Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Slavomír.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 1, článků celkem: 15369, komentáře < 7 dní: 358, komentářů celkem: 337871, adminů: 60, uživatelů: 4850  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 245 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Vyjděte z jejich středu, můj lide!
·Recenze Parabible
·Podoba rodiny podle Bible
·Rozhovor s farářem Jana Palacha
·Vyjádření Arcibiskupství pražského k článku Duka vs. Halík na Lidovky.cz
·Reflexe: Kam zařadit Společenství baptistických sborů?
·PODOBENSTVÍ O FÍKOVNÍKU
·Texaský baptistický pastor, který schvaloval útok na gay klub, odstoupil
·Dietrich Bonhoeffer: O hlouposti
·Václav Klaus - obhájce náboženství standardního typu

více...

Počítadlo

Licence Creative Commons

GRANO SALIS
 podléhá licenci
Creative Commons
Uveďte autora-
Neužívejte komerčně
3.0 Unported

Zaznamenali jsme
97 481 261
přístupů od 17. říjen 2001

Založeno L.P. 1997


ATELIÉR PROMĚN Jitka Černíková, kosmetika, vizáž, proměny, svatební líčení
BWF Protec
BWF Profiles
technické plsti
profily PMMA PC
plexi desky
aramid
kevlar Michaela Křivánková svatební fotografie, portréty, portrétní fotografie, fotografování novorozeňat a dětí, dětská fotografie, portrétní fotografie, svatba, svatební přípravy, fotograf

Život víry: Kázání o milosrdenství vítězícím nad soudem
Vloženo Středa, 09. srpen 2017 @ 11:54:44 CEST Vložil: Tomas

Kázání poslal lutrik

První čtení:  Exodus 34,5 - 9:  „Tu sestoupil Hospodin v oblaku. Mojžíš tam zůstal stát s ním a vzýval Hospodinovo jméno. Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal: "Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích; avšak viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení." Mojžíš rychle padl na kolena tváří k zemi, klaněl se a řekl: "Jestliže jsem, Panovníku, nalezl u tebe milost, putuj prosím, Panovníku, uprostřed nás. Je to lid tvrdošíjný; promiň nám však vinu a hřích a přijmi nás jako dědictví."“

Druhé čtení: Matouš 5,7:  „Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.“
Čtení ke kázání: Jakubův 2,13: „Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Ale milosrdenství vítězí nad soudem.“


Kázání:

         Milé sestry a drazí bratři,

        dnešní kázání se bude týkat milosrdenství, které vítězí nad soudem. Začneme soudem. Jak víme, Bůh je láska (1 J 4,8 a 1 J 4,16). Ovšem současně Bůh je svatý (Lv 11,44). Boží svatost v sobě zahrnuje Boží moc, vyvýšenost, vznešenost, naprostou dokonalost, vševědoucnost, všeobsáhlost, všudypřítomnost a plnou soběstačnost. K Boží svatosti patří rovněž živelný odpor proti všemu nečistému, nesvatému a hříšnému.  Bůh proto musí vzhledem ke své svatosti vykonávat na zemi spravedlnost a soud (Jr 9,23).
        Víra v Boží soud byla jedním z neotřesitelných základů víry v Izraeli. Jako vládce nad vším Bůh nepřipustí takový průběh událostí, který by viníky nechal bez trestu a spravedlivé zavalené utrpením a zkouškami. I pohanům vydal Bůh své ustanovení a řády, nejen Izraelcům, a jejich nezachovávání trestá. Bůh je tedy nejen soudcem Izraele, ale také soudcem ostatních národů. Před exilem (babylonským zajetím Izraele) soud probíhal v rámci lidských dějin - odsouzení stavitelů babylonské věže, celosvětová potopa, zničení Sodomy a Gomory, odsouzení faraona a celého Egypta, vyhnání a zničení kenaanských kmenů, babylonské zajetí vyvoleného národa atd. Po návratu z babylonského zajetí pak postupně krystalizuje představa definitivního vítězství Božského soudce, konečného či posledního soudu.   
       Učení o posledním soudu patří k základním článkům křesťanské víry (Žd 6,2). Tento soud nutno vidět ve spojitosti s naplněním světa a lidských dějin jako celku. Poslední soud má totiž zajistit triumf Boží vůle zlomením všech odporů, s nimiž se setkává Bůh jak mezi duchovními mocnosti, které ovládají svět, tak mezi lidmi. Všichni lidé budou při něm volání k zodpovědnosti za své činy. Spravedliví pak vejdou do Božího království a získají věčný život, svévolníky ale čeká věčný oheň, vzdálení od Boha, věčné zatracení a trápení.   
            Nový zákon navazuje na starozákonní důraz, kdy soud je pojat jakožto součást Božího charakteru a jeho působení. I zde se Boží soudy neomezují na budoucnost, nýbrž ovlivňují život člověka již v tomto věku. Ovšem v centru pozornosti Nového zákona stojí především nadcházející či budoucí soud, definitivní a konečný soud, k němuž dojde při Kristově návratu. Na soudnou stolici zasedne sám Kristus (Sk 17,29 - 31). Souzeni budou všichni lidé, nikdo neunikne (2 Tm 4,1). Dokonce i andělé jej podstoupí (Ju 1,6). Kristus zhodnotí všechny stránky života člověka, včetně toho, „co je skryto“ (Ř 2,16), včetně „záměrů srdce“ (1 K 4,5) a „každého planého slova“ (Mt 12,36). 
      I křesťané projdou soudem, jak píše apoštol Pavel: „Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé“ (2 K 5,10). Ovšem v případě křesťanů půjde o soud otcovský, který je nepřipraví o spásu: „Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy - dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo shoří, utrpí škodu; sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm.“ (1 K 3,11 - 15). 
          Soud se bude týkat živých i zemřelých, jak zaznívá i v Apoštolském vyznání víry. Tento konečný soud totiž předpokládá vzkříšení z mrtvých. Jak je to však se zesnulými mezi jejich smrtí a příchodem Krista k soudu? Zde se názory křesťanů rozcházejí. Podle některých mrtvý člověk nemá vědomí a život po smrti je možný jen po vzkříšení. Při vzkříšení Bůh člověka znovu stvoří, resp. obnoví na základě dokonalé znalosti života a osobnosti člověka, kterou si uchoval ve své paměti.        Do vzkříšení mrtvý člověk leží v hrobě, kde podléhá zkáze (porušení). Jeho stav lze přirovnat ke spánku, kdy člověk nic neví. Délka spánku přitom nehraje pro něj žádnou roli. Pro všechny lidi však nastane den, kdy Ježíšův mocný hlas je povolá zpět k životu. Spravedliví budou vzkříšeni k věčnému životu, nespravedliví k soudu, kde nemohou obstát. Nakonec budou bezbožní stráveni ohněm čili zcela zničeni, zlikvidováni.   
            Ovšem podobenství o zlém boháči a chudém Lazarovi (L 16,19 - 31), stejně jako Ježíšovo prohlášení lotrovi umírajícímu na kříži (L 23,43) ukazují na to, že zlý člověk je po smrti v místě trápení (v pekle) a věrný člověk v pokoji (v ráji či nebi).  Jakýsi předběžný soud by měl tedy postihovat každého člověka od hodiny jeho smrti (hovoří se o osobním či soukromém soudu). Definitivní odsouzení pak přinese až poslední soud. Skutečnost soudu je tedy v Písmu hlásána velmi výrazně, s jeho způsoby (čas, způsob, místo) již je to složitější. Nicméně Božímu soudu neunikne nikdo. Živí i mrtví, věřící i nevěřící. A všichni budou souzeni podle evangelia Ježíše Krista (Ř 2,16).
        Ale co když lidé o evangeliu nic neslyšeli? Zde souhlasím s Danem Drápalem, že Bůh ví, kdo by Krista přijal, kdyby se s ním setkal. Podle čeho? Třeba podle konání skutků milosrdenství, obsažených v podobenství o ovcích a kozlech ve dvacáté páté kapitole Matoušova evangelia. Těmito skutky milosrdenství se zde myslí krmit hladové, napájet žíznivé, odívat nahé, ujímat se pocestných, navštěvovat nemocné a vězněné (Mt 25,31 - 46). 
       Tím jsme se dostali k milosrdenství. Milosrdenství je sice spjato s dobročinností, jak je to uvedeno v podobenství o ovcích a kozlech, avšak jde tu o něco více. Podle Písma jde o pospolitost, závaznost a solidaritu, které jsou očekávány tam, kde dvě strany uzavřely smlouvu. Obsahem milosrdenství je bratrská, synovská nebo otcovská pomoc a věrnost. I lidská společnost by měla stát na milosrdenství. Především však je milosrdenství jakožto ochota pomoci základní charakteristikou Boží smlouvy s Izraelem. I když často z oboustranného závazku zbývá je závazek Boží, takže milosrdenství se proměňuje v milost. Starozákonní proroci navíc spojují milost se slitováním, které se týká zejména těch, kdo pro svůj hřích vypadli nebo byli vyloučeni ze stavu smlouvy. Milosrdenství je podle nich věčné proto, že je spojeno se slitováním jakožto ničím nezaslouženou, nevysvětlitelnou a odpouštějící láskou, jež je výrazem Boží podstaty bez ohledu na smlouvu. Vždyť sám Hospodin říká: „Smiluji se však, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji.“ (Ex 33,19). 
       Jelikož jde o lásku odpouštějící, je milosrdenství a slitování vždy spojeno s odpuštěním jakožto prominutím hříchů. A tak milosrdenství, milost, věrnost, slitování a odpuštění jsou příbuzné, vzájemně propojené pojmy, jež jsou spjaté s Boží láskou. Proto v dnešním prvním čtení jsme slyšeli, že Bůh je „plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích“ (Ex 34,6 - 7).     
          Milosrdenství je tedy jedním ze způsobů, jakými se projevuje Boží láska k člověku. Činy, kterými můžeme konkrétně napodobovat Boží lásku k lidem, bývají obvykle nazývány skutky milosrdenství. Křesťané se od nepaměti snažili na základě Písma svatého sestavit jakýsi sedmibodový katalog skutků milosrdenství. A protože člověk je nejen tělo, tak se začali rozlišovat skutky tělesného milosrdenství a skutky duchovního milosrdenství. Skutky tělesného milosrdenství jsou podle tohoto katalogu tyto: sytit hladové, dávat pít žíznivým, oblékat nahé, ujímat se lidí bez domova, navštěvovat nemocné, navštěvovat vězněné a pohřbívat zemřelé. Skutky duchovního milosrdenství jsou pak tyto: radit pochybujícím, poučovat neznalé, napomínat hříšníky, těšit zarmoucené, odpouštět urážky, trpělivě snášet obtížné lidi a modlit se za živé a zemřelé. Je to jen orientační seznam. Samozřejmě lze konat i mnoho dalších skutků milosrdenství. Například rozdávat almužny, podporovat dobročinné organizace či přispívat na misie.   
         Není však Boží soud spojený s odměnami a tresty v rozporu s Božím milosrdenstvím?  Ukažme si, že nikoliv. V celém průběhu dějin spásy se ukazuje, že Bůh musí potrestat hřešící lid. Ovšem stačí, aby hříšník k Němu ze své bídy zavolal, a Jeho soucit se probudí a převládne nad spravedlností. Vidíme to třeba na příkladu vysvobození Izraelců z babylonského zajetí, kam se dostali pro svoji nevěrnost a neposlušnost.  A i dnes platí následující slova proroka Izaiáše:  „Sijón bude vykoupen soudem a ti v něm, kdo se obrátí, spravedlností.“ (Iz 1,27). I tak vítězí Boží milosrdenství nad soudem.
         Boží soudy jsou v posledku projevem Boží lásky a Božího milosrdenství. Jsou jednak projevem Božího soucitu s lidmi, které kazí a ničí hřích, jednak představují nabídku možnosti, jak být zachráněn. Při Božím soudu nejde v první řadě o záhuby svévolníků, nýbrž o vysvobození spravedlivých. A spravedlivým se může stát každý. A jak jsem uvedl výše, skutky milosrdenství mohou zachránit i ty, kdo se nemohli seznámit s evangeliem Ježíše Krista. 
        Ovšem slova Jakuba, bratra Páně, která jsme slyšeli v dnešním čtení ke kázání, byla určena věřícím lidem. Mohou křesťané kvůli svému nemilosrdnému chování jít do zatracení? Podle mne mohou. Viděl jsem řadu křesťanů, kteří jednali s lidmi, včetně svých bratří a sester v Kristu, tvrdě a nemilosrdně. Víra by samozřejmě měla vést k patřičným skutkům, jak píše dále Jakub: „Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků.“ (Jk 2,17). Je třeba jednat podle Božího slova a nebýt jen jeho posluchačem. To bychom jen klamali sami sebe (Jk 1,22). To mimo jiné bezpochyby znamená, že bychom se měli naučit konat skutky milosrdenství. Tedy krmit hladové, napájet žíznivé, odívat nahé, ujímat se pocestných, navštěvovat nemocné a vězněné, těšit zarmoucené, odpouštět urážky, trpělivě snášet obtížné lidi atd. Skutečně to děláme? Pokud ne, tak nám při konečném zúčtování Ježíš může sotva prokázat milosrdenství a zachránit nás od věčného utrpení. Neboť pro naše spasení je rozhodující víra, která se uplatňuje láskou (Ga 5,6). Ne nadarmo Ježíš nás varuje: „Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.“ (Mt 7,21). 
       Žijme tedy tak, abychom byli hodni Boží záchrany a Božího milosrdenství.  Nezapomínejme na Ježíšova slova, která jsme slyšeli v našem dnešním druhém čtení: „Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.“ (Mt 5,7). Proto vyslyšme výzvu apoštola Pavla, obsaženou v Listě Galatským: „V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.“ (Ga 6,9 - 10). Amen.  

 
Modlitba po kázání:

           Náš nebeský Otče,

           děkujeme Ti, že jsi plný milosti, lásky, slitování, věrnosti a odpuštění. Že nechceš, aby hříšník zemřel, ale aby činil pokání a byl živ.  Že v případě Tvého soudu nejde v první řadě o záhuby svévolníků, nýbrž o vysvobození spravedlivých. Tvé soudy jsou tak v posledku projevem Tvé lásky a Tvého milosrdenství. Jsou jednak projevem Tvého soucitu s lidmi, které kazí a ničí hřích, jednak představují nabídku možnosti, jak být zachráněn.
          Na Tvém soudu tak vítězí milosrdenství nad soudem. A skutky milosrdenství mohou dokonce zachránit i ty, kdo se nemohli seznámit s evangeliem a se zvěstí Tvého jediného Syna a našeho Pána Ježíše Krista. Na druhé straně mohou přijít o svou spásu, Jeho domnělí učedníci, pokud nejsou schopni prokázat opravdové milosrdenství. Platí totiž, že je blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. 
          Proto nám, nebeský Otče, daruj dostatek milosti, moudrosti a lásky, abychom se skutečně stali milosrdnými, jak Ty sám jsi milosrdný. Abychom byli schopni konat skutky jak tělesného milosrdenství, tak duchovního milosrdenství. A tak byli hodni Tvého milosrdenství a Tvé záchrany. Dej, aby co nejvíce lidí se naučilo prokazovat milosrdenství, aby na Tvém soudu došli Tvého milosrdenství.  Za toto všechno Ti, nebeský Otče děkujeme a o toto všechno Tě prosíme před trůnem Tvé milosti ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.     

                                                                                         Stanislav Heczko       


 
Příbuzné odkazy
· Více Kázání
· Novinky od Tomas


Nejčtenější článek Kázání:
O milování


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 0
Hlasů: 0

Prosím, ohodnoť tento článek:

Vynikající
Velmi dobrý
Dobrý
Průměrný
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Kázání o milosrdenství vítězícím nad soudem" | Přihlásit/Vytvořit účet | 7 komentáře | Prohledat diskusi

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Kázání o milosrdenství vítězícím nad soudem (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: nop v Čtvrtek, 10. srpen 2017 @ 04:41:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mylnou interpretací slov:
".... Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo shoří, utrpí škodu; sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm.“ (1 K 3,11 - 15). " se došlo až k upalování .Re: Re: Kázání o milosrdenství vítězícím nad soudem (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: martino v Sobota, 19. srpen 2017 @ 15:15:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
nop
Mylnou interpretací slov:
".... Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo shoří, utrpí škodu; sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm.“ (1 K 3,11 - 15). " se došlo až k upalování .

martino
Co to blábolíš? To je nauka o očistci, kdy Pán jasně a srozumitelně řek, že nic nesvatého do jeho Království nevstoupí...takový člověk, podle evangelia musí zaplatit do posledního haléře...a ty zde servíruješ ukázku svého myšlenkového průjmu..jdi se učit a pak piš....


]


Re: Kázání o milosrdenství vítězícím nad soudem (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Středa, 09. srpen 2017 @ 22:47:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Píšeš "Víra v Boží soud byla jedním z neotřesitelných základů víry v Izraeli."

Zdalipak najdeš verš, který to dokazuje. Jednak že Izraelci věřili v Boží soud, a jednak že Boží soud byl základem jejich víry. Pokud je mi totiž známo, tak Boží spravedlnost je sice základem, ale odplata se měla konat za pozemského života. "Hospodinův den" a podobně byl osud nad nepřáteli Božími a nepřáteli Izraele, nikoliv zúčtování s jednotlivci. A netýkal se posmrtného života. Takovou viz přináší až židovská apokalyptika, nejspíš až pod vlivem okolních kultur.Re: Re: Kázání o milosrdenství vítězícím nad soudem (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 10. srpen 2017 @ 08:33:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Takovou viz přináší až židovská apokalyptika, nejspíš až pod vlivem okolních kultur.//

.. a to jen jako 'mystický obraz' za využití výrazů těchto kultur. 


]


Izrael a Boží soud (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Lutrik v Čtvrtek, 10. srpen 2017 @ 22:24:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
           Víra v Boží soud byla jedním z neotřesitelných základů víry v Izraeli. Ve Starém zákoně Bůh vystupuje často jako „Soudce vší země“ (Gn 18,28) nebo jako „Bůh zastávající právo“ (Mal 2,17). Jako vládce nad vším Bůh nepřipustí takový průběh událostí, který by viníky nechal bez trestu a spravedlivé zavalené utrpením a zkouškami.  V žalmech jsou časté zmínky o Bohu-soudci a jeho soudech. Bůh je zde oslavován jako soudce všem končin země a jako ten, kdo soudí spravedlivě (Ž 9,9; Ž 82,7; Ž 96,13). Před exilem (babylonským zajetím Izraele) soud probíhal v rámci lidských dějin - odsouzení stavitelů babylonské věže, celosvětová potopa, zničení Sodomy a Gomory, odsouzení faraona a celého Egypta, vyhnání a zničení kenaanských kmenů, babylonské zajetí vyvoleného národa atd. Po návratu  z babylonského zajetí pak postupně krystalizuje představa definitivního vítězství Božského soudce, konečného či posledního soudu. Tento eschatologický soud uzavírá starý věk světa a otevírá nový věk světa, kdy Bůh stvoří nové nebe a novou zemi (Iz 65,17 - 18).     
          Soud, vyřčený nad hříšným lidstvem, se tak netýká jen jednotlivců a některých národů, ale vrcholí v den Hospodinův závěrečným všeobecným střetnutím a soudem nad celým světem. Tento den Hospodinův bude dnem prchlivosti, dnem soužení a tísně, dnem ničení a zkázy, dnem tmy a temnot, dnem oblaku a mrákoty, dnem polnice a válečného ryku (Sf 1,14 - 18). Spása a blaženost následují teprve až po dni Hospodinova hněvu (Sf 2,3), kdy se uskuteční soud nad celým světem a vším nepřátelským lidským počínáním vůči Bohu. 
           Zvláště prorok Daniel se zabývá konečným, posledním soudem nad národy a nastolením věčného království Syna člověka: „Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec - plameny ohně, jeho kola - hořící oheň. Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho, tisíce tisíců sloužily jemu a desetitisíce desetitisíců stály před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy. Tu jsem viděl, že pro ta troufalá slova, která roh mluvil, viděl jsem, že to zvíře bylo zabito, jeho tělo zničeno a dáno k spálení ohněm. Zbylým zvířatům odňali jejich vladařskou moc a byl jim ponechán život do určité doby a času. Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno.“ (Da 7,9 - 14). S tímto posledním soudem souvisí i vzkříšení z mrtvých: „Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy."(Da 12,2 - 3).

Lutrik ]


Re: Izrael a Boží soud (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Neděle, 13. srpen 2017 @ 19:52:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neodpovídáš na otázku o víře Izraele. Žádná víra nebyla zapotřebí, Hospodin prostě byl. Hospodinův lid měl mít před tímto bohem bázeň až strach (viz "Strach Jákobův).

O posledním soudu cituješ z apokalyptiky (Daniel), která vznikla až cca v polovině 2. stol. př.n.l. Co píšeš o Hospodinově soudu před apokalyptikou se týká současného, nikoliv posmrtného života. Když nesouhlasíš, dokaž opak.


]


Kant a Boží soud (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Lutrik v Středa, 16. srpen 2017 @ 10:52:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, Boží soudy umisťoval Izrael nejprve do pozemských dějin a později přišel konečný Boží soud (Poslední soud). Na zemi nedojde vždy k odměnám za dobré skutky a trestu za zločiny. Proto ten další soud. Filosof I. Kant ve svém transcendentálním idealismu z toho odvozoval nutnost nesmrtelnosti lidské duše a posmrtného soudu. Z hlediska mravního.  


]


Stránka vygenerována za: 0.38 sekundy