Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Monika.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 11, článků celkem: 15441, komentáře < 7 dní: 517, komentářů celkem: 343291, adminů: 60, uživatelů: 4861  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 70 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

ivanp
Willy
timg
rosmano
wollek

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni
·O katech
·Reakce Pavla Coufala na dopis odcházejících baptistù z lovosického sboru
·Týraní baptisté ukonèili èlenství v BJB Lovosice

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99083097
přístupů od 17. 10. 2001

Aktivity a kampaně: Existence státu Izrael a pravdivost islámu
Vloženo Čtvrtek, 05. únor 2015 @ 08:18:37 CET Vložil: Tomas

Kritika bludů poslal karels

Jak spolu souvisí stát Izrael a islám, které je náboženstvím muslimů? Když jsem si pročítal Korán, hned při čtení první súry jsem narazil na neřešitelný problém. Je tam řečeno, aby Allah vedl muslimy cestou spravedlivých, ne cestou těch na něž je rozhněván.

Al Fatiha - 1. súra v Koránu verše 6-7:

6. veď nás stezkou přímou,
7. stezkou těch, jež zahrnuls milostí Svou, ne těch, na něž jsi rozhněván, ani těch, kdo v bludu jsou.

* ne těch, na něž jsi rozhněván - Židé
* ani těch, kdo v bludu jsou - křesťané (kvůli tomu, že Ježíše vyznáváme jako Boha)

Podle ustáleného islámského výkladu jsou ti, na něž je Allah rozhněván, Židé. Mohamed zajisté přišel s Židy do styku během svého života a znal jejich pohnutou historii. Je to historie ztráty vlastního státu, ztráty jejich vlastní identity. O možnosti ztráty již existujícího státu hovoří i Bible, kupříkladu pátá kniha Mojžíšova.

Budete vyrváni ze země, kterou přicházíš obsadit. Hospodin tě rozptýlí do všech národů od jednoho konce země do druhého. Tam budeš sloužit jiným bohům, které jsi neznal ty ani tvoji otcové, dřevu nebo kameni.“ Bible, Pátá kniha Mojžíšova 28,63-64

Ztráta vlastního státu je výsledkem modlářství a nevěry židovského národa. Zkrátka a jasně řečeno, Boží hněv je vyhnání Židů do exilu a naopak Boží přízeň znamená opětovný návrat do země svých předků. Mohamed tedy zná židovskou historii, která se zrcadlí v jeho první súře. V této súře je ale jenom výpověď o Božím hněvu. Problém však nastává v okamžiku, když vznikl stát Izrael. Je to neočekávaná situace, se kterou se v Koránu nepočítá. Vždyť by podle naznačené logiky první súry, která je muslimy recitována v modlitbě nejméně pětkrát denně, měli být Židé stále bez vlastního státu, v rozptýlení, v diaspoře.

Realita je ale zcela odlišná. V roce 1948 vznikl stát Izrael. Skončilo tak těžké období hledání židovské identity. Hlavní úsilí teď židé věnují budování svého státu. Je to můj osobní názor, ale právě vznik státu Izrael významným způsobem „kompromituje“ svatou knihu muslimů - Korán. I když jsou Židé podle Koránu pod Božím hněvem, navzdory koránské výpovědi mají svůj vlastní stát. A tak v tomto okamžiku dochází ke střetu reality - skutečnosti státu Izrael, v kontrastu se svým vlastním tvrzením „o rozhněvaném Allahovi vůči Židům“, s kterým vyrukoval Korán. Existence samotného státu Izrael se totiž dotýká bolestivým způsobem islámu v jeho jediném neuralgickém bodě, kterým je pravdivost Koránu.

Zatímco se palestinští muslimové modlí, aby je Allah vedl cestou spravedlivých a ne cestou těch, na něž je rozhněván. Jenom o pár metrů dál mají Židé svá letoviska, hotely a supermarkety. A hlavně mají svůj židovský stát, na který zatím palestinský lid teprve čeká. Všímáte si, vážení čtenáři, tohoto paradoxu? Ti, kteří mají být pod Božím hněvem, tak nejsou podle tohoto měřítka vůbec identifikováni! Tady totiž nejde o konflikt izraelsko - palestinský, nýbrž o izraelsko - islámský. Existence izraelského státu ohrožuje pravdivost islámu. Pokud by muslimové akceptovali existenci státu Izrael, zpronevěřili by se své vlastní identitě, která „vyrůstá“ z Koránu. Tyto důvody pak vedou k nasměrování nepřátelské zahraniční politiky většiny muslimských států vůči Izraeli.

Proč je situace na Blízkém východě tak bezútěšná? Palestinský národ je pro mnohé státy jenom záminka, aby mohly vést protiizraelskou kampaň. Například aby poukázaly, jak je sionismus špatný. Palestinský národ s jeho naturelem je zneužit v mocenských zájmech jiných.

Pokud se ve svých úvahách nemýlím, nebude paradoxně v zájmu žádného arabského státu snaha o vytvoření svobodného Palestinského státu. Arabské státy by potom ztratily záminku, důvod ve své protiizraelské politice. Je jasné, že v arabských státech na Blízkém východě hraje islám jako převládající náboženství prim, a tak tyto státy nikdy nebudou usilovat o vytvoření samostatného Palestinského státu a uznání suverénního státu Izrael právě z důvodů, které jsem naznačil v tomto článku. Situace na Blízkém východě bude ještě více eskalovat ve vzájemném násilí obou zúčastěných stran konfliktu.

Nesouhlasím s případným násilím jak na izraelské, tak na palestinské straně. Sionismus ještě neznamená nutně souhlasit s každým rozhodnutím izraelské vlády. Nýbrž sionismus jako přesvědčení znamená říct jasné ano k biblické zvěsti o návratu Židů do své země, o čemž se sami, vážení čtenáři, můžete dočíst v biblických textech.

Toto praví Panovník Hospodin: Hle, pokynu rukou pronárodům, k národům vztáhnu svou korouhev; v náručí přinesou tvé syny, tvé dcery budou neseny na ramenou. Králové budou tvými pěstouny a jejich kněžny tvými chůvami.“ Bible, prorok Izaiáš 49,22-23a


Doplnění k článku. Židé zůstávají v Boží zřeteli, ať už jsou zbožní nebo ateisté. Je to kvůli nějakému Božímu rozmaru? Nikoliv, Židé zůstávají milí před Bohem kvůli svým předkům a kvůli Božímu vyvolení, viz novozákonní biblický text apoštola Pavla o Židech:

Pokud jde o evangelium, (Židé) se stali Božími nepřáteli, ale vám (křesťané) to přineslo prospěch; pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro své otce. Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná.“ Bible, list Římanům 11,28-29


"Existence státu Izrael a pravdivost islámu" | Přihlásit/Vytvořit účet | 36 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Neděle, 08. únor 2015 @ 20:40:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Citát:

"Z tohoto pohledu není jiného Boha, ať už i něm hovoří Bible nebo Korán."
"Přesto je jenom Jeden společný Bůh křesťanů, židů, muslimů, pohanů i ateistů."

Skutečný Bůh je skutečně  jen jeden - ale není všemi uctíván. Proto Boží Syn vyslal své apoštoly do celého světa, aby o Něm svědčili (Sk. 1:8). Boží jména jsou obsažena v Bibli - a nikde jinde. Nicméně diskutovat o míře poznání Boha bez zřetele k Božímu Synu je nejen produktem nevěry, ale i hloupostí, neboť cesta k Bohu mimo Syna nevede:

Kol. 2:2,3 " . . plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus; v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání."

Boží Syn je centrem spásy:
J. 10:7 "Já jsem dveře pro ovce."
J. 10:9 "Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn."
J. 10:30 "Já a Otec jsme jedno."
J. 14:6 "Já jsem ta cesta i pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."

Tyto verše bych shrnul do jediné věty:
BŮH SÁM JE JEDINOU CESTOU I DVEŘMI VEDOUCÍMI K SOBĚ. 

Spása je tedy možná jen skrze Syna:
Sk. 4:12 "V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni."

Pro všechny, tedy i pro muslimy platí:
J. 5:23 "aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě ani Otce, který ho poslal."
1J. 5:1 "Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha; kdo má rád Otce, má rád i jeho dítě."

Pro nás platí:
1Kor. 1:23,24 "ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak i pro Řeky je Kristus Boží moc a Boží moudrost."

Nejnesmiřitelnější výrok Písma:
Lk. 11:23 "Kdo není se mnou, je proti mně."

Ten, kdo je se Spasitelem, mu rád přizná veškerou slávu a zásluhy - a to bez omezení. Ale ten, kdo část jeho slávy či zásluh přesune na kohokoli jiného (např. Marii), ten s Kristem není.

Spasení dnes není skrze Buddhu, Višnua, Šivu, Alláha - dokonce ani ne skrze Hospodina!!! Ale jen skrze Krista, který je Cestou, Pravdou i Životem (J. 14:6) a jedinými!!! Dveřmi vedoucími k Otci (J. 10:9). 
Tedy jen ten, kdo vezme svůj kříž a následuje Ho (Mt. 16:24), dá se s Bohem smířit (Ř. 5:11) a vytrvá až do konce (Mt. 10:22), bude spasen.

Ztotožňování Boha s jakýmkoli božstvem jiným je rouhání a Boha uráží. Jak dopadli Baalovi kněží na Karmeli z 1Kr. 18 víme. Ale tyto kněze ani nenapadlo ztotožnit jejich Baala s Hospodinem!!! Jak asi dopadne ten, kdo toto činí???

Úvahy o Bohu bez zřetele k Božímu Synu jsou rouhavé, neboť odsouvají Syna a jeho oběť na vedlejší kolej. Jde o vytváření falešného dojmu, že když např. je podle těchto rouhačů Hospodin s Alláhem totožný, pak i muslimové budou spaseni. ALE SPASENÍ JE MOŽNÉ JEN SKRZE KRISTA - COŽ ANI PAPEŽ MUSLIMŮM V TURECKU NEŘEKL!!!

J. 3:36 "Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na ně zůstává."

Zdá se, že se už na "křesťanských" církvích projevuje Boží prokletí přivolané druhým Vatikánem a zvláště pak rouhavými obřady v Assisi. Úpadek a islamizace Evropy jen odrážejí pravý stav "křesťanských" církví. A v tom, že je zde vytvářen dojem, že existuje spása MIMO Krista, vidím ďábelské pozadí. Pro takové pak platí:

2J. 9 "Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává v jeho učení, má Otce i Syna."

K tématu:

Odpuštění a smíření

VŠEOBJÍMAJÍCÍ DUCH ASSISI
BARe: Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pondělí, 09. únor 2015 @ 19:22:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
DOBRÁ SETBA 2002
16. červenec

"Dí jemu Ježíš: Já jsem ta cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne."
Jan 14,6

Mnoho lidí věří, že všechna náboženství světa jsou rovnocenná. Jsou to prý jen různé cesty, po kterých lidé přijdou k Bohu.

Pro objasnění se vypráví příběh o Bohu, který bydlí, smíme-li to tak říci, na vrcholu vysoké hory. Lidé se nacházejí na úpatí této hory a pokoušejí se nyní vystoupit na horu s různých stran a všichni by chtěli nakonec dojít k Bohu. Jejich cesty jsou různé: na jednom místě se někdo pokouší jít cestou buddhismu, na druhé straně volí jiní cestu islámu, opět další jdou třetí cestou, např. hinduismu, a tak dále. A kdyby nyní někdo blahosklonně a tolerantně přihlížel, řekl by si, že vůbec nehraje žádnou roli, z které strany se člověk pokouší o výstup. Jednou se přece všichni musí na vrcholku setkat. 

Je tomu skutečně tak? Je tento obraz správný? Písmo Svaté výslovně ujišťuje, že po samozvolené cestě, to jest z vlastní snahy, nikdo "vrcholku" - tedy Boha - nedosáhne, a je naprosto jedno odkud startuje. Zcela konkrétně: Nikdo nemůže přijít k Bohu jinak, než skrze Ježíše Krista, Božího Syna. On je ta jediná cesta, kterou Bůh uznává. Proto přece Kristus sestoupil k nám dolů a stal se skutečným člověkem, avšak bez hříchu, aby zde na zemi vytvořil předpoklady k setkání hříšného člověka s Bohem tím, že za něho na kříži zemřel. A nyní mohou všichni lidé, kteří se vírou opírají o zásluhy Vykupitele, přijít k Bohu. Tak to Bůh sám určil. Všechny ostatní cesty jsou bludné.


]


Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: Mikael v Pátek, 06. únor 2015 @ 21:20:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://pistis.webnode.cz

Od roku 1948 po vzniku Izraele určitě text o Božím hněvu proti Židům neplatí - Pán Bůh zjevený Svým Synem Ježíšem Kristem nakonec podal důkaz svém přízně Židům tím, že umožnil po 2 000 letech vznik státu Izrael. (není to jenom lidská snaha, protože bez Božího ano by Izrael určitě nevznikl)


Tenhle Izrael není Boží Izrael, vždyť pronásleduje křesťany, viz:

http://pistis.webnode.cz/news/iqrith/


Za vznikem nynějšího Izraele stojí bezbožní sionističtí Židé, pokud chceš vědět, jak tenhle sekulární stát se Saturnem (namísto menory!) na státní vlajce vznikl, přečti si tohle:


Synagoga Satanova


Dokud Izraelci neuznají Ježíše Krista, jsou v neposlušnosti vůči Bohu, jak tedy můžeš tvrdit, že Boží hněv proti Židům už neplatí? :-o

Re: Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Pátek, 06. únor 2015 @ 21:33:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Taky si myslím....
ten hněv se asi již "satisfakoval - satisfakce", nicméně "Opravený padající Stánek Davidův" resp. Sion Sám se realizoval v Kristu již před 2000 lety....
Pochybuji, že je Boží vůlí znovu vybudovat Vzdorochrám, aby ho tam synové Izraele dílem dráždili... (nedokonalé oběti zvířat..), dílem  rmoutili... (Izrael svého  Pána nezná - doslova teologicky teoreticky (praxe vyjímky samozřejmě povoluje..).
]


Re: Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Pátek, 06. únor 2015 @ 21:36:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
takhle - v duchovním kontextu jako "mocnost" či mocnost bohužel ano... viz Pavel a i Zj...
samozřejmě přenos do lidské reality je spíše "zvířecí" - Býk  i osel zná svého  Pána.....
- samozřejmě to často platí i na nás zas v trochu jiné rovině- hřích...a zapírání... nedověra...


]


Re: Re: Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Pátek, 06. únor 2015 @ 21:39:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
bylo  k té  "synagoze Šejtánově".
mimochodem Korán to řeší - ve vztahu Židé o Marii... vyláštním a mě osobně sympatickým  veršem:
"pomluvu nehoráznou na ni vymysleli...   ... a proto jsem jim zlořečil..."
(musíte uvážit, že zde se jedná především  o matku Krista...)


]


Re: Re: Re: Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: Mikael v Pátek, 06. únor 2015 @ 22:02:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://pistis.webnode.cz


Židé budou zachráněni teprve poté, co vejde plný počet pohanů, ne dříve:


  • 25Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratří, abyste věděli o tomto tajemství: Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů.
  • 26Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno: ‚Přijde ze Siónu vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost;
  • 27to bude má smlouva s nimi, až sejmu jejich hříchy. (Římanům 11)

Takže kažme evangelium, a to především pohanům...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: Mikael v Pátek, 06. únor 2015 @ 22:06:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://pistis.webnode.cz

...ať mohou být zachráněni všichni.


]


Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pátek, 06. únor 2015 @ 09:37:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podle svědectví lidí kteří byli vykoupeni ze zajetí si ozbrojenci Isilu s Koránem moc starostí nedělají. Často ho prý ani nemají a neznají. Někdy tolerují i například kouření u evropských spolubojovníků a místním lidem za ně sekají prsty. Mezi islámskými autoritami se ozývají hlasy že to nejsou muslimové ale bezvěrci a satanisti. Považuji to za dost pravděpodobné. Že jde o stejný "výdobytek" světlého a pokrokového novověku jaký si u nás doma pěstujeme my. Jako nacisty, komunisty apod. 
V dobách temného středověku vycházel slavný Hárun al Rašíd z Bagdádu s naším císařem Karlem Velikým velice přátelsky. Poutníci do Jeruzaléma mohli chodit svobodně a Karlovi poslal darem bílého slona.Re: Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Pátek, 06. únor 2015 @ 09:42:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejlépe se muslimové ve své době chovali a ještě i dneska chovají k františkánům - ti mají a měli výjimečné postavení kvůli Františkovi z Assisi.

Údajně velice zdařilý film až na nějaké drobnosti je Království nebeské - viděl jsem ho a líbí se mi - vypovídá to prý hodně o té době a jak jsem napsal, na nějaké drobnosti tam nejsou větší chyby.


]


Re: Re: Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pátek, 06. únor 2015 @ 11:50:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Také jsem ho viděl. Nejméně jeden závažnější rozdíl tam ale je. Když dobýval emír Saladin (který byl mimochodem kurd) Jerusalém tak se křesťanský velitel včas a řádně vzdal. Na rozdíl od osmanského velitele který se v dobách 1. výpravy odmítnul vzdát. Podle odvěkých konvencí to šlo do chvíle než nepřítel prolomil hradby a vstoupil do města. Vycházelo to z toho že potom už nebylo v lidských silách vojáky zadržet.


]


Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Pátek, 06. únor 2015 @ 20:44:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takhle - ten argument: "kdyby měl islám pravdu,(novodobý) Izrael by neexistoval" zní logicky.... (plus promítnutí souvislosti do eventuálního "vztahu" Jahve kontra Alláh...)
jenže - přijmout tento argument zcela znamená ale "kvaziAriánsky" vyvodit: "byla však doba,  kdy tomu tak nebylo".   To jako před rokem 1920...  ccca, jakýsi začátek Sionistické akce...  - Korán pravdu měl?? (či Mohamed či Alláh...?) - my víme že ne....  ale tohle zjednodušené uvažování implikuje....
takhle se to nedábrát... Alláh je de fakto "arabský Jahve" - a jak už jeden postřehl... Korán ("to co se přednáší, recituje") je de fakto v základních bodech klonem judaizmu... SZ asi přímo ne... ale takovým "novojudaismem". Mohamed to i tak původně koncipoval.. plus ještě pokus o "novokřesťanství".  Takže v Alláhovi bych cizího Boha neviděl... spíše naopak  - islám či Korán Alláha popisuje "sektářsky". jiný zase definuje, že islám je křesťansko-židovská megahereze...
Křesťané té doby,  poté co na ně islám začal tlačit, ho prostě nazývali: "učením Ismaelitů" - de fakto trefný název...
a v té sektářstvovosti bude onen "zakopaný pes".  On třeba "Jahve" takových Sikáriú a dost možná i Zelotů a co  mi víme jakHerodiánů... - ale Sikáriú a Zélotů také nebyl k pohanům - nota bene ve Svaté zemi - "nijak přívětiví". Asi si to s radikálním islámem moc nezadalo... jen to nemělo tak velký plošný rozsah... Ale Říman vstoupivší na svatou půdu... (Erec I...) byl dletéto teorie "hoden smrti". No, a  s vlastníma odpůrcema ze stran Židů či jiných zélotských proudů se také oni  extremisté (asi to byli extremisté dnešní mluvou...) "nemazlili" - viz i stav Jeruzalemu těsně před a při... I.válce židovské....Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pátek, 06. únor 2015 @ 08:14:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
----Al Fatiha - 1. súra v Koránu verše 6-7:

6. veď nás stezkou přímou,
7. stezkou těch, jež zahrnuls milostí Svou, ne těch, na něž jsi rozhněván, ani těch, kdo v bludu jsou.-----Na těch verších nic závadného nevidím.... Re: Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 06. únor 2015 @ 09:21:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nikdo nemůže vzít verše z Koránu a vykládat si jejich smysl podle svého vlastního zdání.

Smysl veršů Koránu je jednou provždycky už jednou dán v islámských tafsírech a zůstává neměnný. Tomuto způsobu výkladu Koránu se říká "isnád".

Kdyby si  muslim vykládal Korán bez isnádu, - i kdyby dospěl ke správným závěrům smyslů veršů - i v tom případě by chyboval.


Tvůj názor na nezávadnost veršů je tedy jen pohledem člvěka, který je zatím zcela mimo problematiku.

Pokud chceš zjistit skutečný smysl súry, musíš si vysvětlení najít v příslušném tafsíru. Jiná cesta nevede.

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=35


V tafsíru najdeš pak vysvětlení, že " ne těch, na něž jsi rozhněván, ani těch, kdo v bludu jsou."

- islám je rozlišuje do tří skupin:
k první skupině lidí mají být muslimové shovívaví, protože je možno je obrátit na islám.
satan
a  doslova "synové a pomocníci satana", je kterými nelze mít žádné přátelství ani shovívavost, protože oni touží muslimy jenom zahubit.

Je jasné, že židé se na islám dobrovolně neobrátí a tak jsou Alláhem podle islámu určeni ke zničení.


Článek je věcný a nabízí zajímavý pohled na dnešní muslimskou skutečnost v jejich rozporuplnosti.


]


Re: Re: Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Pátek, 06. únor 2015 @ 09:32:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podobné články nemíním dál psát - nechci být jako doc. Konvička v jiném (křesťanském) vydání. I tak ale z toho nemám moc dobrý pocit - rád bych věřil, že se situace s muslimy změní k nějakému lepšímu závěru. Zatím to tak nevypadá...


]


Re: Re: Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Pátek, 06. únor 2015 @ 09:51:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Nikdo nemůže vzít verše z Koránu a vykládat si jejich smysl podle svého vlastního zdání......

Takže podobnost "svatého magisteria"  a islámu v případě výkladu Bible není náhodná. 
Další společný rys katolicismu a islámu, na který jsem zapoměl. 
Díky za doplnění. 

Židé jsou určeni ke zničení podobně jako křesťané nerespektující katechismus  ŘKC. ]


Re: Re: Re: Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Pátek, 06. únor 2015 @ 10:01:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Re: Re: Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu
Vložil: Jan21 v Pátek, 06. únor 2015 @ 10:51:41 CETNikdo nemůže vzít verše z Koránu a vykládat si jejich smysl podle svého vlastního zdání......

Takže podobnost "svatého magisteria"  a islámu v případě výkladu Bible není náhodná. 
Další společný rys katolicismu a islámu, na který jsem zapoměl. 
Díky za doplnění. 

Židé jsou určeni ke zničení podobně jako křesťané nerespektující katechismus  ŘKC.

--------------------------------------

Komentář oka je z pozice muslimů. Pokud jde o katechismus a zničení Židů, zřejmě Jane21 neznáš dokument Papežská biblická komise: Židovský národ a jeho svatá Písma v křesťanské Bibli - který je prožidovský a revoluční (i pro mě, podle mě se s ním neztotožňuj zrovna dvakrát i někteří katolíci)

Vždycky se katolíků a všech křesťanů zastanu v případě nespravedlnosti...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: Jan21 v Pátek, 06. únor 2015 @ 15:38:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejedná se zde  o zničení židů, i když minulý postoj ŘKC k židům do nedávných dob nebyl nikterak přátelský. 
Jedná se o právo výkladu Bible, které si tendenčně pro sebe osobuje ve svůj prospěch  magisterium ŘKC a všechny jiné výklady (reformační) jsou heretické, za něž byli jejich zastánci krutě pronásledováni.
Určitě dnes ŘKC za jiné výklady krutě nepronásleduje, protože k tomu ztratila mocenský monopol, nicmémě jiné výklady nepřipouští, přestože se snaží o ekumenu. Nebo se mýlím?    


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 07. únor 2015 @ 07:25:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."nicmémě jiné výklady nepřipouští, přestože se snaží o ekumenu. "...


Jistěže se mýlíš, ŘKC nic takového neprosazuje.

Naopak zastává stanovisko učitele církve , svatého Augustina, který ve svých pravidlech víry (regula fidei) tvrdí, že jedno místo v Písmu může mít v rovině osobní nespočetné množství správných výkladů  (v různých rovinách a životních situacích zde Bůh konkrétně a cíleně promlouvá do života jednotlivců) - rozlišovacím znamením pro správný výklad je jen to, že ve svém smyslu nijak neodporuje žádnému jinému místu v Písmu.

Mimo to je ovšem výklad správnosti jednotlivých míst v Písmu z pohledu kontinuálního učení církve, z pohledu výkladu apoštolů a jejich tradice - tedy uchovávání a předávání apoštolského učení v nepřetržitém toku života v církvi.

Pak zde ovšem také máme ještě i výklad jednotlivých míst Bible z pohledu historicko - kritické metody - to je výklad nikoli cestou víry, ale je (s ohledem na historické souvislosti a fakta)  cestou lidského rozumu - vědy.


]


Re: Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Pátek, 06. únor 2015 @ 09:29:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já vlastně taky ne, neboť mi posloužily k odhalení islámu.

Od roku 1948 po vzniku Izraele určitě text o Božím hněvu proti Židům neplatí - Pán Bůh zjevený Svým Synem Ježíšem Kristem nakonec podal důkaz svém přízně Židům tím, že umožnil po 2 000 letech vznik státu Izrael. (není to jenom lidská snaha, protože bez Božího ano by Izrael určitě nevznikl)

Nebo je to další důkaz, že Allah určitě nemá s Židy a křesťany, potažmo s Biblí, nic společného - potom text Al Fatihy platí - ale Allah se tak vlastně stal soupeřem Boha Otce a Ježíše Krista. A jako křesťané víme, jak podobný souboj Boha Stvořitele, kterého uctíváme, s kýmkoliv na tomto světě musí dopadnout a taky dopadne...

Vyberte si z obou možností - z obou variant mého výkladu - ale na každý pád muslimové z obou variant, které jsem právě napsal, nevyjdou nijak záviděníhodně...]


Re: Re: Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Pátek, 06. únor 2015 @ 09:46:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vznik Izraele v roce 1948 by vlastně Allaha dle Koránu „demaskoval“ jako protivníka Pána Boha... viz můj předešlý komentář.

Což není jasné mnoha křesťanům i židům, že biblický Bůh - které je zjeven v Bibli, s tím koránským Allahem nemá vůbec nic společného....


]


Re: Re: Re: Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 06. únor 2015 @ 10:32:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." že biblický Bůh - které je zjeven v Bibli, s tím koránským Allahem nemá vůbec nic společného.... "...


Pokud hovoříme o Bohu, měli bychom se naučit rozlišovat dva zásadně rozdílné pohledy:

1.)  pohled lidí na Boha, který souvisí s mírou poznání Boha a je u jednotlivých náboženství různá:

Křesťané díky Zjevení rozpoznávají jadnoho Boha jako nerozdílné společenství Otce, Syna a Ducha svatého,

Unitáři, židé imuslimové rozpoznávají jenom to, že Bůh je jeden. Židé navíc díky zjevení spolu s křesťany rozpoznávají, že Bůh je pro lidi milujícím Otcem. Muslimové už toto poznání nemají. Pro ně je Bůh pouhou nejvyšší mocnou autoritou.

Pohané, polyteisté či ateisté také vždycky určitým způsobem jakémusi "bohu" věří. Je to dáno potřebou lidské přirozenosti se sdílet s Bohem. I když v podstatě už skutečného Boha ani neznají, určité "jiskry pravdy a touhy po Bohu" je možno nalézt i v jejich vírách.


Z toho je patrné, že poznání Boha je u všech žijících lidí zatím jen částečné a nedokonalé -  přesto se však toto poznání Boha v jednotlivých vírách markantně liší. Každý z nich má tu svoji představu "boha" a ta je jen více či méně podobna skutečnému originálu.

Z tohoto pohledu lidského nedokonalého poznání se biblický Bůh velmi liší od muslimského Alláha. Ale to jsou pořád jenom lidské nedokonalé představy o skutečném Bohu!2.) Realita skutečného Jediného Boha, který je Pánem nad vším stvořením.

Z tohoto pohledu není jiného Boha, ať už i něm hovoří Bible nebo Korán.
Zatímco v Bibli je možno poznávat Boha sice nedokonale ale pravdivě, Korán v mnoha případech líčí Boha velmi zkresleně, nepravdivě.
Přesto je jenom Jeden společný Bůh křesťanů, židů, muslimů, pohanů i ateistů.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Pátek, 06. únor 2015 @ 10:40:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Souhlasím s komentářem, zvlášť s tímto:

Z tohoto pohledu lidského nedokonalého poznání se biblický Bůh velmi liší od muslimského Alláha. Ale to jsou pořád jenom lidské nedokonalé představy o skutečném Bohu!

a tímto:

Realita skutečného Jediného Boha, který je Pánem nad vším stvořením.

Z tohoto pohledu není jiného Boha, ať už i něm hovoří Bible nebo Korán.
Zatímco v Bibli je možno poznávat Boha sice nedokonale ale pravdivě, Korán v mnoha případech líčí Boha velmi zkresleně, nepravdivě.
Přesto je jenom Jeden společný Bůh křesťanů, židů, muslimů, pohanů i ateistů.


Přesto můžu být přesvědčený o tom, že křesťanské vysvětlení je na míle od toho, jak Boha popisuje Korán nebo Tao te Ting... A dále, každá z církví má nárok - sám jsem to zaznamenal u každé z církví, které jsem navštívil, že jejich pojetí křesťanství se blíží nejvíce tomu, co Pán Ježíš žádá...]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Pátek, 06. únor 2015 @ 21:28:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Re: Přesto můžu být přesvědčený o tom, že křesťanské vysvětlení je na míle od toho, jak Boha popisuje Korán nebo Tao te Ting... A dále, každá z církví má nárok - sám jsem to zaznamenal u každé z církví, které jsem navštívil, že jejich pojetí křesťanství se blíží nejvíce tomu, co Pán Ježíš žádá...

ber to tak, že ne každý obraz je věrný originálu... či tak dokonalý, jako "náš  Obraz Sám - tedy Kristus" (on je Ikonium Neviditelného Boha...)  (to "Ikonium"  je teď moje invence... kentar řecxřím..) :-)


]


Re: Re: Re: Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Pátek, 06. únor 2015 @ 21:05:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vznik Izraele v roce 1948 by vlastně Allaha dle Koránu „demaskoval“ jako protivníka Pána Boha... viz můj předešlý komentář.

spíše "teologicky  deformovaný obraz" Jediného Boha....


]


Re: Re: Re: Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Pátek, 06. únor 2015 @ 21:23:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak hlavně to paradoxně není jasné Židům.... :-)  "arabskou víru" berou jako Monoteistickou, de fakto s "židovským konceptem" kompatibilní - leč - Arabové jsou ůnižšího" neboli nevyvoleného rodu....  Bůh si přece vyvolil Izáka a ne Ismaela...
ovšem dělat roydíl mezi Bohem Izákovým a Bohem Izmaelovým či spíše Bohem Hagar  bude asi podobné, jako dělat rozdíl mezi Bohem Aábelovým a Bohem  Kainovým... - dle Bible k oběma mluvil ten samý Bůh...

Hele Karel - vrátěj se študovat s Roubíčkem písma a nezaváděj nám tu (jak radikálnější křesťané "rádi činí"...) tzv. "Pantheon". Mohamed souhlasí, že "Je jen jediný Bůh"  (viz Šema Izrael...) - jen si Ho "zprivatizoval" - "a Mohamed je jeho prorok". Hele -to, že se ve SZ vyskytovalo množství falešných proroků mluvících třeba i "ve jménu Hospodinově" či "výnos JHVH" také neznamená, že se v SZ Hospodin nějak "Multiplikova". Jeden Bůh... - různé však na něj pohledy...  nakonec nezapomeň, že  ďábel "věří" (lépe řečeno vidí..) Boha... a taky nebudeš tvrdit: "to  je jiný Bůh". Není... jen ďábel "není jeho  kámoš" (či jak to vyjádřit...) - neboť Jeho služebník de fakto teoreticky je.. (a popři to...) - byť "divnej".  Ale i ďábel musí sloužit Bohu - pokud by on chtěl.... - je snad Bůh najednou v tu chvíli "rozdvojen"?? Jed "KLADNÝ" a druhý ""démonický""?? - jistě že ne... - ale nesmíš ďáblu všechno věřit... - jak on Boha popisuje...

opravuji Islámské krédo:
"Bůh je JEN JEDEN (v Trojici) resp. Božství je JEN JEDNO.... a Mohamed byl jejich hdně svéráznej až falešnej  prorok..."
"svérát Mohamedova Monoteismu". Nicméně pro Araby to pozemsky "byla bomba" ("pecka", nakopnutí") a mám dojem, že je snad i dobře, že přestali uctívat své kmenové bůžky...
Zaslíbení dané Bohem a Abrahámem (požehnání plus  (řečeno světsky-básnicko/pohansky...) "věštba" se naplnilo/naplnila".
Karavany a stáda velbloudů z Midjánu - dle Iz. přišly(i)... a pokryly(i) Jeruzalem.... to  i jako že to byli a jsou "ti" Arabové....]


Re: Re: Re: Re: Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 07. únor 2015 @ 07:39:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Karavany a stáda velbloudů z Midjánu - dle Iz. přišly(i)... a pokryly(i) Jeruzalem.... to  i jako že to byli a jsou "ti" Arabové...."...


Tato interpretace mě zaujala.

Ale když se ponoříš hlouběji do toho textu, smysl má najednou celosvětový význam; uvedená prorocká zaslíbení se dokonale naplňují až v Ježíši Kristu a jeho církvi. Nejedná se jen o židy a zeměpisný Jeruzalém.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Sobota, 07. únor 2015 @ 08:48:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je možné...  většinu proroctví lze duchovně rozšířit....   i  když u "Midjánu" bych zrovna váhal - v SZ simbolizoval Boží resp.  Izraelovi protivníky: "a bude to jako v Den Midjánu" či  "potřeš je jako v den Midjánu.." - bitva, kde Bůh resp.  Izrael Božím přičiněním potřel Midján...(Midjánské...)

Nebuďme ale "hard Ultra Ref" a popřejmě proroctvím jistý "stupeň volnosti" "nezmusujme je". (od slova "musim, mus ("mus je velký  pán)"). Na některá  proroctví se musí jít "vlídně, s něhou..".

Tenhle výklad vychází z...  a nevím, čí je provenience...
Islám v Písmu..
http://www.bibleinfo.cz/topics/bi211.html

dal bych to do souvislosti s Ježíšovými slovi k Jeruzalemu a o Chrámu...  Poté, co Vyvolený národ Krista odmítl, Panovník Hospodin jejprve vydal Jeruzalem s Chrámem do rukou pohanů... (Římanů), a poté co se skončil jejich pohanský čas - nastoupili Křesťané.. - ho nakonec "zakonzervoval" Araby s Islámem - "přikryl ho velbloudy z Midjanu" - ale i Hedžazu, Hadramautu, Sáby,  Nadždu atd... - samozřejmě obrazná (básnická) řeč. Arabská království přinesla své dary...

Jinak Oko toco píšeš Ty je zřejmě možné též... nezapomeň, že Kristus resp. o Kristu jsou a v něm se splnila proroctví o Sijonu.. (Sion duchovně splynul s Golgotou a Kristem.. - Beránek ze Sionu již neumírá...).

Hele,  mě se to o tom  pokrytí Jeruzalema zdá dost relevantní k současné situaci... Jeruzalem byl původně centrem i  pro  Mohameda, a i  po jeho  "šprajcu" jestále 3 nejsvětější...  Arabové mu přeci říkají "Al Kuds" "to Svaté" , kuds =>kds =  kodeš =>kdš "Al Kuds" neboli "ha Kodeš" - Svatý....


]


Re: Re: Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Pátek, 06. únor 2015 @ 20:51:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Čoveče Karle -tys oprášil jednu ze vstupních tezí Rutherfordovi: "Miliony  dnes žijících nikdy nezemřou". Mimochodem - právě v tom úvodu poměrně zajímavé čtení... (jež však dnešní SJ jako celej Rutherford absolutně "netankuje"...).
Hele,  musel bych tu jeho myšlenku stáhnout z pdf... (je myslím  uveřejněná ta "encyklika" na Rozcesti.org) . V něčem zajímavé čtení....
navíc na ni byla i zajímavá kritika - a -oprávněná...


]


Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Čtvrtek, 05. únor 2015 @ 20:06:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Palestinci nerepresentují celou muslimskou komunitu. Takže zobecnění je na vodě. Nepřátelství vysvětlují teologové vinou nedůvěry Abraháma Božímu zaslíbení zplozením Izmaele. Izrael a Pelištejci mluví za vše.

Toho Izajáše s výroky dodanými ex post pro podporu národního sebevědomí bych také příliš nerozváděl. Ledaže by se karels podvolil tomu proroctví  a přinesl  na zádech nějakého Žida z Ameriky do Izraele. Tedy pokud by se mu to podařilo.

P.S. Ber to s úsměvem :-) Češi také mají národní obrození, byť přišlo více než dva tisíce let po Iz 49:22nn.Re: Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Pátek, 06. únor 2015 @ 21:03:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
no, jenže pak se dočteš, že i samotný Ben Gurion si uvědomoval, že "místní Palestinci jsou pokrevně(tj. rodem, původem...) "větší Židi" než Evropští přistěhovalci (či  akceptujme "navrátilci" po 2000 letech...).
Ben Gurion údajně doufal, že se v Palestincích - obyvatelích oblasti nazvané už římany "Palestina" , katolíci ji jeden čas běžně říkali "Terra Sancta" (dnes už spíše "bigotní či knižní" - ale pravdivý...) - časem probudí něco, co on údajně nazýval "hlasem krve". Prostě že "procitnou" a židovské dílo podpoří... jenže islám tomu zabránil... resp.  islám "takhle nefunguje", o čemž se přesvědčil i v podobné "sázce" rovněž šáh Réza Páhlaví... (ten zas navazoval na  staré Iránce - neboli Árijce... (Árijec je defakto "Iránec"   a ještě dnes je v Iránu  nějaká provincie "Ariia či tak nějak...)
JENŽE - islámu jsou celé dějiny kohokoliv ukradené a v islámu vše současné stojí a padá s Mohamedovou zvěstí... a  "praktické" dějiny lidsta de fakto pro ně začínají Mohamedem... s tíím, že všichni (praví) věřící si jsou bratři.. (a  možná i sestry...??-to nevím...).
Takže islámský UNIVERZALISMUS (a má ho též křesťanství..)  přebyl židovský "svatý" NACIONALISMUS moderních židovských  sionistických vůdců...
"hlas krve" se v Palestině zatím nekoná  a pochybuji,že kdy konat bude...


]


Re: Re: Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 07. únor 2015 @ 07:55:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...". a  "praktické" dějiny lidsta de fakto pro ně začínají Mohamedem... "...


U islámu je zajímavé, že s určitostí nelze tvrdit téměř nic.
Po smrti Mohameda není už žádná nejvyšší autorita v islámu (teoretiocky by to měl sice být chalífa, který vládne nad vším muslimským světem - ale žádný takový v praxi neexistuje) a islám je jen obrovské množství navzájem se vyvracejících  rozporů.
Praktické dějiny islámu podle Mohameda začínají vlastně už s Adamem, s Abrahámem, s Mojžíšem a Áronem. Podle koránské verze Abrahám neobětoval svého syna Izáka, nýbrž Izmaela. A stalo se to přímo v Mekce, kde oltářem pro Izmaela se stala ona pověstná muslimská  "kostka".

Podle Koránu je pro pro lidi věřící v jednoho Boha v předislámské době označení "hanífa" - což má být vlastně takový "protomuslim".

A tak Korán za prvního "muslima" označuje jednou Adama, na jiném místě za prvního muslima označuje zase Noema, na dalším místě zase za prvního muslima označuje Abraháma ...


A protože je Korán naprosto dokonalý - nikomu z muslimů to ani nepřijde divné...


]


Re: Re: Re: Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Sobota, 07. únor 2015 @ 08:57:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Praktické dějiny islámu podle Mohameda začínají vlastně už s Adamem, s Abrahámem, s Mojžíšem a Áronem. Podle koránské verze Abrahám neobětoval svého syna Izáka, nýbrž Izmaela. A stalo se to přímo v Mekce, kde oltářem pro Izmaela se stala ona pověstná muslimská  "kostka".

To samozřejmě ano...   Já to  myslím, tak "prakticky světsky, politicky".  nacionalizmy a dějiny (třeba oni Peršané nebo u Sadáma Babyloňané.., v Egyptě staří Egypťané... pro konzervativní až "krajně reakční" Islám nehrají až - TEORETICKY (samozřejmě) - takovou roli..
Tu roli třeba hrajou pro světské arabské nacionalisty, socialisty atd...  ale ne pro  "verné mulláhy a spol..".  Islám je v tomhle dost univerzalistický... - dojel na to i onen Šáh..   ten univerzalizmus je velké plus islámu a zřejmě ho   převzali od křesťanů - Krista...
Paul Jonson lakonicky konstatuje: "Ježíš (Kristus) byl v podstatě židovský UNIVERZALISTA"  ....   no, a Mohamed se inspiroval...
islám  je defakto nadnárodní (alespoň na rovině teorie...) a zná i sociální rozměr... (v praxi asi taky už spíš na rovině teorie... - ale třeba v Indii právě tím vítězí...).


]


Re: Re: Re: Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Sobota, 07. únor 2015 @ 09:28:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hoši, až se objeví chalífa, který sjednotí sunnity a šíiity, potom je s námi amen! Tenhle, který se za chalifu vydává, sice má nějakou moc, ale defakto v rozdělení islámu - základní rozdělení na sunnity a šíity je naše "záchrana".

Kdyby to tak nebylo - kdyby neexistovalo rozdělení na sunnity a šíity - potom by nás dávno muslimové převálcovali - takhle soupeří hlavně obě skupiny o moc mezi sebou - a výrazně je to oslabuje....

Dokonce jsem četl, že v rámci nenávisti mezi oběma skupinami - mezi Hizballah (hizba - strana, Allah - Hizballah - strana Allaha) a Hamasem, což je palestinská strana, jedna z nich (nevím, která, to si už nepamatuji) v jistém ohledu spolupracovala v určité chvíli s Izraelem.

Hizballah - šíité - podporovaní z Iranu, Hamas - sunnite. Nepřátelství to musí být opravdu veliké. Už jsem se někoho na tohle ptal - prý ani nepřátelství rivalita mezi katolíky a protestanty není nic v porovnání mezi napětím, které paneuje mezi šia a sunna...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 08. únor 2015 @ 09:12:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
O tom nesmiřitelném nepřátelství mezi sunity a šíty je to pravda. 

Ale nedomnívám se vůbec, že islám či muslimové jsou snad pro nás prvotní hrozbou - oni jsou už jen důsledek toho, že národy Evropy opustily dědictví křesťanství, propadly konzumismu a samy dobrovolně vymírají. Uvolňují tím svůj životní prostor pronárodům sice primitivnějším, zato však životaschopnějším. Muslimové totiž na rozdíl od nás stále mají děti.

Národ, ve kterém se rodí méně dětí, než kolik v něm lidí zemře přirozeně stářím, ztrácí právo na existenci. Sám se ho dobrovolně vzdává.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Existence státu Izrael a pravdivost islámu (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Neděle, 08. únor 2015 @ 11:52:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Národ, ve kterém se rodí méně dětí, než kolik v něm lidí zemře přirozeně stářím, ztrácí právo na existenci. Sám se ho dobrovolně vzdává.

Já si to myslím taky - že byste přeci jenom jako katolíci měli pravdu s antikoncepcí? Řada mladých lidí nechce děti - kdo potom bude na starší generaci dělat, když tady nebude dostatek mladých? (souložit ano, ale děti ne... ) :-)

Taky si myslím, že imigrace, juvenilní justice a vylidňování nějak spolu souvisí - možná neznáme všechny dohody, kdy se mocní tohoto světa dohodli o osudu celoevropské civilizace - ale to my obyčejní pěšáci stejně nejsme schopni vypátrat.

Určitě muslimové naplňují přikázání Boha - ploďte se a množte se. V Evropě se potom šklebí, že mají hodně dětí - ale Evropa vymírá, taky díky vynálezu antikoncepce. Podobně jako donedávna naplňovali opravdu pečlivě asijské národy přikázání cti otce svého a matku svou - prý už i z toho "je výlečila" západní kultura. (mám vystudované necelé dva semestry čínštiny, něco málo o tom vím)
]


Stránka vygenerována za: 2.56 sekundy