Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Emanuel.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15406, komentáře < 7 dní: 320, komentářů celkem: 340863, adminů: 60, uživatelů: 4852  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 170 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

rosmano
cizinec
LD
Willy
wollek

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Prohlášení Rady ukrajinských baptistù k teologickému vlivu MacArthura
·Reakce na Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru Lance Robertse k mé osobì
·Amputace
·Recenze Dìti rozhnìvaného Boha
·Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru
·Pravomoce statutárních orgánù Biblického spoleèenství køesťanù Kromìøíž
·Prohlášení tradièního pohledu Jižních baptistù na Boží plán spásy
·Písmo jako skládaèka Lego
·Služba sester Božím slovem
·Mají katolíci a evangelikálové stejný problém?

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
98479365
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Co je to hřích?
Vloženo Čtvrtek, 06. červenec 2017 @ 01:25:04 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Frantisek100

 Co je to hřích?   Z Božího slova víme, že v ráji hřešili první lidé.   Co udělali první lidé tak strašného, že to vyvolalo Boží hněv  a tak krutý trest, za který trpí všechna lidská pokolení? Který se dědí  a je naší vrozenou přirozeností.   Podívejme se do Bible, Božího slova a hledejme tam skrytou pravdu. Tam se dozvíme něco o hříchu a o tom, co se stalo. Je to vlastně  i podobenství. Protože hřích je tak abstraktní pojem, že přiblížit  našemu chápání to ani nejde jinak než názorem.   Cituji:   ·  1Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ ·  2Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. ·  3Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: ‚Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.‘“ ·  4Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti. ·  5Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“   Co dělá nepřítel Boží? Zpochybní Boha. Bůh podle něho nemá pravdu. Není pravda, že zemřete. Ale Bůh nechce, abyste bylo moudří, protože byste byli jako Bůh. Jinými slovy, když neuposlechnete,  a budete jíst plody ze stromu poznání, pak budete  jako bohové znát dobré a zlé. Nikdy nic takového neslyšeli. Jsou působivé informace.         Chudák Eva a Adam, který stojí poblíž, to musí  také slyšet. Adam je tam s ní.   Zajímavé, že si had vybere pro komunikaci právě ženu. Ženy jsou emotivnější a sdílnější, snáze komunikují  a milují krásu. Satan je dobrý psycholog  a věděl, jak na člověka.   A dál:  

·  6Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. ·  7Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi.   Žena bohužel podlehla. Nejen kvůli těm smyslným požitkům,  jako je vůně a krása těch plodů, ale kvůli tomu,  co požití těch plodů umožní. Budete jako bohové.   A Adam na co čeká? Všechno slyšel. Neměl by zakročit a ochránit Evu před pokušením a zrušit komunikaci s nepřítelem Božím?  Eva jablko sní a není mrtvá.  Nic se nestalo. Aha, že by ten had měl pravdu? Adam, když to vidí, následuje Evu. I on touží všechno vědět  a být jako bohové. A když tak učiní, čteme, že se jim otevřeli oči. A najednou dostanou strach.   Cituji:   ·  7Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. ·  8Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. ·  9Hospodin Bůh zavolal na člověka: „Kde jsi?“   A teď je jedna zajímavost.Komunikace se ujímá Adam, který dosud mlčel.   ·  10On odpověděl: „Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.“ ·  11Bůh mu řekl: „Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“ ·  12Člověk odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl.“ ·  13Proto řekl Hospodin Bůh ženě: „Cos to učinila?“ Žena odpověděla: „Had mě podvedl a já jsem jedla.“   To to dopadlo.  Svádějí vinu jeden na druhého.. Adam dokonce řekne, žena, kterou si mi dal za to může. Jakoby, kdyby chtěl říct, kdybys mne ji nedal, tak se to nestalo. Je tam vůbec láska? A hlavně je tam pokání? Napadne je se omluvit? To by nesměli být už nakaženi hříchem. Hřích, to je naše pýcha  a ono to bolí, přiznat  se.   Vzpomenu si, když náš kluk něco provedl a pak se měl přiznat  a omluvit. Jak to z něho šlo těžko a brečel u toho. Prostě hrdost. A podobná je taková hrdost u lidí i vůči Bohu. Proto si raději řeknou, že není.       Udělali jsme chybu odpust nám, nezlob se na nás, nás to mrzí. To by bylo pokání.   Jak se ten vztah k Bohu změnil a narušil?   Proto Pán Ježíš tak zdůrazňuje pokání  a lásku.   ·  34Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. ·  35Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“        Bůh to slyší a vidí, že  s lidmi s něco stalo. Už to není ten Adam a Eva. Ani se neomluví. A stydí se ? Proč?  Oni dobře vědí, že Bůh ví všechno  a vidí do jejich srdce. Bůh vidí jejich hřích v srdci. Satan měl tady úspěch. Získal bytost, kterou použije pro prezentaci zla a své povahy. Taková bytost jakou je nyní člověk  a která je postižena celkově  a dědičně, přece nemůže existovat neomezeně a proto následuje trest. Říká se, že trest nemá být aktem pomsty, ale  výchovným opatřením. Bůh nepřestal i toho hříšného člověka milovat. A ta opatřeni? Existence člověka je omezena smrtí a dál:   cituji:   ·  16Ženě řekl: „Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.“ ·  17Adamovi řekl: „Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. ·  18Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. ·  19V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.“   Tohle se vyplnilo. Žena vždycky na tom byla hůře než muž a muži ji ovládali. Dnes to vidíme na islámském náboženství  a je to vidět i ve SZ. A lidský život  a obživa? Nic není zadarmo. Dnes v naší části není taková dřina, ale abychom dokázali vyrobit bez práce cukr a bílkoviny, to nedokáže ani ta nejlepší laboratoř. Kde  si ušetříme práci, tam poškodíme přírodu  a máme problém se životním prostředím.         A jak se tedy projevuje v nás hřích?         Vzpomeňme si jako  to vidí  a jaký boj prožívá apoštol Pavel"   ·  Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. ·  16Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. ·  17Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně. ·  18Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. ·  19Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. ·  20Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. ·  21Objevuji tedy takový zákon: Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. ·  22Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím; ·  23když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. ·  24Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? ·  25Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! – A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu.   Pavel pochopil co způsobuje hřích v něm. Čeho jsme zajatci  a otroci.  A pochopil, že zachránit  může jen Pán Ježíš, díky kterému jsme dostaliBoží milost. A jak ji přijímáme ?  A to byl Pavlův největší objev v díky Duchu Svatému.   Ta milost není na nějaké úřední listině jako lidské milosti. Přijímá se vírou,   a jen vírou!! A chceme li si udělat nějakou představu, tak je napsána Ježíšovou krví  a adresována každému z nás.    


"Co je to hřích?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 155 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 13. červenec 2017 @ 22:50:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Ve jménu jediného Boha a to Svatého Ducha. Vyzývám tu špínu nesvatou z Vatikánu. Uděláme hranici z ohně. Ať celý svět vidí kdo má pravdu. Vyzývám antikrista Vatikánského pro přechod skrz živý oheň. Vy kteří se té špíně světa klaníte.......vyřídtě  mu moji výzvu !!!! Já držitel bílého kaménku vyzývam toho nesvatého na zkoušku skrz oheň.



Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: JiriBrei v Pátek, 07. červenec 2017 @ 22:59:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pisatel listu, který je označován jako 1 Jana dává židovskou odpověď: „Hřích je porušení zákona“ (1 J 3:4 Český ekumenický překlad). Tóra je to, co dává každému člověku poznat, co je hřích (Ř 3:20, 7:7).



Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 07. červenec 2017 @ 23:36:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Svědomí je víc než zákon. Svědomí zde bylo dávno před zákonem. Zákonem se striktně řídí zákoníci s tvrdým srdcem. Svědoím se řídi ti, co milují pravdu, a hříchy nepáchají proto aby neporušili zækon, hříchy nepáchají proto, že mají i chtějímít své svědomí před Bohem čisté. Jenom člověk s čistým svědomím dokaže milovat Boha a lidi, a pokrytec, tak ten miluje jenom sám sebe.
Striktní dodržování zákona, neznamená, že zákoník má čisté svědomí! Na tento obrovský problém poukazoval Kristus i Jan Křtitel!


]


Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: JiriBrei v Sobota, 08. červenec 2017 @ 11:31:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ti, kdo miluji boha a boží pravdu, se, podle bible, řídí božími přikázáními (1 J 5:3). Tak jako Ješua ha-Mašiach, který se nikdy „nedopustil hříchu, ani lest nebyla nalezena v jeho ústech.“ (1 Pt 2:22 Český studijní překlad). A podobně jako pisatel Žalmu 119 milují boží zákon a celý den o něm rozjímají (Ž 119:97).


]


Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 08. červenec 2017 @ 17:50:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No jistě, jenže ti uniká, že se přikázáním řidí z lásky.

Jelikož evidentně nevīš co to je popišu ti nynį dva diametrálně odlišné postoje k božím přikázáním, a nejlépe na tvém přīpadě na přikázání nezcizoložíš

A)  Zákoník nikdy toto přikázání nepřestoupí, je to zakázané, nesmí se to. Zákoník odmįtá cizoložství proto, že je to Bohem zakázané, zapovězené. Zákoník nepřesrupuje přikázání ze strachu z božího trestu!
Cizolożit se ženou ve svém srdci zákoníkům ale pokrytecky nevadí, fyzicky u nich zlý skutek přece nenastal, a ten duchovní nikdo krom Boha nevidí. Kristus Bůh ho však viděl.

B)  Kristovec nikdy toto přikázání nepřestoupí, ne proto že je to zakázané, láska neubližuje ani myšlenkou, a láska nedovoluje pohlížet na ženy jako na předmět sexuálnīho ukojení. Kristovec nezcizoloží se ženou ani ve svém srdci, to láska k bližnímu a Bohu nedovoluje.  Kristovec zákon neporušuje ne ze szrachu před trestem, neporušuje ho proto, protože ho to pro lásku k bližnímu  ani nenapadne.

Taková je láska v nebeském království, které je již nyní mezi námi. Láska která neubližuje a nezraňuje, láska která žádný zákon nepotřebuje.
Přikázání jsou pouze a jenom pro hříšníky, jsou výčtem toho co nejvíce lásku zraňuje!







]


Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 08. červenec 2017 @ 18:39:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
  • 4Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.
  • 5Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.
  • 6A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: noname (Honza610@centrum.cz) v Sobota, 08. červenec 2017 @ 20:34:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hezká a příhodná citace :-)


]


Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 07. červenec 2017 @ 09:29:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
hřích = minutí se cílem důsledek hříchu = smrt



Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: BenediktXVI v Pátek, 07. červenec 2017 @ 18:29:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Obvyklá definice z katechismu říká, že hřích je „svobodné a vědomé porušení Božího zákona.“ Tato definice vyhovuje naší zálibě v analyzování toho, co se smí a co se nesmí. My se však nyní budeme soustředit především na hřích jako na porušení a poškození vztahu.
První křesťané nazývali hřích slovem hamartia. Byl to termín převzatý ze světského života. Hamartia byla situace lukostřelce, který se netrefil do terče. Dneska bychom tedy mohli místo slova „hřích“ použít slovo „vedle“. Hamartia je tedy situace člověka, který netrefil Boha. Situace člověka, který se míjí svým cílem. Otázka, kterou bychom se měli zabývat zní: „Kdo je to pro mne Bůh?“ Nebo: „Kterým směrem se ubírá můj život, jak hledám smysl svého života?“ A tak podobně.
Hřích způsobuje skrytí se před sváří Boží, odklon od Boha. Augustin s jemnou ironií nabízí jednoduché řešení: „Jediným místem, kde je možné se před Bohem skrýt, je Boží náruč“. Nakonec, od čeho máme zpovědnice? Největším Jidášovým hříchem nebyla zrada Ježíše Krista, ale jeho nedůvěra v možnost odpuštění, která pak skončila zoufalstvím a sebevraždou.
Podmínky hříchu
Aby byl hřích spáchán vůlí a jí se přičítal, je nutné:
a) aby předmět skutku byl nějakým způsobem v rozporu se stanoveným řádem buď sám v sobě nebo alespoň v některé jej dopro­vázející okolnosti; stačí však, je-li jen domněle v rozporu;
b) aby byl vykonán s vědomím tohoto rozporu čili aby ten, kdo se hříchu dopouští, si byl vědom nedovolenosti skutku a
c) aby byl vyko­nán se svobodným souhlasem vůle.

Rozdělení hříchu
1. hřích v úkonu (aktuální) a hřích ve sta­vu (habituální): aktuální je sám skutek nebo jeho opomenutí ve chvíli, kdy je skutek konán; habi­tuální: je onen stav, který zůstává ve vůli po skut­ku; hřích zůstává jako trvalá neusměrněnost, zů­statek  neusměrněnosti  k poslednímu cíli;
2. hřích smrtelný (těžký) a hřích všední (lehký): smrtelný je vážné přestoupení Božího zákona v důležité věci, působící, že duše je zbavena posvěcující milosti a tím nadpřirozeného života; všední je přestoupení Božího zákona ve věci méně důležité anebo v dů­ležité, ale bez plného vědomí nebo plného souhlasu. Nazývá se všedním proto, že nezbavuje člověka nadpřirozeného ži­vota, posvěcující milosti;
3. hří­chy z vykonání (commissionis) a hříchy z opomenutí (omissionis): z vykonání jsou ty, které jsou ko­nány proti negativnímu přikázání (zákonu přiro­zenému) tím, že se koná něco, co je zakázáno; z opomenutí zase vznikají tím, že se nevykoná sku­tek, uložený kladným přikázáním, např. v neděli se opomene mše svatá;
4. hříchy proti Bohuproti bližnímu a proti sobě: podle toho, zda je porušen řád rozu­mu vzhledem k Bohu (hříchy proti teo­logickým ctnostem a proti zbožnosti), nebo vzhledem k bliž­nímu, jak se děje hříchy proti spravedlnosti a proti lásce, nebo konečně vzhledem k sobě porušením řádu, pokud ustanovuje, jak se má člověk řídit a spravovat vůči sobě samému (hříchy proti statečnosti a mírnosti);
5. hříchy vlastní a hříchy cizí: vlastního hříchu se dopouští ten, kdo hřeší; cizím se provi­ňuje ten, kdo jinému hřích poroučí, k němu radí nebo příkladem svádí nebo jiného hříchu nezabraňuje, ačkoli může a má. Proto se mu cizí hřích při­čítá;
6. hříchy vnější a hříchy vnitřní: vnější se projevuje navenek (řečí nebo skutkem), vnitřní zůstává pouze v myšlenkách (žádosti, záliby, zalíbení ve spácha­ných hříších);
7. hřích z nevědomostize slabosti a ze zloby: hřích z nevědomosti je ten, který po­chází ze zaviněné nevědomosti; ze slabosti: z těž­kého pokušení nebo mocného návalu vášně; ze zloby: z převrácené vůle;
8. hříchy tělesné a hříchy duchovní: tělesný je dokonáván nedovole­nou tělesnou rozkoší, která je cílem, jako např. nestřídmost; du­chovní: záleží v rozkoši mysli, jako v pýše, závisti, hněvu, duchovní lenosti;
9. hříchy materiální a hříchy for­mální: první záleží v nedobrovolném přestoupení Božího zákona, a proto nepřičitatelném, kdežto for­mální je vědomé a dobrovolné přestoupení, tedy hřích, který se přičítá.



Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 07. červenec 2017 @ 21:19:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Velmi správně. Souhlasím. 


]


Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 07. červenec 2017 @ 22:19:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč to pane, faráři, děláte tak složité? Copak tak složitě to vykládal i Pán Ježíš?   ·  7Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. ·  8On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud: ·  9Hřích v tom, že ve mne nevěří; ·  10spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespatříte; ·  11soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen. ·  12Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli.   Věřili v Ježíše ti, co vraždili? Ti, co pomáhali válečným zločincům? Ti, co upalovali? Ti, co vedli války? Ti, co znásilňovali, loupili a zabíjeli děti?   Vše plyne z toho, že nevěřili v Ježíše. A k tomu je vedla katolická sekta!!! Místo Ježíše byl důležitější pyšný papež a ostatní papalášové. A Boží Slovo úmyslně zatajováno.


]


Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 08. červenec 2017 @ 09:54:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Taky souhlasím.
Hezky vyjádřeno.

Jen bych ještě doplnil, že slovo  "hřích"  má v Písmu ještě i další vnitřní smysl - neoznačuje jen samotný zlý skutek, ale v některých případech označuje  naši přetrvávající hříšnou lidskou přirozenost - tedy přirozenou náklonnost každého člověka ke hříchu.



(Ř 7,20)
Jestliže pak dělám to, co nechci, pak to již nedělám já, ale hřích, který ve mně přebývá.


]


Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 08. červenec 2017 @ 09:58:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Obvyklá definice z katechismu říká, že hřích je „svobodné a vědomé porušení Božího zákona.“ Tato definice vyhovuje naší zálibě v analyzování toho, co se smí a co se nesmí. My se však nyní budeme soustředit především na hřích jako na porušení a poškození vztahu.

První křesťané nazývali hřích slovem hamartia. Byl to termín převzatý ze světského života. Hamartia byla situace lukostřelce, který se netrefil do terče. Dneska bychom tedy mohli místo slova „hřích“ použít slovo „vedle“. Hamartia je tedy situace člověka, který netrefil Boha. Situace člověka, který se míjí svým cílem. 

  Hezky popsaný rozdíl mezi pojetím hříchu, jak ho uvádí katechismus a mezi tím, jak pojímají hřích křesťané.

  Na to, aby se člověk docela míjel jeho cíle a žil bez Boha, není potřeba dělat vědomé hříchy. Klidně stačí dělat hřích nevědomě a výsledek bude podobný, i při nevědomém pobývání v hříchu člověk Boha mine. I když si není vědom žádného rozporu, nebo dokonce dělá daný hřích jako otrok, svázaný hříchem nebo donucený jiným člověkem.



]


Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 06. červenec 2017 @ 08:11:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pod pojmem hřích náboženské sekty definují nějaký konkretní zlý skutek. Což je v podtatě dost zavádějící. Hřįch je velmi, velmi široký pojem, a nedá se definovcat jedním zlým skutkem. Velmi zkráceně se dá popsat hřįch jako zrada spáchaná na Bohu a jeho lásce. I dnes máme potřebu ukrývat se stejně jako Adam a Eva v křoví před Bohem poté co spácháme hřích. Při spáchání hřįchu, skutečného hříchu nám to v6dy Bůd dá pocįtit ve svědomí. To Bůh definuje co je hřīch
Hřích prvních lidí Boha hluboce ranil, a tato rána se prohlubovala až do potopy, kdy Bůh litoval, že člověka vůbec stvořil, ve svém hněvu usmrtil skoro celé lidstvo.
Vše začalo neposlušností, z neposlušnosti se stal vzdor vůči pravdě boží, ve vzdoru se zrodila revolta proti Bohu a Eva uvěřila satanovi, a to je již zrada Boha, Stvořitele, dárce všech dober. Po tom všem co Bůh lidem dal a udělal pro ně, Mu oplatili zradou a poislechli božího nepřítele. Pro satana to byl triumf nad Bohem, pro Boha ponížení. Lídě svou neposlušností- vzdorem vůči pravdě boží- revoltou že chtějí být jako Bůh- uvěří nepřiteli Boha- Boha zrazují- Boha zraňují na nejcitlivějším místě v lásce- Boha ponižují před Jeho nepřítelem. Toto vśechno je obsahem slova hřīch, a ještě něco. Smrt. Ta je spravedlivým trestem. Naštěstí byl tenkrát Bůh ve své spravedlnosti i milostivý, a nezahubil lidi na mīstě, ale "pouze" je učinil smrtelnými. Zřejmě spravedlivě přihlédl k tomu, že byli svedení, a že patent na pýchu má " někdo" jiný.

Pro hřích jednoho Adama jsme se bez našeho rozhodnutí stali smrtelnými, pro zásluhy jednoho Krista jsme všichni spasení, k tomu se stačí rozhodnout- Bože zachraň mne, už se proti Tobě nebudu neposlušně vzpouzet! No není to nanejvýš spravedlivé?

Nikdo se nás neptal na to zda se chceme narodit jako smrtelní, a nikdo se nás neptal zda chceme být spasení v Kristu, takže stejně jako tehdy v ráji když bylo vše OK- spolehejme se ve všem na Boha, a božímu nepřiteli nedopřávejme ani sluchu..



Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 06. červenec 2017 @ 08:33:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak mne ještě napadá, co je to obrácení.

Když člověk pozná pravdu o sobě samém, a pozná svou mizerii, neschopnost se sám spasit, a uvidí v pravdě Ducha jak mu po celý život Bůh neustále spásu nabízel, a on ji ve vzdoru odmītal, načemž následuje kajícné doznání a neposlušnost se promění v poslušnost, vzdor se změní v pokoru, revolta se změní v poznanou a naplněnou boží vůli, zrada a zranění se změní na láslu a smrt ve znovuzrozeného ducha.
Obrácení je duchovní pozitiv vyvolaný z duchovního negativu pádu Evy. V obrácení je náprava všeho, co Eva zkazila.


]


Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 07. červenec 2017 @ 09:34:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslíš si, že Adama by had neoklamal ???


]


Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 07. červenec 2017 @ 23:44:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Had Adama oklamal v jeho ženě. Had na Adama zaútočil tam kde byl nejzranitelnější, a nejméně ostražity. Adam svou ženu miloval svatě,  věřil jí, svaté Evě! Eva byla jeho tělem, ja eho zklamání v Evě muselo být strašlivé, když hned poté žaluje na Evu Bohu.


]


Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Čtvrtek, 06. červenec 2017 @ 22:23:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tady je namístě připomenout, že citované části Bible jsou převzaty z kněžského kodexu (je v Bibli ještě jiné, tzv. Jahvistovo podání). Podle kněžského kodexy byl Bůh jako člověk, což se ostatně v jeho podání opakuje, například při jednání s Abrahámem. Bůh tedy stvořil člověka ke svému obrazu doslova.

Chování popsaného Boha pak chováním připomíná absolutistického vladaře, který se bál, aby jeho stvoření se mu nestalo rovným. Proto vydal zákaz poznání dobrého a zlého, což člověk porušil, a tak nastoupil cestu k rovnosti s Bohem. Což potvrzuje sám Bůh - člověk se stal jedním z nás.

Podle interpretace ve Starém zákoně a následné tradici v talmudu nebylo chování prvních lidí hříchem, ale neposlušností absolutistickému vladaři. Neposlušnost se stala prostě lidskou vlastností, takový člověk prostě je.

Hříchy jsou jen ty, které směřují vůči Bohu: Hlavní je idolatriie (modlářství), blasfémie (rouhání vůči Bohu), cizoložství, krvesmilstvo, lupičství, porušování společenských zákonů, pojídání masa živých zvířat a krve.

Přestože tento výčet odpovídá jinými slovy Desateru a příkazu pro Noema (převzato podle Noachitů), dobře vystihuje, co Bůh žádá a co za hřích považuje. Snad za zmínku stojí, že za hřích se nepovažuje neuctívání Boha a pokud vezmeme do důsledků starozákonní biblická učení, tak ani není zapotřebí víra v Boha. Základem totiž je nikoliv víra, ale následování Boha. Ani Matouš to neviděl jinak, když popisuje poslední soud.



Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 07. červenec 2017 @ 09:19:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vzhledem k tomu jak popisuješcdesatero, hmmm. Napadlo tě někdy proč je na každé přikázání jedno velké ALE. Třeba Nezabiješ. Pokaždé se nemusí jednat o hřích. V čem je tedy absolitní definice hříchu? Pokud není desazero absolutní, je to pouze pomůcka, k tomu se vůbec naučit hřích rozlišovat lidsky což je příprava na to, naučit se hřįch rozlišovat v poznanį Ducha svátého. Je to totižbDuch, který nám definuje co je a nenī hřīchem, a definuje to bez ALE.
Kdo toto co popisuji v pravdě poznal, ten ví proč se největší hřích proti Duchu svatému v desateru konkretně nenachází.



]


Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 07. červenec 2017 @ 10:11:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hilelova slova: „Podstatou Tory je přikázání abys nečinil druhým to, co sám nemáš rád. Ostatní je jen komentář." Ježíš je 'opajcl' a vyjádřil jen jinak.

No a proč si myslíš, myslivče? že se v 'Desateru všech 613 přikázání a nařízení (micvot) Tóry (tzv.Zákona)', nenachází ten 'hřích proti duchu svatému'? Nějaká 'křesťanská novinka'? Nebo věděli u tehdáž Židé, o čem k nim Ješua mluvil?


]


Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 07. červenec 2017 @ 10:15:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš je "opajcl" začíná se nám rýsovat jak o něm smýšlíš...jako tví farizejští bratří...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 07. červenec 2017 @ 16:11:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Prostě význam slov rabi Hilela 'opajcl' a dal mu jiný slovní kabátek. Nic urážlivého, ale naprosto pravdivého a dokonce váženého.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 07. červenec 2017 @ 16:36:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Boha a ty, kdo jsou Jeho, neoklameš!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 07. červenec 2017 @ 16:47:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Klamat B-ha? To nelze.
Klamat ty, kdo jsou B-ha? Na mysl mi nepřišlo.
Willy, smí jíst člověk krev? :(


]


Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 07. červenec 2017 @ 13:53:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš je opajcl?! Oh ty *****, jak se to tady vyjadřuješ o Synu božím!!
 Ježíš je jediným Učitelem, Bohem, Jeho slova nikdy nepominou, byl již jako Slovo při stvoření, to ty co zde bučíš si opajcl od satana!

Zřejmě si nepochopil smysl mého komentáře. 
Ježíš nám v pravdě zjevil, že existuje neodpustitelný hřích. Všechno co je v desateru je, odpustitelné je. Proč se varování před neodpustitelným "neurazíš Ducha svatého" nenachází na prvním místě a nad tím co u Boha odpustitelné je? Mělo by to být na prvním místě a červeně podtržené, jelikož pokud je spáchaná urážka Ducha, jsou všechny další přikázání zcela zbytečné, a stávají se neodpustitelnými taky. Neodpustitelný hřích v desateru není uvedený, já v pravdě Ducha vím proč, ty to nevíš, nemůžeš to vědět, ponižuješ Krista a sebe vyvyšuješ. Jsi antikrist!

Co ten tvůj kámoš žeryk? Taky je stejně jako ty počatý z Ducha, taky je jako ty spasitelem, taky byl jako ty dříve než Abraham? U tebe s tím souhlasí, ale má nějaký problém se z toho sám za sebe vyznat. Nebo je to třeba tak, že si to nemyslí a razí tady na všechny křivý tunel?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 07. červenec 2017 @ 16:41:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vyjadřuji se slangově a nikoli urážlivě. 
Ježíš prostě tu myšlenku rabi Hillela okopíroval, převzal, použil a dal ji podobný kabátek svých slov. A nic špatného a nepravdivého na tom není. Urážením se a přehazováním tvého problému na vyšší místa, z toho blasfemii neuděláš.

A když jsme u toho 'rouhačství' ... porušení všeho, co je přikázáním Tóry (a nařízení) je právě neodpustitelným pro blasfemii, která je v přikázání 'Deseti slov smlouvy'. Nakonec se pak jedná o vědomé a záměrné veřejné porušení Smlouvy, tedy B-žích slov, za které nebylo korbanu, tedy oběti. A že se k onomu přikázání vztahuje tzv.hřích proti ruach ha-kodeš, je zřejmé jen o 3.kapitoly dále od té kapitoly, kde je uveden první výklad Deseti slov Smlouvy.

Tzv. neodpustitelný hřích proti 'Duchu svatému' není žádnou Ježíšovskou novinkou, ale patří plně do Smlouvy  B-žího lidu Jizraele, která byla uzavřena v tzv. Desateru (všech) B-žích přikázání, jež je  jejich 'stručným obsahem'.

Všecka přikázání jsou potřebná a mají trvalou platnost. Snad i proto, aby  'předuchovnělí' nepřekračovali hranice pro ty své 'z pravdy 'ducha''. :(


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 07. červenec 2017 @ 20:02:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lžeš *****, Kristus je Slovo a Jeho slova jsou nepomíjitelná, a On bude něco kopírovat?!! On který má od počátku na pravdu patent v Duchu svatém?!
 Krista se stále snažíš snižovat, a popírásš Jeho božství proto jsi antikrist! Pokud ti jednou Bůh naměří stejnÿm metrem jako ty měříš Kristu, dočkáš se pravděpodobně toho, že on popře tvoje lídství!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 07. červenec 2017 @ 21:31:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Áha, málem bych zapomenul, že ti jde o jiné téma...

Nelžu myslivče, a nejen výroky rabínů, ale i nalzené svitky Kumránu ukazují, čím se nechával Ješua inspirovat.

A jen tak úvahou, kolik Ješuových slov bylo vlastně ztraceno?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 07. červenec 2017 @ 21:50:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Samozřejmě, že je to lež. Ten, skrze Něhož a pro Něhož bylo všechno stvořeno a v Němý všechno spočívá, že by se nechal inspirovat někým stvořeným?! Vždyť je napsáno, že veškeré Písmo je Bohem vdechnuté, takže Bůh je Ten, kdo inspiruje (vdechuje) a Pán Ježíš Kristus je Bůh - Bůh, který se stal člověkem (tělem), Bůh-Syn, k Jehož obrazu a podle Jehož podoby Bůh stvořil Adama! Je naprosto nepředstavitelné, že by nějaký člověk mohl inspirovat Boha-Slovo k tomu, co má jako člověk říkat!!!
Kéž bys uviděl, kam tě tvá "víra" zavedla, svedla a odvedla - jak daleko od Pravdy!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 07. červenec 2017 @ 22:15:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A pak se ten nesmysl a lež staly skutečností v Ježíši Kristu.

Navíc podobná slova jako Hilel už napsal o nějakých 400let dříve Konfucius. 

A pokud nerozumíš tomu, že Zákon/Tóra/B-ží Slovo (Naučení) byl dán skrze Mojžíše a nikoliv skrze Ježíše, pak by ses měl zamyslet nad tím, čí to slova nepomíjejí.

Willy, pokus se mi raději odpovídat na otázky, ano?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 07. červenec 2017 @ 22:15:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A pak se ten nesmysl a lež staly skutečností v Ježíši Kristu.

Navíc podobná slova jako Hilel už napsal o nějakých 400let dříve Konfucius. 

A pokud nerozumíš tomu, že Zákon/Tóra/B-ží Slovo (Naučení) byl dán skrze Mojžíše a nikoliv skrze Ježíše, pak by ses měl zamyslet nad tím, čí to slova nepomíjejí.

Willy, pokus se mi raději odpovídat na otázky, ano?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 07. červenec 2017 @ 22:23:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Žádné otázky jsi mi nepoložil, Petře, a budou-li hloupé a pošetilé, neodpovím na ně.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 07. červenec 2017 @ 22:40:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Položil jsem ti naposledy otázku, za smí člověk jíst krev? Je hloupá?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 07. červenec 2017 @ 23:01:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To opravdu nevím, kdy a kde jsi mi tuto otázku položil a vzhledem k tomu, že odpověď v Písmu je jasná a jednoznačná, nevím, proč ji pokládáš. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: tele v Sobota, 08. červenec 2017 @ 20:52:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je zajímavé, že o té otázce nevíš :) Jen sroluji o něco výše ...
Odpověď je v Písmu jasná a jednoznačná? Pak je ti doufám jasné, že Zákon je stále platný, nebyl zrušen a člověk by měl podle něho i jednat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 08. červenec 2017 @ 21:11:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Člověk, jemuž/pro něhož není Zákon určen, který tedy tudíž není pod Zákonem, ale pod milostí, nežije jednáním podle Zákona, ale je živ z víry - to je v Písmu také jasně a jednoznačně napsáno. Škoda, že tomu stále někteří nerozumějí podobně, jako Židé, kteří podléhali pokušení vracet se i po uvěření evangeliu Božímu Pána Ježíše Krista zpět do tradičního judaizmu. Zákon naplňuje ten, kdo žije vírou, ne ten, kdo činí skutky Zákona. Víra ospravedlňuje, ne jednání podle Zákona!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 09. červenec 2017 @ 11:18:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Páté přes deváté, willy.
Ospravedlňován je ten, kdo Zákon plní skrze víru (věrnost) v Ješuu ha-Mašiach a jeho skutky 'jdou za ním'. Nelze jinak naplnit požadavek Zákona, než skrze věrnost, která jedná v souladu se Zákonem, protože Zákon ve své podstatě postihuje veškeré lidské jednání a usvědčuje člověka z hříchu, popřípadě ho z hříchu neusvědčuje. Věrnost (víra) beze skutků Zákona je jalová, mrtvá, prázdná ... není to dosvědčená věrnost, ba podle Jakuba je taková 'víra toliko ve slovech' vlastně porušením Zákona a tedy i věrnosti B-hu. Věrnost/víra se stává dokonalou, tedy skutečnou věrností, je-li dokonána skutkem z ní vyplývající.

Co píšeš o mesiáškých Židech (uvěřivších v Ješuu ha-Mašiach) je naprostý omyl, že by měli opustit svou národnost, spočívající na základu Smlouvy Tóry, opustit tradice národa spjatých s jejich národností danou a formovanou B-žími přikázáními, aby se stali ne-Židy. Takové myšlení je snad možné je ve směsici národů, kde pak dřívější národní tradice již mají toliko povrchní charakter a z nichž se vytratily naprosto příčina a důvod jejich vzniku a jsou udržovány jen uměle. Také by to byl synkretismus, aby se Židovským národním tradicím tak naprosto spjatými s Tórou/Zákonem dával nějaký jiný význam než mají a na jejím základu stojí. Je naprosto zavádějící, že by se v Kristu měl stát z pohana Žid a z Žida pohan, jako i z uvěřivší otrok nepřestal být otrokem, muž nepřestal být mužem a žena ženou; a je to bludná cesta a učení.

Je snad pro tebe nepředstavitelné, že by mohl být Zákon naplněm skrze věrnost/víru a tedy by Zákon ve své usvědčující roli nestál proti člověku, ale naopak stál za ním? Nebo je pro tebe snad nemožné, aby ten kdo Zákon svými skutky plní, jednal z ryzí věrnosti? Je až s podivem, jak se tu a tam někteří tady ohánějí Zákonem proti ženám, homosexuálům a dalším, jakoby najednou měl Zákon platnost a zrušen nebyl. Ale jak dojde na jezení (dokonce pití) krve, syrového masa, ... tolik to nevadí.

Jako svědectví B-ží tady národ Jizraele pro ostatní národy s Tórou v srdci bude stát věčně. Pokud by zcela asimiloval, zanikne.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 09. červenec 2017 @ 11:27:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gal 3:19  Jak je to potom se zákonem? Byl přidán kvůli proviněním jen do doby, než přijde ten zaslíbený potomek; byl vyhlášen anděly a svěřen lidskému prostředníku.
20  Prostředníka není potřebí tam, kde jedná jen jeden, a Bůh je jeden.


Tady máš jasně z novozákonní perspektivy napsané dvě věci, ve kterých se neustále mýlíš. Jednak Zákon byl dán jen do doby, než přišel Ježíš.  A taky, že Ježíš není (lidským) prostředníkem, ale samotným Bohem. Což potvrzuje většina NZ. NZ totiž vykládá SZ, a nikoliv naopak, jak to děláš Ty. Trochu tak navazuji i na předchozí Tvůj příspěvek, na nějž jsem reagoval před chvílí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 09. červenec 2017 @ 12:41:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mt5:17„Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. 18Neboť amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.  19Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království Nebes nazván nejmenším. Kdo by je však činil a učil, ten bude v království Nebes nazván velkým. 


Ř6: 31Rušíme tedy vírou Zákon? Naprosto ne! Naopak, Zákon potvrzujeme. 


Ef6:1Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu, protože to je spravedlivé. 2‚Cti svého otce a matku,‘ to je první přikázání se zaslíbením, 3‚aby ti bylo dobře a abys byl dlouho živ na zemi.‘ 


Ga6: 20Prostředník však není jen pro jednu stranu, Bůh však je jeden.  21Staví se tedy Zákon proti Božím zaslíbením? Rozhodně ne! Neboť kdyby byl dán Zákon, který by byl mocen obživit, byla by spravedlnost vskutku ze Zákona. 22Avšak Písmo uzavřelo všechno pod hřích, aby bylo dáno zaslíbení z víry Ježíše Krista těm, kdo věří. 23Dokud nepřišla víra, byli jsme hlídáni pod Zákonem, uzavíráni pro víru, která měla být zjevena, 24takže se Zákon stal naším vychovatelem ke Kristu, abychom byli ospravedlněni z víry. 25Když však přišla víra, nejsme již podřízeni vychovateli. 26Neboť všichni jste synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši. 



1Tm2: 5Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,  6který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví ve svůj čas.



Tady máš jasně z novozákonní perspektivy napsané dvě věci, ve kterých se neustále mýlíš, wolleku. Jednak Zákon byl přidán jako vychovatel jen do doby, než přišel Ježíš a my se skrze víru (věrnost) stali B-žími dětmi a jsme vychováváni (skrze Ješuu, jiného prostředníka - Mesiáše) přímo B-hem Otcem (podobně byl Jizrael vychováván skrze Mošeho, aby žili podle Zákona). A taky, že Ježíš je (lidským) prostředníkem, a nikoliv samotným Bohem. Což potvrzuje většina NZ. NZ je totiž výkladem SZ, a nikoliv naopak, jak to nedělám. (nakonec nemám Tanach za starý a Berit Chadaša za nový Zákon). Trochu tak navazuji i na předchozí Tvůj příspěvek, na nějž jsem reagoval před chvílí.


(PS: ulehčil jsem si psaní a opajcl tvá slova, jimi inspirován ...)


Podívej, wolleku, já cca tak 15 let omílal to stejné jako ty. Ale otázky mi nedaly. Znám vaše výklady velice dobře i vaše "čtení", jakýma očima Písma čtete. Neměj mi to za zlé, já tvou víru a ani ničí jinou zde v Ješuu ha-Mašiach nebořím. Ale prostě jsem poodjel dál ... uf, asi vím co by mohl někdo napsat ... kdo zachází dále :) 


Víš, budu rád, až napíšeš něco, co mi dá smysl, ale nemyslím si to s ohledem na tvá vyjádření o mé logice ;) Jsem hold to tele :) Nicméně vážně tě za křesťana mám, a sebe za křesťana také.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hříc (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 09. červenec 2017 @ 13:32:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, díky za vypsání veršů. Musím se přiznat, že na mnohé jsem myslel i před tím - a třeba proto jsem Ti do závorky napsal '(lidského) prostředníka' - protože jsem si toho verše 1Tm 2:5 velmi dobře vědom.

A na tom bych Ti právě mohl ukázat rozdíl našeho přístupu k výkladu Písma - mně je blízké mít na paměti všechny verše, a to i když si na první pohled protiřečí. Opravdu následující dva budou pro většinu lidí uvažujících selským rozumem, a nechápající podstatu křesťanství, znít jako protiřečící si teze, či výroky:

1Tm2: 5Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,  6který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví ve svůj čas.

Gal 3:19  Jak je to potom se zákonem? Byl přidán kvůli proviněním jen do doby, než přijde ten zaslíbený potomek; byl vyhlášen anděly a svěřen lidskému prostředníku.
20  Prostředníka není potřebí tam, kde jedná jen jeden, a Bůh je jeden.



V souladu s běžnou logikou by se to dalo harmonizovat třeba tak, že Ježíš je sice jeden prostředník, ale že ho není zapotřebí - tedy jeho dílo vlastně je nadbytečné. Dalo by to patrně vysvětlit i jinak, ale ušetřím si místo. Podstatné je, že to vede k dalším logickým závěrům, jež už jdou silně proti pravdám a základním kamenům křesťanské víry.

Ale jak to elegatně vysvětlit v souladu s celým kontextem Písma? Důležité je to slovo na konci verše Gal 3:19, a sice lidský prostředník. Lidští prostředníci byli před tím, jako Mojžíš, a další. Nyní však již lidský prostředník není potřeba, protože koná jeden, a Bůh je jeden. Přesto, je psáno, že existuje jeden prostředník mezi Bohem a člověkem. Tento prostředník tedy logicky nemůže být (čistě) lidský... dále už to znáš, 15 let jsi tomu tak věřil. Mohl bych použít nehezký pojem bohočlověk, nebo tvrdit, že Ježíš byl plnohodnotný člověk, který byl zároveň plně Bohem, to už je vedlejší. Jisté je to, že se nemohlo jednat o obyčejného člověka, jako byl Mojžíš apod. jak se kostrbatě na základě relativně neúplných proroctví SZ marně snažíš dokázat.


PS: Řešit naplnění Zákona, a že to není totéž, co zrušení, nebo ignorování, se mi opravdu nechce. Všechny ty verše, co jsi vypsal, jsou mi věrně známé a dobře vystihují to, jak se k Zákonu stavím sám. Aby to člověk mohl pochopit, měl by se nejprve precizně naučit pracovat s jinými, přímočařejšími, či jednoduššími, částmi Písma, jak jsem Ti ukázal na příkladu toho prostředníka. Velký rozdíl mezi námi dvěma vnímám v tom, že Ty mi jenom napíšeš kontradiktivní verš, a vůbec neřešíš ten verš původní, jež Tvůj výklad popírá, kdežto sám se snažím vzít v úvahu vše, a výklad či porozumění Slovu přizpůsobit všemu. Dokud neuvidím, že postupuješ podobně, nikdy pro mne nemůžeš být seriózní učitel Písma. K tomu Zákonu bych Ti taky mohl napsat úplně opačně vyznívající verše, ale k čemu by to i bylo, když si vybavuji, že už tady zmíněné taky někdy byly. Pokud nevezmeš vždy v potaz vše, je diskuze nad nějakým torzem, nebo výsekem zbytečná a marná. Tak to vidím já.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 09. červenec 2017 @ 14:22:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvůj příklad je marný, wolleku a špatný. Prostředníka je zapotřebí tam, kde není toliko jeden a to je množina lidí. Ježíš je prostředníkem (zprostředkovatelem) mezi B-hem a lidmi, ve smlouvě mezi B-hem a všemi lidmi, uzavřenou s lidským prostředníkem - pomazaným k tomu - mesiášem. Prostě, promiň - logika vedle.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 09. červenec 2017 @ 14:36:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To myslíš vážně, nebo si tu ze mne nebo ze zdravého rozumu chceš utahovat?

Čti znovu, a rozjímej nad tím slovem, ve dne v noci, a snad Ti Pán dá poznat:(lidského) Prostředníka není potřebí tam, kde jedná jen jeden, a Bůh je jeden.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 09. červenec 2017 @ 14:50:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Popíráš ty Boha Krista, jsi jedným slovem- antikrista.

Nevstoupil jsi si smlouvy Nové, nyní je jenom jeden prostředník mezi Bohem lidmi, a ty to nejsi tele!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to (Skóre: 1)
Vložil: JiriBrei v Sobota, 15. červenec 2017 @ 15:49:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, sousloví „lidský prostředník“, uvádí v Gal 3:19 Ekumenický překlad. V řečtině nic takového není. Tam je napsáno ἐν χειρὶ μεσίτου (v ruce prostředníka). Důraz je kladen na fakt prostřednictví a navíc prostřednictví, kterým jsou zastupováni lidé, nikoli Bůh. Lidství, nebo božství se tam neřeší. Protože Otec je jedním jediným pravým Bohem (1 Kor 8:4.6; J 17:3) a kromě Otce (Jahva) není žádný Bůh (Iz 44:6.8; Dt 32:39), nepotřebuje za sebe žádného prostředníka, jak připomíná Gal 3:20. Na rozdíl od lidí, kterých je mnoho a kteří i kvůli tomu, že jich je mnoho (a nejen kvůli tomu), za sebe prostředníka potřebují. To platilo, řečeno terminologií pisatele listu Hebrejům, při uzavírání první smlouvy s domem Izraele a Judy a platí to, podle pisatele listu Hebrejům, i při uzavírání nové smlouvy s domem Izraele a Judy (Heb 8:6-13). A že jde o lidského prostředníka a nikoli božského, říká jasně 1 Tim 2:5. Ješua ha-Mašiach je tam nazván člověkem a nikoli Bohem. Člověk není Bůh, Wollku.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 15. červenec 2017 @ 19:27:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Jirko,

díky za vstup. Máš pravdu, že se v té pasáži Božství přímo neřeší - což je docela i v souladu s tím, co jsem psal, resp. nepsal. Pokud jde o mizernou práci překladatelů Ek. bible, nedá se nic dělat - lepší překlady říkají:

MPCZ   Proč tedy zákon? Byl přidán vzhledem k přestupováním, než by símě, jemuž byl příslib učiněn, přišlo, byv ustanoven skrze anděly v ruce prostředníka.
ZP   Co tedy se zákonem? Ten byl uveden v činnost dodatečně k vůli přestupkům, než přijde „potomek“, na kterého se vztahoval slib; zákon byl nařízen skrze anděly a dán skrze prostředníka. 
OP   Co tedy pak se Zákonem? - Ten byl dán dodatečně proto, aby se ukázalo, jak je člověk hříšný. Měl trvat tak dlouho, dokud se neobjeví ten potomek, na kterého se vztahovalo ono zaslíbení. Andělé Zákon prohlásili a byl oznámen skrze prostředníka. 
NBK06   K čemu tedy Zákon? Byl přidán kvůli proviněním až do příchodu toho zaslíbeného semene. Byl vyhlášen pomocí andělů skrze prostředníka;
B21P   K čemu tedy Zákon? Byl přidán kvůli proviněním až do příchodu toho zaslíbeného semene. Byl vyhlášen pomocí andělů skrze prostředníka;
COL   K čemu tedy zákon? Byl přidán pro přestupky až do příchodu toho „Potomka“, na něhož se ono zaslíbení vztahovalo. Byl ustanoven skrze anděly rukou prostředníkovou.

Nejlepší překlad je patrně Pavlíkův - zřejmě rukami prostředníka je tak jako tak myšlen člověk, neboť se píše 'skrze anděly' a píše se 'v ruce'. Máš jiný návrh, o koho by se mohlo jednat, než lidského prostředníka? To božství následně vyplývá z té harmonizace, o které jsem psal. Neuvedl jsi jiné, přijatelnější vysvětlení, jak ty verše o přostřednících harmonizovat.

Ano, lidé prostředníka mohou potřebovat, a kromě JHVH není jiného Boha - to je pravda. Ovšem SZ nikde netvrdí, že JHVH je tatáž Boží identita, co Otec, popisovaný Kristem v NZ. Kristus je v NZ nazván člověkem, ale zrovna tak je nazván i Bohem. Popis jeho vlastností také odpovídá jak těm lidským, tak i těm Božím.

//Ješua ha-Mašiach je tam nazván člověkem a nikoli Bohem. Člověk není Bůh, Wollku.

Ano, v tom verši ano - a když se podíváš do mého příspěvku, také jsem ten verš uvedl. Pokud je Ježíš plně Bohem i plně člověkem, pak je ten verš zcela v pořádku, a nelze z něho usoudit to, co jsi napsal Ty (viz podtržené). Mnohé jiné místa ukazují na plnou Boží podstatu, stejně tak jako jiná místa ukazují na jeho plnou lidskou podstatu. Popírat jedno nebo druhé znamená ignorovat podstatné části Písma (nebo je překrucovat).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 09. červenec 2017 @ 13:00:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Páté přes deváté?

Ř 13:8-10 Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil Zákon.  Vždyť přikázání ‚ nebudeš cizoložit, nebudeš vraždit, nebudeš krást, nebudeš žádat,‘ a je-li ještě nějaké jiné přikázání, jsou shrnuta v tomto slovu: ‚ Budeš milovat svého bližního jako sebe samého.‘ Láska bližnímu nepůsobí nic zlého. Naplněním Zákona je tedy láska.

1Tm 1:8-11 Víme, že Zákon je dobrý, když ho někdo užívá náležitě a je si vědom toho, že Zákon není dán pro spravedlivého, nýbrž pro lidi nespravedlivé a nepoddajné, bezbožné a hříšné, pro lidi nesvaté a světské, pro otcovrahy a matkovrahy, pro vrahy vůbec, smilníky, lidi praktikující homosexualitu, únosce, lháře, křivopřísežníky, a co ještě jiného se příčí zdravému učení podle evangelia slávy blahoslaveného Boha, které mi bylo svěřeno.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 09. červenec 2017 @ 13:18:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jak tu lásku asi naplňuješ? Slovem? A komu je dán ještě Zákon? Co myslíš? Lhářům, krvejedlíkům,  ... Co takhle číst souvisle? :Víme, že Zákon je dobrý, když ho někdo užívá náležitě A!!! je si vědom toho, že Zákon není dán pro spravedlivého, ...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hříc (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 09. červenec 2017 @ 14:29:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Znovu opakuji všem zákoníkům:

Žd 8:13  Když Bůh mluví o nové smlouvě, říká tím, že první je zastaralá. Co je zastaralé a vetché, blíží se zániku.
9:1  I ta první smlouva měla ovšem bohoslužebný řád i posvátné místo, ale pozemské.
2  To byl stánek, v jehož přední části, zvané svatyně, byly svícny a stůl na předložené chleby.
3  Za oponou byla druhá část stánku, nazývaná nejsvětější svatyně.
4  Tam byl zlatý kadidlový oltář, truhla smlouvy, ze všech stran krytá zlatem, v ní pak byla zlatá nádoba s manou, Áronova hůl, která se kdysi zazelenala, a desky smlouvy.

Navíc Ti přidávám více, abys viděl, že se o té první mluví v minulém čase - a navíc ani Ty zcela jistě nedodržuješ všechna ta ustanovení, která byla dána jen Židům, a to za určitým účelem. 

Nejdříve sám dodržuj vše, co starý Zákon žádá, jdi příkladem, a pak poučuj druhé, že ho ignorují. Sám evidentně tyto verší sklíš, nezajímají Tě, nerozjímáš nad nimi - jinak bys přece už dávno musel znát. A na slova, že Zákon se už v prvním století, jako vetchý a zastaralý, blížil zániku, pouze souhlasně a s jásotem přikývnout slovy? AMEN, AMEN, Haleluja. A Ty zatím neustále děláš pravý opak. Jestli tu v tom někdo plave, tak to jsi, tele, Ty sám. a to navíc velmi hluboko pod hladinou...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 09. červenec 2017 @ 15:03:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na slovech telete dávno pozoruji, že nejenom že Novou smlouvu zavrhl, on ji popírá dávno neplatnou smlouvou Starou. Je to antikrist, který bojuje proti božímu slovu, a ve svém boji užívá rozdíly mezi obsahy smlouvy minulé a nynější. Stará smlouva pro něho pořád platí a o nové nechce nic slyšet. To lze dobře rozeznat na jeho "šalomáckém" uvažování a vyjadřování se. Jde taky dobře rozeznat, jak tento "vyznavač" staré smlouvy na sebe táhne jemu podobné. Antikristy přitahuje přímo, a řk modloslužebníci mu opatrně přitakávají, častěji se k jeho sebezbošťujícímu tvrzení ani nevyjadřují.

Zatím se zde ani jeden římský katolík nevyjádřil k rouhání telete, že byl počatý z Ducha, že je spasitel, že byl dříve než Abrahám. Nic, ticho po pěšině. A mrzí mne, že se k tomu doposud otevřeně nevyjádřil Cizinec. 
 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 09. červenec 2017 @ 15:55:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, tak to je pro Cizince výzva :-). 

Mně tady nejvíce mrzí, že je tu tak málo aktivních (skutečných a nekatolických) křesťanů, vyznávajích Ježíše, jako svého Boha, Pána a Spasitele - tedy cílová skupina, pro něž byl GS v době svého vzniku určen, a jež to oficilálně proklamuje dodnes. To už ani zapojení Cizince nezachrání.

Dá celkem očekávat, že čím více se dotýkáme citlivých témat, tak budou ti ostatní táhnout za jeden /antikristův/ provaz. Mám však obavy, tedy pochybnosti, zda to opravdu celé má nějaký smysl, a někomu to vůbec může být k užitku.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 09. červenec 2017 @ 16:09:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Opakuji všem z pravdy duchovým :) (Jen vtip)


Mt5:17„Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit.  18Neboť amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.  19Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království Nebes nazván nejmenším. Kdo by je však činil a učil, ten bude v království Nebes nazván velkým.


Lk16: 16Zákon a Proroci až do Jana; od té chvíle se zvěstuje Boží království a každý je do něho naléhavě zván.  17Je však snadnější, aby pominuly nebe a země, než aby padla jedna čárka Zákona. 


Jk2:8Jestliže vskutku plníte královský zákon podle Písma: ‚ Budeš milovat svého bližního jako sebe samého‘, dobře činíte.  9Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu a Zákon vás usvědčuje jako přestupníky.  10Kdo by totiž zachoval celý Zákon, ale v jedné věci klopýtl, stal by se vinným ve všech. 11Vždyť ten, kdo řekl: ‚Nezcizoložíš,‘ řekl také: ‚Nezavraždíš.‘ Jestliže tedy necizoložíš, ale vraždíš, stal ses přestupníkem Zákona. 12Tak mluvte a tak jednejte jako ti, kteří mají být souzeni podle zákona svobody. 13Neboť soud bez milosrdenství je pro toho, kdo neprokázal milosrdenství; milosrdenství přemáhá soud.



Co takhle neopomíjet zejména slova Ješuova a brát v úvahu slova Jakubova a k tomu také přikládat slova ze spisku Hebrejům? (Pominu mýlku pisatele Hebrejům o tom, že se jednalo o první smlouvu i to, že kadidlový oltář byl ve velesvatyni/nejsvětější svatyni a chybějící svitky Tóry. Opomenu také to, že po jím nazvané první smlouvě byla také další smlouva atd.) Takže minulý čas co? Minulý čas o té první smlouvě? A co ta druhá, co byla také skrze Mojžíše? Hm? Ta neznalost Zákona je naprosto zavádějící. Ale jistěže Zákon pomine, až pomine nebe a země, tak jakž jsou. Dosud však je Zákon platný a trvá a kdo by rušil byť jediné fonetické znaménko z něho a tak učil (což je i o výkladech) bude nazván v království Nebes malým, kdežto kdo by je (nejprve) činil a (pak) učil, bude nazván velikým. 


Jistěže jako pohan neplním nutně vše, a také i kdybych některé z tradic plnit chtěl nemohu pro překážky jako je bydlení, shromáždění, cestování atd. Ale morální část Zákona dodržuji i jako pohan (sic mám židovské předky přes koleno). Už i rabíni uč, že kdyby chtěl pohan dodržovat veškerá micvot Zákona, zvláště ta k oddělení židů, škodí sobě. Židé nemají za to, že se pohané musejí stát Židy, ale že mají žít podle micvot Noachitských, krom samozřejmě morálních zásad. 


Pokud někdo plave v tom, že pohané nemusejí žít podle morálních zásad Zákona, z nichž jsou všecka platná a jsou také shrnuta ve dvou přikázáních, která Ješua potvrdil jako zásadní a o kterých už dávno učili rabíni - že jsou zásadní - (to nelíbivé opajcl), a má za to, že Zákon byl zrušen, a je vetchý a zastaralý - měl by se kouknout kolem sebe a na zákony. Až jednou přijde Mesiáš a zazní slovo ze Sijóna a bude "nová země a nové nebe", pak bude už Zákon nepotřebný, protože se vše naplní. Ale do té doby - Zákon zrušen není a je platný a apoštolové i docela vyžadovali, aby věřící podle něho žili, protože vše, co Zákon odsuzuje, bude a je odsuzováno. A křesťanství stojí na těch dvou přikázáních Zákona, která Ješua potvrdil - a jsou o lásce k B-hu a lidem.





]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 09. červenec 2017 @ 18:12:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš Zákon naplnil, a proto pozbyl platnosti, což je jasně napsané jinde. Opět stejná chyba na Tvé straně: vybírání pouze některých veršů, a následně jejich chybné pochopení.

Dále mne zaujala zmínka o mýlce pisatele Hebrejům, Takže připouštíš, že některé věci NZ odporují Tvému pojetí, a jsou tedy mylné?

Dále:

neplním nutně vše, a také i kdybych některé z tradic plnit chtěl nemohu pro překážky jako je bydlení, shromáždění, cestování atd.

Pochopitelně, že to nemůžeš plnit - už proto, že tento Zákon byl zákonem židů, vydaných pro ně, do určité historické epochy. Naroubovat ho na pohany, na běžný život kdekoliv na světě nejde, protože k tomu nikdy nebyl určen. Troufl bych si tvrdit, že plníš jen malý zlomek toho všeho, co tam je napsané. A navíc platí, že stačí se provinit proti jedinému nařízení a už se proviníš proti všem:

Jk 2:10  Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem.

Sám jsi to tu postoval, ale jaksi Ti uniklo, že ty verše ve skutečnosti svědčí proti Tobě.

Jinak samozřejmě, že SZ jako soubor knih má význam pro křesťanství - a to velký, nenahraditelný a významný. Např. příběh o stvoření světa, historii Izraele, mnohá proroctví, mnohé příběhy a jednání Boží. Ale je třeba brát v úvahu kontext - chápat, co k čemu slouží, co byl pouze Zákon židovský, a co jsou obecné pravdy Boží. Přišlo by Ti třeba v pořádku oženit se s několika ženami zároveň? Nebo souložit s nějakou služkou, jak to v SZ dělali mnozí? (Gn 30:7,10,12). Trvám na tom, že morální nastavení NZ je podstatně přísnější, než bylo v době SZ, ale zároveň je máme naplňovat srdcem a z lásky, nikoliv na základě litery Zákona, jak se to dělalo v době, než byl 'dán Duch Svatý'.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C (Skóre: 1)
Vložil: JiriBrei v Sobota, 15. červenec 2017 @ 15:50:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdyby Ježíšova slova o tom, že přišel naplnit (doslova“učinit“) Zákon měla znamenat, že přišel Zákon zrušit, odporovala by tomu, co řekl v předchozí větě. Naplnit Zákon proto neznamená zrušit Zákon. Ježíš přece neříká „nepřišel jsem Zákon zrušit, ale přišel jsem ho zrušit“. Zákon stále ukazuje, co je hřích (Ř 3:20. 7:7)

  Jak pisatel Matoušova evangelia chápe slovo „naplnit“ (πληροῦν) je vidět z míst, kde ho použil. Většina se týká naplnění proroctví: Mt 1:22, 2:15.17, 2:23, 4:14, 8:17, 12:7, 13:35, 21:4, 26:54.56, 27:9. Jednou má význam „vykonat“ (Mt 3:15) a dvakrát „učinit něco plným“ (Mt 13:48, 23:32). Jehošua sám u Lk 24:44 vysvětluje, jak chápat jeho slova o naplnění Mojžíšova zákona a Proroků u Mt 5:17: „Řekl jim: „To jsou ta má slova, která jsem k vám mluvil, když jsem byl ještě s vámi, že se musí naplnit všechno, co je o mně napsáno v Mojžíšově zákoně, v prorocích a Žalmech.“ (Český studijní překlad)“.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 15. červenec 2017 @ 19:41:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jenže Jirko, podle mne také neznamená naplnit, totéž co zrušit. Je zbytečné to vysvětlovat mne - toto byl produkt telecího mozku, který tu různým lidem opakovaně podsouval v marné snaze obhájit svůj nekonzistentní judaistický postoj - a spíše by ses mohl zamyslet nad svou vlastní skutečnou objektivitou, že telete, který tady evidentně překrucuje Písma, i samotná vyjádření českého jazyka, si prakticky nevšímáš, a tedy s ním zřejmě tiše souhlasíš, zatímco třeba mne jsi ochoten vyvracet i teze, které bych sám od sebe nikdy nevypustil.

Prosím všimni si v souvilosti s tím následujícího:


Když už jsme u telete - jak rozumíš té 'mýlce' pisatele Židům?




]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JiriBrei v Neděle, 16. červenec 2017 @ 13:11:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já tam žádnou chybu nevidím. V tom, že pisatel nazval smlouvu uzavřenou na Sinaji „první smlouvou“, nespatřuji problém. Kadidlový oltář tady s ním řešil již Leonet. Ve skutečnosti tam jde o kadidelnici a nikoli o oltář, i když to tak některé překlady překládají. Co má na mysli chybějícími svitky tóry, nevím. To, že mám na tuto věc jiný názor, než on, však neznamená, že s ním nesouhlasím vůbec v ničem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 16. červenec 2017 @ 21:51:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom, Jirko Brei.


ohledně kadidlového oltáře, budu citovat Pavlíkův překlad:


Źd9: 1Ovšem pak měla i první úmluva pravidla svaté služby a svatyni, svatyni pozemskou.2Bylť zřízen stan; první, v němž byl i svícen i stůl a vyložená sestava chlebů - tomu se říká Svatý;


3za druhou pak oponou stan, jemuž se říká Svatý svatých, 4obsahující zlatou kadidelnici a schránu úmluvy, ze všech stran vůkol potaženou zlatem, v níž byl zlatý džbán, obsahující manu, a Árónova hůl, jež byla vypučela, a desky úmluvy, 5a nahoře nad ní byli cherubové slávy, zastiňující slitovnici. O těchto věcech dopodrobna mluvit nyní není čas.


Ať použiji jakýkoliv překlad, pak ve svatyni, tedy první části stánku, chybí kadidlový oltář, který by měl být ve svatyni (první části stánku před oponou do svatyně svatých/velesvatyně) jmenován. Prostě tam chybí. Součástí tohoto zlatého kadidlového oltáře byly zlaté kadidelnice, které se s uhlíky přenášely ke truhle smlouvy, ale nebyly v ní trvale umístěny a opět se vynášely ven do první části stánku ke kadidlovému oltáři. Ve velesvatyni nesměly zůstat a nebyly jejím stálým vybavením. Ač se tedy mnohé překlady asi vynasnažili tuto mýlku napravit, nijak nezakryjí to, že v první části stánku chybí kadidlový oltář a že kadidelnice nebyly vybavením velesvatyně. A ani případný pokus jej zaměnit za slitovnici není možný, neboť je pisatelem listu jmenována zvláště.


Co se týče vybavení truhly smlouvy, tak tam chybí svitek Tóry, tzv. kniha Zákona, kterou napsal Mojžíš a vložil ji dovnitř po boku schrány. Těžko bych i vysvětloval, že truhly byly i nejspíše dvě, ale to jen bokem.


Ohledně "první" smlouvy vidím problém v tom, že ona smlouva je věčná a byla uzavřena už i s Abrahámem a jeho potomky a navíc ona smlouvy uzavřená na Chorébu nebyla jaksi jediná, a proto vidím i chybu v tom, že by ona "nová" smlouva měla být druhou, jak napsal pisatel listu Židům (nebo alespoň překládají překladatelé).


Jinak souhlas, samozřejmě souhlasit nemusíme spolu ve všem a přeci být v pohodě ;)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 16. červenec 2017 @ 22:03:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Opravy:

Ač se tedy mnohé překlady asi vynasnažily ...

a navíc ona smlouva


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: JiriBrei v Úterý, 18. červenec 2017 @ 21:14:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom Tele (Petře),
je příjemné, že spolu lidé mohou být v pohodě, i když některé věci vidí jinak. Na tomto fóru to je, žel, vzácnost.


Díval jsem se na text Hebr 9:4 a asi máš s tou mýlkou pravdu. Ještě bych tam viděl další autorovu mýlku v tom, že do schrány smlouvy umístil džbán s manou a Áronovu hůl. Dle 1 Kr 8:9 a 2 Par 5:10: „Nic nebylo v truhle kromě dvou tabulí kamenných, kteréž tam složil Mojžíš na Orébě, když všel Hospodin v smlouvu s syny Izraelskými, a oni šli z země Egyptské.“


Těším se na další příspěvky od Tebe i od Žeryka. Šalom alejchem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 20. srpen 2017 @ 19:45:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom alejchem, Jirko (Brei).

Předem se omlouvám, nevšiml jsem si dříve tvé odpovědi. Odpovídám až teď, co jsem si všiml, že jsi opět zde.

... ano, je to příjemné, a zvláště, když jde o téma a ten druhý také ví, o čem píšu a nerozporuje druhého jen pro to, že se 'pisatelé NZ' prostě nemohli mýlit.

... Heb. 9:4, určitě mám pravdu :) K tomu Ex 40:1-8 vs. Ex 40:21-33, zejména v. 5 vs. 26. Také soupis Nu 4:5-15.

... ta druhá mýlka, 1Kr 8:9, 2Pa 5:10. Tady je důležité také slovíčkaření: 'Nic nebylo v truhle kromě ...'. Byla by to zbytečná poznámka. Kdyby v truhle měly být jen desky smlouvy, ono 'nic v ní nebylo kromě' by bylo zbytečné konstatování. Krom desek tam měly být svitky Tóry psané Mošem (Dt 31:24-26, pozor na překlady, důležité slovo 'vložil').

... nádoba s manou a Aharonova hůl, co rozkvetla a oplodila ... Ty byly určitě během rozložení stánku úmluvy umístěny mimo truhlu. Viz.: Ex 16:33-34, Nu 17:25. Při převozu se pak vkládaly dovnitř, to se odvozuje od Ex 40:1-2. Při návratu schrány od Pelištejců (1Sa 6:8, pn,nn) je možné, že byly po boku v pouzdře spolu s darem oběti za vinu (zlaté úlitby myší a vředů). Ale to není vše. Musela tam být i nádoba s popelem z červené jalovice (viz. Nu 19:9). ... Prostě ta neznalost pisatele Hebrejům nebo přepisovatelů tam je zřejmà (není to jediné). Dle tradice Talmud, traktát Joma 52b ukryl nádiby s manou, popelem a hůl král Jošijaš.

I já velice rád čtu tvé příspěvky a zerykovy. Myslím, možná, bylo by možné si o těch věcech, co víme i nevíme, psát i mimo GS.




]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 20. srpen 2017 @ 20:21:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, možná, bylo by možné si o těch věcech, co víme i nevíme, psát i mimo GS.

Určitě a dokonce nejen "i", ale výhradně. protože vaše příspěvky na GS nepatří.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 20. srpen 2017 @ 20:36:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podle provozovatele GS patří. A tobě GS nepatří.
Máš své sny, jsk jsme si u tebe doma povídali, ve kterých máš zjeveno, že nevadí ani to, kde jen na pomyšlení na to, se otřesu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 20. srpen 2017 @ 20:45:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To se mýlíš, GS je křestanský portál, ne antikristovský!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 20. srpen 2017 @ 21:02:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tohle napsal Tomas: 
Pokud chceme zůstat svobodným místem je nutné dodržovat zásady: "GRANO SALIS je nezávislý projekt na kterém se mohou podílet lidé z různých církví. V v článcích, komentářích a v Diskusním fóru může prezentovat svůj názor kdokoliv, kdo respektuje právní řád České republiky a vyjadřuje se ke křesťanským tématům. Jednou z hlavních podmínek je tolerance a úcta k jiným názorům či pohledům víry.
Články publikované v jednotlivých tématech neodrážejí názory a postoje správce projektu ani provozovatele domény a nemusí se pohybovat v hlavním proudu soudobého protestantismu. Zcela jistě zde bude dáván i prostor ideám extrémních proudů, fanatismu či radikálního fundamentalismu, a to z důvodu nejen informovanosti široké ekumenické veřejnosti, ale i pro otevření veřejné diskuse k těmto směrům."

Pokud dojde k porušení těchto zásad, což Pozorovatelnick udělal diskusi jsme k článku uzavřeli. Je samozřejmě možné že nám něco unikne. Nyní je to týdenní várka 1150 komentářů a to není v našich silách vše přečíst. Můžete samozřejmě na případné excesy upozornit formou nového článku, je to nejrychlejší.
Tomas

Máš-li se mnou problém, napiš Tomasovi.
A do jaké jím 'jmenované skupiny či směru' si mne řadíš, je tvůj problém. Jen abys uspěl ty zde se svou netolerantností vůči názorům a víře druhých.



]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 20. srpen 2017 @ 21:26:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já s tím problém nemám - tady má problém Tomáš, protože dementní a notoricky prolhaný psychopat a zároveň 'teplouš', prasák a nevyzrálý naivka a životní troska  pozorovatelník tyto podmínky ani vzdáleně nesplňoval. A přesto vedení GS dloudobě zásadně nezasáhlo. Jeho vystupování zde nemělo s tím, co deklaruje GS ve svých podmínkách naprosto nic společného.

Můj názor je, že vedení GS by své podmínky mělo poněkud změnit. Těch nekřesťanů se tu schází docela dost (třeba i Sup nebo Dzenhenuti), a často tu nijak zásadně nenarušují místní prostředí a vnášejí nestandardní a neobvyklé pohledy. Mám prostě rád preciznost a pravdivost, a tu z vedení GS bohužel necítím - a projevilo se to třeba při sporu o knihu o desátcích od Jirky Doležela, který je rozhodě ryzí křesťan a vůbec se tu k němu nezachovali hezky.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 20. srpen 2017 @ 21:35:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je to tvůj problém, wolleku.
A že diskutuješ spíše o lidech, to také.
Tady to s tebou uzavírám. 
Reagujte, jak umíte, oslovovat je ur čitě povoleno. Neodpovídat také.
Smím si zvolit, komu odpovídat na biblické témata nebo životní křesťanství a já si teď vybral JirkuBreie a ne vás.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 20. srpen 2017 @ 21:30:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já nemám kromě sebe sama problém s nikým, ale vy máte problém s Bohem a to vskutku veliký. Láska (kromě jiného) všechno snáší, všeho se naděje a raduje se spolu s pravdou, což se o váš *****ch říci nedá a zjevně se to zde projevuje. Kam tě (vás) řadím víš, ale to je váš problém, ne můj. Já s Bohem problém nemám, to spíš někdy On se mnou, ale On to zvládne. :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 20. srpen 2017 @ 21:16:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom tele,

tady si dovolím s Tebou zásadně nesouhlasit - pakliže provozovatelé GS píši pravdu, resp. nezměnili názor:



Z vás tří není křesťan podle měřítek Písma ani jeden. To není nadávka, ani nic zlého. Je to smutné, leč pravdivé konstatování toho, jak se na základě vaší interakce s klávesnicí počítače navenek v digitálním světě projevujete.

Vše ostatní je věcí Pána Boha - mne osobně nijak zásadně nevadí, že tu příspíváte. Pouze to beru tak, že vůbec nerespektujete (stejně jako všichni katolíci, kteří vám mimo ateisty a agnostiky, nejčastěji přizvukují - což je ostatně poměrně logické :-) ) pravidla serveru. Nebo nemáte dostatek soudnosti, moudrosti, rozumu a vlastní sebereflexe - toto prostě nevím a neřeším. Pro mne bylo vždy zajímavé a podnětné vstřebávat názory a způsob agumentace nepřátel Božích, protože právě od nich jsem si mnohdy mohl hodně odnést a přiblížit se tak Pánu, lépe Jej poznat, a také případně najít trhliny ve vlastním myšlenkovém světě, jejž se snažím do té doby, co jsem Pána Ježíše Krista přijal a poznal, neustále přízpůsobovat Pravdě Boží.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 20. srpen 2017 @ 21:26:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já ti tvé názory na lidi a na jejich názory a lidi tu občas beru. Ne tvé názory ohledně témat a víry. Kam si mne řadíš, mně opravdu nezajímá.

Má-te li problém se mnou, napište 'článek' Tomasovi, ať to o mě posoudí a rozhodne.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 20. srpen 2017 @ 21:29:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//ano, je to příjemné, a zvláště, když jde o téma a ten druhý také ví, o čem píšu a nerozporuje druhého jen pro to, že se 'pisatelé NZ' prostě nemohli mýlit.




]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 20. srpen 2017 @ 21:38:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nic k biblickému tématu. Jen 'pocity'... Už ti neodpovím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pátek, 07. červenec 2017 @ 22:24:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
tele, mohl by jsi svůj názor, že Ježíš kopíroval své myšlenky od jiných lidí doložit konkrétními citáty z Písma? Nebo dokonce i z oficiálně uznávaných ranně-křesťanských spisů či dopisů?

Opravdu se o Kristu dlouhodobě vyjadřuješ ve zcela jiném duchu, než o Něm píše Písmo. Pravdu může mít jenom jeden z vás: buď tele, nebo Písmo. Slučitelné to není, protože mnoho tezí, co jsi tu vyřknul, a pro které Tě mnozí titulují *****m, v Písmu rozhodně nenajdeš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 07. červenec 2017 @ 22:49:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Citáty bible snad Ješua sám řekl nebo ne? Že polemizoval s názory esejců a rabínů to už je třeba číst více, třeba z díla Davida Flussera. Nebo se kouknout do Talmudu. Je s podivem, že bys nevěděl, že Ješua měl být historickou postavou ve své době. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pátek, 07. červenec 2017 @ 23:35:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mohl bys mi odpovědět normálně, fakticky? Nezajímá mne, co je s podivem, a konkrétní verše bych byl rád, kdybys nakopíroval sem. Také jsem to v minulosti pro Tebe byl ochoten dělat. Díky.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 07. červenec 2017 @ 23:33:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
tele
Nelžu myslivče, a nejen výroky rabínů, ale i nalzené svitky Kumránu ukazují, čím se nechával Ješua inspirovat.

martino
Ty nevíš která bije....Bůh se nechal inspirovat? Ty máš v hlavě piliny....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 07. červenec 2017 @ 23:59:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ach jo, já tomu zase nerozumím. Co je rouhačského na slově, že slovo Boží bylo řečeno před Pánem Ježíšem Bohem skrze rabína?
Vždyť židům byl dán zákon, tak proč by nemohl obsahovat již dříve skryté poklady, které Pán znovu musel vykopat?
Já tomu fakt nerozumím, židé většinově Slovo odmítli, ale slovo jim bylo svěřeno. Pán přeci říká, poslouchejte je (učitele zákona (ve smyslu slyšet a činit Boží vůli)), ale nejednejte podle jejich skutků. Slovo Boží bylo dáno před Kristem,ale lidé jej odmítali, vyráběli si lidské verze a Pán přišel a ukazoval na pravý, plný, správný, ..význam již řečeného. Velmi často slovo posunul do extra hlubší dimenze, ...ale Já vám říkám...   od počátku to tak nebylo.....  Jirka
PS: A neboj Petře, nezastávám se tě, píšu o sobě, o tom co je uvnitř


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 08. červenec 2017 @ 09:34:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pán Ježíš přece nic neopajcl, On to slovo dával prorokům už dříve. To oni byli inspirování Kristem, nikoliv Kristus kopíroval rabíny. Ty si opravdu umíš představit, že by to takto, jako tele, někdo z autorů Písma zapsal? Čteš tam něco takového? Nebo by si to byť jenom myslel? Z Písma je cítit něco úplně jiného, a je smutné, pokud to nevidíš. To není nějaký teologický detail, je to o úplně základním pochopení osobnosti, role a původu Pána Ježíše.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 08. červenec 2017 @ 14:54:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj, to snad nikdo nemyslí, že by Bůh někde opisoval, tedy ani Pán Ježíš, ale Boží Slovo bylo zjeveno lidem již před Kristem a Pán Ježíš navázal pouze sám na sebe. Rabín pochopil od Boha určité věci a Pán Ježíš na rabína navázal, ale ve skutečnosti navazoval sám na sebe, protože rabínovi před mnoha lety to zjevil také Pán..
...nic jiného se tady snad nepsalo, proto nerozumím těm divokým reakcím. Pán Ježíš nikde neopisoval, sice to tak ČCE na svojí fakultě učí,ale je to blábol, Pán Ježíš nepotřeboval opisovat od lidí, ale navazoval na svoje vlastní slovo lidem již před Jeho sestoupením v těle zjevené.
Jak to myslel Petr tele, to musí napsat on, já to četl jak jsem napsal nyní. Kristus nekopíroval rabíny, nemusel se učit a získávat moudrost od člověka, ale pokračoval a rozváděl svoje vlastní myšlenky, vždyť je to Bůh, ten nechodí do školy k lidem. Jenže jelikož přišel ke svým, tak používal, raději navazoval, odkazoval se na Boží myšlenky lidem zjeveným dříve, pokračoval tedy ve svém vlastním slově. A to jsou i přece slova, že slova nepominou, že máme poslouchat učitele, protože jim bylo tehdy dáno Boží slovo a na toto dané Boží slovo Pán navazoval a to používal, ... navazoval na Boží Slovo zjevené Mojžíšovi a proč ne i rabínovi.

Máš pravdu, že je to takový základ, že snad krom profesorů na ČCE fakultě si nikdo nemyslí, že Pán chodil pro moudrost k lidem. Což v mých uších není v rozporu s komentářem Petra tele, jelikož Pán sice šel k rabínovi, ale od něj vzal svoje vlastní slovo. Ten rabín jej neučil ve smyslu poučování Boha (vždyť učitelé v chrámu žasli, kde se to v "malém" Ježíši bere), ale ve smyslu On musí růst já se menšit..prostě navazoval sám na sebe.
Tak tomu věřím já, že Pán přišel do svého (vlastní Jej nepřijali), ale On mezi vlastními pokračoval ve Svém díle, ne v učení lidí, rabínů, i když učení rabínů i lidí učení o Pánu obsahovalo.

Mimochodem píšeš, že oni byli inspirování Kristem, nikoliv naopak, já snad nepsal nic jiného. Zkus si znovu přečíst moji první reakci píšu stejné co ty - slovo Boží bylo řečeno před Pánem Ježíšem Bohem skrze rabína

takže oba píšeme stejně, že Pán se vrací ke svému vlastnímu slovu, ne k lidskému slovu. A tak jsem četl i Petra. Jestli psal něco jiného, tak se všem omlouvám a přeji pokoj od Pána.

jirka



]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 08. červenec 2017 @ 16:28:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jirko, netvrdil jsem, že jsi psal jinak. Psal jsem svůj názor, jako kontrast k tomu, když někdo napíše o druhém, že něco opajcl. Tento pojem má rozhodně negativní až hanlivý nádech, a rozhodně vyjadřuje něco docela jiného, než co tu píšeme my dva. (raději jsem si vyhledal dost použití onoho slova, abych se o tom ujistil a netvrdil jen něco 'svého' - často se používá ve smyslu neoprávněné, nebo nelegální kopírování, které dotyčnému nějak pomohlo, ušetřilo práci, apod. - exaktně napsaný význam toho slova je v rychlosti nenašel, tak třeba mne opravíš - mně se prostě takové vyjádření vůbec nelíbilo, ani s vysvětlením, že jde o slang)

A jinak si myslím, že tento názor o opajcnutí je mnohem rozšířenější, než pouze u profesorů na fakultě ČCE. Proto je dobré zdravé učení chránit, případně se vyjadřovat jasně, aby to bylo nade vší pochybnost zřejmé, jak to myslíme.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 08. červenec 2017 @ 18:05:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ukázkový připad. Znovu se potvrzuje to co na teleti pozoruji. Obsah českýchh slovních pojmů jsou mu obsahem žumpy, ale židovské pojmy jsou mu posvátné.

Už jenom to slovní spojeni - "Kristus opajcl",  je z křesťanského pohledu zcela disjunktivní.

(včera jsem to slovo slyšel v AZ kvízu, zaujalo mne, a dnes vím proč) :-)))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 08. červenec 2017 @ 18:48:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš se narodil člověkem z člověka, tělo se vyvíjelo ( od batolete po adolescenta..), vyvíjel se mozek a učil se rabínem...kázal přece v synagogách, k učení přeci patří zkušenosti jiných již dávno sepsaných nebo tradovaných...



]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 08. červenec 2017 @ 19:06:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kristus se narodil z člověka a Boha. Ano, mozek se Mu vyvíjel. Ale mozek je tělo, resp. jeho součást, Jeho duch, byl a je věčný. Jenom o Něm můžeme říci, že byl počat z Ducha Svatého. Jenom o Něm můžeme říci, že byl dříve než Abraham. Jenom o Něm můžeme říci, že je skutečný Spasitel. Není Ti to nějak povědomé? Nedává to přeci jenom smysl, jak věří tradiční křesťané, kteří jsou skutečnými bratry a sestrami?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 08. červenec 2017 @ 19:41:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Iz.44:2
pro mne je to vždy dílo člověka a Boha, vždy dílo člověka a ducha.

Technicky je sedmého dne odpočinek, vše co mělo být uděláno Bůh udělal,
nebo v případě Jana který byl plný ducha již v děloze, nebo Ježíše poloboha učinil Bůh výjimku a šel si "trošku stvořit" ?

Takhle to ovšem proroci neprorokovali, to by nebyla "naplněna písma"...
A nedává to smysl ;-) zerykovi, no co už...jednou budem moudřejší.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 08. červenec 2017 @ 21:32:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zeryku, může mi být akorát tak líto, že tomu nerozumíš. Izajáš hovoří o něčem jiném. Kristus byl počat zcela jinak, než jiní lidé. Stačí umět číst s otevřenýma očima, otevřenou myslí a bez předsudků. Případně si dávat souvislosti logicky dohromady, pokud nám nestačí jen prostě věřit.

A popravdě řečeno, zrovna toto téma se mi už řešit nechce. Pokoušel se o to už Tvůj kámo tele, docela argumentačně pohořel, a přesto si říci nedal a svůj postoj nezměnil. Raději takové triviální diskuze přenechám někomu jinému, najde-li se vůbec někdo, kdo by o ně měl zájem :-).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Sobota, 08. červenec 2017 @ 22:27:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jejda, Wollku,
proč líto ?
Ty jsi věřící zeryk je věřící,
a taky mne "nebaví" diskutovat o věcech jasnějších než slunce ;-) 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 09. červenec 2017 @ 01:51:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Věříci...tak to je dneska pojem žery. Věřīš v co, v posvátnou krávu, v nebožství Krista, v lidi dobré vůle, ve spasitelný humanismus, v co věříš žery? V co? Ješte si to zde nepověděl. Ani svou víru nevyznal.

Jak můžeš o sobě tvrdfit, že si věřící, když svou víru nedokážeš ani vyznat!?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hříc (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Středa, 12. červenec 2017 @ 23:51:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Řím.10:9


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Středa, 12. červenec 2017 @ 23:56:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A vyznat svou víru vlastními ústy, vlastními slovy, bys dokázal?

PS: jen tak, že skoro vždy píšeš proti těm, kteří tu víru (Ř 10:9) evidentně vyznávají,,,


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 13. červenec 2017 @ 00:28:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na diskuzi, v diskuzi, při otázkách, to tak vypadá,

A kdy vzniklo slovo antikrist ?

Byl v judaismu anti Bůh ?

Myslivec už své kádrové posudky Ducha na zeryka, ... má. ( Píšeš pod něj)



]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 08. červenec 2017 @ 21:54:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Wollku, děkuji za vysvětlení. Osobně bych slovo opajcl v souvislosti s Pánem nepoužil, apriori má pro mne obdobný význam jak popisuješ, tedy negativní. Životní zkušenosti ukazují, že i lidé s jednoho regionu používajíce stejná slova nemyslí stejná slova. Takže, i díky Granu, se některá slova snažím překládat v kontextu diskuze, ... no a tady šlo o to, jestli smrtelný hřích byl dán Kristem nebo i před Kristem. I když v mém chápání je i termín před Kristem protimluv, ... ale tady je význam doufám jasný.
Pokoj tobě Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 13. červenec 2017 @ 00:27:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jirko, mám obavy, že nikdo, kdo by Ježíže Nazaretského považoval ve své víře za svého Pána a Spasitele, by takový termín, který většina Čechů vnimá (nebo vnímat může!) negativně, prostě nepoužil - samotné použití takového výrazu bylo pro mne dostatečně zraňující, a zároveň jasným signálem, kam autor míří - a že už opravdu kontext diskuze v tu chvíli hraje piuze zcela minoritní roli.

Pokud neznáme dobře jazyk, nebo význam některých slov, pak bychom termíny, kterými si nejsme zcela jistí, určitě neměli používat k hodnocení skutků našeho Pána. Nebo myslíš si něco jiného?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Středa, 19. červenec 2017 @ 01:04:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Wollku, omlouvám se za zpoždění.
Asi tuším, co jsi chtěl napsat, ale jsi v myšlenkách o pár kroků dopředu... to co píšeš je pravdivé, ale v praktické diskuzi možná těžko aplikovatelné. Lidé co piužívají slova jejich význam přesně znají a proto použijí přesně to slovo, aby vyvolalo tu nejlepší odezvu, pochopení,...a i když to tak dělají, tak nezabrání chybě či nesprávnému vyjádření. Prostě diskuze není matematika, nejsou to axiomy, jsou to slova a každý z nás je originál a proto je dobré vědět o čem druhý opravdu mluví, ne co si myslím, že mluví..to je někdy těžké.
V blízkosti mám jednu sestru, která strašně moc váží slova, váží je, aby nebyla pochopena nesprávně a nezavdala příčinu nedorozumnění.. je to fajn, ale i tento přístup má někdy velkou nevýhodu. Když diskutuje a je příležitost zjevit Boží Pravdu, tak tak dlouho přemýšlí o správném slově, až je příležitost pryč a nejde se vrátit. Pak je ona vláčena rozhovorem a nemá možnost jej posunout k Bohu. Kdyby méně přemýšlela, tak by jistě udělala i chyby, ale pokud mají obě strany otevřené uši, tak se to posune s vyšší pravděpodobností, než mlčením. Zpětně ji to mrzí, že mohla říci toto a toto a ještě toto, ale...
..ale toto je obecná rovina, ohledně opajcnutí bych to slovo nepoužil, má pro mne ve spojení s Pánem negativní význam, ale v tomto negativním významu to Petr nemyslel. Kdyby neexistovalo již vzájemné odsouzení, tak by se to vyjasnilo, že to bylo pro uši druhých nevhodně použité slovo, že neříkalo, že je Pán Ježíš lupič slova, myšlenek...a šlo by se dál. Řeklo by se tak jsem to nemyslel, ale myslel jsem to takto....a dialog se posouvá. 
Osobně bych to slovní spojení nikdy nepoužil, ale zase osobně pro mne je daleko horší, když se tzv.bratři pohoršují nad vyslovením akustických konstant (ježíšmarja, ...) a napomínají z braní Božího jména nadarmo, a přitom jejich život je braní Božího jména nadarmo a ne nějaká akustická konstanta. Nemám ty konstanty rád, snad je sám nepoužívám, ale nevadí mi tolik jak pohoršování zákoníků nad vyslovenou kontantou. 
Ale to jsou zase jen myšlenky z jiného úhlu... co více znevažuje jméno Kristovo? Věta, že něco opajcl nebo chování nehodné Jména? Jedno, druhé, obojí? Jde to vůbec hodnotit? 
Pokoj tobě a prosím nebyla to polemika s tebou, jenom jiný úhel, kde jiný není správnější a lepší, je jen jiný...
jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Středa, 19. červenec 2017 @ 10:00:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Jirko, díky za odpověď, Neboj neberu to jako polemiku, nevyznívá to tak. Můj pohled k některým Tvým bodům:

// to co píšeš je pravdivé, ale v praktické diskuzi možná těžko aplikovatelné.

V absolutní smyslu možná těžko aplikovatelné, ale určitě bychom se o to měli snažit. Pokud někteří diskutující až příliš často narážejí na stejné nebo podobné problémy u druhých, neumí se vyjadřovat tak, aby to pro většinu nativních Čechů bylo srozumitlené a pochopitelné, pak je otázka, co tu vůbec dělají, o co jim jde, a zda vůbec mají patřičné schopnosti. 

Malé nedorozumění jsme přece měli i mezi sebou, ale proběhlo to úplně v pohodě (mám na mysli třeba toto: 17. červenec 2017 @ 22:47:37).

// i když to tak dělají, tak nezabrání chybě či nesprávnému vyjádření

Většina to asi dělá. Nicméně i zde je část osazenstva vyloženě vylgární a jiní se zase rádi vyjadřují v nekompletních větách, často objektivně nedávající sémantický smysl, příp. ve značné míře používají jinak nesrozumitelné výrazivo cizích jazyků, zejména originálních jazyků Písma - a podotýkám, že nemám na mysli občasný opis originálu slova zejména v Řečtině, kdy se o jeho významu a užití vede diskuze.

//V blízkosti mám jednu sestru, která strašně moc váží slova, váží je, aby nebyla pochopena nesprávně a nezavdala příčinu nedorozumnění

Je to od ní hezké. Nicméně je rozdíl mluvená řeč, kde moc času na přemýšlení není, a psaná, kde si to můžeme relativně promyslet. Nicméně nic se nemá přehánět - dá se psát docela v pohodě tak, aby to srozumitelné bylo, a pokud není, tak se druhý může zeptat, a ne rovnou útočit  - nicméně zase jenom s mírou. Pokud někdo napíše: 'ten levý slon šel vpravo', a na oprávněnou námitku sdělí, že není fundamentalista, a že přece myslel 'pravého' slona, ale napsal levý, protože jde o nepravého (rozuměj falešného) slona - a dělá toto dnes a denně, a většinou to nevysvětlí ani tak, jak jsem to ukázal na příkladě falešného slona - pak je to naschvál a póza - nic víc, a za tím si lze docela v pohodě stát a podle toho také s takovým 'diskutérem' nakládat. 

Druhou možností je psaní v rychlosti a malá zpětná kontrola textu, jež ho činí nesrozumitelným. Nebo i přehlédnutí, např. reakce na někoho jiného, apod. Omluva je pak na místě, stát se to může, a je to v pořádku.

Ta sestra by si měla uvědomit, že vždy může být nepochopena. Protože lidé jsou strašně různí. Nicméně zásadu, kterou bych doporučil, je psát a říkat věci, které víme a známe dobře, a také je umíme vysvětlit, příp. náš postoj obhájit - dobrý diskutér to pak uzná, i když s názorem nesouhlasí. S pózistou se však nedomluvíš nikdy. Ani s tím, co naprosto vše relativizuje. A pokud máme jenom nějaké mlhavé představy, nebo se jedná o hypotézy apod., pak by to také mělo být nějak patrné - minimálně vyjádřením nějaké míry nejistoty, nebo více možností. Další věcí je minimalizovat předsudky. To si může ověřit každý sám, když vidí, že se druhý ohradí - zda to opravdu v tomu původním textu bylo tak, jak pravil sám, nebo ten druhý. Je to o osobní snaze přiblížit se objektivnímu vidění i zpětně, s cílem se z toho poučit na příště. Chyby člověk přece dělá, je to zdravé, a chybama se nejvíce učíme.

//ohledně opajcnutí bych to slovo nepoužil, má pro mne ve spojení s Pánem negativní význam

Jsme přesvědčený, že by ho nepoužil žádný skutečný křesťan, vyznávají Krista jako Pána, Boha a svého Stvořitele - kdo jej nemá pouze za člověka, za dobrého učitele, za vyvoleného z muže a ženy zplozeného 'syna' božího.

// co více znevažuje jméno Kristovo? Věta, že něco opajcl nebo chování nehodné Jména? Jedno, druhé, obojí? Jde to vůbec hodnotit? 

S jistotou asi nemůže říci nikdo nic. Vždyť i Písmo samo říká, že se máme vyhýbat jednání, jež druhého bratra (někdy psané slabšího ve víře) pohoršuje - např. Řím 14. Jistě to ale zase neznamená toleranci k herezi. Navíc tím, že lidé hlásící se k nějaké církvi, jsou daleko méně jednotní, než byli křesťané v prvním století, což je navíc katastroficky umocněno existencí denominací, činí toto všechno (ohledně slabších a silných ve víře) ještě mnohem relativnějším a složitějším na odpovědi. Je to spíše věcí každého jednoho člověka, jeho vztahu s Pánem, a to se ukáže až před soudnou stolicí Boží.

I když jsem se snažil psát většinou velmi obecně, když už tu zmiňuješ Petra-tele a jeho 'opajcl' - obecně si neumím představit, že by Bůh vůbec nechal sepsat a kanonizovat Nový Zákon v té podobě, jak jej dneska známe, pokud by byť jen 20% jeho výkladů NZ bylo správných. Bůh je tvůrce našeho rozumu, inteligence, a schopnost řeči - psané i mluvené - těžko by nás tak vodil za nos, abychom si pod těmi texty NZ měli představovat něco úplně jiného, než co v daném kontextu skutečně říkají. Pokud ano, byl bych takovým Bohem patrně velmi zklamán a celá Bible by pro mne ztratila jakýkoliv smysl, neboť by ji to prakticky vyprázdilo - degradovalo na nějaké morální poučky (navíc v SZ občas značně diskutabliní), jež si můžeme načíst i u jiných náboženství nebo filozofických dílech... přece by stačilo si jen věřit tomu, co bych chtěl sám, a co by se mi líbilo.


Na závěr:

Řím 14:18  Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé si ho váží.
Řím 1:25  vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli - on budiž veleben na věky! Amen.

Přivedl mne k tomu ten oddíl o bratrech slabších ve víře. Pisatel téhož listu jasně dává najevo, že Kristus není tvostvo (stvořený), ale je Stvořitel - samozřejmě je třeba znát kontext obou veršů, abychom věděli, co je správné a co pisatel kritizuje. Já prostě tem slovům věřím tak, jak jsou napsaná, jak je evidentně myslel i apoštol Pavel, a cítím totéž z téměř celého Nového zákona, kdy je Kristus jednoznačně stavěn do role, která jinak náleží pouze Bohu a Stvořiteli. Myslím, že by se člověk neměl bát označit Boží pravdu za pravdu, a lež za lež. Pokud je to zjevné, a bojíme se toho, pak Pána buď neznáme, nebo jsme prostě alibilisti, slaboši.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: tele v Sobota, 08. červenec 2017 @ 20:33:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš řekl:


J7,14Když již bylo uprostřed svátků, vystoupil Ježíš do chrámu a učil. 15Židé se divili a říkali: „Jak to, že se tento člověk vyzná v Písmech, když se tomu neučil?“ 16Ježíš jim odpověděl: „Mé učení není mé, ale toho, který mne poslal.  17Bude-li někdo chtít činit jeho vůli, pozná, zda je to učení z Boha, nebo mluvím-li sám ze sebe.  18Kdo mluví ze sebe, hledá vlastní slávu. Ten však, kdo hledá slávu toho, který ho poslal, je pravdivý a není v něm nepravosti. 19Nedal vám Mojžíš Zákon? A nikdo z vás Zákon neplní. Proč mne usilujete zabít?“ 


a také: 


J5,39Zkoumáte Písma, protože se domníváte, že v nich máte věčný život, a právě ona svědčí o mně40Ale nechcete přijít ke mně, abyste měli život.“ 41„Slávu od lidí nepřijímám. 42Ale vím o vás, že v sobě nemáte lásku k Bohu. 43Já jsem přišel ve jménu svého Otce, a nepřijímáte mě. Kdyby přišel někdo jiný ve svém vlastním jménu, toho přijmete. 44Jak vy můžete uvěřit, když přijímáte slávu jedni od druhých, ale slávu, která je od jediného Boha, nehledáte? 45Nemyslete si, že já vás budu obviňovat u Otce; vaším žalobcem je Mojžíš, v něhož doufáte.  46Kdybyste totiž věřili Mojžíšovi, věřili byste mně, protože on psal o mně.  47Nevěříte-li jeho zápisům, jak uvěříte mým výrokům?“


A Mojžíš řekl (napsal):


Dt18,13Buď bezúhonný vůči Hospodinu, svému Bohu. 14Ano, tyto národy, které obsadíš, poslouchají hadače a věštce. Ale co se tebe týče, tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedovolil.  15Hospodin, tvůj Bůh, ti ustanoví proroka jako jsem já ze tvého středu, ze tvých bratří. Jeho poslouchejte.  16Právě to jsi žádal od Hospodina, svého Boha, na Chorébu v den shromáždění: Nechci již slyšet hlas Hospodina, svého Boha, a nechci už vidět tento velký oheň, abych nezemřel. 17Nato mi Hospodin řekl: Dobře to pověděli. 18Ustanovím jim proroka z jejich bratří jako jsi ty. Dám svá slova do jeho úst a poví jim všechno, co mu přikáži. 19I stane se, že toho, kdo neuposlechne má slova, která promluví v mém jménu, toho sám povolám k odpovědnosti. 20Ovšem prorok, který by jednal povýšeně a mluvil v mém jménu slovo, které jsem mu promluvit nepřikázal, anebo by mluvil ve jménu jiných bohů, takový prorok zemře. 21Možná si v srdci řekneš: Jak poznáme slovo, které Hospodin nepromluvil? 22To, co promluví prorok v Hospodinově jménu a nestane se to, jestliže se to slovo nenaplní, nepromluvil to Hospodin. Ten prorok to řekl v domýšlivosti; neměj z něj strach.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 08. červenec 2017 @ 23:33:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, je to tak. Ale z toho nevyplývá, že by Ježíš něco opajcl, ani že by nebyl Bohem, ani nic dalšího, co by bylo proti tomu, čemu věřím a co zastávám.

Jak už jsem psal několikrát, při výkladu a porozumění je vždy třeba vzít v úvahu celý kontext, celý obsah Písma. Mnohé verše, zejména prorocké, nemusí mít, a často také nemají jednoznačný výklad, a je třeba jim rozumět v kontextu skutečně popisovaných událostí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 09. červenec 2017 @ 06:09:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pravda pro wolleka ...

Ono z těch výroků vyplývá mnoho v neprospěch těch, kdo tvrdí, že Ježíš je sám B-h, že 'diktoval' svá slova těm před sebou a pak na svá slova (či učení) navazoval. Jizraelci chtěli, aby už k nim nemluvil B-h přímo, aby nezemřeli a B-h to měl za dobré (správné), tak vždy dal z jejich lidu vzejít prorokům jako byl Moše/Mojžíš, jako Prostředníkům svého 'hlasu', svých 'slov'. Vždy pak mluvíval skrze své syny, skrze své proroky, skrze své vyvolené služebníky, kterým dával povstat z lidu. 

Když se 'praví', že ruach/duch Mašiachův byl přítomný v nich (v prorocích a v B-žích služebnících), těžko řekneš, že Moše, Jehošua/Jozue, Šmuel/Samuel, David, Elijahu/Elijáš a další proroci, soudcové, vůdcové, králové byli Ježíš a přesto oni byli v pravém slova smyslu vůdcové spasitelé/zachránci/vysvoboditelé B-žího národa a Elohim/Bohové před lidmi od B-ha. Avšak když je psáno, že B-h byl v 'Kristu' nebo byl 's ním' (rozuměj s Ješuou/Ježíšem ha-Nocri, okamžitě máte za to, že Ješua je sám B-h, HaŠem/ToJméno. Jenže není. Na mnohých místech v prorocích je psáno, že B-h je toliko a výsadně Jeden a není žádného jiného B-ha u Něho, vedle Něho, nikde v nebi, nad zemí ani na zemi, nikoho takového není, jako je On. (dohledej si, nebudu snad muset marnit čas, nakonec jsem tady v minulosti snad všecka ta Písma uváděl). Jen těžko by Ješua měl na mysli, když vyznal víru Jizraele (v tzv. Šema) právě o tom, že B-h je toliko Jeden v Mk4.

Uráží tě slovo 'opajcnout' (v souvislosti s Ješuou). Jenže Ješua navázal na víru svých otců. Na proroctví skrze ně sdělená a na učení jim předaná. Že někdo přebere myšlenku druhého a nechá se jí inspirovat, použije jasnějšího a přímějšího výroku a jimi rozvede a prouhloubí onen výrok, na tom není nic zlého, zvláště pak, rozumí-li, že jde o slova B-ží a je inspirován B-hem k jejich dalšímu výkladu. To např. v tzv. 'Výrocích otců/Pirkej Avot s tím nemají Židé žadný problém, když píší, že ten nebo ti převzali od jiných (před sebou) a učili (vykládat-učit) ... takže, pakli je ono slovo 'opajcnout' pro vás urážkou, bude (stejně je, četl jsem to tu) pro vás urážkou i to, že se slovy od rabina Hilela staršího nechal Ješua inspirovat a učil, co pověděl. Nu a pro mne je zase naprosto nepřijatelné, že by Ješua inspiroval proroky a nikoliv B-h sám. Stejně tak i B-h inspiroval svým Duchem Mašiachovým Ješuu k tomu, co učil (vyřkl) a činil.

Mnou uvedená slova Mošeho v Dt18 však i v nezvýrazněných částech ukazují více. Jde o varování, že prorok může být domýšlivý a nemusí mluvit jen slova, která mu B-h 'poví, aby je vyslovil', ale může mluvit i slova, inspirován svou domýšlivostí nebo dokonce sveden modloslužbou'. A přeci to bude prorok, sic opovážlivý (nakonec jsem poukázal na 'pohanského Balaáma jinde) a může svádět (podle Balaáma i kout pikle 'za B-žími zády') proti lidu Jizraele/lidu B-žímu. (Snad sis alespoň přečetl příběh o Balaámovi a porozuměl tomu, co učinil tzv. mezi řádky Písma / pochybuji). No a pakli má být onen 'veliký Mašiach - vůdce lidu a prorok' jako Moše z lidu Jizraele narozený a vyvolený, pak jde o zaslíbeného člověka a nikoli B-ha, člověka vyvoleného z lidu, co bude jako Moše - jako Bůh/Elohim stát na 'místě' B-žím před vládci země i ostatními vůdci lidu Jizraele.

Adam. Tři souhlásky A-D-M. Mnozí vykládají jako Adam-David-Mesiáš s tím, že Mesiáš má mít cosi z ducha/příp. duše Adama a Davida. Já to vidím na Adam-David-Mojžíš. Jednak jsou tu 3 resp.4 (arche)typy pojetí Mesiáše - ben/syn Adama - ben Josef, ben David a ben Elohim; a za druhé, být jako Moše/Mojžíš sebou nese mnohá znamení, která Moše 'nevykonal' a to před očima celého shromážděného národa a také pronášel B-ží slova k uším celého shromážděného národa Jizraele. To se ale u Ješuy/Ježíše ještě nestalo, ale je zaslíbeno, že ze Cijona/Sijóna vyjde Tóra/Zákon-Učení a .... až se tak stane ... uvěří v něho celý Jizrael. Ješua přišel jako Syn člověka - ben Adama, ben Josef. Příběh Josefa tzv.Egyptského a jeho paralelu k Ješuovi snad nemusím vysvětlovat. Více se o tom nebudu rozepisovat. Na Mašiacha prostě ještě čeká mnohé, aby se zaslíbená Písma proroků stala 'tělem' a naplnila se.

Bylo by toho více, ale asi to k 'pozdvižení' stačí. Vím, že co píšu tady čeří poklidnou hladinu dogmatického všeobecně zastávaného myšlení, ale není to nic ve zlém a proti nikomu a vůbec ne proti mému B-hu a mému Spasiteli daného nám od B-ha ke zprostředkování Spásy od B-ha, totiž Ješuovi ha-Mašiach/Ježíši Ktistu. No, to ale asi těžko budu vysvětlovat ortodoxně založeným věřícím a to není nic proti tobě, wolleku.








]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 09. červenec 2017 @ 11:02:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Znovu bych se mohl jenom opakovat, že je třeba vzít v úvahu celý kontext Písma. A také si uvědomit, že popisované příběhy jsou vždy přesnější, než proroctví, které se jich týká... Já prostě za tím, co píšeš, vidím ignoraci velkého množství veršů NZ, ale vypisovat se mi je nechce. I když jsem v minulosti něco podobného udělal, bylo vidět, že o to nestojíš, že to bylo zbytečné.

Jediné za zmínku stojící je ta domýšlivost proroka. K čemu by bylo dobré, že by nějaký prorok prorokoval jednou podle Hospodinova slova, a podruhé podle své domýšlivosti? Pokud bys to poznal vždy až podle naplnění slova, pak by to bylo protoctví k ničemu, bezcenné. Proto tato slova o domýšlivosti považuji pouze za indikátor toho, zda se jedná o skutečného či falešného Mesiáše, a vlastně nevím, proč je tady vůbec zmiňuješ, a proč jsi ty verše tady zahrnul.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 09. červenec 2017 @ 11:40:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já za tvými slivy vidím ignoraci SZ. Tečka. Tady společná řeč není.

Proč jsem je zmiňoval? Nečetl jsi o tom, že skrze Ješuu ještě nebylo vše naplněno, co bylo prorokováno, ale jen to, co se na něm mělo naplnit? Až Mesiáš znovu přijde, musí se ještě naplnit, co naplněno nebylo. Nebo snad chceš prohlásit, že všichni, kdo o Mašiachovi prorokovali, byli falešní proroci? To asi nechceš. Takže lhal Mojžíš, když psal ta B-ží slova o Mesiášovi? A lhal snad Ješua, když řekl, že to byla slova Mojžíšova a nikoliv jeho? Stejně jako nebylo jeho učení a ani jeho slova to nebyla, co učil? Jak mohl ten, jehož slova to nebyla, asi diktovat prorokům svá slova? Na místě je inspirace, motivace, puzení ve 'zjevení' ducha Mesiášova a ne diktát slov. Nakonec ... jak znějí B-ží slova?

Ale určitě bych tady tu řeč s tebou zakončil. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 09. červenec 2017 @ 12:56:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Starý zàkon je soubor knih, které jsou kronikou, ve kterých je obsažená stará a dnes již neplatná smlouva mezi Bohem a lidmi, jsou zde popsanè obětní náboženské rituály, které se táhnou celou SZ historií, a ukončují se obėtí Krista, což je zároveň ukončení smlouvy staré, a ustanovením smlouvy Nové!!
SZ obsahuje i boží slovo, a boží slovo ve SZ platí v pravdě, neplatí pro nás již smluvně. Smluvně jsme nyní zavázaní ve smlouvě Nové Kristu Ježíši.
Bůh zakázal jíst ty a ty potraviny, zakázal práci o sobotě. Však ve staré Smlouvě, dnes již neplatné, a to co ze statré Smlouvy platí Kristus přenesl do Nové smlouvy. A v Nové smlouvě máme namīsto deseti přikázàní dvě, místo soboty Pána nad sobotou, a jíst můžeme co chceme,
A to zase popíráš ty *****! Řídíš se starou a zpuchřelou dávno neplatnou Smlouvou, a Nová Smlouva kterou ustanovil Kristus tě nezajímá, ba co hůř, ty ji v mnohém popīráš!!



]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 09. červenec 2017 @ 13:06:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo a tak i podle toho vypadá život mnohých křesťanů, myslivče. Zákon zrušen nebyl. A pro pohany nebyla zrušen zákon Pro Noeho a potomky. Plaveš v tom.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 09. červenec 2017 @ 14:21:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tele, přečti si toto:

Žd 9:15  Proto je Kristus prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví, které jim bylo zaslíbeno - neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů, spáchaných za první smlouvy.

Pokud tomu nerozumíš, že první smlouva již pozbyla platnosti (to neznamená, že byla zrušená, jak rádi zákonicky založení lidé podsouvají), tak se klidně zeptej deseti na víře a křesťanství nezávislých rodilých čechů, jak těmto větám rozumí, zejména ohledně platnosti obou zmíněných smluv.


Mnohem jasněji, snad už i pro přistěhovalce učící se česky to máš zaznamenané tady:

Žd 8:8  Ale když Bůh kárá svůj lid, říká: `Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy s domem izraelským i s domem judským uzavřu smlouvu novou,
9  ne jako byla ta smlouva, kterou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku, abych je vyvedl ze země egyptské. Neboť oni nezůstali v mé smlouvě, a já jsem se jich zřekl, praví Hospodin.
10  A toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, praví Hospodin: Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.
11  Pak už nebude učit druh druha a bratr bratra a nebude vybízet: `Poznej Pána´, protože mě budou znát všichni, od nejmenšího až do největšího.
12  Slituji se nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy už nevzpomenu.´
13  Když Bůh mluví o nové smlouvě, říká tím, že první je zastaralá. Co je zastaralé a vetché, blíží se zániku.

Bůh jasně říká, že první je zastaralá, vetchá, blíží se zániku. A prosím neoponuj zase vytažením kontradiktivního verše vytrženého z kontextu Písma.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 09. červenec 2017 @ 20:19:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Haló, ubučené telátko, vstávej a prober se! Nepleť si pojem smlouva a zákon. Zákon platí, je Kristem doplněný a upřesněný a Stará smlouva neplatí, platí Nová smlouva.

Nikde nic nepíšu o zrušeném zákoně!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 09. červenec 2017 @ 20:39:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je to marný, je to marný, je to marný! To samé mám už s teletem několikrát za sebou. :-(


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 10. červenec 2017 @ 21:49:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:) tak to vypadá, že jsi opět myslivče zabodoval :))
Opravdu teď pláču nad tvými slovy a nemohu se z toho vůbec probrat ;/)

Nasadil jsi tomu korunu ;)
Takže já si pletu Smlouvu a Tóru (už jsem tu dávno psal, že překlad slova Tóra slovem Zákon je špatný a rozhodně nevýstižný). Podle tebe sice 'Zákon' platí, dokonce byl Ješuou doplněn a upřesněn, ale ta Smlouva Tóry už byla zrušena a platí nová, jistěže zase Tóry. 

Nasadili jste tomu korunu oba, ty i wollek. Ono, co stárne a je vetché prý pozbývá platnosti. Takže když něco stárne, je vetché a blíží se (proto) k zániku, je třeba to (Smlouvu Zákona) zrušit a ustanivit Smlouvu novou. A to jistěže není třeba :) 

A nechám vás tápat... jen pomůcka: každého dne vychází ráno 'nové' slunce a k večeru stárne a s nocí zaniká. A žádná Smlouva není prázdným papírem a když zvetchá, pak se ...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hříc (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 10. červenec 2017 @ 22:45:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty si myslíš, že ti tvé neustálé překrucování a popírání pravdy před Bohem projde?!

Proroku Jeremiášovi Bůh nadiktoval novou smlouvu, kterou zopakoval pisatel listu Židům s dodatkem takto: Protože toto je smlouva, kterou uzavřu s domem Izraele po oněch dnech, praví Pán: Dám jim své zákony do mysli a napíši jim je na srdce; a budu jim Bohem a oni mi budou lidem. A nikdo už nebude učit svého spoluobčana a nikdo svého bratra slovy: ‚Poznej Pána‘, neboť mě budou znát všichni, od nejmenšího až do největšího z nich, protože se slituji nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy a jejich nezákonnosti již nikdy nevzpomenu.“ Když mluví o ‚nové smlouvě‘, prohlašuje tu první za zastaralou. Co však zastarává či stárne, je blízko zániku.

Pán Ježíš při poslední večeři vyhlásil Novou smlouvu v Jeho krvi, jejímž ručitelem (garantem) je On sám neboli ručí Bohu i lidem za její naplnění. De facto i de iure je to Jeho závěť, kterou On sám vykonává, neboť člověk kvůli bezmocnosti těla nebyl schopen zachovat smlouvu starou.

Ř 8:3-4 Neboť co bylo Zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého Syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle, aby byl požadavek Zákona naplněn v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle Ducha. 

Stará smlouva tedy zanikla ustanovením Smlouvy nové s lepšími zaslíbeními nebo tedy založena na lepších zaslíbeních, díky nimž Bůh člověka uschopňuje a činí způsobilým Novou smlouvu zachovat tím, že dává člověku skrze Boží milosrdenství Boží život, Boží přirozenost, Božího Ducha, Boží milost, víru Boží, sílu a moc - zkrátka všechno, co člověk potřebuje k tomu, aby mohl Novou smlouvu naplnit a zachovat. Na člověka zbývá jen se pokořit před Bohem a Jeho milost přijmout vírou danou Bohem do jeho srdce (spolu s láskou vylitou tamtéž skrze Ducha Svatého a jsoucí v Kristu Ježíši) ve jméno Syna Božího, vyznáním Jeho jména a ponořením se do trojjediného Boha (křest) a následně touto vírou žít chozením podle Ducha, Jehož myšlení je život a pokoj.

Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 10. červenec 2017 @ 23:38:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Předně ... pohané nejsou domem Jizraele.
Zadruhé, jde o obnovení smlouvy.
Vada Smlouvy nespočívá v Zákoně.
Zákon nemá nad člověkem žádnou moc.
Vada není ani v Smlově samotné, ale v oné lidské slabosti, vykonat to, co Zákon požaduje.
Člověku chybí motivace překonat svou slabost, není-li B-ží Zákon v jeho srdci. Znát Zákon a vykonat to, co Zákon požaduje potřebuje motivaci, indpiraci A tou je Kristus. Chceš-li, duch Kristův. Proto příběh Krista. Proto zaslíbení o tom, že to B-h způsobí - vypůsobí v lidském srdci. Proto 'hleďte' na Krista - dokonavatele vaší spásy.
Smlouva byla obnovena, ... vada v lidském srdci občerstvena.

Willy, není platná Smlouva Zákona, jaký to Zákon máš v srdci? A jestli tu a tam přestupuješ Zákon, co je ve tvém srdci? A jaké to srdce? A jaký to Duch? Jak je možné, že tu a tam vítězí ta lidská slabost? Kdo to stále rozhoduje o tom, zda poslechne nebo neuposlechne, dá se vést B-žím duchem nebo nedá? 

Obnovena je Smlouva v lidských srdcích, B-h smlouvu neporušuje.




]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 10. červenec 2017 @ 23:47:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Samá prázdná ničemná marná slova. Ani jedno slovo pravdy, milosti a pokoje.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hříc (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Úterý, 11. červenec 2017 @ 00:04:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hele, tele, nedělej si srandu, ani z wolleka, a už vůnec ne z Písma. Korunu jsem nasadil tím, že jsem Ti ocitoval Písmo, část z NZ, kterému prostě nevěříš, ignoruješ - patrně proto, že se Ti nehodí do Tvých myšlenek. 

Tady máš další jasný důkaz:

Tele: Takže když něco stárne, je vetché a blíží se (proto) k zániku, je třeba to (Smlouvu Zákona) zrušit a ustanivit Smlouvu novou. A to jistěže není třeba :) 

Bible: Když Bůh mluví o nové smlouvě, říká tím, že první je zastaralá. Co je zastaralé a vetché, blíží se zániku. 

Poslouchej znovu, a čti znovu. A čti tak dlouho, dokud nepochopíš, jaké tu píšeš faktické a logické nesmysly, a nebudeš tyto chyby opakovat. Pleteš si mnohem podstatnější věci, než Tóru a Zákon. Pleteš si především to, co říká Bůh a co cituje třeba wollek. A následně Boha zesměšňuješ. 

Nechápu, že tak elementární věc nedokážeš pochopit, ani vysvětlit druhým, a je třeba to s Tebou probírat stále dokola. V čem máš prosím Tě ohledně toho verše Židům 8:13 problém? Co na těch slovech potřebuješ vysvětlit, abys pochopil, jak je to myšlené, a nedomýšlel si tam západ a východ slunce?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 11. červenec 2017 @ 08:49:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Čtu a čtu a čtu Žd 8:13, dokonce nahlas, četl jsem ta slova nesčetněkrát za svůj život, no a výsledek stejný - stále o tom píšu - nejde o Novou Smlouvu, ale Obnovenou Smlouvu. 


Jak už jsem i psal Smlouva není kus papíru (nebo tehdy kus skály), má obsah - nejen slova psaná, vyrytá do kamene, - ty tam mohou být pořád, smlouva pěkně někde založena, uschována, aby nezvetšela ... dokonce její právní ustanovení mohou být dodržována ... ale přeci jenom se po čase z lidských srdcí něco vytrácí, ze zvyklostí se stanou tradice, z tradic dogmata, ... a pak přijde někdo a učí té Smlouvě "jako moc maje", ponoří se do smlouvy osobně svým závazkem a to "cosi", to "cosi", co bylo zapomenuto a zahlušeno ... se navrátí ... když zavane čerstvý vánek :)


Stále a stále to bude z mé strany, w-m-w, dokolečka dokola. ;) Fakticky a logicky :) A nakonec - Zákon a Tóru si opravdu nepletu. 


A B-ha rozhodně nezesměšňuji. Píšete to tady znovu a znovu ... jako bych tomu snad měl uvěřit a třeba ti, kdo ta vaše slova čtou. Nebráním tomu, pište ;)





]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Úterý, 11. červenec 2017 @ 10:49:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jenže, tele, Bible o žádném takovém obnovování smlouvy nepíše. To sis prostě vymyslel, abys nějak ako tako sám sobě vysvětlil a přesvědčil sebe, že to tak nějak jakože být mohlo. Ale musíš u toho popírat, ignorovat, nebo zcela překrucovat texty NZ. To není jedna věc, to se bohužel projeví skoro u všeho, na co narazíme.

Čteš se 'zavřenýma' ušima i očima, tak je to marné a už raději nečti. Víš, než jsem Tě poznal, nikdy by mne nenapadlo, že se dá Písmo překrucovat (v Tvém jazyce 'vykládat') až tak šíleným způsobem...

Pro zatím z mé strany k tomuto konec.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 11. červenec 2017 @ 15:25:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tohle je opravdu stále jen dokolečka dokola: tele si něco vymýšlí, něco ignoruje, něco překrucuje... Ano, zde pak rozhodně není místo pro debatu.


Také mě nebaví pořád cosi vysvětlovat dokola a už vůbec se mi (nyní) nechce ztrácet čas s někým, kdo vlastně ani neví, co je to Smlouva, jakou smlouvu B-h zaslíbil už "od počátku" a do níž vstupujeme a co je to Tóra a proč a komu byla dána, přidána ke Smlouvě.


Nicméně:

1Pa16:14On je Hospodin, náš Bůh, jeho rozhodnutí jsou po celé zemi. 15Připomínejte navěky jeho smlouvu, slovo, které přikázal tisíci pokolení; 16smlouvu, kterou uzavřel s Abrahamem, jeho přísahu Izákovi, 17potvrdil ji jako ustanovení Jákobovi, jako smlouvu věčnou Izraeli. 


2Sa23: 1Toto jsou poslední Davidova slova: Výrok Davida, syna Jišajova, výrok muže ustanoveného Bohem, pomazaného Boha Jákobova, milého zpěváka písní Izraele. 2Hospodinův Duch promluvil skrze mě, jeho řeč je na mém jazyku. 3Bůh Izraele řekl, skála Izraele ke mně promluvila: Ten, kdo vládne lidem spravedlivě, ten, kdo vládne v bázni před Bohem, 4je jako svítání, když vychází slunce, ráno bez oblaků, od jeho záře po dešti vyrůstá tráva ze země. 5Není takový můj dům před Bohem? Vždyť se mnou učinil věčnou smlouvu ve všem připravenou a zachovanou. Všechna má záchrana, všechno, po čem toužím -- nezpůsobí on, aby to vyrašilo?


A taková specialita pro (ne všecky) křesťany, kterou bych mou debatu s vámi (w-mw :) zakončil:


2Kr17: 23Nakonec Hospodin odstranil Izrael od své tváře, jak řekl prostřednictvím všech svých otroků proroků, a odvedl Izrael z jeho země do Asýrie, jak je tomu dodnes. 24Asyrský král přivedl lid z Babylona, z Kútu, Avy, Chamátu a Sefarvajimu a usídlil ho v samařských městech místo synů Izraele; obsadili Samaří a pobývali v jeho městech. 25I stalo se na počátku, co tam sídlili, že se nebáli Hospodina a Hospodin mezi ně poslal lvy a ti mezi nimi zabíjeli. 26Tehdy řekli asyrskému králi: Národy, které jsi odvedl a usídlil v samařských městech, neznají nařízení Boha té země. Poslal mezi ně lvy a ti je usmrcují, protože neznají nařízení Boha té země. 27Asyrský král přikázal: Přiveďte tam jednoho z kněží, které jste odtamtud odvedli. Ať jde, pobývá tam a ať je vyučuje nařízení Boha té země. 28Přišel tedy jeden z kněží, kteří byli odvedeni ze Samaří, pobýval v Bét-elu a učil je, jak se mají bát Hospodina. 29Každý národ si udělal své bohy a položili je ve svatyních návrší, které udělali Samařané; každý národ to udělal ve svých městech, kde pobývali. 30Muži z Babylonu si udělali Sukót-benóta, muži z Kútu si udělali Nergala, muži z Chamátu si udělali Ašímu. 31Avíjci si udělali Nibchaza a Tartaka, Sefarvajimci spalovali své syny ohněm Adramelekovi a Anamelekovi, bohu Sefarvajimu. 32Báli se Hospodina, ale udělali si ze své spodiny kněze návrší. Ti za ně jednali ve svatyních návrší. 33Báli se Hospodina, ale otročili svým bohům podle nařízení národů, odkud byli odvedeni. 34Dodnes jednají podle dřívějších nařízení, nebojí se Hospodina a nejednají podle ustanovení, nařízení, zákona a příkazů, které Hospodin přikázal synům Jákoba, jemuž dal jméno Izrael. 35Hospodin s nimi uzavřel smlouvu a přikázal jim: Nebojte se jiných bohů, neklaňte se jim, neslužte jim a neobětujte jim; 36ale jenom Hospodina, který vás vyvedl z egyptské země velkou silou a vztaženou paží -- toho se bojte, jemu se klaňte a jemu obětujte. 37Ta ustanovení, nařízení, zákony a příkazy, které vám napsal, zachovávejte a plňte po všechny dny. Nebojte se jiných bohů. 38Na smlouvu, kterou s vámi uzavřel, nezapomínejte. Nebojte se jiných bohů, 39ale jenom Hospodina, svého Boha, se bojte a on vás vysvobodí z ruky všech vašich nepřátel. 40Neposlechli, ale jednali podle svých dřívějších nařízení. 41Tyto národy se bály Hospodina, ale otročily svým tesaným modlám; ano i jejich synové a synové jejich synů jednali tak, jako jednali jejich otcové, jak je tomu dodnes.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 11. červenec 2017 @ 15:28:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zbytek komentáře nějak (mně) nejde rozkliknout, lze však dočíst kliknutím na "odpovědět".
Šalom


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 11. červenec 2017 @ 16:06:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A kdo tu stojí o lživé vysvětlování někoho, kdo neví, co je Nová smlouva, na jakých zaslíbeních je založena, a neustále nám tu cpe smlouvu starou, neplatnou, zaniklou, kterou nikdo nedodržel, protože nemohl, a Zákon, který byl přidán do doby, než přijde Kristus, který Zákon naplnil a ustanovil ve své krvi Novou smlouvu, k jejímuž naplnění zmocňuje věřícího člověka svým životem, Duchem, mocí a silou poté, co se mu dá poznat jako Pravda a Život, aby Jej jako Cestu mohl následovat a tak Jím, pro Něho, skrze Něho a Jemu žít.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 11. červenec 2017 @ 16:19:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hle, willy, ty opravdu nevíš, která bije, že? Prohlásit, že Smlouvu nikdo nikdy nedodržel, protože nemohl ... to je opravdu už naprosto mimo...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 11. červenec 2017 @ 16:24:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Prohlásit, že Smlouvu nikdo nikdy nedodržel, protože nemohl ... to je opravdu už naprosto mimo...

Kdo, kdy, kde neboli knihu, kapitolu a verš?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 11. červenec 2017 @ 18:34:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne, willy, nebudu ti uvádět odkazy z 'Písma', které bys měl po tolika letech jako věříci znát. Nebudu tě 'provázet' Písmy od jejich počátku. 
Nechceš přeci poučení lháře, antikrista, toho kdo převrací Písma atd.
A já nebudu ztrácet čas, když se můžeš optat toho, kdo je autorem Písem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 11. červenec 2017 @ 19:00:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
S Autorem Písma mluvím každý den, čtu Jeho Slovo, modlím se Jeho Slovo, ale mohl jsem něco přehlédnout. Tak jsem chtěl, abys věc uvedl na správnou míru a nic! A jinak, času jsi tu ztratil už mnoho a nepřineslo ti to takřka nic (nebo ano?). 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 11. červenec 2017 @ 19:55:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přineslo, willy. Jednu dobu se tu i diskutovat dalo. No a také... mohu vidět ty 'mezery' a klást si otázky. J
Hele, jako já lžu, tak i nevěřím tvému dotazu a vysvětlení, že jsi přehlédl. Prostě, chceš-li vědět, vezmi to od Genesis přes Exodus a čti souvisle za sebou. Více ti prostě už nepovím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Středa, 12. červenec 2017 @ 01:57:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Napįšu ti nyni to, s čím budou souhlasit všichni a to včetně katolíků.

Antikristt ( z velkým A) popírá Krista ve třech duchovních rovinách!
1: popirá, že je Kristus Bohem, popírá, že Bůh přišel v lidském těle, popírá že se Bůh pro naši spásu ponížil až k smrti. (tele popírá božství Krista)

2) staví se na úroveň Boha. (tele tvrdí, že je stejně jako Kristus počatý z Ducha svatého, že je spasitel, a že byl dříve než Abraham.

3) popírá Slovo a nepomíjitelné slovo Krista! (tele běžně slova Krista ignoruje a překrucuje, ba hůř, popírá Novou smlouvu ustanovenou Kristem, Kristem který naplnil zàkon i proroky, Kristem který ukončuje Starou smlouvu a svou krví zpečeťuje a ustanovuje smlouvu Novou, a tuto Novou smlouvu považuje tele za smlouvu obnovenou). Zajímavá klička. Nová smlouva je prý obnovenou smlouvou starou. Ono ta stará smlouva byla tak nedokonalá, že potřebovala obnovit? Chápete?! V pravdě Ducha svatého byla stará smlouva postavená tak, že spěla ke svému završení, ke svému konci, ke Kristu, který je koncem smlouvy Staré, a začátkem smlouvy Nové. Najde se zde někdo, kdo by se on tomto chtěl přit??

Dnešní antikristi pracují v rukavičkách. V rádoby líbivém okecávàní, se u nich my kristovci nakonec ve změti slov dobereme pravdy. Znovu a zkráceně vectřech bodech.
1) Kristus není Bůh.
2) Já (my) jsme, jsem stejný jako Kristus.
3) Kristovo slovo (smlouva) neplatí.

To jsou tři základní duchovní kriteria, kdy je vyznavač těchto temných nauk vydán satanovi.

Napíšu to, musím, zde to již zašlo hodně daleko. Je zde určitá satanova novinka. Dnešní antikristi se nestaví nad Boha jak bylo v historii u satanových pohůnků zvykem. Dnešní antikristi se staví "pouze" na úroveñ Krista. Prostě Krista shodí, a sebe na úroveñ Krista povýší. A z této sebezboštěle pozice se povyšují nad satana. Je to klam v klamu. Satan jim našeptává- jsi jako Bůh, jsi mocnější jako jako já. A titon hlupci si myslí, že nad satanem vítězí, a přitom jsou poražení.

V minulém ateistickém století, byla největší satanova lež, že popíral svoji vlastní existenci. Proto vznikl "vědecký" ateismus!

V tomto století za vlády Antikrista, je největší satanovou lží to, že dává svým obětem "zvítězit" nad sebou!

Proto se zkazila sůl země, a z křesťanů ee stali pouze globální věřīcí, věřící v cokoli. Neb jaký je dnes rozdíl mezi věřícim v Krista a věřícím v posvátnou krávu? Důležité dnes přece je, si naše "víry" nenapadat, nepochybňovat, tolerovat, a tím jako lidi "dobré" vůle společně "vítězíme" nad zlem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 13. červenec 2017 @ 01:02:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdy Myslivče 'pochopíš' že, Tele ,
 nepopírá božství Ježíše ?
Popíráme že, Jeden Jediný Bůh, Bůh Ježíše není Ježíš sám....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 13. červenec 2017 @ 01:31:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdy Myslivče 'pochopíš' že, Tele ,
 nepopírá božství Ježíše ?

A kdy pochopí zeryk, že právě to tele dělá a to tak rafinovaným a sofistikovaným způsobem, že zeryk sice může napsat, že to tele nedělá, ale nikterak tím nemůže popřít, že to tele vskutku dělá.

Popíráme že, Jeden Jediný Bůh, Bůh Ježíše není Ježíš sám....

Kdo zná Pravdu, ví, jak je to podle Boží ekonomie (správě) a kvůli Boží správě v Boží Trojici zařízeno s ohledem na funkci Otce, Syna a Ducha Svatého jak v Boží úplné spáse, tak v Boží plánu a cíli, jehož je Boží správa nedílnou součástí. 
Popírat Pravdu (tedy) můžete, ale proti Pravdě nic nezmůžete!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Úterý, 11. červenec 2017 @ 18:40:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
//Tohle je opravdu stále jen dokolečka dokola: tele si něco vymýšlí, něco ignoruje, něco překrucuje... Ano, zde pak rozhodně není místo pro debatu.

Mám pro Tebe dvě rady:

1) Tak sem buď nepiš vůbec

2) Nebo to, co je Ti vytýkáno (překrucování, nebo ignorování veršů), tak prostě nedělej. Přece musíš umět česky a musíš umět myslet, aby Ti mohlo dojít, co se po Tobě chce. Na diskuzi to není, ale ne kvůli nám. Skoro nikdy nic nevysvětlíš, jasně napsaným větám jsi schopen dát úplně opačný význam, a navíc stále kladeš větší důraz na zdaleka ne tak přesná proroctví SZ (i tentokrát), než jasně napsané příběhy či věrouku přesně popsanou v NZ. 

Tam, kde SZ hovořil jen v náznacích, to máme nyní v NZ napsané naprosto jasně a přesně - nebo si snad myslíš, že by Bůh chtěl, aby jeho slovo bylo zapsané tak nesrozumitelně, aby mu v České republice z křesťanů nerozuměl nikdo, než zeryk a tele?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 11. červenec 2017 @ 19:04:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvé rady pro tebe, wolleku.
A ano, záleží na tom, jak kdo čte.. také i vykládá (a překládá).
Končili jsme. 
Můžeš se také zamyslet nad tím, co jsem kdy psal, anebo nechat být.
Píšu pro zamyšlení, ne abych diktoval. Diktát není k ničemu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Úterý, 11. červenec 2017 @ 19:20:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tele, nepřekurcuj - tay rady byly pro Tebe - jestli ani toto neumíš pochopit, tak o čem se tu vůbec s kým chceš bavit!?

A jinak, možná si pamatuješ, že na počátku jsem byl Tvým názorům a výkladům dost otevřený. Zajímalo mne to. Jenže to se ještě neprojevovaly ty příšerné rozpory, jež začaly cca v době diskuze o rozmnožení ryba chlebů, a pak už to jelo jedno za druhým. Rád bych se zamýšlel nad tím, co jsi kdy psal. Bohužel, jak jsem s odstupem času zjistil, Tvé dedukce, výklady a komentáře postrádají byť jen elementární špetku logiky a logického myšlení, a tím pádem se nemám vůbec o co o opřít a kde začít...navíc duchovně mne ten Tvůj výklad už vůbec neoslovuje... je to marné, ale takto si vykládat Slovo Páně, narážel bych na vlastní obrovský morální problém, a to opravdu nemám důvod dělat.

Jak psal Willy, zkus se zamyslet, co Ti to Tvé účinkování zde dává - patrně nic - pokud se tedy dobře nebavíš na účet ostatních, jak se To marně snaží vysvětlit, jak rozumět češtině... Vidím to tak, že je to oboustranná ztráta času - i Tvá, i všech diskutujících, kteří to s Tebou mysleli dobře.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 11. červenec 2017 @ 20:08:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo, tvá klasika. Rady to nejsou pro mne, víš. Myslím to s vámi také dobře, wolleku. Ale ty 'omáčky' kolem, mne prostě nebaví. Až se někdy skutečně zamyslíš nad tím, proč vidím jinak, (pro tebe nelogicky), co je pro tebe tak jasné a logické, pak dáme řeč. Ale teď konec, psali jsme si to, tak to nechme. Já se přeci nepotřebuji sdílet o to, co znám a nediskutovat o tom. Tedy nechme to už. Tele, wollek ... 'není téma'.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Středa, 12. červenec 2017 @ 02:12:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Víc už zapřít nejde,
na stříbrném polibku,
do záhuby sejde!

Satanovi jsi byl vydán,
do zápočtu padlých přidán.

Krista ponižuješ,
na Krista se povyšuješ,
smlouvu Novou popířáš!


Tušíš vůbec kam se ubíráš?



]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Středa, 12. červenec 2017 @ 02:44:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tele - znovu: zamýšlet se nad něčím, co nemá ani hlavu, ani patu, a navíc bych s takových přístupem měl šílený morální problém, hluboko potírající vše, čemu jsem věřil i ještě jako ateista - je pro mne naprosto nemožné. Přijmout Tvé myšlení je podobné, jako bys po mne chtěl, abych se vydal na cestu ke Slunci, dotkl se jeho povrchu, a zase přiletěl zpátky...

...už nevím, jak Ti mám vyjádřit něco, co považuji za naprosto zcestné. Nechal ses oklamat, ale máš pro to určité předpoklady. Málokdo by toho byl schopen...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 12. červenec 2017 @ 07:46:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
1Pa16: On je Hospodin, náš Bůh, jeho rozhodnutí jsou po celé zemi. Připomínejte navěky jeho smlouvu, slovo, které přikázal tisíci pokolení; smlouvu, kterou uzavřel s Abrahamem, jeho přísahu Izákovi, potvrdil ji jako ustanovení Jákobovi, jako smlouvu věčnou Izraeli. 


  Ahoj Tele.

  Jakožto křesťan si určitě rád a s vděčností připomínám tuhle věčnou smlouvu a jsem moc rád za to, že jsem její součástí, znovu a znovu si připomínám její obsah. Ani Zákon, ani jeho smlouva, které byly dány o mnoho let později skrze Mojžíše, nemohou zrušit tuhle věčnou smlouvu, které jsme součástí.

  Když se píše či mluví o "staré smlouvě", která zanikla, zastarala, je neúčinná a podobně, nemyslí se určitě smlouva s Abrahamem. Alespoň to nemůže myslet někdo, kdo si nejmíň jednou přečetl bibli od začátku. Proč tedy v docela jiném kontextu narážíš na smlouvu s Abrahamem?

  Toník

  



]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 13. červenec 2017 @ 18:03:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom Cizinče.

Jakožto křesťan si jistě s vděčností v srdci připomínám tu věčnou Smlouvu našeho B-ha, Adonáj a Hašem, kterou přísahal tisícům pokolení (všem národům světa) skrze Noé a jeho potomkům, dal ji zaslíbením Abrahamovi a jeho potomkům, potvrdil ji Izákovi a jeho potomku, ustanovením Jákobovi a jeho potomkům, zákonem skrze Mojžíše národu Izraele a znovu ji dal za znamení víry všem národům Země skrze Ježíše Krista.

Tohle nemá smysl debatovat, pakli je pro vás tou Smlouvou toliko zaslíbení dané Abrahamovi. Ona Smlouva je věčná pro člověka - Adama.

Tele

(PS: myslím, že by to mělo být jasné těm, kdo alespoň jednou četli B-ží slovo od jeho počátku a měli by to myslet vážně. Kdo čte list 'Hebrejům' měl by vědět, k čemu a ke komu se vztahuje ona 'první' či 'stará' nebo 'nová' smlouva a co je blíží 'k zániku' a co je věčné.

Opravdu zde o tom nebudu už diskutovat.



]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 13. červenec 2017 @ 18:19:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Opravdu zde o tom nebudu už diskutovat.  No konečně, to jsme rádi - kvůli Bohu, tobě i čtenářům.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 09. červenec 2017 @ 13:05:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V čem ignoruji SZ? Prostě rozumím SZ na základě jeho výkladu, jež podává NZ. Ty to děláš naopak, třebaže ohledně Krista je NZ podstatně přesnější a detailnější. 

Jenom na okraj, pár otázek, jako důkaz:

Kde je v SZ napsané, že se narodí ženě jménem Maria?
Kde je v SZ napsané, že se jeho otec bude jmenovat Josef?
Kde je v SZ napsané, kolik bude mít apoštolů, jak se budou jmenovat?
Kde je v SZ napsané, že Ježíš bude mít asi 30 let, když začne jeho služba?
A kde jsou vůbec v SZ tak přesně napsané další podrobností ohledně života a původu Krista v takových detailech, jako je známe z NZ?

Mimochodem, na SZ, jak jej známe dnes, se pořádně ani nedá spolehnout, podívej na dva příklady:

Mt 2:6  `A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele.´"
Mi 5:1  A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných.

Je nejmenší Betlém eufratský, nebo zdaleka není nejmenší?


A SZ, ve své dochovalé podobě, si dokonce protiřečí sám mezi sebou, což mohu doložit tímto:

2 Kr 8:26  Achazjášovi bylo dvaadvacet let, když začal kralovat, a kraloval v Jeruzalémě jeden rok. Jeho matka se jmenovala Atalja; byla to dcera Omrího, krále izraelského.

2 Par 22:2  Achazjášovi bylo dvaačtyřicet let, když začal kralovat, a kraloval v Jeruzalémě jeden rok. Jeho matka se jmenovala Atalja; byla to dcera Omrího.

Kolik mu tedy bylo let? 22 nebo 42?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 09. červenec 2017 @ 14:16:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podívej, proroctví není věštba, je to inspirace z ruach ha-kodeš/Ducha svatého. Tohle by mělo být jasné každému věřícímu (pro vás křesťany) po těch 25-ti letech (mnohým i dříve, některým dosud vůbec). Příkladem by ti mohlo být proroctví proroka Jonáše/Jony o Ninive, které se naplnilo ihned po té, co Ninivským prorokoval.   Stejně se tedy můžeš ptát, kde je psáno,že se bude Mesiáš jmenovat Je(ho)šua. Zvláštní, že uvádíš Josefa za otce Ješuy. Ale o původu Ješuy je toho psáno dost, o výhonku atd. jsem už psal, nebudu opakovat. A co se týče Efraty Betlema (úrodného / domu chleba), rozhodně byl nejmenší mezi „knížaty“(ne knězi) Judy a rody, ale veliký pro svůj rod zaslíbeného krále. 2Kr8:26 vs 2Par 22:2 – prostě buď opisovatelská chyba nebo z jiného záznamu. Co takhle 2 Ježíšovy rodokmeny nebo chyba pisatele „Židům“ o umístění kadidlového oltáře? Hm? Byl za oponou ve velesvatyni nebo před oponou?   Takováhle debata fakt je ztrátou času. Proroctví není věštba, ano? 
A jinak - promiň - už budu brzdit dnes s příspěvky... 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 09. červenec 2017 @ 14:49:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Taky bych rád brzdil s příspěvky :-)

Chyba ohledně Betléma je v přepisu SZ - asi si to někdo vyložil podle toho, že byl nejmenší velikostí fyzickou - Septuaginta, ze které citují pisatelé NZ, je v tomto korektní a dá se usuzovat, že vychází z původních textů SZ. Pokud jde o ten druhý příklad, evidentně se jedná o identický text, a chybu přepisování.

Věštit je hřích, nevím tedy proč srovnávaš proroctví s věštbou - měl jsi se jenom snažit pochopit jasnou pravdu, že událost bývá mnohem věrněji a přesněji zachycena samotným popisem události, než proroctvími na tu událost. Nevím už, jak Ti toto vysvětlit, aniž bys pořád tento zřejmý fakt, jaksi nepřehlížel - pokud svou argumentaci opakovaně stavíš na mylných, nepravdivých předpokladech, pak je marné i veškerá další komunikace okolo - a jenom ztrácíme čas.

A to, že Josef je (zákonným) otcem Ježíše, aniž by byl u jeho početí, není výmysl můj, ale je to historická skutečnost zachycená evangelisty. Ale i toto je marné vysvětlovat, když argumentuješ mnohem méně přesnými proroctvími, než samotným popisem události v NZ. Na tento problém narážíme prakticky při veškerých neshodách, a tedy pokud neuznáš, že je třeba primárně vycházet z popisu událostí, a pak teprve z proroctví (která navíc vůbec nehovoří proti popisu NZ, pouze umožňují více výkladů, více možností naplnění - např. Ježíšovi rodiče se mohli jmenovat jinak, ale Ježíš se nemohl narodit jinde), tak je lepší se raději nebavit. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 09. červenec 2017 @ 15:18:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Věštit je hřích? Pro koho to pojednou? Pro toho, co má Zákon za zrušený a neplatný? Odkdy B-h zakázal či nedovolil pohanům věštce či hadače? Žé bý v židovském Mesiášovi?


Proroctví s věštbou nesrovnávám, ale rozlišuji je. Událost, co se nestane podle proroctví, je klamná. To pak také můžeme kdejakou událost napasovat na proroctví. Nakonec mesiášů bylo dosti. Nepravdivý předpoklad - no když by sis našel znovu mé otázky okolo narození Ješuy a odpověděl na ně, třeba by to smysl měl, takhle opravdu ztrácíme jen mezi sebou čas. A není to nic ve zlém, prostě to vnímám jako ty. A o věcech nad slunce jasnějších, jak to píše zeryk, diskutovat cenu nemá.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hříc (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 09. červenec 2017 @ 16:06:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Věštění se opírá o zlé duchy. Je hříšné jako celý okultimus. To snad víš, ne? V Bibli taky není nepsané, že nemáme užívat homeopatika, a přitom mnozí víme, že je to ze Zlého. To je to, že se držíš litery neplatného Zákona a skutečné rozlišení duchů pak buď neřešíš, nebo nevnímáš a chybí Ti. Já právě nevěřím, že každý hřích je popsaný Zákonem, nebo i Biblí - minimálně ne úplně exaktně. A navíc mnohdy mnohem více záleží na vnitřní motivaci - klidně dva lidé mohou dělat navenek téměř totéž, ale jeden hřeší a druhý nikoliv. Máš toho v NZ na toto téma dost. Tak mi tu prosím zase nevytahuj starou smlouvu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 09. červenec 2017 @ 16:22:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
??? Stará??? Ty asi fakt nerozumíš tomu co a jak píšu. To nic. Tohle evangelium hlásal Šaul v Athénách:


24Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, je pánem nebe i země a nebydlí ve svatyních zhotovených rukou 25ani si nedává sloužit lidskýma rukama, jako by něco potřeboval; on dává všem život, dech i všechno. 26Učinil z jedné krve všechno lidstvo, aby přebývalo na celém povrchu země; ustanovil jim nařízená období a hranice jejich přebývání, 27aby hledali Boha, zda by se jej snad mohli dotknout a nalézt ho, a přece není od nikoho z nás daleko. 28Neboť ‚v něm žijeme, pohybujeme se a jsme‘, jak to řekli i někteří z vašich básníků: ‚Vždyť jsme i jeho rod.‘ 29Jsme-li tedy rodem Božím, nesmíme se domnívat, že božstvo je podobno zlatu nebo stříbru nebo kamenu, výtvoru lidské zručnosti a důmyslu.  30Když tedy Bůhpřehlédl ty doby nevědomosti, nařizuje nyní lidem, aby všichni a všude činili pokání.  31Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem o tom poskytl důkaz tím, že jej vzkřísil z mrtvých.“ 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 09. červenec 2017 @ 17:12:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jak tomu mám rozumět, když píšeš tak, jak píšeš? O věštění je v SZ - proč ses tedy ptal: "Pro koho to pojednou? Pro toho, co má Zákon za zrušený a neplatný?" ?

A pak mi tu nakopíruješ něco, co s tím vůbec nesouvisí... ach Ty, tele, Ty opravdu nechceš, aby Ti nikdo rozuměl? A k vetché staré smlouvě blížící se k zániku jsi se nevyjádřil. Nemám čas, se tu plácat ve Tvých nesmyslech, nemající ani hlavu a patu - snažil jsem se Ti na příkladech vysvětlit, jak pracovat s Písmem, jak neignorovat a nevybírat si jen nějaké verše - a děláš to stále, a děláš to ještě více. Dokud se nevyjádříš k vetché staré smlouvě blížící se zániku, nemá cenu s Tebou řešit cokoliv jiného. Jenom zpravidla odvedeš pozornost úplně jinam. Přiznám se, že opravdu nevěřím v Tvou upřímnost a čisté úmysly - toto bys opakovaně nedělal. Pro dnešek a dokud nevyřešíš tu svou vetchou smlouvu, jež se blížila zániku už před dvě tisíci lety, a o kterou se stále jako tele opíráš, pak nemá cenu řešit nic. Ale tím nemyslím jenom se mnou, ale s nikým - pokud nechceš, abych Ti to celkem pravidelně ke Tvým komentářům připomínal.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 09. červenec 2017 @ 17:33:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Wolleku, víš, co je zajímavé? Tu a tam tu tele zmíní apoštola Pavla; sice dá jeho slovům jiný význam, než mají, ale budiž. Kdyby však došlo ke konfrontaci, a to by došlo, kdyby to šlo, pak by ho Pavel hnal "svinským krokem", jak se u nás říká, a Jan jakbysmet. Škoda, že to nejde nějak zařídit. 
V každém případě, to, čemu věří a co tu prezentuje, je hrozná zrůdnost - rouhání bych považoval za nepatřičně jemné slovo. Mám v Kristu bratra-přítele, který sem chodí a už to ani nemůže číst stejně jako zeryka.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 09. červenec 2017 @ 18:40:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vůbec se Tvému příteli nedivím - škoda, že patrně nemá tu trpělivost, nebo chuť, k tomu taky něco napsat. Bylo by nás více :-). Horší, že i když člověk na tele vůbec nereaguje, a já to jednu dobu poměrně cíleně dělal, stejně to své 'poselství' do různých diskuzí nakonec zanese, i když to nejednou znamená značné odklonění od nosného tématu, od podstaty problému k řešení nesmyslů, zbytečností, apod. No, a zeryk, to je totéž, jenom v trochu jiném hábitu.
Můžeš svého přítele od neznámého wolleka pozdravovat :-).

Škoda, že některé věci nejde zařídit - a můžeme je tak přijímat pouze vírou. Někdy mám obavy, že i samotného Krista by někteří 'poslali' do patřičných míst - to kdyby netušili, že mluví přímo s ním, a ne jen nějakým člověkem - bohužel i mezi těmi, co jsou křesťané, ale žijí si z velké části podle své libovůle.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 09. červenec 2017 @ 20:36:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvé obavy jsou na místě. Kdysi mi Pán položil na srdce modlit se v církevní budově jednoho sboru (byl jsem členem) celou noc. Předložil jsem to kompetentnímu člověku a on řekl, že to nejde. Tak jsem se ho zeptal, kdyby se stejnou věcí přišel sám Pán Ježíš, jestli by postupoval stejně a k mému velikému překvapení odpověděl, že ano.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: C (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 09. červenec 2017 @ 17:46:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
??? Já se nevyjádřil ohledně té smlouvy?


Ale ano, výše: Pokud někdo plave v tom, že pohané nemusejí žít podle morálních zásad Zákona, z nichž jsou všecka platná a jsou také shrnuta ve dvou přikázáních, která Ješua potvrdil jako zásadní a o kterých už dávno učili rabíni - že jsou zásadní - (to nelíbivé opajcl), a má za to, že Zákon byl zrušen, a je vetchý a zastaralý - měl by se kouknout kolem sebe a na zákony. Až jednou přijde Mesiáš a zazní slovo ze Sijóna a bude "nová země a nové nebe", pak bude už Zákon nepotřebný, protože se vše naplní. Ale do té doby - Zákon zrušen není a je platný a apoštolové i docela vyžadovali, aby věřící podle něho žili, protože vše, co Zákon odsuzuje, bude a je odsuzováno. A křesťanství stojí na těch dvou přikázáních Zákona, která Ješua potvrdil - a jsou o lásce k B-hu a lidem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 09. červenec 2017 @ 18:29:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sorry, ale toto jsem za vysvětlení toho, že Zákon (první smlouva) je vetchá, a blížila se zániku před dvěma tisíci lety, ani vzdáleně nepovažoval.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 13. červenec 2017 @ 00:09:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V době apoštolů se musela blížit doba "návratu" Ježíše Mesiáše, a snad proto se blížila zániku,
Ježíš nepřišel a smlouva platí dál.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 13. červenec 2017 @ 00:34:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nepiš, co se podle Tebe muselo, piš, co se opravdu stalo.

S teletem tu stále velmi chatrným způsobem hájíte dodržování pokynů Zákona, a přitom se tím ani jeden ani z 50% neřídíte - protože to prostě není možné. 


NEBO SE PLETU? Můžeme to probrat konkrétně?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Čtvrtek, 13. červenec 2017 @ 00:49:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Reaguji "pouze " na verš 'blížila se zániku".

Vždyť křesťané dodržují zákon svobody,  Jak. 1:25,
Dodržují zákon Ducha Řím.8:4

To vše je (přeci) obnovený Zákon , zákon vychází z Boha,
zákonná ustanovení pro Izrael ani na 5% , přesně jak píšeš, zeryk není žid...


]


Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 06. červenec 2017 @ 23:55:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
I malé dítě v 6 letech po hodinách katechismu ví, že hřích je vědomé, dobrovolné a chtěné překročení Božího Zákona a 5ti přikázání církevních. Franta lhář to neví a tak zase něco okopíruje a pro hloupé naservíruje, protože to co píše, opakuji musí znát malé dítě v Církvi. 



Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 07. červenec 2017 @ 01:07:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Škoda že ale neví co je hřích současní kardinálové ve Vatikánu, kteří tam dělají homosexuální orgie a berou drogy:



Třetí nejvyšší muž kardinál ve Vatikánu je pedofil:



Církev plná pedofilů? Vyšetřování odhalilo šokující čísla!


Tak co Martino nechceš se k nim přidat, abys netrhal partu?


]


Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 07. červenec 2017 @ 11:20:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
mikime, když to říká Nova, tak to je pro mě bulvár...pokud věříš tomu, že někdo po 30-40 letech vyleze a poblije se, pak se ndivím, že zde bleješ ve stejném tónu...


]


Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 07. červenec 2017 @ 14:13:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přijede Martino na Slovensko.

V salaši ho uvítá bača, vytáhne borovičku a spolu Martinem se opijí.
Martino vede blbé řeči, jak je u něho zvykem a baču pořádně nasere.
Bača odejde do rohu místnosti kde jsou další jeho hosté a dlouze se s něma něco vybavuje, a ukazuje přitom na Martina a pak si všichni podají ruce.
Bača se vrací a povídá Martinovi. Vsaď se se mnou o 1000Kč, že ti na čelo vyseru taků malinkatů bodku ako hrášek. 
Hmm. Martino chtivý peněz přemýšlí, safra malý bobek na čele a tisíc korun? Hm. Utřu to a je to. Dobrá platí. A sázka je uzavřená.
Bača stáhne kalhoty a osere Martimovi ramena, hlavu, ksicht, no fůůůůj. 
Martino nadšeně zvolá. Cháá. Prohrál si tisíc korun Bačo! Bača mu podává tísícovku, dívá se na osraného Martina a říká, no a co, no tak sem prohrál. 
S tebou jsem prohrál tisíc korun, a u hostů vedle vyhrál tři tisíce, jelikož jsem se nimi vsadil, že ti oseru celou hlavu a ty se přitom na mne budeš usmívat jako pitomeček.
:-)))))))))

Jaké z toho plyne poučení Martino? Neser na hlavu jiným, používej WC! Víš sám jak ti to bylo nepříjemné!
A poslední otázka.
A kolik vyhrál bača v přepočtu na Euro?





]


Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 07. červenec 2017 @ 09:11:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Malé dítě to ví, ale dospělí katolíci vraždili a podřezávali děti. Tvoji církevní papalášové se postavili na rovni Bohu, to byl ten největší hřích. Náboženská pýcha a vraždění těch, co Tvoji náboženské pýše nepodlehnou a nenechají si do sebe cpát vaše lži. Martino je největší lhář. Martino lháři, co na to?


]


Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 08. červenec 2017 @ 10:02:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." ... dospělí katolíci vraždili a podřezávali děti. ..."...





(Mt 5,11-12)
Když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě všecko zlé kvůli mně, jste blahoslavení.  Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích; vždyť takto pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. “


]


Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 08. červenec 2017 @ 15:04:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč zneužíváš tento krásný verš ? Ten je o jiných věřících. Není o těch, co klidně vraždí děti a ženy. Není o těch , co pronásledovali jiné křesťany. Místo lítosti nad zločiny svých bratrů ve víře zneužíváš Písmo Boží. Že se nestydíš. Vaši papežové a ostatní papaláši se nikdy nestyděli vést války, páchat zlo… Ustašovci byli vesměs samí katolíci a  fašistické Chorvatsko se prohlásilo za katolický stát. Proč bráníš pravdě?? Proč ?? A proč Tvoje sekta pomáhala válečným masovým vrahům? Je dobré do vědět, když vy mlčíte a tajíte svoje zločiny.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 08. červenec 2017 @ 18:11:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Protože je to chronický lhář, a prznitel Písma!

To byla od toho modlslužebníka názorná ukázka,jak dokáže biblické citace przniz!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 09. červenec 2017 @ 13:47:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oběma vám žehnám, protože i vás Kristus miluje.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 09. červenec 2017 @ 15:09:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A je to snad Kristova láska, která vede k vraždění , jako bylo v Chorvatsku? A byla to Kristova láska, která pomocí vaší sekty chránila válečné masové vrahy? Nezneužívej Slovo Boží!!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to hřích? (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 09. červenec 2017 @ 15:10:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Copak Oko? 
Píšeš svůj komentář krátce po poledni. Vrátil ses nabuzený z kostela, pak dobrý oběd, pivko nebo decka burgundy po něm... že. No tak proč nyní nezačít "žehnat".
No a tak plný příjemných dojmů nám zde žehnáš. 
A jak dlouho ti tyto tvé příjemné žehnací pocity vydrží? Do večeře? A zítra co? Zase zde bude ten prolhaný pitomec, co zde obvykle tvrdí to co není pravda, jak je u tebe běžným zvykem?

Co Oko, co? Ty jeden "láskyplný" žehnateli..


]


Stránka vygenerována za: 2.62 sekundy