byl z tohoto svého hříchu, z této otorocké závislosti nadobro v jednu jedinou chvíli vyléčen. (A to se tehdy u tchána spletli, žádnou rakovinu neměl, jak se později ukázalo).


  A toto svědectví tedy nemá ale vůbec nic společného se skutečnou realitou, rozumím ti dobře? 

  O tom píšeš?

  Toník


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 22. září 2022 @ 07:34:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Ahoj Gregu.

  Díky za svědectví. 

  Jaký měla tahle výchova účinek ve tvém životě? 

  Vedla taková výchova k nějakým dobrým a praktickým výsledkům, k nějaké změně ve tvém životě? 

  Byla ti taková výchova užitečná? Pokud ano, k čemu konkrétně, jaké výsledky měla?

  Toník


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 22. září 2022 @ 21:12:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku,


no to samozřejmě, že měla a pořád má a bude mít výsledky. Milující Bůh nás kárá a Jeho hněv se zjevuje proti každé lidské nepravosti (Ř 1,18).

Poísloví 13:24: Kdo zdržuje metlu svou, nenávidí syna svého; ale kdož ho miluje, za času jej tresce.

Efezským 5:6: Žádný vás nesvoď marnými řečmi; nebo pro takové věci přichází hněv Boží na syny nepoddané.


Žd 12,5: Synu můj, nepohrdej kázní Páně, aniž sobě stýskej, když od něho trestán býváš?
6  Nebo kohož miluje Pán, tohoť tresce, a švihá každého, kteréhož za syna přijímá.
7  Jestliže kázeň snášíte, Bůh se vám podává jakožto synům. Nebo který jest syn, jehož by netrestal otec?
8  Pakli jste bez kázně, kteréžto všickni synové účastni jsou, tedy jste cizoložňata, a ne synové.

Svatopisec zde používá ještě silnější slovo, než jsem použil já. Ti bez kázně nejsou synové, ale cizoložňata, tedy nemanželské děti, jinak řečeno bastardi.


Takže když zhřešíme, součástí kázně je dočasné přerušení společenství.

1 Januv 1:6: Díme-li, že s ním obecenství máme, a ve tmě chodíme, lžeme a nečiníme pravdy.

A to je velké utrpení poté, co jsme byli naplněni Boží láskou, radostí a pokojem. A Bůh takto opustil jak Adama a Evu v Ráji, tak svého Syna na kříži. 


A co tento druh kázně způsobuje?

2 Korintským 7:8:  A ačkoli zarmoutil jsem vás listem, nelituji toho, ač jsem byl litoval. Nebo vidím, že ten list, ačkoli na čas, zarmoutil vás.
9  Ale nyní raduji se, ne že jste zarmouceni byli, ale že jste se ku pokání zarmoutili. Zarmoutili jste se zajisté podle Boha, takže jste k žádné škodě nepřišli skrze nás.
10  Nebo zámutek, kterýž jest podle Boha, ten pokání k spasení působí takové, jehož nikdy líto nebude, ale zámutek světa způsobuje smrt.
11  Ano hle, to samo, že jste podlé Boha zarmouceni byli, kterakou v vás způsobilo snažnost, nýbrž jakou omluvu, nýbrž zažhnutí hněvu, nýbrž bázeň, nýbrž žádost vroucí, nýbrž horlivost, anobrž pomstu?

Tato kázeň vypůsobuje velkou horlivost proti hříchu a bázeň Boží a snahu neztratit více to nádherné  společenství s Pánem. To mohu potvrdit.]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 19. září 2022 @ 08:24:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku,

to současné Hnutí víry vám to dělá nějak moc jednoduché. Láska i za hřích (nikoliv smrt - Ř 1,18), vysvobození z otroctví hned první den.... Ne tedy až po určité době zůstávání v Jeho Slově jako učedník (Jan 8,31-32).

Nic z toho ale neodpovídá Písmům. 
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 19. září 2022 @ 08:29:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku

Bůh dokonce i vlastního Syna opustil, když na něho dopadly naše hříchy. Opustil Ho, protože za hřích je smrt. A tebe neopustí, nepotrestá, když zhřešíš? ]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 17. září 2022 @ 10:23:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toník píše:
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 17. září 2022 @ 14:56:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Gregu, myslíš, že Korintští by mi řekli, že je na vysvobození potřeba čekat mnoho let nebo desítky let? 

  A pokud by řekli takovou hloupost (jakože u Korintských by se fakt ničemu nedivil ;-), nebylo by lepší zeptat se na dané téma Pána Ježíše nebo apoštola Jana? 

  Toník
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 18. září 2022 @ 10:00:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku píšeš:


 Gregu, myslíš, že Korintští by mi řekli, že je na vysvobození potřeba čekat mnoho let nebo desítky let? 

Však ano, u Korintských to tak bylo. Apoštol Pavel založil sbor okolo roku 50. A v roce 53 jim psal list 1 Korintským. A říká, že již měli být duchovní, ale pořád jsou tělesní, maličcí v Kristu. Ani po 3 letech nebyli duchovní, přestože měli výhodu 18-ti měsíčního nepřetržitého vyučování apoštolem Pavlem.

Kolik let jim trvalo, než byli duchovní nevíme. Vzhledem k přítomnosti apoštola to už možná tak dlouho netrvalo. Možná 4 nebo 5 let celkově.

My tu ale žádné apoštoly nemáme, aby nám poskytli know-how na vysvobození a aby z nich jejich ničím nerušený Boží Život mohl proudit k nám a do nás v podobě DUCHA a SLOVA, jako tomu bylo u Pána Ježíše ("Má slova jsou Duch a Život").

Proto ti z nás, co jsou vysvobozeni k tomu přišli jako naprostí průkopníci, kteří nevěděli kudy a jak půjdou, co to bude obnášet a do poslední chvíle ani nevěděli, jdou-li správným směrem. To poznali teprve až když se to vysvobození stalo. Pak zjistili, že Bůh je vedl ve všem dobře a že je věrný. ]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 22. září 2022 @ 08:05:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Gregu, vím, že u Korintských to tak bylo, byli tělesní, ne duchovní (nejspíše někteří, ne všichni).

  Pavel jim po třech letech neříká: Je to tak v pořádku, jak to máte. To je normální, že jste tělesní a nejste vysvobození ze hříchu, že se hádáte, nenávidíte, to je biblické, podle písma, tak to má být. Někdy to tak je tři roky, někdy víc.

  Píše jim přesný opak: Už jste měli být! A nejste. 

  Tedy Korintští rozhodně nejsou vzor toho, jak věci mají v životě být, ale jsou vzor toho, jak věci v životě být nemají. A Pavel je napomíná za to, jak věci mají. 

  Brát si vzor z Korintských, z toho, jak to mají, je systematická chyba, principielní error (to se Myslivci líbilo, třeba si to vezme jako citát k dalšímu článku ;-)


  

  Gregu, taky jsem žádné apoštoly neměl. 

  Na začátku mého života jsem měl jednu římskou katoličku, která přijala Pána Ježíše o rok dříve než já a jednoho komunistu, který na tom byl podobně, byl křesťanem tak o necelý rok déle. A všechno, co jsem měl, bylo jejich svědectví z toho, jak Bůh v jejich životě jedná. A k tomu Boží slovo, které ke mně mluvilo - a to ještě malé kousky "odkazuji vám pokoj", "nesl naše nemoci, byl trestán ...". A modlitby těch lidí.

  A Boha, který není bezmocný, ale měl dost moci proniknout až ke mně, skrz clonu sektářského římskokatolického myšlení, skrze zasvěcení démonům "neposkvrněné" a jejich temnotu, skrze můj hřích a bezbožnost, beznaděj. A měl dost moci na vysvobození z toho stavu. 

  A to stačilo. Bůh byl dostatečný na to, aby mi poskytl know-how. Ale hlavně: Byl dostatečný na to, aby mi poskytl moc k vysvobození, kterou jsem potřeboval.

  Když jsem přijal Pána Ježíše a on vzal můj život, vychovával mne Bůh. Pomatuju na ty chvíle, kdy jsem pracoval v lese a Bůh ke mně mluvil. Byl jsem křesťanské "miminko", jeden, dva měsíce staré - a Bůh ke mně mluvil o prokletí hříchu, o rodových prokletí, o životu pod Zákonem a milostí, o naději a beznaději, a ukazoval mi, z čeho mne vysvobodil... Byl jsem rád už jen z toho, že ke mne Bůh mluví a mohu ho slyšet. 

  A kolem mne bylo dost takových lidí, které Bůh takto vysvobodil. Mohl jsem tedy vidět svědectví více lidí, kteří žili s Bohem. I když jsme neměli "otce", generaci více, stačilo to nakonec. 

  Bylo by lepší mít příklad lidí, kteří by žili s Bohem dlouho. Určitě bych byl za něj vděčný. Ale i bez něj měl Bůh dost moci na to, aby mi dal život a ten život mne chránil.

  Toník


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 17. září 2022 @ 11:02:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toník píše:
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 17. září 2022 @ 14:00:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Gregu, bavím se stále o otroctví hříchu a vysvobození. 

  Některé hříchy jsou určitě mnohem nebezpečnější, jiné méně. Ale určitě není smilstvo nebezpečnější, než modlářství.

  Pavel stejně tak speciálně varuje před modlářstvím. Píše: "moji milovaní, utíkejte před modlářstvím!a píše: "Nemylte se! Ani smilníci ani modláři nebudou dědici Božího království."

  
  Ze základních lidských potřeb vychází například i obezita - a lidé, kteří žijí tento hřích, jsou stejně bezradní ve stejném otroctví hříchu, jako lidé, kteří žijí smilstvo.

  Toník


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 18. září 2022 @ 10:07:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Toník


smilstvo JE modlářství. Je jeho součástí. A podle Písma je to jediný hřích, o kterém je nám řečeno, že před ním máme přímo PRCHAT.

1 Korintským 6:18  Utíkejte před smilstvem!

A je to také hřích, se kterým mají téměř všichni bratři problém. Bratry myslím i sestry, protože je v nich Kristus. ]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 21. září 2022 @ 06:09:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

A podle Písma je to jediný hřích, o kterém je nám řečeno, že před ním máme přímo PRCHAT.

  Ne, Gregu. Není to jediný hřích, o kterém je to řečeno. 

  Hřích, o kterém je toto řečeno, je i modlářství. Stejně tak je to řečeno o lásce k penězům

1K 10:14  Moji milovaní, utíkejte před modlářstvím!

1Tm 6:11 Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům; a někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolestí.  Ale ty, Boží člověče, před tím utíkej!

  A stejně tak to obecně platí o každém hříchu, ze kterého člověk není vysvobozen - pokud má ze hříchem problém, jeho jediná šance je před hříchem utéci. Což také rozumní lidé dělají, místo marného boje se hříchem.

  Toník


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 18. září 2022 @ 11:25:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Toník:


dokonce i zbožný Josef, kterého chtěla svést Putifarova žena, musel prchnout před smilstvem, protože to pro něj bylo pokušení a zkouška, ve které ale uspěl. 

I na tom vidíme závažnost hříchu smilstva, protože kdyby Josef podlehl, pravděpodobně by skončila jeho Boží služba a také Izrael by pravděpodobně zahynul.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 21. září 2022 @ 06:13:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

dokonce i zbožný Josef, kterého chtěla svést Putifarova žena, musel prchnout před smilstvem, protože to pro něj bylo pokušení a zkouška, ve které ale uspěl. 

  A to jsi zjistil jak, Gregu - myslím to, že to pro Josefa bylo pokušení a proto musel prchnout?

  Toník


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 14. září 2022 @ 08:11:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>A proč je třeba vysvobození z otroctví hříchu? Protože ve skutečnosti to zlé v nás neděláme primárně my, ale právě ten hřích.<<

Jj, tohle už nebude jen tak nějakej ten error. Todle bude spíše výmluva jako: To já ne, to on.
Ale to víš, to zlé - ten hřích - to právě, když ho děláš, uděláš, tak ho dêláš právě jen a jen Ty, Gregorios777, Ty a ne že se ten hřích dělá a udělá sám. A vytváříš, tvoříš si ho v sobě zase jen Ty sám a ne že se on v Tobě tvoří sám od sebe.

Křesťanství je nauka zkažených.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 14. září 2022 @ 10:08:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Vota:


Když je Ježíš něčí Pán, kdo primárně činí skutky: On anebo jeho učedník, který pouze vykonává jeho příkazy?

Podle mě to činí primárně ten Pán a učedník to činí až se*****árně. 


A když nad někým vládne jako pán hřích? 
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 14. září 2022 @ 10:45:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak jsem psal, křesťanství je nauka zjevně zkažených a navíc hloupých, Gregorios777
Na tomto to jde poznat:
>>
Když je Ježíš něčí Pán, kdo primárně činí skutky: On anebo jeho učedník, který pouze vykonává jeho příkazy?
Podle mě to činí primárně ten Pán a učedník to činí až se*****árně.
<<
Tomu se říká naprostý zkrat myšlení.
Pokud někdo cosi přikazuje někomu, kdo to vykonává, pak to koná ten, komu je to přikázáno a ne ten, kdo to přikazuje druhému učinit. Ten, kdo přikazuje, nekoná, co přikazuje druhému.
>>
A když nad někým vládne jako pán hřích? 
<<
Hřích je zlý, špatný skutek nebo zlá myšlenka, úvaha, která vede k jejímu vykonání, uskutečnění ji. Je to vina, provinění. Myšlenky jsou procesem v lidské volbě, rozvaze. Člověk si je tvoří sám tím, že nad něčím přemýšlí. Člověk tak tvoří a formuje tak sám svou osobnost, samého sebe a dostává se tak sám do zajetí své vlastní zkaženosti nebo se od ní osvobozuje dobrým jednáním.
Neexistuje něco jako Hřích, který člověka svádí k hříchu.
A máte to i v křesťanských písmech, že kdo hřeší je váben, sváděn, strháván SVOU VLASTNÍ žádostivostí. Chcete to, kým jste. Změnit svou osobnost má člověk ve své vlastní moci. 


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 14. září 2022 @ 11:03:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Vota

///
Tomu se říká naprostý zkrat myšlení.
Pokud někdo cosi přikazuje někomu, kdo to vykonává, pak to koná ten, komu je to přikázáno a ne ten, kdo to přikazuje druhému učinit. Ten, kdo přikazuje, nekoná, co přikazuje druhému.///

Hm, a proto v případě vraždy se hledá její zadavatel, jako hlavní odpovědná osoby, že? To je sice pravda, ale vytržená z kontextu. V našich Písmech je jsou nejen hříchy jako jednotlivé produkty, ale také jejich továrna odkud vycházejí - tedy HŘÍCH v jednotném čísle, jakožto zdroj hříchů.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 14. září 2022 @ 11:34:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Hm, a proto v případě vraždy se hledá její zadavatel, jako hlavní odpovědná osoby, že?<<


>>To je sice pravda, ale vytržená z kontextu. V našich Písmech je jsou nejen hříchy jako jednotlivé produkty, ale také jejich továrna odkud vycházejí - tedy HŘÍCH v jednotném čísle, jakožto zdroj hříchů.<<

Nic z kontextu nevytrhávám. Zdrojem hříchu je lidská žádostivost.
Vražda není zdrojem vražd. Krádež není zdrojem krádeží. Cizoložství není zdrojem cizoložení.
Zdrojem a vykonavatelem je člověk sám. A proto je také plně odpovědný za sebe a za své činy a také myšlenky.
Nikdy se nevykroutíte ze zodpovědnosti provedení vraždy přehozením na někou nesmyslnou identitu Hřích, že Vy jste vraždit nechtěl, ale že ten Hřích, ta špatnost ve Vás Vás k tomu přinutila.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Středa, 14. září 2022 @ 11:53:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Gregory,
já se opravdu divím, že s tímto odpadlíkem od Krista k judaismu vůbec komunikuješ, a to z toho důvodu, že křesťané se s judaisty ani nemohou sjednotit v otázce kardinální - totiž v otázce Mesiáše. Proč se tedy snižuješ k mimoběžné diskusi???? Není to pod tvoji úroveň???

Znovu opakuji:

PROČ VY KŘESŤANÉ, DISKUTUJETE S ODPADLÍKEM OD KRISTA K JUDAISMU, KDYŽ SE S NÍM NEMŮŽETE SHODNOUT ANI NA OTÁZCE KARDINÁLNÍ - TOTIŽ OTÁZCE MESIÁŠE???

I když zde zastáváte rozmanité názory, někdy i názory bludné, tak jedno máte (spolu se mnou) všichni společné: 

MÁTE VŘELÝ  POSTOJ KE SPASITELI - NA ROZDÍL OD TOHOTO JUDAISTY, KTERÝ SPASITELE NENÁVIDÍ!!!

Tak na čem se s ním tedy chcete vůbec shodnout???

Podívejme se na problém takto:

Odpadlík od Krista k judaismu, se na těchto stránkách dopustil např. tohoto výroku: 


O hodnocení tohoto výroku níže.

***Re: Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 14. říjen 2021 @ 14:42:44 CEST

"Neposuzujeme člověka a jeho učení podle platonických řečí, ale podle toho, jak jeho učení formuluje druhé, takže křesťanský Ješu má za následek mnohé pogromy, útisk, ... vše co v křesťanské společnosti nakonec vykvetlo v hrůznou podobu - to vše je plodem křesťanské společnosti formulovanou Ješuovým učením, které formulovali jeho žáci. Takže prrr. Vím, co jsem napsal, vím co píšu." 

Tak zde nemohu souhlasit - kdyby judaista věděl, nebo si uvědomil, co napsal, tak by se ZDĚSIL!

Náš Spasitel uzdravoval (Mt. 12,15), sytil zástupy (Mt. 14,20; Mt. 15,37) - a to ZADARMO!!!

Lukáš 6, 19 [biblenet.cz] [biblenet.cz]  A každý ze zástupu se ho snažil dotknout, poněvadž z něho vycházela moc a uzdravovala všechny.

Izajáš 9, 5 [biblenet.cz] [biblenet.cz]  Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“

Přičítat Kristu, tedy Knížeti pokoje (Iz. 9,5) násilí, pogromy, útisk může jen člověk stižený patologickou nenávistí ke Kristu. 

Ovšem následkem takového počínání je smrt:

Jan 15, 23 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého Otce.

Jan 15, 25 [biblenet.cz] [biblenet.cz]  To proto, aby se naplnilo slovo napsané v jejich zákoně: ‚Nenáviděli mě bez příčiny.‘

***

Ale zkusme se podívat na problém i z jiného hlediska:

Matouš 12, 24 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Když to slyšeli farizeové, řekli: „On nevyhání démony jinak než ve jménu Belzebula, knížete démonů.“

Matouš 12, 31 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Proto vám pravím, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno.

Matouš 12, 32 [biblenet.cz] [biblenet.cz] I tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale kdo by řekl slovo proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno v tomto věku ani v budoucím.

Už Spasitel pravil: 

Jan 15, 25 [biblenet.cz] [biblenet.cz]  To proto, aby se naplnilo slovo napsané v jejich zákoně: ‚Nenáviděli mě bez příčiny.‘

***

A přesně v tomto duchu působí i ten judaista. Já jsem na judaistovy výlevy už před časem reagoval takto: 

Začnu polopaticky:

Předně tím, že PRÁVOPLATNÁ židovská bohoslužba je jen ta, která je uvedena ve Starém Zákoně. Tato bohoslužba nemá alternativu. Jakákoli bohoslužba člověkem vytvořená je projevem svévole, která popuzuje Hospodina. A dnešní židovská bohoslužba projevem svévole určitě je. Bůh rozhodně nestrpí, aby mu do jeho bohoslužby někdo "fušoval". Proto stíhá Židy svými tresty. 

Znovu připomínám, že právoplatná židovská bohoslužba vzala za své zničením jeruzalémského chrámu v r. 70. A znovu, jako člověku snížené inteligence opakuji, že bohoslužebný systém reprezentovaný chrámem, veleknězem a obětí, vzal za své. 

A jako myslící člověk si kladu otázku: Je to snad tím, že Bůh svůj lid nadobro zavrhl??? Anebo tím, že Bůh nabídl nejen Židům, ale i celému světu náboženství vyššího typu nežli stávající judaismus???

Uvažujte pane Vota, uvažujte jen trochu, opravdu jen trošičku, jste-li toho vůbec schopen. 

Apoštol Pavel na tuto otázku odpovídá:

Ř. 11;1,2 "Chci tím říci, že Bůh zavrhl svůj lid? Naprosto ne! Vždyť i já jsem Izraelec z potomstva Abrahamova, z pokolení Benjamínova (2) Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl. Nevíte z Písma, jak si Eliáš Bohu naříká na Izrael?"

Bůh zničením chrámu definitivně uzavřel starozákonní bohoslužbu a aby Židé nebyli bez spojení z Bohem, daroval jim (ale i celému světu) bohoslužbu vyššího typu; Oběti zvířecí byly jednou provždy ukončeny a byly nahrazeny jedinou obětí, Boha i člověka, Krista Ježíše (1Tm. 2,5)

A nastupující náboženství tentokrát univerzálního typu je postaveno na tom že Boží Syn, Pán Ježíš Kristus je chrámem, veleknězem i obětí, překopíruji: 

Každý křesťan ví, že Ježíš Kristus je chrámem (J. 2,19-21), ve kterém přebývá plnost božství (Kol. 2,9). Dále to, že Pán Ježíš Kristus je veleknězem (Žd. 4;14,15) i obětí (Žd. 7,27; 1J. 2,2).

Takže křesťané disponují tím, co židovské náboženství postrádá - tedy veleknězem, chrámem i obětí.

Jenže Vy, vážený pane Voto, jste tento model odmítl. A protože židovská bohoslužba vzala za své v r. 70, nemůžete od té doby Bohu sloužit vůbec - jste tedy s ostatními Židy zavržen nejen proto, že Bohu už sloužit nemůžete, ale i proto, že hříchy Vám odpouštěny nejsou. To je logické a nesporné. 


To je naprosto nezpochybnitelné, dnešní židovskou bohoslužbu Bůh neposvětil, a proto se k ní (protože je jakýmsi slepencem božského a lidského), nemůže nikdy přiznat. A v žádném případě nelze nic (tedy ani tuto bohoslužbu), Bohu vnutit!!!

A znovu opakuji že ten, kdo toto neuznává, nemá dostatečný respekt k Písmům Starého Zákona!!!

Jenže toto vy, ve své patologické nenávisti ke Kristu, která už debilizuje vaše myšlení, rozhodně nevidíte. 

Problémem židovského národa i všech, kdo judaismus přijali:

Židé Pána Ježíše Krista zavrhli (Ž. 118,22; Mt. 21,41; Mk. 12,10; 1Pt. 2,7), následně si pak na soudu zvolili zločince Barabáše (J. 18,40), pak přivolali za tento odporný čin zlořečení na sebe i své děti (Mt. 27,25), a pak Spasitele zabili (Sk. 3,15; 5,30; 1Tes. 2,15).

V prvních dvou textech (Sk. 3,15 a Sk. 5,30) použili kraličtí význam "zamordovali", který je přesnější, protože Pán Ježíš byl odsouzen PROTI římskému právu, a tedy byl ZAVRAŽDĚN, protože na Kristově kříži měl podle římského práva viset Barabáš!!! 

A zlořečení Židů za Spasitelovu smrt "Krev jeho na nás . . ." (Mt. 27,25) se s Židy potáhne až do druhého příchodu Pána Ježíše v moci a síle na tito zem, kdy Židy zachrání před úplným vyhlazením. Tehdy Židé uvidí, koho bodli (Zach. 12,10) a budou nad ním kvílit, jako nad prvorozeným. Což ovšem potvrzuje skutečnost, že se vina Židů, kterou na sebe přivolali (Mt. 27,25), přenáší z pokolení na pokolení. Je velice zvláštní, že Pána Ježíše bodl římský voják (J. 19,34), ale Písmo za tento čin přisuzuje Židům (Zach. 12,10).

Ačkoli je vina Židů nepochybná, tak nám nepřísluší soud, protože Židy bude soudit Ten, kterého bodli (Zach. 12,10; J. 5,22)

Vážený pane Voto,
napsal jsem zde, že křesťanství je s judaismem neslučitelné. Ale následkem vašich rouhavých vyjádření, cituji: 

"Křesťanský Ješu je na tom stejně jako jiní Ješu - Baalam, Haman, tehdejší egyptský Farao, Amalek, Hitler, a jim stejní. Je to JEŠU." 
-
si musím svůj názor poopravit. Od této chvíle věřím tomu, že nás křesťany Židé NENÁVIDÍ, stejně tak, jako kdysi nenáviděli Spasitele. A jsem Vám vděčen za toto poznání. Vycházím totiž z faktu, že nám zde reprodukujete pouze to, co slyšíte v synagoze. Ale milerád svůj názor změním, budu-li přesvědčen o opaku.

Vy tady útočíte na samou podstatu náboženství křesťanského a já se bráním protiútokem na samu podstatu dnešního, opakuji dnešního, židovského náboženství. 

Já nemám vůbec nic proti Starému zákonu, Prorokům, Spisům, vůbec nic!!! Ale tvrdím, že starozákonní bohoslužebné předpisy jsou dnes už neplatné, protože bohoslužba starozákonní byla roku 70 samým Bohem ukončena. 

***

Já jsem před Pánem a Spasitelem Pánem Ježíšem Kristem bez viny, ohledně budoucího judaistova směřování. Jasně jsem mu ukázal, že judaismus ke spáse nevede.


To, že si judaisté dělají z jejich Starého Zákona trhací kalendář, je už jejich věcí. Když nemohou dodržet Hospodinovo věčné ustanovení pevně zakotvené v (3M. 16), resp. (3M. 16,34), tak ho prostě ignorují. Jenže to má ten následek, že od té doby už nejedou po Boží linii - ale po linii vlastní.

Namachrovaný judaistický vyvolenec vás, křesťané, mlátí svým Starým Zákonem po hlavě - ale nejen on, ale i všichni judaisté ani nemohou plnit ten svůj Starý Zákon!

Teď se vám judaista zase snaží podsunout blud, že náš Spasitel Bohem ani nebyl - čímž se dostává na pozice Svědků Jehovových. 

O vztahu Otce a Syna: 

Notabene - Hydepark baptistů - NĚKTERÉ VZTAHY OTCE A SYNA (granosalis.cz) [www.notabene.granosalis.cz] [www.notabene.granosalis.cz]

Co je ale jasné - ale vám všem z principu uniká - že judaista Novému Zákonu z principu ani rozumět nemůže!!!

2. Korintským 3, 14 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Avšak jejich myšlení na tom ustrnulo. Až do dnešního dne zůstává onen závoj při čtení staré smlouvy a zůstává skryto, že je zrušen v Kristu.

2. Korintským 3, 15 [biblenet.cz] [biblenet.cz]  A tak až podnes, když se čte Mojžíš, leží na jejich srdci závoj.

2. Korintským 3, 16 [biblenet.cz] [biblenet.cz]  Avšak ‚když se obrátí k Pánu, je závoj odstraněn‘.

Pokud o mne jde, tak pevně věřím, že komunikace s člověkem nenávidícího Krista je hříchem. 

1. Tesalonickým 5, 22 [new.biblenet.cz]  zlého se chraňte v každé podobě.

Vřelý pozdrav všem
rdf


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 14. září 2022 @ 14:22:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Redifon:

///
Pokud o mne jde, tak pevně věřím, že komunikace s člověkem nenávidícího Krista je hříchem. ///


Ano, uznávám, že máš pravdu. Proto se se zdejšími judaisty podle toho zařídím. 

]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 14. září 2022 @ 21:05:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

to Redifon:

I když apoštol Pavel první komu kázal byli vždy judaisté. Kamkoliv přišel, jako první šel do synagogy.

Ale faktem je, že to, co si dovolil říci Vota o našem Pánu, je už za čarou jakékoliv další komunikace. 
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 07:22:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Ale faktem je, že to, co si dovolil říci Vota o našem Pánu, je už za čarou jakékoliv další komunikace.<<

Gregorios777,
je docela poučné vědět, jak smýšlíte, a co učí o JK Vás i vás křesťany křesťanská písma. Jak jste odepsal nicku oko:

]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 09:12:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jedná se tu přece o zástupnou roli osoby Mesiáše za všechny ostatní lidi - hříšníky.

To bys ty měl, jako judaista snad chápat a nedělat zde "vlny" na nesprávném tématu.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pátek, 16. září 2022 @ 07:14:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jéje :) oko.
Tak nc takového jako zástupná role mašiacha za všechny lidi Tóra neučí.
A už vůbec ne nic o zástupné roli hříchu mašiacha za všechny hříšníky.
Dokonce ani to křesťanské písmo, kde se praví o tom, že se JK stal hříchem pro (za) křesťany, nic takového nezmiňuje.
Vaše křesťanské výmysly laskavě nepodsouvejte judaismu, Židům. Jde je o vaše křesťanské nesmysly.
A pak, to že nerozumíte ani vlastním písmům, jak Gregorios777, tak Vy oko, je jen taková třešnička na dortu pejska a kočičky :)


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 16. září 2022 @ 08:30:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nám je jasné, že takovému odborníkovi na Písmo (za jakého se považuješ ty) nesaháme ani po kotníky.

Nám ale stačí znát to minimum, které přislíbil Bůh v Gn 3,15 - "ženu", ve které vzbudí nepřátelství proti satanovi a její "semeno", které rozdrtí hlavu "hada".Celý národ Izraelský i všichni křesťané vidí v tomto příslibu Boží příslib Mesiáše - zachránce lidstva vyhnaného z ráje. Ten je nadějí lidstva.
Nadějí všech národů, nejenom židů!
Protože Bůh přislíbil Abrahámovi, že skrze něho přijde požehnání všem národům světa ....


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Sobota, 17. září 2022 @ 23:03:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V Gn 3,15 žádnou ženu B-h nezaslíl.
V Gn 3,15 Židé rozhodně nevidí a nikdy neviděli to, co si vymysleli křesťané.
Avrahamovo požehnání přešlo na syny Jisraele. Na Židy. V nich budou požehnány veškeré národy světa. To se také dělo a děje o Sukot, kdy bylo přinášeno 70 obětí za všechny národy a kdy se modlíme za požehnání všem národům světa. "Kdo žehná Jisra'eli, bude požehnán; kdo jej proklíná, bude prokletý". Jednání křesťanů s Židy neslo, nese a ponese pro Vás důsledky.

No, a pakli víte, že mi nesaháte v odbornosti na Tanach ani po kotníky, a to je pravda, pak se ani nesnažte tady lhát o Židech, co v čem vidí. Své nesmysly, své výmysly, neudàvejte za židovské.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 18. září 2022 @ 11:05:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)(Gn 3,15)
A položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi símě tvé a símě její; ono tobě rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.


Pokud chceš tvrdit, že Bůh zde hovoří o Evě (která zhřešila) - tak kde u ní vidíš nějaké výrazné nepřátelství proti satanovi?

Vždyť s ním docela kamarádsky diskutovala!

Jedná se zcela bez jakýchkoli pochyb o proroctví do budoucnosti - Bůh zde hovoří o docela jiné ženě v budoucnu (nepřátelství se satanem je od Boha jako milost, jako dar - jejím důsledkem je pak logicky bezhříšnost ženy) a o jejím "semeni" (Mesiáši).

Gn 3,15 je místem tzv. "PROTOEVANGELIA" - první zmínka o Božím záměru dát světu Mesiáše.
..."No, a pakli víte, že mi nesaháte v odbornosti na Tanach ani po kotníky, a to je pravda,..."...

Já si sem ale nechodím s nikým poměřovat pindíky!


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 14:53:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Gregu,

"Ale faktem je, že to, co si dovolil říci Vota o našem Pánu, je už za čarou jakékoliv další komunikace."

Jistě, jeho výroky pramení jednak z PÝCHY, jednak z NENÁVISTI ke Spasiteli. 
Ale musím navíc konstatovat, že jeho výroky jsou navíc NELEGITIMNÍ

Malá úvaha:
JE-LI DNEŠNÍ ŽIDOVSKÉ NÁBOŽENSTVÍ KOMPLETNÍ - PAK PŮVODNÍ STAROZÁKONNÍ BOHOSLUŽBA BYLA NUTNĚ NADBYTEČNÁ. 

Anebo jinak:
JE-LI DNEŠNÍ ŽIDOVSKÉ NÁBOŽENSTVÍ SPRÁVNÉ - PAK PŮVODNÍ STAROZÁKONNÍ BOHOSLUŽBA BYLA NUTNĚ NESPRÁVNÁ. 

A pak se na scéně objevují Židé, namachrovaní vyvolenci, kteří jsou světlem všech nás přebývajících ve tmě, kteří jsou povoláni (KÝM???)  - aby uváděli na pravou míru, či napravovali omyly Hospodinovy???

Tak toto Gregu,
tak toto Gregu - na hony silně zavání Peklem!!

To, že si judaisté dělají ze Starého Zákona trhací kalendář, nerespektujíce ustanovení Hospodinova věčná, zakotvená v 3M. 16, resp. 3M. 16,34 je jejich věcí. 
Jenže to má ten následek, že od té doby se nenacházejí na linii Boží - ale na linii lidské, na linii svévole!!! 

Nenávist Židů ke Spasiteli až za hrob, přetrvává do dnešních časů

Pár příkladů za všechny

Židé se po Spasitelově ukřižování domáhali na římské moci změny nápisu na tabulce na kříži

Jan 19, 22 [new.biblenet.cz] Pilát odpověděl: „Co jsem napsal, napsal jsem.“

Dále se domáhali přidělení stráže ke Spasitelovu hrobu

Matouš 27, 65 [new.biblenet.cz]  Pilát jim odpověděl: „Zde máte stráž, dejte hrob hlídat, jak uznáte za dobré.“

A Pilát, už otrávený židovskými nároky, jim ji dal. 

Citát z Talmudu:

"Ježíš se topil v pekle ve vroucích výkalech."

Citoval jsem Paula Johnsona, kterého pokládám za autoritu, protože citovat z Talmudu bych se se styděl.

"Donin znal Talmud dobře, dokázal se ptát rabína na všechny ty pasáže z Talmudu, k nimž měli, nebo mohli mít křesťané námitky (představovaly jen mizivou část celku): šlo v nich o urážku Krista (Ježíš se topil v Pekle ve vroucích výkalech), či o rouhání se Bohu Otci (plakal, nebo byl poražen v debatě), popřípadě se v nich Židům zakazovalo stýkat se s křesťany."

Paul Johnson, autor knihy "Dějiny židovského národa" (Rozmluvy Řevnice ISBN 80-85336-31-6). Str. 212

Nenávist pana judaisty ke Spasiteli netřeba dále komentovat.

Na základě faktů zde, i v jiných článcích, či komentářích tvrdím, že judaismus je náboženstvím NENÁVISTI a SVÉVOLE.

Již jsem v předchozím komentáři napsal, že judaisté už z principu nemohou porozumět učení Nového Zákona (2Kor. 3; 15,16).

Mějme páně judaistův výrok:

Gregorios777,
je docela poučné vědět, jak smýšlíte, a co učí o JK Vás i vás křesťany křesťanská písma. Jak jste odepsal nicku oko:A z toho judaista vyvozuje toto:
Troubení Boží polnice (17.6.2015, Vrchlabí, okr. Trutnov)

Srdečný pozdrav všem.
rdf
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 18. září 2022 @ 07:22:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jéje :) Tady někdo ještě zřejmě neslyšel hlas šofaru.
Nu a v měsíci elul až do 10.tišri rozléhá se hlas šofaru nejen v Izraeli, ale v mnohých městech i obcích po tom celým světě.
A můj je slyšet až na druhý konec toho mého malýho městečka. A to ho mám jen 30-ti centimetrový. 
A také se lidičky divjej, co jsou to za zvuky. Ale mají přeci jenom hudebnější zvuk. :)


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 18. září 2022 @ 08:07:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>
Citát z Talmudu:

"Ježíš se topil v pekle ve vroucích výkalech."

Citoval jsem Paula Johnsona, kterého pokládám za autoritu, protože citovat z Talmudu bych se se styděl.

"Donin znal Talmud dobře, dokázal se ptát rabína na všechny ty pasáže z Talmudu, k nimž měli, nebo mohli mít křesťané námitky (představovaly jen mizivou část celku): šlo v nich o urážku Krista (Ježíš se topil v Pekle ve vroucích výkalech), či o rouhání se Bohu Otci (plakal, nebo byl poražen v debatě), popřípadě se v nich Židům zakazovalo stýkat se s křesťany."

Paul Johnson, autor knihy "Dějiny židovského národa" (Rozmluvy Řevnice ISBN 80-85336-31-6). Str. 212
<<

Ježíš se topil v Pekle ve vroucích výkalech - to rozhodně není citát z Talmudu, pane redifon alá BA, a ani to necitoval Paul Johnson z Talmudu, což by měl ihned každý normální člověk pochopit už z Vaší citace Paula Johnsona z jeho knihy, kterou jste zřejmě buď nečetl, nebo ji nerozumíte, nebo zamlčujete, jak moc v ní je P.Johnson na straně Židů a dost proti křesťanům. Ale zde píše jako komentátor historických podkladů a cituje od mnohých jiných. 

Já zde klidně vloźím překlad citace z Talmudu :) Vy byste se snad styděl, protože možná víte, že ta věta není citací z Talmudu.
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 16. září 2022 @ 07:39:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Ale faktem je, že to, co si dovolil říci Vota o našem Pánu, je už za čarou jakékoliv další komunikace. 

  Gregu, Ješu, kterého Vota přináší do diskuze, to je skutečně tvůj Pán?

  Toník


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Pátek, 16. září 2022 @ 11:33:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Do zádele!!!
rdf


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 14. září 2022 @ 08:39:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Moc divně formulované. I Vota se nad tím právem pozastavuje.

Když Gregu zhřešíš, koho bude Bůh volat k odpovědnosti? Tebe, nebo jakýsi imaginární "hřích" v tobě?

Kdo si zaslouží trest za tento hřích?

Potrestá Bůh přímo tebe, nebo potrestá snad onen "hřích"?

Toto je, Gregu, laciná výmluva!  Z nepochopení toho, co tímto apoštol vlastně vyjadřuje.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 14. září 2022 @ 10:03:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko píšeš:

///
Toto je, Gregu, laciná výmluva!  Z nepochopení toho, co tímto apoštol vlastně vyjadřuje.///


Toto jsou slova apoštola Pavla. A budeš-li pozorněji číst, uvedl jsem, že ten hřích za to může primárně. Se*****árně za to může ten, co hřeší a nijak ho to z hříchu nevyviňuje. 

Ale protože je otrokem hříchu, nemůže jinak. Jeho pán, hřích ho k tomu nutí, donucuje a to velmi úspěšně. Věřící nemá šanci jako tělesný křesťan odolat. Starý člověk je v něm ještě velice silný. Takže primárně to činí ten hřích. Protože ten věřící to činit nechce a činí, to, co nechce. O tom je Ř 7.kap.

Nový člověk - dědic Kristův je ještě maličký a slabý. A platí pro něj slovo z Galatským: Ga 4,1-5:

Pravímť pak, že pokudž dědic maličký jest, nic není rozdílný od služebníka, jsa pánem všeho,2  Ale pod ochráncemi a správcemi jest až do času uloženého od otce.3  Tak i my, když jsme byli maličcí, pod živly světa byli jsme v službu podrobeni.4  Ale když přišla plnost času, poslal Bůh Syna svého učiněného z ženy, učiněného pod Zákonem,5  Aby ty, kteříž pod Zákonem byli, vykoupil, abychom právo synů přijali.6  A že jste synové, protož poslal Bůh Ducha Syna svého v srdce vaše, volajícího: Abba, totiž Otče.7  A tak již nejsi slouha, ale syn, a poněvadž syn, tedy i dědic Boží skrze Krista.

]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 14. září 2022 @ 11:28:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Nás to učili jinak:
Dokud žijeme v tomto těle, jsme pochopitelně také lidé tělesní - s tím nutno počítat jako s realitou. Jsme ale zároveň i lidé duchovní. Žijeme na pomezí dvou světů - světa viditelného stvořeného a světa duchovního. (Jednou nohou tady, druhou nohou tam).

Člověk je i tvorem tělesným i tvorem duchovním. Jen tak může být obrazem neviditelného Boha ve stvořeném světě.

Apoštol Pavel hovoří pak o naší přetrvávající lidské náklonnosti ke zlému, kterou jsme všichni zdědili po Adamovi. I člověk, který bytostně  nechce činit zlo, přesto zlo někdy učiní. Kvůli naší hříšné přiorozenosti nedokážeme zcela nehřešit. Proto nutně potřebujeme žít v Boží milosti, která nám pomáhá proti našim špatným sklonům bojovat a nakonec i vítězit. I kydž občas v životě selžeme, klopýtneme na své životní cestě.
Tvůj "starý člověk" zemřel spolu s Kristem ve křtu (Ř 6,8), spolu s Kristem byl pohřben. Už ho tedy není. Narodil se znovu z vody a z Ducha člověk nový, dítě Boží.

To, co v nás přetrvává, jsou jen hříšné náklonnosti po onom "starém člověku" - jenom neblahé dědictví. Tyto zlé náklonnosti se ale dají dalším životem s Bohem postupně eliminovat.
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 14. září 2022 @ 11:37:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ještě doplním:

Hříšná náklonnost sama o sobě nemusí nutně být hříšná - není hříchem (pokud tedy není záměrně pěstována a člověk si v ní libuje a vyhledává příležitosti k ní),
může ale podstatnou měrou přispět k tomu, že člověk nakonec zhřeší.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 14. září 2022 @ 10:18:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Napsal jsem:]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 14. září 2022 @ 11:06:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko píšeš:

///
Když Gregu zhřešíš, koho bude Bůh volat k odpovědnosti? Tebe, nebo jakýsi imaginární "hřích" v tobě?///

"Jakýsi imaginární hřích".... to není jakýsi ani imaginární. Hřích je zlá moc přebývající v tělesnosti člověka. Tak o tom píše Pavel. Že v jeho těle nepřebývá dobré...

Tyto podrobnosti vás faráři neučí, to vím. 


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 14. září 2022 @ 11:14:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

My toto dědictví po Adamovi nazýváme různě; náchylnost ke zlému, hříšná přirozenost, náchylnost ke hříchu. A ano, o tomto nás faráři učili.

Ale neodpověděl jsi na podstatnou otázku: Koho bude Bůh volat k odpovědnosti za spáchaný hřích?

Tebe osobně coby hříšníka, který hřích spáchal, nebo tu "zlou moc" v tobě?


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 14. září 2022 @ 12:40:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko píše:

///My toto dědictví po Adamovi nazýváme různě; náchylnost ke zlému, hříšná přirozenost, náchylnost ke hříchu. ///

Biblická terminologie je jasná. Používám biblickou terminologii. Hřích je zlá moc v člověku, produkující jednotlivé hříchy ve spolupráci s lidskou žádostivostí.

///Koho bude Bůh volat k odpovědnosti za spáchaný hřích?///

Samozřejmě, že bude volat k odpovědnosti hříšníka - viz. Korintští a reakce apoštola Pavla na jejich hříchy.

Ale je v tom velký rozdíl, jestli hřeší věřící před vysvobozením jako otrok hříchu anebo i po vysvobození, jako silný mládenec.

A když hřeší před vysvobozením - tak zda hřeší jako kající hříšník, který hřešit nechce anebo to bere jako normální věc. 

V tom všem jsou různé stupně odpovědnosti za tyto hříchy. 

]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 10:14:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V Bibli se ale nikde neříká, že hřích je zlá moc v člověku. To ty si to takto interpretuješ.

Pokud je to zlá moc, musí mít někde svůj zdroj. Pokud je to jenom "něco" (schází tomu osobnost - "někdo")- není to odpovědné za nic. Nemyslí to.


Bůh bude volat k odpovědnosti za hřích hříšníka - protože jen to je spravedlivé. Hříšník je tím, kdo se rozhodl zhřešit!


Apoštol zde vyjadřuje vnitřní rozpolcenost člověka po pádu do hříchu, kdy naše hříšná přirozenost nás svádí na cestu zla.

Chtít dobro dokážeme, ale konat dobro sami (bez Boha) už nedokážeme. To vždycky nakonec sklouzneme do vlastního sobectví, nevšímavosti, lenosti, chtivosti, žádostivosti ... atd...

O tomto všem  hovoří kapitola sedm a osm Římanům.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 14. září 2022 @ 11:44:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Třeba si uvědomit, že zhřešit může pouze osoba - nikdy ne žádná neosobní "moc", nemající identitu osoby. Nemající žádné vlastní Já.

Jen jakási "zlá síla" tedy zhřešit nemůže.

Za hříchem vždycky stojí hříšník - osoba, která hřích spáchala, či se na něm nějak podílela.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 14. září 2022 @ 21:29:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Oko píšeš:

///
Jen jakási "zlá síla" tedy zhřešit nemůže.///

Hřích také není jen zlá síla. Je to osoba. Podobně jako jako smrt a peklo, které budou uvrženi do ohnivého jezera (Zj 20,14).

Což nevíš, že sám Pán byl za nás učiněn hříchem? Je to osobní. 
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 10:20:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Za hříchem stojí vždycky tvor - hříšník. Proto neříkej, že hřích je zlá síla v člověku.
Vytváří to nepravdivé představy, že nás ovládá někdo mimo nás.
A to není pravda. Ovládá nás naše vlastní náklonnost ke zlému, kterou jsme zdědili po Adamovi a se kterou nám třeba s Boží pomocí bojovat.

Milosti Boží je k tomuto boji však nevyhnutelně potřeba.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 16. září 2022 @ 08:44:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Oko


ty nerozeznáváš mezi HŘÍCHEM a HŔÍCHY. Písmo to ale rozeznává. Pán Ježíš na sebe vzal hříchy ale navíc se na kříži stal i hříchem, aby hřích zničil. Nestal se nějakým jedním, konkrétním hříchem, ale jde tady o hřích jako o zdroj všech ostatních hříchů. Ty nepociťuješ ten rozdíl? 

Nebo jakým tedy hříchem se Pán Ježíš na kříži stal? 
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 16. září 2022 @ 10:02:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Nebo jakým tedy hříchem se Pán Ježíš na kříži stal? "...


Ve smyslu: vzal na sebe všechny hříchy lidstva jako zástupná oběť Bohu za naše hříchy - vzal na sebe vinu všech lidí, aby mohl milostí ospravedlnit ty, kteří toho sami ze sebe schopni nebyli.

Proto je označován jako "beránek", (ten se obětoval ve Starém zákoně Hospodinu an usmíření za jříchy - byl to ale jenom předobraz toho skutečného usmíření Boha s lidmi skrze Krista.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 16. září 2022 @ 10:38:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To nikoliv,

Jan Křtitel řekl: Beránek Boží, který snímá hřích světa. 

Tak, že se na kříži stal hříchem, který pak smrtí zahladil. 

Odpuštění jednotlivých hříchů je pak věc druhá...


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 18. září 2022 @ 11:45:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Beránek Boží, který snímá hřích světa... "....

Je to narážka na Izaiáše  53,3-7

Opovržený a lidmi zavržený, muž bolestí, který znal nemoci; jako někdo, před nímž člověk skryje tvář — všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili.
Jenže to byly naše nemoci, které snášel, a naše bolesti, které nesl; a my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubit Bohem a zkrušen.
Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni.
My všichni jsme zabloudili jako ovce, jeden každý jsme se obrátili na svou cestu, a Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech.
Byl zdrcen, ale pokořil se a neotevřel ústa: jako beránek vedený na porážku a jako ovce před střihači byl němý, ústa neotevřel


Zde, pod obrazem beránka vedeného na zabití, je líčen trpící Mesiáš.

"Hřích" v původním znění je sice číslo jednotné, ale člen u slova má taky význam zevšeobecňující: "všechno hříšné".

Jak tomuto výrazu "hřích" správně orzumět - jsem ti zvýraznil v Izaiáši. Jsou to viny nás všech.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 14. září 2022 @ 06:36:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Gregu, nepletu si odpuštění hříchů s vysvobozením od otroctví hříchu. Odpuštění máme od začátku nového života - stejně jako vysvobození ze hříchu. I když není hned ve všem, tak je od počátku. 

  Od počátku, od prvního dne nového života, to vysvobození bylo z nejhorších hříchů - z modlářství, bezbožnosti, z beznaděje, z neschopnosti slyšet a poslouchat Boha, z neschopnosti dělat dobré věci, ... Kdyby nebylo vysvobození hříchů od prvního dne nového stvoření, byl by to "život" bez Boží moci, který by míjel velmi podstatnou součást nového stvoření.

  A jestli's po letech přišel na to, že v Ježíši je kromě odpuštění hříchů i vysvobození ze hříchu a jeho otroctví, dobře pro tebe a hlavně pro tvoje okolí. Kvituji.

  Toník


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 14. září 2022 @ 08:33:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Celá ta vaše rétorika je divná, nezvykle posunutá mimo realitu života.

Člověk v okamžiku svého křtu se stává křesťanem - od té doby patří Bohu, patří Kristu.
 Pokud měl v okamžiku křtu osobní hříchy, byly mu milostí od Boha smazány, Bohem zapomenuty (Kol 2,13-14).

Od tohoto okamžiku je každý křtěnec už přijatým Božím dítětem.

To však vůbec neznamená, že už je vyléčen i z hříchů budoucích, že už nezhřeší!

Odpuštění hříchů Bohem má veliký vliv i na smýšlení člověka. Takový člověk (bez hříchu ke smrti) je ve stavu posvěcující milosti. Čím delší kus života člověk v tomto stavu prožívá, tím se jeho pohled na pokušení světa, na vlastní pokušení těla i pokušení ďábla, stává jasnější, průzračnější.
Díky této milosti od Boha (ze zásluh Krista) člověk pak odhalí hřích dříve, než ho spáchá. A pokud ho ve slabosti i spáchá, ihned si ho uvědomí a učiní z něj pokání. Tím znovu obnoví onu posvěcující milost od Boha.

Život v tomto smyslu se pak dá nazvat  "vysvonbozením ze hříchů".
Ve stavu posvěcující milosti rosteme duchovně ke křesťanské dokonalosti - naše víra roste.
Nikoli, že bychom už vůbec nezhřešili, ale naše mysl, pod vlivem Ducha svatého, objevuje na sobě další nedostatky, které jsme dříve za hřích snad ani nepovažovali. Tak byly malé a nepodstatné.

Ale o každém, i tom nejmenším hříchu, pořád platí, že i on snižuje kvalitu života s Bohem. Podle míry své závažnosti. Proto je třeba činit pokání z každého hříchu.

Těžký hřích pak zpřetrhává napojení člověka na Boha a člověk ztrácí onu posvěcující milost, která nám pomáhá žít podle Boha.

A až tento stav hříšníka bez stavu posvěcující milosti my nazýváme "otroctví hříchu".
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 14. září 2022 @ 10:50:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko píšeš:


///
Díky této milosti od Boha (ze zásluh Krista) člověk pak odhalí hřích dříve, než ho spáchá. A pokud ho ve slabosti i spáchá, ihned si ho uvědomí a učiní z něj pokání. Tím znovu obnoví onu posvěcující milost od Boha.

Život v tomto smyslu se pak dá nazvat  "vysvonbozením ze hříchů".///

Toto ale není ŽÁDNÉ vysvobození z hříchu. To, co popisuješ je stav před vysvobozením, protože píšeš, že hřích je spáchán ve slabosti. To popisuješ zkušenost maličkých v Kristu.

Po vysvobození už věřící případný hřích nepáchá "ve slabosti", ale DOBROVOLNĚ. 


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 14. září 2022 @ 11:10:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dokud si , Gregory, v pokoře nepřiznáš, že jsme pořád jen slabí lidé, závislí na Božích milostech (nedokázající zcela nehřešit), ale budeš se o sobě domnívat, že jsi už  nějká  "jiná kategorie", neposuneš se duchovně dál nikam.

Podobně si o sobě mysleli někteří židé, že jsou více, než ostatní, protože jsou potomky Abraháma.


Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost.

Hřích vykonaný ve slabosti nemá takovou závažnost, než ten úplně stejný skutek, učiněný v plném vědomí toho, že konám něco, co je Bohem přímo zakázáno a proti jeho řádu.

Vnitřní postoj lidského srdce je velmi rozhodující pro závažnost toho kterého hříchu.

Tak to vidím já.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 14. září 2022 @ 12:46:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko píšeš:

///Dokud si , Gregory, v pokoře nepřiznáš, že jsme pořád jen slabí lidé, závislí na Božích milostech (nedokázající zcela nehřešit), ale budeš se o sobě domnívat, že jsi už  nějká  "jiná kategorie", neposuneš se duchovně dál nikam.///


Podívej, mne zajímá to, co o tom říká Boží Slovo. A to v žádném případě nevede slabošské řeči tohoto typu. Naopak mluví o slavném vítězství v Kristu, které je také hodno Všemohoucího Boha. Náš Bůh není žádný slaboch. 

Píšeš o pýše, ale přitom je to jen falešná pokora, implantovaná satanem. Podle Písma být vítězem je ctí a nikoliv pýchou. 

Stále podsouváš jakousi bezhříšnost, ale to zde nikdo netvrdí (kromě Leoneta).
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 08:39:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Boží slovo nikdy nestojí samostaně, ale vždy po boku církve a praktického života v církvi. Vždyť církev dala světu  písma Nového zákona a určila kánon Písma!

Pouze z Božího slova si totiž může každý vyčíst úplně cokoli, co ho jenom napadne. (Dänikem v Písmu objevil důkazy, že nás v minulosti navštívili mimozemšťané).

Boží slovo je tedy třeba číst v kontextu konkrétní víry, kterou učí katolická církev - ve významech, které si uchováívá kontinuálně od doby apoštolů ve své tradici.

Judaisté např. mají úplně stejné texty Starého zákona, ale rozumí jim v někdy docela odlišném významu - zase podle své judaistické tradice.
..."Podle Písma být vítězem je ctí a nikoliv pýchou. "...


Není - li vítěz "Tichý a pokorný srdcem" - není vítězem.


(L 18,9)
A těm, kteří spoléhali na sebe, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství: 10„Dva lidé vystoupili do chrámu, aby se pomodlili: jeden byl farizeus, druhý celník.  11Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: ‚ Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, lupiči, nespravedliví, cizoložníci, nebo i jako tento celník.  12Postím se dvakrát týdně a dávám desátky ze všeho, co získávám.‘ 13Avšak celník, který stál opodál, nechtěl ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: ‚ Bože, projev milost mně hříšnému.‘ 14Pravím vám, že ten sestoupil do svého domu ospravedlněn spíše než onen farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude pokořen, kdo se však pokořuje, bude povýšen.“ 


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 08:48:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Oko

nechápu, proč tady uvádíš bezbožného Danikena. Písmu rozumí pouze ti, co Boha milují. Nikdo jiný. 

Žádná Písma jste světu nedali a už vůbec ne Kánon. I ten jste zpitvořili.


///Není - li vítěz "Tichý a pokorný srdcem" - není vítězem.///

Zase ta vaše falešná pokora?

To místo z 18,9 hovoří právě o vás, kteří si myslíte, že budete spaseni svým vlastním rozhodnutím, což je donebevolající pýcha. Kdežto celník činil skutečné pokání a doufal v Boží milost. 

Vy se chcete spasit sami a na to Krista nepotřebujete. To podobenství je přesně o vás. Vy jste ten farizeus, který doufá sám v sebe a ne v milost Boží danou zdarma skrze víru.

Vždyť se jen začtěte do vašeho satanského Tridentského koncilu. Tam jste si to napsali černé na bílém. 

]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 09:57:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

http://www.reformace.cz/zod-cislo-94/tridentsky-koncil-v-cestine


Na Tridentském koncilu jste zpečetili vaše falešné "evangelium."

]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 10:00:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Jak podle tohoto měřítka v praxi chceš poznat, kdo tedy skutečně Písmu rozumí?
Podle čeho poznáš, jak kdo miluje boha? Do lidského srdce přece vidí jenom Bůh!
Podle tohoto tvého kritéria si můžeš zvolit špatného učitele!

O Pánu Ježíši z počátku vyučovali apoštolové - tyto věci se pak zapsaly a uchovaly pro příští generace (jak přímo v Písmu, tak i ve psané tradici církve a ve skutečném životě církve).
..."Vy se chcete spasit sami a na to Krista nepotřebujete."...

Nepodsouvej mi tu, prosím, farizejské postoje. Lhal bys tu o mě.

Naše víra nás učí, že milosti Boží je ke spáse nevyhnutelně potřeba.

Víra je Boží dar, nadpřirozená ctnost, kterou vlévá Bůh. „K tomu, aby se nám dostalo této víry, je potřebná předcházející a pomáhající Boží milost a vnitřní pomoc Ducha svatého, aby se on dotkl srdce a obrátil je k Bohu, otevřel duchovní zrak a dal ‘všem, aby s radostí souhlasili s pravdou a věřili v pravdu’.

Pokud máš doma katolický katechismus, najdeš to tam např. v §1993; §1996;

Ovšem to samé tvrdí už i Tridentský katechismus....
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 10:11:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Oko
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 10:26:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Víra je Boží dar, nadpřirozená ctnost, kterou vlévá Bůh.

„K tomu, aby se nám dostalo této víry, je potřebná předcházející a pomáhající Boží milost a vnitřní pomoc Ducha svatého, aby se on dotkl srdce a obrátil je k Bohu, otevřel duchovní zrak a dal ‘všem, aby s radostí souhlasili s pravdou a věřili v pravdu’.“


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 16. září 2022 @ 08:07:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Oko


No vidíš. Tohle už je trochu něco jiného než jsi učil ty. Ber si příklad z katechismu.... :-)))


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 16. září 2022 @ 08:57:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Není - jen jsou různé úhly pohledu na stejnou věc.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 21:22:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko píše:
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 16. září 2022 @ 09:06:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."
"...


Ve skutečnosti si ale tímto principem jenom ty sám určuješ, kdo že to "mluví z Boha" a kdo že to jen  "učí sám za sebe".

Měřítkem je tu tvůj vlastní úsudek...

A ten je omylný.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 16. září 2022 @ 09:12:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Oko


nikoliv, měřítkem je ovoce toho učení. Jestliže to učení dává svobodu v Kristu nebo jestli nás nechává stále v otroctví hříchu.

Jestliže mě to učení nakonec přenese ze způsobu života popsaném v Ř7 do života v Ř8, pak je to důkaz, že jsem na správné cestě. 
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 16. září 2022 @ 09:31:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Oko

Ve skutečnosti si ale tímto principem jenom ty sám určuješ, kdo že to "mluví z Boha" a kdo že to jen  "učí sám za sebe".
Měřítkem je tu tvůj vlastní úsudek...
A ten je omylný.

Máš i nemáš pravdu. Ale ono to není až tak závislé jen na tomto izolovaném verši. Ve hře je víc věcí ale také zároveň i ta možnost omylu. Nebo nejistoty, jdu-li správným směrem.

Je v tom i důvěra Bohu, že nás vede správně.

Na příkladu Saule z Tarzu, pozdějšího apoštola Pavla, vidíme ještě jednu, elementární zkušenost s Bohem, která byla nad všechny pochyby.

Když se odbojnému Saulovi z Tarzu u Damašku zjevil Pán Ježíš ve své Slávě (a na tomto vidíš, že Pavel se vůbec k ničemu nerozhodoval, dokonce to ani nechtěl), tak Saul okamžitě v jedné se*****ě (když se Pán představil) věděl, že ten, kdo se mu zjevil, je zcela bez pochyb ten Ježíš Nazaretský, kterého pronásledoval. Bezpečně to poznal podle Boží Slávy provázející toto zjevení. Bylo to setkání s Bohem, v němž šlo o život. Podobně jako Izaiášovi, Ezechielovi, Gedeonovi a mnoha dalším Božím otrokům, které Pán povolal ke službě. 

Bůh svou Slávu nikomu nedá a satan Boží Slávu ztratil, takže to nemohlo být nějaké falešné zjevení od ďábla. A Saul to věděl - proto si mohl být jist, že slouží pravému Bohu a jde po správné cestě.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Pátek, 16. září 2022 @ 12:23:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregorios777
To je pravda, Bůh svou slávu nikomu nedá


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 14. září 2022 @ 11:12:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Oko

///
Celá ta vaše rétorika je divná, nezvykle posunutá mimo realitu života.///


To jen proto, že ji neznáš, se ti zdá divná. Faráři ani protestantští kazatelé ji neučí, protože duchovní mocnosti zla to nedovolí. Učí jen samé moralistní nesmysly. Ono to vlastně není ani učení. To bych tomu moc fandil, nazvat to takto. Protože to Boží děti zanechává desítky let v otroctví.


 Vaše rétorika je zase posunutá mimo REALITU (PRAVDU) Božího Slova. Protože vy se zabýváte svými pozemskými problémy a jde vám hlavně o blaho lidí. Tedy vaše. Říká se tomu humanismus. 

]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 14. září 2022 @ 11:33:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu - spravedlivě: Kolik toho doopravdy znáš z katolického učení?

Jsou to jen tvé vlastní divoké představy!


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 14. září 2022 @ 12:48:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko,

no za 37 let toho znám dost a navíc mám doma váš katechismus. A zjišťuji, že ani ty vaše učení neznáš, protože jsi často v rozporu i s katechismem. 
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 07:29:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Až budu, Gregu, někdy v rozporu s katechismem, budeš , prosím, té lásky a upozorníš mě na to naprosto konkrétně?
Takto (nekonkrétně) jsou to opravdu jen řeči o ničem.]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 08:08:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Oko


Ano, počkej, jen to najdu.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 13:45:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Oko


Tak jen malý příklad - kde je v katechismu, že byl vzkříšen náš starý člověk jako člověk nový a kde je tam napsáno, že starý člověk (Adam) už neexistuje. 


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 16. září 2022 @ 08:21:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."kde je v katechismu, že byl vzkříšen náš starý člověk jako člověk nový a kde je tam napsáno, že starý člověk (Adam) už neexistuje. "...


V katechismu nevím, ten nemám tak prolistovaný - ale v Písmu to je přece dostatečně jasně napsáno.

Jestliže dítě Boží žije po křtu už  v  NOVOSTI ŽIVOTA, není to přece už "starý člověk", ale člověk nový, narozený znovu z vody a z Ducha svatého!


(Ř 6,3-4)
Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt? Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života

Náš "starý člověk" byl spolu s Kristem ukřižován, spolu s Kristem ve křtu zemřel a byl spolu s Kristem pohřben. Spolu s Kristem byl vzkříšen člověk nový - dítě Boží.


(Ř 6,6-8)
A víme, že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je zproštěn hříchu. Jestliže jsme s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít.


(Kol 2,8-14)
Dávejte pozor, aby vás někdo neuvrhl do otroctví oním marným lákadlem "filozofie", podle zcela lidského podání, podle živlů světa, a ne podle Krista.Vždyť v něm tělesně přebývá veškerá Plnost Božství,i vy jste v něm přidruženi k jeho plnosti, v něm, jenž je Hlavou každého Knížectva i každé Mocnosti.
V něm jste byli obřezáni obřízkou, která nepochází z ruky člověka, úplným svlečením své tělesnosti; Kristova obřízka je toto:
když jste byli spolu s ním při křtu pohřbeni, byli jste tím rovněž spolu s ním vzkříšeni, protože jste uvěřili v sílu Boha, jenž ho vzkřísil z mrtvých.
Vám, kteří jste byli mrtví kvůli svým proviněním a svému neobřezanému tělu, vám on dal opět žít spolu s ním! On nám odpustil veškerá naše provinění.On smazal na úkor zákonných nařízení náš dlužní úpis, jenž byl proti nám; zrušil jej tím, že jej přibil na kříž.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 16. září 2022 @ 08:51:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Oko

Ano, to už je něco jiného. Starý člověk ukřižován, nový člověk vzkříšen.

Ale dále: Kde je psáno, že starý člověk již přestal úplně existovat? 

Jeho smrt je účinná pouze v Kristu a když my v Kristu zůstáváme. Resp. když vírou zůstáváme v Kristu. 

Pokud tomu tak není, starý člověk normálně dál žije. Usmrcen je pouze v Kristu. 

O hřešících Korintských je psáno, že byli ještě tělesní a žili podle člověka. Podle jakého člověka? Podle Adama - starého člověka (1Kor 3.1-3).
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 16. září 2022 @ 09:14:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Jestliže někdo zemřel a byl pohřben, už nežije.
Jednou provždy.

Pokřtěný člověk je už navždycky Boží dítě - Bohem přijaté dítě. I když později od Boha odpadne a žije jako lidé tohoto světa (podle Adama), jeho nebeské "občanství" touto skutečností nezaniká.

Pořád je to Boží dítě - i když podle toho nežije.

Pořád má možnost učinit pokání a k Bohu se navrátit. Pokud však zemře ve stavu hříchu ke smrti, bude ale nakonec zavržen a jeho pověření dostane jiný (Sk 1,20).

Protože Bůh nikoho nespasí násilím, když on sám nechce být spasen.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 14. září 2022 @ 13:04:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vaše církev, Oko, váš papežský systém je velkým rouháním se Bohu, kdy namísto základu vytvořeného ze zjevení, že Ježíš je Kristus, Syn Boha živého, jste založili z touhy po moci základ na smrtelném člověku Petrovi, prý náměstku Krista, což je další rouhání a náhražka Ducha svatého, který je tím náměstkem skutečně. 

Pána nad Církví Krista jste nahradili papežem. Jakpak se překládá slovo Antikrist? Je to někdo, kdo je místo Krista. 

Nehledě na to, že vaše učení o papežovi vzniklo až někdy ve 4. století a ještě podvodem.

Prostě vaše církev je naprosto odlišná, ba protikladná Církvi Boží Nového Zákona. Jste JINÁ církev. Ignorující Pánova Slova a vytvářející si vlastní tradice. Tak, jako to řekl Pán o farizejích.

Rušíte Boží Slovo a nahrazujete ho vlastními přikázáními. 

Marek 7:9  I pravil jim: Čistě vy rušíte přikázání Boží, abyste ustanovení své zachovali.


7  Marně mne však uctívají, když jako Boží učení učí příkazy lidí.´
8  Opustili jste přikázání Boží a držíte tradici lidí."
9  A říkal jim: "Krásně odmítáte přikázání Boží, abyste zachovali svou tradici.]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 08:22:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."kdy namísto základu vytvořeného ze zjevení, že Ježíš je Kristus, Syn Boha živého, jste založili z touhy po moci základ na smrtelném člověku Petrovi, prý náměstku Krista, což je další rouhání a náhražka Ducha svatého, který je tím náměstkem skutečně. "...


Když se dívám, co jsi to, Gregu, vlastně napsal, tak je mi tě docela líto.

Máš to v sobě, jakýsi ten "Obraz padlé protibožské církve". Otázkou je, nakolik jsi schopen ho posoudit s realitou, kterou ti předkládám.

My jsme přece nic nezaložili  -  to Pán Ježíš založil svoji církev na Petrovi (Mt 16,18) a na ostatních apoštolech.

(Ef 2,20)
byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš

To on, mocí Ducha svatého, ustanovuje pastýře svého stáda.
Římská církevní obec je kontinuálně pořád ta samá církev, jako za časů apoštolů Petra a Pavla, kteří v ní za své svědectví o Kristu prolili svoji krev. Oba dva se svými životy stali sloupy víry římské církve.


Duch svatý neí žádný "Kristův náměstek".

Otec, Syn a Duch jsou jeden jediný Bůh - nikdo nedělá druhému žádného "náměstka".

Když Kristus říká apoštolům: Odcházím. Požádám Otce a on pošle místo mne Ducha svatého.... Zanedlouho přijdu k vám.. (J 16 kap.)
 - znamená to, že Bůh je jeden, že když koná něco Otec, koná to zároveň i Syn a koná to zároveň i Duch svatý. Duch svatý v církvi není tedy žádným "náměstkem" - je spolu s Kristem i nebeským Otcem přímo hlavou církve!.


Naše "učení o papežovi" (jak říkáš) vychází tedy přímo z Písma (Mt 16,18).

Papež je pastýřem Kristova stáda - následníkem pověření (služby) apoštola Petra. Protože pověšření je jedno a přechází z osoby na osobu.


Porovnej:

(Sk 1,16)
 Muži bratři, muselo se naplnit slovo Písma, které předpověděl Duch Svatý ústy Davidovými o Judovi, jenž se stal vůdcem těch, kteří se zmocnili Ježíše;  byl počítán mezi nás a obdržel podíl na této službě.
Z odměny za nepravost získal pole, a když spadl střemhlav, roztrhl se v půli a všechny jeho vnitřnosti vyhřezly.  A to se stalo známým všem obyvatelům Jeruzaléma, takže to pole bylo v jejich vlastním jazyce nazváno Hakeldama, to znamená Krvavé pole.
Neboť je napsáno v knize Žalmů: ‚Jeho příbytek ať zpustne, ať není nikoho, kdo by v něm bydlil‘ a ‚Jeho pověření ať obdrží jiný‘.


Podobně i pověření Petrovo po jeho smrti obdržel jiný - další v pořadí: Línus, Kletus, Kliment ....


Katolická církev je z vůle Krista založena na Petrovi (Mt 16,18) - je to zvlášť ustanovený druh služby pastýře v církvi (pověření) vést sbor apoštolů (pastýřů), být mluvčím církve před apoštoly i ostatním světem ....

Byl to proto Petr, kdo jako první přijal pohany do církve (u Kornélia). Neradil se kvůli tomu s žádným jiným z apoštolů....


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 09:33:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko píše:

Katolická církev je z vůle Krista založena na Petrovi 

To přece víme. Ale novozákonní Církev je založena na Kristu, na vyznání: "Ty jsi Kristus, Syn Boha živého."


Byl to proto Petr, kdo jako první přijal pohany do církve (u Kornélia). Neradil se kvůli tomu s žádným jiným z apoštolů....

To máš pravdu. Proto dostal klíče od Království Nebes na jednorázové použití, aby otevřel pohanům do něj dveře.

A pak se musel z toho tvrdě zpovídat judaistickým věřícím v Jeruzalémě. ]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 10:23:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Petr nedostal klíče na žádné jednoráízové použití, ale jako odznak svého úřadu v církvi. Tyto klíče patří k tomuto úřadu (Petrova pověření pást Kristovo stádo - J 21,15-17) pořád.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 16. září 2022 @ 08:36:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Oko


nemám žádné pochyby, že Petr byl mezi Dvanácti "první mezi rovnými." On zastupoval Jeruzalémskou místní Církev navenek a všichni se zvenku obraceli na něj.

Ale Církev je založena samozřejmě na Kristu a ne na Petrovi.

Mt 16,18:  A já ti pravím, že ty jsi Petr (=kámen, skála ze skály, skalák) a na té skále (řecky petra) vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou.
19  Dám ti klíče království Nebes, a cokoli svážeš na zemi, bude již svázáno v nebesích, a cokoli rozvážeš na zemi, bude již rozvázáno v nebesích."

Klíče Království byly použity pouze jednou, kdy jimi Petr otevřel dveře pohanům v Korneliově domě. Víš o jiném jejich použití?

A moc svazovat a rozvazovat dostali posléze všichni apoštolé. To se týká odpuštění nebo zadržení hříchů. 

To za prvé. Za druhé - o žádné přenositelnosti těchto klíčů na někoho jiného není v Písmu nikde ani slůvka. Pokud by byly opravdu přenositelné, nutně by je musel mít po smrti Petra apoštol Jan. Nic takového ale nebylo.

To vy jste až někdy ve 4. století, kdy už vznikla katolická církev spojená se světem, si vymysleli papežský úřad. 


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 16. září 2022 @ 09:55:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." Pokud by byly opravdu přenositelné, nutně by je musel mít po smrti Petra apoštol Jan. "...

Apoštol Jan měl přece v církvi jiné pověření, než apoštol Petr. Petrovo pověření přešlo na jeho nástupce v jeho druhu služby (prvního mezi rovnými).

Pán založil svoji církev na apoštolech. Aby nevznikly mezi nimi třenice, Petr byl ustanoven jako "arbitr" všech dvanácti. Kvůli jednotě církve. A k této jednotě úpěnlivě vybízel i apoštol Jan.

(Sk 15,7)
Když došlo k velkému sporu, povstal Petr a řekl jim: „Muži bratři, víte, že si mě Bůh odedávna mezi vámi vyvolil, aby skrze má ústa pohané uslyšeli slovo evangelia a uvěřili.


(Přitom víme, že ve skutečnosti Petr hlásal evangelium předně židům, Pavel pak předně pohanům. Takže Petr zde hovoří právě o výjimečné situaci u Kornélia, kdy on sám za celou církev - vedený pouze Duchem svatým - rozhodl o podstatné věci v církvi bez toho, aby se poradil s ostatními apoštoly a získal k tomu jejich souhlas).

Klíče souvisí s mocí svazovat a rozvazovat.

Jsou věci, které mohou svazovat a rozbvazovat všichni apoštolové (J 20,21-23), jsou ale také věci v církvi, které může rozvázat pouze "první mezi rovnými" - Petr a jeho nástupci.


..."To vy jste až někdy ve 4. století, kdy už vznikla katolická církev spojená se světem, si vymysleli papežský úřad."...

Zkus si nastudovat něco o listu Korinťanům, který byl napsán tuším kolem r. 96 v pořadí třetím biskupem Říma (papežem Klimentem) a jaký to mělo v celé církvi ohlas. Byl opisován a čítán při bohoslužbách v celém křesťanském světě.


http://www.ikatolici.cz/list-sv-klementa-rimskeho-korintanum/


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 16. září 2022 @ 13:21:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Oko:


před chvílí jsem dočetl oba listy Klementa Korintským. 

Ani v jednom není nic o něčem podobném papežství. O nástupnictví Petra. Je tam pouze to, co je v Písmu - tedy o předávání moci Ducha od apoštolů ke starším. 

]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 16. září 2022 @ 13:41:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
List vydává jasné svědectví o autoritě biskupa římského v dobách nejstarších.

To je jasné.

Spoj si to s cestami apoštola Petra:

(Sk 9,31)
A shromáždění v celém Judsku, Galileji a Samaří měla pokoj a budovala se; chodila v Pánově bázni a v povzbuzování Ducha Svatého, a tak vzrůstal jejich počet.  32I stalo se, když Petr procházel všechna ta místa, že sestoupil také ke svatým, kteří bydleli v Lyddě.  33Tam nalezl jednoho člověka, jménem Eneáš, který byl ochrnutý a byl již osm let upoutaný na lůžko. 34Petr mu řekl: „Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje! Vstaň a ustel si!“ A on hned vstal. 35Viděli ho všichni obyvatelé Lyddy a Sáronu a obrátili se k Pánu. 36V Joppe byla nějaká učednice jménem Tabita, což v překladu zní Dorkas. Ta oplývala dobrými skutky a dáváním almužen. 37Stalo se, že v těch dnech onemocněla a zemřela. Umyli ji a položili do horního pokoje. 38Protože Lydda je blízko Joppe, učedníci uslyšeli, že je tam Petr, a poslali k němu dva muže s prosbou: „Rychle přijď k nám! “ 39Petr vstal a šel s nimi. Když tam přišel, zavedli ho do horního pokoje. I přistoupily k němu s pláčem všechny vdovy a ukazovaly mu košile a pláště, které Dorkas dělala, dokud byla s nimi. 40Petr poslal všechny ven, klekl si a pomodlil se. Potom se obrátil k mrtvé a řekl: „Tabito, vstaň!“ Ona otevřela oči, a když uviděla Petra, posadila se. 41Podal jí ruku a pozdvihl ji. Pak zavolal svaté a vdovy a ukázal jim ji živou. 42To se stalo známým v celém Joppe, a mnozí uvěřili v Pána. 43A stalo se, že Petr zůstal v Joppe více dní u nějakého Šimona koželuha

Apoštol Petr procházel církve (jako pastýř "vizitoval" církve).

Na rozdíl do ostatních, kteří místní církve zakládali a do nich se později třeba znovu vraceli, Petr procházel církve bez ohledu na to, který z apoštolů je inicioval.]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 16. září 2022 @ 13:58:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Oko

Podívej, už jen z logiky věci - proč by Pán Ježíš zakládal svou Církev na smrtelném člověku Petrovi, když ji mohl založit na sobě jako základu, čímž také tím základem je. Jiného základu nikdo založit nemůže - to praví 1Kor 3,11:

 Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest, jenž jest Ježíš Kristus.

Vždyť Petr i po svém obrácení byl schopen upadnout v pokrytectví, když před Jeruzalémskými bratry odcházel jíst mimo bratry z pohanů, Kdyby ho neusvědčil apoštol Pavel, tak jak dlouho by v tom zůstal? Jak může někdo založit Církev na nespolehlivém člověku? 

Ty nevidíš, jak je to nesmyslné? Jak to ponižuje Pána Krista? 

Že byl Petr první mezi rovnými, to nikdo nezpochybňuje, ale byl jen kamenem, který leží na úhelném kameni, na skále Krista. 

1 Korintským 10:4  A všickni týž nápoj duchovní pili. Pili zajisté z duchovní skály, kteráž za nimi šla; a ta skála byl Kristus.
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 17. září 2022 @ 09:27:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Přesto musíme, kvůli pravdivému pochopení - složit onu mozaiku obrazu církve do úplnosti úplně ze všech kamůnků této skládačky:

(Ef 2,18)

... neboť skrze něho jedni i druzí máme přístup k Otci v jednom Duchu.  Proto již nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané svatých a patříte do Boží rodiny;  byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš,  v němž se celá stavba spojuje dohromady a roste ve svatou svatyni v Pánu; v něm jste i vy všichni spolu budováni v Boží příbytek v Duchu.   
Jen takové pochopení smyslu Písma a víry je pravdivé, které ve významu neodporuje žádnému jinému místu Písma (pravidla  "regula fidei").


Závěr je tedy takový, že Kristus je "Skála", na které stojí apoštolové a proroci - ti pak spolu jsou základem Kristovy církve. Není apoštolů bez Krista a není ale ani Krista bez apoštolů.

To znamená, že pokud chce být kdokoli s Kristem, najde ho ve společenství církve, kterou na podnět Pána Ježíše založili apoštolové před dvěma tisíci roky.
Církve katolické, církve apoštolské.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 17. září 2022 @ 14:29:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  To asi ne, Gregu.

  Když jde o Jeruzalémskou církev, zatupoval jí Jakub. Když se například řešila situace s pohany v církvi, Pavel, Barnabáš a Petr vydávali svědectví k tématu, Jakub pak udělal a sdělil rozhodnutí. Když Petra vyvedl Bůh z vězení, říká: Oznamte to Jakubovi a bratřím. Když byl Pavel v Jeruzalémě, šel k Jakubovi. Když o tom pak Pavel píše, jmenuje Jakuba na prvním místě.

  Toník


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 18. září 2022 @ 10:48:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jakub žil trvale v Jeruzalémě. Byl tedy tehdy místním biskupem Jeruzaléma (zatímco Petr cestoval, založil místní církev  a byl biskupem v Antiochii, ještě později v Římě. Do Jeruzaléma se vrátil kvůli sněmu.
..." Když byl Pavel v Jeruzalémě, šel k Jakubovi. "...

Tady účelově lžeš - a bereš si přitom ještě na pomoc Písmo - ovšem neříkáš celou parvdu..

Pochopitelně, kydž Petr už nebyl v Jeruzalémě, ale byl v Římě, tak šel Pavel k Jakubovi - biskupu místní církve v Jeruzalémě.


Ovšem, předtím, než apoštol Pavel zahájil svoji veřejnou činnost apoštola, odešel napřed na tři roky do Arábie, kde se duchovně připravoval na tuto svoji úlohu - potom přišel do Jeruzaléma, aby "viděl Petra". Aby totiž nekonal svévolně, ale aby hlásal evangelium s Petrovým požehnáním a Petrovým souhlasem.(Gal 1,18)
Poté jsem se po třech letech vydal do Jeruzaléma navštívit Kéfu a zůstal jsem u něho čtrnáct dní: s jiným apoštolem jsem se nesetkal, jenom s Jakubem, bratrem Páně.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 21. září 2022 @ 06:24:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Jakub žil trvale v Jeruzalémě. Byl tedy tehdy místním biskupem Jeruzaléma (zatímco Petr cestoval, založil místní církev  a byl biskupem v Antiochii, ještě později v Římě. Do Jeruzaléma se vrátil kvůli sněmu.

  To sis asi spletl s jiným Jakubem, Stando. Jako sis spletl minule v diskuzi apoštola Filipa a evangelistu Filipa.

  Apoštol Jakub žil trvale v Jeruzalémě. On zastupoval Jeruzalémskou místní Církev navenek a všichni se zvenku obraceli na něj - a písmo o tom vydává svědectví. Ta svědectví písma jsem uváděl.

  Nebyl biskupem, ani nebylo potřeba, aby byl biskupem, když byl apoštolem.  ?? V čem lžu?

  V písmu je napsané:

Šli s námi také někteří učedníci z Cesareje a vedli nás k jednomu z prvních učedníků, jistému Mnasonovi z Kypru; u něho jsme se měli ubytovat. Když jsme přišli do Jeruzaléma, bratři nás radostně přijali.  Druhý den šel Pavel s námi k Jakubovi a přišli všichni starší.

  Je to pro tebe tedy lež?


Pochopitelně, kydž Petr už nebyl v Jeruzalémě, ale byl v Římě, tak šel Pavel k Jakubovi - biskupu místní církve v Jeruzalémě.

  Že by šel Pavel k nějakému biskupovi, to sis vymyslel, viď. Nebo máš nějaký historický zdroj, který by uváděl, že šel Pavel k nějakému biskupu místní církve v Jeruzalémě?


Aby totiž nekonal svévolně, ale aby hlásal evangelium s Petrovým požehnáním a Petrovým souhlasem.

  A k této "informaci" máš nějaký zdroj?

  Toník


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 25. září 2022 @ 17:22:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poté jsem se po třech letech vydal do Jeruzaléma navštívit Kéfu a zůstal jsem u něho čtrnáct dní:


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 26. září 2022 @ 19:47:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/


  To ale píšeš Stando o úplně jiné době a jiné návštěvě, víš to? Asi sis to popletl jako toho evangelistu Filipa a Apoštola Filipa.

  Já psal o tomto svědectví:

  Potom po čtrnácti letech jsem opět vystoupil do Jeruzaléma s Barnabášem a vzal jsem s sebou i Tita. ... Druhý den šel Pavel s námi k Jakubovi a přišli všichni starší. ... když tedy poznali tu milost, která mi byla dána, podali Jakub, Kéfas a Jan, kteří byli uznáváni za sloupy církve, mně i Barnabášovi pravici ...

  Pavel tam jmenuje na prvním místě Jakuba.

  Toník


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 18. září 2022 @ 10:53:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Taky si povšimni, že na sněmu nejdříve povstal Petr a pronesl své rozhodnutí.

Až potom povstal Jakub - biskup místní Jeruzalémské církve a podpořil Petrův postoj.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 21. září 2022 @ 06:32:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Taky si povšimni, že na sněmu nejdříve povstal Petr a pronesl své rozhodnutí.

  ??
  
  Jaké své rozhodnutí pronesl Petr? 

  Máš někde nějaké zdroje, kde by Petr pronášel nějaké rozhodnutí?

  V písmu je zaznamenané o Petrovi toto:

  Petr povstal a řekl jim: „Muži bratři, víte, že si mě Bůh odedávna mezi vámi vyvolil, aby skrze má ústa pohané uslyšeli slovo evangelia a uvěřili.  A Bůh, jenž zná lidská srdce, jim vydal svědectví, když jim dal Ducha Svatého tak jako i nám a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, když vírou očistil jejich srdce. Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na šíji učedníků jho, které nebyli schopni unést ani naši otcové ani my? Ale věříme, že jsme zachráněni milostí Pána Ježíše stejně jako oni. “

  Že by Petr dělal nějaké rozhodnutí, není v písmu zaznamenané. Máš nějaký zdroj, že by Petr dělal rozhodnutí? Vydával svědectví, podobně jako Pavel. A dával dotaz na ostatní. Zjevně řečnickou otázku. A deklaroval svou víru. O nějakém rozhodnutí ani slovo.


  Když domluvili, řekl Jakub: 

  „Muži bratři, poslyšte mne! Šimon pověděl, jak se Bůh předem postaral, aby z pohanů vybral lid pro své jméno. A s tím se shodují slova proroků, neboť je napsáno: ‚Potom se vrátím a znovu postavím Davidův zbořený stánek, jeho trosky znovu vystavím a vztyčím jej, aby i ostatní lidé horlivě hledali Pána, všechny národy, nad nimiž je vzýváno moje jméno, praví Pán, ten, který toto činí. Známé jsou Bohu jeho skutky od pradávna.‘ 

  Proto soudím, abychom nedělali potíže těm, kteří se z pohanů obracejí k Bohu, ale napsali jim, aby se zdržovali toho, co bylo poskvrněno modloslužbou, smilstva, zardoušeného a krve. Neboť Mojžíš má ode dávných pokolení v každém městě své hlasatele v synagogách, kde bývá čten každou sobotu.“

  Jakub vydal jasné rozhodnutí, co s pohany. Ne Petr. Protože Jakub byl představitelem církve v Jeruzalémě - což je zjevné i z jiných míst, která jsem citoval.

  Toník

 


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 21. září 2022 @ 08:54:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)Nejdříve Petr utišil rozepře:

Tu povstali někteří, kteří uvěřili ze strany farizeů, a říkali, že se pohané musí obřezávat a musí se jim nařizovat, aby zachovávali Mojžíšův zákon.
Apoštolové a starší se shromáždili, aby tu věc prozkoumali. 
Když došlo k velkému sporu, povstal Petr a řekl jim: „Muži bratři, víte, že si mě Bůh odedávna mezi vámi vyvolil, aby skrze má ústa pohané uslyšeli slovo evangelia a uvěřili. 
A Bůh, jenž zná lidská srdce, jim vydal svědectví, když jim dal Ducha Svatého tak jako i nám a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, když vírou očistil jejich srdce.
Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na šíji učedníků jho, které nebyli schopni unést ani naši otcové ani my?
Ale věříme, že jsme zachráněni milostí Pána Ježíše stejně jako oni. “ 


Jestliže z této Petrovy řeči není naprosto jasný Petrův názor, že Petr je proti obřízce pohanů, tak to svědčí o tvé neschopnosti porozumět danému textu.

Pro mě osobně to ale u tvé osoby není pro mne žádné překvapení.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 21. září 2022 @ 17:40:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Jestliže z této Petrovy řeči není naprosto jasný Petrův názor, že Petr je proti obřízce pohanů, tak to svědčí o tvé neschopnosti porozumět danému textu.

  Řekl bych, že z této Petrovy řeči je vidět jasný názor, že je proti obřízce pohanů. Podobně jako byl jasný názor (některých) co uvěřili, že pohané se mají dát obřezat. 

  Tobě taková věc není jasná? 

  Co konkrétně je ti na tom nejasného?


  Jakub pak vydal jasné rozhodnutí:

  A to rozhodnutí pak bylo jednomyslně předáno církvím z pohanů.

  Toník


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 22. září 2022 @ 15:41:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko omyl, Petr nepronesl své rozhodnutí, ale konstatoval toto: Rozhodl totiž Duch svatý i my..


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 14. září 2022 @ 14:13:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Všechny dnes existující bludy a vady jsou obsaženy v Písmu. A jedním z nich je vaše postavení tradice nad Písmo a proti Písmu.

Přesně význam slova ANTI - "proti" nebo "místo něčeho."
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 07:51:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Všechny dnes existující bludy a vady jsou obsaženy v Písmu."...


Někdo by tomu mohl rozumět způsobem, že Písmo učí bludy a vady.
..."A jedním z nich je vaše postavení tradice nad Písmo a proti Písmu."...

Znovu ani jedno není správně formulováno způsobem, jak věří katolíci doopravdy.

Tradice nestojí proti Písmu - to je přece kardinální blbost!
Tradice katolické církve Písmo vysvětluje ve správném významu a rozšiřuje o věci, které v Písmu nejsou. Písmo přece není jediným zdrojem života katolické církve!

To by Pánu Ježíši stačilo napsat knihu a nemusel by zakládat církev na apoštolech.


Tradice stojí rovnocenně po boku Písma jako druhý pevný bod katolické víry. a tím třetím bodem katolické víry je uskutečňování  společenství církve kolem živého Krista v těle pod způsobami chleba a vína při katolické bohoslužbě.
Jak známo z fyziky, teprve základna se třemi pevnými body může být základnou stabilní. Pokud ve tvé víře kterýkoli z těchto bodů schází, je tvoje víra pořád labilní.


Apoštolská tradice církve je všechno to, co apoštolové hlásali, ale nenapsali.
Zapsala to však další generace jejich žáků, zachovala se v kontinuálně v životě katolické církve až do dnešní doby.


Význam slova "anti" je podle mne jenom "proti něčemu" - opak. Tak jsem tomu vždycky rozuměl. Nikoli "místo něčeho".

Je přece historickým nezpochybnitelným faktem, že církev tady byla už dlouho před texty Nového zákona. To až tato katolická církev teprve dala světu Písmo! Nemůže být tedy Písmo nad touto církví - Písmo vzniklo až z praktického života církve, kdy se ukázalo jako nutnost některé věci zapisovat pro další generace. Zpočátku se o Kristu hlásalo jenom ústy - až později byla napsána evangelia.]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 08:36:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko píšeš


///


Píšeš:

///církev tady byla už dlouho před texty Nového zákona. ///

To není pravda. Evangelia a listy apoštolů kolovaly po místních Církvích již od počátku vzniku Církve. 

Tak se nesnažte navodit dojem, že to vy jste dali Církvi Písma. Vy jste pouze určili Kánon Písem a v případě SZ ještě chybně, protože jste tam zařadili deuterokanonické knihy, které tam vůbec nepatří a nejsou vdechnuté a inspirované Bohem. Neschválil je ani židovský koncil v Jabne roku 90.Apoštolská tradice církve je všechno to, co apoštolové hlásali, ale nenapsali.///

Ty asi nevíš, že Písmo je přímo vdechnuté Bohem, na rozdíl od těch vymyšleností těch vašich apoštolských žáků, kteří století po století stále vymýšleli další části té vaší údajné tradice, o níž ani ti vaši ranní žáci ve své době NIC nevěděli.

Takže nám, kteří chceme věrné následovat Krista, naprosto stačí Bohem inspirované a vdechnuté Písmo, které samo v následující pasáži potvrzuje svoji naprostou dostatečnost pro všechny části života věřícího:

2 Timoteovi 3:15  od dětství přece znáš svatá Písma, jež ti mohou dát moudrost k záchraně skrze víru, která je v Kristu Ježíši.16  Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti,17  aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku.

15  A že hned od dětinství svatá Písma znáš, kteráž tě mohou moudrého učiniti k spasení skrze víru, kteráž jest v Kristu Ježíši.16  Všeliké zajisté Písmo od Boha jest vdechnuté, a užitečné k učení, k trestání, k napravování, k správě, kteráž náleží k spravedlnosti,17  Aby byl dokonalý člověk Boží, ke všelikému skutku dobrému hotový.]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 08:38:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím proč, ale docela solidně se ten text mého komentáře vzájemně proházel. 


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 08:57:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Píšeš:

///církev tady byla už dlouho před texty Nového zákona. ///Tak si udělejme krátkou chronologii:

Církev se do světa narodila o Letnicích r. 33,

První evangelium sepsal Marek, žák apoštolů, až v někdy v r. 65-70. - Janovo Zjevení v r. 94-96.

Všechna Písma Nového zákona byla sepsána svatopisci pocházejícími z už fungující křesťanské církve. Tato církev tedy dala světu všechna písma Nového zákona.

Kánon Písma byl slavnostně definován  na všeobecném sněmu (koncilu)  křesťanů v Africkém Hyppo Regiu v r. 397. (Jedním z  účastníků byl i sv. Augustin).

Není dobré vyčíst ze slov i význam, který autor vůbec nezamýšlel.
Apoštol zde ve skutečnosti jenom říká (chválí  Písmo), že je dobré a užitečné pro život křesťana.

Nikde ale tím neříká, že snad jen Písmo křesaťanu stačí - to by přece neustanovoval všude ve městech místní církve, ale jen lidem roznášel knihy!
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 09:25:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko píše:

Není dobré vyčíst ze slov i význam, který autor vůbec nezamýšlel.
Apoštol zde ve skutečnosti jenom říká (chválí  Písmo), že je dobré a užitečné pro život křesťana.


Hm, dobře, tak jen pochválíme Písmo a ihned ho nahradíme svými ustanoveními...


Nikde ale tím neříká, že snad jen Písmo křesaťanu stačí - to by přece neustanovoval všude ve městech místní církve, ale jen lidem roznášel knihy!


To ale Písmo neučí. Je z něj jasné, že osobní přítomnost apoštolů mezi věřícími je nutná. Ale všechno, co se děje musí vycházet z Písem a musí být s nimi v souladu.

Vždyť věřící v Beroji dokonce Písmy zkoumali i slova samotného apoštola Pavla. A na koncilu v Jeruzalémě muselo výsledné komuniké koncilu zcela v souladu s Písmy. 

Skutky apoštolské 17:10  Bratři hned v noci vyslali Pavla a Silase do Beroje. Když tam přišli, odebrali se do židovské synagógy.
11  A tamější Židé byli ušlechtilejší než ti v Tesalonice: přijali Slovo se vší dychtivostí a denně pečlivě zkoumali Písma, zdali je tomu tak.

Skutky apoštolské 15:15  A s tím se shodují slova proroků, neboť je napsáno: (Jeruzalémský koncil)

Sám Pán Ježíš citoval z Písem v Evangeliích nesčetněkrát a jasně dával najevo svou nelibost, když farizeové rušili Písma svými ustanoveními. 

Tedy přesně to, co děláte vy. 
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 10:05:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pán Ježíš citoval z písem Starého zákona - místa, která hovořila o něm.

Co konkrétně máš na mysli, že my z toho rušíme svými ustanoveními?

Zde se jedná přece o zásadní úlohu Písma, jakou má v životě křesťrana - působí spolu se vším ostatním, co církev uchováívá jako svůj poklad víry.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 13:52:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko píše:


Co konkrétně máš na mysli, že my z toho rušíme svými ustanoveními?


Stále se tady o to pořád přeme. Vaše nesmyslná mariánská úcta, vaše modly v podobě obrazů a soch, ale hlavně vaše JINÉ evangelium hlásající spásu ze skutků, vaše kněžství, které v NZ vůbec není, papežský úřad, který nepřijali ani Pravoslavní, pokryté hlavy kněžstva, smilstvo vašeho duchovenstva se světskou politickou mocí, povinný plošný celibát a z toho plynoucí ohavnosti vašich tzv. kněží, jsou to desítky věcí, co jste si postupně přimysleli během staletí. Mohl bych pokračovat ještě dlouho.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 16. září 2022 @ 08:08:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Gregu,.

Pokud máme k něčemu dospět, nebude to skrze seznamy. Bavme se vždycky jenomo jediné konkrétní věci, abychom mohli u ní jít do hloubky.

Tedy jenomstručně:
1.) Důvody oprávněné mariánské úcty jsme tu už probírali mnohokrát. (Zj 12,1; Gn 3,15)....
2.) modlou je, že si cokoli (či kohokoli) postavíš na první místo v životě místo Boha. U mě to není ani socha, ani obraz.
3.) My hlásáme . že milosti Boží je ke spáse nevyhnutelně zapotřebí. (je k ní ale zapotřebí i rozhodnutí člověka. Bůh nás totiž nespasí bez nás.

4.) Kněžství v Novém zákoně samozřejmě je - ustanovují je v jednotlivých místních církvích ("starší") skrze vkládání rukou toho, kdo byl Duchem svatýmk této službě už zmocněn.
Kristus přece založil svoji církev jako obraz stáda, vedeného pastýři.

5.) Papežský úřad s mocí klíčů ustanovil Pán Ježíš (Mt 16,18).
Pravoslavní tento úřad "prvního mezi rovnými" mají také - po roztržce s východní církví si určili za "prvního mezi rovnými Konstantinopolského patriarchu. To je jejich "papež".
Také koptská církev v Africe má pořád svého papeže.


6.) Celibát není povinný.
Je součástí duchovního povolání (podle doporučení apoštola Pavla).Kdo se na celibát necítí, může se oženit a prožít křesťanský plnohodnotný život podle svého povolání od Boha.

(1 Kor 7,32)
Chci, abyste byli bez starostí.

Kdo nežije v manželství, stará se o věci Pána, jak by se zalíbil Pánu,  ale kdo se oženil, stará se o věci světské, jak by se zalíbil své ženě, a je rozdělený.

Neprovdaná žena a panna se stará o věci Pána, aby byla svatá tělem i duchem. Ale když se provdá, stará se o věci světské, jak by se zalíbila svému muži.
Toto říkám k vašemu prospěchu, ne abych vás omezoval, ale abych vás vedl k počestnosti a k nerušené oddanosti Pánu.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 16. září 2022 @ 08:56:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, dobře. na ničem v tom se neshodneme a ani nemůžeme.

Jen malý příklad: Celé Písmo je užitečné k učení a k získání moudrosti.

V celém Písmu není ani jeden příklad, kdy by si Boží lid legálně (kromě případů, kdy k tomu dal pokyn přímo Bůh) učinil nějakou sochu, obraz, či podobenství.

A nikde v celém Písmu není zachycena ani popsána konkrétní podoba Ježíše Krista. Což je samozřejmě úmyslné. 

Tak jak si někdo může dovolit proti Písmu instalovat sochy a obrazy v církevních budovách? 
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 16. září 2022 @ 09:38:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Písmo přece nikde nezakazuje instalovat sochy a obrazy v církevních budovách ani nikde jinde!

Uměleckými díly chválíme Boha! neživá hmota v nich totiž zjevuje neviditelnou duchovní skutečnost - ideu. Proto na zhotovení uměleckého díla člověk potřebuje nejenom zručnost, ale hlavně inspiraci od Ducha svatého. Každé skutečné umělecké dílo vyjadřuje myšlenku a vyznačuje se typickými vlastnostmi: je krásné, pravdivé a dobré.

Bůh podporuje lidské umění - nezakazuje! Všechny nádherné chrámy byly lidmi postaveny k oslavě Boha!

Šalomoun, když vystavěl chrám Hospodinu, tak nechal také vyzdobit stěny obrazy (např, cherubů) - prostuduj si lépe Písmo!

((Ex 26,31)
Uděláš oponu z příze modré, purpurové a karmínové a z jemně tkaného plátna; na ní budou vytvořeni cherubové jako umělecké dílo.


(1 Kr 6,23)
Udělal ve svatyni dva cheruby z olivového dřeva, deset loket vysoké.


(1 Kr 7,29)
Na postranicích, které byly mezi rámy, byly lvi, býci a cherubové, i na rámech nahoře. Dole pod lvy a býky byly udělány převislé věnce.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 16. září 2022 @ 13:18:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko píše:
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 16. září 2022 @ 13:27:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Vždyť to není pravda!

Jednou snad Hospodin něco povolí a jindy to zakáže?

Židé měli zakázáno už od dob Mojžíše jenom dělat si modly, kterým by se klaněli. Jinak nebyl důvod jim cokoli zakazovat.
Ten zákaz vyrábění si zobrazení Boha byl neoddělitelně spojen s klaněním se takovému výtvoru lidských rukou.

Když nebylo klanění, nebylo žádné modlářství.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 16. září 2022 @ 13:48:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, tak si to někde najdi - Židé to nedělali a mají to také ve svých Písmech.]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 16. září 2022 @ 14:01:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Oko


Nebo myslíš, že je možné udělat si obraz Krista nebo sochu a neklanět se tomu? 

Nehledě na to, že zobrazovat Boha zakázáno naprosto. A Kristus je Bůh. Navíc ani nikdo neví, jak vypadal a apoštolé o tom úmyslně pomlčeli. Právě proto, aby si nikdo nemohl udělat obraz. 
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 17. září 2022 @ 09:14:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)Chováš se jako pravý zákoník - otrok litery. Schází ti pochopení smyslu oněch zákazů.


Bůh přišel na svět v lidském těle Ježíše Krista. Všichni lidé tejhdy věděli, jak vypadá Bůh. Pán Ježíš byl dokonalým obrazem (živým hmotným obrazem) svého nebeského Otce.

Podle tebe sám Bůh porušil svůj zákaz zobrazovat Boha - když Boha v Ježíši Kristu zobrazil?..."myslíš, že je možné udělat si obraz Krista nebo sochu a neklanět se tomu? "...

Dokonce to vím s jistotou.
"Stvoření Adama" v Sixtinské kapli zobrazuje Boha  a je uměleckým dílem inspirovaným Duchem svatým. Vyjadřuje hluboké duchovní pravdy.
Nemám toto dílo na prvním místě důležitosti v životě, přesto svojí hlubokou čistou krásou má i ono své místo v mém životě..

Ikona "Svatá trojice" od Andreje Rubleva zachycuje okamžik navštívení Abraháma Hospodinem. Také je to umělecké tílo, také skrze krásu vypovídá hluboké pravdy víry.
Ale také ji nemám jako modlu, je mi docela lhostejná. Na rozdíl od těch osob, které zobrazuje ...

]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 17. září 2022 @ 10:26:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko píše
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 18. září 2022 @ 10:05:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poslušnost liteře bez porozumění skutečného smyslu je zákonictvím


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 18. září 2022 @ 11:13:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Oko


Poslušnost liteře i bez porozumění je pořád lepší než neposlušnost nebo učení protikladného učení, než je psáno. 


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 18. září 2022 @ 11:49:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dokonalost křesťana spočívá ve dokonalosti jeho svobody a v porozumění, co po nás Bůh vlastně žádá.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Pondělí, 19. září 2022 @ 12:22:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregorios777
litera se čte s pomocí Ducha svatého - pro pochopení


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pondělí, 19. září 2022 @ 20:13:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Někdy mě až zaráží ,jak je v některých zobrazeních ,Ježíš zobrazen ,jako člověk dlouhých blonďatých vlasů. Až skoro někdy  jakoby nějaký  skandinávský typ  ( nebo slovanský ? ).


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Pátek, 16. září 2022 @ 12:57:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregorios777
Jak si někdo může dovolit instalovat sochy a obrazy
No přece z moci Božího slova
Když ti Bůh řekne, že ta hlína, na které stojíš, je svatá, tak ona je svatá
Je to otázky víry, důvěry a k tomu je třeba odložit svou všemocnost a sebestřednost
Co Bůh řekne, to je


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 16. září 2022 @ 13:11:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Akuzativ


A kde to Bůh řekl? Kde je to v Božím Slově?


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Pátek, 16. září 2022 @ 13:27:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregorios777
o hlíně, půdě víš - to řekl Bůh Mojžíšovi
O hadovi Ohnivcovi na žerdi víš, nebyla to modla
O dotknutí se šatů Krista víš, a to nebylo modlářství
O zástěrách nebo šátcích víš, a to nebylo modlářství
O cherubech víš, a to nebylo modlářství
O vodě víš, a to nebylo modlářství
atd. atd. ......

No, prostě je třeba poslouchat Boží hlas
Máme nástupce apoštolů a pokud nerozumíš nebo nerozumíme Božímu slovu, tak oni to vysvětlí srozumitelně
Nevíme-li, je tu tradice od apoštolů
Modlářství je vlastně nevíra v Boha


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Pátek, 16. září 2022 @ 13:33:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregorios777
a to nemluvím o plivnutí do hlíny a o uzdravení slepoty
Nemluvím o potření slepých očí Tobitovi
Nemluvím o malomocenství, které bylo uzdraveno vstoupením do řeky, do obyčejné vody
Nemluvím o mrtvém prorokovi, na jehož tělo byl vhozen mrtvý voják a on znovu povstal k životu

Je to o tom, věřit Bohu a ne sobě

atd. atd.

Naši předkové říkali
když Pán Bůh dopustí......

Oni ještě měli tu pevnou víru
My se chytáme toho, co jsme schopni pevně držet v ruce a dál nejdeme


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 09:00:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko píše:

///
Význam slova "anti" je podle mne jenom "proti něčemu" - opak. Tak jsem tomu vždycky rozuměl. Nikoli "místo něčeho".///

To se velmi mýlíš. J.B. Souček - Řecko-český slovník k NZ, str. 35:

ANTI

1. pův. místně "naproti."

2. k označení toho, že se jedna veličina nahrazuje druhou nebo má stejnou hodnotu: místo něčeho nebo někoho,

3. Může nabýt i významu "ve prospěch někoho", "za někoho".


Václav Prach: Řeckočeský slovník str. 59:

ANTI

za, naproti, proti, rovně, vpřed


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 16:54:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Celá ta vaše rétorika je divná, nezvykle posunutá mimo realitu života.

  Stando, jestli dobře chápu realitu vašeho života, tak jak jsi o vaší realitě svědčil, že 

 • .. jsi byl hloupý, lákala tě pozlátka světa
 • .. jsi byl povrchní a nevzdělaný
 • .. máš "svobodu hřešit" a "svobodu odejít od Boha"
 • .. máš náklonnost ke zlému
 • .. ve tvém životě neexistuje nic takového jako definitivní rozhodnutí
 • .. mnohé z vás musí nejdříve život pořádně skřípnout, aby si zase vzpomněli na Boha.
 • .. každý následující den máš pořád plný rozhodování. Třeba o tom, zda se manžel doma postaví k utírání nádobí, nebo zda si má raději otevřít pivo a svalit se na gauč
 • .. zůstáváš stále jenom na povrchu - ve svých frázích
 • .. co člověka nic nestojí, za nic nestojí a člověk si toho neváží
 • .. žiješ v přesvědčení, že tento boj je pořád bojem o váš věčný život, o vaši věčnou spásu. Za nic jiného nestojí bojovat.
a o mnoha dalších takových podobných věcech, které tvoří tvojí realitu a které znovu a znovu přinášíš do diskuze.   Tak to, co žijeme my a co tu popisujeme, je opravdu hodně mimo realitu vašeho života. To sis všiml dobře.

  Žijeme něco jiného, než ty. Jinou realitu.

  Proto jsme psali o přijetí smlouvy, která je v Ježíši Kristu a vydání života Bohu. 
  Psali jsme o definitivním rozhodnutí, které je důležité, protože je až na věčnost.
  Proto jsme psali o novém narození a rozloučení se starým životem.
  Proto jsme psali o záchraně nejen od hříchu a jeho otroctví, záchraně, která je v Ježíši, ale i o záchraně od zkaženého světa.
  Proto jsme psali i o Boží výchově, o tom, že k nám Bůh mluví ve zcela konkrétních věcech a vychovává nás - tak, jako dobrý otec vychovává svoje děti.
  Proto jsme psali o svobodě, kterou máme v Ježíši a co pro nás ta svoboda znamená - že je to svoboda pro život
  Proto jsme psali o moci Ducha svatého a jeho darech, které jsou potřeba pro práci v církvi i mimo církev. Důležitou práci.
  Proto jsme psali o tom, že je důležité bibli žít, zakusit na vlastní kůži.


  Rozumím, že to jsou věci mimo realitu tvého života. Ale tak proto je diskuze, že se můžeš seznámit s životy jiných lidí, s něčím, co neznáš, nezažil jsi. 
  
  Toník
  ]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 16. září 2022 @ 07:51:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku, toto ale nepředvádíš opravdovou diskusi (ta musí být kvůli srozumitelnosti pouze nad jedním tématem.


Toto jsi si jenom povytrhával pár bodů z našich diskusí na různá témata navzájem spolu nesouvisejících z jejich původního kontextu a do opozice k nim zařadil zase pár svých zažitých frází. Tedy jakési "seznamy".

Musel bych psát celé knihy, abych tě pořád opravoval a uváděl věci na pravou míru - jak jsem je skutečně tehdy myslel. Na to opravdu nemíním plýtvat svým časem.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 16. září 2022 @ 08:12:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, ty jsi napsal: "Celá ta vaše rétorika je divná, nezvykle posunutá mimo realitu života." Reagoval jsem tedy k tomu, co jsi přinesl do diskuze.

  Chápu, že psaní o vysvobození ze hříchu je pro tebe divné a je to mimo realitu tvého života. Žiješ zjevně jinou reality, než my. 

  Těch pár bodů není vytrhávaných, jsou to témata z tvé reality, která jsi opakoval znovu a znovu a dlouhodobě přinášel do diskuze. Kromě nich bylo ještě mnoho dalších, co jsi přinášel znovu a znovu - sekty, hereze, život mimo církev ... Máš zkrátka realitu, kterou píšeš a dokola opakuješ.

  Stejně tak to, co píšeme my - spasení v Pánu Ježíši, nový život, rozloučení se starým, moc Ducha svatého, učení, kterému věříme a které žijeme, církev a lidé v ní, služba v církvi, život a dělání něčeho užitečného, to není vytrhané, jsou to zase témata z naší reality, který žijeme my.

  Pokud tedy přineseš do diskuze nápad, že naše rétorika je mimo tvou realitu, tak s tebou souhlasím. To, o čem píšeme, je zjevně mimo tvou realitu. 

  Na to není potřeba plýtvat časem, je to jasné na první pohled.

  Toník


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 16. září 2022 @ 09:26:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Naše "reality" jsou opravdu rozdílné.


Když člověk dlouhodobě žije v těžkém hříchu, je jako slabý nemocný člověk, jako umírající člověk na nebezpečnou nemoc.
Když učiní pak pokání a Bůh mu hříchy odpustí, tak je to uzdravení, záchrana života.
Na tomto bychom se, myslím, zatím asi oba dva shodli.

Dále jsou naše "reality" ale už rozdílné:

Ta tvoje realita tu představuje člověka v okamžitém  návratu k plné síle a plné odolnosti proti oné nemoci konkrétního hříchu. Byl jsi plně uzdraven a nyní máš dostatek sil znovu už nezhřešit.

Ta moje realita představuje člověka také uzdraveného (nemoc ho už nesežírá), ale člověka pořád slabého jako moucha - tak ve skutečnosti totiž vypadá každý člověk, který byl dlouho nemocen. Svaly mu atropovaly, zadýchá se na pár schodech - žádná veliká zásoba sil.
Zatím! 
Ale pokud ve zdraví vydrží a nemoc se nevrátí (rozuměj: nezhřeší oním hříchem,  který ho ničil a ze ketrého byl uzdraven) , síly se mu postupně vracejí, svalstvo zesílí, schody zase vyběhne jako mladík....
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 17. září 2022 @ 14:47:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Na tomto bychom se, myslím, zatím asi oba dva shodli.

  Ne, Stando. Na tvých výmyslech se neshodneme. 

  Já určitě s tebou ne. 

  Bůh nám neodpustil za pokání, odpuštění od Boha není něco-za-něco. A i nám Bůh dává odpouštět druhým tak, jako on odpustil nám - bez zásluh, bez toho, že bychom čekali na pokání, bez toho, abychom odpouštěli za pokání.

  I v tomto je naše realita velmi rozdílná.


Ta tvoje realita tu představuje člověka v okamžitém  návratu k plné síle a plné odolnosti proti oné nemoci konkrétního hříchu. Byl jsi plně uzdraven a nyní máš dostatek sil znovu už nezhřešit.

  Ne, to není moje realita. 

  A nevím, proč takhle neustále nesmyslně nutíš lidem okolo tebe tvoje blbosti, jako by byly jejich. Proč pořád tyhle přehazovačky vašich nesmyslů na druhé - jeden tu přehazuje svoje ješu, další kapitalisty, další putinovy agenty, další boha, co mu dělá nachytávky, další zase NARy, .... 

  Proč to děláte? 

  K čemu vám to je, přehazovat vaše hloupé iracionální nápady či to, co vám straší v hlavě, na druhé lidi?

  Stando, vždyť už jsi dokonce psal, že tento tvůj způsob "diskuze" nemá žádný smysl! Že nikam nevede! 

  Proč to tedy děláš znovu a znovu a znovu přehazuješ tvoje nápady na druhé?


  To 𝓶𝓸𝓳𝓮 realita představuje Boha, který má dost sil a moci vysvobodit člověka ze hříchu. On je ten vysvoboditel, zachránce, spasitel. Ne člověk svojí silou a mocí. A Bůh má dost těch sil na začátku života křesťana, v první chvíli, kdy se člověk narodí znovu. V první chvíli, kdy člověk dostane nové srdce, nového ducha. V první chvíli, kdy se narodí jako Boží dítě. A často už před tím, když je člověk ještě schovaný jako miminko, ještě se nenarodil.

  To 𝓶𝓸𝓳𝓮 realita představuje Boha, který má dost sil zachránit člověka z jakkoliv hrozného hříchu, bez ohledu na to, jak moc hřích člověka oslabil, jak moc člověka opanoval. A mám moci ho přenést pře jakkoliv těžké období.


  Dáváme k tomu takový obraz ze života.

  Kouká se tak člověk s Bohem v nebi na svoji životní cestu, jak jde světem.

  Na začátku troje stopy, byl doma s tátou a mámou. Pak jedny stopy... šel životem sám. Pak jsou najednou stopy dvě - "Jej, tady jsem já začal chodit s tebou, Bože!" říká. A jdou dál, cesta vede do kopce. A tam najednou jedny stopy zmizí. "A vidíš, Bože - tady jsi mně ty opustil. Zrovna, když jsem já byl nejslabší, měl jsem nejmíň sil!".

  Já myslím, že ten pohled člověka se spoustou svalů a síly už jsi někdy slyšel a víš, jak to bylo?

  Toník

]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 18. září 2022 @ 10:03:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."  Bůh nám neodpustil za pokání, odpuštění od Boha není něco-za-něco."...


Toníku, blábolíš tu opilecké nesmysly. Úplně bez rozumu a bez ladu a skladu.
Snůška rádoby vznešených frází!

Podáváš zde ale obraz nepravdivého světa, ve kterém lidé hřeší a Bůh jim hříchy odpouští z vlastního rozhodnutí i bez toho, že by oni učinili pokání, že by o to odpuštění vůbec stáli!
Odpouští  snad Bůh hříchy lidem, aniž by se oni obrátili a změnili své smýšlení? Aniž by litovali zla, které sami sobě i jiným lidem  svými hříchy způsobili?


A tomuto ty říkáš racionální pohled na svět?

Cožpak nemáš ani špetku soudnosti?


Realita skutečného života je taková:
Žádný člověk není schopen sám od sebe činit pokání ze hříchů. Potřebuje k tomu nutně Boží milost - rozpoznat svoji hříšnost, svoje zlo, které bylo jeho vlastním dílem.
Proto Duch svatý působí v nitru hříšníka a vzbuzuje v něm touhu po životě lepším, radostnějším, krásnějším, opravdovějším.
Člověk má pořád svobodu tento vnitřní hlas Ducha v sobě zadusit, neposlouchat, zahlušit. Má ale také stejnou svobodu se rozhodnout svůj život změnit a jít za tímto lepším, vyšším cílem...

A tehdy, po tomto lidském rozhodnutí přimknout se k Bohu,  přichází na řadu pokání člověka (za účinné podpory Boží milosti), obrácení, změna smýšlení ...
Dále vyznání hříchů v pokoře Bohu i církvi, odpuštění hříchů a nový život s Bohem.
Ten život čistší, radostnější, krásnější, opravdovější ...
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 22. září 2022 @ 07:07:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Stando, tohle je tvůj "zájem o věcnou diskusi" co máš prý vždycky?


Podáváš zde ale obraz nepravdivého světa, ve kterém lidé hřeší a Bůh jim hříchy odpouští z vlastního rozhodnutí i bez toho, že by oni učinili pokání, že by o to odpuštění vůbec stáli!

  Já vím, Stando. 

  Odpuštění z milosti, jen ze síly a moci toho, kdo odpouští, bez skutků, ne za odměnu, je pro tebe nepravdivý svět. 

  A svět, ve kterém máš "boha", co vám dává "svobodu" hřešit a hřešit vám dovoluje, to je tvůj pravdivý svět. A je to tak logické ve tvé situaci.

  To je přeci tvoje věc, co máš.

  Pro nás je odpuštění z milosti realita. Zažili a zažíváme ho jak od Boha, v tom nám jde příkladem, tak zažíváme Boží výchovu k tomu, abychom lidem odpouštěli sami za sebe, bez toho, že bychom viděli pokání. I tobě Stando odpouštím tvoje lži, útoky, urážky, hulvátství, i když jsi za celá léta neprojevil jedinou známku pokání.


Člověk má pořád svobodu tento vnitřní hlas Ducha v sobě zadusit, neposlouchat, zahlušit.

  A je vám taková "svoboda" k něčemu užitečná?


Ten život čistší, radostnější, krásnější, opravdovější ...

  A to je virtuální svět, viď. Moc vám to takto nefunguje. 

  Stando, nesvědčíš o tom - jen tady v diskuzi poslední týdny plodíš ve tvé "svobodě" hřešit plodíš jednu lež za druhou, jedno hulvátství za druhým, přehazuješ na druhé tvůj virtuální svět.

  Ani nemluvě o Martinovi - chceš říci, že jeho život s konkubínami, drogami, touhou utéci od manželky, od dětí, s alkoholem, prášky, se sektářskou evangeličkou, co ho ovládá, je "čistší, radostnější, krásnější, opravdovější"? Nenech se vysmát, Stando.  Teď tu dva lidé nahodili téma "vysvobození ze hříchu". 

  Píšeme si tu o tom tématu, diskutujeme, sdílíme zkušenosti. Psal jsem ti k tomu tématu v minulosti, jak osobní zkušenost, tak naše učení o tom, že Ježíš přišel lidi vysvobodit ze hříchu, zbavit člověka hříchu. A že jsem to mnohokrát v životě zažil. A dával ti konkrétní příklady - třeba s krádeží na poli, se zabíjením pro zábavu....  A píšu ti to z reality znovu. K tématu. Tentokrát k vašim nápadům na "svaly".

  To 𝓶𝓸𝓳𝓮 realita představuje Boha, který má dost sil a moci vysvobodit člověka ze hříchu. On je ten vysvoboditel, zachránce, spasitel. Ne člověk svojí silou a mocí. A Bůh má dost těch sil na začátku života křesťana, v první chvíli, kdy se člověk narodí znovu. V první chvíli, kdy člověk dostane nové srdce, nového ducha. V první chvíli, kdy se narodí jako Boží dítě. A často už před tím, když je člověk ještě schovaný jako miminko, ještě se nenarodil.

  To 𝓶𝓸𝓳𝓮 realita představuje Boha, který má dost sil zachránit člověka z jakkoliv hrozného hříchu, bez ohledu na to, jak moc hřích člověka oslabil, jak moc člověka opanoval. A mám moci ho přenést pře jakkoliv těžké období.


  Dáváme k tomu takový obraz ze života.

  Kouká se tak člověk s Bohem v nebi na svoji životní cestu, jak jde světem.

  Na začátku troje stopy, byl doma s tátou a mámou. Pak jedny stopy... šel životem sám. Pak jsou najednou stopy dvě - "Jej, tady jsem já začal chodit s tebou, Bože!" říká. A jdou dál, cesta vede do kopce. A tam najednou jedny stopy zmizí. "A vidíš, Bože - tady jsi mně ty opustil. Zrovna, když jsem já byl nejslabší, měl jsem nejmíň sil!".

  Já myslím, že ten pohled člověka se spoustou svalů a síly už jsi někdy slyšel a víš, jak to bylo?

  Toník


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 24. září 2022 @ 14:40:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Zde vůbec nejde o ochotu Boha hříchy odpustit (te je zde vždycky) - zde jde o relevantní postoj hříšníka v pokání milost odpuštění hříchů přijmout. Na základě vyznání hříchů Bohu i církvi (J 20,21-23).

Bez pokání je odpuštění hříchů člověkem blokováno. Bez pokání není odpuštění hříchů.
Nedomýšlíš tyto tvoje fráze do důsledku.

Vysvobodí Bůh snad úplně každého člověka ze hříchu, když na to má podle tebe dost sil?

A ty tu mluvíš o jakémsi  svém "reálném světě"?


Bez toho, že by byl hříšník nespokojen s dosavadním způsobem života, že by se nechtěl změnit a žít lépe s Bohem, tak Bůh hříchy neodpustí. Protože hříšník musí nejdříve ze hříhů učinit pokání (obrátit se, změnit smýšlení) - a až tehdy Bůh hříchy odpustí.
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 26. září 2022 @ 07:40:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, tady v té diskuzi nešlo o tvoje problémy a těžkosti, které si řešíš ve tvém životě. I když i tobě by Bůh mohl pomoci, kdybys chtěl. Nemusíš mít odpuštění od Boha blokované, není to nutné.

  Zpět k tématu.


A ty tu mluvíš o jakémsi  svém "reálném světě"?

  Ne, to ne. Nepíšu o jakémsi světě, jakýsi svět je to možná pro tebe.


  Píšu to, co žiju, co jsem zakusil, mojí realitu. K tématu diskuze a článku. Tedy vysvobození ze hříchu. 

  Tentokrát k nápadům v diskuzi na "svaly", kterými člověk vysvobozuje ze hříchu sama sebe. A psal jsem toto:

  To 𝓶𝓸𝓳𝓮 realita představuje Boha, který má dost sil a moci vysvobodit člověka ze hříchu. On je ten vysvoboditel, zachránce, spasitel. Ne člověk svojí silou a mocí. A Bůh má dost těch sil na začátku života křesťana, v první chvíli, kdy se člověk narodí znovu. V první chvíli, kdy člověk dostane nové srdce, nového ducha. V první chvíli, kdy se narodí jako Boží dítě. A často už před tím, když je člověk ještě schovaný jako miminko, ještě se nenarodil.

  To 𝓶𝓸𝓳𝓮 realita představuje Boha, který má dost sil zachránit člověka z jakkoliv hrozného hříchu, bez ohledu na to, jak moc hřích člověka oslabil, jak moc člověka opanoval. A mám moci ho přenést pře jakkoliv těžké období.


  Dáváme k tomu takový obraz ze života.

  Kouká se tak člověk s Bohem v nebi na svoji životní cestu, jak jde světem.

  Na začátku troje stopy, byl doma s tátou a mámou. Pak jedny stopy... šel životem sám. Pak jsou najednou stopy dvě - "Jej, tady jsem já začal chodit s tebou, Bože!" říká. A jdou dál, cesta vede do kopce. A tam najednou jedny stopy zmizí. "A vidíš, Bože - tady jsi mně ty opustil. Zrovna, když jsem já byl nejslabší, měl jsem nejmíň sil!".

  Já myslím, že ten pohled člověka se spoustou svalů a síly už jsi někdy slyšel a víš, jak to bylo?

  Toník


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 14. září 2022 @ 15:56:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co to je zase za magořinu? Pán Ježíš mě přišel vysvobodit z otroctví hříchů? Takže nikdo nehřešíme? Blábol, blábol a zase blábol. Pán Ježíš ti přišel nabídnout věčný život v domě svého Otce jak slíbil. A ty se musíš hodně snažit abys věšel úzkou bránou, protože mnozí se o to budou také snažit a nepodaří se jim to. Ty tvoje svaté báchorky jsou jak z psychiatrické léčebny. Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 14. září 2022 @ 19:01:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Martino


o mě se nestarej. Starej se raději o sebe. Nemusíš ty báchorky číst, kdybys je četl, věděl bys jak je to myšleno a nepodsouval by jsi mi bludy, že "nikdo nehřešíme." 
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 14. září 2022 @ 19:50:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino,

mě je jasné, že biblické učení je pro vás katolíky Španělská vesnice. Vy máte svoji tradici a přes to nejede vlak. 


Vaši kněží zavrhli poznání a proto Bůh zavrhl je:


Ozeáš 4:6  Můj lid zajde, protože odmítá poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já zavrhnu tebe; nebudeš mým knězem. Zapoměls na zákon svého Boha; i já zapomenu na tvé syny.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 05:10:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino píšeš:

///Co to je zase za magořinu? Pán Ježíš mě přišel vysvobodit z otroctví hříchů? Takže nikdo nehřešíme? Blábol, blábol a zase blábol. Pán Ježíš ti přišel nabídnout věčný život v domě svého Otce jak slíbil. A ty se musíš hodně snažit abys věšel úzkou bránou, protože mnozí se o to budou také snažit a nepodaří se jim to. Ty tvoje svaté báchorky jsou jak z psychiatrické léčebny. ///


Nemluví tady náhodou někdo, jako (jak rád říkáš) "chlup ze satanova zadku", který se vysmívá svatým věcem a nevěří v Kristovo vysvobození z hříchu? 
]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Pondělí, 19. září 2022 @ 12:20:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregorios777
To je tu srandovní, že se označujete za chlup ze satanova zadku


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 15. září 2022 @ 11:44:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče!Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 20. září 2022 @ 12:32:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ještě je třeba upřesnit nějaká fakta k tématu vysvobození z otroctví hříchu.

Hřích v jednotném čísle je perzonifikovaná moc a vládne jako pán nad každým člověkem. Dokonce zpočátku i nad věřícím Kristovcem. Ten již nechce dělat určité věci, které ho svazovaly, ale nemůže si pomoci, moc hříchu nad ním vždy nakonec zvítězí. Hřích má moc donutit ho, aby dělal věci, které nechce. Věřící se zmůže pouze na dočasné potlačení hříchu, ale nakonec stejně podlehne. A nemůže to být ani jinak. Člověk není schopen bojovat se zotročujícím hříchem a nepáchat z něho vyplývající svazující hříchy. 

Ježíš věřícím zaslíbil, že budou-li zůstávat v Jeho Slově a zachovávat Jeho Slovo, budou Ho milovat a On je po určité době učednictví vysvobodí z otroctví hříchu, tedy z hříchů, které ho nejvíce svazovaly. Většinou to bývá smilstvo, ale klidně to může být i kouření, alkoholismus, gamblerství nebo třeba neodolatelná záliba v zákuscích. U každého je to jinak a mohou to být i kombinace těchto hříchů. 

Pouze Ježíš Kristus nebyl nikdy zotročen hříchem a proto je to pouze On, kdo může dát věřícímu Kristovci svobodu od hříchu. Proto také píše, že to bude SYN, kdo věřící vysvobodí (Jan 8).

O tomto tématu mluví:

Lk 11, 21:  Když plně ozbrojený silák střeží svůj palác, je jeho majetek v bezpečí.
22  Přijde-li však silnější než on a přemůže ho, vezme mu jeho zbroj, na kterou spoléhal, a jeho kořist rozdělí.

Palác je zde naše tělo, jako chrám Ducha. Jestliže palác plně obsadí Kristus, který je silnější, dojde k vysvobození z otroctví toho ozbrojeného siláka. 

A to se stane tehdy, kdy si Otec a Syn učiní v Kristovci trvalý příbytek. Tím končí vláda a moc hříchu nad věřícím (Jan 14).

Takže jestliže jsem jako Kristovec měl jeden nebo více zotročujících hříchů, skrze něž nade mnou hřích jako pán a vládce kraloval, nyní tato moc skončila. 

Proto je psáno: 

1Jan 5,18:  Víme, že kdo je zplozen z Boha, nehřeší; ale ten, kdo byl zplozen z Boha, střeží sebe samého a ten Zlý se ho nedotýká.

Jestliže nade mnou skončila moc hříchu, a to zejména moc nejvíce svazujícího hříchu nebo více hříchů, tak prostě už je NEMUSÍM dělat. Ta moc skončila, tak proč bych jimi dále hřešil, když nemusím? Když mě nic k tomu nenutí? Jedině pak, že by se mi ten hřích líbil. Ale jestliže jsem celou dobu trpěl pod vládou hříchu, proč bych ty hříchy teď měl dělat, když to není nutné.

Jestliže je tedy NECHCI dělat, tak už je NEMUSÍM dělat. To je význam toho slova "NEHŘEŠÍ." 

To neznamená, že nezhřeším nějakým jiným hříchem, který mě dříve nesvazoval. Sice to není obvyklé, ale stále se ještě mohu rozčílit nebo říci něco nevhodného. Nejtěžší je udržet se bez hříchu v oblasti našich slov. V tom se budeme muset zdokonalovat, dokud budeme v tomto těle hříchu. Proto do té doby nebudeme moci nikdy říci, že už hříchu (ve smyslu "hříchy") nemáme. 
Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Úterý, 20. září 2022 @ 13:34:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregorios777
zajímavé vysvětlení
Moc hříchu


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 20. září 2022 @ 15:17:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A když jsem řekl A, musím říci i B.


Podobenství v Lk 11,21 o ozbrojeném silákovi má ještě pokračování o několik veršů dále - pro ty v Kristu dospělé syny, kteří nevytrvají až do konce.

Lk 11,24:  Když nečistý duch vyjde od člověka, chodí po místech suchých, hledaje odpočinutí. A nenalezna, dí: Vrátím se do domu svého, odkudž jsem vyšel.
25  A přijda, nalezne jej vymetený a ozdobený.
26  I jde, a přijme k sobě jiných sedm duchů horších sebe, a vejdouce, přebývají tam. I jsou poslední věci člověka toho horší nežli první.


Tato dvě místa na sebe navazují. To druhé místo říká, jak to dopadne s osvobozeným Kristovcem, když pohrdne Bohem, vrátí se natrvalo do světa a zřekne se Pána. Jeho dům je potom prázdný. Pán už tam není. 

Tohoto vakua využijí démoni a nastěhují se tam - natrvalo. O tom shodně hovoří i 2Pt 2,20.21:

  Jestliže totiž ti, kteří unikli poskvrnám světa poznáním našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista, se znovu do nich zapletou a podlehnou jim, jsou jejich poslední věci horší než první.
21  Bylo by pro ně lépe, kdyby nebyli poznali cestu spravedlnosti, než když ji poznali, a odvrátili se od svatého přikázání, které jim bylo předáno.]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Úterý, 20. září 2022 @ 18:03:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregorios777
Je to velká hloupost, zřeknout se Pána.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 20. září 2022 @ 19:25:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, zvláště, byl-li mu někdo hodně blízko.

Tedy satan a jeho andělé a pak Kristovci, kteří byli vysvobozeni z otroctví hříchu, dospělí synové Boží, kteří nakonec dali přednost lásce ke světu a hříchu. 

A jsou takoví...


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Úterý, 20. září 2022 @ 20:58:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Částečně k tomuto . Četl jsem o věřící  homosexuální ženě ,která již jednou byla vysvobozena z tohoto ( ano ,Boží mocí ,skrze jinou ženu v Kristu ,skrze její službu ) ,a dostala tedy tehdy od Boha opět heterosexuální přirozenost ,sama to na sobě poznala . Po nějakém čase napsala vyznání. že si uvědomuje že je to špatné ,ale že opět sklouzla do homosexuálního chování s jinou ženou . Ale že ví ,že potřebuje opět osvobození ,ale že to nezvládá . Dál nevím ,jak to dopadlo dále s touto ženou . Co k tomu říct více ? Ano je možné ,že ta žena byla opět vysvobozena Boží mocí ,ale je též možné že žila potom tak nějak "napůl" ,tedy že to opět nedokázala skrze svou náchylnost dřívější ,a další věci s tím spojené . Pokud již tato žena zemřela ,nebo zemře v tomto stavu ,může se každý s opravdových kristovců sám zamyslet ....,jak to s ní bude dál . Bude u Boha ? Samozřejmě nikdo neznáme přímé okolnosti jejího života ,psychické i další záležitosti ,a samozřejmě i jak byl silný tlak ,z té negativní strany duchovního světa ,a další věci .Samozřejmě ,já osobně bych této ženě přál ,aby byla v Boží přítomnosti.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 20. září 2022 @ 23:17:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Danny24


a jak jsi přišel na to, že by tato žena neměla být u Boha? Evidentně byla ještě tělesná. To vysvobození bylo jen dočasné. Nebylo to vysvobození typu, že dorostla do dospělého synovství (mládence). 

Takových dočasných vysvobození zažívají věřící mnoho za svůj duchovní život, dokud nepřijde to pravé a konečné.

Jestliže tělesný věřící hřeší svým tělem, nezaplatí za to svým duchem, ale zase jen tělem. Jako krvesmilník z Korintu. Byl vydán satanu k fyzické smrti, ale jeho duch bude spasen v Den Pána Ježíše (1Kor 5,5)

Takže hrubě tělesný věřící může fyzicky onemocnět, trpět nebo předčasně zemřít. Toť vše. Ale o věčnou spásu nepřijde. Ta je zdarma a z milosti, tedy nezasloužená.

Ano přijde o svou odměnu (mzdu), kterou má být vstup do Tisíciletého Království, kde budou praví a věrní kralovat s Kristem. Tam se vchází skrze skutky vykonané v Duchu.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Úterý, 20. září 2022 @ 23:30:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nepsal jsem Gregu ,že by neměla být u Boha . Psal jsem jiné .Povsimni si . 


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 21. září 2022 @ 15:16:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Danny24

Ptal ses: "Bude u Boha?"

Tak jsem na to odpověděl.


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Středa, 21. září 2022 @ 17:25:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Greg

Dobře Gregu . V pořádku. Ty jsi vyslovil svůj pohled ,já ho také vyslovil .Nyní mohou i ostatní zde se vyslovit .]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Úterý, 20. září 2022 @ 23:39:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jen doplněk . Já přece osobně neznal tu ženu ,a tak nevím nic konkrétního o jejím životě . To ví jen Bůh . Jš jsem to jen četl ,nic víc . Tedy ,je to záležitost mezi ní a Bohem . Navíc i v tom textu ,co jsem četl ,nemuselo být vše uvedeno . Je to jen k zamyšlení ,nic víc . Ano ,já se stotoznuji s tím ,že vím ,že Bůh je milosrdný ,a že věřím ,že ta žena je u Boha ( pokud již zemřela , byl to článek již dost starý ).


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 21. září 2022 @ 16:28:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No a o tom to je D42, že zde kecáš na úrovni jedna paní povídala, když píšeš: Já přece osobně neznal tu ženu ,a tak nevím nic konkrétního o jejím životě 


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Čtvrtek, 22. září 2022 @ 13:36:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregorios777
Jsou lidé, kteří ač poznali Pána Ježíše, hřeší
Jenomže, ten, kdo říká, že nehřeší, ten lže
Platí taky to, že i naší vinou může být jméno Boží v posměchu
Místo toho, abychom byli světlem a vedli lidi k Bohu, tak to neděláme


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 21. září 2022 @ 15:57:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zjišťuji, že jsem opomněl správně zdůraznit a přeložit důležitý verš ohledně odpadnutí vysvobozeného věřícího od Boha.


Židum 6:4  Neboť ty, kteří byli jednou osvíceni, okusili nebeského daru a stali se účastníky Ducha Svatého,
5  okusili dobrého Božího slova i moci budoucího věku,
6  a odpadli, je nemožné znovu obnovovat ku pokání, neboť si opět křižují Syna Božího a vystavují ho veřejnému posměchu.


Židum 6:4  Neboť ty, kteří byli jednou osvíceni, okusili nebeského daru a stali se účastníky Ducha Svatého,
5  okusili dobrého Božího slova i moci budoucího věku,
6  a odpadli, je nemožné znovu obnovovat ku pokání, neboť si opět křižují Syna Božího a vystavují ho veřejnému posměchu.


Nejlepší překlad je ale katolický NZ (Nihil Obstat 1968):

v. 6: "znovu V SEBE ukrižujúc Syna Božieho." 

Oni tím trvalým odpadnutím a definitivním návratem do světa, toho Krista, kterého mají v sobě, V SOBĚ znovu ukřižují, znovu ho v sobě zabijí.

A proto už jim nezůstává žádná oběť za jejich hříchy. 


]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: kritipawar3435 v Čtvrtek, 22. září 2022 @ 08:44:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Our escorts services available also at this city:-escort service Visakhapatnam !! escort service Kochi !! escort service Varanasi !! escort service Mussoorie !! escort service Kanpur !! escort service Udaipur !! escort service Indore !! escort service Ranchi !! escort service Patna !! escort service Gwalior !! escort service Haldwani !! escort service Rishikesh !! escort service Nashik !! escort service Daman !! escort service Jodhpur !! escort service Ajmer !! escort service Mount Abu !! escort service Nainital !! escort service Vadodara !! escort service Rajkot !! escort service Surat !! escort service Agra !! escort service Lonavala !! escort service Guwahati !! escort service Raipur !! escort service Allahabad !! escort service Manali !! escort service Dharamshala !! escort service Mcleodganj !! escort service Lucknow !! escort service Ghaziabad !! escort service Bangalore !! escort service Mathura !! escort service Noida !! escort service Greater Noida !! escort service Ahmedabad !! escort service Hyderabad !! escort service Vapi !! escort service Gurgaon !! escort service Faridabad !! escort service Dehradun !! escort service Pune !! escort service Nagpur !! escort service Pimpri Chinchwad !! escort service Kalyan !! escort service Shivaji Nagar !! escort service Aundh !! escort service Magarpatta !! escort service Khandala !! escort service Kalyani Nagar !! escort service Viman Nagar !! escort service Koregaon Park !! escort service Wakad !! escort service Goa !! escort service Chennai !! escort service Coimbatore !! escort service Kolkata
escorts service Visakhapatnam !! escorts service Indore !! escorts service Patna !! escorts service Ahmedabad !! escorts service Agra !! escorts service Ajmer !! escorts service Allahabad !! escorts service Amritsar !! escorts service Aundh !! escorts service Bangalore !! escorts service Chandigarh !! escorts service Chennai !! escorts service Coimbatore !! escorts service Daman !! escorts service Dehradun !! escorts service Dharamshala !! escorts service Faridabad !! escorts service Ghaziabad !! escorts service Goa !! escorts service Greater Noida !! escorts service Gurgaon !! escorts service Gwalior !! escorts service Haldwani !! escorts service Haridwar !! escorts service Hyderabad !! escorts service Jaipur !! escorts service Jalandhar !! escorts service Jammu !! escorts service Jodhpur !! escorts service Kalyan !! escorts service Kalyani Nagar !! escorts service Kanpur !! escorts service Karnal !! escorts service Khandala !! escorts service Kolkata !! escorts service Koregaon Park !! escorts service Kurukshetra !! escorts service Lonavala !! escorts service Lucknow !! escorts service Ludhiana !! escorts service Magarpatta !! escorts service Manali !! escorts service Mathura !! escorts service Mcleodganj !! escorts service Mohali !! escorts service Mount Abu !! escorts service Nagpur !! escorts service Nainital !! escorts service Nashik !! escorts service Noida !! escorts service Panchkula !! escorts service Pimpri Chinchwad !! escorts service Pune !! escorts service Raipur !! escorts service Rajkot !! escorts service Rishikesh !! escorts service Shimla !! escorts service Shivaji Nagar !! escorts service Surat !! escorts service Udaipur !! escorts service Vadodara !! escorts service Vapi !! escorts service Viman Nagar !! escorts service Wakad !! escorts service Zirakpur !! escorts service Mussoorie !!Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Sobota, 24. září 2022 @ 16:34:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V první chvíli jsem se domníval ,že ten poslední post ,je nějaká odpověď na Gregův příspěvek . V několika se*****ách jsem byl probrán k realitě. Nu což ....,lidé jsou velmi různí.Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 25. září 2022 @ 17:42:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Troll.]


Re: Pán Ježíš tě přišel vysvobodit (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 26. září 2022 @ 19:50:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ne troll. Tomu se říká Praseo.

  Troll (či trol) je v internetovém slangu účastník online diskusních fór, chatů či blogů, který začíná hádky, provokuje čtenáře na internetu a rozsévá neshody tím, že zveřejňuje záměrně provokativní, urážlivé nebo irelevantní (off-topic) příspěvky k citlivým tématům - jako například pod tématem "Pán Ježíš tě přišel vysvobodit" nenapíše nic k tématu vysvobození, jen útočí na lidi.


]


Stránka vygenerována za: 1.62 sekundy