Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ivo.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 12, článků celkem: 15441, komentáře < 7 dní: 499, komentářů celkem: 343165, adminů: 60, uživatelů: 4861  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 63 návštěvník(ů)
a 7 uživatel(ů) online:

Melissokomos
JirkaB
Tomas
rosmano
gregorios777
wollek
timg

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni
·O katech
·Reakce Pavla Coufala na dopis odcházejících baptistù z lovosického sboru
·Týraní baptisté ukonèili èlenství v BJB Lovosice

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99070142
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Jak se adventisté vypořádávají s falešnými proroctvími
Vloženo Čtvrtek, 12. únor 2015 @ 08:07:24 CET Vložil: Tomas

Kritika bludů poslal Nepřihlášený

Adventisté (i mnozí charismatici) jsou svědky, jak se nenaplňují proroctví o příchodu Krista (adventistii) a probuzení (charismatici). Scénář, jak to oddiskutovat, je stále stejný:


1. Prvním předpokladem je, že pokud prorokuje EGW, pak proroctví je pravé. Pokud ne, padl by prorocký nimbus a "modla" prorockého úřadu EGW by spadla z piedestalu a adventismus by se prakticky asi zhroutil. 

2. Každé proroctví je podmíněné a Bůh je vázán lidskou reakcí v jeho uskutečnění.

3. Pokud se proroctví nenaplní, zklamala církev. Málo se modlila, proto nepřišlo probuzení, nebo byla málo horlivá, a tak Ježíš nepřišel.

Zaujalo mne, že tímto úhybným manévrem je možné ospravedlnit vše. Přečtěte si, prosím, jak adventisté vysvětluji falešná prorctví EGW o tom, že lidé žijící v roce 1856 se dočkají Ježíšova návratu nebo že se Ježíš vrátí během pár měsíců po roce 1850. Co myslíte, jak to vysvětlí? No jistě, uhádli jste! Můžete za to vy resp. církev....

Zde ovšem nejde ani tak o podmíněné či nepodmíněné proroctví. Adventisty i přes mnohé verše Mt 24,23; Mk 13, 32; L 12,39; Sk 1,7  ad. neodradí, když EGW neustále experimentovala, prodlužovala a časově vymezovalo to, o čem neví ani andělé v nebi. Je to jen dalším důkazem toho, že spisy této nebohé ženy berou vážněji, než Písmo svaté.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Sestra Whiteová bude živa, když se Ježíš vrátí? Následující citáty Ellen Whiteové byly na internetu některými jedinci, kteří se rozhodli, že díky takovým citátům musí být Ellen Whiteová falešný prorok a adventismus je omylný, citovány  jako falešné. Pravdou však je, že při popisu druhého příchodu používá pouze tatáž slova jako apoštol Pavel, který, stejně tak jako Whiteová, toužil být mezi těmi, kteří se dočkají druhého příchodu: 

„Brzy naše oči byly přitáhnuty k východu, kde se objevil malý černý obláček asi poloviny mužské dlaně, o kterém jsme všichni věděli, že je to znamení Syna člověka. … Potom bylo silné zemětřesení. Hroby se otevíraly a mrtví vyšli oděni nesmrtelností. 144 000 volalo: „Halelujah!“, když rozpoznali své přátele, jenž od nich byli odtrženi smrtí a ve stejnou chvíli JSME BYLI PROMĚNĚNI A UCHVÁCENI SPOLU S NIMI, abychom se setkali s Pánem ve vzduchu.“ Rané spisy str.15-16 

„Toto zajisté vám pravíme slovem Páně, že my, kteříž živi pozůstaneme do příchodu Páně, nepředejdeme těch, kteříž zesnuli. Nebo Pán náš s zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla a s troubou Boží sstoupí s nebe, a mrtví, kteříž jsou v Kristu, vstanou nejprve. Potom my živí pozůstavení spolu S NIMI ZACHVÁCENI BUDEME DO OBLAKŮ, vstříc Pánu v povětří, a tak vždycky s Pánem budeme.“ 1. Tes. 4,15-17

Adventisté žijící v roce 1856 budou živí, aby viděli Ježíšův návrat. Před více než 135 lety paní Whiteová udělala další fascinující proroctví během shromáždění v Battle Creek, Michagan, v květnu 1856. Prohlásila, že někteří z těch, kteří byli na shromáždění zemřou a stanou se „potravou pro červy“ a že někteří z nich budou žít dál a stanou se „předmětem sedmi posledních ran“, zatímco jiní „zůstanou na zemi, aby byli proměněni při Ježíšově příchodu“. Svědectví pro církev, sv.1, str. 131-132. Když zvažujeme podmíněná proroctví musíme mít na paměti:

Jeremiáše 18,7-10: „Mluvil-li bych proti národu a proti království, že je v okamžení vypléním a zkazím, i vyhubím, však odvrátil-li by se národ ten od nešlechetnosti své, proti němuž bych mluvil: i já litoval bych toho zlého, kteréž jsem myslil učiniti jemu. Zase mluvil-li bych o národu a o království, že je v okamžení vzdělám a vštípím, však činil-li by, což zlého jest před očima mýma, neposlouchaje hlasu mého: i já litoval bych dobrodiní toho, kteréž bych řekl učiniti jemu.“

Dokonalým příkladem tohoto příběhu je Jonáš a Ninive. Jonáš kázal, že Ninive BUDE zničeno po 40 dnech. Někteří říkají, že podmíněná proroctví jsou takto známa vždy v dané době, protože prorok používá slovíčko „jestliže“. Ale v tomto případě vidíme, že Jonášova slova jsou naprosto specifická, není dána žádná druhá možnost. Ninivetští slyšeli, co prorok řekl, že se stane a činili pokání.

Po dobu čtyřiceti let uzavírala nedůvěra, reptání a vzpoura před starověkým Izraelem zemi Kanán. Tyto stejné hříchy odkládají vstup moderního Izraele do nebeksého Kanánu. Ani v jednom z těchto případů nebylo na chybě Boží zaslíbení. Je to nevěra, světáctví, neposvěcení a hádky mezi Boha vyznávajícím lidem, které nás pořád drží na tomto světě hříchu a trápení již tolik let.“ (Ms 4,1883, citováno v Evangelizaci str. 695, 696)  

V roce 1850 paní Whiteová řekla, že se Ježíš vrátí „během pár měsíců“ - podmíněné proroctví. 
Pokud věříme v podmíněná proroctví, tak potom musíme učinit závěr, že Ježíš se mohl vrátit za dnů Ellen Whiteové, „pár měsíců“ poté, co bylo toto tvrzení vyřčeno. Ellen Whiteová neustále vyjadřovala, že lid Boží se potřebuje Mu plně odevzdat, pokud mají vskutku být generací, která uvidí Pána přicházet na oblacích. Ale Boží lid nečinil pokání.
"Jak se adventisté vypořádávají s falešnými proroctvími" | Přihlásit/Vytvořit účet | 10 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Jak se adventisté vypořádávají s falešnými proroctvími (Skóre: 1)
Vložil: mimu v Čtvrtek, 12. únor 2015 @ 13:22:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ač je to smutné čtení,  "téměř vystihuje skutečnost". "Téměř" proto, že čerpá z neautorizovaného webu, kterým se určitá skupina tradicionalistů mezi adventisty snaží o "osvětu" mezi lidmi bez vyznání, ostatními křesťany, i směrem do své vlastní církve. "Téměř" také proto, že množství aktivit této skupiny nevypovídá o postoji většiny adventistů skoro nic. K adventistům patří i tradicionalisté, každé společenství víry má své "svaté" i své "černé ovce", nebo "bílé vrány"...A každé společenství prožívá i určitý posun ve věrouce, tváří v tvář změnám společenského paradigmatu. U adventistů je tomu tak, že se celá historie promítá do současného dění. Tradicionalisté, povzbuzeni současným vedením ústředí církve v USA to dávají hlasitě najevo. Myslím si, že paušalizovat, tedy vztahovat projevy určité skupiny na celou církev, nevypovídá o skutečnosti pravdivě-tedy v plném rozsahu.Re: Re: Jak se adventisté vypořádávají s falešnými proroctvími (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 12. únor 2015 @ 15:23:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Církev je v obecném (neboli katolickém :o) ) slova smyslu společenstvím lidí z nichž každý je stvořen jako originál. Proto není nic divného když mezi námi najdeme lidi studené i horké. Obdařené různými hřivnami. Různě prožívající svůj vztah s Bohem. Nevidím v tom nic divného. Král David a prorok Nathan také nebyli  stejní a přesto byli oba dva mužové Boží.


]


Re: Jak se adventisté vypořádávají s falešnými proroctvími (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Čtvrtek, 12. únor 2015 @ 13:56:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ezech.13,1-9... Kdo jsou adventisté sedmého dne? 24.2.1999

Hovořit o adventistech sed. dne, znamená hovořit o falešném hnutí (vzniklo v r. 1831-1844), hovořit o falešných prorocích - učitelích, o sektě, která se vždy a v každé době uměla přizpůsobit každé vrchnosti - státu. Základní znaky sekty dle Bible: falešní proroci - učitelé, vymyšlené bludné nauky a zvlášť enormní chtivost peněz. 2,Petr.2,1-3...
Fal. proroka poznáme, když někdo něco prorokuje, má vidění do budoucna, odvolává se, že to má od Boha. Když se to nesplní víme, že je to podvodník - služ. satanův, falešný prorok.5,Moj.18,...20-22. To je i případ Wiliama Millera, amerického venkovana - farmáře a jeho resortní kolegyně E.G.Whiteové, která navštěvovala (byvše metodistkou) Millerovy přednášky, stejně tak James White (příští její manžel), který byl millerovským kazatelem.
W. Miller, průkopník adventního hnutí(1831-1844), začal v r.1831 hlásat, že P. Ježíš přijde na tuto zemi (očisti ji) v r. 1843 a učiní konec. (Totéž hlásali i další fal. pror.) Výpočet pro r.1843 Miller získal z Bible, Danielovo proroctví 8.kap., kde 2300 večerů a jiter = 2300dní zaměnil na 2300 let a chytrou - ďábelskou kombinací s kap. 9. pror. Daniele vykouzlil r. 1843. Že se jednalo o podvodníka, fal. proroka, svědčí nesplněné proroctví o příchodu Páně na tuto zemi v r. 1843, toto se nenaplnilo ani 22.října 1844 po pečlivě provedené korekci.
W. Miller (později baptista) byl podvodník, falešný prorok. O tom informují i polští adventisté sed. dne v brožurce "Falešní proroci", kterou napsal G. Baron (vydala církev a.s.d., "Znamení doby" 1962, Varšava). To znamená, že nebylo a není pravdou, že Millera, který nevěřil Bibli, vyučoval Bůh a jeho andělé, jak o něm nesmyslně píše jeho kolegyně ze stejné branže E.G. Whiteová ve své bájné knížce plné halucinací (1.Tim.4,7), pod názvem "Zkušeností a vidění" (1924) str. 191-194. Věřit tomu může jen začátečník, který Sl. Boží a dějiny a.s.d. vůbec nezná. Učit tyto nesmysly může jen výhradně kazatel, jenž si libuje ve lži nebo chce žít z práce jiných nebo kazatel s Laodicejským duchem, který je prázdný jako sud (Zjev.3,14-18). Stejný bůh a duch, který vyučoval Millera, působí v adventismu po dnešní den.
Po fiasku 22. října 1844 se stal zázrak. Hned příštího dne adventní sektu zachraňuje od krachu adventní "spasitel" Hiram Edson, jemuž Millerův bůh zjevuje skrze svého ducha světlo o svatyni. ("Adventní dílo" Loughborough, str.33) Co zřetelně a jasně spatřil (!?) viz "Úvahy pro modlitební týden" (1976, str.32-33).
Trochu to seřadím, co ten Millerův - adventní bůh a jeho duch toho 23. října 1844 (a také v dalších dnech a létech) adventistům zjevil - nakukal: P. Ježíš vchází do svat. svatých; vešel k Otci; vešel na svatbu. P. Ježíš jako velekněz začal ve svat. svatých službu. Začalo smíření; krev P.J. začala platit; P.J. začal očisťovat celou svatyni od hříchů. Začal vyšetřující soud, počínaje mrtvými konče žijícími. Začalo (plně) trojandělské poselství. P. Ježíš dostává království. V roce 1844 skončilo 2300 let, výpočet je správný, ale Pán prodlévá atd. Uvedené body (i jiné) závislé na r. 1844 (a.s.d. učí po dnešní den) jsou mírně řečeno hloupost, protože žádné Biblické proroctví - žádné dění na r.1844 není závislé.
Z Bible a dějin (také Apokryfy, Bib.Sl., Novotný) je známo, že vidění a čas, které trvalo 2300 večerů a jiter (=2300 dní) naplnil malý roh (Daniel 8,9-25...) král syrský Antiochus IV zvaný Epifanes = osvícený (175 - 164 př.Kr.), který pronásledoval, mučil, zabíjel ty z lidu Božího, kteří vzdorovali násilné helenizaci. Také zastavil oběť ustavičnou, znesvětil svatyni atd. Celé toto vidění podmíněné časem trvalo 2300 več. a jiter tj. 2300 dní, tj. 6 let, 4 měsíce a 20 dní. Po naplnění vidění a času (2300 več. a jiter) přišlo uvolnění pro lid Boží, svatyně byla očistěna a ustavičná oběť (zastavena Antiochem) obnovena. Tvrzení adventistů sed. dne, že vidění a čas (2300 v. a j.) naplnil Řím, jako malý roh, je takový nesmysl, jako tvrzení, že věří Bohu - Kristu - Bibli - že jsou lidem Božím.
První fáze adventismu (obelhávání lidí) skončila 22.10.1844 a druhého dne tj. 23.10.1844, začala druhá fáze obelhávání lidí pod vedením povedené dvojice Whiteových. J. White, výborný organizátor, vybudoval a zformoval církev a.s.d. a E.G.W. se záhy stala adventní prorokyní a po dnešní den moderní Huldou. ("Modlitební týden", 1970, str.45 a 46) Ve skutečnosti je to Noadie, fal. prorokyně Neh.6,14.; Jezabél, Zjev.2,20...
První vidění (byla v nebi) = halucinace o nebes. svatyni. Viděla v prvním oddělení - svatyni dva "kamrlíky", v jednom adventisty a v druhém svět. Pak vidí Otce s Ježíšem na trůně a satan je také přítomen. Pak vidí jak Otec vstal a jede za oponu, dveře do svat. svatých, usedl na (druhý) trůn. Pak jede P. Ježíš za oponu, zavřel za sebou dveře a vjel do svat. svatých oblečen v šat se zvonky. Opona nebo dveře byly otevřené (P. Ježíš asi špatně zavřel) pro paní Whiteovou a ona vstoupila. Jinde jenom nahlédla do svat. svatých. Satan však zůstal v prvním oddělení = svatyni. Zástup z jednoho "kamrlíku" = svět, se skláněl ještě před prázdným trůnem u něhož stojí satan. Ve svatyni svatých P.J. zvedá víko truhly ukazujíc Whiteové desatero na kamenných deskách. Čtvrté přikázání vidí obestřené světelnou září, jinde vidí zaříci kruh nebo třpytivý věnec. V chrámě také viděla kamenné stoly se jmény 144 000. (Židle asi budou také z kamene, bylo by vhodné, aby si každý adventista s.d. vzal nějaký polštář pod "*****lku", aby nenastydl.) Dále viděla strom života celý ze zlata (na ovoce budou a.s.d. potřebovat diamantové zuby). Viděla také 144 000 a.s.d. jimž Bůh oznamuje den i hodinu příchodu Ježíšova. V nebi také viděla malé děti s křidélky, "frkající" z místa na místo. A ukončím ty nesmyslné řeči babskou básní o andělech navštěvujících zemi, kteří mají zlatý lístek (propustku - píchačku), kterým se legitimují andělům u brán města (vrátní ve vrátnicích) při vcházení a vycházení. Všechny ty whiteovsko-adventní nesmysly dovedu pochopit, ale nechápu jak mohla vidět Otce, Syna, satana, anděly a nikde nepotkala tu třetí osobu - bytost (údajně Ducha Sv.) z té katolické trojice. Tato bytost je uznávána i protestanty včetně adventisty sed. dne. Tento duch zavedl (dříve) katolíky a (později) všechny protestantské sekty, včetně sekty a.s.d. do náruče bezbožné vrchnosti (státu), nacistů - fašistů, komunistů, "demokratů" a bezpečně je vede na smrt. Přísl.14,12. Veškeré nesmysly v tomto odstavci, co vidění E.G.W. o nebeské svatyni, čtenář najde v její fantastické knize, pod náz. "Zkušeností a vidění".
Vidění = halucinace H. Edsona (stejně tak halucinace Whiteové) o nebes. svat. zpracoval Grosier a podrobné vysvětlení o svatyni vyšlo už počátkem r. 1846. (viz "Advent. dílo" str.33) No a největší nesmysly byly na světě od r. 1844.
A nyní něco pro zasmání. W. Miller prokazatelně falešný prorok (zemřel 1849) a jak oněm píše E.G.W., že se postavil proti světlu z nebe, že nepřijal posel. třetího anděla (sobotu), že byl pod mocí satana atd., přesto jeho kolegyně, taktéž falešný prorok (jak si ukážeme), nazývá W. Millera služebníkem Božím (!!) a co je největší "sranda" dává mu spasení. (viz "Zkušeností a vidění" ,1924, str.215...218-219) Jak vidno Whiteová je přece jenom nějakým bohem, (dává spasení) i když menším od svého pána, který trůní se svoji partou andělů pod mrákotou. Juda v.6. Stejně tak činí bohové jiných sekt, (existuje mnoho bohů a mnoho pánů 1.Kor. 8,5) slibující svým členům - modlářům, lhářům, cizoložníkům atd. spasení. Ani p. Veselý, ostravský kaz. a.s.d., není výjimkou i on dává svému zemřelému bratr. Husarovi (šéf autodílen) spasení.
Mezi sektářskými bohy, bůh a.s.d. je bohem bezkonkurenčním. Jednak je to bůh v babské sukni, v jedné osobě bohem, prorokem i učitelem a také, což je unikát, napsal adventní bibli = 63 knih s "velkou duchovní moci". (viz "Modlit. týden" 1970, str.46.) První její kniha = advent. bible pod názvem "Zkušeností a vidění", psaná ang. r. 1851. Dle E.G.W. tato kniha má božskou pečeť věčné pravdy. (viz "Zkuš. a vid." 1924, str.3) a poslední knihu "Život a práce" napsala r.1914-1915. (dle T.J. Zigmunda) V "Advent. díle" (Loughbourough) str.109 čteme: " Svědectví (White) jsou z téhož ducha a téhož směru, jako Písmo sv. (!!) VY JSTE SE ÚPLNĚ ZBLÁZNILI!!! "SVĚTLO" z knih E.G.W. - ducha prorockého = advent. bible, je tak pronikavě ostré, že všichni a.s.d. oslepli (Skut. 9,3-9; Zjev.3,...17...) a pokud se neobrátí skončí smrti Přísl. 16,25!
Co se organizace týče, do roku 1853 nebyla žádná. Pak to začalo, jen to hlavní uvedu. V r. 1859 vymysleli desátky pro vydržování kazatelů a od r. 1861 začalo (trvá po dnešní den) strašení členů (Malach. 3,8-10) a plnění kapes podvodných sektářských pastýřů. V r. 1860 si dali název a.s.d. Vymysleli generální konferenci v čele s předsedou, která je po dnešní den v advent. org. pokládána za nejvyšší moc! (Tzn. ne Bůh - Ježíš - Bible, ale další adv. bůh. 1.Kor. 8,5) V r. 1861 dali si závazek, že budou zachovávat přikázání Boží a víru Ježíšovou atd. V r. 1863 byla generální konference úplně organizována. (viz "Advent. dílo" str. 74-79) Výdělečný podnik advent. sekty byl dobudován, kazatelé mohli v plné míře "rýžovat zlato" na chudých členech. Chudoba Whiteových skončila a zvlášť v době, když se J. White stal tři krát "papežem" gener. konf. (viz "Modlit. týden" 1970, str.46) Co se týče desatera Božího, to je jenom plácání hubou. Advent. sed. dne to věrná kopie farizejů a zákoníků z prvního stol. a zvlášť co se týče svěcení soboty. Milování Boha, věrnost, poslušnost, oddanost, důvěra atd. advent. sed. dne je cizí. A co se bližního týká, toto milování ukázali už v 1. svět válce (1914-1918) střílením do bližních což pokrytecké vedení Německa, bratři Schuberthovi a Obländer mistrně a směšně obhájili v brožurce "Der Christ und der krieg" (1917) a také mazaný pan T.J. Zigmund ve dvou spisech "Kde je pravda".
Nyní pár exkluzivních proroctví z repertoáru ducha prorockého paní E.G.White = boha a.s.d. Už v r. 1842 E.G.W. pevně věřila, že Pán brzy přijde ("Zkuš. a vid." str.7). To "brzy" (první) už trvá 155 let. Po fiasku 22.10.1844 měla první halucinace v prosinci. Pak měla další a další. V r. 1850 viděla, že služba P.J. ve svat. svatých bude brzy ukončena. ("Zkuš. a vid." str.44) To (druhé) "brzy" už trvá (zatím) 147 let! (Škoda, že v nebi nemají kalkulačky, počítače, bylo by to dříve) Ve stejném roce (1850) věštila, že ti kdož přijali pravdu (a.s.d.?), že mají jenom několik měsíců k poznání advent. učení a Pán přijde. ("Early writings of Mrs. White" str.64-67) Těch pár měs. se už natáhlo (zatím) na 1764 měsíců! V r. 1856 E.G.W. káže v Battle Creek (Mich.) kde věštila, že z přítomných tohoto shromáždění, někteří zemřou, někteří se dožijí sedm posledních ran a někteří se dožijí proměny (za živa) při příchodu Páně. ("Testimonies for the church" sv.2, str.131-132) Od doby jejího věštění uběhlo již (zatím) 141 let, všichni už jsou dávno mrtví, včetně E.G.W. (zem.1915), zatím co rány a příchod Páně je stále v budoucnu. To je další pádný důkaz o jakého proroka se jedná. Že babizna z Endor (1. Sam.28,...7-19) byla lepší spiritistkou - věštkyní než E.G.W., není nejmenších pochyb, neboť její věštba se splnila! 1.Sam.31,1-6. Kdyby E.G.W. byla ženou, která věří Bohu - Sl.B., byla ženou s bázní Boží (Přísl.Šal.9,10) nikdy by ve shromáždění nekázala - neučila, neboť Bůh to ženám přísně zakázal. 1.Kor.14,34-38 Jedině baby, E.G.W. a její kolegyně z některých sekt tento příkaz nerespektují. Co se týká 144 000, že to budou živě proměnění a.s.d. včetně nebo navíc s E.G.W., je holý nesmysl. Slovo B. srozumitelně hovoří, že 144 000 znamenaných bude (výhradně) ze všech pokolení synů izraelských. Zjev.7,...3-8...
To je jenom část nesmyslných vidění a proroctví "ducha prorockého", za kterého se E.G.W. vydává. Dobře to řekla o sobě:"... to poselství je od Boha, nebo není. Svědectví jsou buď od Ducha Božího nebo od satana." (Test.Vol.5.p.671) Kdo má zdravý rozum snadno pochopí, že vidění E.G.W. není od Boha, že je to svědectví falešné! Někdo může namítnout, zdali E.G.W. se neodvolává na SLOVO BOŽÍ - JE PSÁNO??? Nezapomeň, že stejně tak postupoval ďábel, když sváděl P. Ježíše. Mat.4,1-6-11! A pamatuj (!), že do plného poháru s čistým - chutným vínem (= Slovo B.) stačí nakapat pár kapek prudkého jedu a je z toho nápoj smrti. A to je případ E.G.W. - a.s.d.! Stačí jenom malinko něco změnit - ubrat - přidat (5.Moj.12,...32; Zjev.22,18-19) a "chutný koktejl" smrti je hotový. Tak jako Šimon mámil lidi svými čáry, maje se býti nějakým velikým (Skut.Ap.8,9.10.11), stejně tak E.G.W. maje se za něco (= ducha prorockého) mámila lidi a mámí nadále svými babskými básněmi = svoji literaturou (1.Tim.4,7;Tit.1,14) a ad. sed.dne v tomto mámení lidí pokračují po dnešní den.
Stručně ještě bych se zmínil (o advent. spěchu) o trojanděl. posel. ze Zjev.14,6-12. Stručně: 1) Bojte se Boha; 2) Padl Babylón; 3) Kdo se pokloní šelmě (= papeži - řím.kat. sektě), kdo přijme znam. šelmy ( dle advent.) neděli. Do 22.10.1844 advent. 2. a 3. anděl. posel. nehlásali, neboť tomu nerozuměli! Přesto hlásali konec světa a ukončení všech prorockých období (což je k smíchu) rok 1843 až 1844. (viz. Advent. dílo, str.20) Druhý advent. anděl začal hovořit po 23.10.1844, po fata morgáně H. Edsona o nebes. svatyni. A třetí advent. anděl začal hovořit o šelmě a jejím znamení, po setkání E.G.W. s Batesem o sobotě r. 1846 (viz Advent. dílo str. 52), nebo po halucinacích E.G.W. o nebeské svat. o ověnčené sobotě r. 1846-1847 ? Ti kdož nepřijali v tomto čase advent. poselství 1. a 2. anděla a vylučovali ze sboru ty, kteří advent. báje přijali, už byli byli nazváni Babylónem, bez ohledu na třetí anděl. posel. o šelmě a jejím znamení. Tak povstal v té době (dle adventistů) dvojí lid. Na straně jedné Babylón, zastoupený šelmou (= papežství) a všemi protestant. sektami, které přijaly znam. šelmy (dle advent.) neděli a na straně druhé adventisté (poz. a.s.d.) údajně Cír. ostatků, kteří šířili báchorky E.G.W. o nebes. svat. včetně ověnčené soboty, svěcenou a.s.d. židovsko - farizejským způsobem. Jenže přišlo 20. st. pro a.s.d. čas lásky a milování a velikých změn. Zamilovali si bezbožnou vrchnost fašistů, komunistů, demokratů a hlavně obrovské vzplanutí lásky a milování k bratrskému Babylónu, zas. mnohými protest. sektami, na čele se Šelmou = řím. kat. sektou. V bratr. lásce a milování se scházejí při ekumenických pobožnostech, modlíce se společně za jednotu Babylónu. Proto i advent. "papež" R.S. Folkenberk změnil Bibl. znění trojanděl. poselství, které opsal z jakési bájné knihy (We still believe str.51), aby se nedotkl svých milujících spolubratří, bratrského Babylónu.(ta změna, viz Modlit.týden 1998, slovensky str.7) 
To málo co jsem napsal, bohatě stačí k pochopení kdo jsou adventisté sed. dne. Je to sekta, jejž nauka stoji na zfalšovaném pror. (Dan.8-9 kap.) a zvlášť na halucinacích fal. pror. E.G.W. o nebes. svatyni. Tato sekta vznikla v USA, jako i Mormoni, „Svěd. Jehovovi“, Korešova sekta, scientologie a jin. USA je země velkých možností, ale také země největších náboženských blbostí. USA, největší producent a exportér náb. blbovin (sekt) do celého světa. Přemýšlej o tom!
Adventisto, proč dáváš peníze za pokrm, který nenasycuje?! Izaj.55,...2.... Proč živíš parazity?! Izaj.56,10.11.12.
Tím bych ukončil babsko - advent. báje i nesmyslný čas trojanděl. poselství. Jen dobré přeje pisatel.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Napsal O. Gibiec, U farmy 347, 734 01 Karviná - RájRe: Re: Jak se adventisté vypořádávají s falešnými proroctvími (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Čtvrtek, 12. únor 2015 @ 14:25:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
jé to své povídání jsi tu už tak dlouho nedal, skoro jsem myslel, že sis to omylem vymazal...


]


Re: Re: Jak se adventisté vypořádávají s falešnými proroctvími (Skóre: 1)
Vložil: hirali (hirali@seznam.cz) v Čtvrtek, 12. únor 2015 @ 21:56:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rudince udělej si pořádek ve své kebuli. otázka kdo jsou adventisté o kom tady píšeš???Když řeknu křestan tak se mi osobně vybaví lidé kteří jsou příslušníky ruzných denominací je jich dost to víš.Když hovoříš o adventistech tak hovoříš o kom??? adventisti jsou dnes tak rozpolceni a rozdrobeni že kdybys je seřadil do skupin podle toho kdo čemu věří tak těch skupin by asi bylo více než všech ostatních křesťanských denominací. a tech je více než 20cet!!takže pokud hovoříš o adventistech tak přesněji specifikuj které že ty jejich skupiny odsuzuješ. Nemužeš to brát všeobecně na všechny.Pro tvou informaci o EGW víš vůbec že říkala že v době konce bude více poznání to znamená že to co psala EGW není vše uplně pravda ona psala to co ji bylo dáno a jak rozuměla Bibli. U EGW si musíš dávat pozor na jednu věc stejně jako v Bibli. Když píše Buh řekl je to zjeveno od Boha jako v Bibli. Pokud to je text bez tohoto označení tak je to jen výklad EGW v souladu s tím jak rozuměla Bibli a EGW nemělá to poznání co třeba máme dnes. EGW varovala před lidmi kteří ji berou jako neomylného proroka. Co je psáno Buh řekl tomu můžeme věřit ale ostatní výroky třeba ověřovat Bibli.

Zrovna ted jsem poslouchal kazatele který uváděl příklady kdy EGW ještě neměla plné pochopení Evangelia a měl to podložené Bibli, ale nejednalo se o části kdy Buh řeklatd. Takže první si prostuduj o adventistech všechny jejich teologické směry a potom mužeš učinit závěr.
Já osobně vidím nejlepší teologii adventistu u kazatelu kteří byli vyloučeni z této církve pro své názory a je jich dost.Oficialní teologie adventismu mě osobně moc nezajíma! A adventisté sami říkají že těch co budou hlásat trojandělské poselství bude jen hrstka členu této církve která má ca 20milionu členi. Takže jich s bídou budou desetitisíce ne miliony.  


]


Re: Re: Re: Jak se adventisté vypořádávají s falešnými proroctvími (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 13. únor 2015 @ 14:55:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
stačí se podívat jak píše Mimu, který je proti tradicionalistům, tudíž i proti svému předsedovi církve, který se chce vrátit v učení zpět ke kořenům církve do roku +- 1888-1900.


mimu..."Téměř" proto, že čerpá z neautorizovaného webu, kterým se určitá skupina tradicionalistů mezi adventisty snaží o "osvětu" mezi lidmi bez vyznání, ostatními křesťany, i směrem do své vlastní církve. "Téměř" také proto, že množství aktivit této skupiny nevypovídá o postoji většiny adventistů skoro nic.


Pokud to není oficiální hlas církve, tak je každý jiný adventistický web špatný. Tak přemýšlí jedině nějaký kazatel, který káže za těžce vydělané peníze dalších věřících. Takových moderních kazatelů, kterým jde hlavně o ekumenu je dneska spousta u nás např. Duda, Balcar, Horničár, Mach, Dymáček, stačí si poslechnout jejich přednášky o teologickém napětí, které byly v Praze, s tím, že se nemáme vracet k tomu co se učilo za doby EGW, apod. Z jejich proslovů mi bylo na blití. Byly to totální zvratky. 
Postoj většiny adventistů mi je osobně ukradený, protože většina adventistů nebude stejně nikdy spasena, stejně jako většina všech ostatních křesťanů. Jen ti kteří činí vůli Boží a mají víru Ježíše Krista a zachovávají jeho přikázání.


Jinak ty stránky viz výše v článku na konci jsou docela fajn, takových stránek jsou desítky viz. : www.adventist.sk


Nemá cenu se zabývat jak církev věřila v roce 1856, kdy se teprve formovalo její učení, vznikla 1863? Kritikům EGW doporučím celkem hrubou knihu EGW a její kritici, která se nedávno objevila, můžou si ji zakoupit v každém sboře za 299Kč a budou to mít z oficiálních míst. EGW vždy psala, že na prvním místě má být Bible a vše co je v ní!!!


]


Re: Re: Re: Re: Jak se adventisté vypořádávají s falešnými proroctvími (Skóre: 1)
Vložil: mimu v Sobota, 14. únor 2015 @ 00:11:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dochází-li argumenty, je třeba pohanět nositele jiných názorů. Za mne osobně-Mikim může klidně spát, mé výplatní pásky jsou v pořádku, nikdy jsem nebyl placen z těžce vydělaných peněz věřících, ani daňových poplatníků.
Dovolím si ještě dvě poznámky: Na nevolnost je dobrý půst a dostatek tekutin. Když je něco ukradeno, nemělo by se to vrátit zpátky majiteli?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jak se adventisté vypořádávají s falešnými proroctvími (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Sobota, 14. únor 2015 @ 14:16:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já od vás adventistů čerpám řadu věcí do dneška - nebýt kazatele, který sloužil tehdy v Olomouci ve své době - Karel Szkuta, tak bych přišel o řadu výborných přednášek - viz třeba Jackues Doukhan a jeho výklad Zjevení, Daniele, nebo mudroslovné literatury.

K těm opravdu velkým znalcům Písma přidám i adventistu Jiřího Beneše, který vede katedru Staráho zákona na Husitské teologické fakultě UK. To díky němu jsem odjel v roce 1997 do Prahy a u evangelíků na ETF jsem absolvoval kurz hebrejštiny - z čehož žiju dodnes...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jak se adventisté vypořádávají s falešnými proroctvími (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 14. únor 2015 @ 14:25:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
jsou i výjimky o kterých píšeš, ale jsou i takoví, kteří občas mluví nesmysly, ale takoví kazatelé se možná najdou v každé církvi...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jak se adventisté vypořádávají s falešnými proroctvími (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 15. únor 2015 @ 08:31:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pan Karel Sckuta je výborný kazatel. Od něho mnohé pravdy beru a mají i hodnotu.


]


Stránka vygenerována za: 0.58 sekundy