Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Monika.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 11, článků celkem: 15441, komentáře < 7 dní: 517, komentářů celkem: 343291, adminů: 60, uživatelů: 4861  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 66 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

ivanp
Willy
timg
rosmano
wollek

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni
·O katech
·Reakce Pavla Coufala na dopis odcházejících baptistù z lovosického sboru
·Týraní baptisté ukonèili èlenství v BJB Lovosice

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99083190
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Pavlovy speciality
Vloženo Středa, 30. prosinec 2015 @ 13:07:34 CET Vložil: Tomas

O Bibli poslal pozorovatelnikZaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů. Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla; vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli – on budiž veleben na věky! Amen. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti, a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči, pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování. Nevím, na co je to narážka, ale pokud na homosexualitu, tak takto homosexualita nevzniká. Homosexuálové se rodí do rodin, kde ptáky, čtvernožce a plazy nezobrazují. Velká část homosexuálů ani nikdy nezkoušela styk s opačným pohlavím, protože od počátku věděli, že by to nemělo cenu. A nemají horší charakterové vlastnosti. To je úplná fikce. Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. Objevuji tedy takový zákon: Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím; když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? To je hyperbola až schizofrenie. Domnívám se, že vzhledem k tomu, co má přijít, je pro člověka nejlepší zůstat tak, jak je. Máš ženu? Nechtěj se s ní rozejít. Jsi bez ženy? Žádnou nehledej. Pavel se domníval, že přijde tak brzy konec světa, že nemá cenu ani zakládat rodinu. Mýlil se. Uplynulo dalších 2000 let... Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. A proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím.. Je to absurdní souvislost. Jednak Pavel píše jen své domněnky, nemůže dát žádnou garanci, že Bůh nedává zkoušky nad lidské síly, běžně vidíme lidi, co umírají, nebo jsou mrzačeni a Bůh neintervenuje a za další modlářství s tím nesouvisí, důsledková spojka "a proto" je nonsens. Jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať se už také ostříhá. Je-li však pro ženu potupné dát se ostříhat nebo oholit, ať se zahaluje. lpěl na marginalitách. Muž přece nebyl stvořen pro ženu, ale žena pro muže. Macho přístup. Vlastnictví, majetnictví, podřízenost. Cožpak vás sama příroda neučí, že pro muže jsou dlouhé vlasy hanbou,kdežto pro ženu ctí Ne, příroda nic takového neučí, to jsou jen kulturní zvyky. Kdo nemiluje Pána, ať je proklet! Ježíš říkal, že nemáme proklínat, ale žehnat, a to dokonce i nepřátelům. Ale Pavel s Ježíšem nechodil, tak si hlásal svoje věci... Vím o člověku v Kristu, který byl před čtrnácti lety přenesen až do třetího nebe; zda to bylo v těle či mimo tělo, nevím – Bůh to ví. A vím o tomto člověku, že byl přenesen do ráje – zda v těle či mimo tělo, nevím, Bůh to ví – a uslyšel nevypravitelná slova, jež není člověku dovoleno vyslovit. Takových cestovatelů do nebe jsou v současné době desítky, možná stovky. A Bůh jim to nejen dovoluje vyslovit, ale přímo je k tomu vybízí. A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil. Měl říct, co to je, křesťané už vymysleli asi 20 teorií, co ten osten znamenal. Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. To je asi nejznámější Pavlův evergreen. Boj proti tělu. Vyvolat pocity viny za to, že se člověk narodil jako člověk, a ne anděl. O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit. Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. Nic konkrétního neříká, ale beztak to bude zase souviset se sexualitou a jejím pronásledováním, což byl náhradní Pavlův program, když už nemohl pronásledovat křesťany, tak pronásledoval sexualitu lidí. Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista. Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli a lidem slouží ochotně, jako by sloužili Pánu. No je strašné, srovnávat svého pána a otrokáře s Kristem. To je úlet... Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Pavel věří v satanovu všudypřítomnost a svádění... Jejich bohem břicho a jejich chloubou to, zač by se měli stydět, neboť smýšlejí přízemně. Opět narážky na to, že člověk je jen člověk a není anděl... Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Tohle mi nikdy nefungovalo. Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Takže nic nedělat, jen číst Bibli... Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Hyperbola Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. Nejčastější Pavlův evergreen... Pavel by si přál, aby byli všichni kastrovaní. To by byl ráj na zemi. Každý z vás aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou, ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha. Říkám, Pavel by vykastroval i manžele... Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. Neříká konkrétně, co je nečistota, ale beztak zase něco se sexualitou... Toto vám říkáme podle slova Páně: My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Pavel věřil na to, že bude konec světa v jeho době... Nestalo se tak... Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. Chlácholící hyperbola Ačkoli jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. A přece jsem došel slitování, protože jsem ve své nevěře nevěděl, co dělám. Něco z té povahy mu zůstalo i po obrácení. Rovněž ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty, nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život. No jasně, nejlépe strčit hlavu do popela... Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností. Náběh na islám. Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. A co Joyce Meyer a Kathryn Kulmanova? Je vidět, jak křesťané na to kašlou... Mezi zapsané vdovy smí být přijata žena ne mladší než šedesát let, jen jednou vdaná, známá dobrými skutky: jestliže vychovala děti, prokazovala věřícím pohostinnost a umývala jim nohy, pomáhala nešťastným a osvědčila se v každém dobrém díle. Zákonictví a diskriminace kvůli věku a neplodné ženy za to taky nemohou, že neměly děti... Mladší ženy nezapisuj mezi vdovy. Neboť jakmile je smyslnost odvrátí od Krista, chtějí se opět vdávat; Vykastrovat všechny, chlapy i baby a bude klid... Některé totiž se již daly na satanovu cestu. No jasně, vagína = satan. A vzpamatují se z ďáblových nástrah, do kterých se dali polapit, když podlehli jeho vůli. To bude beztak zase penis nebo vagína... Patří k nim ti, kdo vnikají do rodin, aby nalákali lehkověrné ženy plné hříchů, ovládané rozličnými touhami, Opět známý Pavlův evergreen Otroci ať ve všem poslouchají své pány. Ať jsou úslužní, neodmlouvají, To už tady taky bylo...


"Pavlovy speciality" | Přihlásit/Vytvořit účet | 75 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Středa, 30. prosinec 2015 @ 13:19:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hej, Tomáši,  tys ten článek graficky zničil. To nikdo nebude číst. Dám to znova a tak jak jsem to poslal. 


Zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů. Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla; vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli – on budiž veleben na věky! Amen. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti, a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči, pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování. Nevím, na co je to narážka, ale pokud na homosexualitu, tak takto homosexualita nevzniká. Homosexuálové se rodí do rodin, kde ptáky, čvetnožce a plazy nezobrazují. Vělká část homosexuálů ani nikdy nezkoušela styk s opačným pohlavím, protože od počátku věděli, že by to nemělo cenu. A nemají horší charakterové vlastnosti. To je úplná fikce. Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. Objevuji tedy takový zákon: Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím; když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? To je hyperbola až schizofrenie. Domnívám se, že vzhledem k tomu, co má přijít, je pro člověka nejlepší zůstat tak, jak je. Máš ženu? Nechtěj se s ní rozejít. Jsi bez ženy? Žádnou nehledej. Pavel se domníval, že přijde tak brzy konec světa, že nemá cenu ani zakládat rodinu. Mýlil se. Uplynulo dalších 2000 let... Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. A proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím.. Je to absurdní souvislost. Jednak Pavel píše jen své domněnky, nemůže dát žádnou garanci, že Bůh nedává zkoušky nad lidské síly, bežně vidíme lidi, co umírají, nebo jsou mrzačeni a Bůh neintervenuje a za další modlářství s tím nesouvisí, důsledková spojka "a proto" je nonsens. Jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať se už také ostříhá. Je-li však pro ženu potupné dát se ostříhat nebo oholit, ať se zahaluje. lpěl na marginalitách. Muž přece nebyl stvořen pro ženu, ale žena pro muže. Macho přístup. Vlastnictví, majetnictví, podřízenost. Cožpak vás sama příroda neučí, že pro muže jsou dlouhé vlasy hanbou,kdežto pro ženu ctí Ne, příroda nic takového neučí, to jsou jen kulturní zvyky. Kdo nemiluje Pána, ať je proklet! Ježíš říkal, že nemáme proklínat, ale žehnat, a to dokonce i nepřátelům. Ale Pavel s Ježíšem nechodil, tak si hlásal svoje věci... Vím o člověku v Kristu, který byl před čtrnácti lety přenesen až do třetího nebe; zda to bylo v těle či mimo tělo, nevím – Bůh to ví. A vím o tomto člověku, že byl přenesen do ráje – zda v těle či mimo tělo, nevím, Bůh to ví – a uslyšel nevypravitelná slova, jež není člověku dovoleno vyslovit. Takových cestovatelů do nebe jsou v současné době desítky, možná stovky. A Bůh jim to nejen dovoluje vyslovit, ale přímo je k tomu vybízí. A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil. Měl říct, co to je, křesťané už vymysleli asi 20 teorií, co ten osten znamenal. Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. To je asi nejznámější Pavlův evergreen. Boj proti tělu. Vyvaloat pocity viny za to, že se člověk narodil jako člověk, a ne anděl. O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit. Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. Nic konrétního neříká, ale beztak to bude zase souviset se sexualitou a jejím pronásledováním, což byl náhradní Pavlův program, když už nemohl pronásledovat křesťany, tak pronásledoval sexualitu lidí. Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista. Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli a lidem slouží ochotně, jako by sloužili Pánu. No je strašné, srovnávat svého pána a otrokáře s Kristem. To je úlet... Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Pavel věří v satanovu všudypřítomnost a svádění... Jejich bohem břicho a jejich chloubou to, zač by se měli stydět, neboť smýšlejí přízemně. Opět narážky na to, že člověk je jen člověk a není anděl... Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Tohle mi nikdy nefugovalo. Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Takže nic nedělat, jen číst Bibli... Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Hyperbola Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. Nejčastější Pavlův eveergreen... Pavel by si přál, aby byli všichni kastrovaní. To by byl ráj na zemi. Každý z vás aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou, ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha. Říkám, Pavel by vykastroval i manžele... Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. Neříká konkrétně, co je nečistota, ale beztak zase něco se sexualitou... Toto vám říkáme podle slova Páně: My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Pavel věřil na to, že bude konec světa v jeho době... Nestalo se tak... Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. Chlácholící hyperbola Ačkoli jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. A přece jsem došel slitování, protože jsem ve své nevěře nevěděl, co dělám. Něco z té povahy mu zůstalo i po obrácení. Rovněž ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty, nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život. No jasně, nejlépe strčit hlavu do popela... Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností. Náběh na islám. Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. A co Joyce Meyer a Kathryn Kulmanova? Je vidět, jak křesťané na to kašlou... Mezi zapsané vdovy smí být přijata žena ne mladší než šedesát let, jen jednou vdaná, známá dobrými skutky: jestliže vychovala děti, prokazovala věřícím pohostinnost a umývala jim nohy, pomáhala nešťastným a osvědčila se v každém dobrém díle. Zákonictví a diskriminace kvůli věku a neplodné ženy za to taky nemohou, že neměly děti... Mladší ženy nezapisuj mezi vdovy. Neboť jakmile je smyslnost odvrátí od Krista, chtějí se opět vdávat; Vykastrovat všechny, chlapy i baby a bude klid... Některé totiž se již daly na satanovu cestu. No jasně, vagína = satan. A vzpamatují se z ďáblových nástrah, do kterých se dali polapit, když podlehli jeho vůli. To bude beztak zase penis nebo vagína... Patří k nim ti, kdo vnikají do rodin, aby nalákali lehkověrné ženy plné hříchů, ovládané rozličnými touhami, Opět známý Pavlův evergreen Otroci ať ve všem poslouchají své pány. Ať jsou úslužní, neodmlouvají, To už tady taky bylo...Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Středa, 30. prosinec 2015 @ 13:22:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aha, takže to systém takto stlačuje dohromady... Takže to budu muset vložit nějak jinak


]


Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Středa, 30. prosinec 2015 @ 13:43:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Musel jsem to vložit po částech. Omlouvám se za délku textu, ale prošel jsem všechny Pavlovy listy kromě Židům.


]


Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Čtvrtek, 31. prosinec 2015 @ 08:49:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč jsem asi napsal tento článek? Viz Typografie pro články na Grano Salis

http://granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2469908&mode=&order=0&thold=0


Bylo to právě kvůli tomu, aby se články zobrazovaly správně... (je otázkou proč se ten text slije dohromady...)

Taky bych tady na tomto webu uvítal nějakou možnost vkládat obrázky, což v současné době nejde...


]


Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Středa, 30. prosinec 2015 @ 13:27:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů. Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla; vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli – on budiž veleben na věky! Amen. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti, a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči, pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování. 


 Nevím, na co je to narážka, ale pokud na homosexualitu, tak takto homosexualita nevzniká. Homosexuálové se rodí do rodin, kde ptáky, čtvernožce a plazy nezobrazují. Velká část homosexuálů ani nikdy nezkoušela styk s opačným pohlavím, protože od počátku věděli, že by to nemělo cenu. A nemají horší charakterové vlastnosti. To je úplná fikce. 


Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. Objevuji tedy takový zákon: Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím; když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? 


To je hyperbola až schizofrenie.


 Domnívám se, že vzhledem k tomu, co má přijít, je pro člověka nejlepší zůstat tak, jak je. Máš ženu? Nechtěj se s ní rozejít. Jsi bez ženy? Žádnou nehledej.


 Pavel se domníval, že přijde tak brzy konec světa, že nemá cenu ani zakládat rodinu. Mýlil se. Uplynulo dalších 2000 let...


 Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. A proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím..

 Je to absurdní souvislost. Jednak Pavel píše jen své domněnky, nemůže dát žádnou garanci, že Bůh nedává zkoušky nad lidské síly, běžně vidíme lidi, co umírají, nebo jsou mrzačeni a Bůh neintervenuje a za další modlářství s tím nesouvisí, důsledková spojka "a proto" je nonsens.

 Jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať se už také ostříhá. Je-li však pro ženu potupné dát se ostříhat nebo oholit, ať se zahaluje.

 lpěl na marginalitách. 


Muž přece nebyl stvořen pro ženu, ale žena pro muže.


 Macho přístup. Vlastnictví, majetnictví, podřízenost. 


Cožpak vás sama příroda neučí, že pro muže jsou dlouhé vlasy hanbou,kdežto pro ženu ctí 


Ne, příroda nic takového neučí, to jsou jen kulturní zvyky. 
Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Středa, 30. prosinec 2015 @ 13:30:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdo nemiluje Pána, ať je proklet!
Ježíš říkal, že nemáme proklínat, ale žehnat, a to dokonce i nepřátelům. Ale Pavel s Ježíšem nechodil, tak si hlásal svoje věci...
Vím o člověku v Kristu, který byl před čtrnácti lety přenesen až do třetího nebe; zda to bylo v těle či mimo tělo, nevím – Bůh to ví. A vím o tomto člověku, že byl přenesen do ráje – zda v těle či mimo tělo, nevím, Bůh to ví – a uslyšel nevypravitelná slova, jež není člověku dovoleno vyslovit.
Takových cestovatelů do nebe jsou v současné době desítky, možná stovky. A Bůh jim to nejen dovoluje vyslovit, ale přímo je k tomu vybízí.
A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil.
Měl říct, co to je, křesťané už vymysleli asi 20 teorií, co ten osten znamenal.
Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete.
To je asi nejznámější Pavlův evergreen. Boj proti tělu. Vyvaloat pocity viny za to, že se člověk narodil jako člověk, a ne anděl.
O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit. Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde.
Nic konrétního neříká, ale beztak to bude zase souviset se sexualitou a jejím pronásledováním, což byl náhradní Pavlův program, když už nemohl pronásledovat křesťany, tak pronásledoval sexualitu lidí.
Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista. Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli a lidem slouží ochotně, jako by sloužili Pánu.
No je strašné, srovnávat svého pána a otrokáře s Kristem. To je úlet...
Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
Pavel věří v satanovu všudypřítomnost a svádění...
Jejich bohem břicho a jejich chloubou to, zač by se měli stydět, neboť smýšlejí přízemně.
Opět narážky na to, že člověk je jen člověk a není anděl...


]


Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Středa, 30. prosinec 2015 @ 13:33:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdo nemiluje Pána, ať je proklet! 

Ježíš říkal, že nemáme proklínat, ale žehnat, a to dokonce i nepřátelům. Ale Pavel s Ježíšem nechodil, tak si hlásal svoje věci...

Vím o člověku v Kristu, který byl před čtrnácti lety přenesen až do třetího nebe; zda to bylo v těle či mimo tělo, nevím – Bůh to ví. A vím o tomto člověku, že byl přenesen do ráje – zda v těle či mimo tělo, nevím, Bůh to ví – a uslyšel nevypravitelná slova, jež není člověku dovoleno vyslovit.

Takových cestovatelů do nebe jsou v současné době desítky, možná stovky. A Bůh jim to nejen dovoluje vyslovit, ale přímo je k tomu vybízí. 

A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil.

Měl říct, co to je, křesťané už vymysleli asi 20 teorií, co ten osten znamenal. 

Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete.

To je asi nejznámější Pavlův evergreen. Boj proti tělu. Vyvaloat pocity viny za to, že se člověk narodil jako člověk, a ne anděl. 

O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit. Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde.

Nic konkrétního neříká, ale beztak to bude zase souviset se sexualitou a jejím pronásledováním, což byl náhradní Pavlův program, když už nemohl pronásledovat křesťany, tak pronásledoval sexualitu lidí. 

Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista. Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli a lidem slouží ochotně, jako by sloužili Pánu.

No je strašné, srovnávat svého pána a otrokáře s Kristem. To je úlet... 

Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.

Pavel věří v satanovu všudypřítomnost a svádění...

Jejich bohem břicho a jejich chloubou to, zač by se měli stydět, neboť smýšlejí přízemně.

Opět narážky na to, že člověk je jen člověk a není anděl...


]


Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Středa, 30. prosinec 2015 @ 13:37:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. 

Tohle mi nikdy nefungovalo. 


Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. 


Takže nic nedělat, jen číst Bibli..


.Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. 


Hyperbola 


Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou.


 Nejčastější Pavlův evergreen...  Pavel by si přál, aby byli všichni kastrovaní. To by byl ráj na zemi. 


Každý z vás aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou, ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha.


 Říkám, Pavel by vykastroval i manžele... 


Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. 


Neříká konkrétně, co je nečistota, ale beztak zase něco se sexualitou... 


Toto vám říkáme podle slova Páně: My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.


 Pavel věřil na to, že bude konec světa v jeho době... Nestalo se tak...

 ]


Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Středa, 30. prosinec 2015 @ 13:40:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.

Chlácholící hyperbola

 Ačkoli jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. A přece jsem došel slitování, protože jsem ve své nevěře nevěděl, co dělám. 

Něco z té povahy mu zůstalo i po obrácení.

 Rovněž ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty, nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život. 

No jasně, nejlépe strčit hlavu do popela... 

Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností. 

Náběh na islám.

Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. 

A co Joyce Meyer a Kathryn Kulmanova? Je vidět, jak křesťané na to kašlou...

Mezi zapsané vdovy smí být přijata žena ne mladší než šedesát let, jen jednou vdaná, známá dobrými skutky: jestliže vychovala děti, prokazovala věřícím pohostinnost a umývala jim nohy, pomáhala nešťastným a osvědčila se v každém dobrém díle.

 Zákonictví a diskriminace kvůli věku a neplodné ženy za to taky nemohou, že neměly děti... 

Mladší ženy nezapisuj mezi vdovy. Neboť jakmile je smyslnost odvrátí od Krista, chtějí se opět vdávat;

Vykastrovat všechny, chlapy i baby a bude klid... Některé totiž se již daly na satanovu cestu. 

No jasně, vagína = satan. 

A vzpamatují se z ďáblových nástrah, do kterých se dali polapit, když podlehli jeho vůli. 

To bude beztak zase penis nebo vagína...

 Patří k nim ti, kdo vnikají do rodin, aby nalákali lehkověrné ženy plné hříchů, ovládané rozličnými touhami,

 Opět známý Pavlův evergreen

 Otroci ať ve všem poslouchají své pány. Ať jsou úslužní, neodmlouvají, 

To už tady taky bylo... 


]


Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: timg v Středa, 30. prosinec 2015 @ 13:53:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
---Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Tohle mi nikdy nefungovalo. ---

                                                                        Je to i vidět.

--Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla; vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli ---


                                           Amen.Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Středa, 30. prosinec 2015 @ 15:28:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mně to nefungovalo ani v době, kdy jsem byl čistý jako okvětní lístek. Nemá to žádnou souvislost. Asi mám slabou autosugesci. 

Jinak zjistil jsem, že moje články nebo příspěvky tady na GS rozebírají i na KD. To jsou fakt paka. Oni mě nejdříve vyhodí, zablokujou účet a pak pátrají na netu, kde co napíšu, Chodí i na web i-ateismus, péč tam jsem naspal taky pár věcí. :-)


]


Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: timg v Středa, 30. prosinec 2015 @ 18:01:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No vidíš jak už jsi  tím hlásáním sama sebe, žádaný a  slavný.   Připomínáš mi někoho , kdo byl na GS . Měl motto: "Mystický pohled na svět má jen jeden pramen - neznalost."  Máte podobného ducha.    

Měli jme  ho  také rádi, neboť  jak píše ap.Pavel:" Láska neudělá bližnímu nic zlého".   A  láska Boží  není jen autosugesce , ale opravdový  fakt.


]


Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Středa, 30. prosinec 2015 @ 21:31:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty myslíš Karla, co tady na GS psal pod nickem nematemne? To je jeden z mála slušných lídí z KD. Píše velmi zajímavě. Ale on nevěří, že Ježíš je Boží Syn a že existuje Duch svatý. Myslím, že se dokonce přiklání k evoluci. Nevěří ani na satana a démony. Nevěří ani na zázraky, že by Bůh uzdravoval. 

Já věřím v Ježíše i Ducha svatého, věřím ve stvoření světa Bohem, na evoluci nevěřím. Věřím, že existuje i satan a jeho démoni. Věřím, že Bůh uzdravuje i v dnešní době. 

Fakt si myslíš, že jsme s Karlem podobní? 

Mně se líbí, že je Karel poctivý a nestrká hlavu do písku před věcmi, co mu hustili do hlavy. Jeho ta zklamání a podvody křesťanů dovedly k ateismu. Mně ne. 

Třebas k evangeliím a Ježíšovi nemám výhrady a věřím tomu na 100%. Ale apoštol Pavel si nemyslím, že by všechno, co napsal, bylo svaté. Kdysi jsem si to myslel, páč to do mě křesťané hustili. Dneska si to nemyslím. Ale přesto s Pavlem souhlasím přes 90%. Možná 95%, možná i více, nemám to spočítané. Tady jsem vypsal ty věci, co mám otazníky. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: timg v Středa, 30. prosinec 2015 @ 23:33:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, myslel jsem Karla.

--- Chodí i na web i-ateismus, péč tam jsem naspal taky pár věcí. :-) ----

Tak  jsem si to tam  tedy v rychlosti prolítl, ty komentáře , a myslím , že jsi na tom webu  ( i-ateismus) ,  psal pod nickem " antitheista" a kvůli otázce holokaustu (v debatě s  néjakým "dunbee" ) jsi dne 28.srpna 2014 , po 11 hod. dopoledne změnil nick na  " svatahmota".

                                                                                                                                                                           timg]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Čtvrtek, 31. prosinec 2015 @ 10:16:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak  jsem si to tam  tedy v rychlosti prolítl, ty komentáře , a myslím , že jsi na tom webu  ( i-ateismus) ,  psal pod nickem " antitheista" a kvůli otázce holokaustu (v debatě s  néjakým "dunbee" ) jsi dne 28.srpna 2014 , po 11 hod. dopoledne změnil nick na  " svatahmota".

                                                                                                                                                                           timg


To je omyl. Na granosalis píšu pod nickem pozorovatelnik, na i-ateismus taky pozorovatelnik a na KD najdeš moje příspěvky pod nickem Próza.  ]


Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Čtvrtek, 31. prosinec 2015 @ 06:38:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co je to ta zkratka "KD" ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: timg v Čtvrtek, 31. prosinec 2015 @ 08:43:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nějaký web - Křesťanské  diskuse.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Čtvrtek, 31. prosinec 2015 @ 10:39:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo, ale ten název křesťanské je zavádějící. Správný název je katolicko esoterické diskuse. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: timg v Sobota, 02. leden 2016 @ 19:11:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proto jsi přišel kázat sám sebe (pozorovatelníkovy speciality ) na GS? Pro mne je to zavádějící a samolibé rozptylování, co zde kážeš. Tvým vlastním slovníkem,  je to pro mne fake... 
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Neděle, 03. leden 2016 @ 00:03:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak pokud jsi někdo z KD, tak mi to nevadí. Je tu Greg, pak tu jsou další dva tajní, co se nepřiznali, pod jakým nickem jsou na KD, ale kdyby psali více, tak to poznám. Už jsem to stejně beztak trefil. No a co se týká toho, že mi nevěříš, tak kdyby to byla pravda, tak moje příspěvky nečteš, ani na ně nereaguješ. Ale jelikož to sleduješ a reaguješ, tak je jasné, že tě to zajímá. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Neděle, 03. leden 2016 @ 00:13:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale už se podruhé pokoušíš o nějaké obvinění. Minule to bylo něco z webem i-ateismus. Že prý tam píšu pod nějakými nicky a vymyslel sis názvy. Čili tu cítím nějakou křivost. Když mi někdo křivý dává kázání, tak to pro něj nedopadne dobře. Tady na GS totiž na rozdíl od KD podvraťák nemá krytí. Takže to nemůže vyhrát. ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: timg v Neděle, 03. leden 2016 @ 11:32:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vyhrožovat ti jde. 

Nikoho neobviňuji, jen čistě konstatuji , že článek "Pavlovy speciality" je velmi křivácké kázání o ap.Pavlovi.


2. Timoteovi 3,3
1  Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2  Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní,
3  bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4  zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
5  budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.
6  Patří k nim ti, kdo vnikají do rodin, aby nalákali lehkověrné ženy plné hříchů, ovládané rozličnými touhami,
7  které by se pořád chtěly učit, a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Neděle, 03. leden 2016 @ 12:31:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vyhrožovat ti jde.

Já ti vyhrožuji? Prosím tě a čím? Znáš význam slova vyhrožovat? 


ikoho neobviňuji, jen čistě konstatuji , že článek "Pavlovy speciality" je velmi křivácké kázání o ap.Pavlovi.

Víš, co znamená slovo křivácké? Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.

Pavel si myslel, že žije v posledních časech. Ty si myslíš, že žiješ v posledních časech? 

Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní,

Já jsem přejícný, pokorný, uctivý. Mám hezký vztah k rodičům, jsem velmi vděčný člověk a věřím, že Bůh existuje. Jak je to s tebou, timg? 

bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,

Mám rád lidi i zvířata, nesnáším pomluvy, jsem velmi střídmý, citlivý. Jak je to s tebou, timg? 

 zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,

Jsem čestný, skromý, o rozkoš mi vůbec nejde, už jsem tu psal, že jsem požádal Docenta Zvěřinu o kastraci, nevyhověl mi . Bez masturbace vydržím 2 měsíce. Jak je to s tebou, timg? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: timg v Neděle, 03. leden 2016 @ 14:04:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podívej pozorovatelníku. 

Jestliže věříš v existenci jediného Boha, (jak o sobě píšeš, výše, ve svém "ave já"),  to je samozřejmě dobře. A je to velmi správné. I démoni tomu věří.... Můžeš být i velmi příjemný, okouzlující , inteligentní , bystrý s vysokým IQ, i s krásnou tvářičkou a působivý ,až ostatní inspirující , sebevědomý a úspěšný. Ano, ale před Bohem přesto můžeš být mrtvým psychopatem, který o sebe smýšlí příliš vysoko. 

   To co jsem prohlásil o tvém článku , (ve kterém křivě napadáš ap. Pavla) ,  je pravda. A proti ní , nic nezmůžeš.

 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Neděle, 03. leden 2016 @ 15:37:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neodpověděl jsi mi na otázky, jenom hraješ poškrábanou gramofonovou desku...


]


Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: Ingmar v Středa, 30. prosinec 2015 @ 16:36:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tohle jsem měl kdysi v ruce, možná by Tě to mohlo zaujmout: http://www.amazon.com/Queer-Bible-Commentary-Deryn-Guest/dp/0334054427Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 31. prosinec 2015 @ 05:05:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
"A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši."

Tohle mi nikdy nefungovalo.


  Ahoj 

  A zažil jsi někdy Boží pokoj, pokoj s Bohem?

  Ježíš říká: "Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé." Když jsem žil v náboženství, četl jsem tohle slovo Pána Ježíše a znovu a znovu mne usvědčovalo ze hříchu. Věděl jsem, že ať tím Pán Ježíš myslí cokoliv, tak mluví o něčem, co nemám a osobně neznám. Žil jsem totiž tehdy něco podobného, jako popisuje tahle paní.

  Když jsem se stal křesťanem, byl právě tenhle pokoj, o kterém mluví Ježíš, jednou z těch nejdůležitějších věcí, podle kterých jsem poznal, že jsem se stal součástí té smlouvy a toho Slova, že Ježíš změnil můj život.

  Kdyby nefungovalo to slovo Pavla nebo Ježíše, tak jsem dávno mrtvý.

  Pokud tobě nefunguje, jak to tu na světě přežiješ? Co ti pomáhá nebo k čemu se utíkáš?

  ToníkRe: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Čtvrtek, 31. prosinec 2015 @ 11:03:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud tobě nefunguje, jak to tu na světě přežiješ? Co ti pomáhá nebo k čemu se utíkáš?

Pokud je léto, vezmu sekačku a posekám zahradu. Nebo jdu se psem se projít. Nebo si pustím staré hity 80. let na youtube. 


]


Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Čtvrtek, 31. prosinec 2015 @ 11:09:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo a kdysi jsem měl sex. To bylo to nejlepší, co mě vždycky nakoplo. Sex s jedním klukem, co jsem se s ním scházel několik let. S ním jsem byl dobře sladěný. Tam bylo i hodně citu. Sex s někým náhodným mě často spíše srazil dolů než nakopl nahoru. 


]


Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Čtvrtek, 31. prosinec 2015 @ 12:23:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rímskym 1:26  Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam, veď ich ženy zamenili prirodzený styk s mužmi za protiprirodzený,
27  a podobne aj mužovia zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa vášňou medzi sebou: mužovia s mužmi páchali hanebnosť a za svoje poblúdenie sami na sebe niesli odplatu, akú si zaslúžili.
28  A keďže nepokladali za hodné zachovať si poznanie Boha...

ivanp]


Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Čtvrtek, 31. prosinec 2015 @ 13:02:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To se tu už rozebíralo asi 10x. Ostatně já to rozebírám v článku. Neklaněl jsem se zvířatům, nevyměnil jsem styk s ženou za styk s mužem. Je to úplná blbost. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Čtvrtek, 31. prosinec 2015 @ 13:04:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale nechce se mi na 50. vlákně znova a znova rozebírat s naivními neinformovanými nováčky dokola homosexualitu. Toto vlákno má být o apoštolu Pavlovi. Myslím, že se dost lišil od Ježíše. V mnohém se shodoval, ale v mnohém se lišil. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Čtvrtek, 31. prosinec 2015 @ 15:15:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V mnohém se shodoval, ale v mnohém se lišil.

A víš proč? Protože Ježíš především promlouval k Židům, kdežto Pavel k pohanům. Ježíš je zjevením živého Boha, Pavel o tomhle zjevení vypráví, navíc se i časově rozcházejí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Čtvrtek, 31. prosinec 2015 @ 15:19:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pozorovatelniku, možná se budeš muset smířit s tím, že na původ vzniku homosexuality nedostaneš nejenom z náboženství, ale i od vědy nějakou kloudnou odpověď.

Kdysi jsem napsal pár článků, o náhodě, zda je to v režii Boží vůle, aby zemřel kupříkladu křesťan. V jednom sboru spáchal křesťan sebevraždu, kdo je vinen a proč to Bůh dopustil? (odpověď neznám...)

Já bych taky rád znal na řadu otázek vysvětlení, ale žel na tomto světě nedostaneme odpověď.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Čtvrtek, 31. prosinec 2015 @ 15:22:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Možná bych to přirovnal k tomu, že se jeden narodí postižený, jiný zdravý, další je geniální, jiný je těsně pod hranicí IQ. Jak je to možné? Nevíme.... Proč se třeba narodí jeden bez vyvinuté ruky. (mám jednoho spolužáka, který je takový) Proč? Nevíme.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Čtvrtek, 31. prosinec 2015 @ 17:16:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nechce se mi tady řešit homosexualita A ještě na silvestra. Už když jsem psal rozbor z těch listů apoštola Pavla, tak jsem přemýšlel, že to tam v tom výčtu neuvedu. Ale nakonec jsem to tam dal, protože to patří k tomu celkovému obrázku těch Pavlových listů. Bral jsem ty listy popořadě, jak to jde v NZ za sebou. List Římanům je první. 

Jinak homosexualitu nelze srovnávat s postižením. Pokud dneska zazvoníš u domu, kde bydlí zpěvák Pavel Vítek se svým přítelem, producentem Janisem Sidovským, (žijí spolu 28 let) a řekneš jim, že jsou postižení, tak oni tě vyrazí ven a zabouchnou dveře a já jim řeknu, chlapci, to jste udělali správně. 

Pokud apoštol Pavel nebo kdokoli jiný učí k nenávisti vůči jinak orientovaným, kteří nikomu neubližují, ale v klidu si žijí svoje životy, tak za to bude souzen. Pokud apoštol Pavel rozséval k někomu nenávist a opovržení, není vyloučeno, že z toho jednou bude skládat účty...

Ale já si spíše myslím, že to je nevědomost a předsudky, než zlý úmysl. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Čtvrtek, 31. prosinec 2015 @ 18:02:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Píšeš: Pokud apoštol Pavel nebo kdokoli jiný učí k nenávisti vůči jinak orientovaným, kteří nikomu neubližují

Jenomže Pavel odsuzuje hřích a chování a ne člověka jako celek, alespoň si myslím. V případě Janise a Vítka ještě navíc nemůžu posuzovat podle křesťanských kritérií, jim je nejspíš křesťanství ukradené.

Ale jistě, souhlas Ježíš je Bůh, Pavel je člověk. Těžko a asi pečlivě musíme tedy přemýšlet, co je v Pavlově případě Boží slovo určené nám a co je doporučení, které hlavně platilo v jeho době.

Viz: přikazuji - ne já, ale Pán - aby žena od muže neodcházela. (1Kor 7,10 CEP) Ostatním pravím já, a ne už Pán (1Kor 7,12 CEP) I Pavel jasně dává dělící čáru, kterou odlišuje mezi sebou a Ježíšem...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Čtvrtek, 31. prosinec 2015 @ 18:04:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V tomhle se liším od ostatních tady, nevěřím totiž, že slova apoštola Pavla: Nenuť se pít vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem mírně užívej vína. (1Ti 5,23 CEP)

Je doporučení, které se týká i mne osobně...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Čtvrtek, 31. prosinec 2015 @ 18:08:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
S největší pravděpodobností bych to vysvětlil typologicky, tj. jako návod, využití znalostí, které mají druhému napomoci. Tj. pokud jsem lékař, tak tomu, kdo má nějaký problém pomůžu, pokud jsem architekt, tak mu pomůžu s určením toho, jakou parcelu má koupit. Pokud jsem v cestovce, tak mu poradím, jakou cestu do zahraničí zvolit, aby ho to stálo minimum...

Ale pokud bych měl žaludeční problémy, tak určitě nezahodím léky na žaludek do koše a nazačnu mírně užívat víno... (podle Pavlova doporučení)
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Čtvrtek, 31. prosinec 2015 @ 20:17:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Karelsi, lišíš a nelišíš. Já klidně na radu Pavla budu mírně užívat vína, pokud bude na mne mít účinek, pokud mi bude pomáhat. Pokud mi nebude pomáhat, tak zkusím něco jiného.
Jinak si myslím, že touto radou si Pavel nehrál na lékaře, ale šlo o triviálnější věc, Timotei, vždyť víš, že ti na žaludek dělá dobře mírné pití vína (Pavel měl Timotea jako syna), tak se prosím kvůli pokrytcům a špehovačům naší svobody v Kristu nenuť do pití vody.
I dnes jsou lidé zakazující alkohol, jistě stejní horliví služebníci byli i tehdy a Timoteus jim nechtěl být kamenem úrazu. To je to slovo nenuť se. To nebylo kvůli pokrytectví Timotea, na to měl příliš dobré vysvědčení od Pavla.
Toto je můj pohled na citovaný verš, možná příliš jednoduchý, možná nepřesný...  Pán s tebou Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Čtvrtek, 31. prosinec 2015 @ 20:20:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdysi jsem napsal pár článků, o náhodě, zda je to v režii Boží vůle, aby zemřel kupříkladu křesťan. V jednom sboru spáchal křesťan sebevraždu, kdo je vinen a proč to Bůh dopustil? (odpověď neznám...) 

Jsou případy, kdy někdo spáchá sebevraždu kvůli dlouhodobé šikaně ve škole. od vrstevníků, nebo třebas týraná manželka to nevydrží. Nebo někdo ze zdravotních důvodů. Pokud jsem dobře pochopil křesťanství, tak ti lidi skončili v pekle. Čili Bůh jim nejenže nepomohl tady na Zemi, když trpěli, ale je ještě bude na veky mučit v pekle. Jak se mám k takovému Bohu modlit? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Pátek, 01. leden 2016 @ 06:20:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Píšeš: Čili Bůh jim nejenže nepomohl tady na Zemi, když trpěli, ale je ještě bude na veky mučit v pekle. Jak se mám k takovému Bohu modlit?

Je to jenom můj pohled, což tady zdůrazŇuju, ale nikde v Bibli není sebevražda jednoznačně odsouzená. Údajně se píše v Bibli o 7 sebevraždkách, nevím, já to nepočítal. (spočítal to někdo jiný za mne)

Je fakt, že sebevražda většinou není v biblických textech popisována pozitivně, nebo dokonce jako čin k následování.

Ale myšlenka, že sebevrah se bude smažit na věky v pekle se mi příčí - nikde pro to není podklad. Ano, sebevrah na Posledním soudu bude mít těžkou pozici, ale přenechejme Poslední soud Pána Bohu, na nás to břímě určitě neleží...

Dělám dokonce ještě jednu věc, která se některým protiví - za ty mrtvé se pomodlím - je fakt, že už je defakto rozhodnuto, ale snad se Pán Bůh smiluje, vždyť jeho milosrdenství je větší než to lidské. Stejně je to ale i s Boží spravedlností. Bůh je spravedlivější než jakýkoliv z nás lidí.

Závěr z této záležitosti? Přenechejme Poslední soud Pánu Bohu a nezatracujme druhé předčasně... (vždyť k tomu nemáme kompetenci) :-)

Protože jsou i zde na GS chytráci, kteří by mohli snad překroutit smysl mých slov.
Zdůrazňuji, že v žádném případě neschvaluji sebevraždy! Jenom tvrdím, že o bytí či nebytí rozhoduje Pán Bůh, který bude soudit celý svět z jeho skutků na Posledním soudu. (tedy včetně každého sebevraha)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Pátek, 01. leden 2016 @ 10:20:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Určitě je hříchem sebevražda, kdy se nějaký fanatik odpálí v metru, kolem pasu granáty a kolem spousta lidí, které zabije nebo zraní. Určitě jsou nesmyslné i politické, byť dobře míněné sebevraždy typu Jana Palacha. Přijde mi poněkud unáhlené, když si vezme život někdo kvůli malichernosti, např. ztratí práci. Vždyť může najít novou. Je hloupost, když si lidé berou život kvůli tomu, že byli odmítnutí v lásce. Mohou si najít kdykoli nového partnera/partnerku. Ale jsou situace, kdy míra zátěže pro organismus je již nesnesitelná, takže není úniku. Např. bolesti při vážné nemoci. Nebo psychické týrání, šikana apod. Já samozřejmě vůbec nejsem oprávněný stanovovat hranici, co je a co není pro daného člověka únosné. Nežiju jeho život. Pro něj může mít i těžké následky v psychice i věc, co je pro druhého řešitelná záležitost. Takže je to subjektivní. 

Věřím, že Bůh je shovívavý a milosrdný a že Jeho milosrdenství, soucit, pochopení je silnější než jeho hněv a přísnost. Věřím tomu, že všechny zákazy a příkazy v Bibli jsou jen jako rámcové mantinely, páč Bůh nemohl napsat individuální Bibli pro každého. Bibli šitou na míru. Bibli, která by respektovala přesně to, čím ten člověk prochází. Život každého člověka je příliš pestrý, než aby se vešel do knihy. Bible je souhrn a aritmetický průměr toho, co Bůh považuje za žádoucí chování. Nechci rušit platnost Bible, ale nikdo dneska nedodržuje příkazy z Leviticus ohledně nošení oděvů, druhů textilu apod. 

Čili rigidní trvání na Bibli slovo po slovu je bezpečný způsob, jak Bibli znevěrohodnit, zesměšnit. Na druhé straně být sám sobě Bohem, ignorovat zcela Bibli, je také způsob, jak pohořet, ztroskotat. Takže já věřím, že Bible je dána člověku nikoli jako ohrada, jako vězení, ve kterém musí pobývat, ale jako vzor, jako světlý příklad, který je doporučeno následovat. Otrocké, striktní dodržování každého písmenka z Bible je sice velmi oblíbené u letničních, co jsem se setkal, ale já jsem přesvědčen, že Bůh stojí nad tím a že Boha nejde vtěsnat do knihy. Bůh je tak inteligentní a velkorysý, že mnozí lidi budou jednou překvapeni, jak se věci mají...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Pátek, 01. leden 2016 @ 11:36:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen, je to tak.

Vím, že tím možná zase někoho na GS naštvu, ale katolíci se nejspíš nemýlí ve svém tvrzení, že jsme si my protestanti udělali z Bible Boha... (a já s jejich tvrzením souhlasím)

Stejně nakonec zjištíš, že Bible a odvolávání na ni hraje jenom svou roli, jak se to komu hodí, což jsem mohl zaregistrovat v několika případech hned v diskuzi například s letničními. (měl jsem sto chutí o tom napsat článek, jenomže to by je zase poškozovalo - i letiniční jsou křesťané, i kdybych s nimi v některých věcech nesouhlasil)

Ale stačí si u každého z nás osobně zkontrolovat, jestli dodržujeme všechno to, čím argumentujeme v křesťanských diskuzích vůči druhým - několikrát se mi už stalo, že jsem někoho za něco "péroval", odvolával jsem se na Bibli /jak jinak :-)/ a když jsem byl postavený před tu samou věc já sám, nezachoval jsem se podle svých vlastních slov, kterými jsem dříve odsoudil nějakého bratra...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Pátek, 01. leden 2016 @ 20:43:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale stačí si u každého z nás osobně zkontrolovat, jestli dodržujeme všechno to, čím argumentujeme v křesťanských diskuzích vůči druhým - několikrát se mi už stalo, že jsem někoho za něco "péroval", odvolával jsem se na Bibli /jak jinak :-)/ a když jsem byl postavený před tu samou věc já sám, nezachoval jsem se podle svých vlastních slov, kterými jsem dříve odsoudil nějakého bratra...


Přesně tak. Mně každý křesťan, zejména ženatý křesťan doporučuje, abych žil v "úplné čistotě", což v překladu znamená nejen nemít sex, ale ani nemasturbovat. Nemít sex jsem vydržel 11 let v kuse. Nemasturbovat 2 měsíce. Pak jsem zjišťoval, jak jsou na tom ti, co mi dávali ty knížecí rady. Hej, nikdo nedokázal ani to, co já. Ten můj největší vzor a dlouholetý křesťan, ten, kterého jsem si nejvíce považoval a měl jsem ho za téměř svatého se mi přiznal, že bez sexu nebo bez masturbace vydržel nejvíce 3 týdny. Chápeš to? Takže kdo mi káže morálku? Kdo mě chce soudit? Ze prý jsem málo udělal pro Pána? Chtějí mi naložit více, než sami dokážou...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Sobota, 02. leden 2016 @ 05:43:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A tenhle citát od Jana Amose Komenského znáš: (?) :-) Lepší než za ženštinami hampejznými se píditi, jest plodníkem svým dvakrát týdně řádně zatřásti.

Je otázka, jestli je citát skutečně od Komenského. Ale pokud hledáš na internetu, potom tam najdeš i jinou variantu téhož: „Lepší je plodníkem svým řádně zatřepati, než z povětrnou ženskou spáti.“

První citát je zde: http://www.databazeknih.cz/citaty/jan-amos-komensky-177
Druhý citát je zde: http://citaty.net/autori/jan-amos-komensky/

Když už posloucháme Komenského v ostatním, mýlí se tady v tomhle? :-) Obyčejně bývá dáván jako negativní příklad Onan, od toho je "onanovat", jenomže v tom příběhu Gn 38,8-10 šlo o něco jiného, tam šlo o splození potomka svému bratrovi...

Jsem pro to, aby v "sebeuspokojování" člověk nenašel nějaký svůj hlavní smysl života, ale na druhou stranu, pokud to nemůže vydržet, tak kvůli tomu asi zatracený nebude. A na stejnou úroveň jako smilstvo či cizoložství bych to však nedával. (ale hřích tohle sebeuspokojování bude) V tomhle případě má pravdu výpověď latinského citátu: „E duobus malis minus eligendum est.“ Což v překladu znamená – „Ze dvou zel je třeba vybírat menší.“ Máš dvě zla (smilstvo a sebeuspokojení) a zvolíš menší zlo. Vím, že se mnozí křesťané v tomhle mohou dost trápit, tak snad jim můj komentář pomůže.


Protože jsem tady na GS v minulosti potkal pár chytráků, kteří byli schopní překroutit smysl mých slov.

Osobně jsem pro naprostou sexuální čistotu, jsem pro to, aby se jedinec zdržoval jakékoliv sexuální aktivity mimo manželství.

Ale pokud to dotyčný nevydrží, potom ať dojde na radu Komenského, nemyslím si, že kvůli tomu bude člověk zatracený. A je to pro něj lepší, než s někým realizovat své sexuální touhy na živo, kde už to na pováženou nepochybně bude.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Sobota, 02. leden 2016 @ 08:07:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mám obavu, že křesťané dělají z Boha schizofrenika, který nejdříve lidem něco dá a pak jim to zakazuje realizovat. Vybavím tě ploutvemi a dalšími dispozicemi pro pohyb ve vodě, a pak po tobě chci, abys létal. Nemá to logiku. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 02. leden 2016 @ 08:58:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Pozorovateli,
máš rád příběhy, svědectví...některá jsi dostal. Od reálných lidí. Žijí bez sexu, nemasturbují a radují se z milosti Boží...proč ti v paměti více uvízly příběhy těch co káží vodu a pijí víno?
Z osobní zkušenosti vím, že příběhy, co se nehodí do krámu, je příjemnější ignorovat. Ale to je tělesné uvažování, my nemůžeme ignorovat svědectví těch co káží i pijí vodu. Ale nejsem v tomto bez viny, někdy touha ignoroval u mě zvítězí, ale není to správná volba.
Pokoj tobě Jirka
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Sobota, 02. leden 2016 @ 11:32:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ok, takže ten křesťanský učitel 50 let, 3 týdny bez orgasmu. Já 43 let, 2 měsíce bez orgasmu. A ty více? Kolik? Kolik roků a jaká výdrž? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 02. leden 2016 @ 13:04:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nebudeme tady přece hrát hru, kdo čůrá výše. O tom to přeci není. Chtěl jsem tě upozornit na jednu skutečnost, že lidé mají tendenci používat věci/argumenty, co se jim hodí do krámu a jiné ignorují.
Jenže u Boha existuje absolutní pravda, ano, ano, ne, ne...
Pokud se obklopím důkazy, že Pavel je mimo, že neexistuje zdrženlivost, že křesťané káží vodu a pijí víno, že to jinak nejde, že nás tak stvořil Bůh... tak výsledek je předvídatelný... Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy specialit (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Sobota, 02. leden 2016 @ 14:24:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Z té otázky nejde utéct. Já z reálu neznám nikoho, kdo by vydržel déle než já. Moji kamarádi se mě ptají, jak jsi to dokázal? Tak jim říkám, že na internetu si píšu s křesťany, co možná vydrželi déle než já. Pletu se? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speci (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 02. leden 2016 @ 14:58:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nepleteš, vydrželi déle. Svědectví bratří má moc povzbudit, potěšit, pomoci ve vytrvalosti, ale moc vydržet musí být z Kristova Ducha v tobě. Ale myslím si, že to víš lépe než já. A mám pocit, že to dokážeš i žít. Že tam uvnitř víš. Víš a věříš. Pokoj tobě Jirka


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy s (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Sobota, 02. leden 2016 @ 17:56:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak to jsi dobrý. Takže GS je vyšší level než KD. :-) Na KD jsou samí masturbanti. Dokonce se tam jeden týpek vyptává ostatních, kdy měli naposledy orgasmus. :-) Nedělám si srandu. 

Takové věci jsem se neptal ani nejbližších kamarádů. Ale kdo jak dlouho vydržel abstinovat, to mám přehled. Ono to je zajímavé i z toho hlediska, jakou má kdo vůli. 

Ale ještě takto ti řeknu, Na férovku. Já to vydržel 2 měsíce bez masturbace ne proto, abych byl za frajera, kolik vydržím, ale myslel jsem, že mě to nějak přiblíží k Bohu. Že mě to nějak vylepší, nebo že se neříkám přímo otevřou nebesa, ale že prostě budu mít k Bohu blíže. Ale v reálu jsem byl akorát podrážděný. Prostě to nefunguje. To jsou situace, kdy přemýšlím, zda to křesťanství není celé fake... Ale jelikož mám více argumentů pro víru než proti, tak ani toto ani další zklamání ze mě ateistu neudělaly. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 01. leden 2016 @ 11:28:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Pokud jsem dobře pochopil křesťanství, tak ti lidi skončili v pekle.

  Ahoj pozorovatelniku.

  A myslíš, že je dobré věřit všelijakým pověrám a tomu, co si lidi vymysleli ve svém "křesťanském" noboženství? Už vedle v diskuzi jsi psal: "A co se týká mne, tak já si nejsem jist, zda je lepší být sám, trápit se, užírat se samotou a věřit, že za to jednou dostaneš odměnu po smrti..." Ptal jsem se tě na zdroj té informace, neodpověděl jsi, asi sis nevšiml mé otázky. Psal jsem, že není pravdivá. Lidé nedostanou po smrti odměnu za to, že se trápili a užírali samotou.

  V křesťanském náboženství putuje spousta všelijakých pověr typu "Bůh je všudypřítomný", "Bůh hříšníky neslyší", "Do lidského srdce vidí jen Bůh", "lidi budou na soudu souzeni podle dodržování desatera" a mnoho a mnoho dalších. Jedna z rozumných věcí je vzít pověry a konfrontovat je s realitou. Falešné a nepravdivé informace dát stranou a podívat se, jak je to ve skutečnosti (pokud to jde) nebo co k různým pověrám, co si lidi vyrobili, říká písmo.

  Tonik
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Čtvrtek, 31. prosinec 2015 @ 17:25:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A víš proč? Protože Ježíš především promlouval k Židům, kdežto Pavel k pohanům. Ježíš je zjevením živého Boha, Pavel o tomhle zjevení vypráví, navíc se i časově rozcházejí. 


Já si myslím, že rozdíl je způsoben také tím, že Ježíš byl Bůh a Pavel jenom člověk. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Čtvrtek, 31. prosinec 2015 @ 21:16:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 podobne aj mužovia zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa vášňou medzi sebou

Víš, Ivane, vždycky záleží na úhlu pohledu.  Vztah k ženě není vždy vyšší level než vztah k muži. 

Jestli i v tomto případě trváš na tom, že to první je vyšší level než to druhé jen kvůli tomu, že jde o ty vaše zástrčky a zásuvky, tak jsi fakt srandovní...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 01. leden 2016 @ 11:39:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Proč mají vlastně homosexuálové neustálou tendenci používat tuhle demagogii?

  Uvědomuješ si, že vztah je něco jiného, než styk? Že to jsou dva různé pojmy?

  Vztah k ženě není z principu "jiný level" než vztah k muži. V tom se právě liší od styku.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Pátek, 01. leden 2016 @ 17:13:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

  Proč mají vlastně homosexuálové neustálou tendenci používat tuhle demagogii?

Nejsem členem žádného hnutí, nevím, proč píšeš v množném čísle. Taky nevím, co je podle tebe demagogie. 

Uvědomuješ si, že vztah je něco jiného, než styk? Že to jsou dva různé pojmy?

Samozřejmě. 

 Vztah k ženě není z principu "jiný level" než vztah k muži. V tom se právě liší od styku. 

No však. Plnohodnotný vztah můžou mít lidi nezávisle na tom, co jim bimbá mezi nohama...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 02. leden 2016 @ 11:38:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Nejsem členem žádného hnutí, nevím, proč píšeš v množném čísle.

  Omlouvám se za zjednodušení. Když sleduji propagandu homosexualismu (a naprosto stejnou propagandu sexuálního a potratového průmyslu, aby sis to zase nevztáhnul jen na sebe) tak tam je přesně toto zaměňování vztahu a styku a přebíhání mezi jedním a druhým jako by to bylo totéž.


Taky nevím, co je podle tebe demagogie. 

  Za demagogii jsem považoval to, že jsi reagoval na citaci písma, která je o přirozeném/nepřirozeném styku tím, že jsi psal o levelu vztahu. Proto jsem napsal, že Vztah k ženě není z principu "jiný level" než vztah k muži. Na rozdíl od styku.

  A pokud jsem potkal jakékoliv křesťanství, tak toto si v něm všichni uvědomovali a dost to zdůrazňovali: Nikdy jsem nezažil, že by se křesťané dívali na vztah muže a ženy jinak, než na vztah muže a muže, že by se na ně dívali svrchu. A pokud ano, tak spíše naopak, tedy že byli opatrnější na vztah muže a ženy, právě kvůli sexu, kvůli styku

  Naopak o zkratkách, které vytváří ke svému zisku sexuální a potratový průmysl si uvědomovali, že jsou to demagogie. A bylo celkem opět jedno, zda to byli katolíci nebo evangelíci.


No však. Plnohodnotný vztah můžou mít lidi nezávisle na tom, co jim bimbá mezi nohama...

  Sláva, na tom se tedy shodneme. Snad to tedy bylo nedorozumění.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Neděle, 03. leden 2016 @ 00:19:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když sleduji propagandu homosexualismu (a naprosto stejnou propagandu sexuálního a potratového průmyslu, aby sis to zase nevztáhnul jen na sebe) tak tam je přesně toto zaměňování vztahu a styku a přebíhání mezi jedním a druhým jako by to bylo totéž.


Můžeš mi dát nějaký odkaz na tu propagandu? Vůbec nevím, kde to mám hledat...


Naopak o zkratkách, které vytváří ke svému zisku sexuální a potratový průmysl si uvědomovali, že jsou to demagogie.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 03. leden 2016 @ 11:55:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Můžeš mi dát nějaký odkaz na tu propagandu? Vůbec nevím, kde to mám hledat...

  Mohu ti dá dvě jména: Radim Uzel a Jiří Hromada. Podívej se na jejich díla a vyjádření.

  Hledat není moc třeba, dané propagandy byla mnoho let plná média, stačí si tedy pročíst články k tématu.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Neděle, 03. leden 2016 @ 13:33:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já jsem nenašel žádnou propagandu homosexualismu od Uzla a Hromada se už léta tomu nevěnuje. 


]


Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 01. leden 2016 @ 11:41:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  A to způsobí pokoj? pokud ano, jak dlouho takový pokoj vydrží?

  Zažil jsi někdy Boží pokoj, to, co čem mluví Pán Ježíš? Pokoj, "ne takový, jako dává svět"?


]


Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Pátek, 01. leden 2016 @ 17:18:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne, nezažil jsem nikdy nic nadpřirozeného. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 02. leden 2016 @ 11:43:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  To je potřeba zažít.

  Je to moc užitečná věc zažít to, že všechny okolnosti okolo vypadají naprosto beznadějně, všechno vypadá jako že jde do kelu, "všudypřítomný" ďábel našeptává zvenku hrozné věci, ale vevnitř, vnitru (čemu taky říkáme srdce ale není to ta fyzická pumpa) je pokoj s Bohem, který člověka od všeho, co je okolo, chrání.

  Je to o kus lepší stav, než když všechny okolnosti okolo vypadají naprosto beznadějně, všechno vypadá jako že jde do kelu, "všudypřítomný" ďábel našeptává zvenku hrozné věci, a vevnitř, vnitru (čemu taky říkáme srdce ale není to ta fyzická pumpa) je stejná temnota, jako venku.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Neděle, 03. leden 2016 @ 00:07:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

  To je potřeba zažít.

No fajn. Ale já si sám nadpřirozené zážitky neumím vyrobit autoseugescí. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 03. leden 2016 @ 12:03:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Souhlas. 

  To mám stejnou zkušenost. Když jsem žil v náboženství, tak jsem věděl o pokoji, o kterém mluvil Ježíš a věděl jsem, že ho nemám. Omylem jsem se domíval, že pokoj si člověk vyrobí vlastní snahou a vlastními skutky: Tím, že se bude zpytovat, zpovídat, litovat hříchů, modlit se, rozjímat, meditovat, hodně se snažit a dělat dobré skutky, účastnit se různých divadel náboženství... A tak jsem se zpytoval, zpovídal, litoval hříchů, modlil se, rozjímal, meditoval, dělal dobré skutky, účastnil se kde čeho... Tolik snahy a ten pokoj furt nikde.

  Kdyby šel pokoj s Bohem vyrobit člověkem, nemusel Pán Ježíš umírat na kříži a stačil by k tomu třeba budhismus, kde je ten pokoj světa vyrobený lidmi ještě nejkvalitnější. I když i ten je sotva srovnatelný s tím, když člověk vezme sekačku nebo lopatu a vyrazí na zahradu a udělá něco užitečného.

  Toník


]


Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Sobota, 02. leden 2016 @ 12:33:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pozorovatelníku

Incest, zoofilie , homosexuální praktiky, smilstvo, cizoložství považuje Mojžíšův zákon za vážné prohřešky, za které dle tohoto zákona náležel nejpřísnější trest - trest smrti. Starý zákon se snažil strachem z trestu udržovat v izraelské pospolitosti morální standard, který tuto společnost chránil proti jejímu rozkladu a sebezničení, neboť Bůh měl s tímto národem svůj záměr - přivést skrze něj vyřešení vzpoury proti sobě samému - narození bohočlověka Ježíše Krista, který je nám nejen příkladem vzorného, bezhříšného chování, ale především dokonalé zástupné smírčí oběti za hřích, čehož předobrazem byly i rituální židovské zvířecí oběti. 
To, že židé nezmizeli v propadlišti dějin v moři pohanských národů je zajisté i díky dodržování morálních zásad, odvozených z tohoto zákona. Národy, které tyto (byť i nepsané) morální zásady nedodržují, mizí v propadlišti dějin a toto nebezpečí dnes hrozí i t.zv. křesťanské (lépe  pseudokřesťanské) civilizaci demografickou katastrofou (vyplývající z nedodržování těchto morálních zásad) převálcováním islámem, který nekompromisně udržuje své morální zásady, jakožto boží trest pro odpadlou, sekularizovanou Evropu. Ostatně si myslím, že by nebylo třeba ani islámu a evropské národy se zničí samy totálním rozkladem fungování rodiny, k němuž i propagace volného sexu a homosexuality napomáhá. 
Nediv se proto apoštolu Pavlovi, kdys ortodoxnímu židu a farizeovi, že tyto pro lidstvo prospěšné rady zmiňuje. 
Ježíš Kristus nepřišel, aby zničil zákon, tedy požadovaný mravní standard, naopak nasadil laťku ještě výše - pouhé myšlenky na překročení těchto standardů je považováno za hřích.  K nápravě však nepoužívá donucovací metody a moralizování, které může člověk snadno jen předstírat a obcházet, ale daleko účinnější a rychlejší metodu - nového narození z Ducha, namísto pouhého šlechtění duše (což není nic závadného)  - při níž už nejsme motivováni strachem, ale radostí z toho, že nemusíme být otroky hříchu - jednání,  které se Bohu nelíbí. 

Sex lze proto přirovnat k ohni - je to dobrý sluha, ale zlý pán. Má se udržovat jen tam, kde neškodí ať přímo či nepřímo.   
Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Neděle, 03. leden 2016 @ 15:00:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejde jen o sex. Pavel měl jiný vztah k ženám, než Ježíš. Ježíš mel respekt, Pavel despekt. Pavel byl více zákonický. 


]


Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Neděle, 03. leden 2016 @ 16:49:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jinak ty si myslíš, že v těch červených státech je více Boha než v těch modrých, jo? http://mags.nkcdn.cz/magazin/0/0/1/9/3/M_19341_hNpo7MLd.gif


]


Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Středa, 06. leden 2016 @ 11:46:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrá mapka. Je vidět, jakým tempem pokračuje v t.zv. "křesťanské Evropě" morální devastace, odklon od křesťanských etických norem. To se však netýká jen tolerance k homosexuálním praktikám, to je jen viditelná třešnička na dortu. 

Jestli je v "červených státech" více Boha je hloupá otázka, Bůh není žádná věc, abychom to mohli poměřovat. Hodnotit se snad jen to, jakou mají lidé bázeň před Bohem, jak citlivé mají svědomí a jak jsou schopni dodržovat mravní normy a prosazovat právo a spravedlnost. Je vidět, že hmotný blahobyt vede všeobecně k hedonismu, požitkářství a zvrhlostem. "jako bylo za dnů Noe, tak bude příchod syna člověka". Apokalypsa je předpovězena a je nevyhnutná. Některé příčiny snad chápou dnes i ateisté (třeba ekologické).


]


Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: timg v Středa, 06. leden 2016 @ 12:20:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jan 21 , přesně tak. Lidská zpupnost a zvrácenost je veliká.


]


Re: Re: Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Čtvrtek, 07. leden 2016 @ 22:34:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrá mapka. Je vidět, jakým tempem pokračuje v t.zv. "křesťanské Evropě" morální devastace, odklon od křesťanských etických norem. To se však netýká jen tolerance k homosexuálním praktikám, to je jen viditelná třešnička na dortu. 


A jak bys, křesťane, chtěl netolerovat homosexuální praktiky? Co konkrétně a komu bys zakázal? 


]


Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Sobota, 02. leden 2016 @ 16:43:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chudák apoštol Pavel. Ještě že pozorovatelnik svůj článek napsal v jednom kuse, takže se nedá v dnešní době plné hoaxů (smyšlenin) ani pořádně  přečíst. Stačilo by, kdyby ho strukturoval, alespoň do odstavců.

Já děkuji Pavlovi, že ač byl skromný, pracovitý, ctnostný a mírný apoštol, tak dobře věděl, co může myšlení naplněné vagínami a penisy s člověkem udělat.Re: Re: Pavlovy speciality (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik v Neděle, 03. leden 2016 @ 12:38:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ten článek jsem takto nenapsal ani neposlal. Však jsem to tady pod článkem vysvětlil a přepsal po částech nanovo. Také jsem vysvětlil, že to je výběr z jeho listů, a to výběr toho, s čím nesouhlasím, nebo mám otazníky, se zbytkem, tedy drtivou většinou, souhlasím. Mám na to právo. V žádné totalitě nežijeme. 


]


Stránka vygenerována za: 2.20 sekundy