Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Marián.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15406, komentáře < 7 dní: 323, komentářů celkem: 340792, adminů: 60, uživatelů: 4852  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 130 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

andulka
cizinec
wollek
JirkaB
Frantisek100

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Prohlášení Rady ukrajinských baptistù k teologickému vlivu MacArthura
·Reakce na Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru Lance Robertse k mé osobì
·Amputace
·Recenze Dìti rozhnìvaného Boha
·Vyjádøení ohlednì dìní v kromìøížském sboru
·Pravomoce statutárních orgánù Biblického spoleèenství køesťanù Kromìøíž
·Prohlášení tradièního pohledu Jižních baptistù na Boží plán spásy
·Písmo jako skládaèka Lego
·Služba sester Božím slovem
·Mají katolíci a evangelikálové stejný problém?

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
98464170
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně
Vloženo Čtvrtek, 02. únor 2017 @ 12:24:47 CET Vložil: Tomas

Zajímavosti poslal karels

Při rozhodování, jaká téma si zvolit pro svou licenciátní práci, jsem se rozhodl pro téma „Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně“. Moji volbu ovlivnilo to, že se zabývám řadu let hebrejským jazykem. Hapax legomena jsou slova, která se v jakémkoliv textu vyskytují pouze jednou. Bible není výjimkou.

Hapax legomenon nebo pouze hapax znamená slovo, které se v určitém textovém souboru vyskytuje jen jednou. Textovým souborem mohou být veškeré písemnosti v daném jazyce, spisy určitého autora apod. Hapax legomena jsou zpravidla obtížně přeložitelná, zvláště pokud se vyskytují jen jednou ve všech literárních památkách určitého, zejména mrtvého jazyka. Zkoumání mrtvých jazyků je omezeno na zachované literární památky a významy jednotlivých slov se pak dají určovat jen podle jejich různých kontextů a použití, případně podle etymologie a slov podobných.[1]

V textech Starého zákona je asi okolo 1500 hapax legomena, ale pouze 400 je „absolutních“. Tj. mají pouze jeden slovní kořen, který nese sémantický význam, ale jakékoliv další tvary už se v biblických textech Starého zákona nevyskytují. Naproti tomu „relativní“ hapax legomena se vyskytují pouze v jediném tvaru v biblickém textu, ale „slovonosný“ trojkonzonantní kořen je „obsažen“ také v jiných tvarech v biblickém textu. Tato specifikace je dána charakterem semitských jazyků, charakterem hebrejštiny.


K čemu mé studium povede? Uvedu dva příklady pro lepší pochopení.


I. První příklad je z biblické knihy Ester, kde je řečeno: „A mnozí z národů země se připojovali k Židům” Est 8,17 (podle ČEPu) Slovo pro „připojovat se“ je hebrejsky מתיהדים [mitjahadim], tohle slovo je hapax legomenon. Při překladu ale nebyli překladatelé důslední. Já si vždycky myslel, že mnozí pohané z národů země se připojovali k Židům, aby oslavili společně s Židy vítězství. To ale není pravda! Mnozí pohané z národů země se připojovali k Židům, aby se sami se stali Židy. Oni konvertovali k židovské víře a činili tak ze strachu ze Židů. Teprve můj zájem o jev hapax legomena mi umožnil lépe pochopit zmíněný biblický text.

Hebrejské slovo מתיהדים [mitjahadim] totiž má v sobě význam „judaizovat se“, k čemuž nás vede i fonetická podobnost slova „mitjahadim“ s jiným hebrejským slovem „jehudim“, což je v českém překladu slovo – „Židé“. Ostatně jsem tohle všechno osobně konzultoval s moudřejšími, než jsem já. Doc. Chalupa a doc. Nosek mi potvrdili můj předpoklad. Lepší překlad by pak mohl být takto: „mnozí z národů se stávali Židy“ – tj. obřezávali se a začali žít podle Mojžíšova zákona. (nebo by byla vhodná marginální okrajová poznámka, kde by to bylo vysvětleno)


Cílem mého studia je poukázat na to, že pečlivým studiem textů můžeme dospět k přesnějšímu pochopení problematických míst v biblickém textu.


II. Jiný příklad výzkumu z mého tématu. Biblický text z knihy Žalmů říká: „Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas, zvedají řeky své vlnobití.“ Žalm 93,3 Hapax legomenon je v tomto textu slovo „vlnobití“ hebrejsky דכים [dochjam]. Tohle slovo má určité paralely v ugaritském a babylonském textu, respektive jeho sémantický trojkonzonantní slovní kořen má obdobu v příbuzných jazycích hebrejštiny. V těchto jazycích má ale slovonosný kořen konotace jako: drtička, drtit, ničit atp.[2]

Navrhuji tedy nepatrnou změnu v překladu biblického textu. Navrhuji připojit adjektivum „ničivé“ ke slovu „vlnobití“. „Ničivé vlnobití“, tak jsem to celé pochopil já osobně. Věta z Žalmu by pak vypadala následovně: „Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas, zvedají řeky své ničivé vlnobití.“ Žalm 93,3

Tato nepatrná změna ale výrazně „zasáhne“ do chápání daného biblického textu. Do doby, než jsem se tímto textem začal blíže zabývat, jsem byl přesvědčen, že platí text: „celé tvorstvo chválí Boha“, tedy chválí i řeky. Vždyť je psáno v Žalmu 93, že „řeky pozvedají svůj hlas“. Ale po analýze slova „vlnobití“ mám dojem, že řeky v tomto konkrétním případě nepozvedají svůj hlas k chvále Boha, ale naopak pozvedají svůj hlas proti svému Bohu. Mám na mysli v tomto případě různé záplavy a povodně. A tímto způsobem jistě řeky neoslavují Boha!

Stvoření je narušené díky lidskému hříchu, což biblický text z Žalmu 93 jenom potvrzuje. K další diskuzi pak může posloužit téma, že s každou přírodní katastrofou nemusí být nutně spojován Pán Bůh, nýbrž přírodní katastrofy jsou důsledkem narušenéhoho světa lidským hříchem. „Polopatě“ řečeno, pokud nás opět zasáhnou povodně, pokud se narodí nemocné postižené děti, tak je to díky porušené ekologii, kterou jsme si sami zničili.[3] Potom v tom nevidím nějaký Boží trest, ale jenom lidský trest – tj. potrestali jsme sami sebe a „sklízíme“ pouze následky našeho nešetrného zacházení s přírodou.

Jak vidíte, mé studium si vzalo za cíl pečlivě sledovat různé problematické části biblického textu. Hapax legomena v Bibli jsou jistě obtížnou části biblistiky. Nemyslím si, že převratně ovlivním chápání některých textů Bible. Rád bych ovšem dokázal, že pečlivé studium biblického textu může dát odpovědi na ty otázky, které nejsou zcela jednoduché. Jinými slovy, že studium teologie má svůj smysl.


Poznámky:


1. Tolik Wikipedie a jejich vysvětlení.

2. Vycházím z této práce: COHEN, Chaim; COHEN, Harold R. Biblical hapax legomena in the light of Akkadian and Ugaritic. Scholars Press for the Society of Biblical Literature, 1978.

3. Pokud je to jinak, tak je v Bibli jasně řečeno, že Hospodin trestá, viz: Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň; od Hospodina z nebe to bylo.“ Genesis 19,24 Ale přisuzovat každou živelnou pohromu Pánu Bohu jako trest pro vzpurné lidstvo je nesmysl.


"Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně" | Přihlásit/Vytvořit účet | 38 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 06. únor 2017 @ 16:47:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Skvělý článek. Existuje nějaké soupis všech těch cca 1500 Hapax legomena ?Re: Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Pondělí, 06. únor 2017 @ 19:03:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pro absolutní nebo striktní (jejich označení) je seznam hapax legomena zde:

http://www.jewishencyclopedia.com/articles/7236-hapax-legomena

Další je zde:

Hapax Legomena (Hebrew Bible).docx

Nový zákon zde:

Hapax Legomena.docx

Kniha zde:

Hapax Legomena in Biblical Hebrew: A Study of the Phenomenon ...


]


Re: Re: Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 07. únor 2017 @ 07:28:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky.


]


Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Sobota, 04. únor 2017 @ 12:36:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím,
Proč se pořád překládá JHVH jako "Hospodin", když by se mohlo psát JAHVE ??? To mi vadí při čtenī Bible, to není Jeho jméno. Slovo Hospodin dnešnímu člověku nic neříká, spíše  překlad Pán.....
MagdalenaRe: Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 04. únor 2017 @ 14:24:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejsem žádný expert na biblické jazyky, nicméně nemyslím si, že by toto bylo nějak zásadní. Ostatně většina jiných překladů tam, tuším, má alternativu slova Pán, a to už mi zase přijde lepší do odlišit slovem Hospodin. Kdyby JHVH bylo tak důležité, tak by se to přece vyskytovalo i v Novém Zákoně, a tam to není ani jednou. Žádný zastánce přílišného užívání Božího jména JHVH mi toto neuměl vysvětlit, či odpovědět jinak, než nevím proč to v NZ není. Jediná odpověď je, že to není podstatné, věčné - to jméno. Máme uctívat jméno Ježíš - a tu spíše mohlo být na pováženou, otázat, proč to v každém třetím jazyce je psáno, nebo vysvlovováno docela jinak - např. české Ježíš je asi poměrně jedinečné...

Karelsi, uměl bys toto všechno nějak věrohodně a učeně vysvětlit? Sám toto nepovažuji za podstatné, neřeším to už dávno, nicméně nedávno jsem zase jednoho zastánce JHVH potkal, a kromě citací SZ a naprostou absencí toho jména v NZ, jsme nedospěli k ničemu. Podotýkám, že to nebyl Jehovista, u nich bych to potřebu to nějak řešit považoval spíše za ideologickou nutnost. Ale pro běžného křesťana - má to význam se tím trápit?


]


Re: Re: Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Neděle, 05. únor 2017 @ 17:04:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím.
ale v NZ se jméno Hospodin také nevyskytuje......

Je důležité znát Jeho jméno......protože Ježíš  -  Jah-šua  - přichází  v Jeho jménu JHVH - Jah-ve

Magdalena
]


Re: Re: Re: Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 05. únor 2017 @ 17:29:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To bychom mohli diskutovat donekonečna. Považuji však za nanejvýš logické, že kdyby to důležité bylo, tak se to v originále písem Nového Zákona při nejmenším aspoň jednou vyskytne, neřku-li o tom, že by to bylo zdůrazněné a jasně řečené, že to důležité je.

Nemůžu si pomoci, nicméně obecně platí, že postoj vedoucí k tomu zastávat a bazírovat na tvrzeních přímo neodvoditelných z textu Bible, a založených na osobních preferencích, přáních, tradici, či jiném mimobiblickém motivačním faktoru, nevedou k poznání Pána, ale vedou k té roztříštěnosti, kterou mezi křesťany, církvemi, sbory a denominacemi může pozorovat nejen každý vnější, ale i každý vnitřní pozorovatel, nemá-li úmyslně zavřené oči i uši.

Nehodlám se podobné diskuze zúčastňovat, nebudeš-li schopen krok po kroku svá tvrzení doložit z Písma. Něco tvrdit, jenom tak, to umí každý.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Neděle, 05. únor 2017 @ 17:38:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Souhlasím s wollkem,

nebráním nikomu, ať vzývá Boha, tak jak chce, ale problém například s Božím jménem je, že se neví už výslovnost. Navíc by tímhle přesným drobnohledem teda bylo třeba přistupovat k celé Bibli.

Já navrhoval, aby se Ježíš namísto Pán označoval Hospodin - Hospodin Ježíš.... (nikoliv Pán Ježíš)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Pondělí, 06. únor 2017 @ 16:25:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím,:-))

Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal; a tvoje slovo zachovali. Nyní poznali, že vše, co jsi mi dal, je od tebe; neboť slova, která jsi mi dal, jsem dal jim a oni je přijali. Skutečně poznali, že jsem od tebe vyšel, a uvěřili, že jsi mě poslal ty. Za ně prosím; neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, protože jsou tvoji -- a všechno mé je tvé, a co je tvé, je mé -- a v nich jsem oslaven. A již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já přicházím k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno, jako jsme jedno my. (Jan 17:6-11)
Jaké jméno jim zjevil?
Magdalena


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pondělí, 06. únor 2017 @ 16:48:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaké jméno jim zjevil, tam napsané není, tak ani nebudu spekulovat. Rozhodně si však nemyslím, že by vůbec fonetický přednes nějakého konkrétního slova, tj. jména měl Ježíš na mysli. Nedává to smysl. Mohl mluvit spíše o významu, osobě Boha, o jeho pověsti, něco v tom smyslu. 

Navíc, bavit se a argumentovat tímto stylem, to by ses brzy v celé Bibli zahrabal. Mohl bych Ti ukázal snad stovky veršů, které by při podobně otrocky doslovném výkladu celkem jasně dokazovaly její nepravdivost a vnitřní spornost. Nepovažuji tedy ani nadále za užitečné takto pracovat s Písmem - je to spíše návod, jak si jej překroutit k obrazu svému. Promiň, ale to nebezpečí takového přístupu vnímám jako velmi silné. Je to Tvá věc. Já se s takovým přístupem neztotožňuji, a tedy se mi ho ani nechce vyvracet. On se vyvrátí sám, v poctivé argumentační diskuzi, kterou by vedli dva lidé pracující ryze s fakty. Alespoň jsem o tom přesvědčen.

Můj závěr, v NZ to není, tedy to není pro křesťana důležité, mi nadále připadá mnohem přijatelnější, než umělé pseudokonstrukce, jejichž aplikací lze odvodit téměř cokoliv...


Ostatně, mohu se Tě zeptat, upřímně - v jaké souvislosti, či u jaké příležitosti, Tě tato myšlenka poprvé napadla? Pamatuješ si ještě, čím jsi ve skutečnosti byl ovlivněný? Četl jsi tyto verše a najednou Ti to blesklo hlavou? Nebo nějaký článek, kázání kniha? Nebo jsi byl součástí sboru, církve, kde takový postoj zastávali? Jen tak by mne zajímalo, co člověka může vést k tomu, tímto způsobem nad Písmem přemýšlet. - samozřejmě mi nemusíš odpovídat, nerad bych, aby to vyznělo nějak osobně - to určitě nechci.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Středa, 08. únor 2017 @ 12:59:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím,
hodně přemýšlím nad slovy, které říkal náš Pán svým učedníkům a znát  jméno je velmi důležité pro důvěrný vztah.


Každý dostáváme od Pána ještě jedno jméno, které vyjadřuje naše poslání tady na Zemi.......:-)
Magdalena


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pondělí, 06. únor 2017 @ 17:42:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Magdaleno ...

... zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno ...

Kdo může pochopit, pochop :)
... dal Ješuovi B-h své jméno, které nikdy B-žím jménem nebylo  ... ?? (a ono JHVH není patvar Jahve či Jehovah a ani nějaké Jah-šua ... ) ...
Anebo aby zachoval Ješuův Otec ve svém jménu, ty učedníky,  které Ješuovi dal B-h dal ... ?? ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Středa, 08. únor 2017 @ 12:45:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že Ti asi nerozumím, trošku jednodušeji ...:-)


 "Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich.“  Jan 17,
Jaké jméno jim dal poznat, aby v tomto jménu uzdravovali ?
Magdalena
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: tele v Středa, 08. únor 2017 @ 20:45:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Magdaleno, pouze k tomu, na co jsem reagoval.
Kladeš v použitých větách špatný důraz na Jméno, místo na učedníky. Celá ta modlitba je za učedníky a ne o Jméně.
Správné důrazy zvýrazním:

“ 6„Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal; a tvoje slovo zachovali. 7Nyní poznali, že vše, co jsi mi dal, je od tebe; 8neboť slova, která jsi mi dal, jsem dal jim a oni je přijali. Skutečně poznali, že jsem od tebe vyšel, a uvěřili, že jsi mě poslal ty. 9Za ně prosím; neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, protože jsou tvoji -- 10a všechno mé je tvé, a co je tvé, je mé -- a v nich jsem oslaven.  11A již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já přicházím k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno, jako jsme jedno my.  12Dokud jsem byl s nimi ve světě, zachovával jsem je a střežil ve tvém jménu, které jsi mi dal, a nikdo z nich nezahynul, kromě syna záhuby, aby se naplnilo Písmo. 13Nyní přicházím k tobě a toto mluvím ve světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. 

Proto, kdo můžeš pochopit, pochop ...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Čtvrtek, 09. únor 2017 @ 15:02:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když myslíš, ......jednou nám to bude jasné až budeme s Ním :-))
třeba to nebude tak dlouho trvat...... :-))
https://www.youtube.com/watch?v=e05_bJZtOiw

Magdalena


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Středa, 08. únor 2017 @ 12:45:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že Ti asi nerozumím, trošku jednodušeji ...:-)


 "Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich.“  Jan 17,
Jaké jméno jim dal poznat, aby v tomto jménu uzdravovali ?
Magdalena
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: tele v Středa, 08. únor 2017 @ 21:08:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Magdaleno,
přijmeš-li to .... jména proroků B-žích vypovídají o B-hu a oni zjevovali B-ha, respektive jeho vůli. Ježíš na tom nebyl (není) jinak. Jeho hebrejské jméno je Ješua ze staršího tvaru Jehošua. Význam Ješuova jména, jakož i proroků (z hebrejštiny) si jednoduše vyhledáš třeba na Wikipedii. Proto ano, zjevil (dal poznat) B-ží jméno (kým B-h je) lidem a stále dává poznávat. Ale B-h se nejmenuje ... ani Je(ho)šua, tj. Ježíš, ani Elijahu, tj. Eliáš, atd.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 07. únor 2017 @ 09:44:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš jméno Otce zjevil všem křesťanům právě skutky svého života.

Je to čistá  "Nezištně milující Láska".


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 07. únor 2017 @ 09:45:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nezištně milující Láska, která zachraňuje.


]


Re: Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 05. únor 2017 @ 15:59:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
k začtení se o JHVH

http://olam.cz/encyklopedie/jmeno_bozi1.5.html]


Re: Re: Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 05. únor 2017 @ 16:02:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
nefunguje vkládání odkazů?]


Re: Re: Re: Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 05. únor 2017 @ 16:11:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
funguje


]


Re: Re: Re: Re: Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 05. únor 2017 @ 16:20:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
umím to jen po staru,a to znamená v html kódu, prozradíš mi jak funguje tlačítko vložení odkazu? dík]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 05. únor 2017 @ 16:38:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mně to funguje tak, že nejdříve odkaz nakopíruji jako text. Pak je označím, a pak teprve zmáčknu tlačítko na vložení odkazu. Je to sice trochu jako drbání se za levým uchem pravou nohou, ale funguje mi to - taky chvíli trvalo, než jsem na to přišel... před 10 lety to myslím jelo lépe, ale nepamatuji si.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 05. únor 2017 @ 16:44:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
http://olam.cz/encyklopedie/jmeno_bozi1.5.html

díky wollku


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 05. únor 2017 @ 16:55:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
obrázkový návod - obr. 1 , obr.2 , obr. 3


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Neděle, 05. únor 2017 @ 17:01:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
díky Willy, už mi to jde 👍


]


Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Sobota, 04. únor 2017 @ 08:55:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pro všechny, co mi psali povzbuzující příspěvek, tak budu psát určitě na tato slova (jsou to hapax legomena ve SZ), pokud to bude zajímavé, vložil bych články tady.

Seznam slov, která jsem si vybral:

Gn 1,2 – מרחפת
Gn 3,7 – עירמם
Gn 4,13 – מנשׂא
Gn 6,6 – ויתעצב
Gn 7,23 – וימח
Ex 4,26 – למולת
Ex 16,14 – מחספס
Ex 21,10 – וענתה
Ex 36,6 – מהביא
Lv 18,18 – לצרר
Nm 11,5 – השׁומים
Sd 3,22 – הפרשׁדנה
1 Sam 19,20 – להקת
2 Sam 23,2 – ומלתו
Iz 63,9 – וינטלם
Ez 16,4 – שׁרך
Kaz 1,15 – מעות
Kaz 12,11 – כדרבננת
Est 8,17 – מתיהדים
Ž 93,3 – דכים
Job 21,20 – כידוRe: Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Sobota, 04. únor 2017 @ 14:16:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Super :-)


]


Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Pátek, 03. únor 2017 @ 20:16:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pěkné, zajímavé, děkuji. Mohl bys přidávat více podobných příkladů a článků.Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 03. únor 2017 @ 10:38:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Příjemná změna. Taky se mi líbí.

I "ničivé vlnobití", i bouře a blesky chválí Pána.
Bráno z pohledu jednotlivého člověka, co je pro jednoho katastrofou, toť pro druhého řízení Boží.  Nikdy hned nevíme, která událost je nám nakonec k opravdovému prospěchu.Zajímalo by mě, zda mezi "hapax legomen" je možno počítat i slovo  וייצר   (A produkoval ...) které se v Bibli v tomto tvaru vyskytuje také jenom jednou - ale s jednou hláskou jod se vyskytuje vícekrát  ויצר  ( A vytvořil ...)Je zajímavé, že tato slova jsou do významu prakticky stejné, ale slovo "vytvořil" je více neosobní, zatímco   "produkoval" poukazuje na vnitřní zapojení Boha do stvoření člověka - jakoby "člověk vyšel z Boha, měl svůj původ přímo z Boha," zatímco o ostatním stvoření "Bůh řekl - a stalo se.Re: Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Sobota, 04. únor 2017 @ 08:51:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím tě, oko, budeš se divit, ale slovo  וייצר je dvakrát.

Podle konkordance, té běžné, jsem ho také našel jednou. Ale jak jsem se podíval do rabínských poznámek, které mám v Hebraice (a která je u všech vytištěných hebrejských Biblí jako okrajová poznámka), tak tam přidali masoreti poznámku, že slovo je dvakrát, ale jednou se píše plně a jednou defektně. (jak jsem pochopil a v čem to spočívá nevím, blíž jsem se na to ještě nedíval)

Tak stejně je na tom místě Gn 2,7 jednou. To druhé místo --- tam je tohle slovo psáno trochu odlišně. Pokud budu mít čas, podívám se na to podrobněji. (nevím, kde je to na druhém místě)

A nevidím jediný důvod, proč by ses měl se svým výkladem mýlit. Ty texty - míním biblické texty - jsou kolikrát jenom pro potvrzení předpokladu, který ti vnukne Duch svatý.


]


Re: Re: Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 04. únor 2017 @ 09:56:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mě to použité slovo v Gn 2,7 וייצר hodně oslovilo, otevírá mi úžasnou hloubku Boží lásky.
Je - li pravdou, že tato dvojí hláska "jod" odkazuje na dvojí stupeň stvoření člověka, pak se Bůh s člověkem skutečně "vyhrál". I při své všemohoucnosti až natolik, že si vyčerpán musel odpočinout (samozřejmě je to příběh, obraz, určený člověku, nesoucí pro něho sdělení).

Člověk ale by měl být vůči "výplodům" své mysli kritický, aby nezabloudil do bezbřehé fantazie.
Ale je fakt, když poslední tři slova Gn 2,7 zadáš do překladače jednotlivě, vyjde ti složenina: "člověk na hlavu zvířete." Tohle konkrétně Bůh podle hebrejského originálu stvořil.  Se zvířaty máme společné biologické tělo, ale sám člověk je identifikován tímto textem jako koruna tohoto zvířecího těla.


Kdyby se ti podařilo objevit to druhé místo, dej prosím vědět. Jsem zvědav.


My si dostatečně neuvědomujeme onu hloubku Boží lásky:
(Ex 20,4-5)
Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující...
Tohle není žárlivost sobecká, ale zachraňující. Je to vztah matky k dítěti. Každá matka, i když své dítě porodí a ono už běhá po světě, stejně ho pořád až do smrti v sobě jistým způsobem stále "nosí". A podobně je to i s láskou našeho Boha.

(Jer 3,12)
Jdi a volej na sever tato slova. Říkej: Navrať se izraelská odpadlice! je Hospodinův výrok. Nebudu se na vás tvářit zamračeně, vždyť jsem milosrdný, je Hospodinův výrok, nebudu se hněvat navěky.


Slovo "milosrdný" (רחום) má prý v hebrejštině stejný základ, jako slovo "děloha" (רחם).

V tomto kontextu se nám vyjevuje vztah Boha k nám v naprosto novém světle: Bůh je sice spravedlivý, ale vždycky v kontextu s milující Láskou, není to spravedlnost "matematická" (zločin - trest), je to spravedlnost milující matky, která i to nejničemější dítě stále nosí v srdci a vždycky i bude (dítě je v očích matky stále její součástí, proto nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasne). Mateřská láska vždycky doufá v záchranu dítěte.


]


Re: Re: Re: Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: Tetra v Sobota, 04. únor 2017 @ 11:43:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Wau...nemám slov. Moc pěkně řečeno, díky. 


]


Re: Re: Re: Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Neděle, 05. únor 2017 @ 17:39:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Slovo "milosrdný" (רחום) má prý v hebrejštině stejný základ, jako slovo "děloha" (רחם).

V tomto kontextu se nám vyjevuje vztah Boha k nám v naprosto novém světle: Bůh je sice spravedlivý, ale vždycky v kontextu s milující Láskou, není to spravedlnost "matematická" (zločin - trest), je to spravedlnost milující matky, která i to nejničemější dítě stále nosí v srdci a vždycky i bude (dítě je v očích matky stále její součástí, proto nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasne). Mateřská láska vždycky doufá v záchranu dítěte.

Ano, je to naprosto přesně, oko.


]


Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: tele v Pátek, 03. únor 2017 @ 11:09:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šalom, Karels.
Jak ti napsal Standa: naprosto ... příjemná změna.
Také ti 'fandím'. Rád se přiučím.
Podívám se na uvedené případy, pohledám ... a co by mne k tomu napadlo podle vyložení jiných v kontextu doby ... pakli ti to nebude příliš proti srsti (snad jako minule) .. zeptám se a případně něco podotknu svým jen nevzdělaným nerozumem ;-)Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: bloger369 v Čtvrtek, 02. únor 2017 @ 12:45:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Konečně článek, který má úroveň. Nikoho v něm nenapadá, ale stručně a jasně se vyjadřuje k problému biblistiky. Hebrejsky neumím, ale alespoň vím už, co jsou hapax legomena. Studium teologie má určitě svůj smysl!Re: Vybraná hapax legomena ve Starém zákoně (Skóre: 1)
Vložil: Tetra v Čtvrtek, 02. únor 2017 @ 13:49:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Velmi zajímavé Karle! Jen tak dál, moc ti fandím a doufám, že se dále budeš dělit o své objevy:)Stránka vygenerována za: 1.20 sekundy