Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Drahoslav.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 15368, komentáře < 7 dní: 286, komentářů celkem: 337579, adminů: 60, uživatelů: 4850  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 269 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Rozhovor s farářem Jana Palacha
·Vyjádření Arcibiskupství pražského k článku Duka vs. Halík na Lidovky.cz
·Reflexe: Kam zařadit Společenství baptistických sborů?
·PODOBENSTVÍ O FÍKOVNÍKU
·Texaský baptistický pastor, který schvaloval útok na gay klub, odstoupil
·Dietrich Bonhoeffer: O hlouposti
·Václav Klaus - obhájce náboženství standardního typu
·Pravoslavné církve jako rukojmí politiky
·Život víry 2019/1: Vystoupí sbory z BJB?
·Komentář místopředsedy Rady Církve bratrské k rozdělení v BJB

více...

Počítadlo

Licence Creative Commons

GRANO SALIS
 podléhá licenci
Creative Commons
Uveďte autora-
Neužívejte komerčně
3.0 Unported

Zaznamenali jsme
97 362 062
přístupů od 17. říjen 2001

Založeno L.P. 1997


ATELIÉR PROMĚN Jitka Černíková, kosmetika, vizáž, proměny, svatební líčení
BWF Protec
BWF Profiles
technické plsti
profily PMMA PC
plexi desky
aramid
kevlar Michaela Křivánková svatební fotografie, portréty, portrétní fotografie, fotografování novorozeňat a dětí, dětská fotografie, portrétní fotografie, svatba, svatební přípravy, fotograf

Kontrasty: Písmo a ideologie
Vloženo Úterý, 19. srpen 2014 @ 12:20:11 CEST Vložil: Olda

Zamyšlení poslal unshaken

Někdy člověk žasne, jak křesťané přijímají Písmo. „Sola scriptura“ - jedině Písmo, chápou jako mohamedáni, kteří věří v doslovnou pravdivost a neměnnost svého Písma (Koránu). Ti Božímu poslovi (Mohamedovi) věří jako neomylnému a absolutně pravdivému. Přestože to byl pouhý člověk, žijící ve své době a prožívající a řešící totéž, co ostatní lidé jeho doby. Z křesťanského Písma se takovým chápáním stává modla, nebo řečeno ještě lépe - Písmo se stává „papírovým papežem evangelikálů“. Bohužel, na rozdíl od katolíků. Katolíci se ve své učenosti, církví sice občas dogmaticky omezované, dokáží přizpůsobit tomu, co je pro všechny křesťany naprosto zásadní: Dívat se na vše kolem nás, tedy i na Písmo, dívat se očima, chápat smysly a posuzovat vším, co máme k vnímání a uvažování, tak, jak by to dělal náš Pán a učitel – Kristus Ježíš.


Přestože nám po zemi chodil živoucí příklad Božího obrazu, učil nás a do nás vložil svého Ducha, tak přestože víme, že máme být jako On, tak to sice umíme odříkat, ale nechápeme, přesně jak pravil On:

hleděli a hleděli, ale neviděli, poslouchali a poslouchali, ale nechápali, aby se snad neobrátili a nebylo jim odpuštěno.‘ (Marek 4:12)

Přiznám se, že i já jsem zprvu hleděl na zarputilého Františka100 jako na člověka zbytečně komplikujícího vidění na Písmo. Než mi došlo, že i mé nitro se vzpírá jednání popisovaným v některých starozákonních pasážích Bible. Boží duch v nás totiž nezávisí na tom, kdo a jak to napsal. Ten si vane kam chce, avšak vždy v souladu s Otcem. Než jsem našel cestu jak z toho ven, zabralo mi to dost času. Hodně času, přestože jsem jako papoušek dokázal odříkat základní princip křesťanského jednání:

Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. (Jan 13:14,15)

A nejenom princip jednat jako by jednal Pán, jak píše Jan teolog. Ale jednat v souladu se všemi principy, které učil Pán na hoře. Tam též řekl:

Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘ Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou; a tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť. Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej.

Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.‘ Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. (Matouš 5:38-45)

Říkám si: Ty tupče, copak tohle neznáš skoro nazpaměť? To se ti nerozbřesklo, že Ježíš zde odlišuje to pravé slovo Boží od nánosů pocházejícího ze zlých lidských srdcí, byť ty nánosy jsou obsaženy v Písmu?

A odtud již nebylo daleko, abych nalezl důkazy od učených biblistů, teologů a všech těch moudrých, kteří přemýšlejí o Božích věcech dnem i nocí. Jejich poznání nám pomohou odlišovat skutečné Boží Slovo od lidských přimíšenin. Jedno jsem uvedl v článku „Svaté války“ Izraele , ve kterém se odhaluje ideologický záměr pisatelů Písma. Zde bych ještě přiložil znění výtahu v knihy Milana Balabána „Hebrejské myšlení“, jejíž části si lze přečíst zde. Některé odkazy již nejsou aktuální, ale to důležité tam lze stále ještě najít.

Následně přetiskuji text z kapitoly „Biblická zvěst a ideologie“.
 
MILAN BALABÁN – BIBLICKÁ ZVĚST A IDEOLOGIE

Citováno z: Milan Balabán – Hebrejské myšlení, str. 85-90, Herrmann a synové, Praha 1993

Tradice, ať už ústní či písemná, není čistá ruda, nýbrž “zlato a struska”. Tím zlatem je zvěst o Hospodinu jakožto živé pravdě a čirém, byť náročném odpuštění (smíření, zaslíbení, rehabilitaci víry aj.); tou struskou je – ideologie.

Co se míní označením ideologie? Je to výsledek cizopasného procesu, v němž se stává z živé nepředmětné pravdy poučka, zlaté – a přitom železné – pravidlo, princip, a soustava principů. Ideologie – to je ona “rytina”, kterou si člověk podle druhého slova Dekalogu nemá vyrábět, obrací-li se k Bohu jakožto Pánu a Slitovníku. Ideologie – to je podivná “chemická reakce”, jíž se z Hospodina zcela nezávislého na Izraeli stává národní (nebo znárodněný) bůh, který sleduje “zájmy svého lidu”; nebo jde o takového “hospodina”, který si angažuje svůj lid, aby kulticky i politicky hájil jeho božskou prestiž ve společnosti a ve světě. To je typické pro pohanský modus a model vztahu člověka a božstva. ...

Ovšem: jisté národní patiny nelze Starý zákon zbavit. V izraelském nábožensko-národním společenství se odehrávaly slavné Boží činy. Ale názvuky či pazvuky (sebevědomého) nacionalismu jsou cizí Zvěsti Bible. Tak z Hospodina se někde stává válečnický Marduk. Ideologii slouží mnohde tak závažná formulka jako “řekl Hospodin”. Tak například v knize Jozue: čtěme Joz 8,1 o vyhubení všech obyvatel Aj. ... Je pravděpodobné, že původní podoba vyprávění mělo kulticko-ideový charakter. Ale konečná podoba textového znění obráží jistý (duchovně nebezpečný) náboženský nacionalismus a byla problematickou oporou jak křížovým výpravám, tak husitským výbojům.

Podezřelý nábožensko-nacionální pazvuk se ozve například i v eschatologickém obraze v Třetím Izajášovi – čtěme Iz 60 (kapitola začíná slavnostní eschatologickou výzvou): “Povstaň ... protože ti vzešlo světlo. ... K tvému světlu přijdou pronárody.” To vše je v základní intenci izajášské Zvěsti. V pořádku je i radostné pospíchání cizinců do nového Jeruzaléma. Divný tón ovšem zní v ohlášení, že cizinci snesou do Města to nejlepší a v obrovském množství. – Ale pak se dovídáme: “Cizinci vystavějí tvé hradby a jejich králové ti budou k službám. ... Pronárod a království, jež by ti nesloužily, zhynou.” ... Tedy: Přesto, že Iz 61 začíná duchovně silnými slovy o pomazání “ebeda” Hospodinova Duchem, shledáváme později v tzv. Třetím Izajášovi (Iz 60-66) disharmonické prvky eschatologicky transponovaného nacionalismu. To je představa, kterou energicky zamítl Ježíš, ale která byla cizí i prorokům Starého zákona (např. tzv. Druhému Izajášovi). V Třetím Izajášovi jsou Zvěst a ideologie podivně promíseny.

Ideologie se hlásí ke slovu také tehdy, když je příliš zdůrazněn kult, např. význam chrámu. Tak je tomu poněkud v knize Ageus. ... Od dob Komenského, který se inspiroval Ageovým proroctvím, až pod dnešek je ageovská stavba vykládána jako “Aufbauprogramm” v dobách po válečné katastrofě, jako nikoli beznadějná, ale naopak lepší budoucnosti se otvírající “Nachkriegsarbeit”. ... Stavba chrámu je znamením priority Božích požadavků, ale i Božích spolehlivých slibů, před vším ostatním, tedy i denodenní lopotou, která nám umožňuje “přežít”. ... Avšak sám text Ageova proroctví bez násilí prozrazuje, že se stavbou “materiálního” chrámu – jakožto výpravné a esteticky skvělé budovy, jež musí už svým vzhledem udivit “věřícího i něvěřícího” – byly spojovány konkrétní politicko-eschatologické představy a plány; a že “nový veliký chrám” je chápán jako střed kosmu, střed Země – a ovšem jako centrum obnoveného Judstva, do něhož se pohrnou pohané a dary. A to je už ideologie. Ageus není ovšem toliko kultický prorok. Počítá přece i s jinou skutečností, než je stavba a dostavba chrámu: “Můj duch stojí uprostřed vás.” (Ag 2,5b; verúachí omedet betókkem) ... Předexilní (Velcí) proroci však onu Rúach, onoho Ducha, stavěli mnohem intenzivněji do centra duchovně-politických zápasů, než jak k tomu byl ochoten Ageus. A chrám nenabyl v jejich výrocích a vizích nikdy významu esenciálního. Spojovat všechny přítomné pohromy s nepřítomností chrámu, nebo s tím, že neprosperuje a neinspiruje svou vnější malostí pohany k fantastickým darům, to by takového Jeremjáše nebo Ámose vůbec nenapadlo.

S ideologií stínící Zvěst souvisejí Ageovy politické mesiánské naděje, či spíše spekulace. “Služebník Hospodinův” (ebed JHVH) a kázání Druhého Izajáše (Iz 53) objevuje se v prospektu Ageově v postavě Zerubábelově. Zerubábel bude oním očekáváným mesiášem eschatologického času (Ag 2,23). “Zerubábel vystupoval v Ageem zvěstně doporučené souhře s veleknězem Jóšuou ... Mesiánská představa je tu jakoby rozdvojena, mesiášská entita jako by tu měla hlavu “světskou” v Zerubábelovi ... a “duchovní” v Jóšuovi ...” (Balabán, Bojovníci a trpitelé, rkp, Praha 1985) Stejnou nominálně konkretizovanou představu najdeme u Ageova současníka Zacharjáše. Tato sázka na konkrétní osobnosti Ageova času budí rozpaky i u vykladačů, kteří se snaží vyložit Ageovo poselství co nejpozitivněji. Snaha povýšit Zerubábela a Jóšuu na zvěstné symboly budoucí mesiášské spásy, a tím teologicky neutralizovat tehdejší ideologickou náboženskou mesiášskou problematiku, není korektní a spěje příliš rychle a příliš direktně k christologizaci textů ageovského a zacharjášovského typu.


 
Příbuzné odkazy
· Více Zamyšlení
· Novinky od Olda


Nejčtenější článek Zamyšlení:
Soulož v rajské zahradě


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 1
Hlasů: 1


Prosím, ohodnoť tento článek:

Vynikající
Velmi dobrý
Dobrý
Průměrný
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Písmo a ideologie" | Přihlásit/Vytvořit účet | 65 komentáře | Prohledat diskusi

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 19. srpen 2014 @ 14:23:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...každý kresťan potrebuje mať vyriešený zásadný problém: ,,čo je pre mňa ako kresťana najvyššou autoritou ?,,
...dejiny spásy ponúkajú tieto možnosti:
1. Písmo
2. koncil
3. tradícia
4. pápež

...nič viac sa nedá vymyslieť...existujú iba tieto štyri možnosti a ich nespočetné kombinácie...
autor tohoto článku prekvapene našiel ďalšiu možnosť...:
 ,,Dívat se na vše kolem nás, tedy i na Písmo, dívat se očima, chápat smysly a posuzovat vším, co máme k vnímání a uvažování, tak, jak by to dělal náš Pán a učitel – Kristus Ježíš,,....

...treba uznať že je to aktuálne, moderné a dobové...,,mám právo vidieť veci okolo seba svojim videním, svojimi zmyslami,,....geniálne..každý vníma svet inak, každý tým pádom má svoju pravdu...,,nech žijú moje zmysly,, !!!

...problém je v tom, že pre Ježiša neboli zmysly smerodatné a mienkotvorné...ani raz nepovedal vetu typu: ,,zdá sa my že je to tak,, alebo myslím že veci sa majú tak a tak,,...skôr čítam že často hovoril ,,napísané je,,...

ivanpRe: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Úterý, 19. srpen 2014 @ 17:20:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No ivanp, je mi líto, ale zapomněl jsi na autoritu nejvyšší, dokonce tu z prvního místa. Nerad tě opravuji, ale dozajista víš, o kom je řeč. Opravuji -nejenom nejvyšší, ale dokonce jedinou. To ostatní, co vyjmenováváš, je bez Nejvyššího pouhé náboženství.


]


Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: JirkaB v Úterý, 19. srpen 2014 @ 21:24:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Souhlasím, že Bible se nesmí stát Bohem.


]


Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rudinec v Úterý, 19. srpen 2014 @ 16:37:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Písmo se stává „papírovým papežem evangelikálů

Kiež by tomu tak bolo.

P.j.Kristus je Slovo Bžie v tele a Biblia je Slovo Božie 
ako kniha niet medzi nimi žiadneho rozporu.

Písmo varuje v Zj.Jana v Prísloviach i v Mojžíšovi,
že sa nesmie v Biblii zmeniť ani bodka ani čiarka.
Kto by niečo zmenil zahynie.
Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Úterý, 19. srpen 2014 @ 17:21:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tady někdo něco z Písma mění?


]


Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 19. srpen 2014 @ 17:26:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To že přijímáme Písmo do poslední a čárky a písmene a věříme že je inspirováno Svatým Duchem ještě neznamená že máme opomíjet Živého Boha, Církev, Svatého otce, biskupy a kněze, tradici ani koncily. Anděly a svaté.Všechno co nám Bůh dává je pro naše dobro a v jednotě a kdybychom říkali že něco z toho nepotřebujeme tak by to bylo projevem naší pýchy a rouhání.  Papírový papež mi připadá stejně absurdní jako papírový Mojžíš nebo svatý Pavel.Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 19. srpen 2014 @ 18:18:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...svatého otca máme v nebi, kňazov už nemáme, keďže nič neobetujeme, tradícia a koncily sú  podriadené písmu, svatí nás nepočujú, keďže patria do kategórie zosnulí...a tiež svatí sú všetci kresťania, to znamená že nemáme kastovný systém...
ivanp 


]


Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Úterý, 19. srpen 2014 @ 19:17:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dívat se na vše kolem nás, tedy i na Písmo, dívat se očima, chápat smysly a posuzovat vším, co máme k vnímání a uvažování, tak, jak by to dělal náš Pán a učitel – Kristus Ježíš.

Mohl bys, Unshakene, nějak zkonkretizovat co si vlastně  pod tímto vznešeným výrokem představuješ? Zvláště to: posuzovat vším, co máme k vnímání a uvažování, tak, jak by to dělal náš Pán a učitel – Kristus Ježíš.
Můžeš vysvětlit co vše tím konkrétně myslíš?

Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Úterý, 19. srpen 2014 @ 22:07:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Všechno. Řekni si: "Co by na mém místě udělal Kristus?"


]


Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Středa, 20. srpen 2014 @ 11:33:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No právě. Myslíš, že Ježíš na mém místě by řešil to, zda SZ texty jsou pravdivé ve svých svědectvích? Já jsem přesvědčen že ne. Znáš jeho výroky: Psáno jest! , ne?


]


Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Středa, 20. srpen 2014 @ 19:45:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To znám. Ale také řekl: "... Ale já vám pravím..." Nemyslíš, že tím úplně obrátil vnímání "psáno jest"? Teď slovem vnímání myslím (jako On) pochopení textu. Pochopení nemusí znamenat souhlas s obsahem. Neslyšel jsi mimo to vyjádření "pro tvrdost srdcí vašich"? V tomto článku se zmiňuje jen vztah k nepřátelům, ale v Ježíšových výrocích je více břitev, které ostře rozdělují obsah Písma na Boží a na pouze lidská vyjádření.

Ježíš neřešil pravdivost svědectví uvedených v Písmu. Ani není jasné, co míníš slovem "pravdivost". Příběh může být pravdivý ve svém poselství, i když je třeba legendou. To ví každý pohádkář. Nic o pravdivosti podle Ježíše v evangeliích není a z principu ani být nemůže.

Avšak Ježíš přímo rozděloval na Boží a na to co není od Boha. U Ježíše je pouze Ano nebo Ne. Nic mezi. Rozdělil na to, co je důležité a co důležité není. Celý zákon o 613 příkazech a zákazech zredukoval na dvě věty. A k té druhé větě podal přesný výklad, aby snad bližního nepochopili jak ho dodnes Židé chápou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Středa, 20. srpen 2014 @ 21:53:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, v tomto pohledu na Písmo s Tebou souhlasím. Nejde o literu, ale o správné asociace a pochopení toho, proč ty výroky Bůh řekl a co tím zamýšlel. Ale dohadování se nad tím, zda Jozue vedl války nebo ne, zda Davidovy žalmy psal skutečně David, nebo zda epištolu Židům psal Pavel, tak takové dohadování a spekulace jsou naprosto mimo. Slouží jen k rozvracení společenství a duševní pýše těch, kteří se takovými marnostmi zabývají. Je to stejné, jako když se v Pavlových sborech hádali o rodokmeny a on je musel napomínat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Středa, 20. srpen 2014 @ 22:23:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nechápu, proč se bráníš tomu vědět o tom, kdo napsal žalmy nebo epištolu Židům. Třeba určení doby vzniku pomůže porozumět dobovému kontextu. Například proč je u evangelisty Jana takový antižidovský přístup. Nemyslím, že nějaké poznání "slouží k rozvracení společenství a k duchovní pýše..." To je věc čistě lidská, záležitost zlého lidského srdce, které nechce přijmout Boží lásku. Jestliže něco takového dokáže rozvrátit společenství, tak je jen dobře, aby se rozvrátilo co nejdříve, neboť bylo založené na falši, iluzích a nejspíš i na lži. Pravdu totiž nelze rozvrátit

Náš Pán určitě nechtěl, abychom byli tupé nevědomé ovce, to by v tom případě po nás požadoval mdlý rozum a víra v něj by opravdu směřovala jen ke slaboduchým. Je to právě naopak, požaduje po nás, abychom se Písmem zabývali dnem i nocí (viz kázání karlas) a využili veškerý svůj potenciál k poznání Jeho moudrosti.

Pokud je tvoje rozhořčení směrováno na důraz na obsah, nikoliv na osobu pisatele, tak s tebou naprosto souhlasím. Již třeba jen proto, že pisatel, ať jakýkoliv, mohl být pod vlivem Svatého ducha. Přestože třeba pajdal nebo zadrhával. Ale o takovém tématu zde nebyla ani zmínka.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 21. srpen 2014 @ 13:24:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nějak nerozumím Tvému uvažování.
 A už vůbec nechápu, k čemu je dobré zkoumání osoby pisatele. K určení dobového pozadí jméno pisatele znát nemusíš. Ani přesné datování není k ničemu dobré. Tehdy se dobové zvyky tak překotně neměnili jako dnes. Pro mě je takové zkoumání, které stejně nikdy neskončí nějakým důkazem, jen marné hloubání, které k hlubšímu poznání Boha stejně nevede. Je to jen jako prázdné filozofování. Každé vzdělání má smysl jen tehdy, když nám pomáhá v osobním životě v tomto světě a v poznávání Boha a jeho díla. K čemu je Ti hloubání o tom, zda třeba Žalm 4 napsal David, nebo někdo jiný? Stejně se nikdy pravdy, podložené nějakým důkazem, nedobereš. Tak proč nevzít to, že tam je napsáno: žalm Davidův, jako fakt? Čeho docílíš, že to budeš zpochybňovat? Změní se tím nějak výpověď toho žalmu? A kde je konec toho všeho zpochybňování výroků Písma? Já jsem to zažil v ČCE - naprosté zesvětštění církve, důraz na čistě rozumové, duševní poznání, na úkor duchovního zjevení, dělá z církví vždy jen duchovně prázdná, nábožensky založená společenství, která udržují jen vnější zdání zbožnosti.
Přečti si 1.Kor. 1, 18-25. Máš pocit, že Pavel byl nevzdělaný a naivní prosťáček, který se vyhýbal poznání? Já myslím, že ne. Jen rozlišoval mezi poznáním a poznáním. Mezi tím, co vede k životu a tím co vede ke smrti.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Čtvrtek, 21. srpen 2014 @ 22:20:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nerozumíš, a přesto hloupě argumentuješ. Ten Pavlův odkaz si přečti především sám a tak dlouho. až si uvědomíš, co chtěl Pánbůh říci. Být tvá víra v nemožnost dokazování u všech lidí, tak by lidstvo zřejmě doposud lezlo po stromech. A být u křesťanů, tak již dávno zanikli. Ostatně, já v článku nic nedokazuji, ale jen předávám poznání jiných, mnohem moudřejších. A nechávám se unášet poznáním, které nám předává Duch nejvyšší. Alespoň se o to snažím a pokud tam někdy převažuje můj intelekt či vzdělání, tak se ho snažím zatlačit co nejhlouběji, aby mi - pokud možno - mohl porozumět i ten, kterému se takového daru nedostalo. Pokud si to nemyslíš a považuješ toto mé sdělení za chvástání, tak raději  přestaň s destrukcí a kritikou a napiš ty sám, kam tě poznání předávané Duchem zavedlo a kam vede. Mně ani trochu neodradíš od toho, abych dál poznával Boží moudrost a radoval se, jak nám lidem předkládá nejrůznějšími způsoby zprávy o své lásce a dává nám sílu předávat zprávu o ní dál.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 21. srpen 2014 @ 23:11:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Být tvá víra v nemožnost dokazování u všech lidí, tak by lidstvo zřejmě doposud lezlo po stromech.

Já jsem zatím od Tebe žádný důkaz neviděl ani nečetl. To , že Ty, nebo Ti Tví badatelé si něco myslí a píší o tom, není žádný důkaz. Když už tak obdivuješ vědu, tak bys měl vědět, že skutečná věda je postavena na důkazech. Pokud skutečná věda nemá důkaz, pak hovoří o teoriích nebo hypotézách. Ale Ty tvrdíš věci, ke kterým nemáš žádný důkaz, jako bys ten důkaz měl.
Ježíš dokazoval svůj původ svými skutky a apoštolé dělali totéž. Kázali slovo Boží a Bůh sám potvrzoval jejich slova skutky. Slovo, kterému já jsem uvěřil, Bůh potvrdil tím, že zcela proměnil můj život a uzdravil mě z žaludečních vředů.
Jaké důkazy o tom, že za Tvými rozumovými úvahami stojí Bůh, přináší Tvé slovo? Co lidem dají Tvé pochybnosti o pravdivosti výpovědí Písma?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Čtvrtek, 21. srpen 2014 @ 23:48:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Karle, chtěla bych Tě poprosit o kontakt na Tebe. Můžu?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 21. srpen 2014 @ 23:55:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano Momonko: k.bylina@seznam.cz


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pátek, 22. srpen 2014 @ 01:35:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Pátek, 22. srpen 2014 @ 20:11:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Asi jsi neslyšel, že nejen věda, ale i křesťanství je postaveno na důkazech. Svědectví je totiž ten největší důkaz, který přijímají i světské soudy. Dokonce dochází k situacím, že svědectví u profánního soudu má větší váhu, než racionálně vědecky podložený výpočet.

Když někdo svědčí, že má racionální důkaz o ideologii v Písmu a srdce obráceného hříšníka vedeného Kristovým duchem mu to dosvědčuje, tak je tu důkaz nad všechny důkazy. Tedy pro toho kristovce, nikoliv pro ideologického blouznivce. Jestli chceš proti tomu stavět zákonické argumenty, je to tvůj problém, ale měl by jsi se zákonictví zbavit co nejdříve.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina v Sobota, 23. srpen 2014 @ 13:07:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když někdo svědčí, že má racionální důkaz o ideologii v Písmu 

Tak proč ten někdo ten racionální důkaz ne a ne předložit?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Čtvrtek, 21. srpen 2014 @ 23:47:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A být u křesťanů, tak již dávno zanikli.

Zajímavá úvaha. Žeby Tělo Kristovo zaniklo? I přes veškerá Boží zaslíbení? To se mi nějak nezdá.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Pátek, 22. srpen 2014 @ 20:13:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přečti si to ještě jednou a pak odpověz. Ale nemusíš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Sobota, 23. srpen 2014 @ 22:58:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přečti si to ještě jednou a pak odpověz. Ale nemusíš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Sobota, 23. srpen 2014 @ 23:45:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bez Božího zjevení nikdo na světě není schopen existenci Boha dokázat. To, žes uvěřil, není zásluhou toho, že Ti někdo poskytl nějaké důkazy nebo že Tě někdo přesvědčil argumenty - byl to Bůh, kdo se ve své milosti k Tobě sklonil a zjevil Ti sám sebe. Už chápeš?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Neděle, 24. srpen 2014 @ 13:01:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V tvé odpovědi je již alespoň náznak toho, že by jsi se mohla dobrat k tomu, o čem je v článku řeč. Ale zatím jen přihořívá.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Neděle, 24. srpen 2014 @ 23:50:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V článku je jen popsán způsob, jak se např. taktně a rádoby oduchovněle zbavit krutého Hospodina (alias Marduka), který nám nezapadá do našich představ o milujícím Bohu. Tohle jako připisuješ Božímu zjevení či co?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Pondělí, 25. srpen 2014 @ 22:32:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty se asi Marduka zbavit nechceš. A dokonce ho hájíš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Úterý, 26. srpen 2014 @ 10:19:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dyť říkám, že jsi kopie Franty100. Hájíš, schvaluješ, souhlasíš - to už tady několikrát bylo, nemusíš to po něm papouškovat.


Ten Samuel byl ale popleta, vždyť on vlastně Saulovi vyřídil slova od Marduka:-O Píšu si.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Úterý, 26. srpen 2014 @ 19:08:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je mi docela jedno, kam mě zařadí Mardukův příznivec.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Středa, 27. srpen 2014 @ 19:45:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dyť říkám, že jsi kopie Franty100.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideol (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Středa, 27. srpen 2014 @ 21:37:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To by jsi vědět měla, že Pánbůh tvoří pouze originály. Pokud jde o napodobení Františka100, tak nejsem sice příznivec napodobování, neboť papouškování máme kolem sebe dost a dost, například od tebe, ale mnohé Františkovy postoje mi jsou příkladem.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a i (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Bylina (k.bylina@seznam.cz) v Čtvrtek, 28. srpen 2014 @ 12:24:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsem rád, že jsi konečně vyložil karty na stůl.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Čtvrtek, 28. srpen 2014 @ 18:19:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Karty nehraji. Takže nemám co vykládat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: P (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 29. srpen 2014 @ 19:54:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Karty nehraješ.
To buď rád!
S takovým etalonem se stejně nedá hrát.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a i (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Čtvrtek, 28. srpen 2014 @ 16:45:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
mnohé Františkovy postoje mi jsou příkladem.

Toho jsem si už ráčila všimnout.

16 Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je pro něj ohavnost:
17 Povýšené oči a prolhaný jazyk, ruce prolévající krev nevinnou,
18 srdce, jež chystá hanebné plány, nohy pospíchající páchat zlo,
19 křivopřísežníka, který klam šíří, a toho, kdo mezi bratry seje svár.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Čtvrtek, 28. srpen 2014 @ 18:24:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Uráč se prosím tě ještě k jedné antiohavnosti: Miluj své bratry a sestry. Pokud ti je to zatěžko, tak alespoň miluj své bližní. Láska totiž neprodukuje pomluvy a lži.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: P (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 29. srpen 2014 @ 17:19:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Háčku, ty často kontruješ slova pravdy,
to může se ti zarýt do duše navěky a navždy!
V odvěkém boji pravdy s falší,
přicházejí falešníci další, a další,
co pravdu obrací proti pravdě samé.
Víš vůbec kdo tě takto klame?
Když boží slovo v GS křičíš,
přitom si hloupě myslíš, že Ono stojí za tebou!?
Ne falešníku, to ty musíš v pravdě stát za božím slovem,
vždyť jsi pouhým Slova tvorem!
Blázen co nic dobrého nevěstí,
nežeň se člověče do vlastního neštěstí!

Výklady božího slova přenech Duchu,
přestaň podléhat svým uletěným duše vzruchům,
ve kterých pravda není, nikdy nebyla!
Tvůj duchovní styl? Ala Sibyla!
Sleť o dva metry níž,
a poznáš, že ke Kristu je to mnohem blíž..


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Pátek, 29. srpen 2014 @ 19:07:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cit,: "Výklady božího slova přenech Duchu..."

Kdyby jsi myslivče myslel, tak by jsi přišel na to, že o ničem jiném ten článek není.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: R (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 29. srpen 2014 @ 19:44:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hele Háčku, koukej, viď,
posuň se o malou píď,
od Myslivce směrem k Bohu,
u Něho v Duchu pravdy hledej vlohu.

Ulom z Háčku zpětný háček
vše Bohu pověz bez vytáček.
Jen On poví ti pravdu celou.
O základních věcech,
nedohaduji se já s tebou.


]


Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ingmar v Neděle, 24. srpen 2014 @ 19:23:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Výborně, milý unshaken, ani bych nečekal, že tu takový pěkný článek najdu, mluvíš mi z duše. Vítej mezi námi liberálními mystiky :-)
V podobném duchu se kdysi vyjádřil jeden můj souvěrec, který řekl: "Následujeme-li Ježíše Krista jen proto, že je v Písmu napsáno, že bychom tak měli činit, pak v principu věříme stejným způsobem, jako věřili Ježíšovi nepřátelé."Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Pondělí, 25. srpen 2014 @ 22:35:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pěkný výrok. Trefa do černého.


]


Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ingmar v Úterý, 26. srpen 2014 @ 21:56:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak já dodám ještě jednu neotrodoxní myšlenku, tentokrát z mé vlastní hlavy. Co myslíš, je důležitější to, co Ježíš lidem přinesl, co je naučil a na sobě jim ukázal o Bohu, jeho povaze a o tom, jak jedná s člověkem, nebo to, že to přinesl právě Ježíš?
Podle mě na tom, jak si zodpovíme tuhle otázku, totiž záleží, jestli budeme Krista následovat (jak své učedníky vyzýval), nebo ho budeme uctívat (o čemž nepadla zmínka, a v co se křesťanství později zvrhlo). Každopádně uctívat je podstatně snazší.


]


Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 27. srpen 2014 @ 10:53:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To o tom uctívání a následování je zajímavá a hluboce pravdivá myšlenka. Jenom bych nezavrhoval to uctívání a tak snadné to přeci jenom není. Zapřít sám sebe, zmenšit svoji pýchu a přiznat si že to na čem lpíme je hnusné a ohavné. Že jsme obyčejní vrazi a zvrhlíci, kteří mohou jen doufat v milosrdenství a prosit abychom nedostali to co je spravedlivé. Že naše hříchy nejsou ani veliké a čím dál tím větší ale naopak odporně nízké a nižší. Paradoxně nám mohou v tomto pomoci příběhy svatých mužů a žen. Ať už se jedná o prvokřesťanské mučedníky nebo třeba o svatého Františka, svatou Faustynu Kowalskou  nebo o naše současníky. Boha si můžeme postavit někam daleko a vysoko kam nedohlédneme a udělat z něj jakousi mytickou Bytost. Říct si že je to něco jiného. Jestliže ale porovnáme svůj vlastní život a hodnoty s životem a hodnotami člověka jako jsme my tak nás to málokdy ponechá vlažnými. Ten životopis rychle položíme a řekneme že je to nesmysl. Že se to nikdy nestalo. Nebo se předtím ještě stihneme rozzuřit a sami si nalhávat že jsme lepší a chytřejší. Než nějaká s odpuštěním hloupá a zaostalá oběť církevních otců a vlastní prudernosti která vůbec neprosperovala a neměla pravidelné smilstvo jako my. Což se jim muselo zákonitě odrazit na depresivním způsobu myšlení a sníženém sebevědomí. Nebo si uvědomíme co jsme, před Bohem i před lidmi. Následování a úcta jdou vždycky ruku v ruce. Následování je nejvyšší formou úcty. Nikdo neuctívá Boha tak jako světci a světice a to i jinak než následováním.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Středa, 27. srpen 2014 @ 18:58:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdyby jsi poutnicku nepoužíval tu katolickou terminologii a místo ní hovořil pouze o svědcích víry, tak by nám nezbylo než konstatovat, že právě ti svědkové jsou důkazem Kristova zásahu do lidských životů proměnou, kterou může učinit jen Nejvyšší. Nezávisle na tom, že ty historické zprávy obsahují - jak bylo v té době zvykem tu skutečnou víru přikrášlit lidmi vymyšlenými nadpřirozenostmi, což je ta deformace křesťanství - mýtické popisy. Přesto, že tam ta přikrášlení jsou, pozorný čtenář si dokáže udělat extrakt skutečné proměny. Ani k tomu nepotřebuje popisy různých nadpřirozeností.

Slyšel jsem, zpravidla z audio záznamů, tisíce svědectví. Všechny příběhy začínaly rozdílným základem, což bylo prostředí a okolnosti, které svědka provázely. Ale po obrácení to bylo u všech stejné: Láska, pokora, obětování.... Tady je nutné hledat působení Krista! Ne v zákonickém papouškování lidských vnímaných pouček. Na vše je nutno hledět prizmatem Kristovým.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ingmar v Středa, 27. srpen 2014 @ 22:17:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To podle mě nejsou mýtické popisy. Mně přijde, že křesťané nad jednoduchým Ježíšovým učením vystavěli velkolepou stavbu, až se v ní sami začali ztrácet, tak začali psát příručky a vymýšlet poučky, jak se v té stavbě vyznat, ale málokdo se zajde do sklepa podívat na základní kámen...
Ale OK, když si odmyslím tu nadzemní část budovy a představím si jako absolvent stavební fakulty pod ní ty základy, zjistím, že si rozumím i s katolíkem :-)
Mýty bych nezavrhoval. Mýtus je příběh, který je hluboce pravdivý, nese nějaké poselství bez ohledu na svou historičnost nebo nehistoričnost. Ty mají v Bibli a potažmo v křesťanství svoje místo. A pokud se člověk soustředí na jejich poselství a nezabředne do dokazování historičnosti, jsou užitečné. Já bych ale řekl, že v legendách jde spíš o popisy senzační.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Čtvrtek, 28. srpen 2014 @ 18:12:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Asi se shodneme, když si ujasníme význam pojmů, např. onoho mýtu či legendy. Měl jsem však na mysli zázraky katolických světců, na kterých pak byl postaven základ uctívání. Přitom se u toho katolického světce skrývalo to nejdůležitější - jeho proměna a služba. Což docela zapadlo vyzdvihováním zázraku, který může mít mýtický základ, pokud nejde jen o časem provedené přikrášlení, aby ta "víra nebyla jen tak obyčejná".


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ingmar v Čtvrtek, 28. srpen 2014 @ 19:47:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, nepřijde Ti (mně jo), že se v podtextu křesťanství mlčky předpokládá, že pravá víra je něco mimořádného a od běžného života a světa odtrženého? To by pak vysvětlovalo potřebu vyšperkovat dávné legendy, nebo pokud znáš letniční prostředí, tak třeba vyprávění zkušeností, různými zázraky a věcmi krajně nepravděpodobnými a nezvyklými.
Řekl bych, že Bůh nás nestaví nutně do mimořádných a nezvyklých situací a zkoušek, dokud není jisté, že bravurně zvládáme ty běžné. A ruku na srdce, zvládáme je?
Naše víra, tvrdím, se může a má osvědčovat a Boha můžeme vnímat zejména v situacích naprosto běžných, "světských" a každodenních.
Ale ctím folklór a literární formy, takže pokud budu někdy vytvářet nějakou křesťanskou legendu, nějaký ten zázrak tam v zájmu zachování dobrého tónu přidám taky ;-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Pátek, 29. srpen 2014 @ 19:22:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zázraků je kolem nás dost a dost. Já mám také rád ty pěkně podané, co chytnou za srdce. I když jsou jako legendy.

Také píšeš:

Řekl bych, že Bůh nás nestaví nutně do mimořádných a nezvyklých situací a zkoušek, dokud není jisté, že bravurně zvládáme ty běžné.

Tak v tomhle ti musím oponovat. Z vlastní zkušenosti i ze svědectví jiných. Jsou prostě nezvládatelné události a situace. Já v tom nevidím zkoušky a těmto veršům prostě nevěřím. Jak například chceš zvládnout vegetativní (živočišné)  projevy, které člověk má například při nemocech nebo úrazech? Nechci to rozvádět, příklady jsou tu již u prvních pronásledovaných křesťanů, pak z koncentračních táborů, z válek...

Proč se máme modlit "...ochraňuj nás od zlého?", kdyby ta preventivní ochrana záležela jen na nás?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ingmar v Pátek, 29. srpen 2014 @ 22:48:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo, z tohoto pohledu máš pravdu.
Já myslel třeba na takové ty lidi, kteří utíkají k velezbožným tématům a řeší strašně závažné teologické otázky, přestože pokud je člověk zná, ví, že jejich naléhavější problém, je v něčem úplně jiném, mnohem nižším a prozaičtejším, ale ten se jim řešit nechce.
Jinak máš pravdu, občas jsme stavěni do extrémních situacích, aniž bychom si předem byli jisti, jak obstojíme. Ale říkám si, jestli to třeba neví Ten, který nás do nich staví. A nedělá to, aby nás zkoušel, on zná výsledek, neznáme ho my a my díky těm situacím máme možnost růst. Nějak mi chybějí slova, ale každopádně jsi nadhodil téma k důkladnému zamyšlení.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ingmar v Sobota, 30. srpen 2014 @ 21:14:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak jsem nad tím podumal a jestli Ti dobře rozumím, tak souhlasím. Tedy že ne všechno, co se tak může jevit a chtělo by se to vykládat jako zkouška, zkouškou od Boha skutečně je. Každopádně to, co je, má přinést užitek nám, není to tak, že by Bůh o nás potřeboval něco zjistit a tak dělal pokusy :-)
Věci zkrátka přicházejí, jak je život přináší. Mně "ochraňuj nás od zlého" v tomhle kontextu smysl velice dává.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Vacant v Čtvrtek, 28. srpen 2014 @ 23:12:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Světci a zázraky patří prostě k sobě. Provázely Pána Ježíše i svaté o kterých se píše v bibli. Jestli je na nich postaven základ tvého uctívání si můžeš zodpovědět sám. Četl bys bibli i kdyby tam žádné nebyly ?
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Pátek, 29. srpen 2014 @ 19:03:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To s tebou souhlasím. Já jsem myslel ty "zázraky" nadsazené a vyumělkované. Přenést horu do moře dokáže jako zázrak nejeden obrácený narkoman (hora jako narkomanie, moře jako propast naplněná smrtí - viz svědectví z Teen Challenge). Tím nechci říci ani to, že je zázraky nutné vnímat symbolicky. Copak by Nejmocnější nemohl zastavit rotaci Země, kdyby chtěl? Věřím, že ano. Otázkou je, zda právě v tom konkrétním případě SZ se On rozhodl porušit své zákonodárství.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ingmar v Pátek, 29. srpen 2014 @ 22:37:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když nad tím tak přemýšlím, tak možná ještě radši, jako že je to moje nejoblíbenější kniha. Je to dáno mým pojetím víry. Já nejsem člověk, který hledá Boha proto, že má v sobě potřebu něčemu (prakticky čemukoli, co tu potřebu dokáže zaplnit) věřit. Já jsem s Bohem cosi prožil a prožívám a víra (teď myslím víru, že je něco pravda, ne víru jako důvěru, vztah) je pro mě takovým východiskem z nouze, jak to uchopit. Pokud by šlo vztah k Bohu pěstovat jen na základě toho, co lze bez problému ověřit, osahat, změřit, myslím, že bych to uvítal, nicméně jsem smířen s tím, že to takhle nejde.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ingmar v Pátek, 29. srpen 2014 @ 22:39:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale vlastně moje křesťanská naděje je v tom, že to jednou půjde :-) Tedy pokud přijmu páně C.S.Lewisův obraz Božího království, jako místa, kde již nebude otázek, ale jen odpovědí (viz jeho kniha Velký rozvor nebe a pekla).


]


Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Středa, 27. srpen 2014 @ 18:41:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podle mně je odpověď jednoduchá a jednoznačná. Tedy ta první varianta. Ježíš nám ukázal, kdo je vlastně ten Bůh. Vyhodnocení Ježíšovy zvěsti a Ježíšova jednání vyústilo v jasnou definici Krista, tedy obrazu Božího, který byl předložen lidem v konkrétní (dá se říci hmatatelné) podobě a k jehož dosažení sesílá Bůh svého Ducha každému, kdo o to stojí. 

To, že se Ježíšovo působení zvrhlo v uctívání a že byly a jsou přidávány další lidské dodatky a doplňky, to je opravdu katastrofou všeho křesťanstva.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ingmar v Středa, 27. srpen 2014 @ 22:08:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo, tak to vidíme podobně. Bůh měl zvěst o sobě samém, kterou chtěl lidem přiblížit ještě víc než do té doby, tedy skrze obřady a zákony. Mj. její součástí byla i snaha přimět lidi, aby ho spíš následovali, tedy to, co se naučili od něho, předávali dál (teď myslím spíš na jednání než na učení) než uctívali. Já mám s uctíváním spojenou takovou nepříjemnou vzpomínku, která je zároveň podobenstvím. Za studií jsem se živil podomním doučováním matematiky a stávalo se mi, že mě mí studentíci obdivovali jak ji umím (čti: a jak oni se ji určitě nikdy nenaučí, protože na to prostě nemají hlavu a nedá se s tím nic dělat). Po čase se mi to spojilo, že totiž obdivovat a uctívat je snazší než následovat a přiložit ruku k dílu.
Ale dál: Když křesťanství začínalo, Židé čekali na Mesiáše, spasitele, takže tehdy se dalo křesťanství více než dnes hlásat slovy: "Tou osobou je Ježíš!" Dneska ale logicky zazní otázka: "Jakou osobou?" Lidé totiž většinou netuší, z čeho by měli být spaseni, nevědí, k čemu Mesiáš, necítí se hříšníky, ale spíš oběťmi okolí. Tím spíš i já tvrdím, že je mnohem důležitější to, co Ježíš přinesl, než to, že to přinesl Ježíš.
A teď vyvstává dosti zásadní otázka: Co když jsou na zemi lidé, kterým to, co Ježíš přinesl nám, přinesl někdo jiný, nebo prostě se k tomu dostali jiným způsobem? Já v důsledku toho v podstatě považuju za bratry všechny monoteisty (Židy, muslimy, bahá`í, zoroastriány, sikhy), i když mou náboženskou mateřštinou je křesťanština.
V našem společenství (Náboženská společnost Přátel - kvakeři) došlo v šedesátých letech v USA k zajímavé věci. Říkám zajímavé, protože se podle mě tehdy historie opakovala. Jak byla válka ve Vietnamu a kvakeři stáli v čele odporu proti ní, začali se k nám přidávat i lidé, u nichž bylo znát podobné ovoce, ale měli odlišné kořeny. Prostě ti lidé měli zjevně podobnou náboženskou zkušenost, která je vedla k vyznávání stejných hodnot, ale nepřicházeli z křesťanského prostředí - což se stává dodnes. A podobně jako apoštolové řešili v prvním století, jestli z pohanů je třeba nejprve udělat židy, když chtějí být křesťany, museli jsme my řešit otázku, jestli z těch lidí dělat nejdřív křesťany, aby mohli být kvakery (srovnej délku trvání a nános tradice v judaismu 1. století a křesťanství století dvacátého, nota bene v USA :-), podle mě je to podobné). My jsme si tehdy odpověděli stejně jako apoštolové v na tom jeruzalémském koncilu a kupodivu to docela funguje.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Čtvrtek, 28. srpen 2014 @ 18:18:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stálo by zato kvalifikovaně rozebrat, co se myslí "jednotou v Kristu". Ty jsi ten námět v podstatě nastínil. Jednota v Kristu potom nebude ekumenické sblížení církví nebo dokonce náboženství, ale společné porozumění, prožívání a provádění následování Krista jak obrazu Božího. Při této změně pohledu na onu jednotu pak zde na světě máme úplně jinou církev, než která se nachází ve sborech nebo farnostech. Což je ta pravá církev Kristova.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ingmar v Čtvrtek, 28. srpen 2014 @ 19:41:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Anglikánský teolog Keith Ward v jedné své knize popisuje, jak apoštol Pavel rozlišuje mezi termíny Ježíš a Kristus. Kristem se podle něho rozumí Boží podstata, povaha, prostě to, jaký Bůh je, kdežto Ježíš byl člověk, který toto všechno přišel lidem zjevit v konkrétním čase a místě. Já jsem ho na pár místěch NZ načapal, že to tak důsledně rozlišeno není, ale většinou ano a dost mi to pomohlo v chápání věcí, jako že Kristus je podstata všech věcí a svět byl stvořen v Kristu. Člověk Ježíš před svým pozemským narozením nebyl, ale Kristus tu byl a je pořád. Svět byl tedy stvořen se záměrem, aby fungoval podobně, jako se k světu choval Ježíš - láska, odpuštění, ale třeba i nazývání věcí pravými jmény - prostě harmonie. A taky měl zobrazovat Boží povahu. Atd., dál to určitě domyslíš sám včetně té jednoty v Kristu.
Určitě to není jednota založená na přijetí stejných pouček o Ježíši. Spíš ji mají mezi sebou lidé, kteří jednali na "podobné vlně" jako Ježíš, prostě v tom harmonickém kristovském duchu. A myslím, že Tebe nemusím přesvědčovat o tom, že tenhle duch může přebývat v různých lidem bez ohledu na to, za jaký teologický klub kopou. Já mám v tomto ohledu kladnou zkušenost kromě křesťanů prakticky bez ohledu na vyznání s liberálními židy, bahá`í, lidmi ovlivněnými buddhismem a (sám se tomu divím) i novopohanstvím. Neříkám, že se to týká všech. Všude záleží, na koho člověk narazí.
Tak jako ve středoveku a počátkem novověku lidé dělali objevitelské výpravy a postupně zjišťovali, jak je Země větší, než si do té doby mysleli, tak něčím podobným jsem prošel v oblasti náboženství, v otázce, co je to jednota v Kristu (která je odlišná od jednoty v poučkách o Ježíši :-)) a církev Kristova.
Mimochodem, co myslíš, když se tak člověk pročítá historickými knihami SZ, třeba klidně už od Abrahama, myslíš, že je tam zachyceno opravdu všechno, s kým jak kdy v té době Bůh na celém světě jednal? Teď nemyslím zrovna na ty národy nepřátelské Židům, o kterých se tam píše, ale na národy, o kterých v Bibli nic není, protože o nich Židé té doby vůbec netušili, že existují.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Pátek, 29. srpen 2014 @ 18:54:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Také již dost dlouho přísně rozlišuji mezi Ježíšem (člověkem) a Kristem. Pavel užívá též slovosled "Kristus Ježíš". I když to někde vypadá nekonzistentně a použije obrácený slovosled, bude to nejspíš Pavlovým přizpůsobením se tradici (svému okolí). Tradice vnímá za správné vyjádření "Ježíš Kristus" a napomáhá ji v tom božské narození Ježíšovo. Nehloubám o tom, připadá mi, že Pánbůh by se nesnížil kopírovat božské cézary, faraony nebo perské krále. A pokud ano, tak je to Jeho svrchovaná vůle a nám nepřísluší o tom pochybovat.

Pokud jde o to, zda se Bůh Hospodin zjevoval i jiným, než je popsáno v Bibli (myslím v linii Abrahám - Izák - Jákob ... Izrael), tak jsem o tom přesvědčen. Za obráceného lze považovat třeba indického krále Ašóku, Boží moudrost byla zjevena Konfuciovi, Buddhovi, Mohamedovi a jistě i mnohým dalším. Podle historie lidstva jich byly nejspíše tisíce. (V některých článcích jsem to zde zmínil). Ostatně, Hagaře se také Bůh zjevil, což dokládá sama Bible. Otázkou může být věrohodnost zjevení Kýrovi, což ale vůbec není vyloučené. Že se Bůh zjevuje každému nám popisuje kniha Jób, že se zjevuje aby zatvrdil srdce zase Exodus. Takže ani naše Písmo nevylučuje Boží působení na kohokoliv z lidí. Přivlastnění si Boha nějakým náboženstvím je opravdu náboženská zvrhlost nemající ani oporu v judaismu, ani v křesťanských písmech.

Na druhou stranu se hluboce skláním před Boží milostí, která nám byla zjevena v Kristu jako obrazu Božímu. A potvrzena Duchem svatým. Zde již nejde o nějaký názor nebo přesvědčení, zde se jedná o faktické skutky, faktické výsledky. Je to prostě realita. Úžasné je na ní také to, že se šíří svědectvími.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ingmar v Pátek, 29. srpen 2014 @ 22:57:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mluvíš mi z duše. Jen dotaz: proč ta pochybnost o Kýrovi?
Přijde mi skvělé, že to, co jsme poznali z Bible, není určeno k tomu, abychom nad tím moudře pokývali hlavou a pak o tom běželi přesvědčovat ostatní, že je to všechno do puntíku pravda, ale to je to vlastně brána, která nám otevírá nový svět. Ovšem svět, kam, jak věřím, vedou i jiné brány a mně přijde zajímavé se potom bavit s lidmi, kteří do toho světa přišli odjinud. Jak jsem psal, mezi kvakery je k tomu docela dost příležitostí, a to i v tak malé komunitě, jakou máme v Čechách.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Pátek, 29. srpen 2014 @ 23:34:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kýros - trochu mi to připomíná dnešní politiky. Takže to neber vážně.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ingmar v Sobota, 30. srpen 2014 @ 21:16:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A oni byli politici někdy jiní?
Čets třeba Micchiavelliho nebo Komenského Labyrint? Tam je vidět, že se doba v některých věcech příliš nemění.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Vacant v Čtvrtek, 28. srpen 2014 @ 23:14:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nepatříš k žádnému sboru ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Písmo a ideologie (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 29. srpen 2014 @ 19:58:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A kolik vlastně sborů,
skutečné náleží k božímu dvoru?


]


Stránka vygenerována za: 2.73 sekundy