Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Kamila.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16456, komentáře < 7 dní: 308, komentářů celkem: 416615, adminů: 60, uživatelů: 5183  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 325 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

Frantisek100
cizinec
Willy
brusle7
martino

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
113055271
přístupů od 17. 10. 2001

Historie: O náboženství upřímně
Vloženo Pátek, 03. únor 2017 @ 10:50:35 CET Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Nepřihlášený

Nechci být ve svém příspěvku dlouhý a nechci být nudný. Proto budu psát k věci a stručně. Náboženství provází člověka od jeho nejranějších dnů až po dnešek a bude jej provázet pravděpodobně až do konce světa. Už sama existence člověka vyvolává existencionální otázky, které se někteří rozhodnou ignorovat a jiní na ně začnou hledat odpovědi. Je nutné podotknout, jak jsem přesvědčen, že odpovědi nalézt nelze bez přímé intervence duchovního světa. Bez tohoto zásahu jsou všechny domněnky pouhé spekulace. Věřím, že v historii k takovýmto vstupům do tohoto světa došlo, a že vyvolení mužové měli opravdu vidění a zjevení. Okolo těchto zjevení se začaly formovat skupiny, které postupně vývojem času přešly v náboženskou komunitu. Nejsem přesvědčen, že si všechna náboženství jsou rovná, jelikož vidím náboženství vyspělejší a kvalitnější než jiná. Nicméně také věřím, že ve velké většině náboženství se dá najít něco, na čem lze stavět dál a z čeho si lze vzít příklad pro další generace.

Náboženství se vyvíjela, vyvíjí a budou vyvíjet. Ovzduší křesťanství jednadvacátého století je jiné, než bylo ve století minulém. Historicky se křesťané vůbec nemůžou shodnout na otázkách tak zásadních jako je například spasení. Nechci zde ani jedno z náboženství prosazovat a žádné ani hanět. V současné době nejsem členem žádné církve ani náboženské společnosti. To mi dovoluje ten úžasný luxus a to dívat se nezaujatě na každé náboženství a posuzovat jej podle jeho kvalit i podle jeho neřestí. Když už jsem načal křesťanství, tak bych se mu rád zde chvilku když čtenář dovolí věnoval. Příběh Kristova náboženství je fascinující. Když si to představíte. V současné době je toto náboženství největší na světě. Začal jej obyčejný putující rabín Ježíš z Nazareta, který kolem sebe shromáždil desítky, možná stovky učedníků. Ti jej však v předvečer jeho smrti opustili a zanechali svému osudu. Po jeho smrti se však opět vzchopili a utvořili jednotku, která se začala šířit jako „kvas, který celé těsto prokvasí“. Za stovky let Ježíšovi následovníci utvořili instituci a hierarchii, která získala na síle a obdržela i obrovskou světskou moc. Dnes je již tato moc omezena, ale křesťanství dále roste. Ať chceme nebo ne, křesťanství je našim evropským dědictvím a maltou naší západní společnosti. Nelze křesťanství šmahem zavrhnout, jako to někteří dělají, jelikož je na něm spoustu dobrého a užitečného. Zároveň nelze křesťanství dle mého pohledu prohlásit za jediné Bohem inspirované neomylné náboženství, jako to činí zase jiní. Křesťanství se v minulosti dopustilo spousta omylů, které zde není nutné připomínat nebo je rád připomene někdo jiný, a stále se se dopouští dalších a dalších omylů. Když už rozebíráme křesťanství nejde se nedotknout bible. Bible je kniha velmi bohatá a zároveň velmi tajemná. Je dost dlouhá na to, abychom ji celou pojmuli a pochopili, ale zároveň dostatečně krátká na to, aby ji přečetli i nevzdělanci a podařilo se jim ji překroutit. (Jako se to v minulosti povedlo křesťanům, kteří se zaplétali do různých opovrženíhodných spolků). Bible je kniha, která podává zvěst o jednom Bohu Jahvem a zároveň říká, že Kristus je Bůh a Duch svatý také. No pochopte to jako křesťan v prvním století. Křesťané nakonec přišli s mainstreamovým konceptem Trojice, který však vyvolává mezi mnohými příkladnými následovníky Krista rozpaky dodnes (viz. Albert Schweitzer a další.) Co jsem tímto krátkým článkem chtěl říci? Jednoduchou věc, že totiž žádné náboženství nelze odsoudit ani prohlásit za dokonalé. Náboženství totiž prochází vývojem a mění se v dějinách podle toho, jak se vyvíjí společenská situace a jaký je historický kontext. Všechna náboženství ať je máme rádi sebevíc jsou pouhým dílem člověka, přestože můžou zvěstovat zprávu transcendentna k imanentnu.


"O náboženství upřímně" | Přihlásit/Vytvořit účet | 70 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Sobota, 04. únor 2017 @ 11:09:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
" Křesťanství se v minulosti dopustilo spousta omylů, které zde není nutné připomínat ...."
Zdravím,
Také nejsem členkou žádné pozemské organizace, která se nazývá církev , ale jedno vím , že křesťanství se nedopustilo žádných omylů, těch omylů se dopustili lidé, kteří se nazývali křesťané, ale jimi nebyli!
 Duch Boží, který je v těle křesťanů vede svůj lid po cestách Pravdy, lásky a nenasilí.
 To, zlé, co se provádělo ve jménu Božím .... s Bohem Židů a křesťanů JAHVEM -nemělo  nic společného !
Byli to přisluhovači satanovi v rouše beránčím!
Bůh bible je krvelačná bestie (Skóre: 1)
Vložil: uzivatelGranosalis (víra funguje, i když objekt víry není reálný) v Sobota, 04. únor 2017 @ 11:17:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vraždy v bibli
Zvětšit obrázek
Codex Argenteus, neboli Stříbrná Bible“ je ruční přepis ze 6. století, který obsahuje gótský překlad Bible biskupa Wulfily ze 4. století. Z původních 336 listů se podařilo zrestaurovat 188. Obsahem těchto listů je překlad významné části čtyř evangelií. (Kredit: Wikipedia)
Bylo spočítáno, že bůh podle bible zabil přímo 371.186 a přes 2 miliony nechal zabít svými lidmi. Tento součet ale nezahrnuje potopu světa, Sodomu a Gomoru, Egyptské prvorozené a další pohromy, u kterých se v bibli neuvádí přesné číslo počtu zabitých. Vypsal jsem pouze zajímavější z nich.

Bůh zabil všechny prvorozené syny v Egyptě za to, že předtím zatvrdil faraonovo srdce, aby nepropustil Židy (!).
Exodus 12:29 Když nastala půlnoc, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené, od prvorozeného syna faraónova, který seděl na jeho trůnu, až po prvorozeného syna zajatce v žalářní kobce, i všechno prvorozené z dobytka.
Smrt za uhození rodiče
Exodus 21:15 Kdo uhodí svého otce nebo matku, musí zemřít.
Smrt čarodějnicím
Exodus 22:17 Čarodějnici nenecháš naživu.
Smrt jinověrcům
Exodus 22:19 Kdo by obětoval bohům a ne samotnému Hospodinu, propadne klatbě.
Zabij lidi, pracující o sabatu
Exodus 31:12-15 Hospodin řekl Mojžíšovi: Promluv k Izraelcům: Dbejte na mé dny odpočinku; to je znamení mezi mnou a vámi pro všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já Hospodin vás posvěcuji. Budete dbát na den odpočinku; má být pro vás svatý. Kdo jej znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v něm dělal nějakou práci, bude vyobcován ze společenství svého lidu. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne bude slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by dělal nějakou práci v den odpočinku, musí zemřít.
Zabít nevěřící příbuzné a známé
Exodus 32:26-29 Tu se Mojžíš postavil do brány tábora a zvolal: „Kdo je Hospodinův, ke mně!“ Seběhli se k němu všichni Léviovci. Řekl jim: „Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Všichni si připněte k boku meč, projděte táborem tam i zpět od brány k bráně a zabijte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého nejbližšího.“ Léviovci vykonali, co jim Mojžíš rozkázal; toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů. Potom Mojžíš řekl: „Ujměte se dnes svého úřadu pro Hospodina každý, kdo povstal proti svému synovi či bratru, aby vám dnes dal požehnání.“
Smrt za zlořečení rodičům
Leviticus 20:9 Kdo by zlořečil svému otci nebo své matce, musí zemřít. Svému otci a matce zlořečil, jeho krev padni na něho.
Proverbs 20:20 Kdo zlořečí otci a matce, tomu zhasne jeho světlo v nejhlubší tmě.

Smrt cizoložníkům
Leviticus 20:10 Kdo se dopustí cizoložství s ženou někoho jiného, kdo cizoloží s ženou svého bližního, musí zemřít, cizoložník i cizoložnice.
Smrt homosexuálům
Leviticus 20:13 Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně.
Věštci musí být ukamenováni
Leviticus 20:27 Muž či žena, v nichž by byl duch zemřelých nebo duch věštecký, musejí zemřít. Ukamenují je. Jejich krev padni na ně.“
Upálit smilnou dceru kněze
Leviticus 21:9 Když se dcera některého kněze znesvětí smilstvem, znesvětila svého otce; bude upálena.
Bůh se mstí za hříchy rodičů zabitím jejich dětí
Leviticus 26:21-22 Bůh říká, co se stane těm, kdo nebudou poslouchat jeho přikázání Jestliže mi i pak budete odporovat a nebudete mě chtít poslouchat, přidám vám sedmkrát víc ran pro vaše hříchy. Pustím na vás polní zvěř. Ta vás připraví o děti, vyhubí váš dobytek a ztenčí vaše řady; vaše cesty zpustnou.
Zabij toho, kdo se přiblíží k příbytku svědectví obsahuje archou úmluvy
Numbers 1:48-51 Hospodin totiž promluvil k Mojžíšovi: „Pokolení Léviho mezi Izraelce nezapočítáš ani nepořídíš jejich soupis. Lévijce přidělíš k příbytku svědectví, ke všemu jeho nářadí i ke všemu, co k němu patří. Budou nosit příbytek a všechno jeho nářadí a budou u něho přisluhovat; budou tábořit kolem příbytku. Než příbytek potáhne dál, lévijci jej složí; při táboření jej lévijci postaví. Přiblíží-li se někdo nepovolaný, zemře.
K sčítání lidí se vztahuje zabití 70000 bohem lidí za to, že David přikázal sčítat lid:
1. paralipomenon 21:9-14 Hospodin promluvil ke Gádovi, Davidovu vidoucímu: „Jdi a promluv k Davidovi: Toto praví Hospodin: Chystám na tebe trojí. Jedno z toho si vyber a já tak s tebou naložím.“ Gád přišel k Davidovi a řekl mu: „Toto praví Hospodin: Zvol si: Tři roky hladu, nebo tři měsíce být ničen protivníky a stíhán mečem nepřátel, anebo po tři dny Hospodinův meč, totiž mor v zemi, a Hospodinův anděl bude šířit zkázu po celém izraelském území. Nuže tedy, co mám vyřídit tomu, který mě poslal?“ David Gádovi odvětil: „Je mi velmi úzko. Nechť prosím upadnu do rukou Hospodinu, neboť jeho slitování je přenesmírné, jen ať nepadnu do rukou lidských.“ Hospodin tedy dopustil na Izraele mor. I padlo z Izraele sedmdesát tisíc mužů.
Zabít následovníky Baala
Numeri 25:1-9 Když Izrael pobýval v Šitímu, začal lid smilnit s Moábkami. Zvaly totiž lid k obětním hodům svého božstva a lid hodoval a klaněl se jejich božstvu. Tak se Izrael spřáhl s Baal-peórem. Proto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem. I řekl Hospodin Mojžíšovi: „Vezmi všechny představitele lidu a dej jim na slunci zpřerážet údy kvůli Hospodinu, ať se Hospodinův planoucí hněv odvrátí od Izraele.“ Mojžíš tedy izraelským soudcům řekl: „Pobijte každý ze svých mužů ty, kdo se spřáhli s Baal-peórem.“ I přišel jakýsi Izraelec a přivedl ke svým bratřím Midjánku před očima Mojžíše i celé pospolitosti Izraelců, právě když plakali u vchodu do stanu setkávání. Když to spatřil Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona, vystoupil zprostředku pospolitosti, vzal do ruky oštěp, vešel za izraelským mužem do ženské části stanu a probodl je oba, izraelského muže i tu ženu až k jejím rodidlům. Tak byla mezi Izraelci pohroma zastavena. Ale mrtvých při té pohromě bylo čtyřiadvacet tisíc.
 
Zvětšit obrázek
Stříbrná bible byla součástí sbírek českého krále Rudolfa II. Habsburského, odkud byla ukradena švédskými vojsky při dobývání Prahy v posledních dnech třicetileté války. (Kredit: Uppsala University, Švédsko) 
VIDEO: http://youtu.be/FtZhAh9cj6E
Zabít falešného proroka
Deuteronomium 13:1-6 Všechno, co vám přikazuji, budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic z toho neubereš. Kdyby povstal ve tvém středu prorok nebo někdo, kdo hádá ze snů, a nabídl ti znamení nebo zázrak, i kdyby se dostavilo to znamení nebo ten zázrak, o němž ti mluvil, když říkal: „Pojďme za jinými bohy,“ které jsi neznal, „a služme jim,“ neuposlechneš slov takového proroka nebo toho, kdo hádá ze snů. To vás zkouší Hospodin, váš Bůh, aby poznal, zda milujete Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší. Hospodina, svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho, jemu budete sloužit a k němu se přimknete. Avšak takový prorok nebo ten, kdo hádá ze snů, bude usmrcen.
Bůh nařizuje vybít celé města, pokud se v nich vyskytují jinověrci
Deuteronomium 13:13-19 Kdybys uslyšel o některém svém městě, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh, aby ses v něm usadil, že z tvého středu vyšli muži ničemní a svádějí obyvatele města slovy: „Pojďme sloužit jiným bohům,“ které jste neznali, budeš pátrat a zkoumat a dobře se vyptávat; bude-li to jistá pravda, že se taková ohavnost ve tvém středu stala, úplně vybiješ obyvatele toho města ostřím meče, zničíš je ostřím meče jako klaté, i všechno, co je v něm, i jeho dobytek. Všechnu kořist z něho shromáždíš na jeho prostranství a město i všechnu kořist z něho spálíš jako celopal pro Hospodina, svého Boha. Zůstane navěky pahorkem sutin, nikdy nebude vystavěno. Ať ti neulpí na ruce nic z toho, co propadlo klatbě, aby se Hospodin od svého planoucího hněvu odvrátil a udělil ti slitování. Slituje se nad tebou a rozmnoží tě, jak přísahal tvým otcům, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dbát na všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, a dodržovat, co je správné v očích Hospodina, tvého Boha.
Ukamenuj své nejbližší, pokud tě budou nabádat k víře v jiného boha
Deuteronomium 13:7-11 Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky, nebo tvůj syn nebo tvá dcera nebo tvá vlastní žena nebo tvůj nejmilejší přítel potají ponoukal: „Pojďme sloužit jiným bohům,“ které jsi neznal ty ani tvoji otcové, některým z bohů těch národů, které jsou kolem vás, ať blízko tebe nebo daleko od tebe, od jednoho konce země až k druhému konci země, nepřivolíš mu a neuposlechneš ho, nebudeš ho litovat ani s ním mít soucit ani ho krýt. Musíš ho zabít. Nejprve se proti němu pozdvihne tvoje ruka, aby ho usmrtila, potom ruce všeho lidu. Budeš ho kamenovat, dokud nezemře, protože tě usiloval odvést od Hospodina, tvého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
Ukamenuj jinověrce
Deuteronomium 17:1-5 Nebudeš obětovat Hospodinu, svému Bohu, dobytče ze skotu nebo bravu, na němž je vada, cokoli špatného, protože to má Hospodin, tvůj Bůh, za ohavnost. Vyskytne-li se u tebe v některé z tvých bran, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, muž nebo žena, kteří by se dopustili toho, co je zlé v očích Hospodina, tvého Boha, přestoupili by jeho smlouvu a odešli sloužit jiným bohům a klanět se jim, slunci nebo měsíci anebo celému nebeskému zástupu, což jsem nepřikázal, a bude-li ti to oznámeno nebo o tom uslyšíš, dobře si to prošetříš. Bude-li to jistá pravda, že byla spáchána v Izraeli taková ohavnost, vyvedeš toho muže nebo tu ženu, kteří se dopustili té zlé věci, ke svým branám a toho muže nebo tu ženu budete kamenovat, dokud nezemřou.
Zabij toho, kdo neposlouchá kněze
Deuteronomium 17:12 Kdo bude jednat opovážlivě, že by neposlechl kněze, který tam stojí ve službě Hospodina, tvého Boha, nebo soudce, ten zemře. Tak odstraníš zlo z Izraele.
Zabití proroka, jehož proroctví se nevyplní (chytře vymyšlený systém, jak zařídit, aby měl bůh vždy pravdu)
Deuteronomium 18:20-22 Avšak prorok, který by opovážlivě mluvil mým jménem něco, co jsem mu mluvit nepřikázal, nebo který by mluvil jménem jiných bohů, takový prorok zemře.“ V srdci si asi říkáš: „Jak poznáme slovo, které Hospodin nepromluvil?“ Nuže, promluví-li prorok jménem Hospodinovým a věc se nestane a nesplní, nepromluvil to slovo Hospodin. Opovážlivě je mluvil ten prorok sám; nelekej se toho.
Ukamenuj ženu, která není panna při svatební noci
Deuteronomium  22:20-21 Jestliže však byla ta řeč pravdivá a u té dívky nebylo shledáno, že je panna, tedy vyvedou dívku ke vchodu do domu jejího otce, mužové jejího města ji ukamenují a zemře, neboť tím, že smilnila v domě svého otce, dopustila se v Izraeli hanebnosti. Tak odstraníš zlo ze svého středu.
Bůh zabil ty, kteří chtěli zjistit, co je v Hospodinově schránce
1 Samuelova 6:19 Hospodin však ranil bétšemešské muže za to, že se podívali do Hospodinovy schrány. Sedmdesát mužů z lidu ranil, a bylo tu padesát tisíc mužů. Proto lid truchlil, že Hospodin postihl lid zdrcující ranou.
Zabití za snahu pomoci
2 Samuel 6:3-7 Vezli Boží schránu na novém povozu. Vyzvedli ji z Abínádabova domu na pahorku; Uza a Achjó, synové Abínádabovi, řídili ten nový povoz. Vyzvedli ji tedy z Abínádabova domu na pahorku, Uza šel při Boží schráně, Achjó před schránou. David a všechen izraelský dům křepčili před Hospodinem za doprovodu různých nástrojů z cypřišového dřeva, citer, harf, bubínků, chřestítek a cymbálů. Když přišli k Nákonovu humnu, vztáhl Uza ruku k Boží schráně a zachytil ji, protože spřežení vybočilo z cesty. Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem. Bůh ho tam pro neúctu zabil a on tam při Boží schráně zemřel.
Zabitý lvem za nezbití masochisty
1 Královská 20:35-36 Jeden muž z prorockých žáků řekl na Hospodinovo slovo svému druhovi: „Zbij mě!“ Ale ten muž ho odmítl zbít. I řekl mu: „Protože jsi neuposlechl Hospodinova hlasu, hle, až půjdeš ode mne, zadáví tě lev.“ Když od něho odešel, přepadl ho lev a zadávil ho.
Eliáš s boží pomocí zabije 42 dětí, protože se mu posmívaly
2 Královská 2:23-24 Odtud vystoupil do Bét-elu. Když byl na cestě, vyšli z města malí chlapci, pošklebovali se mu a pokřikovali na něj: „Táhni, ty s lysinou, táhni, ty s lysinou!“ On se obrátil, podíval se na ně a ve jménu Hospodinově jim zlořečil. Vtom vyběhly z křovin dvě medvědice a roztrhaly z nich čtyřicet dvě děti.
Zabij nevěřící
2 Paralipomenon 15:12-13 Zavázali se smlouvou, že se budou dotazovat na slovo Hospodina, Boha svých otců, celým svým srdcem a celou svou duší. A každý, kdo by se nedotazoval Hospodina, Boha Izraele, propadne smrti, ať malý nebo velký, ať muž nebo žena.
Zabij starce, děti i ženy
Ezechiel 9:5-7 A slyšel jsem, jak ostatním poručil: „Procházejte městem za ním a bijte bez lítosti a bez soucitu. Starce, mladíka, pannu, děti i ženy zabíjejte, šiřte zkázu. Nepřistupujte však k nikomu z těch, na nichž je znamení. Začněte od mé svatyně!“ I začali od starších, kteří byli před domem. Nařídil jim: „Poskvrňte dům, naplňte nádvoří skolenými; jděte!“ I vyšli do města a pobíjeli.
Zabít falešného proroka: rodiče zabijí syna
Zacharjáš 13:3 Bude-li pak ještě někdo prorokovat, řeknou mu vlastní rodiče, otec i matka: „Nezůstaneš naživu, protože jsi ve jménu Hospodinově klamal.“ A jeho vlastní rodiče, otec i matka, ho probodnou, že prorokoval.
Jatka dětí za nepravosti otců
Izajáš 14:21 „Připravte jeho synům jatky pro nepravost otců! Nepovstanou, nezmocní se země a svět nezaplní městy.“
Bůh zabíjí děti neposlušného národa
Ozeáš 9:11-16 Efrajimova sláva odlétne jako ptáče. Nebudou plodit ani rodit, ani neotěhotní. I kdyby své syny odchovali, připravím je o ně, žádný nezůstane. Běda i jim, běda, až od nich odstoupím. Efrajim, jak jsem viděl, tíhne k Týru ležícímu nad nivami; teď však Efrajim bude muset vyvést před toho vraha své syny. Dej jim, Hospodine! Co jim dáš? Neplodné lůno a vyschlé prsy jim dej! V Gilgálu je zdroj všech jejich zlořádů, proto jsem je tam začal nenávidět. Pro jejich zlé skutky je vypudím ze svého domu. Lásku jim už znovu neprokážu. Všichni jejich velmoži jsou umíněnci. Efrajim bude pobit, jejich kořen uschne, žádné ovoce neponesou. I kdyby něco zplodili, usmrtím to nejvzácnější, plody jejich lůna. – Můj Bůh je zavrhne; protože ho neposlouchali, stanou se psanci mezi pronárody.
Odporní a lstiví homosexuálové jsou hodní smrti (nový zákon)
Římanům 1:24-32 Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla; vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli – on budiž veleben na věky! Amen. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti, a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči, pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování. Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodni smrti; a přece nejenže sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují.  
Znásilnění v bibli
 
Jak nakládat s hebrejskou sexuální otrokyní

Exodus 21:7-11 Když někdo prodá svou dceru za otrokyni, nebude s ní nakládáno jako s jinými otroky. Jestliže se znelíbí svému pánu, který si ji vzal za družku, dovolí ji vyplatit, ale nemá právo prodat ji cizímu lidu a naložit s ní věrolomně. Jestliže ji dal za družku svému synovi, bude s ní jednat podle práva dcer. Jestliže on si vezme ještě jinou, nesmí ji zkrátit na stravě, ošacení a manželském právu. Jestliže jí nezajistí tyto tři věci, smí ona odejít bez zaplacení výkupného.
Hospodin přikázal Mojžíšovi pobít všechny Midjánské muže. Ženy a děti přivedli do tábora, kde zabili děti a ženy, které už nebyli panny. Panny pak podle Mojžíšova nařízení znásilnili.
Numeri 31:7-18 Vypravili se do boje proti Midjánu, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi, a pobili všechny muže. Zabili také midjánské krále Evího, Rekema, Súra, Chúra a Rebaa, pět midjánských králů, mimo ostatní skolené. I Bileáma, syna Beórova, zabili mečem. Midjánské ženy a jejich děti však Izraelci zajali a všechen jejich dobytek, všechna stáda a veškeré bohatství uloupili. Všechna jejich města, ve kterých sídlili, i všechna jejich hradiště vypálili. Pak vzali všechnu kořist i všechen lup, lidi i dobytek, a přivedli zajatce i lup a kořist před Mojžíše a kněze Eleazara i před pospolitost Izraelců do tábora na Moábských pustinách u Jordánu naproti Jerichu. Mojžíš a kněz Eleazar i všichni předáci pospolitosti jim vyšli vstříc ven z tábora. Mojžíš se však rozlítil na vůdce vojska, na velitele nad tisíci a nad sty, přicházející z vojenské výpravy. Vytkl jim: „Cože jste nechali naživu všechny ženy? Právě ony daly Izraelcům podnět k věrolomnosti vůči Hospodinu ve věci Peórově podle slov Bileámových, takže na pospolitost Hospodinovu dolehla pohroma. Nyní zabijte z dětí všechny mužského pohlaví i každou ženu, která poznala muže a obcovala s ním. Všechny děti ženského pohlaví a ženy, jež nepoznaly muže a neobcovaly s ním, nechte naživu pro sebe.
Bůh přikazuje vzít do otroctví lidi města, které se vzdá, nebo pobít muže a znásilnit ženy města, které se nevzdá:
Deuteronomium 20:10-14 Když přitáhneš k městu, abys proti němu bojoval, nabídneš mu mír. Jestliže ti odpoví mírem a otevře ti brány, tu všechen lid, který je v něm, podrobíš nuceným pracím a budou ti sloužit. Jestliže k míru s tebou nesvolí, ale povede s tebou boj, oblehneš je. Až ti je Hospodin, tvůj Bůh, vydá do rukou, pobiješ v něm ostřím meče všechny osoby mužského pohlaví. Ale ženy, děti a dobytek i vše, co bude v městě, všechnu kořist z něho si ponecháš jako lup. Budeš užívat kořisti po svých nepřátelích, kterou ti dal Hospodin, tvůj Bůh.
Bůh nařizuje, jak jednat se sexuální otrokyní
Deuteronomium 21:10-15 Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a Hospodin, tvůj Bůh, ti je vydá do rukou a ty zajmeš zajatce a spatříš mezi zajatci ženu krásné postavy, přilneš k ní a budeš si ji chtít vzít za ženu, přivedeš ji do svého domu. Ať si oholí hlavu a ostříhá nehty a odloží svůj plášť, v němž byla zajata, a zůstane v tvém domě. Po dobu jednoho měsíce bude oplakávat svého otce a svou matku. Potom k ní smíš vejít, budeš jejím manželem a ona bude tvou ženou. Jestliže se ti pak znelíbí, propustíš ji a bude volná. Nesmíš ji prodat za stříbro ani s ní hrubě zacházet, poté co jsi ji ponížil.
Když bude žena při znásilnění málo křičet, tak bude ukamenována, muž bude ukamenovaný ne za znásilnění, ale proto, že poškodil majetek jiného muže
Deuteronomium 22:23-24 Když dívku, pannu zasnoubenou muži, najde nějaký muž v městě a bude s ní ležet, vyvedete oba dva k bráně toho města, ukamenujete je a zemřou: dívka proto, že v městě nekřičela, a muž proto, že ponížil ženu svého bližního. Tak odstraníš zlo ze svého středu.
Za znásilnění panny je muž „odsouzen“ si ji vzít
Deuteronomium 22:28-29 Když najde muž dívku, pannu, která není zasnoubena, a chytí ji, bude s ní ležet a budou přistiženi, muž, který s ní ležel, dá otci té dívky padesát šekelů stříbra. Stane se jeho ženou, protože ji ponížil. Po celý svůj život ji nesmí propustit.
Vyvraždění města a odvlečení pannen do tábora. Pannen jim ale bůh dal málo, tak si unesli další.
Soudců 21:10-24 Pospolitost Izraele tam ihned vyslala dvanáct tisíc mužů, chrabrých bojovníků. A přikázali jim: „Jděte pobít obyvatele Jábeše v Gileádu ostřím meče, i ženy a děti. Toto je úkol, který máte splnit: Vyhubíte jako klaté všechny mužského pohlaví i každou ženu, která poznala muže a obcovala s ním.“ Mezi obyvateli Jábeše v Gileádu se našlo čtyři sta dívek, pannen, které dosud muže nepoznaly a s mužem neobcovaly. Přivedli je do tábora v Šílu, jež je v kenaanské zemi. Celá pospolitost pak vyslala mluvčí k Benjamínovcům, kteří byli na skalisku Rimónu, aby jim vyhlásili pokoj. Tak se toho času Benjamín vrátil. Dali jim ženy, které ponechali naživu z žen z Jábeše v Gileádu, ale nebylo jich pro ně dost. Lid Benjamína litoval, neboť Hospodin způsobil mezi izraelskými kmeny trhlinu. Stařešinové pospolitosti se tázali: „Co uděláme se zbývajícími, aby dostali ženy, když ženy benjamínské byly vyhubeny?“ Řekli: „Vlastnictví získané uprchlíky bude Benjamínovo, aby nebyl vyhlazen kmen z Izraele. My však jim nemůžeme dát za ženy své dcery.“ Izraelci se totiž zapřísahali: „Buď proklet, kdo by dal ženu Benjamínovi!“ Pak řekli: „Hle, rok co rok bývá Hospodinova slavnost v Šílu, které je severně od Bét-elu, východně od silnice vystupující z Bét-elu do Šekemu a jižně od Lebóny.“ Benjamínovcům přikázali: „Skryjte se ve vinicích jako zálohy. Jak uvidíte, že šíloské dcery vycházejí v průvodu k tanečním rejům, vyrazte z vinic a uchvaťte si každý ženu ze šíloských dcer. Pak odejděte do benjamínské země. Kdyby přišli jejich otcové nebo bratři a chtěli před námi vést spor, řekneme jim: Smilujte se nad nimi kvůli nám. Nevzali jsme v boji ženu pro každého. Vy jste jim je přece nedali, abyste se teď provinili.“ Benjamínovci to tak udělali a unesli si ženy podle svého počtu z tančících dívek , které uloupili. Pak odešli a vrátili se do svého dědictví, vystavěli města a usadili se v nich.
Bůh dá nevinné ženy k znásilnění, aby potrestal Davida
2 Samuel 12:11-14 Toto praví Hospodin: Hle, já způsobím, aby proti tobě povstalo zlo z tvého domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tomu, kdo je ti blízký; ten bude s tvými ženami spát za bílého dne. A ačkoli tys to spáchal tajně, já tuto věc učiním před celým Izraelem, a to za dne.“ David Nátanovi řekl: „Zhřešil jsem proti Hospodinu.“ Nátan Davidovi pravil: „Týž Hospodin tvůj hřích sňal. Nezemřeš. Poněvadž jsi však touto věcí zavinil, aby nepřátelé Hospodina znevažovali, syn, který se ti narodí, musí zemřít.“ 

Otroctví
Jak otroka pořídit kromě válečných tažení
Leviticus 25:44-46 Otrok a otrokyně, které budeš mít, ať jsou z pronárodů okolo vás; z nich si budete kupovat otroka a otrokyni. Také si je můžete koupit z dětí přistěhovalců, kteří u vás pobývají jako hosté, a z čeledi těch, kteří jsou u vás, z dětí, které zplodí ve vaší zemi; ti budou vaším vlastnictvím. Po sobě je odkážete svým synům, aby je zdědili jako své vlastnictví; trvale jim budou sloužit. Pokud jde o vaše bratry Izraelce, nikdo nebude nad svým bratrem surově panovat.
Jak podle božích nařízení nakládat s hebrejskými otroky v kapitole hned po desateru – morálnímu základu celé západní civilizace
Exodus 21:2-6 Když koupíš hebrejského otroka, bude sloužit šest let; sedmého roku odejde jako propuštěnec bez výkupného. Jestliže přišel sám, odejde sám, měl-li ženu, odejde jeho žena s ním. Jestliže mu dal jeho pán ženu, která mu porodila syny nebo dcery, zůstane žena a její děti u svého pána, a on odejde sám. Prohlásí-li otrok výslovně: „Zamiloval jsem si svého pána, svou ženu a syny, nechci odejít jako propuštěnec,“ přivede ho jeho pán před Boha, totiž přivede ho ke dveřím nebo k veřejím, probodne mu ucho šídlem a on zůstane provždy jeho otrokem.
Boží nařízení, když se rozhodně člověk prodat svou dceru jako sexuální otrokyni
Exodus 21:7-11 Když někdo prodá svou dceru za otrokyni, nebude s ní nakládáno jako s jinými otroky. Jestliže se znelíbí svému pánu, který si ji vzal za družku, dovolí ji vyplatit, ale nemá právo prodat ji cizímu lidu a naložit s ní věrolomně. Jestliže ji dal za družku svému synovi, bude s ní jednat podle práva dcer. Jestliže on si vezme ještě jinou, nesmí ji zkrátit na stravě, ošacení a manželském právu. Jestliže jí nezajistí tyto tři věci, smí ona odejít bez zaplacení výkupného.
A jak správně zmlátit svého otroka
Exodus 21:20-21 Jestliže někdo uhodí svého otroka nebo otrokyni holí, takže mu zemřou pod rukou, musí být usmrcený pomstěn. Jestliže však vydrží den či dva, nebude pomstěn, neboť byl jeho majetkem.
A Ježíš říká k otroctví v Novém zákonu
Efezským 6:5 Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista. Pro zajímavost o kousek dříve známá pasáž Efezským 6:2-3 ‚Cti otce svého i matku svou‘ je přece jediné přikázání, které má zaslíbení: ‚aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.‘

A taky
1 Timoteovi 6:1-2 Všichni, kdo nesou jho otroctví, ať mají své pány v náležité úctě, aby Boží jméno ani naše učení neupadly do špatné pověsti. Ti, kdo mají věřící pány, ať k nim nemají menší úctu proto, že jsou jejich bratří, nýbrž ať jsou jim poddáni o to raději, že mohou sloužit věřícím a milovaným. Tomu všemu uč a to přikazuj.
A Ježíš říká, že otroci mají být bití i když neví, co udělali špatně
Lukáš 12:47-48 Ten služebník, který zná vůli svého pána, a přece není hotov podle jeho vůle jednat, bude velmi bit. Ten, kdo ji nezná a udělá něco, zač si zaslouží bití, bude bit méně. Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více.
Zvětšit obrázek
Obětování Izáka, Caravaggio (1571 - 1610) vlastním jménem Michelangelo Merisi. Je považován za posledního velkého náboženského malíře v Itálii.
Lidské zápalné oběti 
Nejznámější zápalná oběť se nakonec nekonala. Zkuste se vžít ale do Izáka – pak se téhle příhodě s taťkou Abrahámem jistě od plic zasmáli!
Genesis 22:1-2…9-12 Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: „Abrahame!“ Ten odvětil: „Tu jsem.“ A Bůh řekl: „Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Mórija a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím!“ … Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář, nahoru na dříví. I vztáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. Vtom na něho z nebe volá Hospodinův posel: „Abrahame, Abrahame!“ Ten odvětil: „Tu jsem.“ A posel řekl: „Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej! Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna.“ 
Jiftách, na kterém spočinul duch Hospodinův, obětoval svou dceru jako zápalnou oběť
Soudců 11:29-40 Tu spočinul na Jiftáchovi duch Hospodinův a on táhl Gileádem a Manasesem do Mispy gileádské a z Mispy gileádské táhl proti Amónovcům. Jiftách složil Hospodinu slib: „Vydáš-li mi Amónovce opravdu do rukou, ten, kdo mi vyjde naproti z vrat mého domu, až se budu vracet v pokoji od Amónovců, bude patřit Hospodinu a toho obětuji v zápalnou oběť.“ Nato táhl Jiftách do boje proti Amónovcům a Hospodin mu je vydal do rukou. Připravil jim zdrcující porážku mezi Aróerem a cestou do Minítu a až po Ábel-keramím, totiž dvaceti městům. Tak byli Amónovci před syny Izraele pokořeni. Když přicházel Jiftách do Mispy ke svému domu, hle, vychází mu naproti s bubínky a s tancem jeho dcera. Měl jenom tu jedinou, kromě ní neměl syna ani dceru. Jak ji uviděl, roztrhl své roucho a zvolal: „Ach, má dcero, srazilas mě do prachu, uvrhla jsi mě do zkázy! Zavázal jsem se svými ústy Hospodinu a nemohu to vzít zpět.“ Ona mu odpověděla: „Můj otče, když ses svými ústy zavázal Hospodinu, učiň se mnou, co jsi vyřkl, za to, co Hospodin pro tebe učinil, abys mohl vykonat pomstu nad svými nepřáteli, nad Amónovci.“ Požádala pak svého otce: „Nechť je mi dovoleno toto: Ponech mi dva měsíce. Ráda bych odešla do hor a oplakávala se svými družkami své panenství.“ On jí řekl: „Jdi.“ Propustil ji na dva měsíce a ona odešla se svými družkami, aby na horách oplakávala své panenství. Po uplynutí dvou měsíců se vrátila k otci a on splnil slib, který o ní učinil. Muže nepoznala. V Izraeli se pak stalo zvykem, že izraelské dívky vycházívají rok co rok po čtyři dny v roce opěvovat dceru Jiftácha Gileádského.
Vylosovali člověka, který má být upálen pro usmíření Hospodina
Jozua 7:15-26 Ten, kdo bude označen, že si přisvojil věc propadlou klatbě, bude spálen se vším, co mu patří, protože přestoupil Hospodinovu smlouvu a dopustil se v Izraeli hanebnosti.‘“Za časného jitra rozkázal Jozue Izraeli přistupovat po kmenech. Losem byl označen kmen Judův. Rozkázal, aby přistupovala judská čeleď. Označena byla čeleď Zerachejců. Rozkázal, aby přistupovala zerašská čeleď po mužích. Označen byl Zabdí. Pak rozkázal, aby přistupoval jeho dům po mužích. Označen byl Akán, syn Karmího, syna Zabdího, syna Zerachova z pokolení Judova. Tu vyzval Jozue Akána: „Synu, přiznej slávu Hospodinu, Bohu Izraele, a vzdej mu chválu. Doznej se mi, co jsi učinil; nic přede mnou nezapírej!“ Akán odpověděl Jozuovi: „Ano, zhřešil jsem proti Hospodinu, Bohu Izraele; učinil jsem toto: Viděl jsem mezi kořistí jeden pěkný šineárský plášť, dvě stě šekelů stříbra a jeden zlatý jazyk o váze padesáti šekelů. Vzplanul jsem žádostí a vzal jsem si to. Je to ukryto v zemi uvnitř mého stanu a stříbro je vespod.“ Jozue poslal posly, ti běželi do stanu, a hle, bylo to ukryto v jeho stanu a stříbro bylo vespod. Vzali ty věci ze stanu, přinesli k Jozuovi a všem Izraelcům a položili je před Hospodina. Za účasti všeho Izraele vzal Jozue Akána, syna Zerachova, i stříbro, plášť a zlatý jazyk, i jeho syny a dcery, býky a osly, jeho brav i stan a všechno, co mu patřilo, a ubírali se s tím vzhůru do doliny Akóru.  Jozue řekl: „Zkázu, kterou jsi uvalil na nás, nechť uvalí Hospodin v tento den na tebe.“ Všechen Izrael jej kamenoval; spálili je a zaházeli je kamením. Navršili nad ním velkou hromadu kamení; je tam až dodnes. A Hospodin upustil od svého planoucího hněvu. Proto se to místo jmenuje Emek Akór to je Dolina zkázy až dodnes.
Předpověď obětování kněží jiných bohů
1 Kings 13:1-2 Když Jarobeám stanul u oltáře, aby pálil kadidlo, přišel do Bét-elu z Judska muž Boží s Hospodinovým slovem. Volal proti oltáři na Hospodinův pokyn: „Oltáři, oltáři, toto praví Hospodin: ‚Hle, Davidovu domu se narodí syn jménem Jóšijáš. Ten bude na tobě obětovat kněze posvátných návrší, kteří na tobě pálí kadidlo. Budou se na tobě spalovat i lidské kosti.‘“
…a naplnění předchozí předpovědi
2 Kings 23:20-25 Všechny kněze posvátných návrší, kteří tam byli, obětoval na oltářích, na nichž spaloval lidské kosti. Potom se vrátil do Jeruzaléma. Král vydal rozkaz veškerému lidu: „Slavte hod beránka Hospodinu, svému Bohu, jak je psáno v této Knize smlouvy.“ Takový hod beránka nebyl slaven ode dnů soudců, kteří soudili Izraele, ba ani po všechny dny králů izraelských a králů judských. Až v osmnáctém roce vlády krále Jóšijáše se v Jeruzalémě slavil takový Hospodinův hod beránka. Jóšijáš také vymýtil vyvolavače duchů zemřelých, jasnovidce, domácí bůžky, hnusné modly i všelijaké ohyzdné bůžky, které bylo možno vidět v zemi judské a v Jeruzalémě. Tak se naplnila slova zákona napsaná v knize, kterou nalezl kněz Chilkijáš v Hospodinově domě. Nebyl mu podoben žádný král před ním, který by se obrátil k Hospodinu celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou a činil vše podle zákona Mojžíšova. A ani po něm nepovstal žádný jemu podobný.
Nebojte se upálit nevinné – smrt se jich nedotkne a půjdou rovnou do nebe
Kniha moudrosti 3:1-7 Duše spravedlivých jsou však v Boží ruce a trýzeň smrti se jich nedotkne. V očích nemoudrých vypadali jako mrtví, v jejich skonu se spatřovala záhuba, v jejich odchodu od nás jejich zánik. Oni však jsou v pokoji. I kdyby se lidem zdálo, že jsou trestáni, mají plnou naději na nesmrtelnost. Po malém utrpení dojdou velikého dobrodiní, neboť Bůh je vyzkoušel a shledal je hodnými sebe. Protříbil je jako zlato v tavicí peci a přijal je jako zápalnou oběť. V čas Božího navštívení zazáří a rozletí se jako jiskry po strnisku.
Hospodin vzkazuje, že Amónovci mají být pokrmem ohně
Ezechiel 21:33-37 „Ty, lidský synu, slyš. Prorokuj a řekni: Toto praví Panovník Hospodin o Amónovcích a o jejich utrhání. Řekni: Meč, ano, meč je tasen, aby porážel, je vyleštěn, aby požíral, ať se blýská. Mají pro tebe šalebné vidění, lživě ti věští, aby tě připojili k svévolníkům s proťatými hrdly. Jejich den nadchází v čase, kdy nepravost spěje ke konci. Vrať meč do pochvy. Budu tě soudit v místě, kde jsi byla stvořena, dcero amónská, v zemi tvého původu. Vyleji na tebe svůj hrozný hněv, budu na tebe soptit oheň své prchlivosti, vydám tě do rukou surovců, kteří chystají zkázu. Staneš se pokrmem ohně, tvá krev bude prolita v zemi, už nebudeš připomínána, neboť já, Hospodin, jsem promluvil.“
Po tomhle výčtu jsem rád, že se bůh od těch už změnil… (nebo je neměnný?!)


]


Re: Bůh bible je krvelačná bestie (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 04. únor 2017 @ 15:16:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
1) Nejdříve tvrdíš, že nebudeš číst dlouhé články (zjevně proto, že Ti vadí, že se Ti nechce), pak tu pošleš mnohonásobně delší kompilát.

2) Na jednom videu si stěžuješ, že Ježíš chtěl, ať tomu, kdo nám bere plášť, dáme i košili, nebo kdo uhodí do tváře, máme nastavit i druhou, že je to pro náš život zcela nepoužitelné a nelze tak Krista následovat, napodobovat - a když Magdalena napíše, že křesťanství samo o sobě se omylů (ve smyslu násilí, apod.) nedopustilo, tak tu cituješ jeden text za druhým, který vznikl ještě před narozením onoho Tebou komentované Ježíše - nehledě na to, že křesťanství vzniklo až po Jeho smrti.

Názorná ukázka toho, jak se dá odbíhat od tématu, manipulovat ignorováním kontextu a fakticky nereagovat na to, co je prvotní příčinou vzniku Tvé odpovědi - myslím jsi to sám nazýval slizem.

Mimochodem, víš vůbec, co to znamená, že něco je zlé?


]


Re: Re: Bůh bible je krvelačná bestie (Skóre: 1)
Vložil: uzivatelGranosalis (víra funguje, i když objekt víry není reálný) v Sobota, 04. únor 2017 @ 15:35:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvoje ***** nečtu, nevím co mi píšeš,ale vidím, že je to reakce pod můj příspěvek. Eviduji tě, úchyle, ale nečtu. 


]


Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: bloger369 v Sobota, 04. únor 2017 @ 15:36:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrý den Magdaleno,
To je obvyklá výmluva nás křesťanů, jak se vyvléci z odpovědnosti za naši minulost.

S pozdravem,

David K.


]


Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 04. únor 2017 @ 17:37:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale blogere... jakápak výmluva? Učil snad Ježíš něco ve smyslu, že se v Jeho jménu má zabíjet, či konat jiné nepravosti?

Pokud ne, tak to není výmluva, ale fakt - byli to lidé, co selhávali, co se vůbec neřídili radami Ježíše Krista - pouze pod hlavičkou jeho jméno realizovali své vlastní představy. 

Ovšem záleží asi na každém 'věřícím', k čemu či ke komu se ve skutečnosti hlásí a za co chce přejímat zodpovědnost. Podle toho to pak následně prožívá a cítí.


]


Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: bloger369 v Sobota, 04. únor 2017 @ 20:19:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kristus vyřkl podle evangelií některá kontroverzní slova, která se v minulosti chápali různě a mohly i vést k násilí.


]


Friedrich Wilhelm Nietzsche (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Sobota, 04. únor 2017 @ 20:59:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Es gibt keine Tatsachen, nur Interpretationen“ Friedrich Wilhelm Nietzsche

Český překlad:

Neexistují vůbec žádná fakta, nýbrž jen interpretace.


Nikdy bych nevěřil, že budu souhlasit s tím neznabohem Nietzschem, ale on má pravdu! Všechno je otázka interpretace. I když s tímhle citátem bezezbytku nesouhlasím, s tou první částí - tj. s tím, že neexistují fakta. (zřejmě Nietzsche reaguje na některého filozofa)

Takže, pokud jde o kontrovezní výroky Pána Ježíše, Pavla, Petra, nebo naše, všechno je to taky o tom, v jakém kontextu byly vysloveny....


Tedy není to chyba Pána Ježíše, ale až dalších "interpretů", kteří jeho výroku jednoduše zneužili pro své vlastní sobecké cíle.


]


Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 04. únor 2017 @ 21:10:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nebylo by na škodu být konkrétnější. Pár veršů mne samozřejmě napadá, nicméně žádné z nich ani náznakem nemohou být brány jako omluva třeba k šíření víry násilím, natož přímým podnětem k páchání násilí a zla. Dokonce ani Starý Zákon nemůže být brán jako podnět k násilí, pokud je správně vykládán v kontextu svých jednotlivých příběhů, přikázání nebo nařízení...]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: bloger369 v Neděle, 05. únor 2017 @ 10:03:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ano, omlouvám se moje chyba. Měl jsem být konkrétnější. :) Tak tady jsou verše, které napadají mě. Ano, souhlasím, že biblická teologie propojená s etikou je o interpretaci a takto se k tomu snažím přistupovat. A teď už ty zmiňované verše:

1) Lukáš 14:23  Pán řekl služebníkovi: `Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil.
2) Lukáš 22:38  Oni mu řekli: "Pane, tu jsou dva meče." Na to jim řekl: "To stačí."
3) Matouš 10:34  Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
4) Lukáš 12:49  Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal!
5) Matouš 10:35  Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a `nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina´.
6) Jan 12:25  Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný.
7) Matouš 18:8  Jestliže tě tvá ruka nebo noha svádí k hříchu, utni ji a odhoď pryč; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačený nebo chromý, než abys byl s oběma rukama či nohama uvržen do věčného ohně.

Neříkám, že Kristus byl pro násilí, ale jsou to výroky, které v historii byli zneužity za účelem svaté války, inkvizice, rasové nenávisti, křesťanského terorismu, atd... není potřeba jmenovat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 05. únor 2017 @ 10:44:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Exegeze Bible má pro křesťany svá závazná pravidla - pravidla víry (regula fidei). Ve smyslu to znamená, že žádný výklad kteréhokoli místa nesmí být vyložen jako návod k násilí - znamená to následovat Krista podle jeho pozemského života, podle jeho učení. Výklady SZ jsou ve smyslu křesťanského "novočtení" podle událostí z Ježíšova života a jeho učení.

(Mt 5,43-48)
"Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Budeš milovat svého bližního a nenávidět svého nepřítele.'
Já vám však říkám: Milujte své nepřátele! Žehnejte těm, kdo vás proklínají, konejte dobro těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají a pronásledují,
abyste byli synové svého Otce, který je v nebesích. Vždyť on dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé.
Když totiž milujete jen ty, kdo milují vás, jakou máte odplatu? Nedělají snad i celníci totéž?
A když zdravíte jen své bratry, co mimořádného děláte? Nedělají to snad i celníci?
Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš Otec, který je v nebesích."


V kontextu tohoto Ježíšova učení nelze žádné místo v Písmu vykládat jako návod k násilí. Pokud to tak kdy lidé činili, byli to špatní křesťané, jednající v rozporu s Ježíšovým učením.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: bloger369 v Neděle, 05. únor 2017 @ 13:11:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobře rozumím a uvědomuji si, že většina učení Ježíše z Nazareta řečeného Kristus, se točila okolo lásky k bližnímu a neodporování násilí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 05. únor 2017 @ 11:26:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky. A máš nějaké jasné indície, že ty svaté války, inkvizice apod. byly primárně motivovány takovými verši? Místy se to jeví jako celkem silná slova (třeba Mt. 18:8), jenže ta věta už sama o sobě, bez ohledu na kontext, nehovoří nijak ve smyslu, že to utnutí ruky by mělo být nasměrováno na někoho jiného, než na nás samotné.

Navíc, pokud je pravda, že hříšný bude věčně trpět, pak je opravdu lepší žít na Zemi s jednou rukou, a pak být šťastný věčně, než být pár desítek let relativně zdravý zde na Zemi, a pak navěky trpět. Řekl bych, že hodně věcí a výroků dává v Bibli smysl pouze v celém kontextu, který Bible popisuje, tedy v kontextu věčného stvoření.

Osobně jsem přesvědčený, že veškeré objektivní zlo páchané ve jménu křesťanství nebylo motivováno snahou o upřímné pochopení Písma, ale o prosazení vlastního ega.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: bloger369 v Neděle, 05. únor 2017 @ 13:12:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jasné indicie mám ze své četby a odborné literatury, ale už je to dlouho a je mi líto, že nedokážu přesně citovat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 05. únor 2017 @ 12:10:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom, blogere369.
A Tebe by ty takové Ješuovy výroky podněcovaly k násilí?
Vím, že to vypadá ode mne jako příliš osobní dotaz, ale ptám se, zda bys tedy Ješuu následoval v tom, a vůbec 'mu věřil', co si myslíš, že těmi svými výroky mohl říci a přitom zcela pomíjet jiné jeho výroky. B-h například Izraelcům řekl, že je kvůli nim u pohanských národů v opovržení ...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: bloger369 v Neděle, 05. únor 2017 @ 13:14:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Následují Krista v tom, co učil o lásce k bližnímu a všech jiných dobrých věcech, které učil,...ale nebudu ho slepě následovat ve věcech, které, a teď se podle vás asi budu rouhat, ale které prostě nebyli užitečné, aby je řekl.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: tele v Neděle, 05. únor 2017 @ 18:43:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom, blogere369.

//... teď se podle vás asi budu rouhat ... //

Tedy, řekl bych, Vaše je to úvaha, nikoliv má. Nedštím ohněm.

// ... ale nebudu ho slepě následovat ve věcech, .... , ale které prostě nebyli užitečné, aby je řekl. //

Evangelia nebyla psána Ješuou ha-Mašiach. Byla psána jeho učedníky. Byly k jejich sepsání použity tradované výroky jemu připisované. Tedy se jedná o vybrané a asi o ty jeho nejdůležitější výroky v kontextu dění, podle tradované nebo zapamatované události jeho učedníků. Výběr z jeho slov a činů byl tedy již vytvořen jeho následovníky. Znamená to tedy pro Vás, že některé jeho výroky, které jeho následovníci považovali za důležité zapsat, neměli tedy nikdy zapsat, neboť nebyla důležitá, aby je kdo zapsal. Znamená to tedy, že nejen 'ta Ješuova nedůležitá slova', nebudete následovat, ale ani 'ta slova, považovaná za důležitá těmi, kdo ho následovali.

Mohl byste napsat, která slova, přesněji výroky Ješuy, v evangeliích ještě považujete za neužitečná, která nikdy neměl vyslovit a nikdy neměla být zapsána?

Revidoval a cenzuroval byste dnes 'bibli' a co byste z ní ještě vynechal, popřípadě doplnil, aby v ní nebylo to, co v ní nikdy napsáno být nemělo a bylo do ní zapsáno to, co do ní zapsáno býti mělo?

Na tuto otázku jste mi neodpověděl už dříve, jistě nemusíte, ale docela by mne zajímalo, zda takto smýšlejí i Vaši učitelé na té teologické fakultě, kde studujete.

Co byste tedy o 'Kristu raději zamlčel a jak vylepšil bibli? Co budete o 'Kristu' vy učit a předávat?
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: bloger369 v Pondělí, 06. únor 2017 @ 10:39:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrý den, děkuji za vaši odpověď. Také děkuji, že se vyjadřujete slušně a věcně. To je to, o co mám zájem; o racionální, bezemocionální a přínosnou diskusi. Jsem vděčný za užitečnou sondu, kterou jste mi poskytl ohledně vzniku evangelií. Nebojím se, jako někteří, měnit a korigovat své názory, když budu přesvědčen rozumnými argumenty. Nicméně musím zkorigovat některé věci a uvést je na pravou míru. Evangelia byla skutečně napsána Ježíšovými učedníky ale ne nutně v první generaci. Ústní tradice je celkem nepřesná a sbírka logií neboli pramen Q se nám nedochoval. Nejblíže se k tomu přibližuje evangelium Tomášovo, které obsahuje i některé výroky které nejsou v kanonických spisech. Evangelia však obsahujou nejenom tzv. logia, ale celé sbírky kázání (Matouš) nebo rozhovorů (Jan) a takové si jistě nešlo zapamatovat. Proto zde určitě při sestavování evangelií hrála velkou roli fantasie spisovatelů. Ano chci tím říct, že si Matouš a Jan trochu přimysleli, ale jistě to činili v duchu Ježíšových ostatních výroků. Líbí se mi od vás slovíčko „ASI“ . Nemusí se nutně jednat o nejdůležitější výroky, ale spíš o ty nejlépe a nejjednodušeji zapamatovatelné a nebo ty, které se prostě pisatelům evangelií hodili do celkového rámce zvěsti jejich spisu. Ano nebudu následovat nic, co se protiví lidskosti, ať už to řekl Ježíš nebo to zapsali jeho učedníci.
1) Mohl byste napsat, která slova, přesněji výroky Ješuy, v evangeliích ještě považujete za neužitečná, která nikdy neměl vyslovit a nikdy neměla být zapsána? Výroky, které považuji za nebezpečné a vyvolávající otázky jsem již napsal. Nemám další jiné na mysli.
2) Revidoval a cenzuroval byste dnes 'bibli' a co byste z ní ještě vynechal, popřípadě doplnil, aby v ní nebylo to, co v ní nikdy napsáno být nemělo a bylo do ní zapsáno to, co do ní zapsáno býti mělo? V žádném případě nepovažuji sám sebe za autoritu, která by toto měla učinit. Autoritu by na to měl celocírkevní ekumenický koncil, který však by bylo těžké pro množství křesťanských denominací svolat.
3) Na tuto otázku jste mi neodpověděl už dříve, jistě nemusíte, ale docela by mne zajímalo, zda takto smýšlejí i Vaši učitelé na té teologické fakultě, kde studujete. Ne, moji učitelé smýšlejí jistě ortodoxněji než já. Nechávají nám však prostor pro osobní hledání a svobodné uvažování. Nepopírám, že v budoucnu se možná také přikloním k zásadovějším názorům, ale při studiu teologie je opravdu těžké zachovat si zdravý postoj k víře, protože musíte pojmout strašné množství protichůdných a různých informací.
4) Co byste tedy o 'Kristu raději zamlčel a jak vylepšil bibli? Co budete o 'Kristu' vy učit a předávat? Na tuto otázku už jsem z části odpověděl. Vzhledem k praxi, víře farníků a úctě k tradici, bych učil daleko konzervativněji než tak, jak spekulativně filosofuji na internetu.
Omlouvám se, že jsem byl nyní dost dlouhý a chápu, že s většinou možná nebudete souhlasit, ale doufám, že se naše budoucí diskuse bude nést v respektuplném duchu.
S přáním pokoje,
David K.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 06. únor 2017 @ 12:42:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Davide, líbí se mi Tvůj styl diskuze, a pokud nevadí nějak zásadně - aspoň takto na Internetu preferuji tykání.

Docela by mne zajímalo nakolik prokazatelné jsou ony informace o pramenu Q, nebo tvrzení, že je mu nejblíže Tomášovo evangelium. Trochu jsem se do toho teď znovu ponořil, a to evangelium se mi jeví se stejně jako dříve - evidentně neinspirované. Ani mne to nebavilo číst moc dál.

Např.  "Co ti Ježíš řekl? Tomáš jim odpověděl: Když vám řeknu jedno ze slov, která mi pověděl, vezmete kameny a hodíte je po mě, oheň vyšlehne z těch kamenů a spálí vás."

Nebo: "Ježíš jim řekl: Jestliže se postíte, hřešíte. A jestliže se modlíte, budete odsouzeni. A jestliže dáváte almužnu, uškodíte svým duchům."

Nerad bych použil slovo 'nesmysly', jenže mne skoro nic jiného nenapadá. Myslím, že Písmo je dobré sice studovat kriticky, porovnávat s realitou, nicméně zároveň tak máme činit v Duchu a v Pravdě - což už je značně subjektivní a pro nevěřící nepřijatelné. Nicméně nemyslíš si Davide, že veškeré Písmo je vdechnuté Božím Duchem, že je inspirované Bohem?

Nebo jinak: Pokud Bůh opravdu existuje, pokud nás stvořil k obrazu svému, pokud se o náš nějak zajímá a poslal na Zemi svého Syna, je opravdu možné, že by následující záležitost, týkající se sepsání svědectví o Ježíši, které bude tisíce let silně ovlivňovat lidstvo na celé zeměkouli, že by toto vše Bůh neměl pod kontrolou, a připouštěl tak možnosti, že si tam každý jednotlivý věřící může vybírat, co zrovna on sám považuje za užitečné, nebo co si každý rozhodne sám, zda je to výrok/posleství Ježíše, či Boha, k nám, nebo si to tam nějaký pisálek nového zákona přimyslel svévolně, byť třeba v 'dobré víře'? 

Když jsem se v minulosti zabýval liberální teologií, přišlo mi to argumentačně velmi nepřesvědčivé, nelogické a jako celek zcela nekonzistentní, a tedy nehodné mojí pozornosti. Třeba mi to nějak lépe vysvětlíš a přiblížíš nyní.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: bloger369 v Pondělí, 06. únor 2017 @ 14:05:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak tedy ahoj! :)
V tomto případě mě nezbývá, než odkázat tě na odbornou literaturu. (Tedy ne wikipedii a ostatní internetové zdroje) Myslím tím nějaký solidní úvod do Nového zákona´, kde se jistě o synoptické tradici a prameni Q dozvíš víc. To tvrzení, že je mu nejblíže Tomášovo evangelium mám z knihy, kterou jsem si zrovna půjčil v knihovně (Liberecké krajské), a která se zabývá novozákonními apokryfy. Petr Pokorný, známý český odborník na NZ napsal také komentář k Tomášovu evangeliu, který Boží prozřetelností zrovna vlastním. Až přijedu z Prahy k rodičům, tak ti můžu poslat ofocený jeho výklad na dané pasáže, které považuješ na nesmysly. Mimochodem krátce po objevení celého Tomášova evangelia se uvažovalo zřejmě v katolické církvi o jeho kanonizaci. Prostě se o tom vedly debaty, takže tvůj dojem, ač si ho vážím, zřejmě nesdílí všichni a to i v těch nejvyšších kruzích církevní hierarchie. Vznesl jsi otázka inspirace je dosti složitá. Ano myslím si, že veškeré Písmo je vdechnuté duchem a je dobré ... atd. Nicméně, když tohle Pavel psal nebyl zdaleka ještě kánon SZ ustálen. Chápeš mě?
Ano, myslím si, že Bůh má vše pod kontrolou. Ale obrátím otázku a zeptám se já tebe? Nemyslíš, že je to jenom naše představa, že Bůh musí mít Bibli dokonalou? Není to jenom naše zbožné přání? Já jsem se narodil v evangelikální laděném prostředí a brzy jsem přešel ke konzervativním evangelikálům a skončil jsem až u fundamentalistů (Ano i ti v ČR operují) a stal se ze mě zarytý odpůrce liberální teologie. To mi bylo asi 21. Pak mi ale celé to učení začalo připadat strašně mělké a naivní a prostě nevědecky založené na vodě. Oproti tomu mnohé z liberálněji laděné teologie mi přišlo velice zajímavé, vědecké a zapuštěné v solidních racionálních základech. Takže moje zkušenost je zcela opačná té tvojí. :)
Zdraví,
David K.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: bloger369 v Pondělí, 06. únor 2017 @ 14:11:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Omlouvám se za ty nesrozumitelné slovní tvary, používal jsem nějaký online typewriter a nějak mi to pozměnilo slovní zásobu :D což jsem nečekal. Teprve teď, když to po sobě čtu, tak se děsím... :( 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 06. únor 2017 @ 14:30:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak. Veškeré Písmo ... v době rav Šaula ... nikoliv evangelia, nikoliv Skutky apoštolské a nikoliv epištoly Berit Chadaša a rozhodně nikoli epištoly Šaulovy :) Šaul neměl na mysli vůbec písma dnešního tzv. Nového zákonu. Mluvme spíše o Tóře tzv. pěti Mošeho knih...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: bloger369 v Pondělí, 06. únor 2017 @ 18:05:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já jsem ale neměl na mysli NZ :-O ale SZ! :)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 06. únor 2017 @ 18:25:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A já také psal o Tóře pěti Mošeho knih ... mimochodem už v době Jošuově se četly každotýdenní parašot i k nim příslušné oddíly haftar z proroků. Něco tedy ustálené bylo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 06. únor 2017 @ 15:18:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdybys to pak mohl ofotit, bylo by to fajn. Občas jsem někde něco četl. Nicméně nepřipadalo mi o moc prokazatelnější, než co, co jsi psal sám tady, Prostě nějaké tvrzení, osobní preference, žádný důkaz.

Neslyšel jsem, že by Katolická církev reálně uvažovala o zařazení Tomášova evangelia do NZ a ani si nemyslím, že by to v dnešní době bylo průchodné. To nic nemění na to, že je mi jasné, že můj postoj nesdílí všichni, pravděpodobně to není ani většina. Chápu Tě, že kánon nebyl ustálen - nevím, zda myslíš opravdu SZ kánon, nicméně NZ kánon se vyvíjel ještě poměrně dlouho a ve finále o zařazení knih rozhodovali církevní představitelé. A to jsou právě ty momenty, které věřím, že byly pod Boží kontrolou - aby se tam dostaly informace a věci, které jsou určeny dalším generacím po tisíce let. A zrovna tak, aby se tam nedostaly informace, které považuji zjevně za hloupé - viz mé citace, o tom, že bychom byli odsouzeni za modlení, nebo že budeme-li šířit nějaké Ježíšovo slovo, tak začnou hořet hozené kameny... v NZ kánonu taková tvrzení prostě nenajdeme. Ano, mohou tam být těžší pasáže, mohou tam být odkazy na skutečnosti, které jinde v NZ zmíněné nejsou, a tak trochu nedávají smysl v dnešní době (napadá mne např. 1 Kor 15:29  Jaký by jinak mělo smysl to, že se někteří dávají křtít za mrtvé? ) , ale celkově přečtení úvodu Tomášova evangelia, v porovnání s úvodem jakékoliv NZ knihy, ukazuje rozdíly. A to rozdíly naprosto propastné.

Ale obrátím otázku a zeptám se já tebe? Nemyslíš, že je to jenom naše představa, že Bůh musí mít Bibli dokonalou?

Už jsem jednou někde zmiňoval, že slovo 'dokonalost' celkem nerad používám - je to téměř bezobsažný pojem, který nevím, co přesně má znamenat. Pokud by to mělo znamenat, že by Bible bývala mohla být napsána tak, že bychom to z dnešního hlediska považovali za vylepšení, pak by vylepšit určitě šla. Např. by tam nebyl argument o křtu za mrtvé, nebo by to bylo vysvětleno někde jinde, třeba jako Boží požadavek. nebo jako zvyk lidí natolik silný, že jím má smysl argumentovat. Nebo by tam mohlo být napsané, že přijde doba, kdy lidé budou křtít malé nevěřící miminka, budou se o to mezi křesťany vést spory, ale ve skutečnosti si Bůh bude přát ...... (nebudu psát ani svůj názor).

A tak podobně, zase jestli chápeš Ty mne. Sám se v podstatě neřadím k žádnému oficiálnímu směru. Vím, že mi není blízký žádný teologický systém, který zpochybňuje pravdy Písma, nebo teologický systém, který odporuje zdravému rozumu (např. tvrzení, že člověk byl stvořen evolucí zvířete, a zároveň, smrt člověka je trestem za jeho hřích - tam by jaksi posloupnost příčiny a následku byla přehozená, a nelze to podle mne nijak harmonizovat, ani vysvětlit - lze nad tím pouze nepřemýšlet a tvrdit, že si to neodporuje - skutečnost je však jiná :-(). Za několik desítek let bych řekl, že mé základní postoje k tomuto všemu, tedy i k Písmu se příliš nemění - mění se v detailech, upřesňují se. Ale ne, že bych se někdy ztotožňoval s fundamentalismem a absolutní neomyslnosti Písma, jak jej známe dnes, nebo s liberální teologií, nebo třeba s učením katolické církve. V podstatě na počátku po obrácení jsem si nějak nastavil 'pravidla', jak poznávat Písmo, a Pána skrze Písmo. Ta pravidla byla založená řekněme na kombinaci pravdivosti, upřímnosti a zdravého rozumu (nebo logické konzistentnosti). Poměrně brzy mne začaly zajímat různé názory a výklady, což zvyšovalo pluralitu myšlenek, které jsem mohl dále zpracovávat při hledání pravdy a poznávání Pána. A řekl bych, že to docela funguje, resp. mne to nikdy nezklamalo, nikdy jsem nemusel zásadně měnit něco, co jsem vyznával, nebo čemu jsem věřil dříve - i když to občas znamenalo rozloučit se s nějakou naukou nebo důrazem, kterou třeba můj aktuální sbor vyznával. Občas i se sborem samotným. Ale to už se nedalo nic dělat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 06. únor 2017 @ 13:58:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom. Jestli tedy mohu, Davide, já se jmenuji Petr.

Korigace nebyla nutná, napsal jsem učedníky, používal slovo i následovníci ... Evangelium Janovo je dosti mystické, v hebrejštině se tomu říká, že je psáno v jazyku 'sod', dnes bychom asi řekli, že je kabalistické'. Fundamentální pojetí jako pro jazyk 'pešat' jsou u něj na scestí.

Děkuji za Vaše odpovědi. Co se týče 'ortodoxie', u mne tomu tak spíše není. Nevyznávám Ješuu za jediného pravého B-ha, v Písmu je pro slovo Elohim i Adonáj i jiněho použití než jen pro označení B-ha a Panovníka (B-ha), nakonec i Moše byl nazván B-hem Bohem a hebrejské Adonáj se vyslovuje jen pro B-ha a Adoní pro člověka, ač má stejný psaný tvar bez vokalizace. Tedy u mne rozhodně nenarazíte na urážku, že byste Ješuu a nikoho jiného nenásledoval v tom, co je proti pravé lidskosti.

Znovu Vám přeji Šalom ... alejchem.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 06. únor 2017 @ 14:21:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom, Davide.

Pokud jsi tedy porozuměl mému 'diskuznímu či debatnímu stylu', mohl bych se zeptat, jak bys ty sebou uvedené Ješuovy výroky, (jemu připisované), o kterých jsi napsal, že byly v minulosti zneužity, napsal třeba v jiném znění a uvedl nějaké konkrétní události, kdy se tak a jak stalo? A možná i tvůj jednoduchý výklad těch slov, ke nezneužití a ke zneužití a důvod proč jsou tak většinou obrazná ... k dalšímu bychom se prodebatovali ??


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: bloger369 v Pondělí, 06. únor 2017 @ 18:45:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Moc se omlouvám ale přiznávám, že odpovědět na tuto otázku už nedokážu, alespoň ne u každého verše. Vím, že první z uvedených veršů byl používán inkvizicí k ospravedlnění tortury. Historie není moje silná stránka, ale snad můžu posloužit výkladem veršů tak jak bych je interpretoval já.

1) Lukáš 14:23 - slovo ἀναγκάζω může mít i jiné významy. (SOUČEK: "vybízeti", TICHÝ: "přiměti někoho") analogická interpretace není pak tak ostrá.
2) Lukáš 22:38 - dva meče pro dvanáct lidí, které měli na obranu v případě, kdyby je chrámová stráž chtěla napadnout. 
3) Matouš 10:34 - Meč, který Kristus přišel uvrhnout je jeho Slovo.
4) Lukáš 12:49 - může se jednat o křest ohněm (Duchem svatým)
5) Matouš 10:35 - Rozdělení pokud přijde nesmí nikdy být  vinou věřícího, ale je možné, že přijde ze strany nevěřící rodiny. 
6) Jan 12:25 - Zde μισέω - "méně milovat, klást na druhé místo" (TICHÝ)
7) Matouš 18:8 - Tak tohle je nutně obrazné neboť sebezmrzačení je hřích.

S pozdravem,

David K.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 06. únor 2017 @ 20:50:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Škoda. Jen je trochu škoda nepotvrzených už jednou pronesených slov. Vaše výklady nijak nenaznačují možné zneužití Ješuových slov. Myslel jsem, že byste mohl znát jejich zneužitelný výklad.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 06. únor 2017 @ 22:20:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jen, abyste mne nechápal nějak vztažně osobně a zle. Např. když Ješua řekl svým učedníkům, že mají koupit ty meče, tak mám za to, že chtěl, aby je koupili a měli 'nyní' při sobě ... a proč? Byl takový přepečlivý ;-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 06. únor 2017 @ 22:29:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A pokusím se Vás či wollka, zdá-li jste se mi uvolněnější, přeci jenom ještě 'vyprovokovat' k jisté debatě a zamyšlení. ;-) Tedy se optám: Byl Ješua strůjcem svého 'osudu' nebo jen jeho přihlížitelem?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 06. únor 2017 @ 22:39:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ješuou teď myslíš koho? Ježíše? Rád se zamyslím, možná budu příliš relativistický - nicméně mohl bys tu otázku trochu přeformulovat, aby byla jednoznačnější?
Pokud jde o Ježíše, uřčitě jsem nad tím tímto způsobem nepřemýšlel - a na první dojem bych řekl, že něco mezi. Právě proto bych rád upřesnění, jak to vlastně myslíš :-) 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 06. únor 2017 @ 22:57:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
;-) Ješuou myslím samozřejmě počeštěnou řeckou podobu hebrejského jména Ješua, podle zastaralého původního tvaru Jeho šua; tedy Ježíše a to ha-Nocri, tedy toho Nazaretského. :-)

Otázka zní jasně. Myslíte si, že byl Ježíš Nazaretský strůjcem svého osudu, zejména po svém křtu, tedy jestli docela i plánoval a četl dění kolem sebe, události co se mu zejména přihodily (nejen jemu, ale i druhým okolo něj) nebo se do toho dění tak nějak jen připletl a všechno se to dělo kolem něho bez jeho přičinění.

No a já bych to měl mít daleko složitější tak přemýšlet, když nevěřím, že je B-hem, ale jen Bohem :-))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 06. únor 2017 @ 23:43:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pozn. Opravdu je jednodušší používat jazyk, na který jsem lidé zvyklí. Psychologové radí, mluvit raději co nejjednodušeji, aby nám co nejvíce lidí rozumělo - mj. to eliminuje problémy a nedorozumění v komunikaci. Sám s tím mám někdy problém, tak to zmiňuji je tak na okraj - jako dobře míněnou radu, nikoliv jako mentorování :-). (viz reakce Františka, a to nevíš, co si myslí řada lidí, kteří třeba čtou, ale nekomentují...)

Pokusím se nad tím nějak zamyslet, nějak reagovat - jako mé první přispění na toto téma:

Věřím, že Ježíš poměrně přesně věděl, co ho čeká, co se bude dít kolem něj. Myslím si, že znal všechny události okolo něj a věděl o nich předem. Nikdy nebyl překvapen, zaskočen, nic se Mu nevymklo z rukou. Taky vždy věděl přesně, jak má reagovat, co má říkat, vždy jednal ve shodě s vůlí svého Otce. Tak nějak tomu věřím. Ale že by si Ježíš z pozice člověka nějak upravoval a řídil svůj osud - aby se dalo říci, že byl jeho strůjcem? To asi těžko, to přece měl ve své moci Bůh Otec. A Ježíš vše podstatné věděl od Něho. Nevěděl však třeba dobu svého druhého příchodu. Možná si sám myslel, že přijde podruhé mnohem dříve. Toto sám říkal explicitně. Jinak toho moc nevíme a většina dalších úvah by byla pouze na úrovni spekulací - tedy minimálně z mého pohledu neužitečných.

Na případné doplňující otázky se rád pokusím odpovědět později. Nevím totiž, kam vším tímto míříš. Sám jsem nikdy neměl potřebu se ptát něco podobného :-) .


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 06. únor 2017 @ 23:55:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co mám na mysli? Například do každé vesnice kam měl přijít podlal vždy předem dva ze svých učedníků, poslal Jidáše, chtěl ty dva meče ... moc dobře věděl co je psáno a tradováno o Mesiáši ...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 06. únor 2017 @ 23:57:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobře. A vadí to něčemu?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upř (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 07. únor 2017 @ 00:08:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mně rozhodně nikoliv. Chtěl jsem poukázat na důvody těch  alespoň některých 'zneužitelných' slov Ješuových (Ježíšových). To řekl ... to učinil, to se stalo .... aby se naplnilo Písmo, řkoucí ... 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Úterý, 07. únor 2017 @ 00:14:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Řekl to, protože věděl od Otce, co se má stát, i co má říkat - a mohl si dovolit i vsuvky typu "aby se naplnilo Písmo". Nikdy jsem s tím neměl problém, tak jsem to nepotřeboval řešit. Pokud by s tím někdo další problém měl (nemyslím vůbec Tebe:-) ), tak by musel nejdříve vysvětlit jaký.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O nábožen (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 07. únor 2017 @ 00:27:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...   A nemohl tam učinit žádný mocný čin, jen na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. A podivil se jejich nevěře ...

I divil se a byl i překvapen, nemohl učinit, co chtěl ... a nejde o to, že nemohl uzdravit, nedovolili mu to ... nevěděl vše a vždy...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náb (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Úterý, 07. únor 2017 @ 08:34:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že těmto vyjádřením musíme správně rozumět v celém kontextu Písma a znalostí o Bohu. Uvědom si, prosím, že podobné teze, a to z hlediska výrokové logiky naprosto protikladné, a odporující si, se můžeš dočíst i o Bohu, o Hospodinu samotném:

Numbers 23:19  Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne, a neučiní, promluví, a nedodrží?

Jeremiah 26:19  Dal ho snad Chizkijáš, král judský, a celý Juda usmrtit? Zdalipak se nebál Hospodina a neprosil Hospodina o shovívavost? Hospodin pak litoval, že proti nim mluvil ty zlé věci. Dopustili bychom se velikého zla sami proti sobě."

Genesis 6:6  Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci.


Ježíš byl samozřejmě ve svém lidské těle omezený, a těžko můžeme do všech důsledků vědět jak přesně. V tom případě, co zmiňuješ, třeba lidi neuzdravil, protože prostě chtěl vyžadovat jejich víru a mrzelo ho, že víru nemají. Věděl, že po Jeho nanebevzetí bude víra lidí v Něj nezbytná a zásadní, věděl, že nebude pořád s lidmi na Zemi - nemohl, protože prostě nechtěl.... vysvětlení může být vícero, navíc někdy to může i o přesném významu slov originálních jazyků.

Navzdory tomu, co jsem psal minule, vůbec by mne nepřekvapilo, kdyby Ježíš byl omezený v roli člověka tak, že by opravdu řadu věcí nevěděl hned, dokud se nezeptal Otce - mohl být omezený téměř tak, aby případný Jeho následovník, křesťan, který by stoprocentně následoval Boha tělem i duší, měl praktické stejné možnosti a podmínky jako Ježíš sám - nevím, je to pouze jedna z mých možných představ o Ježíši - mám za to, že nám měl být příkladem, následováníhodným, a tedy přeci 'nepomáhal' svou Božskou přirozeností. A když byl třeba miminko, myslím, že opravdu byl jako mimino, a ne jako vševědoucí Bůh. A když byl na kříži, tak prožíval fyzickou bolest jako člověk (i když by určitě mohl učinit zázrak, aby Ho to nebolelo, nebo méně), ale duchovní bolest prožíval jako Bůh (tedy ztotožnění s hříchem, mohlo 'bolet' ještě více, než bolest tělesná - osobně tomu tak věřím, důkazy pravděpodobně nemám).

Celkem by mne zajímalo, kam tímto vším míříš. Z teologického i praktického hlediska to nemá valnou hodnotu. A navíc si umím docela dobře představit, že nějací fanatici, co rádi hrotí své názory a obhajují je za každou cenu, by se takových věcí mohli chytit, a pak 'tlačit' jeden nebo druhý extrém hlava nehlava proti všemu a proti všem... Mohu tedy říkat své domněnky, ale je třeba jasně zdůraznit, že to není nic jiného než můj návrh, jak to mohlo být s ohledem na to, co o Ježíši víme z Písma, a co nám říká zdravý rozum.

Ještě nějaký dotaz?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 07. únor 2017 @ 10:01:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nikoliv, wollku, nemám na tebe další dotazy.

 Přeci jen je má znalost Písem jiná než tvá a také jeho čtení. ;-) Přeji Ti, a to upřímně kladně, abys svou víru dále v sobě rozněcoval skrze poznání. Pro mne mají jisté věci nejen praktickou a i onu teologickou hodnotu, ač tedy pro jiné nikoliv a ono to je i naopak. Jednoduše se neshodneme a tak bych v tom s tebou raději nepokračoval. 

Počkám ještě, co David ...
Šalom ;-) ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Úterý, 07. únor 2017 @ 12:46:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobře, až se ozve David, napiš, prosím, co si myslíš Ty.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 07. únor 2017 @ 15:32:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Wollku, nepochopil jsi mne.
Studuješ tady jiné ... a o teleti sis nemnoho asi přečetl.  :-)
Těžko bychom našli společné slovo, pokud budeš o Ješuovi přemýšlet "avatarovi". Snad se nepohoršíš. Jsi ortodoxní letniční-charismatik, to nemyslím zle ... prostě tak přemýšlíš ... a já má své zkušenosti, protože vyznávám a poznávám jinak. Dle ortodoxního křesťanství, ani já sebe za křesťana nepovažuji.
Rozuměj tomu správně. Já jsem vyznával jako ty, dnes nikoliv. Vím, jak uvažujete, ale pro vás je to mé "nevěřícností", rouhačstvím. Něčím, co ti nepřinese, jak jsi psal upřímně, nic ku prospěchu, ať už ve tvém praktickém životě či v teologii ... A já respektuji víru tvou i všech zde.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Úterý, 07. únor 2017 @ 18:29:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, asi jsem Tě nepochopil. A teď už vůbec ne. Systematicky nesleduji nikoho a nic, a jen spontánně reaguji na to, co se tu děje. Tvrdit, že jsem ortodoxní, to bych ještě bral. Ale letniční a charismatik? Když se s nima ve všech základních věcech, které je charakterizují, rozcházím? Když jsem minimálně 10 let takové shromáždění nebo akci nenavštívil ani jako host - minimálně si to nedokážu vybavit? Takové škatulkování mne opravdu překvapilo - a nejsem si jistý, zda tu u Tebe nezapracovaly předsudky (či jak píšeš 'hezčeji' zkušenosti) - a to zase nechci pohoršit Tebe. Pouze to považuji za logickou dedukci. 

Přál bych si, abys mi odpověděl na tytéž věci, co jsem odpovídal Tobě - a neboj se, že bych to považoval za nějaké rouhačství, nebo šel do sporu - obzvláště, když vím, jak máš postoj. Nicméně, přišlo by mi fér, když jsem se otevřel já Tobě, kdybys totéž udělat Ty vůči mne.

Užitečného nepřinese nic, na co nejsou v Bibli jednoznačné odpovědi, nic, co se stává předmětem spekulací, a nic, co přináší rozpor mezi křesťany - tak nějak jsem to myslel.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 07. únor 2017 @ 00:15:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
... nic ho nepřekvapilo atd. .... 'B-že můj, B-že můj, proč jsi mne opustil? Hrál to nebo to bylo opravdové ....? Nebo ... 'ale ne jak já chci, ale jak ty chceš' ...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 07. únor 2017 @ 00:50:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
... a věděl?? kdo ho i zradí a vyvolil si ho za apoštola, aby ho zradil?? ... a řekl mu, aby učinil, co učinit má ... (zradit ho a vydat kněžím) ...
a věděl??, že Kejfa (Petr) mečem zaútočí a nechal ho to nejen učinit, ale chtěl, aby si opatřili ty meče, .... aby se naplnilo Písmo a on byl počten mezi zločince ...

A nechápej to ode mne hanlivě, jen jsou to ta 'kontroverzní Ješuova slova či jeho jednání ... kdy nechal i své učedníky, aby ho 'špatně'?? pochopili. A kdyby mu rozuměli ... učinili by to??


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upř (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Úterý, 07. únor 2017 @ 08:52:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím si, že třeba věděl, že ho Bůh na kříži opustí - právě kvůli tomu hříchu lidí, který na sebe bral. Věděl to teoreticky. Ale když to prožíval, tak prostě jednal jako člověk, který trpí - a trpěl o to víc duchovně, protože sám byl bez hříchu. Asi dopředu nevěděl, jaké přesně to prožívání bude, proto zvolal Bože, proč jsi mne opustil.

Vlastně aniž bych věděl tento Tvůj dotaz, odpovídal jsem na něco podobného kousek výše.

Jeho výroky o mečích, spolupráce s Jidášem - podle Bible toto všechno Bůh musel vědět už před založením světa - všechno má svůj smysl. Navíc Bůh někdy člověku dovolí jít svou vlastní cestou, a vyhoví mu v tom, co si člověk přeje - příklad Samson (Soudců 14:4) - pro detaily si zkus najít Plán A a Plán B od Alexandra Barkociho. Tuto myšlenku jsem přezval od něj, nicméně vysvětluje to dobře a dává to smysl. Pokud příliš toužili Ježíše chránit mečem, tak jim to umožnil. Ale věděl, že o něco později tuto lidskou hříšnou touhu obrátí ke slávě Boží - poraněnému ránu uzdraví, a celé generace jeho následovníků budou moci číst a znát tento příběh. Jidáš - taky to tak nemuselo být - byla to Jidášova volba, o které Ježíš však věděl. A v Písmu to bylo prorokované před staletími dříve, protože zde sehrála roli inspirovanost Písma, a Bůh to věděl předem - v žádném případě to nebylo tak, jak by si to asi vysvětlil liberální teolog, že to tam do SZ proroctví někdo napsal svévolně, jako svůj dojem a prožitek, a Ježíš se to pak zpětně pokusil naplnit - takový výklad dává smysl, jedině v případě, že by Bůh neexistoval (a proto jsem si i dovolil napsat "v žádném případě"). Ještě více liberálnější vykladači patrně předpokládájí, že se řada z těch předpovězených proroctví o Ježíši ani ve skutečnosti nestala, ale přidali si je tam pisatelé evangelií, např. místo narození - ano, i takové troufalosti už jsem četl. Pokud bych byl ateista, tak takové dedukce beru. Ale tvrdit, že věřím v Boha, a pak projevovat nedůvěru této víře prakticky ve všem, to už mi přijde jako dost silné pokrytectví.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 07. únor 2017 @ 09:40:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je mnoho otázek. Proč Bůh Stvořil Satana a proč pak člověka tak, aby se Satanem nechal ovlivnit  a hřešil? Proč nařizuje Mojžíšovi  a ostatním zabíjet ostatní národy kolem, masakry horší než ve druhé světové válce? Proč pak dopustí holocaust  ?  Je tolik otázek a není na ně odpověď. Proč dovolí takové podvody  páchané jeho jménem  a jménem Ježíše? Středověk  a krutosti. Jedna církev horší než druhá. A masakrují se křesťané mezi sebou. Stačí se podívat na katolické Chorvatsko za války a tam se věřící chovají vůči jinověrcům hůře než dnes islámský stát. Neexistují odpovědi!!!!  Proč dovolí, aby lidem byl vygumován mozek a nesměli myslet?? A vše se dnes svede na komunisty. To je móda, viz Cizinec. Kdoví, jak je to  s pravým Bohem???? Třeba je tohle vše jen produkt mozku a Boha nikdy nepoznáme  a nepochopíme. Když se učedníci ptají Pána Ježíše, proč tamti zahynuli a tamti jiní zahynuli?? Odpovídá jim, že všichni byli hříšníci a všechny nás tohle čeká. Nevíme, kdy  a jak? A čiňme pokání, protože to je cesta k Bohu. Ještě v té době, nemůže říci, věřte ve mně. Na to nebyla vhodná chvíle. I on se trápí  a nemá jinou odpověd. A když mu zvěstují, co se stalo s Janem, tak raději odejde na loďku, aby tam se v klidu vyplakal, protože nemá  odpověd pro své učedníky  a ostatní. Nemá. Boží Syn pláče a stejně pláče Bůh i dnes, když vidí to svinské lidstvo ovládané Satanem, který se převlekl za falešné pastýře.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O nábožen (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Úterý, 07. únor 2017 @ 12:45:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, chápu Tě. Myslím, že na všechno musí existovat aspoň teoretické odpovědi. Taky jsem se tím zabýval. Nikdy jsem tedy neviděl problém v tom, že se ne zemi děje zlo a bezpráví, že se ve jménu Krista dějí hrozné věci, to je dané volbou lidí. A proč je Bůh takové stvořil? A proč stvořil Satana? Nešlo to udělat jinak, lépe? Kdyby se mu to vymklo z rukou, byla by to odpověď. Jenže třeba pro mne naprosto neuspokojivá - pokud je Bůh věčný a pokud je Stvořtelem hmoty a tedy i času, tak vše musel vědět předem, a taky tomu tak věřím. Musel jsem tedy odpovědi hledat jinde.

Občas tu někde něco zmíním a zaseji, často ve formě otázek, nebo i citací z Písma. Je fajn nad tím přemýšlet - i když to není nutné pro samotnou spasitelnou víru. To samozřejmě ne. Ovšem je poctivé si je klást, a snažit se hledat možná vysvětlení. Zrovna kousek jsem citoval Genesis 6:6. Myslím, že i v tom je mnoho skryto... Záleží Františku, zda Tvé srdce touží hledat odpovědi, a nalézat je, nebo hledat důvody. Přál bych Ti, aby jsi nalezl přesně to, co pro Tebe má Pán, Bůh, či ten co zapříčinil Tvé stvoření a narození, co pro Tebe má připravené. Pokud Bůh není, nebo je tajemný skrytý, tak to nemusí být nic, přesto snad mé přání vezmeš dobře. Tak to myslím, abychom našli tu cestu a ten smysl, který naše existence skutečně má. Není-li Bůh, odpovědí je ateismu, a tam vlastně žádný smysl, ani žádná cesta neexistuje. Takovým lidem pak zbývají dvě základní cesty - buď na vše rezignovat a užívat si dle libosti, nebo se dohadovat s ostatními o své ateistické pravdě, jak to dělá třeba Dawkins nebo dělal Hitchens - taky jsem je zmiňoval, pokud trochu sleduješ mé novodobé příspěvky.

Pozn,: S tou Loďkou je to podle mne trochu jinak. Přečti si to přesně, a můžeš napsat, proč si myslíš, že Ježíš neměl odpověď, že plakal. Nevím, jak to myslíš. Ježíš sám věděl, že umře, věděl proč. A že by u Křtitele byl opravdu zaskočen, smuten, že by si myslel, že se to Bohu vymklo kontrole? Je to otázka přistupu. Osobně v tom nic takového nevidím. Z ničeho mi nevyplývá, že by neměl odpověď.

Ano, vždy je možné si připustit, že všechna víra a Bůh je produktem mozku. Čí produkt je však mozek? A vědomí, atd.? Elektronů a protonů, miliardy let poletující prázdným prostorem? Osobně bych na takové představy potřeboval mnohem více víry, než na to, čemu věřím dnes. I když si kladu jakékoliv otázky.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 06. únor 2017 @ 22:49:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co sem pleteš jméno Ješua  a uvádíš nějaké židovské názvy. Na jaké náboženství jsi se vydal? Mám pocit, že jsi změnil církev. V jaké jsi sektě?? Já znám z našich biblí jméno Ježíš a Tvoje židovské pojmy nechápu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 06. únor 2017 @ 23:02:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No a angličané zase neznají ze své bible tvého Ježíše. Tož ses pohoršil nad jeho jménem asi tak, že němci angličanu Jiřímu budu říkat George.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 06. únor 2017 @ 23:07:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to 'němci' je navíc ... jen angličanu ;-)
Tady jsou na GS samí antisemité a antijudaisté?
Už si jdu přiložit to polínko, protože mne na Konstantinopolské doznání žida a zbavení se všeho židovského, co k jeho národu patří nepředěláte. ...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 06. únor 2017 @ 23:30:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A když ses tak nade mnou, Františku, pohoršil .. Ješua ani v počeštěné podobě toho pořečtěného jména Iésus nebyl komunista a ani kapitalista, ale byl potomek monarchů, tedy na dnešní dobu asi jako Karel Schwarzenberg :-) ... a proč byl tesař, víš? A jeho otec tesařem? A že zrovna chudý?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 07. únor 2017 @ 07:18:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jeho otec byl Bůh. Mám obavy, že budeš psát Jehova. Připadáš mi jak jehovisté. Josef byl jen otčín. Takže jeho původ není panský jako u křiváckého pana knížete ani proletářský či komunistický. V tom je od nás lidí  a hříšníků rozdíl. Ještě napiš že Tvého Ješuu si vážíš, ale neuctíváš, jak třeba se vyjadřují jehovisté  a bude jasné,  do jaké sekty patříš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upř (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 07. únor 2017 @ 10:38:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom, Františku.
A co myslíš, měl bych snad odpovídat na tvé předsudky a nějak ti je vyvracet? Mělo by to nějaký smysl pro toho, kdo si už něco do své hlavy o druhých vzal a drží si to, seč může a šermuje tím proti druhým a nenaslouchá než svým vlastním slovům a myšlenkám? Tu pozici já už velice rád přenechám Cizincovi, ač jsem se i dříve pokusil ti přednést cokoliv. Chci se takovým lidem vyhýbat a ponechám je v tom, co si sami vzali o mně do hlavy.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 07. únor 2017 @ 11:24:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No vidíš, mlžit a mlžit. V jaké jsi sektě neodpovíš? Používáš tady pojmy, které jsem v Bibli nikde nečetl a pak zbaběle odejdeš. Prosím Tě, kdo ví, jaká je zase ta Tvoje víra a který západní guru ji  u Tebe ovlivnil. Vždyť vás znám a prokouknul do morku u kosti, jak lžete. Převlečený falešný křesťan, to u Tebe vidím. Nejraději byste Ježíše odstranili  a když to nejde, tak mu změníte jméno, abyste lidi zmátli. A pak přijdou další kroky. Jste jen satanské děti!!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O nábožen (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 07. únor 2017 @ 11:53:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co umíš, určitě děláš dobře, Františku.
Úplně jsi mne prokoukl. Co bych ti asi tak o sobě povídal.
Máš jistě ve všem, co píšeš naprostou pravdu.
Však jsi to všechno dobře přeci poznal...
Přiznávám, že jsem zbabělý, abych ti jakkoliv odporoval.
Stejně bys mne odhalil do nahoty svými argumenty ...
ŠALOM, ŠALOM, příteli ...]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O náb (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 07. únor 2017 @ 13:47:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jistě. Nepotřebuji se stát mesiánským židem a oslovovat Pána Ježíše a Otce židovskými názvy. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O (Skóre: 1)
Vložil: tele v Úterý, 07. únor 2017 @ 15:02:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To určitě nemusíš oslovovat Pána Ježíše a Abba, Ha-Šem, nic z toho nemusíš. Někdo ti nakukal, že bys musel? Já bych mu to vyvrátil.
A druhá věc - jak se asi člověk může stát mesiánským židem :-) Máš nějakou představu?


Franto, my dva si jen tak asi neporozumíme. Známe se už nějakou dobu.


Podívej, dám ti přímou otázku tzv. na tělo: "Dokázal bys použít násilí a zabít člověka, který by na zdraví nebo na životě ohrožoval tvou manželku? nebo: "Vzdal by ses své image člověka dobrého a spravedlivého, žijícího podle zákonů a byl v očích druhých za zločince, a překročil i morální a trestní zákony, abys pomohl někomu, kdo je zákonně utlačován a bit ke smrti (jakože tomu tak mezi pohanskými národy bylo ...)?


Už jednou jsi odpovídal. Zamysli se nad tím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 07. únor 2017 @ 22:43:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, mojí povinností je zachránit manželku nebo dítě před každým nebezpečím i za cenu toho největšího násilí. Jinak bych byl zbabělý. Druhé části otázky jsem nerozuměl. Jenom prosím mně na té otázce se nesnaž ospravedlnit války a zlo ve SZ. Už jsem těch nesmyslných pokusů slyšel dost. Ve SZ šlo o stejné války jako pak jindy v dějinách. Získat moc  majetek. A pak David mnohdy vraždit nemusel  a ještě zohavovat mrtvoly. Židé prostě potřebovali vládnout  a  k tomu použili vše včetně upraveného představy svého Boha. Zákon šel stranou před osobními sobeckými zájmy. Jim žádné utlačování nehrozilo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Středa, 08. únor 2017 @ 07:04:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom, Franto.

Vstupovat do debaty s tebou, to je jako si předem nafackovat nebo si naplivat do tváře. O tvých xenofobních výjevech vím.

Povinnost ... :-(  To je asi ten nejhorší důvod. Ale vypadá tak vznostně a důvodně, viď. Zbabělost ... i ta má někde své kořeny, tak jako i ty vznostné povinnosti ...

Nedivím se tomu, že nejseš sto porozumět tomu, že David = 'miláček' a proč ty mnohé věci činil i ta zvěrstva... A ty bys učinil i násilí z povinnosti ... prý, jinak bys byl zbabělec. Pěkně hnusný důvod. A soudíš Davida.
Po-vin-nost ... Vyhledávání vin ve svědomí a vymáhání a domáhání se zodpovídání se za ně, tzv. odpovědnosti, aby nebyl člověk vinen před sebou sama, svým svědomím, před druhými a jejich svědomím. A před B-hem a jeho soudy? Tak bohulibé lidské důvody ... povinnován, jinak bych byl .. a nebyl ... Vypočítavost, odměna nebo trest ... 

Diskuzi s tebou rád přenechám Cizincovi.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 08. únor 2017 @ 15:57:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec. O tom křívákovi se nezmiňuj. Hajzl, který nepochopil jaké zločiny zde páchal nacismus a bude tvrdit, že to bylo horší než doba totality. Ať si prostuduje, co se dělo s lidickými obětmi a s dalšími. Ať si prostuduje projevy Hendricha a sudetských Němců, kteří chtěli vyhubit náš národ. Jak může tenhle cvok dávat rovnítko mezi nacismus a komunismus. Tomu panskému křivákovi akorát rodičům vzali pár krav a kus pole . A vrahové národa a členové SS získali v NSR výnosné postavení  a vyznamenání a když zemřeli, tak němečtí biskupové jim sloužili mši,  mši vrahům.  A oni umírají spokojeně s vědomím, že nic zlého nečinili a že už vychází u nás najevo jejich pravda. Havel věděl, komu zaprodává náš národ. A Herman, miláček pobožných dělá totéž. A tohle je ta vaše zasraná falešná víra. To je víra Tvého miláčka Cizince, největšího křiváka zde na Granu, kterému mozek vygumovali západní kazatele . Jste duchovní hnus a zlo.!!!! A nemělo by se o vás mlčet. Protože jste bez citu, s láskou spíše ke zločincům a neumíte rozpoznat, jaké zlo je větší. Tohle je pravda a takto vnímám Tvého přítele ve falešné víře, která je úplně k ničemu a je podvodem na Zemi. Věř si dál svému Satanu, věř, když Ti to potěšuje. Mně to netěší a je mi líto, kam až dokážete spadnout  a komu sloužit. A všichni tyhle nacisté pocházejí  pobožných rodin, a ne  z komunistických. Tohle není o xenofobii. A vůbec máš zájem na pravdě??? Asi těžko!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 09. únor 2017 @ 16:15:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Franto, až na ta sprostá adresná označení a nálepkování Cizince (ale u mne jsi trefil přesně a zasáhl do černého - ironie mého osudu) ... beru, že jsou ty věci v tobě živé a tomu se nijak nevysmívám ...


... Ale v čem by ti z toho, co jsi psal, Cizinec vlastně oponoval? Myslíš si, že on z toho něco neví a že to nějak schvaluje nebo rozporuje? Já tu vaši debatu čtu a docela poctivě.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 08. únor 2017 @ 16:25:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Diskuzi s tebou rád přenechám Cizincovi.

  Ty mi teda přeješ, Petře ;-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Skóre: 1)
Vložil: tele v Čtvrtek, 09. únor 2017 @ 16:02:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
:-))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O nábožen (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Úterý, 07. únor 2017 @ 17:51:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
západní guru Duch svatý, nebo Pán Ježíš, či Bůh otec....slovo mlžit taky není v bibli.. . zmatené,převlečené, falešné satanovo dítě ...u Tebe se hnedka pozná "křesťanství"...


]


Re: Re: Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: tele v Sobota, 04. únor 2017 @ 21:32:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A která z nich by tě vedla k násilí, blogere369, protože bys je mohl chápat různě? Pokud máš tu myšlenku v sobě, máš jistě i to chápání. Proč se schovávat za jiné, chápeš-li, proč oni tak činili násilně? V čem tě Ješuova ta některá jeho slova vyřčená v evangeliích svádějí k násilí?


]


Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: uzivatelGranosalis (víra funguje, i když objekt víry není reálný) v Pátek, 03. únor 2017 @ 11:50:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Náboženství provází člověka od jeho nejranějších dnů až po dnešek a bude jej provázet pravděpodobně až do konce světa.

Ne, to není pravda. Kmen pirahá nemá žádné náboženství https://www.youtube.com/watch?v=aMbfB29PQN8 (slovenské titulky)


I nepřihlášený se narodil na svět jako bez víry, bez doktríny, bez vyznání. Ideologii musel člověku někdo implantovat zvenčí. Ćasto už v dětství. 

Už sama existence člověka vyvolává existencionální otázky, které se někteří rozhodnou ignorovat a jiní na ně začnou hledat odpovědi. Je nutné podotknout, jak jsem přesvědčen, že odpovědi nalézt nelze bez přímé intervence duchovního světa. 

To je také omyl. Hledají to všichni, ale někteří nemají žaludek na nadpřirozené sračky, které nabízejí náboženství nebo esoterika. Vždycky je čestnější přiznat, že nevím, než šířit vymyšlené kraviny a zavádějící fejky. 

 Bez tohoto zásahu jsou všechny domněnky pouhé spekulace. Věřím, že v historii k takovýmto vstupům do tohoto světa došlo, a že vyvolení mužové měli opravdu vidění a zjevení. Okolo těchto zjevení se začaly formovat skupiny, které postupně vývojem času přešly v náboženskou komunitu. Nejsem přesvědčen, že si všechna náboženství jsou rovná, jelikož vidím náboženství vyspělejší a kvalitnější než jiná. Nicméně také věřím, že ve velké většině náboženství se dá najít něco, na čem lze stavět dál a z čeho si lze vzít příklad pro další generace. 

No už jsi pobožný. Chceš být, tak jsi. Ok. Je to tvoje právo a legitimní možnost, ale neříkej, že to je přirozený stav, který mají všichni lidé. Ne. To je pověra. Nábožnost není přirozený stav. Je to vždycky z větší míry okoukané od někoho. Zvláště od rodiny, komunity, okolí. 

Náboženství se vyvíjela, vyvíjí a budou vyvíjet.

Náboženství se nevyvíjejí. Vyvíjí se věda, Náboženství ne. To má svá dogmata, která jak ubíhá čas, čím dál tím se rozcházejí s realitou. 

Dál to nemám chuť číst, když tak později. Je mi ale jasné, že kdo chce být pobožný, tak bude. Jenom jsem viděl konec "transcendentna k imanentnu"


Prostě vymyšlená *****. Další pokus jak vystavět svět na fejcích. Realita a hmota asi nebaví, tak utečeme do vymyšleného světa. Jo utečte si do transcendetntna a imanentna - ale nešiřte to dál. Neplantejte lidem hlavy. Neserte se do zákonů. Nestrkejte svoje pobožné pařáty do ničeho. 
Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: svata_tradicia (svatatradicia@jesuits.tv) v Pátek, 03. únor 2017 @ 12:09:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.jezuiti.sk/
Prave evangelium : http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=11108


]


Re: Re: Re: O náboženství upřímně (Skóre: 1)
Vložil: uzivatelGranosalis (víra funguje, i když objekt víry není reálný) v Pátek, 03. únor 2017 @ 12:12:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Můj vztah k esoterice, náboženství a dalším transcendentním jevům  https://www.youtube.com/watch?v=GwGyDKxs10M


]


Stránka vygenerována za: 0.49 sekundy