Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Tereza.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 15299, komentáře < 7 dní: 322, komentářů celkem: 333078, adminů: 60, uživatelů: 4850  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 104 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

rosmano
timg
ivanp
Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Veřejné setkání podpořilo situaci čínských křesťanů v ČR
·Vyšlo čtvrté číslo Zpravodaje Bratrské jednoty baptistů
·Prodavači strachu
·Azyl pro čínské křesťany - Příběh Evy
·Ukrajinská pravoslavná církev přestává být podřízena moskevskému patriarchátu
·Trestní oznámení na prof. Piťhu za šíření poplašné zprávy
·Gender mužů žijících v celibátu
·V Rumunsku ztroskotalo referendum o definici rodiny
·Prezident Jižních baptistů: Nerozdělujte se kvůli kalvinismu
·Církevní restituce jako zrcadlo

více...

Počítadlo

Licence Creative Commons

GRANO SALIS
 podléhá licenci
Creative Commons
Uveďte autora-
Neužívejte komerčně
3.0 Unported

Zaznamenali jsme
96 098 787
přístupů od 17. říjen 2001

Založeno L.P. 1997


ATELIÉR PROMĚN Jitka Černíková, kosmetika, vizáž, proměny, svatební líčení
BWF Protec
BWF Profiles
technické plsti
profily PMMA PC
plexi desky
aramid
kevlar Michaela Křivánková svatební fotografie, portréty, portrétní fotografie, fotografování novorozeňat a dětí, dětská fotografie, portrétní fotografie, svatba, svatební přípravy, fotograf

Teologie: Jedinečnost Písma svatého
Vloženo Středa, 06. únor 2013 @ 14:12:06 CET Vložil: Olda

Charismatici poslal legulda

Tento článek si nenárokuje být neomylným. Článek je psán především pro věřící z charismatických sborů a organizací, tedy pro okruh lidí, kteří jsou více či méně obklopeni učením, duchovní literaturou a zkušenostmi, které by byly mezi klasickými evangelikálními věřícími odmítnuty jako nebiblické či přímo bludné. Článek není útokem či nepřátelstvím, ale je napsán spíše pro zamyšlení nad jedinečností a autoritou Písma svatého ve srovnání s novodobými proroctvími a zjeveními. Tímto článkem nezpochybňuji platnost charismat uvedených v 1K 12-14 kap. Prosím, zamysleme se nad významem reformačního hesla Sola scriptura – je nám všem opravdu jasný?


Autorita Bible a její inspirace

Věřící lidé mají k dispozici psané Boží slovo, tedy Bibli, která se skládá celkem ze 66 knih Starého a Nového zákona. Věříme, že se jedná o knihy, které sepsali různí lidé inspirováni Duchem svatým. Bible je tedy z tohoto důvodu neomylná a je zcela dostatečná pro náš duchovní život; není třeba mít další zdroje pro poznání Boha.


Pokud mluvíme o inspiraci Duchem svatým, pak mluvíme o následujícím:

A) Apoštol Pavel píše Timoteovi: Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k vyučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonalý a vybavený ke každému dobrému dílu. (2Tm 3,16-17) Pavel tím má na mysli především Písmo Starého zákona a dle 1Tm 5,18 také Písmo Nového zákona.

B) Pavel také píše: ...podle zjevení tajemství, které bylo po věčné časy skryto, ale nyní bylo zjeveno a podle nařízení věčného Boha bylo oznámeno skrze prorocká Písma všem národům k poslušnosti víry... (Ř 16,25-26) Pavel zde hovoří o tajemství, které bylo nyní zjeveno a oznámeno skrze prorocká Písma. Zde pod pojmem „prorocká Písma“ má Pavel na mysli již novozákonní spisy včetně listu, který právě dopsal.

C) První věřící po seslání Ducha svatého ...zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách. (Sk 2,42)

D) Pavel dále píše: ...Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, zatímco úhelným kamenem je sám Ježíš Kristus... (Ef 2,20), ...které (Kristovo tajemství) za jiných dob nebylo lidským synům oznámeno tak, jak je nyní skrze Ducha zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům... (Ef 3,5)

E) Autor epištoly Židům píše: Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil za dědice všeho a skrze něhož také stvořil světy. (Žd 1,1-2)

F) Apoštol Petr píše: Máme také velmi pevné prorocké slovo a vy děláte dobře, že se ho držíte... Vězte především to, že žádné proroctví Písma nespočívá v něčím vlastním výkladu. Proroctví přece nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží svatí lidé mluvili, jak byli unášeni Duchem Svatým. (2Pt 1,19-21) Petr mluví o „velmi pevném prorockém slově“ a z kontextu je zřejmé, že tím rozumí svatá Písma. Tímto „prorockým slovem“ je myšleno Boží neomylné a věrné slovo, které je lidským prostřednictvím vyhlášeno, aby se stalo absolutním a nepohnutelným základem pro posluchače.

G) Apoštol Jan píše: Zjevení Ježíše Krista, které mu dal Bůh, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát. A on je skrze svého anděla poslal a ukázal svému služebníku Janovi, který dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista a všechno, co viděl. Blaze tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší slova tohoto proroctví a zachovávají to, co je v něm napsáno; neboť čas je blízko. (Zj 1,1-3) Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: kdo by něco přidal k těmto věcem, tomu Bůh přidá ran zapsaných v této knize. A kdyby někdo ubral ze slov knihy tohoto proroctví, Bůh odejme jeho díl z knihy života a ze svatého města a z těch věcí, které jsou zapsány v této knize. (Zj 22,18-19) Jan dostal od Boha zjevení, svědectví Ježíše Krista, Boží slovo, které je také proroctvím, které později zapsal. Celá kniha pak tvoří proroctví a nikdo k ní nemá nic přidávat a také z ní nic ubírat.


Naše Bible je tedy souhrn prorockých knih, Písmo vdechnuté Bohem, zjevené tajemství od Boha pro jeho lid, pevné prorocké slovo, které je neomylné, autoritativní a závazné. Lidé, kteří psali jednotlivé knihy, byli unášeni Duchem svatým. Výše uvedené verše popisují v podstatě jeden a ten samý způsob, jak Bůh mluvil k lidem za účelem sepsání Písma. Všechna zvýrazněná místa mají stejnou váhu; stále se jedná o tentýž způsob zjevování Boží vůle člověku. Starý i Nový zákon je sepsán jako prorocké Písmo, jedná se o Boží slovo. Věříme-li Bohu, že Bible je jeho slovo, tak také věříme, že vše, co Bůh chtěl, aby bylo v Bibli, to tam také je. Nic nechybí a nic nepřebývá. Novozákonní učení (nové Boží zjevení) je pak Bohem dáno skrze Ježíše Krista jeho učedníkům a ti Pánovo učení v moci Ducha svatého předávali církvi; hovoříme tedy o apoštolském učení. Dále pak nová zjevení a nové pravdy pro budování církve byly předány skrze Ducha svatého nejen apoštolům, ale také novozákonním prorokům; znamená to, že Boží stavba, kterou je církev, byla postavena na základ apoštolů a proroků. Církev pak dále staví již na veškerém zjevení a učení, která jsou zprostředkována skrze zakládající úlohu apoštolů a proroků. Není a ani nemůže být jiný základ pro stavbu. Stejně tak, tento základ po celou dobu církve není nijak měněn nebo vylepšován.


Hovoří Bůh i dnes skrze nová zjevení či proroctví?

Zkusme se však zamyslet, zda je možné, aby Bůh mluvil i dnes, v době, kdy je Bible již uzavřená, skrze zjevení či proroctví, ve kterých jsou zjevována nová učení či Boží vůle, která v době prvotní církve nebyla známa. Jakou váhu budou mít taková zjevení či proroctví ve srovnání s Biblí? Budou mít stejnou váhu jako Písmo svaté anebo menší váhu, tj. v podstatě by se jednalo o zjevení či proroctví „druhé kategorie“? V současné době se můžeme setkat s výroky věřících lidí (převážně na charismatické půdě) jako „Bůh mi řekl“ anebo „Duch mi zjevil“. Nemám tímto namysli, když Bůh někomu něco zjeví při čtení Písma, nebo se ho Bůh dotkne při kázání nebo vyučování Božího slova. Takto Bůh mluví přirozeně. Mám spíše namysli, když k lidem (údajně) Bůh mluví skrze novodobé proroky na prorockých konferencích nebo při čtení jejich knih, kde jsou popisovány vize, vyhlašována zaručeně správná Boží vůle pro národ či alespoň sbor anebo oznamováno velké probuzení. Taková proroctví či zjevení jsou předkládána jako Boží slovo a to i přesto, že obsah jakoby doplňoval Bibli, nebo je nebiblický či přímo protibiblický. K zamyšlení uvedu tři příklady tzv. proroctví, zjevení či přímé Boží řeči. Váhu těchto výroků porovnejme s podobnými místy z Bible. Uvidíme, že tyto výroky se opravdu jeví jako plnohodnotné Boží slovo, které známe z našich Biblí.


Podívejme se na první příklad.
V knize „Autorita věřícího“ od Kennetha E. Hagina je na straně 16, na konci druhé kapitoly samostatný odstavec s nadpisem Proroctví. Pod nadpisem je pak psáno:

Duch svatý praví: „Moc na zemi, která je vložena ve jméno Ježíše Krista, ta, kterou získal, když přemohl nepřítele, náleží Církvi. Proto užívejte této autority, protože patří vám na této zemi; a v tomto životě budete vládnout skrze Ježíše Krista.“

Zkusme srovnat váhu a důležitost těchto slov, jejichž autorem je podle této knihy Duch svatý, se třemi verši z Písma:

A když konali službu Pánu a postili se, řekl Duch Svatý: "Oddělte mi Saula a Barnabáše pro dílo, k němuž jsem je povolal." (Sk 13,2)

Duch však výslovně říká, že v posledních časech někteří odstoupí od víry, naslouchajíce bludným duchům a učením démonů. (1Tm 4,1)

A Duch i Nevěsta říkají: "Přijď!" A ten, kdo slyší, ať řekne: "Přijď!" A kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať zdarma nabere vodu života. (Zj 22,17)

Ptám se nyní, co nám brání v tom, abychom tato prorocká slova nepřidali ke svým Biblím? Vždyť tento výrok, učení Hnutí víry, který církev neměla více než 1850 let, je v podstatě na stejné úrovni jako tři uvedené výroky z Písma! Proč by se nemělo jednat o velmi pevné prorocké slovo“ podle 1Pt 1,19? Rozsoudíme-li tento výrok Biblí, tak vlastně porovnáváme slovo Ducha svatého se slovem Ducha svatého. A kdo je té odvahy, aby slovo Ducha svatého nakonec nepřijal? Anebo je to prorocké slovo „druhé kategorie“, tedy nezávazné slovo, a je tedy na nás, jak s tímto slovem svobodně naložíme? A kdo vlastně rozhodne o tom, o jakou míru důležitosti slov se jedná? Je tohle myšlení vůbec správné? Nebo můžeme uvažovat tak, že vše, co Bůh chtěl, aby bylo v Bibli, to v Bibli skutečně je a tímto výrokem, novým učením, se nemusíme dále zabývat; prostě to není řeč Ducha svatého?


Podívejme se na druhý příklad.
V knize „Království v celé své slávě“ od Alana Vincenta se na straně 58-59 nachází osobní zjevení, ve kterém autor popisuje, jak k němu mluvil Bůh ohledně udělení titulu apoštol pro ženu. Autor knihy Alan Vincent sám také „apoštol“ píše:

Váhám, jestli to říci, protože bych potřeboval další týden na to, abych věci vysvětlil. Byl jsem před méně než dvěma lety na velké konferenci, kterou pořádal Joseph Garlington v Pittsburghu ve státě Pensylvánie. Já, Eileen a Cindy Jacobs jsme byli řečníky. Cindy musela odjet o den dříve a tak mě Joseph požádal, abych se za ni modlil a požehnal jí než odjede. Stála tam se svým mužem Mikem a já jsem na ně vložil ruce. Cítil jsem, jak na mě přišlo prorocké pomazání. Řekl jsem: "Nebudu prorokovat nad Cindy Jacobsovou." Problematičtější však bylo to, co jsem cítil, že mám říct.

Když Eileen začala směřovat ke svobodě, byla to šátkem zahalená žena, která neřekla téměř ani dobrý den. Ušli jsme kus cesty z místa, kde jsme byli. Bůh nás pomalu osvobozoval z našich omezujících kořenů, ve kterých jsme vyrostli. Určitě jsem dospěl do bodu, kdy mohu vidět vedle sebe muže a ženu, jak slouží v apoštolském partnerství společně. Takovým párem jsme zjevně my s Eileen, něco jako Priscila a Akvila. Je ještě jedna žena, Junias, ale ona by mohla být samostatnou apoštolkou, nebo by si možná mohla vzít Andronica, nejsme si tím jisti (Ř 16,7). Ale já jsem vždycky učil, že apoštolská služba je služba mužů, a otcovská role je role, kterou žena nemůže vykonávat. Můj hlavní argument byl v tom, že pokud nám chtěl Ježíš něco ukázat, proč neustanovil za apoštola ženu.

Vložil jsem na Cindy Jacobsovou ruce a Bůh mi řekl: "Řekni jí, že má používat titul apoštol bez pocitu viny a studu." Ale já jsem řekl: ;,Pane, tomu sám nevěřím." On řekl: "Řekni to!" ,,Ale já to nechci říct ... " A pak to ve mně začalo naléhavě hořet skrze Ducha svatého. Bůh řekl to, co chtěl, podobně jako skrze Bileáma. Myslel jsem si: To jsem to zavařil. Co jsem to řekl? Věděl jsem, že to, co jsem řekl, je pravda. Ta kazeta se okamžitě dostala všude. Řekl jsem: ,Pane, vím, že jsem řekl pravdu. Ale ani v Bibli jsem se nepřesvědčil, že to je pravda. Dej mi prosím nějaký biblický důkaz, protože mi budou lidé volat a budou se se mnou setkávat a dají si mě k obědu ... " Nepřestával jsem se ptát, proč Ježíš neustanovil za apoštola ženu. On mi řekl: ,,Alane, kdybych jako jednoho z dvanácti ustanovil ženu, v jejich kultuře měli takové předsudky v judaismu, že by ji snědli zaživa. Nejdříve jsem musel zlomit svázanost judaismu, než jsem mohl uvést království do jeho plné moci a svobody.“ Bůh řekl: "Podívej se na Junias, ženu, která byla apoštolem." (Ř 16,7) Ale já jsem namítl: "Ona byla provdána za Andronica, to ví každý.“ Bůh řekl: "Píše se to tam? Vůbec to tam není.“ A tak jsem začal číst ve spisech raných církevních otců. Dočetl jsem se, že během několika dekád začaly ženy sloužit ve všech mocných služebnostech z Efezským 4. kapitoly, včetně služebnosti apoštolů.

Alan Vincent popisuje, jak na konferenci na něho přišlo prorocké pomazání, během něhož k němu mluvil Bůh; v podstatě to byl rozhovor s Bohem. Porovnejme autoritu tohohle zjevení např. s autoritou zjevení pro apoštola Petra, viz Sk 10,9-16. Petr upadl do vytržení a na Alana Vincenta přišlo prorocké pomazání. Petr nejprve odmítl Boží příkaz (Nikoli, Pane... ), podobně také Alan Vincent (Nebudu prorokovat..., Pane, tomu sám nevěřím..., Ale já to nechci říct...). Která z těchto dvou událostí má větší duchovní autoritu? Logicky se jedná o stejnou váhu Boží řeči, ovšem s tím, že bez jedné události se církev opět obešla více než 1850 let! Podobně také popis prorokování při hledání Davida: Vyslal tedy posly, aby Davida zajali. Jakmile uviděli houf proroků v čele se Samuelem, jak ve vytržení prorokují, sestoupil i na Saulovy posly Boží Duch a také oni začali prorokovat. (1Sam 19,20) Jaký je tedy rozdíl mezi autoritou proroctví Alana Vincenta při jeho prorockém pomazání a proroctvími Samuela a dalších proroků při vytržení? Lze takto vůbec uvažovat? Zjevení, které Alan Vincent dostal, nejen že doplňuje Písmo, ale spíše je i v rozporu s Písmem. Např. plyne z Písma, že Junius byl(a) žena? Anebo, skutečně by Bůh ustanovil ženu do služby apoštola, když pro ženu platí určitá omezení, viz 1Tm 2,12? Měli bychom si tohle zjevení přidat k Bibli? Jedná se opět o „velmi pevné prorocké slovo“ a zároveň můžeme prohlásit, že Alan Vincent byl „unášen Duchem svatým“ podle 1Pt 1,19-21? Anebo bychom se spíše tímto neměli zabývat, protože to logicky není Boží řeč?


Podívejme se na třetí a poslední příklad.
Kazatel Jesse Duplantis popisuje v kázání „Blízké střetnutí s Bohem“ svoje vytržení do nebe k Božímu trůnu, kde na cestách potkává samotného Ježíše i Abraháma a má několik rozhovorů s andělem. Kromě jiného také, podobně jako apoštol Jan, vidí hradbu, která měla dvanáct základů (Zj 21,14). Ovšem s tím, že Jesse Duplantis viděl navíc také první čtyři jména apoštolů a svým posluchačům je oznámil. Ve druhé části kázání, přibližně od minuty 16:00 do 16:30 můžeme poslouchat tato slova: …přišel jsem k jaspisové stěně. Zaujalo mě to, neboť to znám z knihy Zjevení a chtěl jsem vidět základy. Řekl jsem: „Počkej, chci vidět ty jména apoštolů.“ A viděl jsem Petr; ještě jednou jsem si to pořádně prohlédl a bylo tam Petr. Myslel jsem, že druhé jméno bude Jan, ale nebylo tam. Petr, Pavel, Jakub, Jan. Na těch kamenech, na základech. Anděl pověděl: „Tak už pojďme.“...

Jesse Duplantis měl zřejmě detailnější zjevení od Boha než apoštol Jan. Jan napsal: Městská hradba měla dvanáct základů a na nich jména dvanácti Beránkových apoštolů. (Zj 21,14) Jesse Duplantis doplnil Jana a obsah verše by měl tedy být: Městská hradba měla dvanáct základů a na nich jména dvanácti Beránkových apoštolů; první čtyři jména byla: Petr, Pavel, Jakub a Jan. (Zj 21,14) Janovo Zjevení je zjevení Ježíše Krista, Boží slovo a svědectví Ježíše Krista (Zj 1,1-2) a dále slova proroctví (Zj 22,18-19). Pokud skutečně Bůh zjevil Jesse Duplantisovi krom jiného také jména prvních čtyř apoštolů, tak se muselo jednat o zjevení, prorockou řeč, Boží slovo a to na stejné úrovni jako zjevení pro Jana! Bůh dal tedy stejné autoritativní zjevení, dokonce detailnější a pro církev závazné, jako Janovi. Můžeme tedy od chvíle zveřejnění tohoto vidění učit, že apoštol Matěj, který nahradil Jidáše, tam své jméno mít nebude?! Pokud je tomu tak, připišme si do našich Biblí tyto nové pravdy, vždyť to bylo Boží zjevení! Já tedy nic takového nehodlám dělat, protože nechci, aby mi Bůh přidal ran zapsaných v této knize. Jak máme tedy přistupovat k údajnému zjevení Jesse Duplantise? Brát ho vážně, nebo celé zjevení odmítnout, protože není od Boha?


Proroctví pro budování místního sboru

Jako další příklady bych mohl uvést desítky a desítky nových zjevení či proroctví, která jsou předkládána čtenáři či posluchači jako Boží řeč nebo zjevení od Ducha svatého, a tím se staví na stejnou autoritativní úroveň jako Bible. Je tedy Bible stále ještě psána? Je neúplná, nedostatečná a je třeba k novozákonnímu zjevení a učení stále něco přidávat? Věřím, že nikoliv. Písmo je plně dostačující. Jak je to tedy s proroctvími v době, kdy máme k dispozici již celou Bibli o počtu 66 knih? Skončila tedy proroctví se sepsáním Nového zákona? Anebo proroctví v církvi stále existuje, avšak co má být tedy jejich obsahem? Podívejme se do 1K 12-14 kap., kde apoštol Pavel popisuje různé dary Ducha svatého a dává věřícím v Korintu instrukce k jejich užívání ve shromáždění. Podle veršů 13,8-10 proroctví mají zaniknout a to tehdy, jakmile přijde to dokonalé. Co je tímto myšleno a kdy to má přijít? Přečteme-li si pozorně verše 13,8-13, zjistíme, že to dokonalé přijde v budoucnu, v době, kdy uvidíme tváří v tvář a poznáme tak, jak jsme byli také sami poznáni. Podobně také 1J 3,2. Proroctví popisována Pavlem zaniknou v době, kdy se církev setká s Pánem tváří v tvář.

Je rozdíl mezi velmi pevným prorockým slovem, díky němuž máme k dispozici Písma Starého i Nového zákona, a proroctvími, o kterých mluvil Pavel v listu Korintským? Při psaní Bible se jednalo o neomylnou inspiraci a zároveň byla Duchem svatým zjevována různá tajemství a nová učení. Obsah Písem je neměnný a je pak určený pro celou církev, pro všechny věřící. Apoštol Pavel však psal Korintským o proroctvích, která byla také inspirována Duchem svatým, ale účel byl poněkud jiný. Tato proroctví mají sloužit především k budování místní církve, tj. jsou určena pro vybudování, povzbuzení a potěšení věřících (14,3-4; 22) a k usvědčování a k následnému zjevení tajemství srdcí nevěřících návštěvníků sboru (14,24-25). Proroctví mají být ostatními rozsuzována (14,29) a mají se konat v souladu s vírou (Ř 12,6), tj. mají být v souladu s novozákonním učením a nemají si činit právo na rozšiřování Písma o nové učení. Ohledně proroctví píše dále Pavel: ...Ducha neuhašujte. Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; co je dobré, toho se držte. (1Te 5,19-21) Proroctví v místním sboru tedy podléhá úsudku ostatních, tj. především dalších proroků, těm s darem rozlišování duchů a duchovně smýšlejících. Z kontextu Nového zákona nám plyne, že dar proroctví by se měl uplatňovat především v místním sboru; pro takové prostředí jsou také určeny Pavlovy příkazy do Korintu – ať povzbuzení k horlivé touze po prorokování (14,1; 5), vysvětlení účelu proroctví (14,3-4; 22; 24-25), příkaz k rozsuzování (14,29) a příkaz ohledně většího počtu proroků (14,30-33). Toliko ve stručnosti k rozdílu mezi Písmem a novozákonním proroctvím určeným pro budování místní církve.

Odpovídá však tato skutečnost dnešním prorokům, kteří mají své proroctví, zjevení a vize ohledně úžasných Božích věcí, směřování církve a učení? Je biblicky doložitelné, aby tito proroci šířili své pravdy do jiných sborů, do jiných částí země či po celém světě? Aby vydávali knihy, nová učení, pořádali konference nebo přednášky? Kolik takových charismatických církví přijímá nekriticky tyto proroky za pravé a jejich vize a učení se postupně stávají součástí věrouky (např. učení o celosvětovém probuzení)? Platí v těchto sborech ještě reformační heslo Sola scriptura?


Dostatečnost Bible pro duchovní život

Vraťme se však k otázce, zda Bůh mluví i dnes skrze nová zjevení či proroctví (především od druhé poloviny 20. století) a jakou váhu mají ve srovnání s Biblí? Uvedu tři možné z logiky vyplývající odpovědi:

A) Ano, Bůh mluví i dnes skrze nová zjevení či proroctví a tyto mají stejnou váhu jako Bible, jsou tedy neomylná a závazná pro duchovní život.

B) Ano, Bůh může mluvit dnes skrze nová zjevení či proroctví, ale tyto nemají stejnou váhu jako Bible; můžou být inspirována podobně jako proroctví pro místní sbor, viz 1K 12-14. kap.

C) Ne, Bůh již nemluví dnes skrze nová zjevení či proroctví.


V případě správnosti odpovědi A) je Bible neúplná a je stále psána. V podstatě by mnoho míst v Bibli bylo doplňováno a někdy by byly přidávány i celé epištoly. Také nová evangelia by popisovala svého Krista. Teoreticky s příchodem nového církevního hnutí by se objevovala nová zjevení poplatná tomuto hnutí. Nedovedu si ani představit, co by vzniklo, kdybychom skutečně všechna taková proroctví a zjevení od charismatických vůdců přidali k Bibli a považovali bychom je za součást Písma.

V případě správnosti odpovědi B) by přiměřeně platila odpověď A), ale s tím, že máme šanci proroctví a zjevení rozsoudit v autoritě Písma a případně je odmítnout – tím bychom ale uznali, že nebyla od Boha. Věřím, že v charismatických sborech by převážná část věřících volila tuhle odpověď. Ovšem která proroctví a zjevení by byla pravá a která nikoliv? Zřejmě by pak v jednom sboru měly, s nadsázkou řečeno, o něco tlustší Bibli než v jiném sboru. Jak vlastně máme rozsoudit taková proroctví, která si čteme v knihách, a která již obletěla téměř celý svět, jak rozsoudit slova proroka, který má za sebou několik úspěšných konferencí? Mohu se spolehnout na to, že taková proroctví, dříve než jsou uveřejněna, jsou kladně rozsouzena v místním sboru jako pravá? Co když někdo jiný po delší době rozsoudí proroctví jako nevěrohodná? Co vlastně dávám najevo, když zpochybním takové zjevení či vidění od velmi známého kazatele, proroka či novodobého apoštola, autora několika knih, který podle svých slov mluvil s Bohem, s Ježíšem Kristem (třeba i několik hodin), s andělem nebo i s některou biblickou postavou? Dávám najevo, že dotyčný se mýlil, nebo dokonce lhal, anebo jeho zjevení či vidění byla z jiného ducha. Jenže, vždyť se jedná o tak známého a skvělého kazatele... Kolik vlastně zmatku, neklidu, emocí nebo dokonce sporů přinášejí taková proroctví, zjevení či vidění od uznávaných vůdců do života jednotlivců nebo celých sborů? Nevaruje nás Bible před některými z nich?

Pevně věřím, že správná odpověď je C). Je to prosté. Vše, co Bůh chtěl svému lidu zjevit, je zapsáno v Bibli a tato kniha je již uzavřená a není třeba k ní něco přidávat. Bible je jedinečné velmi pevné prorocké slovo (2Pt 1,19), zároveň nám bylo darováno všechno, co patří k životu a zbožnosti (2Pt 1,3) a také máme víru, která byla jednou provždy dána svatým (Ju 3). Novými zjeveními a proroctvími, která s sebou přinášejí i nová učení, se vlastně ani nemusíme zabývat.Amen.

R.B. 

 
Příbuzné odkazy
· Více Charismatici
· Novinky od Olda


Nejčtenější článek Charismatici:
Nová publikace: Skrytá tvář charismatismu


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 5
Hlasů: 2


Prosím, ohodnoť tento článek:

Vynikající
Velmi dobrý
Dobrý
Průměrný
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Jedinečnost Písma svatého" | Přihlásit/Vytvořit účet | 109 komentáře | Prohledat diskusi

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: hirali v Středa, 06. únor 2013 @ 15:19:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bible je jediné správné učení. Bible je pevný základ bohužel v pruběhu dějin bylo do učení Apoštolu (pravé Evangelium) hodně pozměněno a bylo převzato hodně z pohanství. Pokud je nějaký novodobý prorok tak jeho výroky musí být v souladu s biblí a jeho slova mají menší hodnotu než slova bible. Buh pusobí v pruběhu posledních staletí na některé lidi aby odkryl lidem pravé Evangelium které bylo v pruběhu dějin pozměněno.Příklad je Luther v Římě na schodech kde mu Buh zjevil skrze víru budeš spasen a tím dal základ pro vznik protestantismu.
Takových lidí bylo po Luterovi více a pomalu se odkrývala v pruběhu staletí pravda až do dnešní doby.Tohle jsou praví novodobí proroci kteří vždy v Bibli oběví nějakou novou pravdu a do dnešní doby nemužeme říct že máme celý správny výklad Bible.EWG vždy říkala že základ je Bible a její výroky jen malé světlo tady je alespon vidět pokora před Biblí ale jiní se staví na uroven Bible a takovým lidem nemužeme věřit. Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 06. únor 2013 @ 16:17:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Prorok pouze vyřizuje a dokládá lidem to co říká Bůh, nic více a nic méně. Bez ohledu na čas a místo. Těžko si dovedu představit nějakou střední cestu. Že by byl někdo prorokem částečně, tak trochu, více nebo méně než druhý.]


Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ingmar v Středa, 06. únor 2013 @ 19:44:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, EGW tvrdila, že je jako malé světlo, tedy měsíc, který odráží velké světlo, tedy Slunce.Já naproti tomu tvrdím, že tím malým světlem je Ježíš Nazaretský, který odráží světlo velkého Boha. Bible je pak ještě menším světlem, které odráží světlo, které vyšlo od Boha a už prve se odrazilo od Ježíše. Jestli je potřeba ještě další odrazné plochy v podobě EGW, případně ještě další (tím myslím literaturu o EGW, třeba George Knighta), to už nechám k laskavému zvážení svých adventistických přátel. A propos, rád bych si přečetl knihu o autorovi knihy o Georgi Knightovi :-)


]


Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Legulda v Čtvrtek, 07. únor 2013 @ 08:37:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hirali,
ty jsi adventista? Přiznám se, ten článek je psaný spíše charismatikům, ale princip který jsem se snažil ukázat, je možné aplikovat na cokoliv jiného, např. katolickou Tradici, knihu Mormon či právě zjevení a vidění EGW. Pokud adventisté staví vidění EGW do role malého světla, tak předpokládám, že není problém toto světlo osvítit velkým světlem a vše bez problému rozsoudit a tím pádem toto učení odvrhnout jako nebiblické. Proč tedy někteří adventisté za každou cenu učení EGW tak obhajují, jako by se jednalo o Bibli samotnou? Nedokazují tím, že učení a proroctví EGW je na stejné úrovni jako Bible, či spíše je ještě důležitější?


]


Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ingmar v Čtvrtek, 07. únor 2013 @ 15:15:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tady bych se EGW zastal. Je to chyba jednotlivých adventistů, je to takový neoficiální folklór, který povstal už za jejího života a ona sama se mu snažila čelit.Sám za sebe bych řekl, že jsem shledal toho "malé světlo" v dnešní době už celkem zbytečným, protože Bible se mi jeví jako daleko čtivější a inspirativnější než její spisy a taky je podstatně stručnější. Mám za to, že na jiné autory té doby, podobného zaměření a kvalit už dávno padá prach a je mi záhadou, že adventisté se na ni ještě stále tu a tam odvolávají. Možná je to podobné jako s křesťanstvím jako celkem a Biblí. Jsou knihy, které nás mohou na určitém úseku naší duchovní cesty doprovodit a posloužit nám líp než Bible, ale Bible zkrátka byla na začátku a v tom spočívá její hodnota. EGW je zkrátka výraznou autorkou první generace adventistů a to už jí nikdo nikdy nevezme.


]


Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pastýř v Čtvrtek, 07. únor 2013 @ 19:25:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Pavle,

EGW je lodivod, Jan Křtitel dnešních dnů, která nám dala inspirované rady pro poslední dobu. Zatímco ostatní jsou odkázáni na Písmo, ona to viděla. Byla při stvoření světa, viděla Golgotu a prošla až do milénia. Ona jediná ví, že v miléniu na zemi bude satan, že Ježíš vešel do svatyně až v roce 1844, že nebeská svatyně byla znečištěna hříchem, že ještě není dokonáno... To Vás přece učili na Střední. Tuším, že jsi tam chodil, když jsi ještě bydlel pod Palečákem.

Nerouhej se EGW! Ona byla víc než pouhý věřící! Bez ní jen stěží budeš rozumět Bibli. Jako bývalý adventista to přece musíš dobře vědět :-)

S přátelskám pozdravem,

P.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pátek, 08. únor 2013 @ 08:25:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Bez ní jen stěží budeš rozumět Bibli."...


Jako parodie fakt dobré ...

Dosud jsem si já bláhový myslel, že k porozumění Bibli je potřeba být vyučen církví a zároveň také veden Duchem svatým.Křesťanské novočtení Písma, se kterým započal Ježíš na cestě do Emauz (a církev kontinuálně předává) ti zřejmě nic neříká.Je mi opravdu líto všech těch generací křesanů před EGW, toho jak byli znevýhodněni - že vlastně bez EGW jen stěží mohli rozumět Bibli.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ingmar v Pátek, 08. únor 2013 @ 14:01:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já chodil nějakou dobu na Olomouckou, to je fakt, ale zažraných whitistů tam moc nebylo, nebo jsem je aspoň nevnímal. Mně to přijde jako přehnané představy a nebo jsem nepobýval dostatečně dlouho ve Slezsku :-) Tu a tam zavítám do jednoho velmi liberálního sboru, kde věř tomu nebo ne, jsem citát z EGW neslyšel několik let a mám podezření, že ji tam z těch 150 lidí čte tak jeden nebo dva.Tak nevím, jestli je to posunem v místě nebo v čase, ale skutečnost podle mě vůbec není tak horká.


]


Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pastýř v Čtvrtek, 07. únor 2013 @ 11:13:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já bych EGW moc Biblí neomezoval. EGW měla mnohem větší poznání. Kde je třeba v Bibli napsáno, že Kristus vloží hříchy satanovi na hlavu? Ona věděla mnohem více, tak ji nesnižuj na úroveň běžného svatopisce! :-)


]


Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Elo v Neděle, 10. únor 2013 @ 03:59:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pastýře, nechcem ti brať tvoje presvedčenie ohľadom EGW. Len si sa zamyslel nad tým, že jestvuje oveľa viac prorokov, mystikov, charizmatikov, ktorí mali s Bohom priame spoločenstvo a prijímali od neho nejaké poslania, ale vy sa prirdžiavate len EGW, hoci je nad slnko jasnejšie, že práve ona je v mnohom v rozpore s tými ostatnými, ba často aj s Písmom, o čom sú už celé štúdie. POchybujem, že by bola EGW niečo viac než Písmo, či ostatní. nedokázala to ničím. Mnohé jej proroctvá jej nevyšli, a celkove spôsobila v kresťanstve jedno významné rozdelenie, rozpor, ktorý vyvoláva skoro stále napätia /pre neustále pretláčanie soboty a i./.tedaa ovocie nie je nijak príliš pozitívne... To sotva bude od Ducha Svätého.
No predovšetkým EGW sa ako jedna v rade protestantských hnutí pridržiava tých istých bludov, ktoré vznikli s reformáciou  /teda odklon od legitímnou Cirkvou prvých storočí legitímne prijaté oficiálne vysvetlenia  viery/. Pritom sa vie, že EGW nebola psychicky v poriadku, a hoci možno bola horlivá a talentovaná spisovateěka, a mala snáď aj nejaké mystické zážitky, je fakt, že spomenuté veci nasvedčujú, že tam svoj dym vopchal aj niekto druhž ako Boží Duch... Nemyslíš?  To majú teraz všetci kresřania podľa EGW prestať veriť v existenciu duše, svätiť sobtou miesto nedele, veriť v akýsi osobitný vstup Krista do nejakej osobitnej svätyne v roku 1844, pridržiavať sa vašich predpisov o jedlách ešte zo SZ atď.  len preto, že to tak pochopila EGW?


]


Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: ivanp v Středa, 06. únor 2013 @ 15:19:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...len pre poriadok...na doplnenie by to chcelo článok s názvom. ,,neomylnosť svatého otca,,....a tiež ,,neomylnosť svatej rímskej cirkvi,,....a tiež by nezškodil článok s názvom...,,svatá tradícia = písmu svatému,,...

ivanpRe: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ingmar v Středa, 06. únor 2013 @ 19:36:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mně přijde poněkud rouhavé tvrdit, že Bible je Boží slovo. Zní to trochu divně, a asi to stojí za vysvětlení. Bible je naprosto OK, je to nejlepší psaná pomůcka, kterou na cestě k Bohu máme, ale Boží slovo je Boží slovo, tedy slovo Boha a Bible je Bible. Kdybych to měl vyjádřit jako množiny, tak Bible je jedna bublina a Boží slovo je druhá, mnohem větší, která se s tou první překrývá. Tedy nejen Bible je Boží slovo a ne všechno v Bibli je Boží slovo (minimálně není třeba řeč Jobových přátel nebo satana) Předpokládám, že se tu na mě za tohle tvrzení sesype sprška virtuálního kamení, ale přesto to tak vidím. Je tomu tak proto, že jsem přesvědčen, že konvenční protestantský pohled na Bibli (katolickou církev nechte za tohle na pokoji, já nejsem katolík) vede k tomu, že Bůh se stává někým, o kom se píše v Bibli, stává se zakletým do té knihy a lidé pak ve prospěch toho, co Bůh řekl před dvěma tisíci lety autorům Bible, ignorují to, co říká dnes jim. Velmi názorně to ilustruje autor tím bodem C. Připomíná to deismus, tedy Bůh vesmír stvořil, nakopl a zmizel. V tomto případě Bůh nadiktoval Bibli, schoval se a pozoruje, jak tu jeho hádanku kdo rozluští. Nic není křesťanství cizejší než Bůh zakletý do svatého textu.Podle mě ani jeden z těch bodů není správně, ale pravdě je nejlíž A). Ano, Bůh dnes mluví skrze zjevení a proroctví, ale nemá smysl porovnávat je s Biblí. Bible je vzácná kniha tím, že stála na počátku křesťanství a zachycuje myšlení a vnímání lidí, kteří byli na počátku proudu, jehož součástí jsme dnes i my. My vnímáme stejného Boha jako oni, můžeme s ním mít stejnou zkušenost jako oni, ale rozdíl je v tom, že oni byli na počátku a jejich úkolem bylo takový spis napsat. My dnes máme už jiné úkoly. A neulehčujme si práci tím, že se budeme všechno snažit rozštípnout Biblí. Na všechny otázky tam odpovědi nenajdeme, i když bychom si to třeba moc přáli. Ale bez Boha, myslím Boha osobně, tady a teď to prostě nejde. Nesnažme se Ho obcházet skryti za svatým textem jak Adam ve křoví.Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 07. únor 2013 @ 08:09:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takhle bych to sice přesně neformuloval ale pokud dobře rozumím smyslu toho co říkáte tak s ním z celé duše souhlasím a připadá mi to jako velice katolický pohled. Samotnou Bibli vnímám tak že k nám nemluví kniha, ani Kniha ale živý Bůh a živá Církev prostřednictvím Knihy.]


Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ingmar v Čtvrtek, 07. únor 2013 @ 15:27:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo, mně je katolictví blízké a katolický pohled na Bibli (záznam o počátku tradice, která se po jejím dopsání vyvíjí dál) je mi nesrovnatelně bližší než protestantský pohled, který pokládám za statický. Často se mi stává, že se s katolíky shodnu, pokud se přeneseme přes rozdílný slovník a ta staletí rozdílné tradice. Kvakeři vlastně nikdy příliš nežili na území, které bylo většinově katolické. Díky tomu nás katolíci nikdy nepronásledovali a máme se celkem rádi. V Anglii si nás dokonce v 17. století pletli.Já bych to řekl tak, že Bůh inspiruje lidi - jednotlivce v rámci Církve - svou samotnou přítomností. Oni pod tímto dojmem pak tvoří. Bible byla jednou napsána, shodou okolností na počátku našeho společného hnutí, tedy křesťanství. Boží inspirace i Církev je tu dál i po dopsání Bible, Církev nadále tvoří,  ale už z toho na jednu stranu nikdy nebude Bible, ale na druhou stranu to nesnižuje zkušenost, inspiraci nebo závaznost toho, co bylo řečeno nebo napsáno. To je třeba rozsuzovat. Jestli chceš trochu širší obrázek, koukni na: http://www.kvakeri.cz/kvakerska-literatura/cesti-kvakeri-a-bibleJe tam zaznamenaná celkem široká škála pohledů na Bibli, ale myslím, že ten duch, co se nad tím vznáší, je stejný a dá se z toho vytušit.


]


Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Legulda v Čtvrtek, 07. únor 2013 @ 08:29:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ingmare,
Bible je Boží slovo ve smyslu, že Bible je inspirována Duchem svatým a je závazná. A právě tímto způsobem se Bůh dal člověku poznat. Pokud se Ti líbí odpověď A), tak zřejmě máš jiné křesťanství než já. Jaké úkoly má podle tebe církev dnes? Myslím, že právě dnešní doba je plná proroků a učitelů, kteří přicházejí se svými učeními a vizemi a nabízí něco nového, lepšího.... a to je špatné! Proto je třeba se Bible držet a stále mít na paměti, že se jedná o Boží slovo a obsát v dnešním světě.


]


Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ingmar v Čtvrtek, 07. únor 2013 @ 15:08:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je trochu moc bodů najednou. Vezmu to stručně a můžeme se na to, co Tě bude zajímat, podívat odděleně. Tedy:Ano, určitě mám jiné křesťanství než Ty. Tím nechci říct nic jiného, než konstatovat rozdíl. Nemůžu se zbavit dojmu, že v tom pojetí, že vše, co mělo být řečeno, bylo uvedeno v Bibli, se Bůh stává pouze literární postavou a křesťanství v návaznosti na to diskuzí (v tom kultivovanějším případě) nad literárním dílem. Jak si třeba vysvětluješ pojem "živý Bůh"? Nebyli to v Ježíšově době právě Ježíšovi nepřátelé, kteří horovali pro svaté texty, a Ježíš tím, kdo je četl mezi řádky a používal je spíš jako pomůcku k ukázání Ducha, který byl za nimi? Citát od jednoho našeho (kvakerského) autora: "Jestliže věříš v Ježíše Krista jen proto, že je v Písmu napsáno, že tak činit máš, pak věříš v principu stejně, jak věřili jeho nepřátelé." Rozumíme si? Moje víra, a věřím, že i víra první generace křesťanů nebyla založena na výkladu svatých textů (NZ ještě ani neměli), ale na zkušenosti s Ježíšem, potažmo s Bohem, a ty texty byly na té zkušenosti založeny, vzešly z ní.Závazná? Jak říkám, nechápu Bibli jako sbírku zákonů, ale jako záznam o zkušenosti lidi, kteří šli před námi po cestě, po níž jdeme my teď. Čili určitě má smysl znát, co napsali a naše zkušenost by měla být v souladu s tou její. Ale to nepředpokládá úplnou doslovnost. Spíš než k tomu text se obracím k Bohu, kterého jsem s pomocí toho textu poznal.Vzhledem k tomu, že se dlouhodobě zabývám sektami a novými náboženskými směry, mám o dnešních prorocích matnou představu, kromě toho jsem kdysi prošuměl jednou letniční církví, kde toho bylo taky nezvykle dost. Na základě své zkušenosti bych řekl, že prorok o sobě nerozhlašuje, že je prorok a to, co říká, "dostal od Pána". Prorok prostě je a pozná se to až následně po ovoci.Úkolem Církve (teď myslím souhrn lidí, kteří se hlásí k Bohu, ne žádnou konkrétní organizaci) bylo v každé době přivádět lidi do společenství s Bohem. Jiná věc je, do jaké míry se jí to dařilo. Tenhle úkol přetrvává, ten je myslím věčný. Jinak je težké mluvit za církev na celém světě. Já bych to omezil na vnímání svoje a dovolím si mluvit i za svoje malé společenství. Řekl bych tedy uvádět do společenství s Bohem - s důrazem na oddělování Boha od toho co o něm kde kdo učí - Boha musíme hledat sami za sebe, neschovávat se za poučky jiných. Dál třeba podpora lidí, kteří jsou v životě bežném nebo i duchovním nějak znevýhodnění. My se třeba angažujeme v oblasti lidí s Downovým syndromem. Ale vnímám to třeba i v případě homosexuálů, kteří mají v konvenčním křesťanství hodně velký problém (vím, že si touhle větou opět zadělávám na spršku kamení a odchýlení diskuze od tématu). Nebo třeba vedení lidí směrem k nemateriálním, nebo nefinančním hodnotám a nezištnosti v kontrastu dnešní společnosti,která vzývá peníze a osobní prospěch. Našlo by se toho víc, když se budeš správně ptát, třeba ze mě ještě něco dostaneš :-)


]


Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pastýř v Čtvrtek, 07. únor 2013 @ 15:15:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že potřebujeme nové zkušenosti, ne nová učení. To chtěl, tuším, autor říci.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ingmar v Čtvrtek, 07. únor 2013 @ 18:15:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, v tom smyslu, že nejde o honbu za něčím novým za každou cenu, ale o to, že s Bohem buď žijeme nebo nežijeme. A v tom druhém případě nás nezachrání ani přikyvování sebedokonalejší věrouce. Pokud s ním žijeme, jsou ty zkušenosti, nebo teda já bych spíš řekl že to je rostoucí nepočitatelná zkušenost, přirozeným důsledkem.Napadá mě podobenství o chlapečkovi, kterého vzal tatínek do kina na grotesky a když film začal, chlapeček si stěžoval, že je moc malý a přes lidi před sebou nevidí. A tatínek mu řekl: "Nevadí, dívej se na mě a směj se, když se budu smát já."Zkrátka a dobře co z toho, když budu mít kolem sebe jednoho nebo víc smějících se lidí, kteří tu grotesku vidí. A to pouze v tom lepším případě, v tom horším tu grotesku viděl někdo v minulosti a po generace se předávalo, na kterém místě je záhodno se smát.Takže bych ten původní výrok upřesnil v tom smyslu, že potřebujeme zkušenost, ne učení. Učení má možná nějaký užitek v počátcích naší cesty. Neříkám, že nemá být vůbec, ale pokud jde o učení, dá se v křesťanském životě vystačit s málem. Ovšem bez vlastní zkušenosti s Bohem je to celé jen ideologie.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 07. únor 2013 @ 18:26:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Učení je potřeba, abys správně porozuměl zkušenosti.


Je zde hodně těch, kteří prožili určitou zkušenost, ale interpretují si ji naprosto zmateně.

Bez správné orientace je zde nebezpečí, že se člověk chová jako fundamentální pomatenec.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ingmar v Čtvrtek, 07. únor 2013 @ 19:14:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já mám z GS spíš pocit, že k fundamentalistické pomatenosti vedou spíš hádky, která z těch možných orientací je správná. Z důvodu tohohle kontextu píšu tak, jak píšu. Ve svém prostředí, tedy mezi kvakery, platím spíš za člověka orientovaného na Písmo. No, je vidět, že některé věci jsou hodně relativní :-) To je zase prostředí, kde hodně lidí žije tou zkušeností, ale nemají potřebu ji formulovat slovy. Je to vidět na jejich chování, na jejich životě, ale teologické disputace se tam moc nevedou. Zkrátka pravý opak toho, co je často vidět tady.Ale třeba i mezi těmi letničními si umím představit spíš hádky o pravé učení než o vidění nebo proroctví. No, moje letniční zkušenost je dávná a omezená, možná se mýlím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Pátek, 08. únor 2013 @ 08:17:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že arogantní postoj vlastnictví pravdy bez racionálního zdůvodnění nemá se skutečným křesťanstvím nic společného.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ingmar v Pátek, 08. únor 2013 @ 14:07:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Souhlas, jenže je třeba si uvědomit, že s křesťanstvím nemá nic společného ani při racionálním zdůvodnění. Já bych si představoval křesťanství ideálně tak, že jsme pohromadě, každý z nás má nějakou jinou zkušenost s Bohem, tak si je navzájem představme, inspirujme se navzájem se svobodou formulovat si do detailů to, čemu věříme, každý sám. Podle mě je podstatnější KOMU věříme.Jsou takové tři vzestupně seřazené otázky ohledně pravdy: Kdo má pravdu (to bohužel často vnímám na GS a jsem tím zklamán), jaká je pravda, a KDO je Pravda. Křesťanství je podle mě o tom třetím.


]


Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Legulda v Čtvrtek, 07. únor 2013 @ 15:55:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ingmare,
já ti rozumím jak to myslíš. Samozřejmě, že věřím, že Bůh je živý a je živý stále i v dnešní době. Určitě odmítám představu deistického boha. Bůh jedná i dnes, a určitě každý může o Bohu vyprávět jak působí v jeho životě, jak je člověku blízko nebo ne apod. Každý má nějaké zkušenosti... Chtěl jsem říct a článek je tak napsaný, že Bůh nedává nová učení a proroctví, která by nebyla zapsána v Písmu. Pokud bychom si tohle připustili, tak v křesťanství bude takový zmatek....
Já věřím v Ježíše Krista proto, protože se mi dal poznat a já jeho evangelium přijal do svého žïvota a až teprve potom jsem začal číst Bibli. Ovšem, když se mi někdo zeptá, proč nevěřím na nebevzetí Panny Marie, tak řeknu, že to není napsáno v Písmu a ne, že v osobním životě nemám takovou zkušenost. Podobně, když se mi třeba zjeví anděl který mi řekne abych se rozvedl s manželkou (skutečně se to kdesi stalo), tak takovou zkušenost je třeba odmítnout; nemůže to být od Boha. Víra ať je založena na zkušenostech, které jsou podloženy Písmem. Takto to myslím....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ingmar v Čtvrtek, 07. únor 2013 @ 18:36:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo, taky jsem šel nejdřív cestou osobní zkušenosti s Bohem a pak mi ji Bible teprve pomohla nějak uchopit a učinila mě schopným o ní jakž takž mluvit. Prošel jsem i obdobím, prakticky doslovného pohledu na Bibli a hledáním "toho pravého učení". Ale pak se to jaksi zásahem vyšší moci změnilo a já pochopil, že to je honba za větrem, že Bůh se neskrývá v sebelepší věrouce, kdybych to chtěl víc vyhrotit, řekl bych i, že se neskrývá ani mezi písmeny Bible, že je totiž mnohem blíž, lze ho vnímat přímo, máme ho na dosah a Bible je až plodem toho. Totiž že ho nejpreve musel někdo přímo vnímat, mít s ním tu zkušenost, být inspirován, jestli chceš, a teprve pak mohl začít něco psát. Vždycky mě přitahovala doba od Abrahama po Jákoba, protože oni znali Boha, ale neměli Písmo. Asi ani ťuk. Byli tak ušetřeni pokušení skrývat se za tím textem a vybrušovat věrouku.Ono by asi stálo za to, ujasnit si, co je míněno učeními a proroctvími. Bible má pro nás lidi tu nevýhodu, že byla jednou napsána, má předem daný obsah i rozsah. A na některé otázky prostě odpověď nedává. Takže když už mezi křesťany nebyla živá zkušenost se zmrtvýchvstalým Ježíšem, měli potřebu si formulovat, jako to vlastně mezi ním, Otcem a Duchem je, a vytvořili učení o Trojici. To v Bibli není, ale myslím, že to s ní není nějak příkře v rozporu. Lidem 4. století odkojeným řeckou filozofií to perfektně dávalo odpověď na jejich otázky a myslím, že bylo legitimní, že to učení vzniklo. Bylo to vlastně pokračování té křesťanské nebo biblické (protože se to snažili odvodit z Bible) tradice. Já naproti tomu tvrdím, že dnešním lidem tohle učení více zatemňuje než objasňuje a proto ho nepoužívám. Neříká, že to tak není, jen prostě v těchhle kategoriích neuvažuju a to učení k životu nepotřebuju.No a s neposkvrněným početím je to podobné. Já se na to dívám tak, že v církvi z nějakých mně nepochopitelných důvodů vyvstala potřeba toto formulovat, tak to formulovali. Podobně jako pitvání podstaty Boha a jednotlivých složek Trojice, jde biblická gynekologie (do toho řadím třeba i Ježíšovo zrození z panny) mimo mě a vůbec nechápu, proč bych se touhle oblastí měl zabývat.Chci tedy říct, že církev má podle mého názoru právo klást si otázky, na které není v Bibli přímá odpověď a formulovat na ně odpovědi. To je ten posun tradice, kterým se katolictví (a kvakerství) liší od protestantismu, který se ve své radikálnější podobě snaží zakonzervovat křesťanství v prvním století.Pokud by Ti to, aby ses rozvedl s manželkou, říkal anděl v situaci, v níž Ježíš mluvil o rozvodu a jeho souvislosti s cizoložstvím, pak by to opravdu od Boha být nemělo. Problém je v tom, že Ježíš to říkal do určité situace a ta je dneska hodně jiná. Tím se nesnažím omlouvat rozvod, chci říct, že je třeba tu věc zvažovat z jiného úhlu. Tenkrát šlo o přežití a zabezpečení té ženy, dneska tohle není tak horkým problémem, jde spíš o celistvost a funkčnost rodiny a prostředí, v němž vyrůstají děti. Když si představím případ, kde by rozvodem došlo v tomhle směru ke zlepšení, tak úplně bych toho anděla nezavrhoval ;-) Ono je křesťanství a vlastně život vůbec hodně o rozlišování (anglicky discernment - do češtiny to nejde pořádně přeložit) a naslouchání Bohu a tohle za nás žádný svatý text neudělá.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Legulda v Pátek, 08. únor 2013 @ 09:57:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přečetl jsem si odkaz, který jsi tu umístil, na stránky kvakerů, kde se popisuje kvakerský pohled na Bibli. Ano, Bible pro vás není rozhodně tím, co pro křesťany. Je to odstupňované, to je v předmluvě psáno správně. Psali to věřící neobrácení lidé, kteří Boha poznat nemohli. Pro vás je tedy Bible inspirována Duchem stejně jako Duch inspiruje jiné knihy, básníky, umělce apod. Bible je u vás přijímána rozumově; co se vám nehodí, čemu nerozumíte, co se vám nelíbí, tak to nepřijímáte. Ježíš je pak příklad pro lidstvo, aby svým dobrým životem se mohli stát také takovými bohy, jako Ježíš. Dokonce i kniha Malý princ od Exupéryho někoho přivedla blíž k Bohu než Bible. Každý pak miluje svého Boha, svého osobního Boha, který má být součástí jediného Boha na Zemi; a je jedno zda ho kdo nazývá jako Alláha, Universum, Jehovu či Manitoua. Proč zde nenacházím svědectví o Ježíši jako Božím Synu, který zemřel za nás, že je smírčí oběť, Beránek který smývá hříchy světa, proč si nečtu něco o odpuštění hříchů a o novém životě s Bohem apod? Protože zkušenosti těchto lidí jsou rozumové, Boha nepoznali, nemají Ducha svatého jako křesťané a ten duch který se nad tím vznáší, je jiný než Ducha Bible!! Rozumíš, že tito lidé jsou spíše zastánci New Age? Tohle není biblické křesťanství! Ježíšovo narození z panny nepovažuješ za důležité učení? Vědí kvakeři proč vůbec Ježíš zemřel na kříži? Věříte na zmrtvýchvstání a nanebevstoupení? Já tedy ve vašeho boha nevěřím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ingmar v Pátek, 08. únor 2013 @ 19:37:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tady došlo k omylu. Ten odkaz nebyl určený pro Tebe, ale pro putnicka. Ono to hraje roli. Když dáš kojenci svíčkovou s knedlíkem, neudělá mu to dobře. A pokud mu ji předžvýkáš moc to nenapravíš. Takže to tu ani nebudu moc pitvat a vysvětlovat, nemělo by to cenu.Jen si neodpustím malou drobnost. Kvakeři a New Age nemají nic moc společného. Jak historicky, protože když někdy před 120 lety byly položeny základy tomuhle duchovního proudu, měli kvakeři za sebou něco přes dvě století historie. A pokud vím, tak ani v poslední době se tyhle dva proudy nijak zvlášť neprolínají. Ale pokud budu Tvůj příspěvek číst mezi řádky, ano, máš pravdu, ani New Age ani kvakeři zřejmě nebudou Tvůj šálek kávy. Na těch stránkách by Tě spíš mohly možná zaujmout spisy Józsefa Farkase: http://www.kvakeri.cz/kvakerska-literatura/spisy-jozsefa-farkase


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Legulda v Pátek, 08. únor 2013 @ 23:31:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nedošlo k omylu. Já vím, že to nebylo pro mě, ale jsou to věřejné stránky a ten článek je k přečtení pro kohokoliv. Důležité je, že ta svědectví psali lidé neobrácení, kteří Boha nepoznali. Některé jejich popisy vnímání Boha jsou podobné jako z prostředí New Age. Tohle je tedy kvakerství? Takového Boha Bible nezná. To píši pro Tebe k zamyšlení.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ingmar v Sobota, 09. únor 2013 @ 07:51:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, jsou to stránky veřejné, tedy pro kohokoli, ale ten kdokoli si musí vybírat, co stráví a co pochopí. Dej mi knihu téměř jakékoli poezie a já ji rozcupuju na kusy, protože poezie je zkrátka věc, k níž mám postoj jako Ty k liberální teologii.Počkej, musíme si teď ujasnit slovník. Slyšel jsem to slovo v tomhle kontextu už víckrát. "Neobrácený" znamený v evangelikálštině "věřící jinak než já /my)? Pokud ano, tak máš pravdu. Pokud ne, tak si plně neuvědomiuješ, co říkáš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Legulda v Sobota, 09. únor 2013 @ 18:51:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neobrácený, tím myslím neznovuzrozený, tedy ten, který je nějak věřící, ale nemá Ducha Božího a tedy není Kristův. Obrácený věřící by nemohl napsat takové svědectví jako na kvakerských stránkách a to hlavně body 3-7. Obrácený člověk poznal Boha a ví komu uvěřil. Tito nepoznali Boha a tak píší jak píší.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ingmar v Sobota, 09. únor 2013 @ 20:14:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neodsuzuj a nebudeš souzen. Já ty lidi všechny znám a přestože se s některými z nich teologicky neshodnu, vím, že ta naše zkušenost se točí kolem téhož. Řekl bych, že u těch příspěvků 4-7 to není tím, že by ti lidé neznali Boha. Oni akorát neznají tu křesťanskou frazeologii. Pocházejí z různých prostředí a mluví tak jak je jim přirozené. Jak je psáno v úvodu, v kvakerství je mnohem méně než jinde dáno, jak mají věci správně vypadat, na věřící není vytvářen tlak, čemu mají o Bohu věřit a jak mají mluvit. Je to náboženství zkušenosti, nikoliv svatých textů.
Já Ti přeju, aby se s Tebou jednou Bůh nebyl stejně rychle hotov jako Ty s námi.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Legulda v Sobota, 09. únor 2013 @ 23:53:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobře. Ty jsi se mnou také rychle hotov. Všiml jsis, že vlastně jsi to ty, který ví, jak věci mají správně vypadat, a čemu má kdo správně věřit? Tedy ne tak svatým textů, ale spíše zkušenosti? Proč tedy sám píšeš, že se s některými z nich teologicky neshodneš, když je to jejich zkušenost? Já Tobě a ostatním také přeji, hlavně to, aby jste pochopili co je to Bible a co znamená, že je to Boží psané slovo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ingmar v Neděle, 10. únor 2013 @ 19:38:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já bych spíš řekl, že v tomto případě jsem tím, kdo ví, jak věci určitě vypadat nemají :-) Jinak správných řešení je plno.Ano, je to jejich zkušenost, kterou nezpochybňuji. Tím, že se s nimi teologicky neshodnu, jsem myslel to, že o tomtéž mluvíme každý jiným jazykem.Zamlouvá se mi páně Halíkova myšlenka, že náboženství je jazyk, kterým komunikujeme s Bohem nebo o něm. A ono je možné mluvit o stejné věci různými jazyky. Já těm autorům z konce té škály pasivně rozumím, ale sám bych to napsal asi tak jako v příspěvku č. 3. To je můj jazyk."aby jste pochopili co je to Bible a co znamená, že je to Boží psané slovo." Zde si připadám trochu jako gymnazista, který počítá příklad s limitami a student zimního semestru třetího ročníku ZŠ ho nabádá, že nulou dělit nelze. Tím se nechci nad Tebe povyšovat, chci jen říct, že tím, kde jsi Ty, jsem kdysi prošel taky, ale později jsem mimo jiné poznal, že to je složitější.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Legulda v Pondělí, 11. únor 2013 @ 22:13:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A víš, že nemáme smýšlet nad to, co je napsáno?
Jinými slovy, Ty jsi jeden z mála, který zjistil, jak to ve skutečnosti je. Ať s limitami počítají ti, kteří to umí. Přijde doba, kdy to budeme vědět, dokonce i Pavel apoštol měl tu možnost na chvíli si zkusit jaké jsou to skvělé počty, ale byl mu dán do těla osten, to aby se nepovyšoval nad ostaními. Zatím máme jen částečné poznání, které je dáno Písmem. Až přijde doba, kdy spatříme tváří v tvář, tak se jistě stávající hranici zboří a budeme znát daleko daleko více... Nepředbíhejme tedy a spokojme se s vírou, která byla jednou provždy dána svatým (Ju 3).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ingmar v Úterý, 12. únor 2013 @ 15:23:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na to by se ale dalo zase zareagovat podobenstvím o hřivnách. Vzpomínáš? Pán pokáral toho, kdo mu tu jeho hřivnu vrátil pěkně neporušenou zabalenou v šátku. Jsi si jist, že se to nemůže týkat i promýšlení teologických otázek? Proč křesťané první generace mohli a my (podle Tebe) nemůžeme? Je možná víra bez otázek? Není víra, která jen opakuje slova předchůdců, mrtvá?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ingmar v Sobota, 09. únor 2013 @ 07:51:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, jsou to stránky veřejné, tedy pro kohokoli, ale ten kdokoli si musí vybírat, co stráví a co pochopí. Dej mi knihu téměř jakékoli poezie a já ji rozcupuju na kusy, protože poezie je zkrátka věc, k níž mám postoj jako Ty k liberální teologii.Počkej, musíme si teď ujasnit slovník. Slyšel jsem to slovo v tomhle kontextu už víckrát. "Neobrácený" znamený v evangelikálštině "věřící jinak než já /my)? Pokud ano, tak máš pravdu. Pokud ne, tak si plně neuvědomiuješ, co říkáš.


]


Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Nematemne v Čtvrtek, 07. únor 2013 @ 15:17:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
......Myslím, že právě dnešní doba je plná proroků a učitelů, kteří přicházejí se svými učeními a vizemi a nabízí něco nového, lepšího.... a to je špatné!  Proto je třeba se Bible držet.....

      Jasně. Kdysi jeden falešný prorok řekl, že Písmo je inspirované samotným Bohem. Tak se jej držte. :-)

      


]


Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Jan21 v Čtvrtek, 07. únor 2013 @ 18:07:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Nematemne, koho tady chceš mást?

Falešný prorok? Apoštol Pavel, autor  poloviny Nového zákona, který zjevení obdržel přímo od Ježíše Krista?

2 Timoteovi 3:16  Všeliké zajisté Písmo od Boha jest vdechnuté, a užitečné k učení, k trestání, k napravování, k správě, kteráž náleží k spravedlnosti.

Proč tady provokuješ, běž si na nějaký ateistický portál a tam si užívej a prezentuj své moudrosti. ]


Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Nematemne v Čtvrtek, 07. únor 2013 @ 18:11:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
....Falešný prorok? Apoštol Pavel, autor  poloviny Nového zákona, který zjevení obdržel přímo od Ježíše Krista?....

    Lide toho namluví. :-)

....Všeliké zajisté Písmo od Boha jest vdechnuté....

    Důkaz kruhem, člověče. Něco jiného nemáš?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Nematemne v Čtvrtek, 07. únor 2013 @ 18:13:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
....Proč tady provokuješ, běž si na nějaký ateistický portál a tam si užívej a prezentuj své moudrosti.....

    Až budeš někde na půstem ostrově a nebudeš prezentovat mezi lidmi své názory, tak věř, že se k ním nebudu vyjadřovat. ;-)


]


Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Elo v Neděle, 10. únor 2013 @ 04:08:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nazdar, Ingmar, ja ti chcem zagratulovať za veľmi výstižnú a /na tomto mieste/ naozaj skvelú myšlienku a prístup. Biblia nie je naozaj uzavretá skrinka, a Boh je živý, ktorý sa nedá zavirieť do tejto skrinky, ktorý na spôsob deizmu /ako si to ty správne vystihol/ všetko vložil do Biblii a pekne si tam hore odpočíva. Kristus predsa hovoril - a je to aj v Biblii -  jasne od Duchu Svätom, ktorý bude pôsobiť v dejinách Cirkvi, Kristus prirovnal svoju Cirkev /"kráľovstvo Božie" na zemi/ k zrnu, ktoré sa vyvíja, teda dynamicky, a nie staticky. A myslímsii, že aj práve preto ustanovil zodpovedných pastierov, ktorý majú v meniacich sa okolnostiach histórie riešiť aktuálne problémy a Kristovi a v Duchu, ktorého im On prisľúbil. Som rád, že ktosi aj mimo nás to chápe...


]


Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 10. únor 2013 @ 17:36:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...len si zabudol povedať že ten Duch sv. bude učiť a pripomínať to čo učil Ježiš....žiadne nové učenie a novú zjavenia typu očistec a sádrová panenka fatimská...

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ingmar v Neděle, 10. únor 2013 @ 19:49:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud to nemyslíš tak, že bude jen opakovat Ježíšova slova, ale bude rozvíjet to, co lidem přinesl Ježíš, pak jsem velmi pro.Já si dovoluji mít názor, že Ježíšovou úlohou zde na zemi bylo především ukázat lidem sám na své osobě, jaký je Bůh. Lidé ze zkušenosti s ním získali představu o Boží povaze a to je mělo navést k tomu, aby po Bohu a vztahu s ním zatoužili, stali se Božími dětmi. Mimochodem Ježíšova smrt na kříži byla součástí téhle jeho mise, ta ten obraz významně dotvořila. Po Ježíšově odchodu tohle dál nedělá on, tesař z Nazareta, ale právě ten Duch, kterého zaslíbil někde v tom Janovi 14.O očistci nevím, co si myslet, nejsem katolík, ale mám za to, že katolíci jeho existenci opírají o apokryfní knihy Starého zákona a tu a tam nějakou nejasnou narážku v Novém zákoně (je to podobné jako s Trojicí, dají se vést války veršů na podporu obou stanovisek, ale nemá to podle mě smysl). Chci říct, že zrovna ten očistec bych mezi ta nová zjevení neřadil.No, k sádře taky nemám kladný vztah. Já si s katolíky notuju spíš ve věcech, které jsou neviditelné :-)


]


Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 07. únor 2013 @ 07:44:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Bible je tedy z tohoto důvodu neomylná a je zcela dostatečná pro náš duchovní život; není třeba mít další zdroje pro poznání Boha. "...Domnívám se, že opak je pravdou.

Bible vůbec není dostatečná pro náš duchovní život.

Proto musel přijít Kristus a založit na zemi svou církev.

Církev, založenou na základu apoštolů.
V církvi tajemným způsobem přebývá Kristus - učinil ji svým tělem. Zde (uvnitř církve) se odehrává reálné křesťanství.Při vší úctě k autorovi tohoto článku, už samotná tato skutečnost jej usvědčuje z toho, jak moc se ve svých tvrzeních mýlí.Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 07. únor 2013 @ 07:48:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Bible je tedy z tohoto důvodu neomylná a je zcela dostatečná pro náš duchovní život; není třeba mít další zdroje pro poznání Boha. "...Domnívám se, že opak je pravdou.

Bible vůbec není dostatečná pro náš duchovní život.
Zbožštění knihy je cestou do pekel.

Proto musel přijít Kristus a založit na zemi svou církev.

Církev, založenou na základu apoštolů.
V církvi tajemným způsobem přebývá Kristus - učinil ji svým tělem.

Zde (uvnitř církve) se odehrává reálné křesťanství.

Tato církev je zdrojem intimního poznání Boha a tato církev v moci Ducha svatého, z moci autority jí svěřené Kristem také později stanovila kánon Písma svatého..Při vší úctě k autorovi tohoto článku, už samotná tato skutečnost jej usvědčuje z toho, jak moc se ve svých tvrzeních mýlí.Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Legulda v Čtvrtek, 07. únor 2013 @ 08:45:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko,
myslím, že právě Bible usvědčuje katolickou Tradici, jak moc se ve svých tvrzeních mýlí. Apoštolská církev je přece ta, která zůstává v učení apoštolů a ne ta, která si stanoví svoji "apoštolskou posloupnost" a tím, jak vyhlašuje nová a nová učení, které otcové neznali, tak se odchyluje od prvotního učení apoštolů.


]


Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 07. únor 2013 @ 17:23:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Učení apoštolů není žádná zakonzervovaná mrtvola, ale život v církvi, vedený Duchem svatým.


Toto učení je určeno k rozvíjení se pod vedením Ducha svatého
(J 14,26) - jako semínko když vyrůstá ve strom a ptáci pak hnízdí v jeho větvích.Apoštolskou posloupnost najdeš už ve Skutcích - na více místech, např. "Na nikoho nevkládej ruce ukvapeně..."


]


Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Jan21 v Sobota, 09. únor 2013 @ 10:12:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Oko, 

a jak víš a čím dokážeš, že v KC (v těch nejvyšších patrech)  působil a dosud  působí Duch svatý? Nebyl to náhodou Duch nesvatý, duch polopravdy (a tím vlastně lži), který se stavěl proti Písmu (bylo zakázanou knihou) a původnímu apoštolskému učení, tím, že do sebe nabalil zpátky spoustu pohanského balastu a dosud ho nechce odhodit? A dnes dokonce dělá koalici s pohany a čaroději a říká že je to jedno, čemu lidé věří, jen když to myslí upřímně? Možná i pro Ježíše se tam nějaké místečko najde, ale Marie v prvé řadě, ta nám to zařídí. Podle ovoce, jaké KC v historii přinášela a kam směřuje dnes, bych to ve většině případů pokládal za duch Antikrista. 
]


Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ingmar v Čtvrtek, 07. únor 2013 @ 19:23:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale kde bereš tu jistotu, že to všechno mělo skončit první generací křesťanů a že apoštolů mělo být jen dvanáct? Tohle je takový nevyslovený předpoklad protestantismu, podle mě způsobený tím, že původně dobře míněné reformační Sola Scriptura se zvrhlo v to, že co není v Bibli, není pravda, nebo neexistuje.Opravdu bylo v křesťanství všechno vyřešeno v první generaci a ty další už to po nich mají jen opakovat?Já velmi souhlasím s bratry katolíky, že ta tradice se má vyvíjet a v Bibli je zaznamenán jen její počátek. Neshodneme s tom, jakým směrem konrétně se v historii vyvíjela :-) Ale nemůže být pořád posvícení. Holt nejsem katolík :-)


]


Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Čtvrtek, 07. únor 2013 @ 09:28:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, někoho zase přivedou do pekla jeho domněnky!


]


Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pastýř v Čtvrtek, 07. únor 2013 @ 09:55:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rozhodně nepotřebujeme nová učení. Jestliže je nějaké učení „nové“ resp. takové, které tedy ještě nebylo, pak jde zaručeně o učení nebiblické. Naší snahou nemá být objevování „nových věcí“, ale návrat ke staré víře, která byla jednou pro vždy odevzdána svatým a nikoliv novodobým prorokům, kteří ve své novosti mohou zacházet dál, než je učení Kristovo a ztratit tak Otce i Syna.Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Legulda v Čtvrtek, 07. únor 2013 @ 10:33:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ono je to tak, když někdo přijde s něčím novým, tak tvrdí, že tohle ve skutečnosti není nic nového, ale nově oprášené apoštolské učení (nebo jeho část), které bylo v době apoštolů známé, ale díky staletím a lidské tradici se na něj jaksi zapomělo... což může být skutečně pravda, ale pak tohle učení musí být podloženo Písmem. Viz Berojští židé.


]


Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pastýř v Čtvrtek, 07. únor 2013 @ 10:57:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Každá čistokrevný falešný prorok to Písmem samozřejmě doloží :-)


]


Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Čtvrtek, 07. únor 2013 @ 11:17:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mt 24:24 Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou ukazovat veliká znamení a divy, že by, kdyby to bylo možné, svedli i vyvolené.

Podle Pánova proroctví to doloží nejen Písmem, ale především velikými znameními a divy, tzn. zázraky, takže se jimi nenechají svést jen vyvolení. Vždyť už nyní lze vidět, že falešné kristy a proroky následuje většina křesťanstva kvůli zázrakům, ať už přímo falešným, tzn. že jejich moc není od Boha, nebo přišlých zneužitím darů Ducha Svatého.

Díky a chvála Pánu, že nám oznamuje věci předem (v. 25), aby nás na ně připravil a my je mohli rozpoznat a odmítnout, nejsou-li od Boha.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Jan21 v Čtvrtek, 07. únor 2013 @ 17:44:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano Stando, 

Vidím to podobně: U katolíků mariánská zjevení, eucharistické zázraky, stigmata, plačící a krvácející sádrové sošky, u ujetých charizmatiků davové šílenství, hypnóza, ztráta sebeovládání, falešná proroctví  a v obou případech doprovázené i "zázraky" tělesného uzdravení. U nevěřících pak zájem o okultní jevy, magii, čarování, horoskopy, věštění atd. i s možností tělesného uzdravení (bílá magie).  U obou kategorií v neobyčejně zvětšené míře než dnes, i když už dnes je vidět zvýšený trend. Na druhé straně u ostatních křesťanů bezmoc a strach před užíváním nadpřirozených darů Ducha. Nejdůležitější bude dar rozlišování duchů. 
Bude hrozný chaos. Boj se přesune viditelně do duchovní sféry - nárůst paranormálních jevů (i když i dnes tam zuří). Globální otevřený fyzický konflikt by vyústil v celosvětovou katastrofu použitím atomových zbraní, i když zřejmě k této alternativě dojde (spálení země- 2.Pt.3,10?).

Co dělat? Vidíš nějaké doporučení? V globále jako lidstvo jsme bezmocní. Záchrana toliko na rovině jednotlivců skrze stoprocentní důvěru v Krista. 
Nevěřím na ráj na zemi bez Boha. Nejdůležitější je zachránit se pro věčnost. Věřící musí používat doporučenou duchovní výzbroj. (Ef.6,10-18).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Elo v Pondělí, 11. únor 2013 @ 01:36:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj,Jan. Najmúdrejšiu vetu, ktorú si kedy tu povedal:"Nejdůležitější bude dar rozlišování duchů." Naozaj. Ale veď práve preto Pán ustanovil na čelo pozemskej , viditeľnej Cirkvi konkrétnych zodpovedných ľudí, aby o.i. rozlišovanli duchov, teda boli  zodpovední za to, aby ich cirkevné spoločenstvo nemohol uviesť do bludu nejaký falošný prorok, či psyichicky narušený človek, prípadne chytrák-podvodník. Oni majú všetko zodpovedne skúmať pred Bohom v Duchu, ktorého im dal Kristus, a rozhodnúť, či to zodpovedá Kristovmu Duchu a učeniu, ktoré hlásal alebo nie a rozhodnúť.
To mali byť opravdiví strážcovia, nielen organizátori a vodcovia spoločenstiev. A ak si jeden nevie rady, nech sa spolu radia a modlia a pomáhajú si. A presne tak to aj v Cirkvi prvých storočí bolo. Hoci v každej miestnej cirkvi boli aj rozliční proroci, ľudia s rozličnými charizmatami, boli to práve biskupi /episkopi/ a presbyteri, ktorí rozhodovali. Práve kvoli riešeniu spomeutých problémov sa konali regionálne synody, či neskôr dokonca všeobecné koncily, kde sa rozhodovalo práve o spomenutých problémoch, a kde vlastne sa snažili spoločne pred Pánom rozhodnúť o tej ktorej nauke, s ktorou prišiel ktosi /Arius, Nestorius, Donatus a i./.To boli synody a koncily kvôli rozlišovaniu toho, čo je pravý duch, čo je v zhode s Duchom a učením Krista. Veď aj kánon Písma tak rozhodli: na synodách. A okrem synod a koncilov bola ešte jedna inštancia, ktorú všetci rešpektovali vo veciach rozlišovania duchov ako najvyššiu: rímski biskupi, ako nástupcovia apoštola Petra. Naozaj, je dokázaná prax prvých storočí, že  sporné veci posielali riešiť do Ríma. Veď tak vzniklo aj príslovie "Roma locuta, finitum est"/Rím prehovoril, vec je skončená/. A je fakt, že rímsky  biskup nikdy nebol /na rozdiel od východných patriarchov, či iných biskupov/ nositeľom nejakého bludu. V obdobiach medzi koncilmi rímski biskupi riešili všetky sporné veci, a ak to bolo zložitejšie, nechávalo sa to na koncil...

Nie je preto správne bez rozlišovania všetky javy /ktoré spomínaš v súvislosti s KC, či s charizmatikmi/ považovať práve za prejav falošných kristov a podvodu. Ved ak to naozaj skúmala, vyšetrovala  legitímna cirkevná vrchnosť /a vať KC je to veľmi prísne a dostatočne dlho to trvá.../, tak nie je dôvod  to spochybňovať len preto, lebo niekomu sa to nehodí.Veď presne tak postupovali aj farizeji, ktorí apriori zavrhli skutky Pánove, lebo sa im čosi nezdalo /tiež sa nazdávali, že porušuje Písmo - sobota, či mali o Mesiášovi inú predstavu a pod./


]


Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ingmar v Čtvrtek, 07. únor 2013 @ 19:29:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Znamená to tedy, že křesťanství má být v podstatě uzavřeným systémem? Není to to, že čeho právě vzešlo (ustrnulé nemilosrdné farizejství) a s čím se rozloučilo. Jak se podle Tebe projevuje, že Bůh je živý?Já jsem za tuhle diskuzi velmi vděčný, protože začínám chápat, jak to myslel starý pan Nietzsche...


]


Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Jan21 v Pátek, 08. únor 2013 @ 11:00:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stařičký pan Nietshe, tvůj duchovní otec?

No přece nikdo tě k ničemu nenutí. Věř si a říkej si co chceš, ale pak se nenazývej  křesťan, ale bezbožecký bratr, nebo jak se nazýváte a za svůj vzor si vyber třeba stařičkého Nietscheho, když ti to vyhovuje. Ono těžko někoho přivedeme ke křesťanské víře, když ho budeme přesvědčovat rozumem. Jen mu snad někdy pomůžeme odstranit nějaký mentální blok, jako třeba víru v samoorganizaci chaosu. Ale tu proměnu u člověka působí vždy Duch svatý, protože člověk je v podstatě také duch a na ducha lze působit jen Duchem (Bůh duch jest), i když i jiné složky lidské bytosti, t. j. duše, což je v podstatě rozum, cit a vůle k tomuto obratu mohou spolupůsobit, ale ten první impuls vždy pochází od Boha skrze víru, že Bůh je živý a působí v těch, kdo jsou ochotni se jeho vedení podřizovat. Proto nikdy nezáleží na tom, na jak velké intelektuální výši člověk je, protože to není záležitost rozumu, i ten nejméně vzdělaný může uvěřit. Naopak ti největší "chytráci" mají vůči víře ten největší odpor a myslí si, že věřit znamená spáchat intelektuální sebevraždu, ale je to spíš naopak. Vírou v Boha člověk nic neztratí, naopak  jeho rozum se neobyčejně zbystří. A kde a jak se s Bohem můžeme setkat? No přece tam, kde nám něco o sobě zjevil a tím je Jeho slovo, Písmo svaté, které nám zcela postačí k tomu, co s námi Bůh zamýšlí - přivést nás k pokání před Jeho majestátem a přijmout nabízené smíření skrze Kristovu oběť a stát se tak "novým stvořením".
Přivede tě četba Nietsheho k Bohu? Doporučuji raději pohrdanou , posmívanou a v KC kdys zakázanou Bibli, která však na většinu (nevěřících) lidí zpočátku působí kontraproduktivně, zejména se nám nelíbí některé pasáže Starého Zákona, proto je vždy dobré nezačínat od knihy Genesis, ale Janovým evangeliem. Nebo mít někoho, kdo mu smysl bible vysvětlí. Ale jsou skutečně i takoví, kdo se pouhou četbou Bible k Bohu obrátí, aniž by k tomu potřebovali nějakého frátra  se svěcenou vodou nebo svaté magisterium. Vždy je však dobré a nutné mít společenství stejně smýšlejících (křesťanskou církev), aby se mohli vzájemně potěšovat, povzbuzovat a růst ve víře i v posvěcení - dorůstat v obraz Krista. Žádná další dogmata, nová zjevení v rozporu s Písmem (jako katolíci - evoluce), nebo ujetí charismatici (falešná proroctví), nepotřebujeme a vždy nutno brát nějaké zázraky a nová zjevení s rezervou a posuzovat, zde nejsou s Biblí v rozporu, i když se třeba Ježíše dovolávají. Po ovoci poznáte je. 

Omlouvám se ti za poněkud militantní úvod příspěvku, ale ten Nietsche mi u křesťana nesedí. Čtením takových knih si jen duši (hlavně rozum) vůči víře zablokuješ. 


]


Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Ingmar v Pátek, 08. únor 2013 @ 14:16:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nepochopil.Já myslel jen ten jediný izolovaný Nietzscheho výrok, že Bůh je mrtev. Jestli to dobře chápu, on pocházel původně z protestanstké rodiny a jestli už v té době došel protestantismus do té fáze uvěznění Boha do textu Bible a místo bytí s ním, radosti z něho, chvály, naslouchání a uctívání došel jen k vzájemnému nepřetelství skupin ohánějících se jinými ideologiemi, pak mu rozumím, že to tak mohl vnímat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Jan21 v Sobota, 09. únor 2013 @ 09:27:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No je hrozné, jak protestanté začali s tím liberalismem už v 19. století a pokračují ve většině případů až dodnes. Vyšší kriticismus biblických textů, přijetí evoluce za vysvětlení vzniku života, vypuštění všech zázraků z bible, Panenského početí a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, vše  na základě výsledků nedopečené vědy. Ale je pozoruhodné že s tímto liberalismem začali vážně koketovat i katolíci po II. vatikánské koncilu, kriticismus bible - i když tu vlastně nebrali vážně už od počátku a byla zakázanou knihou, ale z jiných důvodů - udržení si nadvlády nad věřícími masami), přijetí darwinismu k vysvětlení vzniku života, (princip evoluce akceptovali vlastně už dávno přídavky k dogmatu - svatá tradice), zrovnoprávnění všech pohanských náboženství s křesťanstvím, spekulace o  pravosti Ježíšova božství, náboženství humanismu, lidé se umoudří a spasí se sami evolucí ducha. Redefinice významu Kristovy smrti - pouhý příklad lásky a tolerance k čemukoliv. Jelikož materialismus a "vědecký ateismus" je dnes premisa neudržitelná a existence duc***** -"něčeho" mimo hmotu je nezpochybnitelná, většina lidí tápe nebo si stále v ateismu libuje, nebo se přiklání k orientálnímu mysticismu, což je okultismus, který nemá tak vyhraněné morální požadavky na lidský život a věří v reinkarnaci a možnost napravit v dalším životě to, co jsem nestihl teď (opět evoluce?). To je pro lidi lákavé a katolíci tomu nahrávají tím, že resignují na evangelizaci pohanů a dláždí tak cestu pro nástup náboženství Nového věku, což bude nepochybně nutný předpoklad k nové totalitě a zjevení se Antikrista. 


]


Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 07. únor 2013 @ 19:56:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak jsem ti už psal, "svědectví dvou svědků je pravdivé". První je v 1 Korint. 13,8-11..proroctví ta utichnou, ...když jsem se stal mužem, zanechal jsem dětinských věcí!!!
Druhé je v 2 Petrův 2,1-3 ...bývali lživí proroci, jako i mezi vámi budou lživí učitelé...
Pavel napsal, že proroctví utichnou, neboť jako děti prorokujeme jen částečně, ale když se staneme muži, opustíme dětinské věci.
A Petr napsal, že sice byli proroci, ale budou již pouze učitelé.

Někteří tělesní korintští i dnes ještě praktikují dětinské věci, neboť neznají co to znamená být dospělým. A pak není divu, že setrvávají v dětském chápání Písem.
Četl jsem dost takzvaných proroctví nedávné minulosti a přítomnosti, a žel musel jsem vždy konstatovat, že žádné z nich neobstálo zkoušce podle Písma. A nemohlo to ani dopadnout jinak. Písmo se nemýlí!!!Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Legulda v Pátek, 08. únor 2013 @ 10:06:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proroctví ta utichnou.... ale ptám se kdy. Nikde si nečtu, že by kánon Písma nahradil proroctví podle 1Kor 12-14 kap. Spíše to vše ukazuje na druhý příchod, až se setkáme tváří v tvář.
A také z 1Pt 2,1-3 přímo neplyne, že by proroctví mělo skončit, není to tam napsáno. Je to jen spekulace. CHtěl jsem ukázat na taková proroctví a zjevení, která by Bibli rozšiřovala apod. Víc v článku....]


Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 08. únor 2013 @ 14:06:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejsou to spekulace, jen sis nedal do kontextu určitá místa Písma. Podívej se na ta, která uvádím.

Písmo říká v Žid. 1 kapitole: …naposledy promluvil skrze Syna svého. A když se podíváš do Zjevení 1 kap. 11, 19: Tak se dočteš, že to byla poslední Jeho slova. Takže pro ty, co čtou a věří, je kniha Zjevení poslední proroctví . A nezapomínej, že apoštolové a proroci jsou základní kameny Církve. A základní kameny se kladou pouze na začátku stavby.

]


Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Legulda v Pátek, 08. únor 2013 @ 15:04:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To vím, že se kameny kladou do záladů jen na začátku stavby. Ale taková proroctví do místního sboru, která nezpochybňuji, netvoří ten základ. Jsou to proroctví za účelem budování místního sboru, vybudování, povzbuzení a potěšení věřících a k usvědčování.... Základ tvoří taková proroctví, ve kterých Bůh zjevoval nové učení obsažené v Novém zákoně. Asi takto.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Pastýř v Pátek, 08. únor 2013 @ 18:20:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zeptal bych se obou, postupně:

Agabos prorokoval v konkrétní zemi a v konkrétním čase hladomor. Znamená to, že pokud máme Bibli, už nám Bůh nikoho takového nepošle a nebude nás varovat? V Bibli se to nedočteme (Leonet).

A pokud je proroctví jen pro místní sbor, pak třeba Agabos by dnes přišel jen do CB Královo Pole a na metodisty v Bystrci vynechá? (Legulda).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 08. únor 2013 @ 18:48:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
1 Korinským 13,8-11. 9..částečně prorokujeme...11...dítě...dítě...dítě. Když jsem se stal mužem, zanechal jsem dětinských věcí.
To není náhoda a má to svůj smysl. Kdysi se ptali Ježíše, proč spadla ta věž na lidi a několik jich zabila. Na jejich špatně zaměřenou otázku, ukazoval na co mají soustředit svůj pohled. Na celém světě se dějí pohromy a my žel nevíme, zda místní obyvatelé byli varováni včas a dopředu. O tom se nikdy nepíše. A jak víme, Bůh si za proroka může vybrat i oslici.

PS. O prorokování k budování církve se hovoří pouze v listu do Korintu, a jak víme tento sbor byl tělesný včetně starších.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 08. únor 2013 @ 19:05:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Prorokování je projev tělesnosti a dětinskosti?

To nás potom apoštol Pavel nabádá ať se horlivě snažíme být tělesní a dětinští:
"A tak, bratří moji, horlivě se snažte prorokovat a nebraňte mluvit jazyky. "


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 08. únor 2013 @ 19:33:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Už jsem si říkal, jestli s tebou něco není, že si mě nevšímáš.

A jak jsi sám konstatoval, tak tebe skutečně vyzývá k podobným věcem, jako Korintské. Ale aby o tobě neplatilo totéž, co napsal: 1 Kor. 14,24-25; Budou-li všichni mluvit prorocky a přijde tam člověk nevěřící nebo nezasvěcený, bude vším, co slyší, souzen a usvědčován, vyjdou najevo věci skryté v jeho srdci, takže padne na kolena, pokoří se před Bohem a vyzná: „Vskutku je mezi vámi Bůh!“


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Legulda v Pátek, 08. únor 2013 @ 22:41:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Napsal jsem, že proroctví jsou především do místního sboru, tedy pokud je sbor otevřen duchovním darům.... spíše bych věřil na prorocké kázání pro věřící či nevěřící, to pro ty věřící, kteří v kázání najdou odpovědi na své modlitby, starosti apod. a nebo pro nevěřící, kteří se na kázání vyskytnou "náhodou" a díky kázání budou usvědčení ze svého špatného jednání a bude to pro ně důkazem, že Bůh skutečně je. A to je otázka místního sboru.
Pokud by třeba Agabos prorokoval v CB KrPole, že přijde hladomor, tak by to jistě platilo i v ECM Bystrc. Ovšem nevím, jak by se k takovému proroctví postavili... Nepoučili by v CB Agabose, že dar prorocký již skončil? A neměl by Agabos jako prorok problémy s paní farářkou u metodistů? :-)


]


Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Legulda v Pátek, 08. únor 2013 @ 23:11:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonete, našel jsem v měsíčníku Ze slov pravdy a lásky, psal F.J. Křesina v roce 1937, článek "O ženách ve sboru a při modlitbě".
...
V celé 14. kap. (1Kor) je řeč o mluvení jazyky a o proroctví. Že jazykové měli utichnout (1Kor 13,8) a utichli a že jich, majíce Písma Nového zákona, více nepotřebujeme, je nám všem jasno. Proroctví v církvi také přestane a učení v "nic přijde", jakmile si pro církev přijde Pán.
Co je proroctví, které nyní církev potřebuje, poznáme z 1Kor 14,24-25. Je to mluvení k srdcím lidským, při němž je člověk přemáhán a souzen a tajnosti srdce jeho bývají zjeveny. Je to také seznamování lidí s všelikou radou Boží (Sk 20,27).
....

Obyčejně, ten kdo věří, že některé dary již skončily, tak skončily jak proroctví, tak i jazyky. Někdo věří v platnost všech darů i v dnešní době. Křesina st. tedy věřil, že jazyky již nejsou, ale proroctví ano. Křesina ml. pak ve své knize popisuje a argumentuje podobně jako ty, že také proroctví skončilo. Dále, reformovaný kazatel John Mc. Arthur v knize Charismatici ukazuje, že jazyky jakoby skončily o něco dříve než proroctví (podobně smýšlí i Křesina ml.), ale nakonec skončilo i proroctví. Ovšem dále píše, že Bůh na konci tohoto věku před příchodem Pána obnoví dar proroctví. Takže není jen jeden výklad. Také Jan Kalvín nepopírá dary v dnešní době, viz jeho Instituce.

Pravda je, že i já jsem ještě nedávno uvažoval, zda některé dary již neskončily, ale správný výklad 1Kor 13,8-12 mě nepustil. Tož tak. :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Sobota, 09. únor 2013 @ 09:52:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rozlišuj prorockou řeč ve smyslu, jak o ni psal Pavel v 1 Kor.14,24-25. To znamená řeč k "odhalení skrytých věcí srdce", od proroka, který dostal od Boha proroctví o budoucích událostech. Je to docela dobře rozlišeno již u starozákonních proroků a platí to i o novozákoních prorocích.
Slychával jsem desítky, ne-li stovky služeb slovem sloužících bratří, ale jen někteří měli dar prorocké řeči v tom smyslu, jak jsem napsal, k "odhálení skrytých věcí srdce."
Napsal jsem ti odkazy a další je na tobě.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 09. únor 2013 @ 12:32:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kéž by ses vyjádřil také k 1K 14:31.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Sobota, 09. únor 2013 @ 12:53:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vyjádřil jsem se, ale nějak jsi nepochopil. Pavel ve 14 kap. nehovoří o prorokování ve smyslu budoucnosti, ale pouze ve smyslu odhalování vnitřního stavu srdce. Nebo ty si čteš něco jiného?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 09. únor 2013 @ 13:15:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Opravdu si myslíš, že jeden po druhém můžou na shromáždění všichni mluvit ve smyslu odhalování vnitřního stavu srdce? Já si to nemyslím a vím, že to znamená něco jiného.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Sobota, 09. únor 2013 @ 13:34:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo? A o čem jiném Pavel píše v te 14 kap.v souvislosti s prorokováním? O budování, vyučování, povzbuzování, napomínání, ale nepíše o prorokování ve smyslu budoucích věcí!  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 09. únor 2013 @ 15:12:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já jsem taky nepsal o prorokování ve smyslu budoucích věcí! Nepsal jsem o ničem jiném než apoštol Pavel - o prorokování pro budování církve, aby se všichni učili a všichni byli povzbuzováni (v. 4, 31). Ty jsi psal o odhalování vnitřního stavu srdce (v. 24-25), ale to se týká daru Ducha, který je spíše pro nevěřící, aby poznali, že mezi námi je Bůh.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Legulda v Sobota, 09. únor 2013 @ 18:59:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, i já tak rozlišuji. Takže nakonec věříš, že je možné mít prorockou řeč pro odhalení skrytých věcí srdce a zároveň budování, vyučování, povzbuzování, napomínání. To jsem rád. Ten článek chtěl ukázat na rozdíl mezi takovým proroctvím, jak popisuješ ty a na dnešní novodobá proroctví ve kterých by se objevovalo nové učení a zjevení. A taková už nejsou, Písmo je uzavřené. Já také netvrdím, že proroctví musí být předovídání budoucích věcí.


]


Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Pátek, 08. únor 2013 @ 23:26:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
leonete,

můžeč nám říci, co znamená být dospělým?

1K 14:1-5, 31 Usilujte o lásku a dychtěte po duchovních projevech, nejvíce však, abyste prorokovali. Neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu; nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství. Kdo však prorokuje, mluví lidem k budování, povzbuzení a útěše. Kdo mluví jazykem, buduje sám sebe, ale kdo prorokuje, buduje církev. Chci, abyste všichni mluvili jazyky, avšak ještě více, abyste prorokovali. Kdo prorokuje, je větší než ten, kdo mluví jazyky, ledaže by i vykládal, aby se budovala církev. Jeden po druhém můžete všichni prorokovat, aby se všichni učili a všichni byli povzbuzováni. Platí toto slovo pro dnešní tělesné dětinské křesťany a pro křesťany vůbec? Liší se dnes způsob budování církve od způsobu budování v době Pavlova působení ve sborech?


]


Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Sobota, 09. únor 2013 @ 09:44:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když jsem se stal mužem, zanechal jsem dětinských věcí. ...Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, od počátku....A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska. ...Proto nezůstávejme již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti. Nevracejme se k základním článkům o pokání z mrtvých skutků, o víře v Boha, k učení o křtu a vzkládání rukou, o vzkříšení z mrtvých a o posledním soudu.
O tom by bylo mnoho co mluvit, ale je těžké vám to vyložit, protože nejste ochotni slyšet. Za takovou dobu už byste měli být sami učiteli, a zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil abecedě Boží řeči; potřebujete mléko, ne hutný pokrm. Každý, kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je jako nemluvně. Hutný pokrm je pro vyspělé, pro ty, kdo mají cvičením své smysly vypěstovány tak, že rozeznají dobré od špatného.

A další si najdi sám.


]


Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 09. únor 2013 @ 12:30:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neděkuji za odpověď neodpověď. Neptal jsem se kvůli sobě. :-(


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Sobota, 09. únor 2013 @ 12:56:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dospělost se nedá vysvětlit, dospělým se musí člověk stát! Musí dospět, aby pochopil, jak se projevuje dospělost. Víš jak je legrační, když si děti hrají na dospělé? Máš děti, tak by jsi to už mohl pochopit.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 09. únor 2013 @ 13:09:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, jelikož mám děti, které jsou v pubertě a brzy se dospělými stanou a vzhledem k tomu, že jsem dospělý už nějakou dobu v těle i v duchu, opravdu jsem se neptal kvůli sobě. Pokud by se mě děti zeptaly, co znamená být dospělým, neměl bych problém jim to vysvětlit. Vím, že to může být legrační, když si děti hrají na dospělé a jsem rád, že si moje děti na dospělé nehrají.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Sobota, 09. únor 2013 @ 13:36:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak to bych chtěl vědět, jak dětem vysvětluješ co to znamená být dospělým. Poděl se se svými zkušenostmi.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 09. únor 2013 @ 14:56:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tak to bych chtěl vědět, jak dětem vysvětluješ co to znamená být dospělým. Já taky, protože se mě ještě neptaly, takže nebylo co vysvětlovat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: leonet v Sobota, 09. únor 2013 @ 15:01:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak jsi pouhý teoretik, který se pokusil mne poučit. Víš jak teď vypadájí tvá předcházející slova? Nevěrohodně.

A to jsme se bavili pouze o tělesných věcech. Jak by to mohlo dopadnout, kdybychom zabrousili do těch duchovních?

Nevíš proč mám dojem, že podobně?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 09. únor 2013 @ 15:15:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nechme to být. Tohle je na nic.


]


Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Elo v Neděle, 10. únor 2013 @ 02:14:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Téma veľmi aktuálna. Preto si dovolím tento môj komentár. Odvolám sa však na povolanejšieho ako somja.  Presne túto otázku /ohľadom toho, či nám stačí iba Písmo/ vzniesla podľa mnohých jedna z najväčších mystických a prorockých postáv, ešte žijúca Vassula Ryden voči Ježišovi Kristovi, od ktorého prijíma posolstvá pre súčasný svet, a ktoré prinášajú po celom svete požehnané ovocie:"Pane, jsou tu někteří faráři, kteří nechtějí slyšet a věřit, že se můžeš zjevovat tímto způsobem skrze mne. Říkají, že Ty, Ježíši, jsi nám už přinesl celou Pravdu a že nepotřebují nic kromě Písma Svatého. Jinak řečeno: považují toto zjevení za falešné."Ježiš jej na to odpovedal: "Řekl jsem přece už vám všem, že Přímluvce, Duch Svatý, kterého Otec pošle v Mém Jménu, vás naučí a připomene vám všechno, co jsem vám říkal. Nedávám vám nějaké nové učení, jen vám připomínám Pravdu a vedu ty, kdo bloudí, zpět k plné Pravdě.
Já, Pán, vás nepřestanu zneklidňovat svými připomínkami a Duch Svatý, Přímluvce, bude stále mezi vámi jako ten, kdo vás upamatovává na Moje Slova Proto se nedivte, když k vám mluví Můj Svatý Duch, to vás napomíná Moje Milost, abyste se obrátili a vzpomněli si na Mé Cesty /20. prosince 1988,http://www.tlig.cz/msg/vass361.html/
Z toho jasne vyplýva, že Písmo nie je čosi ako  uzavretý systém, pretože už len v spomenutom výroku o pôssobení Ducha Svätého v historii Cirkvi je tu otvorenosť:
- pre aktuálne napomenutie Cirkvi v niečom, čo zanedbáva v niektorej perióde svojej histórie,
- pre prehĺbenie alebo upresnenie poznania pravdy, ktorá je v Písme len naznačená, alebo ktorá bola nesprávne pochopená, či je nejednoznačne vyjadrená a mnohí si ju vysvetľľujú nessprávne /a toho je v Písme dosť.../
- pre vyjadrenie sa k skutočnostiam, ktoré v čase tvorby Písma neboli aktuálne, a preto sa doň nemohli dostať...
Práve pre tieto dôvody Duch Svätý vzbudzuje v Cirkvi osobitných charizmatikov, mystikov, prorokov, aby cez nich dopĺňal to, čo v ľudskej obmedzenosti ľudia Cirkvi neboli schopní jednoznačne  poznať len zo slov Písma. Samozrejme k týmto charizmám treba pripočítať aj charizmu tých, ktorým bola Cirkev zverená: apoštoli a ich nástupcovia, ktorí dostali od Pána v Jeho mene dar rozlišovania. Vd je jasné, že nemožno veriť každdému, kto čosi zahlási, že počul, mal videnie a pod.

A ešte jednu myšlienku od Ježiša v tých istých poslaniach:

"Jak jsem dříve zdůraznil, neřekl jsem nic, co by odporovalo Písmu Svatému, ale Slova, která pronáším, jsou v souladu s tím, co jsem vám už předal. I když se zdá, že mnozí plně nepronikli do znalosti Mého Slova. Dnes by totiž rozpoznali Mé Ódy /tým myslí Posolstvá/. Rozeznali by Mou Podobu v Mých Ódách, která se neodlišuje od Mého Slova, jež vám bylo dáno. Jistě, nikdo nemůže proniknout a pochopit toto tajemství. Tajemství vašeho mluvícího Boha, který je živý a uprostřed vás ve vaší době jen na základě čtení Písma Svatého. Abyste vstoupili do hlubin Mého Slova, potřebujete víc než jen to.

Duchovní poznání získáváte Duchem Svatým, který vám Písmo osvětluje
. Slyšeli jste o někom, kdo čte v noci při vypnutém světle? Jen při světle je člověk schopen vidět slova a číst. Bez světla neuvidíte nic. Výroky a vyjádření Moudrosti v Mém Slově vám zůstanou skryté bez Ducha Svatého, který přesahuje myšlenky a je zcela jiný než stvořené světlo. Jen Duch Svatý sám dává nezbytné světlo vaší mysli, abyste porozuměli výrokům nebe. Jinak Mé Slovo zůstane zapečetěno a uzavřeno. To je důvod, proč Mě tolik lidí nerozpozná v této Ódě Lásky.

Jak jsem řekl, Písmo odráží Mou Božskou Podobu. A jestliže Mě dnes nevidíte v Mých Ódách pro vás, které vám dává Můj milující Soucit, je to proto, že jste ještě nezažili Mou něžnost, ani jste neokusili Mou sladkost. Vaše tak zvané znalosti vám brání Mě vidět. Požehnaný, kdo Mi otevřel srdce a přijal Mě v prostotě. Mé Ódy se mu nebudou zdát jako obyčejná slova, ale jako moc a Duch Svatý a jako naprostá jistota. A Já dodávám, že Mé Ódy, které vám zpívám, jsou živoucí síla mezi vámi, kteří jim věříte."/13. září 200, http://www.tlig.cz/msg/vasb1081.htm/Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 10. únor 2013 @ 13:12:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Elo zrovnaj si to v hlave na jednej strane tvrdíš:
Řekl jsem přece už vám všem, že Přímluvce, Duch Svatý, kterého Otec pošle v Mém Jménu, vás naučí a připomene vám všechno, co jsem vám říkal.

...hovoríš že Duch v dejinách cirkvi nebude nič hovoriť len ozrejmovať to čo bolo raz dané ako apoštolské učenie...
a zároveň tvrdíš že to apoštolské učenie nie je kompletné a preto trba vatikán aby nám doplnil to čo chýba...

píšeš:
Práve pre tieto dôvody Duch Svätý vzbudzuje v Cirkvi osobitných charizmatikov, mystikov, prorokov, aby cez nich dopĺňal to, čo v ľudskej obmedzenosti ľudia Cirkvi neboli schopní jednoznačne  poznať len zo slov Písma...

tento rozpor ti nevadí a výsledok takejto schyzo je práve katechizmus Ríma kde tradícia nie len doplňa písmo a je rovná písmu a teda tradícia je písmo....čo je v protiklade s citovaným slovom o tom že Duch nám len pripomenie kompletné zjavenie písma...

ivanp


]


Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Elo v Neděle, 10. únor 2013 @ 14:41:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ivan, ty vidíš rozpory aj tam kde ich niet. Duch naozaj ozrejmuje, ako to aj Kristus vyjadril. Apoštolské učenie určite nemôže byť kompletné, pretože sám Kristus predsa povedal apoštolom, že by im mal ešte mnoho povedať, ale byto nezniesli... To je predsa jasné "okienko" otvorené do budúcnosti, že Duch Svätý im to bude vysvetľovať, dopĺňať a prehlbovať ich chápeanie mnohého z toho, čo im povedal Kristus A predsa apoštoli do Písma nezapísali aj tak všetko. Niečo sa zachovalo aj v Tradícii, teda mimo spisov Písma, a teda v iných spisoch. A Duch Svätý im pomáha nájsť čo a kde je to pravé orechové, čo objasňuje, či dopĺňa to, čo je v Biblii naznačené.
Napr.:
- štruktúru služieb v Cirkvi na biskupov, presbyterov a diakonov - to poznáme jasne z listov sv. Ignáca už koncom 1. storočia
- božstvo Kristovo - zrejme nebolo tak jednoznačne jasné, ak sa kvôli tomu škriepili a vznikli ariáni, sú jehovisti a i... Ale Cirkev to v Duchu riešial a správne doriešila
- Podobne je to s učením o jendom Bohu v troch osobách, čo tiež mnohí popierali, a ešte popierajú...
- Aj očistec je v Písme nejasný, je tam myšlienka, že "do neba nevojde nič nečistého, nesvätého", že za mŕtvych má zmysel mosliť sa... Ale Cirkev to dotiahla,
/A napr. posolstvá Vassuly Ryden potvrdzujú prakticky všetky pravdy, ktoré KC vyhlásila za oficiálne učenie, vrátane pekla, neba, očistca, Márie, svätých, ikon, obetného charakteru sv. omše, prítomnosti Pána v Eucharistii a i. /hoci nikdy tá žena predtým Bibliu nečítala, vierouku sa neučila, dokonca bola pravoslávna formálne.../ Nie je to naozaj prinajmenšom zaujímavé?,,,]


Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 10. únor 2013 @ 17:41:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
/A napr. posolstvá Vassuly Ryden potvrdzujú prakticky všetky pravdy, ktoré KC vyhlásila za oficiálne učenie, vrátane pekla, neba, očistca, Márie, svätých, ikon, obetného charakteru sv. omše, prítomnosti Pána v Eucharistii a i. /hoci nikdy tá žena predtým Bibliu nečítala, vierouku sa neučila, dokonca bola pravoslávna formálne.../ Nie je to naozaj prinajmenšom zaujímavé?,

...no to je celkom zaujímavé že toto Vassuly Ryden hovorí a apoštolovia o tom mlčia ako zaťatý...to je jasný dôkaz že Vassula je démon skrývajúci sa za ,,anjela svetla,,...

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: hirali v Neděle, 10. únor 2013 @ 18:13:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
kouknul jsem se na tu prorokyni  takoví lidé jsou pro mě mimo hru. mě spíš zajíma názor na EGW. Děkuji předem


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Legulda v Pondělí, 11. únor 2013 @ 22:16:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hirali, doporučuji Ti tento odkaz na diplomovou práci ohledně adventistů, jejich věrouky a paní EGW.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Elo v Úterý, 12. únor 2013 @ 06:04:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kristus vravel, že "kto je z mojich oviec, rozozná môj hlas..." Ak je pre teba viac EGW, ktorá urobila naozaj mnohé kiksy, pokiaľ ide o proroctvá, učenie a pritom  vrazila medzi kresťanstvo určitý zdroj napätia a rozdelenia /sobota s celým vplyvom adventistov.../-  ako Kristove posolstvá cez Vassulu, ktorá je totálne v zhode aj s Písmom aj s tradíciou  starej Cirkvi, nemá nijaké také kiksy, a okrem toho ju naozaj sprevádza po celom svete čisté, bohaté ovocie poizitívnych obrátení všetkých možných kategóríí ľudí /aj Židov, mohamedánov, musulmanov, budhistov, neveriacich, slobodomurárov, ateistov a i./ , pričom všetkých vedie nie do nejakej oddelelenej skupiny, ale len ku Kristovi, tak potom naozaj nie si z jeho oviec, a nevieš, čo je ľavé a čo pravé... Oplatí sa Vassulu preštudovať, nielen povrchne si pozrieť...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Elo v Úterý, 12. únor 2013 @ 06:16:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A pre doplnenie poznania odporúčam o EGW tiež  http://biblickestudie.cz/studie/egw.pdf


]


Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Elo v Úterý, 12. únor 2013 @ 05:56:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty si Vassulu nečítal, a nevyznáš sa v jej knihách. Vassula naozaj nepíše nič, ťo by sa  protivila Písmu, či starej krsťanskej tradícii, a to dosvedčujú mnohé kapacity. Ježiš však cez Vassulu potvrdzuje jasne aj tie pravdy, ktoré podľa mnohých nie sú jasné: ako božstvo krista, Svätá Trojica. Ale pritom - čo ti zrejme vadí - že jednoznačne tvrdí, že zveril Cirkve Petrovi a považuje rímskeho pápeža za súčasného "Petra", čo je potvrdením slov evanjelia "Pas ovce moje" a "Ty si Peter /skala/ a na tejto skale postavím svoju Cirkev..." - že ich naozaj vzťahoval na Petra, a nie sú to len nejaké obrazné básnické všeobecné výrazy nikoho nezaväzujúce.
Ukáž mi jednu vec, kde Vassula protirečí Písmu...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 12. únor 2013 @ 15:36:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vassulu som nečítal....a obávam sa že ani čítať nebudem, pretože mi úplne stačia niektoré výroky ktoré tu presadzuješ...

napr.
nepíše nič, ťo by sa  protivila Písmu, či starej krsťanskej tradícii...

...ak pod pojmos ,,stará kresťanská tradícia,,...myslíš rímske pohanstvo...tak to nemusím čítať...

alebo:
že zveril Cirkve Petrovi a považuje rímskeho pápeža za súčasného "Petra", čo je potvrdením slov evanjelia "Pas ovce moje" a "Ty si Peter /skala/ a na tejto skale postavím svoju Cirkev..."

...už len z tejto jednej vety sa dá určiť že za tým nie je Duch...ale možno ,,duch márie,, alebo iný démon ktorý majstrovsky s citom, jemne dávkuje rímsky katechizmus s dávkou nového zjavenia...postupne, postupne primiešava k pravde evanjelia polopravdu, z ktorej sa za mnoho storočí opakovania stáva zaručená pravda rovná písmu...

...ešte že nám Duch zakonzervoval nemennú pravdu vo forme kanonických kníh...pretože Duch vedel a predpovedal čo bude nasledovať...už Peter to v Duchu povedal...2 Peter 2:1  Bývali však medzi ľudom aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí vnesú skazonosné sektárstvo, a keďže budú zapierať aj samého Pána, ktorý si ich vykúpil, uvalia na seba skorú skazu.

...a to vôbec netušil že neskôr sa kresťania budú rozprávať zo zosnulými, že budú prosiť v modlitbe zosnulých, že ľuďom odoberú kalich...že budú zabraňovať ženiť sa, vedľa Krista v nebi posadia ,,Máriu,, atď....a toto všetko schvaľuje Vassula...aj slepí a hluhí vidí a počuje že je to iný duch...rozhodne nie je to Duch...

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Elo v Středa, 13. únor 2013 @ 10:39:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ivan, radšej, prosím ťa, pomlč! lebo ak je tu niekto sektár, tak to si ty, a máš na to aj typický štýl: neustále, aj napriek vysvetleniu, opakuješ svoje, skoro až tými istýmis lovami, nič múdrejščie nie si schopný povedať, len citovať. Ako keby som mal jehovistov pred sebou... Mal by si vedieť, že "Bohu všetci žijú", a my sa neobraciame v modlitbách na mŕtvych, ale na živých, a nerobili by sme to už skoro 2000 roikov, keby sme nemali na to aj adekvátnu skúsenosť, že modlitby k svätým fungujú, sú účinné a oplatia sa. A Pán sa teší, ak si Jeho deti navzájom pomáhajú a modlia sa spolu, či prosia jeden druhého o  príhovor, jedno či na tomto, či na druhom berehu.
A čítam knihu od Lutera o Panne Márii. A to by si sa čudoval, aký celkom odlišný postoj mal Luther k P: Márii: presne ako my katolíci. Vtedy a v tejto veci on aj katolíkom ostal. len jeho odchovanci to neskôr všetko prevrátili...
Aj o zabraňovaní ženby som ti písal, že to sa netýka v Písme nijakých katolíkov, ale gnostickyýh a manichejských sektárov, ktorí  považovali hmotu za zlú, a preto sa vraj nemá ženiť. Preštuduj si lepšie dejiny. Maj sa, a nevyťahuj už dávno zodpovedané heslá...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: ivanp v Středa, 13. únor 2013 @ 19:40:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
nič múdrejščie nie si schopný povedať, len citovať. (písmo)

konečne si to pochopil...Písmo je pravda....
no ozaj mi to ,,vysvetľuješ,, a ,,vysvetľuješ,, a furt nič,,,ako verklik dookala tie isté rímske bludy...o panenke o očisci o modlitbe k zosnulým...a ja nie a nie to nájsť v písme...
,,myslím že nikdy nepochopím...ale mám nádej že sa na základe pravdy písma odvrátiš od bludu....jediné čo mám je písmo...

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Elo v Čtvrtek, 14. únor 2013 @ 13:02:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sotva môže človek so statickým pohľadom /sám sebou vymysleným/ pochopiť človeka s  dynamickým pohľadom na Cirkev /podľa Kristovho pohľadu v Písme/. To ako stojaci kamaň nemôže dobehnúť pohybujúceho sa... To je  - "blok"... Rada nad zlato: daj sa odblokovať, a určite nájdeme spoločnú reč.
Pozdravuje Elo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: ivanp v Čtvrtek, 14. únor 2013 @ 17:08:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
vďaka za múdre slová...je to tak ako si to presne napísal...problém je len v tom, že Boh je tá skala ktorá sa nepohne a Cirkev stojí na statickom, kanonizovanom, nemennom, nedoplniteľnom Slove...a preto veľmi rád budem statikom a stáť celý život na Slove...daj pozor aby ťa tvoja dynamika a pohyb neodplavila preč od Boha...ani nezbadáš ako sa postupne posúvaš v pohybe od preč Boha...

ivanp
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Elo v Pátek, 15. únor 2013 @ 05:16:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ivan, tz si fakt majster v tom, ako vieš človeku podsúvať iný význam slov, ktoré vyslovil.  Vari som ti už niekoľko-krát nepovedal, v čom je tá "dynamika".  Podobne ako pôda je nehybná, ale rastlina vyrastá z nej rastúca a vyvíjaúca sa, podobne ako Boh je Skala, ale On je aj pôdou, z ktorej vyrastá Cirkve, ktorú /podľa Krista Evanjelií/ prirovnal k rasúcemu a vyvíjajúcemu sa horčičnému semenu, z ktorého vyrastie strom... Takže takéto myšlienkové "akrobacie, Ivane, prosím ťa nerob a nepodsúvaj mi...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 15. únor 2013 @ 08:15:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...tu vidieť aký si ,,majster manipulácie,,...čo potrebuješ podľa katechizmu, to si potvrdíš...podobenstvo o horčičnom zrne alebo kvase nie je o tom že ,,dynamicky,, znetvoríte kresťanstvo tak že ho nik nespozná....sú to podobenstvá o raste do kvantity, množstva a nie o raste do nových učení, zjavení a dotváraní toho čo apoštolovia zabudli povedať...
...nemôže platiť to že ste v 4. st. raz navždy vyčlenili kanonické knihy ako nemenné pravidlo viery a potom o niekoľko storočí neskôr ste ,,dynamicky,, povedali že aj tradícia je rovná kánonu písma a neskôr vás niečo osvietilo a k tomu ste pridali ,,neomylnosť,, pápeža čo je tiež rovné kánonu a tradície...takže už nie písmo ako základ apoštolského učenia ale je tu rímska cirkev ktorá je nad apoštolským písmom...a čokoľvek ,,dynamicky,, povie aj ke´d je to haluz, tak sa to stáva písmom...

už som ti viac krát predstavol vašu ,,dynamiku,, a váš ,,rast kráľovstva Božieho,, na príklade manželstva...najpr boli biskupi ženatí, potom ich cirkev násilím rozviedla a dnes sa znovu uvažuje o zrušení celibátu...ale tebe záleží a veríš v prvom rade katechizmu, tak nevidíš v tom rozpor, ale je to tá ,,dynamika,, kráľovstva...nemysli si že sme všetci padlí na hlavu a nemáme Ducha svätého...

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Elo v Sobota, 16. únor 2013 @ 10:32:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ivane, rozprávaš z cesty. Všetky témy viery KC, ktoré nie sú vyslovene v Písme vyjadrené, majú v Písme aspoň semiačko, na ktoré sa dá odvolať, a ak nie v Písme, tak v najstarších spisoch apoštolských, či cirkevných otcov, ktorí boli tak blízki apoštololm, že sa dá predpokladať, že chápali ducha Písma viac, než reformátori 16. storočia. Takže nemožno hovoriť o žiadnej deformácii. Aj o očistci, aj o Márii sú predsa v Písme výroky, umožňujúce to pocchopenie, k čomu KC napokon prišla rozjímajúc nad tým.

A je hlúposť, ak tvrdíš, že KVC stanovila kánon, a potom k nemu pridružila tradíciu. Sto ráz som ti vysvetľoval, že tradícia bola prvá, a ten kánon vyvstal z tej tradície, je iba výber z tradície, a bol vybratý na základe tradície. Ale tradícia popri Písme vždy bola v Cirkvi považovaná jedným z prameňov viery /Písmo + Tradícia/. Toto zmenili len tí heretickí reformátori - svojvoľne, v protiklade stradíciou, starými vššeobecnými koncilmi. Ak to tot nevioeš, tak si totálny negramot vo viere.

A ohľadom ceelibátu , či manželstva duchovných, to tvrdíme, že to je veco u Cirkvi, a jej zákonov. A ona má právo od Pásna rozhodovať: "Čo zviažete na zemi..." Podobne ako má právo stanoviť ako má vyzerať bohoslužba, kto všetko môže byť kňazom, ako má vyzerať kostol, aké piesne sas môžu spievať na liturgii a pod. Kristus aj preto ustanovil v Cirkvi odpovedných pastierov, aby aktuaalizovali jej potreby a podľa okolností vynášali pravidlá a zákony pre Cirkev. nemalo by zmyslu raz navždy všetko dať do nejakého zákoníka. Akýkoľšvek zákoník by bolk, treba ho časom meniť, lebo sa menia okolnosti života, a ľudia po čase  nerozumioa predchádzajúcim symbolom. Preto ak aľudia už nerozumeli latinke, tak KC zaviedla národný jazyk a pod. Aj luteráni  menia mnohé veci. Zaviedli napr. to, že môžu byť farármi aj ženy. To si KC nedovolila napríklad, a nám sa to zdá až príliš. To ti nevadí?... /Mne tiež, lebo u luteránov nie je  kňazstvo ako v KC.../


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 16. únor 2013 @ 11:04:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
drahý Elo....vidím a čítam...a myslím si pri všetkej úcte k tebe a k rímskemu katolicizmu že si zaslepený, tak ako boli slepí židia keď im kázal Pavel....ak by si mal čo i len štipku súdnosti a zdravého úsudku, tak by si nemohol napísať toto:
 
Všetky témy viery KC, ktoré nie sú vyslovene v Písme vyjadrené, majú v Písme aspoň semiačko, na ktoré sa dá odvolať, a ak nie v Písme, tak v najstarších spisoch apoštolských, či cirkevných otcov, ktorí boli tak blízki apoštololm, že sa dá predpokladať, že chápali ducha

ak číta písmo nezainteresovaný, ničím nezaťažený občan...a ty mu povieš že ,,nanebovzatie Márie,, pochádza a vyplýva z písma, tak ho budem pokladať za mentálne nie schopného zdravého úsudku...

ak mi ty povieš že modlitba k zosnulým vyplýva z písma a z učenia apoštolov....alebo že Mária dnes je druhá po Bohu a sedí vedľa Krista...nehnevaj sa....buď si duševne nespôsobilý reálneho úsudku...a v takom prípade by som ti nedal ani vodičák...alebo si duchovne slepí a to je druhá vec...na to existuje liek...
...slepota môže byť dôsledkom nejakého zasvätenia sa ,,svätému,, alebo panne...alebo čokoľvek....neviem...jedno však viem a som pochopil...darmo budem argumentovať jehovistom a rímskemu katolíkovi písmom, keď má zatemnenú myseľ...ale predsa je nádej že evanjelium prenikne aj k tebe a raz sa odvrátiš od rímskeho katolicizmu k evanjeliu...prečítaj si svedectvá rímskych kňazov ktorí opustili Rím a vydávajú svedectvo...
na tvojej ceste k pravde ti želám Ducha sv.

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 16. únor 2013 @ 11:04:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
drahý Elo....vidím a čítam...a myslím si pri všetkej úcte k tebe a k rímskemu katolicizmu že si zaslepený, tak ako boli slepí židia keď im kázal Pavel....ak by si mal čo i len štipku súdnosti a zdravého úsudku, tak by si nemohol napísať toto:
 
Všetky témy viery KC, ktoré nie sú vyslovene v Písme vyjadrené, majú v Písme aspoň semiačko, na ktoré sa dá odvolať, a ak nie v Písme, tak v najstarších spisoch apoštolských, či cirkevných otcov, ktorí boli tak blízki apoštololm, že sa dá predpokladať, že chápali ducha

ak číta písmo nezainteresovaný, ničím nezaťažený občan...a ty mu povieš že ,,nanebovzatie Márie,, pochádza a vyplýva z písma, tak ho budem pokladať za mentálne nie schopného zdravého úsudku...

ak mi ty povieš že modlitba k zosnulým vyplýva z písma a z učenia apoštolov....alebo že Mária dnes je druhá po Bohu a sedí vedľa Krista...nehnevaj sa....buď si duševne nespôsobilý reálneho úsudku...a v takom prípade by som ti nedal ani vodičák...alebo si duchovne slepí a to je druhá vec...na to existuje liek...
...slepota môže byť dôsledkom nejakého zasvätenia sa ,,svätému,, alebo panne...alebo čokoľvek....neviem...jedno však viem a som pochopil...darmo budem argumentovať jehovistom a rímskemu katolíkovi písmom, keď má zatemnenú myseľ...ale predsa je nádej že evanjelium prenikne aj k tebe a raz sa odvrátiš od rímskeho katolicizmu k evanjeliu...prečítaj si svedectvá rímskych kňazov ktorí opustili Rím a vydávajú svedectvo...
na tvojej ceste k pravde ti želám Ducha sv.

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Elo v Pondělí, 18. únor 2013 @ 14:45:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
POčul si niečo o tom, že človek hovorí nielen vysvlovene slovamai, ale aj celkovým správanim, possunkami, ba aj mlčaním, tónom ako hovorí a pod.? Tomus a hovorí aj nefverbálna komunikácia. A niečo analogické je aj v prejave písomnom. Ved aj  božstvo Krista, podľa mnohých /ariáni, jehovisti a i./ nie je také jednoznačné v Písme, nemyslíš? Ved inak by nevznikli tie spory. A to isté sa dá povedať o Trojici a i. Prečo to teda  väčšina cirkví prijala? Pretože to prijali vlastne od KC, ktorá to prijla z najstaršej tradície,  a verí, že to prijala v Duchu Dvätom, ktorý jej bol sľúbený.

A o nanebovzatí predsa je v Písme náznak. Je to fakt, že Mária je Matka Kristova. Z toho Cirkev vyčítala /rozjímaním "medzi riadkami"/, že Matka Božieh Syna by mala byť bezhriešna, celkom svätá, že je ona je /podľa konceptu Pavla o novom stvorení/ spolu s Kristom novou Evou s novým Adamom, a preto nemohlo /podbne iným hriešnikom/ jej telo zhniť v hrobe /tým viac, že niektorí ako Eliáš boli vzatí do neba... prípadne sú aj javy, že niektorí svätci tiež nezhnili.../, a dokonca je v knihe Zjavenia vyslovene spomínaná Mária ako "žena odetá slnkom"...

A pokiaľ ide o "modlitba k zosnulým...", to predsa vychádza z viery, že človek svätí zosnulí sú u Boha v nebi, a nikde nie je napísané, že sa k nim nemôžeme obracať, ba môžeme predpokladať, že ak veríme v spoločenstvop svätých, tak teraz, ked sú u Boha, sa k nim môžeme obracať ešte viac ako keď sme sa k nim mohli obracať počas života /ako svojich blížnych aby sa pridali k našej modlitbe.../


"...alebo že Mária dnes je druhá po Bohu a sedí vedľa Krista..."
- A povedz mi, kto zo všetkých ľudí bol ku Kristovi najbližšie? Kto ho mohol viac chápať, milovať a žiť pre Neho ako jeho vlastná matka, ktorá s Nim nebola 3 roky, ale 33 rokov?...  To vari nevieš čítať Písmo? Alebo čítaš len písnmená a nevidíš za nimi plnú skutočnosť, čo znamená byť Matkou? A nie hocijakou Matkou, ale vybranou Matka Boha - zo všetkých matiek sveta určite tou najpovolanejšou  a najobdarovanejšou - iste Bohom a Jeho milosťou...

A toto sú , Ivanko, len naozaj semiačka. Ale sú tu ešte mystické zjavy ľudí, ktorí dosvedčujú o tom, čo KC verí. Sú tu zjavenia samotnej Matky Pána, a iných mystikov, ktorí sú hodnoverní, a potvrdzujú všetko. Ale to som radšej úmyslene neuvádzal tebe, anit-katolíckemu skeptikovi na n-tú... Ty neveríš zrejme ničomu, len tomu, čo potvrdzuje to "tvoje". Ale toto naozaj nie je pravá viera Božia...

Ivan, naozaj si vedľa, a si sa ukázal ako ten, čo Písmo ani nevieš čítať , a preto ani chápať a s vysvetľovať. Hanba!!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Legulda v Úterý, 12. únor 2013 @ 19:20:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Elo,
Vojtěch Kodet:
http://www.vojtechkodet.cz/dulezite-otazky/velke-varovani-soukroma-zjeveni-a-konec-sveta-odpoved-na-otazku.html

Jan Graubner:
http://www.jesus.sk/clanky/varovani_pred_varovanim]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Elo v Středa, 13. únor 2013 @ 10:30:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím, Legulda, medzi nami je nedorozumenie. Odkaz sa týka nie Vassuly Ryden, o ktorej ja nepochybujem ako autentickej vizionárky, mystickej postvy a prorokyne, snáď najvúčšej v dnešnej dobe, o čom sa určite mnohí presvedčia po nejakaom čase... Ale tvoj odkaz sa týka írskej vizionárky Márie od Milosrdenstva, o čom som oboznámený. Vec som si prešetril a súhlasím, že sa nejedná o pravú vizionárku. Ja sám som osobne napísal slovenským horlivcvom, ktorí to rozširujú, a jasne im vyjadril svoje stanovisko.  Je to potvrdené aj na iných  hodnoverných stránkach, že táto osoba nie je pravá, hoci - paradposne - niektoré témy, o ktorých ona píše, v mnohom môže byť pravdivé, a to z jednoduchého dôvodu: že preberá veci od iných, a robí to tak filištínsky, že to vyzerá hodnoverne. Ona sama sa nezverejňuje, teda vlastne nikto nevie, kto to je, a možno je to jednoducho horlivá baba, ktorá chce svojvoľne "žhaviť" ľudí, hoci aj s dobrým úmyslom, alebo je to hra niekoho, aby nakoniec blamoval KC.

No v prípade Vasssulke naozaj odporúčam. Ja som si to preštudoval, a mnohé hodnoverné postavy rôznych cirkví naozaj spoznali v obsahu a forme posolstiev, ktoré ona dostáva od osôb Svätej Trojice, príp. aj P. Márie, či Anjela Michaela autentické posolstvá Božie pre ľudí súčasného sveta. Naozaj sú v zhode s Písmom, ničomu neprotirečia, snáď aktualaizujú, a to, čo je v Písme možno nie celkom jasne prijaté cirkvami, jednoznačne vyjadrujú pôvodný úmysle Písma /ktoý napokon aj tak možno nájsť v cirekvnej tradícii / ktorú však protestatnti mnohí neprijímajú, a preto sa v mnohom mýlia aj v vysvetľovanaí Písma.../.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Legulda v Středa, 13. únor 2013 @ 18:41:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Elo,
dobře, to jsem zřejmě nevěděl.
To ovšem nic nemění na tom, že také proroctví od Vassuli nejsou od Boha. Už ta skutečnost, že jsou dána skrze Marii, to už důkaz, že jsou mimo. A to i přesto, že se zdají Tobě v souladu s Biblí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedinečnost Písma svatého (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: Elo v Čtvrtek, 14. únor 2013 @ 13:10:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aj tu si mimo, a zrejme nevieš. Tieto proroctvá nie sú od Márii, ale predstav si- hlavný Posolman je tu Ježiš Kristus, Božií Syn, potom o niečo menej Otec nebeský /predstavuje sa niekde aj Jahve/, a hovorí tu aj Duch Svätý. Až potom by som povedal, že je P. Mária, archanjel Michal. Ale len tak z luftu, milý Legulda sotva zistíš, či sú pravé alebo ľavé tie posolstvá. To i treba prečítať aspoň časť z nich, najlepšie začni od začiatku, a prečítaj si svedectvá mnohých cirkevných kapacít  z rozličnýách cirkví KC, PC i proteststantských /hoci menej/. Všetci svorne tvrdia,a že reč posolstiev je navlas podobná Kristovi Evaanjelia, a niet tam rozporu s Písmom. Napriek tomu je tam strašne veľa citátov z Biblie. Nijaký človek by nemohol za taký krátky čas napísať takú knihu. Tým viac, že Vassula na samom začiatku vôbevc bola totálny neznajko Biblie a viery vôbec, lebo do kostola nechodila, a žila úplne svetsky. Takže to, čo presvedčilo mnohých duchovných, aj odborníkov, bol hlavne fakt, ako mohla táto žena niečo také vytvoriť? A pritom je to stopercentne duchovné dielo pobádajúce od samého začiatku k svätosti, k láske k Bohu, k čítaniu Biblie, k pokániu a pod. Naozaj, Kristus tu tvrdí oprávnene "Kto je z mojich oviec, rozozná, či je to Jeho hlas"... Ak nerozoznáš, tak si odpovedz sám ...


]


Stránka vygenerována za: 2.28 sekundy